Herman de Zonnestroomverdeler

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herman de Zonnestroomverdeler"

Transcriptie

1 Herman de Zonnestroomverdeler is een product van LENS BV Rendabele & flexibele zonnestroom voor VvE s met Herman de Zonnestroomverdeler Een eigen zonnesysteem is duurzaam én winstgevend. Wij zijn dan ook van mening dat iedereen hiervan moet kunnen profiteren. Of u nou huurder of koper bent, een eigen dak heeft of er één deelt. Daarom hebben wij Herman de Zonnestroomverdeler ontwikkeld. Met Herman kunnen nu óók Verenigingen van Eigenaren (VvE s) met een gedeeld dak optimaal profiteren van de voordelen van duurzame zonnestroom. Herman verdeelt de zonnestroom van een gezamenlijk zonnepanelenveld met één omvormer over de aangesloten woningen. Doordat ieder huishouden de opgewekte zonnestroom apart teruglevert aan het net, salderen u en uw medebewoners tegen het hoogst mogelijke tarief. Bovendien heeft u samen de verdeling van de zonnestroom helemaal zelf in de hand! De voordelen van zonnestroom met Herman: Hoogste vergoeding voor uw zonnestroom Zelf controle over de verdeling van de stroom Altijd inzicht in opbrengst en verbruik Standaard monitoring van de installatie Toekomstbestendig dankzij slimme software Uitgebreide garantie op de installatie!

2 Zonnestroom In Nederland kunnen we jaarlijks gemiddeld 900 uur gebruik maken van de onuitputtelijke energie van de zon. Zonnepanelen werken dan op volle kracht werken om ons duurzame zonnestroom te leveren. Deze zonnestroom gaat via een omvormer naar de elektriciteitsmeter. Als er vraag is naar stroom op de elektriciteitsmeter wordt de zonnestroom direct gebruikt. Zo niet: dan levert u de stroom aan het elektriciteitsnet. Uw eigen netwerk Met Herman bent u flexibel in de verdeling van de gezamenlijk opgewekte zonnestroom. Via de app Mijn Herman heeft u dit zelf in de hand. De opbrengsten en verdeling van de zonnestroom zijn voor alle bewoners te bekijken. Met Herman creëert u uw eigen zonnestroomnetwerk, waarmee u de lokaal opgewekte energie slim kunt verdelen over de aangesloten huishoudens. Met Herman heeft u het samen in eigen hand. Verdienen aan zonnestroom Uw energierekening valt sowieso lager uit wanneer u zonnestroom opwekt. Wanneer u de zonnestroom zelf gebruikt spaart u direct geld uit. Wanneer u de zonnestroom niet gebruikt levert u deze aan het net en ontvangt u hier een vergoeding voor. In dat geval verrekent uw energieleverancier de stroom die u heeft afgenomen met de zonnestroom u heeft teruggeleverd. Dit verrekenen gebeurt op jaarbasis en noemen we salderen. Dat betekent dat u per saldo minder stroom hoeft af te rekenen, of dat u zelfs geld ontvangt. Zo verdienen zonnepanelen zichzelf binnen een aantal jaren terug. Daarna leveren ze u nog tientallen jaren gratis zonnestroom. Zon met Herman: de hoogste vergoeding Hoeveel u bespaart op uw energierekening en hoe snel de panelen zichzelf terugverdienen, is afhankelijk van twee factoren: de grootte van het zonnesysteem én de vastgestelde vergoeding voor iedere kilowattuur (kwh) zonnestroom die u teruglevert. Voor de vergoeding geldt: kleine hoeveelheden leveren veel op en grote hoeveelheden relatief weinig. Dit pakte tot nu toe ongunstig uit voor VvE s met een gedeeld dak. Zij konden de stroom van een groot zonnepanelenveld vaak alleen kwijt via de collectieve elektriciteitsmeter. Dit gaat om grote hoeveelheden en hierdoor kregen VvE s een prijs van vaak minder dan 0,13 per kwh. Dit terwijl een individueel huishouden (grondgebonden woning) 0,23 per kwh vergoed krijgt! Daarom hebben wij Herman de Zonnestroomverdeler ontwikkeld. Met Herman salderen u en uw medebewoners via de eigen privémeter. Zo ontvangt u samen de hoogste vergoeding ( 0,23 per kwh) en verdient u de installatie sneller terug. Herman de Zonnestroomverdeler, winnaar van de Rabobank Herman Wijffels Innovatieprijs De zonnestroomverdeler maakt zonnestroom voor iedereen toegankelijk en rendabel. Het is ook een sociale innovatie: bewoners gaan samen zonnestroom opwekken en verdelen. Dat bevordert het onderlinge contact." Jury Rabobank Herman Wijffels Innovatieprijs Zon met Herman: Duurzaam, rendabel & flexibel. De zekerheid van zorgeloze zonnestroom!

3 Het ideale systeem? VvE s met zonnestroomambities kunnen kiezen uit meerdere opties. Elke optie heeft zijn eigen voor- en nadelen. Met Herman hebben we de voordelen van deze twee systemen gecombineerd en daar het aspect flexibiliteit aan toegevoegd. 1. Kleine zonnesystemen met eigen omvormers 1. Deze kleine setjes bestaan uit drie tot twaalf zonnepanelen. Ieder setje levert de zonnestroom via een kleine omvormer aan een elektriciteitsmeter van een huishouden. Voordeel: de eigenaar van het setje panelen saldeert tegen het hoogste tarief ( 0,23 per kwh). Nadelen: kleine zonnesystemen zijn duurder dan één groot systeem, kleine omvormers hebben een lager energetisch rendement, de bekabeling is duurder en is er sprake van stroomverlies Een groot zonnesysteem op de collectieve meter Alle zonnepanelen met elkaar verbinden in één groot systeem met één grote omvormer lijkt financieel en technisch gezien de voordeligste oplossing. Maar, via één grote omvormer kan alle zonnestroom alléén op de collectieve elektriciteitsmeter ingevoerd worden. Het grote nadeel hiervan is dat de vergoeding voor de zonnestroom die u via deze collectieve meter teruglevert, in bijna alle gevallen laag is (zie Rekenvoorbeeld ). Het resultaat: een laag rendement en lange terugverdientijd. 3. Een zonnestroomnetwerk met Herman Herman combineert het beste van de voorgaande zonnesystemen door de zonnestroom van één groot systeem te verdelen over de elektriciteitsmeters van de individuele huishoudens. Hierdoor behaalt u het hoogste rendement. 3. Bijkomende voordelen zijn de flexibiliteit en de 24/7 monitoring van het systeem. Uw installateur weet zo altijd direct of het systeem wel of niet optimaal werkt en onderneemt actie wanneer dit nodig is. Een gezamenlijk aangestelde beheerder kan de zonnestroom te allen tijde verdelen en alle deelnemende bewoners hebben inzicht in de verdeling en de opbrengsten.

4 Hoe werkt het? De zonnepanelen op het dak worden aangesloten op een omvormer. Deze zet de zonnestroom (DC) om naar stopcontactstroom (AC). Vervolgens verdeelt Herman de AC-stroom over 2 tot maximaal 16 aangesloten huishoudens. Hieronder is dit schematisch weergegeven: Herman: spil in uw zonnestroomnetwerk Herman is een kastje, met schakelaars en een computerchip als belangrijkste onderdelen. De schakelaars zijn gebouwd met betrouwbare en bewezen technologieën die bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor Nederlandse bruggen en sluizen. In de programmering van de unieke computerchip is maar liefst acht jaar aan ontwikkeling in gestoken. Herman s veilige en gebruiksvriendelijke internetapplicatie Mijn Herman heeft vele voordelen. Zo hebben de gebruikers volledige controle over hun eigen zonnestroomnetwerk en real time inzicht in het resultaat. Bewoners bepalen samen de verdeling van de zonnestroom. De aangewezen beheerder kan deze verdeling eenvoudig instellen via de app Mijn Herman waarna de huishoudens hun deel van de stroom geleverd krijgen. Wanneer (nieuwe) bewoners niet mee willen doen of wanneer er woningen leegstaan, regelt de beheerder de wijzigingen in een handomdraai. Zijn er deelnemers met een lager weekendtarief? Dan ontvangen zij de zonnestroom alleen doordeweeks. Alle deelnemende bewoners hebben inzage in de verdeling van de zonnestroom, ze kunnen precies zien hoeveel euro s, kilowattuur en CO2-besparing het zonnestroomnetwerk oplevert én of alles goed functioneert. Zo niet, dan krijgt de installateur automatisch een bericht en is het probleem zo verholpen. Herman de Zonnestroomverdeler is een nodige en tastbare innovatie waar vele duizenden mensen iets aan kunnen hebben! Marjan Minnesma, directeur Stichting Urgenda

5 Rekenvoorbeeld Iedere situatie kent zijn eigen specifieke uitgangspunten, oplossingen en berekeningen. Om toch een indicatie te geven van de kosten en baten van een zonnestroomnetwerk, volgt hier een rekenvoorbeeld. Stel: zes bewoners van een VvE willen zonnestroom. Op het gezamenlijke dak passen 45 zonnepanelen. Voor de gangverlichting verbruikt de VVE per jaar kwh op de collectieve elektriciteitsmeter. Een zonnestroomnetwerk mét Herman levert de stroom terug op de elektriciteitsmeters van de huishoudens. Eén groot zonnesysteem (zonder Herman) levert de stroom terug op de collectieve elektriciteitsmeter. De verschillen in investeringen en opbrengsten vindt u in de volgende tabel: Rekenvoorbeeld 45 panelen Zonnestroomnetwerk met Herman Groot Zonnesysteem Totale Investering Opgewekte Zonnestroom, 1e jaar kwh kwh Vergoeding Zonnestroom, per kwh 0,23 0,115 Opbrengst Zonnestroom, 1e jaar Licentie Herman, 1e jaar - 230,- Terugverdientijd 9,5 jaar 14 jaar Jaarlijks rendement 10,5% 7,1% Per deelnemer Investering Netto opbrengst, 1e jaar Het zonnestroomnetwerk mét Herman verdient zichzelf in dit geval 4,5 jaar sneller terug dan een systeem op de collectieve meter. Na de terugverdienperiode kunnen de zes bewoners rekenen op tientallen jaren gratis zonnestroom. Uitgangspunten Rekenvoorbeeld: Deze berekening is exclusief eventuele subsidies. Investering all-in: installatie (plat dak, 6% BTW) & alle materialen: (Yingli 250WP, SMA-omvormer, Herman, Solarstell montage, Eldra-bekabeling 21% BTW). Prijzen LENS. Licentie Herman p. jaar: 50,- per Herman, 30,- per aansluiting Jaarlijkse stijging v.d. elektriciteitsprijs van 4%, over een periode van 10 jaar Rendementsafname zonnepanelen 0,8% per jaar Zorgeloze zonnestroom: LENS Installatie Service Contract Goedkoop is duurkoop. Dat geldt zeker voor zonnesystemen. Daarom werken wij alleen met materialen van de hoogste kwaliteit. In de regel is uw zonnestroomsysteem na de installatie dan ook onderhoudsvrij. Desalniettemin wilt u zich geen zorgen maken over mogelijke schade aan uw installatie en eventueel productieverlies. Het LENS Installatie Service Contract zorgt ervoor dat u zich over deze scenario s geen zorgen hoeft te maken. Wij monitoren uw installatie op afstand en ondernemen actie wanneer deze niet optimaal functioneert. Als er iets aan de hand is weten wij dat voordat u het zelf doorheeft. Met de uitgebreide monitoring van de systemen kunnen we ook een uitstekende garantie op de installatie bieden. Alle materialen (met uitzondering van de omvormers), de opstal van uw installatie én de misgelopen productie van zonnestroom bij een storing, zijn verzekerd. Zo biedt LENS u alle zekerheden van onderhoud en garantie in één overzichtelijke polis! Vraag naar de prijzen en voorwaarden bij één van onze medewerkers!

6 Investering, opbrengst & verdeling Met Herman kan de zonnestroom op iedere gewenste wijze worden verdeeld onder huiseigenaren, huurders of een combinatie van eigenaren en huurders. In de praktijk zijn er drie verschillende opties om de investering en opbrengsten onderling te verdelen: 1. Verdeling naar VvE-bijdrage In het ideale geval participeren alle VvE-leden in het zonnestroomnetwerk. De investering kan in dat geval gedaan worden uit VvE-gelden. De zonnestroom kan naar verhouding van de VvE-bijdrage worden verdeeld. 2. Verdeling naar investering Een andere mogelijkheid is dat een deel van de bewoners zelf investeert in het zonnestroomnetwerk. In dit geval kunnen deelnemende bewoners de zonnestroom verdelen in verhouding tot de individuele investeringen in het zonnestroomnetwerk met Herman (zie voorbeeld 1), of investeren per zonnepaneel (zie voorbeeld 2). 3. Verdeling onder deelnemers en niet-deelnemers Een andere optie is het leveren van zonnestroom aan VvE-leden of huurders die niet willen of kunnen investeren, maar wél zonnestroom willen ontvangen. In overleg kan de opgewekte stroom aan hen worden geleverd voor een bepaalde prijs en periode. Bijvoorbeeld 0,20 per kwh voor de komende 5 jaar. Zo kan de investering worden terugverdiend en kunnen álle bewoners profiteren van zon van eigen dak. Opties 2 en 3 zijn mogelijk onder specifieke juridische voorwaarden die LENS heeft uitgezocht en toegepast. Wij lichten deze mogelijkheden graag persoonlijk toe. Voorbeeld 1: Tien bewoners investeren totaal in het zonnenetwerk met Herman. Vijf van hen leggen ieder in. De overige vijf bewoners investeren ieder De bewoners die investeren ontvangen ieder 8% van de zonnestroom. De bewoners die investeren ieder 12%. Voorbeeld 2: Investeren per zonnepaneel blijkt een goede manier te zijn om draagvlak te verzamelen onder de bewoners en om de kosten & baten van de zonnestroom overzichtelijk te verdelen*. Stel: Piet schrijft in op 6 zonnepanelen, Anne-Marie wil er 8 en Jan 10. Dit zijn in totaal 24 panelen. Op basis hiervan wordt de zonnestroom als volgt verdeeld: Piet 25%, Anne-Marie 33,33% en Jan 41,66%. *Voor een aantrekkelijke terugverdientijd is een minimuminschrijving van 5 panelen per persoon aan te raden. Financiering via ESCO-constructie U kunt er voor kiezen om uw zonnestroominstallatie door LENS te laten financieren. Samen met uw medebewoners sluit u dan een afnamecontract af met LENS voor een bepaalde looptijd (10, 15 of 20 jaar). Deze financieringsconstructie wordt ESCO (Energie Service Contract) genoemd. LENS is in deze situatie verantwoordelijk voor de financiering, aanschaf, installatie, beheer, verzekering en onderhoud van het complete zonnesysteem. Voor dit systeem gebruiken wij alleen duurzame, kwalitatief hoogstaande materialen, die een lange levensduur en gering onderhoud garanderen.

7 Samen aan de slag! Wij leveren alle producten en diensten die nodig zijn voor een zonnestroomnetwerk met Herman: het zonnesysteem zelf, het installatiewerk, service & onderhoud. Onze ervaring met VvE s leert dat het komen tot draagvlak en besluitvorming de grootste uitdaging vormt. Daarom gaan wij een stap verder dan alleen het leveren van de techniek, en bieden wij uw VvE ook begeleiding bij het sociale proces. Om zo soepel mogelijk van oriëntatie naar realisatie te komen, doorlopen wij samen mét u de volgende stappen: Stap 1: Inzicht & draagvlak Voordat u aan de slag gaat is het belangrijk om te weten waar het draagvlak en de eventuele weerstand zit. Hiervoor hebben wij een enquête ontwikkeld die u onder uw medebewoners kunt verspreiden. Uiteraard wilt u ook weten wat de mogelijkheden voor zonnepanelen voor uw VvE überhaupt zijn. Vragen als: Hoeveel panelen kunnen er op ons dak? Wat zijn de kosten & opbrengsten? beantwoorden wij in een vrijblijvende, indicatieve offerte. (Let op: de offerte is een schatting op basis van stelposten). Met de uitkomsten van de enquête en de informatie in de indicatieve offerte kunt u gericht aan het benodigde draagvlak binnen uw VvE bouwen. Stap 2: Technische Analyse Om een écht realistisch beeld van de mogelijkheden en kosten te geven, moeten we bij u langskomen. Dat doen we bij het maken van onze technische analyse, de volgende stap in het proces. Eén van onze specialisten komt bij u langs en brengt nauwkeurig in kaart hoe het zonnesysteem het beste geïnstalleerd kan worden en welk systeem voor uw situatie het hoogste rendement oplevert. De technische analyse bevat gedetailleerde ontwerpen van de ideale opstelling van de panelen en een overzicht van de kosten en baten. Voor de technische analyse brengen wij een bedrag in rekening dat deels in mindering wordt gebracht als u besluit over te gaan tot realisatie. Stap 3: Realisatie In deze fase maken wij de plannen voor u concreet in een definitieve offerte. Vervolgens gaan onze installateurs op basis van de Technische Analyse aan het werk met het aanbrengen van de installatie. Stap 4: Duurzaam gebruik Onze opvatting van duurzaamheid? Kwaliteit over een lange periode! De zonnepanelen en Herman bieden u en uw medebewoners meer dan 25 jaar rendabele en schone energie. Wij werken alleen met materialen die een lange levensduur en gering onderhoud garanderen. Mocht er toch een storing optreden, dan meldt Herman dat direct bij onze installateurs zodat het euvel snel kan worden opgelost. Bovendien bieden wij u een garantie op de installatie en de werkzaamheden van maar liefst 20 jaar (vraag onze medewerkers naar de specifieke voorwaarden). Zo bieden we u een zonnestroomnetwerk waar u jarenlang zorgeloos gebruik van kunt maken! Herman: juridisch gelijk gesteld aan individueel systeem Herman voldoet aan alle huidige wet- en regelgeving en is bovendien zo ontwikkeld dat hij immuun is voor beleidsveranderingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen: AgentschapNL) heeft onlangs een technische en juridische check uitgevoerd op één van onze projecten. De conclusie was dat Herman juridisch gelijk gesteld moet worden aan individuele zonnesystemen. Dit betekent bijvoorbeeld dat u voor VvE-subsidies én voor individuele subsidies in aanmerking komt.

8 Meer weten? Wilt u een vrijblijvende prijsindicatie voor uw zonnestroomnetwerk? Heeft u vragen n.a.v. deze brochure? Laat het ons weten! T: E: I:

Flexibele & Rendabele Zonne-energie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie Flexibele & Rendabele Zonne-energie Voor Verenigingen van Eigenaren Herman is een product van LENS Inleiding Zonne-energie is duurzaam én winstgevend. Wij geloven in een wereld waar mensen hier samen de

Nadere informatie

Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal

Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal 1 2 1) Inleiding / Over ons 4 2) Waarom zonnepanelen 5 a) Zonnepanelen voor een beter milieu b) Investeren in de toekomst

Nadere informatie

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport:

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport: V.v.E. INSULINDE De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT Rapport: Haalbaarheidsonderzoek plaatsing zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex INSULINDE Groeidocument start januari 2015 R. Böhm

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen Antwoorden op veel gestelde vragen Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw woning veel gestelde vragen

Zonnepanelen op uw woning veel gestelde vragen Zonnepanelen op uw woning veel gestelde vragen Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Kom ik in aanmerking voor zonnepanelen?...

Nadere informatie

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden: Als u zonnepanelen wilt plaatsen

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen

Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen Versie: augustus 2014 Atrivé Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Wat is zonne-energie?...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen complex 105 en 141 pagina 1 van 5

Veelgestelde vragen complex 105 en 141 pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Energielasten bepalen voor een groot deel uw woonlasten. Wij doen dit aanbod voor het plaatsen van zonnepanelen om uw woonlasten te beperken. Door het plaatsen

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren)

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Wat is zonne-energie?...

Nadere informatie

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Om de woonlasten voor onze huurders te beperken willen wij zonne-energie voor onze huurders beschikbaar maken. Kosten voor het gebruik

Nadere informatie

VvEs met Energie FAQs over zonne-energie

VvEs met Energie FAQs over zonne-energie VvEs met Energie FAQs over zonne-energie work in progress commentaar is welkom; graag aan carolien@vvesmetenergie.nl Beste Lezer, Dit document is bedoeld voor (leden van) Verenigingen van Eigenaren die

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid

DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug Organisatie voor en door bewoners Inhoudsopgave Voorwoord...1 Inleiding...3

Nadere informatie

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom De Opwekker Informatiebrochure Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde Nederlandse uitdrukking.

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen 05 mei 2015

Antwoorden op veel gestelde vragen 05 mei 2015 Antwoorden op veel gestelde vragen 05 mei 2015 1 Antwoorden op veel gestelde vragen Inhoudsopgave 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 3 1.1 Waarom bieden woningcorporaties zonnepanelen aan?...

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen versie 14 mei 2014

Antwoorden op veel gestelde vragen versie 14 mei 2014 Antwoorden op veel gestelde vragen versie 14 mei 2014 1 Antwoorden op veel gestelde vragen Inhoudsopgave 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 3 1.1 Waarom bieden woningcorporaties zonnepanelen

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

VvH Bastion. Zonnepanelen advies 06-24212637

VvH Bastion. Zonnepanelen advies 06-24212637 VvHBastion Zonnepanelenadvies uwadviseur: Martijnin'tVeld contactgegevens: martijn@d-ants.nl 06-24212637 datumrapport: 25-4-2015 Inhoudsopgave Inleiding Gegevens Samenvatting Uw Advies het benodigde aantal

Nadere informatie

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 1 Informatiebrochure DE OPWEKKER Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 2 Raedthuys Opwekker 3 Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen Veel gestelde vragen In de projecten waarin we zonnepanelen plaatsen, krijgen wij verschillende vragen. In deze lijst met veel gestelde vragen hebben we de belangrijkste vragen met de bijbehorende antwoorden

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

De zon als energiebron!

De zon als energiebron! De zon als energiebron! Zelf elektriciteit opwekken met de zon? Door middel van (diverse) subsidie(s) is het zéér rendabel! Met zonnepanelen verlaagt u uw energiekosten. Deze besparing wordt alleen maar

Nadere informatie

Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed

Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed Enkele succesvolle voorbeelden ter inspiratie voor zowel de wethouder duurzaamheid als de wethouder financiën Juli 2015 Voorwoord Mening

Nadere informatie