El Boukhari Populierstraat EB Leerdam Website: Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1"

Transcriptie

1 El Boukhari Populierstraat EB Leerdam Website: Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1

2 Basisschool op islamitische grondslag El Boukhari Populierstraat EB Leerdam Website: Colofon Directie Henk Warrink ( tot u.) Schooltijden Groep 1 t/m 8 maandag, dinsdag, woensdag en donderdag uur uur uur uur vrijdag uur uur vrijdagmiddag vrij Administratie SIMON De Mulderij NV Leusden Postadres: Postbus AD Leusden Schoolgids El Boukhari - Leerdam 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord.... Blz De Stichting en haar bestuur.... Blz De school.... Blz Waar de school voor staat.... Blz De praktijk.... Blz Zorg voor kinderen.... Blz Het team.... Blz School in beweging.... Blz Ouders en school.... Blz Activiteiten en festiviteiten.... Blz Praktische punten.... Blz Speciale afspraken voor de kleutergroepen... Blz Speciale afspraken voor groep 3 t/m 8... Blz Afspraken voor iedereen... Blz Contacten.... Blz Namen en adressen.... Blz. 42 Schoolgids El Boukhari - Leerdam 3

4 Voorwoord Hier voor u ligt onze schoolgids voor de komende 4 jaar. Wij zijn hier erg trots op! Wij vinden het belangrijk dat u een serieuze en goede indruk krijgt van onze schoolintenties. Wij zijn al een tijdje bezig om samen met ons bestuur ideeën en visie op het onderwijs in de praktijk te brengen. In deze schoolgids willen wij u vertellen hoe en op welke manier wij ons onderwijs dagelijks gestalte geven, wat onze doelen zijn, en hoe wij dat de komende jaren willen gaan uitwerken. Onderwijs is altijd in beweging en de Simonscholen zoeken die bewegingen die aansturen, waardoor kinderen vragen gaan stellen vanuit de huidige tijdgeest. Dat maakt ons werk boeiend: allemaal unieke schepsels die samen een hechte gemeenschap vormen. Leren in en met de groep, dat is wat we in praktijk willen brengen. De basisschool is de plek, waar je als kind een groot deel van je dag doorbracht. Iedereen heeft zo zijn herinneringen aan die tijd. Je leerde rekenen en lezen, je had een aardige of strenge meester of juf en je leerde er vriendjes en/of vriendinnetjes kennen. En het was heel spannend om voor het eerst naar een nieuwe school te gaan. Dat geldt ook voor de kinderen van nu. Veel kinderen komen op de El Boukhari school wanneer ze vier jaar zijn en dan bekijken ze de wereld van de school nog met grote, verwonderde ogen. Andere kinderen zijn al ouder als ze voor het eerst op de El Boukhari school komen en hebben al ervaring met een andere school. Een dergelijke overgang is minstens net zo spannend: hoe is de nieuwe juf of meester, zijn de kinderen aardig en waar moet ik heen in zo n onbekend gebouw? Voordat de stap wordt gezet om bij de El Boukhari school naar binnen te lopen, heeft u misschien al via anderen een indruk van de school gekregen. Maar een school voor je kinderen kies je met zorg en dan gaat het niet alleen om de eerste indruk. De basisscholen verschillen van identiteit, werkwijze, resultaten en sfeer. In deze schoolgids wordt beschreven hoe het er op de El Boukhari school aan toe gaat. Deze gids is bedoeld voor ouders, die op dit moment kinderen op onze school hebben. Voor hen is deze gids een verantwoording van onze manier van werken. Maar deze gids is ook bedoeld voor de ouders van toekomstige leerlingen. Aan deze ouders leggen wij uit wat zij van ons mogen verwachten als hun kind bij ons op school komt. Deze schoolgids geldt voor 4 jaar. Daarnaast ontvangt u elk jaar een bijlage op deze schoolgids, waarin u ieder jaar geïnformeerd wordt over actuele zaken, veranderingen, zoals vakanties, lesroosters, teamsamenstelling etc. Lees onze schoolgids met veel plezier en voel u van harte welkom! Mocht u vragen hebben over iets wat beschreven staat in deze schoolgids, dan kunt u altijd naar school komen. U kunt met uw vragen terecht bij de directie. Team i.b.s. El Boukhari - Leerdam Schoolgids El Boukhari - Leerdam 4

5 De Stichting en haar bestuur Inleiding De Stichting Simon heeft voor de komende 4 jaar richtinggevende uitspraken gedaan over de koers van het onderwijs op haar scholen. Deze uitspraken zijn vertaald in thema s die hieronder beschreven zijn. De thema s zijn een uitwerking van Islamitische kernwaarden, uitgedrukt in de parels van onderwijs van onze Stichting. Het werken aan deze parels vraagt ook om actieplannen van onze scholen. De inspectie ontvangt onze plannen in het document dat het schoolplan heet. Wat zijn de thema s van onze scholen voor de komende 4 jaar? 1. De schoolleider zorgt voor een goed communicatiebeleid, zowel in de school als daarbuiten. Daarmee verbetert en onderhoudt de school zijn goede imago [ transparantie]. 2. De schoolleider zorgt ervoor dat de leerlingen, die veelal verschillende culturele achtergronden hebben, met elkaar en zo ook met de omgeving leren omgaan [ verdraagzaamheid]. 3. De schoolleider zorgt voor een kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod op het gebied van ontwikkeling van karakter, zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfmotivatie, Akhlaaq. Dit aanbod zit vervat in een continue leerlijn van groep 1 t/m groep 8 [rechtvaardigheid]. 4. De schoolleider verstevigt de samenwerking tussen ouders en leerkrachten. Het bestuur zal hiervoor een zgn. oudercontract opstellen [samenwerking ]. Het aanbod is ook gericht op verwijzingen naar opvoedkundige ondersteuning. 5. De schoolleider en de Ib-er sturen aan en controleren op maximale opbrengsten voor alle leerlingen voor de basisvakken, taal[ woordenschat] lezen/rekenen van groep 1t/m 8. In 2015 voldoet 90% van de leerlingen aan de normen van de inspectie. [ LOVS] [kwaliteit op de kennisgebieden] 6. De schoolleider zorgt voor een kwalitatief aanbod op actief burgerschap en sociale integratie [Samenwerking]. 7. De schoolleiders zorgen voor onderhoud en verbetering van de door Simon gekozen godsdienstmethode, leerlijn en middelen. 8. De schoolleider zorgt ervoor dat in 2015 de scholen werken met een personeels/scholingsplan. Alle leerkrachten werken vanuit een persoonlijk ontwikkelingsplan. 9. De schoolleider stuurt aan en evalueert de kwaliteit van de school met behulp van kwaliteitskaarten. Daarmee is er een structurele zorg voor de kwaliteit van het onderwijs ingebouwd. Visie, missie en identiteit Levensbeschouwelijke identiteit SIMON scholen ''Worden wie je bent'' Bij ons bepaalt de islamitische levensbeschouwelijke identiteit het voornaamste verschil in het onderwijs. We streven ernaar onze leerlingen een sterk islamitisch bewustzijn mee te geven. We willen bereiken dat ze zich niet alleen moslim voelen, maar ook de islamitische waarden begrijpen en overtuigd en zelfstandig kunnen toepassen. We zijn erop gericht onze leerlingen te brengen tot kennis van de schepper Allah en hen te leren op welke wijze er sprake kan zijn van een persoonlijke geloofsrelatie met Allah vanuit de gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Door onze leerlingen te ondersteunen in hun bewustwording hiervan, helpen we de kinderen te worden wie ze zijn. Door op jonge leeftijd al op een positieve manier bewust te zijn van hun identiteit, geven we ze een stevige basis mee om in hun verdere leven vanuit hun eigen geloofsovertuiging de wereld te verkennen, anderen te ontmoeten en hun Schoolgids El Boukhari - Leerdam 5

6 waarden te delen. We streven ernaar elk kind zelfbewust en weerbaar te maken om straks zijn/haar plaats in de samenleving te kunnen innemen vanuit een islamitische levensbeschouwelijke identiteit. De Profeet Mohammed (sas) heeft gezegd: Ik ben slechts gezonden om de gunsten van het goede gedrag (akhlaaq) te voltooien. Als je voor SIMON kiest, kies je voor een schoolklimaat waar akhlaaq centraal staat. Wij geloven dat een kind pas kan slagen in de samenleving wanneer zijn of haar karakter en gedrag goed gevormd zijn. Ontwikkeling van sociaal-emotionele intelligentie (gedrag) vinden wij minstens zo belangrijk als cognitieve intelligentie (kennis). De boodschap van de koran en het voorbeeld van de Profeet Mohammed (vzmh) vormen daarbij het uitgangspunt. Kwaliteit Een ander belangrijk doel van ons onderwijs is kwaliteit. Wij geloven dat onze islamitische identiteit het ons verplicht het best mogelijke onderwijs aan onze kinderen te bieden. Door ons onderwijs regelmatig te evalueren en te verbeteren, proberen wij hierin perfectie (ihsaan) na te streven. Wij geloven dat ieder kind talent in zich heeft en dat het onze taak is het kind de mogelijkheid te geven dat optimaal te ontwikkelen. Bij SIMON gaat talent niet verloren. We houden daarbij rekening met de specifieke behoeften die ieder kind heeft. Ieder kind is er één en goed gedrag is nodig voor goede kwaliteit. Stichting Met ingang van 1 augustus 2011 is het bestuursmodel gewijzigd. Het model met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht is ingevoerd. In dit kader geven we hier een korte beschrijving van de procesgang en de redenen van deze reorganisatiemodel. Allereerst dient opgemerkt te worden dat per 1 augustus 2011 de wet Goed onderwijs, goed bestuur van kracht is. Op grond van deze wet wordt ieder bestuur geacht te functioneren volgens algemene principes van goed bestuur. Als onderdeel daarvan stelt de wet als voorwaarde dat iedere rechtspersoon die met publieke gelden scholen in stand houdt, het interne toezicht op het bestuur goed regelt. Scholen hebben door de jaren heen meer autonomie gekregen, zodat meer nadruk is komen te liggen op aandacht voor toezicht en de keuzes die binnen het bestuur worden gemaakt. De functiescheiding tussen intern toezicht en het bestuur is dan ook een vereiste geworden, waaraan de scholen in het primair en voortgezet onderwijs per 1 augustus 2011 dienen te voldoen. SIMON heeft de bovengenoemde wetwijziging aangemerkt als een mogelijkheid om zich te ontwikkelen tot een professionele organisatie. Bij de keuze voor een model heeft SIMON rekening gehouden met twee belangrijke aspecten, namelijk de waarborg voor de continuïteit en het verder verbeteren van de kwaliteit. SIMON heeft ervoor gekozen de functiescheiding te bereiken door het creëren van twee organen: een professioneel College van Bestuur en de Raad van Toezicht. In dit model is de scheiding helder, het bestuur is geen vrijwilligersbestuur meer maar een bestuur die de mogelijkheid heeft om de bestuurlijke taken zelf uit te voeren en de toezichthouders kunnen zich volledig richten op hun toezichthoudende taken. Doordat de bestuurders zich volledig kunnen bezighouden met de bestuurlijke taken zal er sprake zijn van professionele bestuurders. Ten aanzien van het ontwikkelen van beleid, het vergaderen en de besluitvoming zullen de bestuurders ook slagvaardiger kunnen handelen. In dit kader zal de functie van algemeen directeur opgeheven worden, waardoor het College van Bestuur directe contacten zal hebben met de directeuren. Daarnaast zal er sprake zijn van een toezichthoudend orgaan binnen de organisatie. De professionaliteit, de slagvaardigheid en het intern toezicht zullen ervoor zorgen dat de kwaliteit van de organisatie toeneemt. Om de continuïteit te kunnen waarborgen heeft SIMON ervoor gekozen om ten minste 2 leden in het College van Bestuur te benoemen. De belangrijkste verschillen tussen het huidige model met het vrijwilligersbestuur en het Raad van Toezichtmodel zijn als volgt: Het vrijwilligersbestuur bestaat uit vrijwilligers. Dit is echter geen wettelijke verplich- Schoolgids El Boukhari - Leerdam 6

7 ting. In het Raad van Toezichtmodel heeft SIMON ervoor gekozen om de bestuurders in het College van Bestuur in dienst te nemen van de organisatie. In het vrijwilligersbestuur is het bestuur het bevoegd gezag van de organisatie. In het Raad van Toezicht model is het College van Bestuur het bevoegd gezag. Het Raad van Toezicht is dat niet. Dit houdt dan ook in dat het College van Bestuur de stichting vertegenwoordigd en niet de Raad van In het vrijwilligersbestuur beschikt het bestuur over alle bevoegdheden. In het Raad van Toezichtmodel zijn een beperkt aantal bevoegdheden vastgelegd in de statuten. Het bestuursbureau handelt op basis van een volmacht van het bestuur, welke ook weer ingetrokken kunnen worden door het bestuur. Het College van Bestuur is belast met de bestuurlijke bevoegdheden op grond van de wet- en regelgeving en de statuten. De Raad van Toezicht kan deze niet intrekken of wijzigen. De verhouding tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur is in de statuten verankerd. Het College van Bestuur kan het bestuursbureau bindende instructies geven. Bij de Raad van Toezicht beperkt de bevoegdheid zich tot het (gevraagd en ongevraagd) geven van advies aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur kan een besluit van het bestuursbureau schorsen, vernietigen of zelf een besluit nemen. De Raad van Toezicht kan dat niet ten aanzien van de besluiten van het College van Bestuur. Wel kan de Raad van Toezicht het College van Bestuur schorsen en ontslaan. In de statuten is vastgelegd over welke bevoegdheden behoren tot de Raad van Toezicht. Naast de wettelijke bevoegdheden zijn er ook een aantal bevoegdheden opgenomen op preventief toezicht mogelijk te maken. Door deze verandering komt er meer verantwoordelijkheid lager in de organisatie te liggen. De schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het stichtingsbeleid. Daarom overleggen alle directeuren frequent in het zogenoemde directeurenberaad. Beleidsvoorstellen op het gebied van personeel, communicatie/pr, identiteit, onderwijs, huisvesting en financiën worden onder toezicht van het directeurenberaad ontwikkeld door Productgroepen bestaande uit directeuren en staffunctionarissen bestuursbureau en vastgesteld door het College van Bestuur. Dit is van belang voor alle scholen van SIMON. De stichting wordt ondersteund door: Bestuursbureau SIMON De Mulderij NV Leusden Postadres: Postbus AD Leusden De directie is verantwoordelijk voor het gezamenlijk uitvoeren van het stichtingsbeleid. Dit is van belang voor alle 9 scholen. Daarom overleggen alle directeuren frequent in het zogenoemde directieberaad. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 7

8 De school El Boukhari Onze islamitische basisschool El Boukhari is opgericht in 1993 en is gevestigd aan de Populierstraat 2 in Leerdam. Ons leerlingenaantal ligt momenteel rond de 120 kinderen. De kinderen komen uit verschillende plaatsen naar onze school: Leerdam, Gorinchem, Culemborg en Vianen. De kinderen die niet in Leerdam wonen worden met de bus opgehaald en teruggebracht. Al onze kinderen belijden de Islam. Veel kinderen zijn van Turkse, Marokkaanse, Irakese, Egyptische en Somalische afkomst. El Boukhari is een school met een basisarrangement. Dat wil zeggen dat de Inspecteur van onderwijs na onderzoek van en bezoek aan de school heeft aangegeven dat de school VOLDOENDE scoort. Dit blijkt ook uit de Citogegevens van onze school. De laatste jaren scoort de school op de eindtoets boven het landelijke gemiddelde. Basisschool El Boukhari Populierstraat EB Leerdam Tel.nr. : (0345) Mobiel directeur: (alleen voor dringende zaken u) Faxnummer: (0345) Basisschool El Boukhari is één van de inmiddels 45 islamitische scholen in Nederland. De school is vanaf 1 augustus 2003 gaan participeren in de nieuwe onderwijsorganisatie SIMON (Stichting Primair Onderwijs op islamitische grondslag in Midden- en Oost Nederland), één schoolbestuur voor negen basisscholen op islamitische grondslag, te weten: Al-Ummah (Enschede), Bedir (Uden), Bilal (Amersfoort), El Boukhari ( Leerdam), Hidaya (Nijmegen), Ibn i Sina (Arnhem), Imam Albogari (Den Bosch), Mozaïek (Oss), De Zonnebloem (Deventer). Schoolgids El Boukhari - Leerdam 8

9 Waar de school voor staat Het geloof als fundament De godsdienstlessen op de El Boukhari worden verzorgd door de godsdienstleerkracht die in dienst is van de school. De kinderen van groep 1 t/m 4 krijgen 1 uur per week godsdienstonderwijs, verdeeld in 2 x een half uur. De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen 2 x 45 min. godsdienstles. De school beschikt over een gebedsruimte waar de kinderen uit groep 5 t/m 8 dagelijks gezamenlijk in gebed gaan. Verder wordt er in de klassen tijdens de lessen uitvoerig aandacht besteed aan de islam. De islamitische levenshouding is het fundament waarop het onderwijs op onze school en op de SIMON-scholen gebaseerd is. De leerlingen worden in overeenstemming met de normen, waarden en opvoedingsregels van de islam begeleid. Dit komt vooral tot uiting in de godsdienslessen en het gebed op school. Voor de opvoeding van de kinderen acht de school het van belang dat zij handelen vanuit de normen en waarden zoals die in de Ko ran geopenbaard zijn en door de boodschapper van Allah, profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem), zijn gepraktiseerd. De essentiële overtuigingen, de kernwaarden waar de school voor staat zijn: respect, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, openheid en vertrouwen. Uitgangspunten van ons onderwijs Op basis van onze visie willen wij de volgende missie uitdragen en in de dagelijkse praktijk vorm geven: De El Boukhari school is een Nederlandse school op islamitische grondslag die streeft naar een gemeenschap waarin respect voor jezelf en respect voor anderen centraal staat. Dat betekent, dat wij regelmatig stil staan bij de wijze waarop dat respect zichtbaar is voor kinderen, voor leerkrachten en voor ouders. De rol en functie van onze school is het leveren van een belangrijke bijdrage bij de opvoeding van de kinderen op islamitische grondslag. Het opvoedkundige uitgangspunt De betrokkenheid van leerlingen en leerkrachten staat in het onderwijs op El Boukhari voorop. We willen een school: Waar leerlingen en leerkrachten zich prettig voelen; Waar prestaties van leerlingen hoog in het vaandel staan; Waar ouders tevreden zijn over het onderwijs dat aan hun kinderen wordt gegeven. Wij hopen dit te bereiken door een positieve benadering van de kinderen, door ze uit te dagen en vertrouwen te geven om in te gaan op hun gevoel en emoties. Concreet houdt dit in, dat we in de hele school het zelfstandig werken van de kinderen willen bevorderen. De eigen verantwoordelijkheid van de kinderen hopen wij te vergroten door leerlingen de ruimte te geven om zelf oplossingen te zoeken bij problemen. Om de kinderen een zekere veiligheid te bieden verwachten wij, dat leerlingen aan het eind van hun basisschoolcarrière de basisstof van groep 8 beheersen. Een voorwaarde om de leerlingen zelfstandig te kunnen laten werken, is dat zij vertrouwen hebben in hun eigen mogelijkheden. Om dat zelfvertrouwen te bevorderen, wordt er gewerkt volgens een methode, die aandacht geeft aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Onze onderwijsvisie De belangrijkste doelstelling die onze school zich stelt, is dat onze leerlingen na 8 jaar hetzelfde niveau halen als de kinderen van andere basisscholen. Om dit onderwijs vorm te geven, werken wij volgens het BHV-model: Basisstof, die alle kinderen moeten maken; Herhalingsstof, voor de kinderen die het nodig hebben; Verrijkingsstof, voor kinderen die verder zijn. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 9

10 In de groepen 1 en 2 wordt voornamelijk programmagericht gewerkt. We werken in onze onderbouwgroepen met Ko Totaal en in het voortraject met Puk & Ko. Onderwijskundig uitgangspunt Eerder in dit hoofdstuk schreven wij al dat we onze visie op onderwijs onderbouwd hebben met een aantal belangrijke pijlers waar onze school op is gebouwd. Dit zijn: Dagelijks hebben we de zorg voor kinderen toevertrouwd gekregen. Aangezien de kinderen elke dag een groot aantal uren op school doorbrengen, stellen de leerkrachten zich ten doel om voor elk kind een optimaal pedagogisch klimaat te creëren. Er wordt op school een sfeer en klimaat geschapen, waarin kinderen zich veilig voelen en waardoor bij kinderen zelfvertrouwen ontstaat, voorwaarden voor hun verdere ontwikkeling. Als basisschool steken wij veel tijd in vaardigheden als lezen, rekenen, taalvaardigheden en schrijven, die elke mens nodig heeft om in onze samenleving goed te kunnen functioneren. Bij de wereldoriënterende vakken verwerven de kinderen de kennis die ze nodig hebben om de hun omringende wereld te begrijpen. Daarnaast stimuleren we expressie en motorische vaardigheden. Er is daarom aandacht voor muziek, tekenen, handvaardigheid en bewegingsonderwijs. We streven naar een ononderbroken leerproces. Moderne methoden en duidelijke doelen per leerjaar bieden ons daarbij hulp. Om het proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen, volgen we de ontwikkeling van alle kinderen nauwgezet met behulp van ons leerlingvolgsysteem. In onze school wordt aan het onderwijs vorm gegeven door aandacht te besteden aan vormen van gesprek, spel, werk en viering. Naast het individuele werken neemt het ontdekkend en onderzoekend leren een belangrijke plaats in. We kiezen ervoor om de computer een toegankelijk medium voor de kinderen te laten zijn. Het werken met de computer start bij ons dan ook al in de onderbouw en heeft een plaats binnen het werken in de groep tot het einde van de basisschool. Op school besteden we aandacht aan normen en waarden. Wij willen de kinderen daarbij het volgende meegeven: Accepteer een ander zoals hij is; Heb zorg voor elkaar in woorden en daden; Er is ruimte voor elkaars opvattingen en meningen; Heb respect voor de schepping waarin we leven. Wanneer de kinderen aan het eind van groep 8, op hun eigen tempo en niveau, de basisschool bij ons doorlopen hebben, gaan wij ervan uit dat ze voldoende bagage hebben meegekregen om met succes de stap naar het vervolgonderwijs te maken. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 10

11 De Praktijk Groep 1 en 2: Ieder kind dat bij ons op school komt, bevindt zich in een bepaalde ontwikkelingsfase. Wij kijken naar de belangstelling en interesse van uw kind tijdens zijn of haar spel. In de werklessen, vrije spelmomenten en in andere situaties bieden wij vervolgens zoveel mogelijk stof en ideeën aan, die aansluiten bij de belevingswereld van uw kind. Dit noemen we voorwaardenscheppend bezig zijn. Groep 1 De klas Elk kind krijgt een eigen stoel en een eigen kapstok. Deze zijn voorzien van een naam met een sticker. Zo weet het kind wat van hem of haar is. De kinderen komen s ochtends binnen en mogen dan even spelen. Tijdens de speel- en werkles krijgen de kinderen s morgens een opdracht en s middags mogen de kinderen zelf het materiaal kiezen, waarmee ze willen spelen. Wennen De meeste kinderen in groep 1 zijn net op school. Ze zijn in een vreemde omgeving gekomen met andere kinderen en heel veel materiaal. De kinderen in groep 1 moeten vooral wennen aan het naar school gaan. Ze moeten zich aan allerlei regels houden en goed omgaan met de andere kinderen. Ze komen in aanraking met materialen waar ze thuis niet altijd mee spelen. Ze moeten leren wat ze met het materiaal kunnen doen. Bij allerlei activiteiten, zoals knippen, plakken, scheuren, prikken, werken met klei en werken met ontwikkelingsmateriaal, zullen ze eerst gaan experimenteren om de eigenschappen van het materiaal te leren kennen. In de loop van het jaar worden er meer eisen aan het werken gesteld en worden er ook opdrachten gegeven. Het product moet aan allerlei criteria voldoen, maar ook het proces is heel belangrijk. Knippen, plakken, tekenen en knutselen zijn niet zomaar leuke bezigheden, maar leren uw kind zijn/haar handen en ogen goed te gebruiken. Taal De kinderen komen de hele dag in aanraking met de Nederlandse taal van de leerkracht. In groep 1 leren de kinderen vooral woorden die van belang zijn in de klas (de kast, de deur, de puzzel, enz.) en in de omgeving van hun huis. Ook leren ze standaardzinnen, die ze vaak zullen gebruiken in de klas. Ze kunnen zich verstaanbaar maken en begrijpen de leerkracht ook (iets) beter. Deze standaardzinnen krijgen de kinderen mee naar huis, zodat er thuis ook geoefend kan worden. Over dit huiswerk worden afspraken gemaakt met de ouders. Niet alleen de school heeft verantwoordelijkheid voor taalverwerving, maar zeer zeker de ouders ook. Wij werken in de groepen 1 en 2 met de methode Ko Totaal. Deze methode werd in het schooljaar voor het eerst gebruikt en wij hebben daar goede resultaten mee behaald. Zelfstandigheid De kinderen gaan zelfstandig naar de wc. Dit houdt in dat ze met de kralenketting om naar de wc gaan. Alle kinderen moeten op de wc zitten, dus ook de jongens. Als het kind de wc vies heeft gemaakt, moet hij of zij de wc in principe zelf schoon maken. Zij zullen zelf hun knoop en rits open en dicht leren maken. Ook na een activiteit, bijvoorbeeld puzzelen of knutselen, ruimen de kinderen zelf de materialen op. Na het eten maken zij hun eigen tafel schoon. Gymnastiek De kinderen krijgen gymnastiek op school. Gymnastiek is heel belangrijk voor de motoriek van het kind. Door een goede motoriek kunnen ze later goed leren schrijven. Voor de gymnastiek hebben de kinderen aparte kleding nodig (broekje, T-shirt, schoenen). Als het kind dit niet heeft, moet het in onderbroek en hemdje gymmen. Ze kunnen niet in de kleding gymmen, die ze de hele dag aan hebben. We hebben geen vaste tijden om te gymmen, dus de kleding zou op school kunnen blijven. De aparte gymkleding moet voorzien zijn van de naam van het kind. De kinderen moeten zichzelf zoveel mogelijk aankleden. De leerkracht probeert hier goed op te letten, maar het kan gebeuren dat een trui achterstevoren zit of binnenstebuiten. Wordt dan niet boos op uw kind, maar zorg er samen voor dat dit weer goed komt. Werkjes De kinderen krijgen gemaakte werkjes mee naar huis. Ook worden werkjes bewaard in een map. Aan het einde van het schooljaar krijgen de kinderen deze map mee naar huis. Het is voor de kinderen leuk als u de werkjes bewaart. Zo kunnen ze altijd terugkijken naar hun werk. Zelfs jaren later is dat nog leuk. Kleding Het kan altijd gebeuren dat uw kind in zijn/haar broek plast. De kinderen krijgen van de leerkracht schone kleding. De natte kleding gaat in een tas mee naar huis. De leerkracht wil graag de schoolkleding Schoolgids El Boukhari - Leerdam 11

12 gewassen terug op school. Zo kan de kleding weer gebruikt worden voor een ander kind. Groep 2 In groep 2 stellen we geleidelijk meer eisen aan de kleuters. Natuurlijk wordt er nog wel veel vrij gespeeld, maar één keer per dag is er een werkles, waarin de kinderen een opdracht moeten uitvoeren. Daar moeten ze toch wel een half uur mee bezig kunnen zijn. Verder proberen we de kinderen zelfstandiger te laten worden. Ze moeten zelf materiaal pakken en opruimen en eerst zelf naar een oplossing zoeken, voordat ze naar de leerkracht toekomen. We leggen ook accenten op het samenwerken. Samen spelen, elkaar helpen, op je beurt wachten en geen ruzie maken (hiervoor volgen wij de methode Leefstijl). Het taalonderwijs blijft erg belangrijk. Het uitbreiden van de woordenschat gaat nog steeds door in verschillende activiteiten, maar in groep 2 doen we ook veel aan klankleer en rijmen. We proberen het kind zelf meer te laten praten, bijvoorbeeld tijdens kringgesprekken en de taallessen. De kinderen hebben ook hun eigen klankschrift. Voor het leren lezen is de ontwikkeling van het waarnemen belangrijk, dus daar besteden we ook veel aandacht aan. Om te leren rekenen moeten de kinderen besef hebben van hoeveelheden en kunnen omgaan met rekenkundige begrippen. Spelenderwijs oefenen wij dat. Oudere kleuters die zich goed voelen, zijn graag bezig. Ze willen nieuwe dingen leren en groot zijn. Van die eigenschap maken we gebruik om hen steeds een stapje verder te brengen. De omgeving moet daarom steeds opnieuw uitdagen en prikkelen. Ik & Ko is een totaalprogramma voor kleuterklassen waarvan kinderen met een taalachterstand deel uitmaken, bijvoorbeeld omdat ze een andere moedertaal hebben dan het Nederlands. Het hoofddoel van Ik & Ko is het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid. Daarnaast komen beginnende gecijferdheid en de sociaal-communicatieve ontwikkeling expliciet aan bod. Allemaal binnen de context van aansprekende thema s, waarin de knuffelpop Ko een belangrijke rol speelt. Ik & Ko bestaat uit: Ik & Ko Taal, Ik & Ko Rekenen en Ik & Ko Sociaal- Communicatieve Vaardigheden. De drie uitgaven hangen nauw met elkaar samen: ze gaan uit van dezelfde thema's en kennen dezelfde opbouw in activiteiten. In elke activiteit staat een specifieke vaardigheid centraal, soms zijn er twee of drie vaardigheden gecombineerd. De afwisseling in activiteiten werkt niet alleen motiverend, maar zorgt er ook voor dat woorden in verschillende contexten worden herhaald. Zo beklijft de woordbetekenis en wordt deze verdiept. Daarnaast zijn er bij elk thema korte klankspelletjes voor de stimulering van met name het fonemisch bewustzijn. De rekenactiviteiten komen aan bod vanaf de tweede week dat wij met een thema werken. De kinderen zijn dan al vertrouwd met de inhoud van het thema en kennen al enkele relevante woorden en begrippen. De eerste rekenactiviteit van een thema is altijd een activiteit rond een praatplaat of een spel. Verder gaat het in veel rekenactiviteiten vooral om handelen met concreet materiaal en het (groepsgewijs) oplossen van rekenproblemen. Elke activiteit bestaat uit een korte introductie, een kern en een afsluiting. Tijdens de introductie wordt het kader voor de activiteit geschapen, de voorkennis van de kinderen wordt geactiveerd en noodzakelijke achtergrondinformatie wordt gegeven. Meestal speelt Ko hierin een belangrijke rol, door bijvoorbeeld de hulp van de kinderen in te roepen bij een probleem. In de kern staat de oefening van de taalvaardigheidsaspecten of rekenontwikkelingsaspecten centraal. In de afsluiting wordt de activiteit nabesproken, waarbij meteen het taalaanbod en/of de gevonden oplossingsmethoden (bij rekenactiviteiten) op een natuurlijke manier worden herhaald. Met groep 3 in het vooruitzicht wordt in een ontspannen sfeer veel tijd en aandacht besteed aan de concentratie en de luisterhouding. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 12

13 Groep 3 t/m 8: In de groepen 3 t/m 5 ligt het accent op het leren van de basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen. In de groepen 6 t/m 8 worden deze vaardigheden verder vergroot. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het historisch denken, oriëntatie op de wereld en het omgaan met informatiebronnen. In alle groepen worden de kinderen gestimuleerd om zich creatief te ontwikkelen. Door middel van dansante vorming, drama, beeldende vorming, muziek enz. bieden we de kinderen mogelijkheden om zich hierin te ontplooien. Groep 3 Wat leren kinderen in groep 3? Op El Boukhari proberen wij de overgang van groep 2 naar groep 3 soepel te laten verlopen. Toch betekent groep 3 voor de meeste kinderen een grote verandering. De kinderen krijgen een eigen tafel, stoel, potlood, kleurdoos, schriften en boeken. In groep 3 praten wij alleen Nederlands. De leerlingen leren lezen, schrijven en rekenen. De voorbereidingen hiervoor zijn veelal in groep 1 en 2 gedaan. Daarnaast krijgen zij wereldoriëntatie, spelling, NT2, Avi-lezen, handvaardigheid, tekenen en gym. Ook gaan zij buiten spelen, werken met ontwikkelingsmaterialen, zingen en krijgen zij verkeer, taalondersteuning en godsdienst. Lezen en schrijven Wij gebruiken de methode Veilig Leren Lezen. Aan de hand van klanken/woorden worden de letters en zo het lezen aangeleerd. Veel tijd wordt ook besteed aan het oefenen om het lezen zo vlot en goed mogelijk te leren. Thuis oefenen en dus naar de bibliotheek gaan is hierbij noodzakelijk. Het streven is om op E3-niveau te lezen aan het eind van groep 3. Ook worden de aangeleerde letters geschreven. Er is een verschil tussen de leesletters en de schrijfletters. Ook de uitspraak van de klanken is belangrijk. Een juiste uitspraak maakt de spelling makkelijker. Rekenen We gebruiken de methode Pluspunt. Splitsen is van groot belang bij het leren rekenen (bv. 10 is 2 en 8, 10 is 5 en 5). Wanneer dit beheerst wordt, worden + (erbij) en (eraf) sommen geoefend. We gebruiken allerlei hulpmiddelen zoals fiches en het rekenrek. Dit zijn belangrijke middelen om later uit het hoofd te kunnen rekenen. Ook beginnen we met klokkijken, de getallenlijn, tellen met sprongen, geldrekenen en diagrammen. Wereldoriëntatie Hieronder vallen vakken als natuur, aardrijkskunde en geschiedenis. Lichamelijke oefening De leerlingen in groep 3 krijgen gymles in de speelzaal. Groep 4 Een toelichting op een aantal vakgebieden: Taal Bij taal beginnen wij in groep 4 met de methode Zin in Taal. Zin in taal is een methode die veel aandacht besteedt aan woordenschatontwikkeling. De methode werd in het schooljaar voor het eerst gebruikt. Lezen Lezen is ontzettend belangrijk in groep 4. Elke dag lezen de kinderen op school. Het is de bedoeling, dat de kinderen aan het einde van deze groep op E4-niveau te lezen. Rekenen In groep 4 komen onder andere de volgende onderdelen aan bod: - Hoofdrekenen: Sommen zoals; = 53, = 59, = 34, = 21, = 7, = Tafels: De tafel van 1, 2, 3, 4, 5, Begrijpend rekenen: Een som wordt in de vorm van een verhaal (context) aangeboden. De kinderen moeten er zelf achter komen om welke som het gaat en deze oplossen. - Allerlei: Meten, klokkijken, geldrekenen. Schrijven Bij schrijven worden in groep 4 de hoofdletters aangeboden. De kinderen oefenen deze in hun schrijfschrift. Groep 5 De kinderen werken in groep 5 deels zelfstandig en deels onder begeleiding van de leerkracht. Wat in Schoolgids El Boukhari - Leerdam 13

14 groep 5 belangrijk is, is dat zij zelf hun problemen oplossen. Natuurlijk is de leerkracht daarbij op de achtergrond aanwezig om zo nodig hulp te bieden. In groep 5 werken kinderen aan rekenen, taal, spelling, wereldoriëntatie, topografie, schrijven, expressie en bewegingsonderwijs. Eén keer in de week gaan de kinderen samen met groep 4 zwemmen. De jongens en de meisjes zwemmen apart. De wereldoriëntatie richt zich vooral op de belevingswereld van het kind. De kinderen krijgen hier veel ruimte om eigen ervaringen te vertellen. Bij de taal wordt verwacht, dat de kinderen goede korte Nederlandse zinnen kunnen produceren, zowel mondeling als schriftelijk. Vanuit de zinnen kunnen de kinderen werken naar een stukje tekst. Bij elk nieuw thema krijgen de kinderen eerst les in het leren van nieuwe woorden. Deze worden meegegeven als huiswerk. De taaloefeningen zijn hierdoor beter te maken. Ook begrijpen de kinderen hierdoor de leesteksten beter. Bij het rekenen wordt verwacht dat kinderen kunnen rekenen met getallen tot de Hieronder vallen het hoofdrekenen, cijferen en andere rekenonderdelen. Verder wordt er ruim aandacht besteed aan klokkijken, geldrekenen en meten. Groep 6 De kinderen in groep 6 worden begeleid en gestimuleerd om zelfstandiger en met meer eigen verantwoordelijkheid te werken. Daarbij worden zij begeleid door de leerkracht, die ze allerlei manieren bijbrengt om dit te kunnen bereiken. Het contact tussen de ouders, de leerkracht en het kind is belangrijk. Regelmatig vinden gesprekken plaats tussen de ouders en de leerkracht over de vorderingen van het kind. Het is belangrijk, dat de kinderen thuis een rustige plek hebben om hun huiswerk te maken. De kinderen wordt geleerd om elke dag het huiswerk of andere taken in een agenda te schrijven. Via deze agenda kunnen ouders zich op de hoogte stellen van wat het kind elke dag moet doen. Het is voor het kind heel belangrijk, dat ouders hen daarbij helpen en aandacht hebben voor alles wat zij mee naar huis nemen en laten zien. Wij adviseren om elke dag op hetzelfde tijdstip het huiswerk te maken. Op die manier kan het een goede gewoonte worden. Daarnaast is het ook belangrijk, dat de kinderen zich ontspannen. Wij proberen de kinderen te motiveren om naar de bibliotheek te gaan om daar leesboeken en informatie te halen over de onderwerpen, waar wij op school mee bezig zijn. De kinderen van groep 6 krijgen onderwijs in de vakken: rekenen, taal, spelling, wereldoriëntatie, schrijven, expressie, topografie, verkeer, lezen, gymnastiek en sociale en emotionele redzaamheid. Rekenen Bij rekenen is het van belang dat de tafels van 1 tot en met 10 worden beheerst. In groep 6 worden de tafels van 11 tot en met 20 en 25 geleerd. De tafels worden bij het rekenonderwijs heel veel gebruikt. Wij beginnen met het aanleren van het begrip breuken. Aan het eind van groep 6 moeten de kinderen kunnen rekenen met getallen over het duizendtal heen. Maten en gewichten vormen ook een belangrijk deel van de lessen. Hierbij proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de praktijk, door kinderen te stimuleren om te kijken waar zij deze begrippen allemaal tegen kunnen komen. Wij leren allerlei manieren om sommen uit te rekenen. Elk kind krijgt individuele aandacht en speciale begeleiding van de leerkracht. Taal Bij taal wordt er veel aandacht besteed aan NT2- onderwijs. De taalmethode bestaat uit thema s. Elk thema bestaat uit de onderdelen: stellen, leesbegrip, taalbeschouwing en luisteren en spreken. Bij elk nieuw thema krijgen de kinderen eerst les in het leren van woorden, die zij nog niet kennen. Dit woordenschatonderwijs zorgt ervoor dat zij minder moeite hebben met het maken van de taaloefeningen van het nieuwe thema. Ook begrijpen zij de leesteksten beter. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de werkwoorden en de zinsbouw. Wij maken ook een HET-schrift, om op speelse wijze te leren welke lidwoorden je moet gebruiken. Wij oefenen het maken van goede zinnen en ook het mondelinge taalgebruik. De kinderen krijgen, wanneer dat nodig is, klankleer. Zij leren dat de klank en het schrijven van woorden niet altijd hetzelfde is. Spelling is een onderdeel van taal, waarbij de kinderen leren om woorden foutloos te schrijven. Hierbij gebruiken wij de spellingsregels. Extra aandacht krijgen de kinderen, die het moeilijk vinden om deze woorden in te prenten. Aan het eind van groep 6 Schoolgids El Boukhari - Leerdam 14

15 moeten de kinderen de woordenlijst van groep 6 beheersen. Om dit te bereiken en goed te begeleiden worden zij regelmatig getoetst. Groep 7 Algemeen In groep 7 wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijke vorming van de leerlingen. Voor een goede sfeer binnen de groep, waarbij acceptatie van jezelf en de ander erg belangrijk is, is het nodig dat er goede regels en afspraken gemaakt worden. Belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn: doe niet bij een ander wat je zelf ook niet leuk vindt, respecteer jezelf en een ander. Om de goede omgang en communicatie tussen de leerlingen en anderen te bevorderen, zijn de leerlingen tijdens de lessen, in en rond het schoolgebouw en tijdens schoolactiviteiten ook in deze groep verplicht om Nederlands te spreken. Behalve wanneer er uit de Koran gelezen wordt of wanneer er geen andere mogelijkheid is. Tijdens de lessen en andere activiteiten wordt de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bevorderd. Dit gebeurt op school als de leerlingen zelf een aantal opgegeven taken binnen een bepaalde tijd mogen plannen, wanneer zij in groepjes aan een taak werken of wanneer ze kunnen kiezen om het werk thuis af te maken. Dit gebeurt ook door het geven van huiswerk. De leerlingen moeten er zelf zorg voor dragen, dat hun huiswerk in orde is. Natuurlijk is de begeleiding en de ondersteuning van de ouders en de leerkracht erg belangrijk. Om het huiswerk goed te leren plannen, hebben de leerlingen een agenda nodig. Ook kunnen de ouders zien in de agenda wat het huiswerk is. Wanneer leerlingen voor toetsen een onvoldoende halen, moeten ze thuis hun werk laten ondertekenen. Op deze manier weet de leerkracht zeker dat de ouders hiervan op de hoogte zijn. Als het huiswerk drie keer niet in orde is, krijgt de leerling een brief mee naar huis, ter informatie voor de ouders. Groep 7 doet vaak mee aan een aantal projecten, zoals Schrijver in de Klas, het nationale verkeersexamen en een gedichtenproject. Verder brengt groep 7 een bezoek aan het Glascentrum en komt er een politieagent op school die voorlichting geeft over zijn werk, vuurwerk en vandalisme. Woordenschat De leerlingen krijgen elke week 60 nieuwe woorden die ze moeten leren. Dit helpt hen bij het maken van de taal- en spellingslessen en bevordert de taalontwikkeling. Eén keer in de 14 dagen krijgen leerlingen 15 werkwoorden die ze moeten leren. Spelling De leerlingen leren - in verschillende schrijfsituaties - veel voorkomende woorden schrijven. Ook leren zij de werkwoordsspelling. Daar worden regels en strategieën voor aangeleerd. Taal De taalmethode is zeer uitgebreid en behandelt te veel onderwerpen om hier te vermelden. De methode voldoet aan de eisen, die door de wet worden gesteld. Rekenen Met rekenen ligt het accent op: het cijferen met grote getallen (100-tallen en 1000-tallen), verhoudingen, breuken, procenten en kommagetallen en daar praktische of eenvoudige berekeningen mee maken, het toepassen van kennis m.b.t. tijd, geld, lengte, gewicht en temperatuur en het lezen van kaarten, plattegronden, grafieken en tabellen. Wereldoriëntatie Onder wereldoriëntatie vallen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Wij werken met de methode De Grote Reis. Het verband tussen de verschillende vakken is gelegd door te werken met thema s. Uitgangspunt hiervoor zijn de geschiedenislessen, om een historisch tijdsbesef te behouden. Nederlands als tweede taal Voor deze lessen wordt o.a. gebruik gemaakt van de methode Van horen zeggen Het gebruik van deze methode hangt af van de taalvaardigheid van de groep. Daarnaast leren de leerlingen hoe je goede zinnen kunt maken, het gebruik van lidwoorden en worden er onderwerpen besproken die aan de orde komen bij de taallessen. Schrijven Tijdens deze lessen is er aandacht voor de verdere ontwikkeling van het handschrift en wordt er begonnen met blokletters. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 15

16 Topografie Tijdens deze lessen verwerven de leerlingen kennis en inzicht in de ligging van landen, belangrijke steden, gebergten en rivieren in Europa. Engels Tijdens de lessen Engels ligt het accent op de communicatieve vaardigheden. Tekenen en handvaardigheid Tijdens deze lessen leren de kinderen een aantal basisvaardigheden, waarbij plezier en de ontwikkeling van de creativiteit centraal staan. Bewegingsonderwijs Naast de basisdoelstellingen leren de leerlingen om te gaan met uitdagingen, worden er grenzen verlegd en beleven zij veel plezier aan beweging. Deze lessen zijn verdeeld in sport- en spellessen en turnen. Groep 8 Het laatste jaar dat de kinderen op de basisschool zitten, voordat zij de overstap maken naar het voortgezet onderwijs, hebben wij de volgende vakken op het rooster staan: rekenen, taal, spelling, wereldorientatie, topografie (de topografie van de wereld), sociale en emotionele training, expressie en bewegingsonderwijs. Naast deze vakken wordt er in groep 7 en 8 Engels gegeven. In groep 8 krijgen de kinderen ook staatsinrichting, dit vak leert de kinderen wie de baas is van een land, hoe belangrijk het is om te stemmen, wat democratisch betekent en dat dit op alle momenten geldt. In groep 8 is de CITO- Eindtoets erg belangrijk. De scholen van het voortgezet onderwijs gaan steeds hogere eisen stellen aan onze kinderen. Wij moeten er dus voor zorgen dat de kinderen op een plaats terecht komen, waar ze het best tot hun recht komen. Dit gebeurt door van ieder kind het uiterste te vragen van wat hij/zij kan. Dit is per kind verschillend. Het hele jaar staat ook in het teken van de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. In groep 8 wordt van de leerlingen ook een groter verantwoordelijkheidsbesef verwacht. Zij moeten zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun werk en hun werkhouding. Zij kunnen de verantwoordelijkheid hiervoor niet meer zo gemakkelijk afschuiven op de ouders of verwijzen naar sportverplichtingen. Ze moeten leren plannen en kunnen niet meer zonder agenda. Algemene vakinformatie Om kwalitatief goed onderwijs te geven, hebben we als team de volgende keuzes gemaakt: Lezen In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen. Er wordt gewerkt met Veilig Leren Lezen, deze methode is voor het eerst in het schooljaar 2009 en 2010 gebruikt. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. Vanaf het begin van het schooljaar wordt er gestart met het lezen van boeken. Kinderen krijgen bij elk thema van Veilig Leren Lezen boekjes mee naar huis om te lezen. We besteden veel aandacht aan het leren begrijpen van een tekst. De betekenis van de moeilijke woorden wordt uitgelegd en het kind vertelt het verhaaltje na. In de hogere groepen gaat het niveaulezen door. Wie het niet lukt, krijgt extra hulp. In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend lezen te liggen. Hiervoor wordt vanaf groep 4 de methode Estafette (ingevoerd in schooljaar ) gebruikt voor het technisch lezen en Nieuwsbegrip XL voor het leesbegrip, het begrijpen van de tekst. Op El Boukhari stimuleren we bij de kinderen ook het plezier in lezen. Er wordt veel voorgelezen en er worden allerlei activiteiten georganiseerd rondom het lezen. Elk jaar bezoekt een aantal groepen de bibliotheek en besteden wij aandacht aan de landelijke Kinderboekenweek. Taal Voor taal maken we gebruik van de methode Zin in Taal. Deze methode maakt onderscheid tussen de volgende vakgebieden: spreken en luisteren; taalbeschouwing; stellen; leesbegrip. Woordenschat De leerlingen krijgen elke week 60 nieuwe woorden die ze moeten leren. Dit helpt hen bij het maken van de taal- en spellingslessen en bevordert de taalontwikkeling. Eén keer in de 14 dagen krijgen leerlingen 15 werkwoorden die ze moeten leren. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 16

17 Schrijven Wij leren de kinderen een methodisch handschrift. Vooral in de groepen 3 en 4 krijgt het technisch juist leren schrijven in een lopend schrift veel aandacht. Wij houden ook in de hogere groepen vast aan het lopende schrift, ook al is er dan ruimte voor het ontwikkelen van een meer persoonlijk handschrift. Om dit alles te kunnen bereiken, gebruiken wij de schrijfmethode Handschrift voor de groepen 6 t/m 8. In groep 3 t/m 5 wordt de methode Pennenstreken gebruikt, die aansluit bij de nieuwe leesmethode Veilig Leren Lezen. Rekenen en wiskunde Voor rekenen gebruiken wij de methode Pluspunt, een realistische reken- en wiskundemethode voor groep 3 t/m 8. Deze methode sluit aan bij de rekenproblemen, die je in het dagelijkse leven meemaakt. De leerlingen moeten dus rekenproblemen oplossen, die je iedere dag kunt ervaren als je bijvoorbeeld boodschappen gaat doen of gaat sporten. Het gaat bij realistisch rekenen vooral om het proces; hoe kom ik aan het goede antwoord? Dus niet alleen het product (het antwoord) is belangrijk. De leerlingen moeten zich constant afvragen: Wat ben ik aan het doen? Is dit de beste manier voor mij? Zij mogen dus de oplossingsstrategie gebruiken die zij het beste vinden, met of zonder rekenmateriaal (b.v. geld, breukendoos, rekenrek). Zo bepalen de leerlingen ieder voor zich de beste methode. De leerkracht begeleidt de leerlingen om het zo goed mogelijk te doen, zodat de leerlingen zich goed kunnen ontwikkelen. De leerkracht stimuleert de leerlingen om ook naar elkaars leerstrategieën te luisteren en deze ook over te nemen om zo zelf vooruit te gaan. Wereldoriëntatie Op veel momenten bespreken wij met de kinderen de wereld waarin zij leven. Vaak gebeurt dit aan de hand van methodes, maar wanneer dit mogelijk of gewenst is, vormen ook actuele gebeurtenissen en ervaringen het vertrekpunt. Naast de informatie vanuit de methodes wordt aan de kinderen regelmatig gevraagd zelf of met anderen op zoek te gaan naar informatie (bijvoorbeeld uit documentatieboeken). Het informeren van elkaar gebeurt in de vorm van vertel- en spreekbeurten, werkstukken en/of tentoonstellingen. Vanaf groep 1 werken de kinderen met de methode De Grote Reis. De kinderen werken met verschillende thema s waarbij de methode is aangepast aan het taalniveau van de kinderen. Burgerschap Scholen in het basisonderwijs zijn sinds 1 februari 2006 verplicht om in hun lesprogramma aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale integratie. Zij hebben daarbij de opdracht deze bij de leerlingen te bevorderen. De onderwerpen zijn onder andere: staatsinrichting en de rol van de burger aanvaarde waarden en normen en respectvol gedrag geestelijke stromingen en een respectvolle omgang met diversiteit daarvan zorg voor de lichamelijke en psychische gezondheid van zichzelf en anderen sociale redzaamheid, redzaamheid in het verkeer en als consument zorg voor het milieu Expressieactiviteiten en bewegingsonderwijs: Op onze school proberen wij ook tijd te besteden aan expressie. Het gaat er hierbij om dat kinderen hun gevoel van creativiteit en fantasie kunnen uiten tijdens expressieactiviteiten. Onder de expressieactiviteiten vallen vakken als: tekenen, handvaardigheid, dramatische vorming, enz. In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. We spelen op het schoolplein en in de speelzaal. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen gymles in gymzaal West. Vanaf groep 5 gymmen de leerlingen in de sporthal Berenschot. Groep 4 en 5 zwemmen elke week in het zwembad Berenschot (jongens en meisjes op aparte tijden). De kinderen gymmen vanaf groep 5 gescheiden. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 17

18 Sociaal-emotionele redzaamheid en bevordering gezond gedrag Voor deze lessen wordt gebruik gemaakt van de methode Leefstijl. Tijdens deze lessen wordt altijd rekening gehouden met de eigen cultuur en wordt er uitgelegd welke verschillen er zijn met de Nederlandse cultuur om misverstanden te voorkomen en integratie te bevorderen. Verkeer In alle groepen leren de kinderen op hun eigen niveau om te gaan met het verkeer, zodat zij zich kunnen redden in het verkeer en rekening houden met het verkeer om zich heen. De veiligheid van onze kinderen staat voorop bij dit onderwijs. In groep 7 moeten de kinderen dan ook een verkeersexamen afleggen. Op onze school gebruiken we de methode Wegwijs. Engels In groep 7 en 8 wordt Engels gegeven met de methode Hello World. De kinderen leren eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. Het praten met elkaar is het belangrijkste. Godsdienst De kinderen van El Boukhari leren alles over Allah, de Islam, de Profeten, de profeet Mohammed (vzmh), de boeken van Allah, de Koran, de Engelen, het leven na de dood, de geloofsbelijdenis, de geloofsbeginselen en de vijf zuilen van de Islam. Deze lessen krijgen ze van de godsdienstleerkracht die twee dagen per week in dienst is van onze school. Huiswerk en werkhouding Regelmatig krijgt uw kind huiswerk mee. Dit is een opdracht om thuis te maken of te leren. Dit huiswerk wordt voor het eerst meegegeven in groep 3. De kinderen van de groepen 4 t/m 8 krijgen regelmatig huiswerk. Het huiswerk moet geen zware druk leggen op de vrije tijd van de kinderen. Wij zien het meer als een extra oefening van het op school geleerde en om de kinderen te laten wennen aan huiswerkplanning. De leerkracht geeft altijd huiswerk mee voor woordenschat en verder huiswerk indien dit nodig is en dit zal altijd in samenspraak met de ouders plaatsvinden. Wij vinden het erg belangrijk, dat u uw kind goed begeleidt bij het maken van het huiswerk. Wanneer het kind meerdere malen het huiswerk niet heeft gemaakt, zal er een brief aan het kind meegegeven worden, die gericht is aan de ouders. In deze brief staat dat het kind het huiswerk niet heeft gemaakt of geleerd en wordt aan u gevraagd dit strenger te controleren. Waar wij op onze school ook duidelijk aan werken, is het ontwikkelen van een goede werkhouding. Een goede werkhouding vormt de basis om goed te kunnen leren op school. Zo wordt er o.a. gelet op een goede schrijfhouding, concentratie, betrokkenheid en de inzet van het kind. Het is dan ook belangrijk, dat u als ouder meewerkt aan een goede werkhouding van uw kind. Bijvoorbeeld door te zorgen dat uw kind een goede nachtrust heeft (op tijd naar bed, maar ook op tijd slapen). Wat ook heel belangrijk is, is dat uw kind in de ochtend eet. Zonder ontbijt kan er niet goed gewerkt worden. Het onderwijs van nu is anders dan toen u op school zat. U kunt uw kind helpen door belangstelling te tonen en uw kind te stimuleren zonder dat u bij het huiswerk hoeft te helpen. Dit kan op de volgende manier: vragen of uw kind huiswerk heeft; als ze huiswerk hebben, er op letten dat uw kind het maakt of leert; controleren of het werk af is; zorgen dat het huiswerk weer mee terug naar school wordt genomen. Gym -en zwemlessen De groepen 1 t/m 8 hebben elke week gym. De groepen 1, 2 en 3 hebben gym in de speelzaal op school. Groep 4 heeft gym in de gymzaal West. De groepen 5 t/m 8 gymmen in de sportzaal Berenschot. De jongens en meisjes van groep 5 t/m 8 gymmen apart en als dat mogelijk is onder begeleiding van een groepsleerkracht van hetzelfde geslacht. De kinderen uit groep 4 en 5 schoolzwemmen in het zwembad Berenschot. Dit is verdeeld over het schooljaar. De jongens en meisjes zwemmen op aparte tijden. Ook hier gaat als dat mogelijk is een groepsleerkracht mee van hetzelfde geslacht. Tijdens het zwemmen is de verantwoordelijkheid verdeeld Schoolgids El Boukhari - Leerdam 18

19 onder het zwempersoneel en de groepsleerkracht. De groepsleerkracht houdt toezicht en het zwempersoneel van Berenschot is dan de zwemleerkracht. Het zwemmen is erg belangrijk voor uw kind en daarom organiseert het zwempersoneel van Berenschot verschillende kijkdagen. Het kan voorkomen dat uw kind extra spullen moet meenemen om op te gaan voor een zwemdiploma. Hiervoor krijgt u altijd een brief. Wanneer uw kind niet mee kan gymmen of niet mee kan zwemmen, wordt u verzocht een briefje mee te geven aan uw kind waarin een geldige reden staat. Als dit niet het geval is, gaat de groepsleerkracht ervan uit dat het kind gewoon mag gymmen of zwemmen. In de bijlagen van deze schoolgids wordt jaarlijks aangegeven waar en wanneer de kinderen gym- of zwemles hebben. Computers Het computergebruik op onze school is zinvol en noodzakelijk: De computer geeft de leerling de mogelijkheid om de lesstof individueel te oefenen. Dit doet hij in zijn eigen tempo. Sommige programma s hebben verschillende niveaus. Leerlingen kunnen op hun eigen niveau werken. Leerkrachten en leerlingen kunnen een snelle feedback krijgen na afloop van een opdracht. Enkele groepen bezitten een digitaal schoolbord. De ontwikkeling van het internet en daardoor de bereikbaarheid van kennis vanuit de gehele wereld is realiteit geworden. We zullen ons in de komende jaren verder bezighouden met de vraag hoe dit medium nog effectiever kan worden ingezet in ons onderwijs. Schooltelevisie Op school hebben we een kleurentelevisie met een dvd-speler. Deze worden regelmatig gebruikt door alle groepen. Wij maken gebruik van de televisieprogramma s van Teleac/NOT. Voorbeelden hiervan zijn o.a. Huisje boompje beestje, Koekeloere of het school tv -weekjournaal. Naast de wekelijkse uitzendingen nemen we ook regelmatig themalessen op die we op een later tijdstip gebruiken. Kinderboekenweek In oktober wordt de Kinderboekenweek op onze school feestelijk geopend. De rest van de week wordt er in alle groepen op verschillende manieren met het thema gewerkt. We sluiten de week ook weer feestelijk af met presentaties van groepen aan de hele school en (meestal) hun ouders. Methoden Alle methoden die wij gebruiken zijn zoveel mogelijk de nieuwst uitgebrachte versies en voldoen aan de door de overheid gestelde kerndoelen. Ze zijn zorgvuldig uitgezocht en passen bij onze visie en manier van onderwijs geven: Kleuters: Ko Totaal Taal: Zin in Taal (vanaf groep 4) Lezen: Veilig Leren Lezen (groep 3) Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL Rekenen: Pluspunt Wereldoriëntatie: De Grote Reis Engels: Hello you Schrijven: Pennenstreken en Handschrift Schoolgids El Boukhari - Leerdam 19

20 Zorg voor kinderen Zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: Het komt voor dat een leerling de leerstof niet goed opgenomen heeft of dat het tempo te hoog ligt. De capaciteiten van alle leerlingen zijn immers verschillend. Dat betekent, dat een leerkracht goed moet kunnen omgaan met de verschillen in de groep. Hiervoor is voortdurend scholing voor leerkrachten nodig. Als u als ouder problemen van uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie met de groepsleerkracht. De groepsleerkracht maakt uw kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van het kind in de groep. Daarnaast kunt u de intern begeleider (IB-er) daarover aanspreken. De taken van de Intern Begeleider (IB-er): Neemt aanvullende tests af als de gewone toetsen niet voldoende inzicht in bepaalde problematiek geven. Adviseert leerkrachten over extra hulpmateriaal. Heeft contacten met de leerkrachten van de speciale school voor basisonderwijs om nog beter hulp te kunnen bieden aan uw kind. Coördineert en bewaakt de doorgaande lijn in de ontwikkeling van de kinderen. De IB-er stelt samen met de groepsleerkracht een handelingsplan op. Wij houden de ouders op de hoogte van de hulp die wij geven. Soms is een onderzoek door de onderwijsbegeleidingsdienst noodzakelijk om meer zicht te krijgen op de dieper liggende oorzaken. Het onderzoek vindt dus niet altijd plaats om de leerling naar een andere school te sturen, zoals nog door verscheidene ouders gedacht wordt, maar om meer over het probleem te weten te komen. Onder het motto Weer Samen Naar School (WSNS) proberen wij goed om te gaan met verwijzingen naar andere scholen. In het project wordt de extra deskundigheid van leraren van de speciale school voor basisonderwijs ook in het reguliere basisonderwijs ingezet. Op deze manier kunnen wij op een gewone school als El Boukhari meer kinderen met leerachterstanden of andere problemen helpen. Individuele begeleiding De individuele begeleiding van een kind dat extra hulp nodig heeft, gebeurt door de eigen groepsleerkracht. Wanneer de overige leerlingen zelfstandig werken, kan de leerkracht het kind dat moeite heeft met bijvoorbeeld rekenen of taal, de extra hulp geven die nodig is om deze leerstof te begrijpen. Dit gebeurt individueel of in een klein groepje. Ook de kinderen die erg goed kunnen leren vragen extra aandacht. Zij krijgen in de klas leerstof die moeilijker is en meer inzicht van de leerling vraagt. In overleg met de intern begeleider wordt voor extra hulp aan de leerling een handelingsplan opgesteld. Hierin staat hoe de extra hulp voor het kind eruit ziet. Het plan wordt bijgesteld als de hulp moet veranderen. De ouders worden steeds door de leerkracht op de hoogte gehouden. Voortgangsregistratie-leerlingvolgsysteem Een leerlingvolgsysteem is een manier om leerlingen op school te volgen in hun ontwikkeling. Dit systeem begint zodra de kinderen op school komen en stopt pas als de kinderen op het voortgezet onderwijs zitten. In een leerlingvolgsysteem worden de resultaten van de vakken bijgehouden. Veelal zijn dit resultaten van de CITO-toetsen, die een aantal malen in het jaar gemaakt worden. Deze resultaten worden in een map door de groepsleerkracht bewaard en tevens worden ze in een computer ingevoerd. De gegevens worden in de computer bewaard zolang de schoolloopbaan duurt. Het doel van zo n systeem is om te bewaken of een leerling zich goed ontwikkelt en om, als dat niet zo is, daar tijdig begeleiding op af te stemmen. Dit hele proces wordt bewaakt door de intern begeleider, een leerkracht die daarin gespecialiseerd is. Ontwikkelt een leerling zich niet snel genoeg of juist sneller, dan kan er extra individuele begeleiding gegeven worden. Dit kan gebeuren op het gebied van verschillende schoolvakken, maar ook op sociaalemotioneel terrein. De intern begeleider en de leerkrachten hebben regelmatig overleg met elkaar over de vorderingen van de kinderen. Samenhang met het zorgplan Het basisonderwijs - dus ook onze school - moet in staat worden gesteld om meer kinderen, die tot nu toe naar speciale scholen worden verwezen, op te vangen. Het speciaal onderwijs zal hiervoor zijn deskundigheid moeten overdragen aan het basisonderwijs. Hiervoor is onze basisschool samen met andere basisscholen lid van een samenwerkingsverband. Elk jaar wordt er door dit samenwerkingsverband een zorgplan opgesteld, waarin alle onderwerpen te vinden zijn waar onze school met de andere scholen - dus ook het speciaal basisonderwijs - aan werken. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 20

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam Telefoon: 0345-631316

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam Telefoon: 0345-631316 El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam Telefoon: 0345-631316 Email : elboukhari@simonscholen.nl Website: www.elboukhari.nl Facebook: www.facebook.com/ibselboukhari Schoolgids El Boukhari 2015 2019

Nadere informatie

Worden wie je bent. كن ما تكن aslina dön. Basisschool. Onderwijs. Educatie

Worden wie je bent. كن ما تكن aslina dön. Basisschool. Onderwijs. Educatie Worden wie je bent Basisschool Onderwijs Educatie كن ما تكن aslina dön Historie stichting SIMON CvB in gesprek met team Kinderen zorgen voor planten op het schoolplein Sinds de jaren 80 zijn er in Nederland

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Wat betekenen onze scholen voor uw kind?

Wat betekenen onze scholen voor uw kind? نوكت نم نك Kim olduğunu öğren Wat betekenen onze scholen voor uw kind? Worden wie je bent Hilal (Zwolle) El Boukhari (Leerdam) De Tulp (Hengelo) Al-Ummah (Enschede) Bilal (Amersfoort) De Zonnebloem (Deventer)

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken.

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Welkom op de infoavond van groep 6 Even voorstellen Meester Dennis en zijn werkdagen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 3

Informatieboekje GROEP 3 Informatieboekje GROEP 3 Schooljaar 2015-2016 Informatie groep 3 De dag begint in groep 3 vaak met een inloopmoment. Vanaf 08.20 uur komen de kinderen in de klas en kiezen een activiteit van het planbord.

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2015-2016 Leerkracht: Nicole Koevoets Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het huiswerk genoteerd voor

Nadere informatie

Informatie boekje groep 4

Informatie boekje groep 4 Informatie boekje groep 4 Groepsinformatie groep 4 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 4 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 3 2017-2018 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 1. Inleiding

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4-5 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Informatieboekje voor groep 4/5 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad

Groep 7 Boerenpad. Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Groep 7 Boerenpad Informatieavond groep 7 Leerkracht van deze groep: Bas Zijderveld Algemene informatie Veel nieuwe leerstof. Goede werkhouding. Leren plannen (agenda). Repetities. Huiswerk/werkbladen

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 5 KENMERKEN

INFORMATIE GROEP 5 KENMERKEN INFORMATIE GROEP 5 KENMERKEN Groep 5..een tijd van veranderingen en groeien. Op de leeftijd van 8-9 jaar is het vaak zo dat kinderen enerzijds nog wel bij de kleintjes willen horen maar anderzijds voelen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012)

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Zelfstandig werken in groep 5: Op het bord worden de verschillende activiteiten in volgorde genoteerd. In wit zijn de instructiemomenten aangegeven. Met een rode

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 3

Informatieboekje GROEP 3 Informatieboekje GROEP 3 Schooljaar 2016-2017 Informatie groep 3 De dag begint in groep 3 vaak met een inloopmoment. Vanaf 08.20 uur komen de kinderen in de klas en kiezen een activiteit van het planbord.

Nadere informatie

Informatie avond groep 4/5

Informatie avond groep 4/5 Informatie avond groep 4/5 Aanspreekpunt: Groep 4 juf Tronchet (m.tronchet@as-p.nl) Groep 5 meester (h.bezemer@as-p.nl) Wie staat wanneer voor de groep: Morgen Middag Bijzonderheden Maandag Dinsdag Psalm

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7A SCHOOLJAAR 2017-2018 Leerkracht: Nicole Koevoets Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het huiswerk genoteerd voor

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 6 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 6 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 6. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

Informatieavond groep 4. Schooljaar

Informatieavond groep 4. Schooljaar Informatieavond groep 4 Schooljaar 2016-2017 Inhoud Samenwerken Informatie per leervak Algemene informatie Activiteiten met ouders Samenwerken Wij vinden het belangrijk dat we dit schooljaar met u samenwerken.

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

3. De organisatie van het onderwijs.

3. De organisatie van het onderwijs. 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De organisatie van de school. t Wold heeft zowel traditionele als moderne kenmerken. Traditioneel is de keuze voor jaarklassen, orde en regelmaat, een instructie

Nadere informatie

Informatieboekje. Middenbouw. Voor ouders en kinderen uit de middenbouw

Informatieboekje. Middenbouw. Voor ouders en kinderen uit de middenbouw Informatieboekje Middenbouw Voor ouders en kinderen uit de middenbouw Lezen In groep 3 en 4 is het leren lezen erg belangrijk. Kinderen moeten veel kilometers lezen om zo steeds vloeiender en foutloos

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

Bedir, voor kwaliteit en identiteit. Basisschool. Onderwijs. Educatie. Adres: Klarinetstraat 4, 5402 ZC Uden

Bedir, voor kwaliteit en identiteit. Basisschool. Onderwijs. Educatie. Adres: Klarinetstraat 4, 5402 ZC Uden Bedir, voor kwaliteit en identiteit Basisschool Onderwijs Educatie Adres: Klarinetstraat 4, 5402 ZC Uden Basisschool Bedir: Thuis voelen en jezelf zijn. Op basisschool Bedir bepaalt de islamitische levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

We zitten in groep 3!

We zitten in groep 3! We zitten in groep 3! Juf Ginette Juf Marushka regels afspraken gewoontes Tassen en spulletjes Eten en drinken Tassen netjes buiten zetten Spullen + huiswerk in de klas Iets kwijt? Laat het ons weten!

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 7a

Informatieavond. Groep 7a Informatieavond Groep 7a Opbouw van de avond Vakinhoudelijke informatie Bijzonderheden groep 7: 2015-2016 Rekenen Nieuwe methode Wereld in Getallen 4 Hoofdrekenen Cijferen Breuken Meten, tijd en geld Opbouw

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond van groep 7-8!

Welkom op de informatieavond van groep 7-8! Welkom op de informatieavond van groep 7-8! De onderwerpen van vanavond: De vakgebieden (Continu-)rooster en pauze Huiswerk Regels Verjaardagen Kamp Spullen meenemen Verzuim Rapporten en 10-minuten gesprekken

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Levensboom werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

Informatie groep 3 en 4

Informatie groep 3 en 4 Informatie groep 3 en 4 Hierbij even wat informatie over de dingen waar uw kind dit schooljaar mee te maken krijgt. Dit kan u helderheid verschaffen over wat de kinderen leren in groep 3 en 4. En ook hoe

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2016/2017

Informatieboekje Schooljaar 2016/2017 Informatieboekje Schooljaar 2016/2017 Beste ouder(s)/ verzorger(s) van groep 3, Dit informatieboekje brengt u op de hoogte van een aantal belangrijke zaken die in groep 3 aan bod komen, zoals inhoud van

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Algemene informatie. Diverse dingen:

Algemene informatie. Diverse dingen: Informatieboekje Groep 4/5 2011-2012 Algemene informatie Diverse dingen: Gedragsregels in en buiten de klas Samen met de juf hebben de kinderen klassenregels bedacht en ondertekend. Wij houden ons allemaal

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Het informatieboekje voor groep 5/7. In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke methodes we werken

Nadere informatie

Informatie avond groep 7

Informatie avond groep 7 Informatie avond groep 7 Technisch Lezen: Net als vorig jaar hebben wij 3x per week Estafette lezen. Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend het eerste half uur. Kinderen lezen hierbij op eigen niveau. Begrijpend

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Basisschool De Vlonder Heufkens LV UDEN

Basisschool De Vlonder Heufkens LV UDEN Basisschool De Vlonder Heufkens 502 5403 LV UDEN 0413 33 23 23 info@devlonder.nl www.devlonder.nl Wat doen we op de Vlonder in groep 7? Rekenen Methode Wereld in getallen Oriëntatie in de getallen - Getallen

Nadere informatie

Onderstaand treft u een aantal vragen aan met vier mogelijkheden ter beantwoording.

Onderstaand treft u een aantal vragen aan met vier mogelijkheden ter beantwoording. Kerkrade, maart 2015 Geachte ouder/verzorger, Wij willen voor onze school nieuwe beleidslijnen uitstippelen. Hieraan liggen onze gedachtes m.b.t. de ontwikkeling van de Doorkijk in de loop van de jaren

Nadere informatie

Wat doen we allemaal in groep 3?

Wat doen we allemaal in groep 3? Wat doen we allemaal in groep 3? Maandag en dinsdag: Juf Andrea Woensdag, donderdag en vrijdag: Juf Marije (In verband met het muziekproject zullen gedurende een aantal weken de maandagochtend door juf

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Groep 7, 2014-2015. Beste ouder(s)/verzorger(s), Groep 7, 2014-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder volgt belangrijke informatie over de groep waarin uw kind nu zit. Wij willen u dan ook vragen dit thuis eens op het gemak door te nemen. Belangrijke

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Informatiefolder groep 3

Informatiefolder groep 3 Informatiefolder groep 3 Door middel van deze informatiefolder hopen wij u een beeld te geven van wat uw kind leert in groep 3 en welke methodes wij daarvoor gebruiken. Heeft u na het lezen van deze folder

Nadere informatie

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster.

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Rekenen Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Leerlingaantallen. Maike. gr. 3

Groepen maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Leerlingaantallen. Maike. gr. 3 Informatie over groep 1/2 1. De leerkrachten van groep 1/2/3 en de weekindeling Dit jaar hebben we een combinatiegroep 1/2/3 gemaakt. De kinderen krijgen volgens onderstaand schema les van juf Romp, Britt

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 4 en

Nadere informatie

Omgang met regels Het hanteren van de klassen- en schoolregels waaronder de omgang met elkaar en het materiaal.

Omgang met regels Het hanteren van de klassen- en schoolregels waaronder de omgang met elkaar en het materiaal. Algemeen Zelfstandigheid Van uw kind wordt een bepaalde mate van zelfstandigheid in de groep verwacht. Kan uw kind zelfstandig aan het werk gaan, maar ook een bepaalde tijd zelfstandig aan een opdracht

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Informatie over groep 1/

Informatie over groep 1/ Informatie over groep 1/2 2016-2017 Van harte welkom op de Nicolaasschool en we wensen u en uw kind een fijne tijd. In groep 1/2 speelt een aantal ontwikkelingsaspecten een grote rol, maar de belangrijkste

Nadere informatie