Thema middag Gevaarlijke Stoffen Etiketteren, markeren en documenteren Kamer van Koophandel Rotterdam Rob van Uffelen IMO Advies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema middag Gevaarlijke Stoffen Etiketteren, markeren en documenteren Kamer van Koophandel Rotterdam 21-09-2011 Rob van Uffelen IMO Advies"

Transcriptie

1 Thema middag Gevaarlijke Stoffen Etiketteren, markeren en documenteren Kamer van Koophandel Rotterdam Rob van Uffelen IMO Advies

2 Procedures voor de verzending (Hoofdstuk 5 en meer)

3 IMDG en ADN Binnenvaart (ADN) heeft een link met a. Spoor (RID) b. Weg (ADR) c. Zee (IMDG) d. Lucht (ICAO/IATA) Focus is vandaag op ADN en IMDG en specifiek containers

4 IMDG en ADN Wat U altijd al wilde weten Wat U altijd al wilde weten

5 IMDG en ADN Wat U altijd al had moeten weten ;-)

6 IMDG en ADN Disclaimer: 30 minuten is veel te weinig om ergens in detail op door te gaan dus wilt U het echt weten zal er een en ander aan (zelf) studie moeten volgen

7 IMDG en ADN ADNR Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin

8 IMDG en ADN ADN Niet te vinden in Wikipedia Niet in de index van definities 1.2 (ADR en IMDG staan daar wel in)

9 IMDG en ADN ADNR Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin

10 Algemeen UN nummer voorbeeld die ik gebruik UN 1263 (VERF/PAINT) Klasse 7 negeer ik vandaag Indien de taal (op documentatie, verpakking en container) niet Fr, DE of EN is moet de tekst herhaald worden in FR, DE of EN. (aantal uitzonderingen!!)

11 Termen en afkortingen CTU Container Transport Unit Laadeenheid Colli Verpakkingen Collo Zie definities

12 Waarom?

13 Waarom?

14 Waarom?

15 Hoofdstuk 5 Procedures voor de verzending 1. Algemene voorschriften 2. Kenmerking en etikettering - van verpakkingen(colli) en IBCs 3. Kenmerking en etikettering van CTUs 4. Documentatie 5. Bijzondere voorschriften(un 3359)

16 5.1 Een vervoerder zal geen gevaarlijke lading accepteren voor vervoer tenzij: Hij/zij een copy van de vervoersdocumenten en andere (in de Code) vereiste documenten ontvangen heeft (al dan niet electronisch)

17 5.1 De gevaargoed informatie moet de gevaarlijke goederen begeleiden tot de eindbestemming. Deze informatie mag vermeld staan op de DGD/CPC maar ook op andere documenten. Deze informatie moet aan de ontvanger overhandigt worden op het moment van afleveren.

18 5.1 Algemene voorschriften Lege, ongereinigde verpakkingen en laadeenheden: Deze dienen te voldoen aan dezelfde kenmerking en etikettering als ware zij gevuld. Uitzondering: Klasse 7

19 5.2 Kenmerking en Etikettering Kenmerking colli met keur/test merken: zie Hoofdstuk 6 Ofwel: dat behandelen we vandaag niet ;-)

20 5.2 Kenmerking en Etikettering Kenmerking colli UN 1263 VERF / PAINT (IMDG Code eis)

21 5.2 Kenmerking en Etikettering Kenmerking colli aanvullende punten BERGING / SALVAGE IBC s groter dan 450 liter en alle LP s aan 2 tegenovergestelde zijden Juiste vervoersnaam voor klasse 1 en 2 Kenmerking EHS/MP tenzij IP < 5 kg/ltr Richting gevende pijlen ( )

22 5.2 Kenmerking en Etikettering Etikettering Etiket of onuitwisbaar merkteken ( )

23 5.2 Kenmerking en Etikettering Etiket eisen 100* 100 mm Contrasterend met de achtergrond (door kleur of zwarte stippellijn) Doorgetrokken zwarte lijn op 5 mm van de rand Symbolen, tekst en cijfers moeten zwart zijn tenzij ( )

24 5.2 Kenmerking en Etikettering Etiket eisen Bestand tegen weer en wind (IMDG Code 3 maanden onder water)

25 5.2 Kenmerking en Etikettering Samen levert dit dus UN 1263 VERF notes: Verf = PAINT, EHS merk alleen indien van toepassing

26 5.3 Kenmerken & Grote Etiketten Dit gaat nu over CTU s (dus geen colli) CTU = Laadeenheid (Grote container, MEGC, tankcontainer, transporttank, voertuig en wagen) Groot etiket = placard = enlarged label Ofwel een etiket maar dan groter (250 mm)

27

28 5.3 Kenmerken & Grote Etiketten Klasse 1: Geen compatibiliteitsgroepen indien meer dan 1 groep in de laadeenheid Bij een mix van subklassen alleen de gevaarlijkste klasse volgens: 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6 en 1.4 Voor meer uitzonderingen zie

29 5.3 Kenmerken & Grote Etiketten Dubbel plakken is nooit vereist (zelfs verboden). Dus bijkomende gevaren of bij andere producten met hetzelfde gevaar niet 2 maal hetzelfde etiket (of kenmerk) Tank met compartimenten met verschillende etiketten => Voor en achter: alle verschillende etiketten

30 5.3 Kenmerken & Grote Etiketten Van en naar zee: aan 4 kanten etiketten en kenmerken (Dit in tegenstelling tot ADR) Oranje (Kemmler) borden (5.3.2 ) Bij aansluitend zeevervoer niet vereist! Vandaag alleen containers dus zelfstudie ;-)

31 5.3 Kenmerken & Grote Etiketten Leeg / ongereinigd Zelfde etikettering en kenmerking als bij vol Indien gereinigd: dienen alle etiketten en kenmerken verwijderd* te worden * Bij gebruik klapborden, dienen deze dicht gevouwen en geborgd te worden

32 5.3 Kenmerken & Grote Etiketten Verwarmde lading (UN 3256 en 3257) Ook hier aan 4 zijden het kenmerk

33 5.3 Kenmerken & Grote Etiketten Indien de keten zeevervoer bevat a. De juiste vervoersnaam aan 2 zijden 1. Tankcontainers en MEGC s 2. Bulk containerladingen 3. Container met 1 gevaarlijke lading waarvoor (in de IMDG Code) geen groot etiket en/of MP kenmerk vereist is

34 5.3 Kenmerken & Grote Etiketten Indien de keten zeevervoer bevat b. UN nummer van de goederen Voor maten: zie b.

35 5.3 Kenmerken & Grote Etiketten Milieu gevaarlijk (EHS / MP) Klasse 1-9: indien van toepassing, het volgende kenmerk aan 4 zijden Zelfs als de colli zijn vrijgesteld omdat ze < 5 ltr of 5 kg zijn

36 5.4 Documentatie Alleen in relatie tot de gevaarlijke lading. Voor andere documenten zie Naast het vervoersdocument zijn er nog een aantal andere documenten direct gerelateerd

37 Documentatie termen DGD CPC Dangerous Goods Declaration Vervoersdocument Container Packing Certificate Containerbeladingscertificaat C.A.A. Vergunning of ontheffing van de bevoegde autoriteit M.S.D.S. Material Safety Data Sheet S.I. Schriftelijke instructie (Gevarenkaart)

38 MULTIMODAL DANGEROUS GOODS FORM This form may be used as a dangerous goods declaration as it meets the requirements of SOLAS 74, chapter VII, regulation 4; MARPOL 73/78, Annex III, regulation 4 1 Shipper/Consignor/Sender 2 Transport document number 3 Page 1 of Pages 4 Shipper's reference 5 Freight Forwarder's reference 6 Consignee 7 Carrier (to be completed by the carrier) SHIPPER'S DECLARATION I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described below by the Proper Shipping Name, and are classified, packaged, marked and labelled/placarded and are in all respects in proper condition for transport according to the applicable international and national governmental regulations. 8 This shipment is within the limitations prescribed for: (Delete non-applicable) 9 Additional handling information PASSENGER AND CARGO AIRCRAFT CARGO AIRCRAFT ONLY 10 Vessel/flight no. and date 11 Port/place of loading 12 Port/place of discharge 13 Destination 14 Shipping marks *Number and kind of packages; description of goods Gross mass (kg) Net mass (kg) Cube (m 3 ) 15 Container identification No./ vehicle registration No. 16 Seal number(s) 17 Container/vehicle size & type 18 Tare mass (kg) 19 Total gross mass (including tare) (kg) CONTAINER/VEHICLE PACKING CERTIFICATE I hereby declare that the goods described above have been packed/ loaded into the container/vehicle identified above in accordance with the applicable provisions. MUST BE COMPLETED AND SIGNED FOR ALL CONTAINER/VEHICLE LOADS BY PERSON RESPONSIBLE FOR PACKING/LOADING. 21 RECEIVING ORGANISATION RECEIPT Received the above number of packages/containers/trailers in apparent good order and condition unless stated hereon: RECEIVING ORGANISATION REMARKS: 20 Name of company Haulier's name Vehicle reg. no. Signature and date 22 Name of company (OF SHIPPER PREPARING THIS NOTE) Name/Status of declarant Name/status of declarant Place and date Place and date Signature of declarant DRIVER'S SIGNATURE Signature of declarant

39

40

41 Extra pagina s

42 Vereiste informatie Het vervoers document moet de volgende informatie bevatten met betrekking tot elk aangeboden gevaarlijke stof of voorwerp: Het UN nummer voorafgegaan door "UN"; De juiste vervoersnaam incl. de technische benaming tussen haakjes (zie )

43 Vereiste informatie Het hoofdgevaar Evt met subgroep of letter Het bijkomend gevaar (indien van toepassing) Dit moet tussen haakjes De verpakkingsgroep

44 Volgorde van de DG omschrijving De 5 punten vermeld in moeten in deze specifieke volgorde vermeld worden (dus 1, 2, 3, 4, en 5) zonder informatie er tussen (tenzij de IMDG-Code dit vereist) Extra informatie dient er dus achter gezet te worden

45 Volgorde van de DG omschrijving 1. UN nummer 2. Vervoersnaam + technische naam 3. Klasse + divisie incl. voor IMO 1 compatibilliteits groep letter 4. Sub labels 5. PG (VG)

46 Voorbeelden van de volgorde UN 1098 ALLYL ALCOHOL 6.1 (3) I (21 C c.c.) UN 1098, ALLYL ALCOHOL, class 6.1, (class 3), PG I, (21 C c.c.) UN 1092, Acrolein, stabilized, class 6.1 (3), PG I, (-24 C c.c.) MARINE POLLUTANT UN 2761, Organochlorine pesticide, solid, toxic, n.o.s. (Aldrin 19%), class 6.1, PG III, MARINE POLLUTANT

47 EDP Indien de documentatie electronisch word aangeboden via electronic data processing (EDP) of electronic data interchange (EDI) mogen de handtekeningen vervangen worden door de naam in hoofdletters van de persoon welke geautoriseerd is om te tekenen

48 IMDG en ADN Container-/voertuigbeladingscertificaat Indien gevaarlijke goederen in een vrachtcontainer*, of voertuig worden verpakt of geladen, moeten de voor het beladen van de vrachtcontainer of het voertuig verantwoordelijke personen een CPC ("container- / voertuigbeladings-certificaat") verschaffen, waarin het (de) container- / voertuig- / eenheidsidentificatienummer(s) vermeld staan en officieel verklaren dat de operatie is uitgevoerd in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

49 CPC voorwaarden.1 De container / het voertuig was schoon, droog en leeg en ogenschijnlijk geschikt voor ontvangst van de goederen;.2 Colli, die gescheiden moeten worden overeenkomstig van toepassing zijnde eisen tot gescheiden houden, zijn niet gezamenlijk op of in de container / het voertuig verpakt (tenzij overeenkomstig goedgekeurd door de betrokken bevoegde autoriteit);.3 Alle colli zijn uitwendig geïnspecteerd op schade en alleen gave colli zijn geladen;

50 CPC voorwaarden.4 Vaten zijn rechtstandig gestuwd, tenzij door de bevoegde autoriteit anders toegestaan, en alle goederen zijn op deugdelijke wijze geladen en, zo nodig, voldoende vastgezet met vastzettingsmateriaal passend bij de wijze(n) van vervoer ** voor het voorgenomen traject;.5 Los gestorte goederen zijn gelijkmatig over de container / het voertuig verdeeld;.6 Voor zendingen waaronder begrepen goederen van klasse 1, met uitzondering van subklasse 1.4, is de container / het voertuig constructief geschikt overeenkomstig 7.4.6;

51 CPC voorwaarden.7 De container / het voertuig en de colli zijn in voorkomend geval op deugdelijke wijze gemerkt en geëtiketteerd;.8 Wanneer vast kooldioxide (CO2/droogijs) voor koeling wordt gebruikt, is de container / het voertuig uitwendig op een opvallende plaats, zoals aan de deurzijde, gemerkt of geëtiketteerd met de woorden: "DANGEROUS CO 2 (DRY ICE) INSIDE. VENTILATE THOROUGHLY BEFORE ENTERING"; en

52 CPC voorwaarden.9 Voor elke zending gevaarlijke goederen die in de container / het voertuig geladen is, is een vervoerdocument voor gevaarlijke goederen, zoals aangegeven in 5.4.1, ontvangen. Opmerking: het container-/voertuigbeladingscertificaat is niet vereist voor transporttanks.

53 5.5.2 Gegaste laadeenheden Kenmerking een gegaste laadeenheid moet gekenmerkt worden met een waarschuwings kenmerk op iedere locatie waar het gezien kan worden door personen die de laadeenheid openene en/of betreden Klasse 9 etiketten dienen niet te worden aangebracht tenzij er lading van de klasse 9 in de laadeenheid aanwezig is

54 5.5.2 Gegaste laadeenheden

55 5.5.2 Fumigated units Dit merk moet op de CTU blijven totdat aan de volgende eisen is voldaan: a. De gegaste laadeenheid is geventileerd en er zijn geen schadelijke gas concentraties meer; en b. De gegaste goederen en/of materialen zijn gelost uit de CTU

56 M.S.D.S Product Identification 2. Composition/Information on Ingredients 3. Hazards Identification 4. First Aid Measures 6. Accidental Release Measures 7. Handling and Storage 8. Exposure Controls/Personal Protection

57 M.S.D.S Physical and Chemical Properties 10. Stability and Reactivity 11. Toxicological Information 12. Ecological Information 13. Disposal Considerations 14. Transport Information 15. Regulatory Information 16. Other Information

58 Competent Authority Approval Toestemming van de Bevoegde Authoriteit 1. Away from - Samenladings verbod ontheffing 2. Zoals vereist door een bijzondere bepaling 3. Andere reden Adressen: Zie hoofdstuk 7.9 (IMDG Code) of IVW website

59 Marking LQ L.Q. mark

60 Vraag/Stelling Nu volgen 8 vragen en/of stellingen. Per stuk 1 minuut. Via de LinkedIn groep Gevaarlijke Lading (openbaar) zal de komende tijd hier een vervolg op komen.

61 Vraag 1 Is een container een collo? Tip: Definitie Logistiek.nl Collo; fysieke eenheid van goederen, als geheel verzonden; meervoud is colli.

62 Vraag 1 Is een container een collo? ADN (laatste deel definitie) Aan boord van schepen omvat de definitie "collo" ook voertuigen, wagens, containers (inclusief wisselopbouwen), tankcontainers, transporttanks, batterijvoertuigen, batterijwagens, tankwagens, reservoirwagens en gascontainers met meerdere elementen (MEGC)

63 Vraag 1 Is een container een collo? ADN Opmerking ter afsluiting van de definitie container. Onder de definitie van container vallen noch gewone verpakkingen, -IBC s, -voertuigen of wagens. Niets mis mee: een mens is een dier. Een dier is geen mens. Maar wat is de impact hiervan in relatie tot o.a. segregatie, merken, etiketteren en documenteren.

64 Vraag dozen elk 30 kg met Limited Quantities in 1* 20 (zee) container. A. Er moeten op 4 zijden etiketten B. Er moeten op 3 zijden etiketten C. A en B zijn fout C. A en B zijn fout

65 Vraag/Stelling punten regeling (ADN versie) Via ADR wordt aangeleverd: 1*20 met goederen die binnen de 1000 punten regeling vallen. => Dus geen etiketten!

66 Vraag 3 Als er al 4000 kg gevaargoed aan boord is (dan geldt niet meer) Moet ik dan etiketten op deze container aanbrengen?

67 Vraag 4 Na lossing van de containers uit een binnenvaartschip moet ik de vervoersdocumenten nog even bewaren. A. 14 dagen B. 1 maand C. 3 maanden

68 Vraag 4 Na lossing van de containers uit een binnenvaartschip moet ik de vervoersdocumenten nog even bewaren. A. 14 dagen B. 1 maand C. 3 maanden

69 Vraag 5 Een container is beladen met 2500 colli van elk 4.5 kg met milieu gevaarlijke stof (UN 1993 Klasse 3) 1. Wat moet er op de container zijn aangebracht? 2. Dient het milieu gevaarlijk vermeld te worden op de DGD?

70 Vraag 5 Wat moet er op de container zijn aangebracht? maakt geen uitzondering voor < 5 kg. => 4* EHS/MP (en 4* klasse 3 en de juiste vervoersnaam)

71 Vraag 5 Dient het milieu gevaarlijk vermeld te worden op de DGD? Nee! (Foutje?) Deze aanvulling in het vervoersdocument is niet van toepassing op UN 3082 & 3077 of op de uitzonderingen vermeld in (< 5 kg of liter) IMDG Code kent deze laatste uitzondering niet!

72 Vraag/Stelling 6 ADN kent weinig tot geen stuwage en segregatie eisen. Ik kan een container met klasse 3 diesel zonder problemen op een container met klasse 5.1 Ammonium nitrate laden? Correct? Verstandig?

73 7 - E.R.G.

74 7 - E.R.G. A guidebook for first responders during the initial phase of a dangerous goods / hazardous materials transportation incidents Ook verkrijgbaar als software pakket

75 Stelling 7 Nutteloos boekwerk! Komt uit de VS, die Amerikanen denken het te begrijpen maar dat systeem is compleet nutteloos in Europa! EN ZEKER op de binnenvaart! Of toch niet?

76 8 De vervoerder dient zorg te dragen dat de schriftelijke instructies (in een taal die de schipper en de deskundige begrijpen) aan de schipper worden overhandigd.

77 8 De schipper dient zorg te dragen dat deze instructies in de stuurhut aanwezig zijn en elk lid van de bemanning van het voertuig deze instructies begrijpt en in staat is ernaar te handelen. Note: Voertuig is volgens de definities in 1.2 een ADR voertuig!!??

78 Stelling 8 Zou dit niet uit het ADN geschrapt moeten worden en vervangen door een toevoeging aan de opleiding? (Dan kan men het ook meer specifiek maken).

79 Mooi en dan nu weer zorgen dat ze VOL komen. Bon Voyage / Safe Journey

ALGEMENE VOORWAARDEN RABELINK LOGISTICS

ALGEMENE VOORWAARDEN RABELINK LOGISTICS INHOUDSOPGAVE Nederlandse versie pag. 2 t/m 13 Engelse versie pag. 14 t/m 25 Duitse versie pag. 26 t/m 38 Waarbij te allen tijde de Nederlandse versie van toepassing is Dutch version pag. 2 t/m 13 Englisch

Nadere informatie

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Deel I - Kader Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen

NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek. Deel I - Kader Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen NEderlandse federatie voor Raket Onderzoek Veiligheidsstatuut versie 1.0 Deel I - Kader Deel II - Eisen Deel III - Bijlagen DATUM: 22-5-2000 VERSIE: 1.0 Definitief DOCUMENT: NERO VS 1.0.doc PAG 2 DEEL

Nadere informatie

Weten we nû wat er staat?

Weten we nû wat er staat? Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van infrastructuur en Milieu Weten we nû wat er staat? Informatievoorziening over treinen met gevaarlijke stoffen op e rn pia cernenten Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

Douane. Juridisch. Sociaal. Opleiding

Douane. Juridisch. Sociaal. Opleiding AFGIFTEKANTOOR: BRUSSEL X ERKENNING: P201009 Belgique - België P.P. - BRUSSEL X BC 1423 Douane Juridisch Sociaal Opleiding Federatie Uitzonderlijk vervoer Telecom ADR Logistiek Fiscaal Veiligheid Advertenties

Nadere informatie

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)*

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* * Aangenomen door de gezamenlijk door de CCR, de Donaucommissie en de ECE/VN georganiseerde Diplomatieke

Nadere informatie

JOURNEY LOG REISJOURNAAL

JOURNEY LOG REISJOURNAAL Council Regulation EC No 1/2005 on the protection of animals during transport. Verordening (EG) Nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer AHDO Address Adres van de plaatselijke

Nadere informatie

Eindverslag commissie Müller December 2003

Eindverslag commissie Müller December 2003 Eindverslag commissie Müller December 2003 1 Eindverslag commissie Müller Opdracht: Vaststellen van de Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheid van de Certifying Staff binnen KLM Engineering & Maintenance

Nadere informatie

SLANGEN SPECIFICATIE EN MANAGEMENT

SLANGEN SPECIFICATIE EN MANAGEMENT SLANGEN SPECIFICATIE EN MANAGEMENT This document may set requirements supplemental to applicable law. However, nothing herein is intended to replace, amend, supersede or otherwise depart from any applicable

Nadere informatie

Luchthaven informatie Tel. 0900/0141

Luchthaven informatie Tel. 0900/0141 Reisdocumenten Neckermann Reizen, Postbus 700, 2130 AS Hoofddorp THOMAS COOK BOEK DIREKT SPICALAAN 41 NL 2132AS HOOFDDORP NETHERLANDS Heeft u reeds eerder reisdocumenten ontvangen, kunt u van uw oude documenten

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Factsheets PGS 29 september 2012. Project IPO PGS 29. Een toelichting op de richtlijn voor opslagtanks

Factsheets PGS 29 september 2012. Project IPO PGS 29. Een toelichting op de richtlijn voor opslagtanks Factsheets PGS 29 september 2012 Project IPO PGS 29 Een toelichting op de richtlijn voor opslagtanks Factsheets PGS 29 september 2012 Op 11 december 2005 vond op de Buncefield olieterminal in Hemel Hempstead,

Nadere informatie

PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions

PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions Szs.div.455 januari 2012 onder nummer 140/2001 ALGEMENE VOORWAARDEN voor leveranties

Nadere informatie

Informatie rapport. Onderwerp Scheeps ontmantelings bedrijf. Opdrachtgever Gemeente Harlingen Uitgevoerd Sea2Cradle B.V. Datum 31 juli 2012

Informatie rapport. Onderwerp Scheeps ontmantelings bedrijf. Opdrachtgever Gemeente Harlingen Uitgevoerd Sea2Cradle B.V. Datum 31 juli 2012 Informatie rapport Onderwerp Scheeps ontmantelings bedrijf Plaats Harlingen Opdrachtgever Gemeente Harlingen Uitgevoerd Sea2Cradle B.V. Datum 31 juli 2012 Sea2Cradle B.V. Scheepmakershaven 59 3011 VD Rotterdam

Nadere informatie

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions AA_reversed_fullclrC.eps ABN AMRO reversed full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden Click here for the Electronic Banking Conditions

Nadere informatie

40 jaar op de weg 40 years on the road

40 jaar op de weg 40 years on the road Interview interview Kwaliteit is sleutel tot succes Shell laat vervoer aan professionals over Pas op Jumbo s in aantocht! Quality is the key to success Shell leaves transport to the professionals Watch

Nadere informatie

DHL Express Uw "TimE DEfiniTE"- En "Day DEfiniTE"- zendingen vlot Door DE DoUanE

DHL Express Uw TimE DEfiniTE- En Day DEfiniTE- zendingen vlot Door DE DoUanE DHL Express Uw "Time Definite"- en "Day Definite"- zendingen vlot door de douane Douaneservices 3 inhoud Introductie 4 Time Definite en Day Definite -zendingen 4 Douaneplicht: waarom en wanneer? 5 Wat

Nadere informatie

Handleiding aanleveren beladinggegevens

Handleiding aanleveren beladinggegevens Handleiding aanleveren beladinggegevens Documentgegevens ProRail Documentnummer VL-PRC331 Link naar document EDMS nummer 1580025 Versie 4.0 Status Definitief Geldig vanaf 15 december 2011 Meest recente

Nadere informatie

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013

Handboek Transfer of Innovation. CALLs 2010-2011-2012-2013 Handboek Transfer of Innovation CALLs 2010-2011-2012-2013 Oktober 2012 Inhoudsopgave Gebruik van dit handboek... 4 Lijst met wijzigingen per versie... 5 Deel I Aanvragen, Selectie, Contractualisatie...

Nadere informatie

Drinkwaterbedrijf Oasen Veiligheidsinstructies proefhal Kamerik

Drinkwaterbedrijf Oasen Veiligheidsinstructies proefhal Kamerik Drinkwaterbedrijf Oasen Veiligheidsinstructies proefhal Kamerik Veiligheidsinstructieboekje OASEN Drinkwater Proefhal Kamerik Inleiding Inhoudsopgave 1. Arbo- en Milieubeleid 2. Algemene regels en voorschriften

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MAGAZIJN DE BIJENKORF B.V.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MAGAZIJN DE BIJENKORF B.V. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MAGAZIJN DE BIJENKORF B.V. A HOOFDSTUK A: ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze Algemene Inkoop- en Leveringsvoorwaarden ( Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing

Nadere informatie

DPD Manual. Classic-Service / Express-Service

DPD Manual. Classic-Service / Express-Service Inhoudsopgave Voorwoord 3 DEEL A. BEGRIPPEN 4 1. Wat betekenen al die logistieke begrippen? 4 DEEL B. HET VERZENDEN VAN PAKKETTEN 6 2. Geodata en inlogcodes 6 3. Hoe werkt het afhalen van een Pakket van

Nadere informatie

Verenigde staten. Exporteren. Invoerformaliteiten en -documenten 2-9 juni 2013

Verenigde staten. Exporteren. Invoerformaliteiten en -documenten 2-9 juni 2013 Exporteren naar DE Invoerformaliteiten en -documenten 2-9 juni 2013 Verenigde staten Los Angeles, San Francisco / Silicon Valley Studie verwezenlijkt ter gelegenheid van de gezamenlijke economische zending

Nadere informatie

Kwaliteitsnorm. Plaagdiermanagement. Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven

Kwaliteitsnorm. Plaagdiermanagement. Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven Kwaliteitsnorm Plaagdiermanagement Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven Versie 1.1 18 juli 2014 18 juli 2014 (versie 1.1) pagina 1 van 32 INHOUDSOPGAVE TERMEN EN DEFINITIES... 4 1. INLEIDING...

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN

CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN CLOUD COMPUTING & PRIVACY CHECKLIST CONTRACTUELE AFSPRAKEN De onderwijsinstelling die een cloud dienst wil afnemen, zal daarvoor een contract moeten sluiten met de cloud provider. Het kan voordelen opleveren

Nadere informatie

Weten wat er staat. Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen

Weten wat er staat. Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen Weten wat er staat Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen Weten wat er staat Onderzoek naar treinen met gevaarlijke stoffen op emplacementen Datum 15 juni 2011 Status definitief

Nadere informatie

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0)

CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) CDG interpretatiedocument (versie 3.1) behorende bij de CDG norm (versie 3.0) Par. CDG norm (versie 3.0, oktober 2013) CDG Interpretatiedocument (versie 3.1, februari 2014) 1.1 1.1 Toepassingsgebied a)

Nadere informatie

AVC. Algemene Vervoercondities 2002

AVC. Algemene Vervoercondities 2002 AVC Algemene Vervoercondities 2002 Gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 81/2014 en bij de griffie van de rechtbank te Rotterdam onder nummer 2/2015. In Stichting vervoeradres,

Nadere informatie

Licenties onder de loep

Licenties onder de loep Licenties onder de loep Door: Marco van Doorn en Roeland Kluit Datum: 29 januari 2004 Vak: Analytische Server Projecten Begeleiing: Rob Meijer Management summary Licenties kunnen een risicofactor zijn

Nadere informatie

**** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * ****

**** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * **** **** * ICI PAINTS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD * **** 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING PRODUCT NUMMER: 876-6013 PRODUCT NAAM: Voorstrijk Vochtige Muren & Kelders Uitgegeven

Nadere informatie