Ouverture te Goes. Projectgegevens. Opdrachtgever : Gemeente Goes website : Architect : Gemeente Goes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouverture te Goes. Projectgegevens. Opdrachtgever : Gemeente Goes website : http://www.goes.nl Architect : Gemeente Goes"

Transcriptie

1 Ouverture te Goes Projectgegevens Opdrachtgever : Gemeente Goes website : Architect : Gemeente Goes Opdrachtgevers: particulier en diverse projectontwikkelaars Architect(en) : per woning Aannemer(s) : per woning Aanleg en beheer energiesysteem: Essent Adviseur laagwaardig warmtenet/grondwatertechniek: Dubotechniek bv Comfortsystemen, Zaltbommel (www.dubocomfort.nl) Aantal woningen : > 300, vrijstaand, half vrijstaand geschakeld, appartementen en woningen in een rij Oplevering : /2007 Dubo meerkosten : energierekening volgens het NMDA-principe Het gebied De wijken Ouverture en Aria liggen zuidelijk van Goes en worden globaal begrensd door de A58, de wijk Overzuid en de stoomtramlijn. In totaal komen hier rond de 700 woningen; in Ouverture komen ruim 300 woningen. Het gebied is een voormalig agrarisch, vlak gebied. Pagina 1 van 9

2 In Ouverture waren begin 2006 ongeveer 300 woningen gebouwd. De contouren van de wijk waren daarmee al duidelijk te zien. Een aantal straten heeft inmiddels de definitieve bestrating en inrichting gekregen, op andere plaatsen zullen nog een tijdje bouwstraten het beeld bepalen. Ouverture kent klinkende straatnamen als de John Denverlaan, het Freddy Mercuryhof en het Jim Morrisonpad. Het ruimtelijk concept De wijk Ouverture kenmerkt zich door een hoogwaardige uitstraling en aandacht voor duurzaam en energiezuinig bouwen. De energievoorziening van alle woningen vindt plaats via warmtepompen, met gebruikmaking van laagwaardige warmte uit grondwater. In Ouverture liggen geen gasleidingen. De stedenbouwkundige opzet is eenvoudig maar doeltreffend. Aan de randen van de wijk hebben projectontwikkelaars de taak om door middel van geschakelde woningen, appartementen en woningen in een rij om een rustig stedelijk beeld te creëren. In het middengebied is de vrijheid voor particuliere bouwers om hun vrijstaande woning een eigen gezicht te geven. Auto's kunnen via woonstraten tot bij de eigen woning komen; een veilige langzaam verkeersroute vormt de kortste verbinding met het centrum van Goes. Overtollig regenwater uit de wijk wordt opgevangen in een aantrekkelijke vijver met daarin een spannend speeleiland voor de grotere kinderen. Artist impression pationwoningen MarsakiWoningen in ontwikkeling Ouverture is anno 2006 nog niet 'af'; diverse bouwplannen waren begin 2006 in aanbouw of in de bouwvoorbereidingsfase, zoals vrijstaande en een twee-ondereen-kapwoningen, praktijkwoningen, splitlevelwoningen, eengezinswoningen en patiowoningen. Over de laatste twee schrijft projectontwikkelaar Marsaki: "Ruimte is het uitgangspunt bij het ontwerp van de woningen aan de John Denverlaan. Deze ruimte kenmerkt niet alleen de woningen maar ook de omgeving met het weidse uitzicht en de perfecte ligging. De woningen zijn gevarieerd in grootte, indeling en prijs maar zijn allen kenmerkend door hun eigentijdse uitstraling, royale leefruimtes en geven een groot gevoel van privacy." Op de grens van Goes-Zuid en Ouverture en tussen de wijken Ouverture en Aria komen appartementencomplexen van zes of zeven bouwlagen. Zonnewoningen: Luminoso Bijzonder is het bouwplan van twaalf zogeheten 'zonnewoningen' aan de Elvis Presleylaan, dat de naam Luminoso heeft gekregen. Dit zijn zeer energiezuinige woningen met het 'Keurmerk Zonnewoning' van het Wereld Natuur Fonds. Tien woningen hebben een EPC van maximaal 0,5 en zijn uitgerust met een zonneboiler. Pagina 2 van 9

3 Twee woningen zijn zogenaamde nul-energie of energieneutrale woningen; dit zijn woningen die over een jaar gemeten net zoveel energie gebruiken als zij zelf opwekken. Deze woningen zijn over het gehele dakoppervlak uitgerust met PV-cellen voor de opwekking van elektriciteit. Aan dit project, dat wordt gerealiseerd door Assink Vastgoed Projectontwikkeling BV. te Oud-Beijerland, levert ook de provincie Zeeland een bijdrage in de vorm van subsidies. De gemeente Goes en de provincie Zeeland subsidiëren dit project ieder met euro; de provincie geeft daarnaast nog een bedrag per woning. De ontvangen subsidies zijn verwerkt in de verkoopprijzen. Naar verwachting kan de bouw nog starten in De zonnewoningen zullen zich uiterlijk niet direct onderscheiden van de andere woningen, uitgezonderd de twee woningen met een dak vol PV-cellen. De maatregelen die genomen zijn: * warmtepomp (zoals alle woningen in de wijk Ouverture) aangesloten op het laagwaardig warmtenet in de wijk * lage temperatuurverwarming (LTV) * zeer goede warmte-isolatie * regenwatersysteem voor het doorspoelen van de toiletten en eventueel gebruik in de wasmachine en buitenkraan * gebalanceerde ventilatie met WTW * zonnecollectoren, aangesloten op een warmtepompboiler * warmte-terugwinunit (WTW) voor het warme douchewater om leidingwater voor te verwarmen voor de bereiding van warm tapwater * hierdoor hebben de zonnewoningen een zeer lage EPC van 0,15 tot 0,50! (ter vergelijking: het Bouwbesluit eiste ten tijde van het ontwerp een EPC van 1,0; de EPC-eis voor een zonnewoning is 0,75) * Gevelkozijnen: hout met FSC-keurmerk, een van de eisen voor het predikaat zonnewoning. ZonnewoningenAssink Vastgoed Projectontwikkeling B.V. (AVP) ontwikkelt projecten met een specialisatie voor woningbouw op het gebied van Duurzaam Bouwen en energiebesparende maatregelen. Bij de projecten van AVP worden o.a. de volgende maatregelen genomen op het gebied van duurzaam bouwen: * betonmortel met een toeslag van 20% gerecycled betongranulaat * binnen- en buitenschilderwerk in een 'milieuvriendelijk' verfsysteem * PUR-schuim zoveel mogelijk beperkt; waar nodig: PUR verpakt in retourbussen * zo min mogelijk kitten; waar nodig: milieuvriendelijke uitvoering * binnen- en buitenriolering gerecycled PVC * bouwafval gescheiden in fracties steen- en betonpuin, hout, papier, metaal, kunststof en klein chemisch afval * waterbesparende toiletten met spoelonderbreking * kranen met waterbesparende perlator * douchekop met doorstroombegrenzer. Duurzaam bouwen van de 1e en de 2e generatie EcosolarDe wijk Ecosolar in Goes was een van de officiële voorbeeldprojecten. Het kan een voorbeeld genoemd worden van de eerste generatie duurzaam bouwen projecten. De woonwijk Ouverture in Goes heeft onmiskenbaar duurzame kwaliteit, maar die is grotendeels onzichtbaar: stedelijke uitstraling, een doordacht stedelijk ontwerp, comfort en geavanceerde technieken. Pagina 3 van 9

4 Ouverture zou je een dubo project van de tweede generatie kunnen noemen. Dat komt duidelijk tot uitdrukking in het gebruikte regenwatersysteem. In Ecosolar was de centraal gelegen waterpartij bedoeld om water te leveren voor toiletspoeling en eventueel gebruik in de wasmachine. Helaas raakte het opgevangen regenwater vermengd met ijzerhoudend water uit de bodem, waardoor er in het sanitair een onaanvaardbare verkleuring optrad. Dit was de reden dat het regenwatersysteem in Ecosolar is gestaakt. Opmerkelijk is dat de gemeente het idee van hemelwatergebruik niet heeft afgeblazen, maar dat de technische uitvoering is verbeterd en nu in Ouverture succesvol wordt voortgezet. Convenant en subsidie In 1996 tekenden bijna alle partijen in de bouw in Zeeland het 'Zeeuws Convenant Duurzaam Bouwen'. Overheid, ontwerpers en bouwers werkten met de afspraken uit het convenant, wat grote voordelen voor bouwkwaliteit en milieu opleverde en duidelijkheid voor de bouwers. In 2002 werd het nieuwe 'Zeeuws Convenant Integrale Woningkwaliteit' opgesteld dat toegankelijkheid, veiligheid en aanpasbaarheid als kwaliteitsaspecten toevoegde. Het convenant omvat een pakket afspraken met een aantal vaste maatregelen die in ieder bouwproject worden meegenomen. De gemeente Goes kent een subsidieregeling voor duurzaam bouwen voor nieuw te bouwen woningen in uitbreidingsplannen die door de gemeente worden geïnitieerd. De subsidie kan oplopen tot! 2.725,00 per woning, afhankelijk van de te nemen maatregelen. Voor het plan Ouverture geldt een maximale bijdrage van! 680,00. De subsidie geldt voor de variabele maatregelen en wordt uitsluitend toegekend nadat alle vaste maatregelen uit het convenant zijn opgenomen in het bouwplan. Ambities De Gemeente Goes heeft het initiatief genomen om de nieuw te bouwen woonwijk Ouverture zo duurzaam mogelijk te realiseren. Naast bijvoorbeeld het stimuleren van het gebruik van duurzame materialen en gebruik van regenwater in de woningen, is ook gekeken hoe het energieverbruik van de woonwijk verminderd kan worden. De gemeente heeft als doelstelling geformuleerd om woningen te realiseren met een EPC van 0,7 tot 0,8 (afhankelijk van het type woning) en dat is minimaal 20% beter dan gebruikelijk ten tijde van het formuleren van deze ambitie! Daarnaast heeft de gemeente als doelstelling om in tenminste 20% van het energieverbruik met duurzame energie te voorzien. De toegepaste technieken mogen de bewoner over de levensduur van het energiesysteem in totaal Pagina 4 van 9

5 (optelsom van de investeringen en de maandelijkse energielasten) niet meer kosten dan de referentiesituatie. De aanpak in de wijk Ouverture is een voorbeeld van hoe door een centrale aanpak een gemeente voor de gehele gemeenschap een flinke CO2-reductie kan realiseren (verbetering van het leefklimaat), zonder dat het de bewoners meer kost, terwijl de individuele bewoner meer comfort krijgt. Opgemerkt kan worden dat de huidige techniek (2006) het toelaat dat woningen individueel op een bodemwarmtewisselaar worden aangesloten, zodat de kostbare en organisatorisch lastige constructie van een collectief systeem omzeild kan worden. Energiesysteem Uit een energieonderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Ecofys in opdracht van de Gemeente Goes, is gebleken dat voor Ouverture individuele warmtepompen gecombineerd met centrale energieopslag in de bodem het beste past bij het gestelde ambitieniveau. Het gehele energiesysteem (collectief grondwaternet, het opslagsysteem met de warme en de koude bron en ook alle warmtepompen in de woningen) wordt aangelegd en beheerd door energiebedrijf Essent. De aanleg van het energiesysteem is door Essent uitbesteed aan Dubo-Techniek Comfortsystemen bv te Zaltbommel. De eindverbruikers betalen aansluitkosten, vastrecht en de gemeten eenheden afgenomen energie aan het energiebedrijf. Essent installeert, beheert en onderhoudt de warmtepomp met de kamerthermostaat en de buitenvoeler. Voor rekening van de afnemers komen de binneninstallatie, sparingen en invoerbuizen en de aansluiting op de warmtepomp. De energierekening voor warmte, comfortkoeling en warmtapwater bestaat uit: * de éénmalige aansluitbijdrage * het jaarlijks vastrecht * de afgenomen eenheden warmte * de afgenomen eenheden koude. De rol van de gemeente Door middel van voorlichting heeft de gemeente de projectontwikkelaars en de particuliere bouwers de ambities van Ouverture duidelijk gemaakt. Er zijn brochures uitgegeven die uitleg geven over het energiesysteem, het regenwatersysteem alsook de daarbij te stellen eisen aan de woning. De gemeente geeft duidelijk leiding aan het ontwerp- en bouwproces, bijvoorbeeld door controles in te passen en een spreekuur te houden: * Bouwaanvraagcontrole: het woningontwerp wordt door de gemeente getoetst aan de wettelijke (Bouwbesluit) eisen en de specifieke voorschriften voor het voor Ouverture overeengekomen ambitieniveau. * Aanvraag voor aansluiting op het energiesysteem Ouverture bij Essent. * Ontwerptraject huisinstallatie: essentieel is dat warmtepomp en verwarmingssysteem in de woning goed op elkaar afgestemd zijn. Daarom wordt ontwerp van de huisinstallatie door de gemeente en Essent getoetst. De gemeente zal ook een spreekuur organiseren. * Uitvoeringscontrole: bij de bouwaanvraag wordt het definitief ontwerp vastgelegd. Dat neemt niet weg dat zich nadien wijzigingen kunnen voordoen. Steeksproefsgewijze controle op de bouwplaats ziet toe op de daadwerkelijke en juiste toepassing. * Opleveringscontrole: Bouw en Woningtoezicht zal de oplevering van de woning controleren. Bij oplevering bestaat de mogelijkheid om de werkelijke prestatie van de woning te meten. Met een luchtdichtheidsmeting wordt de Pagina 5 van 9

6 kierdichting van de woning bepaald. De meting laat zien of de in de EPC aangehouden Qv10-waarde behaald wordt. Met infraroodopnamen komen warmteverliezen van de woning aan het licht. In een zogenoemde Besteklijst geeft de gemeente gedetailleerde informatie over de maatregelen die in de woningen moeten worden getroffen om op succesvolle wijze te kunnen aansluiten op het energiesysteem en om het eigen regenwatersysteem zonder problemen te kunnen benutten. Duurzaamheid Laagwaardig warmtenet Laagwaardig warmtenetalle woningen in Ouverture zijn aangesloten op een distributienet met laagwaardige warmte. Dit warmtenet betrekt zijn warmte via een warmtewisselaar van een grondwaterbron in collectief beheer. In een parkje bij de vijver staat een onopvallend pompgebouw; op enkele tientallen meters daarvan bevinden zich de putten van de koude bron en de warme bron. Het warmte distributiesysteem maakt gebruik van een zogenaamde aquifer. Een aquifer is een watervoerende zandlaag die in de wijk Ouverture op een diepte van m zit. Hierbij wordt in de winter grondwater van ca. 12 C opgepompt uit de warme bron; de warmte wordt via een warmtewisselaar overgedragen op het water in het warmtenet. Dit water distribueert de laagwaardige warmte van 12 C door de wijk via het warmtenet; draagt deze per woning over aan de warmtewisselaar van de warmtepomp, die het verder verwarmt voor ruimteverwarming (ca. 35 C) of tapwaterverwarming (50 tot 55 C). Het afgekoelde grondwater, dat een temperatuur heeft van zo'n 8 C, wordt opgeslagen in de koude bron van de seizoensopslag (zie tekening). In de zomer wordt het water uit de koude bron opgepompt (ca. 8 C) en gebruikt voor milieuvriendelijke koeling van de woningen, het opgewarmde koelwater wordt vervolgens weer opgeslagen in de warme bron welke in de winter weer dienst doet als warmtebron! Regenwatersysteem Pagina 6 van 9

7 Daarnaast hebben de woningen in Ouverture een regenwatersysteem: hemelwater wordt opgevangen in een ondergrondse opslagtank. Het schone regenwater wordt gebruikt voor het doorspoelen van toiletten, wasmachine en buitenkraan. Gemeente Goes heeft duidelijke instructies geformuleerd voor het beoogde regenwatersysteem. Enkele punten daaruit (niet volledig!), zoveel mogelijk gesteld als prestatie-eisen, zijn: * Tank: minimale afmeting 2,5 m", gewapend beton, zo mogelijk met KOMOkeurmerk; ondergronds geplaatst, beveiligd tegen opdrijven, wegzakken en vorst, voorzien van een mangat met beveiliging tegen ongeoorloofd openen. * Watertoevoer- en afvoerleidingen: PP, PE-X of PB (in de woning PE-X of PB). * Pomp: dompelpomp in tank of zelfaanzuigend vorstvrij in de woning (let op mogelijke geluidhinder); voorzien van aanzuigfilter, roestvaststaal, zelfreinigend, toegankelijk voor onderhoud. * Druk: automatisch handhaven van minimaal benodigde leidingdruk; afslag bij maximale leidingdruk, droogloopbeveiliging, drukverschil over tappunt bij geopende kraan: 100 kpa. * Debiet tappunten in liters per seconde: o Toiletstortbak 0,042 l/s o Wasautomaat 0,167 l/s o Buitenkraan 0,167 l/s * Beveiliging: overstort bij volle tank op drainageriool; bij grote dakoppervlakken dient in de hemelwatervoer(en) ook een overstort te worden aangebracht die het water via een molgoot over perceel naar de openbare weg afvoert. * Automatische suppletie met drinkwater: bij onderschrijding minimum tankniveau. * Er mag geen directe verbinding zijn of zijn te maken tussen drinkwater- en hemelwaternet. * Wat aansluiten: alle stortbakken en spoelkranen van de aanwezige toiletten, de wasmachine (in elk geval leiding aanleggen) en zo mogelijk een buitenkraan (bij de tappunten duidelijk leesbaar aanbrengen de tekst: "GEEN DRINKWATER". * Dakbedekking: harde dakbedekking (geen bitumineuze dakbedekking); een vegetatiedak is af te raden vanwege de mogelijkheid van kleuring van het hemelwater door uitloging van kleikorrels en oplossing van organische stoffen; ook geeft het een (te) geringe afstroming. Grindballast voorkomen want het houdt veel vuil vast en beïnvloedt daardoor negatief het afstromend hemelwater. * (niet altijd) buitenkraan: de aansluiting van een buitenkraan op een regenwateropvangsysteem is af te raden indien de inhoud van het reservoir kleiner is dan/gelijk is aan 5 m". De reden hiervoor is dat juist in droge periodes het gebruik van water in de tuin hoog is terwijl de aanvoer van regenwater gering is zodat suppletie van drinkwater zal plaatshebben. Beter is dan ook een grote regenwateropvangtank te plaatsen of een regenton. Maatregelenlijst Energie * warmtepomp aangesloten op het laagwaardig warmtenet in de wijk * lage temperatuurverwarming (LTV) * comfortkoeling in de zomersituatie d.m.v. energiearme, vrije koeling * lage EPC gedifferentieerd: o appartementen en rijtjeswoningen: 0,7 o geschakelde woningen en twee-onder-één kap: 0,75 o vrijstaande woningen: 0,80 Pagina 7 van 9

8 * zeer goede warmte-isolatie Rc >= 4,0 m2k/w * zoveel mogelijk gebruik maken van passieve zonne-energie * gebalanceerde ventilatie met WTW * HR++beglazing, Uglas<=1,2 W/m2K * geïsoleerde voordeur * aandacht voor tochtwering van de brievenbus * gebruikersinstructie t.a.v. het gehele energiesysteem door Essent voor de bewoners Hemelwater * regenwatersysteem voor het doorspoelen van de toiletten en eventueel gebruik in de wasmachine en buitenkraan * overtollig regenwater uit de wijk wordt opgevangen in een bergingsvijver, tevens speelplaats verbonden met het water. Materialen (aanbevolen door gemeente) * minerale wol of EPS * dikker isolatiepakket bij HSB * kierdichting door PE-rolband of EPDM, verspoten PUR afgeraden * siliconenkit voorkeur boven polysulfidekit * mechanische bevestiging dakbedekking i.v.m. later hergebruik Luchtdichtheid (aanbevolen door gemeente) De luchtdichtheid van de begane grondvloer als geheel wordt voornamelijk bepaald door de dichtheid van de volgende onderdelen: * meterkastinvoer; door toepassing van een (standaard) prefab meterkastinvoer, die wordt opgenomen in de dekvloer kan een uitstekende dichting verkregen worden; afdichting tussen invoer en leidingen met behulp van manchetten * kruipluik; rubber afdichting rondom; geen gat maar ingefreesde ring toepassen; isolatie kruipluik is verplicht vanwege de temperatuur-factor * aansluitingen tussen vloer en gevel/bouwmuren: betere detaillering * toepassing van anhydriet-dekvloeren. Anhydrietvloeren vragen wel meer aandacht bij de uitvoering * overige leidingdoorvoeren t.p.v. aanrecht, toilet e.d. * het verdient tevens aanbeveling om watermeter en hoofdkraan niet in de kruipruimte te situeren, waardoor het kruipluik zo weinig mogelijk geopend hoeft te worden. Zonnewoningen Bovendien zijn in een deel van de woningen in Ouverture (zonnewoningen) de volgende maatregelen getroffen: * zonnecollectoren, aangesloten op een warmtepompboiler * warmte-terugwinunit (WTW) voor het warme douchewater om leidingwater voor te verwarmen voor de bereiding van warm tapwater * hierdoor hebben de zonnewoningen een zeer lage EPC van 0,15 tot 0,50! (ter vergelijking: het Bouwbesluit eiste ten tijde van het formuleren van de ambitie een EPC van 1,0; de EPC-eis voor een zonnewoning is 0,75) * Gevelkozijnen: hout met FSC-keurmerk, een van de eisen voor het predicaat zonnewoning * betonmortel met een toeslag van 20% gerecycled betongranulaat * binnen- en buitenschilderwerk in een 'milieuvriendelijk' verfsysteem Pagina 8 van 9

9 * PUR-schuim zoveel mogelijk beperkt; waar nodig: PUR verpakt in retourbussen * Zo min mogelijk kitten; waar nodig: milieuvriendelijke uitvoering * binnen- en buitenriolering gerecycled PVC * Bouwafval gescheiden in fracties steen- en betonpuin, hout, papier, metaal, kunststof en klein chemisch afval * waterbesparende toiletten met spoelonderbreking * kranen met waterbesparende perlator * douchekop met doorstroombegrenzer! Pagina 9 van 9

Presentatie de Zonnewoning. Kennismaken met een duurzaam, comfortabel en energiezuinig woonconcept

Presentatie de Zonnewoning. Kennismaken met een duurzaam, comfortabel en energiezuinig woonconcept Presentatie de Zonnewoning Kennismaken met een duurzaam, comfortabel en energiezuinig woonconcept 2006 Waarom een Zonnewoning? Aansluiten bij (Klimaat-) beleid: Met het concept de Zonnewoning kunnen wij

Nadere informatie

Wonen zonder gasaansluiting

Wonen zonder gasaansluiting Wonen zonder gasaansluiting Het kan straks in Munster Winsum Een nieuwe woonwijk aan de rand van Winsum. In een waterrijke en groene omgeving. www.woneninmunster.nl Over Winsum Winsum. Dat is een heerlijke

Nadere informatie

Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw

Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw Juni 2012 E I D I BS SU Wil je met me bouwen? Gemeente Amsterdam /zelfbouw Voor u ligt de Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw. Deze is door de gemeente Amsterdam speciaal

Nadere informatie

Wie is Woonlinie Het project duurzame isolatietechnieken oplossingen in de installaties van de woningen Monitoren

Wie is Woonlinie Het project duurzame isolatietechnieken oplossingen in de installaties van de woningen Monitoren Wie is Woonlinie Woonlinie is een middelgrote woningcorporatie actief in het Land van Heusden en Altena en Zaltbommel. Totaal verhuurt Woonlinie ongeveer 4200 woningen. Daarnaast bouwt de vastgoed afdeling

Nadere informatie

Passief Bouwen: waarom en hoe?

Passief Bouwen: waarom en hoe? Passief Bouwen: waarom en hoe? Ontwerpen en bouwen vanuit een visie ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Passief Bouwen Kenmerken o hoogwaardige thermische schil o goed comfort

Nadere informatie

Rijswijk -Informatiecentrum 9 december 2013 bert nagtegaal

Rijswijk -Informatiecentrum 9 december 2013 bert nagtegaal Rijswijk -Informatiecentrum 9 december 2013 bert nagtegaal Geworteld wonen 9 DECEMBER e.v. Wat verstaan de potentiele bewoners onder duurzaamheid vinden de bewoners belangrijk als het gaat om duurzaamheid

Nadere informatie

7 STAPPEN VOOR ENERGIEBESPARING IN EEN TANGRAMHUIS:

7 STAPPEN VOOR ENERGIEBESPARING IN EEN TANGRAMHUIS: TANGRAMHUIS 7 STAPPEN VOOR ENERGIEBESPARING IN EEN TANGRAMHUIS: 1 - ZON - Maak gebruik van de zon, de enige kostenloze energieleverancier! Onze woningen worden naar de zon georiënteerd, dat wil zeggen

Nadere informatie

Passief Bouwen in de praktijk

Passief Bouwen in de praktijk Passief Bouwen in de praktijk Velve-Lindenhof: van idee tot realisatie ir. H.J.J. (Harm) Valk / ing. A.F. (André) Kruithof adviseur Energie & Duurzaamheid Programma Projectomschrijving Ontwerpvisie Bouwfysische

Nadere informatie

Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan

Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan eeboomlaan tw t 6 kav oor el s sp kave lp a n or KAVELPASPOORTEN gemeente h o Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan Luchtfoto van de locatie Impressie van de locatie eeboomlaan tw t 6 kav oor el s sp

Nadere informatie

Bouwfysica van Passief Bouwen in houtskeletbouw

Bouwfysica van Passief Bouwen in houtskeletbouw Bouwfysica van Passief Bouwen in houtskeletbouw Projectseminar Velve-Lindenhof ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Nieman Raadgevende Ingenieurs Inleiding Nieman Raadgevende Ingenieurs

Nadere informatie

Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw

Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw project Patch 22, Buiksloterham Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Programma Bureau Klimaat en Energie Voor u ligt de Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw. Deze is door

Nadere informatie

Energieneutraal via de Passief bouwen route

Energieneutraal via de Passief bouwen route Energieneutraal via de Passief bouwen route ing. J.J.P. (Jan Pieter) van Dalen Slotsymposium 14 september 2015 Verbouw monument Verbouw van een monument Monument als bedoeld in art. 1 onder d (Monumentenwet

Nadere informatie

Omschrijving. EPC 0-woning Leek, Groningen, Projectsamenvatting

Omschrijving. EPC 0-woning Leek, Groningen, Projectsamenvatting EPC 0-woning Leek, Groningen, 2009 Omschrijving Deze demonstratiewoning voor duurzaam, energieneutraal en levensloopbestendig bouwen met zijn EPC = 0, gebruik van zonne-energie en aardwarmte en gebruik

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe

energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe energiebesparing bestaande bouw Noord-West Veluwe Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Hoe komt energielabel tot stand Relatie (of niet!)

Nadere informatie

OptimaalWoning. het comfort van duurzaamheid

OptimaalWoning. het comfort van duurzaamheid OptimaalWoning het comfort van duurzaamheid Optimaal Woning Zorgeloos woongenot! OptimaalWoning het comfort van duurzaamheid Een complete eengezinswoning vanaf 175.000 v.o.n. (inclusief grond en exclusief

Nadere informatie

Warmtepompen en warmtebronnen. Warmtepompen

Warmtepompen en warmtebronnen. Warmtepompen Warmtepompen en warmtebronnen (augustus 2006) Warmtepompen Wat is een warmtepomp? Warmtepompen zijn duurzame energiesystemen die energie uit de omgeving, zoals buitenlucht, bodem of grondwater, omzetten

Nadere informatie

De Commandeur. 41 appartementen in s-heerenberg op een bijzondere plek

De Commandeur. 41 appartementen in s-heerenberg op een bijzondere plek De Commandeur 41 appartementen in s-heerenberg op een bijzondere plek De Commandeur is gemakkelijk te bereiken, maar ook gelegen in een groene omgeving. Een deel van de appartementen vormt een eenheid

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

Energiewinning uit daken

Energiewinning uit daken Energiewinning uit daken Energydak NRG-Guard Energiewinning uit daken De consument is zich meer dan ooit bewust van het belang van schone energie. Niet voor niets bieden energiemaatschappijen groene energie

Nadere informatie

- in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden (ASV);

- in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden (ASV); BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEEUWARDEN; - in aanvulling op en ter nadere uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Leeuwarden (ASV); - gelet op de ASV artikel 2 en artikel 3 lid 3; - gelet op de

Nadere informatie

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten Concepten EPC 0.4 Om een EPC 0.4 te realiseren voor de referentiewoningen zijn er verschillende concepten ontwikkeld die onderling verschillen op de wijze van ventileren en verwarmen. Aan de basis van

Nadere informatie

Energie en installaties

Energie en installaties Energie en installaties Energie speelt in het planconcept een belangrijke rol. Uitgangspunten voor de hele wijk zijn geweest: 1. een maximum gebruik van per woning van 40 GJ aan fossiele energie per woning

Nadere informatie

DE NIEUWKOOPSE EILANDEN

DE NIEUWKOOPSE EILANDEN Contact: ev@vinkbouw.nl DE NIEUWKOOPSE EILANDEN FASE 1: 12 WONINGEN AAN DE PRACHTIGE NIEUWKOOPSE PLASSEN Ruimte om van te dromen INLEIDING Ook altijd graag aan het water willen wonen op een unieke plek,

Nadere informatie

Regenwatergebruik bij woningen

Regenwatergebruik bij woningen Regenwatergebruik bij woningen Rainproof Een regenwatergebruikssysteem bespaart drinkwater en houdt regenwater vast. Dit regenwater kan gebruikt worden voor de wasmachine, de wc en de tuin. Regenwater

Nadere informatie

ZEN Platformbijeenkomst. Bouw op onze kennis

ZEN Platformbijeenkomst. Bouw op onze kennis ZEN Platformbijeenkomst Bouw op onze kennis Even voorstellen Patrick Harting Projectmanager Werkzaam sinds: 2007 "De uitdaging van mijn werk is niet het stapelen van de stenen, maar het inzetten van ieders

Nadere informatie

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016 Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden 11 februari 2016 1 Managementsamenvatting Inleiding De gemeente Leiden heeft in haar duurzaamheidsambitie doelen gesteld voor de korte

Nadere informatie

Passief Bouwen: waarom en hoe?

Passief Bouwen: waarom en hoe? Passief Bouwen: waarom en hoe? Ontwerpen en bouwen vanuit een visie ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Passief Bouwen Kenmerken o hoogwaardige thermische schil o goed comfort

Nadere informatie

17-6-2013. Passief Bouwen. Passief Bouwen in de praktijk. Velve-Lindehof, Enschede. Stelling. Ontwerpvisie. Binnengasthuizen, Zwolle

17-6-2013. Passief Bouwen. Passief Bouwen in de praktijk. Velve-Lindehof, Enschede. Stelling. Ontwerpvisie. Binnengasthuizen, Zwolle Passief Bouwen Passief Bouwen in de praktijk Kennisdag Bouwfysica 2013 Passief bouwen' is een specifieke bouwstandaard met een comfortabel binnenklimaat, gedurende zowel het zomer- als het winterseizoen,

Nadere informatie

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014

Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Subsidieregeling Energiezuinige Woning Zaanstad 2014 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad. Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd: 1. Artikel

Nadere informatie

Chapeau Woonkring Uden. complex Muntmeester 401 t/m 455. Velmolen-Oost, Uden-Zuid

Chapeau Woonkring Uden. complex Muntmeester 401 t/m 455. Velmolen-Oost, Uden-Zuid Chapeau Woonkring Uden complex Muntmeester 401 t/m 455 Velmolen-Oost, Uden-Zuid augustus 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 28 appartementen Velmolen-Oost 2 Plantontwikkeling SVUwonen op Velmolen-Oost 4 Duurzaam

Nadere informatie

WelWonen Energie uit eigen bodem. Eindeloos... Ing E A J Weenink 0499-486310 www.betonson.com

WelWonen Energie uit eigen bodem. Eindeloos... Ing E A J Weenink 0499-486310 www.betonson.com WelWonen Energie uit eigen bodem. Eindeloos... Ing E A J Weenink 0499-486310 www.betonson.com WelWonen Ontwikkeld door Betonson Trends en ontwikkelingen: Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)

Nadere informatie

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam GREEN PACKAGE Energie uit de lucht - 100% duurzaam Het comfort van vloerverwarming, koeling en warmtapwater in een duurzaam energiesysteem voor bij u thuis. Frisse Lucht Green Package, duurzame energie

Nadere informatie

Op weg naar klimaatneutraal bouwen

Op weg naar klimaatneutraal bouwen Op weg naar klimaatneutraal bouwen Waarom klimaatneutraal bouwen? Klimaatneutraal bouwen Klimaatneutraal bouwen Energieneutraal bouwen CO 2 neutraal bouwen Regelgeving en initiatieven EPBD EPC en Energielabel

Nadere informatie

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?,

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, ir. F.W. (Freek) den Dulk Nieuwe eis per 1 januari 2006 EPC 0,8 Herziening norm: NEN 5128:2004 Energieprestatie van woonfuncties en

Nadere informatie

KANSEN VOOR DUURZAME ENERGIE BIJ HERSTRUCTURERING VAN NAOORLOGSE WIJKEN

KANSEN VOOR DUURZAME ENERGIE BIJ HERSTRUCTURERING VAN NAOORLOGSE WIJKEN April 2002 ECN-RX--02-013 KANSEN VOOR DUURZAME ENERGIE BIJ HERSTRUCTURERING VAN NAOORLOGSE WIJKEN Nieuw Den Helder Centrum als praktijkvoorbeeld J.C.P. Kester E. Sjoerdsma H. van der Veen (Woningstichting

Nadere informatie

Kleinschalige energetische renovatie

Kleinschalige energetische renovatie Kleinschalige energetische renovatie Kantoor plus bovenwoning van label G naar A+ de Haas & Partners Adviseurs Duurzaam Gebouwde Omgeving Van componenten naar concept Bouwkundig Ventilatie Installaties

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Relatie tussen energielabel en energiegebruik

Nadere informatie

KLIMAATGARANT. De energie van morgen vandaag in huis

KLIMAATGARANT. De energie van morgen vandaag in huis KLIMAATGARANT Een nieuwe woning in De energie van morgen vandaag in huis Een energieneutrale woning: het kan! is gestart met de verkoop van woningen in het project. Duurzame woningen, want wordt een wijk

Nadere informatie

Duurzame energie in de woningbouw

Duurzame energie in de woningbouw Duurzame energie in de woningbouw Voorbeelden van warmtepomp- en zonneboiler projecten Vincent van Hoegaerden - Ecofys Martin Mooij - Ecofys Bouwlokalen (september / oktober 2007) Bouwlokalen: wat vooraf

Nadere informatie

DE WERKING VAN DE WARMTEPOMP

DE WERKING VAN DE WARMTEPOMP De duurzame energiebron is onuitputtelijk, maar heeft een te laag temperatuurniveau om de CV rechtstreeks op aan te kunnen sluiten. De temperatuur zal dus eerst verhoogd moeten worden, waardoor wij onze

Nadere informatie

Waarom duurzaam bouwen?

Waarom duurzaam bouwen? Duurzaam bouwen Heb je plannen om een eigen huis te bouwen in Uden? Nieuwbouw is een ideaal startmoment om duurzaamheidsmaatregelen te nemen, waar je al snel veel profijt van hebt. Duurzaam bouwen is lang

Nadere informatie

Oplevering Brabantwoning 30-1-2013.

Oplevering Brabantwoning 30-1-2013. Oplevering Brabantwoning 30-1-2013. Brabantwoning Welkom Brabantwoning: Programma Ontvangst Welkomswoord: Leo Overmars en Cees van Rossum van ambitieniveau naar de praktijk: Frans Ligtvoet rondleiding

Nadere informatie

Ke u ze p l a n e n e rg i e - e n i n stallatieconcept. K e i z e r l i b e l Te r B o r c h 2 9 n o v e m b e r

Ke u ze p l a n e n e rg i e - e n i n stallatieconcept. K e i z e r l i b e l Te r B o r c h 2 9 n o v e m b e r Ke u ze p l a n e n e rg i e - e n i n stallatieconcept K e i z e r l i b e l Te r B o r c h 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 7 C o n t a c t g e g e v e n s BV Bouwbedrijf KOOI Appingedam Kanaalweg 4 9902 AN

Nadere informatie

OPNAMEFORMULIER MAATWERKADVIES. 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk:

OPNAMEFORMULIER MAATWERKADVIES. 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk: OPNAMEFORMULIER MAATWERKADVIES 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk: Adres: Postcode: : Klantnaam: Contactpersoon: Datum bezoek: Naam EPA-organisatie: Naam EPA-adviseur: Huisnummer: Eigendomssituatie:

Nadere informatie

Het kan minder! ing. P. Hameetman

Het kan minder! ing. P. Hameetman Het kan minder! ing. P. Hameetman manager innovatie BAM Vastgoed bv Inleiding Afbakening: Presentatie is toegespitst op woningbouw Verdieping van technische mogelijkheden 2 Klimaatakkoord Gemeenten en

Nadere informatie

DE KREIT. Ongewoon wonen, duurzaam bijzonder. Oplevering medio 2015 TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING

DE KREIT. Ongewoon wonen, duurzaam bijzonder. Oplevering medio 2015 TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING DE KREIT Ongewoon wonen, duurzaam bijzonder. Oplevering medio 2015 TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING Plan De Kreit Kreitenmolenstraat 142 Gemeente Udenhout, Tilburg 2 DUURZAAM WONEN IN UDENHOUT Een korte introductie

Nadere informatie

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN Wim van den Bogerd HOGERE DOEL Woonwijken met gezonde, energiezuinige en kwalitatief hoogstaande woningen waar het fantastisch wonen is! PROGRAMMA

Nadere informatie

12 nulenergiewoningen 't Zouteland, Den Hoorn Texel

12 nulenergiewoningen 't Zouteland, Den Hoorn Texel 1 2 n u l - e n e r g i e w o n i n g e n t Z o u t e l a n d D e n H o o r n, T e x e l h a a l b a a r h e i d s t u d i e n o v 2 0 1 0 12 nulenergiewoningen 't Zouteland, Den Hoorn Texel In Den Hoorn

Nadere informatie

Verwarming, koeling, warm water en ventilatie in uw woning

Verwarming, koeling, warm water en ventilatie in uw woning Verwarming, koeling, warm water en ventilatie in uw woning Uw woning is aangesloten op een collectief, duurzaam energiesysteem. Deze installatie verwarmt in de winter, koelt in de zomer en zorgt voor warm

Nadere informatie

Duurzame klimaatinstallaties in Etten-Leur Woonbond Kennis- en Adviescentrum 6-11-2015 Siem Goede

Duurzame klimaatinstallaties in Etten-Leur Woonbond Kennis- en Adviescentrum 6-11-2015 Siem Goede Duurzame klimaatinstallaties in Etten-Leur Woonbond Kennis- en Adviescentrum 6-11-2015 Siem Goede Vraagstelling Inventariseren van de WKO-installaties van de complexen Wachter-Valpoort en Contrefort-Chrispijn.

Nadere informatie

Nefit SolarLine Zonneboilers. Nefit houdt Nederland warm

Nefit SolarLine Zonneboilers. Nefit houdt Nederland warm Nefit SolarLine Zonneboilers Nefit houdt Nederland warm SolarLine Zonneboilers Eindeloos profiteren van Duurzame energie, duurzame kwaliteit Het Nederlandse merk Nefit bracht als eerste ter wereld de succesvolle

Nadere informatie

ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger

ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger ecologisch bouwen, economisch wonen 12 aantrekkelijke huurwoningen aan de Maalsteen in de Daalkampen in Borger Wonen in een groene omgeving met veel ruimte? Dat kan in de Daalkampen, een nieuwe woonwijk

Nadere informatie

Basis 0,6 Basis 0,4 Extra isolatie. Vraaggestuurde ventilatie (CO2)

Basis 0,6 Basis 0,4 Extra isolatie. Vraaggestuurde ventilatie (CO2) Galerij complex: 36 appartementen, 5 bouwlagen Basis 0,6 Basis 0,4 Extra isolatie Collectieve Warmtepomp, individuele warmtepompboiler Verbeterde psi waarden koudebruggen ja ja ja ja collectieve warmtepomp

Nadere informatie

L a a g E n e r g ie H u i s M o l e n w e g Laag Energie Huis concept, type duurzaam en energiezuinig. Hieronder vindt u informatie over het Laag Energie Huis. Vanuit de overtuiging dat een woning duurzaam

Nadere informatie

Energieprestaties grondgebonden woningen

Energieprestaties grondgebonden woningen Energieprestaties grondgebonden woningen Meer wooncomfort met minder energie Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Stap voor stap naar minder energiegebruik De overheid stelt steeds scherpere

Nadere informatie

Een nieuwe woning in De Volgerlanden

Een nieuwe woning in De Volgerlanden KLIMAATGARANT EPC0 Een nieuwe woning in De Volgerlanden De energie EERB van morgen vandaag in huis ENERGIE EXPLOITATIE RIJSWIJKBUITEN ENERGIE EXPLOITATIE SPIJKENISSE Rijswijk Een energieneutrale woning:

Nadere informatie

Mozaïekpark. Groeien in het groen. Woningen Wageningen. Toelichting op het klimaatsysteem Wageningen 30 augustus 2012 Ronald Scheffer

Mozaïekpark. Groeien in het groen. Woningen Wageningen. Toelichting op het klimaatsysteem Wageningen 30 augustus 2012 Ronald Scheffer Mozaïekpark Groeien in het groen Woningen Wageningen Toelichting op het klimaatsysteem Wageningen 30 augustus 2012 Ronald Scheffer Onderwerpen NIBE organisatie Installatie in uw woning Warmte- en koudeopslag

Nadere informatie

Een nieuwe woning in Zoetermeer 42 woningen De Blauwe Tuinen

Een nieuwe woning in Zoetermeer 42 woningen De Blauwe Tuinen KLIMAATGARANT Een nieuwe woning in Zoetermeer 42 woningen De Blauwe Tuinen De energie van morgen vandaag in huis Project in Rijswijk Een energieneutrale woning: het kan! Binnenkort start de verkoop van

Nadere informatie

Brochure Zo gaat u voor nul! uitstoot 100% Uw nieuwe woning is EPC = 0. duurzame energie van eigen bodem

Brochure Zo gaat u voor nul! uitstoot 100% Uw nieuwe woning is EPC = 0. duurzame energie van eigen bodem 0% uitstoot Brochure 2017 Zo gaat u voor nul! 0 Uw nieuwe woning is EPC = 0 100% duurzame energie van eigen bodem U gaat voor nul! Welkom in uw energieneutrale woning Eteck, aangenaam Al meer dan 10 jaar

Nadere informatie

Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen Toets 1: Meerkeuzevragen

Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen Toets 1: Meerkeuzevragen Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen Toets 1: Meerkeuzevragen Lees zorgvuldig onderstaande informatie Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen. Deze voorbeeldtoets bestaat uit 20 vragen.

Nadere informatie

De keuze voor duurzaam bouwen

De keuze voor duurzaam bouwen De keuze voor duurzaam bouwen Ad Stas Woonbelang Veghel Wat aan de orde? Woonbelang Veghel beleid duurzaam (ver)bouwen en ervaringen instrumentarium, dilemma s en procesgang duurzaam concept; houtskeletbouw

Nadere informatie

WINFORMATIE OVER REGENWATERGEBRUIK.doc

WINFORMATIE OVER REGENWATERGEBRUIK.doc INFORMATIE OVER REGENWATERGEBRUIK 1 Zuinig omspringen met drinkwater. Het gemiddeld drinkwaterverbruik in België schommelt rond 120 liter per dag en per inwoner. Hiervan gaat een groot deel naar het toilet

Nadere informatie

Een nieuwe woning in Zoetermeer 32 woningen in Oosterheem Groene Hart fase 2

Een nieuwe woning in Zoetermeer 32 woningen in Oosterheem Groene Hart fase 2 KLIMAATGARANT Een nieuwe woning in Zoetermeer 32 woningen in Oosterheem Groene Hart fase 2 De energie van morgen vandaag in huis Een energieneutrale woning: het kan! De verkoop van de woningen in het project

Nadere informatie

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast?

grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond wat kunt u doen tegen grondwateroverlast? grondwater doorgrond Grondwater bestaat uit regenwater en oppervlaktewater dat in de bodem is weg gezakt en kwelwater dat onder druk uit lager

Nadere informatie

TE KOOP. Blauhússtrjitte K.K EV Damwâld

TE KOOP. Blauhússtrjitte K.K EV Damwâld TE KOOP 199.500 K.K. Blauhússtrjitte 38 9104 EV Damwâld Blauhússtrjitte 38 9104 EV Damwâld Inleiding INPAKKEN, VERHUIZEN EN...KLAAR! Hier kunt u zo in; deze twee-onder-een-kapwoning aan de Blauhusstrjitte

Nadere informatie

Energielasten als een van de uitgangspunten bij nieuwbouw en renovatie

Energielasten als een van de uitgangspunten bij nieuwbouw en renovatie Energielasten als een van de uitgangspunten bij nieuwbouw en renovatie Door Eric van Zee, april 2008 Energie steeds groter deel van de woonlasten De kosten voor verwarming en warm tapwater vormen een steeds

Nadere informatie

Roomburg te Leiden. Projectgegevens

Roomburg te Leiden. Projectgegevens Roomburg te Leiden Projectgegevens Opdrachtgever : Gemeente Leiden - Dienst Bouwen en Wonen website : http://www.leiden.nl/gemeente Architect : BEAR Architecten Constructeur : Hopman Ingenieursburo b.v.

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Onderdeel Casus ingevuld opnameformulier. Algemene projectgegevens Projectnaam: Woning Jansen Kenmerk: Adres: Guido Gezellelaan Huisnummer: 00 Postcode: 2624

Nadere informatie

Energiedak : een waterdichte en voordelige oplossing voor duurzame energie

Energiedak : een waterdichte en voordelige oplossing voor duurzame energie Energiedak : een waterdichte en voordelige oplossing voor duurzame energie by Energiedak : een bewuste keuze! Energiedak Energiedak maakt van uw dak een energiebron. Het Energiedak is een uiterst innovatief

Nadere informatie

Marsaki: Het projectmanagementbureau van de woningcorporaties en voor IEDEREEN! Onze aandeelhouders: RWS partner in wonen. L escaut woonservice

Marsaki: Het projectmanagementbureau van de woningcorporaties en voor IEDEREEN! Onze aandeelhouders: RWS partner in wonen. L escaut woonservice Marsaki: Het projectmanagementbureau van de woningcorporaties en voor IEDEREEN! Onze aandeelhouders: RWS partner in wonen L escaut woonservice Woonburg Zeeuwland 1 De Wooneco-alliantie 2 Minder dan een

Nadere informatie

Duurzaam bouwen is innovatief denken... slim clubhuis.nl

Duurzaam bouwen is innovatief denken... slim clubhuis.nl Duurzaam bouwen is innovatief denken... Duurzaam bouwen =toekomstbestendig bouwen Duurzaam bouwen is goed voor mens, milieu en portemonnee: * mens; comfort, gezondheid, welzijn * milieu; biodiversiteit,

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens

Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Opnameformulier Energielabel woningen 1. Algemene projectgegevens Projectnaam: Kenmerk: Adres: Postcode: Klantnaam: Contactpersoon: Datum woning bezoek: 3817PR-45 Hobbemastraat 3817 PR Plaats: Amersfoort

Nadere informatie

Startadvies Energiebesparing

Startadvies Energiebesparing Startadvies Stephanusplein 1, 7772 BR Hardenberg Startadvies : Op basis van de besparingscheck (zie bijlage) heeft uw woning een indicatief energielabel F. Het energielabel voor woningen loopt van A tot

Nadere informatie

Visie- en ambitieplan Ecowijk Houten, juni 2011

Visie- en ambitieplan Ecowijk Houten, juni 2011 Visie- en ambitieplan Ecowijk Houten, juni 2011 Vooraf: Op basis van diverse bijeenkomsten is in de loop van 2010 en begin 2011 een visie- en ambitieplan ontstaan dat inhoud geeft aan het enthousiasme

Nadere informatie

Hoe maken we het mogelijk?

Hoe maken we het mogelijk? Energiezuinig Wonen Hoe maken we het mogelijk? Jaarlijkse energielasten 12.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 2.000,00 0,00 0 10 20 30 40 Jaar referentie passiefhuis+ Met conceptueel bouwen! Inhoud

Nadere informatie

Energy-Floor haalt energie uit de bodem van uw woning

Energy-Floor haalt energie uit de bodem van uw woning Energy-Floor haalt energie uit de bodem van uw woning De laatste jaren is er qua energiebehoefte veel veranderd in de woningbouw. Voorheen waren de behoefte en kosten m.b.t. verwarming in nieuwbouw woningen

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 Milieu - Aandacht in de tijd 2/31

Nadere informatie

Klomps Bouwbedrijf Duurzaam en Energieneutraal Bouwen SBR Bouwlokalen. 23-04-2013 Klomps Bouwbedrijf

Klomps Bouwbedrijf Duurzaam en Energieneutraal Bouwen SBR Bouwlokalen. 23-04-2013 Klomps Bouwbedrijf Klomps Bouwbedrijf Duurzaam en Energieneutraal Bouwen SBR Bouwlokalen 1 Familiebedrijf sinds 1956 Platte organisatiestructuur met ca. 65 medewerkers Utiliteit- en woningbouw, restauratie Omzet: 15.300.000,-

Nadere informatie

Energiedak : een waterdichte en voordelige oplossing voor duurzame energie

Energiedak : een waterdichte en voordelige oplossing voor duurzame energie Energiedak : een waterdichte en voordelige oplossing voor duurzame energie by Energiedak : een bewuste keuze! Energiedak Energiedak maakt van uw dak een energiebron. Het Energiedak is een uiterst innovatief

Nadere informatie

Subsidieregeling Duurzaam Bouwen Noord-Beveland 2017

Subsidieregeling Duurzaam Bouwen Noord-Beveland 2017 Subsidieregeling Duurzaam Bouwen Noord-Beveland 2017 De raad van de gemeente Noord-Beveland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 juli 2017; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

TE KOOP. Ruisdaelstraat K.K AC Goes

TE KOOP. Ruisdaelstraat K.K AC Goes Ruisdaelstraat 13 4462 AC Goes TE KOOP 225.000 K.K. Ruisdaelstraat 13 4462 AC Goes Inleiding Anthonise Makelaars biedt aan: sfeervolle instapklare half vrijstaande woning met garage! Het geheel ligt op

Nadere informatie

Doelen duurzaam bouwen

Doelen duurzaam bouwen 1 Doelen duurzaam bouwen Duurzaam bouwen is hot. Geen wonder, u verhoogt de waarde van uw woning, verlaagt uw woonlasten, krijgt overheidssubsidies voor duurzame details, maar ziet u ook hoe comfortabel

Nadere informatie

Ik ben de allergroenste

Ik ben de allergroenste Eteck maakt het nu al mogelijk voor projectontwikkelaars en woningcorporaties om nieuwbouwwoningen tegen geringe kosten energieneutraal of zelfs Nul op Meter te maken. Ik ben de allergroenste 1 van 5 Bouwbesluit

Nadere informatie

SolarSystemen. Duurzame oplossingen voor warm water en verwarming

SolarSystemen. Duurzame oplossingen voor warm water en verwarming SolarSystemen Duurzame oplossingen voor warm water en verwarming De onuitputtelijke bron van energie voor warm water én verwarming Op zo n 150 miljoen kilometer van de aarde bevindt zich een unieke energieleverancier:

Nadere informatie

De Molenhof. 16 huurappartementen met zorg

De Molenhof. 16 huurappartementen met zorg De Molenhof 16 huurappartementen met zorg Goed wonen in een wijk met zorg 67 65 59 57 55 53 51 49 koopwoningen koopwoningen Molenhof bestaande appartementen 16 huurappartementen 10 koopappartementen Molendwarsweg

Nadere informatie

ZEVEN PATIOWONINGEN / PRINSENBEEK

ZEVEN PATIOWONINGEN / PRINSENBEEK Stichting Droomwonen Breda Speelhuislaan 158 4815 CJ Breda 076-2051010 info@droomwonenbreda.nl Rabobank NL02RABO 0161846653 Kamer van Koophandel Breda 55042449 BTW nummer 8515.42.591 ZEVEN PATIOWONINGEN

Nadere informatie

Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG)

Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) Op weg naar bijna energieneutraal bouwen in 2020 Jean Frantzen Adviseur duurzaam bouwen Kennisevent Routekaart richting energieneutraal bouwen R c 2,5 R c 3,5 R c

Nadere informatie

De Itho Energiewoning Balans in energiebesparing en wooncomfort

De Itho Energiewoning Balans in energiebesparing en wooncomfort De Itho Energiewoning Balans in energiebesparing en wooncomfort In de Itho Energiewoning worden natuurlijke warmtebronnen zo efficiënt mogelijk gebruikt, intern geproduceerde warmte benut en afgevoerde

Nadere informatie

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas.

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas. Project: woningen Maasbommel Datum: april 2014 Onderwerp: jaarrapportage nr. 4 Inleiding Eind februari 2013 zijn de drie woning in Maasbommel opgeleverd aan de huurders van Woonstichting De Kernen. Deze

Nadere informatie

Duurzaam hoeft niet duur te zijn

Duurzaam hoeft niet duur te zijn Duurzaam hoeft niet duur te zijn Betaalbaar duurzaam Duurzaam hoeft niet duur te zijn bouwen Conceptueel bouwen. Dé oplossing voor veel nieuwbouwprojecten. Een efficiënt bouwproces, lage faalkosten, hoogwaardige

Nadere informatie

Intakeformulier Professionele Woningbeheerder. EPA - Intake formulier. Professionele Woningbeheerder

Intakeformulier Professionele Woningbeheerder. EPA - Intake formulier. Professionele Woningbeheerder Bijlage 2A: Intakeformulier Professionele Woningbeheerder EPA - Intake formulier Kenmerk: Professionele Woningbeheerder Invulinstructie: = tekst of werkelijke waarde invullen = aankruisen indien van toepassing

Nadere informatie

FACTSHEET HET EFFECT VAN GOEDE KIERDICHTING. Aan de slag met praktische tips voor een lagere EPC-norm.

FACTSHEET HET EFFECT VAN GOEDE KIERDICHTING. Aan de slag met praktische tips voor een lagere EPC-norm. FACTSHEET HET EFFECT VAN GOEDE KIERDICHTING Aan de slag met praktische tips voor een lagere EPC-norm. 0226-760050 info@gevelconcept.nl www.gevelconcept.nl HOE LAGER DE EPC, HOE ZUINIGER HET GEBOUW Hoe

Nadere informatie

vlaskuilseweg-36/

vlaskuilseweg-36/ http://www.funda.nl/koop/maria-hoop/huis-85180987- vlaskuilseweg-36/ 226.380 euro koopprijs incl. kosten koper Uitgangspunt aankoopprijs 200.000 euro incl. kosten koper Opbrengst verkoop van 13000 m2 landbouwgrond

Nadere informatie

Duurzame Energievoorziening te Veenendaal - Oost

Duurzame Energievoorziening te Veenendaal - Oost Duurzame Energievoorziening te Veenendaal - Oost Projectgegevens Opdrachtgever : Gemeente Veenendaal website : http://www.veenendaal.nl Architect : Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal-Oost Adviseur energie

Nadere informatie

Duurzaam verwarmen en koelen met bodemenergie

Duurzaam verwarmen en koelen met bodemenergie Postbus 47 7710 AA Nieuwleusen Rollecate 61 7711 GG Nieuwleusen Tel. 0529 484315 fax 0529 484537 E-mail: info@luinstra.nl Internet: www.luinstra.nl K.v.K. nr. 05080406 BTW nr. NL8155.26.490.B01 IBAN: NL78RABO0127841741

Nadere informatie

Oost-Souburg. Nieuwe wijk. Eerste fase. Welstandsvrij

Oost-Souburg. Nieuwe wijk. Eerste fase. Welstandsvrij Natuurlijk wonen! Oost-Souburg In Oost-Souburg is het prettig wonen. Je woont fijn en rustig in het dorp met 13.000 inwoners. Zoals in de oude dorpskern of in een van de nieuwere wijken. Alles is er bij

Nadere informatie

TE KOOP. Carry van Bruggenweg K.K DX Assen. Makelaardij van der Wier O.G.

TE KOOP. Carry van Bruggenweg K.K DX Assen. Makelaardij van der Wier O.G. TE KOOP 297.500 K.K. Makelaardij van der Wier O.G. Provincialeweg 124 9865 AL Opende 0594-657401 info@makelaardijvanderwier.nl Carry van Bruggenweg 79 9408 DX Assen Carry van Bruggenweg 79 9408 DX Assen

Nadere informatie

Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII

Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII Stichting Spaarnesant 04 februari 2014 9X3803 Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-5697701 Fax info@amsterdam.royalhaskoning.com

Nadere informatie