BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek"

Transcriptie

1 1 Nettoactief en schulden op lange termijn 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10/5 Nettoactief 10/5 Eigen vermogen 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal 100 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal Pas.I.A 101 Niet opgevraagd kapitaal 101 Niet opgevraagd kapitaal Pas.I.B 102 Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming 15 Kapitaalsubsidies Pas.VI 103 Overname herwaarderingsreserve in overig nettoactief 14 Overgedragen winst- overgedragen verlies Pas.VI 12 Herwaarderingsreserves 12 Herwaarderingsmeerwaarden 121 Herwaarderingsreserves op overige materiële vaste activa 121 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa Pas.III 122 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa 122 Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa Pas.III 14 Overgedragen overschot - overgedragen tekort 14 Overgedragen winst- overgedragen verlies Pas.VI 15 Investeringssubsidies en -schenkingen 15 Kapitaalsubsidies Pas.VI 150 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 15 Kapitaalsubsidies Pas.VI 151 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn 15 Kapitaalsubsidies Pas.VI 152 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen 15 Kapitaalsubsidies Pas.VI 159 Overige investeringsschenkingen 15 Kapitaalsubsidies Pas.VI 16/8 Schulden op lange termijn 16/7 Schulden op lange termijn uit ruiltransacties 16 Voorzieningen 16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen 160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Pas.VII.A.1 161/7 Voorzieningen voor overige risico's en kosten 163/5 Voorzieningen voor overige risico's en kosten Pas.VII.A.4 171/4 Financiële schulden 171 Obligatieleningen 1710 Converteerbaar Pas.VIII.A Leasingschulden en soortgelijke schulden 1720 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten 172 Leasingschulden en soortgelijke schulden Pas.VIII.A Andere leasingschulden en soortgelijke schulden 172 Leasingschulden en soortgelijke schulden Pas.VIII.A Schulden aan kredietinstellingen 173 Kredietinstellingen 1733 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 1730 Schulden op rekeningen Pas.VIII.A Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling voor andere entiteiten 1730 Schulden op rekeningen Pas.VIII.A Overige leningen 174 Overige leningen Pas.VIII.A.5 175/9 Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 175 Operationele schulden uit ruiltransacties 1750 Leveranciers Pas.VIII.B Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties 176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Pas.VIII.C 178 Borgtochten ontvangen in contanten 178 Borgtochten ontvangen in contanten Pas.VIII.D 179 Andere diverse schulden uit ruiltransacties 179 Overige schulden Pas.VIII.D 18 Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties 180 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies 179 Overige schulden Pas.VIII.D 189 Andere schulden uit niet-ruiltransacties 179 Overige schulden Pas.VIII.D 2 Vaste activa 2 Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan 1 jaar 21 Immateriële vaste activa 21 Immateriële vaste activa 210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling 210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling Act.II 211 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 211 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten Act.II 212 Goodwill 212 Goodwill Act.II 213 Vooruitbetalingen 213 Vooruitbetalingen Act.II 214 Plannen en studies 210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling Act.II 22 Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur 22 Terreinen, gebouwen en andere constructies 220/8 Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur - Gemeenschapsgoederen 220 Terreinen - gemeenschapsgoederen 220 Terreinen Act.III.A 221 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 221 Gebouwen Act.III.A 222 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 222 Bebouwde terreinen Act.III.A 223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen 223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen Act.III.A 224 Wegen 222 Bebouwde terreinen Act.III.A 225 Overige infrastructuur betreffende de wegen 222 Bebouwde terreinen Act.III.A

2 226 Waterlopen en waterbekkens 222 Bebouwde terreinen Act.III.A 228 Overige onroerende infrastructuur 222 Bebouwde terreinen Act.III.A 229 Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa Act.III.A 2290 Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 220 Terreinen Act.III.A 2291 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 221 Gebouwen Act.III.A 2292 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 222 Bebouwde terreinen Act.III.A 2293 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen Act.III.A 23 Installaties, machines en uitrusting 23 Installaties, machines en uitrusting 230/4 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 23 Installaties, machines en uitrusting Act.III.B 235/9 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 23 Installaties, machines en uitrusting Act.III.B 24 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 24 Meubilair en rollend materieel 240/4 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen 24 Meubilair en rollend materieel Act.III.C 245/9 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 24 Meubilair en rollend materieel Act.III.C 25 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 25 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 250 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht Terreinen en gebouwen Act.III.D gemeenschapsgoederen 251 Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht- 251 Installaties, machines en uitrusting Act.III.D gemeenschapsgoederen 252 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van een soortgelijk recht- 252 Meubilair en rollend materieel Act.III.D gemeenschapsgoederen 253 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige 250 Terreinen en gebouwen Act.III.D materiële vaste activa 254 Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht- 251 Installaties, machines en uitrusting Act.III.D bedrijfsmatige materiële vaste activa 255 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van een soortgelijk recht- 252 Meubilair en rollend materieel Act.III.D bedrijfsmatige materiële vaste activa 26 Overige materiële vaste activa 26 Overige materiële vaste activa 260/4 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa 26 Overige materiële vaste activa Act.III.E 265/9 Roerende goederen - overige materiële vaste activa 26 Overige materiële vaste activa Act.III.E 27 Erfgoed 270/4 Onroerend erfgoed 221 Gebouwen Act.III.A 275/9 Roerend erfgoed 24 Meubilair en rollend materieel Act.III.D 28 Financiële vaste activa 28 Financiële vaste activa 280 Belangen in en vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen 2800 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde 2820 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Act.IV.B.1 Aanschaffingswaarde 2801 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen (-) 2821 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Nog te Act.IV.B.1 storten bedragen (-) 2802 Vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen - nominale waarde 2830 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Vorderingen Act.IV.B.2 op rekening 2807 Vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen - dubieuze debiteuren 2837 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Dubieuze Act.IV.B.2 debiteuren 2808 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - geboekte meerwaarde 2828 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Geboekte Act.IV.B.1 meerwaarde 2809 Belangen in en vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen - geboekte 2829 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Geboekte Act.IV.B.1 waardeverminderingen (-) waardeverminderingen (-) 281 Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 2810 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Act.IV.B.1 aanschaffingswaarde Aanschaffingswaarde 2811 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-) 2821 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Nog te storten bedragen (-) Act.IV.B Vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nominale waarde 2830 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Vorderingen op rekening Act.IV.B.2

3 2817 Vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Dubieuze Act.IV.B.2 dubieuze debiteuren debiteuren 2818 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - geboekte 2828 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Geboekte Act.IV.B.1 meerwaarde meerwaarde 2819 Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 2829 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Geboekte Act.IV.B.1 entiteiten - geboekte waardeverminderingen (-) waardeverminderingen (-) 282 Belangen in en vorderingen op publiek-private samenwerkingsverbanden 2820 Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - aanschaffingswaarde 2820 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Act.IV.B.1 Aanschaffingswaarde 2821 Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - nog te storten bedragen (-) 2821 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Nog te Act.IV.B.1 storten bedragen (-) 2822 Vorderingen op publiek-private samenwerkingsverbanden - nominale waarde 2830 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Vorderingen Act.IV.B.2 op rekening 2827 Vorderingen op publiek-private samenwerkingsverbanden - dubieuze debiteuren 2837 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Dubieuze Act.IV.B.2 debiteuren 2828 Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - geboekte meerwaarden 2828 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Geboekte Act.IV.B.1 meerwaarde 2829 Belangen in en vorderingen op publiek-private samenwerkingsverbanden - geboekte 2829 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Geboekte Act.IV.B.1 waardevermindering (-) waardeverminderingen (-) 284 Andere aandelen en niet-vastrentende effecten 284 Andere aandelen 2840 Andere aandelen - aanschaffingswaarde 2840 Aanschaffingswaarde Act.IV.C Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) 2841 Nog te storten bedragen (-) Act.IV.C Niet-vastrentende effecten 2840 Aanschaffingswaarde Act.IV.C Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte meerwaarde 2848 Geboekte meerwaarde Act.IV.C Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waardeverminderingen (-) 2849 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.IV.C Overige vorderingen 285 Overige vorderingen 2850 Vorderingen op rekening 2850 Vorderingen op rekening Act.IV.C Vastrentende effecten 2852 Vastrentende effecten Act.IV.C Dubieuze debiteuren 2857 Dubieuze debiteuren Act.IV.C Geboekte waardevermindering op overige vorderingen (-) 2859 Geboekte waardevermindering (-) Act.IV.C Borgtochten betaald in contanten 288 Borgtochten betaald in contanten Act.IV.C.2 29 Vorderingen op lange termijn 29 Vorderingen op meer dan één jaar 290 Vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties 290 Handelsvorderingen 2900 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 2900 Handelsdebiteuren Act.V.A 2902/5 Niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 2903 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde 2910 Vorderingen op rekening Act.V.B 2904 Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen - nominale waarde 2910 Vorderingen op rekening Act.V.B 2905 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 2900 Handelsdebiteuren Act.V.A 2906 Vooruitbetalingen op ruiltransacties 2906 Vooruitbetalingen Act.V.A 2907 Vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 2907 Dubieuze debiteuren Act.V.A 2909 Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 2909 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.V.A 291 Vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties 291 Overige vorderingen 2910 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde 2910 Vorderingen op rekening Act.V.B 2912/5 Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde 2912 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde 2910 Vorderingen op rekening Act.V.B 2913 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - nominale waarde 2910 Vorderingen op rekening Act.V.B 2915 Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde 2910 Vorderingen op rekening Act.V.B 2916 Vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties 2906 Vooruitbetalingen Act.V.A 2917 Vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren 2917 Dubieuze debiteuren Act.V.B 2919 Vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 2919 Geboekte waardevermindering (-) Act.V.B 3 Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 Voorraden en bestellingen in uitvoering 30/4 Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed product en handelsgoederen 340 Aanschaffingswaarde Act.VI.A.4 35 Onroerende goederen bestemd voor de verkoop 35 Onroerende goederen bestemd voor de verkoop

4 350 Onroerende goederen bestemd voor de verkoop - aanschaffingswaarde 350 Aanschaffingswaarde Act.VI.A Onroerende goederen bestemd voor de verkoop - geboekte waardeverminderingen (-) 359 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VI.A.5 36 Vooruitbetalingen op voorraadaankopen 36 Vooruitbetalingen op voorraadaankopen 360 Vooruitbetalingen 360 Vooruitbetalingen Act.VI.A Vooruitbetalingen op voorraadaankopen - geboekte waardeverminderingen (-) 369 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VI.A.6 37 Bestellingen in uitvoering 37 Bestellingen in uitvoering 370 Bestellingen in uitvoering - aanschaffingswaarde 370 Aanschaffingswaarde Act.VI.B 371 Bestellingen in uitvoering - toegerekende winst 371 Toegerekende winst Act.VI.B 379 Bestellingen in uitvoering - geboekte waardeverminderingen (-) 379 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VI.B 4 Vorderingen en schulden op korte termijn 4 Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar 40 Vorderingen uit ruiltransacties 40 Handelsvorderingen 400 Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 4000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 400 Handelsdebiteuren Act.VII.A 4002/5 Niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 4002 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4005 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 404 Te innen opbrengsten uit ruiltransacties 404 Te innen opbrengsten Act.VII.A 405 Borgtochten betaald in contanten 418 Borgtochten betaald in contanten Act.VII.B 406 Vooruitbetalingen op ruiltransacties 406 Vooruitbetalingen Act.VII.A 407 Vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 4070 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 407 Dubieuze debiteuren Act.VII.A 4072/5 Niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 4072 Vorderingen wegens toegestane leningen - dubieuze debiteuren 407 Dubieuze debiteuren Act.VII.A 4075 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 407 Dubieuze debiteuren Act.VII.A 409 Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 4090 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 409 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VII.A 4092/5 Niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 4092 Vorderingen wegens toegestane leningen - geboekte waardeverminderingen (-) 409 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VII.A 4095 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 409 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VII.A 41 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 41 Overige vorderingen 410 Bijdrage in het kapitaal 410 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal Act.VII.B 411 Terug te vorderen btw 411 Terug te vorderen BTW Act.VII.B 412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen 412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen Act.VII.B 4120/4 Belgische winstbelastingen 4120/4 Belgische winstbelastingen Act.VII.B 4125/7 Belgische belastingen 4125/7 Andere Belgische belastingen Act.VII.B 4128 Buitenlandse belastingen 4128 Buitenlandse belastingen Act.VII.B 413 Vorderingen uit fiscale opbrengsten en uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst 4130/4 Vorderingen uit fiscale opbrengsten 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 414 Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties 414 Te innen overige opbrengsten Act.VII.B 415 Vorderingen uit subsidies 4151 Vorderingen wegens investeringssubsidies 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4153 Vorderingen wegens werkingssubsidies 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 416 Diverse vorderingen uit niet-ruiltransacties 4160 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4161 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 417 Vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren 4170 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren 417 Dubieuze debiteuren Act.VII.B 4171 Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren 417 Dubieuze debiteuren Act.VII.B 419 Vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 4190 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 419 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VII.B 4191 Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 419 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VII.B

5 42 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 421/4 Financiële schulden die binnen het jaar vervallen 421 Obligatieleningen 421 Niet-achtergestelde obligatieleningen Pas.IX.A 422 Leasingschulden en soortgelijke schulden 4220 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten 422 Leasingschulden en soortgelijke Pas.IX.A 4221 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden 422 Leasingschulden en soortgelijke Pas.IX.A 423 Schulden aan kredietinstellingen 4233 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 423 Schulden aan kredietinstellingen Pas.IX.A 4234 Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling voor andere entiteiten 423 Schulden aan kredietinstellingen Pas.IX.A 424 Overige leningen 424 Overige leningen Pas.IX.A 425/9 Diverse schulden uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen 425 Operationele schulden 425 Handelsschulden Pas.IX.A 426 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties 426 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Pas.IX.A 428 Borgtochten ontvangen in contanten 428 Borgtochten ontvangen in contanten Pas.IX.A 429 Andere diverse schulden die binnen het jaar vervallen 4290 Andere diverse schulden uit ruiltransacties 429 Overige schulden Pas.IX.A 4291 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties 429 Overige schulden Pas.IX.A 43/6 Schulden uit ruiltransacties 43 Financiële schulden 43 Financiële schulden 430 Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn 430 Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn Pas.IX.B Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant 433 Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant Pas.IX.B Overige leningen 439 Overige leningen Pas.IX.B.2 44 Diverse schulden uit ruiltransacties 44 Handelsschulden 440 Leveranciers 440 Leveranciers Pas.IX.C Te ontvangen facturen 444 Te ontvangen facturen Pas.IX.C Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest 4451 Vervallen obligaties en coupons 480 Vervallen obligaties en coupons Pas.IX.F 4452 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden 480 Vervallen obligaties en coupons Pas.IX.F 4453 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen 480 Vervallen obligaties en coupons Pas.IX.F 4454 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen 480 Vervallen obligaties en coupons Pas.IX.F 446 Te betalen toegestane leningen 489 Andere diverse schulden Pas.IX.F 449 Overige schulden uit ruiltransacties 47 Schulden uit de bestemming van het resultaat 4490 Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat 473 Andere rechthebbenden Pas.IX.F 4491 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties 46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Pas.IX.D 4492 Te betalen en terug te betalen borgtochten 488 Borgtochten ontvangen in contanten Pas.IX.F 4493 Borgtochten ontvangen in contanten 488 Borgtochten ontvangen in contanten Pas.IX.F 4499 Andere overige schulden uit ruiltransacties 489 Andere diverse schulden Pas.IX.F 45 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 453 Ingehouden voorheffing 453 Ingehouden voorheffing Pas.IX.E Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 454 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Pas.IX.E Bezoldigingen 455 Bezoldigingen Pas.IX.E Andere sociale schulden 459 Andere sociale schulden Pas.IX.E.2 46 Voorzieningen 460 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Pas.VII.A Voorzieningen voor vakantiegeld 456 Vakantiegeld Pas.IX.E.2 462/7 Voorzieningen voor overige risico's en kosten 163/5 Voorzieningen voor overige risico's en kosten Pas.VII.A.4 47/8 Schulden uit niet-ruiltransacties 47 Schulden met betrekking tot belastingen 450 Geraamd bedrag der belastingschulden 474 Geraamd bedrag der belastingschulden 4500/4 Belgische winstbelastingen Pas.IX.E Te betalen btw 451 Te betalen BTW Pas.IX.E Andere te betalen belastingen en taksen 4520/4 Belgische winstbelastingen Pas.IX.E.1 48 Diverse schulden uit niet-ruiltransacties Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies 489 Andere diverse schulden Pas.IX.F 483 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties 489 Andere diverse schulden Pas.IX.F

6 489 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties 489 Andere diverse schulden Pas.IX.F 49 Overlopende rekeningen, vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen en 49 Overlopende rekeningen en wachtrekeningen wachtrekeningen 490/3 Overlopende rekeningen 490 Over te dragen kosten 490 Over te dragen kosten Act.X 491 Verkregen opbrengsten 491 Verkregen opbrengsten Act.X 492 Toe te rekenen kosten 492 Toe te rekenen kosten Pas.X 493 Over te dragen opbrengsten 493 Over te dragen opbrengsten Pas.X 494/5 Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 494 Vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen 4943 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4944 Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen die binnen het jaar vervallen 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4949 Overige vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 495 Vorderingen uit niet-ruiltransacties die binnen het jaar vervallen 4951 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4952 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4959 Overige vorderingen uit niet-ruiltransacties die binnen het jaar vervallen 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 499 Wachtrekeningen 499 Wachtrekeningen - 5 Geldbeleggingen en liquide middelen 5 Geldbeleggingen en liquide middelen 51 Aandelen en niet-vastrentende effecten 51 Aandelen 510 Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde 510 Aanschaffingswaarde Act.VIII.B 511 Aandelen en niet-vastrentende effecten - niet opgevraagde bedragen (-) 511 Niet opgevraagde bedragen (-) Act.VIII.B 519 Aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waardeverminderingen (-) 519 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VIII.B 52 Vastrentende effecten 52 Vastrentende effecten 520 Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde 520 Aanschaffingswaarde Act.VIII.B 529 Vastrentende effecten - geboekte waardeverminderingen (-) 529 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VIII.B 53 Termijndeposito s 53 Termijndeposito s 530 Termijndeposito s - nominale waarde 531 Op meer dan een maand en op ten hoogste één jaar Act.VIII.B 539 Termijndeposito s - geboekte waardeverminderingen (-) 539 Geboekte waardeverminderingen Act.VIII.B 54 Te incasseren vervallen waarden 54 Te incasseren vervallen waarden Act.IX 55 Kredietinstellingen 55 Kredietinstellingen Act.IX 57 Kassen 570/7 Kassen-contanten Act.IX 58 Interne overboekingen 58 Interne overboekingen Act.IX 6 Kosten 6 Kosten 60 Verbruikte goederen 60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 600/4 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen 604 Aankopen van handelsgoederen RES II.A Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop 605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop RES II.A Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-) 608 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-) RES II.A Voorraadwijzigingen 609 Voorraadwijzigingen 6090/4 Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen 6094 Voorraadwijzigingen van handelsgoederen RES II.A Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop 6095 Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop RES II.A.2 61 Diensten en diverse leveringen en interne facturering 61 Diensten en diverse goederen 610 Kosten voor onroerende goederen 6100 Huur en huurlasten van onroerende goederen 610/6 Diensten en diverse goederen RES II.B 6101 Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het kader van PPSovereenkomsten 610/6 Diensten en diverse goederen RES II.B 6102 Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen 610/6 Diensten en diverse goederen RES II.B 6103 Onderhoud en herstel van gebouwen 610/6 Diensten en diverse goederen RES II.B 611 Energie 6110 Elektriciteit 610/6 Diensten en diverse goederen RES II.B 6111 Gas 610/6 Diensten en diverse goederen RES II.B 6112 Aardolieproducten 610/6 Diensten en diverse goederen RES II.B

7 6113 Andere energiebronnen 610/6 Diensten en diverse goederen RES II.B 612 Verzekeringen 610/6 Diensten en diverse goederen RES II.B 613/6 Overige diensten en diverse leveringen 610/6 Diensten en diverse goederen RES II.B 617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur 617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming RES II.B 618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst. 618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioene van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 Bezoldigingen en rechtstreeks sociale voordelen 6200 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel 6200 Bestuurders of zaakvoerders uit hoofde van een arbeidsovereenkomst RES II.C 6201 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel 6204 Andere personeelsleden RES II.C 6202/6 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel 6204 Andere personeelsleden RES II.C 6207 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het 6204 Andere personeelsleden RES II.C bestuur 6208 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van 6204 Andere personeelsleden RES II.C andere overheden 621 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen 6210 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen RES II.C 6211 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen RES II.C 6212/6 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen RES II.C 6217 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen RES II.C bestuur 6218 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen RES II.C overheden 6219 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen RES II.C 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen RES II.C 6220 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - politiek personeel 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen RES II.C 6221 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen RES II.C 6222/6 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen RES II.C 6227 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen RES II.C van het bestuur 6228 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen RES II.C van andere overheden 623 Overige personeelskosten 623 Andere personeelskosten RES II.C 624 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 624 Ouderdoms- en overlevingspensioenen RES II.C 6240 Pensioenen politiek personeel 6240 Bestuurders of zaakvoerders RES II.C 6241 Pensioenen vast benoemd personeel 6241 Personeel RES II.C 63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten 63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten 630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa - toevoeging 630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa - toevoeging 6301 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 6301 Afschrijvingen op immateriële vaste activa RES II.D 6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa 6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa RES II.D 6307 Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 Waardeverminderingen op financiële vaste activa toevoeging RES VIII.B 6308 Waardeverminderingen op immateriële vaste activa 6308 Waardeverminderingen op immateriële vaste activa RES II.E 6309 Waardeverminderingen op materiële vaste activa 6309 Waardeverminderingen op materiële vaste activa RES II.E 631 Waardeverminderingen op voorraden 631 Waardeverminderingen op voorraden 6310 Waardeverminderingen op voorraden - toevoeging 6310 Toevoeging RES II.E 6311 Waardeverminderingen op voorraden - terugneming (-) 6311 Terugneming (-) RES II.E 632 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering 632 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering 6320 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering - toevoeging 6320 Toevoeging RES II.E 6321 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering - terugneming (-) 6321 Terugneming (-) RES II.E 633 Waardeverminderingen op operationele vorderingen op lange termijn 633 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar 6330 Waardeverminderingen op operationele vorderingen op lange termijn - toevoeging 6330 Toevoeging RES II.E 6331 Waardeverminderingen op operationele vorderingen op lange termijn - terugneming (-) 6331 Terugneming (-) RES II.E RES II.B

Rubriek Jaarrekening BBC. Ondernemingen AB*

Rubriek Jaarrekening BBC. Ondernemingen AB* 1 NETTOACTIEF EN SCHULDEN OP LANGE TERMIN 1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN AAR 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal 100 Overig nettoactief 100 Geplaatst

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 10.11.2006 MONITEUR BELGE 60261 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2006/36767] 15 MAART 2006. Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL

HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 2016 Uitgeverij De Boeck, Belpairestraat 20, 2600 Berchem HET WETTELIJK MINIMUM ALGEMEEN REKENINGENSTELSEL 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR

1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR Bijlage 1. Rekeningenstelsel Bijlage 1. REKENINGENSTELSEL 1 EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Kapitaal 10000 Geplaatst kapitaal 10100 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

Bijlage Rekeningenstelsel

Bijlage Rekeningenstelsel Bijlage Rekeningenstelsel Analytisch boekhouden en kostencalculatie. Twaalfde herziene editie W. Bruggeman, E. De Lembre, P. Everaert, W. Georges, R. Paemeleire en E. Van Geyt 2011 Intersentia Antwerpen

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap

Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap Datum 28/07/2006 De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

Genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden

Genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden Genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden Code Algemene financiering 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020 Fiscale aangelegenheden 0030 Financiële aangelegenheden

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken.

Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken. Handleiding boekhoudkundige identificatie en waardering van de verschillende balansrubrieken. Infosessie 10 november 2011 Agenda 1. Inleiding 2. De handleiding 3. Elektronische tool 4. Slotbeschouwingen

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797. A.Oprichtingskosten 20 52.845 1.512 54.357 101 48 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 7.568.123 1.254.521 8.822.644 752 1.797 A.Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA + 96* + 97* P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 255.903.871 69.415.893 325.319.764 5.929 131.831 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0,

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0, resultatenrekening naam Timelab jaar 2017 type actieplan dossiernummer 0 Gekleurde cellen bevatten formules: gelieve deze niet aan te passen! De laatste kolom wordt door de administratie ingevuld. aanvaarde

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel voor ondernemingen bepaald.

Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel voor ondernemingen bepaald. Deel 4 A: Officiëel Minimum Algemeen Rekeningenstelsel volgens Koninklijke Besluiten (beperkt tot 1 t/m 7) Met het Koninklijk Besluit van 12-09-1983 werd de Minimumindeling van een Algemeen Rekeningstelsel

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198. A.Oprichtingskosten 20 219 508 727 6 14 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 516.070 221.683 737.753 112 198 A.Oprichtingskosten 20 219 508

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207. A.Oprichtingskosten 20 229 663 893 6 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 505.014 220.162 725.176 115 207 A.Oprichtingskosten 20 229 663

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581. A.Oprichtingskosten 20 251 12 263 6 5 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.668.024 530.192 2.198.216 273 581 A.Oprichtingskosten 20 251

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222. A.Oprichtingskosten 20 5.132 428 5.560 48 17 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 1.636.258 323.036 1.959.294 205 222 A.Oprichtingskosten 20 5.132

Nadere informatie

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15

2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206. A.Oprichtingskosten 20 173 381 554 7 15 P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 538.679 227.058 765.736 114 206 A.Oprichtingskosten 20 173 381

Nadere informatie

Alle in het K.B. vermelde rekeningnummers en benamingen zijn in het vet afgedrukt

Alle in het K.B. vermelde rekeningnummers en benamingen zijn in het vet afgedrukt Deloitte Fiduciaire Kortrijksesteenweg 1146 9051 Gent Belgium Tel. + 32 9 393 75 85 Fax + 32 9 393 75 80 www.deloitte-fiduciaire.be Vereenvoudigd Rekeningenstelsel Uitwerking op basis van het KB van 12

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 16.338.295 2.237.673 18.575.968 611 12.712 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 17.421.266 2.383.890 19.805.156 642 13.514 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA

= = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA P. 1 - - = = = = 2 BALANS NA WINSTVERDELING = = = = = = < < < < < Bedragen in duizenden EUR > > > > > 2.1.ACTIVA 2.1.1.VASTE ACTIVA 20/28 6.835.159 12.206.566 19.041.725 626 23.434 A.Oprichtingskosten

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998)

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 OPENINGSJOURNAAL Blz. 1 Overdracht 0.00 0.00 1 01/01/1998 G 604000 Aankopen van handelsgoederen 5 670 000.00 G 220000 Terreinen en gebouwen 4 000

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 13 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 Het conceptueel kader 19 2.1 Definitie 19 2.2 Doelstellingen van de boekhouding

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 6381 TITEL III. Algemene bepalingen Art. 16. De agenda van de zittingen wordt bepaald door de voorzitter in overleg met de secretaris. Art. 17. De voorzitter, de plaatsvervangende voorzitter, de secretaris

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Jaarrekening in euro (VOL 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VOL 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VOL 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

BOEKHOUDING VAN DE NGO S

BOEKHOUDING VAN DE NGO S BOEKHOUDING VAN DE NGO S Inhoud : 1. Vooraf 2. Algemene beschouwingen inzake de boekhouding van de NGO s 3. Aanpassing van het schema van jaarrekening 3.1. SCHEMA VAN BALANS 3.2. SCHEMA VAN RESULTATENREKENING

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

Vereenvoudigd Rekeningenstelsel

Vereenvoudigd Rekeningenstelsel Vereenvoudigd Rekeningenstelsel Uitwerking op basis van het KB van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningenstelsel Deloitte Fiduciaire Alle in het K.B. vermelde

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Balans en Jaarrekening. Seizoen

Balans en Jaarrekening. Seizoen Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/6 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 80.404,03-4.789,41 75.614,62

Nadere informatie

BOEKHOUDPLAN VLAAMSE SPORTFEDERATIES (geldig vanaf boekjaar 2013)

BOEKHOUDPLAN VLAAMSE SPORTFEDERATIES (geldig vanaf boekjaar 2013) Opmerkingen bij het boekhoudplan Vlaamse sportfederaties (vanaf boekjaar 2013) Cursief afgedrukte balans- en opbrengstenrekeningen zijn enkel van toepassing op de betrokken unisportfederaties die hiervoor

Nadere informatie

OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS

OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2013 DEBET 1090000 Saldo beginbalans -1.317.743,59 142.074,24 1.459.817,83-1.317.743,59 1400000 Overgedragen overschot 226.863,41-226.863,41

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden

Genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden Genormaliseerd stelsel van de beleidsvelden Code Algemene financiering 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020 Fiscale aangelegenheden 0030 Financiële aangelegenheden

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2011. Lotus Bakeries Ratioanalyse 211 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 4.6.774, 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 148.47.79, 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137,

Nadere informatie

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries

Ratioanalyse 2010. Lotus Bakeries Ratioanalyse 21 Lotus Bakeries Kerncijfers Eigen vermogen 39.42.233, 41.138.39, 31.919.68, 27.23.119, 27.78.737, 4 4 3 3 2 2 1 1 Berekening: 1/1 Omzet 138.119.71, 141.838.84, 146.339.94, 123.196.137, 114.962.163,

Nadere informatie

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Beauvent cvba Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Sint-Bertinusstraat Nr: 39 Bus: Postnummer: 8630 Gemeente: Veurne Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 13/08/2015 BE 0860.484.327 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15421.00531 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: HEYDEVELD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling OEFENING 5.18 Hierna volgt de oplossing van oefening 5.18 p. 452. Achtereenvolgens zijn in dit rapport opgenomen: 1. Het openingsjournaal (dat is de loutere inboeking van de voorlopige proef- en saldibalans

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/04/2015 BE 0830.424.423 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15098.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: MIPA-SOLAR Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

JAARREKENING VICOMA BVBA. Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Tongersesteenweg Guigoven Kortessem

JAARREKENING VICOMA BVBA. Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Tongersesteenweg Guigoven Kortessem Boekhoudkantoor COENEGRACHTS cvoa Burgerlijke vennootschap met handelsvorm Erkende Boekhouder-Fiscalist onder nummer 70076537 VICOMA BVBA JAARREKENING 02.06.2010 31.12.2011 Tongersesteenweg 45 3723 Guigoven

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR)

JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen. in euro (EUR) NATIONALE BANK VAN BELGIE Balanscentrale JAARREKENING: volledig model voor ondernemingen in euro (EUR) Voor meer informatie omtrent de neerlegging van de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0894.370.880 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15009.00110 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CEBO & A Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: LINDEKENSSTRAAT

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 14/01/2015 BE 0446.578.496 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15013.00581 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Lounge Concept Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800

Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 Afsluitverrichtingen D C 57.016.188 59.452.800 1 604 000 Aankoop handelsgoederen 64.000 64.000 411 000 Aftrekbare BTW op aankopen 3.840 418 000 Borchtochten leeggoed 1.500 440 000 a/ Leveranciers 69.340

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0837.201.357 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: BC RETAIL Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie