Overzicht workshops en lezingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht workshops en lezingen"

Transcriptie

1 Overzicht workshops en lezingen In totaal kunt u kiezen uit 53 aangemelde interactieve workshops en lezingen. Ronde 1 ( uur) 1. Zwanger, Bevallen, een Kind! Een prenatale cursus met aandacht voor beide aanstaande ouders Kennismaking met een nieuwe cursus voor aanstaande ouders met speciale aandacht voor de partner/vader. De cursus omspant zowel de lichamelijke, psychische als de sociale veranderingen via een empowermentbenadering. Presentatie, discussie en een stukje uit de cursus. Workshopleiders: prof. dr. Louis Tavecchio (Universiteit van Amsterdam) en mr. drs. Noortje Tan (Tan2O) 2. T-Party gezonde leefstijl T-Party is een laagdrempelige en interactieve bijeenkomst over gezonde leefstijl bij kinderen. Moeilijk bereikbare ouders worden met de T-Party bereikt. Bent U ook nieuwsgierig? Bezoek dan onze T-Party waar u kunt ervaren wat een T-Party inhoudt en waar de inhoud, organisatie en beleving van ouders centraal staat. Workshopleiders: Marijke Leonard (Zorggroep Almere) en Rebecca Beck, MSc (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen) 3. BOR: Begeleide omgangsregeling aan gescheiden ouders en hun kinderen Na de uitleg van het doel, de doelgroep en de werkwijze van BOR, staat in de workshop centraal hoe vrijwilligers een rol kunnen spelen bij het stand brengen van een omgangsregeling. Waarin onderscheidt een vrijwilliger van BOR zich van een beroepskracht? Wat zijn de succesfactoren van deze interventie? Op dvd een casus van een ouder die als kind te maken heeft gehad met echtscheiding. Workshopleiders: Michel Krijnsen (Humanitas) en Edith de Graaf (Humanitas/Raad voor de Kinderbescherming) 4. Motiveren van ouders & de houding van de professional In deze workshop gaan we in op succesfactoren van motiverende gesprekken met als uitgangspunt de eigen beroepshouding. Hoe kijk je naar de ouder, welke houding werkt en welke niet, wat kan je inzetten om samen met ouders een aanpak in te zetten? Met name interessant voor mensen die veel met ouders werken en een rol hebben in het verwijzen van ouders en/of bespreken van een opvoedaanpak. Workshopleider: Martine Zweers (SO&T) 5. Piep, zei de muis: onderzoek en praktijk Piep zei de muis is een laagdrempelige en toegankelijke interventie voor jonge kinderen (4-8 jaar) van ouders met psychische of verslavingsproblemen uit achterstandswijken. Bij de werving en uitvoering werken welzijn, GGZ, jeugdgezondheidszorg en onderwijs nauw samen. De opzet van de cursus, het samenwerkingsverband en de resultaten van een veranderingsonderzoek onder kinderen en ouders presenteren wij met behulp van discussie en actieve werkvormen. Workshopleiders: drs. Martha de Jonge en Petra Havinga, MSc (Trimbos-instituut), Yteke Braaksma (Stichting Welzijn Amersfoort) 6. Samen Sterk Conflicten thuis, eindeloze discussies, telkens onenigheid en misverstanden tussen ouders en kinderen, wat bied je dan aan ter versterking van beide partijen? Een duale, fysieke training Samen Sterk : gericht op kracht, gesprekstechnieken en weerbaarheid van zowel ouders als kinderen. Maak kennis met deze praktijkgerichte, doe-hetzelftraining vol oefeningen die gebaseerd zijn op de methodiek van Rots en Water en geweldloos communiceren. Workshopleiders: drs. Marieke Lindeboom en Simone van Leusden (Alfa-college) 7. Hoe kunt u uw CJG digitaal versterken? Jongeren, ouders en professionals zoeken hun informatie steeds meer via internet. Hoe maken gemeenten hun CJG via een website goed toegankelijk, voor alle doelgroepen en zowel qua inhoud als qua vorm? In deze workshop kijken we naar de drie beoogde CJG-doelgroepen: jongeren, ouders, professionals. Aan bod komen aspecten als: functionaliteiten, vormgeving, backoffice, promotie. De aanbevelingen in de workshop zijn gebaseerd op behoeftepeilingen onder deze doelgroepen en ervaringen vanuit Jongin, virtueel CJG en JeugdlinQ. Workshopleider: drs. Alexandra Bordewijk ( Spectrum CMO Gelderland)

2 8. Opvoedondersteuning en gezinsreïntegratie voor (ex)gedetineerde moeders Deze workshop biedt een praktische kijk in het vormgeven van laagdrempelige en vraaggerichte opvoedondersteuning tijdens detentie en gezinsreïntegratie na detentie van moeders. Door middel van oefeningen uit onze trainingen voor (ex)gedetineerde moeders en vrijwilligers kunt u kennismaken met de problematiek van (ex)gedetineerde moeders en de effecten van het inzetten van maatjes als ondersteuner. De oefeningen zullen gericht zijn op het ervaren van de specifieke vragen en/of problemen rondom opvoeden van (ex)gedetineerde moeders en het effect van gelijkwaardige ondersteuning door de inzet van moedermaatjes. Workshopleiders: Cecilia van der Geest en Pascale Zegers (Humanitas) 9. Geef uw eigen cursus Over geld en opvoeden voor (allochtone) ouders Het NIGZ en het NIBUD hebben de cursus Over geld & opvoeden ontwikkeld voor Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse en Surinaamse ouders met kinderen vanaf 6 jaar. Door middel van praktische oefeningen en het bespreken van dvd-fragmenten worden ouders geholpen om hun kinderen goed te leren omgaan met geld en krijgen zij handvatten om zelf het goede voorbeeld te geven. In deze workshop leert u hoe u cursussen met dit lespakket kunt verzorgen. Workshopleiders: Fatma Alakay (NIGZ) en Fenneke Holthuis (NIBUD) 10. Kortdurende Pedagogische Hulpverlening door orthopedagogen in het CJG In het CJG te Apeldoorn werken orthopedagogen die gedetacheerd zijn vanuit de Jeugdgezondheidszorg, GGZ en Bureau Jeugdzorg. Hoofddoel is snel toegankelijke hulp bieden aan ouders, waarbij de opvoedingsproblematiek te zwaar is voor de JGZ en te licht voor een indicatie vanuit BJZ. De workshop zal, naast informatie over de werkwijze, de organisatie en de rol van de gedragswetenschapper in het CJG, op een ludieke wijze vorm gegeven worden. Workshopleiders: drs. Saskia Blom-Schakel en drs. Marga Hagen (NVO) 11. Opvoeden samen aanpakken: vaders en moeders bereiken Opvoeden Samen Aanpakken is een project waarin opvoeders ideeën en opvattingen over opvoeding met elkaar uitwisselen. De methodiek heeft inmiddels zijn waarde in Den Haag bewezen. Na een presentatie van dit project ligt de focus op het bereiken van vaders. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over het aanbod (specifieke vadergroepen of gemengde groepen?) en de inhoud (zijn er onderwerpen die vaders meer aanspreken?) van opvoedingsondersteuning. Workshopleiders: mr. Sabine Kraus en Hanna Harthoorn, MSc (E-Quality), drs. Lidia van Albada (Stichting MOOI) 12. Opvoedondersteuning aan licht verstandelijk beperkte ouders en aan ouders met lichtverstandelijk beperkte kinderen Deze vorm van opvoedondersteuning onderscheidt zich van de reguliere opvoedondersteuning. In deze workshop gaan wij in op de specifieke bejegening, aandachtspunten en verschillen. We bespreken een aantal methodieken die toegepast worden in dit werkveld. Workshopleiders: drs. Tamara van Tilborg en drs. Jose Huls (Ipse de Bruggen) 13. Ouderbijeenkomsten: dé plek voor opvoedingsondersteuning In elk CJG hoort een groepsgericht aanbod voor ouders. In deze workshop doen deelnemers praktische kennis en inspiratie op voor ouderbijeenkomsten met een opvoedthema. Deelnemers gaan in carousselvorm aan de slag met verschillende onderwerpen en TOP-puntmaterialen, o.a. Het digitale kind, Eten, ja gezellig!, Weerbaarheid en Pesten life en online. Workshopleiders: Elise Roelofse (Spectrum CMO Gelderland/ TOP-punt) en drs. Lucy Jacobs (K2/TOP-punt) 14. Migrantenouders en vertrouwen Zijn migrantenouders wel zo wantrouwend als vaak wordt gezegd of is er sprake van wederzijdse onwennigheid en scenariodenken? Hoe kunt u de ouders zó tegemoet treden dat vertrouwen ontstaat? Middels een korte toelichting, het uitwisselen van ervaringen, rollenspelen en het oefenen in subgroepjes krijgt u een handreiking voor in de praktijk. Workshopleiders: Serjik Safarlou (Avicenna) en drs. Marjolijn van Leeuwen (Pharos) 15. Opvoedingsondersteuning vanuit het CJG: samen doen! Samen sta je sterker en bereik je meer opvoeders, maar samenwerken vraagt wel om een gezamenlijke visie op opvoeding en opvoedingsondersteuning. In deze workshop stap je in een carrousel van collages, mindmapping, metaforen, stille wand discussie en andere interactieve werkvormen en ervaar. Je ervaart aan den lijve hoe je tot een gedeelde visie op opvoedingsondersteuning kunt komen. Workshopleider: drs. Karin van Assen (JSO)

3 16. Professionals in de opvoedondersteuning: een gemeenschappelijke standaard? Professionals in de opvoedondersteuning: zijn standaarden wenselijk? In Groot-Brittannië zijn die er voor álle beroepskrachten die met ouders werken. We geven een korte introductie op deze National Occupational Standards en doen verslag van discussiebijeenkomst 18 maart 2010 met Nederlandse en Engelse beroepskrachten en experts over de standards. Wat vonden en vinden zij, en vooral: wat vindt U ervan? Aan de hand van een stroomschema met vragen en dilemma s komen deelnemers stap voor stap tot een eindoordeel over het belang van standaarden in Nederland. Workshopleiders: drs. Edith Raap (Phorza/SO&T) en José Koster (Phorza/Cardanus) 17. Opvoedingsondersteuning of ouderschapsbegeleiding? In deze presentatie worden enkele kernconcepten en methodologische principes uit de theorie van ouderschapsbegeleiding (van der Pas, Fraiberg, Stern e.d.) kort toegelicht. Daarna gaan de presentatoren - die beide gebieden vertegenwoordigen - in gesprek met elkaar en met het publiek over de relevantie en toepassing hiervan voor opvoedondersteuners zowel in opleiding (HBO) als in de beroepspraktijk. Workshopleiders: dr. Katie-Lee Weille, Maartje van Amsterdam en drs. Monica Aartsma (Hogeschool Leiden) 18. Meeting the needs of parents in the United Kingdom How are parents given a voice in local planning of parenting support?. Dat is de centrale vraag van deze Engelstalige workshop. Ouders betrekken in opvoedingsondersteuning is gemakkelijk gezegd, maar lastig gedaan. Sue Miller laat zien hoe ze dat in Engeland doen in het kader van het Every Child Matters -beleid. Ook maakt deze Engelse expert duidelijk op welke wijze dat bijdraagt aan een laagdrempelig Child & Family Centre. Meeting the needs of parents is voor het slagen van die centra een doorslaggevende factor. Workshopleider: Sue Miller (Family and Parenting Support and Parenting Commissioner, gemeente Newcastle, Engeland) Ronde 2 ( uur) 19. Bébé uniek in zijn soort; prenatale zorg die zich richt op het sociaal emotionele aspect van de zwangere! Bébé is een interventie om vrouwen onder de 24 jaar voor te bereiden op de komst van een baby. Het is preventieve opvoedingsondersteuning, omdat we de basis leggen voor het huidige maar ook toekomstige handelen met betrekking tot zorg voor jezelf en de zorg voor je kind. Tijdens de workshop wordt gebruikt gemaakt van interactie en discussies. Workshopleider: Astrid Gard (GGD Rotterdam Rijnmond) 20. Doorstart: opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen van 7-14 jaar Aan de hand van 2 praktijkoefeningen uit de training voor de vrijwilligers, krijgen deelnemers aan de workshop inzicht in het programma Doorstart. Wat beoogt de interventie, voor wie is deze bedoeld en hoe wordt hij uitgevoerd? Er wordt een oefening gedaan uit de training voor de vrijwilligers en een casus uit de training voorgelegd, met daarbij 2 vragen: wat kan Doorstart bieden en hoe is de samenwerking met instanties? Workshopleiders: Lucie Nijskens en Wim Rasker (Humanitas) 21. Samen aan de slag voor kinderen en ouders in echtscheidingsituaties In Delft is een netwerkaanpak ontwikkeld voor de problematiek voor, tijdens en na scheiding voor volwassenen en kinderen. Betrokkenen zijn gemeente, Raad voor de Kinderbescherming, CJG en Kwadraad (organisatie van maatschappelijk werk). In de workshop wordt deze aanpak voor het voetlicht gebracht- van signaleren tot hulpverlening- en een oefening gedaan. Workshopleiders: Eric Lups en Karen Bavelaar (Kwadraad) 22. SPRINT: het bereiken van lastig te bereiken ouders via school In deze workshop wordt het thema lastige ouders nader uitgewerkt: welke problemen kunnen optreden bij het benaderen van deze ouders en hoe krijg je effectief contact met ouders van zorgkinderen die nauwelijks betrokken lijken bij de ontwikkeling van hun kind op school? Enerzijds wordt de kennis die bij het SPRINT project in Amsterdam is opgedaan gedeeld. Anderzijds worden de deelnemers uitgenodigd hun ervaringen op dit gebied in te brengen. Aan de hand van een presentatie van het SPRINT project en een interactieve sessie met stellingen en casussen, wordt het thema uitgewerkt en de aanwezige kennis gebundeld tot conclusies. Workshopleiders: dr. Inez Berends en drs. Minke Verdonk (PI Research) 23. Ouderintervisie Ouderintervisie is een vernieuwende methodiek, gericht op empowerment van ouders. Vanuit reflectie en bewustwording op eigen ouderschap kiest de ouder handelingsalternatieven. In deze workshop ervaart u het effect van de methodiek. Wat betekent deze aanpak voor de rol van de professional en voor de inrichting Centra Jeugd en Gezin? Workshopleiders: drs. Chris Rooijakkers en Berit Koning (Komma Kompagnie)

4 24. De man als vader: een ingang voor gezondheidsvoorlichting In deze workshop wordt de e-learningmodule Coach & Coach behandeld, een nieuwe methodiek van gezondheidsvoorlichting bij laagopgeleide mannen. De theoretische aannames die de basis vormen voor de interventie worden behandeld aan de hand van voorbeelden uit de module. Vervolgens wordt in een groepsdiscussie nader ingegaan op de voor- en nadelen van e-learning bij deze doelgroep en de implementatiemogelijkheden van deze methodiek. Workshopleiders: drs. Henrike van Diest (Trimbos-instituut) en Frederike Mensink, MSc (Voedingscentrum) 25. Prosociaal gedrag op school met Positive Behavior Support PBS staat voor Positive Behavior Support in Schools. PBS is een geïntegreerde, schoolbrede aanpak, gericht op het expliciet maken en stimuleren van gewenst gedrag bij kinderen in het primair onderwijs. Het doel van PBS is een leerklimaat te scheppen waarin alle leerlingen optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs. Tijdens de workshop geven we een op de inhoud van de methodiek, tonen we praktijkvoorbeelden op dvd en oefenen de aanwezigen met enkele PBS-middelen. Workshopleiders: drs. Emilie van Leeuwen (PI Research) en drs. Inge Reijnders (Yorneo) 26. Succesvolle strategieën om ouderbetrokkenheid te stimuleren door Gentse Brugfiguren In Gent weten Brugfiguren met succes bruggen te slaan tussen ouders en de school. Wat kunnen wij in Nederland leren van succesvolle elementen van deze aanpak van ouderbetrokkenheid? In de workshop denken en discussiëren we hierover door aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden. Workshopleiders: drs. Anita Schnieders (Gemeente Groningen/Hanzehogeschool Groningen) en drs. Mieke Blancke (Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent) 27. Triple P nu ook voor ouders van tieners In deze workshop worden de resultaten gepresenteerd van de succesvolle pilot naar de groepscursus Triple P Tieners. Waardevolle onderzoeksgegevens worden aangevuld met ervaringen uit de praktijk. Voor de ouders van tieners is er een speciale mediacampagne ontwikkeld. Deelnemers kunnen kennismaken met deze mediacampagne. Workshopleiders: Ferry Goossens, MSc (Trimbos-instituut) en Jacqueline van Rijn, MSm (Nederlands Jeugdinstituut) 28. Opvoeden doe je samen! Een medewerker opvoeden en opgroeien (O&Oer) ondersteunt opvoeders door interventies en activiteiten, die opvoeders helpen hun opvoedingskwaliteiten te benutten en te versterken. Het doel van deze workshop is inzicht te geven in het belang van opvoedingsondersteuning. Hoe doe je dat precies? Hoe werk je samen aan de draagkracht van ouders? Het zal een interactieve workshop worden met veel achtergrondinformatie en een associatiespel. Er is ook ruimte voor opmerkingen en eventueel een discussie. Workshopleiders: Tina Wieke en Rita Snijders-Giesen (Welzijn Eindhoven) 29. CJG en participatie Het CJG moet een laagdrempelig en herkenbaar punt worden waar álle ouders en jongeren terecht kunnen met vragen over opgroeien en opvoeden. Participatie is hiervoor hét middel. In deze workshop krijgen deelnemers de mogelijkheid om zelf ervaringen op te doen met verschillende vormen van participatie en worden zij geïnspireerd om in alle activiteiten van het CJG te streven naar een maximale inbreng van degenen om wie het draait: de kinderen, jongeren en ouders van het CJG. Workshopleider: drs. Marjan Möhle (JSO) 30. De massamediastrategie van Triple P In deze sessie wordt het belang van de inzet van massamedia gericht op alle ouders toegelicht. Met behulp van een interactief spel maak je kennis met het gebruik van marketing communicatiestrategieën in de opvoedingsondersteuning. Je leert hoe we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat het voor ouders normaal wordt om vragen te stellen over de opvoeding en hoe ouders goed en snel geholpen kunnen worden met hun vragen. Met behulp van het spel kan je toepassingen voor jouw eigen werksituatie bedenken. Van pedagoog tot beleidsmaker, deze workshop is ook voor jou! Workshopleider: drs. Carine Kielstra- van der Schalk (SO&T) 31. Informele en sociale steun bij de opvoeding in Vlaanderen. Modellen van ontmoetingsplaatsen voor jonge kinderen en ouders In Vlaanderen groeien ontmoetingsplaatsen voor jonge kinderen en ouders als paddenstoelen uit de grond. Op welke wijze kan deze werkvorm van opvoedingsondersteuning een meerwaarde bieden in het landschap van opvoedingsondersteuning naast initiatieven die vaak meer gericht zijn op gedragsverandering, pedagogische adviesfunctie, training...? In de inleidende lezing geven we een overzicht van diverse gangbare modellen en staan kort stil bij de manier waarop het Vlaamse beleid kijkt naar deze ontwikkelingen. Samen bediscussiëren we verder wat mogelijke sterktes, zwaktes zijn en in welke mate deze initiatieven ook binnen een Nederlandse context een groeibodem hebben. Presentator: drs. Benedikte Van den Bruel (Kind en Gezin Brussel)

5 32. Gezin, armoede en opvoeding Aandacht voor (chronische) armoede in een gezin, is in het algemeen een ondergeschoven kindje in de opvoedingsondersteuning. In deze workshop krijgt u feeling met de invloed van armoede op opvoedingssituaties en worden ervaringen uitgewisseld met praktische methoden en interventies op dit terrein. Workshopleider: drs. Carin Rots (Universiteit van Tilburg/ GGD West-Brabant) 33. Vraag- en perspectiefgericht werken met een oudergroep. Hoe het werkt met maatschappelijk kwetsbare gezinnen in België Workshopdeelnemers krijgen de kans om het proces dat ouders in het groepswerk in België doorlopen, actief in het vizier te krijgen. We vertrekken bij de eerste kennismaking en laten jullie instappen in een bijeenkomst. Doorheen de workshop laten we jullie ondervinden wat het van een groepsbegeleidster vraagt om daadwerkelijk vraag- en perspectiefgericht te werken. Workshopleiders: dr. Kristien Nys (Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen en Hogeschool-Universiteit Brussel), Ilse De Block (vzw De Keerkring) 34. Kinderen en jongeren zelf aan het woord en aan zet in het CJG Om ouders en jongeren goed te kunnen ondersteunen bij de opvoeding is het belangrijk ook hun visie te betrekken. In een landelijke enquete van het Verwey- Jonker Instituut aangevuld met groepsgesprekken zijn kinderen en jongeren aan het woord gekomen over hun visie op gezinszaken en opvoeding. CNV Jongeren en het Kennisnetwerk Centra Jeugd en Gezin leiden een project dat tot doel heeft een peerbenadering te ontwikkelen voor jongeren in het kader van het CJG (jongeren helpen jongeren bij vragen). In de workshop worden het onderzoek en het project gepresenteerd en is ruimte voor uitwisseling over in hoeverre jongeren zelf vorm kunnen geven aan het CJG-aanbod. Workshopleiders: dr. Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut), Wilbert Seuren (Kennisnetwerk Centra Jeugd en Gezin) en drs. Jan Pieter Daems (CNV Jongeren) 35. De pedagogische Civil Society: nieuwkomer in het continuüm van Opvoedondersteuning? Terwijl de verschuiving van curatief naar preventief jeugdbeleid in veel gemeenten en organisaties nog gaande is, dient een volgende ontwikkeling zich aan: de aandacht voor de pedagogische civil society. In deze workshop wordt gekeken naar de kenmerken van deze nieuwe ontwikkeling en de manier waarop de pedagogische civil society zich verhoudt tot het huidige jeugdbeleid en de CJG-ontwikkeling: als tegenbeweging of als versterking van de professionele opvoedondersteuning? De workshop wordt gestart met een interactieve positiebepaling van de deelnemers en wordt afgesloten met het gezamenlijk formuleren van aandachtspunten voor gemeentelijk- en instellingsbeleid. Workshopleiders: Irene Sies, MSc en drs. Cécile Winkelman (SO&T) 36. Migrantenouders en zorgverleners, hoe bereiken we elkaar? Uit recent onderzoek van Pharos en anderen blijkt dat migrantenouders moeilijk bereikbaar zijn met het bestaande aanbod aan opvoedingsondersteuning. Kern van het probleem lijkt te zijn het wederzijdse gebrek aan vertrouwen. In de workshop gaan we in op drie vragen: Hoe is dat gebrek aan vertrouwen te verklaren? Hoe wordt het in stand gehouden? Hoe kunnen zorgverleners vertrouwen bevorderen? De workshop is gericht op de zorgverleners, is interactief en maakt gebruik van technieken ontleend aan het sociodrama. Workshopleider: dr. Roelof Vos (Pharos) Ronde 3 ( uur) 37. Opvoedsteunpunt in de school of de brede school Aan de hand van een onderzoek voor Triple P naar de mogelijkheden van lichte opvoedingsondersteuning binnen het primair onderwijs, wordt in deze lezing belicht wat er landelijk al gebeurt op scholen en gekeken naar de mogelijkheid van het realiseren van een zorg-/opvoedsteunpunt op school. Welke concrete stappen moeten hiervoor worden gezet? Wat werkt, wat zijn kansen en knelpunten? Welke rol kan Triple P daarin spelen? Hoe krijgen we de scholen enthousiast? Wat is het doel: steun aan ouders en ook betere uitkomsten voor kinderen? Presentator: Ineke Driessen (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) 38. Kenniswerkplaats Tienplus. Laagdrempelige opvoedsteun voor ouders met tieners in Amsterdam De Kenniswerkplaats Tienplus is een samenwerkingsverband van de stad Amsterdam, drie stadsdelen en een aantal kennisinstituten (Verwey- Jonker Instituut, INHolland, VU, GGD-AMC), waarin samen met de praktijk, migrantenorganisaties, ouders en jongeren gewerkt wordt aan een structurele verbetering van opvoedingsondersteuning voor álle Amsterdamse ouders. Aan de hand van een presentatie van een aantal dilemma s uit onze praktijk, willen we graag met de deelnemers van gedachten wisselen. Workshopleiders: drs. Marjan de Gruijter (Verwey-Jonker Instituut) en dr. Pauline Naber (Hogeschool INHolland)

6 39. Integrale aanpak van kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo - inzet van verpleegkundigen gezond gewicht De JGZ heeft voor ouders van kinderen met overgewicht en obesitas een overbruggingsplan. Dit biedt ouders opvoedingsondersteuning bij bewegen, ontbijten, tv-kijken en frisdrankgebruik. Onderdelen van het plan konden door de JGZ in de praktijk niet goed worden toegepast. Daarom is een pilotproject gestart voor het beter motiveren van ouders, waarbij ze van JGZ-verpleegkundigen thuis meer opvoedingsondersteuning krijgen. In deze workshop worden de resultaten en ervaringen bediscussieerd. Besproken wordt hoe de aanpak van overgewicht optimaal ingezet kan worden binnen de JGZ. Presentator: drs. Marlie Cerneus (GGD Regio Twente) 40. Vanuit een psychiatrische hulpverleningssetting de ouderrol ontwikkelen Deze workshop is bedoeld voor belangstellenden die direct of indirect werken met ouders met psychiatrische beperkingen. Het doel is om een impuls te geven aan de steun voor betreffende ouders. De workshop begint met een introductie, met daarbij korte peilingen van visies in het publiek, gevolgd door de presentatie van het project Begeleid Ouderschap. Daarna volgt een bespreking naar aanleiding van de presentatie en stellingen. Workshopleider: drs. Peter van der Ende (Hanzehogeschool Groningen) 41. De Tijd van je Leven - workshops voor ouders, door ouders Tijdens deze workshop zullen we vooral gaan ervaren hoe leuk en inspirerend het is om met andere ouders in gesprek te gaan over gezin-zijn en opvoeding. Dat doen we op dezelfde speelse en creatieve manier zoals dat ook al gebeurt door middel van de workshopserie De Tijd van je Leven waarbij ouders inspiratie opdoen voor gezin-zijn en opvoeding. Deze workshopserie wordt door ouders zélf georganiseerd, verbindt gezinnen aan elkaar, is laagdrempelig en preventief en kan daardoor een waardevolle bijdrage leveren aan een laagdrempelig CJG en vooral aan de versterking van gezinnen! Workshopleider: Jacqueline van Dijk (The Family Factory) 42. Positief opvoeden en methodisch werken met vragenlijsten Deze workshop geeft de deelnemers inzicht in de winst die er voor cliënten en professionals te behalen is als je het bestaande aanbod van opvoedinformatie, steun en hulp verrijkt met de werkzame bestanddelen van methodieken Triple P en Werken met Vragenlijsten. Daarnaast biedt de workshop inzicht in wat ervoor nodig is om deze winst te behalen. Op een oplossingsgerichte wijze gaan we samen met de deelnemers aan het werk zodat zij aan het eind van de workshop zeggen dit was mijn tijd meer dan waard. Workshopleiders: Herma Hemmen (Welzijnsgroep Sedna) en drs. Dries Roosma (PIONN) 43. Hoe organiseer ik een opvoeddebat? Een opvoeddebat brengt ouders, jongeren en andere opvoeders met elkaar in gesprek over opvoeding. Doel is het bespreekbaar maken van opvoeding, het versterken van sociale netwerken, uitwisseling van ervaring en kennis en het verlagen van de drempel naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. In deze workshop gaan we in op de vraag hoe je ouders en andere opvoeders kan bereiken, hoe je een opvoeddebat organiseert en wie je partners hierbij zijn. Anderen gingen jou voor in de opvoedestafette van Jeugd en Gezin. Luister, kijk en ervaar de vooren nadelen van de diverse debatvormen. Workshopleiders: drs. Miranda Vroom en Marja Boll (Ministerie voor Jeugd en Gezin) 44. Cultuursensitieve opvoedingsondersteuning. Een praktijkvoorbeeld uit meertalig en multicultureel Brussel Het Huis der Gezinnen in Brussel biedt kansarme allochtone gezinnen met jonge kinderen een plek voor ontmoeting, spel, opvoedingsvragen en uitwisseling. Doel van de workshop is om vertrekkend vanuit dit praktijkvoorbeeld ervaringen uit te wisselen en na te gaan in welke mate onze manier van werken relevant kan zijn voor de Nederlandse context. Sigrid Arents (Huis der Gezinnen Brussel) 45. VoorZorg bereikt de doelgroep Het doel van deze lezing is informatie geven over de VoorZorginterventie die vanuit de VS is vertaald en cultureel aangepast en waarnaar een gerandomiseerd onderzoek plaatsvindt. De kenmerken van de specifieke doelgroep jonge zwangeren en hoe ze bereikt worden zullen in een interactieve werkvorm aan de orde komen. Deze lezing is bedoeld voor artsen, verpleegkundigen en managers JGZ 0-4 jaar, verloskundigen, ambtenaren jeugdbeleid. Presentator: dr. Silvia van Coeverden (VU medisch centrum en GGD Amsterdam) 46. Het Tienerpakket OKC in Amsterdam Ouders van tieners zijn voor de Ouder-en-Kindcentra in Amsterdam lastiger te bereiken dan ouders met jonge kinderen. In de workshop nemen we u mee in de Amsterdamse zoektocht en initiatieven om ouders te bereiken met een laagdrempelig opvoedondersteuningsaanbod op school. Workshopleiders: Hilde Marx en Osger Mellink (DMO gemeente Amsterdam), Nathanya van Lith (SO&T)

7 47. De revisie van het Portage Programma Nederland In deze lezing wordt de (revisie van) de thuisbegeleidingsinterventie Portage Programma Nederland (PPN) voor gezinnen met kinderen van 0-5 jaar en hun ouder(s) met opvoedingsproblemen behandeld, onder andere door de presentatie van casuïstiek die besproken wordt met de deelnemers aan de lezing. Onderzoeksresultaten van begeleiding met het Portage Programma worden tevens gepresenteerd. Aan het einde van de presentatie is er mogelijkheid tot het stellen van vragen/discussie. Presentator: drs. Aafke Hoekstra (Rijksuniversiteit Groningen) 48. Allemaal opvoeders: informele steun rond gezinnen en een positief opvoedklimaat bevorderen Formele en informele netwerken spelen een rol bij een gedeelde verantwoordelijkheid voor opvoeden: in de buurt, rond de school of langs de zijlijn van het sportveld. Dit noemen we de pedagogische civil society. Professionals hebben hierin een rol op afstand: kinderen, jeugdigen en ouders vormen zélf de kern. In het project Allemaal Opvoeders werken 12 pilotgemeenten, CJG medewerkers en andere professionals aan het versterken van de pedagogische civil society. In deze workshop laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden van binnen en buiten de pilotgemeenten zien hoe de pedagogische civil society kan worden versterkt en gaan we in discussie over de knelpunten die we daarbij tegenkomen. Workshopleiders: dr. Mireille Gemmeke en drs. Moniek van Dijk (Nederlands Jeugdinstituut) 49. Opvoedmix.nl: laagdrempelige preventieve interculturele opvoedondersteuning via internet Een workshop over Opvoedmix.nl: een project gericht op laagdrempelige preventieve interculturele opvoedondersteuning via internet voor jonge Marokkaans Nederlandse ouders. Ondermeer worden de aanleiding, doel en opzet van het project belicht en de nauwe samenwerking met gemeenten/ CJG s en ervaringsdeskundige vrijwilligers. Met discussie over de projectopzet (wijze van samenwerken met de verschillende partners), over de in te zetten interventies en de bereidheid om mee te werken aan het project. Workshopleiders: Wouter Wolters, MA (Stichting e-hulp.nl) en Soumaya Azzagari (Marokko Media) 50. Lezing Spitsuur op het werk en thuis! Deze interactieve lezing beoogt vooral een bewustwording en inzicht in de knelpunten en factoren die de mate van spits bepalen, zoals o.a. de leeftijd van kind(eren). Met de balanswerkvorm breng je niet alleen je situatie in kaart en stel je snel je prioriteiten, je ontdekt ook praktisch uitvoerbare oplossingen! Bedoeld voor iedereen die zelf werk & gezin optimaal wil (blijven) combineren en/of die als professional met spitsuurgezinnen te maken heeft. Presentator: drs. Emmeliek Boost (De Opvoeddesk) 51. Vaders en opvoeding De rol van de vader in de opvoeding heeft een behoorlijke groei doorgemaakt, getuige ook de behoefte van vaders om arbeid en zorg te combineren. Het aanbod aan opvoedingsondersteuning is van oudsher echter vooral op moeders gericht. Tijdens de workshop wordt inzicht gegeven in de behoeften van vaders, hun mogelijkheden in de opvoeding en in de (cultuur)aspecten die een rol kunnen spelen bij de invulling van het vaderschap. U gaat zelf aan de slag om met elkaar een eerste aanzet voor nieuwe vaderactiviteiten te verwerven. Workshopleider: Louis Pronk (JSO) 52. Interculturele pedagogiek, een verdieping Hulpverleners worden regelmatig geconfronteerd met cliënten met diverse culturele achtergronden. Hoewel de hulpverlening aan autochtone cliënten beslist niet standaard is, spelen er bij migrantengezinnen zaken die bij autochtone cliënten niet van toepassing zijn zoals heimwee naar het land van herkomst, het acculturatieproces en druk van de dominante samenleving op de migrantengemeenschap. De vraag voor hulpverleners is: hoe komt het dat wij tot nu toe de brug niet hebben kunnen slaan? Waar slaan we de plank mis? Middels een korte toelichting, het uitwisselen van ervaringen en een filmfragment krijgt u een handleiding voor in de praktijk. Workshopleider: drs. Kaveh Bouteh (Pharos) 53. De Toekomst van Opvoedingsondersteuning In deze workshop zal de state of the art en toekomstperspectief van opvoedingsondersteuning worden verkend. Workshopdeelnemers krijgen inzicht in wensen van ouders, nieuwe ontwikkelingen en trends in praktijk, wetenschap en politiek. Met deze nieuwe kennis en hun eigen ervaringen zullen deelnemers een interactieve discussie inzetten over toekomst van opvoedingsondersteuning. Sleutelwoord van de workshop zal inspiratie zijn. Workshopleider: drs. Paula Speetjens (Trimbos-instituut)

8 Overzicht posterpresentaties tijdens de informatiemarkt Hulpverlening en Voorkomen schooluitval in het voortgezet onderwijs Psychosociale problemen spelen een rol bij schooluitval. Maatschappelijk werk op de school inzetten en verbinden aan het interne zorgsysteem en externe ZAT team van de school voorkomt schooluitval. Ineke Gualtherie van Weezel (Kwadraad ) Triple P - Positief Pedagogisch Programma: oudertraining als preventie tegen kindermishandeling? In het onderzoek wordt gekeken of het risico op kindermishandeling afneemt bij ouders die de Triple P training hebben gevolgd. Hierin wordt een experimentele groep die de training heeft gevolgd, vergeleken met een controlegroep die geen training heeft gevolgd. Gekeken wordt of de groepen verschillen in mate van risicokenmerken op kindermishandeling en of deze afnemen door de Triple P training. Eva van der Zee, BSc (Universiteit Utrecht), Iris van Breukelen, MSc (GGZ kinderen en Jeugd Rivierduinen) en dr. Cathy van Tuijl (Universiteit Utrecht) Effectiviteit van oudertrainingen bij de jeugdreclassering De poster laat de uitkomsten zien van het effectonderzoek naar de oudertraining uit het programma Ouders van Tegendraadse Jeugd. Deze training is in de periode uitgevoerd op diverse locaties van de jeugdreclassering en heeft als doel opvoedingsvaardigheden van ouders te vergroten om recidive bij jongeren te voorkomen. Nienke Foolen-Holter, MSc en Lianne Lekkerkerker, MSc (Nederlands Jeugdinstituut) Gezinscoaching zonder indicatie Kwadraad is een (eerstelijns) organisatie van maatschappelijk werk in 32 gemeenten in Zuid Holland. Er wordt ondermeer gewerkt met gezinscoaches bij complexe gezinnen. Er zijn diverse manieren van methodisch werken ontwikkeld. In de posterpresentatie worden de bevindingen over gezinscoaching weergegeven. Boris Stil (Kwadraad) Alle ouders bereiken: succesfactoren uit de praktijk Leden van de kenniskring Opvoedingsondersteuning van het NJi hebben vanuit praktijkexpertise in verschillende bijeenkomsten gezamenlijk uitgewisseld over succesfactoren bij benadering/werving van ouders, en over de succesfactoren bij het aanbod opvoedingsondersteuning. Deze succesfactoren worden op de poster toegelicht. De poster is in kleine vorm mee te nemen als inspiratieflyer. Drs. Ingrid Ligtermoet (Nederlands Jeugdinstituut) Triple P voor ouders van baby s op de intensive care Als een kind net na de geboorte op de intensive care terecht komt, drukt dat zwaar op ouders. Niet alleen tijdens de opname maar ook in de jaren daarna. Triple P is een evidencebased programma dat zich richt op het verbeteren van de opvoedingscompetenties en het zelfvertrouwen van ouders. We zullen onderzoeken of Triple P een effectieve vorm van ondersteuning is voor ouders van deze kinderen bij de gedrags- en/of emotionele problemen in de peutertijd. Drs. Renske Schappin (UMC Utrecht/Wilhelmina Kinderziekenhuis)

Kenniswerkplaats Tienplus

Kenniswerkplaats Tienplus Workshop Jeugd in Onderzoek Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning van ouders met tieners in Amsterdam http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl Triple P divers Marjolijn Distelbrink Verwey-Jonker

Nadere informatie

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning aan ouders met tieners in Amsterdam Pauline Naber, Hogeschool INHolland Marjan de Gruijter, Verwey-Jonker Instituut http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl/

Nadere informatie

Triple P Divers: nog beter aansluiten bij migrantenouders

Triple P Divers: nog beter aansluiten bij migrantenouders Triple P Divers: nog beter aansluiten bij migrantenouders Voor wie? Deze brochure is bedoeld voor alle beroepskrachten die met Triple P werken of daar in de toekomst mee aan de slag willen gaan. Triple

Nadere informatie

School en CJG: pedagogische

School en CJG: pedagogische School en CJG: pedagogische partners Workshop 1 Congres Een wereld te winnen. Kwaliteit in de zorg voor alle jeugd 10 november 2011 Ahmed El Aslouni Hans Bellaart Marjan de Gruijter Berend Meijer Programma

Nadere informatie

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht.

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Vierde nationaal congres opvoedingsondersteuning Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Ede,1 juni 2012 1 Opbouw workshop Coach je kind Kort voorstellen, warming up Presentatie van

Nadere informatie

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken.

Een prenataal traject bestaande uit één tot vier huisbezoeken voor een selectieve groep zwangere vrouwen. Aantal uitgevoerde huisbezoeken. 4.1. Aanbod voor aanstaande ouders Onze producten gericht op de prenatale periode bieden aanstaande ouders begeleiding en ondersteuning die start tijdens de zwangerschap. Het is ter voorbereiding op de

Nadere informatie

Gewoon opvoeden in Groningen

Gewoon opvoeden in Groningen Gewoon opvoeden in Groningen Voorbeeld : gewoon opvoeden, alledaags opvoeden, alledaagse opvoedvragen Wat is dit? Start: Eigen voorbeeld geven. Voor iedereen verschillend, afhankelijk van de situatie van

Nadere informatie

Wie is er niet mee grootgebracht? Opvoeding(sondersteuning) en diversiteit Voorbeelden uit Amsterdam

Wie is er niet mee grootgebracht? Opvoeding(sondersteuning) en diversiteit Voorbeelden uit Amsterdam Wie is er niet mee grootgebracht? Opvoeding(sondersteuning) en diversiteit Voorbeelden uit Amsterdam Marjolijn Distelbrink (Verwey-Jonker Instituut) Hilde Kroese (Hogeschool INHolland) Michelle Willard

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking

De effectiviteit van preventieve. voorlichting aan migrantenouders in. Rotterdam over ggz problematiek en. licht verstandelijke beperking Nuray Dogan Nadia el Gharnati Erasmus Universiteit 19-11-2015 De effectiviteit van preventieve voorlichting aan migrantenouders in Rotterdam over ggz problematiek en licht verstandelijke beperking De Rotterdamse

Nadere informatie

Over geld & opvoeden. Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar. Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud)

Over geld & opvoeden. Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar. Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud) Over geld & opvoeden Cursus voor allochtone ouders van kinderen van 6-18 jaar Fatma Alakay (NIGZ) Fenneke Holthuis (Nibud) Programma: Wie zijn wij? Inhoud cursus Over geld en opvoeden Werken met het materiaal

Nadere informatie

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Congres Jeugd in Onderzoek 19 maart 2012 Anna Lichtwarck-Aschoff (Inside-Out) Lucienne van Eijk (C4Youth) Marlie Cerneus (AWJTwente) Programma Academische

Nadere informatie

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd

Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Positief Opvoeden, Triple P in de transitie stelsel jeugd Jacqueline van Rijn Jolyn Berns www.nji.nl Marion van Bommel Sandra Hollander Oktober 2013 Triple P Triple P is een evidence based opvoedondersteuningsprogramma,

Nadere informatie

Methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ- methodiek)

Methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ- methodiek) Methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ- methodiek) Wat is de GIZ- methodiek? De GIZ-methodiek is een innovatieve, integrale taxatiemethodiek waarmee de professional de krachten, ontwikkel-

Nadere informatie

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders

Digitale opvoedondersteuning voor aanstaande ouders Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. Ouders die deelnemen aan deze thema- of voorlichtingsbijeenkomst hebben (nieuwe) kennis en informatie

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april 2012 Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Het hele stelsel gaat op de schop! 1. Passend Onderwijs 2. Stelselherziening Jeugdzorg

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opvoeden en opgroeien in Slotervaart Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opzet presentatie Situatie stadsdeel Slotervaart Invulling van de vijf gemeentelijke

Nadere informatie

PIEP zei de muis. Martha de Jonge (Trimbos-instituut) Yteke Braaksma (Stichting Welzijn Amersfoort) Petra Havinga (Trimbos-instituut) KOPP-KVO Quizzz

PIEP zei de muis. Martha de Jonge (Trimbos-instituut) Yteke Braaksma (Stichting Welzijn Amersfoort) Petra Havinga (Trimbos-instituut) KOPP-KVO Quizzz PIEP zei de muis Martha de Jonge (Trimbos-instituut) Yteke Braaksma (Stichting Welzijn Amersfoort) Petra Havinga (Trimbos-instituut) KOPP-KVO Quizzz Vraag 1: Waar staat KOPP voor? Antwoord 1 : Kids Of

Nadere informatie

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland

Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Centra voor Jeugd en Gezin in Nederland Caroline Vink Nederlands Jeugdinstituut 28-02-2012 Inleiding: De ontwikkeling van de CJGs in Nederland Stelselwijziging De positie van het CJG in het nieuwe stelsel

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

Triple P. Triple P Divers Kenniswerkplaats Tienplus Amsterdam. Marjolijn Distelbrink & Cecile Winkelman 14 juni 2012

Triple P. Triple P Divers Kenniswerkplaats Tienplus Amsterdam. Marjolijn Distelbrink & Cecile Winkelman 14 juni 2012 Triple P Ook voor migrantenouders? Triple P Divers Kenniswerkplaats Tienplus Amsterdam Marjolijn Distelbrink & Cecile Winkelman 14 juni 2012 Kenniswerkplaats Tienplus is gefinancierd door Zonmw Programma

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Onderbouwing Opvoedingsondersteuning in de JGZ De JGZ-medewerker heeft een taak bij het schatten van de opvoedingscompetentie en opvoedingsonmacht van ouders.

Nadere informatie

OVERZICHT INHOUD TRAINING

OVERZICHT INHOUD TRAINING OVERZICHT INHOUD TRAINING Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken BIJEENKOMST

Nadere informatie

Meedoen, meedenken, meebeslissen

Meedoen, meedenken, meebeslissen Meedoen, meedenken, meebeslissen Participatie van allochtonen in gezondheidsbevordering De gezondheidssituatie van allochtonen is vaak slechter dan die van autochtone Nederlanders, maar ze worden minder

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

Zwanger, Bevallen, een Kind! Cursus voor alle aanstaande ouders

Zwanger, Bevallen, een Kind! Cursus voor alle aanstaande ouders Zwanger, Bevallen, een Kind! Cursus voor alle aanstaande ouders Aya Crébas Programma - Voorstellen, ZBK gezamenlijk project - Optimale preventie begint voor de geboorte - Geboortecultuur en nieuwe Nederlanders

Nadere informatie

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Workshop congres Toegang & Teams Nieuwegein, 7 april 2015 Rob Gilsing, Daphne Wind Wat gaan we doen? Presentatie belangrijkste resultaten

Nadere informatie

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN

LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN LEZINGEN EN WORKSHOPS OPVOEDEN GGD Kennemerland geeft diverse bijeenkomsten voor ouders. Over opvoeding, gezondheid en gedrag bij kinderen. Deze bijeenkomsten kunnen als school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Workshop 10: Het gezin in GGZ en Verslavingszorg

Workshop 10: Het gezin in GGZ en Verslavingszorg Workshop 10: Het gezin in GGZ en Verslavingszorg Door: - Rianne van der Zanden (Trimbos-instituut) - Froukje Kamstra en Pieter Brunner (De Gelderse Roos) - Peter de Vet (Regionaal Centrum Kinder en Jeugd

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers

Regionale Werkbijeenkomst. Gezond inburgeren nieuwkomers Regionale Werkbijeenkomst Gezond inburgeren nieuwkomers Donderdag 11 mei vond de regionale werkbijeenkomst gezond inburgeren nieuwkomers plaats. Een werkbijeenkomst voor professionals in zorg, welzijn,

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Lucie Nijskens Wim Rasker - coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Wat is doorstart? Preventief programma gericht op opvoedings- en gezinsondersteuning voor gezinnen met schoolgaande

Nadere informatie

Zwanger, Bevallen, een Kind!

Zwanger, Bevallen, een Kind! Zwanger, Bevallen, een Kind! NJI congres JGZ 2010 Noortje Tan (TAn2O) Louis Tavecchio (UvA) AC1 De projectgroep R1 Aya Crébas (Handboek coaching aanstaande ouders, 2006; Productencatalogus ActiZ 2008)

Nadere informatie

cursusaanbod voor professionals september 2012 - februari 2013

cursusaanbod voor professionals september 2012 - februari 2013 gratis september 2012 - februari 2013 Meisjesbesnijdenis Signaleren & gespreksvoering met ouders Coördinatie van Zorg Hechting en interactie met jonge kinderen Verwijsindex en Meldcode in beeld en praktijk

Nadere informatie

Presentatie. Kortdurende Pedagogische Hulpverlening in het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn. CJG structuur Interventie

Presentatie. Kortdurende Pedagogische Hulpverlening in het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn. CJG structuur Interventie Kortdurende Pedagogische Hulpverlening in het Centrum voor Jeugd en Gezin te Apeldoorn Drs.S. Blom Schakel Orthopedagoog Generalist (NVO) Coördinator Opvoedsteunpunt CJG structuur Interventie Presentatie

Nadere informatie

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg Investeren in opvoeden en opgroeien

Nadere informatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie Uw organisatie wil graag overstappen op de GroeiGids: een mooie stap naar eenduidige voorlichting. Maar hoe zorgt u ervoor dat iedereen in de

Nadere informatie

Theorie en praktijk in de Nederlandse pedagogische civil society. Marian van der Klein, 15 januari 2015, Brussel

Theorie en praktijk in de Nederlandse pedagogische civil society. Marian van der Klein, 15 januari 2015, Brussel Theorie en praktijk in de Nederlandse pedagogische civil society Marian van der Klein, 15 januari 2015, Brussel Een pedagogische civil society: de theorie - 2011 Micha de Winter: Verbeter de wereld, begin

Nadere informatie

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders

COACH JE KIND. ouders worden zelfredzame opvoeders COACH JE KIND ouders worden zelfredzame opvoeders 1 Eigen Kracht Iedere ouder heeft wel eens vragen over het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. De meeste ouders weten waar ze terecht kunnen, zowel

Nadere informatie

Mijn rol in het CJG in 2015 Congres CJG Academie maandag 14 juli 2014, 16.00-20.30 uur, Fokker Terminal

Mijn rol in het CJG in 2015 Congres CJG Academie maandag 14 juli 2014, 16.00-20.30 uur, Fokker Terminal Mijn rol in het CJG in 2015 Congres CJG Academie maandag 14 juli 2014, 16.00-20.30 uur, Fokker Terminal We nodigen je van harte uit voor het congres Mijn rol in het CJG in 2015 op maandag 14 juli 2014:

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

Informele en sociale steun bij de opvoeding in Vlaanderen. Modellen van ontmoetingsplaatsen voor jonge kinderen en hun ouders.

Informele en sociale steun bij de opvoeding in Vlaanderen. Modellen van ontmoetingsplaatsen voor jonge kinderen en hun ouders. Informele en sociale steun bij de opvoeding in Vlaanderen. Modellen van ontmoetingsplaatsen voor jonge kinderen en hun ouders. Benedikte Van den Bruel en Sarah Vanden Avenne Inhoud 1. Waarom aandacht naar

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Workshop voor professionals: voorbereiding, voorbeelddraaiboek, werkvormen, voorbeelden

Workshop voor professionals: voorbereiding, voorbeelddraaiboek, werkvormen, voorbeelden Workshop voor professionals: voorbereiding, voorbeelddraaiboek, werkvormen, voorbeelden Doelen workshops professionals Workshops voor professionals over Ouderpartnerschap bij gezonde leefstijl hebben tot

Nadere informatie

MEE: PARTNER IN HET CJG

MEE: PARTNER IN HET CJG 1e kwartaal 2016 MEE: PARTNER IN HET CJG MEE ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Wij helpen iedereen (weer) grip op hun leven te krijgen, onder andere door

Nadere informatie

Lessons Learned bij de Pilot Verbinden Erkenningstraject Interventies en Serious Games.

Lessons Learned bij de Pilot Verbinden Erkenningstraject Interventies en Serious Games. Lessons Learned bij de Pilot Verbinden Erkenningstraject Interventies en Serious Games. 2015 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Visie op TripiO 2014-2017

Visie op TripiO 2014-2017 Visie op TripiO 2014-2017 Met de transitie worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de geïndiceerde jeugdzorg naar de gemeentes overgeheveld. Naast de taken die gemeenten al hebben op het terrein

Nadere informatie

Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo

Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo Integrale aanpak kinderen met overgewicht in Enschede en Almelo Voorstellen Marlie Cerneus GGD Regio Twente Jeugdgezondheidszorg 0-19! Wie zijn jullie? Gemeente Enschede en Almelo Waar gaat deze presentatie

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

Informele netwerken. Ouders ondersteunen elkaar. RadarGroep

Informele netwerken. Ouders ondersteunen elkaar. RadarGroep Informele netwerken Ouders ondersteunen elkaar RadarGroep Bij de opvoeding van kinderen zijn de ouders zelf natuurlijk de ervarings deskundigen bij uitstek. De waardevolle praktijkervaring waarover zij

Nadere informatie

Welkom. Stelling 1. Project Opvoedmix. online opvoedingsondersteuning voor Marokkaans-Nederlandse ouders

Welkom. Stelling 1. Project Opvoedmix. online opvoedingsondersteuning voor Marokkaans-Nederlandse ouders Welkom Project Opvoedmix online opvoedingsondersteuning voor Marokkaans-Nederlandse ouders Stelling 1 Als je opvoedingsondersteuning laagdrempeliger wilt maken, betekent dat dat je geen gegevens kunt registreren

Nadere informatie

CJG Delft in transitie

CJG Delft in transitie Het CJG op weg naar het nieuwe jeudzorgstelsel CJG Delft in transitie Franciska Ederveen Coördinator CJG Delft 23 april 2013 Programma van vanavond De jeugdgezondheidszorg in het CJG Het jeugdmaatschappelijk

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart

Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ. 18 maart Bijdrage aan Gewoon Opvoeden vanuit de JGZ 1 18 maart 2014 1 Utrechts model Zorg voor Jeugd Een sterke samenleving: Gewoon Opvoeden Steun waar nodig: Een basiszorg voor jeugd met als spil de buurtteams

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs

Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Ouderbetrokkenheid in het voortgezet onderwijs Een goede relatie tussen ouders en school komt het leerresultaat ten goede en dat is wat we allemaal willen! Convenant Impuls Kwaliteitsverbetering Onderwijs

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden Doelgroep Naam Boodschap Soort Organisatie die 0-4 jaar Ouders met kinderen 0-4 jaar Video Interactie Begeleiding Doel van de methodiek is het ondersteunen, bevorderen of herstellen ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Contouren van een nieuw jeugdstelsel

Contouren van een nieuw jeugdstelsel Contouren van een nieuw jeugdstelsel Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut / Universiteit Utrecht 26 mei 2011 te Den Haag t.vanyperen@nji.nl Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd) Zie ook: www.nji.nl

Nadere informatie

Praten helpt. Informatie voor hulpverleners

Praten helpt. Informatie voor hulpverleners Praten helpt Informatie voor hulpverleners KOPP/KVO preventie voor ouders en kinderen Jaarlijks krijgen in Nederland 1,6 miljoen kinderen en jongeren onder de 22 jaar te maken met een psychische ziekte

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen

Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen Feit: Kinderen van ouders met psychiatrische problemen lopen risico zelf ook problemen te krijgen www.babyextra.nl Dineke Brouwers (JGZ) en Cecilia van der Zeeuw (GGzE) Baby Extra Transformeren doe je

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning, wat werkt?

Opvoedingsondersteuning, wat werkt? Opvoedingsondersteuning, wat werkt? Wat is er nodig voor een effectieve opvoedingsondersteuning van alle opvoeders in Nederland Bert Prinsen Ede, 4 juni 2010 Onderwerpen: * Visie op opvoeden en opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING DOEL DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren, te verlichten en passend te

Nadere informatie

Cursus Positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam

Cursus Positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam Praktijkvoorbeeld Cursus Positief opvoeden volgens Triple P - Amsterdam Samenvatting Door de samenwerking en het gezamenlijk geven van de cursus Positief Opvoeden volgens Triple P door verschillende disciplines

Nadere informatie

Het geheel moet meer worden dan de som der delen

Het geheel moet meer worden dan de som der delen Bijlage 2. Het geheel moet meer worden dan de som der delen 26-08-09 1 Inleiding 3 Werkwijze 4 Resultaten ouders 5 De steekproef Uitkomsten gesloten vragen ouders Uitkomsten open vragen ouders Resultaten

Nadere informatie

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Marianne Balfoort & Manon van den Ende - MOC t Kabouterhuis Willemien Duvekot - Ouder kind adviseur Ijburg en Zeeburgereiland Programma - Introductie - Wat

Nadere informatie

Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs

Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs Aanbod van het CJG Barneveld voor het voortgezet onderwijs Voor u ligt een folder van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld met een

Nadere informatie

Empowerment bij kwetsbaar (aanstaand) ouderschap

Empowerment bij kwetsbaar (aanstaand) ouderschap Empowerment bij kwetsbaar (aanstaand) ouderschap Workshop congres Kennispoort Verloskunde 7 februari 2014 Edith Raap Marieke van Luin Sylvia Nossent Welkom Sylvia: ontwikkelingspsycholoog 1986 tot 2001

Nadere informatie

Diversiteitgevoelig en Positief jeugdbeleid: gezamenlijke agenda

Diversiteitgevoelig en Positief jeugdbeleid: gezamenlijke agenda Diversiteitgevoelig en Positief jeugdbeleid: gezamenlijke agenda Trees Pels Kenniscafe Utrecht Zorg voor Jeugd 20-05-14 Presentatie 1. Kloof vraag-aanbod preventie (opvoedondersteuning) 2. Diversiteitgevoelig

Nadere informatie

Informele en sociale steun bij de opvoeding in Vlaanderen. Modellen van ontmoetingsplaatsen voor jonge kinderen en hun ouders.

Informele en sociale steun bij de opvoeding in Vlaanderen. Modellen van ontmoetingsplaatsen voor jonge kinderen en hun ouders. Informele en sociale steun bij de opvoeding in Vlaanderen. Modellen van ontmoetingsplaatsen voor jonge kinderen en hun ouders. Benedikte Van den Bruel en Sarah Vanden Avenne Inhoud 1. Waarom aandacht naar

Nadere informatie

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten Marian van der Klein Judith Schöne Pim & Ethan Oranje Fonds Dé grote meerwaarde van mentoring is dat mentoren

Nadere informatie

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW

Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen. SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Begeleide Omgangsregeling (BOR Humanitas) Projectleider Michel Krijnsen SAMENWERKINGSPROJECT HUMANITAS/ RvdK/Jeugdzorg/Rechtbank/ MW Scheiding: een groeiend maatschappelijk probleem Meer problemen in ontwikkeling

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Cursus Positief Opvoeden voor gescheiden ouders

Cursus Positief Opvoeden voor gescheiden ouders Cursus Positief Opvoeden voor gescheiden ouders Ieder jaar krijgen ongeveer 70.000 kinderen te maken met de scheiding van één van hun ouders. De conflicten, stress en communicatieproblemen die bij een

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN 1 VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN In het voeren van gesprekken met ouders waarbij sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling teneinde tot verwijzing/c.q.

Nadere informatie

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Marian van Leeuwen 19 november 2012 Doelen JGZ (bron NCJ) 1. preventieve gezondheidszorg bieden aan alle kinderen in Nederland van 0-19 jaar. 2. De lichamelijke, psychische,

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

A-avond (v)echtscheiding en jeugd

A-avond (v)echtscheiding en jeugd A-avond (v)echtscheiding en jeugd Welkom en toelichting programma Presentatie Eindhovens beleid en structuur Aanpak (v)echtscheiding Hanny Versluis en Annette Spierings m.m.v. Zuidzorg, Raad vd Kinderbescherming,

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

> Een veel belovend model voor opvoedondersteuning

> Een veel belovend model voor opvoedondersteuning > Een veel belovend model voor opvoedondersteuning Inhoud presentatie Wat is Triple P? Waarom Triple P? Triple P: een keten van interventies Implementatie in Eindhoven Meerwaarde Wat is Triple P? POSITIEF

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum voor Jeugd en Gezin De rol van het CJG in het toekomstige stelsel van zorg voor jeugd Yvonne Westering, Nji Stan van Haaren, Nji Jaarcongres VNG Divosa 29 november 2012 Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd)

Nadere informatie

CONFERENTIE INTERCULTURALISERING CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN

CONFERENTIE INTERCULTURALISERING CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN CONFERENTIE INTERCULTURALISERING CENTRA VOOR JEUGD EN GEZIN Vrijdag 8 oktober 2010 Conferentie Interculturalisering van Centra voor Jeugd en Gezin Naar een effectief bereik van migrantenouders en jeugdigen

Nadere informatie

nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn

nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn WMO-WERKPLAATS TWENTE nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn Editie 6 oktober 2012 Dit is de zesde en laatste nieuwsbrief over het programma Wmo-werkplaats Netwerkregie Twente. De nieuwsbrieven hebben

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie