Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat"

Transcriptie

1 Australiëlaan AB Utrecht T: KvK nr E: I: Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat dr. Ronald Franken maart 2015 B l a d 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Typering flats 3 3 Kosten en opbrengsten Stroomopbrengsten (besparing) Kosten zonnestroomsysteem 5 4 Resultaten: business case Resultaten: type portiekflat Resultaten: type torenflat Resultaten: type galerijflat 10 Stappenplan/keuze leidraad 12 B l a d 2

3 1 Inleiding Meergezinswoningen (flats) en VvE s die willen verduurzamen door gebruik te maken van zonnepanelen hebben verschillende modellen om de zonnestroom te verrekenen: 1) Je sluit een systeem aan en wekt stroom op voor de centrale voorzieningen (CVZ). 2) Je sluit meerdere systemen aan op de individuele appartementen (een-op-een). 3) Je sluit een systeem aan en verdeelt de stroom over de individuele appartementen (stroomverdeler). 4) Je sluit een systeem aan en verdeelt de stroom via de Postcoderoosregeling (Postcoderoos voor VvE s). Welke model de beste business case oplevert, hangt af van het verbruik op uw CVZ en het type gebouw. Dit document beschrijft aan de hand van een drietal typerende meergezinswoningen/vve s de verschillende modellen en berekent de verschillen in de business cases. Ons doel is om u een handvat te geven zodat u, aan de hand van de typering van uw situatie, de eerste keuzes voor een vervolgstap kan maken. 2 Typering flats De business case en de te maken keuzes voor de modellen zijn het meest afhankelijk van de verhoudingen tussen uw dakoppervlak en het aantal bewoners in de flat en het verbruik op uw CVZ. Aan de hand van drie typeringen rekenen we de business case door: 1) Portiekflat: groot dak, laag verbruik, weinig bewoners. 2) Torenflat: klein dak, hoog verbruik, veel bewoners. 3) Galerijflat: groot-klein dak, gemiddeld verbruik, veel-gemiddeld aantal bewoners. Wat is groot/klein, hoog/laag, veel/weinig en gemiddeld? Dit is relatief van elkaar, het resultaat is afhankelijk van de onderliggende verhoudingen. De grenzen zijn in de praktijk niet hard te zetten. De volgende paragrafen geven u meer uitleg over bepaalde grenzen en het effect op uw business case. B l a d 3

4 3 Kosten en opbrengsten 3. 1 S t r o o m o p b r e n g s t e n ( b e s p a r i n g ) Een zonnestroomsysteem op uw flat wordt aangesloten op een bestaande netaansluiting (CVZ dan wel uw eigen individuele aansluiting). Via deze aansluiting bespaart (of saldeert) u verbruikte elektriciteit. Over deze kwh-en wordt dan geen (elektraprijs + energiebelasting + opslag duurzame energie + btw) afgerekend. Dit zijn uw inkomsten. Levert u netto over het jaar meer stroom aan het net dan dat u verbruikt, dan verkoopt u deze stroom aan uw energieleverancier op de energiemarkt. In het geval u een VvE bent, kunt u ook gebruik maken een nieuwe regeling voor lokale zonnestroomopwek: de Postcoderoosregeling. U krijgt een korting op de belasting. Een voorbeeld van de opbouw van uw elektriciteitsprijs is weergegeven in Tabel 1. Tabel 1: Stroomprijzen en energiebelasting en totale besparing in relatie tot verbruik Energiebelasting + opslag duurzame energie Elektraprijs - hoog/laag tarief 1 Totale besparing/opbrengsten Ct/kWh Ct/kWh Ct/kWh Verbruik tot kwh 14,91 8,14 23,05 Verbruik kwh 6,23 8,14 14,37 Verbruik > kwh 1,66 8,14 9,8 Postcoderooslevering aan het net Korting 9,075 8,14 17,14 Levering aan het net 0,0 < 8,14 < 8,14 Effect verbruik van de aansluiting op uw opbrengsten Op uw eigen individuele netaansluiting verbruikt u minder dan kwh. Als u via deze aansluiting uw verbruik reduceert met behulp van zonnestroom (een-op-een of stroomverdelen) levert elke kwh-zonnestroom 23,05 ct/kwh op. Wat de zonnestroom oplevert op uw CVZ, is afhankelijk van het verbruik op uw CVZ: Heeft u een LAAG verbruik (< kwh) dan levert dit 23,05 ct/kwh op. Heeft u dit verbruik in combinatie met een GROOT dak, dan levert de zonnestroom alleen 23,05 ct/kwh tot het verbruik op uw aansluiting. Alles wat u aan de energiemaatschappij verkoopt, levert maximaal 8,14 ct/kwh op. Heeft u een GEMIDDELD verbruik (bijvoorbeeld kwh) dan levert de eerste kwh aan opgewekte zonnestroom u 14,37 ct/kwh op en de laatste kwh weer 23,05 ct/kwh. Gemiddeld dus 17,3 ct/kwh. 1 Zonne-energie levert door de weeks overdag voornamelijk op hoog tarief, in het weekend op laag tarief. Een gemiddeld tarief dat u bespaard met de zonnestroom is 5/7 hoog + 2/7 laag. B l a d 4

5 Echter als u dit verbruik in combinatie heeft met een KLEIN dak en u kunt niet meer zonnestroom opwekken dan bijvoorbeeld kwh, dan kunt alleen op het lage bedrag besparen. Heeft u een HOOG verbruik (> kwh) dan krijgt u voor de eerste opgewekte zonnestroom 9,8 ct/kwh. De Postcoderoosregeling voor VvE s kan mogelijk interessant worden als je een GROOT systeem kan aansluiten op een LAAG verbruik op de CVZ. De totale opbrengst voor dit gedeelte van de kwh-en is daarmee 17,14 ct/kwh voor 15 jaar, uitgaande van het geval dat de energiemaatschappijen geen extra administratiekosten in rekening brengen (dit geldt mogelijk niet voor alle energiemaatschappijen). Na 15 jaar vervalt de korting en zijn de gemiddelde opbrengsten 10,5 ct/kwh (plus inflatie) K o s t e n z o n n e s t r o o m s y s t e e m De kosten voor een zonnestroomsysteem zijn afhankelijk van het model van aansluiting, de grote van het systeem, maar ook van het type gebouw. Voor elke mogelijkheid gelden andere investeringsprijzen. Figuur 1 toont de spreiding van kant en klare systeemprijzen (euro/wp exclusief btw). De meest geziene doorsneeprijs is aangegeven met de blauwe lijn. De groene lijn is de doorsneeprijs van een stroomverdeler. Een stroomverdeler, zoals Herman de stroomverdeler heeft gemiddeld meerkosten van minimaal + 30%. De blauwe stippellijn geeft de doorsnee prijs van een klein systeem, kleiner dan vier panelen. De spreiding (boxes met maximum- en minimumlijn) is de spreiding in de markt en afhankelijk van: 1) Type panelen en omvormer. 2) Meerkosten voor langere kabels, hoogwerkers, lastige doorvoeren en kabelroute. 3) Gezamenlijke inkoop tot enkele kleine set. Let op: Ook voor de groene stroomverdeler en de gestippelde < 4 set kan je een vergelijkbare spreiding aanhouden. Hierdoor kunnen de kosten voor deze systemen bij tegenvallende meerkosten snel oplopen tot meer dan 2-2,5euro/Wp (ex. btw). Naast de investeringskosten zijn de onderhoudskosten, monitoringskosten en reserveringskosten (voor vervanging) per type systeem verschillend. In Figuur 2 zijn de jaarlijkse kosten gegeven als percentage van de investering voor: 1) een normale aansluiting (CVZ of een-op-een) 2) de extra kosten voor een stroomverdeler 3) de extra kosten voor een Postcoderoos. Effect modelaansluiting op uw kosten Een GROOT systeem, geeft relatief lage investeringskosten. Echter kan deze, aangesloten op de CVZ, relatief weinig opbrengen. Aansluiting op uw individuele meter met een KLEIN systeem of stroomverdeler geeft relatief hogere investeringskosten, maar levert relatief meer op. Deze optie kan interessant zijn als u relatief WEINIG bewoners heeft en u veel panelen per bewoner kan verdelen (minimaal > drie panelen per bewoner, idealiter zes panelen). Heeft u VEEL bewoners en < drie panelen per bewoner, dan gaan de kosten te veel uw business case benadelen. B l a d 5

6 Figuur 1: Installatieprijzen en spreiding uit 2014 (de blauwe lijn is de doorsneeprijs) Figuur 2: Jaarlijkse kosten als percentage van de investering B l a d 6

7 4 Resultaten: business case Voor berekening van de business cases voor de modellen nemen we de uitgangswaardes van kostenspreiding zoals weergegeven in Figuur 1 en Figuur 2. De resultaten worden berekend aan de hand van verschillende type flats van bestaande complexen. Daarnaast nemen we de volgende vaste aannames voor berekening van het rendement: Opbrengsten gemiddeld: 900 kwh/kwp. Economische afschrijving: 15 jaar (technisch 25 jaar). Kapitaalkosten van 2% uitgaande van de opbrengsten op een spaarrekening. Elektraprijsstijging, inclusief belasting, btw en ODE = 2%/jaar. Voor de Postcoderoos is dit gezet op 1%. Het gedeelte van de belastingkorting ligt vast. Inflatie is 1%, verliezen systeemopwek: 0,6%/jaar R e s u l t a t e n : t y p e p o r t i e k f l a t Een portiekflat is gemiddeld een gebouw met relatief groot dak, weinig bewoners en een laag verbruik op de CVZ. We berekenen de resultaten aan de hand van een voorbeeld portiekflat. Deze flat heeft vier woonlagen en 19 woningen. Er kunnen maximaal 68 panelen op het dak. (3,5 paneel per woning). Het verbruik op de CVZ is laag (3.500 kwh). De elektriciteitsprijs is 8,15 ct/kwh vergelijkbaar als in Tabel 1. Tabel 2: Uitgangwaardes investering, jaarlijkse kosten en opbrengsten portiekflat Bijvoorbeeld portiekflat Investering Jaarlijkse kosten Opbrengsten stroom Euro/Wp % ct/kwh 4 kwp via CVZ 1,9 1,3 23,05 17 kwp via stroomverdeler * 2,1 2,6 23,05 19 sets van 0,75 kwp via een-op-een* 2,2 1,3 23,05 17 kwp via Postcoderoos 1,6 1,8 18,51** * Bij tegenvallende meerkosten van bekabeling en installatie kunnen deze opties incidenteel oplopen tot 2,5-3 euro/wp **Na 15 jaar vervalt de korting en is de opbrengst ingeschat op 10,5 ct/kwh (plus inflatie over de periode) Tabel 3: Indicatie van de resulterende totale kosten en opbrengsten Bijvoorbeeld portiekflat Investering Jaarlijkse kosten Opbrengsten stroom jaar 1 Euro Euro/jaar Euro/jaar 4kWp via CVZ kWp via stroomverdeler sets van 0,75 kwp via een-op-een kWp via Postcoderoos B l a d 7

8 Het rendement op de investering: De resultaten zijn in onderstaande Tabel 4 getoond. Het rendement op de investering na 15 jaar en 25 jaar. Netto Contante Waarde (NCW) is de winst op de investering vergeleken met hetzelfde geld zetten op de spaarrekening tegen 2% kapitaalkosten. Deze is ook voor 15 en 25 jaar gegeven. Tabel 4: Rendement, terugverdientijd en Netto Contante Waarde Bijvoorbeeld portiekflat Terugverdientijd jaar Rendement 15 jaar** NCW 15 jaar (2% kapitaalkosten) Rendement 25 jaar** NCW 25 jaar (2% kapitaalkosten) % Euro % Euro 4 kwp via CVZ 10 6,3% ,7% kwp via stroomverdeler * 19 sets van 0,75 kwp via een-opeen* 17 kwp via Postcoderoos ,5% ,8% ,9% ,9% ,6% ,2% * Bij tegenvallende meerkosten van bekabeling en installatie kunnen deze beide opties incidenteel oplopen tot 2,5-3 euro/wp dit verlaagd het rendement met 3-5%. Conclusie en advies portiekflat (of beneden/bovenwoning) Aansluiting op de CVZ levert het meeste rendement op. Echter u kunt slechts een klein deel van het dakoppervlakte gebruiken. Wilt u het hele dakoppervlak gebruiken dan kunt u kiezen voor een stroomverdeler of een-opeen-aansluiting. Voor de Postcoderoos dient u als VvE zelf afspraken te maken met uw energieleverancier en uw Postcoderoosaanmelding bij de belastingdienst. De business cases van deze verschillende modellen liggen bij een type portiekflat dicht bij elkaar. Wij adviseren voor dit type flats de volgende stappen te ondernemen. 1) Weeg met de VvE af: a. of u genoegen neemt met een klein systeem voor opwek van uw verbruik op de CVZ b. of dat u kiest om het hele dak potentieel te gebruiken en bij de individuele bewoners een klein deel van het eigen verbruik te besparen op de eigen energierekening. 2) Kiest u voor benutting van het gehele dak, vraag dan een installateur voor een offerte om 19 sets van drie panelen aan te sluiten op elke individuele woning en vraag voor bijvoorbeeld Herman de stroomverdeler een offerte voor stroomverdeling en vergelijk beide investeringen. Weeg mogelijk niet financiële argumenten mee R e s u l t a t e n : t y p e t o r e n f l a t Een torenflat, is gemiddeld een gebouw met relatief klein dak, veel bewoners en een hoog verbruik op de CVZ. We berekenen de resultaten aan de hand van een voorbeeld torenflat. Deze flat heeft 12 woonlagen en 72 woningen. Er kunnen maximaal 44 panelen op het dak (0,6 paneel per woning). Het verbruik op de CVZ is hoog ( kwh). De elektriciteitsprijs is B l a d 8

9 op de CVZ 6,36 ct/kwh, lager dan in Tabel 1. In totaal zijn de opbrengsten op de CVZ: 12,59 ct/kwh. Er zullen voor dit type hoge flats meerkosten zijn voor bekabeling, hoogwerker en dakverankering. De kosten zijn daarom hoger dan bij de portiekflat. Een een-op-een-aansluiting is niet mogelijk (0,6 paneel per woning), aansluiten via een Postcoderoosmodel levert niks meer op dan aansluiting op de CVZ. Er wordt namelijk nooit netto aan het net geleverd. Tabel 5: Uitgangwaardes investering, jaarlijkse kosten en opbrengsten torenflat Bijvoorbeeld torenflat Investering Jaarlijkse kosten Opbrengsten stroom Euro/Wp % Ct/kWh 11kWp via CVZ 2,0 1,3 12,59 11kWp via stroomverdeler 3,0 2,6 23,05 Geen een-op-een Geen Postcoderoos Tabel 6: Indicatie van de resulterende totale kosten en opbrengsten Bijvoorbeeld torenflat Investering Jaarlijkse kosten Opbrengsten stroom Euro Euro/jaar Euro/jaar 11 kwp via CVZ kwp via stroomverdeler Tabel 7: Rendement, terugverdientijd en Netto Contante Waarde Bijvoorbeeld torenflat Terugverdientijd jaar Rendement 15 jaar NCW 15 jaar (2% kapitaalkosten) Rendement 25 jaar NCW 25 jaar (2% kapitaalkosten) % Euro % euro 11 kwp via CVZ 20-3,6% ,2% kwp via stroomverdeler 20-3,6% ,4% Conclusie en advies torenflat De business cases voor zowel een stroomverdeler als een aansluiting op de CVZ leveren geen goed rendement op. Er is voor dit soort type flat geen goede optie. Indien u een vergelijkbare flat heeft maar u verbruik op uw CVZ is vele malen lager en u kunt daarmee ook besparen in de hoge belastingschijf, dan wordt aansluiting op een CVZ mogelijk en beter rendabel. Advies voor dit type flat is: Inventariseer de besparingsmogelijkheden van licht, lift, ventilatie en investeer in de rendabele mogelijkheden en verlaag zo uw verbruik op de CVZ. Lift mee in combinatie met andere VvE s/mve s in de stad om gezamenlijk zonnepanelen in te kopen en zo de aanschafprijs te drukken. Voorwaarde is wel dat hier flats en grotere systemen tussen zitten waarop een aannemer zijn marge kan maken. B l a d 9

10 4. 3 R e s u l t a t e n : t y p e g a l e r i j f l a t Een galerijflat heb je in meerdere maten. De resultaten voor een type galerijflat van meer dan acht lagen hoog is vergelijkbaar met de torenflat. Een galerijflat van minder dan vier woonlagen is weer vergelijkbaar met een portiekflat. We gaan uit van een galerijflat met een gemiddeld dak, relatief veel bewoners en een gemiddeld verbruik op de CVZ. We berekenen de resultaten aan de hand van voorbeeld galerijflat. Deze flat heeft vijf woonlagen en 40 woningen. Er kunnen maximaal 200 panelen op het dak (vijf panelen per woning). Het verbruik op de CVZ is gemiddeld ( kwh). De elektriciteitsprijs is op de CVZ 6,36 ct/kwh, lager dan in Tabel 1. In totaal zijn de opbrengsten op de CVZ: voor de eerste kwh; 12,59 ct/kwh de volgende kwh; 21,27 ct/kwh. Gemiddeld levert dat 15,48 ct/kwh op. Met een Postcoderoos is het mogelijk om nog eens kwh extra te leveren tegen 17,14 ct/kwh. Voor dit type flat zijn niet veel meerkosten zijn voor bekabeling en/of hoogwerker, te verwachten. Tabel 8: Uitgangwaardes investering, jaarlijkse kosten en opbrengsten galerijflat Bijvoorbeeld galerijflat Investering Jaarlijkse kosten Gemiddelde Opbrengsten stroom Euro/Wp % Ct/kWh 33 kwp via CVZ 1,5 1,3 15,48 50 kwp via stroomverdeler * 1,9 2,6 23,05 40 sets van 1,3 kwp via eenop-een* 2,0 1,3 23,05 50 kwp via Postcoderoos 1,5 1,8 16,0 * Bij tegenvallende meerkosten van bekabeling en installatie kunnen deze beide opties incidenteel oplopen tot 2,5-3 euro/wp Tabel 9: Indicatie van de resulterende totale kosten en opbrengsten Bijvoorbeeld galerijflat Investering Jaarlijkse kosten Opbrengsten stroom Euro Euro/jaar Euro/jaar 33 kwp via CVZ kwp via stroomverdeler sets van 1,3kWp via eenop-een kWp via Postcoderoos B l a d 10

11 Tabel 10: Rendement, terugverdientijd en Netto Contante Waarde Bijvoorbeeld galerijflat Terugverdientijd jaar Rendement 15 jaar NCW 15 jaar (2% kapitaalkosten) Rendement 25 jaar NCW 25 jaar (2% kapitaalkosten) % Euro % Euro 33 kwp via CVZ 12 3,6% ,7% kwp via Stroomverdeler * 40 sets van 1,3kWp via eenop-een * 50kWp via Postcoderoos 12 4,2% ,2% ,4% ,1% ,3% ,5% * Bij tegenvallende meerkosten van bekabeling en installatie kunnen deze beide opties incidenteel oplopen tot 2,5-3 euro/wp dit verlaagd het rendement met 3-5%. Conclusie en advies galerijflat De business cases voor zowel een stroomverdeler en een een-op-een-aansluiting leveren het beste rendement op. Dit rendement wordt lager als u minder panelen per woning kan verdelen. Het rendement voor aansluiting op de CVZ of een Postcoderoos is ook goed. Dit rendement wordt hoger als de CVZ een lager verbruik heeft en lager als het verbruik op de CVZ relatief hoger is. Advies voor dit type flat is: Is uw verbruik vergelijkbaar of groter dan dit voorbeeld: Kies een installateur voor een offerte om 40 sets van vijf panelen aan te sluiten op elke individuele woning en vraag voor bijvoorbeeld Herman de stroomverdeler een offerte voor stroomverdeling en vergelijk beide investeringen. Weeg mogelijk niet financiële argumenten mee. Mochten de meerkosten op de investering voor installatie en bekabeling van de stroomverdeler en 1 op 1 aansluiten incidenteel tegenvallen (> 10% en hoger) dan biedt de CVZ aansluiting u het beste rendement. Is uw verbruik lager dan in dit voorbeeld: Kies voor aansluiting op de CVZ als uw opwek redelijk aansluit op uw verbruik op de CVZ. Onderstaand stappenplan helpt u schematisch meer op weg. B l a d 11

12 Stappenplan/keuze leidraad Controleer de CVZ aansluiting. Heeft deze een lager gebruik dan kWh? Hoeveel panelen passen op het dak? ( 1,65m2 per paneel.) Hoeveel wekt het totaal op: (225 kwh per paneel). Is de opwek veel groter dan het verbruik op de aansluiting? Controleer de CVZ aansluiting. Heeft deze een lager gebruik dan kWh? Aansluiting van het hele systeem op de CVZ levert het meeste rendement op. U bespaart een mix van hoog tarief en gemiddeld tarief. Uw CVZ geeft een goed rendement maar er is meer dakruimte en hoger rendement mogelijk; Individueel aansluiten (1 op 1 of verdeler) is afhankelijk van de specifieke aanbiedingen. Vraag voor beide offertes op. Een stroomverdeler sluit het beste aan bij uw wens en uw aansluiting. Deze levert in dit geval het meeste rendement op Hoeveel panelen passen op het dak? ( 1,65m2 per paneel.) Hoeveel wekt het totaal op: (225 kwh per paneel). Is het totaal bijna net zoveel als uw verbruik (<100%, > 80%) Controleer de CVZ aansluiting. Is dit een aansluiting groter dan 3x80A? Het verbruik op uw woning is rond khWh. Kunt u minimaal 2 panelen (450kWh) per woning verdelen? Hiermee wekt u een klein deel van uw eigen verbruik op Het deel dat u meer opwekt dan uw verbruik is niet rendabel. Wil de VvE flexibel zijn in de verdeling van de stroom per woning? Er bestaat momenteel goede rendabele optie voor opwek via uw eigen dak. Verdeling via een stroomverdeler van minder dan 2 panelen per woning is ook mogelijk met relatief laag rendement, U kunt ook via een postcoderoos model via een lokale cooperatie investeren in zonnestroom aandelen op een ander dak. U kunt SDE+ subsidie aanvragen als uw systeem groter is dan 60 panelen. De subsidiebedragen uit de pot in fase 5 en fase 6 leveren mogelijk een rendabele investering op. Let op. Het er is geen zekerheid dat dus subsidiepot in fase 5 en 6 nog vol is. Dit is per jaar verschillend. B l a d 12

13 Het verbruik op uw woning is rond khWh. Kunt u minimaal 6 panelen (1350kWh) per woning verdelen? Hiermee wekt u een groot deel van uw eigen verbruik op Het verbruik op uw woning is rond khWh. Kunt u minimaal 2 panelen (450kWh) per woning verdelen? Hiermee wekt u een klein deel van uw eigen verbruik op U kunt Zowel stroomverdelen, 1 op 1 aansluiten. Stroomverdelen kan potentieel het meeste rendement geven. Welke het meeste rendement oplevert hangt af van de specifiek offertes: Vraag voor de opties een offerte aan voor prijs en te verwachte opbrengsten. Een stroomverdeler sluit het beste aan bij uw wens en uw aansluiting. Deze levert in dit geval het meeste rendement op Aansluiting op de CVZ levert het meeste rendement. Uw verbruik op de CVZ is echter beperkt. U kunt slechts een deel van het oppervlak benutten. Verdeling via een stroomverdeler van minder dan 2 panelen per woning is ook mogelijk, dit geeft een lager rendement, u levert een klein deel (<20%) van uw eigen stroom verbruik maar u benut het hele dakvlak. U kunt ook via een postcoderoos model via een lokale cooperatie investeren in zonnestroom aandelen op een ander dak. B l a d 13

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016

Zon op VVE. Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Zon op VVE Wormerveer Eric de Lange 19 mei 2016 Waarom doen we dit? Wereldwijde klimaatcrisis Klimaat top Parijs Energie Akkoord Nederland Klimaatzaak Urgenda Maar er gebeurt nog steeds te weinig en te

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195

Mogelijkheden voor energie coöperaties. Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Mogelijkheden voor energie coöperaties Jeroen Leclercq jeroen.leclercq@wijkenergie.coop 06-53544195 Inhoud Samen sterker Belang van gezamenlijke projecten Variant 1: alles achter de meter Variant 2: korting

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

De zon als energiebron!

De zon als energiebron! De zon als energiebron! Zelf elektriciteit opwekken met de zon? Door middel van (diverse) subsidie(s) is het zéér rendabel! Met zonnepanelen verlaagt u uw energiekosten. Deze besparing wordt alleen maar

Nadere informatie

Informatie over het project

Informatie over het project Informatie over het project Op de sporthal Mondriaan in Oss legt Energiecoöperatie Oss een installatie voor het opwekken van elektriciteit uit zonlicht (PV-panelen). Deelnemers kopen er delen van en worden

Nadere informatie

Project MienskipsEnergie

Project MienskipsEnergie Project MienskipsEnergie Lokaal en duurzame energie Met draagvlak en zeggenschap van de bewoners Waarbij de baten terugvloeien naar het dorp 10-10-2017 2 Project Collectieve zonnedaken 7 Trynwâldster zonnedaken

Nadere informatie

Zonne-energie financieel

Zonne-energie financieel Zijtak OZ 39 7833 AN Nieuw Amsterdam Tel: 0591 532347 E mail: info@zon-panelen.nl Zonne-energie financieel Deze handleiding geeft een overzicht van het financiële plaatje van zonnestroom voor particulieren,

Nadere informatie

Duurzame accommodaties. Jaap Veld

Duurzame accommodaties. Jaap Veld Duurzame accommodaties Jaap Veld Zelziuz Zelziuz Advies Zon Thuis Zon Bedrijf Zon Agri Zon Thuis voor huurders Zonnestroom van Wp naar kwh Vermogen zonnestroominstallatie gespecificeerd in Watt peak (Wp)

Nadere informatie

De zon als energiebron

De zon als energiebron De zon als energiebron Voor bedrijven nog aantrekkelijker! Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (in Engels photo voltaic) panelen genoemd. De panelen worden aangesloten op één

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Potentieel zon corporatiesector 25-11-2013 1. Zonnig huren: Ronald Franken r.franken@atrive.nl

Potentieel zon corporatiesector 25-11-2013 1. Zonnig huren: Ronald Franken r.franken@atrive.nl Zonnig huren: Ronald Franken r.franken@atrive.nl ODE Voorzitter zon-sectie zon@duurzameenergie.org 06-31685246 25-11-2013 1 Potentieel zon corporatiesector 1,2 Miljoen eengezinswoningen 0.6 Miljoen goed

Nadere informatie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie Flexibele & Rendabele Zonne-energie Voor Verenigingen van Eigenaren Herman is een product van LENS Inleiding Zonne-energie is duurzaam én winstgevend. Wij geloven in een wereld waar mensen hier samen de

Nadere informatie

Herman de Zonnestroomverdeler

Herman de Zonnestroomverdeler Herman de Zonnestroomverdeler is een product van LENS BV Rendabele & flexibele zonnestroom voor VvE s met Herman de Zonnestroomverdeler Een eigen zonnesysteem is duurzaam én winstgevend. Wij zijn dan ook

Nadere informatie

Informatieavond Zon op ons dak VVE JULIANAPARK 22 JANUARI 2013

Informatieavond Zon op ons dak VVE JULIANAPARK 22 JANUARI 2013 Informatieavond Zon op ons dak VVE JULIANAPARK 22 JANUARI 2013 Wie zijn werkgroep dak Christina Rozendaal Bert Bakker Ruud Verschoof Alex van den Boogaard Informatieavond 'Zon op ons dak' versie 5 2 Agenda

Nadere informatie

CoP Gelderse lokale duurzame energiebedrijven. Rogier Coenraads

CoP Gelderse lokale duurzame energiebedrijven. Rogier Coenraads CoP Gelderse lokale duurzame energiebedrijven Rogier Coenraads Arnhem, 13 februari 2014 Regeling verlaagd tarief EB bron: www.belastingdienst.nl Regeling verlaagd tarief EB - Korting energiebelasting van

Nadere informatie

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Rekenen aan rendement zonnepanelen Monique van der Meij Energie-adviseur Monique.vanderMeij@flynth.nl mobiel: 06 53 26 19 68 LTO Noord Programma Ondernemer

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

Zonnestroom in Enspijk

Zonnestroom in Enspijk Zonnestroom in Enspijk Waarom zonnestroom? Wat is zonnestroom? Wat levert zonnestroom op? Hoe begin ik er aan? De zon straalt in 1 uur evenveel energie op aarde als het jaarlijkse wereldwijde energieverbruik

Nadere informatie

ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012

ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012 Zonnige kansen voor ondernemers in Rheden ing. Jolanda Tetteroo 16 april 2012 Hoe werkt een zonnepaneel? 2 Wat gebeurt er met opgewekte stroom? Deel van de opgewekte stroom wordt direct verbruikt (zelflevering).

Nadere informatie

Agenda. Verdieping. Cursus op 1 en 29 november Advies op maat voor uw VvE via VVE010

Agenda. Verdieping. Cursus op 1 en 29 november Advies op maat voor uw VvE via VVE010 Agenda Techniek Geld: Energiebelasting, Saldering, Regeling Verlaagd Tarief Geld: Investeren en Terugverdienen Leveranciers en offertes De VvE en PV s. Wat te doen bij welke VvE? Verdieping Cursus op 1

Nadere informatie

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering

Haalbaarheid van Zon-PV. 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Haalbaarheid van Zon-PV 26 November 2012 Jan Willem Zwang Martin Marquering Agenda Zon-PV Algemeen Business case Giesbers Business case Flynth Investeren door Green Spread Over Green Spread Zonnepanelen

Nadere informatie

Projectsamenvatting Locatie Technische mogelijkheden Gemiddelde productie Investering Financiële opbrengst

Projectsamenvatting Locatie Technische mogelijkheden Gemiddelde productie Investering Financiële opbrengst Projectsamenvatting In deze samenvatting wordt een kort beeld gegeven van de mogelijkheden voor zonnepanelen op het gebouw van BLTC te Bunnik. Uit de analyse blijkt een installatie van 15 zonnepanelen

Nadere informatie

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten

Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten Meedoen met EigenWijkse Zonprojecten 1. Ik wil meedoen met Eigenwijkse Zonprojecten. Wat moet ik doen? Bekijk de actuele projecten op www.ewec.nl. Kies een project en volg de stappen voor aanmelding. 2.

Nadere informatie

Zonnepanelen. Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks. Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk

Zonnepanelen. Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks. Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk Zonnepanelen Riethoven 15/10/2012 G. Theuws en Jan Hoeks Giuseppe.Theuws@theuws.biz gtheuws2@csc.com Weebosch 84 5571NH Bergeijk Agenda Waarom? Werking Wat heb je nodig? Wat kost energie? Wat levert het

Nadere informatie

Saldering. Wido van Heemstra Agentschap NL

Saldering. Wido van Heemstra Agentschap NL Saldering Wido van Heemstra Agentschap NL De wetgeving nu 2 Wat verstaan we onder salderen? In de wet wordt dit woord nergens gebruikt, dus verschillende interpretaties en misverstanden mogelijk Belangrijkste

Nadere informatie

Werkplaats collectieve zonnedaken

Werkplaats collectieve zonnedaken Community of Practice van lokale duurzame energiebedrijven in Gelderland Werkplaats collectieve zonnedaken - Business cases postcoderoos projecten - 19 mei 2014 Frank Zegers E4S Consult, Wageningen 0 Business

Nadere informatie

Presentatie: Collectief zonnedak Coöperatie Pingjum. Dinsdag 1 november 2016 Klaas Bijlsma & Simon Visbeek

Presentatie: Collectief zonnedak Coöperatie Pingjum. Dinsdag 1 november 2016 Klaas Bijlsma & Simon Visbeek Presentatie: Collectief zonnedak Coöperatie Pingjum Dinsdag 1 november 2016 Klaas Bijlsma & Simon Visbeek Opbouw Waarom duurzame energie? Mienskips Energie Kansen zonnedak Coöperatie Pingjum Vragen? Waarom

Nadere informatie

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu!

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! VERDIEN AAN DE ZON Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! Duurzame energiebron Zonlicht is er overdag altijd. Zelfs op een bewolkte dag vangen zonnepanelen

Nadere informatie

Belangrijke vragen over zonnepanelen

Belangrijke vragen over zonnepanelen Persoonlijk advies? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw situatie? Neem geheel vrijblijvend contact op via mail: info@sygosolar.nl, of bel 0183-565308. Belangrijke vragen over zonnepanelen Met

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers. Een zonnige en zuinige toekomst?

Zonne-energie voor ondernemers. Een zonnige en zuinige toekomst? Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Sjoerd Bootsma LTO Noord Advies Zonne-energie Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling elektriciteitsprijs Aandeel groene stroom

Nadere informatie

Zonnepanelen van Zelfstroom

Zonnepanelen van Zelfstroom Zonnepanelen van Zelfstroom Sluit je aan bij de energierevolutie! Zonnepanelen kopen en huren Het doel van Zelfstroom is een Nederland zonder fossiele brandstoffen. Daarom maken we zonne-energie bereikbaar

Nadere informatie

Zon op het dak. Informatiebijeenkomsten VvE Belang 2016

Zon op het dak. Informatiebijeenkomsten VvE Belang 2016 Zon op het dak Informatiebijeenkomsten VvE Belang 2016 Klik om de titelstijl van het model te bewerken ing. J.J. (Jacco) van de Sandt Energie- en bouwkundig adviseur Stichting VvE Belang Programma 1. WAT

Nadere informatie

Waalre Energie Lokaal. Collectief Zonnedak De Pracht

Waalre Energie Lokaal. Collectief Zonnedak De Pracht Waalre Energie Lokaal Collectief Zonnedak De Pracht Agenda 19.45 Ontvangst met koffie en thee 20.00 Opening 20.10 Presentatie Lukas Leyten Wat is een collectief zonnedak De opzet Offerte-traject Voorstel

Nadere informatie

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam

Stappenplan Zon op Huurwoning Amsterdam Context Klimaatprobleem Er is sprake van een wereldwijd klimaatprobleem, waarbij de temperatuur over de afgelopen decennia structureel is opgelopen. Deze trend wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgas,

Nadere informatie

Inventarisatie. Stap B: Beslissingsbevoegdheid. Stap A: Technisch. Nee. Nee

Inventarisatie. Stap B: Beslissingsbevoegdheid. Stap A: Technisch. Nee. Nee Handleiding 1 Inventarisatie Stap A: Technisch Zonatlas (VOORBEELD LINK) Ga naar: www.zonatlas.nl en voer postcode en huisnummer in Is het schoolgebouw geschikt? Nee Quickscan (VOORBEELD LINK) Vraag een

Nadere informatie

Dorien Bartels. Business case. melkveehouderij

Dorien Bartels. Business case. melkveehouderij Dorien Bartels Business case melkveehouderij Inhoud Uitleg Buurtstroom Betrokken partijen Regeling verlaagd Tarief Business case Bunnik Bijbehorend aanbod Business case Werkhoven Bijbehorend aanbod Vergelijking

Nadere informatie

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014)

Antwoord van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014) AH 1874 2014Z04158 van minister Kamp (Economische Zaken), mede namens de staatssecretaris van Financiën (ontvangen 7 mei 2014) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2013-2014, nr. 1621 1 Is er een

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken

Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken Informatiebijeenkomst: 7 Bildtse Zonnedaken Woensdag 29 juni 2016 Wat gaan we bespreken? Waarom duurzame energie? Wat is Mienskips Energie? Zonnecollectief 7 Bildtse Zonnedaken Vragen? Waarom duurzame

Nadere informatie

documentnr.: INT/G/16/26104 zaaknr.: Z/G/16/33325 Raadsinformatiebrief

documentnr.: INT/G/16/26104 zaaknr.: Z/G/16/33325 Raadsinformatiebrief *Z0177559055* documentnr.: INT/G/16/26104 zaaknr.: Z/G/16/33325 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Zonnepanelen op gemeentelijke daken Aard : Motie raad Portefeuillehouder : H.A.W.M. Daandels Datum college

Nadere informatie

Zonnepanelen, wat U moet weten

Zonnepanelen, wat U moet weten 8-3-2014 GPI Elektrotechniek Zonnepanelen, wat U moet weten Fiscale voordelen GPI Elektrotechniek Fresialaan 5 6851 TH Huissen 026-4423257 Voordelen Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds

Nadere informatie

Zonne-energie voor ondernemers

Zonne-energie voor ondernemers Zonne-energie voor ondernemers Een zonnige en zuinige toekomst? Johannes Zijlstra 20-03-2013 LTO Noord Advies Zonne energie; drijvende kracht!? 1 Zonuren Onderwerpen Energie en duurzaamheid Ontwikkeling

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen A. Opbrengsten zonnepanelen Hoeveel brengen de zonnepanelen op en kunnen jullie dat garanderen? De te verwachten opbrengst van een installatie is een indicatie. De werkelijke opbrengst kan iets hoger of

Nadere informatie

Energiegroep COOL Zonnepanelen mei 2014

Energiegroep COOL Zonnepanelen mei 2014 Energiegroep COOL Zonnepanelen mei 2014 www. cool-leusden.nl twitter: http://twitter.com/coolleusden PROGRAMMA Welkom - door Ago Salverda (voorzitter CML Leusden) Informatie Zonnepanelen - door Marian

Nadere informatie

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions

Informatiebrochure. Besparen met zonnepanelen. Quality solar solutions Informatiebrochure Besparen met zonnepanelen Quality solar solutions Er is steeds meer vraag naar zonnepanelen. Zonnepanelen hebben veel voordelen. Een zonnepanelen-installatie levert duurzame elektrische

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE Nieuwe samenstelling bestuur Nieuwsbrief juli 2012 Vanaf juni 2012 heeft het bestuur van de vereniging een andere samenstelling. Graag willen wij ons aan u voorstellen. Van links naar rechts: Albert Brouwer

Nadere informatie

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD

VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD VERHUUR JE DAK AAN GREENCROWD Over Greencrowd Greencrowd structureert en financiert duurzame-energie-projecten. Greencrowd richt zich hierbij op projecten waarbij lokale, duurzame energieproductie wordt

Nadere informatie

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu!

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! VERDIEN AAN DE ZON Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het voor milieu! Duurzame energiebron Zonlicht is er overdag altijd. Zelfs op een bewolkte dag vangen zonnepanelen

Nadere informatie

Informatiememorandum Zonnepark Mariënhoeve. december 2016

Informatiememorandum Zonnepark Mariënhoeve. december 2016 Informatiememorandum Zonnepark Mariënhoeve december 2016 Zonnepark Mariënhoeve in het kort In dit informatiememorandum zijn de uitgangspunten en voorwaarden voor deelname aan het collectieve zonne-energieproject

Nadere informatie

Wido van Heemstra. Adviseur Agentschap NL. Saldering, de stand van zaken

Wido van Heemstra. Adviseur Agentschap NL. Saldering, de stand van zaken Wido van Heemstra Adviseur Agentschap NL Saldering, de stand van zaken Saldering: de stand van zaken Wido van Heemstra Agentschap NL Nationaal Zonne-energiedebat Universiteit Utrecht 13 mei 2013 Overzicht

Nadere informatie

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen

ZONNEPANELEN PROJECT. RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen ZONNEPANELEN PROJECT RADIJSSTRAAT 2 t/m 82 te Groningen Waarom dit project? De ambitie van de gemeente Groningen is om in 2035 energieneutraal te zijn. De Gemeente Groningen ondersteund dit project met

Nadere informatie

Zonnepanelen van Zelfstroom

Zonnepanelen van Zelfstroom Zonnepanelen van Zelfstroom Sluit je aan bij de energierevolutie! Welkom bij Zelfstroom We helpen je graag Zelfstroom vindt dat iedereen moet kunnen kiezen voor energie van de zon. Daarom kun je bij Zelfstroom

Nadere informatie

Energieopslag in accu s

Energieopslag in accu s Energieopslag in accu s Rapportage over de huidige stand van zaken 1 Energieopslag; een belangrijke stap in de energietransitie 1.1 Houdbaar duurzaam! Nu er meer en meer elektriciteit groen wordt opgewekt,

Nadere informatie

Zonnepanelen en zonneboilers

Zonnepanelen en zonneboilers Zonnepanelen en zonneboilers techniek, randvoorwaarden en financieel Frank Zegers ES Consult, Wageningen 0 - Energiebehoefte van een huishouden zonneboiler zonnepanelen 20%# 22%# 58%# Elektra((kWh(e)(

Nadere informatie

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT

VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT VAN ONRENDABELE GROND NAAR DUURZAAM RENDEMENT De overheid wil duurzame energie stimu leren en innovatie van duurzame energietechnieken bevor deren: meer duurzame energie in de toekomst. Doel is 16% duur

Nadere informatie

Opbrengstscan zonnepanelen

Opbrengstscan zonnepanelen Opbrengstscan zonnepanelen Gratis en onafhankelijk advies voor uw woning Anoniem voorbeeldadvies Aan: Datum Uw naam Adres Postcode, Plaats..-..-. Opbrengst Mogelijkheden van uw dak Met geavanceerde software

Nadere informatie

Informatieavond 25 januari

Informatieavond 25 januari Informatieavond 25 januari Waarom is BoeN opgericht? Doelstellingen: lokaal Duurzaam Bewustwording Betaalbaar Onafhankelijk Wat wil BoeN? Werkgroepen: 1. Marketing en communicatie 2. Zonne energieprojecten

Nadere informatie

19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo

19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo 28 februari 2017 11 19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo 20.15 Presentatie GreenChoice 20.30 Pauze 20.45 Vragen 21.30 Einde 2 Onze wijk Tuindorp valt onder de regels voor een beschermd

Nadere informatie

Algemene informatie postcoderoosprojecten

Algemene informatie postcoderoosprojecten Zon op Nederland wil zoveel mogelijk huishoudens in Nederland in staat stellen zelf zonneenergie op te wekken, ook als ze zelf geen (geschikt) dak hebben. Dat doen we door samen met lokale initiatiefgroepen

Nadere informatie

Handleiding versie 112015 Softwareversie 3.2. Handleiding. Toon. Zon

Handleiding versie 112015 Softwareversie 3.2. Handleiding. Toon. Zon Handleiding versie 205 Softwareversie 3.2 Handleiding Toon Zon Woord vooraf Voor Toon-klanten met zonnepanelen is er Zon op Toon. Met deze uitbreiding heeft u onder meer actueel inzicht in hoeveel energie

Nadere informatie

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het milieu!

VERDIEN AAN DE ZON. Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het milieu! VERDIEN AAN DE ZON Zonnepanelen op het dak van uw huurwoning Goed voor uw portemonnee en voor het milieu! Duurzame energiebron Zonlicht is er overdag altijd. Zelfs op een bewolkte dag vangen zonnepanelen

Nadere informatie

Harderwijk in de zon

Harderwijk in de zon Harderwijk in de zon Informatieavond zonne-energie Veluwe Duurzaam samen met Gemeente Harderwijk 17 juni 2014 ir. A.D. Hekstra Handicom Solar solar@handicom.nl 0341-412629 Vanavond Zonnestraling -> warmte

Nadere informatie

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk

Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk Bewonersavond Zonnecentrale NH Kerk 20 Juni 2013 That's one small step for a man, one giant leap for mankind." Inhoud 1. Intro 2. Uw stroomprijs 3. Kabinetsbeleid & effect 4. Het project 5. De organisatie

Nadere informatie

Mogelijkheden collectieven

Mogelijkheden collectieven Mogelijkheden collectieven Welke mogelijkheden zijn er 23 januari 2914 Roelof Dijkstra Sectorstrategie Inhoud Over Enexis Trias Energetica Standaard situatie Zon-PV op eigen woning Collectieve opwek Waarom

Nadere informatie

ZONNEDAK VAN DER OORD EGMOND AAN DEN HOEF JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN EEN GOEDE BUUR

ZONNEDAK VAN DER OORD EGMOND AAN DEN HOEF JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN EEN GOEDE BUUR ZONNEDAK VAN DER OORD EGMOND AAN DEN HOEF JOUW ZONNEPANELEN OP HET DAK VAN EEN GOEDE BUUR Projectbeschrijving zonnedak Van der Oord, januari 2105 ACHTERGROND EN CONCEPT Coöperatie Bergen Energie wil samen

Nadere informatie

PROJECT SAMEN ZON COLLECTIEF ZONNEDAK Woensdag 25 Januari 2017

PROJECT SAMEN ZON COLLECTIEF ZONNEDAK Woensdag 25 Januari 2017 PROJECT SAMEN ZON COLLECTIEF ZONNEDAK Woensdag 25 Januari 2017 OPBOUW Waarom duurzame energie? MienskipsEnergie Kansen zonnedak Coöperatie Mei-inoar Grien Vragen? AAN DE SLAG MET LOKAAL EN DUURZAME ENERGIE?

Nadere informatie

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas

Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Van asbestsanering tot zonnedak: een totaaloplossing zonder poespas Haal rendement uit uw nieuwe dakbedekking: kies voor de zon! Duurzaam ondernemen is van deze tijd. Groene energie is van deze tijd. Asbest

Nadere informatie

Veelgestelde vragen & antwoorden. 020-80 80 854 info@sungevity.nl

Veelgestelde vragen & antwoorden. 020-80 80 854 info@sungevity.nl Veelgestelde vragen & antwoorden. 020-80 80 854 info@sungevity.nl Ontdek de voordelen van de zon. Onafhankelijk Verzekerd van het gebruik van schone stroom die u zelf opwekt. Besparen Bespaar op uw energierekening

Nadere informatie

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN

01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK 04 / VOORWAARDEN PRESENTATIE 05 / VERVOLGSTAPPEN. Zon op Bedrijfsdaken 06 / VRAGEN 01 / AANLEIDING 02 / ZON OP BEDRIJFSDAKEN 03 / PROJECTAANPAK PRESENTATIE Zon op Bedrijfsdaken 04 / VOORWAARDEN 05 / VERVOLGSTAPPEN 06 / VRAGEN AANLEIDING Ambitie Capelle aan den IJssel Energieneutraal

Nadere informatie

Zonnestroom Achter de Hoven. 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom

Zonnestroom Achter de Hoven. 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom Zonnestroom Achter de Hoven 15 oktober, Achter de Hoven Jadranka Cace, aanjager zonnestroom Zonnestroom systeem: Zonnepanelen Draagconstructie Omvormer Kabels en leidingen Beveiliging Meting J. Cace, 26

Nadere informatie

Mogelijkheden zonne-energie op bezit woningverhuurders

Mogelijkheden zonne-energie op bezit woningverhuurders Mogelijkheden zonne-energie op bezit woningverhuurders Door: Maarten Corpeleijn Opdrachtgever: woningcorporatie Datum: 16 oktober 2014 Zonnig Huren www.zonnighuren.nl Blad 1 1 Vraagstelling Woningcorporatie

Nadere informatie

Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A 'Alleen het beste is goed genoeg' Market Pro BV - Officiële dealer van Nord Solar GmbH

Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A 'Alleen het beste is goed genoeg' Market Pro BV - Officiële dealer van Nord Solar GmbH Zonne-energie installatie Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A Market Pro BV - Officiële dealer van Nord Solar GmbH Basisgegevens Grootverbruiker, aansluiting > 3 X 80A * Rechtsvorm V.O.F. * Geschatte

Nadere informatie

Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Hoe werkt het

Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Hoe werkt het Zon op K&N: Algemene informatie (Kerschoten en De Naald) Waarom doen we dit? Meer schone energie We verbruiken in Nederland per huishouden gemiddeld 3.500 kwh stroom per jaar. Dat is met fossiele brandstoffen

Nadere informatie

ENERGIE VAN DE BOER. Voor inwoners van postcodegebieden 4251, 4255, 4286, 4271, Ook voor ondernemers met een kleinverbruikers aansluiting.

ENERGIE VAN DE BOER. Voor inwoners van postcodegebieden 4251, 4255, 4286, 4271, Ook voor ondernemers met een kleinverbruikers aansluiting. ENERGIE VAN DE BOER U wilt profiteren van zonne-energie, maar u hebt geen geschikt dak? DEcAB regelt het voor u op een boerendak! Energie van de Boer in Hank is een collectieve zonne-energie installatie

Nadere informatie

ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017

ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017 ReestdalRoos ReestdalRoos Brochure Postcoderoos project Kleefegge Zuidwolde 18 januari 2017 ReestdalRoos opgericht Energiecoöperatie ReestdalEnergie heeft in augustus 2016 de coöperatie ReestdalRoos opgericht.

Nadere informatie

ACHTERGROND EN CONCEPT

ACHTERGROND EN CONCEPT ACHTERGROND EN CONCEPT De locatie geschikt voor 300 zonnepanelen De Noord Hollandse Energie Coöperatie NHEC- heeft het duurzame energie project DaalmeerZon omarmd. Zonnedak DaalmeerZon in Alkmaar is een

Nadere informatie

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1

Waarom zonnestroom? 21 maart 2013 1 Waarom zonnestroom? De zon is ruim voorradig. Je eigen stroom duurzaam zelf opwekken. Verwachte levensduur panelen ca. 30 jaar. Minder afhankelijk van de grote maatschappijen Minder invloed van wat ver

Nadere informatie

Inhoud. SDE+ loket Voorbereiding SDE+ aanvraag Omvang systeem Exploitatie (voorbeeld) Organisatie Projectmanagment

Inhoud. SDE+ loket Voorbereiding SDE+ aanvraag Omvang systeem Exploitatie (voorbeeld) Organisatie Projectmanagment SDE+ Loket Fryslân Inhoud SDE+ loket Voorbereiding SDE+ aanvraag Omvang systeem Exploitatie (voorbeeld) Organisatie Projectmanagment SDE+ Loket Waarom dit loket Ondersteuning bij SDE+ aanvraag Zon-PV Groep

Nadere informatie

Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie

Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie Gezamenlijk aan de slag met Zonne-energie Advies op Maat Johannes Zijlstra 09-12-2013 LTO Noord Advies Onderwerpen Rendement zonnepanelen Wat bepaalt de terugverdientijd Rendementsberekening Voor wie is

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEDAK DE BENRING INVESTEER MEE IN DE 512 ZONNEPANELEN SAMEN MET: Niemand is te oud om het duurzame voorbeeld te geven! Samen met duurzaamheidorganisatie URGENDA heeft Habion, onder

Nadere informatie

Realiseren met Realisme. Februari 2014

Realiseren met Realisme. Februari 2014 Realiseren met Realisme Februari 2014 Green Spread, het Energieakkoord en CoopDeZon INLEIDING Inleiding Green Spread InEnergie Holding BV (Green Spread) richt zich via Green Spread Advies & Ontwikkeling

Nadere informatie

Besparen met zonne-energie

Besparen met zonne-energie Besparen met zonne-energie De zonnige besparing! Voor niks gaat de zon op. Waarom zouden we er dan geen gebruik van maken? Steeds meer Nederlanders ontdekken de voordelen van zonne-energie. En we hebben

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1874 Vragen van het lid

Nadere informatie

solar power to the people

solar power to the people solar power to the people zonnepanelen te koop SAMEN DE BAAS Zonstation WESTPOORT KOSTEN Aanschaf De kosten per paneel zijn 690. Je wordt daarbij automatisch lid van Amsterdam Energie. In combinatie met

Nadere informatie

Presenta(es buurtbijeenkomst woensdag 30-10- 13. Zonnig Amelterhout door Chris(aan Teule Financiën door Alfred Middelkamp

Presenta(es buurtbijeenkomst woensdag 30-10- 13. Zonnig Amelterhout door Chris(aan Teule Financiën door Alfred Middelkamp Presenta(es buurtbijeenkomst woensdag 30-10- 13 Zonnig Amelterhout door Chris(aan Teule Financiën door Alfred Middelkamp Zonnig Amelterhout Servicepunt Energie Lokaal Drenthe Natuur en Milieufedera

Nadere informatie

Programma. start eind 1 18:00 18:05 2 18:05 19:00

Programma. start eind 1 18:00 18:05 2 18:05 19:00 Programma start eind 1 18:00 18:05 2 18:05 19:00 3 19:00 19:20 4 19:20 19:40 5 19:40 20:00 6 20:00 20:55 7 20:55 21:00 Welkom,:mededelingen,:toelichting:programma Stand:van:zaken:initiatieven:/:projecten

Nadere informatie

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014

Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief. 1 september 2014 Zonnecoöperatie West-Friesland Burgerinitiatief 1 september 2014 Programma: Welkom! Wethouders Wijnne en Nootebos aan het woord Werkgroepleden Presentatie plannen Vragen? Afsluiting: circa 21.30 uur Wethouder

Nadere informatie

Alles over Zonnepanelen. Niek Tramper

Alles over Zonnepanelen. Niek Tramper Alles over Zonnepanelen. Niek Tramper Inhoud: 1. Zonnestroominstallatie 2. Terugleveren/ Verbruik 3. Paneel/bevestiging/Omvormer 4. Elektriciteitmeter 5. Productie 6. Salderen 7. Besparing / terugverdientijd

Nadere informatie

Opgewekt in Lochem. Kennissessie HIER Opgewekt Paul Stolte 14 april 2016

Opgewekt in Lochem. Kennissessie HIER Opgewekt Paul Stolte 14 april 2016 Opgewekt in Lochem Kennissessie HIER Opgewekt Paul Stolte 14 april 2016 LOCHEM ENERGIE ONTWIKKELT DOOR Lochem Energie heeft reeds verschillende zonneenergieprojecten gerealiseerd. Paul Stolte deelt graag

Nadere informatie

Totaal: 750.000 prijs energie is gemiddelde van staffeling in EB en EH beschikbaar 750.000

Totaal: 750.000 prijs energie is gemiddelde van staffeling in EB en EH beschikbaar 750.000 Bijlage 1: Businesscase zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen Cat. 1 Cat. 2 Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen per categorie Totaal Sluiswijkzaal Heerenduinzaal Kennemerzaal Dolfijn Springplank Waterloozaal

Nadere informatie

Zonnestroom opwekken op het dak van Sporthal De Korf. Doe nu mee en bespaar 15 jaar lang op uw energierekening!

Zonnestroom opwekken op het dak van Sporthal De Korf. Doe nu mee en bespaar 15 jaar lang op uw energierekening! Zonnestroom opwekken op het dak van Sporthal De Korf. Doe nu mee en bespaar 15 jaar lang op uw energierekening! Een project van de initiatiefgroep Leusden i.s.m. Gemeente Leusden, Ikwilwatt en Energievan.nu

Nadere informatie

Alles over Zonnepanelen. Niek Tramper

Alles over Zonnepanelen. Niek Tramper Alles over Zonnepanelen Niek Tramper Inhoud: 1. Zonnestroominstallatie 2. Terugleveren/ Direct/Verbruik 3. Paneel/bevestiging/Omvormer 4. Elektriciteitsmeter 5. Productie 6. Salderen 7. Besparing 8. Vergunning

Nadere informatie

Zonnedak Eersel. Agenda. 10 juli 2017 THINK GLOBAL, ACT LOCAL

Zonnedak Eersel. Agenda. 10 juli 2017 THINK GLOBAL, ACT LOCAL Zonnedak Eersel 10 juli 2017 V 1.1 THINK GLOBAL, ACT LOCAL Agenda Introductie KempenEnergie Postcoderoos regeling Ons plan Installatie Financiën Stappenplan Inschrijving 1 Vereniging Energiebesparing Duurzame

Nadere informatie

ZONNEPANELEN? INTRO COLLECTIEF OF INDIVIDUEEL? 19-5-2014 PROGRAMMA

ZONNEPANELEN? INTRO COLLECTIEF OF INDIVIDUEEL? 19-5-2014 PROGRAMMA INTRO PROGRAMMA 19:15 u Inloop 19:30 u Zonnepanelen Collectief of individueel? Techniek, financiën en organisatie 20:30 u Pauze 20:45 u Maak een plan voor uw eigen VvE-complex 21:15 u Napraten en tijd

Nadere informatie

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016

Kees Smitskamp Guido Weber. 18 januari 2016 Kees Smitskamp Guido Weber 18 januari 2016 } 19.30 Presentatie van Zonnecollectief Tuindorp Hengelo } 20.00 Presentatie Pure Energie uit Enschede } 20.15 Pauze } 20.45 Vragen } 21.30 Einde Zaalhuur, koffie,

Nadere informatie

Alles over Zonnepanelen. Niek Tramper

Alles over Zonnepanelen. Niek Tramper Alles over Zonnepanelen Niek Tramper Inhoud: 1. Zonnestroominstallatie 2. Terugleveren/ Direct/Verbruik 3. Paneel/bevestiging/Omvormer 4. Elektriciteitsmeter 5. Productie 6. Salderen 7. Besparing 8. Vergunning

Nadere informatie

19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente Overbetuwe

19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente Overbetuwe Programma 19.45 uur Welkom, dhr. F. Witjes, wethouder Milieuzorg gemeente 20.00 uur Plan voor collectieve aanschaf, dhr. H. Bruggeman, Zonnecollectief 20.30 uur Techniek en randvoorwaarden voor plaatsing

Nadere informatie

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A.

Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. Welkom 1 e ALV Coöperatie Zonne-EnergieCentrale Keltenwoud U.A. 16 juni 2015 Agenda Ingelast agendapunt Achtergrond en projectopzet Systeem en leverancier Levering van opgewekte energie/ eigen energieleverancier

Nadere informatie

Dit artikel beschrijft hoe een prijs op CO2 invloed heeft op de business case voor het plaatsen van zonnepanelen door een onderneming.

Dit artikel beschrijft hoe een prijs op CO2 invloed heeft op de business case voor het plaatsen van zonnepanelen door een onderneming. Dit artikel beschrijft hoe een prijs op CO2 invloed heeft op de business case voor het plaatsen van zonnepanelen door een onderneming. Wat kost het plaatsen van 100 zonnepanelen en wat betekent een prijs

Nadere informatie