Kom naar de informatieavonden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kom naar de informatieavonden"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Nummer 8 januari 2011 Kom naar de informatieavonden Meer informatie over de A4 Delft-Schiedam

2 Het Tracébesluit voor de A4 Delft-Schiedam is genomen, maar hoe gaat het nu verder? Wanneer wordt de snelweg aangelegd? Wat betekent dit voor uw wijk? De antwoorden op deze vragen krijgt u tijdens de informatieavonden die Rijkswaterstaat binnenkort in de buurt houdt. Waar en wanneer zijn de informatieavonden? Dinsdag 22 februari 2011 Kerk van de Nazarener Zwanensingel GZ Vlaardingen Donderdag 24 februari Zalencentrum De Hoornbloem Koningin Julianaplein HD Den Hoorn Inloopavonden De informatieavonden zijn inloopavonden. U kunt dus tussen uur en uur gewoon binnenlopen en uw vragen stellen aan de deskundigen van Rijkswaterstaat. Verder kunt u ervaren hoeveel geluid de snelweg straks maakt en is er een 3D-animatie. Om uur en om uur kunt u een presentatie bijwonen over de stand van zaken van de A4 Delft-Schiedam. Het programma van de informatieavonden ziet er als volgt uit: Aanvang Informatiemarkt Presentatie Einde uur uur uur uur uur uur uur uur Dinsdag 1 maart Rijkswaterstaat DID Derde Werelddreef HA Delft Donderdag 3 maart Wijkcentrum De Blauwe Brug Bachplein JM Schiedam Rijkswaterstaat

3 Hoe is het geluidseffect op omliggende woningen berekend? Geluid: hot issue Om de geluidsbelasting van de A4 Delft-Schiedam op de omgeving zo klein mogelijk te laten zijn, neemt Rijkswaterstaat verschillende maatregelen. Langs de snelweg en zonodig ook aan de omliggende woningen. Hans van Ettinger van Rijkswaterstaat legt uit. Geluid is een hot issue, weet Hans van Ettinger, de ervaren geluidsman van Rijkswaterstaat. Geluid raakt mensen direct in hun privé-situatie. Je merkt ook dat mensen vaak veel vragen hebben over de maatregelen die wij nemen om de geluidsbelasting te beperken. Tijdens informatieavonden laten wij met een geluidsimulator horen hoeveel geluid A4 Delft-Schiedam straks oplevert. Je hoort namelijk vaak zoiets van: dat moet ik eerst nog maar eens zien. niet hoger zijn dan 48 decibel. Om het geluidseffect te verminderen zijn er allereerst maatregelen aan de bron, dus aan de snelweg genomen, zoals stil asfalt en het plaatsen van geluidsschermen. Als het geluid van de snelweg daarna nog hoger was dan de zogenaamde voorkeurswaarde van 48 decibel, is voor deze woningen een hogere waarde vastgesteld. Dit betekent dat er mogelijk dit is afhankelijk van het feit of de bestaande gevel al afdoende het geluid tegenhoudt extra maatregelen aan de zwoningen worden genomen om het geluid tegen te gaan. Dat kan zijn: het zetten van dubbel glas, het dichtkitten van de kieren tussen het metselwerk en de kozijnen en het plaatsen van geluids dempende ventilatievoorzieningen. Achterdochtig Van Ettinger heeft ook gemerkt dat het voor veel omwonenden onduidelijk is op welke manier Rijkswaterstaat de geluidsbelasting van de nieuwe snelweg heeft bepaald. Het geluidseffect van de nieuwe snelweg is met een computermodel berekend. Sommige mensen zijn dan al gauw wat achterdochtig. Terwijl de achterliggende formules al meer dan 30 jaar worden gebruikt. De geluidsberekeningen die op basis van het Reken- en Meetvoorschrift zijn gemaakt, blijken, achteraf bij metingen, voor 95 procent te kloppen. 360 graden Wie in Nederland een snelweg wil aanleggen moet onderzoeken wat het geluidseffect van de weg zal zijn op de omgeving. In het geval van de A4 Delft-Schiedam is dit dus gedaan met behulp van een computerprogramma. Allereerst heeft Rijkswaterstaat allerlei data verzameld, bijvoorbeeld het aantal woningen in de omgeving van de snelweg, de hoogteligging en breedte van de weg, welk asfalt er wordt toegepast en wat de toegestane snelheid is. Een computerprogramma heeft deze data daarna omgezet in een driedimen sionaal geluidsmodel. Dat is weer gebruikt om de geluidsbelasting van de snelweg op bijvoorbeeld de gevels van de woningen te berekenen. Vanaf elke woning is in 360 graden gescand hoe de omgeving eruitziet: wordt het geluid tegengehouden door schermen, staan er andere gebouwen tussen de snelweg en de woning, is er een waterpartij dat het geluid mogelijk weerkaatst. Zo is voor elke woning voor meerdere bouwlagen de geluidswaarde bepaald. Rijkswaterstaat heeft daarbij gekeken naar twee situaties: woningen die straks een nieuwe snelweg in hun omgeving krijgen en de woningen die al aan de bestaande A4 of A20 liggen. De geluidsbelasting op de eerste groep woningen mag in principe Hans van Ettinger Rijkswaterstaat

4 Overleg met vertegenwoordigers bewonersorganisaties Kunnen we straks nog parkeren? Bij de aanleg van de A4 Delft-Schiedam moet straks voldoende rekening worden gehouden met de omwonenden. Daarom organiseerde Rijkswaterstaat vorig jaar een overleg met vertegenwoordigers van bewonersorganisaties uit Vlaardingen en Schiedam en Delft. Tijdens het overleg begin oktober 2010 was het al duidelijk: omwonenden maken zich zorgen of zij straks wel voldoende op de hoogte worden gehouden van wat er tijdens de aanleg van de snelweg allemaal gebeurt. Rijkswaterstaat vindt dit een belangrijk punt en houdt hier rekening mee bij de keuze van de aannemer. Die kan tijdens de aanbesteding punten scoren als hij de informatie voorziening over zijn werkwijze goed heeft georganiseerd. De aannemer en Rijkswaterstaat zullen de omwonenden goed en op tijd op de hoogte houden van de aanleg van de A4 Delft-Schiedam en wat dat betekent voor de omgeving. Net als de informatievoorziening, moet de aannemer ook de klachtenafhandeling goed regelen. De aannemer moet zorgen voor een goede en tijdige klachtenafhandeling. Rijkswaterstaat zal controleren dat de aannemer dit ook nakomt. Rijkswaterstaat mag dus ook aangesproken worden als de aannemer zich niet aan de regels houdt. Eerst is het zaak om de wensen van de bewoners zo goed mogelijk in de gedragscode te verwerken. Daar wordt in het volgend overleg verder over gesproken. Parkeerplekken Tijdens het vorige overleg waren er verschillende wensen om hinder van de aanleg te voorkomen. Rijkswaterstaat heeft toegezegd dat er geen zandauto s constant door de wijk zullen rijden en dat de aannemer op het werkterrein moet parkeren en niet op de plekken van bewoners. Verder zullen de Laan van Bol Es en de Hargalaan nooit tegelijkertijd afgesloten zijn. Indien het nodig is om het Kethelplein tijdelijk af te sluiten gebeurt dit onder strenge eisen om sluipverkeer door de wijken zoveel als mogelijk te voorkomen. Hoe gaan jullie straks om met schade door de aanleg? vroeg iemand. Er komt een bouwkundige vooropname. Wanneer de werkwijze van de aannemer bekend is, wordt bekend welke woningen precies worden onderzocht. Eventuele schade krijgen bewoners vergoed, maar alleen als dit duidelijk aanwijsbaar door de aanleg komt. Rijkswaterstaat sluit straks een gedragscode af met de bewoners over hoe de aannemer zich moet gedragen.

5 Raad van State: 29 beroepen Wat gaat er nu gebeuren? Nadat in september vorig jaar het Tracébesluit voor de aanleg van de A4 Delft-Schiedam was genomen, hadden tegenstanders zes weken de tijd om bezwaar in te dienen bij de Raad van State. Er kwamen in totaal 29 beroepschriften binnen. De reacties varieerden. Individuele personen gingen in beroep en ook maatschappelijke organisaties reageerden. De minister heeft een verweerschrift laten maken op de ingediende beroepen. Juni 2011: uitspraak Om tot een besluit te komen kan de Raad advies inschakelen van de onafhankelijke Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB). Deze omgevings - deskun digen kunnen naar aanleiding van een beroepschrift bijvoorbeeld onderzoeken of een geluidsonderzoek correct is uitgevoerd. De StAB kan in zo n geval met beide partijen praten: de indiener en Rijkswaterstaat. De Raad van State is overigens niet verplicht om het advies over te nemen. Aanbesteding contract aanleg A4 Delft-Schiedam De aanbesteding voor de aanleg van de A4 Delft-Schiedam is in volle gang. Eind 2010 hebben aannemers(-combinaties) zich in kunnen schrijven als gegadigde voor het aanleggen van de A4 Delft-Schiedam. Rijkswaterstaat selecteert begin 2011 drie aannemers die een aanbieding gaan maken voor dit project. Wanneer de Raad van State in juni 2011 het tracébesluit onherroepelijk verklaart, wordt eind 2011 bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren. De Raad van State heeft zes maanden de tijd om zich over de 29 beroepszaken te buigen. Zonodig houdt de Raad zittingen waarbij partijen worden gehoord. In juni 2011 volgt naar verwachting de uitspraak.

6 Voor / tegen Een selectie uit de mailbox Op de redactie van deze nieuwsbrief komen regelmatig reacties binnen op de A4 Delft-Schiedam. Uitgesproken voorstanders, felle tegenstanders en alles en iedereen daartussen. Hier een kleine greep uit onze mailbox. Veel succes met uw juiste planning. Ik ben blij, dat het groen zoveel mogelijk wel bespaard is. Groetjes Frans Goede morgen, Ik woon in Vlaardingen en zou graag willen dat jullie zo snel mogelijk beginnen met de aanleg er van. Er is al genoeg over geluld. Anoniem Ik ben benieuwd of iemand iets doet met deze mail. Als het niet zo is dan is het nog slechter gesteld met de (schijn)inspraak van de burgers. Wij willen deze snelweg niet!!!! Met gefrustreerde groet, Willy Dat is balen. Op deze wijze wordt heel West-Nederland onleefbaar. Anoniem Geachte heer/mevrouw, Gelieve mij te verwijderen uit uw adressenbestand. Het duurt mij allemaal veel te lang. Met vriendelijke groet, Joost Liefde geeft en Liefde ontvangt. Liefde is een bovennatuurlijke kracht. Ze is niet grof en handelt nooit uit eigen belang. Een beter wereld begint allemaal bij ons zelf. Anoniem Waarom moet er nu nog geëmmerd worden over de A4, we weten al 40 jaar dat hij er kom. Als je daar problemen mee heb, moet je er niet gaan wonen. De mensen die er tegen zijn, komen hier nog geen eens uit de buurt. Wij wonen hier bovenop het Ketelplein, de A4 kom hier langs (op zo n +- 15meter). De vliegtuigen komen hier, over en laag, naar Zestienhoven, maar dat hebben wij toch geweten, dus dan moet je niet mekkeren. De protesterende mensen moeten eens bedenken dat de weg 40 jaar geleden 10 miljoen gulden kosten en nu 1 miljard euro s. Zo dat lucht op. Groeten, Naam bekend bij redactie Kom naar de informatieavonden

7 Vragen? Kom naar het spreekuur Bent u omwonende van de A4 Delft-Schiedam en heeft u een vraag? Kom dan naar het spreekuur voor omwonenden. U wordt dan persoonlijk te woord gestaan door een medewerker van het project A4 Delft-Schiedam. De spreekuren worden elke twee weken gehouden op woensdagmiddag van uur tot uur. De data en locaties zijn: Kerk van de Nazarener Zwanensingel 1 Vlaardingen 9 en 23 maart 6 en 20 april 11 en 25 mei 8 en 22 juni Rijkswaterstaat DID Derde Werelddreef 1 Delft 16 en 30 maart 13 en 27 april 18 mei 1 en 15 en 29 juni Bent u verhinderd, dan kunt u ook uw vraag stellen aan de Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat, telefoon: of mail naar: Kom naar de informatieavonden

8 Meer weten? Wilt u meer informatie over het project A4 Delft-Schiedam? Kijk dan op de website: Heeft u een vraag? Bel gratis naar: Stuur een brief naar: Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Project A4 Delft-Schiedam Antwoordnummer VB Rotterdam Aanmelden/afmelden voor nieuws U kunt zich aanmelden (met naam en postadres) voor automatische nieuwsvoorziening bij of het bovenstaand antwoordnummer. Dit is niet nodig als u al eerder heeft aangegeven dat u op de hoogte gehouden wilt worden over het project. Wanneer u niet meer automatisch op de hoogte gehouden wil worden over de A4 Delft -Schiedam, dan kunt u zich afmelden bij hetzelfde mailadres of hetzelfde antwoordnummer. Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat Kijk voor meer informatie op of bel (ma t/m zo uur, gratis) januari 2011 ZH/0111/DD/017

Nieuwsbrief Nummer 7 oktober 2010. Officiële ondertekening Tracébesluit A4 Delft-Schiedam

Nieuwsbrief Nummer 7 oktober 2010. Officiële ondertekening Tracébesluit A4 Delft-Schiedam Nieuwsbrief Nummer 7 oktober 2010 Officiële ondertekening Tracébesluit A4 Delft-Schiedam De mooiste en best ingepaste weg van Nederland Officiële ondertekening van het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam Op

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Zaken die niet meer zo zeker zijn

Zaken die niet meer zo zeker zijn Een goed gesprek over Zaken die niet meer zo zeker zijn Met u praten wij vaak over zekerheid. Dat is namelijk ons vak: het organiseren van uw zekerheid. Dat kan op vele manieren. Bijvoorbeeld door verstandig

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Het Waarborgfonds Motorverkeer kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motor voertuig en de dader rijdt door of

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen lachten op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15

Allianz Nederland Schadeverzekering. Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering. motoren. Verzekeringsvoorwaarden PM 15 Allianz Nederland Schadeverzekering Veilig Op Weg Pakket Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s en motoren Verzekeringsvoorwaarden PM 15 2 Leeswijzer Checklist 4 Voorwaarden die voor iedereen gelden

Nadere informatie

Een goed gesprek voorkomt erger

Een goed gesprek voorkomt erger Een goed gesprek voorkomt erger een handreiking voor ouders bij een klacht over school Voorwoord Wat doet u als u of uw kind een probleem heeft met de school? Sinds 1998 is er een wettelijke klachtenregeling

Nadere informatie