ADR/RID 2013 ADR ONLY /12/2012. Afdeling België Belgian Safety Advisors Association

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADR/RID 2013 ADR ONLY 1.6.1.1 17/12/2012. Afdeling België Belgian Safety Advisors Association"

Transcriptie

1 1 ADR/RID ADR ONLY 2 1

2 Voorwoord Dit is een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen. Steeds officiële teksten gebruiken (december 2012) ADR : Selecteer de teksten met referentie: ECE/TRANS/WP.15/213 3 Deel 1 Algemene voorschriften 4 2

3 Hfdst 1: Toepassingsgebied Vrijstellingen onder 1000 punten Beveiligingsplan noodzakelijk indien de totale waarde aan activiteit in de transporteenheid een hogere waarde heeft dan A2 (zie tabel ). Bron Ni-63, activiteit = 555 MBq. A2 Ni-63 = 3 x 10 1 = 30 TBq. Waarde vrijgesteld collo: 10-2 x 30 TBq = MBq MBq / 555 MBq per stuk = 540 stuks. Dus een beveiligingsplan conform 1.10 bij 541 stuks 5 Hfdst 1: Toepassingsgebied Toegevoegd: Indien gevaarlijke stoffen worden gebruikt als koel of conditioneringsmiddel voor de lading is alleen de nieuwe sectie van toepassing (markeren ). 6 3

4 Hfdst 1: Toepassingsgebied Wanneer conflict tussen norm en ADR/RID: => ADR/RID- bepaling krijgt voorrang 7 Hfdst 1.2: Definities Aanpassing definities Nieuwe definitie: bergingsdrukrecipiënt Bron FOD Mobiliteit en Vervoer 8 4

5 Hfdst 1.2: Definities Nieuwe definitie: Netto Explosieve Massa (NEM): Het totaal van de netto massa van de ontplofbare stof (zonder de verpakkingen en de hulzen/kogels). Termen NEW, NEQ en NEC mogen door elkaar gebruikt worden Afzender Hfdst 1.4: Veiligheid b: aan de vervoerder op traceerbare wijze de vereiste gegevens en informaties verstrekken 10 5

6 Hfdst 1.8: Controlemaatregelen Taken van de VA: het feit dat de betrokken werknemers van de onderneming een passende opleiding hebben ontvangen, inclusief over de wijzigingen in de reglementering, en deze opleiding in hun dossier is opgenomen : Melding van gebeurtenissen met gevaarlijke goederen moet aan de bevoegde overheid overgemaakt worden binnen een termijn van één maand nadat het voorval zich heeft voorgedaan. 11 Hfdst 1.9: Beperkingen in tunnels Tunnelcategorie E: Beperking van het vervoer van alle gevaarlijke goederen behalve de UN-nummers 2919, 3291, 3331, 3359 en 3373 en van het vervoer van alle gevaarlijke goederen in overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk 3.4, indien de hoeveelheden 8 ton totale bruto massa per transporteenheid overschrijden. 12 6

7 Hfdst 1.9: Beperkingen in tunnels De tunnelbeperkingen Cat E eveneens van toepassing op transporteenheden met meer dan 8T LQ E 13 Hfdst 1.10: Beveiliging Klasse 7 opgenomen Uitzondering voor UN 2910 en UN2911: > A 2 (per verpakking), uitgezonderd de radionucliden volgens tabel

8 Deel 2 Classificatie 15 Hfdst 2.2: Diverse klassen klasse 2: gassen : Chemische stof onder druk: UN3500: Chemische stof onder druk, N.E.G., UN3501: Chemische stof onder druk, brandbaar, N.E.G. UN3502: Chemische stof onder druk, giftig, N.E.G. UN3503: Chemische stof onder druk, bijtend, N.E.G. UN3504: Chemische stof onder druk, brandbaar,giftig,n.e.g 16 8

9 Hfdst 2.2: Diverse klassen 2.2.3: Brandbare vloeistoffen : F3: Voorwerpen die brandbare vloeistoffen bevatten UN 3269 polyesterhars-kit van F1 F3 Nieuw: UN 3473 Patroon voor brandstofcellen 17 Hfdst 2.2: Diverse klassen Organische peroxiden : Tabel van de organische peroxyden: Aanpassingen aan bepaalde rubrieken en toevoeging van nieuwe rubrieken. 18 9

10 Hfdst 2.2: Diverse klassen : klasse 6.1: giftige stoffen : lijst van de collectieve rubrieken: Aanpassingen aan bepaalde rubrieken bij: «giftige stoffen zonder bijkomend gevaar» «giftige stoffen met bijkomende gevaren» 19 Hfdst 2.2: Diverse klassen : klasse 6.2: infectueuze stoffen : Medische apparatuur die ontdaan is van vrije vloeistof wordt geacht te voldoen aan de vereisten van deze paragraaf en is niet onderworpen aan de voorschriften van het RID/ADR : toevoeging van uitzonderingen + markering 20 10

11 Hfdst 2.2: Diverse klassen 2.2.8: klasse 8: bijtende stoffen : Criteria 21 Hfdst 2.2: Diverse klassen 2.2.9: klasse 9: diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen : Criteria : Uitbreiding van de definitie en classificatie criteria voor lithiumbatterijen

12 Deel 3 Stoffenlijst Bijzondere bepalingen Vrijstellingen 23 Hfdst 3.2: Tabel A 11 nieuwe UN nummers (Chemische stoffen onder druk, krill meal..) Aanpassingen bij verschillende nummers: etiketten, bijzondere bepalingen, enz 24 12

13 Hfdst 3.2: Tabel A Voorbeeld: UN 0012, 0014 en 0055: Deze goederen mogen voortaan onder voorwaarden als LQ vervoerd worden (bijzondere bepaling 364). 25 Hfdst 3.2: Tabel A Voorbeeld: UN 2381 : T4 T7, LGBF L4BH / /TP39 : Voor UN 2381 (dimethylsulfide) mag de tankcode die tot en met 31 december 2012 van toepassing was verder gebruikt worden tot en met 31 december 2018 indien de tanks vóór 1 juli 2013 gebouwd werden

14 Hfdst 3.2: Tabel A Aanpassingen van bijzondere bepalingen Nieuwe bepalingen: 657 tot Hfdst 3.3: Bijzondere bepalingen SP 296: Vrijstelling voor bepaalde reddingsmiddelen indien zij in een stevige stijve buitenverpakking verpakt zijn. Bijkomende voorwaarden - Gas => A of O in patronen van max. 120 ml. - Verpakking max 40 kg bruto - Enkel als doel voor activeren van apparaat 28 14

15 Hfdst 3.3: Bijzondere bepalingen SP 360: Elektrische voertuigen die alleen worden aangedreven door lithium-ion of lithium-metal batterijen vallen onder UN UN 3171 Voertuig met accuvoeding of apparaat met accuvoeding: Niet onderworpen aan het ADR 29 Hfdst 3.3: Bijzondere bepalingen SP 363 : UN-nummers:1202, 1203, 1223, 1268, 1863 en 3475 in omsluitingsmiddelen die in uitrusting of in machines geïntegreerd zijn (andere dan die vrijgesteld volgens ) slechts onder zijn bepaalde voorwaarden vrijgesteld : omsluitingsmiddelen gebouwd voor 1 juli 2013 niet conform bijzondere bepaling 363 mogen verder gebruikt worden 30 15

16 Hfdst 3.3: Bijzondere bepalingen SP 363 : Tankinhoud: > 60 ltr 450 ltr Tankinhoud: > 450 ltr ltr, Tankinhoud: > ltr, grote etiketten. Vermelding in vervoersdocument: vervoer in overeenstemming met bijzondere bepaling Hfdst 3.3: Bijzondere bepalingen SP 363 : Additiefbakjes niet conform niet conform bijzondere bepaling 363 mogen verder gebruikt worden 32 16

17 Hfdst 3.4: Beperkte hoeveelheden 3.4.2: aanpassing van de tekst voor klasse 1: Bovendien moet voor voorwerpen van divisie 1.4, compatibiliteitsgroep S, volledig voldaan zijn aan de bepalingen van afdeling Hfdst 3.4: Beperkte hoeveelheden a): Kenmerking van transporteenheden met een maximale massa >12 ton die gelijktijdig gevaarlijke goederen in beperkte hoeveelheden en andere gevaarlijke goederen in colli vervoeren: Opmerking: Indien meer dan 8T goederen in beperkte hoeveelheden (3.4.14) 34 17

18 ofwel, tot 30/06/2015: LTD QTY LTD QTY Bron FOD BESAA Mobiliteit vzwen Vervoer 35 Hfdst 3.4: Beperkte hoeveelheden b): Kenmerking van containers die gelijktijdig gevaarlijke goederen in beperkte hoeveelheden en andere gevaarlijke goederen in colli vervoeren: Opmerking: Indien meer dan 8T goederen in beperkte hoeveelheden (3.4.14) 36 18

19 ofwel: op de 4 zijden ofwel: ofwel, tot 30/06/2015: LTD QTY LTD QTY Bron FOD BESAA Mobiliteit vzwen Vervoer 37 Hfdst 3.5: Uitgezonderde hoeveelheden Niet meer toegestaan om in uitgezonderde hoeveelheden te transporteren UN1162, 1196, 1250, 1298, 1305, 1724, 1728, 1747, 1753, 1762, 1763, 1766, 2985, 2986, 2987, 3361,

20 Hfdst 3.5: Uitgezonderde hoeveelheden : nieuwe paragraaf: uitgezonderde hoeveelheden : E1, E2, E4 et E5 Indien: - binnenverpakking: 1 ml/gr - buitenverpakking max 100 ml/gr Enkel onderworpen aan en Deel 4 Gebruik verpakkingen en tanks 40 20

21 Hfdst 4.1: Gebruik verpakkingen : Gebruik van bergingsdrukrecipiënten : beschadigde, defecte, lekkende of niet-conforme drukrecipiënten : drukrecipiënten plaatsen in bergingsdrukrecipiënten van gepaste grootte : voorwaarden om een drukrecipiënt in een bergingsdrukrecipiënt te mogen plaatsen : etiketten op het bergingsdrukrecipiënt : reiniging, ontgassing en periodieke controle van het bergingsdrukrecipiënt 41 Hfdst 4.1: Gebruik verpakkingen : Verpakkingsinstructies Aanpassing van verschillende verpakkingsinstructies Nieuwe verpakkingsinstructies: P206: (bestaande P206 wordt P208) P207: UN 1950 Spuitbussen Toevoeging N in verpakkingscodes (metaal anders dan staal of aluminium) 42 21

22 Hfdst 4.2: Gebruik mobiele tanks Instructies betreffende vervoer in mobiele tanks Toevoegen bij T50: Onderhavige instructie is van toepassing op niet gekoelde vloeibaar gemaakte gassen en chemische stoffen onder druk (UN-nummers 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505). Er moet voldaan zijn aan de algemene bepalingen van en aan de voorschriften van Dienst Hfdst 4.3: Gebruik tanks Wanneer de externe overdruk groter kan zijn dan de weerstand van de tank tegen externe druk (bv. ten gevolge van lage omgevingstemperaturen), moeten afdoende maatregelen getroffen worden om tanks die vloeibaar gemaakte gassen onder lage druk vervoeren te beschermen tegen het risico op vervorming, bv. door deze met stikstof of een ander inert gas te vullen om een voldoende hoge druk te behouden in de tank 44 22

23 Dienst Hfdst 4.3: Gebruik tanks Wanneer de externe overdruk groter kan zijn dan de weerstand van de tank tegen externe druk (bv. ten gevolge van lage omgevingstemperaturen), moeten afdoende maatregelen getroffen worden om tanks die vloeibaar gemaakte gassen onder lage druk vervoeren te beschermen tegen het risico op vervorming, bv. door deze met stikstof of een ander inert gas te vullen om een voldoende hoge druk te behouden in de tank 45 Deel 5 Verzendingsprocedures 46 23

24 Hfdst 5.1: Algemene bepalingen 5.1.2: gebruik van oververpakkingen a) (ii): aanpassing tekst + en voorzien zijn van het merkteken milieugevaarlijke stof, indien voorgeschreven voor de colli in Indien meerdere goederen => maar 1 keer aanbrengen 47 Hfdst 5.2: Kenmerking en etikettering 5.2.1: Kenmerking van colli: : Toevoeging grootte van letters UN + UN- nummer: Verpakking: > 30 kg/l Drukhouders: > 60 L Verpakking: > 5 kg of 5 L: => Min 12 mm => Min 6 mm Verpakkingen 5 kg of 5 L => Leesbaar 48 24

25 Hfdst 5.2: Kenmerking en etikettering 5.2.1: Kenmerking van colli: : Toevoeging grootte van letters UN + UN- nummer: Overgangsmaatregel Indien niet conform ADR 2013, mogen verder gebruikt worden: Verpakkingen/oververpakkingen: tot 31/12/2013 Drukhouders 6O L: tot volgende periodieke inspectie, maar uiterlijk tegen 30/06/ Hfdst 5.2: Kenmerking en etikettering 5.2.1: Kenmerking van colli: : Ook bergingsdrukrecipiënten moeten voorzien zijn van het woord BERGINGSVERPAKKING 50 25

26 Hfdst 5.2: Kenmerking en etikettering 5.2.1: Kenmerking van colli: : Voor flessen met gassen van de klasse 2: Etiketten volgens ISO norm 7225:2005 Ook voor merkteken milieugevaarlijke stof 51 Hfdst 5.3: Etikettering en oranje signalisatie 5.3.2: oranje signalisatie : toevoegen op het einde: In het geval dat, gedurende het transport van gevaarlijke goederen, een aanhangwagen die gevaarlijke goederen bevat ontkoppeld wordt van het trekkend voertuig, moet op de achterzijde van deze oplegger een oranje bord aanwezig blijven

27 Hfdst 5.4: Documentatie : Vervoersdocument : Bijzondere bepalingen voor het vervoer van milieugevaarlijke stoffen (aquatisch milieu) MARINE POLLUTANT/MILIEUGEVAARLIJK 53 Hfdst 5.5: Bijzondere bepalingen 5.5.3: Bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op colli en op voertuigen/wagons en containers die gevaarlijke goederen bevatten die een verstikkingsgevaar vertonen als zij gebruikt worden als koel- of conditioneringsmiddel (zoals droogijs (UN 1845) of stikstof, sterk gekoeld, vloeibaar (UN 1977) of argon, sterk gekoeld, vloeibaar (UN 1951)) 54 27

28 Hfdst 5.5: Bijzondere bepalingen : Colli die koel-of conditioneringsmiddel bevatten : Verpakte gevaarlijke goederen waarvoor koeling of conditionering vereist is, en waaraan de verpakkingsinstructies P203, P620, P650, P800, P901 of P904 van zijn toegekend, moeten aan de toepasselijke voorschriften van desbetreffende verpakkingsvoorschriften voldoen : Verpakkingen die een koelings- of conditioneringsmiddel bevatten moeten in goed geventileerde voertuigen en containers vervoerd worden. 55 Hfdst 5.5: Bijzondere bepalingen : Markering van colli die een koelings- of conditioneringsmiddel bevatten : Naam volgens kolom 2 van tabel A + ALS KOELINGSMIDDEL of ALS CONDITIONERINGSMIDDEL Officiële taal van het land van oorsprong + Engels of Frans of Duits indien de officiële taal geen van de drie genoemde is 56 28

29 Hfdst 5.5: Bijzondere bepalingen : Markering van colli die een koelings- of conditioneringsmiddel bevatten : De merktekens moeten duurzaam en leesbaar zijn, en op een dergelijke plaats geplaatst worden en een dergelijke afmeting hebben ten opzichte van de colli dat ze goed zichtbaar zijn. 57 Hfdst 5.5: Bijzondere bepalingen : Voertuigen/wagons en containers die onverpakt droogijs bevatten : Wanneer er onverpakt droogijs gebruikt wordt: - mag dit niet in direct contact komen met de metallische structuur van een voertuig of container ten einde de verzwakking van het metaal te vermijden. - goede isolatie tussen het droogijs en het voertuig/wagon of container te garanderen door een scheiding van minimum 30 mm te voorzien (bvb. aan de hand van materialen met lage warmtegeleidingseigenschappen zoals planken, paletten, enz.)

30 Hfdst 5.5: Bijzondere bepalingen : Voertuigen/wagons en containers die onverpakt droogijs bevatten : Wanneer droogijs rond de colli wordt geplaatst, moeten er maatregelen getroffen worden om de oorspronkelijke positie van de colli tijdens het transport te verzekeren, eenmaal het droogijs vervlogen is. 59 Hfdst 5.5: Bijzondere bepalingen : Kenmerking van voertuigen/wagons en containers Aan elk ingangspunt van voertuigen en containers die gevaarlijke goederen bevatten voor koel- of conditioneringsdoeleinden moet een verwittigingsignaal geplaatst worden; dit op een plaats waar het gemakkelijk gezien zal worden door de personen die het voertuig of de container openen of binnentreden 60 30

31 Hfdst 5.5: Bijzondere bepalingen : Kenmerking van voertuigen/wagons en containers Verwittigingssignaal moet op het voertuig of de container aangebracht blijven tot : a) voertuig of container werd geventileerd b) de gekoelde of geconditioneerde goederen werden uitgeladen 61 Hfdst 5.5: Bijzondere bepalingen : Kenmerking van voertuigen/wagons en containers : WAARSCHUWING WARNING Het woord WAARSCHUWING - in rode of witte letters (min. 25 mm) de benaming in kolom (2) van tabel A van hoofdstuk 3.2 gevolgd door de vermelding ALS KOELINGSMIDDEL of ALS CONDITIONERINGSMIDDEL Officiële taal land van verzending + ev. Engels of Frans of Duits KOOLSTOFDIOXIDE, VAST ALS KOELINGSMIDDEL CARBON DIOXIDE, SOLID, AS COOLANT 62 31

32 Hfdst 5.5: Bijzondere bepalingen De documenten moeten volgende vermeldingen bevatten: a) het UN-nummer voorafgegaan door de letters UN b) de benaming in kolom (2) van tabel A van hoofdstuk 3.2 gevolgd door de woorden ALS KOELINGSMIDDEL of ALS CONDITIONERINGSMIDDEL, naargelang het geval, in een officiële taal van het land van oorsprong en daarenboven in het Engels, het Frans of het Duits. Bijvoorbeeld: UN1845 KOOLSTOFDIOXIDE, VAST, ALS KOELINGSMIDDEL 63 Hfdst 5.5: Bijzondere bepalingen De documenten moeten volgende vermeldingen bevatten: a) het UN-nummer voorafgegaan door de letters UN b) de benaming in kolom (2) van tabel A van hoofdstuk 3.2 gevolgd door de woorden ALS KOELINGSMIDDEL of ALS CONDITIONERINGSMIDDEL, naargelang het geval, in een officiële taal van het land van oorsprong en daarenboven in het Engels, het Frans of het Duits. Bijvoorbeeld: UN1845 KOOLSTOFDIOXIDE, VAST, ALS KOELINGSMIDDEL 64 32

33 Deel 6 Constructies en tests 65 Hfdst 6: Constructies en testen Toevoeging van de N in de verpakkingscodes. N => metaal, anders dan staal of aluminium. Toevoeging 1N1, 1N2 en 4N bij diverse verpakkingsinstructies (deel 4) 66 33

34 Hfdst 6.2: Drukrecipiënten Kenmerking van de hervulbare drukrecipiënten : Nieuwe paragraaf : Kenmerking van flessenbatterijen : Nieuwe paragraaf : Bergingsdrukrecipiënt 67 Hfdst 6.5: Constructie IBC s OPMERKING: De partijen die inspecties en beproevingen in andere landen uitvoeren na de indienststelling van de IBC, hoeven niet goedgekeurd te zijn door de bevoegde overheid van het land waarin de IBC goedgekeurd werd, maar de inspecties en beproevingen moeten overeenkomstig de regels die in de goedkeuring van de IBC gespecifieerd zijn, worden uitgevoerd. (prototypekeuring moet aangevraagd worden) 68 34

35 Hfdst 6.6: Constructie grote verpakkingen : Basiskenmerk: Elke grote verpakking die voor gebruik overeenkomstig de bepalingen van het RID/ADR vervaardigd en bestemd is, moet voorzien zijn van een duurzaam en leesbaar kenmerk dat op een duidelijk zichtbare plaats aangebracht is. De letters, cijfers en symbolen moeten een minimale hoogte hebben van 12 mm. Overgangsmaatregel: : Grote verpakkingen die gebouwd worden voor 01/01/2014 waarvan de hoogte van de letters, cijfers en symbolen niet conform zijn met het RID/ADR 2013, mogen verder gebruikt worden 69 Hfdst 6.6: Constructie grote verpakkingen : merkteken stapellast Overgangsmaatregel : Grote verpakkingen die gebouwd worden voor 01/01/2015 moeten dit merkteken niet dragen

36 Hfdst 6.8: Constructie tanks : Kenmerking / : aanpassingen in de gegevens die aangebracht moeten worden op het/de tankvoertuig/wagon, het/de tankvoertuig/wagon, de afneembare tank, de tankcontainer of de MEGC / : De tanks/megc die gebouwd werden vóór 1 juli 2013, maar die niet voldoen aan de geldende voorschriften van kenmerking: of mogen verder gebruikt worden en dit tot de volgende periodieke beproeving na 1 juli Hfdst 6.8: Constructie tanks : Kenmerking / : aanpassingen in de gegevens die aangebracht moeten worden op het/de tankvoertuig/wagon, het/de tankvoertuig/wagon, de afneembare tank, de tankcontainer of de MEGC / : De tanks/megc die gebouwd werden vóór 1 juli 2013, maar die niet voldoen aan de geldende voorschriften van kenmerking: of mogen verder gebruikt worden en dit tot de volgende periodieke beproeving na 1 juli

37 Deel 7 Vervoer, laden lossen en behandeling 73 Hfdst 7.5: Laden, lossen, behandeling 7.5.7: Behandeling en stuwage : Toegevoegd: Er wordt geacht voldaan te zijn aan de voorschriften van onderhavige paragraaf indien de lading conform de norm EN :2010 gestuwd is : De bepalingen van zijn eveneens van toepassing op het laden en stouwen van containers, tankcontainers, mobiele tanks en MEGC s op voertuigen, en op het afladen ervan

38 Deel 8 Bemanning, uitrusting en exploitatie voertuigen 75 Hfdst 8.1: Algemene voorschriften 8.1.4: Brandblusmiddelen : Tabel 76 38

39 Hfdst 8.2: Opleiding bemanning : Nieuwe ADR-pasjes voor de chauffeurs. Deze hebben de grootte van een bankkaart en zullen alle nodige gegevens bevatten. Recto 77 Hfdst 8.2: Opleiding bemanning : Nieuwe ADR-pasjes voor de chauffeurs. Deze hebben de grootte van een bankkaart en zullen alle nodige gegevens bevatten. Verso 78 39

40 Deel 9 Constructie voertuigen 79 Hfdst 9.7: Bijkomende voorschriften 9.7.9: Bijkomende veiligheidsvoorschriften EX/III EX/III moeten voor het motorcompartiment uitgerust worden met een automatisch brandblussysteem Bescherming van de lading door hittewerend schild tegen brandende band moet worden voorzien 80 40

41 81 41

Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen

Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen Miinimale afmeting 250 mm 5.5.1 Afgeschaft Hoofdstuk 5.5 - Bijzondere bepalingen 5.5.2 Bijzondere bepalingen met betrekking tot laadtransporteenheden onder fumigatie (UN-nummer 3359) 5.5.2.1 Algemeenheden

Nadere informatie

5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359)

5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359) HOOFDSTUK 5.5 BIJZONDERE BEPALINGEN 5.5.1 (Geschrapt) 5.5.2 Bijzondere bepalingen van toepassing op gegaste laadeenheden (UN 3359) 5.5.2.1 Algemeen 5.5.2.1.1 Gegaste laadeenheden (UN 3359) die geen andere

Nadere informatie

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 1 INHOUDSOPGAVE ADR Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg Protocol van ondertekening BIJLAGE A ALGEMENE BEPALINGEN EN BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

Hoofdstuk Lijsten van de gevaarlijke goederen

Hoofdstuk Lijsten van de gevaarlijke goederen Hoofdstuk 3.2 - Lijsten van de gevaarlijke goederen 3.2.1 Verduidelijkingen betreffende Tabel A : Lijst van de gevaarlijke goederen per UN-nummer Over het algemeen heeft elke rij van tabel A van onderhavig

Nadere informatie

5.4.1.1.1 I 14 I niveau 1 500 euro. 5.4.1.1.1 of 5.4.1.1.16

5.4.1.1.1 I 14 I niveau 1 500 euro. 5.4.1.1.1 of 5.4.1.1.16 1/ vervoerdocument richtlijn risico nu morgen 1.1 geen enkele aanduiding over het gevaarlijke karakter (of de gevaarseigenschappen) van de vervoerde goederen 5.4.1.1.1 I 14 I niveau 1 500 1500 1.2 onmogelijke

Nadere informatie

Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)

Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) INHOUDSTAFEL Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) Protocol van ondertekening BIJLAGE A Deel 1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN EN VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING

Nadere informatie

10 ADR 2007: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli 2007

10 ADR 2007: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli 2007 10 ADR 2007: Voornaamste wijzigingen voor 1 juli 2007 35 De wijzigingen voor 2007 kunnen geraadpleegd worden op het INTERNET website : http://www.unece.org./trans/main/dgdb/wp15/wp15rep.html De tekst kiezen

Nadere informatie

SafetyPlan bvba tel. +32-(0) Marjoleinstraat 32 fax.+32-(0)

SafetyPlan bvba tel. +32-(0) Marjoleinstraat 32 fax.+32-(0) SafetyPlan bvba Veiligheidsuitrusting & Advies voor het Vervoer van Gevaarlijke Stoffen Lijst van de inbreuken en de te innen men. Inhoud 1. Vervoerdocument en identiteitsbewijs 2. Keuringsdocument 3.

Nadere informatie

Geen / verkeerde vrachtbrief 1.600,-- Vrachtbriefinformatie onjuiste volgorde 375,-- Geen / verkeerde gevarenkaart 1.200,--

Geen / verkeerde vrachtbrief 1.600,-- Vrachtbriefinformatie onjuiste volgorde 375,-- Geen / verkeerde gevarenkaart 1.200,-- Feit Boete Geen / verkeerde vrachtbrief,-- Vrachtbriefinformatie onjuiste volgorde,-- Geen / verkeerde gevarenkaart,-- Geen vakbekwaamheidscertificaat,-- Geen algemene opleiding,-- Samenladen / scheiden

Nadere informatie

Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) Bijlagen

Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) Bijlagen Verenigde Naties - Economische Commissie voor Europa Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) Bijlagen 2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

ADR. in voege op 1 januari 2015. Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

ADR. in voege op 1 januari 2015. Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg ADR in voege op 1 januari 2015 Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg INHOUDSTAFEL Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke

Nadere informatie

ADR in voege op 1 januari 2009 Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg INHOUDSTAFEL

ADR in voege op 1 januari 2009 Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg INHOUDSTAFEL FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER [C 2008/14377] ADR in voege op 1 januari 2009 Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg INHOUDSTAFEL Europees

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken OPMERKING. Voor de kenmerking en etikettering van containers, MEGC s, tankcontainers en mobiele tanks van een vervoer dat deel uitmaakt van een

Nadere informatie

Transport gevaarlijke stoffen

Transport gevaarlijke stoffen min. 30 cm Identificatienummer gevaar Identificatienummer stof 40 cm Afmeting mag ongeveer 10% afwijken Herkenningsbord Blanco Lijst van stoffen en identificatienummers Betekenis van gevaarsidentificatienummers

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 11.02.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 11.02.2009 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 11.02.2009 BELGISCH STAATSBLAD 10523 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER [C 2008/14377] ADR in voege op 1 januari 2009 Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer

Nadere informatie

5.2.1.3 Bergingsverpakkingen en bergingsdrukhouders moeten bovendien zijn gemerkt met het woord "BERGING".

5.2.1.3 Bergingsverpakkingen en bergingsdrukhouders moeten bovendien zijn gemerkt met het woord BERGING. HOOFDSTUK 5.2 KENMERKING EN ETIKETTERING 5.2.1 Kenmerking van colli Opmerking: Voor kenmerking die betrekking heeft op de constructie, de beproeving en de toelating van verpakkingen, grote verpakkingen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken

Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken Hoofdstuk 5.3 - Etiketteren (grote etiketten) en kenmerken OPMERKING. Voor de kenmerking en etikettering van containers, MEGC s, tankcontainers en mobiele tanks van een vervoer dat deel uitmaakt van een

Nadere informatie

ADR Van toepassing op 1 januari Verplicht van 1 juli 2017.

ADR Van toepassing op 1 januari Verplicht van 1 juli 2017. ADR 2017 ADR 2017 Van toepassing op 1 januari 2017. Verplicht van 1 juli 2017. De wijzigingen voor de editie 2017 van het ADR kan u terugvinden op de website van de VN. De geconsolideerde teksten in het

Nadere informatie

GROENEWOUD Consultancy

GROENEWOUD Consultancy Wijzigingen ADR per 1 januari 2011 1.1 Toepassingsgebied 1.2 Definities 1.3 Opleidingen 1.4 Veiligheidsplichten Vrijstellingen ivm samenhang met gassen aangevuld met: gassen in ballen tbv sport. gassen

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur wegvervoer - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur wegvervoer - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VW (Initieel examen), VVW (Verlengingsexamen)

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Binnenvaart - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VB (Initieel examen), VVB (Verlengingsexamen)

Nadere informatie

DEEL 5 Procedures voor de verzending

DEEL 5 Procedures voor de verzending DEEL 5 Procedures voor de verzending HOOFDSTUK 5.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 5.1.1 Toepassing en algemene voorschriften Dit deel bevat de voorschriften met betrekking tot de kenmerking, de etikettering en

Nadere informatie

OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN ADR/ADN/RID m.i.v Overgangstermijn tot en met

OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN ADR/ADN/RID m.i.v Overgangstermijn tot en met OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN ADR/ADN/RID m.i.v. 1-1-2013 Overgangstermijn tot en met 30-6-2013. ADR/RID, deel 1 (1.1) 1.1.3.6 Vrijstellingen in samenhang met de vervoerde hoeveelheden per transporteenheid

Nadere informatie

DEEL 5 Procedures voor de verzending

DEEL 5 Procedures voor de verzending DEEL 5 Procedures voor de verzending HOOFDSTUK 5.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 5.1.1 Toepassing en algemene voorschriften Dit deel bevat de voorschriften met betrekking tot de kenmerking, de etikettering en

Nadere informatie

Deel 5 Procedures voor de verzending

Deel 5 Procedures voor de verzending Deel 5 Procedures voor de verzending HOOFDSTUK 5.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 5.1.1 Toepassingsgebied en algemene voorschriften Dit deel bevat voorschriften voor de verzending van gevaarlijke goederen met

Nadere informatie

Fiche 6 (Observatie): Transport van gevaarlijke producten en signalisatie

Fiche 6 (Observatie): Transport van gevaarlijke producten en signalisatie Fiche 6 (Observatie): Transport van gevaarlijke producten en signalisatie Inleiding Volgens het soort transport is de internationale reglementering die van kracht is, verschillend : Transport langs de

Nadere informatie

Procedures voor de verzending

Procedures voor de verzending Procedures voor de verzending adnr Inhoud Deel 5 Procedures voor de verzending Hoofdstuk 5.1 Algemene voorschriften 5.1.1 Toepassing en algemene voorschriften 5.1.2 Gebruik van oververpakkingen 5.1.3 Lege

Nadere informatie

Instructie Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen

Instructie Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen Welkom bij Instructie Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen Jaap van der Steen Bedrijfsadvies EVO Agenda Risico s Stoffen Controle lading Verzenden LQ en ADR volle dozen Verzenden LQ en ADR stuks Oververpakken

Nadere informatie

1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen

1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen UBIJSCHLINGSPLEIDING - BASIS 1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 Ja - Colli met UN 3112 en colli met UN 3125 Ja - Colli met UN 2021

Nadere informatie

Vragen gecombineerd weg-/zeevervoer v.v. van verpakte gevaarlijke stoffen.

Vragen gecombineerd weg-/zeevervoer v.v. van verpakte gevaarlijke stoffen. Vragen gecombineerd weg-/zeevervoer v.v. van verpakte gevaarlijke stoffen. Totaal 15 vragen met antwoorden Vraag 1. De IMDG Code bestaat uit 7 delen Het ADR bestaat uit 9 delen B. Stelling 1 en 2 zijn

Nadere informatie

8 ADR- voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen in colli

8 ADR- voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen in colli 8 ADR- voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen in colli 8.1 Verpakkings- en etiketteringsvoorschriften 8.1.1 MERKEN a) De colli (vaten, jerrycans, kisten, zakken,...) en de I.B.C.'s (grote

Nadere informatie

AANBRENGEN VAN GROTE ETIKETTEN EN KENMERKINGEN

AANBRENGEN VAN GROTE ETIKETTEN EN KENMERKINGEN HOOFDFSTUK 5.3 AANBRENGEN VAN GROTE ETIKETTEN EN KENMERKINGEN Opmerking : Zie voor de kenmerking en het aanbrengen van grote etiketten op containers, MEGC's, tankcontainers en transporttanks bij vervoer

Nadere informatie

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over weg en binnenwater lastig?

Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over weg en binnenwater lastig? Regelgeving transport van gevaarlijke stoffen over weg en binnenwater lastig? Maak gebruik van onze digitale oplossingen ADN-app Voor het transport van gevaarlijke goederen over de binnenwateren De regelgeving

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval

SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN. Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES VOLGENS HET ADN Maatregelen in het geval van een ongeval of noodgeval In het geval van een ongeval of noodgeval dat tijdens het vervoer kan voorkomen of optreden, moeten de leden

Nadere informatie

Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels

Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels Vervoer gevaarlijke stoffen en tunnels Dit is een geheugensteun voor chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren. In deze brochure staan onderwerpen die belangrijk

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Spoorvervoer - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Spoorvervoer - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VS (Initieel examen), VVS (Verlengingsexamen)

Nadere informatie

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Spoorvervoer - Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Veiligheidsadviseur Spoorvervoer - Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CB divisie CCV Categoriecode: VS (Initieel examen), VVS (Verlengingsexamen)

Nadere informatie

VALUE ADDED SERVICE DANGEROUS GOODS

VALUE ADDED SERVICE DANGEROUS GOODS ALGEMEEN Dangerous Goods Indien zendingen gevaarlijke stoffen bevatten dan kunnen deze verzonden worden mits deze voldoen aan de voorwaarden van het ADR. Het ADR is de Europese regelgeving rond vervoer

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Identificatie van gevaarlijke stoffen

Hoofdstuk 8: Identificatie van gevaarlijke stoffen Hoofdstuk 8: Identificatie van gevaarlijke stoffen Olt. Bart Noyens - Brandweer Kasterlee Provinciaal Instituut voor brandweer en ambulanciersopleiding Oostmalsesteenweg 75 2520 Ranst Vervoer over de weg

Nadere informatie

subklassen compatibiliteitsgroepen ADR 2013 Klasse 1

subklassen compatibiliteitsgroepen ADR 2013 Klasse 1 Copyright en gebruiksrecht Copyright GDS Europe BV ADR 2013 Klasse 1 Deze presentatie is alleen bestemd ter ondersteuning van klassikale lessen voor de basiskwalificatie en nascholing van beroepschauffeurs

Nadere informatie

Vervoer van gevaarlijke goederen, "Hazardous Goods" en "Hazardous Articles"

Vervoer van gevaarlijke goederen, Hazardous Goods en Hazardous Articles Vertaling ter informatie verstrekt - alleen de Franse en Engelse versies hebben een dwingend juridisch karakter. Vervoer van gevaarlijke goederen, "Hazardous Goods" en "Hazardous Articles" Dit beleid is

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 14.12.2004 Publicatieblad van de Europese Unie L 367/23 RICHTLIJN 2004/112/EG VAN DE COMMISSIE van 13 december 2004 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van Richtlijn 95/50/EG van de Raad

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 399

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 399 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

DEEL 3. Lijst van de gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen en vrijstellingen met betrekking tot de beperkte en uitgezonderde hoeveelheden

DEEL 3. Lijst van de gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen en vrijstellingen met betrekking tot de beperkte en uitgezonderde hoeveelheden DEEL 3 Lijst van de gevaarlijke goederen, bijzondere bepalingen en vrijstellingen met betrekking tot de beperkte en uitgezonderde hoeveelheden - 261 - HOOFDSTUK 3.1 ALGEMEENHEDEN 3.1.1 Inleiding Naast

Nadere informatie

Hoofdstuk Algemene voorschriften

Hoofdstuk Algemene voorschriften 2.1.1 Inleiding Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften 2.1.1.1 De klassen gevaarlijke goederen volgens het RID zijn de volgende: Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Ontplofbare stoffen en voorwerpen. Gassen. Brandbare

Nadere informatie

24 mei 2016 - Evenementenhal Gorinchem. Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen

24 mei 2016 - Evenementenhal Gorinchem. Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen 24 mei 2016 - Evenementenhal Gorinchem Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen Rollen en verantwoordelijkheden in de transportketen De markt: wie heeft welke rol? Wat is bevrachter / operator

Nadere informatie

UINITIELE OPLEIDING - BASIS. 1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen

UINITIELE OPLEIDING - BASIS. 1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja O Neen UINITIELE OPLEIDING - BASIS 1. Mag U in éénzelfde container volgende colli samen vervoeren? - Colli met UN 1848 en colli met UN 3114 O Ja - Colli met UN 3111 en colli met UN 3221 O Ja - Colli met UN 3112

Nadere informatie

ADR - DEEL 1 Hoofdstuk 1.6

ADR - DEEL 1 Hoofdstuk 1.6 1.6.1.15 Het is niet nodig om op de IBC s, die gebouwd, gereconstrueerd of gerepareerd werden vóór 1 januari 2011, het kenmerk van de maximaal toegelaten stapellast aan te brengen overeenkomstig 6.5.2.2.2.

Nadere informatie

INHOUD. 1.2 Definities en meeteenheden Definities Meeteenheden...

INHOUD. 1.2 Definities en meeteenheden Definities Meeteenheden... Deel 1 Algemene bepalingen INHOUD 1.1 Toepassingsgebied en toepasbaarheid... 1.1.1 Structuur... 1.1.2 Toepassingsgebied... 1.1.3 Vrijstellingen... 1.1.3.1 Vrijstellingen in samenhang met de aard van het

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie

SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR. Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie SCHRIFTELIJKE RICHTLIJNEN VOLGENS HET ADR Te nemen maatregelen in geval van een ongeval of een noodsituatie Bij een ongeval of een noodsituatie die tijdens het vervoer kan optreden moeten de bemanningsleden

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.2 - Kenmerken en etiketteren

Hoofdstuk 5.2 - Kenmerken en etiketteren Hoofdstuk 5.2 - Kenmerken en etiketteren 5.2.1 Kenmerken van colli OPMERKING. Zie in deel 6 voor de merktekens betreffende de constructie, de beproevingen en de goedkeuring van de verpakkingen, grote verpakkingen,

Nadere informatie

L3G B.02 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Bijlage 1. Toepassingsgebied/ondergrenzen en vrijstellingen PGS 15 (versie 2016)

L3G B.02 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Bijlage 1. Toepassingsgebied/ondergrenzen en vrijstellingen PGS 15 (versie 2016) L3G 06.03.B.02 - Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, Bijlage 1. Toepassingsgebied/ondergrenzen en vrijstellingen PGS 15 (versie 2016) Het toepassingsgebied van PGS 15 heeft betrekking op stoffen van

Nadere informatie

DEEL 1. Algemene bepalingen

DEEL 1. Algemene bepalingen DEEL 1 Algemene bepalingen 1.1.1 Structuur Hoofdstuk 1.1 - Toepassingsgebied en toepasbaarheid Het RID is onderverdeeld in zeven delen; elk deel is onderverdeeld in hoofdstukken, en elk hoofdstuk in afdelingen

Nadere informatie

5.1.5.1.4 a) Voeg na ingediend zijn bij in de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong van de zending.

5.1.5.1.4 a) Voeg na ingediend zijn bij in de bevoegde autoriteit van het land van oorsprong van de zending. VERTALING WIJZIGINGEN ADN INGAANDE 1-1-2011 Bronnen: ECE/ADN/9 d.d. 25 juni 2010 ECE-ADN-9 FINAL-E_RedConfDMS van mei 2010 ECE/ADN/9/Corr.1 d.d. 29 juni 2010 DEEL 5 Hoofdstuk 5.1 5.1.2.3 en 5.1.2.4 Wijzig

Nadere informatie

DEEL 5. Verzendingsprocedures

DEEL 5. Verzendingsprocedures DEEL 5 Verzendingsprocedures Hoofdstuk 5.1 - Algemene bepalingen 5.1.1 Toepassing en algemene bepalingen Het onderhavig deel geeft de bepalingen weer met betrekking tot de verzending van gevaarlijke goederen

Nadere informatie

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, editie 2011

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, editie 2011 Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, editie 2011 Joseph Van Olmen Training Manager, DGT (Dangerous Goods Training & Consultancy) AB DO 1008 VEIWET VB 1004 CODVGV DO 1004 ISB 978 90 4653 664 3 D/2011/2664/614

Nadere informatie

ADR & IMDG VOOR NIET-RIJDEND PERSONEEL

ADR & IMDG VOOR NIET-RIJDEND PERSONEEL ADR & IMDG VOOR NIET-RIJDEND PERSONEEL Cpyright, alle rechten vrbehuden. Niets van deze hand-uts f presentatie mag wrden gepubliceerd, gekpieerd en/f verspreid znder de uitdrukkelijke testemming van Cnsintra

Nadere informatie

4.1.1.1 Vervang aan het slot of hergebruikte door, hergebruikte of omgebouwde. 4.1.1.2 Schrap het woord en aan het slot van subparagraaf a).

4.1.1.1 Vervang aan het slot of hergebruikte door, hergebruikte of omgebouwde. 4.1.1.2 Schrap het woord en aan het slot van subparagraaf a). VERTALING WIJZIGINGEN RID INGAANDE 1-1-2011 Bron: OTIF/RID/NOT/2011 d.d. 30-6-2010 DEEL 4 Hoofdstuk 4.1 4.1.1.1 Vervang aan het slot of hergebruikte door, hergebruikte of omgebouwde. 4.1.1.2 Schrap het

Nadere informatie

DEEL 5. Verzendingsprocedures

DEEL 5. Verzendingsprocedures DEEL 5 Verzendingsprocedures 5.1.1 Toepassing en algemene bepalingen HOOFDSTUK 5.1 ALGEMENE BEPALINGEN Onderhavig deel geeft de bepalingen betreffende de verzending van gevaarlijke goederen die betrekking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48814 28 september 2016 Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de

Nadere informatie

DEEL 5. Verzendingsprocedures

DEEL 5. Verzendingsprocedures DEEL 5 Verzendingsprocedures 5.1.1 Toepassing en algemene bepalingen HOOFDSTUK 5.1 ALGEMENE BEPALINGEN Onderhavig deel geeft de bepalingen betreffende de verzending van gevaarlijke goederen die betrekking

Nadere informatie

Deel 4. Voorschriften voor het gebruik van verpakkingen, tanks en transporteenheden voor los gestort vervoer

Deel 4. Voorschriften voor het gebruik van verpakkingen, tanks en transporteenheden voor los gestort vervoer Deel 4 Voorschriften voor het gebruik van verpakkingen, tanks en transporteenheden voor los gestort vervoer HOOFDSTUK 4.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 4.1.1 Het gebruik van verpakkingen en tanks moet voldoen

Nadere informatie

5.1.5.3.5 Voeg een nieuwe paragraaf 5.1.5.3.5 toe die als volgt wordt gelezen:

5.1.5.3.5 Voeg een nieuwe paragraaf 5.1.5.3.5 toe die als volgt wordt gelezen: VERTALING WIJZIGINGEN ADR INGAANDE 1-1-2011 Bron: ECE/TRANS/WP.15/204 d.d. 12-3-10 + 204/Add.1 en 204/Corr.1 DEEL 5 Hoofdstuk 5.1 5.1.5.1.4 a) Voeg na ingediend zijn bij in: de bevoegde autoriteit van

Nadere informatie

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Initieel en Verlenging - Extern

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Initieel en Verlenging - Extern Opgesteld door: CCV Wijzigingen zijn cursief weergeven Categorie: Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen: Dekkingsgraad toetstermen: 94% Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen VBGS(V) Schriftelijk

Nadere informatie

DOSSIER: IBC s voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

DOSSIER: IBC s voor het vervoer van gevaarlijke stoffen SEPTEMBER 2016 DOSSIER: IBC s voor het vervoer van gevaarlijke stoffen IBC s of voluit Intermediate Bulk Containers. Dit is een container die gebruikt wordt voor los gestorte goederen in bulk (bv ertsen,

Nadere informatie

Identificatie gevaarlijke stoffen

Identificatie gevaarlijke stoffen Identificatie gevaarlijke stoffen 2 Gas 3 Brandbare vloeistof 4 Brandbare vaste stof 5 Oxiderende werkende stof of Organische peroxide 6 Giftige stof 7 Radioactieve stof 8 Bijtende stof 9 Diverse gevaarlijke

Nadere informatie

VERVOER VAN LITHIUMCELLEN EN -BATTERIJEN

VERVOER VAN LITHIUMCELLEN EN -BATTERIJEN VERVOER VAN LITHIUMCELLEN EN -BATTERIJEN OVERZICHT RID 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 RID 2017 (geldig tem 30-06-2019)... 3 Uitzonderingen... 4 Overzicht... 5 Vervoer van nieuwe lithiumcellen en-batterijen...

Nadere informatie

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV

Toetsmatrijs. Opgesteld door: CCV Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: Naam: Toetsvorm: Theorie VBGS(V) Vakbekwaamheid Behandeling Gevaarlijke Stoffen Schriftelijk Note: In dit document bestrijkt het begrip tank de volgende uitgebreide

Nadere informatie

4G/20.5/S/17 B/

4G/20.5/S/17 B/ Januari 2017 DOSSIER: UN-kenmerk op verpakkingen Nog veel té vaak zien we UN-kenmerken, waarvan de juistheid ver te zoeken valt, vandaar dat het eens hoog tijd werd om hier een artikel aan te wijden. Alle

Nadere informatie

Voor dit type organisch peroxide of zelfontledende stof moet verpakkingsmethode OP8 gebruikt worden Gebruik van de IBC s

Voor dit type organisch peroxide of zelfontledende stof moet verpakkingsmethode OP8 gebruikt worden Gebruik van de IBC s 4.1.7.1 Gebruik van de verpakkingen (met uitzondering van IBC s) 4.1.7.1.1 De verpakkingen die gebruikt worden voor de organische peroxides en de zelfontledende stoffen moeten beantwoorden aan de voorschriften

Nadere informatie

Whitepaper wijzigingen ADR Bron: Jaarboek vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 2017 Sdu

Whitepaper wijzigingen ADR Bron: Jaarboek vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 2017 Sdu Whitepaper wijzigingen ADR 2017 Bron: Jaarboek vervoer gevaarlijke stoffen over de weg 2017 Sdu Samenvatting KORTE SAMENVATTING VAN DE WIJZIGINGEN IN HET ADR INGAANDE 1 JANUARI 2017 Inleiding DEEL 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Wetgeving. Wet vervoer gevaarlijke stoffen WvGS. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen BvGS. Vervoer over land van gevaarlijke stoffen VLG

Wetgeving. Wet vervoer gevaarlijke stoffen WvGS. Besluit vervoer gevaarlijke stoffen BvGS. Vervoer over land van gevaarlijke stoffen VLG Inhoud presentatie Naleving ADR voorschriften door ziekenhuizen Overzicht relevante wetgeving Resultaten bedrijfsinspecties 35 ziekenhuizen Vervolgacties Vragen Resultaten bedrijfsinspecties 2012/2013

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Vervoer te Land Directie Vervoer van Gevaarlijke Stoffen

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Vervoer te Land Directie Vervoer van Gevaarlijke Stoffen FEDERALE VERHEIDSDIENST MBILITEIT EN VERVER Vervoer te Land Directie Vervoer van Gevaarlijke Stoffen ADR Vragenlijsten voor de examens van de bestuurders. Initiële opleiding basis 1-2005 1 EXAMENVRAGEN

Nadere informatie

DEEL 5 Verzendingsprocedures

DEEL 5 Verzendingsprocedures DEEL 5 Verzendingsprocedures - 723 - 5.1.1 Toepassing en algemene bepalingen HOOFDSTUK 5.1 ALGEMENE BEPALINGEN Onderhavig deel geeft de bepalingen betreffende de verzending van gevaarlijke goederen die

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET INTERNATIONALE SPOORWEGVERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN (RID) Bijlage

REGLEMENT BETREFFENDE HET INTERNATIONALE SPOORWEGVERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN (RID) Bijlage REGLEMENT BETREFFENDE HET INTERNATIONALE SPOORWEGVERVOER VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN (RID) Bijlage INHOUDSOPGAVE RID Deel 1: Algemene voorschriften 1.1 Toepassingsgebied en toepasbaarheid 1.1.1 Structuur

Nadere informatie

1. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal :

1. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal : UINITIELE PLEIDING SPECIALISATIE TANK 1. U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Herstal : - compartiment 1 : 7.000 liter Triethylamine ingedeeld bij UN-nummer 1296 - compartiment 2 : 8.000 liter

Nadere informatie

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel Code: n.v.t. Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Spoorvervoer Toetsvorm: Schriftelijk

Opgesteld door: CCV. Examenonderdeel Code: n.v.t. Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Spoorvervoer Toetsvorm: Schriftelijk Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: n.v.t. Naam: Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Spoorvervoer Toetsvorm: Schriftelijk Eindtermen/toetstermen: 6. Voorschriften voor verpakkingen, met

Nadere informatie

Cursuscode, cursusnaam en type training U01-4, ADR Allesomvattende cursus 35 uur regulier en in dagdelen (telt voor 28 uur nascholing)

Cursuscode, cursusnaam en type training U01-4, ADR Allesomvattende cursus 35 uur regulier en in dagdelen (telt voor 28 uur nascholing) Registratienummer 0000H0 Naam opleidingsinstituut CBR Versienummer en datum Opleidingsplan versie 3; 27 september 17 Cursuscode, cursusnaam en type training U01-4, ADR Allesomvattende cursus 35 uur regulier

Nadere informatie

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CBR divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

Code en type training Code: U01-4 ADR Type: allesomvattende cursus 28 uur regulier en in dagdelen (nascholing effectief 35 uur)

Code en type training Code: U01-4 ADR Type: allesomvattende cursus 28 uur regulier en in dagdelen (nascholing effectief 35 uur) Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 1; 25 maart 2016 Code en type training Code: U01-4 ADR Type: allesomvattende cursus 28 uur regulier

Nadere informatie

ECE/TRANS/WP15/204 d.d /Add.1 en 204/Corr.1

ECE/TRANS/WP15/204 d.d /Add.1 en 204/Corr.1 VERTALING WIJZIGINGEN ADR INGAANDE 1-1-2011 Bron: ECE/TRANS/WP15/204 d.d. 12-3-10 + 204/Add.1 en 204/Corr.1 DEEL 8 Hoofdstuk 8.1 8.1.2.1 a) Vervang containerbeladingscertificaat door grote container- of

Nadere informatie

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR

Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen. EURAL versus ADR Indelen van gevaarlijke (afval)stoffen EURAL versus ADR Wie ben ik? Pascal Smetsers Wat doe ik? Bedrijfsadviseur gevaarlijke (afval)stoffen Opslag: PGS Vervoer: Alle vervoersmodaliteiten Gebruik: (EU-)GHS,

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11316] 12 JULI 2016. Koninklijk besluit betreffende het vervoer via de weg of per spoor van ontplofbare stoffen FILIP, Koning der

Nadere informatie

Omschrijving Voorbeelden van verpakkingen

Omschrijving Voorbeelden van verpakkingen Checklist VHLS - PREZPUNT - ZKN versie 19072015 Omschrijving Voorbeelden van verpakkingen Voorbeelden van gebruikte etiketten en pictogrammen Transportetiketten Pictogrammen Pictogrammen GHS EU (oud) Totale

Nadere informatie

Vervoer ademluchtcilinders bij de brandweer

Vervoer ademluchtcilinders bij de brandweer Vervoer ademluchtcilinders bij de brandweer De brandweer vervoert sinds jaar en dag ademluchtcilinders in uitrukvoertuigen en van tijd tot tijd worden hierover vragen gesteld. Valt het vervoer van deze

Nadere informatie

Transportveiligheid belicht vanuit de vervoerder en de geadresseerde

Transportveiligheid belicht vanuit de vervoerder en de geadresseerde Transportveiligheid belicht vanuit de vervoerder en de geadresseerde Wim van Dongen Voorzitter van de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke Stoffen Wat zijn de levercondities (Incoterms

Nadere informatie

DEEL 8 Voorschriften met betrekking tot de bemanningen, de uitrusting en de exploitatie van de voertuigen en tot de documenten

DEEL 8 Voorschriften met betrekking tot de bemanningen, de uitrusting en de exploitatie van de voertuigen en tot de documenten DEEL 8 Voorschriften met betrekking tot de bemanningen, de uitrusting en de exploitatie van de voertuigen en tot de documenten - 1057 - HOOFDSTUK 8.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN MET BETREKKING TOT DE TRANSPORTEENHEDEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 6.6 - Voorschriften met betrekking tot de constructie van de grote verpakkingen en tot de beproevingen die ze moeten ondergaan

Hoofdstuk 6.6 - Voorschriften met betrekking tot de constructie van de grote verpakkingen en tot de beproevingen die ze moeten ondergaan Hoofdstuk 6.6 - Voorschriften met betrekking tot de constructie van de grote verpakkingen en tot de beproevingen die ze moeten ondergaan 6.6.1 Agemeenheden 6.6.1.1 De voorschriften van onderhavig hoofdstuk

Nadere informatie

DEEL 8 Voorschriften voor de bemanning, uitrusting en exploitatie van het voertuig en documentatie

DEEL 8 Voorschriften voor de bemanning, uitrusting en exploitatie van het voertuig en documentatie DEEL 8 Voorschriften voor de bemanning, uitrusting en exploitatie van het voertuig en documentatie HOOFDSTUK 8.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN INZAKE TRANSPORTEENHEDEN EN BOORDUITRUSTING 8.1.1 Transporteenheden

Nadere informatie

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Initieel en Verlenging

Toetsmatrijs Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen Initieel en Verlenging In deze toetsmatrijs staat wat u moet kunnen en kennen. De toetsmatrijs vormt daarom de basis van de opleiding en het examen. Opgesteld door: CBR divisie CCV Categoriecode: Toetsvorm: Totaal aantal vragen:

Nadere informatie

a) de gevaarlijke goederen die van het internationale vervoer zijn uitgesloten;

a) de gevaarlijke goederen die van het internationale vervoer zijn uitgesloten; DEEL 1 Algemene Voorschriften HOOFDSTUK 1.1 TOEPASSINGSGEBIED EN TOEPASBAARHEID 1.1.1 Structuur Bijlagen A en B van het ADR zijn onderverdeeld in negen delen. Bijlage A bestaat uit de delen 1 tot en met

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 116 26 juni 2009 Richtlijn voor strafvordering wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg Categorie:

Nadere informatie

Vervoer van lithiumcellen en -batterijen over de weg

Vervoer van lithiumcellen en -batterijen over de weg Vervoer van lithiumcellen en -batterijen over de weg Opgesteld door: QSS/PT Geldig vanaf: ADR 2017 Ongebruikte lithiumcellen en batterijen. 1.1.3.7 Vrijstellingen in samenhang met het vervoer van inrichtingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5.1 - Algemene bepalingen

Hoofdstuk 5.1 - Algemene bepalingen Hoofdstuk 5.1 - Algemene bepalingen 5.1.1 Toepassing en algemene bepalingen Het onderhavig deel geeft de bepalingen weer met betrekking tot de verzending van gevaarlijke goederen voor wat betreft de kenmerking,

Nadere informatie

Toetsmatrijs ADR Vakbekwaamheid Initieel en Verlenging - Basis

Toetsmatrijs ADR Vakbekwaamheid Initieel en Verlenging - Basis Toetsmatrijs AD Vakbekwaamheid Initieel en Verlenging - asis Opgesteld door: CCV (wijzigingen per 1 juli 2013 zijn cursief weergegeven) Categoriecode: AD(V) AD vakbekwaamheid ASIS Toetsvorm: Schriftelijk

Nadere informatie

Toetsmatrijs ADR Vakbekwaamheid Initieel en Verlenging - Basis

Toetsmatrijs ADR Vakbekwaamheid Initieel en Verlenging - Basis Toetsmatrijs AD Vakbekwaamheid Initieel en Verlenging - asis Opgesteld door: CCV Categoriecode: AD(V) AD vakbekwaamheid ASIS Toetsvorm: Schriftelijk (multiple choice) Totaal aantal vragen: 25/20 Dekkingsgraad

Nadere informatie

Aanvraagprocedure en Opbouwvoorschriften voor 1 e afgifte van een ADR-certificaat van goedkeuring voor:

Aanvraagprocedure en Opbouwvoorschriften voor 1 e afgifte van een ADR-certificaat van goedkeuring voor: Aanvraagprocedure en Opbouwvoorschriften voor 1 e afgifte van een ADR-certificaat van goedkeuring voor: - Aanhangwagens en opleggers bestemd voor het vervoer van ADR-tankcontainers met een inhoud > 3000

Nadere informatie

Taxonomie code: B Schriftelijk. B Schriftelijk. R Schriftelijk. R Schriftelijk. R Schriftelijk

Taxonomie code: B Schriftelijk. B Schriftelijk. R Schriftelijk. R Schriftelijk. R Schriftelijk Opgesteld door: CCV Examenonderdeel Code: n.v.t. Naam: Veiligheidsadviseur Modaliteitspecifiek deel Binnenvaart Toetsvorm: Schriftelijk Eindtermen/toetstermen: 6. Voorschriften voor verpakkingen, met inbegrip

Nadere informatie

Vervoer van uitgezonderde lithiumbatterijen door TNT Express

Vervoer van uitgezonderde lithiumbatterijen door TNT Express Vervoer van uitgezonderde lithiumbatterijen door TNT Express Recent werd de wetgeving aangepast voor het versturen van lithiumbatterijen en goederen die dit type van batterijen bevatten. TNT Express kijkt

Nadere informatie