Elektrische vlootvoertuigen : aantrekkelijk?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektrische vlootvoertuigen : aantrekkelijk?"

Transcriptie

1 Elektrische vlootvoertuigen : aantrekkelijk? Conclusion Paper, Be.eV#2, Brussel, 17 Januari Twee vloottypes worden hier beoogd : enerzijds de professionele nutsvoertuigen (bestelwagens, vrachtwagens, vuilniswagens, ) en anderzijds de bedrijfsvoertuigen die ter beschikking worden gesteld voor de professionele verplaatsingen, maar eveneens dienen voor het privé gebruik. Diverse actoren hebben hierover specifieke verwachtingen: leasingmaatschappijen, werkgevers, gebruikers, Zullen de bedrijfsvloten de markt van de EV lanceren? De vloten zijn een evidenter middel om elektrische voertuigen op de markt te brengen. De ondernemingen kunnen makkelijker dan een particulier alternatieve oplossingen vinden voor een beperkte autonomie. Zij hebben een grotere financiële marge om dit type voertuig aan te schaffen en meer opties inzake mobiliteitsbeleid (auto + trein + Cambio + thermische auto +...), waarvoor de EV slechts een gedeelte van de verplaatsingen moeten verzekeren. Zij kunnen eenvoudiger pilootprojecten opstarten en het zo voor de autobestuurders mogelijk maken om de elektrische voertuigen te testen. Ja, want de voordelen zijn onmiskenbaar Verscheidene deelnemers aan het Platform beheren een vloot van elektrische voertuigen en/of ontwikkelen projecten. De voordelen van een elektrische vloot zijn: - Een positief imago voor de onderneming, op voorwaarde dat men een adequate communicatie verzekert naar het publiek toe ; de garantie dat enkel de hernieuwbare energie wordt gebruikt lijkt een pluspunt te zijn in dit geval. De pilootprojecten om de levensvatbaarheid van de elektromobiliteit te evalueren, moeten na de testfase worden gevolgd door een beleid. In Nederland wordt dit argument reeds vaak aangewend. - Een kostenvermindering, dank zij de fiscale voordelen (fiscale aftrek en vermindering van de taksen). Dit voordeel bestaat echter niet voor de publieke bedrijfsvloten ; de meningen betreffende de fiscale aantrekkingskracht van de bestaande incentives en van hun niveau, zijn dan ook verdeeld. - Een vermindering van de gebruikskosten, in vergelijking met de brandstofkaarten en de klassieke onderhoudsbeurten ; het energiebeheer kan vrij belangrijke winsten opleveren aangezien de rijstijl bij een EV het verbruik veel meer beïnvloedt dan bij een thermisch voertuig. Het is cruciaal in dit geval om goed te bepalen wie de energiekos

2 ten betaalt. Bij de handelsvloten, kunnen de aankoop en gebruikskosten van speciale nutsvoertuigen (bussen, vuilniswagens, veegmachines ) op relatief korte termijn worden afgeschreven (voor voertuigen die meestal een lange levensduur hebben zoals de gemeentelijke voertuigen). De opvolging van het verbruik en van de oplaadniveaus is makkelijk beheersbaar met de informatica (Internet, smartphone). - De mogelijkheid om «hulpdiensten» aan te bieden. Deze diensten bestaan in de herverkoop van elektrische capaciteiten op het net, in samenwerking met de regulatoren en de netbeheerders (ELIA) en dit met het doel om het net te balanceren. Zoals wetenschappelijke studies het in het buitenland over de grote bedrijfsvloten hebben aangetoond, zou de vergoeding die verkregen wordt uit de hulpdiensten, het mogelijk maken om de vloot van EV te rendabiliseren. Toch moet men de ondernemingen die geen deel uitmaken van de elektrische sector sensibiliseren voor deze weinig bekende mogelijkheid. Bovendien is bijkomend onderzoek noodzakelijk om de impact van de laad ontlaadcycli te evalueren op de langetermijn vermindering van de batterijprestaties en de economische impact van de primaire afstellingen (aanbiedingen binnen de minuut) en secundaire afstellingen (aanbiedingen binnen het kwartier). Projecten hieromtrent worden ontwikkeld binnen het kader van het Europees SET Plan. - De mogelijkheid om «second life» batterijen te gebruiken voor de statische opslag van elektriciteit wanneer hun residuele capaciteit hen niet meer toelaat om te worden gebruikt in een voertuig. - In de toekomst zouden andere voordelen kunnen worden voorbehouden voor de gebruikers van EV indien de overheden deze voordelen specifiek wensen te steunen, zoals bijvoorbeeld het gratis terbeschikkingstellen van een parkeerplaats. Voor een commerciële onderneming zou het plaatsen van laadpalen voor de klanten voor klantenbinding kunnen doen zorgen. - Vanuit het collectieve standpunt is het duidelijk dat de uiterlijke kenmerken (vermindering van afhankelijkheid van aardolie, verbetering van de openbare gezondheid, vermindering van geluidsoverlast, ) van de elektromobiliteit geaccentueerd worden door de elektrificatie van de vloten. Toch zijn er ook grenzen De eerste proefnemingen wijzen echter op enkele barrières voor de ontwikkeling van de vloten op het niveau van de bedrijfswagens : de rechten die werden verworven door het personeel zijn thans niet in overeenstemming met het aanbod aan elektrische voertuigen (omvang, autonomie, standing, aantrekkingskracht van de eerste elektrische voertuigen ). Dit aanbod is niet vergelijkbaar met dit van de thermische voertuigen. Men verwacht echter op middellange termijn een diversifiëring van de modellen in de schoot van elk merk, aangezien de populairste merken bij de gebruikers allemaal elektrische voer

3 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. tuigen ontwikkelen. De bedrijfsleiders betreuren momenteel het ontbreken van elektrische voertuigen in het middenklassesegment. Het verlies van de brandstofkaart wordt ook negatief ervaren door de personen die nu dit voordeel genieten, vooral indien ze wordt vervangen door het opladen van het voertuig thuis s nachts. De vlootbeheerders zoeken naar modaliteiten om dit verlies door verschillende mobiliteitsdiensten te compenseren, zoals het terbeschikkingstellen van thermische voertuigen voor de vakanties, treinabonnementen, of carsharing, aankoop van fietsen, terbeschikking stellen van parkeerplaatsen in de steden, enz.. Sommigen evoceren zelfs een evolutie van de bedrijfswagen naar een mobiliteitsconcept voor de familie? Voor de werkgevers die een vloot beheren blijven er grote onzekerheden bestaan betreffende de herverkoop van een elektrisch voertuig, alsook de slijtage van de batterij..de gebruikskosten zijn nog niet volledig gekend. Maar een elektrische motor lijkt zeer bestendig. Leasing blijkt weinig aantrekkelijk indien deze onzekerheden betreffende de prijs een weerslag hebben op de prijs van de leasing. Bij de aankoop zullen de prijsverminderingen kleiner zijn aangezien het ook om kleine hoeveelheden gaat. Het beheer van een belangrijke vloot van EV zal ook een bijzondere aandacht vergen bij het beheer van de laadpieken. De vrees voor een weerslageffect wordt uitgedrukt, maar het bestaan ervan moet nog worden aangetoond. Bovendien wordt dit weerslageffect nog versterkt in het geval van de bedrijfswagens: niet vervuilende EV zouden in groter aantal circuleren en verhoogde mobiliteitsproblemen veroorzaken. De limiet betreffende de autonomie van de EV zou het aantal kilometers verminderen in verhouding tot een thermisch voertuig. Naargelang de betalende partij die de elektriciteit betaalt, zou een bepaalde besparing kunnen worden gedaan, maar het voordeel van de «brandstofkaart» zal echter moeilijk kunnen worden in vraag gesteld. De bescherming van het privéleven, die verbonden is met het verzamelen van rijgegevens, lijkt bij de EV geen grotere risico s in te houden dan bij de klassieke thermische voertuigen. Het zullen ongetwijfeld andere actoren zijn die toegang zullen hebben tot de gegevens. Tenslotte wordt het ontbreken van standaardisering van de stopcontacten opnieuw geëvoceerd.

4 Wij besluiten met de volgende vaststellingen: 1. De valorisatie van de hulpdiensten is ongetwijfeld mogelijk, maar vereist een aanpassing en veronderstelt kosten voor de uitwerking ervan. Het zal voordelen op middellange termijn betreffen, veeleer dan op korte termijn. 2. De ontwikkeling van de elektromobiliteit vereist van de overheden om een visie te ontwikkelen: a. Betreffende het beheer van de voordelen in natura inzake de bedrijfswagens, b. In termen van bewustmaking van de vlootbeheerders i. Voor de voordelen en verplichtingen van de hulpdiensten van het net ii. Voor de milieubelangen en de financiering op lange termijn van de elektrificatie van hun voertuigen. 3. De elektrificatie van de bedrijfsvloten zal geen plots fenomeen zijn, maar progressief gebeuren.

5 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België. Internet: NL : FR : Adres: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Dienst Externe Betrekkingen Koning Albert II laan Brussel e mail: Contact personen: Maarten Noeninckx (NL) Tel. : gsm : Marie H. Novak (FR) Tel. : gsm : Stéphanie Bonnard (FR) Tel. : Fax : Anne Florence Taminiaux (FR) Tel. : Fax : anne

Eindrapport genetwerkte elektrische mobiliteit

Eindrapport genetwerkte elektrische mobiliteit Eindrapport genetwerkte elektrische mobiliteit Het pilootproject elektrische wagens Plug and Ride doorgelicht Eindrapport Plug and Ride Bond Beter Leefmilieu en CIEM 1 Colofon Juli 2011 Bond Beter Leefmilieu

Nadere informatie

De bijdrage van Elia op deze raadpleging dient niet als vertrouwelijk beschouwd te worden.

De bijdrage van Elia op deze raadpleging dient niet als vertrouwelijk beschouwd te worden. Bijdrage Elia aan de openbare raadpleging van de CREG inzake de maatregelen die moeten worden genomen om de toereikendheid van conventionele productiemiddelen van elektriciteit in België te waarborgen

Nadere informatie

Autodelen: een handboek voor lokale besturen

Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen colofon Deze publicatie is een uitgave van Bond Beter Leefmilieu in het kader van het Europese MoMo-project More

Nadere informatie

de invoering van intelligente meetsystemen: visie van BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

de invoering van intelligente meetsystemen: visie van BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20130111-162) betreffende: de invoering van intelligente meetsystemen: visie van BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk

Nadere informatie

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be

THEMANUMMER. Elektrische voertuigen. Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be THEMANUMMER Elektrische voertuigen Afgiftekantoor Brussel X Nummer 73 Januari 2011 http://www.febiac.be 02 1) Een alternatief voor benzine en diesel a. Luchtkwaliteit sneller verbeteren b. Klimaatverandering

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE FASES 2 VAN DE BEDRIJFSVERVOEPLANNEN

ANALYSE VAN DE FASES 2 VAN DE BEDRIJFSVERVOEPLANNEN Mobiliteit > Professionelen en Mobiliteitsraadgevers ANALYSE VAN DE FASES 2 VAN DE BEDRIJFSVERVOEPLANNEN Stand van zaken van het mobiliteitsmanagement in de grote Brusselse bedrijven Versie april 2010

Nadere informatie

STUDIE (F)100204-CDC-929

STUDIE (F)100204-CDC-929 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007)

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) 1 DEEL II: ACTIEPLAN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 12 DEEL III: ACTIEPLAN VAN HET WAALSE GEWEST 1. Toestand in het

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt www.mineco.fgov.be januari 2005 de Spamming IN 24 VRAGEN & ANTWOORDEN de Spamming

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

OPSTELLEN VAN EEN DRAAIBOEK MET BETREKKING TOT DE ROL VAN DE FEDERALE OVERHEID ALS LAUNCHING CUSTOMER VAN ELEKTRISCHE MOBILITEIT IN BELGIË

OPSTELLEN VAN EEN DRAAIBOEK MET BETREKKING TOT DE ROL VAN DE FEDERALE OVERHEID ALS LAUNCHING CUSTOMER VAN ELEKTRISCHE MOBILITEIT IN BELGIË OPSTELLEN VAN EEN DRAAIBOEK MET BETREKKING TOT DE ROL VAN DE FEDERALE OVERHEID ALS LAUNCHING CUSTOMER VAN ELEKTRISCHE MOBILITEIT IN BELGIË EINDRAPPORT 20/11/12 TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN DIESTSESTEENWEG

Nadere informatie

STUDIE (F)150604-CDC-1422

STUDIE (F)150604-CDC-1422 Niet-vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: +32 2 289 76 11 Fax: +32 2 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

ADVIES OVER HET GEWESTELIJK LUCHT-, KLIMAAT-, EN ENERGIEPLAN

ADVIES OVER HET GEWESTELIJK LUCHT-, KLIMAAT-, EN ENERGIEPLAN Bladzijde 1/8 ADVIES OVER HET GEWESTELIJK LUCHT-, KLIMAAT-, EN ENERGIEPLAN De Commissie, die vergaderde op 29 juni 2015, en die de heren Julien Guillaume en Renaud Prioux van het kabinet van minister Fremault

Nadere informatie

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN ELEKTRICITEIT

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN ELEKTRICITEIT COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN ELEKTRICITEIT I. Inleiding De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) heeft modelbestekken opgesteld voor de aankoop van elektriciteit en gas,

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. houdende maatregelen ter versterking van de financiële structuur van de Vlaamse kleine en middelgrote ondernemingen

VOORSTEL VAN DECREET. houdende maatregelen ter versterking van de financiële structuur van de Vlaamse kleine en middelgrote ondernemingen Stuk 51t (1993-1994) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1993-1994 17 MAART 1994 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer S. De Clerck C.S. - houdende maatregelen ter versterking van de financiële structuur van de

Nadere informatie

Dossier van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dossier van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dossier van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2012 INHOUDSTABEL INLEIDING... 5 HOOFDSTUK I... 6 1 Verplaatsingen

Nadere informatie

Cloudcomputing. Een kans voor de Belgische economie

Cloudcomputing. Een kans voor de Belgische economie Cloudcomputing Een kans voor de Belgische economie Cloudcomputing Een kans voor de Belgische economie ii Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel

Nadere informatie

Wat kan de bedrijfsrevisor als raadgever voor u doen?

Wat kan de bedrijfsrevisor als raadgever voor u doen? Wat kan de bedrijfsrevisor als raadgever voor u doen? Door zijn deskundigheid en ervaring kan de bedrijfsrevisor u op verschillende domeinen begeleiden. Men kan een beroep doen op een bedrijfsrevisor voor

Nadere informatie

BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN?

BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN? februari 2013 BESCHERMING VAN DE CONSUMENTEN BIJ DE VERKOOP VAN CONSUMPTIEGOEDEREN WELKE ZIJN DE RECHTEN VAN DE CONSUMENTEN? Bescherming van de consumenten bij de verkoop van consumptiegoederen Welke

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Studie STUDIE-20121119-04 betreffende de invoering van een progressieve tarifering zoals voorgesteld door de CWaPE in haar studie

Nadere informatie

Memorandum Gewestverkiezingen

Memorandum Gewestverkiezingen Memorandum Gewestverkiezingen 2009 Voorstellen met het oog op het herstellen van de voorwaarden voor menselijke waardigheid en de uitoefening van de rechten van de mens die ondermijnd worden door armoede.

Nadere informatie

Your Power Tractie-energie

Your Power Tractie-energie Your Power Tractie-energie Inhoudsopgave 1. Wat is tractie-energie? 3 1.1 Van producent tot trein 1.2 Voordelen 1.3 Energie, spanning of stroom 1.4 Transport en distributie 1.5 Levering van tractiestroom

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand. RVV 369 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een lastenkohier houdende minimumdekkingsvoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten Rechtsbijstand. Brussel, 23 oktober 2006 SAMENVATTING De Raad voor het

Nadere informatie

Green Tax Battle electric. Beoordeling van de vijf voorstellen

Green Tax Battle electric. Beoordeling van de vijf voorstellen Green Tax Battle electric Beoordeling van de vijf voorstellen Rapport Delft, april 2015 Opgesteld door: A. (Arno) Schroten (CE Delft) H.P. (Huib) van Essen (CE Delft) N.E. (Niels) Muller (Loyens & Loeff)

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Operationele leasing en internet: een perfect huwelijk?

Operationele leasing en internet: een perfect huwelijk? Operationele leasing en internet: een perfect huwelijk? Online leasemaatschappijen plaatsen op hun websites modules voor offerteberekeningen en het beheer van wagenparken. Doordat ze erg gedetailleerd

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS ENERGY MANAGEMENT

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS ENERGY MANAGEMENT DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Moderne domotica Groenestroomcertificaten Mobiel en voor Nieuwe regelgeving iedereen

Nadere informatie

SITUERING. 1 http://www.elia.be/en/about-elia/publications/reports

SITUERING. 1 http://www.elia.be/en/about-elia/publications/reports Verslag over de vooruitgang van de ontwikkeling van de interconnectiecapaciteit en het vraagbeheer 13 februari 2015 SITUERING Elia System Operator ( Elia ) werd op 18 juli 2013 geïnformeerd over de beslissingen

Nadere informatie

VBO-ANALYSE. Financiering van investeringen: credit crunch of niet?

VBO-ANALYSE. Financiering van investeringen: credit crunch of niet? VBO-ANALYSE Financiering van investeringen: credit crunch of niet? Oktober 2013 8,1% II kloof van de investeringen tot het precrisisniveau 13,9% II toename van de kredietverlening aan (niet-financiële)

Nadere informatie