Nieuwsbrief Nummer 7 oktober Officiële ondertekening Tracébesluit A4 Delft-Schiedam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Nummer 7 oktober 2010. Officiële ondertekening Tracébesluit A4 Delft-Schiedam"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Nummer 7 oktober 2010 Officiële ondertekening Tracébesluit A4 Delft-Schiedam

2 De mooiste en best ingepaste weg van Nederland Officiële ondertekening van het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam Op 2 september jl. vond de officiële ondertekening van het Tracébesluit voor de A4 Delft-Schiedam plaats. Op een geschikte locatie: het zandlichaam waar de nieuwe snelweg al zo n 50 jaar gepland is. Een memorabel moment. Het definitieve besluit is genomen: de A4 Delft-Schiedam wordt aangelegd. De ministers Eurlings van Verkeer en Waterstaat en Huizinga van VROM hebben op 2 september jl. het Tracébesluit ondertekend. Een belangrijke stap in de realisatie van de snelweg die in 2015 klaar moet zijn. De A4 Delft-Schiedam wordt zeven kilometer lang en kost 898 miljoen euro. De snelweg komt onzichtbaar verdiept of half-verdiept te liggen in Midden-Delfland en als landtunnel tussen Schiedam en Vlaardingen. De nieuwe weg is bedoeld om de bereikbaarheid en de economie van de Randstad te verbeteren. Daarbij wordt ook geïnvesteerd in natuur, ecopassages, het saneren van glastuinbouw, ruiter- en wandelpaden, waterberging en duurzame landbouw. Lastige bochten Zichtbaar opgetogen was minister Eurlings tijdens de officiële ondertekening. Vandaag kwam volgens hem een eind aan een lang traject met lastige bochten. Toen ik aantrad heb ik gezegd dat ik de laatste minister wilde zijn die over de weg zou beslissen. Er werd mij bezworen dat me dat nooit ging lukken. Vandaag staan we hier en de weg komt er. Hij noemde het zijn moeilijkste en mooiste dossier. Nog nooit werd er zolang over een weg gepraat. De omslag kwam toen we het niet alleen over de weg gingen hebben, maar ook over een goede inpassing. Ik durf de stelling wel aan dat de A4 Delft-Schiedam de mooiste weg van Nederland wordt. Met dank aan alle partners van het IODS-convenant is het gelukt. Dit besluit is de kroon op het werk van al diegenen die daar zo verschrikkelijk hard aan hebben gewerkt. Rijkswaterstaat Titel van de publicatie

3 Polderen op de juiste manier Afspraken met omgeving vastgelegd in bestuurlijke overeenkomst Tegelijk met het Tracébesluit, werd de bestuurlijke overeenkomst Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam ondertekend. Gemeenten, regio, provincie en rijk hebben hierin afgesproken hoe met de aanleg van de A4 Delft-Schiedam meteen ook de hele regio wordt aangepakt. Twee betrokken wethouders kijken terug. Tijdens de officiële ondertekening van het Tracébesluit zei minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat dat de betrokken gemeenten hebben geknokt voor hun belangen. Dat klopt, vindt wethouder Christiaan van der Kamp. We zijn er tien jaar intensief mee bezig geweest. Een weg is niet ideaal voor zo n gebied, maar we passen hem in met respect voor het gebied. Voor de schade die er dan nog is, zijn we gecompenseerd met een heel pakket aan maatregelen. Er is 15 miljoen beschikbaar voor een vitaal platteland, er wordt 100 hectare natuur ontwikkeld en 250 hectare natuur in agrarisch beheer gebracht. Dat vind ik buitengewoon verstandig. Maarten Groene Gemeente Midden-Delfland koos al vrij snel een constructieve houding, zegt Van der Kamp. Je weet gewoon: die weg komt er ooit en als gemeente ga je niet over de rijkswegen. Je kan zo n weg ook op maaiveld aanleggen met geluidsschermen. Dat wilde we koste wat kost voorkomen. Door mee te werken zorg je er inderdaad voor dat de weg er komt. Maar dat vind ik passen bij een bestuurlijke houding in Nederland. Je moet kijken waar je elkaar kunt vinden. Christiaan van der Kamp Rijkswaterstaat

4 Bloedserieus Waar Midden-Delfland al jaren positief stond tegenover de A4 Delft-Schiedam, bleef Schiedam lange tijd kritisch. Maar ook wethouder Maarten Groene, sinds februari van dit jaar portefeuillehouder, leek het slimmer om mee te werken. Ik had al snel door dat de minister bloedserieus was over de aanleg van de A4 Delft- Schiedam. Als het rijk had gewild dat de weg er eerder was gekomen, dan was dat ook gebeurd. Ik ben heel blij dat we de kans hebben gekregen om mee te praten over een goede inpassing. In een halfjaar tijd hebben we veel voor elkaar weten te krijgen. Er is volgens Groene een geweldig resultaat behaald met de geluidswerende maatregelen langs nieuwe en bestaande wegen in het stedelijk gebied. Bovendien is hij erg tevreden over het afgesproken dubbel grondgebruik. We hebben de minister en Rijkswaterstaat weten te overtuigen dat we meer kunnen doen met het gebied langs en op de nieuwe snelweg. Als je kijkt naar de verbeelding van het tunneldak, biedt dat vele mogelijkheden. Daar ligt in potentie een prachtig sportpark. Verkwanseld Ook Van der Kamp is tevreden met de overeenkomst. Alles wat in het IODS-convenant van 2006 is besloten, wordt gerealiseerd. Dat is steeds onze basis geweest. Natuurlijk, ik had veel liever een tunnel over de volle lengte van het tracé gehad en liever gezien dat je vanaf het aquaduct in één keer verdiept had kunnen doorrijden. Maar dat is het onderhandelingsproces. Als je overvraagt, loop je het risico met niks achter te blijven. Nu de aanleg staat te beginnen, voelt Groene zich verplicht om zich in te zetten voor de mensen die pal tegen het tracé wonen. Die gingen ervan uit dat de tunnel volledig zou zijn. Hun angst voor de weg is reëel. Ik ga mijn best doen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Dat betekent bijvoorbeeld kijken naar de mogelijkheden van het afvangen van gassen en fijnstof en het mogelijk aanbrengen van voorzieningen aan de flats. Niet geheel onbegrijpelijk leidde de overeenkomst soms tot de nodige emotionele reacties. De tegenstanders van de A4 Delft- Schiedam zijn diep teleurgesteld zegt Van der Kamp. Er wordt volgens hem nu ook op de man gespeeld. In alle emotie wordt er geroepen dat men is verkwanseld en dat de politiek niet deugt. Kennelijk kunnen we in Nederland maar moeilijk begrijpen dat er op een gegeven moment ook een besluit wordt genomen. Ik vind dat te betreuren, zeker in dorpen als die van ons waar de sfeer gemoedelijk is. We mogen wel eens wat trotser zijn op deze bestuurlijke overeenkomst. Men is vaak negatief over het poldermodel, maar wij hebben op een goede manier gepolderd: we hebben een besluit genomen waarmee Midden-Delfland een goed ingepaste weg krijgt.

5 Kadertekst Deze kadertekst is gebaseerd op een tabel met eigen Alinea stijlen. Virtueel over de A4 Delft-Schiedam De A4 Delft-Schiedam is in 2015 klaar. Wilt u nu alvast zien hoe de nieuwe snelweg in het landschap wordt ingepast, kijk dan op YouTube (zoekterm Impressie A4 Delft-Schiedam ). Daar vindt u een impressie van het gehele traject, inclusief verdiepte ligging, ecoen aquaducten, fiets- en voetgangersbruggen en de tunnel. Stap in en maak een virtueel autoritje van Delft naar Schiedam. Mevrouw J. van der Werf uit Ambacht Uit de animatie van de A4 Delft-Schiedam blijkt dat de nieuwe weg er gevarieerd uit komt te zien door de verschillen in ligging. Ik heb er ook wel vertrouwen in dat de weg mooi wordt ingepast. Het belangrijkste is dat er een alternatief komt voor de A13, want daar staan dagelijks enorme files. Het is toch van de gekke dat het zolang heeft geduurd?

6 Waar een wil is, is een weg Nieuwe projectdirecteur A4 Delft-Schiedam wil samenwerken met de omgeving Jaap Heijboer is de nieuwe projectdirecteur van de A4 Delft-Schiedam. Zijn voorganger, Richard Jorissen, loodste het project door de besluitvorming. Heijboer moet ervoor zorgen dat de weg op tijd wordt opgeleverd. We moeten krijgen wat we willen hebben. Het Tracébesluit was geen moment, maar een momentum, volgens de nieuwe projectdirecteur Jaap Heijboer. De discussies over de A4 Delft-Schiedam zijn afgerond, nu kan met respect voor de procedure de uitvoering beginnen. Heijboer heeft bij de betrokken bestuurders gemerkt dat de wil er is om met elkaar samen te werken. En waar een wil is, is een weg. Letterlijk. Keukentafel Heijboer s opdracht is om ervoor te zorgen dat de A4 Delft-Schiedam in 2015 klaar is. Zijn eerste zorg is om dat samen met de omgeving te doen. De omgeving kan een risico zijn. We moeten zoveel procedures doorlopen en zoveel vergunningen aanvragen dat de verhoudingen echt goed moeten liggen. Je bent zelf ook een risico als je dat niet goed speelt. Ik heb veel vertrouwen in wat er tot nu toe is opgebouwd en ik wil de goede contacten ook graag voortzetten. Bouwen is communiceren en we hebben de omgeving nodig om te weten wat er leeft in een gebied. Samen met de omgeving betekent ook contact met de omwonenden. We gaan letterlijk de boer op zegt Heijboer. Dat betekent dat Rijkswaterstaat voorlichting geeft over wat er gaat gebeuren en bij wie de omwonenden terechtkunnen met hun vragen. En mochten er problemen zijn, dan zullen we die bij de mensen thuis aan de keukentafel bespreken. Zoiets regel je niet vanaf een kantoor; je moet zelf zien wat er aan de hand is. Oefenen Een van de belangrijkste uitdagingen van de A4 Delft-Schiedam is het realiseren van een veilige landtunnel tussen Schiedam en Vlaardingen. Met zijn werkervaring is Heijboer geknipt voor de taak. Hij was als directeur betrokken bij de bouw van de Westerscheldetunnel en de voorbereiding van de tweede Coentunnel. En dat hij tot voor kort het onderzoek leidde naar rekeningrijden in Nederland komt hem ook goed van pas. Dat was een mega IT-klus en het bouwen van een tunnel is eigenlijk ook een belangrijke IT-opgave. In een tunnel komt van alles bij elkaar: mensen, instanties, verkeer. Dat alles moet met elkaar communiceren en daar heb je IT voor nodig. Ik heb geleerd dat goede IT begint met duidelijkheid over wat de behoefte is. Pas later mondt dat uit in de installaties die je kiest. Dezelfde benadering menselijke behoefte vóór technische invulling - is volgens Heijboer ook belangrijk bij de aanleg van de tunnel van de A4 Delft-Schiedam. Mensen moeten zich straks veilig voelen in de tunnel. Het is belangrijk dat de tunnel stevig is, een brand kan hebben en dat de systemen functioneren, maar minstens zo belangrijk is het dat de inrichting van de tunnel aansluit op het gedrag van mensen. De grootste slag maak je in de veiligheid als mensen bij een calamiteit snel hun auto uit kunnen komen en in een veilig gebied kunnen zijn. Verder is het belangrijk dat hulpdiensten goed hun werk kunnen doen en dat hun onderlinge communicatie soepel verloopt. Om dat te bereiken gaan we de systemen uitgebreid testen en in de tunnel goed oefenen met levensechte situaties. Druk Rijkswaterstaat heeft een zware verantwoordelijkheid dat de weg goed wordt uitgevoerd, aldus Heijboer. Wij moeten erop toezien dat we van de aannemer krijgen wat we willen hebben. En dan een minister die zegt dat de A4 Delft-Schiedam de beste weg van Nederland wordt. Over zware verantwoordelijkheid gesproken. Heijboer: Natuurlijk, die druk voel je. De weg ziet er op papier in ieder geval al prachtig uit. Er is veel zorg besteed aan het beeldkwaliteitsplan. We zullen er met z n allen aan werken dat de A4 Delft-Schiedam straks in het echt ook prachtig is. Officiële ondertekening Tracébesluit A4 Delft-Schiedam

7 Gerard Jansen & Jeannet van Adrichem uit Den Hoorn Wij zijn niet tegen de nieuwe weg, maar vinden wel dat er te weinig naar de omwonenden wordt geluisterd. We wonen al aan de A4, vlakbij het knooppunt de Harnaschknoop waar de auto s optrekken en remmen. Dat levert veel geluidshinder op, het geluidscherm is daar nooit afgemaakt. De bewoners van de omgeving Zweth verenigd in de BOZ hebben dat al een paar keer aangekaart zonder resultaat. We hopen dat er nu bij de A4 Delft-Schiedam beter naar ons wordt geluisterd. Hoe kunt u reageren? Het Tracébesluit ligt vanaf 13 oktober tot en met 23 november ter inzage in de gemeentehuizen van Midden-Delfland, Westland, Delft, Maassluis, Rijswijk, Schiedam en Vlaardingen, het kantoor van het Hoogheemraadschap Delfland in Delft, bij provincie Zuid-Holland, de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM in Den Haag en op het kantoor van Rijkswaterstaat Zuid-Holland in Rotterdam. Wie eerder een zienswijze op het Ontwerp-Tracébesluit A4 Delft-Schiedam heeft gegeven, kan in die periode bij de Raad van State in beroep gaan tegen het Tracébesluit. In uw zogenaamde beroepschrift zet u uw naam en adres, de dagtekening, dat het om het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam gaat, wat uw bezwaren zijn tegen het besluit en uw handtekening. U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u een beroep indient, wil dat niet zeggen dat het Tracébesluit wordt geschorst. Om te voorkomen dat er door het Tracébesluit een onomkeerbare situatie ontstaat, kunt u naast een beroepschrift ook een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Ook deze kunt u sturen naar de Raad van State. Vermeld weer uw naam, adres, dagtekening, uw beroepschrift waar het verzoek bij hoort, de redenen waarom u het verzoek doet en uw handtekening. Stuur ook een kopie van uw beroepschrift mee. Johan Berkhout uit Vlaardingen Ik ben vrachtwagenchauffeur. Het is niet meer bij te houden hoeveel tijd ik kwijt ben aan files. Dus ik ben wel voor de A4 Delft- Schiedam, want dat zou wat tijd kunnen schelen. Maar aan de andere kant, als je ziet hoe snel de tweede Brienenoordbrug weer vaststond, dan verwacht ik weinig heil van de A4. Janine van Deursen uit Vlaardingen Ik ben tegen omdat ik bang ben dat de luchtkwaliteit in Vlaardingen hard achteruitgaat door de nieuwe snelweg. Ik woon dichtbij de A20 en straks komt daar de A4 nog eens bij. Daarmee verdwijnt het laatste stukje frisse lucht dat we nog hadden. Bovendien loop ik graag een rond hard in het buitengebied en de kwaliteit daarvan verslechtert zo ook. Jacob van der Eijk uit Den Hoorn Het is hoog tijd dat de weg er komt. Dit land loopt vast. Als ik op zondag naar een tante in Schiedam ga, sta ik al in de file. De inpassing gebeurt volgens mij ook netjes. Vergelijk dat eens met de spoorlijnen in het gebied. Die liggen twee meter boven maaiveld! Wat ik doe? Ik ben zzp er in de weg- en waterbouw. Officiële ondertekening Tracébesluit A4 Delft-Schiedam

8 Meer weten? Wilt u meer informatie over het project A4 Delft-Schiedam? Kijk op de website Mail een vraag naar Bel gratis Stuur een vraag naar Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Project A4 Delft-Schiedam Antwoordnummer VB Rotterdam Meld u (met naam en postadres) aan voor automatische nieuwsvoorziening bij of bovenstaand antwoordnummer. Dit is niet nodig als u al eerder heeft aangegeven dat u op de hoogte gehouden wilt worden over het project. Afmelden De keuze is gevallen op de A4 Delft-Schiedam. Wanneer u door deze keuze niet meer automatisch op de hoogte gehouden wil worden over de A4 Delft-Schiedam, dan kunt u zich afmelden bij of bovenstaand antwoordnummer. Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op of bel (ma t/m zo uur, gratis) oktober 2010 ZH/1010/DD/017

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Prettig contact met de overheid

Prettig contact met de overheid Dit is een uitgave van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Programmadirectie Dienstverlening, Regeldruk en Informatiebeleid Postbus 20011 2500 AE Den Haag E-mail: postbus.mediationvaardigheden@minbzk.nl

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college

Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur. oktober 2014. Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Actie in oktober 2014 Uitgave van In actie met burgers!, deelproject van het Actieprogramma Lokaal Bestuur Met burgers! Spoorboekje voor raad en college Woord vooraf geachte lezer, De uitdaging voor gemeenten

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Een tuin van de hele buurt

Een tuin van de hele buurt Een tuin van de hele buurt 'De weg tot een gemeenschappelijke tuin Leonore Noorduyn en Arjen Wals Wageningen Universiteit en Researchcentrum Leerstoelgroep Communicatie- en innovatiestudies Wetenschapswinkel

Nadere informatie

Amsterdam: Vroeg Eropaf. Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden

Amsterdam: Vroeg Eropaf. Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden Amsterdam: Vroeg Eropaf Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden Auteurs: C.M. van Ommeren, L.S. de Ruig & L. Coenen C10567 Zoetermeer, 30 april 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Vertrouwen op democratie

Vertrouwen op democratie Rob Raad voor het openbaar bestuur Vertrouwen op democratie Hoe hoort het eigenlijk? Verkorte versie Passend contact tussen overheid en burger Februari 2010 Rob ob12-02-10 09:52 Juni 2014 Profiel De Raad

Nadere informatie

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen lachten op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

De BGT: 12 tips om meteen aan de slag te gaan

De BGT: 12 tips om meteen aan de slag te gaan Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT: 12 tips om meteen aan de slag te gaan 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT: 12 tips om meteen aan de slag te gaan De BGT 3 Waarom dit boekje?

Nadere informatie

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING Samen aan de slag met de maatregelen 1 04 06 08 10 12 14 15 18 22 24 25 26 28 30 32 33 34 Samenvatting: samen aan de slag met

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Welke zorg kunt u ontvangen als genezing niet meer mogelijk is? Palliatieve zorg is de zorg, die u ontvangt wanneer u ongeneeslijk ziek bent. Het is gespecialiseerde

Nadere informatie

Werkdruk in balans! Plezier in het werk!

Werkdruk in balans! Plezier in het werk! Te Hoge Werkdruk! Werkdruk in balans! Plezier in het werk! Te lage werkdruk! Hier vindt u voorbeelden hoe u werkdruksignalen uit de praktijk kunt indelen op de vijf stuurknoppen voor werkdrukbalans en

Nadere informatie