BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BBC Vennootschappen Code Omschrijving Code Omschrijving Rubriek"

Transcriptie

1 1 Nettoactief en schulden op lange termijn 1 Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10/5 Nettoactief 10/5 Eigen vermogen 10 Overig nettoactief 10 Kapitaal 100 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal Pas.I.A 101 Niet opgevraagd kapitaal 101 Niet opgevraagd kapitaal Pas.I.B 102 Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek doel of bestemming 15 Kapitaalsubsidies Pas.VI 103 Overname herwaarderingsreserve in overig nettoactief 14 Overgedragen winst- overgedragen verlies Pas.VI 12 Herwaarderingsreserves 12 Herwaarderingsmeerwaarden 121 Herwaarderingsreserves op overige materiële vaste activa 121 Herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa Pas.III 122 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa 122 Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa Pas.III 14 Overgedragen overschot - overgedragen tekort 14 Overgedragen winst- overgedragen verlies Pas.VI 15 Investeringssubsidies en -schenkingen 15 Kapitaalsubsidies Pas.VI 150 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 15 Kapitaalsubsidies Pas.VI 151 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn 15 Kapitaalsubsidies Pas.VI 152 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen 15 Kapitaalsubsidies Pas.VI 159 Overige investeringsschenkingen 15 Kapitaalsubsidies Pas.VI 16/8 Schulden op lange termijn 16/7 Schulden op lange termijn uit ruiltransacties 16 Voorzieningen 16 Voorzieningen en uitgestelde belastingen 160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Pas.VII.A.1 161/7 Voorzieningen voor overige risico's en kosten 163/5 Voorzieningen voor overige risico's en kosten Pas.VII.A.4 171/4 Financiële schulden 171 Obligatieleningen 1710 Converteerbaar Pas.VIII.A Leasingschulden en soortgelijke schulden 1720 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten 172 Leasingschulden en soortgelijke schulden Pas.VIII.A Andere leasingschulden en soortgelijke schulden 172 Leasingschulden en soortgelijke schulden Pas.VIII.A Schulden aan kredietinstellingen 173 Kredietinstellingen 1733 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 1730 Schulden op rekeningen Pas.VIII.A Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling voor andere entiteiten 1730 Schulden op rekeningen Pas.VIII.A Overige leningen 174 Overige leningen Pas.VIII.A.5 175/9 Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 175 Operationele schulden uit ruiltransacties 1750 Leveranciers Pas.VIII.B Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties 176 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Pas.VIII.C 178 Borgtochten ontvangen in contanten 178 Borgtochten ontvangen in contanten Pas.VIII.D 179 Andere diverse schulden uit ruiltransacties 179 Overige schulden Pas.VIII.D 18 Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties 180 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies 179 Overige schulden Pas.VIII.D 189 Andere schulden uit niet-ruiltransacties 179 Overige schulden Pas.VIII.D 2 Vaste activa 2 Oprichtingskosten, vaste activa en vorderingen op meer dan 1 jaar 21 Immateriële vaste activa 21 Immateriële vaste activa 210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling 210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling Act.II 211 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 211 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten Act.II 212 Goodwill 212 Goodwill Act.II 213 Vooruitbetalingen 213 Vooruitbetalingen Act.II 214 Plannen en studies 210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling Act.II 22 Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur 22 Terreinen, gebouwen en andere constructies 220/8 Terreinen, gebouwen, wegen en andere infrastructuur - Gemeenschapsgoederen 220 Terreinen - gemeenschapsgoederen 220 Terreinen Act.III.A 221 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 221 Gebouwen Act.III.A 222 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 222 Bebouwde terreinen Act.III.A 223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen 223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen Act.III.A 224 Wegen 222 Bebouwde terreinen Act.III.A 225 Overige infrastructuur betreffende de wegen 222 Bebouwde terreinen Act.III.A

2 226 Waterlopen en waterbekkens 222 Bebouwde terreinen Act.III.A 228 Overige onroerende infrastructuur 222 Bebouwde terreinen Act.III.A 229 Terreinen en gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa Act.III.A 2290 Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 220 Terreinen Act.III.A 2291 Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 221 Gebouwen Act.III.A 2292 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 222 Bebouwde terreinen Act.III.A 2293 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige materiële vaste activa 223 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen Act.III.A 23 Installaties, machines en uitrusting 23 Installaties, machines en uitrusting 230/4 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 23 Installaties, machines en uitrusting Act.III.B 235/9 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige materiële vaste activa 23 Installaties, machines en uitrusting Act.III.B 24 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 24 Meubilair en rollend materieel 240/4 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen 24 Meubilair en rollend materieel Act.III.C 245/9 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - bedrijfsmatige materiële vaste activa 24 Meubilair en rollend materieel Act.III.C 25 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 25 Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht 250 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht Terreinen en gebouwen Act.III.D gemeenschapsgoederen 251 Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht- 251 Installaties, machines en uitrusting Act.III.D gemeenschapsgoederen 252 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van een soortgelijk recht- 252 Meubilair en rollend materieel Act.III.D gemeenschapsgoederen 253 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht- bedrijfsmatige 250 Terreinen en gebouwen Act.III.D materiële vaste activa 254 Installaties, machines en uitrusting in leasing of op grond van een soortgelijk recht- 251 Installaties, machines en uitrusting Act.III.D bedrijfsmatige materiële vaste activa 255 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel in leasing of op grond van een soortgelijk recht- 252 Meubilair en rollend materieel Act.III.D bedrijfsmatige materiële vaste activa 26 Overige materiële vaste activa 26 Overige materiële vaste activa 260/4 Terreinen en gebouwen - overige materiële vaste activa 26 Overige materiële vaste activa Act.III.E 265/9 Roerende goederen - overige materiële vaste activa 26 Overige materiële vaste activa Act.III.E 27 Erfgoed 270/4 Onroerend erfgoed 221 Gebouwen Act.III.A 275/9 Roerend erfgoed 24 Meubilair en rollend materieel Act.III.D 28 Financiële vaste activa 28 Financiële vaste activa 280 Belangen in en vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen 2800 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde 2820 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Act.IV.B.1 Aanschaffingswaarde 2801 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen (-) 2821 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Nog te Act.IV.B.1 storten bedragen (-) 2802 Vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen - nominale waarde 2830 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Vorderingen Act.IV.B.2 op rekening 2807 Vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen - dubieuze debiteuren 2837 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Dubieuze Act.IV.B.2 debiteuren 2808 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - geboekte meerwaarde 2828 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Geboekte Act.IV.B.1 meerwaarde 2809 Belangen in en vorderingen op extern verzelfstandigde agentschappen - geboekte 2829 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Geboekte Act.IV.B.1 waardeverminderingen (-) waardeverminderingen (-) 281 Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 2810 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Act.IV.B.1 aanschaffingswaarde Aanschaffingswaarde 2811 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-) 2821 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Nog te storten bedragen (-) Act.IV.B Vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nominale waarde 2830 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Vorderingen op rekening Act.IV.B.2

3 2817 Vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Dubieuze Act.IV.B.2 dubieuze debiteuren debiteuren 2818 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - geboekte 2828 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Geboekte Act.IV.B.1 meerwaarde meerwaarde 2819 Belangen in en vorderingen op intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke 2829 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Geboekte Act.IV.B.1 entiteiten - geboekte waardeverminderingen (-) waardeverminderingen (-) 282 Belangen in en vorderingen op publiek-private samenwerkingsverbanden 2820 Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - aanschaffingswaarde 2820 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Act.IV.B.1 Aanschaffingswaarde 2821 Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - nog te storten bedragen (-) 2821 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Nog te Act.IV.B.1 storten bedragen (-) 2822 Vorderingen op publiek-private samenwerkingsverbanden - nominale waarde 2830 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Vorderingen Act.IV.B.2 op rekening 2827 Vorderingen op publiek-private samenwerkingsverbanden - dubieuze debiteuren 2837 Vorderingen op ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Dubieuze Act.IV.B.2 debiteuren 2828 Belangen in publiek-private samenwerkingsverbanden - geboekte meerwaarden 2828 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Geboekte Act.IV.B.1 meerwaarde 2829 Belangen in en vorderingen op publiek-private samenwerkingsverbanden - geboekte 2829 Deelnemingen in ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat - Geboekte Act.IV.B.1 waardevermindering (-) waardeverminderingen (-) 284 Andere aandelen en niet-vastrentende effecten 284 Andere aandelen 2840 Andere aandelen - aanschaffingswaarde 2840 Aanschaffingswaarde Act.IV.C Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) 2841 Nog te storten bedragen (-) Act.IV.C Niet-vastrentende effecten 2840 Aanschaffingswaarde Act.IV.C Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte meerwaarde 2848 Geboekte meerwaarde Act.IV.C Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waardeverminderingen (-) 2849 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.IV.C Overige vorderingen 285 Overige vorderingen 2850 Vorderingen op rekening 2850 Vorderingen op rekening Act.IV.C Vastrentende effecten 2852 Vastrentende effecten Act.IV.C Dubieuze debiteuren 2857 Dubieuze debiteuren Act.IV.C Geboekte waardevermindering op overige vorderingen (-) 2859 Geboekte waardevermindering (-) Act.IV.C Borgtochten betaald in contanten 288 Borgtochten betaald in contanten Act.IV.C.2 29 Vorderingen op lange termijn 29 Vorderingen op meer dan één jaar 290 Vorderingen op lange termijn uit ruiltransacties 290 Handelsvorderingen 2900 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 2900 Handelsdebiteuren Act.V.A 2902/5 Niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 2903 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde 2910 Vorderingen op rekening Act.V.B 2904 Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen - nominale waarde 2910 Vorderingen op rekening Act.V.B 2905 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 2900 Handelsdebiteuren Act.V.A 2906 Vooruitbetalingen op ruiltransacties 2906 Vooruitbetalingen Act.V.A 2907 Vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 2907 Dubieuze debiteuren Act.V.A 2909 Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 2909 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.V.A 291 Vorderingen op lange termijn uit niet-ruiltransacties 291 Overige vorderingen 2910 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde 2910 Vorderingen op rekening Act.V.B 2912/5 Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde 2912 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde 2910 Vorderingen op rekening Act.V.B 2913 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies - nominale waarde 2910 Vorderingen op rekening Act.V.B 2915 Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominale waarde 2910 Vorderingen op rekening Act.V.B 2916 Vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties 2906 Vooruitbetalingen Act.V.A 2917 Vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren 2917 Dubieuze debiteuren Act.V.B 2919 Vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 2919 Geboekte waardevermindering (-) Act.V.B 3 Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 Voorraden en bestellingen in uitvoering 30/4 Grondstoffen, hulpstoffen, goederen in bewerking, gereed product en handelsgoederen 340 Aanschaffingswaarde Act.VI.A.4 35 Onroerende goederen bestemd voor de verkoop 35 Onroerende goederen bestemd voor de verkoop

4 350 Onroerende goederen bestemd voor de verkoop - aanschaffingswaarde 350 Aanschaffingswaarde Act.VI.A Onroerende goederen bestemd voor de verkoop - geboekte waardeverminderingen (-) 359 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VI.A.5 36 Vooruitbetalingen op voorraadaankopen 36 Vooruitbetalingen op voorraadaankopen 360 Vooruitbetalingen 360 Vooruitbetalingen Act.VI.A Vooruitbetalingen op voorraadaankopen - geboekte waardeverminderingen (-) 369 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VI.A.6 37 Bestellingen in uitvoering 37 Bestellingen in uitvoering 370 Bestellingen in uitvoering - aanschaffingswaarde 370 Aanschaffingswaarde Act.VI.B 371 Bestellingen in uitvoering - toegerekende winst 371 Toegerekende winst Act.VI.B 379 Bestellingen in uitvoering - geboekte waardeverminderingen (-) 379 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VI.B 4 Vorderingen en schulden op korte termijn 4 Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar 40 Vorderingen uit ruiltransacties 40 Handelsvorderingen 400 Vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 4000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 400 Handelsdebiteuren Act.VII.A 4002/5 Niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 4002 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4005 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 404 Te innen opbrengsten uit ruiltransacties 404 Te innen opbrengsten Act.VII.A 405 Borgtochten betaald in contanten 418 Borgtochten betaald in contanten Act.VII.B 406 Vooruitbetalingen op ruiltransacties 406 Vooruitbetalingen Act.VII.A 407 Vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 4070 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 407 Dubieuze debiteuren Act.VII.A 4072/5 Niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 4072 Vorderingen wegens toegestane leningen - dubieuze debiteuren 407 Dubieuze debiteuren Act.VII.A 4075 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren 407 Dubieuze debiteuren Act.VII.A 409 Vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 4090 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 409 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VII.A 4092/5 Niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 4092 Vorderingen wegens toegestane leningen - geboekte waardeverminderingen (-) 409 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VII.A 4095 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 409 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VII.A 41 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 41 Overige vorderingen 410 Bijdrage in het kapitaal 410 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal Act.VII.B 411 Terug te vorderen btw 411 Terug te vorderen BTW Act.VII.B 412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen 412 Terug te vorderen belastingen en voorheffingen Act.VII.B 4120/4 Belgische winstbelastingen 4120/4 Belgische winstbelastingen Act.VII.B 4125/7 Belgische belastingen 4125/7 Andere Belgische belastingen Act.VII.B 4128 Buitenlandse belastingen 4128 Buitenlandse belastingen Act.VII.B 413 Vorderingen uit fiscale opbrengsten en uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst 4130/4 Vorderingen uit fiscale opbrengsten 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 414 Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties 414 Te innen overige opbrengsten Act.VII.B 415 Vorderingen uit subsidies 4151 Vorderingen wegens investeringssubsidies 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4153 Vorderingen wegens werkingssubsidies 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 416 Diverse vorderingen uit niet-ruiltransacties 4160 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4161 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 417 Vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren 4170 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren 417 Dubieuze debiteuren Act.VII.B 4171 Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - dubieuze debiteuren 417 Dubieuze debiteuren Act.VII.B 419 Vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 4190 Operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 419 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VII.B 4191 Niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - geboekte waardeverminderingen (-) 419 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VII.B

5 42 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 42 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 421/4 Financiële schulden die binnen het jaar vervallen 421 Obligatieleningen 421 Niet-achtergestelde obligatieleningen Pas.IX.A 422 Leasingschulden en soortgelijke schulden 4220 Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten 422 Leasingschulden en soortgelijke Pas.IX.A 4221 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden 422 Leasingschulden en soortgelijke Pas.IX.A 423 Schulden aan kredietinstellingen 4233 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 423 Schulden aan kredietinstellingen Pas.IX.A 4234 Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling voor andere entiteiten 423 Schulden aan kredietinstellingen Pas.IX.A 424 Overige leningen 424 Overige leningen Pas.IX.A 425/9 Diverse schulden uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen 425 Operationele schulden 425 Handelsschulden Pas.IX.A 426 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties 426 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Pas.IX.A 428 Borgtochten ontvangen in contanten 428 Borgtochten ontvangen in contanten Pas.IX.A 429 Andere diverse schulden die binnen het jaar vervallen 4290 Andere diverse schulden uit ruiltransacties 429 Overige schulden Pas.IX.A 4291 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties 429 Overige schulden Pas.IX.A 43/6 Schulden uit ruiltransacties 43 Financiële schulden 43 Financiële schulden 430 Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn 430 Kredietinstellingen - Leningen op rekening met vaste termijn Pas.IX.B Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant 433 Kredietinstellingen - Schulden in rekening-courant Pas.IX.B Overige leningen 439 Overige leningen Pas.IX.B.2 44 Diverse schulden uit ruiltransacties 44 Handelsschulden 440 Leveranciers 440 Leveranciers Pas.IX.C Te ontvangen facturen 444 Te ontvangen facturen Pas.IX.C Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest 4451 Vervallen obligaties en coupons 480 Vervallen obligaties en coupons Pas.IX.F 4452 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden 480 Vervallen obligaties en coupons Pas.IX.F 4453 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen 480 Vervallen obligaties en coupons Pas.IX.F 4454 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen 480 Vervallen obligaties en coupons Pas.IX.F 446 Te betalen toegestane leningen 489 Andere diverse schulden Pas.IX.F 449 Overige schulden uit ruiltransacties 47 Schulden uit de bestemming van het resultaat 4490 Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat 473 Andere rechthebbenden Pas.IX.F 4491 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties 46 Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen Pas.IX.D 4492 Te betalen en terug te betalen borgtochten 488 Borgtochten ontvangen in contanten Pas.IX.F 4493 Borgtochten ontvangen in contanten 488 Borgtochten ontvangen in contanten Pas.IX.F 4499 Andere overige schulden uit ruiltransacties 489 Andere diverse schulden Pas.IX.F 45 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 45 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 453 Ingehouden voorheffing 453 Ingehouden voorheffing Pas.IX.E Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 454 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Pas.IX.E Bezoldigingen 455 Bezoldigingen Pas.IX.E Andere sociale schulden 459 Andere sociale schulden Pas.IX.E.2 46 Voorzieningen 460 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 160 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen Pas.VII.A Voorzieningen voor vakantiegeld 456 Vakantiegeld Pas.IX.E.2 462/7 Voorzieningen voor overige risico's en kosten 163/5 Voorzieningen voor overige risico's en kosten Pas.VII.A.4 47/8 Schulden uit niet-ruiltransacties 47 Schulden met betrekking tot belastingen 450 Geraamd bedrag der belastingschulden 474 Geraamd bedrag der belastingschulden 4500/4 Belgische winstbelastingen Pas.IX.E Te betalen btw 451 Te betalen BTW Pas.IX.E Andere te betalen belastingen en taksen 4520/4 Belgische winstbelastingen Pas.IX.E.1 48 Diverse schulden uit niet-ruiltransacties Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies 489 Andere diverse schulden Pas.IX.F 483 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties 489 Andere diverse schulden Pas.IX.F

6 489 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties 489 Andere diverse schulden Pas.IX.F 49 Overlopende rekeningen, vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen en 49 Overlopende rekeningen en wachtrekeningen wachtrekeningen 490/3 Overlopende rekeningen 490 Over te dragen kosten 490 Over te dragen kosten Act.X 491 Verkregen opbrengsten 491 Verkregen opbrengsten Act.X 492 Toe te rekenen kosten 492 Toe te rekenen kosten Pas.X 493 Over te dragen opbrengsten 493 Over te dragen opbrengsten Pas.X 494/5 Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 494 Vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen 4943 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4944 Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen die binnen het jaar vervallen 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4949 Overige vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 495 Vorderingen uit niet-ruiltransacties die binnen het jaar vervallen 4951 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4952 Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies die binnen het jaar vervallen 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 4959 Overige vorderingen uit niet-ruiltransacties die binnen het jaar vervallen 416 Diverse vorderingen Act.VII.B 499 Wachtrekeningen 499 Wachtrekeningen - 5 Geldbeleggingen en liquide middelen 5 Geldbeleggingen en liquide middelen 51 Aandelen en niet-vastrentende effecten 51 Aandelen 510 Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde 510 Aanschaffingswaarde Act.VIII.B 511 Aandelen en niet-vastrentende effecten - niet opgevraagde bedragen (-) 511 Niet opgevraagde bedragen (-) Act.VIII.B 519 Aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waardeverminderingen (-) 519 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VIII.B 52 Vastrentende effecten 52 Vastrentende effecten 520 Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde 520 Aanschaffingswaarde Act.VIII.B 529 Vastrentende effecten - geboekte waardeverminderingen (-) 529 Geboekte waardeverminderingen (-) Act.VIII.B 53 Termijndeposito s 53 Termijndeposito s 530 Termijndeposito s - nominale waarde 531 Op meer dan een maand en op ten hoogste één jaar Act.VIII.B 539 Termijndeposito s - geboekte waardeverminderingen (-) 539 Geboekte waardeverminderingen Act.VIII.B 54 Te incasseren vervallen waarden 54 Te incasseren vervallen waarden Act.IX 55 Kredietinstellingen 55 Kredietinstellingen Act.IX 57 Kassen 570/7 Kassen-contanten Act.IX 58 Interne overboekingen 58 Interne overboekingen Act.IX 6 Kosten 6 Kosten 60 Verbruikte goederen 60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 600/4 Aankopen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen 604 Aankopen van handelsgoederen RES II.A Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop 605 Aankopen van onroerende goederen bestemd voor verkoop RES II.A Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-) 608 Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-) RES II.A Voorraadwijzigingen 609 Voorraadwijzigingen 6090/4 Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen 6094 Voorraadwijzigingen van handelsgoederen RES II.A Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop 6095 Voorraadwijzigingen van gekochte onroerende goederen bestemd voor verkoop RES II.A.2 61 Diensten en diverse leveringen en interne facturering 61 Diensten en diverse goederen 610 Kosten voor onroerende goederen 6100 Huur en huurlasten van onroerende goederen 610/6 Diensten en diverse goederen RES II.B 6101 Vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen in het kader van PPSovereenkomsten 610/6 Diensten en diverse goederen RES II.B 6102 Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen 610/6 Diensten en diverse goederen RES II.B 6103 Onderhoud en herstel van gebouwen 610/6 Diensten en diverse goederen RES II.B 611 Energie 6110 Elektriciteit 610/6 Diensten en diverse goederen RES II.B 6111 Gas 610/6 Diensten en diverse goederen RES II.B 6112 Aardolieproducten 610/6 Diensten en diverse goederen RES II.B

7 6113 Andere energiebronnen 610/6 Diensten en diverse goederen RES II.B 612 Verzekeringen 610/6 Diensten en diverse goederen RES II.B 613/6 Overige diensten en diverse leveringen 610/6 Diensten en diverse goederen RES II.B 617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van het bestuur of van een boekhoudkundige entiteit binnen het bestuur 617 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld van de onderneming RES II.B 618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst. 618 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioene van bestuurders, zaakvoerders en werkende vennoten die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 620 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen 620 Bezoldigingen en rechtstreeks sociale voordelen 6200 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - politiek personeel 6200 Bestuurders of zaakvoerders uit hoofde van een arbeidsovereenkomst RES II.C 6201 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vastbenoemd personeel 6204 Andere personeelsleden RES II.C 6202/6 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - niet-vastbenoemd personeel 6204 Andere personeelsleden RES II.C 6207 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van het 6204 Andere personeelsleden RES II.C bestuur 6208 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - onderwijzend personeel ten laste van 6204 Andere personeelsleden RES II.C andere overheden 621 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen 6210 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - politiek personeel 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen RES II.C 6211 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen RES II.C 6212/6 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen RES II.C 6217 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van het 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen RES II.C bestuur 6218 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste van andere 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen RES II.C overheden 6219 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) 621 Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen RES II.C 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen RES II.C 6220 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - politiek personeel 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen RES II.C 6221 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen RES II.C 6222/6 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen RES II.C 6227 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen RES II.C van het bestuur 6228 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - onderwijzend personeel ten laste 622 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen RES II.C van andere overheden 623 Overige personeelskosten 623 Andere personeelskosten RES II.C 624 Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 624 Ouderdoms- en overlevingspensioenen RES II.C 6240 Pensioenen politiek personeel 6240 Bestuurders of zaakvoerders RES II.C 6241 Pensioenen vast benoemd personeel 6241 Personeel RES II.C 63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten 63 Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten 630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa - toevoeging 630 Afschrijvingen en waardeverminderingen op vaste activa - toevoeging 6301 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 6301 Afschrijvingen op immateriële vaste activa RES II.D 6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa 6302 Afschrijvingen op materiële vaste activa RES II.D 6307 Waardeverminderingen op financiële vaste activa 661 Waardeverminderingen op financiële vaste activa toevoeging RES VIII.B 6308 Waardeverminderingen op immateriële vaste activa 6308 Waardeverminderingen op immateriële vaste activa RES II.E 6309 Waardeverminderingen op materiële vaste activa 6309 Waardeverminderingen op materiële vaste activa RES II.E 631 Waardeverminderingen op voorraden 631 Waardeverminderingen op voorraden 6310 Waardeverminderingen op voorraden - toevoeging 6310 Toevoeging RES II.E 6311 Waardeverminderingen op voorraden - terugneming (-) 6311 Terugneming (-) RES II.E 632 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering 632 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering 6320 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering - toevoeging 6320 Toevoeging RES II.E 6321 Waardeverminderingen op bestellingen in uitvoering - terugneming (-) 6321 Terugneming (-) RES II.E 633 Waardeverminderingen op operationele vorderingen op lange termijn 633 Waardeverminderingen op handelsvorderingen op meer dan één jaar 6330 Waardeverminderingen op operationele vorderingen op lange termijn - toevoeging 6330 Toevoeging RES II.E 6331 Waardeverminderingen op operationele vorderingen op lange termijn - terugneming (-) 6331 Terugneming (-) RES II.E RES II.B

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25 VVKSO Guimardstraat 1 1040 Brussel MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. KLASSE 1: Eigen vermogen, voorzieningen en schulden op meer dan een jaar 10 Patrimonium

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Gemiddelde motorbrandstofprijs van 2002 FLASH De prijzendienst van Economische Zaken heeft de gemiddelde brandstofprijs per

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Opstellen van. Startersgids 23

Opstellen van. Startersgids 23 03 Opstellen van het businessplan Startersgids 23 1. Een woordje uitleg bij het businessplan (bedrijfsplan) Het uitwerken van een businessplan (ook bedrijfs- of ondernemingsplan genoemd) is de ideale voorbereiding

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn.

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. Advies van 19 mei 2010 Artikel 15 maakt op basis van de jaaromzet, het balanstotaal en het personeelsbestand

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP

HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP HOE HAAL IK GELD UIT MIJN VENNOOTSCHAP 1. BEZOLDIGING ZAAKVOERDER 2. UITKERING BEZOLDIGING AAN ZAAKVOERDER 3. FORFAITAIRE ONKOSTENVERGOEDING, ANDERE DAN KILOMETERVERGOEDING 4. FORFAITAIRE KILOMETERVERGOEDING

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert

Hoe kan de overheid uw financiering. gemakkelijker maken? Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Hoe kan de overheid uw financiering Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert gemakkelijker maken? informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Wettelijke reserves nader bekeken

Wettelijke reserves nader bekeken Wettelijke reserves nader bekeken De regelgeving rond wettelijke reserves bestaat al geruime tijd en is in de afgelopen jaren niet wezenlijk veranderd. Toch is er in de praktijk regelmatig sprake van onduidelijkheden

Nadere informatie

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7.

> Een praktijkvoorbeeld van de openingsbalans staat in de CASE achterin het boek. Rechterkant, passiva, credit Vaste activa. 7. De openingsbalans stap voor stap uitgelegd In het onderstaande schema zie je een voorbeeld van een complete openingsbalans. In de volgende schema s wordt de openingsbalans per onderwerp uitgelegd. C >

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

2014 (In ton) Eigen Derden Q4/14 YoY % Eigen Derden Q4/14 YoY %

2014 (In ton) Eigen Derden Q4/14 YoY % Eigen Derden Q4/14 YoY % 2014 Persmededeling Gereglementeerde informatie Resultaten - Jaarproductie van palmolie steeg met 5,7%, maar tegenvallend vierde kwartaal (-2,8%). - Dalende wereldmarktprijzen voor palmolie, rubber en

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014

FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014 FINANCIEEL VERSLAG VAN HET 4E KWARTAAL EN HET JAAR 2014 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26/02/2015 7:00 CET TOELICHTING VOORAF De bedrijfsactiviteiten van Eco Services in de Verenigde Staten werden op 1 december

Nadere informatie

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN RAILCARE B.V. Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, leveringen en/of verkopen en/of andere rechtsbetrekkingen van Railcare B.V., hierna

Nadere informatie