LEASING 4TIPS VOOR DE UITBOUW VAN EEN DOORDACHT PLAN OMTRENT LEASING 1 OP 5 DOET AAN LEASING. No.1/maart 12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEASING 4TIPS VOOR DE UITBOUW VAN EEN DOORDACHT PLAN OMTRENT LEASING 1 OP 5 DOET AAN LEASING. No.1/maart 12"

Transcriptie

1 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/maart 12 LEASING 1 OP 5 BEDRIJVEN DOET AAN LEASING Patrick Beselaere, voorzitter van de Belgische leasevereniging 4TIPS VOOR DE UITBOUW VAN EEN DOORDACHT PLAN OMTRENT LEASING Duurzaamheid Green lease als onderdeel van duurzaam ondernemen IT-infrastructuur Ook kleine bedrijven kunnen er voordeel uit halen Wagenpark Flexibiliteit blaast klassieke formules nieuw leven in Een bredere kijk op uw leasebudget heeft voordelen van alle aard. Besteed slechts een deel van uw leasebudget aan een wagen en: verklein uw voordeel van alle aard hou een reserve over die u kan besteden aan een monovolume voor de zomervakantie, een cabrio voor een weekend, een verhuiswagen, een dakkoffer,... A B C Getting you there.

2 2 MAART 2012 UITDAGING Leasing is geëvolueerd van een niche financieringsvorm tot een standaard kredietvorm voor zowel de KMO als de grote ondernemingen, zegt de voorzitter van de Belgische Leasevereniging, Patrick Beselaere. IN DE KIJKER Ongeveer één op vijf Belgische bedrijven doet aan leasing PAGINA S 8 & 9 Wij beperken ons niet alleen tot het leasen van wagens voor de medewerkers, maar leasen ook nog een reeks andere materialen zoals laptops, tafels, stoelen een telefooncentrales Annelore Lenoir, Facilitair verantwoordelijke bij Docbyte Sinds leasing een vijftigtal jaar geleden geïntroduceerd werd op de Belgische markt, heeft de financieringsvorm een lang parcours afgelegd. Aanvankelijk bleef leasing ten gevolge de ruime beschikbaarheid van traditioneel bancair krediet, een kredietvorm die een antwoord bood op vrij specifieke behoeftes van de potentiele leasingnemer. Alle types vaste activa Het laatste decennium evenwel is veel beweging gekomen 1 in het productaanbod en de respons van de ondernemingen daarop. Leasing is zowel door aanbodals vraagfactoren een standaard financieringsalternatief geworden voor zowel de KMO s als de grote ondernemingen. Ongeveer één op vijf ondernemingen in België doet aan leasing. Deze themabijlage probeert leasing vanuit de verschillende facetten te belichten. Alle types vaste activa worden tegenwoordig gefinancierd onder vorm van leasing. Vaak betreft het vrij specifieke varianten van leasing, die getailleerd zijn op maat van het onderliggend actief dat in leasing gegeven wordt. In deze lease special wordt aandacht besteed aan een aantal van deze lease-vormen. Zo wordt specifiek ingezoomd op auto-, IT-, green energie- en roerende leasing. Daarnaast worden ook de fiscale aspecten belicht. Meer transparantie Er staan de sector de volgende 2 jaren een drietal grote uitdagingen te wachten. Eerst en vooral ontkomen wij, evenmin als de rest van de financiële sector, aan de vraag naar transparantie omtrent ons product en ons businessmodel. Ik denk dat dit ons opportuniteiten kan bieden. Ons businessmodel is immers heel eenvoudig. Wij trekken langetermijn funding aan en wij plaatsen dat in heel herkenbare, bedrijfsactiva zoals wagens, heftrucks, industriële gebouwen, drukpersen enzovoort. Onverpakt en evenmin speculatief, maar wel productief, ter bevordering van de economische groei. Ik denk dan ook dat we in de toekomstige wereld een goed verhaal hebben om langetermijn fondsen aan te trekken. Aangepast aan de nieuwe wetten Een tweede uitdaging heeft te 3 maken met de aard van ons product. Leasing is asset based financiering. De voorbije vijftig jaar Er staan de sector de volgende jaren grote uitdagingen te wachten: transparantie over het businessmodel, aanpassing van producten aan nieuwe wetten en het vinden van nieuw talent Patrick Beselaere Voorzitter Belgische Leasevereniging en Global Head ING Lease hebben we voortdurend geprobeerd om de leasingformules maximaal te laten aansluiten bij de specifieke kenmerken van het product. Een leasing voor een wagen is totaal verschillend als een leasing voor vastgoed of informatica. De mate waarin we in staat zullen zijn om ons product aan te passen aan de nieuwe regelgeving, nieuwe type assets en nieuwe bundelcombinaties van assets zal bepalen in welke mate we verder toonaangevend zullen zijn. Jong professioneel talent Een laatste uitdaging bestaat 4 in het aantrekken van competente medewerkers. De leasingsector is sinds haar ontstaan gekenmerkt door een grote capaciteit tot aanpassing aan de evoluerende economische en regelgevende context. Zowel individueel op het vlak van de leasinggevers als op niveau van de Belgische Leasevereniging hebben de creativiteit en inzet van alle betrokkenen gezorgd voor een heel succesvolle dynamiek. Als we dit succesverhaal willen verder zetten dan is het belangrijk dat jong professioneel talent de weg naar de leasingsector blijft vinden. Aan ons om hen te overtuigen van het professioneel perspectief dat wij hen kunnen aanbieden. We make our readers succeed! LEASING, EERSTE EDITIE, MAART 2012 Managing Director: Christophe Demir Editorial & Production Manager: Evi Vanparys Project Manager: Kenneth Verwimp Tel: Project Manager: Wouter D Huys Tel: Business Developer: Wouter D Huys Layout: Lii Treimann Redactie: Bert Verbeke, Marielaure De Brauwer, Barbara Vandenbussche Sub-editor: Marielaure De Brauwer Distributie: Trends Print: Roularta Mediaplanet contact information: Tel: Fax: Mediaplanet ontwikkelt hoogwaardige bijlagen die zich richten op een specifiek thema en de daarbij behorende doelgroep. Zo brengen wij lezer en adverteerder dichter bij elkaar. Deze bijlage wordt gepubliceerd door Mediaplanet en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie Trends.

3 Er is al ee n Beetle v anaf 410 /ma and excl. B TW* I m back. I m back, zegt de Kever. En hoe! Nog aantrekkelijker, nog dynamischer, nog beter uitgerust, vinniger en vooral nog zuiniger. Hij belooft meer power, én meer respect voor de flowers. De Kever is terug met een nieuwe codenaam: The 21st Century Volkswagen Beetle. Hij zet nu al zijn stempel op de toekomst, zonder daarbij z n verleden te vergeten. En in die toekomst zal hij ook nu weer geschiedenis schrijven. Ga achter het stuur zitten van deze legende en voel je als herboren. Geniet van de vrijheid. Zoals vroeger. Jawel, de Beetle is back! 2/ KM. *Volkswagen Beetle 1.6 L TDI 105 pk. Catalogusprijs incl. BTW: Huurprijs incl. BTW: 487,01. Offerte in Verhuur op Lange Termijn «Full Service» Volkswagen Finance berekend op basis van 60 maanden en km. Aanbieding voorbehouden aan professionele gebruikers. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier door D Ieteren Lease n.v., Leuvensesteenweg 679, 3071 Kortenberg met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Maliestraat 50. CBFA CA. Prijzen op en geldig tot Gemiddeld verbruik (l/100 km): 4,50. CO2-uitstoot (g/km): 119. Volkswagen Finance is een commerciële benaming van D Ieteren Lease en van Volkswagen D Ieteren Finance n.v. Afgebeeld model ter illustratie. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) :

4 4 MAART 2012 NIEUWS Hoe duurder de auto, hoe meer je betaalt Vraag: Wat verandert er in de fi scale wetgeving voor het leasen van bedrij fswagens? Antwoord: De waarde van bedrij fswagens als voordeel van alle aard wordt vanaf nu berekend op basis van de CO2- uitstoot en de cataloguswaarde. EXPERTISE In het oude fiscale systeem werden bedrijfswagens belast op basis van hun CO2-uitstoot en de afstand tussen de woon- en werkplaats. Wie op minder dan 25 kilometer van zijn werk woonde, werd belast op forfaitaire kilometers privégebruik. Woonde je meer dan 25 kilometer ver, dan ging de overheid uit van belastbare kilometers. Het gaat hierbij, voor alle duidelijkheid, om bedrijfswagens die je ook privé mag gebruiken, en waarvan dus een gebruiksdeel beschouwd wordt als een voordeel van alle aard. Voor een familieauto uit de middenmoot stij gen de belastingen met zo n 10 à 15 procent 1TIP SPEEL HET SLIM PRAKTIJKVOORBEELD Vraag: Wat verandert er nu specifi ek voor mezelf door de wij ziging van de fi scale wetgeving voor het leasen van bedrij fswagens? Antwoord: Voor iedereen is dit verschillend. Maar dit praktij kvoorbeeld kan al enige duidelij kheid scheppen. Steven zijn oude wagen was een BMW 318d met een CO2 uitstoot van 150g & een totale investering van ,50. De oude berekening van het voordeel van alle aard (VVAA) bracht zowel de CO2-uitstoot als de afstand van het woonwerkverkeer in rekening. Aangezien Steven minder dan 25 kilometer van kantoor woont, werd hij forfaitair belast op 5000 privékilometers. De fiscus beschouwde dat woon-werkverkeer als privégebruik van de wagen en vestigde hier een voordeel in natura op, namelijk 143,75 euro per maand. Op dit voordeel werd Steven daarna belast. De waarde van het voertuig Met de nieuwe wetgeving die is ingegaan op 1 januari 2012 vervalt de oude regeling, vertelt Stéphane Verwilghen, voorzitter van Renta, de Belgische Federatie van Voertuigen Verhuurders. De nieuwe berekening is nog steeds gebaseerd op de CO2-uitstoot, maar houdt geen rekening meer met de afstand tussen je woonplaats en je werk. In plaats daarvan wordt de waarde van het voertuig als basis genomen. Met de waarde van het voertuig bedoelt de overheid de catalogusprijs, inclusief btw (volgens de laatste vermoedens: de werkelijk betaalde btw), inclusief alle opties, en vooraleer er enige korting wordt toegekend. Het is een duidelijk basisprincipe, maar onmogelijk te berekenen, zucht Stéphane Verwilghen. Ze is immers niet alleen van toepassing op nieuwe wagens, maar ook op alle reeds rijdende wagens. En bedrijven kunnen dikwijls niet meer terugvinden welke kortingen bijvoorbeeld werden toegekend. Denk ook aan optiepacks: als je die aan de afzonderlijke prijzen van alle componenten moet valoriseren, dan moet je ze precies identificeren en hun prijs opzoeken. Wat moet je doen als één component niet bestaat als losse optie? Het is dus vandaag niet mogelijk alle berekeningen correct op te bouwen. Wellicht zal er voor bedrijven en werknemers vanaf nu een duidelijke vermelding van die waarde op de factuur komen, maar in tussentijd zitten de bedrijven klem. Een pragmatische tijdelijke oplossing zou bijvoorbeeld een forfaitair percentage of bedrag aan opties kunnen zijn. Onderscheid weg Het is dus vooral de overgangsperiode die zwaar is, omdat er nog geen systeem aangeboden wordt om de belastbare bedragen veilig en duidelijk te berekenen. Het lijkt erop dat men ervan zal uitgaan dat de waarde van een bedrijfswagen gelijk moet ingeschat zijn aan de prijs die een particulier er bruto voor zou betalen. Verder zou men geen onderscheid meer maken tussen nieuwe en tweedehandswagens en zou men voor beide types uitgaan van een degressiviteit van de waarde van de wagen, van zes procent per jaar tot een maximum van -30 procent (bereikt vanaf vijf jaar). De degressiviteit wordt pas toegepast vanaf 1 mei 2012.Het is wel goed dat het onderscheid tussen tweedehands en nieuw is weggewerkt. Kost bij werknemer Voor bedrijven komt het er nu op aan af te wachten tot de regelgeving pragmatisch geïnterpreteerd wordt. De grootste kost van de nieuwe fiscale regelingen ligt echter niet bij hen, maar wel bij de werknemers. Een wat kleinere wagen met minder opties kan een verschil maken. Niet iedereen wil immers meer belastingen op zijn bedrijfswagen betalen. Maar dit kan uiteraard slechts voor wie aan vervanging toe is, zegt Stéphane Verwilghen. Voor een familiale BEDRIJFSWAGENS IN CIJFERS STÉPHANE VERWILGHEN Voorzitter van Renta en managing director van leasingmaatschappij Arval auto uit de middenmoot, die zich op de mediaan van bedrijfswagens bevindt, is er een lichte stijging van zo n 10 à 15 procent. Voor heel kleine auto s is er zelfs een daling. Het bovenste segment van bedrijfswagens daarentegen moet maar liefst 70 tot zelfs 200 procent bijbetalen. BARBARA VANDENBUSSCHE Er zijn in ons land ongeveer 5,3 miljoen wagens op de baan. 1,1 miljoen hiervan zij n niet in privéhanden, maar in handen van bedrij ven en zelfstandigen van deze 1,1 miljoen wagens worden door zelfstandigen gebruikt en vallen binnen een ander belastingsysteem auto s zijn wagens van bedrij ven die niet privé worden gebruikt (poolwagens of wagens van techniekers bij voorbeeld) wagens zijn bedrij fswagens (die wel privé worden gebruikt) in handen van loontrekkenden en in handen van bedrij fsleiders (een specifiek type zelfstandigen) Het is op deze wagens dat de nieuwe fiscale regeling van toepassing is. Een nieuwe wagen Zijn geluk kon niet op toen hij in 2011 budget kreeg van zijn werkgever om een nieuwe, grotere wagen te kiezen. Hij ging voor de Volvo S80 met een CO2 uitstoot van 119g. De totale investering bedroeg ,90. Aangezien deze Volvo heel wat zuiniger is dan de BMW, bedroeg zijn voordeel van alle aard 117,51 euro per maand. Nieuwe regels De maatregelen van Di Rupo I, die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2012 hebben echter een domper om Steven zijn vreugde veroorzaakt. Momenteel is zijn VVAA meer dan verdubbeld, namelijk 245,84 euro per maand. In de nieuwe berekening valt het woon-werkverkeer namelijk volledig weg als parameter. Ze houdt wel rekening met een combinatie van de catalogusprijs en de CO2 uitstoot van de wagen. Verder wonen, minder betalen Het hoeft echter niet voor iedereen zo n ontnuchterig te zijn. De collega van Steven, Anita, viel vorig jaar nog onder het regime van kilometer per jaar (aangezien ze verder dan 25km van kantoor woont) en zij rijdt momenteel met een BMW 1-reeks. Het VVAA in 2011 was 174,79 euro en bedraagt nu tot 143,96 euro. Wie dicht bij kantoor woont, betaalt dus bijna altijd meer. Wie veraf woont, maakt veel kans om minder te betalen. De berekening dient dus echt case by case te gebeuren.

5 INSPIRATIE MAART Cabrio voor een weekend of verhuiswagen voor één dag? Net zoals wij andere kleding aantrekken wanneer het koud of warm wordt, zo zouden wij ook moeten kunnen wisselen van wagen al naargelang onze behoeften. NIEUWS Zou het niet handig zijn mochten wij een monovolume ter beschikking hebben voor de zomervakantie, oppert Cécile Lienard, product manager bij Athlon Car Lease. Een werknemer die een nieuwe bedrijfswagen mag bestellen, krijgt hiervoor een budget toegekend. De kunst bestaat er in om dit budget zo goed en volledig mogelijk te besteden tot de laatste eurocent. Dit is de klassieke invulling van een leaseformule. Een flexibele formule vertrekt van een andere visie. De werknemer hoeft zijn budget niet in één keer te spenderen, maar opteert voor een iets kleinere wagen of een lagere motorisatie en houdt zo maandelijks een budget over. Met dit opgespaarde budget kan de bestuurder vrij omgaan. De mogelijkheden zijn legio: een cabrio voor een weekend, een verhuiswagen voor één dag,... Ook accessoires als een skibox, een aanhangwagen of een fietsenrek behoren tot de mogelijkheden. KLASSIEK OF FLEXIBEL Bij klassieke leasing spendeert de werknemer elke euro van zijn budget aan de auto, terwijl er bij flexibele leasing gekozen kan worden voor een kleinere of zuinigere wagen, zodat er bijvoorbeeld nog budget vrij is voor een skibox of fietsenrek. FOTO: PRIVÉ Voordeel van alle aard Dergelijke flexibele formules spelen ook in op de nieuwe maatregelen die de regering eind 2011 aanpaste inzake Voordeel Van Alle Aard. Leaserijders worden hierbij zwaarder belast. Flexibele leaseformules kunnen daarom soelaas brengen. Hoe hoger de aankoopprijs en de uitstoot van de wagen, hoe meer de leaserijder het verschil op zijn loonfiche merkt. Via een flexibele formule kiest de bestuurder een kleinere en/of minder vervuilende wagen en wint zo twee keer: maandelijks op zijn loon én in flexibiliteit. Zou het niet handig zijn mochten we een monovolume ter beschikking hebben voor de zomervakantie? Slimme mobiliteit Flexibiliteit is één van de manieren om klassieke leasingformules nieuw leven in te blazen. Ook slimme mobiliteit draagt hiertoe zijn steentje bij. Slimme mobiliteit heeft te maken met de zorg om het milieu en het ontwikkelen van innovatieve en duurzame mobiliteitsoplossingen. Eén van de oplossingen kan zijn dat iedere werknemer zijn INTERMODALITEIT Intermodaliteit tussen bedrijfswagen en trein heeft een positieve invloed op het milieu. Zo kan een bedrijf zijn ecologisch steentje bijdragen. Een compensatie van 7.000km per jaar verlaagt de CO2-uitstoot met 1 ton per voertuig per jaar. reguliere bedrijfswagen behoudt, maar dat de werkgever mits een kleine investering voorziet in een bijkomende vloot van poolwagens samengesteld uit de meest vooruitstrevende en ecologische wagens uit de markt. Een werknemer kan op die manier de CO2-uitstoot verlagen door af en toe de bedrijfswagen thuis of op kantoor te laten en zijn verplaatsingen af te leggen met een groene wagen. Slimme mobiliteit houdt ook in dat leaserijders kennismaken met de meest zuinig wagens op de markt met klassieke verbrandingsmotoren, elektrische wagens, aardgas, enzovoort. Geen concurrentie van trein Er is een toenemende vraag naar intermodaliteit waarbij de werknemer zelf zijn transportmiddel kan kiezen. Zo hoeven de wagen en de trein niet noodzakelijk concurrenten te zijn. Voor sommige trajecten biedt de trein een betere oplossing dan de wagen. Zo bestaat er nu een formule waarbij medewerkers over een reisbudget beschikken om met de trein te kunnen rijden als aanvulling op de leasewagen. Dankzij deze formule kan een bedrijf zijn eigen mobiliteit en dat van zijn bestuurders verhogen en dit zowel op economisch als ecologisch vlak. Innovatieve oplossingen voor milieu en mobiliteit De leasingsector wordt nogal eens met de vinger gewezen omdat ze te weinig oog zou hebben voor de milieu- en verkeersproblematiek. Dit verhaal klopt echter niet. De leasingsector is immers volop in beweging en zoekt permanent naar oplossingen die een antwoord bieden op de uitdagingen van morgen. Vrijwel alle leasingmaatschappijen bieden groene wagens aan die zowel het brandstofverbruik als de uitstoot van CO2 beperken. De evolutie rond elektrische en hybride wagens, brandstofceltechnologie en de verdere ontwikkeling van zuinigere klassieke verbrandingsmotoren gaat overigens onverminderd voort. Maar dat is niet meer voldoende. Multimodaliteit Leasingmaatschappijen beseffen meer dan ooit dat mobiliteit vooral op een rationele manier moet benaderd worden zonder dat de klant aan comfort moet inboeten. Daarom bieden ze, vaak in samenwerking met andere traditionele partners, steeds meer leasingformules aan die inspelen op multimodaliteit. In functie van de behoeftes kiezen klanten hun vervoersmodi die op dat moment het best bij hen passen. De fleetoplossing van de toekomst ligt in multimodaliteit, er is geen weg terug.

6 6 MAART 2012 NIEUWS Van aankoop CO2- KIES VOOR GROENE OPLOSSINGEN certifi caten tot combileasing Vraag: Wat betekent groene mobiliteit voor bedrij ven? Antwoord: Ieder bedrij f vult groene mobiliteit op zij n eigen manier in. Er is immers een ruime keuze aan producten om het begrip waar te maken. Zowat alle grote leasingfirma s in België bieden groene formules aan die bedrijven toelaten om een ecologisch verantwoorde vloot uit te bouwen. Doorgaans zijn bedrijven vooral geïnteresseerd in kostenbesparende programma s die hun globaal brandstofverbruik naar beneden halen of fiscaal interessant zijn. Wagens op alternatieve brandstoffen zoals aardgas of elektriciteit worden met mondjesmaat aangeboden. Wel is er een steeds grotere keuze in hybride wagens met als belangrijk voordeel een minimale uitstoot van fijn stof en stikstofoxiden. 2TIP FIETS OF WAGEN? Bij fietslease betaalt de werkgever - net zoals bij een leasewagen - maandelijkse bedragen en heeft men de optie de leasefiets aan het einde van de lease over te nemen. FOTO LINKS: FIETSERBOND, FOTO RECHTS: DB Flexibel gebruik van trein Groene mobiliteit kan onder meer geconcretiseerd worden door een combiformule waarbij bedrijven naast leasewagens beschikken over een budget voor het flexibel gebruik van de trein. Voordeel hierbij is dat de bestuurder op het moment zelf kan beslissen voor welk vervoersmiddel hij of zij opteert. Het traject speelt geen rol zodat bestuurders onbeperkt kunnen reizen op het Belgisch sporennet. De formule betekent geen meerkost voor de bedrijven aangezien de extra kost gecompenseerd wordt door een vermindering van het aantal gereden kilometers met de wagen. Ook een fietslease behoort tot de mogelijkheden: net zoals bij een leasewagen betaalt de werkgever maandelijkse bedragen en heeft men de optie om de leasefiets aan het einde van de lease over te nemen. De elektrische fiets vergroot bovendien de actieradius van de fietsers, vouwfietsen zijn dan weer het ideale alternatief voor nog langere afstanden in combinatie met trein, tram of bus. Ecologische voetafdruk Bedrijven kunnen ook hun ecologische voetafdruk van elke vloot berekenen. Per bestuurder kan het aantal gereden kilometers, het brandstofverbruik, de brandstofkost en de CO2-uitstoot nagegaan worden. Op basis hiervan kunnen bedrijven dan weer maatregelen nemen om de gemiddelde uitstoot te doen dalen. Bedrijven krijgen ook de mogelijkheid om de CO2-uitstoot van het wagenpark te compenseren door de aankoop van CO2-certificaten. Via een brandstoftoeslag financieren bedrijven en overheden zo mee boomaanplanting- en bosbouwprojecten. Compenseer Groene mobiliteit kan zich ook vertalen door het ondersteunen van het milieu als compensatie voor vervuilende activiteiten. Dit kan via opleidingen of door steun aan educatieve projecten. Opleidingen geven personeelsleden handige tips om hun CO2-uitstoot in hun huishouden te verminderen, educatieve projecten zijn gericht op lagere en secundaire scholen om hun CO2-uitstoot te beperken. Een ecologische schoonmaakbeurt van het wagenpark past eveneens in het rijtje van groene mobiliteit. Een leasingmaatschappij werkt hiervoor samen met een schoonmaakbedrijf dat gespecialiseerd is in milieuvriendelijke reinigingsmethoden. Bij na nieuwe wagens De economische situatie dwingt bedrijven om goed na te denken op welke manier ze hun leasingbudgetten het best besteden. Sommige leasingmaatschappijen spelen hier op in onder meer door het aanbieden van bijna nieuwe wagens. Het gaat om wagens met een leeftijd tussen 6 à 9 maanden. Bedrijven behalen een financieel voordeel: de investeringswaarde van bijna nieuwe wagens is een kwart lager dan gebruikelijk. Gevolg hiervan is dat de maandelijkse huurprijs een pak lager uitvalt. Anders gezegd: bedrijven krijgen meer auto voor hetzelfde geld of dezelfde auto voor minder geld. De keuze aan bijna nieuwe wagens vaak betreft het demowagens, directiewagens is relatief groot. Omdat het om recente modellen gaat, zijn ze uitgerust met de moderne technologie en scoren ze ook goed op het vlak van CO2-uitstoot. Dezelfde auto voor minder Nieuwe wagens of bijna nieuwe wagen: sommige bedrijven maken een uitgesproken keuze, andere opteren voor een combinatie van beide. Eens werknemers gewonnen zijn voor het idee van bijna nieuwe wagens krijgen ze doorgaans snel navolging. We nemen dit heel persoonlijk Omdat persoonlijke service geen evidentie is. >... wagenparkbeheer Praktisch beheer en administratieve opvolging van uw eigen bedrijfswagens. >... aankoopbeheer Professioneel advies en persoonlijke begeleiding bij de aankoop van uw voertuigen. >... leasing Wagenparkbeheer van a tot z, zonder investeringen in een eigen fleet of de opvolging ervan. >... korte termijn oplossingen Tel.:

7 NIEUWS MAART Ook elektrische laadpalen en windturbines? Hoewel de term duurzaam ondernemen nog wel eens te pas en te onpas wordt gebruikt, is er toch een duidelijke trend bij heel wat bedrijven om in hun processen meer rekening te houden met het milieu. De vraag stijgt naar duurzame leasingproducten die inspelen op rationeel energiegebruik of op hergebruik van energiebronnen. Door hierin te investeren geven bedrijven een signaal aan hun stakeholders, wat hun imago alleen maar ten goede komt. Bovendien betekent het een meerwaarde voor de maatschappij. De meest bekende voorbeelden zijn leasing van een groen wagenpark en zonnepanelen. Door voor een groen wagenpark te kiezen kunnen bedrijven hun verbruik beperken, maar het scheelt hen ook aanzienlijk in de aanschafkosten. Via leasing van zonnepanelen kunnen bedrijven de energiefactuur, die steeds verder oploopt, drukken. GROENE PRODUCTEN De meest bekende voorbeelden zijn leasing van een groen wagenpark en zonnepanelen. FOTO: PRIVÉ Greenlease als onderdeel van duurzaam ondernemen Vraag: Wat zijn de belangrijkste motieven om te kiezen voor greenlease? Antwoord: Naast rationele en financiële overwegingen opteren bedrijven ervoor om hun steentje bij te dragen aan duurzaam ondernemen. Het verschaft hen bovendien groen imago. Breed portfolio Voor alle duidelijkheid: greenlease beperkt zich al lang niet meer alleen tot het kiezen voor een milieuvriendelijke bedrijfswagen of zonnepanelen. Steeds meer leasingsbedrijven bieden immers een portfolio aan van diverse groene leasingproducten. Een voorbeeld hiervan betreft het ICT-park van een onderneming waar steeds vaker sprake is van greenlease. Voornaamste doelstelling is het terugdringen van energieverbruik bij computers en ander IT-toebehoren. In de zorgsector is er dan weer een tendens om WKK s Warmte Kracht Koppeling te installeren via de formule van greenlease. De markt van greenlease zal in de nabije toekomst wellicht nog verder groeien. Een voorbeeld hiervan zijn onder meer elektrische laadpalen. De definitieve doorbraak van elektrische wagens kondigt zich steeds duidelijker aan, maar hiervoor zal een degelijke infrastructuur uitgebouwd moeten worden. Elektrische laadpalen maken hiervan onderdeel uit en bedrijven zullen deze op leasebasis kunnen aanschaffen. Op eigen bedrijfsterrein Eenzelfde scenario kan zich ook voltrekken voor wat betreft de leasing van windturbines. Sommige bedrijven zijn vragende partij om een aantal windturbines op hun eigen terreinen te plaatsen. Voor de financiering hiervan kan greenleasing een afdoend antwoord bieden.

8 8 MAART 2012 INSPIRATIE Vraag: Waarom hoeven bedrijven zich niet te beperken tot enkel het leasen van één productgroep? Antwoord: Omdat leasen van meerdere soorten goederen telkens weer voor andere voordelen zorgt. 3TIP DOE BEROEP OP EXPERTS Elk leasingproduct heeft zij n eigen voordelen CASE STUDY GENT Wij beperken ons niet alleen tot het leasen van wagens voor de medewerkers, maar leasen ook nog een reeks andere materialen zoals laptops, tafels, stoelen en telefooncentrales, opent Annelore Lenoir, facilitair verantwoordelijke bij Docbyte, actief in de begeleiding van bedrijven in het legaal digitaliseren van documentenstromen. Op die manier halen wij een maximum aan voordelen, ieder leasingproduct heeft immers zijn eigen specifieke meerwaarde. Geen administratieve rompslomp We leasen een vijftiental wagens. Medewerkers kunnen binnen een afgebakend budget kiezen uit een vijftal merken. Dat we auto s leasen heeft in eerste instantie te maken met het off-balance aspect en met de mogelijkheid om de kosten te spreiden. Door het leasen van wagens hoeven wij ons kapitaal ook niet vast te zetten. Bovendien blijven de meeste risico s bij de leasingmaatschappij. Daarnaast speelt ook het gemak, het duidelijke overzicht van de kosten, de beperkte administratieve rompslomp en het niet zelf hoeven in te staan voor de uiteindelijke verkoop van de wagens een belangrijke rol. Uiteindelijk resulteert dit alles in een behoorlijke tijdswinst zodat wij ons kunnen concentreren op de core business. Annelore Lenoir Facilitair verantwoordelij ke bij Docbyte Wij beperken ons niet alleen tot het leasen van wagens voor de medewerkers, maar leasen ook nog een reeks andere materialen zoals laptops, tafels, stoelen een telefooncentrales Verminderde marktwaarde Daarnaast leasen wij ook onze laptops voor telkens een periode van drie jaar. Laptops vergen een forse investering en door leasing hoeven wij niet meteen het volledige aankoopbedrag op te hoesten. Nog een voorname reden heeft te maken met de snel verminderende marktwaarde van laptops. Als je ze aankoopt, zit je nadien met producten die nauwelijks nog waarde hebben. Nu zijn we eveneens verzekerd dat wij na afloop van de leaseperiode weer up-to-date laptops krijgen waardoor wij onze bedrijfsprocessen optimaal kunnen uitvoeren. Spreiding van kosten Leasen van bureautafels en stoelen ligt wellicht niet zo voor de hand, maar we hebben daar toch onze redenen voor. Toen we verhuisden naar ons huidig kantoor vonden wij een aankoopinvestering in meubilair niet echt verantwoord. Wij zijn immers een jong bedrijf en bekijken telkens weer wat de beste manier is van investeren. Het leasen van bureautafels en stoelen eveneens voor een periode van drie jaar zorgde voor een spreiding van de kosten en na afloop van de leaseperiode konden we het materiaal tegen een fors verminderde prijs aankopen. Overname leasecontract Om het beeld compleet te maken: ook de telefooncentrale wordt door ons geleased, met inclusief inbegrip van een onderhoudscontract. Het leasen van de telefooncentrale is eigenlijk een overname van het contract van de vorige huurder van ons kantoorgebouw. Maar niettemin plukken wij hiervan ook de voordelen met name door de spreiding van de kosten. Na afloop van het contract kunnen we kiezen om de centrale aan te kopen, of we geven die terug aan de leasingmaatschappij en schaffen ons een nieuwe aan. Leaseaanbod voor klanten Wij hebben ondertussen heel wat ervaring opgebouwd met het leasen van uiteenlopende materialen. Van daaruit denken we momenteel na om in de nabije toekomst zelf softwarepakketten via leasing aan te bieden aan onze klanten. Wij ontwikkelen immers softwareprogramma s en merken dat er bij onze klanten heel wat interesse is in leasingformules. Voor velen is de spreiding van de kosten hierbij zeker een belangrijk argument. Mochten we leasingpakketten ontwikkelen dan is het niet de bedoeling om die zelf te vermarkten, maar zullen we een beroep doen op een ervaren leasingmaatschappij. ROERENDE LEASING Het leasen van bureautafels en stoelen zorgt voor een spreiding van de kosten en na afloop van de leaseperiode kan het materiaal tegen een fors verminderde prijs aangekocht worden. FOTO S: PRIVÉ VISIE EN FINANCIËLE NOOD STAAN CENTRAAL BIJ LEASING Leasing van ICT-producten is niet nieuw. Ongeveer tien jaar geleden kwam de vraag vanuit financiële instellingen naar leasing van hardware. Later ontstond de vraag naar leasing van software. Didier Van Speybroeck CEO van Silicon Group De meest recente evolutie is maintenance dat aan het leasepakket wordt toegevoegd. Het aanbieden van ICT leaseproducten is een specialiteit. Er zijn veel aanbieders, maar ze beschikken niet allemaal over evenwaardige competenties, zegt Didier Van Speybroeck, CEO Silicon Group. Leasing van ICTproducten is zeker niet alleen voorbehouden aan grotere bedrijven, want ook kleinere organisaties kunnen er voordeel bij doen euro kan al een mooi bedrag zijn om ICT-producten te leasen. Waar het om gaat is de visie van een bedrijf en zijn financiële nood.

9 MAART HUREN, LEASEN, SALE & LEASE BACK? Renting Bij renting is er in feite sprake van een puur kostenplaatje: een bedrijf huurt een product. Na de huurperiode is er geen mogelijkheid meer om het product te kopen. De enige optie is om al dan niet een nieuw huurcontract af te sluiten. Leasing Leasing weegt veel meer op de balans van een onderneming: zo kan de financiering ingeboekt worden op het passief van de boekhouding. Op die manier heeft leasing zijn invloed op de solvabiliteit van een onderneming en op de kredietbeoordeling door financiers. Leasen biedt bovendien de mogelijkheid tot aankoop van het product na afloop van de leaseperiode. Operationele leasing Operationele leasing of verhuur op lange termijn houdt in regel geen aankoopoptie in en naast financiering worden diverse diensten aangeboden. ICT Te optimistische inschatting Vaak maken bedrijven een te optimistische inschatting van hun ICT-projecten en worden kosten verkeerd ingeschat. Een aantal elementen in een ICT-project kunnen wel eens duurder uitvallen dan begroot. Het gaat onder meer om het aantal softwarelicenties dat fors kan oplopen bij uitbreiding van het aantal medewerkers. Ook de implementatietijd loopt nogal eens uit en tegelijkertijd stijgen uiteraard de kosten. Op dergelijke momenten komen bedrijven er achter dat het toch wel voordelig is om na te denken over een leaseformule. De kosten die daarmee gepaard gaan zijn immers overzichtelijk gespreid waardoor er op korte termijn minder kapitaal moet uitgetrokken worden. Sale and lease back Bedrijven die willen overschakelen op leasing van hun ICT-materiaal doen er goed aan om hun verouderd park meteen te vernieuwen. Ze kunnen daarbij een eerste leasingportefeuille openen. Leasen ze enkele jaren later opnieuw ICT-materiaal, dan kunnen ze dit best doen vanuit een tweede portefeuille. Een leaseperiode van drie jaar is een formule die vaak aangeboden wordt, in de praktijk loopt dit echter wel eens uit tot 4 jaar. Leasingmaatschappijen bieden ook de sale and lease back formule aan waarbij ze recente producten 1 à 2 jaar kopen van de klant en daarna opnieuw in de leaseformule aanbieden. Cloud computing De doorbraak van cloud computing heeft voor een verschuiving gezorgd op de ICT-markt. Leasing mag je evenwel niet met cloud computing vergelijken, er zijn namelijk grondige verschillen. Cloud computing is een concept waarbij onderdelen van het ICT-gebeuren storage, aplicaties, etcera - via een platform gedeeld worden. Het beheer wordt hierbij als het ware uit handen gegeven. Bij leasing ligt de verantwoordelijkheid en het beheer nog steeds voor een groot gedeelte bij de gebruiker zelf. Dit neemt niet weg dat sommige bedrijven tegelijk gebruik maken van cloud computing en kiezen voor leaseformules. Financiële leasing Financiële leasing betekent een aankoopoptie, lager dan 15 procent en meestal worden er geen bijkomende diensten aangeboden. Sale & lease back Sale & lease back is een formule voor bedrijven die een acute behoefte hebben aan cash. De eigendom van de producten wordt overgedragen van het bedrijf naar de leasingfirma, die de producten zal verhuren aan dit bedrijf.

10 10 MAART 2012 INSPIRATIE 4TIP Asset management systeem volgt ICT-portfolio gedurende ganse levensduur BEHOUD HET OVERZICHT Vraag: Op welke manier kunnen organisaties hun ICTportfolio op een effectieve en effi ciënte manier beheren? Antwoord: Door gebruik te maken van een op het web gebaseerd asset management systeem dat alle informatie van gekochte of geleasde apparatuur gedurende de ganse levensduur overzichtelij k in kaart brengt. In organisaties is het ICT-gebeuren voortdurend in beweging. Helaas ontbreekt het daardoor ook vaak aan een up-to-date overzicht en informatie over de totale ICT-omgeving. Dat heeft zijn gevolgen. Zo is het dikwijls niet duidelijk wanneer verouderde desktops aan vervanging toe zijn. Maar net zo goed is het daardoor ook onmogelijk om de maandelijkse kosten van de notebooks voor een afdeling te berekenen of exact te weten op welke locatie zich welk materiaal bevindt. Medewerkers, zowel IT als financieel, die op zoek zijn naar deze informatie verliezen hierdoor heel wat tijd. Een asset management systeem kan hier soelaas bieden en kostenbesparend werken. Relevante info direct beschikbaar Doordat de verschillende afdelingen van een bedrijf verschillende soorten informatie vereisen, speelt rapportering een zeer belangrijke rol. Daar waar de financiële boekhouding hoofdzakelijk factuur- en budgetgegevens nodig heeft, kan de IT-afdeling meer te weten willen komen over de technische configuratie van de notebook van een bepaalde medewerker. Het systeem vertelt niet alleen de kosten van de desktop of printer van iedere individuele medewerker, maar ook de kostenplaats waar deze apparaten aan TOEGANG TOT ALLE CONTRACTGEGEVENS Een module zorgt voor een snel overzicht van alle contracten die afgesloten worden binnen het asset management systeem zoals beginen einddatum, leaseperiode, toewij zingen, plaats van installatie, Met één druk op de knop kan men alle apparaten terugvinden die zijn toegewezen, de geheugencapaciteit van een notebook en/of het probleem met de printer nu wel of niet is opgelost. Alle relevante informatie van ieder individueel IT-apparaat is onmiddellijk beschikbaar. Beheer ICT-inkoopproces Organisaties kunnen hun complete ICT-inkoopproces snel en makkelijk beheren. Een geïntegreerde aankoopmodule zorgt ervoor dat een catalogus bijgehouden wordt met enkel die producten waar het bedrijf prijsafspraken over gemaakt heeft met haar leveranciers. Het systeem geeft verder een duidelijk overzicht van alle leaseen aankooporders en een gedetailleerde tracering van iedere bestelling, vanaf de plaatsing tot aan de ontvangst van de goederen. Vooraf gedefinieerde standaardrapporten zorgen voor een snel overzicht. Drag-en-drop opties laten gebruikers toe informatie te filteren, groeperen en overzichtelijk te analyseren. Doordat het systeem zowel technische als zakelijke gegevens levert, kunnen organisaties snel inspelen op veranderingen aan de technische infrastructuur, en hun processen en kosten optimaliseren. Assistentie op het einde Aan het einde van de IT-levenscyclus kan het asset management systeem bijdragen in het assisteren bij alle operationele functies. Of een organisatie nu werkt met PC s, notebooks, laptops, servers, printers, opslagsystemen, netwerkonderdelen of telecomapparatuur het systeem zorgt voor alles: ter plaatse inzamelen van hardware, vakkundig reconditioneren of wereldwijd remarketen door gespecialiseerde brokers. aan een specifiek contract toegekend zij n. Een vergelijkingsfunctie analyseert snel variaties in kostprij s per maand of factuur per factuur zodat snel kan ingegrepen worden bij eventuele onjuistheden of kostenstij gingen. UP-TO-DATE OVERZICHT Het is dikwijls niet duidelijk wanneer verouderde desktops aan vervanging toe zijn. FOTO: PRIVÉ Verwij dering gegevens Om zeker te zijn dat cruciale data op een vakkundige manier verwijderd worden bij buiten gebruikstelling van ICT-materiaal, kunnen organisaties gebruik maken van een gegevensverwijderingsprocedé, goedgekeurd door certificatiebureau TÜV. Het verwijderproces van gegevens begint op het moment dat een IT-systeem een locatie verlaat. Een gecontroleerd proces garandeert dat alle items vanaf dat moment, van begin tot einde, veilig zijn en getraceerd kunnen worden. Desktopcomputers en notebooks worden in verzegelde containers en dozen geplaatst. Bij het eigenlijke verwijderen worden harddisks opnieuw gepartitioneerd, geformatteerd en gewist met behulp van speciaal daartoe ontwikkelde software en daarna zeven keer overgeschreven. Na deze bewerkingen zijn de harddisks volledig opgeschoond, maar nog steeds bedrijfsklaar zodat ze aan derden doorgegeven kunnen worden zonder zich zorgen te maken om gegevensbeveiliging. Vertrouwelijk Bedrijven die omgaan met zeer vertrouwelijke informatie zoals kredietkaartnummers, rekeninggegevens, ontwerpen of klantengegevens die bescherming genieten van de privacywetgeving, kunnen op die manier garanties leveren naar bescherming van deze data. Dat kan een competitief voordeel betekenen. Soms is bij een toekenning van een contract of (overheids)opdracht dergelijk procedé zelfs een vereiste. Het proces van dataverwijdering en databeveiliging is tevens van groot belang voor alle actoren die te maken hebben met PCI Payment Card Industry compliance reglementeringen. Het TÜV certificatieproces kan daarin een essentiële rol spelen.

11 KEEPING AN EAGLE EYE ON YOUR IT PORTFOLIO SETTING NEW STANDARDS FOR YOUR IT SERVICE PROCESSES

12 Bent u toe aan een nieuwe bedrijfswagen? Maak u dan niet te veel zorgen over de cijfers. De prestaties van de Volvo V50 break op gebied van uitstoot en verbruik zorgen immers voor een zeer voordelig VAA en een fi scale aftrekbaarheid van 90% voor de Volvo V50 DRIVe Start/ Stop. Zoals u merkt zijn de cijfers in orde. Tijd om andere V50-voordelen zoals comfort en ruimte te ontdekken bij uw Volvo-verdeler. U zal merken dat deze wagen volledig designed around you is. UW VOLVO V50 BEDRIJFSWAGEN ALLE CIJFERS ZITTEN MEE Nettobijdrage op VAA al vanaf 62,23/maand* 2 /KM FISCALE AFTREKBAARHEID VAN 90 % *Schatting van de maandelijkse bijdrage die de werknemer zal moeten leveren op basis van de hoogst mogelijke aanslagvoet van 53,50% op het bruto belastingsvoordeel van alle aard (gebaseerd op de catalogusprijs van en CO 2 -uitstoot van 99 g CO 2 /KM van de Volvo V50 DRIVe Start/Stop). Contacteer uw Volvo-verdeler voor de fl eetvoorwaarden. Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie KB 19/03/2004: Afgebeeld model ter illustratie. VOLVOCARS.BE

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS ENERGY MANAGEMENT

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS ENERGY MANAGEMENT DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Moderne domotica Groenestroomcertificaten Mobiel en voor Nieuwe regelgeving iedereen

Nadere informatie

VERZEKER JE TOEKOMST 6

VERZEKER JE TOEKOMST 6 DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS No.1/December 11 VERZEKER JE TOEKOMST 6 TIPS VOOR EEN GERUST GEMOED Expertpanel Drie

Nadere informatie

4TIPS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING

4TIPS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS CRM 2.0 Wat is de link tussen sociale media en CRM? Elektronische aangifte Vlotter via

Nadere informatie

ENERGY MANAGEMENT. Bespaart u volgend jaar écht op energie of blijft het bij goede voornemens? Bart Bode Een heldere blik op de energiefactuur

ENERGY MANAGEMENT. Bespaart u volgend jaar écht op energie of blijft het bij goede voornemens? Bart Bode Een heldere blik op de energiefactuur DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Certificatie Sleutel voor efficiënt energiebeleid Energiedashboard Overzicht prestaties

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Business continuity Hou rekening met bedreigingen Exitproces Denk na over mogelijke uitstap

Nadere informatie

PERSONAL FINANCE. Budget SARA VAN WESENBEECK. Tips. Online shoppen Eindelijk volwassen. Mobiliteit kost gezin 4.200 euro per jaar

PERSONAL FINANCE. Budget SARA VAN WESENBEECK. Tips. Online shoppen Eindelijk volwassen. Mobiliteit kost gezin 4.200 euro per jaar DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR SMART MEDIA EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN KNACK PERSONAL FINANCE BUDGET BEHEREN KAN JE LEREN OKTOBER 2014 ivo MeChelS Keuzekracht is

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN. Hoe minder betalen voor uw kleurenprints? Efficiënt documentbeheer rendeert

HET NIEUWE WERKEN. Hoe minder betalen voor uw kleurenprints? Efficiënt documentbeheer rendeert 18 SEPTEMBER 2012 Kosten besparen door duurzaam vlootbeheer 5 tips voor een ecologisch wagenpark P. 2 Is uw mobiel internet veilig genoeg? Slim omgaan met smartphones op het werk P. 3 HET NIEUWE WERKEN

Nadere informatie

DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD

DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD Franchising Ondernemen op een gefundeerde basis 4 Start-ups Financial performance

Nadere informatie

MERGERS & ACQUISITIONS

MERGERS & ACQUISITIONS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Vertrouwen De basis voor elke fusie of overname WCO Wettelijk kader zorgt voor stabiliteit

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN. De ideale werkplek anno 2012 Vastgoedsector speelt in op nood aan vrijheid P. 2

HET NIEUWE WERKEN. De ideale werkplek anno 2012 Vastgoedsector speelt in op nood aan vrijheid P. 2 21 JUNI 2012 De ideale werkplek anno 2012 Vastgoedsector speelt in op nood aan vrijheid P. 2 Werken met data in de wolken Besparen op ITfactuur en files P. 3 HET NIEUWE WERKEN Noodzaak van tweede peiler

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. COMPANY CAR EEN DUURZAME TOEKOMST

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. COMPANY CAR EEN DUURZAME TOEKOMST EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/September 12 Leidraad voor zakelijke rijders en fleetmanagers COMPANY CAR FOTO: BMW FINANCIAL SERVICES EEN DUURZAME

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS 4TIPS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Recyclage batterij en Belg heeft gemiddeld 107 batterij en in huis Hooge Maey Een

Nadere informatie

# 191. "We willen een onmisbare IT-speler worden" STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot!

# 191. We willen een onmisbare IT-speler worden STEPHAN DAEMS EN LUC DE CLERCK CEGEKA. BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! HET MAGAZINE IN HET HART VAN DE ONDERNEMING # 191 APRIL JUNI 2010 BEDRIJFSWAGENS Weg met de CO 2 -uitstoot! PERSONEEL AANWERVEN Met of zonder niet-concurrentiebeding? GROEIENDE KMO'S Wanneer een financieel

Nadere informatie

Solutions. Tesla Model S: Schoon, stijlvol en supersnel. Uw wagenpark vergroenen. Maar hoe? Klantpanel over de toekomst van mobiliteit

Solutions. Tesla Model S: Schoon, stijlvol en supersnel. Uw wagenpark vergroenen. Maar hoe? Klantpanel over de toekomst van mobiliteit Solutions NUMMER 27 - Maart 2013 Tesla Model S: Schoon, stijlvol en supersnel Uw wagenpark vergroenen. Maar hoe? Klantpanel over de toekomst van mobiliteit Leasing: ook voor bedrijfsmiddelen Voorwoord

Nadere informatie

Maatwerk... CAR POLICY MEI 2014 DOSSIER IN DIT NUMMER. FUNCTIE IN DE KIJKER Operations Manager Lars Agten

Maatwerk... CAR POLICY MEI 2014 DOSSIER IN DIT NUMMER. FUNCTIE IN DE KIJKER Operations Manager Lars Agten PERIODIEK MAGAZINE VAN J&T AUTOLEASE - NR 26 MEI 2014 DOSSIER CAR POLICY Maatwerk... IN DIT NUMMER FUNCTIE IN DE KIJKER Operations Manager Lars Agten TESTIMONIALS Mazda6: onbekend, maar niet onbemind MADE

Nadere informatie

CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS 2 Verandering op C-niveau Impact van optimaal documentbeheer 3 Flexibele financiering Supply Chain Finance: ook voor uw bedrijf? 4-5

Nadere informatie

DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD E-COMMERCE

DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD E-COMMERCE DEZE THEMABIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN DE STANDAARD LEES MEER OP WWW.SLIMONLINESHOPPEN.BE E-COMMERCE Februari 2015 ONLINE KAN

Nadere informatie

Er is een focus-verschuiving

Er is een focus-verschuiving DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Nr.1/juni 2010 Toegankelij k, betaalbaar en een snelle implementatie BUSINESS

Nadere informatie

cloud computing ICT Solutions Alles over ICT-advies voor zelfstandigen en kmo s Belgacom Internet Office&Go Flexibel & betrouwbaar

cloud computing ICT Solutions Alles over ICT-advies voor zelfstandigen en kmo s Belgacom Internet Office&Go Flexibel & betrouwbaar Nummer 4 I Juni 2012 ICT Solutions ICT-advies voor zelfstandigen en kmo s Belgacom Internet Office&Go Flexibel & betrouwbaar Eigen hardware op de werkvloer Bring Your Own Device Becloud Hosted Microsoft

Nadere informatie

CHANGE MANAGEMENT. HR IS DE BASIS Voor Nathalie Mazy, CEO van Mercuri Urval, start een veranderingsproject bij de aanwerving van het personeel 3TIPS

CHANGE MANAGEMENT. HR IS DE BASIS Voor Nathalie Mazy, CEO van Mercuri Urval, start een veranderingsproject bij de aanwerving van het personeel 3TIPS 3TIPS DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Communicatie en interactie Nood aan een geloofwaardige leider Opvolging en analyse

Nadere informatie

RISK MANAGEMENT 5TIPS VOOR EEN BETER RISICOBEHEER

RISK MANAGEMENT 5TIPS VOOR EEN BETER RISICOBEHEER DEZE BIJLAGE WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE Verzekeringen Audit is zaak van specialisten Informatie Betere controle leidt tot competitief voordeel

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN. Groepsverzekering. Bedrijfsprocessen. Het Nieuwe Werken in cijfers Hoe ingeburgerd is het? Altijd en overal werken 7 tips

HET NIEUWE WERKEN. Groepsverzekering. Bedrijfsprocessen. Het Nieuwe Werken in cijfers Hoe ingeburgerd is het? Altijd en overal werken 7 tips 27 NOVEMBER 2012 Groepsverzekering ontrafeld Online tool voor veilig en interactief beheer P. 2 Bedrijfsprocessen optimaliseren Kritische analyse rendeert P. 3 HET NIEUWE WERKEN Het Nieuwe Werken in cijfers

Nadere informatie

Bedrijven moeten zich laten begeleiden in hun ICT-ontwikkeling

Bedrijven moeten zich laten begeleiden in hun ICT-ontwikkeling Bedrijven moeten zich laten begeleiden in hun ICT-ontwikkeling Geen enkele sector wordt zo door vernieuwing en innovatie gestuurd als de sector van informatica en telecommunicatie. Een generatie duurt

Nadere informatie

GREEN OFFICE 3TIPS FINANCIËLE VOORDELEN DOOR DUURZAAMHEID. Nummer 2/April 13. 4 experts over: ESCo. Balans. Groen zit in ons hart...

GREEN OFFICE 3TIPS FINANCIËLE VOORDELEN DOOR DUURZAAMHEID. Nummer 2/April 13. 4 experts over: ESCo. Balans. Groen zit in ons hart... DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nummer 2/April 13 GREEN OFFICE 3TIPS 4 experts over: Renoveren naar energieneutraal

Nadere informatie

MANAGEMENT. Autolease Midden Nederland oudgediende in private lease. Fleet Profile: Turning data into business

MANAGEMENT. Autolease Midden Nederland oudgediende in private lease. Fleet Profile: Turning data into business MANAGEMENT INFO Fleet & Lease Zomer 2015 Nieuw Hiltermann Lease Groep in top10 leasemaatschappijen De oude naam Hiltermann Lease wordt nieuw leven ingeblazen door Strix Lease Service, Auto Lease Company

Nadere informatie

Het is Cloudy vandaag David Geens

Het is Cloudy vandaag David Geens Het is Cloudy vandaag David Geens Published: 2010 Categories(s): Non-Fiction, Computers, Information Technology Tag(s): "cloud computing" informatica internet 1 HET IS CLOUDY VANDAAG WAT IS CLOUD COMPUTING

Nadere informatie

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE WELKE TRENDS BRENGEN ONZE GEZONDHEIDSZORG IN BEWEGING? 2015 HEALTHCARE DE TECHNOLOGIE IS KLAAR. NU MOETEN WE ERVOOR ZORGEN

Nadere informatie

Solutions. Mobiliteit in de toekomst. Inspelen op een veranderende vraag. De kentekencard doet in 2014 zijn intrede. De duurzame ambities van TBI

Solutions. Mobiliteit in de toekomst. Inspelen op een veranderende vraag. De kentekencard doet in 2014 zijn intrede. De duurzame ambities van TBI Solutions NUMMER 29 - november 2013 Mobiliteit in de toekomst Inspelen op een veranderende vraag De kentekencard doet in 2014 zijn intrede De duurzame ambities van TBI Athlon Mobiliteitscongres 2013: Rethinking

Nadere informatie

Studierapport Company vehicles Een vlag die vele ladingen dekt

Studierapport Company vehicles Een vlag die vele ladingen dekt Studierapport Company vehicles Een vlag die vele ladingen dekt 6 juni 2012 Inhoudstafel Inleiding... 5 Executive summary... 6 1. Company Vehicles: een vlag die vele ladingen dekt... 11 1.1 Begrippenkader...

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID ORGANISATIE VAN DE TOEKOMST

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID ORGANISATIE VAN DE TOEKOMST DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Elektrisch rij den Een bij drage aan het imago van een bedrij f Informatietechnologie

Nadere informatie