Overzicht workshops en lezingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht workshops en lezingen"

Transcriptie

1 Overzicht workshops en lezingen In totaal kunt u kiezen uit 53 aangemelde interactieve workshops en lezingen. Ronde 1 ( uur) 1. Zwanger, Bevallen, een Kind! Een prenatale cursus met aandacht voor beide aanstaande ouders Kennismaking met een nieuwe cursus voor aanstaande ouders met speciale aandacht voor de partner/vader. De cursus omspant zowel de lichamelijke, psychische als de sociale veranderingen via een empowermentbenadering. Presentatie, discussie en een stukje uit de cursus. Workshopleiders: prof. dr. Louis Tavecchio (Universiteit van Amsterdam) en mr. drs. Noortje Tan (Tan2O) 2. T-Party gezonde leefstijl T-Party is een laagdrempelige en interactieve bijeenkomst over gezonde leefstijl bij kinderen. Moeilijk bereikbare ouders worden met de T-Party bereikt. Bent U ook nieuwsgierig? Bezoek dan onze T-Party waar u kunt ervaren wat een T-Party inhoudt en waar de inhoud, organisatie en beleving van ouders centraal staat. Workshopleiders: Marijke Leonard (Zorggroep Almere) en Rebecca Beck, MSc (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) 3. BOR: Begeleide omgangsregeling aan gescheiden ouders en hun kinderen Na de uitleg van het doel, de doelgroep en de werkwijze van BOR, staat in de workshop centraal hoe vrijwilligers een rol kunnen spelen bij het stand brengen van een omgangsregeling. Waarin onderscheidt een vrijwilliger van BOR zich van een beroepskracht? Wat zijn de succesfactoren van deze interventie? Op dvd een casus van een ouder die als kind te maken heeft gehad met echtscheiding. Workshopleiders: Michel Krijnsen (Humanitas) en Edith de Graaf (Humanitas/Raad voor de Kinderbescherming) 4. Motiveren van ouders & de houding van de professional In deze workshop gaan we in op succesfactoren van motiverende gesprekken met als uitgangspunt de eigen beroepshouding. Hoe kijk je naar de ouder, welke houding werkt en welke niet, wat kan je inzetten om samen met ouders een aanpak in te zetten? Met name interessant voor mensen die veel met ouders werken en een rol hebben in het verwijzen van ouders en/of bespreken van een opvoedaanpak. Workshopleider: Martine Zweers (SO&T) 5. Piep, zei de muis: onderzoek en praktijk Piep zei de muis is een laagdrempelige en toegankelijke interventie voor jonge kinderen (4-8 jaar) van ouders met psychische of verslavingsproblemen uit achterstandswijken. Bij de werving en uitvoering werken welzijn, GGZ, jeugdgezondheidszorg en onderwijs nauw samen. De opzet van de cursus, het samenwerkingsverband en de resultaten van een veranderingsonderzoek onder kinderen en ouders presenteren wij met behulp van discussie en actieve werkvormen. Workshopleiders: drs. Martha de Jonge en Petra Havinga, MSc (Trimbos-instituut), Yteke Braaksma (Stichting Welzijn Amersfoort) 6. Samen Sterk Conflicten thuis, eindeloze discussies, telkens onenigheid en misverstanden tussen ouders en kinderen, wat bied je dan aan ter versterking van beide partijen? Een duale, fysieke training Samen Sterk : gericht op kracht, gesprekstechnieken en weerbaarheid van zowel ouders als kinderen. Maak kennis met deze praktijkgerichte, doe-hetzelftraining vol oefeningen die gebaseerd zijn op de methodiek van Rots en Water en geweldloos communiceren. Workshopleiders: drs. Marieke Lindeboom en Simone van Leusden (Alfa-college) 7. Hoe kunt u uw CJG digitaal versterken? Jongeren, ouders en professionals zoeken hun informatie steeds meer via internet. Hoe maken gemeenten hun CJG via een website goed toegankelijk, voor alle doelgroepen en zowel qua inhoud als qua vorm? In deze workshop kijken we naar de drie beoogde CJG-doelgroepen: jongeren, ouders, professionals. Aan bod komen aspecten als: functionaliteiten, vormgeving, backoffice, promotie. De aanbevelingen in de workshop zijn gebaseerd op behoeftepeilingen onder deze doelgroepen en ervaringen vanuit Jongin, virtueel CJG en JeugdlinQ. Workshopleider: drs. Alexandra Bordewijk ( Spectrum CMO Gelderland)

2 8. Opvoedondersteuning en gezinsreïntegratie voor (ex)gedetineerde moeders Deze workshop biedt een praktische kijk in het vormgeven van laagdrempelige en vraaggerichte opvoedondersteuning tijdens detentie en gezinsreïntegratie na detentie van moeders. Door middel van oefeningen uit onze trainingen voor (ex)gedetineerde moeders en vrijwilligers kunt u kennismaken met de problematiek van (ex)gedetineerde moeders en de effecten van het inzetten van maatjes als ondersteuner. De oefeningen zullen gericht zijn op het ervaren van de specifieke vragen en/of problemen rondom opvoeden van (ex)gedetineerde moeders en het effect van gelijkwaardige ondersteuning door de inzet van moedermaatjes. Workshopleiders: Cecilia van der Geest en Pascale Zegers (Humanitas) 9. Geef uw eigen cursus Over geld en opvoeden voor (allochtone) ouders Het NIGZ en het NIBUD hebben de cursus Over geld & opvoeden ontwikkeld voor Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse ouders met kinderen vanaf 6 jaar. Door middel van praktische oefeningen en het bespreken van dvd-fragmenten worden ouders geholpen om hun kinderen goed te leren omgaan met geld en krijgen zij handvatten om zelf het goede voorbeeld te geven. In deze workshop leert u hoe u cursussen met dit lespakket kunt verzorgen. Workshopleiders: Fatma Alakay (NIGZ) en Fenneke Holthuis (NIBUD) 10. Kortdurende Pedagogische Hulpverlening door orthopedagogen in het CJG In het CJG te Apeldoorn werken orthopedagogen die gedetacheerd zijn vanuit de Jeugdgezondheidszorg, GGZ en Bureau Jeugdzorg. Hoofddoel is snel toegankelijke hulp bieden aan ouders, waarbij de opvoedingsproblematiek te zwaar is voor de JGZ en te licht voor een indicatie vanuit BJZ. De workshop zal, naast informatie over de werkwijze, de organisatie en de rol van de gedragswetenschapper in het CJG, op een ludieke wijze vorm gegeven worden. Workshopleiders: drs. Saskia Blom-Schakel en drs. Marga Hagen (NVO) 11. Opvoeden samen aanpakken: vaders en moeders bereiken Opvoeden Samen Aanpakken is een project waarin opvoeders ideeën en opvattingen over opvoeding met elkaar uitwisselen. De methodiek heeft inmiddels zijn waarde in Den Haag bewezen. Na een presentatie van dit project ligt de focus op het bereiken van vaders. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over het aanbod (specifieke vadergroepen of gemengde groepen?) en de inhoud (zijn er onderwerpen die vaders meer aanspreken?) van opvoedingsondersteuning. Workshopleiders: mr. Sabine Kraus en Hanna Harthoorn, MSc (E-Quality), drs. Lidia van Albada (Stichting MOOI) 12. Opvoedondersteuning aan licht verstandelijk beperkte ouders en aan ouders met lichtverstandelijk beperkte kinderen Deze vorm van opvoedondersteuning onderscheidt zich van de reguliere opvoedondersteuning. In deze workshop gaan wij in op de specifieke bejegening, aandachtspunten en verschillen. We bespreken een aantal methodieken die toegepast worden in dit werkveld. Workshopleiders: drs. Tamara van Tilborg en drs. Jose Huls (Ipse de Bruggen) 13. Ouderbijeenkomsten: dé plek voor opvoedingsondersteuning In elk CJG hoort een groepsgericht aanbod voor ouders. In deze workshop doen deelnemers praktische kennis en inspiratie op voor ouderbijeenkomsten met een opvoedthema. Deelnemers gaan in carousselvorm aan de slag met verschillende onderwerpen en TOP-puntmaterialen, o.a. Het digitale kind, Eten, ja gezellig!, Weerbaarheid en Pesten life en online. Workshopleiders: Elise Roelofse (Spectrum CMO Gelderland/ TOP-punt) en drs. Lucy Jacobs (K2/TOP-punt) 14. Migrantenouders en vertrouwen Zijn migrantenouders wel zo wantrouwend als vaak wordt gezegd of is er sprake van wederzijdse onwennigheid en scenariodenken? Hoe kunt u de ouders zó tegemoet treden dat vertrouwen ontstaat? Middels een korte toelichting, het uitwisselen van ervaringen, rollenspelen en het oefenen in subgroepjes krijgt u een handreiking voor in de praktijk. Workshopleiders: Serjik Safarlou (Avicenna) en drs. Marjolijn van Leeuwen (Pharos) 15. Opvoedingsondersteuning vanuit het CJG: samen doen! Samen sta je sterker en bereik je meer opvoeders, maar samenwerken vraagt wel om een gezamenlijke visie op opvoeding en opvoedingsondersteuning. In deze workshop stap je in een carrousel van collages, mindmapping, metaforen, stille wand discussie en andere interactieve werkvormen en ervaar. Je ervaart aan den lijve hoe je tot een gedeelde visie op opvoedingsondersteuning kunt komen. Workshopleider: drs. Karin van Assen (JSO)

3 16. Professionals in de opvoedondersteuning: een gemeenschappelijke standaard? Professionals in de opvoedondersteuning: zijn standaarden wenselijk? In Groot-Brittannië zijn die er voor álle beroepskrachten die met ouders werken. We geven een korte introductie op deze National Occupational Standards en doen verslag van discussiebijeenkomst 18 maart 2010 met Nederlandse en Engelse beroepskrachten en experts over de standards. Wat vonden en vinden zij, en vooral: wat vindt U ervan? Aan de hand van een stroomschema met vragen en dilemma s komen deelnemers stap voor stap tot een eindoordeel over het belang van standaarden in Nederland. Workshopleiders: drs. Edith Raap (Phorza/SO&T) en José Koster (Phorza/Cardanus) 17. Opvoedingsondersteuning of ouderschapsbegeleiding? In deze presentatie worden enkele kernconcepten en methodologische principes uit de theorie van ouderschapsbegeleiding (van der Pas, Fraiberg, Stern e.d.) kort toegelicht. Daarna gaan de presentatoren - die beide gebieden vertegenwoordigen - in gesprek met elkaar en met het publiek over de relevantie en toepassing hiervan voor opvoedondersteuners zowel in opleiding (HBO) als in de beroepspraktijk. Workshopleiders: dr. Katie-Lee Weille, Maartje van Amsterdam en drs. Monica Aartsma (Hogeschool Leiden) 18. Meeting the needs of parents in the United Kingdom How are parents given a voice in local planning of parenting support?. Dat is de centrale vraag van deze Engelstalige workshop. Ouders betrekken in opvoedingsondersteuning is gemakkelijk gezegd, maar lastig gedaan. Sue Miller laat zien hoe ze dat in Engeland doen in het kader van het Every Child Matters -beleid. Ook maakt deze Engelse expert duidelijk op welke wijze dat bijdraagt aan een laagdrempelig Child & Family Centre. Meeting the needs of parents is voor het slagen van die centra een doorslaggevende factor. Workshopleider: Sue Miller (Family and Parenting Support and Parenting Commissioner, gemeente Newcastle, Engeland) Ronde 2 ( uur) 19. Bébé uniek in zijn soort; prenatale zorg die zich richt op het sociaal emotionele aspect van de zwangere! Bébé is een interventie om vrouwen onder de 24 jaar voor te bereiden op de komst van een baby. Het is preventieve opvoedingsondersteuning, omdat we de basis leggen voor het huidige maar ook toekomstige handelen met betrekking tot zorg voor jezelf en de zorg voor je kind. Tijdens de workshop wordt gebruikt gemaakt van interactie en discussies. Workshopleider: Astrid Gard (GGD Rotterdam Rijnmond) 20. Doorstart: opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen van 7-14 jaar Aan de hand van 2 praktijkoefeningen uit de training voor de vrijwilligers, krijgen deelnemers aan de workshop inzicht in het programma Doorstart. Wat beoogt de interventie, voor wie is deze bedoeld en hoe wordt hij uitgevoerd? Er wordt een oefening gedaan uit de training voor de vrijwilligers en een casus uit de training voorgelegd, met daarbij 2 vragen: wat kan Doorstart bieden en hoe is de samenwerking met instanties? Workshopleiders: Lucie Nijskens en Wim Rasker (Humanitas) 21. Samen aan de slag voor kinderen en ouders in echtscheidingsituaties In Delft is een netwerkaanpak ontwikkeld voor de problematiek voor, tijdens en na scheiding voor volwassenen en kinderen. Betrokkenen zijn gemeente, Raad voor de Kinderbescherming, CJG en Kwadraad (organisatie van maatschappelijk werk). In de workshop wordt deze aanpak voor het voetlicht gebracht- van signaleren tot hulpverlening- en een oefening gedaan. Workshopleiders: Eric Lups en Karen Bavelaar (Kwadraad) 22. SPRINT: het bereiken van lastig te bereiken ouders via school In deze workshop wordt het thema lastige ouders nader uitgewerkt: welke problemen kunnen optreden bij het benaderen van deze ouders en hoe krijg je effectief contact met ouders van zorgkinderen die nauwelijks betrokken lijken bij de ontwikkeling van hun kind op school? Enerzijds wordt de kennis die bij het SPRINT project in Amsterdam is opgedaan gedeeld. Anderzijds worden de deelnemers uitgenodigd hun ervaringen op dit gebied in te brengen. Aan de hand van een presentatie van het SPRINT project en een interactieve sessie met stellingen en casussen, wordt het thema uitgewerkt en de aanwezige kennis gebundeld tot conclusies. Workshopleiders: dr. Inez Berends en drs. Minke Verdonk (PI Research) 23. Ouderintervisie Ouderintervisie is een vernieuwende methodiek, gericht op empowerment van ouders. Vanuit reflectie en bewustwording op eigen ouderschap kiest de ouder handelingsalternatieven. In deze workshop ervaart u het effect van de methodiek. Wat betekent deze aanpak voor de rol van de professional en voor de inrichting Centra Jeugd en Gezin? Workshopleiders: drs. Chris Rooijakkers en Berit Koning (Komma Kompagnie)

4 24. De man als vader: een ingang voor gezondheidsvoorlichting In deze workshop wordt de e-learningmodule Coach & Coach behandeld, een nieuwe methodiek van gezondheidsvoorlichting bij laagopgeleide mannen. De theoretische aannames die de basis vormen voor de interventie worden behandeld aan de hand van voorbeelden uit de module. Vervolgens wordt in een groepsdiscussie nader ingegaan op de voor- en nadelen van e-learning bij deze doelgroep en de implementatiemogelijkheden van deze methodiek. Workshopleiders: drs. Henrike van Diest (Trimbos-instituut) en Frederike Mensink, MSc (Voedingscentrum) 25. Prosociaal gedrag op school met Positive Behavior Support PBS staat voor Positive Behavior Support in Schools. PBS is een geïntegreerde, schoolbrede aanpak, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag bij kinderen in het primair onderwijs. Het doel van PBS is een leerklimaat te scheppen waarin alle leerlingen optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs. Tijdens de workshop geven we een op de inhoud van de methodiek, tonen we praktijkvoorbeelden op dvd en oefenen de aanwezigen met enkele PBS-middelen. Workshopleiders: drs. Emilie van Leeuwen (PI Research) en drs. Inge Reijnders (Yorneo) 26. Succesvolle strategieën om ouderbetrokkenheid te stimuleren door Gentse Brugfiguren In Gent weten Brugfiguren met succes bruggen te slaan tussen ouders en de school. Wat kunnen wij in Nederland leren van succesvolle elementen van deze aanpak van ouderbetrokkenheid? In de workshop denken en discussiëren we hierover door aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden. Workshopleiders: drs. Anita Schnieders (Gemeente Groningen/Hanzehogeschool Groningen) en drs. Mieke Blancke (Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent) 27. Triple P nu ook voor ouders van tieners In deze workshop worden de resultaten gepresenteerd van de succesvolle pilot naar de groepscursus Triple P Tieners. Waardevolle onderzoeksgegevens worden aangevuld met ervaringen uit de praktijk. Voor de ouders van tieners is er een speciale mediacampagne ontwikkeld. Deelnemers kunnen kennismaken met deze mediacampagne. Workshopleiders: Ferry Goossens, MSc (Trimbos-instituut) en Jacqueline van Rijn, MSm (Nederlands Jeugdinstituut) 28. Opvoeden doe je samen! Een medewerker opvoeden en opgroeien (O&Oer) ondersteunt opvoeders door interventies en activiteiten, die opvoeders helpen hun opvoedingskwaliteiten te benutten en te versterken. Het doel van deze workshop is inzicht te geven in het belang van opvoedingsondersteuning. Hoe doe je dat precies? Hoe werk je samen aan de draagkracht van ouders? Het zal een interactieve workshop worden met veel achtergrondinformatie en een associatiespel. Er is ook ruimte voor opmerkingen en eventueel een discussie. Workshopleiders: Tina Wieke en Rita Snijders-Giesen (Welzijn Eindhoven) 29. CJG en participatie Het CJG moet een laagdrempelig en herkenbaar punt worden waar álle ouders en jongeren terecht kunnen met vragen over opgroeien en opvoeden. Participatie is hiervoor hét middel. In deze workshop krijgen deelnemers de mogelijkheid om zelf ervaringen op te doen met verschillende vormen van participatie en worden zij geïnspireerd om in alle activiteiten van het CJG te streven naar een maximale inbreng van degenen om wie het draait: de kinderen, jongeren en ouders van het CJG. Workshopleider: drs. Marjan Möhle (JSO) 30. De massamediastrategie van Triple P In deze sessie wordt het belang van de inzet van massamedia gericht op alle ouders toegelicht. Met behulp van een interactief spel maak je kennis met het gebruik van marketing communicatiestrategieën in de opvoedingsondersteuning. Je leert hoe we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat het voor ouders normaal wordt om vragen te stellen over de opvoeding en hoe ouders goed en snel geholpen kunnen worden met hun vragen. Met behulp van het spel kan je toepassingen voor jouw eigen werksituatie bedenken. Van pedagoog tot beleidsmaker, deze workshop is ook voor jou! Workshopleider: drs. Carine Kielstra- van der Schalk (SO&T) 31. Informele en sociale steun bij de opvoeding in Vlaanderen. Modellen van ontmoetingsplaatsen voor jonge kinderen en ouders In Vlaanderen groeien ontmoetingsplaatsen voor jonge kinderen en ouders als paddenstoelen uit de grond. Op welke wijze kan deze werkvorm van opvoedingsondersteuning een meerwaarde bieden in het landschap van opvoedingsondersteuning naast initiatieven die vaak meer gericht zijn op gedragsverandering, pedagogische adviesfunctie, training...? In de inleidende lezing geven we een overzicht van diverse gangbare modellen en staan kort stil bij de manier waarop het Vlaamse beleid kijkt naar deze ontwikkelingen. Samen bediscussiëren we verder wat mogelijke sterktes, zwaktes zijn en in welke mate deze initiatieven ook binnen een Nederlandse context een groeibodem hebben. Presentator: drs. Benedikte Van den Bruel (Kind en Gezin Brussel)

5 32. Gezin, armoede en opvoeding Aandacht voor (chronische) armoede in een gezin, is in het algemeen een ondergeschoven kindje in de opvoedingsondersteuning. In deze workshop krijgt u feeling met de invloed van armoede op opvoedingssituaties en worden ervaringen uitgewisseld met praktische methoden en interventies op dit terrein. Workshopleider: drs. Carin Rots (Universiteit van Tilburg/ GGD West-Brabant) 33. Vraag- en perspectiefgericht werken met een oudergroep. Hoe het werkt met maatschappelijk kwetsbare gezinnen in België Workshopdeelnemers krijgen de kans om het proces dat ouders in het groepswerk in België doorlopen, actief in het vizier te krijgen. We vertrekken bij de eerste kennismaking en laten jullie instappen in een bijeenkomst. Doorheen de workshop laten we jullie ondervinden wat het van een groepsbegeleidster vraagt om daadwerkelijk vraag- en perspectiefgericht te werken. Workshopleiders: dr. Kristien Nys (Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen en Hogeschool-Universiteit Brussel), Ilse De Block (vzw De Keerkring) 34. Kinderen en jongeren zelf aan het woord en aan zet in het CJG Om ouders en jongeren goed te kunnen ondersteunen bij de opvoeding is het belangrijk ook hun visie te betrekken. In een landelijke enquete van het Verwey- Jonker Instituut aangevuld met groepsgesprekken zijn kinderen en jongeren aan het woord gekomen over hun visie op gezinszaken en opvoeding. CNV Jongeren en het Kennisnetwerk Centra Jeugd en Gezin leiden een project dat tot doel heeft een peerbenadering te ontwikkelen voor jongeren in het kader van het CJG (jongeren helpen jongeren bij vragen). In de workshop worden het onderzoek en het project gepresenteerd en is ruimte voor uitwisseling over in hoeverre jongeren zelf vorm kunnen geven aan het CJG-aanbod. Workshopleiders: dr. Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut), Wilbert Seuren (Kennisnetwerk Centra Jeugd en Gezin) en drs. Jan Pieter Daems (CNV Jongeren) 35. De pedagogische Civil Society: nieuwkomer in het continuüm van Opvoedondersteuning? Terwijl de verschuiving van curatief naar preventief jeugdbeleid in veel gemeenten en organisaties nog gaande is, dient een volgende ontwikkeling zich aan: de aandacht voor de pedagogische civil society. In deze workshop wordt gekeken naar de kenmerken van deze nieuwe ontwikkeling en de manier waarop de pedagogische civil society zich verhoudt tot het huidige jeugdbeleid en de CJG-ontwikkeling: als tegenbeweging of als versterking van de professionele opvoedondersteuning? De workshop wordt gestart met een interactieve positiebepaling van de deelnemers en wordt afgesloten met het gezamenlijk formuleren van aandachtspunten voor gemeentelijk- en instellingsbeleid. Workshopleiders: Irene Sies, MSc en drs. Cécile Winkelman (SO&T) 36. Migrantenouders en zorgverleners, hoe bereiken we elkaar? Uit recent onderzoek van Pharos en anderen blijkt dat migrantenouders moeilijk bereikbaar zijn met het bestaande aanbod aan opvoedingsondersteuning. Kern van het probleem lijkt te zijn het wederzijdse gebrek aan vertrouwen. In de workshop gaan we in op drie vragen: Hoe is dat gebrek aan vertrouwen te verklaren? Hoe wordt het in stand gehouden? Hoe kunnen zorgverleners vertrouwen bevorderen? De workshop is gericht op de zorgverleners, is interactief en maakt gebruik van technieken ontleend aan het sociodrama. Workshopleider: dr. Roelof Vos (Pharos) Ronde 3 ( uur) 37. Opvoedsteunpunt in de school of de brede school Aan de hand van een onderzoek voor Triple P naar de mogelijkheden van lichte opvoedingsondersteuning binnen het primair onderwijs, wordt in deze lezing belicht wat er landelijk al gebeurt op scholen en gekeken naar de mogelijkheid van het realiseren van een zorg-/opvoedsteunpunt op school. Welke concrete stappen moeten hiervoor worden gezet? Wat werkt, wat zijn kansen en knelpunten? Welke rol kan Triple P daarin spelen? Hoe krijgen we de scholen enthousiast? Wat is het doel: steun aan ouders en ook betere uitkomsten voor kinderen? Presentator: Ineke Driessen (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) 38. Kenniswerkplaats Tienplus. Laagdrempelige opvoedsteun voor ouders met tieners in Amsterdam De Kenniswerkplaats Tienplus is een samenwerkingsverband van de stad Amsterdam, drie stadsdelen en een aantal kennisinstituten (Verwey- Jonker Instituut, INHolland, VU, GGD-AMC), waarin samen met de praktijk, migrantenorganisaties, ouders en jongeren gewerkt wordt aan een structurele verbetering van opvoedingsondersteuning voor álle Amsterdamse ouders. Aan de hand van een presentatie van een aantal dilemma s uit onze praktijk, willen we graag met de deelnemers van gedachten wisselen. Workshopleiders: drs. Marjan de Gruijter (Verwey-Jonker Instituut) en dr. Pauline Naber (Hogeschool INHolland)

6 39. Integrale aanpak van kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo - inzet van verpleegkundigen gezond gewicht De JGZ heeft voor ouders van kinderen met overgewicht en obesitas een overbruggingsplan. Dit biedt ouders opvoedingsondersteuning bij bewegen, ontbijten, tv-kijken en frisdrankgebruik. Onderdelen van het plan konden door de JGZ in de praktijk niet goed worden toegepast. Daarom is een pilotproject gestart voor het beter motiveren van ouders, waarbij ze van JGZ-verpleegkundigen thuis meer opvoedingsondersteuning krijgen. In deze workshop worden de resultaten en ervaringen bediscussieerd. Besproken wordt hoe de aanpak van overgewicht optimaal ingezet kan worden binnen de JGZ. Presentator: drs. Marlie Cerneus (GGD Regio Twente) 40. Vanuit een psychiatrische hulpverleningssetting de ouderrol ontwikkelen Deze workshop is bedoeld voor belangstellenden die direct of indirect werken met ouders met psychiatrische beperkingen. Het doel is om een impuls te geven aan de steun voor betreffende ouders. De workshop begint met een introductie, met daarbij korte peilingen van visies in het publiek, gevolgd door de presentatie van het project Begeleid Ouderschap. Daarna volgt een bespreking naar aanleiding van de presentatie en stellingen. Workshopleider: drs. Peter van der Ende (Hanzehogeschool Groningen) 41. De Tijd van je Leven - workshops voor ouders, door ouders Tijdens deze workshop zullen we vooral gaan ervaren hoe leuk en inspirerend het is om met andere ouders in gesprek te gaan over gezin-zijn en opvoeding. Dat doen we op dezelfde speelse en creatieve manier zoals dat ook al gebeurt door middel van de workshopserie De Tijd van je Leven waarbij ouders inspiratie opdoen voor gezin-zijn en opvoeding. Deze workshopserie wordt door ouders zélf georganiseerd, verbindt gezinnen aan elkaar, is laagdrempelig en preventief en kan daardoor een waardevolle bijdrage leveren aan een laagdrempelig CJG en vooral aan de versterking van gezinnen! Workshopleider: Jacqueline van Dijk (The Family Factory) 42. Positief opvoeden en methodisch werken met vragenlijsten Deze workshop geeft de deelnemers inzicht in de winst die er voor cliënten en professionals te behalen is als je het bestaande aanbod van opvoedinformatie, steun en hulp verrijkt met de werkzame bestanddelen van methodieken Triple P en Werken met Vragenlijsten. Daarnaast biedt de workshop inzicht in wat ervoor nodig is om deze winst te behalen. Op een oplossingsgerichte wijze gaan we samen met de deelnemers aan het werk zodat zij aan het eind van de workshop zeggen dit was mijn tijd meer dan waard. Workshopleiders: Herma Hemmen (Welzijnsgroep Sedna) en drs. Dries Roosma (PIONN) 43. Hoe organiseer ik een opvoeddebat? Een opvoeddebat brengt ouders, jongeren en andere opvoeders met elkaar in gesprek over opvoeding. Doel is het bespreekbaar maken van opvoeding, het versterken van sociale netwerken, uitwisseling van ervaring en kennis en het verlagen van de drempel naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. In deze workshop gaan we in op de vraag hoe je ouders en andere opvoeders kan bereiken, hoe je een opvoeddebat organiseert en wie je partners hierbij zijn. Anderen gingen jou voor in de opvoedestafette van Jeugd en Gezin. Luister, kijk en ervaar de vooren nadelen van de diverse debatvormen. Workshopleiders: drs. Miranda Vroom en Marja Boll (Ministerie voor Jeugd en Gezin) 44. Cultuursensitieve opvoedingsondersteuning. Een praktijkvoorbeeld uit meertalig en multicultureel Brussel Het Huis der Gezinnen in Brussel biedt kansarme allochtone gezinnen met jonge kinderen een plek voor ontmoeting, spel, opvoedingsvragen en uitwisseling. Doel van de workshop is om vertrekkend vanuit dit praktijkvoorbeeld ervaringen uit te wisselen en na te gaan in welke mate onze manier van werken relevant kan zijn voor de Nederlandse context. Sigrid Arents (Huis der Gezinnen Brussel) 45. VoorZorg bereikt de doelgroep Het doel van deze lezing is informatie geven over de VoorZorginterventie die vanuit de VS is vertaald en cultureel aangepast en waarnaar een gerandomiseerd onderzoek plaatsvindt. De kenmerken van de specifieke doelgroep jonge zwangeren en hoe ze bereikt worden zullen in een interactieve werkvorm aan de orde komen. Deze lezing is bedoeld voor artsen, verpleegkundigen en managers JGZ 0-4 jaar, verloskundigen, ambtenaren jeugdbeleid. Presentator: dr. Silvia van Coeverden (VU medisch centrum en GGD Amsterdam) 46. Het Tienerpakket OKC in Amsterdam Ouders van tieners zijn voor de Ouder-en-Kindcentra in Amsterdam lastiger te bereiken dan ouders met jonge kinderen. In de workshop nemen we u mee in de Amsterdamse zoektocht en initiatieven om ouders te bereiken met een laagdrempelig opvoedondersteuningsaanbod op school. Workshopleiders: Hilde Marx en Osger Mellink (DMO gemeente Amsterdam), Nathanya van Lith (SO&T)

7 47. De revisie van het Portage Programma Nederland In deze lezing wordt de (revisie van) de thuisbegeleidingsinterventie Portage Programma Nederland (PPN) voor gezinnen met kinderen van 0-5 jaar en hun ouder(s) met opvoedingsproblemen behandeld, onder andere door de presentatie van casuïstiek die besproken wordt met de deelnemers aan de lezing. Onderzoeksresultaten van begeleiding met het Portage Programma worden tevens gepresenteerd. Aan het einde van de presentatie is er mogelijkheid tot het stellen van vragen/discussie. Presentator: drs. Aafke Hoekstra (Rijksuniversiteit Groningen) 48. Allemaal opvoeders: informele steun rond gezinnen en een positief opvoedklimaat bevorderen Formele en informele netwerken spelen een rol bij een gedeelde verantwoordelijkheid voor opvoeden: in de buurt, rond de school of langs de zijlijn van het sportveld. Dit noemen we de pedagogische civil society. Professionals hebben hierin een rol op afstand: kinderen, jeugdigen en ouders vormen zélf de kern. In het project Allemaal Opvoeders werken 12 pilotgemeenten, CJG medewerkers en andere professionals aan het versterken van de pedagogische civil society. In deze workshop laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden van binnen en buiten de pilotgemeenten zien hoe de pedagogische civil society kan worden versterkt en gaan we in discussie over de knelpunten die we daarbij tegenkomen. Workshopleiders: dr. Mireille Gemmeke en drs. Moniek van Dijk (Nederlands Jeugdinstituut) 49. Opvoedmix.nl: laagdrempelige preventieve interculturele opvoedondersteuning via internet Een workshop over Opvoedmix.nl: een project gericht op laagdrempelige preventieve interculturele opvoedondersteuning via internet voor jonge Marokkaans Nederlandse ouders. Ondermeer worden de aanleiding, doel en opzet van het project belicht en de nauwe samenwerking met gemeenten/ CJG s en ervaringsdeskundige vrijwilligers. Met discussie over de projectopzet (wijze van samenwerken met de verschillende partners), over de in te zetten interventies en de bereidheid om mee te werken aan het project. Workshopleiders: Wouter Wolters, MA (Stichting e-hulp.nl) en Soumaya Azzagari (Marokko Media) 50. Lezing Spitsuur op het werk en thuis! Deze interactieve lezing beoogt vooral een bewustwording en inzicht in de knelpunten en factoren die de mate van spits bepalen, zoals o.a. de leeftijd van kind(eren). Met de balanswerkvorm breng je niet alleen je situatie in kaart en stel je snel je prioriteiten, je ontdekt ook praktisch uitvoerbare oplossingen! Bedoeld voor iedereen die zelf werk & gezin optimaal wil (blijven) combineren en/of die als professional met spitsuurgezinnen te maken heeft. Presentator: drs. Emmeliek Boost (De Opvoeddesk) 51. Vaders en opvoeding De rol van de vader in de opvoeding heeft een behoorlijke groei doorgemaakt, getuige ook de behoefte van vaders om arbeid en zorg te combineren. Het aanbod aan opvoedingsondersteuning is van oudsher echter vooral op moeders gericht. Tijdens de workshop wordt inzicht gegeven in de behoeften van vaders, hun mogelijkheden in de opvoeding en in de (cultuur)aspecten die een rol kunnen spelen bij de invulling van het vaderschap. U gaat zelf aan de slag om met elkaar een eerste aanzet voor nieuwe vaderactiviteiten te verwerven. Workshopleider: Louis Pronk (JSO) 52. Interculturele pedagogiek, een verdieping Hulpverleners worden regelmatig geconfronteerd met cliënten met diverse culturele achtergronden. Hoewel de hulpverlening aan autochtone cliënten beslist niet standaard is, spelen er bij migrantengezinnen zaken die bij autochtone cliënten niet van toepassing zijn zoals heimwee naar het land van herkomst, het acculturatieproces en druk van de dominante samenleving op de migrantengemeenschap. De vraag voor hulpverleners is: hoe komt het dat wij tot nu toe de brug niet hebben kunnen slaan? Waar slaan we de plank mis? Middels een korte toelichting, het uitwisselen van ervaringen en een filmfragment krijgt u een handleiding voor in de praktijk. Workshopleider: drs. Kaveh Bouteh (Pharos) 53. De Toekomst van Opvoedingsondersteuning In deze workshop zal de state of the art en toekomstperspectief van opvoedingsondersteuning worden verkend. Workshopdeelnemers krijgen inzicht in wensen van ouders, nieuwe ontwikkelingen en trends in praktijk, wetenschap en politiek. Met deze nieuwe kennis en hun eigen ervaringen zullen deelnemers een interactieve discussie inzetten over toekomst van opvoedingsondersteuning. Sleutelwoord van de workshop zal inspiratie zijn. Workshopleider: drs. Paula Speetjens (Trimbos-instituut)

8 Overzicht posterpresentaties tijdens de informatiemarkt Hulpverlening en Voorkomen schooluitval in het voortgezet onderwijs Psychosociale problemen spelen een rol bij schooluitval. Maatschappelijk werk op de school inzetten en verbinden aan het interne zorgsysteem en externe ZAT team van de school voorkomt schooluitval. Ineke Gualtherie van Weezel (Kwadraad ) Triple P - Positief Pedagogisch Programma: oudertraining als preventie tegen kindermishandeling? In het onderzoek wordt gekeken of het risico op kindermishandeling afneemt bij ouders die de Triple P training hebben gevolgd. Hierin wordt een experimentele groep die de training heeft gevolgd, vergeleken met een controlegroep die geen training heeft gevolgd. Gekeken wordt of de groepen verschillen in mate van risicokenmerken op kindermishandeling en of deze afnemen door de Triple P training. Eva van der Zee, BSc (Universiteit Utrecht), Iris van Breukelen, MSc (GGZ kinderen en Jeugd Rivierduinen) en dr. Cathy van Tuijl (Universiteit Utrecht) Effectiviteit van oudertrainingen bij de jeugdreclassering De poster laat de uitkomsten zien van het effectonderzoek naar de oudertraining uit het programma Ouders van Tegendraadse Jeugd. Deze training is in de periode uitgevoerd op diverse locaties van de jeugdreclassering en heeft als doel opvoedingsvaardigheden van ouders te vergroten om recidive bij jongeren te voorkomen. Nienke Foolen-Holter, MSc en Lianne Lekkerkerker, MSc (Nederlands Jeugdinstituut) Gezinscoaching zonder indicatie Kwadraad is een (eerstelijns) organisatie van maatschappelijk werk in 32 gemeenten in Zuid Holland. Er wordt ondermeer gewerkt met gezinscoaches bij complexe gezinnen. Er zijn diverse manieren van methodisch werken ontwikkeld. In de posterpresentatie worden de bevindingen over gezinscoaching weergegeven. Boris Stil (Kwadraad) Alle ouders bereiken: succesfactoren uit de praktijk Leden van de kenniskring Opvoedingsondersteuning van het NJi hebben vanuit praktijkexpertise in verschillende bijeenkomsten gezamenlijk uitgewisseld over succesfactoren bij benadering/werving van ouders, en over de succesfactoren bij het aanbod opvoedingsondersteuning. Deze succesfactoren worden op de poster toegelicht. De poster is in kleine vorm mee te nemen als inspiratieflyer. Drs. Ingrid Ligtermoet (Nederlands Jeugdinstituut) Triple P voor ouders van baby s op de intensive care Als een kind net na de geboorte op de intensive care terecht komt, drukt dat zwaar op ouders. Niet alleen tijdens de opname maar ook in de jaren daarna. Triple P is een evidencebased programma dat zich richt op het verbeteren van de opvoedingscompetenties en het zelfvertrouwen van ouders. We zullen onderzoeken of Triple P een effectieve vorm van ondersteuning is voor ouders van deze kinderen bij de gedrags- en/of emotionele problemen in de peutertijd. Drs. Renske Schappin (UMC Utrecht/Wilhelmina Kinderziekenhuis)

Ervaringen met een opvoedprogramma in veelkleurig Amsterdam

Ervaringen met een opvoedprogramma in veelkleurig Amsterdam Triple P Divers Ervaringen met een opvoedprogramma in veelkleurig Amsterdam Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut) Ouafila Essayah (Verwey-Jonker Instituut) Mieke van Heerebeek (Hogeschool Inholland)

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Beter samenwerken rond alleenstaande moeders

Beter samenwerken rond alleenstaande moeders Beter samenwerken rond alleenstaande moeders Een handreiking Marjolijn Distelbrink Beter samenwerken rond alleenstaande moeders Een handreiking Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut) M.m.v. Elena

Nadere informatie

Ondersteuning van opvoeders in Amsterdam Noord, Slotervaart en Zuidoost: beleid, praktijk en migrantenorganisaties

Ondersteuning van opvoeders in Amsterdam Noord, Slotervaart en Zuidoost: beleid, praktijk en migrantenorganisaties Ondersteuning van opvoeders in Amsterdam Noord, Slotervaart en Zuidoost: beleid, praktijk en migrantenorganisaties Inventarisatie voor de KENNISWERKPLAATS Tienplus Marjolijn Distelbrink met medewerking

Nadere informatie

VOOR OPVOEDINGSVRAGEN EN LICHTE OPVOEDPROBLEMEN IN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG EN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

VOOR OPVOEDINGSVRAGEN EN LICHTE OPVOEDPROBLEMEN IN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG EN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN RICHTLIJN OPVOEDINGSONDERSTEUNING (SAMENVATTING) VOOR OPVOEDINGSVRAGEN EN LICHTE OPVOEDPROBLEMEN IN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG EN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN INLEIDING De richtlijn Opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

HANDREIKING CARAWEELO Van Oude tradities naar Nieuwe discussies

HANDREIKING CARAWEELO Van Oude tradities naar Nieuwe discussies HANDREIKING CARAWEELO Van Oude tradities naar Nieuwe discussies Preventie van Schadelijke Traditionele Praktijken vanuit breder perspectief SONPPCAN Juni 2013 Wie was Caraweelo (Araweelo)? Volgens de overlevering

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid thuis: sleutel voor schoolsucces

Ouderbetrokkenheid thuis: sleutel voor schoolsucces Ouderbetrokkenheid thuis: sleutel voor schoolsucces Over de invloed van ouders op het schoolsucces van hun kind en de rol van (voor)schoolse voorzieningen 51 Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Gelderland

Nadere informatie

Onderzoeksverslag afstudeeronderzoek Trias Pedagogica

Onderzoeksverslag afstudeeronderzoek Trias Pedagogica HOGESCHOOL ROTTERDAM Onderzoeksverslag afstudeeronderzoek Trias Pedagogica Professionals en Marokkaanse vaders met elkaar in gesprek Student: Isabelle van Wijngaarden Studentnummer: 0818466 Klas: VQR4F

Nadere informatie

kracht Professionele vrijwillige eigen kracht kracht samen voor jeugd Professionele kracht vrijwillige kracht eigen kracht samen voor jeugd 1

kracht Professionele vrijwillige eigen kracht kracht samen voor jeugd Professionele kracht vrijwillige kracht eigen kracht samen voor jeugd 1 Professionele vrijwillige eigen kracht kracht kracht samen voor jeugd Professionele kracht vrijwillige kracht eigen kracht samen voor jeugd 1 INhoud Interview Marian van de Klein 22-31 Micha de Winter

Nadere informatie

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Handreiking Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Auteurs: Moniek van Dijk en Bert Prinsen Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding

Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding Opvoedondersteuning bij mediaopvoeding 1 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere

Nadere informatie

Bas Verschoor, Merel Visser en Samantha Visser

Bas Verschoor, Merel Visser en Samantha Visser Samenvatting Onderzoeksrapport Mind-Spring Om dit rapport beschikbaar te maken voor iedereen hebben wij een versie gemaakt die makkelijker te downloaden is. (0.5 Mb groot) Dit is dus een verkorte uitgave

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Breda Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

Binden en Verbinden. Een onderzoek naar good practices van. gebruikersparticipatie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Weja Kuin

Binden en Verbinden. Een onderzoek naar good practices van. gebruikersparticipatie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Weja Kuin Binden en Verbinden Een onderzoek naar good practices van gebruikersparticipatie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Weja Kuin 17 juni 2013 Binden en Verbinden Een onderzoek naar good practices van gebruikersparticipatie

Nadere informatie

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio)

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) januari 2015 Drs. Hilair Balsters 1 Inhoudsopgave 1. Eenvoudig lezen samenvatting...

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen

Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen Het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen, ouders en gezinnen 38 interventies uit de databank Effectieve Jeugdinterventies Het versterken van de eigen kracht van jeugdigen,

Nadere informatie

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid

Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Eindrapportage werkgroep Ouderbetrokkenheid Dr. Karlien M.C. Landman (k.m.c.landman-peeters@pl.hanze.nl) Lectoraat Integraal Jeugdbeleid, Hanzehogeschool Groningen Groningen, september 2010 www.pkindewijk.nl

Nadere informatie

Niets doen is geen optie!

Niets doen is geen optie! prominenter op de agenda gekomen van politiek, professionals in zorg en welzijn en het onderwijs. Zo is in opdracht van de landelijke overheid in alle Nederlandse regio s hard gewerkt aan het realiseren

Nadere informatie

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl De ouder als ervaringsdeskundige Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl Colofon Auteurs: Drs. Joos Meesters Dr. Martha van Biene Mld 29 oktober 2012 Fotografie door Joos Meesters Met

Nadere informatie

Professionals en vrijwilligers(organisaties) rond jeugd en gezin Marian van der Klein

Professionals en vrijwilligers(organisaties) rond jeugd en gezin Marian van der Klein Verwey-Jonker Instituut Professionals en vrijwilligers(organisaties) rond jeugd en gezin Marian van der Klein Het ZonMw-programma Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin wil de sociale omgeving en

Nadere informatie

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties

Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties Generalistisch werken rondom jeugd en gezin Een analyse van ontwikkelingen, taken en competenties 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Openbaarmaking of verspreiding van deze uitgave staat vrij, mits daarbij

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie