Rubriek Jaarrekening BBC. Ondernemingen AB*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rubriek Jaarrekening BBC. Ondernemingen AB*"

Transcriptie

1 1 NETTOACTIEF EN SCHULDEN OP LANGE TERMIN 1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN AAR 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal 100 Overig nettoactief 100 Geplaatst kapitaal Pas.I.A 101 Niet opgevraagd kapitaal 101 Niet opgevraagd kapitaal Pas.I.B 102 Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming 15 Kapitaalsubsidies Pas.VI 12 Herwaarderingsreserves 12 Herwaarderingsmeerwaarden 121 Herwaarderingsreserves op overige materiële vaste activa 121 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa Pas.III 122 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa 122 Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa Pas.III 14 Overgedragen overschot - overgedragen tekort 14 Overgedragen winst- overgedragen verlies Pas.VI 15 Investeringssubsidies en -schenkingen 15 Kapitaalsubsidies Pas.VI 150 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn 15 Kapitaalsubsidies Pas.VI 151 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op lange termijn 15 Kapitaalsubsidies Pas.VI 152 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen 15 Kapitaalsubsidies Pas.VI 159 Overige schenkingen 15 Kapitaalsubsidies Pas.VI 16/7 Schulden op lange termijn 16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen 160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Pas.VII.A.1 161/7 Voorzieningen voor overige risico's en kosten 163/5 Voorzieningen voor overige risico's en kosten Pas.VII.A Obligatieleningen 1711 Niet-converteerbaar Pas.VIII.A Leasingschulden en soortgelijke schulden 172 Leasingschulden en soortgelijke schulden Pas.VIII.A Schulden aan kredietinstellingen 1730 Schulden op rekeningen Pas.VIII.A Overige leningen 174 Overige leningen Pas.VIII.A Werkings- en handelsschulden 1750 Leveranciers Pas.VIII.B Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties 176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Pas.VIII.C 177 Overige schulden uit ruiltransacties 1750 Leveranciers Pas.VIII.B Borgtochten ontvangen in contanten 178 Borgtochten ontvangen in contanten Pas.VIII.D 1781 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies 179 Overige schulden Pas.VIII.D 179 Overige schulden uit niet-ruiltransacties 179 Overige schulden Pas.VIII.D 2 VASTE ACTIVA 2 Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan 1 jaar 21 Immateriële vaste activa 21 Immateriële vaste activa 210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling 210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling Act.II 211 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 211 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten Act.II 213 Vooruitbetalingen 213 Vooruitbetalingen Act.II 214 Plannen en studies 210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling Act.II 22 Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur 22 Terreinen, gebouwen en andere constructies 220 Terreinen - gemeenschapsgoederen 220 Terreinen Act.III.A 221 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 221 Gebouwen Act.III.A 222 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 222 Bebouwde terreinen Act.III.A 223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen 223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen Act.III.A 224 Wegen 222 Bebouwde terreinen Act.III.A 225 Overige infrastructuur betreffende de wegen 222 Bebouwde terreinen Act.III.A 226 Waterlopen en waterbekkens 222 Bebouwde terreinen Act.III.A 228 Overige onroerende infrastructuur 222 Bebouwde terreinen Act.III.A 229 Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa Act.III.A 2290 Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 220 Terreinen Act.III.A 2291 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 221 Gebouwen Act.III.A 2292 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 222 Bebouwde terreinen Act.III.A 2293 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen Act.III.A 23 Installaties, machines en uitrusting 23 Installaties, machines en uitrusting 230/4 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 23 Installaties, machines en uitrusting Act.III.B 235/9 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 23 Installaties, machines en uitrusting Act.III.B 24 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 24 Meubilair en rollend materieel 240/4 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen 24 Meubilair en rollend materieel Act.III.C

2 245/9 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 24 Meubilair en rollend materieel Act.III.C 25 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 25 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 250 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen 250 Terreinen en gebouwen Act.III.D 251 Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht- 251 Installaties, machines en uitrusting Act.III.D gemeenschapsgoederen 252 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van een soortgelijk recht- 252 Meubilair en rollend materieel Act.III.D gemeenschapsgoederen 253 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige materiële 250 Terreinen en gebouwen Act.III.D vaste activa 254 Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige 251 Installaties, machines en uitrusting Act.III.D materiële vaste activa 255 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van een soortgelijk recht- 252 Meubilair en rollend materieel Act.III.D bedrijfsmatige materiële vaste activa 26 Overige materiële vaste activa 26 Overige materiële vaste activa 260/4 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa 26 Overige materiële vaste activa Act.III.E 265/9 Roerende goederen - overige materiële vaste activa 26 Overige materiële vaste activa Act.III.E 27 Cultureel erfgoed 27 Vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen Act.III.F 270/4 Onroerend kunstpatrimonium en onroerend erfgoed 221 Gebouwen Act.III.A 275/9 Roerend kunstpatrimonium en roerend erfgoed 24 Meubilair en rollend materieel Act.III.D 28 Financiële vaste activa 28 Financiële vaste activa 281 Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 2810 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Aanschaffingswaarde Act.IV.B.1 aanschaffingswaarde 2811 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten 2821 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Nog te storten bedragen (-) Act.IV.B.1 bedragen (-) 2812 Vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nominale 2830 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Vorderingen op rekening Act.IV.B.2 waarde 2817 Vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - dubieuze 2837 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Dubieuze debiteuren Act.IV.B.2 debiteuren 2818 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - geboekte 2828 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Geboekte meerwaarde Act.IV.B.1 meerwaarde 2819 Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 2829 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Geboekte Act.IV.B.1 entiteiten - geboekte waardeverminderingen (-) waardeverminderingen (-) 282 Belangen in en vorderingen op publiek-private samenwerkingsverbanden 2820 Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - aanschaffingswaarde 2820 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Aanschaffingswaarde Act.IV.B Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - nog te storten bedragen (-) 2821 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Nog te storten bedragen (-) Act.IV.B Vorderingen op publiek-private samenwerkingsverbanden - nominale waarde 2830 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Vorderingen op rekening Act.IV.B Vorderingen op publiek-private samenwerkingsverbanden - dubieuze debiteuren 2837 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Dubieuze debiteuren Act.IV.B Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - geboekte meerwaarden 2828 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Geboekte meerwaarde Act.IV.B Belangen in en vorderingen op publiek-private samenwerkingsverbanden - geboekte 2829 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Geboekte Act.IV.B.1 waardevermindering (-) waardeverminderingen (-) 284 Andere aandelen 284 Andere aandelen 2840 Andere aandelen - aanschaffingswaarde 2840 Aanschaffingswaarde Act.IV.C Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) 2841 Nog te storten bedragen (-) Act.IV.C Andere aandelen - geboekte meerwaarde 2848 Geboekte meerwaarde Act.IV.C Andere aandelen - geboekte waardeverminderingen (-) 2849 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.IV.C Overige vorderingen 285 Overige vorderingen

3 2850 Vorderingen op rekening 2850 Vorderingen op rekening Act.IV.C Vastrentende effecten 2852 Vastrentende effecten Act.IV.C Dubieuze debiteuren 2857 Dubieuze debiteuren Act.IV.C Geboekte waardevermindering op overige vorderingen (-) 2859 Geboekte waardevermindering (-) Act.IV.C Borgtochten betaald in contanten 288 Borgtochten betaald in contanten Act.IV.C.2 29 Vorderingen op lange termijn 29 Vorderingen op meer dan één jaar 290 Vorderingen uit ruiltransacties 290 Handelsvorderingen 2900 Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 2900 Handelsdebiteuren Act.V.A 2905 Overige vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 2900 Handelsdebiteuren Act.V.A 2906 Vooruitbetalingen 2906 Vooruitbetalingen Act.V.A 2907 Vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 2907 Dubieuze debiteuren Act.V.A 2909 Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 2909 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.V.A 291 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal 291 Overige vorderingen 2910 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde 2910 Vorderingen op rekening Act.V.B 2917 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal- dubieuze debiteuren 2917 Dubieuze debiteuren Act.V.B 2919 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal- geboekte waardeverminderingen (-) 2919 Geboekte waardevermindering (-) Act.V.B 292 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies 291 Overige vorderingen 2920 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - nominale waarde 2910 Vorderingen op rekening Act.V.B 2927 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - dubieuze debiteuren 2917 Dubieuze debiteuren Act.V.B 2929 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - geboekte waardeverminderingen (-) 2919 Geboekte waardevermindering (-) Act.V.B 293 Vorderingen wegens toegestane leningen 291 Overige vorderingen 2930 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde 2910 Vorderingen op rekening Act.V.B 2937 Vorderingen wegens toegestane leningen - dubieuze debiteuren 2917 Dubieuze debiteuren Act.V.B 2939 Vorderingen wegens toegestane leningen - geboekte waardevermindering (-) 2919 Geboekte waardevermindering (-) Act.V.B 299 Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties 291 Overige vorderingen 2990 Andere werkingsvorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde 2910 Vorderingen op rekening Act.V.B 2995 Andere overige vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde 2910 Vorderingen op rekening Act.V.B 2997 Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren 2917 Dubieuze debiteuren Act.V.B 2999 Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 2919 Geboekte waardevermindering (-) Act.V.B 3 VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING 3 Voorraden en bestellingen in uitvoering 30 Grondstoffen 30 Grondstoffen 300 Grondstoffen - aanschaffingswaarde 300 Aanschaffingswaarde Act.VI.A Grondstoffen - geboekte waardeverminderingen (-) 309 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VI.A.1 31 Hulpstoffen 31 Hulpstoffen 310 Hulpstoffen - aanschaffingswaarde 310 Aanschaffingswaarde Act.VI.A Hulpstoffen - geboekte waardeverminderingen (-) 319 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VI.A.1 32 Goederen in bewerking 32 Goederen in bewerking 320 Goederen in bewerking - aanschaffingswaarde 320 Aanschaffingswaarde Act.VI.A Goederen in bewerking - geboekte waardeverminderingen (-) 329 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VI.A.2 33 Gereed product 33 Gereed produkt 330 Gereed product - aanschaffingswaarde 330 Aanschaffingswaarde Act.VI.A Gereed product - geboekte waardeverminderingen (-) 339 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VI.A.3 34 Handelsgoederen 34 Handelsgoederen 340 Handelsgoederen - aanschaffingswaarde 340 Aanschaffingswaarde Act.VI.A Handelsgoederen - geboekte waardeverminderingen (-) 349 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VI.A.4 35 Onroerende goederen bestemd voor de verkoop 35 Onroerende goederen bestemd voor de verkoop 350 Onroerende goederen bestemd voor de verkoop - aanschaffingswaarde 350 Aanschaffingswaarde Act.VI.A Onroerende goederen bestemd voor de verkoop - geboekte waardeverminderingen (-) 359 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VI.A.5 36 Vooruitbetalingen op voorraadaankopen 36 Vooruitbetalingen op voorraadaankopen 360 Vooruitbetalingen 360 Vooruitbetalingen Act.VI.A Vooruitbetalingen op voorraadaankopen - geboekte waardeverminderingen (-) 369 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VI.A.6 37 Bestellingen in uitvoering 37 Bestellingen in uitvoering

4 370 Bestellingen in uitvoering - aanschaffingswaarde 370 Aanschaffingswaarde Act.VI.B 371 Bestellingen in uitvoering - toegerekende winst 371 Toegerekende winst Act.VI.B 379 Bestellingen in uitvoering - geboekte waardeverminderingen (-) 379 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VI.B 4 VORDERINGEN EN SCHULDEN OP KORTE TERMIN 4 Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar 40 Vorderingen uit ruiltransacties 40 Handelsvorderingen 400 Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 400 Handelsdebiteuren Act.VII.A 404 Te innen opbrengsten uit ruiltransacties 404 Te innen opbrengsten Act.VII.A 405 Overige vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 406 Vooruitbetalingen 406 Vooruitbetalingen Act.VII.A 407 Vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 407 Dubieuze debiteuren Act.VII.A 4070 Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 407 Dubieuze debiteuren Act.VII.A 4071 Overige vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 407 Dubieuze debiteuren Act.VII.A 409 Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 409 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VII.A 4090 Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen 409 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VII.A 4091 Overige vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen 409 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VII.A 41 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 41 Overige vorderingen 410 Bijdrage in het kapitaal 410 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal Act.VII.B 411 Terug te vorderen btw 411 Terug te vorderen BTW Act.VII.B 412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen 412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen Act.VII.B 4120/4 Belgische winstbelastingen 4120/4 Belgische winstbelastingen Act.VII.B 4125/7 Belgische belastingen 4125/7 Andere Belgische belastingen Act.VII.B 4128 Buitenlandse belastingen 4128 Buitenlandse belastingen Act.VII.B 413 Vorderingen uit fiscale opbrengsten 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 414 Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties 414 Te innen overige opbrengsten Act.VII.B 415 Vorderingen uit subsidies en uit toegestane leningen 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4151 Vorderingen wegens investeringssubsidies 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4152 Vorderingen wegens toegestane leningen 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4153 Vorderingen wegens werkingssubsidies 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 416 Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4160 Andere werkingsvorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4161 Andere overige vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 417 Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren 417 Dubieuze debiteuren Act.VII.B 4170 Andere werkingsvorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren 417 Dubieuze debiteuren Act.VII.B 4171 Andere overige vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren 417 Dubieuze debiteuren Act.VII.B 418 Borgtochten betaald in contanten 418 Borgtochten betaald in contanten Act.VII.B 419 Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 419 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VII.B 4190 Andere werkingsvorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen 419 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VII.B 4191 Andere overige vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen 419 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VII.B 42 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 421 Obligatieleningen die binnen het jaar vervallen 421 Niet-achtergestelde obligatieleningen Pas.IX.A 422 Leasingschulden en soortgelijke schulden die binnen het jaar vervallen 422 Leasingschulden en soortgelijke Pas.IX.A 423 Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen 423 Schulden aan kredietinstellingen Pas.IX.A 424 Overige leningen die binnen het jaar vervallen 424 Overige leningen Pas.IX.A 425 Werkings- en handelsschulden die binnen het jaar vervallen 425 Handelsschulden Pas.IX.A 426 Ontvangen vooruitbetalingen die binnen het jaar vervallen 426 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Pas.IX.A 429 Overige schulden die binnen het jaar vervallen 429 Overige schulden Pas.IX.A 43 Financiële schulden 43 Financiële schulden 430 Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn 430 Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn Pas.IX.B Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant 433 Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant Pas.IX.B Overige leningen 439 Overige leningen Pas.IX.B.2 44/5 Schulden uit ruiltransacties 44 Handelsschulden 440 Leveranciers 440 Leveranciers Pas.IX.C Te ontvangen facturen 444 Te ontvangen facturen Pas.IX.C.1

5 445 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest 4451 Vervallen obligaties en coupons 480 Vervallen obligaties en coupons Pas.IX.F 4452 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden 489 Andere diverse schulden Pas.IX.F 4453 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen 489 Andere diverse schulden Pas.IX.F 4454 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen 489 Andere diverse schulden Pas.IX.F 446 Te betalen toegestane leningen 489 Andere diverse schulden Pas.IX.F 449 Andere overige schulden uit ruiltransacties 489 Andere diverse schulden Pas.IX.F 453 Ingehouden voorheffing 453 Ingehouden voorheffing Pas.IX.E Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 454 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Pas.IX.E Bezoldigingen 455 Bezoldigingen Pas.IX.E Andere sociale schulden 459 Andere sociale schulden Pas.IX.E.2 46 Voorzieningen 460 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Pas.VII.A Voorzieningen voor vakantiegeld 456 Vakantiegeld Pas.IX.E.2 462/7 Voorzieningen voor overige risico's en kosten 163/5 Voorzieningen voor overige risico's en kosten Pas.VII.A.4 47/8 Schulden uit niet-ruiltransacties 473 Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat 471 Divindenden over het boekjaar Pas.IX.F 474/6 Schulden met betrekking tot belastingen 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 474 Geraamd bedrag der belastingschulden 450 Geraamd bedrag der belastingschulden Pas.IX.E Te betalen btw 451 Te betalen BTW Pas.IX.E Andere te betalen belastingen en taksen 452 Te betalen belastingen en taksen Pas.IX.E Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies 489 Andere diverse schulden Pas.IX.F 483 Ontvangen vooruitbetalingen 46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Pas.IX.D 487 Te betalen en terug te betalen borgtochten 488 Borgtochten ontvangen in contanten Pas.IX.F 488 Borgtochten ontvangen in contanten 488 Borgtochten ontvangen in contanten Pas.IX.F 489 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties 489 Andere diverse schulden Pas.IX.F 49 Overlopende rekeningen, vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen en 49 Overlopende rekeningen en wachtrekeningen wachtrekeningen 490 Over te dragen kosten 490 Over te dragen kosten Act.X 491 Verkregen opbrengsten 491 Verkregen opbrengsten Act.X 492 Toe te rekenen kosten 492 Toe te rekenen kosten Pas.X 493 Over te dragen opbrengsten 493 Over te dragen opbrengsten Pas.X 494 Vorderingen uit ruiltransacties op lange termijn die binnen het jaar vervallen 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 495 Vorderingen uit niet-ruiltransacties op lange termijn die binnen het jaar vervallen 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4951 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4952 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4953 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4959 Andere vorderingen uit niet-ruiltransacties die binnen het jaar vervallen 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 499 Wachtrekeningen 499 Wachtrekeningen - 5 GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN 5 Geldbeleggingen en liquide middelen 51 Aandelen 51 Aandelen 510 Aandelen - aanschaffingswaarde 510 Aanschaffingswaarde Act.VIII.B 511 Aandelen - niet opgevraagde bedragen (-) 511 Niet opgevraagde bedragen (-) Act.VIII.B 519 Aandelen - geboekte waardeverminderingen (-) 519 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VIII.B 52 Vastrentende effecten 52 Vastrentende effecten 520 Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde 520 Aanschaffingswaarde Act.VIII.B 529 Vastrentende effecten - geboekte waardeverminderingen (-) 529 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VIII.B 53 Termijndeposito s 53 Termijndeposito s 530 Termijndeposito s - nominale waarde 531 Op meer dan een maand en op ten hoogste één jaar Act.VIII.B 539 Termijndeposito s - geboekte waardeverminderingen (-) 539 Geboekte waardeverminderingen Act.VIII.B 54 Te incasseren vervallen waarden 54 Te incasseren vervallen waarden Act.IX 55 Kredietinstellingen 55 Kredietinstellingen Act.IX 57 Kassen 57 Kassen

6 58 Interne overboekingen 58 Interne overboekingen Act.IX 6 KOSTEN 6 Kosten 60 Verbruikte goederen en verstrekte diensten 60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 600 Aankopen van grondstoffen 600 Aankopen van grondstoffen RES II.A Aankopen van hulpstoffen 601 Aankopen van hulpstoffen RES II.A Aankopen van diensten, werk en studies 602 Aankopen van diensten, werk en studies RES II.A Algemene onderaannemingen 603 Algemene onderaannemingen RES II.A Aankopen van handelsgoederen 604 Aankopen van handelsgoederen RES II.A Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop 605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop RES II.A Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-) 608 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-) RES II.A Voorraadwijzigingen 609 Voorraadwijzigingen 6090 Voorraadwijzigingen van grondstoffen 6090 Voorraadwijzigingen van grondstoffen RES II.A Voorraadwijzigingen van hulpstoffen 6091 Voorraadwijzigingen van hulpstoffen RES II.A Voorraadwijzigingen van handelsgoederen 6094 Voorraadwijzigingen van handelsgoederen RES II.A Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop 6095 Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop RES II.A.2 61 Diensten en diverse leveringen en interne facturering 61 Diensten en diverse goederen 610/6 Diensten en diverse leveringen 610/6 RES II.B 617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur 617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming RES II.B 618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst. 618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioene van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 Bezoldigingen en rechtstreeks sociale voordelen 6200 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel 6200 Bestuurders of zaakvoerders uit hoofde van een arbeidsovereenkomst RES II.C 6201 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel 6204 Andere personeelsleden RES II.C 6202/6 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel 6204 Andere personeelsleden RES II.C 6207 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het 6204 Andere personeelsleden RES II.C bestuur 6208 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van andere 6204 Andere personeelsleden RES II.C overheden 621 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen RES II.C 6210 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen RES II.C 6211 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen RES II.C 6212/6 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen RES II.C 6217 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het bestuur 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen RES II.C 6218 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen RES II.C overheden 6219 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen RES II.C 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen RES II.C 6220 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - politiek personeel 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen RES II.C 6221 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen RES II.C 6222/6 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen RES II.C 6227 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen RES II.C bestuur 6228 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen RES II.C andere overheden 623 Andere personeelskosten 623 Andere personeelskosten RES II.C 624 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 624 Ouderdoms- en overlevingspensioenen RES II.C 6240 Pensioenen politiek personeel 6240 Bestuurders of zaakvoerders RES II.C 6241 Pensioenen vast benoemd personeel 6241 Personeel RES II.C 6242/9 Pensioenen niet vast benoemd personeel 6241 Personeel RES II.C RES II.B

7 63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten 63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten 630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa - toevoeging 630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa - toevoeging 6301 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 6301 Afschrijvingen op immateriële vaste activa RES II.D 6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa 6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa RES II.D 6307 Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 Waardeverminderingen op financiële vaste activa toevoeging RES VIII.B 6308 Waardeverminderingen op immateriële vaste activa 6308 Waardeverminderingen op immateriële vaste activa RES II.E 6309 Waardeverminderingen op materiële vaste activa 6309 Waardeverminderingen op materiële vaste activa RES II.E 631 Waardeverminderingen op voorraden 631 Waardeverminderingen op voorraden 6310 Waardeverminderingen op voorraden - toevoeging 6310 Toevoeging RES II.E 6311 Waardeverminderingen op voorraden - terugneming (-) 6311 Terugneming (-) RES II.E 632 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering 632 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering 6320 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering - toevoeging 6320 Toevoeging RES II.E 6321 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering - terugneming (-) 6321 Terugneming (-) RES II.E 633 Waardeverminderingen op werkingsvorderingen op lange termijn 633 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar 6330 Waardeverminderingen op werkingsvorderingen op lange termijn - toevoeging 6330 Toevoeging RES II.E 6331 Waardeverminderingen op werkingsvorderingen op lange termijn - terugneming (-) 6331 Terugneming (-) RES II.E 634 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn 634 Waardevermindering op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar 6340 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - toevoeging 6340 Toevoeging RES II.E 6341 Waardevermindering op werkingsvorderingen op korte termijn - terugneming (-) 6341 Terugneming (-) RES II.E 635 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 635 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 6350 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging 6350 Toevoeging RES II.F 6351 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - besteding en terugneming (-) 6351 Terugneming (-) RES II.F 636 Voorzieningen voor vakantiegeld 637 Voorzieningen voor andere risico's en kosten 6360 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging 6370 Toevoeging RES II.F 6361 Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-) 6371 Terugneming (-) RES II.F 637 Voorzieningen voor andere risico's en kosten 637 Voorzieningen voor andere risico's en kosten 6370 Voorzieningen voor andere risico's en kosten - toevoeging 6370 Toevoeging RES II.F 6371 Voorzieningen voor andere risico's en kosten - besteding en terugneming (-) 6371 Terugneming (-) RES II.F 64 Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten 64 Andere bedrijfskosten 640 Belastingen 640 Bedrijfsbelastingen RES II.G 641 Minderwaarde op courante realisatie van vaste activa 641 Minderwaarde op courante realisatie van vaste activa RES II.G 642 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 642 Minderwaarde op realisatie van handelsvorderingen RES II.G 643/7 Diverse werkingskosten 643/8 Diverse bedrijfskosten RES II.G 649 Toegestane werkingssubsidies 643/8 Diverse bedrijfskosten RES II.G 65 Financiële kosten 65 Financiële kosten 650 Kosten van schulden 650 Kosten van schulden 6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 6500 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden RES V.A 6501 Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en disagio 6501 Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen en disagio RES V.A 6502 Andere kosten van schulden 6502 Andere kosten van schulden RES V.A 6503 Geactiveerde intercalaire intresten (-) 6503 Geactiveerde intercalaire intresten (-) RES V.A 651 Waardeverminderingen op vlottende activa 651 Waardeverminderingen op vlottende activa 6510 Waardeverminderingen op vlottende activa - toevoeging 6510 Toevoeging RES V.B 6511 Waardeverminderingen op vlottende activa - terugneming (-) 6511 Terugneming (-) RES V.B 652 Minderwaarde op realisatie van vlottende activa 652 Minderwaarde op realisatie van vlottende activa RES V.C 653 Discontokosten op vorderingen 653 Discontokosten op vorderingen RES V.C 654 Gerealiseerde wisselresultaten 654 Wisselresultaten RES V.C 655 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta 655 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta RES V.C 656 Voorzieningen met financieel karakter 656 Voorzieningen met financieel karakter RES V.C 6560 Voorzieningen met financieel karakter - toevoeging 656 Voorzieningen met financieel karakter RES V.C 6561 Voorzieningen met financieel karakter - terugneming (-) 656 Voorzieningen met financieel karakter RES V.C 657/9 Diverse financiële kosten 657/9 Diverse financiële kosten RES V.C 66 Uitzonderlijke kosten 66 Uitzonderlijke kosten 663 Minderwaarde op realisatie vaste activa 663 Minderwaarde op realisatie vaste activa RES VIII.D 664 Toegestane investeringssubsidies en definitieve bijdrage in het werkkapitaal 664/8 Andere uitzonderlijke kosten RES VIII.E

8 69 Resultaatsverwerking 69 Resultaatsverwerking 693 Over te dragen operationeel overschot van het boekjaar 693 Over te dragen winst RES D 694 Over te dragen financieel overschot van het boekjaar 694 Vergoeding van het kapitaal RES F Over te dragen uitzonderlijk overschot van het boekjaar 695 Bestuurders of zaakvoerders RES F.2 7 OPBRENGSTEN 7 Opbrengsten 70/2 Opbrengsten uit de werking 70 Omzet 700/7 Verkopen en dienstprestaties 700/7 Verkopen en dienstprestaties RES. I.A 708 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-) 708 Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (-) RES. I.A 712 Wijzigingen in de voorraad goederen in bewerking 712 in de voorraad goederen in bewerking RES. I.B 713 Wijzigingen in de voorraad gereed produkt 713 in de voorraad gereed produkt RES. I.B 715 Wijzigingen in de voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop 715 in de voorraad onroerende goederen bestemd voor verkoop RES. I.B 717 Wijzigingen in de bestellingen in uitvoering 717 in de bestellingen in uitvoering RES. I.B 7170 Wijzigingen in de bestellingen in uitvoering - aanschaffingswaarde 7170 aanschaffingswaarde RES. I.B 7171 Wijzigingen in de bestellingen in uitvoering - toegerekende winst 7171 toegerekende winst RES. I.B 72 Geproduceerde vaste activa 72 Geproduceerde vaste activa RES. I.C 74 Subsidies en andere operationele opbrengsten 74 Andere bedrijfsopbrengsten 740 Werkingssubsidies 740 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen RES. I.D 7400/4 Algemene werkingssubsidies 740 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen RES. I.D 7401 Gemeentelijke of provinciale bijdrage 740 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen RES. I.D 7402/4 Overige algemene werkingssubsidies 740 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen RES. I.D 7405/9 Specifieke werkingssubsidies 740 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen RES. I.D 741 Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa 741 Meerwaarde op de courante realisatie van materiële vaste activa RES. I.D 742 Meerwaarde op de realisatie van werkingsvorderingen 742 Meerwaarde op de realisatie van handelsvorderingen RES. I.D 743 Terugneming van waardeverminderingen op immateriële, materiële en financiële vaste activa 7430 Terugneming van waardeverminderingen op immateriële vaste activa 7600 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële vaste activa RES. VII.A 7431 Terugneming van waardeverminderingen op materiële vaste activa 7601 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa RES. VII.A 7432 Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa 761 Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op financiële vaste activa RES. VII.A 745/7 Diverse operationele opbrengsten 743/9 Diverse bedrijfsopbrengsten RES. I.D 75 Financiële opbrengsten 75 Financiële opbrengsten 750 Opbrengsten uit financiële vaste activa 750 Opbrengsten uit financiële vaste activa RES IV.A 751 Opbrengsten uit vlottende activa 751 Opbrengsten uit vlottende activa RES IV.B 752 Meerwaarde op realisatie van vlottende activa 752 Meerwaarde op realisatie van vlottende activa RES IV.C 753 Kapitaal- en intrestsubsidies 753 Kapitaal- en intrestsubsidies RES IV.C 7530 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen 753 Kapitaal- en intrestsubsidies RES IV.C 7531 Intrestsubsidies 753 Kapitaal- en intrestsubsidies RES IV.C 754 Gerealiseerde wisselresultaten 754 Wisselresultaten RES IV.C 755 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta 755 Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta RES IV.C 756 Betalingskorting 756/9 Diverse financiële opbrengsten RES IV.C 757 Lijfrente en eeuwigdurende renten 756/9 Diverse financiële opbrengsten RES IV.C 758 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden 756/9 Diverse financiële opbrengsten RES IV.C 759 Andere financiële opbrengsten 756/9 Diverse financiële opbrengsten RES IV.C 76 Uitzonderlijke opbrengsten 76 Uitzonderlijke opbrengsten 763 Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa 763 Meerwaarde op realisatie van vaste activa RES VII.D 79 Resultaatsverwerking 79 Resultaatsverwerking 793 Over te dragen operationeel tekort van het boekjaar 793 Over te dragen verlies RES D 794 Over te dragen financieel tekort van het boekjaar 793 Over te dragen verlies RES D 795 Over te dragen uitzonderlijk tekort van het boekjaar 793 Over te dragen verlies RES D 0 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 0 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 00 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur 00 Zekerheden door derden gesteld voor rekening van de onderneming 000 Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden 000 Crediteuren van de onderneming, houders van door derden gestelde zekerheden 001 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit 001 Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de onderneming 01 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden 01 Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden

9 010 Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop 010 Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop 011 Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop 011 Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop 0110 Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels 0110 Door de onderneming geëndosseerde, overgedragen wissels 0111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop 0111 Andere verplichtingen uit wissels in omloop 012 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden 012 Debiteuren wegens andere persoonlijke zekerheden 013 Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden 013 Crediteuren wegens andere persoonlijke zekerheden 02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa 02 Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa 020 Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden 020 Crediteuren van de onderneming, houders van zakelijke zekerheden 021 Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening 021 Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening 022 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden 022 Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden 023 Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden 023 Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden 03 Ontvangen zekerheden 03 Ontvangen zekerheden 030 Statutaire bewaargevingen 030 Statutaire bewaargevingen 031 Statutaire bewaargevers 031 Statutaire bewaargevers 032 Ontvangen zekerheden 032 Ontvangen zekerheden 033 Zekerheidstellers 033 Zekerheidstellers 04 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit 04 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de onderneming 040 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van 040 Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de onderneming van goederen en waarden goederen en waarden 041 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit 041 Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de onderneming 05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa 05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa 050 Verplichtingen tot aankoop 050 Verplichtingen tot aankoop 051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop 051 Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop 052 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop 052 Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop 053 Verplichtingen tot verkoop 053 Verplichtingen tot verkoop 06 Termijnovereenkomsten 06 Termijnovereenkomsten 060 Op termijn gekochte goederen - te ontvangen 060 Op termijn gekochte goederen - te ontvangen 061 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen 061 Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen 062 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen 062 Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen 063 Op termijn verkochte goederen - te leveren 063 Op termijn verkochte goederen - te leveren 064 Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen 064 Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen 065 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen 065 Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen 066 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen 066 Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen 067 Op termijn verkochte deviezen - te leveren 067 Op termijn verkochte deviezen - te leveren 07 Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur 07 Goederen en waarden van derden gehouden door de onderneming 070 Gebruiksrechten op lange termijn 070 Gebruiksrechten op lange termijn 0700 Terreinen en gebouwen 0700 Terreinen en gebouwen 0701 Installaties, machines en uitrusting 0701 Installaties, machines en uitrusting 0702 Meubilair en rollend materieel 0702 Meubilair en rollend materieel 071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen 071 Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen 072 Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven 072 Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven 073 Commitenten en deponenten van goederen en waarden 073 Commitenten en deponenten van goederen en waarden 074 Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden 074 Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden 075 Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden 075 Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden 08 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten 09 Diverse rechten en verplichtingen 09 Diverse rechten en verplichtingen 09 Diverse rechten en verplichtingen

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek

BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek 1 Nettoactief en schulden op lange termijn 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10/5 Nettoactief 10/5 Eigen vermogen 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR Bijlage 1. Rekeningenstelsel Bijlage 1. REKENINGENSTELSEL 1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal 10000 Geplaatst kapitaal 10100 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

Bijlage Rekeningenstelsel

Bijlage Rekeningenstelsel Bijlage Rekeningenstelsel Analytisch boekhouden en kostencalculatie. Twaalfde herziene editie W. Bruggeman, E. De Lembre, P. Everaert, W. Georges, R. Paemeleire en E. Van Geyt 2011 Intersentia Antwerpen

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap Datum 28/07/2006 De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken.

Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken. Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken. Infosessie 10 november 2011 Agenda 1. Inleiding 2. De handleiding 3. Elektronische tool 4. Slotbeschouwingen

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0,

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0, resultatenrekening naam Timelab jaar 2017 type actieplan dossiernummer 0 Gekleurde cellen bevatten formules: gelieve deze niet aan te passen! De laatste kolom wordt door de administratie ingevuld. aanvaarde

Nadere informatie

Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel voor ondernemingen bepaald.

Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel voor ondernemingen bepaald. Deel 4 A: Officiëel Minimum Algemeen Rekeningenstelsel volgens Koninklijke Besluiten (beperkt tot 1 t/m 7) Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

Alle in het K.B. vermelde rekeningnummers en benamingen zijn in het vet afgedrukt

Alle in het K.B. vermelde rekeningnummers en benamingen zijn in het vet afgedrukt Deloitte Fiduciaire Kortrijksesteenweg 1146 9051 Gent Belgium Tel. + 32 9 393 75 85 Fax + 32 9 393 75 80 www.deloitte-fiduciaire.be Vereenvoudigd Rekeningenstelsel Uitwerking op basis van het KB van 12

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden

Genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden Genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden Code Algemene financiering 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020 Fiscale aangelegenheden 0030 Financiële aangelegenheden

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014 Toelichting bij de jaarrekening OCMW 214 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 2 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 Inhoud Toelichting bij de exploitatierekening...

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden?

Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13 Wat is (algemeen) boekhouden? 15 Het conceptueel kader 17 2.1 Definitie 17 2.2 Doelstellingen van

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998)

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 OPENINGSJOURNAAL Blz. 1 Overdracht 0.00 0.00 1 01/01/1998 G 604000 Aankopen van handelsgoederen 5 670 000.00 G 220000 Terreinen en gebouwen 4 000

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

BOEKHOUDING VAN DE NGO S

BOEKHOUDING VAN DE NGO S BOEKHOUDING VAN DE NGO S Inhoud : 1. Vooraf 2. Algemene beschouwingen inzake de boekhouding van de NGO s 3. Aanpassing van het schema van jaarrekening 3.1. SCHEMA VAN BALANS 3.2. SCHEMA VAN RESULTATENREKENING

Nadere informatie

Vereenvoudigd Rekeningenstelsel

Vereenvoudigd Rekeningenstelsel Vereenvoudigd Rekeningenstelsel Uitwerking op basis van het KB van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel Deloitte Fiduciaire Alle in het K.B. vermelde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 6381 TITEL III. Algemene bepalingen Art. 16. De agenda van de zittingen wordt bepaald door de voorzitter in overleg met de secretaris. Art. 17. De voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de secretaris

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 13 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 Het conceptueel kader 19 2.1 Definitie 19 2.2 Doelstellingen van de boekhouding

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

BOEKHOUDPLAN VLAAMSE SPORTFEDERATIES (geldig vanaf boekjaar 2013)

BOEKHOUDPLAN VLAAMSE SPORTFEDERATIES (geldig vanaf boekjaar 2013) Opmerkingen bij het boekhoudplan Vlaamse sportfederaties (vanaf boekjaar 2013) Cursief afgedrukte balans- en opbrengstenrekeningen zijn enkel van toepassing op de betrokken unisportfederaties die hiervoor

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 5.746.738 5.872.147 Immateriële vaste activa (+) 225.133 168.349 Materiële vaste activa 5.485.599 5.669.592

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie