Jij en ik... jaarbericht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jij en ik... jaarbericht 2014-2015"

Transcriptie

1 Jij en ik... jaarbericht

2 Voorwoord 3 Het jaarbericht van IrisZorg heeft als titel Jij en ik Met Jij en ik bedoelen we onze cliënten, familieleden, medewerkers, onze netwerkpartners, gemeenten, vrijwilligers, zorgverzekeraars, onze ervaringsdeskundigen, enzovoorts. Jij en ik werken samen aan het herstel van onze cliënten. Met de cliënten als regisseur. In dit jaarbericht leest u verhalen over Jij en ik Liesbeth vertelt over haar zoon Mark die verslaafd was aan cannabis en de gezinstherapie die ze daarom samen hebben gevolgd. En Lydia en Marja vertellen over hun bijzondere band als maatjes. Verder leest u in dit jaarbericht ook verhalen over onze methodieken CRA, Herstelwerk en FACT. Al onze methodieken gaan uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van onze cliënten, en het versterken van hun eigen kracht. De verhalen van Johannes en Jeroen zijn hier mooie voorbeelden van. IrisZorg Kronenburgsingel 545 Postbus 351, 6800 AJ Arnhem T E was geen gemakkelijk jaar voor IrisZorg. Alles stond in het teken van de reorganisatie, waarover u in dit jaarbericht ook meer leest. IrisZorg is afgenomen in personele bezetting, met name in management en ondersteuning. Ook werken we vanaf 2015 in een andere organisatiestructuur, met een efficiënter zorgproces en met zelforganiserende teams. U kunt zich voorstellen wat voor impact een dergelijke reorganisatie heeft. Het verandertraject is achter de rug, we zijn al een eindje onderweg in Een jaar waarin onze nieuwe organisatie verder vorm krijgt in een veranderend zorglandschap. Door de flexibiliteit van onze nieuwe organisatie kunnen we in de toekomst goed inspelen op de wensen van onze cliënten, financiers en netwerkpartners. Maar bovenal willen we kwalitatief goede zorg blijven leveren aan een kwetsbare groep in de samenleving: mensen met een verslaving en complexe problematiek. oplage We wensen u veel leesplezier! Druk: Drukkerij Hodak Beekbergen, onderdeel van IrisZorg Fotografie: Niek Tricotteux, Peter Venema (pag. 6), 123RF (pag. 13) Vormgeving: Madelief Brandsma grafisch ontwerp Don Olthof & Wim Foppen Raad van Bestuur IrisZorg mei 2015

3 4 Effectieve aanpak voor complexe doelgroep Natasja (ambulant behandelaar) en Elma (verpleegkundig specialist) zijn onderdeel van een FACT-team in de regio Arnhem. Het team biedt zorg aan ongeveer 200 cliënten met problemen op bijna alle leefgebieden. Natasja: Het gaat altijd om mensen met langdurige en complexe verslavings- en psychiatrische problemen. Bijvoorbeeld wanneer iemand al langdurig alcoholverslaafd is, zijn post niet meer openmaakt, zichzelf verwaarloost en zijn huis niet meer uit komt. Zo iemand vindt de weg naar de hulpverlening niet zelf. Dus dan gaan we er naartoe. 5 FACT-teams hebben een zogenaamde shared caseload. Elma: We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onze cliënten. Behandelaren zijn het eerste aanspreekpunt, maar cliënten krijgen ook te maken met andere medewerkers wanneer ze hulpvragen hebben op leefgebieden zoals gezondheid of werk. Een verpleegkundige kijkt dan met de somatische blik: eet je wel goed, heb je je pillen ingenomen? Een maatschappelijk hulpverlener zorgt voor de begeleiding, en kijkt meer naar dagbesteding en dagstructuur. Juist omdat we een team zijn met verschillende disciplines, kunnen we effectieve zorg bieden. Het doel is dat cliënten zelfredzamer worden, maar voor sommigen is stabiliseren ook al een grote stap. FACT FACT-teams zetten zich in voor zorgmijdende cliënten met complexe problemen. FACT staat voor een outreachende en assertieve benadering van de hulpverleners. Ze gaan naar de cliënten toe. De teams zijn multidisciplinair, dat betekent dat begeleiding, hulp en verslavingsbehandeling binnen één team geboden wordt. Uit onderzoek blijkt dat werken in FACT-teams zeer effectief is. In 2014 zijn IrisZorgteams uit Arnhem, Rivierenland en Doetinchem en ook het Jeugd-FACT uit Nijmegen gecertificeerd. Passie Natasja: Afgelopen jaar hebben we toegewerkt naar onze certificering door het CCAF (Centrum Cerificering Act en Fact). Zo n keurmerk is belangrijk want het zegt iets over de kwaliteit en werkwijze van je team. We hebben hard gewerkt aan onze deskundigheidsbevordering, en trainingen gevolgd op het gebied van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, CRA, motiverende gesprekstechnieken, herstelwerk en omgaan met persoonlijkheidsstoor nissen. Het traject was best een uitdaging, want we hadden ook te maken met de reorganisatie van IrisZorg en de overgang naar zelforganisatie. Maar we hebben het certificaat gehaald! Helemaal op eigen kracht. Daar zijn we als team erg trots op! Van het CCAF kregen we terug dat we een deskundig team zijn met veel passie. Natuurlijk zijn er ook nog enkele verbeterpunten. Daar gaan we aan werken zodat onze aanpak nog verder verbetert.

4 6 Ik krijg veel meer ruimte In 2014 heeft IrisZorg de methodiek Herstelwerk ingevoerd. Herstelwerk gaat uit van de eigen kracht van de cliënt. De cliënt gaat op zoek naar zijn kwaliteiten en mogelijkheden en formuleert haalbare doelen op gebieden als huisvesting, financiën, werk en relaties. De begeleiders coachen de cliënten. Johannes verblijft nu 3,5 jaar bij IrisZorg en vertelt over zijn ervaringen. 7 Herstelwerk In 2014 zijn zo n 675 medewerkers getraind in de methodiek Herstelwerk. Het gaat om zowel hulpverleners en begeleiders als medewerkers die werken in ondersteunende functies. We gebruiken deze methodiek voor cliënten met problemen op het gebied van opvang en wonen. Naast Herstelwerk gebruikt IrisZorg de methodiek CRA (Community Reinforcement Approach) voor de behandeling van mensen met een verslavingsprobleem. Beide methodieken hebben veel overeenkomsten en gaan uit van de eigen kracht van cliënten. Voor de invoering van Herstelwerk leek alles wel strenger. Als je je niet aan de afspraken hield, dan had je een probleem. Ik liet me alles ook lekker aanleunen en wachtte af tot de begeleiding van IrisZorg vertelde wat er moest gebeuren. Nu krijg ik veel meer ruimte en moet ik zelf initiatieven nemen. Samen met mijn begeleider Inez heb ik een krachteninventarisatie gemaakt waarbij de nadruk ligt op de dingen die ik wel kan. In mijn actieplan staan de doelen die ik wil bereiken. Van elk doel maak ik een plan met de stappen die ik moet zetten. Als je kijkt naar het vinden van een eigen woning, dan heb ik de volgende stappen moeten zetten: nadenken over het soort huis dat ik wil, wat mag het maximaal kosten, hoe moet ik me inschrijven, welke formulieren heb ik nodig, enzovoort. Zodra ik een stap gemaakt heb, streep ik die weg en ga ik werken aan de volgende stap. Het werken met lijstjes werkt voor mij erg goed. Ik kan goed terugkijken naar wat ik al bereikt heb. Het contact met mijn begeleider is ook veranderd. Het is nu veel gelijkwaardiger. Eerder nam zij veel van me over. Nu vraag ik haar advies als ik dat nodig vind. We praten ook veel dieper op de dingen door. Hier heb ik geleerd om zelfstandig te zijn. Mijn zaken heb ik nu op orde. Over een aantal weken verhuis ik naar mijn eigen woning. Daar kijk ik naar uit, maar ik vind het ook heel spannend. Een huis helemaal voor mezelf! Ik ben druk bezig om werk te vinden, maar dat gaat zeker lukken. Gelukkig houd ik het eerste jaar nog wekelijkse begeleiding van IrisZorg.

5 8 Cliënten bepalen zelf welke doelen ze willen halen 9 Olivira Candido de Souza was vorig jaar in augustus de eerste Nederlandse CRA-supervisor. Zij helpt collega s in de verslavingsbehandeling met het juist uitvoeren van de behandeltechniek Community Reïnforcement Approach (CRA) en zorgt voor een goede implementatie. Ik ben al 8 jaar ambulant behandelaar en werk met motiverende gespreksvoering. Toen ik van CRA hoorde, zo n 4 jaar geleden, voelde ik me er meteen tot aangetrokken. Ik vind het doelgericht en praktisch. Bovendien gaat de CRA uit van een gelijkwaardige verhouding tussen patiënt en behandelaar. De CRA is een van oorsprong Amerikaanse methode. Het biedt concrete handvatten voor het gesprek met de cliënt. We trainen gericht met vaardigheden, er is huiswerk en je praat over obstakels en positieve bekrachtigers. Dat zijn belangrijke drijfveren van de cliënt om dingen anders aan te pakken in zijn leven. We zoeken naar activiteiten die net zo bevredigend zijn als het middelengebruik. Zo kunnen we haalbare doelen stellen. Het geeft cliënten een gevoel van autonomie en zelfvertrouwen als het gelukt is om het doel te halen. Als supervisor geef ik werkbegeleiding aan teams van de poliklinieken en klinieken. Ik beantwoord vragen over het toepassen van de CRA, maar ook doen we bijvoorbeeld rollenspellen naar aanleiding van cases. Je moet als behandelaar aan veel dingen tegelijk denken: het proces goed doorlopen en tegelijk aandacht aan de cliënt besteden. De CRA is een evidence based behandeling. Ik ben blij dat dit in Nederland nu ook aangetoond is. De behandeling is korter en dus kostenbesparend. Het past in deze tijdgeest dat behandeling een duidelijk eindpunt heeft. We vertellen niet wat cliënten moeten doen, hij of zij vraagt hulp voor een probleem. Welk probleem aangepakt wordt, dat bepaalt de cliënt zelf. Community Reïnforcement Approach IrisZorg gebruikt CRA (Community Reïnforcement Approach) voor de behandeling van cliënten met verslavingsproblemen. Het doel van deze behandelmethode is dat cliënten weer plezier beleven aan alledaagse dingen van het leven, zonder het gebruik van alcohol, drugs of te hoeven gamen of gokken. De CRA gaat er vanuit dat verslaving bestaat uit biologische, psychische en sociale factoren. Tijdens de behandeling is er aandacht voor al deze factoren. Onderzoek van het Zorginstituut Nederland (ZiN) wees in november 2014 uit dat de CRA bewezen effectief is.

6 10 11 Sommige mensen zijn nog niet klaar om helemaal zelfstandig te wonen, maar kunnen met minimale begeleiding toch op eigen benen staan. Jeroen (38) huurt een appartement van IrisZorg in Lelystad. Ik woon hier zelfstandig en regel mijn eigen zaken. Ik woon hier zelfstandig Scheiden wonen en zorg In 2014 is het scheiden van wonen en zorg doorgevoerd bij de voorzieningen van IrisZorg. We hebben de inzet van personeel en de werkwijze hierop aangepast. Onze nieuwste voorziening De Gondel in Lelystad is hier een mooi voorbeeld van. Daarin zijn appartementen gebouwd (bewust onder de huur subsidiegrens) die cliënten - los van zorg - kunnen huren van IrisZorg. Jeroen heeft een zware periode achter de rug. Hij raakte werkeloos en had psychische problemen met als gevolg dat hij zijn huis kwijtraakte en op straat kwam te staan. Uiteindelijk kwam hij terecht bij de Crisisopvang in Nunspeet. Daar werd al snel duidelijk dat de stap naar volledige zelfstandigheid voor mij nog te groot was, dus daarom gingen we op zoek naar een woonvorm met begeleiding. Dat werd Begeleid Wonen in Lelystad van IrisZorg. Ik woon hier zelfstandig en regel mijn eigen zaken. Een keer per week heb ik contact met mijn persoonlijk begeleider Ine. En dat is meer dan genoeg. Ik neem met haar de week door. Bijvoorbeeld, wat moet ik nog regelen? Zo ben ik nu bijvoorbeeld bezig om reiskostenvergoeding naar Harderwijk te regelen. Daar heb ik dagbesteding als grafisch ontwerper, en ik volg een behandeling bij GGZ Centraal. Voor mij is het niet verwarrend dat ik met twee hulporganisaties te maken heb. Het vult elkaar juist aan en het is goed te combineren. Vroeger ging ik ook naar mijn werk en kwam ik later op de dag weer thuis. Zo voelt het nu ook. Alleen is het pand waar ik woon toevallig van IrisZorg. Het is een fijn idee dat hier altijd iemand is waar je op terug kan vallen, mocht het nodig zijn. Ik heb er bijvoorbeeld last van als de spanning oploopt. Dan heb ik iemand nodig om me te uiten. Hier is altijd een groepswerker aanwezig. Ondertussen werk ik in kleine stapjes naar nog meer zelfstandigheid. Mijn toekomst is nog onzeker. Maar ik ga ervan uit dat ik ooit weer volledig zelfstandig woon en werk. De naam van Jeroen is gefingeerd

7 We hebben geleerd om samen te praten Mark was 17 jaar toen wij hem uiteindelijk de keuze gaven; hulp zoeken of vertrekken. Aan het woord is Liesbeth, moeder van de nu 19 jarige Mark. Mark was verslaafd aan blowen. Hij volgde een behandeling in een jeugdpolikliniek van IrisZorg waar wordt gewerkt met MDFT. In eerste instantie denk je dat het onschuldig uitproberen is. Het gebeurde buitenshuis en op feestjes. Tot hij op gegeven moment ook s nachts opstond om te kunnen blowen. Toen zijn we met hem in gesprek gegaan en beloofde hij verbetering. Het ging weer even goed maar het was telkens weer hetzelfde riedeltje en zo ging het van kwaad tot erger. We besloten hulp te zoeken. Het is afschuwelijk om als ouders te ontdekken dat je kind verslaafd is. Dat gebeurt alleen bij andere mensen, nooit bij jezelf. Ik heb momenten gehad waarop ik dacht dat het onze schuld was, dat wij hadden gefaald als ouders. Wij vroegen ons af of de scheiding misschien een rol speelde. Omdat MDFT een familietraject is hebben we daar samen over kunnen praten. Wij hadden nog nooit van MDFT gehoord. Voor Mark was het zeer intensief, hij is helemaal geen prater en moest opeens gaan praten, kreeg opdrachten en moest regelmatig controles ondergaan waardoor hij niet meer kon liegen over zijn gebruik. Gelukkig was het traject een succes, daar ben ik blij om. Het gaat nu goed, hij is zelfs bezig om de opleiding tot politieagent af te ronden, dat is echt een geweldige afsluiter van deze hele periode. Wel gaat hij weer met diezelfde vrienden om. Ik waarschuw hem dat hij zijn hoofd erbij moet blijven houden. Het vertrouwen is toch beschadigd, maar dat moeten we hem toch weer teruggeven. Dat is soms nog moeilijk. De namen en de foto bij dit artikel zijn gefingeerd. MDTF: intensieve behandeling voor het hele gezin MDFT staat voor Multi Dimensionele Familie Therapie en wordt op de jeugdpoliklinieken van IrisZorg aangeboden aan jongeren met verslavingsproblemen en hun ouders. Ouders krijgen een belangrijke rol binnen de behandeling, zij worden gezien als de sleutel naar herstel. Onder leiding van een MDFT-therapeut werkt het hele gezin samen om beter met elkaar om te gaan, waardoor de verslavingsproblemen afnemen. Sinds 2014 voldoet IrisZorg volledig aan de vereisten van Stichting Jeugdinterventies om MDFT zelfstandig te mogen uitvoeren.

8 14 Vince Kwetsbare jongeren zonder veilige slaap- of woonplaats uit Nijmegen konden voor hulp voorheen terecht bij SaM. Deze voorziening was echter sterk verouderd, voldeed niet meer aan de eisen en verbouwen zou te duur worden. De gemeente, het zorgkantoor en IrisZorg gingen samen op zoek naar een oplossing. Die werd gevonden. In 2014 verhuisden de jongeren naar de nieuwe locatie Vince. Ik leer voor mezelf te zorgen In Vince wordt opvang geboden aan 34 jongeren uit Nijmegen en omgeving. Deze jongeren zijn verdeeld over drie afdelingen: Nachtopvang, Crisisopvang en Wonen met Begeleiding voor dag en nacht. Melissa (20 jaar) hoort bij de laatste afdeling. Hier leer ik om zelfstandig te worden. Melissa: De bedoeling is dat ik binnenkort op mijzelf ga wonen en daar ben ik dan ook hard naar toe aan het werken. Ik wil gewoon graag iets van mijn leven maken. Door omstandigheden is dat tot nu toe nog niet gelukt. Ik heb schulden, mijn familie is op afstand, en mijn vriend verblijft in een asielzoekerscentrum. Omdat er niemand was bij wie ik terecht kon, werd ik opgevangen door Vince. Eerst had ik een kamer op De Brug, de groep voor jongeren die hier net binnen komen. Op De Brug deden we veel samen, bijvoorbeeld samen eten en één keer per week koken voor de hele groep. Geen probleem voor mij, want ik kan lekker koken. Na zes weken ben ik doorgestroomd naar De Toren. Daar zorg je helemaal voor jezelf. Mijn begeleiders Lilian en Femke spreek ik nu nog maar één keer per week. Samen kijken we naar waar ik goed in ben, welke doelen ik wil halen en welke stappen ik daarvoor moet nemen. Ik moet het tenslotte zelf doen. Ik ben heel sociaal, praat makkelijk en maak makkelijk contact. Maar dat is ook een valkuil. Ik ben eigenlijk te zorgzaam en vind het heel moeilijk om grenzen aan te geven. Daarvoor ben ik nu in therapie. Verder is er ook aandacht voor mijn financiën. Wat zijn mijn vaste lasten? En wat hou ik dan nog over? En ik doe werkervaring op in de bediening bij een bejaardenhuis. Met Lilian heb ik ook uitgezocht of ik een opleiding kan volgen, bijvoorbeeld visagie of grondstewardess. Ik hoop dat dat in de toekomst lukt. Maar eerst eigen woonruimte vinden! 15 De naam van Melissa is gefingeerd.

9 16 Voor Lydia kom ik uit bed 17 Marja (57 jaar) kwam twee jaar geleden in contact met IrisZorg vanwege haar alcoholverslaving. Nog steeds is ze bezig met haar herstel. Ze leeft vrij geïsoleerd en heeft moeite om sociale contacten op te bouwen en te onderhouden. Lydia (63) helpt haar daarmee. In juli vorig jaar werden ze voor het eerst met elkaar in contact gebracht. Tegenwoordig zijn Marja en Lydia maatjes en ontmoeten elkaar een keer in de week. Vaak komt Lydia naar Marja toe in haar woning dichtbij de Waal. Dan praten ze, wandelen ze met Marja s hondje Fiep, drinken ze koffie of gaan samen op pad. Lydia: Ik heb soms kortingsbonnen voor de dierentuin of een museum. Marja is een tijdje terug gediagnostiseerd met een bipolaire stoornis. Als het niet gaat, kan ik dat aan Lydia vertellen. Bij een maatje hoef ik me niet anders voor te doen. Maar afbellen doe ik bijna nooit. Ik kom voor Lydia mijn bed uit. Ze hebben vaak lol samen. Marja: We lachen veel en hebben dezelfde soort humor met veel zelfspot. Lydia vult aan: Er gebeuren allerlei dingen in het leven, maar de vraag is: hoe ga je ermee om? Lydia vindt net als Marja veel voldoening in het maatjesschap. Ik ben een echt mensenmens. Sinds ik niet meer werk, vind ik het fijn om vrijwilligerswerk te doen. Het biedt structuur. En ik vind het prettig om mensen te helpen. Ik ben bevriend met een heel bijzondere vrouw. Het maatjesschap duurt standaard een jaar, daarna is verlenging mogelijk. Alle vrijwilligers hebben zo nu en dan ontmoetingsdagen. Dan spelen we rollenspellen en voeren discussie. Over grenzen bijvoorbeeld: wat doe je als je geld moet voorschieten, of verliefd wordt op een cliënt? De meeste mensen reageren met angst op onbekende situaties, maar we zijn toch allemaal maar gewoon mensen. Het Maatjesproject Maatjes spelen een belangrijke rol van cliënten bij het deelnemen aan de maatschappij. Hun ondersteuning zorgt voor zelfvertrouwen en voorkomt dat cliënten terugvallen in gebruik of in een isolement raken. IrisZorg is in 2014 een maatjesproject gestart dat wordt gesponsord door het Oranjefonds. Vrijwilligers ontvangen begeleiding, een onkostenvergoeding en verzekering van IrisZorg. Ook worden er regelmatig activiteiten als ontmoetingsdagen en workshops georganiseerd.

10 18 Een ingrijpend verandertraject, dat de hele organisatie raakt Lelystad Harderwijk 19 Deventer Apeldoorn IrisZorg is in 2013 een traject voor organisatieverandering gestart. Doel van de verandering is een toekomstbestendige organisatie die financieel gezond, flexibel en goedkoper is. Het verandertraject is ingrijpend en raakt de totale organisatie. Er heeft een reductie plaatsgevonden in personeel en er wordt er vanaf januari 2015 anders gewerkt: meer gestandaardiseerd en integraal in zelforganiserende teams. Het is een enorme uitdaging en vraagt veel van medewerkers, management en bestuurders. Tiel Ede Arnhem Doetinchem De veranderringen IrisZorg verandert vanuit zorginhoudelijke visie waarbij de eigen kracht van cliënten en medewerkers centraal staat. Medewerkers zijn getraind in methodieken die de eigen kracht van cliënten versterkt. Daarnaast hebben medewerkers meer ruimte gekregen om hun werk te organiseren door de invoering van zelforganisatie Nijmegen Bij het opnieuw inrichten van de organisatie is gekeken naar de volgende aspecten: strategie, structuur, systemen, managementstijl, cultuur en personeel. De organisatie is verdeeld in regio s rondom de centrumgemeenten. Per 1 januari 2015 is gestart met integraal werken (integratie behandeling en begeleiding) en is de IrisZorg Kwaliteitsnorm (IZK) ingevoerd. De IZK beschrijft het volledige zorgaanbod in modules. In deze modules is vastgelegd welke professional welke zorg levert en hoe lang deze duurt. Daarbij wordt gewerkt vanuit het uitgangspunt: één cliënt, één dossier, één systeem. één systeem centrale planning modules / IZK één zorgplan Bij zelforganisatie past een coachende stijl van leidinggeven. Mede op basis hiervan zijn directeuren en regiomanagers, door middel van het in kaart brengen van gedrag, drijfveren en talenten, geselecteerd en aangesteld. Er zijn coaches aangesteld om de zelforganiserende teams in de zorg te ondersteunen. De uitdaging vanaf 2015 is om de nieuwe organisatie werkend te krijgen in de praktijk. De resultaten Voor cliënten: Scheiden wonen en zorg is doorgevoerd op de woonvoorzieningen. Een cliënt houdt dezelfde (ambulant) hulpverlener tijdens het zorgtraject. De zorg is van uniforme kwaliteit ongeacht in welke regio de cliënt de zorg krijgt. Het zorgtraject is transparant qua inhoud en duur. Er is één zorgdossier en één registratiesysteem. Voor medewerkers: Meer ruimte om het eigen werk te organiseren. Medewerkers primair proces zijn getraind in de methodieken Herstelwerk en Community Reinforcement Appraoch (CRA). Voor de organisatie: Er heeft een krimp plaatsgevonden van 16% van 1205 naar 1011 FTE. De verhouding directe indirecte kosten is verbeterd van 1 staat tot 1.2 naar 1 staat tot 0.8. Er wordt proactief gestuurd op de inzet van de functiemix in relatie tot productie afspraken.

11 kort > apeldoorn Drie medewerkers van het Jongerenteam Apeldoorn winnen de Gelderse Jeugdzorgaward. De Crisisopvang voor tienermoeders (5 plaatsen) verhuist van Beekbergen naar de Calypsostraat in Apeldoorn (locatie Vellertzoom) Het Hoogeland trekt aan de bel bij het Ministerie van VWS over objectief verdeelmodel. Cliënten IrisZorg doen mee aan het project Kleur in de Stad waarbij ze het onderhoud verzorgen van bloemperken en groenperken in het Oranjepark. > arnhem Realisatie 16 extra appartementen voor Beschermd Wonen in de voormalige kliniek aan de Groningensingel in Arnhem. Voorbereidingen voor Next Step II gestart, een programma waarbij thuisprostituees vanaf 2015 uit kunnen stappen. Opening Opiaten Polikliniek: samenvoeging van de medische methadonbehandeling en de medische heroïnebehandeling. > nijmegen Intramuraal Motivatiecentrum (IMC) en Klinische Resocialisatie worden omgevormd tot Kliniek Nijmegen, gericht op kortdurende behandeling voor cliënten met een verslavingsprobleem. SaM (opvang voor dak- en thuisloze jongeren) verhuist en heet voortaan Vince. Start Maatjesproject waarbij cliënten - die (begeleid) zelfstandig gaan wonen - gekoppeld worden aan externe vrijwilligers. Project Alcohol en ouderen, mijn zorg?! krijgt aanmoedigingsprijs van Stichting SAB. IrisZorg participeert in dit project, bedoeld om alcoholgebruik onder ouderen in drie Nijmeegse wijken te verminderen. > lelystad Cliënten vanuit de Malzwin, de Kamp en de Griend verhuizen naar de Gondel In het nieuwe onderkomen zijn 45 appartementen gerealiseerd. 24 zijn daarvan bestemd voor Beschermd Wonen, 12 voor Begeleid Wonen en 9 voor Crisisopvang. > IrisZorg Algemeen Ingrijpende reorganisatie. Het resultaat: zelforganiserende teams, andere organisatiestructuur, reductie personeelsbestand, integratie behandeling en begeleiding, invoering IZK (IrisZorg Kwaliteitsnorm). Triage voor alle aanmeldingen, opvang, wonen en verslavingsbehandeling. Voorbereidingen online hulpverlening. Start voorjaar van Nieuwe cliëntmedezeggenschap: vanaf 2014 heeft IrisZorg één Cliëntenraad met commissies. De clusterraden zijn opgeheven. > Methodieken Een medewerker van IrisZorg is de eerste gecertificeerde CRA-supervisor in Nederland. IrisZorg heeft diverse FACT-teams die zich richten op cliënten die zorgmijdend zijn, met complexe verslavings- en/of psychiatrische problemen. In 2014 zijn FACTteams gecertificeerd in Arnhem, Tiel en ook het JeugdFACT in Nijmegen. De methodiek Herstelwerk is volledig ingevoerd. IRIS in de Buurt is een wijkgerichte aanpak gericht op het bevorderen van gezond gedrag en afhankelijkheid van middelen te voorkomen. Begin 2014 start een team in de Achterhoek. IrisZorg voldoet aan vereisten Stichting Jeugdinterventies voor zelfstandige uitvoering van MDFT, een intensieve gezinsbehandeling voor jongeren met verslavingsproblemen en hun ouders. Social Clubs waar (ex-)cliënten hun ervaringen delen van start in Ede, Doetinchem en Harderwijk. > Onderzoek Promotieonderzoek werking Eye Movement Desensitization en Reprocessing (EMDR): IrisZorg heeft in 2014 samen met andere organisaties een set van klinische protocollen en een training ontwikkeld om externe partijen te stimuleren ook onderzoek te doen. IrisZorg werkt mee aan onderzoek naar de mogelijke effectiviteit, toepasbaarheid en veiligheid van ibogaïnebehandeling bij opiaat afhankelijkheid. In 2014 is het onderzoeksprotocol officieel goedgekeurd. IrisZorg start in 2014 met een onderzoek naar CRAFT (Community Reinforcement Approach Family Training). Doel is om na te gaan of het trainen van familieleden en naasten leidt tot het meer of eerder in behandeling komen van probleemgebruikers die aanvankelijk behandeling weigeren. 21 > Tiel De Dagopvang verhuist naar het Burgerweeshuis, samen met de afdeling Werk & Activiteiten. Het Burgerweeshuis is voortaan ook de uitvalsbasis voor de ambulante woonbegeleiders en behandelaren van het FACT-team Rivierenland en de preventiewerkers van IRIS in de Buurt.

12 22 IrisZorg in het kort Cliënten (2014) Verslavingsbehandeling 56% Opvang en Wonen 36% 23 IrisZorg: Reclassering 8% biedt een vangnet voor mensen met complexe (verslavings)problemen op diverse leefgebieden zoals huisvesting, financiën, werk en relaties is er voor jongeren, volwassenen en gezinnen Totaal cliënten biedt trajecten voor wonen, werken en verslavingsbehandeling richt zich op het versterken van de eigen kracht van mensen betrekt de omgeving van cliënten bij de behandeling en begeleiding richt zich met netwerkpartners in de wijk op vroegsignalering en toeleiding naar zorg is het expertisecentrum op gebied van alcohol, drugs, internet, social media, gamen en gokken is een erkende organisatie voor verslavingsreclassering in het arrondissement Arnhem heeft 60 vestigingen in Gelderland, Overijssel en Flevoland heeft 1250 medewerkers: preventiewerkers, maatschappelijk hulpverleners, groepsleiders, artsen, psychologen, psychiaters, activiteitenbegeleiders, (psychiatrisch) verpleegkundigen en sociotherapeuten Cliënten Opvang en Wonen naar type voorziening (2014) Dagopvang 28% Woonbegeleiding 19% Wonen bij IrisZorg 19% Nachtopvang 15% Crisisopvang 10% Outreachende hulpverlening 9% Totaal cliënten Financiën (2014) Cliënten Verslavingszorg naar primaire problematiek (2014) Zorgkantoren AWBZ 35% Zorgverzekeraars ZVW 29% Gemeenten WMO 24% Justitie - reclassering 7% Overig 4% Harddrugs 40% Alcohol 37% Cannabis 16% Anders 6% Gokken 1% Totaal 92 miljoen Totaal cliënten

13 IrisZorg IrisZorg zet zich in voor jongeren en volwassenen die grip op hun leven willen krijgen. Problemen op het gebied van verslaving en wonen in combinatie met werk, financiën en relaties kunnen ertoe leiden dat het leven anders loopt dan gewenst. Onze zorgtrajecten richten zich op het versterken van de eigen kracht van mensen. De omgeving van cliënten wordt hier nauw bij betrokken. IrisZorg biedt zorg bij mensen thuis en op 60 locaties in Gelderland, Overijssel en Flevoland.

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten

Welkom bij IrisZorg. Informatie voor cliënten Welkom bij IrisZorg Informatie voor cliënten IrisZorg is er voor u Het kan zijn dat uw leven anders loopt dan u wilt. Bijvoorbeeld door een verslaving of problemen op het gebied van wonen, werken en financiën.

Nadere informatie

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams

Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Wegwijzer voor buurt- en wijkteams IRISZORG IN DE ACHTERHOEK Wegwijzer voor buurt- en wijkteams Voor wie we er zijn Hoe je ons bereikt Onze gezichten Wat IrisZorg in de Achterhoek biedt Voor wie we er

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten Kliniek Zevenaar Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat Van zorgen voor naar zorgen dat jaarbericht 2012-2013 Voorwoord 3 In dit Jaarbericht 2012-2013 kunt u een aantal portretten van cliënten lezen. Verhalen over hun leven en toekomst. Een rode draad in deze

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

jaarbericht 2013-2014 Herstel vanuit eigen kracht

jaarbericht 2013-2014 Herstel vanuit eigen kracht jaarbericht 2013-2014 Herstel vanuit eigen kracht IrisZorg Kronenburgsingel 545 Postbus 351, 6800 AJ Arnhem T 088-606 1600 E communicatie@iriszorg.nl www.iriszorg.nl www.irisz.nl www.werkenbijiriszorg.nl

Nadere informatie

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst!

Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! Staat uw leven in het teken van drank en drugs? Een opname biedt uitkomst! KLINISCHE BEHANDELING: ALS U DE CONTROLE OVER UW LEVEN TERUG WILT Onderdeel van Arkin Stoppen met alcohol of drugs en uw manier

Nadere informatie

Trauma en verslaving. Mondriaan. Verslavingszorg. Informatie voor patiënten

Trauma en verslaving. Mondriaan. Verslavingszorg. Informatie voor patiënten Verslavingszorg Trauma en verslaving Als u naast uw verslaving ook last heeft van een nare of ingrijpende gebeurtenis uit uw verleden Informatie voor patiënten Mondriaan voor geestelijke gezondheid Trauma

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: DRIE DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring Behandeling van verslaving en comorbiditeit de Noord Nederlandse ervaring Gent 14 nov2014 Primaire problematiek naar voorkomen in bevolking en % in behandeling 1 Setting van hulp in VZ VNN 34 ambulante

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin

Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN. Onderdeel van Arkin Mentrum SAMEN WERKEN AAN HERSTEL EN EEN WAARDEVOL LEVEN Onderdeel van Arkin Ieder mens is waardevol. Mentrum behandelt mensen met langerdurende ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving.

Nadere informatie

informatie voor cliënten FACT-team

informatie voor cliënten FACT-team informatie voor cliënten FACT-team FACT-team Voor een grote groep mensen is het leven moeilijk. Zij hebben niet alleen last van psychiatrische klachten, zoals bijvoorbeeld somberheid of het horen van stemmen,

Nadere informatie

Wonen, werken, leren en activiteiten

Wonen, werken, leren en activiteiten Wonen, werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing Kliniek naar Regionaal Gezondheidscentrum Zevenaar

Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing Kliniek naar Regionaal Gezondheidscentrum Zevenaar Veelgestelde vragen en antwoorden Verhuizing Kliniek naar Regionaal Gezondheidscentrum Zevenaar Veelgestelde vragen en antwoorden bij de verhuizing van de Kliniek Verslavingsbehandeling van IrisZorg van

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen

De Driestroom Begeleiding bij zelfstandig wonen De Driestroom voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding bij zelfstandig wonen Begeleiding bij zelfstandig wonen Woont u zelfstandig of wilt u zelfstandig gaan wonen? Heeft u daar begeleiding

Nadere informatie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie Onderwijs-Zorg Arrangementen 8 Doelgroep Jongeren vanaf 12-18 jaar en hun gezinnen, die al langere tijd ernstig zijn vastgelopen op school en waar sprake is van uitval uit het reguliere onderwijs of waar

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

GEZINSKLINIEK DE BORCH

GEZINSKLINIEK DE BORCH Voor cliënten GEZINSKLINIEK DE BORCH WAT IS DE BORCH? De Borch is een gezinskliniek voor de behandeling van verslaafde zwangere vrouwen (met of zonder partner) en verslaafde ouders met kinderen. 2 GEZINSKLINIEK

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Datum uw brief Ingekomen stuk D41 (PA 30 januari 2013) Aan: de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

ACT en FACT: zorg en behandeling in de maatschappij

ACT en FACT: zorg en behandeling in de maatschappij ACT en FACT: zorg en behandeling in de maatschappij ACT en FACT: zorg en behandeling in de maatschappij Gecertificeerde zorg voor mensen met met ernstige psychiatrische ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet

ik? Houd je spreekbeurt over GGNet ik? Houd je spreekbeurt over GGNet 1 Houd je spreekbeurt over GGNet Krijg je zelf hulp van GGNet Jeugd? Of je vader/moeder/broer(tje)/zus(je) of iemand anders die je kent? Werkt één van je ouders bij GGNet?

Nadere informatie

Gewoon een beetje prettig leven...

Gewoon een beetje prettig leven... Gewoon een beetje prettig leven... Dat gaat niet altijd vanzelf Bij De Linde vind je mensen die je kunnen ondersteunen Diensten- en Expertisecentrum energie energie WOONBEGELEIDING / HULP BIJ GELDZORGEN

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer Bemoeizorg Hulpverleners in de bemoeizorg hebben te

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen.

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Inleiding De centrumgemeente Nijmegen en IrisZorg willen zich inzetten voor kwetsbare jongeren

Nadere informatie

Informatie over zorgzwaartepakketten

Informatie over zorgzwaartepakketten Informatie over zorgzwaartepakketten voor cliënten, familie en andere betrokkenen Voor wie is deze folder? Deze informatie is voor mensen met psychiatrische problemen die voor langere tijd bij GGZ ingeest

Nadere informatie

Adolescent Community Reinforcement Approach. Informatie over de ACRA-behandeling bij Kentra24. Voor ouders, verwijzers en andere professionals

Adolescent Community Reinforcement Approach. Informatie over de ACRA-behandeling bij Kentra24. Voor ouders, verwijzers en andere professionals Adolescent Community Reinforcement Approach Informatie over de ACRA-behandeling bij Kentra24 Voor ouders, verwijzers en andere professionals Kentra24 en ACRA Kentra24 onderdeel van Novadic-Kentron biedt

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Is iemand in jouw omgeving verslaafd?

Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Is iemand in jouw omgeving verslaafd? Verslaafd aan Jou ondersteunt en informeert de omgeving van verslaafden. Vaak gaat alle aandacht uit naar de verslaafde en daardoor wordt soms niet gezien dat familie

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Trauma en verslaving. Patiënten

Trauma en verslaving. Patiënten Trauma en verslaving Patiënten Trauma en verslaving Informatie voor patiënten Als u naast uw verslaving ook last heeft van een nare of ingrijpende gebeurtenis uit uw verleden Trauma en verslaving 1 Trauma

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: VIER DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Over Care+ respect I betrouwbaar I persoonlijk betrokken I professioneel

Over Care+ respect I betrouwbaar I persoonlijk betrokken I professioneel Wij bieden zorg en begeleiding aan jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen en/of een beperking. Het is onze drijfveer ze te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij.

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Werken aan herstel jaarbericht

Werken aan herstel jaarbericht Werken aan herstel jaarbericht 2015-2016 Voorwoord 3 Iedereen heeft talenten, ervaringen en positieve eigenschappen. En iedereen heeft het in zich om die te benutten. Dat noemen we eigen kracht. IrisZorg

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken

Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken Stoppen met drank of drugs en gewoon blijven werken AVONDPROGRAMMA Onderdeel van Arkin U wilt uw leven niet meer laten overheersen door uw verslaving. Maar tijdens de behandeling wel blijven werken. Met

Nadere informatie

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat

Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat Veel gestelde vragen locatie Aalbersestraat 1. Wanneer komen de eerste bewoners? De eerste bewoners wonen vanaf 4 april op de Aalbersestraat. Zij stromen geleidelijk in. Naar verwachting zijn in juni 2016

Nadere informatie

Nationaal (F)ACT congres Gewoon Leven. ACT voor jongeren

Nationaal (F)ACT congres Gewoon Leven. ACT voor jongeren Nationaal (F)ACT congres Gewoon Leven 23 september 2010 ACT voor jongeren Edith ten Hoopen Kobi Bosma You Tube filmpje Locaties Zorgaanbod Divisie Preventie en Ambulante zorg Voorlichting en preventie

Nadere informatie

goede redenen voor het bezoeken van een zelfhulpgroep

goede redenen voor het bezoeken van een zelfhulpgroep 10 goede redenen voor het bezoeken van een zelfhulpgroep InTact Zelfhulp Zelfhulp is er voor jou. Deze informatie is voor alle mensen met een verslavingsprobleem, ongeacht welke verslaving en voor naasten

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Vroegsignalering bij middelengebruik! En dan? Brijder en Brijder Jeugd Leontien Los & Margriet Katoen

Vroegsignalering bij middelengebruik! En dan? Brijder en Brijder Jeugd Leontien Los & Margriet Katoen Vroegsignalering bij middelengebruik! En dan? Brijder en Brijder Jeugd Leontien Los & Margriet Katoen Programma Brijder en Brijder Jeugd Wie zit er in de zaal? Middelengebruik en GGZ Wat is verslaving?

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring ONTDEK DE KRACHT VAN JE EIGEN KWETSBAARHEID IN JE WERK Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring Heb jij als hulpverlener zelf ervaring met het doormaken van herstelprocessen? Wil je onderzoeken of je

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum psychotische stoornissen Act Zorg bij de eerste psychose Informatie voor cliënten >> Uw klachten de baas en het dagelijks leven weer oppakken GGzE centrum psychotische stoornissen geeft behandeling

Nadere informatie

Post-mbo opleiding autisme

Post-mbo opleiding autisme Post-mbo opleiding autisme mensenkennis De docent zocht aansluiting bij onze wensen en dat is erg prettig. Post-mbo opleiding autisme Wie werkt met mensen met autisme, weet dat zij een heel eigen benadering

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN

ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN ANTES ONDERSTEUNING - HUISHOUDEN - FINANCIËN - WERK - GEZONDHEID - WONEN De juiste keuze voor u! ONDERSTEUNING & BEGELEIDING WMO ROTTERDAM www.antesgroep.nl/rotterdam INHOUD SOCIAAL EN PERSOONLIJK FUNCTIONEREN

Nadere informatie

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Begeleid zelfstandig wonen Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Melius Zorg - Tel: 010 842 2526 - Email: info@meliuszorg.nl - Kenmerken begeleiding (LVB-) Jongeren Melius Zorg biedt

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

Thuisbegeleiding nodig?

Thuisbegeleiding nodig? Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding nodig? Als problemen u boven het hoofd groeien Evean. Midden in het leven. Praktische en psychosociale ondersteuning gewoon bij u thuis Soms loopt het leven niet op rolletjes.

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid

Deeltijdbehandeling. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Ouderen. voor geestelijke gezondheid Deeltijdbehandeling Informatie voor cliënten Ouderen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Ouderen Deeltijdbehandeling De Divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van

Nadere informatie

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft

Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Gezinsinterventie Gezinsgesprekken voor gezinnen waarbij de ouder psychische problemen heeft Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Zorgen en vragen 1 Gezinsinterventie 2 Tien praktische

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Hulpverlening Lijn5 LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Daarnaast geeft Lijn5 ook advies en consultatie aan bijvoorbeeld een

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Welkom bij RIBW Groep Overijssel Voorjaar 2015 Ik heb een psychische beperking. RIBW doet wat nodig is voor mij en mijn netwerk: bij wonen, werken en leren. Ze zijn deskundig, positief en praktisch. RIBW GO! Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek

Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek Brochure voor verwijzers Zelfstandig leven voor mensen met NAH én psychiatrische problematiek ribw arnhem & veluwe vallei 2 Meedoen in de maatschappij; voor veel mensen met langdurige psychiatrische problemen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen.

Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Veelgestelde vragen over de verhuizing van de opvangvoorziening van dak- en thuisloze jongeren in Nijmegen. Inleiding De centrumgemeente Nijmegen en IrisZorg willen zich inzetten voor kwetsbare jongeren

Nadere informatie

Samen werken aan herstel. Riek Sijbring & Martin Voerman MoleMann Tielens / de Brouwerij Well Being Award 2014 Vught

Samen werken aan herstel. Riek Sijbring & Martin Voerman MoleMann Tielens / de Brouwerij Well Being Award 2014 Vught Samen werken aan herstel Riek Sijbring & Martin Voerman MoleMann Tielens / de Brouwerij Well Being Award 2014 Vught De Brouwerij / MoleMann Tielens - een terugblik - Wie is MoleMann? Kleine 2 e lijns GGZ

Nadere informatie

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

THERAPIE. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers THERAPIE Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Soms gebeurt er iets naars. Je wilt er wel over praten, maar je weet niet met wie. Of misschien kun je er niet

Nadere informatie

Extra hulp indien nodig

Extra hulp indien nodig Extra hulp indien nodig Minder als het kan F-ACT volwassenen F-ACT biedt zorg aan volwassenen tot 60 jaar die te maken hebben met een grote kwetsbaarheid vanwege hun psychoses of ernstige persoonlijkheidsproblematiek.

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Algemene informatie >> GGzE centrum psychotische stoornissen GGzE centrum psychotische stoornissen Algemene informatie >> We zijn er zowel voor mensen met een eerste psychose als voor mensen met langer durende psychotische klachten.

Nadere informatie

Zorgpad alcohol en ouderen t.b.v. Huisarts

Zorgpad alcohol en ouderen t.b.v. Huisarts Zorgpad alcohol en ouderen t.b.v. Huisarts 1. De rol van de huisarts De huisarts kijkt op basis van de anamnese m.b.v. de Audit C of ICD 10 de cliënt alcoholafhankelijk is en doorverwezen moet worden naar

Nadere informatie

IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based

IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based IRIS in de Buurt effectieve preventie is community-based Lars van Driel Projectleider IRIS in de Buurt WWW.IRISZORG.NL Centrale positie Vervolgdia, plaats hier je tekst 2 Algemeen Preventie heeft pas echt

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

Met therapie werken aan je problemen Sterker in de samenleving.

Met therapie werken aan je problemen Sterker in de samenleving. Met therapie werken aan je problemen Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Ik kreeg één keer per week therapie om beter in mijn vel te zitten. Ik leerde om te gaan met vervelende gebeurtenissen

Nadere informatie

(Forensische) ACT en FACT voor verslaafden

(Forensische) ACT en FACT voor verslaafden Improving Mental Health by Sharing Knowledge (Forensische) ACT en FACT voor verslaafden Congres sociale verslavingszorg 12 juni 2013 Laura Neijmeijer Doelgroep: mensen met langdurende of blijvende ernstige

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

Intact. goede redenen om een zelfhulpgroep te bezoeken

Intact. goede redenen om een zelfhulpgroep te bezoeken 10 goede redenen om een zelfhulpgroep te bezoeken Intact Zelfhulp is er voor jou. Deze informatie is voor alle mensen met een verslavingsprobleem en hun naasten, ongeacht welke verslaving. De eerste stap

Nadere informatie