Thema middag Gevaarlijke Stoffen Etiketteren, markeren en documenteren Kamer van Koophandel Rotterdam Rob van Uffelen IMO Advies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thema middag Gevaarlijke Stoffen Etiketteren, markeren en documenteren Kamer van Koophandel Rotterdam 21-09-2011 Rob van Uffelen IMO Advies"

Transcriptie

1 Thema middag Gevaarlijke Stoffen Etiketteren, markeren en documenteren Kamer van Koophandel Rotterdam Rob van Uffelen IMO Advies

2 Procedures voor de verzending (Hoofdstuk 5 en meer)

3 IMDG en ADN Binnenvaart (ADN) heeft een link met a. Spoor (RID) b. Weg (ADR) c. Zee (IMDG) d. Lucht (ICAO/IATA) Focus is vandaag op ADN en IMDG en specifiek containers

4 IMDG en ADN Wat U altijd al wilde weten Wat U altijd al wilde weten

5 IMDG en ADN Wat U altijd al had moeten weten ;-)

6 IMDG en ADN Disclaimer: 30 minuten is veel te weinig om ergens in detail op door te gaan dus wilt U het echt weten zal er een en ander aan (zelf) studie moeten volgen

7 IMDG en ADN ADNR Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin

8 IMDG en ADN ADN Niet te vinden in Wikipedia Niet in de index van definities 1.2 (ADR en IMDG staan daar wel in)

9 IMDG en ADN ADNR Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin

10 Algemeen UN nummer voorbeeld die ik gebruik UN 1263 (VERF/PAINT) Klasse 7 negeer ik vandaag Indien de taal (op documentatie, verpakking en container) niet Fr, DE of EN is moet de tekst herhaald worden in FR, DE of EN. (aantal uitzonderingen!!)

11 Termen en afkortingen CTU Container Transport Unit Laadeenheid Colli Verpakkingen Collo Zie definities

12 Waarom?

13 Waarom?

14 Waarom?

15 Hoofdstuk 5 Procedures voor de verzending 1. Algemene voorschriften 2. Kenmerking en etikettering - van verpakkingen(colli) en IBCs 3. Kenmerking en etikettering van CTUs 4. Documentatie 5. Bijzondere voorschriften(un 3359)

16 5.1 Een vervoerder zal geen gevaarlijke lading accepteren voor vervoer tenzij: Hij/zij een copy van de vervoersdocumenten en andere (in de Code) vereiste documenten ontvangen heeft (al dan niet electronisch)

17 5.1 De gevaargoed informatie moet de gevaarlijke goederen begeleiden tot de eindbestemming. Deze informatie mag vermeld staan op de DGD/CPC maar ook op andere documenten. Deze informatie moet aan de ontvanger overhandigt worden op het moment van afleveren.

18 5.1 Algemene voorschriften Lege, ongereinigde verpakkingen en laadeenheden: Deze dienen te voldoen aan dezelfde kenmerking en etikettering als ware zij gevuld. Uitzondering: Klasse 7

19 5.2 Kenmerking en Etikettering Kenmerking colli met keur/test merken: zie Hoofdstuk 6 Ofwel: dat behandelen we vandaag niet ;-)

20 5.2 Kenmerking en Etikettering Kenmerking colli UN 1263 VERF / PAINT (IMDG Code eis)

21 5.2 Kenmerking en Etikettering Kenmerking colli aanvullende punten BERGING / SALVAGE IBC s groter dan 450 liter en alle LP s aan 2 tegenovergestelde zijden Juiste vervoersnaam voor klasse 1 en 2 Kenmerking EHS/MP tenzij IP < 5 kg/ltr Richting gevende pijlen ( )

22 5.2 Kenmerking en Etikettering Etikettering Etiket of onuitwisbaar merkteken ( )

23 5.2 Kenmerking en Etikettering Etiket eisen 100* 100 mm Contrasterend met de achtergrond (door kleur of zwarte stippellijn) Doorgetrokken zwarte lijn op 5 mm van de rand Symbolen, tekst en cijfers moeten zwart zijn tenzij ( )

24 5.2 Kenmerking en Etikettering Etiket eisen Bestand tegen weer en wind (IMDG Code 3 maanden onder water)

25 5.2 Kenmerking en Etikettering Samen levert dit dus UN 1263 VERF notes: Verf = PAINT, EHS merk alleen indien van toepassing

26 5.3 Kenmerken & Grote Etiketten Dit gaat nu over CTU s (dus geen colli) CTU = Laadeenheid (Grote container, MEGC, tankcontainer, transporttank, voertuig en wagen) Groot etiket = placard = enlarged label Ofwel een etiket maar dan groter (250 mm)

27

28 5.3 Kenmerken & Grote Etiketten Klasse 1: Geen compatibiliteitsgroepen indien meer dan 1 groep in de laadeenheid Bij een mix van subklassen alleen de gevaarlijkste klasse volgens: 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6 en 1.4 Voor meer uitzonderingen zie

29 5.3 Kenmerken & Grote Etiketten Dubbel plakken is nooit vereist (zelfs verboden). Dus bijkomende gevaren of bij andere producten met hetzelfde gevaar niet 2 maal hetzelfde etiket (of kenmerk) Tank met compartimenten met verschillende etiketten => Voor en achter: alle verschillende etiketten

30 5.3 Kenmerken & Grote Etiketten Van en naar zee: aan 4 kanten etiketten en kenmerken (Dit in tegenstelling tot ADR) Oranje (Kemmler) borden (5.3.2 ) Bij aansluitend zeevervoer niet vereist! Vandaag alleen containers dus zelfstudie ;-)

31 5.3 Kenmerken & Grote Etiketten Leeg / ongereinigd Zelfde etikettering en kenmerking als bij vol Indien gereinigd: dienen alle etiketten en kenmerken verwijderd* te worden * Bij gebruik klapborden, dienen deze dicht gevouwen en geborgd te worden

32 5.3 Kenmerken & Grote Etiketten Verwarmde lading (UN 3256 en 3257) Ook hier aan 4 zijden het kenmerk

33 5.3 Kenmerken & Grote Etiketten Indien de keten zeevervoer bevat a. De juiste vervoersnaam aan 2 zijden 1. Tankcontainers en MEGC s 2. Bulk containerladingen 3. Container met 1 gevaarlijke lading waarvoor (in de IMDG Code) geen groot etiket en/of MP kenmerk vereist is

34 5.3 Kenmerken & Grote Etiketten Indien de keten zeevervoer bevat b. UN nummer van de goederen Voor maten: zie b.

35 5.3 Kenmerken & Grote Etiketten Milieu gevaarlijk (EHS / MP) Klasse 1-9: indien van toepassing, het volgende kenmerk aan 4 zijden Zelfs als de colli zijn vrijgesteld omdat ze < 5 ltr of 5 kg zijn

36 5.4 Documentatie Alleen in relatie tot de gevaarlijke lading. Voor andere documenten zie Naast het vervoersdocument zijn er nog een aantal andere documenten direct gerelateerd

37 Documentatie termen DGD CPC Dangerous Goods Declaration Vervoersdocument Container Packing Certificate Containerbeladingscertificaat C.A.A. Vergunning of ontheffing van de bevoegde autoriteit M.S.D.S. Material Safety Data Sheet S.I. Schriftelijke instructie (Gevarenkaart)

38 MULTIMODAL DANGEROUS GOODS FORM This form may be used as a dangerous goods declaration as it meets the requirements of SOLAS 74, chapter VII, regulation 4; MARPOL 73/78, Annex III, regulation 4 1 Shipper/Consignor/Sender 2 Transport document number 3 Page 1 of Pages 4 Shipper's reference 5 Freight Forwarder's reference 6 Consignee 7 Carrier (to be completed by the carrier) SHIPPER'S DECLARATION I hereby declare that the contents of this consignment are fully and accurately described below by the Proper Shipping Name, and are classified, packaged, marked and labelled/placarded and are in all respects in proper condition for transport according to the applicable international and national governmental regulations. 8 This shipment is within the limitations prescribed for: (Delete non-applicable) 9 Additional handling information PASSENGER AND CARGO AIRCRAFT CARGO AIRCRAFT ONLY 10 Vessel/flight no. and date 11 Port/place of loading 12 Port/place of discharge 13 Destination 14 Shipping marks *Number and kind of packages; description of goods Gross mass (kg) Net mass (kg) Cube (m 3 ) 15 Container identification No./ vehicle registration No. 16 Seal number(s) 17 Container/vehicle size & type 18 Tare mass (kg) 19 Total gross mass (including tare) (kg) CONTAINER/VEHICLE PACKING CERTIFICATE I hereby declare that the goods described above have been packed/ loaded into the container/vehicle identified above in accordance with the applicable provisions. MUST BE COMPLETED AND SIGNED FOR ALL CONTAINER/VEHICLE LOADS BY PERSON RESPONSIBLE FOR PACKING/LOADING. 21 RECEIVING ORGANISATION RECEIPT Received the above number of packages/containers/trailers in apparent good order and condition unless stated hereon: RECEIVING ORGANISATION REMARKS: 20 Name of company Haulier's name Vehicle reg. no. Signature and date 22 Name of company (OF SHIPPER PREPARING THIS NOTE) Name/Status of declarant Name/status of declarant Place and date Place and date Signature of declarant DRIVER'S SIGNATURE Signature of declarant

39

40

41 Extra pagina s

42 Vereiste informatie Het vervoers document moet de volgende informatie bevatten met betrekking tot elk aangeboden gevaarlijke stof of voorwerp: Het UN nummer voorafgegaan door "UN"; De juiste vervoersnaam incl. de technische benaming tussen haakjes (zie )

43 Vereiste informatie Het hoofdgevaar Evt met subgroep of letter Het bijkomend gevaar (indien van toepassing) Dit moet tussen haakjes De verpakkingsgroep

44 Volgorde van de DG omschrijving De 5 punten vermeld in moeten in deze specifieke volgorde vermeld worden (dus 1, 2, 3, 4, en 5) zonder informatie er tussen (tenzij de IMDG-Code dit vereist) Extra informatie dient er dus achter gezet te worden

45 Volgorde van de DG omschrijving 1. UN nummer 2. Vervoersnaam + technische naam 3. Klasse + divisie incl. voor IMO 1 compatibilliteits groep letter 4. Sub labels 5. PG (VG)

46 Voorbeelden van de volgorde UN 1098 ALLYL ALCOHOL 6.1 (3) I (21 C c.c.) UN 1098, ALLYL ALCOHOL, class 6.1, (class 3), PG I, (21 C c.c.) UN 1092, Acrolein, stabilized, class 6.1 (3), PG I, (-24 C c.c.) MARINE POLLUTANT UN 2761, Organochlorine pesticide, solid, toxic, n.o.s. (Aldrin 19%), class 6.1, PG III, MARINE POLLUTANT

47 EDP Indien de documentatie electronisch word aangeboden via electronic data processing (EDP) of electronic data interchange (EDI) mogen de handtekeningen vervangen worden door de naam in hoofdletters van de persoon welke geautoriseerd is om te tekenen

48 IMDG en ADN Container-/voertuigbeladingscertificaat Indien gevaarlijke goederen in een vrachtcontainer*, of voertuig worden verpakt of geladen, moeten de voor het beladen van de vrachtcontainer of het voertuig verantwoordelijke personen een CPC ("container- / voertuigbeladings-certificaat") verschaffen, waarin het (de) container- / voertuig- / eenheidsidentificatienummer(s) vermeld staan en officieel verklaren dat de operatie is uitgevoerd in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

49 CPC voorwaarden.1 De container / het voertuig was schoon, droog en leeg en ogenschijnlijk geschikt voor ontvangst van de goederen;.2 Colli, die gescheiden moeten worden overeenkomstig van toepassing zijnde eisen tot gescheiden houden, zijn niet gezamenlijk op of in de container / het voertuig verpakt (tenzij overeenkomstig goedgekeurd door de betrokken bevoegde autoriteit);.3 Alle colli zijn uitwendig geïnspecteerd op schade en alleen gave colli zijn geladen;

50 CPC voorwaarden.4 Vaten zijn rechtstandig gestuwd, tenzij door de bevoegde autoriteit anders toegestaan, en alle goederen zijn op deugdelijke wijze geladen en, zo nodig, voldoende vastgezet met vastzettingsmateriaal passend bij de wijze(n) van vervoer ** voor het voorgenomen traject;.5 Los gestorte goederen zijn gelijkmatig over de container / het voertuig verdeeld;.6 Voor zendingen waaronder begrepen goederen van klasse 1, met uitzondering van subklasse 1.4, is de container / het voertuig constructief geschikt overeenkomstig 7.4.6;

51 CPC voorwaarden.7 De container / het voertuig en de colli zijn in voorkomend geval op deugdelijke wijze gemerkt en geëtiketteerd;.8 Wanneer vast kooldioxide (CO2/droogijs) voor koeling wordt gebruikt, is de container / het voertuig uitwendig op een opvallende plaats, zoals aan de deurzijde, gemerkt of geëtiketteerd met de woorden: "DANGEROUS CO 2 (DRY ICE) INSIDE. VENTILATE THOROUGHLY BEFORE ENTERING"; en

52 CPC voorwaarden.9 Voor elke zending gevaarlijke goederen die in de container / het voertuig geladen is, is een vervoerdocument voor gevaarlijke goederen, zoals aangegeven in 5.4.1, ontvangen. Opmerking: het container-/voertuigbeladingscertificaat is niet vereist voor transporttanks.

53 5.5.2 Gegaste laadeenheden Kenmerking een gegaste laadeenheid moet gekenmerkt worden met een waarschuwings kenmerk op iedere locatie waar het gezien kan worden door personen die de laadeenheid openene en/of betreden Klasse 9 etiketten dienen niet te worden aangebracht tenzij er lading van de klasse 9 in de laadeenheid aanwezig is

54 5.5.2 Gegaste laadeenheden

55 5.5.2 Fumigated units Dit merk moet op de CTU blijven totdat aan de volgende eisen is voldaan: a. De gegaste laadeenheid is geventileerd en er zijn geen schadelijke gas concentraties meer; en b. De gegaste goederen en/of materialen zijn gelost uit de CTU

56 M.S.D.S Product Identification 2. Composition/Information on Ingredients 3. Hazards Identification 4. First Aid Measures 6. Accidental Release Measures 7. Handling and Storage 8. Exposure Controls/Personal Protection

57 M.S.D.S Physical and Chemical Properties 10. Stability and Reactivity 11. Toxicological Information 12. Ecological Information 13. Disposal Considerations 14. Transport Information 15. Regulatory Information 16. Other Information

58 Competent Authority Approval Toestemming van de Bevoegde Authoriteit 1. Away from - Samenladings verbod ontheffing 2. Zoals vereist door een bijzondere bepaling 3. Andere reden Adressen: Zie hoofdstuk 7.9 (IMDG Code) of IVW website

59 Marking LQ L.Q. mark

60 Vraag/Stelling Nu volgen 8 vragen en/of stellingen. Per stuk 1 minuut. Via de LinkedIn groep Gevaarlijke Lading (openbaar) zal de komende tijd hier een vervolg op komen.

61 Vraag 1 Is een container een collo? Tip: Definitie Logistiek.nl Collo; fysieke eenheid van goederen, als geheel verzonden; meervoud is colli.

62 Vraag 1 Is een container een collo? ADN (laatste deel definitie) Aan boord van schepen omvat de definitie "collo" ook voertuigen, wagens, containers (inclusief wisselopbouwen), tankcontainers, transporttanks, batterijvoertuigen, batterijwagens, tankwagens, reservoirwagens en gascontainers met meerdere elementen (MEGC)

63 Vraag 1 Is een container een collo? ADN Opmerking ter afsluiting van de definitie container. Onder de definitie van container vallen noch gewone verpakkingen, -IBC s, -voertuigen of wagens. Niets mis mee: een mens is een dier. Een dier is geen mens. Maar wat is de impact hiervan in relatie tot o.a. segregatie, merken, etiketteren en documenteren.

64 Vraag dozen elk 30 kg met Limited Quantities in 1* 20 (zee) container. A. Er moeten op 4 zijden etiketten B. Er moeten op 3 zijden etiketten C. A en B zijn fout C. A en B zijn fout

65 Vraag/Stelling punten regeling (ADN versie) Via ADR wordt aangeleverd: 1*20 met goederen die binnen de 1000 punten regeling vallen. => Dus geen etiketten!

66 Vraag 3 Als er al 4000 kg gevaargoed aan boord is (dan geldt niet meer) Moet ik dan etiketten op deze container aanbrengen?

67 Vraag 4 Na lossing van de containers uit een binnenvaartschip moet ik de vervoersdocumenten nog even bewaren. A. 14 dagen B. 1 maand C. 3 maanden

68 Vraag 4 Na lossing van de containers uit een binnenvaartschip moet ik de vervoersdocumenten nog even bewaren. A. 14 dagen B. 1 maand C. 3 maanden

69 Vraag 5 Een container is beladen met 2500 colli van elk 4.5 kg met milieu gevaarlijke stof (UN 1993 Klasse 3) 1. Wat moet er op de container zijn aangebracht? 2. Dient het milieu gevaarlijk vermeld te worden op de DGD?

70 Vraag 5 Wat moet er op de container zijn aangebracht? maakt geen uitzondering voor < 5 kg. => 4* EHS/MP (en 4* klasse 3 en de juiste vervoersnaam)

71 Vraag 5 Dient het milieu gevaarlijk vermeld te worden op de DGD? Nee! (Foutje?) Deze aanvulling in het vervoersdocument is niet van toepassing op UN 3082 & 3077 of op de uitzonderingen vermeld in (< 5 kg of liter) IMDG Code kent deze laatste uitzondering niet!

72 Vraag/Stelling 6 ADN kent weinig tot geen stuwage en segregatie eisen. Ik kan een container met klasse 3 diesel zonder problemen op een container met klasse 5.1 Ammonium nitrate laden? Correct? Verstandig?

73 7 - E.R.G.

74 7 - E.R.G. A guidebook for first responders during the initial phase of a dangerous goods / hazardous materials transportation incidents Ook verkrijgbaar als software pakket

75 Stelling 7 Nutteloos boekwerk! Komt uit de VS, die Amerikanen denken het te begrijpen maar dat systeem is compleet nutteloos in Europa! EN ZEKER op de binnenvaart! Of toch niet?

76 8 De vervoerder dient zorg te dragen dat de schriftelijke instructies (in een taal die de schipper en de deskundige begrijpen) aan de schipper worden overhandigd.

77 8 De schipper dient zorg te dragen dat deze instructies in de stuurhut aanwezig zijn en elk lid van de bemanning van het voertuig deze instructies begrijpt en in staat is ernaar te handelen. Note: Voertuig is volgens de definities in 1.2 een ADR voertuig!!??

78 Stelling 8 Zou dit niet uit het ADN geschrapt moeten worden en vervangen door een toevoeging aan de opleiding? (Dan kan men het ook meer specifiek maken).

79 Mooi en dan nu weer zorgen dat ze VOL komen. Bon Voyage / Safe Journey

Inspectie laadeenheden

Inspectie laadeenheden Inspectie laadeenheden Wat inspecteren we? Inspectie van de laadeenheid: Administratieve inspectie vooraf: - Inspectie van de begeleidende documenten. In de praktijk: - Visuele inspectie van de laadeenheid

Nadere informatie

Vragen gecombineerd weg-/zeevervoer v.v. van verpakte gevaarlijke stoffen.

Vragen gecombineerd weg-/zeevervoer v.v. van verpakte gevaarlijke stoffen. Vragen gecombineerd weg-/zeevervoer v.v. van verpakte gevaarlijke stoffen. Totaal 15 vragen met antwoorden Vraag 1. De IMDG Code bestaat uit 7 delen Het ADR bestaat uit 9 delen B. Stelling 1 en 2 zijn

Nadere informatie

5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359)

5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359) HOOFDSTUK 5.5 BIJZONDERE BEPALINGEN 5.5.1 (Geschrapt) 5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359) 5.5.2.1 Algemeen 5.5.2.1.1 Gegaste laadeenheden (UN 3359) die geen andere

Nadere informatie

24 mei 2016 - Evenementenhal Gorinchem. Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen

24 mei 2016 - Evenementenhal Gorinchem. Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen 24 mei 2016 - Evenementenhal Gorinchem Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen De markt: wie heeft welke rol? Wat is bevrachter / operator

Nadere informatie

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel Code: n.v.t. Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Spoorvervoer Toetsvorm: Schriftelijk

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel Code: n.v.t. Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Spoorvervoer Toetsvorm: Schriftelijk Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: n.v.t. Naam: Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Spoorvervoer Toetsvorm: Schriftelijk Eindtermen/toetstermen: 6. Voorschriften voor verpakkingen, met

Nadere informatie

Een kwestie van REACH & CLP. Rene de Graaff. Reach Chemical Control, Lyondell Basell Industries

Een kwestie van REACH & CLP. Rene de Graaff. Reach Chemical Control, Lyondell Basell Industries Een kwestie van REACH & CLP Rene de Graaff Reach Chemical Control, Lyondell Basell Industries Reach wetgeving Registratie, Evaluatie, Authorisatie and restrictie van Chemicalien (REACh) is een Europese

Nadere informatie

AANBRENGEN VAN GROTE ETIKETTEN EN KENMERKINGEN

AANBRENGEN VAN GROTE ETIKETTEN EN KENMERKINGEN HOOFDFSTUK 5.3 AANBRENGEN VAN GROTE ETIKETTEN EN KENMERKINGEN Opmerking : Zie voor de kenmerking en het aanbrengen van grote etiketten op containers, MEGC's, tankcontainers en transporttanks bij vervoer

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VB (Initieel examen), VVB (Verlengingsexamen)

Nadere informatie

Geen / verkeerde vrachtbrief 1.600,-- Vrachtbriefinformatie onjuiste volgorde 375,-- Geen / verkeerde gevarenkaart 1.200,--

Geen / verkeerde vrachtbrief 1.600,-- Vrachtbriefinformatie onjuiste volgorde 375,-- Geen / verkeerde gevarenkaart 1.200,-- Feit Boete Geen / verkeerde vrachtbrief,-- Vrachtbriefinformatie onjuiste volgorde,-- Geen / verkeerde gevarenkaart,-- Geen vakbekwaamheidscertificaat,-- Geen algemene opleiding,-- Samenladen / scheiden

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen

Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen Miinimale afmeting 250 mm 5.5.1 Afgeschaft Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen 5.5.2 Bijzondere bepalingen met betrekking tot laadtransporteenheden onder fumigatie (UN-nummer 3359) 5.5.2.1 Algemeenheden

Nadere informatie

1 e. n '- '- Snel en zeker vervoer. VDH Koeriers. Specialiteiten. Onze geschiedenis

1 e. n '- '- Snel en zeker vervoer. VDH Koeriers. Specialiteiten. Onze geschiedenis Specialiteiten VDH Koeriers Snel en zeker vervoer Soms is morgen niet snel genoeg, simpelweg omdat uw zending er voor een bepaalde tijd moet zijn. Geen probleem. VDH Koeriers bewrgt uw internationale e:xpre557.ending

Nadere informatie

Inhoudsvereisten Opleiding Inleiding tot de IMDG-code

Inhoudsvereisten Opleiding Inleiding tot de IMDG-code Inhoudsvereisten Opleiding Inleiding tot de IMDG-code 24 februari 2015, Kurt Van Passen Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Organisatie van de opleiding Inleiding tot de IMDG-code... 4 3. Inhoudsvereisten...

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Spoorvervoer - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Spoorvervoer - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VS (Initieel examen), VVS (Verlengingsexamen)

Nadere informatie

GROENEWOUD Consultancy

GROENEWOUD Consultancy Wijzigingen ADR per 1 januari 2011 1.1 Toepassingsgebied 1.2 Definities 1.3 Opleidingen 1.4 Veiligheidsplichten Vrijstellingen ivm samenhang met gassen aangevuld met: gassen in ballen tbv sport. gassen

Nadere informatie

Vakbekwaamheidseisen vervoer gevaarlijke stoffen. voor de wagencontroleur

Vakbekwaamheidseisen vervoer gevaarlijke stoffen. voor de wagencontroleur Vakbekwaamheidseisen vervoer gevaarlijke stoffen voor de wagencontroleur Behorend bij het examenprogramma wagencontroleur Vastgesteld op 22 november 2012 de Minister Infrastructuur en Milieu, namens deze:

Nadere informatie

5.4.1.1.1 I 14 I niveau 1 500 euro. 5.4.1.1.1 of 5.4.1.1.16

5.4.1.1.1 I 14 I niveau 1 500 euro. 5.4.1.1.1 of 5.4.1.1.16 1/ vervoerdocument richtlijn risico nu morgen 1.1 geen enkele aanduiding over het gevaarlijke karakter (of de gevaarseigenschappen) van de vervoerde goederen 5.4.1.1.1 I 14 I niveau 1 500 1500 1.2 onmogelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk Lijsten van de gevaarlijke goederen

Hoofdstuk Lijsten van de gevaarlijke goederen Hoofdstuk 3.2 - Lijsten van de gevaarlijke goederen 3.2.1 Verduidelijkingen betreffende Tabel A : Lijst van de gevaarlijke goederen per UN-nummer Over het algemeen heeft elke rij van tabel A van onderhavig

Nadere informatie

Best Practice Guidelines voor het verplicht wegen van containers

Best Practice Guidelines voor het verplicht wegen van containers DOW RESTRICTED Best Practice Guidelines voor het verplicht wegen van containers Seminarie Logistiek in de chemie: veilig, duurzaam en efficiënt Voka 25 maart i.s.m. LITC, Essenscia, BACD en Cefic Wat is

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Spoorvervoer - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Spoorvervoer - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VS (Initieel examen), VVS (Verlengingsexamen)

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur wegvervoer - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur wegvervoer - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VW (Initieel examen), VVW (Verlengingsexamen)

Nadere informatie

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Initieel en Verlenging - Extern

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Initieel en Verlenging - Extern Opgesteld door: CCV Wijzigingen zijn cursief weergeven Categorie: Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen: Dekkingsgraad toetstermen: 94% Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen VBGS(V) Schriftelijk

Nadere informatie

Procedures voor de verzending

Procedures voor de verzending Procedures voor de verzending adnr Inhoud Deel 5 Procedures voor de verzending Hoofdstuk 5.1 Algemene voorschriften 5.1.1 Toepassing en algemene voorschriften 5.1.2 Gebruik van oververpakkingen 5.1.3 Lege

Nadere informatie

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 1 INHOUDSOPGAVE ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg Protocol van ondertekening BIJLAGE A ALGEMENE BEPALINGEN EN BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: Theorie VBGS(V) Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Schriftelijk Note: In dit document bestrijkt het begrip tank de volgende uitgebreide

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken OPMERKING. Voor de kenmerking en etikettering van containers, MEGC s, tankcontainers en mobiele tanks van een vervoer dat deel uitmaakt van een

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken OPMERKING. Voor de kenmerking en etikettering van containers, MEGC s, tankcontainers en mobiele tanks van een vervoer dat deel uitmaakt van een

Nadere informatie

Transportveiligheid belicht vanuit de vervoerder en de geadresseerde

Transportveiligheid belicht vanuit de vervoerder en de geadresseerde Transportveiligheid belicht vanuit de vervoerder en de geadresseerde Wim van Dongen Voorzitter van de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen Wat zijn de levercondities (Incoterms

Nadere informatie

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CBR divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

10 ADR 2007: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli 2007

10 ADR 2007: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli 2007 10 ADR 2007: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli 2007 35 De wijzigingen voor 2007 kunnen geraadpleegd worden op het INTERNET website : http://www.unece.org./trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html De tekst kiezen

Nadere informatie

SafetyPlan bvba tel. +32-(0) Marjoleinstraat 32 fax.+32-(0)

SafetyPlan bvba tel. +32-(0) Marjoleinstraat 32 fax.+32-(0) SafetyPlan bvba Veiligheidsuitrusting & Advies voor het Vervoer van Gevaarlijke Stoffen Lijst van de inbreuken en de te innen men. Inhoud 1. Vervoerdocument en identiteitsbewijs 2. Keuringsdocument 3.

Nadere informatie

Deel 5 Procedures voor de verzending

Deel 5 Procedures voor de verzending Deel 5 Procedures voor de verzending HOOFDSTUK 5.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 5.1.1 Toepassingsgebied en algemene voorschriften Dit deel bevat voorschriften voor de verzending van gevaarlijke goederen met

Nadere informatie

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CBR divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

Taxonomie code: B Schriftelijk. B Schriftelijk. R Schriftelijk. R Schriftelijk. R Schriftelijk

Taxonomie code: B Schriftelijk. B Schriftelijk. R Schriftelijk. R Schriftelijk. R Schriftelijk Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: n.v.t. Naam: Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Binnenvaart Toetsvorm: Schriftelijk Eindtermen/toetstermen: 6. Voorschriften voor verpakkingen, met inbegrip

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 14.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 RICHTLIJN 2004/112/EG VAN DE COMMISSIE van 13 december 2004 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 95/50/EG van de Raad

Nadere informatie

subklassen compatibiliteitsgroepen ADR 2013 Klasse 1

subklassen compatibiliteitsgroepen ADR 2013 Klasse 1 Copyright en gebruiksrecht Copyright GDS Europe BV ADR 2013 Klasse 1 Deze presentatie is alleen bestemd ter ondersteuning van klassikale lessen voor de basiskwalificatie en nascholing van beroepschauffeurs

Nadere informatie

Transport gevaarlijke stoffen

Transport gevaarlijke stoffen min. 30 cm Identificatienummer gevaar Identificatienummer stof 40 cm Afmeting mag ongeveer 10% afwijken Herkenningsbord Blanco Lijst van stoffen en identificatienummers Betekenis van gevaarsidentificatienummers

Nadere informatie

2/3/2020 geen wijzigingen, zit momenteel verpakt in

2/3/2020 geen wijzigingen, zit momenteel verpakt in 1. rrival notification (SE) ctual process Changes 1/5/2016 Changes between 1/5/2016 and 1. CUSREP neen XML?? 2. Presentation notification (SE) ctual process Changes 1/5/2016 Changes between 1/5/2016 and

Nadere informatie

DEEL 5 Procedures voor de verzending

DEEL 5 Procedures voor de verzending DEEL 5 Procedures voor de verzending HOOFDSTUK 5.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 5.1.1 Toepassing en algemene voorschriften Dit deel bevat de voorschriften met betrekking tot de kenmerking, de etikettering en

Nadere informatie

1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen

1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen UBIJSCHLINGSPLEIDING - BASIS 1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 Ja - Colli met UN 3112 en colli met UN 3125 Ja - Colli met UN 2021

Nadere informatie

Herfstmaatregelen Hoe en waar wordt het middel aangebracht? Hoe om te gaan met Electra Gel S4 (Sandite)? Advies

Herfstmaatregelen Hoe en waar wordt het middel aangebracht? Hoe om te gaan met Electra Gel S4 (Sandite)? Advies Herfstmaatregelen Om hinder voor treinreizigers door gladde sporen te verminderen, starten ProRail en NS, afhankelijk van de daadwerkelijk geconstateerde gladheid, met het aanbrengen van een gel met zand-

Nadere informatie

ADR/RID 2013 ADR ONLY 1.6.1.1 17/12/2012. Afdeling België Belgian Safety Advisors Association

ADR/RID 2013 ADR ONLY 1.6.1.1 17/12/2012. Afdeling België Belgian Safety Advisors Association 1 ADR/RID 2013 1.6.1.1 ADR ONLY 2 1 Voorwoord Dit is een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen. Steeds officiële teksten gebruiken (december 2012) ADR : http://www.unece.org/trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html

Nadere informatie

DEEL 5 Procedures voor de verzending

DEEL 5 Procedures voor de verzending DEEL 5 Procedures voor de verzending HOOFDSTUK 5.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 5.1.1 Toepassing en algemene voorschriften Dit deel bevat de voorschriften met betrekking tot de kenmerking, de etikettering en

Nadere informatie

5.2.1.3 Bergingsverpakkingen en bergingsdrukhouders moeten bovendien zijn gemerkt met het woord "BERGING".

5.2.1.3 Bergingsverpakkingen en bergingsdrukhouders moeten bovendien zijn gemerkt met het woord BERGING. HOOFDSTUK 5.2 KENMERKING EN ETIKETTERING 5.2.1 Kenmerking van colli Opmerking: Voor kenmerking die betrekking heeft op de constructie, de beproeving en de toelating van verpakkingen, grote verpakkingen,

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel Code: n.v.t. Naam: Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Binnenvaart Toetsvorm: Schriftelijk

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel Code: n.v.t. Naam: Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Binnenvaart Toetsvorm: Schriftelijk Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: n.v.t. Naam: Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Binnenvaart Toetsvorm: Schriftelijk 6. Voorschriften voor verpakkingen, met inbegrip van IBC s en grote

Nadere informatie

Vervoer ademluchtcilinders bij de brandweer

Vervoer ademluchtcilinders bij de brandweer Vervoer ademluchtcilinders bij de brandweer De brandweer vervoert sinds jaar en dag ademluchtcilinders in uitrukvoertuigen en van tijd tot tijd worden hierover vragen gesteld. Valt het vervoer van deze

Nadere informatie

5.1.5.1.4 a) Voeg na ingediend zijn bij in de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong van de zending.

5.1.5.1.4 a) Voeg na ingediend zijn bij in de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong van de zending. VERTALING WIJZIGINGEN ADN INGAANDE 1-1-2011 Bronnen: ECE/ADN/9 d.d. 25 juni 2010 ECE-ADN-9 FINAL-E_RedConfDMS van mei 2010 ECE/ADN/9/Corr.1 d.d. 29 juni 2010 DEEL 5 Hoofdstuk 5.1 5.1.2.3 en 5.1.2.4 Wijzig

Nadere informatie

Aanvraag Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen

Aanvraag Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen Aanvraag Ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen Met dit formulier vraagt u een ontheffing aan voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen via weg, rail, water of lucht. Aanvragen voor ontheffingen dienen

Nadere informatie

5 - Transport naar supermarkt. 3 - Transport vloeibare chocolade. 4 - Transport verpakte chocolade. 1 - Transport over zee

5 - Transport naar supermarkt. 3 - Transport vloeibare chocolade. 4 - Transport verpakte chocolade. 1 - Transport over zee bijlage 1 In de chocoladefabriek worden de cacaobonen verwerkt tot vloeibare chocolade. 1 - Transport over zee (in bulk, containers of jute zakken) 2 - Aangepast vrachtwagentransport 3 - Transport vloeibare

Nadere informatie

Zedis: Nieuwe formulieren voor ingave Dangerous and Polluting Goods (DPG)

Zedis: Nieuwe formulieren voor ingave Dangerous and Polluting Goods (DPG) Zedis: Nieuwe formulieren voor ingave Dangerous and Polluting Goods (DPG) Inleiding Aangezien de bestaande gevaarlijk goed formulieren in Zedis niet voldoende mogelijkheden boden om alle vereiste informatie

Nadere informatie

SOLAS wegen van containers. Masterclass Deltalinqs 13 oktober 2015

SOLAS wegen van containers. Masterclass Deltalinqs 13 oktober 2015 SOLAS wegen van containers Masterclass Deltalinqs 13 oktober 2015 Ports & Terminals Team AKD Jos van der Meché Stefanie Roose Erik Dans Transport & Energy Transport & Energy Overheid en Onderneming 2 Agenda

Nadere informatie

ADN. Wetgeving: INTERNATIONAAL. Orange Book (UN/VN) Handleiding vervoer gevaarlijke stoffen. RID spoor. IMDG zee. ADR weg.

ADN. Wetgeving: INTERNATIONAAL. Orange Book (UN/VN) Handleiding vervoer gevaarlijke stoffen. RID spoor. IMDG zee. ADR weg. ADN 2011 Wetgeving: INTERNATIONAAL Orange Book (UN/VN) Handleiding vervoer gevaarlijke stoffen IMDG zee ICAO lucht RID spoor ADR weg 01-01-2011 ADN A.D.N.R. binnenvaart NATIONAAL Wet Vervoer Gevaarlijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48814 28 september 2016 Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de

Nadere informatie

TECHNISCHE STANDAARD

TECHNISCHE STANDAARD Bijlage 8: TECHNISCHE STANDAARD Markering opslagtanks Praktijk voorbeeld voor de uitvoering van markeringen bij opslagtanks. Owner Dow Restricted Inleiding technische standaard Doel van deze standaard:

Nadere informatie

Deel 7. Voorschriften voor het laden, vervoeren, lossen en de overige behandeling van de lading

Deel 7. Voorschriften voor het laden, vervoeren, lossen en de overige behandeling van de lading Voorschriften vervoer, laden, lossen en behandeling adnr Inhoud Deel 7 Voorschriften voor het laden, vervoeren, lossen en de overige behandeling van de lading Hoofdstuk 7.1 Drogeladingschepen 7.1.0 Algemene

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Euro Transport over Land en Zee

INHOUDSTAFEL. Euro Transport over Land en Zee INHOUDSTAFEL Euro Transport over Land en Zee 1 2 HET ZEEVERVOER HET COGNOSSEMENT THE BILL OF LADING I. Algemene situatieschets...4 A. Historiek...4 B. Wetgeving...5 C. De Haagse Regelen...5 a. Toepassingsveld

Nadere informatie

5.1.5.3.5 Voeg een nieuwe paragraaf 5.1.5.3.5 toe die als volgt wordt gelezen:

5.1.5.3.5 Voeg een nieuwe paragraaf 5.1.5.3.5 toe die als volgt wordt gelezen: VERTALING WIJZIGINGEN ADR INGAANDE 1-1-2011 Bron: ECE/TRANS/WP.15/204 d.d. 12-3-10 + 204/Add.1 en 204/Corr.1 DEEL 5 Hoofdstuk 5.1 5.1.5.1.4 a) Voeg na ingediend zijn bij in: de bevoegde autoriteit van

Nadere informatie

Identificatie gevaarlijke stoffen

Identificatie gevaarlijke stoffen Identificatie gevaarlijke stoffen 2 Gas 3 Brandbare vloeistof 4 Brandbare vaste stof 5 Oxiderende werkende stof of Organische peroxide 6 Giftige stof 7 Radioactieve stof 8 Bijtende stof 9 Diverse gevaarlijke

Nadere informatie

Tussenrapport nalevingsmeting Ro-Ro vervoer in trailers

Tussenrapport nalevingsmeting Ro-Ro vervoer in trailers Datum Tussenrapport nalevingsmeting Ro-Ro vervoer in trailers Pagina 2 van 30 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Leeswijzer 4 2 Opzet Thema-inspectie 5 2.1 Fasering 5 2.2

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

ADR Van toepassing op 1 januari Verplicht van 1 juli 2017.

ADR Van toepassing op 1 januari Verplicht van 1 juli 2017. ADR 2017 ADR 2017 Van toepassing op 1 januari 2017. Verplicht van 1 juli 2017. De wijzigingen voor de editie 2017 van het ADR kan u terugvinden op de website van de VN. De geconsolideerde teksten in het

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie

Certificate of Conformity Part I

Certificate of Conformity Part I 1. Supplier Serial No. Certificate of Conformity Part I 2. Supplier (Include Name, Address, Email etc.): 3. Contract Number: 4. Contract Modification Number: 5. Approved Deviations and/or Concessions:

Nadere informatie

Nalevingmeting Roll On Roll Off Vervoer van Gevaarlijke stoffen 2010

Nalevingmeting Roll On Roll Off Vervoer van Gevaarlijke stoffen 2010 Nalevingmeting Roll On Roll Off Vervoer van Gevaarlijke stoffen 2010 Nalevingmeting Roll On Roll Off Vervoer van Gevaarlijke stoffen 2010 Datum 21 november 2011 Status Concept Nalevingmeting Roll On Roll

Nadere informatie

Deel 4. Voorschriften voor het gebruik van verpakkingen, tanks en transporteenheden voor los gestort vervoer

Deel 4. Voorschriften voor het gebruik van verpakkingen, tanks en transporteenheden voor los gestort vervoer Deel 4 Voorschriften voor het gebruik van verpakkingen, tanks en transporteenheden voor los gestort vervoer HOOFDSTUK 4.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 4.1.1 Het gebruik van verpakkingen en tanks moet voldoen

Nadere informatie

REACH, CLP & ViB. Status update

REACH, CLP & ViB. Status update REACH, CLP & ViB Status update REACH, CLP & ViB Status update REACH Deadline 2013 Productieprocess Classificatie grondstoffen Opslag grondstoffen CLP Deadline Mengsels 2015 Opslag van grondstoffen Classificatie

Nadere informatie

LOAD SECURING PROCEDURE IN 15 FT/20 FT HOT CONTAINER

LOAD SECURING PROCEDURE IN 15 FT/20 FT HOT CONTAINER Page: 1 of 5 Page: 2 of 5 Load securing SNS Pool procedure Den Helder in the Procedure 15 ft/20 ft vastzetten hot containers lading according in de 15 ft/20 ft to the NOGEPA guidelines hot containers volgens

Nadere informatie

Formulier voor de overdracht van scheepsafvalstoffen Ship waste transfer form

Formulier voor de overdracht van scheepsafvalstoffen Ship waste transfer form van het ontvangende bedrijf of the receiving company Formulier S1 Bewijs van afgifte / Form S1 Proof of waste disposal. Bestemd voor het afgevende schip / For discharging vessel Het ingevulde formulier

Nadere informatie

Cargo Compliance Company

Cargo Compliance Company Cargo Compliance Company www.cargocc.com Cargo Compliance Company www.cargocc.com Cargo Compliance Company is opgericht om u bij te staan te kunnen voldoen aan de verschillende regels en wetten waarmee

Nadere informatie

Shipping Notice: ref.cargo information SOLAS

Shipping Notice: ref.cargo information SOLAS FINAL DRAFT Shipping Notice: 02-2016.ref.cargo information SOLAS Verification of the gross mass of packed containers amendments to SOLAS regulation VI/2 Datum uitgifte: mei 2016 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

DOSSIER: IBC s voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

DOSSIER: IBC s voor het vervoer van gevaarlijke stoffen SEPTEMBER 2016 DOSSIER: IBC s voor het vervoer van gevaarlijke stoffen IBC s of voluit Intermediate Bulk Containers. Dit is een container die gebruikt wordt voor los gestorte goederen in bulk (bv ertsen,

Nadere informatie

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over weg en binnenwater lastig?

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over weg en binnenwater lastig? Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over weg en binnenwater lastig? Maak gebruik van onze digitale oplossingen ADN-app Voor het transport van gevaarlijke goederen over de binnenwateren De regelgeving

Nadere informatie

Actuele Werkzaamheden van de CCR

Actuele Werkzaamheden van de CCR Actuele Werkzaamheden van de CCR Actuele werkzaamheden van de CCR ter reductie van emissies 11 april 2006 Drs. ing. R.F.E. Weekhout RV Senior adviseur Gevaarlijke Stoffen Deze presentatie Onderwerpen Scheepsafvalstoffenverdrag

Nadere informatie

Fiche 6 (Observatie): Transport van gevaarlijke producten en signalisatie

Fiche 6 (Observatie): Transport van gevaarlijke producten en signalisatie Fiche 6 (Observatie): Transport van gevaarlijke producten en signalisatie Inleiding Volgens het soort transport is de internationale reglementering die van kracht is, verschillend : Transport langs de

Nadere informatie

cursus meetploegen Herkennen van gevaarlijke stoffen O/Lt Koen Maes Lt Koen Vanderzwalm

cursus meetploegen Herkennen van gevaarlijke stoffen O/Lt Koen Maes Lt Koen Vanderzwalm cursus meetploegen Herkennen van gevaarlijke stoffen O/Lt Koen Maes Lt Koen Vanderzwalm Wat als dit voorvalt??? Algemene aandachtspunten bij ongevallen Bij elk ongeval met gevaarlijke stoffen: over welke

Nadere informatie

Hoe Harmonized is GHS?

Hoe Harmonized is GHS? Hoe Harmonized is GHS? Relatie tussen GHS, CLP en Transport Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie Dirk van Well Utrecht, 25 november 2011 30-11-2011 1 Inhoud presentatie Aanleiding voor GHS

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 10a en 34 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

Gelet op de artikelen 10a en 34 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen; Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende regels omtrent erkenning en toezicht op erkende instanties inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen (Regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke

Nadere informatie

REACH nieuw werkveld voor Arbeidshygiënist

REACH nieuw werkveld voor Arbeidshygiënist REACH nieuw werkveld voor Arbeidshygiënist NVvA Symposium Zeist, maart 2012 Caesar Consult: Joost van Rooij @ Caesar_Consult Agenda 1. Introductie 2. Verschillen oude MSDS en nieuwe extsds 3. Exposure

Nadere informatie

2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas.

2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. bladzijde : 1 ón 2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. Waarschuwing M«1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Handelsnaam VIB nr Registratie

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015. Gevaarlijke Stoffen Training & Advies B.V. Dominicanenlaan 18 2408 KH Alphen a/d Rijn The Netherlands

STUDIEGIDS 2015. Gevaarlijke Stoffen Training & Advies B.V. Dominicanenlaan 18 2408 KH Alphen a/d Rijn The Netherlands STUDIEGIDS 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij

Nadere informatie

Importeren van Afbeeldingen en PIB VIB naar WEB en OIS

Importeren van Afbeeldingen en PIB VIB naar WEB en OIS Importeren van Afbeeldingen en PIB VIB naar WEB en OIS De afbeeldingen welke in OIS zichtbaar zijn, worden op een externe server gehost, dit wordt gedaan om de volgende redenen: - Capactieit van de ADSL

Nadere informatie

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, editie 2011

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, editie 2011 Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, editie 2011 Joseph Van Olmen Training Manager, DGT (Dangerous Goods Training & Consultancy) AB DO 1008 VEIWET VB 1004 CODVGV DO 1004 ISB 978 90 4653 664 3 D/2011/2664/614

Nadere informatie

Canada, rundersperma (RNDSU-35) 14 oktober 2014 Versie: 1.1.1

Canada, rundersperma (RNDSU-35) 14 oktober 2014 Versie: 1.1.1 Versie 1.1.1 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED Over de certificeringseisen ten behoeve van de export van de in deze instructie genoemde producten naar Canada zijn officiële bilaterale afspraken gemaakt. Deze

Nadere informatie

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3

1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 SCHEEPSBEVOORRADER 1. AANGIFTE IN DE GIP 2 2. CONTROLES 2 3. VERVOER NAAR SCHEEPSBEVOORRADER 3 4. ERKENNINGSVOORWAARDEN VOOR SCHEEPSBEVOORRADER 3 5. VOORWAARDEN VOOR INSLAG, OPSLAG EN UITSLAG 4 5.1. INSLAGVOORWAARDEN

Nadere informatie

Vervoer van gevaarlijke goederen, "Hazardous Goods" en "Hazardous Articles"

Vervoer van gevaarlijke goederen, Hazardous Goods en Hazardous Articles Vertaling ter informatie verstrekt - alleen de Franse en Engelse versies hebben een dwingend juridisch karakter. Vervoer van gevaarlijke goederen, "Hazardous Goods" en "Hazardous Articles" Dit beleid is

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 116 26 juni 2009 Richtlijn voor strafvordering wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg Categorie:

Nadere informatie

DEEL 1. Algemene bepalingen

DEEL 1. Algemene bepalingen DEEL 1 Algemene bepalingen 1.1.1 Structuur Hoofdstuk 1.1 - Toepassingsgebied en toepasbaarheid Het RID is onderverdeeld in zeven delen; elk deel is onderverdeeld in hoofdstukken, en elk hoofdstuk in afdelingen

Nadere informatie

Peter Alkema beleidsadviseur Divisie Havenmeester

Peter Alkema beleidsadviseur Divisie Havenmeester Peter Alkema beleidsadviseur Divisie Havenmeester Missie Veiligheid Vlotheid Milieu OESO rapport (13/5) R dam en A dam: de havens dienen het milieu en leefklimaat te verbeteren 2 SECA Noordzee en Baltic

Nadere informatie

Wijzigingen ICAO Technical Instructions

Wijzigingen ICAO Technical Instructions Luchtvaart Wijzigingen ICAO Technical Instructions De 2009-2010 editie van de Technische Voorschriften van de Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO), waarop de Nederlandse regelgeving

Nadere informatie

Toetsmatrijs ADR Vakbekwaamheid - Initieel en Verlenging - Tankvervoer

Toetsmatrijs ADR Vakbekwaamheid - Initieel en Verlenging - Tankvervoer In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: C divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

GLT-PLUS. Datum : 06-01-2014 INDEX

GLT-PLUS. Datum : 06-01-2014 INDEX Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introductie 3.2 Verpakking radioactieve materialen 3.2.1 Radioactief besmette installatie-onderdelen 3.2.2 Radioactief

Nadere informatie

Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) Bijlagen

Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) Bijlagen Verenigde Naties - Economische Commissie voor Europa Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) Bijlagen 2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

UINITIELE OPLEIDING - BASIS. 1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen

UINITIELE OPLEIDING - BASIS. 1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen UINITIELE OPLEIDING - BASIS 1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja - Colli met UN 3111 en colli met UN 3221 O Ja - Colli met UN 3112

Nadere informatie

Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels

Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels Dit is een geheugensteun voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren. In deze brochure staan onderwerpen die belangrijk

Nadere informatie

Vervoer van uitgezonderde lithiumbatterijen door TNT Express

Vervoer van uitgezonderde lithiumbatterijen door TNT Express Vervoer van uitgezonderde lithiumbatterijen door TNT Express Recent werd de wetgeving aangepast voor het versturen van lithiumbatterijen en goederen die dit type van batterijen bevatten. TNT Express kijkt

Nadere informatie

Werkinstructie: WIN_CARGO_01 Aangifte (gevaarlijke) lading

Werkinstructie: WIN_CARGO_01 Aangifte (gevaarlijke) lading Werkinstructie: WIN_CARGO_01 Aangifte (gevaarlijke) lading Omschrijving Deze werkinstructie beschrijft de wijze waarop (gevaarlijke) lading wordt aangemeld binnen de Windows omgeving. Aanleiding(en) Aanvraag

Nadere informatie

persoonsgegevens / personal details adres in de gemeente Groningen address in the municipality of Groningen Groningen Page 1 of 5

persoonsgegevens / personal details adres in de gemeente Groningen address in the municipality of Groningen Groningen Page 1 of 5 Gemeente Groningen / City of Groningen Kreupelstraat 1 afdeling publiekszaken / department of civil affairs postbus 30026 9700 RM Groningen E-mail : burgerzaken.bs@groningen.nl www.gemeente.groningen.nl

Nadere informatie

2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas.

2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. bladzijde : 1 ón 2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas. Waarschuwing M«1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Handelsnaam VIB nr Gebruik Bedrijfsidentificatie

Nadere informatie

Instructie Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen

Instructie Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen Welkom bij Instructie Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen Jaap van der Steen Bedrijfsadvies EVO Agenda Risico s Stoffen Controle lading Verzenden LQ en ADR volle dozen Verzenden LQ en ADR stuks Oververpakken

Nadere informatie

VEILIGHEIDSCHECKLIJST VOOR HET BUNKEREN VAN ZEESCHEPEN (Hoofdstuk 25.4.3 ISGOTT)

VEILIGHEIDSCHECKLIJST VOOR HET BUNKEREN VAN ZEESCHEPEN (Hoofdstuk 25.4.3 ISGOTT) VEILIGHEIDSCHECKLIJST VOO HET BUNKEEN VAN ZEESCHEPEN (Hoofdstuk 25.4.3 ISGOTT) Haven:... Datum:... Zeeschip:... Binnenschip:... Kapitein:... Schipper:... 1. Over te pompen producten Product Aantal ton

Nadere informatie