Van zorgen voor naar zorgen dat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van zorgen voor naar zorgen dat"

Transcriptie

1 Van zorgen voor naar zorgen dat jaarbericht

2 Voorwoord 3 In dit Jaarbericht kunt u een aantal portretten van cliënten lezen. Verhalen over hun leven en toekomst. Een rode draad in deze verhalen is de eigen regie van cliënten. Zij zijn immers zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling en herstel. Een herstel dat gericht is op de toekomst. Dat is het uitgangspunt van de koers die wij hebben uitgezet. Wij willen nog betere zorg bieden door het versterken van de kracht van cliënten. Cliënten zijn meer dan hun probleem, ze hebben een verleden, ervaring, kennis, kinderen, een netwerk, dromen en talenten. Herstellen lukt beter als iemand zich vanuit die talenten en kracht, richt op de toekomst. Daar ligt de groei en de focus. We willen in een zo vroeg mogelijk stadium die kracht versterken, wanneer er nog geen sprake is van uitval. Dat doen we door dicht in de wijk, met netwerkpartners, preventief te werken. Een mooi voorbeeld is IRIS in de Buurt, een wijkgerichte aanpak in Arnhem die in 2013 ook navolging heeft gekregen in Ede. In die gevallen waar wel sprake is van uitval, willen we onder meer met integrale teams begeleiding en behandeling op maat bieden. Gericht op de vraag van de cliënt. Zo kort als mogelijk, zo lang als nodig en zoveel mogelijk ambulant. Dat doen we op een professionele manier. Bij Opvang en Wonen hanteren we de methodiek Herstelwerk en bij Behandeling de methodiek CRA. Uiteindelijk moeten mensen in eigen omgeving de draad weer kunnen oppakken. Een klinische opname, onderdak voor de nacht of wonen bij IrisZorg is pas aan de orde als die eigen omgeving er niet is of te onveilig is. IrisZorg Kronenburgsingel 545 Postbus 351, 6800 AJ Arnhem T E oplage Druk: Drukkerij Hodak Beekbergen, onderdeel van IrisZorg Fotografie: Niek Tricotteux (foto pagina 15: Peter Venema) Vormgeving: Madelief Brandsma grafisch ontwerp april 2013 In dit Jaarbericht kunt u lezen hoe IrisZorg in 2012 de eigen kracht van cliënten versterkt. Dat leest u in deze portretten, maar dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de uitgave van ons personeelsblad Facet dat in december is samengesteld en geschreven door cliënten. En u ziet het terug in onze website die we in 2012 hebben vernieuwd. Don Olthof en Wim Foppen Raad van Bestuur

3 4 De Social Club is nu mijn praatpaal 5 > Mark (35), ex-cliënt verslavingsbehandeling Mark was een aantal jaren verslaafd aan GHB. Op eigen kracht afkicken is niet mogelijk, dus deed hij dat in een kliniek. En dan sta je weer buiten, lichamelijk clean maar geestelijk nog 80 procent verslaafd. Ik wist dat veel ex-verslaafden aan GHB het niet alleen redden, dus daarom ben ik zelf al vooraf ondersteuning gaan zoeken. Ik kwam in contact met ervaringsdeskundigen van IrisZorg en kon meteen aansluiten bij de Social Club in Nijmegen. We praten over van alles: boeken, sport, vrijetijdsbesteding. En we bowlen, bbq-en, hebben de Kerstmarkt bezocht. Ik kan wel zeggen dat ik met een aantal mensen bevriend ben geraakt. In de kliniek zeiden ze: Trek niet teveel op met medepatiënten, herstellen moet je zelf doen, maar zonder de Social Club had ik het een stuk moeilijker gevonden. Ik heb zelf nog min of meer een vriendenkring, maar er zijn ook mensen die jarenlang op een zolderkamer wiet hebben zitten roken, de club haalt hen uit het isolement. Het belangrijkste wat ik afgelopen jaar heb geleerd, is om te praten. Eerder had ik GHB nodig om uit mijn schulp te komen, nu is de Social Club mijn praatpaal. Het valt me vaak op in bijeenkomsten met cliënten dat ze zeggen dat ze geen behoefte hebben aan alcohol of drugs. Daarna zie je de één na de ander terugvallen. Die behoefte aan alcohol of drugs gaat nog heel lang door, daar hoef je je niet voor te schamen. Ik ben mensen aan het overhalen om te sporten. Dat is mijn beste medicijn tegen de trek. Ik vind de inzet van ervaringsdeskundigheid een goede zet. Het is belangrijk om in gesprek te blijven met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Je moet niet vergeten waar je vandaan komt. Ik ben een verslaafde in herstel, ik zal nooit zeggen dat ik genezen ben. Ervaringsdeskundigheid Sinds 2012 heeft IrisZorg een ontwikkelcentrum voor ervaringsdeskundigheid en herstelondersteunende zorg waar zo n 20-tal (ex-)cliënten actief zijn. Ervaringsdeskundigen hebben hun eigen kennis en ervaringen met verslaving of dakloosheid aangevuld met cursussen en opleidingen en kunnen hun ervaringen goed presenteren. Naast Social Clubs zijn er buddy- en maatjes projecten die door ervaringsdeskundigen worden uitgevoerd. Ook geven ze voorlichting aan jongeren op scholen en aan cliënten in de klinieken van IrisZorg. Daarnaast nemen ervaringsdeskundigen deel aan zorginhoudelijke projectgroepen.

4 6 IRIS in de Buurt IRIS in de Buurt is actief in Arnhem en Ede en ondersteunt professionals en buurt bewoners bij het voorkomen en terugdringen van alcohol- en drugsgebruik en daaraan verbonden maatschappelijke problemen. Zo nodig begeleiden de adviseurs buurtbewoners naar passende hulpverlening. IRIS in de Buurt zit in de wijk en is bereikbaar voor iedereen met zorgen over middelengebruik (van zichzelf of een naaste). Teun en Lars gaan op bezoek bij Hans en Kim die sinds een tijdje samenwonen in het appartement van Hans in Arnhem. De adviseurs van IRIS in de Buurt ontvingen een telefoontje van de wijkagent, hij maakt zich zorgen over Hans en Kim. De politie is al een keer langs geweest wegens buurtoverlast, hij denkt dat er verslavende middelen in het spel zijn. In de portiek hangt de doordringende geur van cannabis. De adviseurs gaan poolshoogte nemen en proberen met de bewoners in gesprek te komen over het gebruik van verslavende middelen. Teun en Lars bellen aan bij het appartement; een slaperige Hans doet open. Kim ligt op de bank in de huiskamer van het kleine appartement. Aanvankelijk schrikken ze van het bezoek, maar ze willen wel met Teun en Lars praten. Naast het gebruik van cannabis drinken ze ook veel alcohol. Vooral Hans is een zware drinker. Het was niet de bedoeling om zoveel te gaan drinken en roken, maar dat is gewoon zo gekomen, bekent Hans. Beiden hebben het nodige meegemaakt in de afgelopen jaren. De verdovende werking van alcohol en cannabis liet hun problemen tijdelijk verdwijnen. 7 Het was niet de bedoeling om zoveel te gaan drinken en roken Hans (28) Kim (23), risicovolle gebruikers Hans ziet zelf ook in dat het zo niet verder kan, maar hij weet niet hoe hij eruit kan komen. Hij sleept Kim in zijn val mee. Teun en Lars adviseren Hans om in verslavingsbehandeling te gaan bij IrisZorg, Eén van de adviseurs kan de eerste keer meegaan als Hans dat wil. Met Kim plannen zij een nieuw gesprek, waarin zij tips krijgt om haar cannabisgebruik te beperken.

5 8 9 Werken met deze cliënten houdt me scherp > Koen Verbeet, medewerker verslavingsreclassering Als reclasseringswerker begeleid ik cliënten die van de rechter een straf opgelegd hebben gekregen en waarbij de rechter bepaald heeft dat er toezicht nodig is. Wij controleren of cliënten zich aan de straf houden en begeleiden ze naar zorg. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de behandeling van een verslaving of het vinden van een goede dagbesteding. Een prettige bijkomstigheid is dat IrisZorg verslavingsbehandeling, dagbesteding en werk en allerlei vormen van (woon)begeleiding onder één dak heeft. En als we de zorg niet hebben, zijn er korte lijnen met andere instellingen. De cliënten staan meestal zo n twee jaar onder toezicht van de Reclassering. Daarna begint het pas echt: dan moeten ze zich zonder begeleiding zien te redden. Soms zie je dat ze weer terugvallen in hun oude patroon en in aanraking komen met Justitie. Vooral de groep met complexe problematiek kan veel overlast veroorzaken. De gemeente Nijmegen is daarom zo n twee jaar geleden begonnen met het project aanpak (ex-)veelplegers. Het gaat om Casemanagement Plus, zoals dit zo mooi heet. Binnen het project werken gemeente, politie en IrisZorg intensief samen. Elke cliënt krijgt een vaste casemanager die met hem een individueel plan opstelt. We bouwen als het ware een vangnet om de cliënt. Als projectleider ben ik trots op de resultaten. Van de 21 cliënten in 2012 is 40% niet in aanraking geweest met Justitie. Voor deze complexe doelgroep is dat een prima uitkomst. Je ziet cliënten ook opbloeien omdat het wat beter met ze gaat. Mijn werk houdt me scherp en ik heb geleerd om me kwetsbaar op te stellen. De dynamiek en moeilijkheidsgraad maakt het werken bij IrisZorg Reclassering interessant. Ik vind het belangrijk om een netwerk aan goede contacten op te bouwen met bijvoorbeeld woningcorporaties en andere instellingen, zij staan meestal niet open voor onze doelgroep. Daarnaast heb ik prettige collega s en een goed en dynamisch team waarin we veel kunnen delen. Reclassering en Forensische Zorg In het arrondissement Arnhem is IrisZorg een erkende organisatie voor verslavingsreclassering. Reclassering vormt de schakel tussen Justitie en de zorg. De belangrijkste taken zijn het geven van advies en het houden van toezicht als onderdeel van een straf. Daarnaast biedt IrisZorg ook Forensische Zorg waarbij het gaat om het behandelen en begeleiden van mensen die een delict hebben gepleegd en daarnaast meervoudige problemen hebben.

6 Een stabiele basis voor mijn zoontje > Purdy (32), cliënt Crisisopvang Een aantal verhuisdozen staat al klaar. Over een week krijg ik mijn eigen huis en dan ga ik samen met mijn zoontje van drie een nieuw leven beginnen. Dan kan ook de hond weer bij ons wonen. Momenteel verblijft Purdy met haar zoontje in de Crisisopvang, de hond is bij haar ex-vriend. Ik ben blij dat ik goed contact met hem heb, hij is immers de vader van mijn kind. Maar samenwonen ging echt niet meer. We hadden veel ruzie en ik was constant bezig om zijn problemen op te lossen. Ik los liever mijn eigen problemen op. En dat is wat ik bij de Crisisopvang heb geleerd. Samen met mijn persoonlijk begeleider ben ik rond de tafel gaan zitten en hebben we een actieplan gemaakt met de dingen die ik wilde en moest aanpakken. Ik heb bijna alles zelf gedaan, maar als ik ergens niet uitkwam, heb ik om hulp gevraagd. Sommige dingen waren wel lastig. Formulieren zijn soms erg ingewikkeld en ik vond het moeilijk om naar de rechtbank te gaan voor het bewindvoerderschap. Maar hoe meer je zelf doet, hoe zekerder je wordt. Als alleenstaande moeder is het hard werken, maar ik wil mijn zoontje een stabiele basis geven. Als hij straks naar school gaat, wil ik meer gaan werken. Ik werk nu drie dagen en volg ook nog een opleiding. Als je in de Crisisopvang zit, hoef je je niet te schamen. Bovendien hoe meer je deelt, hoe vaker je hulp krijgt. Soms komt die hulp uit onverwachte hoek. Ik heb mijn collega s over mijn situatie in de Crisisopvang verteld. Toen ik ze vertelde dat ik weer een eigen huis kreeg, bood een collega spontaan aan om me te helpen bij de verhuizing. Methodiek Herstelwerk De cliënt centraal is het uitgangspunt van IrisZorg. Voor de verslavingsbehandeling werkte IrisZorg al met een cliëntgerichte methodiek: CRA. In 2012 is ook voor Opvang & Wonen een nieuwe methodiek ingevoerd: Herstelwerk. Het uitgangspunt is dat mensen vanuit eigen kracht kunnen herstellen. De focus ligt op wat mensen nog wel kunnen en niet op de tekortkomingen. Samen met iedere cliënt wordt een krachteninventarisatie opgesteld. Hieruit volgt een actieplan met haalbare doelen. De omgeving van de cliënt wordt hierbij zoveel mogelijk betrokken. De medewerkers van IrisZorg volgen een intensieve training in deze nieuwe methodiek.

7 Ik moet een uitlaatklep hebben > Brian (23), maakt gebruik van een netwerkmakelaar Nieuwe Buren Het project Nieuwe Buren in Apeldoorn is erop gericht om jongeren te ondersteunen bij de opbouw van een (nieuw) sociaal netwerk. Het gaat om jongeren die uitstromen uit een intramurale voorziening. Doel is om het netwerk om de jongere heen te vergroten, zoals (hernieuwd) contact met familie, sport of verenigingswerk. Zo krijgen jongeren een betere start met minder kans op terugval in oude gewoonten. Brian is 23 jaar en heeft al een reputatie als het gaat om criminele activiteiten. Hij wilde dit leven achter zich laten en een nieuwe start maken. Daarom kwam hij naar Apeldoorn. Wander Postma, netwerkmakelaar bij IrisZorg, helpt Brian vanuit het project Nieuwe Buren om een sociaal netwerk in de voor hem onbekende stad op te bouwen. Gisteren heb ik voor het eerst gewerkt in het buurthuis. Die oudjes zaten me meteen in de maling te nemen, toen ik vroeg of ze koffie wilden. Doe mij maar Irish Coffee, riep er één. Toen ik met de koffie kwam, zei hij Waar is de Irish nou?. In Ierland!, zei ik terug. Iedereen lachen. Brian doet één keer in de week vrijwilligerswerk in het buurthuis voor ouderen. Ik volg sinds afgelopen jaar een hospitality-opleiding tot servicemedewerker niveau twee. Daarnaast werk ik bij McDonalds. Dat bevalt goed. Ook doet Brian weer aan sport. Kickboksen, zijn oude hobby. Ik moet een uitlaatklep hebben. Wander en hij zijn samen gegaan. Ik was kapot! Ik had twee jaar niks gedaan!, roept Brian uit. Brian kwam vorig jaar met IrisZorg in contact. Meteen maakten ze concrete afspraken over de vrijetijdsbesteding die Brian wilde doen. Wander: Hoe sneller je knopen doorhakt, hoe meer profijt je ervan hebt. Zo kom je in een positieve flow en kom je vanzelf de goede mensen tegen. De bal ligt nu bij Brian. Al houdt hij er maar één vriend aan over, dan is het al goed. Brian heeft veel aan de begeleiding gehad. Ik zou zelf niet gezien hebben wat ik moest doen. Ik moet bezig blijven, anders doe ik domme dingen. Ik ga zeker door!

8 14 FACT-team is een geoliede machine FACT De doelgroep van het FACT-team bestaat uit cliënten die problemen hebben op bijna alle leefgebieden: wonen, financiën, werk, relaties en gezondheid, gecombineerd met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. De cliënten zijn zorgmijders. Vaak zijn er al veel pogingen gedaan om de cliënten in zorg en begeleiding te krijgen en te houden. Het FACT-team Nijmegen werkt intensief met 400 cliënten. Jaarlijks stromen 100 cliënten uit. Gemiddeld blijven ze vier jaar onder begeleiding van het FACT-team. 15 > Lex van Schijndel, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, Propersona Sinds anderhalf jaar is het FACT-team in Nijmegen actief. FACT staat voor Functie ACT (Functie Assertive Community Treatment) en is een samenwerkingsverband tussen IrisZorg, Propersona en GGD. FACT richt zich op mensen met een ernstige psychische aandoening in combinatie met verslaving. Lex van Schijndel van Propersona werkt al tien jaar met deze doelgroep. De zorg voor dakloze verslaafden heb ik met sprongen vooruit zien gaan. Door intensieve samenwerking tussen de psychiatrie, de GGD en IrisZorg is er in Nijmegen geen overlast meer van daklozen en weten de cliënten de zorg goed te vinden. Nijmegen is een veilige stad geworden. Het FACT-team werkt als een goed geoliede machine, er zijn geen verschillen tussen de medewerkers van verschillende organisaties (totaal 18 fte). Dat moet ook wel als er 400 cliënten te bedienen zijn. Iedere dag is er een zogenaamd digibord overleg, waarin drie categorieën cliënten worden besproken. De eerste categorie is het zwaarst en vraagt de meeste zorg. De andere categorieën zijn lichter en komen minder vaak per week aan bod, maar worden evengoed scherp in de gaten gehouden. Je probeert cliënten met kleine stapjes op een hoger niveau te tillen. Een dakloze psychiatrische patiënt die op straat sliep, maar nu in een voorziening is opgenomen. Een vrouw die al jaren alcoholverslaafd is, maar graag haar kinderen wil bezoeken. Dan ga je als hulpverlener mee en zorg je er samen voor dat ze een beetje toonbaar is. Uiteindelijk merk je dat er meer bespreekbaar gaat worden met deze cliënten. Het uiteindelijke doel is dat cliënten zelfredzamer worden, maar dat is lang niet voor iedereen haalbaar. Soms zijn stabiliseren en het kunnen bieden van duidelijke kaders al belangrijke stappen.

9 16 Soms had ik wel drie afspraken per week 17 > Luuk (43), ex-cliënt verslavingsbehandeling In het begin had ik helemaal niet in de gaten dat ik een alcoholprobleem had. Ik kreeg steeds vaker ruzie met mijn vrouw en dochter omdat ik nergens meer zin in had, behalve om bier te drinken. Ik dronk er zo n vijftien per dag. Toen mijn werkgever me op het matje riep over mijn functioneren, realiseerde ik me dat mijn drankgebruik te ver ging en ben ik naar de huisarts gegaan. Hij heeft me doorverwezen naar IrisZorg. Ambulante verslavingsbehandeling In 2012 heeft IrisZorg ingezet op meer en intensievere ambulante behandelingen. Het aantal bedden in de klinieken voor volwassenen is verminderd met 30%. Cliënten worden zoveel mogelijk in hun eigen omgeving en op de poliklinieken behandeld. Elke behandeling start met een commitmentfase. Tijdens twee gesprekken blijkt of een cliënt tijd wil en kan vrijmaken voor een behandeling. Deze fase is bedoeld om te voorkomen dat cliënten voortijdig stoppen met hun behandeling. De nieuwe aanpak blijkt effect te hebben: meer mensen maken hun behandeling af in kortere tijd. Ik vond het eerlijk gezegd lastig om die stap te maken. Tijdens het eerste gesprek met mijn behandelaar Miranda liet ze me nadenken over de vraag of ik echt gemotiveerd was om iets aan mijn drankgebruik te doen. Behoorlijk confronterend, maar het hielp me bij de beslissing om er echt iets aan te doen. Er volgde een intensief traject. Soms had ik wel drie afspraken per week. Het ging met vallen en opstaan. Het lukte me niet meteen om mijn biertjes te laten staan en daar voelde ik me dan weer schuldig over. Ik hoefde gelukkig niet opgenomen te worden, maar leerde dingen die ik gelijk thuis kon toepassen. Ook mijn vrouw en dochter werden betrokken bij de behandeling. Dat betekende dat ik mijn dochter moest laten zien dat ik helemaal niet die sterke vader was die ik wilde zijn. Tijdens de behandeling kwam ik er achter dat ik vooral dronk omdat ik heel onzeker ben in mijn werk. Met Miranda heb ik het gesprek geoefend dat ik moest voeren met mijn leidinggevende. Daardoor was ik sterk genoeg om dit gesprek aan te gaan. De behandeling duurde drie maanden. Het gaat nu een half jaar goed met me.

10 18 De rust van een eigen kamer bevalt goed > Kars (52), cliënt Beschermd Wonen, Remisestraat Arnhem 19 Ik ben opgegroeid in een woonwagenkamp. Door pech in mijn relaties en verkeerde keuzes ben ik gaan drinken. Dit leidde tot een zware alcoholverslaving, waardoor ik op straat belandde. De afgelopen jaren heb ik diverse opvangvoorzieningen van binnen gezien. Omdat mijn broer in een opvangvoorziening in Arnhem verbleef, ben ik daar ook heen gegaan. Ik was inmiddels gestopt met drinken en wilde hem graag helpen. In de zomer van 2012 werd de opvang aan de Remisestraat verbouwd tot een Doorstroomvoorziening met op de bovenste verdieping kamers voor Beschermd Wonen. Mijn broer en ik kregen hier ieder een eigen kamer. De rust van een eigen kamer bevalt goed. Het is fijn dat als me iets dwars zit, ik er direct met mijn persoonlijk begeleider over kan praten. Met de hulp van haar probeer ik mijn leven weer op orde te krijgen. Zo ben ik bezig met schuldsanering. Zodra dat rond is, kan ik wat voor mezelf gaan zoeken en ben ik hier weg. Dan is er weer ruimte voor iemand anders. Ik zit niet graag stil, ben actief. Zo ga ik overdag bijvoorbeeld op zoek naar oud ijzer. Daarnaast help ik anderen graag. Als ik weer op mezelf woon, zou ik graag een klusbedrijf willen beginnen. Ik ben namelijk erg handig. Ik heb fouten gemaakt in mijn leven. Dit wil ik nu herstellen. Met mijn moeder bel ik iedere week, anders maakt ze zich zorgen. Helaas is mijn broer onlangs door een ongeluk om het leven gekomen. Ik heb weinig contact met mijn kinderen. Ik heb ze nu niets te bieden. Als ik alles op orde heb, dan heb ik weer rust en tijd om deze contacten op te pakken. Doorstroomvoorziening Arnhem Onder het motto Minder opvang, beter leven heeft de gemeente Arnhem een reeks veranderingen doorgevoerd in het beleid rond de opvang van dak- en thuislozen. In het voorjaar van 2012 zijn de Nacht- en de Dagopvang gesloten en zijn samengevoegd tot een nieuwe Doorstroomvoorziening. Het doel is dat cliënten zo snel mogelijk doorstromen naar een goede woonplek. In het pand van de Doorstroomvoorziening zijn ook 16 appartementen gerealiseerd voor Beschermd Wonen bestemd voor mensen met complexe problemen. Meestal kampen ze met een langdurige verslaving. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig en stap voor stap werken de cliënten aan herstel.

11 kort > apeldoorn - Uitbreiding aantal plaatsen in de Crisisopvang Jongeren van 6 naar 8. - Realisatie 3 tijdelijke plekken voor de opvang van zwerfjongeren in Beekbergen. - Deelname aan FACT-team van GGNet. > arnhem - De aparte voorzieningen voor Dagopvang en Nachtopvang zijn op 1 juli gesloten en samengevoegd tot een nieuwe Doorstroomvoorziening. - Opening Doorstroomvoorziening aan de Remisestraat. - Sluiting pand van de Crisisopvang aan de Eusebiusbuitensingel. - Opening Tijdelijke Opvang Gezinnen met 6 appartementen en kantoorruimte. - Start verbouwing kliniek Groningensingel tot appartementen voor Beschermd Wonen. Afronding in > doetinchem - Het bestaande pand aan de Terborgseweg dat IrisZorg heeft gekocht, is opgeknapt en er is kantoorruimte gerealiseerd voor medewerkers IrisZorg. - Realisatie nieuwbouw achter het pand aan de Terborgseweg voor Beschermd Wonen met 33 plekken. Start verbouwing in > harderwijk - Start Filmschool: scholing en dagbestedingsproject waar cliënten op hun eigen niveau aan de slag kunnen bij het maken van een film. De Filmschool maakt korte filmproducties voor bedrijven en instellingen. > nijmegen - Realisatie van 37 appartementen voor Beschermd Wonen in pand Dag- en Nachtopvang (ook wel MFC genoemd). - Duurzame oplossing voor de opvang van zwerfjongeren SAM ingezet. - Start Oog voor Talent: werkcorporatie om inwoners van Nijmegen met een WWBuitkering weer bij het arbeidsproces te betrekken. > lelystad - Start realisatie van een nieuwe woonvoorziening met 45 appartementen, in nauw overleg met gemeente en direct omwonenden. > verslavingsbehandeling Meer mensen maken hun behandeling af, komen naar afspraken en ronden hun behandeling in kortere tijd af. - Het aantal cliënten dat de behandeling niet afmaakt is gedaald van 33% naar 20%. - Het aantal cliënten dat niet komt opdagen bij afspraken is gedaald van 15% naar 7,5%. - Het aantal klinische bedden is gedaald met 28%. - Het aantal gemiddelde verblijfsdagen is afgenomen van 90 tot 60 dagen. - De gemiddelde totale behandeldoorlooptijd is afgenomen van gemiddeld 11 maanden naar 6 maanden. - ROM (Routine Outcome Monitoring): medewerkers zijn getraind in een nieuwe, ook voor cliënten toegankelijke, digitale tool. - Verhuizing team Reclassering Arnhem naar pand van Reclassering Nederland. - Plan Morgen voor mensen die gebaat zijn bij een kortdurende intensieve behandeling, behaalt een tevredenheidscijfer van een 8. > preventie - Ontwikkeling Nazorgtraject ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk voor jongeren onder de 16 jaar die na alcoholgebruik in het ziekenhuis zijn beland. > onderzoek - Publicatie Tendens , Trends in wonen, werken en middelengebruik. - Uit het Imago-onderzoek blijkt dat IrisZorg een overwegend positief imago heeft bij cliënten, financiers en verwijzers. - Onderzoek naar mogelijkheden van verslaafde patiënten met Transcraniële Magnetische Stimulatie. - Publicatie in Tijdschrift voor Psychiatrie (oktober 2012) over alcoholafhankelijkheid bij ongemotiveerde patiënten die zijn behandeld na een rechterlijke machtiging. - Promotieonderzoek naar werking EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). > iriszorg algemeen - Ontwikkeling IrisZorg Kwaliteitsnorm voor producten: cliënten kunnen overal dezelfde kwaliteit verwachten. - Veiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt. In 2012 zijn onder meer 49 ontruimingsoefeningen gehouden, 36 personen opgeleid tot beheerder van de installaties en 25 afdelingen hebben een BHV training uitgevoerd. - IrisZorg behaalt in de Social Media Monitor Zorg (editie GGZ) de 7de plek van de 133 instellingen. - Campagne voor werving nieuw personeel levert een Magneet nominatie op voor de meest creatieve arbeidsmarktcampagne in Nederland. 21

12 22 IrisZorg in het kort Cliënten (2012) Verslavingszorg 52% Maatschappelijke Opvang 41% 23 Reclassering 7% IrisZorg: zet zich in voor mensen die grip op hun leven willen krijgen of behouden, omdat ze problemen hebben op gebied van huisvesting, financiën, werk, relaties en/of een verslaving. Totaal cliënten is er voor jongeren, volwassenen en gezinnen. biedt trajecten voor wonen, werken en verslavingsbehandeling. richt zich op het versterken van de eigen kracht van mensen. betrekt de omgeving van cliënten bij de behandeling en begeleiding. investeert in preventie en onderzoek. is een erkende organisatie voor verslavingsreclassering in het arrondissement Arnhem. heeft 60 vestigingen in Gelderland, een deel van Overijssel en Flevoland. heeft 1460 medewerkers in dienst: maatschappelijk werkers, groepsleiders, artsen, psychologen, psychiaters, activiteitenbegeleiders, (psychiatrisch) verpleegkundigen en sociotherapeuten. Cliënten Maatschappelijke Opvang naar type voorziening (2012) Dagopvang 37% Nachtopvang 16% Begeleid Wonen 12% Crisisopvang 12% Woonvoorzieningen 12% Outreachende MO 11% Totaal cliënten Financiën (2012) Cliënten Verslavingszorg naar primaire problematiek (2012) Zorgkantoren AWBZ 30% Zorgverzekeraars ZVW 29% Gemeenten WMO 26% Overig 9% Justitie - reclassering 4% Justitie - forensisch 2% Totaal 94,5 miljoen Alcohol 42% Harddrugs 31% Cannabis 19% Anders 5% Gokken 3% Totaal cliënten

13 IrisZorg IrisZorg zet zich in voor mensen die grip op hun leven willen krijgen of behouden. Problemen op gebied van huisvesting, financiën, werk, relaties en/of een verslaving kunnen ertoe leiden dat het leven anders loopt dan gewenst. Onze zorgverlening richt zich op het versterken van de eigen kracht van mensen. Vanuit positieve ervaringen en kwaliteiten werken aan herstel en groei. De omgeving van cliënten wordt hier nauw bij betrokken. Bij IrisZorg zijn jongeren, volwassenen en gezinnen welkom bij 60 vestigingen in Gelderland, een deel van Overijssel en Flevoland.

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren RVT 13.015 Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013

Nadere informatie

Colofon Arcuris Maatschappelijke Opvang, Loenenseweg 44, 7361 GC Beekbergen Telefoon (055) 201 10 00 Fax (055) 506 33 36

Colofon Arcuris Maatschappelijke Opvang, Loenenseweg 44, 7361 GC Beekbergen Telefoon (055) 201 10 00 Fax (055) 506 33 36 JA ARVERSL AG 2005 Colofon Arcuris Maatschappelijke Opvang, Loenenseweg 44, 7361 GC Beekbergen Telefoon (055) 201 10 00 Fax (055) 506 33 36 E-mail raadvanbestuur@arcuris.nl Website www.arcuris.nl Samenstelling

Nadere informatie

Buiten gebaande paden

Buiten gebaande paden Buiten gebaande paden Buiten gebaande paden De werkingskracht van presentie bij zwerfjongeren 1 Colofon Kwintes, Zeist, 2011 Alle rechten voorbehouden ISBN/EAN: 978-94-90841-04-1 Samenstelling en redactie

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Stichting IrisZorg. Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 28 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d.

Jaardocument 2014. Stichting IrisZorg. Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 28 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. Jaardocument 2014 Stichting IrisZorg Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 28 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 29 mei 2015 IrisZorg 1 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 INHOUD

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 INHOUD Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 2 JAARVERSLAG STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 2009 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Nadere informatie

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Tugba, 12 jaar Nieuw Portfolio Hans Karstel: De veranderingen brengen nieuwe kansen met zich mee. het portret van Esmiralda Meertens in gesprek met Hoefsloot &

Nadere informatie

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl GGzE jaargang 9 nummer 4 2014 www.ggze.nl GGzE behaalt Planetreelabel - Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar. Negende jaargang nr. 4 2014. Oplage: 1.250 exemplaren. Het volgende nummer verschijnt

Nadere informatie

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor

bijdehand Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Jaargang 1 Nummer 1 bijdehand Magazine van Bureau Jeugdzorg Gelderland Interview met minister Rouvoet De Stelling: Ook mishandelende ouders hebben het beste met hun kind voor Spoedeisende zorg brengt direct

Nadere informatie

Tactus Verslavingszorg. Tactus Publieksbrochure

Tactus Verslavingszorg. Tactus Publieksbrochure Tactus Verslavingszorg Tactus Publieksbrochure Tactus Verslavingszorg is specialist op het terrein van de verslavingszorg. We bieden hulp aan mensen die in de problemen komen door alcohol, drugs, medicijnen,

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

Goed bezig! GGz jongeren over opleiding en werk. Annemarie Kolenberg

Goed bezig! GGz jongeren over opleiding en werk. Annemarie Kolenberg Goed bezig! GGz jongeren over opleiding en werk Annemarie Kolenberg COLOFON In opdracht van het LPGGz gemaakt. Financieel mogelijk gemaakt door het Fonds Psychische Gezondheid Interviews, tekst en redactie:

Nadere informatie

Sámen met gezinnen. In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent. Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst.

Sámen met gezinnen. In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent. Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst. 1 Sámen met gezinnen Pagina 4 In de jeugdzorg hangt succes af van wie je bent Pagina 14 Jeugdbescherming Gelderland presenteert het Team van de Toekomst Pagina 20 Magazine van Jeugdbescherming Gelderland

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

SPELEND LEREN STOPPEN AFKICKEN IS AFSCHEIDNEMEN MAAR ALS JE GEBRUIKT VERLIES JE MEER MIJN ZOON TROK AAN DE BEL HET VERHAAL VAN EEN OMSLAG

SPELEND LEREN STOPPEN AFKICKEN IS AFSCHEIDNEMEN MAAR ALS JE GEBRUIKT VERLIES JE MEER MIJN ZOON TROK AAN DE BEL HET VERHAAL VAN EEN OMSLAG het magazine van verslavingszorg noord nederland jaargang 2, nr. 3 2012 AFKICKEN IS AFSCHEIDNEMEN MAAR ALS JE GEBRUIKT VERLIES JE MEER MIJN ZOON TROK AAN DE BEL HET VERHAAL VAN EEN OMSLAG COVERSTORY PSYCHOMOTORE

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. De respondenten 3. 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4. 4. Bijkomende redenen?* 5

1. Inleiding 2. 2. De respondenten 3. 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4. 4. Bijkomende redenen?* 5 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. De respondenten 3 3. Directe aanleiding voor dakloosheid? 4 4. Bijkomende redenen?* 5 5. Hoe wil je wonen? Wat heb je daarbij vooral nodig? 7 6. Wat heb je daarnaast

Nadere informatie

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014

DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 DUURZAAM VERBONDEN JAARBERICHT 2014 MEE Gelderse Poort Jaarbericht 2014 1 VOORAF Ik voel me trots. En tevreden. Trots dat het merendeel van onze consulenten in staat is gebleken hun plek te vinden in de

Nadere informatie

GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald. Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo. Actief aan de slag met suïcidepreventie

GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald. Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo. Actief aan de slag met suïcidepreventie jaargang 10 nummer 2 2015 www.ggze.nl GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo Actief aan de slag met suïcidepreventie Colofon Dit magazine verschijnt

Nadere informatie

Persoonlijk herstel van cliënten in de maatschappelijke opvang Timmermans, Hanneke; Venema, J.H.; Brouwers, Evelien; van Nieuwenhuizen, Chijs

Persoonlijk herstel van cliënten in de maatschappelijke opvang Timmermans, Hanneke; Venema, J.H.; Brouwers, Evelien; van Nieuwenhuizen, Chijs Tilburg University Timmermans, Hanneke; Venema, J.H.; Brouwers, Evelien; van Nieuwenhuizen, Chijs Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2013 Link to publication

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de

Ben jij klaar voor de 4 SCHOLING Els, Karin en Nathalie hadden al jarenlange ervaring in de jeugdzorg toen ze ambulant hulpverlener werden. Ze praten over veranderen, meebewegen, werkdruk, persoonlijke groei en de toekomst.

Nadere informatie

Kadans in beweging. 21 jaar kadans

Kadans in beweging. 21 jaar kadans Kadans, eenentwintig jaar Kadans biedt beschermd wonen voor jongeren met psychiatrische problematiek en is in zijn opzet altijd tamelijk uniek geweest. Als onderdeel van de Stichting Anton Constandse voorziet

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Jaarverslag. Gevaarlijke papieren. Op hoofdlijnen en op details. Trots dat ik uit Nijmegen kom. Interculturalisering is noodzaak

Jaarverslag. Gevaarlijke papieren. Op hoofdlijnen en op details. Trots dat ik uit Nijmegen kom. Interculturalisering is noodzaak Jaarverslag 2010 Gevaarlijke papieren Stabiliteit en rust door schuldhulpverlening Op hoofdlijnen en op details Expertise materiële dienstverlening is belangrijk Trots dat ik uit Nijmegen kom De schouders

Nadere informatie

Gebruiksruimten in Nederland

Gebruiksruimten in Nederland Gebruiksruimten in Nederland Trends en ontwikkelingen 2001-2003 Resultaten Scoren 2004 Gebruiksruimten in Nederland Inhoudsopgave 3 Trends en ontwikkelingen 2001-2003 1 2 3 4 5 6 Inleiding 5 Activiteiten

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio

Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio Uitvoeringsprogramma Minder Opvang, Beter Leven 2013 Herstructurering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg in Arnhem en de regio Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Arnhem, 6 november

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van een uitgave van leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl De partners van Leo Kannerhuis Nederland Parnassia Groep regio Zuid-Holland en Zeeland www.parnassia.nl GGZ Noord-Holland-Noord regio

Nadere informatie