Jij en ik... jaarbericht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jij en ik... jaarbericht 2014-2015"

Transcriptie

1 Jij en ik... jaarbericht

2 Voorwoord 3 Het jaarbericht van IrisZorg heeft als titel Jij en ik Met Jij en ik bedoelen we onze cliënten, familieleden, medewerkers, onze netwerkpartners, gemeenten, vrijwilligers, zorgverzekeraars, onze ervaringsdeskundigen, enzovoorts. Jij en ik werken samen aan het herstel van onze cliënten. Met de cliënten als regisseur. In dit jaarbericht leest u verhalen over Jij en ik Liesbeth vertelt over haar zoon Mark die verslaafd was aan cannabis en de gezinstherapie die ze daarom samen hebben gevolgd. En Lydia en Marja vertellen over hun bijzondere band als maatjes. Verder leest u in dit jaarbericht ook verhalen over onze methodieken CRA, Herstelwerk en FACT. Al onze methodieken gaan uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van onze cliënten, en het versterken van hun eigen kracht. De verhalen van Johannes en Jeroen zijn hier mooie voorbeelden van. IrisZorg Kronenburgsingel 545 Postbus 351, 6800 AJ Arnhem T E was geen gemakkelijk jaar voor IrisZorg. Alles stond in het teken van de reorganisatie, waarover u in dit jaarbericht ook meer leest. IrisZorg is afgenomen in personele bezetting, met name in management en ondersteuning. Ook werken we vanaf 2015 in een andere organisatiestructuur, met een efficiënter zorgproces en met zelforganiserende teams. U kunt zich voorstellen wat voor impact een dergelijke reorganisatie heeft. Het verandertraject is achter de rug, we zijn al een eindje onderweg in Een jaar waarin onze nieuwe organisatie verder vorm krijgt in een veranderend zorglandschap. Door de flexibiliteit van onze nieuwe organisatie kunnen we in de toekomst goed inspelen op de wensen van onze cliënten, financiers en netwerkpartners. Maar bovenal willen we kwalitatief goede zorg blijven leveren aan een kwetsbare groep in de samenleving: mensen met een verslaving en complexe problematiek. oplage We wensen u veel leesplezier! Druk: Drukkerij Hodak Beekbergen, onderdeel van IrisZorg Fotografie: Niek Tricotteux, Peter Venema (pag. 6), 123RF (pag. 13) Vormgeving: Madelief Brandsma grafisch ontwerp Don Olthof & Wim Foppen Raad van Bestuur IrisZorg mei 2015

3 4 Effectieve aanpak voor complexe doelgroep Natasja (ambulant behandelaar) en Elma (verpleegkundig specialist) zijn onderdeel van een FACT-team in de regio Arnhem. Het team biedt zorg aan ongeveer 200 cliënten met problemen op bijna alle leefgebieden. Natasja: Het gaat altijd om mensen met langdurige en complexe verslavings- en psychiatrische problemen. Bijvoorbeeld wanneer iemand al langdurig alcoholverslaafd is, zijn post niet meer openmaakt, zichzelf verwaarloost en zijn huis niet meer uit komt. Zo iemand vindt de weg naar de hulpverlening niet zelf. Dus dan gaan we er naartoe. 5 FACT-teams hebben een zogenaamde shared caseload. Elma: We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onze cliënten. Behandelaren zijn het eerste aanspreekpunt, maar cliënten krijgen ook te maken met andere medewerkers wanneer ze hulpvragen hebben op leefgebieden zoals gezondheid of werk. Een verpleegkundige kijkt dan met de somatische blik: eet je wel goed, heb je je pillen ingenomen? Een maatschappelijk hulpverlener zorgt voor de begeleiding, en kijkt meer naar dagbesteding en dagstructuur. Juist omdat we een team zijn met verschillende disciplines, kunnen we effectieve zorg bieden. Het doel is dat cliënten zelfredzamer worden, maar voor sommigen is stabiliseren ook al een grote stap. FACT FACT-teams zetten zich in voor zorgmijdende cliënten met complexe problemen. FACT staat voor een outreachende en assertieve benadering van de hulpverleners. Ze gaan naar de cliënten toe. De teams zijn multidisciplinair, dat betekent dat begeleiding, hulp en verslavingsbehandeling binnen één team geboden wordt. Uit onderzoek blijkt dat werken in FACT-teams zeer effectief is. In 2014 zijn IrisZorgteams uit Arnhem, Rivierenland en Doetinchem en ook het Jeugd-FACT uit Nijmegen gecertificeerd. Passie Natasja: Afgelopen jaar hebben we toegewerkt naar onze certificering door het CCAF (Centrum Cerificering Act en Fact). Zo n keurmerk is belangrijk want het zegt iets over de kwaliteit en werkwijze van je team. We hebben hard gewerkt aan onze deskundigheidsbevordering, en trainingen gevolgd op het gebied van Openbare Geestelijke Gezondheidszorg, CRA, motiverende gesprekstechnieken, herstelwerk en omgaan met persoonlijkheidsstoor nissen. Het traject was best een uitdaging, want we hadden ook te maken met de reorganisatie van IrisZorg en de overgang naar zelforganisatie. Maar we hebben het certificaat gehaald! Helemaal op eigen kracht. Daar zijn we als team erg trots op! Van het CCAF kregen we terug dat we een deskundig team zijn met veel passie. Natuurlijk zijn er ook nog enkele verbeterpunten. Daar gaan we aan werken zodat onze aanpak nog verder verbetert.

4 6 Ik krijg veel meer ruimte In 2014 heeft IrisZorg de methodiek Herstelwerk ingevoerd. Herstelwerk gaat uit van de eigen kracht van de cliënt. De cliënt gaat op zoek naar zijn kwaliteiten en mogelijkheden en formuleert haalbare doelen op gebieden als huisvesting, financiën, werk en relaties. De begeleiders coachen de cliënten. Johannes verblijft nu 3,5 jaar bij IrisZorg en vertelt over zijn ervaringen. 7 Herstelwerk In 2014 zijn zo n 675 medewerkers getraind in de methodiek Herstelwerk. Het gaat om zowel hulpverleners en begeleiders als medewerkers die werken in ondersteunende functies. We gebruiken deze methodiek voor cliënten met problemen op het gebied van opvang en wonen. Naast Herstelwerk gebruikt IrisZorg de methodiek CRA (Community Reinforcement Approach) voor de behandeling van mensen met een verslavingsprobleem. Beide methodieken hebben veel overeenkomsten en gaan uit van de eigen kracht van cliënten. Voor de invoering van Herstelwerk leek alles wel strenger. Als je je niet aan de afspraken hield, dan had je een probleem. Ik liet me alles ook lekker aanleunen en wachtte af tot de begeleiding van IrisZorg vertelde wat er moest gebeuren. Nu krijg ik veel meer ruimte en moet ik zelf initiatieven nemen. Samen met mijn begeleider Inez heb ik een krachteninventarisatie gemaakt waarbij de nadruk ligt op de dingen die ik wel kan. In mijn actieplan staan de doelen die ik wil bereiken. Van elk doel maak ik een plan met de stappen die ik moet zetten. Als je kijkt naar het vinden van een eigen woning, dan heb ik de volgende stappen moeten zetten: nadenken over het soort huis dat ik wil, wat mag het maximaal kosten, hoe moet ik me inschrijven, welke formulieren heb ik nodig, enzovoort. Zodra ik een stap gemaakt heb, streep ik die weg en ga ik werken aan de volgende stap. Het werken met lijstjes werkt voor mij erg goed. Ik kan goed terugkijken naar wat ik al bereikt heb. Het contact met mijn begeleider is ook veranderd. Het is nu veel gelijkwaardiger. Eerder nam zij veel van me over. Nu vraag ik haar advies als ik dat nodig vind. We praten ook veel dieper op de dingen door. Hier heb ik geleerd om zelfstandig te zijn. Mijn zaken heb ik nu op orde. Over een aantal weken verhuis ik naar mijn eigen woning. Daar kijk ik naar uit, maar ik vind het ook heel spannend. Een huis helemaal voor mezelf! Ik ben druk bezig om werk te vinden, maar dat gaat zeker lukken. Gelukkig houd ik het eerste jaar nog wekelijkse begeleiding van IrisZorg.

5 8 Cliënten bepalen zelf welke doelen ze willen halen 9 Olivira Candido de Souza was vorig jaar in augustus de eerste Nederlandse CRA-supervisor. Zij helpt collega s in de verslavingsbehandeling met het juist uitvoeren van de behandeltechniek Community Reïnforcement Approach (CRA) en zorgt voor een goede implementatie. Ik ben al 8 jaar ambulant behandelaar en werk met motiverende gespreksvoering. Toen ik van CRA hoorde, zo n 4 jaar geleden, voelde ik me er meteen tot aangetrokken. Ik vind het doelgericht en praktisch. Bovendien gaat de CRA uit van een gelijkwaardige verhouding tussen patiënt en behandelaar. De CRA is een van oorsprong Amerikaanse methode. Het biedt concrete handvatten voor het gesprek met de cliënt. We trainen gericht met vaardigheden, er is huiswerk en je praat over obstakels en positieve bekrachtigers. Dat zijn belangrijke drijfveren van de cliënt om dingen anders aan te pakken in zijn leven. We zoeken naar activiteiten die net zo bevredigend zijn als het middelengebruik. Zo kunnen we haalbare doelen stellen. Het geeft cliënten een gevoel van autonomie en zelfvertrouwen als het gelukt is om het doel te halen. Als supervisor geef ik werkbegeleiding aan teams van de poliklinieken en klinieken. Ik beantwoord vragen over het toepassen van de CRA, maar ook doen we bijvoorbeeld rollenspellen naar aanleiding van cases. Je moet als behandelaar aan veel dingen tegelijk denken: het proces goed doorlopen en tegelijk aandacht aan de cliënt besteden. De CRA is een evidence based behandeling. Ik ben blij dat dit in Nederland nu ook aangetoond is. De behandeling is korter en dus kostenbesparend. Het past in deze tijdgeest dat behandeling een duidelijk eindpunt heeft. We vertellen niet wat cliënten moeten doen, hij of zij vraagt hulp voor een probleem. Welk probleem aangepakt wordt, dat bepaalt de cliënt zelf. Community Reïnforcement Approach IrisZorg gebruikt CRA (Community Reïnforcement Approach) voor de behandeling van cliënten met verslavingsproblemen. Het doel van deze behandelmethode is dat cliënten weer plezier beleven aan alledaagse dingen van het leven, zonder het gebruik van alcohol, drugs of te hoeven gamen of gokken. De CRA gaat er vanuit dat verslaving bestaat uit biologische, psychische en sociale factoren. Tijdens de behandeling is er aandacht voor al deze factoren. Onderzoek van het Zorginstituut Nederland (ZiN) wees in november 2014 uit dat de CRA bewezen effectief is.

6 10 11 Sommige mensen zijn nog niet klaar om helemaal zelfstandig te wonen, maar kunnen met minimale begeleiding toch op eigen benen staan. Jeroen (38) huurt een appartement van IrisZorg in Lelystad. Ik woon hier zelfstandig en regel mijn eigen zaken. Ik woon hier zelfstandig Scheiden wonen en zorg In 2014 is het scheiden van wonen en zorg doorgevoerd bij de voorzieningen van IrisZorg. We hebben de inzet van personeel en de werkwijze hierop aangepast. Onze nieuwste voorziening De Gondel in Lelystad is hier een mooi voorbeeld van. Daarin zijn appartementen gebouwd (bewust onder de huur subsidiegrens) die cliënten - los van zorg - kunnen huren van IrisZorg. Jeroen heeft een zware periode achter de rug. Hij raakte werkeloos en had psychische problemen met als gevolg dat hij zijn huis kwijtraakte en op straat kwam te staan. Uiteindelijk kwam hij terecht bij de Crisisopvang in Nunspeet. Daar werd al snel duidelijk dat de stap naar volledige zelfstandigheid voor mij nog te groot was, dus daarom gingen we op zoek naar een woonvorm met begeleiding. Dat werd Begeleid Wonen in Lelystad van IrisZorg. Ik woon hier zelfstandig en regel mijn eigen zaken. Een keer per week heb ik contact met mijn persoonlijk begeleider Ine. En dat is meer dan genoeg. Ik neem met haar de week door. Bijvoorbeeld, wat moet ik nog regelen? Zo ben ik nu bijvoorbeeld bezig om reiskostenvergoeding naar Harderwijk te regelen. Daar heb ik dagbesteding als grafisch ontwerper, en ik volg een behandeling bij GGZ Centraal. Voor mij is het niet verwarrend dat ik met twee hulporganisaties te maken heb. Het vult elkaar juist aan en het is goed te combineren. Vroeger ging ik ook naar mijn werk en kwam ik later op de dag weer thuis. Zo voelt het nu ook. Alleen is het pand waar ik woon toevallig van IrisZorg. Het is een fijn idee dat hier altijd iemand is waar je op terug kan vallen, mocht het nodig zijn. Ik heb er bijvoorbeeld last van als de spanning oploopt. Dan heb ik iemand nodig om me te uiten. Hier is altijd een groepswerker aanwezig. Ondertussen werk ik in kleine stapjes naar nog meer zelfstandigheid. Mijn toekomst is nog onzeker. Maar ik ga ervan uit dat ik ooit weer volledig zelfstandig woon en werk. De naam van Jeroen is gefingeerd

7 We hebben geleerd om samen te praten Mark was 17 jaar toen wij hem uiteindelijk de keuze gaven; hulp zoeken of vertrekken. Aan het woord is Liesbeth, moeder van de nu 19 jarige Mark. Mark was verslaafd aan blowen. Hij volgde een behandeling in een jeugdpolikliniek van IrisZorg waar wordt gewerkt met MDFT. In eerste instantie denk je dat het onschuldig uitproberen is. Het gebeurde buitenshuis en op feestjes. Tot hij op gegeven moment ook s nachts opstond om te kunnen blowen. Toen zijn we met hem in gesprek gegaan en beloofde hij verbetering. Het ging weer even goed maar het was telkens weer hetzelfde riedeltje en zo ging het van kwaad tot erger. We besloten hulp te zoeken. Het is afschuwelijk om als ouders te ontdekken dat je kind verslaafd is. Dat gebeurt alleen bij andere mensen, nooit bij jezelf. Ik heb momenten gehad waarop ik dacht dat het onze schuld was, dat wij hadden gefaald als ouders. Wij vroegen ons af of de scheiding misschien een rol speelde. Omdat MDFT een familietraject is hebben we daar samen over kunnen praten. Wij hadden nog nooit van MDFT gehoord. Voor Mark was het zeer intensief, hij is helemaal geen prater en moest opeens gaan praten, kreeg opdrachten en moest regelmatig controles ondergaan waardoor hij niet meer kon liegen over zijn gebruik. Gelukkig was het traject een succes, daar ben ik blij om. Het gaat nu goed, hij is zelfs bezig om de opleiding tot politieagent af te ronden, dat is echt een geweldige afsluiter van deze hele periode. Wel gaat hij weer met diezelfde vrienden om. Ik waarschuw hem dat hij zijn hoofd erbij moet blijven houden. Het vertrouwen is toch beschadigd, maar dat moeten we hem toch weer teruggeven. Dat is soms nog moeilijk. De namen en de foto bij dit artikel zijn gefingeerd. MDTF: intensieve behandeling voor het hele gezin MDFT staat voor Multi Dimensionele Familie Therapie en wordt op de jeugdpoliklinieken van IrisZorg aangeboden aan jongeren met verslavingsproblemen en hun ouders. Ouders krijgen een belangrijke rol binnen de behandeling, zij worden gezien als de sleutel naar herstel. Onder leiding van een MDFT-therapeut werkt het hele gezin samen om beter met elkaar om te gaan, waardoor de verslavingsproblemen afnemen. Sinds 2014 voldoet IrisZorg volledig aan de vereisten van Stichting Jeugdinterventies om MDFT zelfstandig te mogen uitvoeren.

8 14 Vince Kwetsbare jongeren zonder veilige slaap- of woonplaats uit Nijmegen konden voor hulp voorheen terecht bij SaM. Deze voorziening was echter sterk verouderd, voldeed niet meer aan de eisen en verbouwen zou te duur worden. De gemeente, het zorgkantoor en IrisZorg gingen samen op zoek naar een oplossing. Die werd gevonden. In 2014 verhuisden de jongeren naar de nieuwe locatie Vince. Ik leer voor mezelf te zorgen In Vince wordt opvang geboden aan 34 jongeren uit Nijmegen en omgeving. Deze jongeren zijn verdeeld over drie afdelingen: Nachtopvang, Crisisopvang en Wonen met Begeleiding voor dag en nacht. Melissa (20 jaar) hoort bij de laatste afdeling. Hier leer ik om zelfstandig te worden. Melissa: De bedoeling is dat ik binnenkort op mijzelf ga wonen en daar ben ik dan ook hard naar toe aan het werken. Ik wil gewoon graag iets van mijn leven maken. Door omstandigheden is dat tot nu toe nog niet gelukt. Ik heb schulden, mijn familie is op afstand, en mijn vriend verblijft in een asielzoekerscentrum. Omdat er niemand was bij wie ik terecht kon, werd ik opgevangen door Vince. Eerst had ik een kamer op De Brug, de groep voor jongeren die hier net binnen komen. Op De Brug deden we veel samen, bijvoorbeeld samen eten en één keer per week koken voor de hele groep. Geen probleem voor mij, want ik kan lekker koken. Na zes weken ben ik doorgestroomd naar De Toren. Daar zorg je helemaal voor jezelf. Mijn begeleiders Lilian en Femke spreek ik nu nog maar één keer per week. Samen kijken we naar waar ik goed in ben, welke doelen ik wil halen en welke stappen ik daarvoor moet nemen. Ik moet het tenslotte zelf doen. Ik ben heel sociaal, praat makkelijk en maak makkelijk contact. Maar dat is ook een valkuil. Ik ben eigenlijk te zorgzaam en vind het heel moeilijk om grenzen aan te geven. Daarvoor ben ik nu in therapie. Verder is er ook aandacht voor mijn financiën. Wat zijn mijn vaste lasten? En wat hou ik dan nog over? En ik doe werkervaring op in de bediening bij een bejaardenhuis. Met Lilian heb ik ook uitgezocht of ik een opleiding kan volgen, bijvoorbeeld visagie of grondstewardess. Ik hoop dat dat in de toekomst lukt. Maar eerst eigen woonruimte vinden! 15 De naam van Melissa is gefingeerd.

9 16 Voor Lydia kom ik uit bed 17 Marja (57 jaar) kwam twee jaar geleden in contact met IrisZorg vanwege haar alcoholverslaving. Nog steeds is ze bezig met haar herstel. Ze leeft vrij geïsoleerd en heeft moeite om sociale contacten op te bouwen en te onderhouden. Lydia (63) helpt haar daarmee. In juli vorig jaar werden ze voor het eerst met elkaar in contact gebracht. Tegenwoordig zijn Marja en Lydia maatjes en ontmoeten elkaar een keer in de week. Vaak komt Lydia naar Marja toe in haar woning dichtbij de Waal. Dan praten ze, wandelen ze met Marja s hondje Fiep, drinken ze koffie of gaan samen op pad. Lydia: Ik heb soms kortingsbonnen voor de dierentuin of een museum. Marja is een tijdje terug gediagnostiseerd met een bipolaire stoornis. Als het niet gaat, kan ik dat aan Lydia vertellen. Bij een maatje hoef ik me niet anders voor te doen. Maar afbellen doe ik bijna nooit. Ik kom voor Lydia mijn bed uit. Ze hebben vaak lol samen. Marja: We lachen veel en hebben dezelfde soort humor met veel zelfspot. Lydia vult aan: Er gebeuren allerlei dingen in het leven, maar de vraag is: hoe ga je ermee om? Lydia vindt net als Marja veel voldoening in het maatjesschap. Ik ben een echt mensenmens. Sinds ik niet meer werk, vind ik het fijn om vrijwilligerswerk te doen. Het biedt structuur. En ik vind het prettig om mensen te helpen. Ik ben bevriend met een heel bijzondere vrouw. Het maatjesschap duurt standaard een jaar, daarna is verlenging mogelijk. Alle vrijwilligers hebben zo nu en dan ontmoetingsdagen. Dan spelen we rollenspellen en voeren discussie. Over grenzen bijvoorbeeld: wat doe je als je geld moet voorschieten, of verliefd wordt op een cliënt? De meeste mensen reageren met angst op onbekende situaties, maar we zijn toch allemaal maar gewoon mensen. Het Maatjesproject Maatjes spelen een belangrijke rol van cliënten bij het deelnemen aan de maatschappij. Hun ondersteuning zorgt voor zelfvertrouwen en voorkomt dat cliënten terugvallen in gebruik of in een isolement raken. IrisZorg is in 2014 een maatjesproject gestart dat wordt gesponsord door het Oranjefonds. Vrijwilligers ontvangen begeleiding, een onkostenvergoeding en verzekering van IrisZorg. Ook worden er regelmatig activiteiten als ontmoetingsdagen en workshops georganiseerd.

10 18 Een ingrijpend verandertraject, dat de hele organisatie raakt Lelystad Harderwijk 19 Deventer Apeldoorn IrisZorg is in 2013 een traject voor organisatieverandering gestart. Doel van de verandering is een toekomstbestendige organisatie die financieel gezond, flexibel en goedkoper is. Het verandertraject is ingrijpend en raakt de totale organisatie. Er heeft een reductie plaatsgevonden in personeel en er wordt er vanaf januari 2015 anders gewerkt: meer gestandaardiseerd en integraal in zelforganiserende teams. Het is een enorme uitdaging en vraagt veel van medewerkers, management en bestuurders. Tiel Ede Arnhem Doetinchem De veranderringen IrisZorg verandert vanuit zorginhoudelijke visie waarbij de eigen kracht van cliënten en medewerkers centraal staat. Medewerkers zijn getraind in methodieken die de eigen kracht van cliënten versterkt. Daarnaast hebben medewerkers meer ruimte gekregen om hun werk te organiseren door de invoering van zelforganisatie Nijmegen Bij het opnieuw inrichten van de organisatie is gekeken naar de volgende aspecten: strategie, structuur, systemen, managementstijl, cultuur en personeel. De organisatie is verdeeld in regio s rondom de centrumgemeenten. Per 1 januari 2015 is gestart met integraal werken (integratie behandeling en begeleiding) en is de IrisZorg Kwaliteitsnorm (IZK) ingevoerd. De IZK beschrijft het volledige zorgaanbod in modules. In deze modules is vastgelegd welke professional welke zorg levert en hoe lang deze duurt. Daarbij wordt gewerkt vanuit het uitgangspunt: één cliënt, één dossier, één systeem. één systeem centrale planning modules / IZK één zorgplan Bij zelforganisatie past een coachende stijl van leidinggeven. Mede op basis hiervan zijn directeuren en regiomanagers, door middel van het in kaart brengen van gedrag, drijfveren en talenten, geselecteerd en aangesteld. Er zijn coaches aangesteld om de zelforganiserende teams in de zorg te ondersteunen. De uitdaging vanaf 2015 is om de nieuwe organisatie werkend te krijgen in de praktijk. De resultaten Voor cliënten: Scheiden wonen en zorg is doorgevoerd op de woonvoorzieningen. Een cliënt houdt dezelfde (ambulant) hulpverlener tijdens het zorgtraject. De zorg is van uniforme kwaliteit ongeacht in welke regio de cliënt de zorg krijgt. Het zorgtraject is transparant qua inhoud en duur. Er is één zorgdossier en één registratiesysteem. Voor medewerkers: Meer ruimte om het eigen werk te organiseren. Medewerkers primair proces zijn getraind in de methodieken Herstelwerk en Community Reinforcement Appraoch (CRA). Voor de organisatie: Er heeft een krimp plaatsgevonden van 16% van 1205 naar 1011 FTE. De verhouding directe indirecte kosten is verbeterd van 1 staat tot 1.2 naar 1 staat tot 0.8. Er wordt proactief gestuurd op de inzet van de functiemix in relatie tot productie afspraken.

11 kort > apeldoorn Drie medewerkers van het Jongerenteam Apeldoorn winnen de Gelderse Jeugdzorgaward. De Crisisopvang voor tienermoeders (5 plaatsen) verhuist van Beekbergen naar de Calypsostraat in Apeldoorn (locatie Vellertzoom) Het Hoogeland trekt aan de bel bij het Ministerie van VWS over objectief verdeelmodel. Cliënten IrisZorg doen mee aan het project Kleur in de Stad waarbij ze het onderhoud verzorgen van bloemperken en groenperken in het Oranjepark. > arnhem Realisatie 16 extra appartementen voor Beschermd Wonen in de voormalige kliniek aan de Groningensingel in Arnhem. Voorbereidingen voor Next Step II gestart, een programma waarbij thuisprostituees vanaf 2015 uit kunnen stappen. Opening Opiaten Polikliniek: samenvoeging van de medische methadonbehandeling en de medische heroïnebehandeling. > nijmegen Intramuraal Motivatiecentrum (IMC) en Klinische Resocialisatie worden omgevormd tot Kliniek Nijmegen, gericht op kortdurende behandeling voor cliënten met een verslavingsprobleem. SaM (opvang voor dak- en thuisloze jongeren) verhuist en heet voortaan Vince. Start Maatjesproject waarbij cliënten - die (begeleid) zelfstandig gaan wonen - gekoppeld worden aan externe vrijwilligers. Project Alcohol en ouderen, mijn zorg?! krijgt aanmoedigingsprijs van Stichting SAB. IrisZorg participeert in dit project, bedoeld om alcoholgebruik onder ouderen in drie Nijmeegse wijken te verminderen. > lelystad Cliënten vanuit de Malzwin, de Kamp en de Griend verhuizen naar de Gondel In het nieuwe onderkomen zijn 45 appartementen gerealiseerd. 24 zijn daarvan bestemd voor Beschermd Wonen, 12 voor Begeleid Wonen en 9 voor Crisisopvang. > IrisZorg Algemeen Ingrijpende reorganisatie. Het resultaat: zelforganiserende teams, andere organisatiestructuur, reductie personeelsbestand, integratie behandeling en begeleiding, invoering IZK (IrisZorg Kwaliteitsnorm). Triage voor alle aanmeldingen, opvang, wonen en verslavingsbehandeling. Voorbereidingen online hulpverlening. Start voorjaar van Nieuwe cliëntmedezeggenschap: vanaf 2014 heeft IrisZorg één Cliëntenraad met commissies. De clusterraden zijn opgeheven. > Methodieken Een medewerker van IrisZorg is de eerste gecertificeerde CRA-supervisor in Nederland. IrisZorg heeft diverse FACT-teams die zich richten op cliënten die zorgmijdend zijn, met complexe verslavings- en/of psychiatrische problemen. In 2014 zijn FACTteams gecertificeerd in Arnhem, Tiel en ook het JeugdFACT in Nijmegen. De methodiek Herstelwerk is volledig ingevoerd. IRIS in de Buurt is een wijkgerichte aanpak gericht op het bevorderen van gezond gedrag en afhankelijkheid van middelen te voorkomen. Begin 2014 start een team in de Achterhoek. IrisZorg voldoet aan vereisten Stichting Jeugdinterventies voor zelfstandige uitvoering van MDFT, een intensieve gezinsbehandeling voor jongeren met verslavingsproblemen en hun ouders. Social Clubs waar (ex-)cliënten hun ervaringen delen van start in Ede, Doetinchem en Harderwijk. > Onderzoek Promotieonderzoek werking Eye Movement Desensitization en Reprocessing (EMDR): IrisZorg heeft in 2014 samen met andere organisaties een set van klinische protocollen en een training ontwikkeld om externe partijen te stimuleren ook onderzoek te doen. IrisZorg werkt mee aan onderzoek naar de mogelijke effectiviteit, toepasbaarheid en veiligheid van ibogaïnebehandeling bij opiaat afhankelijkheid. In 2014 is het onderzoeksprotocol officieel goedgekeurd. IrisZorg start in 2014 met een onderzoek naar CRAFT (Community Reinforcement Approach Family Training). Doel is om na te gaan of het trainen van familieleden en naasten leidt tot het meer of eerder in behandeling komen van probleemgebruikers die aanvankelijk behandeling weigeren. 21 > Tiel De Dagopvang verhuist naar het Burgerweeshuis, samen met de afdeling Werk & Activiteiten. Het Burgerweeshuis is voortaan ook de uitvalsbasis voor de ambulante woonbegeleiders en behandelaren van het FACT-team Rivierenland en de preventiewerkers van IRIS in de Buurt.

12 22 IrisZorg in het kort Cliënten (2014) Verslavingsbehandeling 56% Opvang en Wonen 36% 23 IrisZorg: Reclassering 8% biedt een vangnet voor mensen met complexe (verslavings)problemen op diverse leefgebieden zoals huisvesting, financiën, werk en relaties is er voor jongeren, volwassenen en gezinnen Totaal cliënten biedt trajecten voor wonen, werken en verslavingsbehandeling richt zich op het versterken van de eigen kracht van mensen betrekt de omgeving van cliënten bij de behandeling en begeleiding richt zich met netwerkpartners in de wijk op vroegsignalering en toeleiding naar zorg is het expertisecentrum op gebied van alcohol, drugs, internet, social media, gamen en gokken is een erkende organisatie voor verslavingsreclassering in het arrondissement Arnhem heeft 60 vestigingen in Gelderland, Overijssel en Flevoland heeft 1250 medewerkers: preventiewerkers, maatschappelijk hulpverleners, groepsleiders, artsen, psychologen, psychiaters, activiteitenbegeleiders, (psychiatrisch) verpleegkundigen en sociotherapeuten Cliënten Opvang en Wonen naar type voorziening (2014) Dagopvang 28% Woonbegeleiding 19% Wonen bij IrisZorg 19% Nachtopvang 15% Crisisopvang 10% Outreachende hulpverlening 9% Totaal cliënten Financiën (2014) Cliënten Verslavingszorg naar primaire problematiek (2014) Zorgkantoren AWBZ 35% Zorgverzekeraars ZVW 29% Gemeenten WMO 24% Justitie - reclassering 7% Overig 4% Harddrugs 40% Alcohol 37% Cannabis 16% Anders 6% Gokken 1% Totaal 92 miljoen Totaal cliënten

13 IrisZorg IrisZorg zet zich in voor jongeren en volwassenen die grip op hun leven willen krijgen. Problemen op het gebied van verslaving en wonen in combinatie met werk, financiën en relaties kunnen ertoe leiden dat het leven anders loopt dan gewenst. Onze zorgtrajecten richten zich op het versterken van de eigen kracht van mensen. De omgeving van cliënten wordt hier nauw bij betrokken. IrisZorg biedt zorg bij mensen thuis en op 60 locaties in Gelderland, Overijssel en Flevoland.

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat Van zorgen voor naar zorgen dat jaarbericht 2012-2013 Voorwoord 3 In dit Jaarbericht 2012-2013 kunt u een aantal portretten van cliënten lezen. Verhalen over hun leven en toekomst. Een rode draad in deze

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Stichting IrisZorg. Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 28 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d.

Jaardocument 2014. Stichting IrisZorg. Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 28 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. Jaardocument 2014 Stichting IrisZorg Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 28 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 29 mei 2015 IrisZorg 1 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren

Colofon. Jaardocument 2012 IrisZorg Arnhem. Oplage: 250 exemplaren Colofon IrisZorg Arnhem Oplage: 250 exemplaren RVT 13.015 Stichting IrisZorg Arnhem, maart 2013 Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 22 maart 2013 Goedgekeurd door Raad van Toezicht d.d. 27 maart 2013

Nadere informatie

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Tugba, 12 jaar Nieuw Portfolio Hans Karstel: De veranderingen brengen nieuwe kansen met zich mee. het portret van Esmiralda Meertens in gesprek met Hoefsloot &

Nadere informatie

Buiten gebaande paden

Buiten gebaande paden Buiten gebaande paden Buiten gebaande paden De werkingskracht van presentie bij zwerfjongeren 1 Colofon Kwintes, Zeist, 2011 Alle rechten voorbehouden ISBN/EAN: 978-94-90841-04-1 Samenstelling en redactie

Nadere informatie

Colofon Arcuris Maatschappelijke Opvang, Loenenseweg 44, 7361 GC Beekbergen Telefoon (055) 201 10 00 Fax (055) 506 33 36

Colofon Arcuris Maatschappelijke Opvang, Loenenseweg 44, 7361 GC Beekbergen Telefoon (055) 201 10 00 Fax (055) 506 33 36 JA ARVERSL AG 2005 Colofon Arcuris Maatschappelijke Opvang, Loenenseweg 44, 7361 GC Beekbergen Telefoon (055) 201 10 00 Fax (055) 506 33 36 E-mail raadvanbestuur@arcuris.nl Website www.arcuris.nl Samenstelling

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

S B W U JA A R B E R IC H T IN 20 12 AAN DE SLAG

S B W U JA A R B E R IC H T IN 20 12 AAN DE SLAG S B W U JA A R B E R IC H T IN 20 12 AAN DE SLAG NHOUD/ Voorwoord 3 1 Aan de slag voor onze cliënten 4 I N T E R V I E W Martijn Ross Ik heb nu vruchtbare grond onder mijn voeten 8 2 Aan de slag met onze

Nadere informatie

vernieuwen Kliniek in Vught te luxe voor cliënten? Internetverslaving:

vernieuwen Kliniek in Vught te luxe voor cliënten? Internetverslaving: F O CUS O P V E R S L AV I N GsZO R G VAn vernieuwen Begrijpen waar het om gaat Kliniek in Vught te luxe voor cliënten? Internetverslaving: verstoppertje spelen in een andere wereld Rama Kamal over opleiding

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl

GGzE. jaargang 9 nummer 4 2014. www.ggze.nl GGzE jaargang 9 nummer 4 2014 www.ggze.nl GGzE behaalt Planetreelabel - Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar. Negende jaargang nr. 4 2014. Oplage: 1.250 exemplaren. Het volgende nummer verschijnt

Nadere informatie

Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen

Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen Blij Lastig En toekomst? Jaarbeeld 2013 De Zijlen Foto omslag Dinsdag 28 mei 2013 bezochten koning Willem Alexander en koningin Maxima landgoed Nienoord in Leek. Onder de genodigden waren cliënten die

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

Actualiteitenmagazine van SCIO Consult over het sociale domein

Actualiteitenmagazine van SCIO Consult over het sociale domein Actualiteitenmagazine van SCIO Consult over het sociale domein november 2014 Investeren in kennis over het sociale domein? Bekijk onze nieuwe cursussen voor 2015 en schrijf u in! Er bestaat geen verschil

Nadere informatie

Het verhaal van twee kanten

Het verhaal van twee kanten Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden 7, 8 en 9 Gemeente Meerssen Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden

Nadere informatie

IN HET BEGIN IS ER ALTIJD EEN KEUZE OM NIET TE GEBRUIKEN HOOGLERAAR REINOUT WIERS:

IN HET BEGIN IS ER ALTIJD EEN KEUZE OM NIET TE GEBRUIKEN HOOGLERAAR REINOUT WIERS: het magazine van verslavingszorg noord nederland jaargang 4, nr. 2 2014 DE CIRKEL DOORBREKEN: HOE ZORG JE ERVOOR DAT KINDEREN VAN VERSLAAFDE OUDERS ZELF NIET VERSLAAFD RAKEN? HOOGLERAAR REINOUT WIERS:

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen

WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen WIE werkt! Wmo, Werk & Ondernemen Inhoudsopgave Teamcoaches aan het woord 4 Bij WIE ligt de focus? 6 Salima Dchar 10 Jermaine Sandvliet 12 Ariëtte Furtado 14 Marijke Dankoor en Gemma Diels 16 Richard de

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 INHOUD

Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 INHOUD Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Jaarverslag 2009 2 JAARVERSLAG STICHTING LEGER DES HEILS WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSZORG 2009 Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg

Nadere informatie

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn!

Najaar 2013. ZorgMagazine. Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland. In beweging in zorg en welzijn! Najaar 2013 ZorgMagazine Een magazine voor en door zorg- en welzijnsmedewerkers in Oost-Nederland In beweging in zorg en welzijn! Wil jij werken vanuit je hart? Kies voor een toekomst bij TriviumMeulenbeltZorg

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

www.ggze.nl jaargang 9 nummer 1 2014 Samen werken aan ouderenpsychiatrie Jongeren niet meer tussen wal en schip Mobiliteit biedt medewerkers kansen

www.ggze.nl jaargang 9 nummer 1 2014 Samen werken aan ouderenpsychiatrie Jongeren niet meer tussen wal en schip Mobiliteit biedt medewerkers kansen jaargang 9 nummer 1 2014 www.ggze.nl Samen werken aan ouderenpsychiatrie Jongeren niet meer tussen wal en schip Mobiliteit biedt medewerkers kansen - Colofon Dit magazine verschijnt vier keer per jaar.

Nadere informatie

Verslag: Nazorg aan verslaafden door de verslavingszorg

Verslag: Nazorg aan verslaafden door de verslavingszorg Verslag: Nazorg aan verslaafden door de verslavingszorg In opdracht van Psy Rotterdam, mei 2008 Dr. Lisette Oliemeulen Drs. Agnes van der Poel Heemraadssingel 194 3021 DM Rotterdam tel. (010) 425 33 66

Nadere informatie

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE

ZELFHULPKRANT MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE ZELFHULPKRANT STICHTING NETWERK ZUIDOOST - BRABANT DAK-, EN THUISLOZEN MEEDRAAIEN IN EEN GROEP INTERVIEW JOKE DE HAAS SCHIZOFRENIE LICHAMELIJKE AANDOENING EEN PROBLEEM, JA OF NEE? ERVARINGS VERHALEN ALLOCHTONEN

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de

Ben jij klaar voor de 4 SCHOLING Els, Karin en Nathalie hadden al jarenlange ervaring in de jeugdzorg toen ze ambulant hulpverlener werden. Ze praten over veranderen, meebewegen, werkdruk, persoonlijke groei en de toekomst.

Nadere informatie