Indispensable Information You Can Trust easy to find, use and share

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Indispensable Information You Can Trust easy to find, use and share"

Transcriptie

1 Unique Offer Receive CxO Magazine 6 months for free (value: 52,00) Subscribe now at December/January 2006, Issue 35 CxO verschijnt tweemaandelijks,6 jaargang, December/January 2006, Issue 35, afgiftekantoor Brussel X p106176, toelating gesloten verpakking, PB-België b-7, Prijs lidmaatschap 105,00 (Excl. btw) Management & Human Resources 5 Brussel is dienstbaar voor Vlaanderen en Wallonië Exclusief interview met Charles Picqué, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 7 Monthly Headlines Management 10 Monthly Headlines Human Resources 12 Corporate Governance, bent u nog mee? Zonder CG geen vertrouwen van de investeerder. De Raad der Wijzen van CxO Magazine boog zijn hoofd tijdens een lunchdebat over dit bijzondere thema. 18 De facilitymanager: meid voor alle werk? Als facilitymanager regel je, eenvoudig gezegd, het huishouden van een bedrijf. 20 NGO S steeds professioneler geleid De tijd dat niet-gouvernementele organisaties gerund werden door idealistische jongens en meisjes uit de zachte sector is definitief voorbij. Sales & Marketing 22 Monthly Headlines Sales & Marketing 23 CRM: alles in dienst van de klant C(ustomer) R(elationship) M(anagement) anno De toekomst van sales, marketing en service ligt in nieuwe methodes om klanten te benaderen. ICT & Networks 24 Monthly Headlines ICT & Networks 25 Exclusieve technologiebijdrage van onze correspondent te New York 26 Business Software Forum 2005 Uitgebreid verslag van deze interessante conferentie die plaatsvond op 15 december Agoria wil Ierland aan de Zenne Met een ambitieus plan wil Agoria Brussel tot digitale hoofdstad van Europa doen uitgroeien. 31 Stop making plans. Start making decisions Newsletter Vlaamse StrategieVereniging Logistics & Manufacturing 32 Monthly Headlines Logistics & Manufacturing 33 Hymedis-project: een hoogtechnologisch initiatief in de maritieme sector (2) ICT zorgt voor veiliger scheepvaartverkeer. 34 Vlaanderen en Nederland in mondiaal logistiek perspectief Het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) en Nederland Distributieland (NDL) breken een lans voor meer samenwerking in de Rijn-Schelde Delta. 36 Groeiende impact van Supply Chain Management op de financiële resultaten Beslissingen, genomen op supply chain managementvlak, hebben meer en meer invloed op de financiële bedrijfsresultaten. Legal & Finance 38 Monthly Headlines Finance 39 De jaarrekening lezen en begrijpen Hoe kredietwaardig zijn uw klanten? Meten is weten. In dit artikel leest u er alles over. 42 CO2-taks: de RSZ lengtes voorop De CO2-taks miste zijn doel waarop de regering een aantal aanpassingen doorvoerde. Door de verschuiving van de bewijslast is de situatie grondig veranderd. 45.EU domeinnamen: een nieuwe kans voor domeinnaamkapers? Na 5 jaar voorbereiding kunnen ondernemingen, organisaties en particulieren uit één van de 25 EU lidstaten, domeinnamen met.eu extensie registreren. Varia 46 Websites of Social Secretariats tested We have a look at usability; convenience and focus on the general impression the sites of SD Worx, Partena, Securex & Acerta leave behind. 49 Belg gaat 2006 somber in, wij niet Newsletter Junior Chamber International 50 Trois mousquetaires parmi les grandes routières françaises La nouvelle C6 est arrivée Quand le lion se met au mazout Vel Satis, quo vadis, Renault? Brussel is dienstbaar voor Vlaanderen en voor Wallonië, een interview met Charles Picqué, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5 Corporate Governance: de hype is voorbij, tijd voor nuance! Luchdebat met CxO s Raad der Wijzen 12 Trois musquetaires parmi les grandes routières françaises 50 management ict sales hrm marketing logistics manufacturing finance Indispensable Information You Can Trust easy to find, use and share Become a Member of the Powerful CxO-Community Now M a g a z i n e C o n f e r e n c e s W e b

2

3 editoriaal/éditorial Dirk Vermant uitgever/éditeur & directeur Welcome to Planet Earth 2.0 Eind 2005 stelde ik tijdens een workshop met een groep studenten in een Brusselse Hogeschool de vraag: Wie van jullie weet wat een Extended Enterprise is? Niemand reageerde. Ook enkele CEO s van grote Belgische ondernemingen, die ik deze vraag stelde, bleven me het antwoord schuldig. Welcome to the planet Earth 2.0. Dat deze mensen mijn vraag niet konden beantwoorden zegt niets over hun kennis, maar alles over de snelheid waarmee onze planeet evolueert. Extended Enterprises zijn ondernemingen die een digitale businessflow uitbouwen met hun klanten en leveranciers. Gedaan met de dure manuele dataoverslag tussen bedrijven onderling. We staan er niet bij stil, maar deze evolutie zal op termijn wereldwijd miljarden werkuren besparen. Drie prioriteiten: integratie, integratie en integratie Tijdens de jaren negentig kochten bedrijven business software zoals SAP, Oracle ERP, Peoplesoft, JDEdwards, Siebel, Clarify, enzovoort. Deze oplossingen werkten individueel goed, maar creëerden toch informatie eilanden. Ze leverden overvloedig informatie over klanten en leveranciers, maar als bepaalde data veranderden dienden werknemers manueel de geassocieerde informatie in elk systeem aan te passen. Een proces dat vlug onbeheersbaar werd. Na verloop van tijd bleken bepaalde data niet consistent meer te zijn. De dubbele data entry, inconsistente gegevens en geïsoleerde informatie zette CIO s aan om te zoeken naar oplossingen om deze systemen te integreren. Enterprise Application Integration (EAI) was geboren. De bewoners van de data-islands in bedrijven lees departementen, divisies, zusterondernemingen beginnen onder andere onder impuls van EAI stilaan dezelfde digitale taal te spreken. Ze plukken de eerste vruchten van wat men Business Integratie noemt. Bedrijven met een innovatieve geest, staan vandaag reeds klaar voor een nieuwe uitdaging, namelijk die van de Extended Enterprise. Op het moment dat een klant van Dell nieuwe medewerkers in het interne HR-systeem inschrijft weten ze bij het bedrijf van Michael Dell door deze technologie enkele seconden later welke notebooks of pc s ze binnenkort moeten leveren. U begrijpt dat dit fenomeen het aankoopproces drastisch verkort, waardoor men veel tijd wint en kosten spaart. Door de bedrijfsoverschrijdende digitale communicatie lees extended enterprise - van Atlas Copco te Wilrijk weten ze op voorhand wanneer een luchtcompressor van een autoconstructeur in Brazilië een grondige onderhoudsbeurt nodig heeft en welke onderdelen er zullen moeten worden vervangen. Dit alles zonder dat er één persoon aan te pas komt. Cross Business Automation zou je het kunnen noemen. Zonder een volwassen internettechnologie was deze werkwijze wishfull thinking geweest. Bienvenu sur Planet Earth 2.0 Au cours d un workshop, fin 2005, je posai la question suivante à un groupe d étudiants d une Haute Ecole bruxelloise: Qui parmi vous peut me dire ce que veut dire Extended Enterprise. Aucune réaction. Même quelques CEO de grandes entreprises belges, auxquels j ai soumis cette question, n ont pas pu répondre. Bienvenu sur planet Earth 2.0. Que ces personnes n étaient pas été en mesure d apporter une réponse à ma question ne révèle en rien leur degré de connaissance, mais dit beaucoup sur la rapidité avec laquelle notre planète évolue. Les Extended Enterprises ainsi nommées, sont des entreprises qui développent un courant d affaires digital avec leurs clients et leurs fournisseurs. Fini l échange manuel et coûteux de données entre les organisations. On ne s en rend peut-être pas compte, mais cette évolution permettra à terme d économiser des milliards d heures de travail. Trois priorités: intégration, intégration et intégration. Pendant les années nonante, les entreprises ont acquis des logiciels tels que SAP, Oracle ERP, Peoplesoft, JDEdwards, Siebel, Clarify, etc. Ces solutions fonctionnaient bien de manière individuelle, mais tendaient à créer des îlots d information. Elles procuraient quantité d informations concernant les clients et les fournisseurs, mais lorsque certaines données changeaient, les collaborateurs étaient obligés d adapter manuellement l information associée dans chaque système. Un procédé qu il n était bien vite plus possible de gérer. Après un certain temps il apparut que les données n étaient plus consistantes. L entrée de doublons, les données incohérentes et l information isolée ont poussé les CIO à chercher des solutions afin d intégrer les systèmes. L Enterprise Application Integration (EAI) était née. Les populations des îlots de données, autrement dit les départements, divisions et filiales, commencent, notamment sous l impulsion de l EAI, à utiliser le même langage. Elles cueillent les premiers fruits de ce qu on appelle la Business Integration. Quant aux entreprises dotées d un esprit innovateur, elles sont déjà parées à relever un nouveau défi, à savoir celui de l Extended Enterprise. Quelques secondes après qu un client de Dell enregistre de nouveaux collaborateurs dans le système RH interne, chez Michael Dell on est déjà au courant des notebooks ou PC qu il faudra prochainement livrer. Cette technologie permet donc d écourter considérablement le processus d achat. On gagne du temps et on réduit les frais. Par la communication digitale qui s étend hors de l entreprise (extended enterprise), ils savent chez Atlas Copco à Wilrijk à quel moment un compresseur d un constructeur automobile au Brésil nécessite un grand entretien et quelles pièces détachées devront être remplacées. Tout cela, sans que personne n intervienne. On pourrait parler d automatisation de l interaction entre organisations. La technologie internet arrivée a maturité a permis de passer du rêve à la réalité. A d v e r t e e r d e r s l i j s t 4C Consulting 34 Aktiv Consulting 44 Alti 29 Alti (advertorial) 40 Dangaard Telecom 52 Econocom 44 Ernst & Young 43 Ernst & Young (advertorial) 35 Graydon 48 ISS 19 JCI Gent (advertorial) 17 Lexus 8-9 Luon 29 Microsoft 2 PwC 11 Smart I.T. 30 Uniweb 16 VIL 39 December/January 2006 CxO Magazine 3

4 CxO Magazine is een drietalige uitgave van CxO Europe bvba en verschijnt 6 maal per jaar met een oplage van exemplaren. Het tijdschrift kan bekomen worden via een lidmaatschap aan 105,00 euro excl. BTW, inbegrepen een jaarabonnement op het magazine en het elektronisch archief en 15% korting op CxO Conferenties. Het lidmaatschap voor Europa bedraagt 135,00 euro en 150,00 euro buiten Europa. CxO Magazine est une dition dition édition trilingue de CxO Europe sprl qui para t para t paraît 6 fois par an avec un tirage à exemplaires. On peut se procurer le magazine par une adhésion à 105,00 euros hors TVA qui comprend un abonnement annuel sur le magazine et l archive électronique et 15% de rabat aux conférences de CxO. l Adhesion pour l Europe est à 135,00 euros et hors Europe à 150,00 euros. Jan Callant Hoofdredacteur Rédacteur en chef Dirk Vermant Uitgever - Directeur Editeur - Directeur Sylvie Scherrens Sales Manager Dirk Vackier Business Relations Manager Irmin Persy Secretariaat Secrétariat Raad der Wijzen Conseil des Sages fotogalerij van de leden: zie hieronder Galerie de photos des membres: voir ci-dessous Uitgeverij Redactie Administratie Regie Maison d éditions Rédaction Administration Régie CxO Europe bvba Wielstraat 12, b-2880 Bornem Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) internet: Redactie Rédaction Els Beerens, Jan Callant, Paul De Bruyne, Karel De Decker, Jan De Kimpe, Erwin De Weerdt, Stijn Dom, Guido Fonteyn, Marc Honnay, Bruno Koninckx, Brecht Lambrecht, Dominik Malfait, Jean-Luc Manise, Steve Mertens, Marleen Miechielsen, Noel Montrucchio, Paul Muys, Frans Uyttebroeck, Alex Van Breedam, Ad Van Poppel, Peter Verkooijen, Michel Visart CxO Testlab in samenwerking met en collaboration avec ps_testware Fotografie Photographie Patrick Van Hoof Lay-out Mise en page Francis Goethals/BoulevArt NV Verantwoordelijke uitgever Editeur responsable Dirk Vermant Wielstraat 12, b-2880 Bornem Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. De publicitaire aankondigingen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever. Ondertekende artikels vallen onder de verantwoordelijkheid van de auteur(s). Feitengegevens in de monthly headlines vallen onder de verantwoordelijkheid van de inzender. Cette édition ne peut pas être reproduite et/ou publiée sans l autorisation écrite de l éditeur. Les annonces publicitaires ne relèvent pas de la responsabilité de l éditeur. Les articles signés relèvent de la responsabilité de l / des auteur(s). Les faits communiqués dans les monthly headlines relèvent de la responsabilité de l envoyeur. CxO Europe bvba. Uitgeversbedrijf CxO Europe is lid van de Unie van de Periodiek Pers/La Maison d editions CxO Europe est membre de l Union de la Presse Périodique C x O s R a a d d e r Wi j z e n C o n s e i l d e s S a g e s B o a r d o f t h e Wi s e Jan Heiremans managing director StepStone Ronnie Leten President Industrial Air Division, Atlas Copco Ingrid Lieten directeur generaal De Lijn Christian Leysen voorzitter raad van bestuur AXE Luc Van den Bossche gedelegeerd bestuurder BIAC Pieter Larmuseau gedelegeerd bestuurder Mitsubishi Motors Belgium Paul de Rooij afgevaardigd bestuurder Ford Motor Company Kaat Exterbille managing director Kate Thomas & Kleyn Gerard van Os zaakvoerder van Os - Sonnevelt Peter Leyman gedelegeerd bestuurder Volvo Cars Nicolas Saverys gedelegeerd bestuurder Exmar Erik Van Heuven CEO Inno Mimi Lamote CEO E5-Mode Pierre-Jean Everaert voorzitter directiecomité Interbrew Luc De Bruyckere gedelegeerd bestuurder Ter Beke Marie-Françoise Plissart Olivier Serruys directeur Benelux Overtoom International Roger Heijens voorzitter PwC John Dejaeger gedelegeerd bestuurder BASF Etienne Blomme ondervoorz. directiecomité Telenet Hedwige Nuyens financieel directeur K.U.Leuven Ajit Shetty managing director Janssen Pharmaceutica Baron Karel Boone voorzitter Raad van Bestuur Lotus Bakeries Norbert Verkimpe CEO Wegener DM Eddy de Mûelenaere managing director Vandemoortele Bart Verhaeghe afgevaardigd bestuurder Eurinpro Marc Haelemeersch gedelegeerd bestuurder Centea Baron Paul Buysse voorzitter raad van bestuur Bekaert Leo Baron Delwaide schepen voor Haven en Diamant, Antwerpen Luc Deflem CEO Securex Jannie Haeck gedelegeerd bestuurder NMBS Saskia Vanderstichel Karel Van Eetvelt directeur-generaal Unizo Vincent de Clippele ceo Nestlé Koert Damveld gedelegeerd bestuurder Fiege Eric Verrept voorzitter MIVB Chris Dewulf president & CEO Picanol CxO Magazine December/January 2006

5 M a n a g e m e n t & H u m a n R e s o u r c e s Exclusief interview met Charles Picqué, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Brussel is dienstbaar voor Vlaanderen en voor Wallonië Guido Fonteyn Uit alle polls komt Charles Picqué (PS) naar voor als de onbetwistbare, meest populaire en meest gewaardeerde Brusselse politicus. Picqué huist als minister-president in een van die statige woningen aan de Warande (of koninklijk park), met het koninklijk paleis en het parlement in de onmiddellijke buurt, evenals de Amerikaanse ambassade. De Warande, de meest invloedrijke Vlaamse club, heeft iets verderop haar intrek genomen in het vroegere huis-empain, en in het park is ook haar Franstalige tegenhanger gevestigd: de Cercle Gaulois. En toch weet ik dat Charles Picqué met zijn hart en zijn verstand vaak in het arme Sint-Gillis zit, waar hij nog altijd burgemeester is, en waar hij de noden van zijn medeburgers kent. En zo belichaamt deze minister-president-burgemeester de twee gezichten van Brussel, dat van de Warande, en dat van Sint-Gillis. Tijdens het interview bedient Charles Picqué zich bijna uitsluitend van een vlekkeloos, zij het aarzelend uitgesproken Nederlands, met een bij momenten verrassende woordkeuze ( stoornis ipv. probleem ). Buiten begint de avondspits, en die zal bij het einde van ons gesprek al uren voorbij zijn. Wat betekent Brussel in economische termen voor Vlaanderen en Wallonië? Natuurlijk vertegenwoordigt Brussel het echte centrum van politieke besluitvorming in België, en dat zowel op gewestelijk als op nationaal en internationaal vlak, met de aanwezigheid van tal van Europese instellingen, met de federale regering en de parlementen en met de gewest- en gemeenschapsinstellingen, begint Picqué. Maar Brussel is ook een echt centrum van economische besluitvorming, als hoofdkwartier Charles Picqué, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Voor internationale investeerders loopt de zone Brussel tot voorbij Nijvel; Terhulpen; Diegem en Zaventem. Dit bewijst dat Brussel op economisch vlak dienstbaar is voor Vlaanderen en Wallonië van multinationals. Zo zijn hier naar schatting ondernemingen gevestigd naar Belgisch recht, maar werkend met buitenlands kapitaal. Brussel is de ware toegangspoort tot Europa, en naast de multinationals bestaat hier een zeer gemengd economisch weefsel, met bijvoorbeeld kmo s. Dat Brussel de poort naar Europa is blijkt verder uit de bekende rangorde van Cushman Wakefield, die steden klasseert in functie van hun aantrekkingskracht voor bedrijven. Brussel staat op een eervolle vierde plaats, na Londen, Parijs en Frankfurt. Charles Picqué voegt daaraan toe dat het Brussels economisch weefsel de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ver overschrijdt, en een zone omvat die tot voorbij Nijvel en Terhulpen, Diegem of Zaventem loopt. Voor internationale investeerders is dat allemaal Brussels. Dit alleen al bewijst dat Brussel op economisch vlak dienstbaar is voor Vlaanderen en Wallonië, zegt Picqué. Daarnaast treedt Brussel op als werkverschaffer voor de andere gewesten. In 2003 telde men in Brussel ongeveer jobs, waarvan slechts 46 procent door inwoners van het gewest werd ingenomen: in Wallonië en Vlaanderen wordt telkens 97 procent van de werkgelegenheid door eigen volk ingenomen. 1 werknemer op 10, wonende in Vlaanderen en in Wallonië, werkt in Brussel, en dat is goed voor ongeveer arbeidsplaatsen. De verhouding tussen binnenkomende en uitgaande pendelaars bedraagt 1 op 7. Het is dus duidelijk dat Brussel en de twee andere gewesten economisch gezien gelijklopende belangen hebben, zegt Picqué, en nu spreekt de politicus. Ik weet dat wij niet meer aan een uitbreiding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen denken. De grenzen liggen vast, maar een stedelijke gemeenschap, naar het voorbeeld van Lyon of Rijsel, zoiets moet kunnen: een samenwerking, over de grenzen heen, inzake mobiliteit bijvoorbeeld, of afvalverwerking Of geluidshinder van overvliegende vliegtuigen, waag ik. en natuurlijk over de geluidshinder van overvliegende vliegtuigen, beaamt de minister-president. Charles Picqué heeft voor die samenwerking een zeer concreet voorstel, dat hij bij de volgende ronde in de staatshervorming op tafel zal leggen: een ad hocministeriëel comité, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie gewesten, dat belast wordt met de coördinatie van de activiteit in en om Brussel. Nu wordt enkel sporadisch samengewerkt, maar zo een comité-picqué zou een vaste en permanente opdracht krijgen, zodat niet telkens weer tussen de gewesten op geïmproviseerde wijze overleg moet worden gepleegd. December/January 2006 CxO Magazine 5

6 M a n a g e m e n t & H u m a n R e s o u r c e s Ik heb de indruk dat de geesten daar rijp voor zijn, meer dan in het verleden, meent Picqué. Ons federalisme moet meer ambitie hebben dan enkel maar stoornissen op te lossen. We moeten geschillen ook voorkomen, door samenwerking. Ik pleit dus voor een nieuwe benadering, een nieuwe cultuur in de samenwerking tussen de drie gewesten. En Picqué voegt daaraan toe dat hij de indruk heeft dat de Vlamingen zich van die noodzaak redelijk bewust zijn, terwijl de Walen nog altijd niet beseffen dat Brussel de hefboom is voor de ontwikkeling van Wallonië. Bestaat er zoiets als een typisch Brusselse economie? Is Brussel enkel een dienstenstad? Moet de zware nijverheid in Brussel blijven? Uit de cijfers blijkt overduidelijk dat Brussel in de eerste plaats een dienstenstad is. Het aandeel van financiële instellingen, van de exploitatie en de verkoop van onroerend goed en van diensten aan ondernemingen alleen al bedroeg in ,17 procent van de totale bruto toegevoegde waarde, en het aandeel van de openbare dienstverlening in de totale bruto toegevoegde waarde bedroeg voor datzelfde jaar 30,24 procent. Maar in 2003 liep het aandeel van de dienstensector al op tot 85,4 procent van de totale bruto toegevoegde waarde. De verwerkende nijverheid is goed voor maar 6,5 procent, de bouwsector voor 2,3 procent. Charles Picqué merkt op dat Brussel nog over enige parels in de zware industrie beschikt, zoals Sabca, maar dat de roeping van de stad duidelijk op de diensten is gericht. Er is plaats voor zware nijverheid, maar het behoud ervan hangt af van de beschikbare terreinen, en van de integratie van deze industrie in een stadsproject. Welke zijn de sterke en de zwakke punten van de Brusselse economie? (Voor het antwoord op deze vraag zet de minister-president zich schrap, en hij zal uitgebreid op een of ander punt ingaan, en ook op gevaren wijzen bij sterke punten). Eerst de sterke punten, zegt Picqué. Er is het goede internationale imago van Brussel. Er is de aanwezigheid van de Europese instellingen, en de aantrekkingskracht van een zeer grote economische pool, met een bruto regionaal product dat in de vorige Eurostatklassering enkel Londen voor zich moest dulden. Verder is de toegankelijkheid van Brussel erg goed, met een luchthaven op minder dan tien kilometer van het centrum en goede internationale verbindingen, naar Londen, Parijs, Amsterdam. En er is het menselijk kapitaal, met een goed systeem van hogescholen en universiteiten en zeer productieve werknemers, al bestaat er een probleem met een massa laaggeschoolde migranten. Wij beschikken ook over een goed gezondheidssysteem. Maar. De stad mag niet verstikken. Wij moeten ze leefbaar houden. Brussel moet op menselijke schaal behouden blijven, want dat is de reden waarom de buitenlanders zich hier zo goed voelen. Ook onze openheid voor andere culturen en onze talenkennis zijn belangrijke troeven. Bij de zwakke punten wijst Picqué op de sterke stijging van de prijs van de terreinen per m² (van 166,91 euro in 2000 tot 350,04 in 2004, terwijl in Vlaanderen een toename werd opgetekend van 61,99 in 2001 tot 94,39 in 2004), terwijl op de kantorenmarkt het aanbod duidelijk niet op de vraag is afgestemd. Andere zwakke punten zijn een gebrek aan ruimte, te hoge en ingewikkelde gemeentebelastingen, administratieve logheid bij de uitreiking van vergunningen voor bedrijven, moeilijke toegang tot de stad met de auto, maar ook een te lage werkgelegenheidsgraad voor jonge Brusselaars, zeker voor deze van vreemde origine, en het bestaan van een maatschappelijke kloof tussen rijk en arm, die breder dreigt te worden. Wij denken daarbij spontaan aan de kloof tussen de Warande en Sint-Gillis. Heeft de Brusselse regering een voldoende greep op de economie in Brussel? Charles Picqué grinnikt even. Wie wel?, zegt hij. Wij hangen af van de internationale conjunctuur, en dat geldt ook voor regeringen. Wij kunnen een strategie van ruimtelijke ordening ontwikkelen. Dat is ons voornaamste wapen. Wij moeten blijven toezien op een evenwichtige stadsontwikkeling, waarbij het gemengde karakter en het sociale weefsel van de stad behouden blijven. Wij kunnen de handel in bepaalde wijken ondersteunen. Wij moeten zowel de economische ontwikkeling stimuleren als ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Brusselaars aan werk geraken, en dit is een echt dilemma. Wij hebben met de sociale partners een Contract voor de Economie en de Tewerkstelling afgesloten, waarin veel ruimte is ingebouwd voor opleiding. Wij kunnen de economie ook stimuleren door onze fiscaliteit aan te passen, al lijkt dit voor de meeste bedrijven geen doorslaggevende factor te zijn. Maar als ik zie dat tussen de gemeentelijke belastingen in Zaventem, en dus het Vlaamse gewest, en deze van Evere, en dus Brussel, een verschil van 72 procent bestaat dan weet ik dat dit niet rechtvaardig en niet houdbaar is voor Brussel. Ook daarover moeten wij met de andere gewesten kunnen praten.. En daarmee zijn we opnieuw beland bij het voorstel van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om bij de volgende institutionele onderhandelingen in de oprichting te voorzien van een ad hoc-ministerieel comité, waarin de drie gewesten samenwerken: het comité-picqué. 6 CxO Magazine December/January 2006

7 M a n a g e m e n t & H u m a n R e s o u r c e s Monthly Headlines Management Erwin De Weerdt Boekhouding van bedrijven moet transparanter Na de financiële schandalen bij Enron en Sociaal-economisch energie uit biomassa is gemiddeld Parmalat heeft het Europees Parlement duurder dan de huidige fossiele een aantal maatregelen goedgekeurd die brandstoffen, er zal meer technolo- ondernemingen verplichten meer infor- gisch R&D nodig zijn om de bruikbare matie vrij te geven in hun jaarrekenin- energie opbrengst te optimaliseren en gen over bv. te rentabiliseren transacties die niet in de balans zijn omdat meer gewassen om meer land- opgenomen of transacties met betrok- bouwgrond vragen zullen er allicht ken partijen, zoals overeenkomsten conflicten ontstaan rond de nood aan met de echtgenote van een lid van de grond om voedsel te maken wat vol- Raad van Bestuur gens sommige critici zou kunnen lei- het vastleggen van een jaarlijkse cor- den tot nog meer honger in de wereld. porate governance verklaring over de uitgevoerde interne controles Milieu het collectief verplichten dat leden wat zal de impact zijn op de biodi- van de Raad van Bestuur om een overzicht van hun financiële toestand op Europa moedigt kmo s niet genoeg aan om te investeren in R&D. versiteit, op de kwaliteit van de landbouwgrond en het waterpeil van bio- te stellen en publiek te maken. energieproductie op grote schaal Om het kleinere bedrijven wat gemakke- R&D zoals de automobielindustrie. Uit wat indien de vraag naar biobrand- lijker te maken werden de maatregelen het rapport blijkt eveneens dat Europa stoffen in de ontwikkelde wereld voor kmo s om boekhoudkundige rede- kmo s niet genoeg aanmoedigt om te aanleiding zou geven tot een verdere nen veranderd. Wel werden de marges investeren in R&D, vooral in ontluiken- afbraak van tropische regenwouden die bepalen of het om een kleine dan wel de sectoren waar veel aan R&D gedaan ook al geven wetenschappelijke stu- om middelgrote ondernemingen gaat wordt. Op individueel vlak hebben Euro- dies aan dat het gebruik van biomassa opgetrokken met 20%, wat lidstaten de pese bedrijven zoals Daimler-Chrysler of carbon neutral zou zijn dan zijn alle mogelijkheid biedt om kleine bedrijven Nokia het wel zo goed gedaan als niet- wetenschappers het daar lang niet te ontslaan van de nieuwe verplichtin- Europese ondernemingen zoals Micro- mee eens. Bepaalde studies tonen aan gen. soft en Toyota. dat een omvorming van natuurlijke Weinig Europese bedrijven actief in sectoren met hoog R&D gehalte Een recent rapport over de investeringen in R&D geeft aan dat slechts een beperkt aantal ondernemingen in Europa actief zijn in sectoren waar een belangrijk gedeelte van het zakencijfer opgaat in R&D, Biomassa, de mirakeloplossing? Het Biomassa Actieplan van de Commissie zou de olie-import met 8% verminderen, de jaarlijkse uitstoot van schadelijke broeikasgassen ter waarde van 209 miljoen ton CO2 verhinderen en nieuwe jobs creëren. Te mooi om waar te ecosystemen tot energieplantages kan resulteren in nog meer koolstofuitstoot omwille van de versnelde verrotting van organisch materiaal. Publieke opinie zoals het rapport het zelf aangeeft roept het plan grote weerstand op zowel bij de energie- en oliebevoor- Monitoring & reporting Performance mgt Internal Audit Measure Performance improvement Verification zoals in biotechnologie, de gezondheids- zijn? raders als bij de fabricanten van auto s sector en de informatietechnologie. Het De directe kost zou 9 miljard euro per en verwarmingsinstallaties rapport biedt een overzicht van de situa- jaar bedragen.volgens het Commissie- er heerst een schrijnend gebrek aan tie in 2005 in 700 belangrijkste Europese rapport zou dit gelijkstaan met een ver- voorlichting bij de consument. en niet-europese bedrijven. In vergelij- hoging van de olieprijs met 1,5 eurocent king met 2004 verhoogt het aandeel van per liter en 0,1 eurocent per kwh elek- Europese bedrijven met slechts 0,7% ter- triciteit. wijl niet-europese ondernemingen méér Het gebruik van meer energie uit bio- en sneller investeren (+6,9%). EU-bedrij- massa houdt verschillende uitdagingen ven investeren blijkbaar eerder in secto- in en botst op een aanzienlijk aantal ren met middelmatige investeringen in weerstanden. December/January 2006 CxO Magazine 7

8 HELEMAAL WEG VAN ZIJN DESIGN Lexus Antwerpen - T Lexus Brussels - T Lexus Gent - T Lexus West Flanders - T Lexus Hasselt - T Lexus Liège - T Lexus Luxembourg - T. +3

9 De nieuwe Lexus IS Zoals bij elk schitterend werk moet u de IS niet enkel beoordelen op zijn uitstraling. Probeer eens, als u kunt, voorbij zijn intrigerend spel van vloeiende lijnen te kijken tot onder de motorkap. Ook daaruit blijkt Lexus' oog voor detail. De IS 220d is uitgerust met een 2,2l common rail dieselmotor met een geruisloze verbranding en de IS 250 met een krachtige 2,5l V6 benzinemotor. Dit zorgt voor een subtiele rijervaring, die perfect past bij de verfijnde kracht van zijn design. The pursuit of perfection Lexus Service Centers : Segers (Wezemaal) - T Stoops (Oostende) - T Ets. Nachsem (Malmedy) T Gemiddeld verbruik (6,3-9,8 l/100km) en C0 2 -uitstoot ( g/km)

Logistics & Manufacturing

Logistics & Manufacturing Inserted in the centre of CxO Magazine interface M a g a z i n e MAY - JUNE 2005 June/July 2005, Issue 32 www.cxonet.be CxO verschijnt tweemaandelijks, 5 jaargang, June/July 2005, Issue 32, afgiftekantoor

Nadere informatie

Logistics & Manufacturing

Logistics & Manufacturing Inserted in the centre of CxO Magazine interface M a g a z i n e MAY - JUNE 2005 August/September 2005, Issue 33 www.cxonet.be CxO verschijnt tweemaandelijks, 5 jaargang, August/September 2005, Issue 33,

Nadere informatie

28 Multimodaal vervoer Een totale logistieke benadering brengt partijen samen.

28 Multimodaal vervoer Een totale logistieke benadering brengt partijen samen. interface M a g a z i n e MAY - JUNE 2005 February/March 2006, Issue 36 www.cxonet.be CxO verschijnt tweemaandelijks,6 jaargang, February/March 2006, Issue 36, afgiftekantoor Brussel X p106176, toelating

Nadere informatie

Innovation in Logistics & Manufacturing

Innovation in Logistics & Manufacturing GOOD BUSINESS MATH www.tq3.be February/March 2005, Issue 30 www.cxonet.be CxO verschijnt tweemaandelijks, 5 jaargang, February/March 2005, Issue 30, afgiftekantoor Brussel X, toelating gesloten verpakking,

Nadere informatie

Logistics & Manufacturing. 29 Hoe innovatief de haven beheren Alfaport Antwerpen: belangenverdediger van havengebonden-

Logistics & Manufacturing. 29 Hoe innovatief de haven beheren Alfaport Antwerpen: belangenverdediger van havengebonden- GOOD BUSINESS MATH www.tq3.be December/January 2005, Issue 29 www.cxonet.be CxO verschijnt tweemaandelijks, 5 jaargang, December/january 2005, Issue 29, afgiftekantoor Brussel X, toelating gesloten verpakking,

Nadere informatie

Patrick Lips AA Gent: Emotie is een slechte raadgever in een bedrijf. Enkel de feiten en de cijfers tellen.

Patrick Lips AA Gent: Emotie is een slechte raadgever in een bedrijf. Enkel de feiten en de cijfers tellen. August / September 2006 Issue 39 Interface Magazine als bijlage Patrick Lips AA Gent: Emotie is een slechte raadgever in een bedrijf. Enkel de feiten en de cijfers tellen. Business magazine on strategy

Nadere informatie

José Happart: Zeg nooit zo maar Bierset tegen de luchthaven van Luik

José Happart: Zeg nooit zo maar Bierset tegen de luchthaven van Luik June / July 2006 Issue 38 José Happart: Zeg nooit zo maar Bierset tegen de luchthaven van Luik Business magazine on strategy and innovation for CEOs, CIOs, CFOs, CTOs, COOs and other executives CxO verschijnt

Nadere informatie

Business en filosofie p. 17. Vlnr. Bart Van Coppenolle (Metris), Pierre Gurdjian (McKinsey&Company) en Pierre De Nayer (Citobi)

Business en filosofie p. 17. Vlnr. Bart Van Coppenolle (Metris), Pierre Gurdjian (McKinsey&Company) en Pierre De Nayer (Citobi) June / July 2008 Issue 59 CxO houdt Expert Groups CxO Expert boven Groups de doopvont Business magazine on strategy and innovation for CEOs, CIOs, CFOs, CTOs, COOs and other executives CxO verschijnt tweemaandelijks,

Nadere informatie

Peter Frans Anthonissen: Hoge technologische evolutie wijzigt zakendoen fundamenteel.

Peter Frans Anthonissen: Hoge technologische evolutie wijzigt zakendoen fundamenteel. October / November 2006 Issue 40 Interface Magazine als bijlage Peter Frans Anthonissen: Hoge technologische evolutie wijzigt zakendoen fundamenteel. Business magazine on strategy and innovation for CEOs,

Nadere informatie

HR-beleid cruciaal om ambities waar te maken p. 7. Georges Anthoon, HR Director Axa België. Business Intelligence p. 44

HR-beleid cruciaal om ambities waar te maken p. 7. Georges Anthoon, HR Director Axa België. Business Intelligence p. 44 August / September 2008 Issue 61 www.cxonet.be Corporate Governance niet dood na Fortis p. 67 Business magazine on strategy and innovation for CEOs, CIOs, CFOs, CTOs, COOs and other executives CxO verschijnt

Nadere informatie

Anton De Proft: De integratie tussen IT en kwaliteitsbeheersing is voor Icos Vision Systems een heel belangrijke topic. p. 18

Anton De Proft: De integratie tussen IT en kwaliteitsbeheersing is voor Icos Vision Systems een heel belangrijke topic. p. 18 February / March 2007 Issue 43 Anton De Proft: De integratie tussen IT en kwaliteitsbeheersing is voor Icos Vision Systems een heel belangrijke topic. p. 18 Business magazine on strategy and innovation

Nadere informatie

Mark Eyskens: Vertrouwen was het sleutelwoord, nu is wantrouwen het werkwoord. p. 9

Mark Eyskens: Vertrouwen was het sleutelwoord, nu is wantrouwen het werkwoord. p. 9 April / May 2009 Issue 69 Mark Eyskens: Vertrouwen was het sleutelwoord, nu is wantrouwen het werkwoord. p. 9 Business magazine on strategy and innovation for CEOs, CIOs, CFOs, CMOs, CCOs and other executives

Nadere informatie

Eddy de Mûelenaere: Corporate governance draait om attitude en ethisch gedrag. p. 11

Eddy de Mûelenaere: Corporate governance draait om attitude en ethisch gedrag. p. 11 June / July 2009 Issue 71 Eddy de Mûelenaere: Corporate governance draait om attitude en ethisch gedrag. p. 11 Business magazine on strategy and innovation for CEOs, CIOs, CFOs, CMOs, CCOs and other executives

Nadere informatie

Kan schaken bijdragen tot het vormen van managers? Facility Management quo vadis? p. 46. Ann Troch, Facility Manager bij Sara Lee

Kan schaken bijdragen tot het vormen van managers? Facility Management quo vadis? p. 46. Ann Troch, Facility Manager bij Sara Lee October / November 2008 Issue 63 www.cxonet.be Urbain Vandeurzen: Delokalisatie is nodig om jobs te creëren p. 15 Business magazine on strategy and innovation for CEOs, CIOs, CFOs, CTOs, COOs and other

Nadere informatie

Samenwerken of samen werken: de cruciale rol van de baas. www.cxonet.be. Issue 68-2009/04. Issue 69 (gedrukte uitgave) verschijnt eind mei 2009

Samenwerken of samen werken: de cruciale rol van de baas. www.cxonet.be. Issue 68-2009/04. Issue 69 (gedrukte uitgave) verschijnt eind mei 2009 Issue 69 (gedrukte uitgave) verschijnt eind mei 2009 07 Management & Human Resources Professionele renumeratie vormt essentieel onderdeel van deugdelijk bestuur 12 Legal & Finance Einde van het Gerechtelijke

Nadere informatie

Ondernemen in België Peeters en Demotte leggen hun kaarten op tafel p. 8, 12

Ondernemen in België Peeters en Demotte leggen hun kaarten op tafel p. 8, 12 October / November 2009 Issue 75 www.cxonet.be Ondernemen in België Peeters en Demotte leggen hun kaarten op tafel p. 8, 12 exclusieve interviews CxO verschijnt tweemaandelijks Nederlands/Frans, 8e jaargang,

Nadere informatie

Serge Fautré: (Cofinimmo) Opleidingsbeleid belangrijk voor ontplooiing van de medewerkers - p. 10

Serge Fautré: (Cofinimmo) Opleidingsbeleid belangrijk voor ontplooiing van de medewerkers - p. 10 August September 2010 Issue 83 www.cxonet.be Serge Fautré: (Cofinimmo) Opleidingsbeleid belangrijk voor ontplooiing van de medewerkers - p. 10 CxO verschijnt tweemaandelijks Nederlands/Frans, 8e jaargang,

Nadere informatie

general management human resources sales & marketing ict Logistics & Facilities finance & Legal

general management human resources sales & marketing ict Logistics & Facilities finance & Legal business magazine on innovation, leadership, strategy and vision Magazine for Aug / sept executives decision makers & 95 issue 2011 general management Creatieve industrieën: muze voor bedrijfsleven. human

Nadere informatie

Controles door het FAVV kunnen op elk moment, maar er zijn wederzijdse spelregels.

Controles door het FAVV kunnen op elk moment, maar er zijn wederzijdse spelregels. E-zine on strategy and innovation for CEOs, CIOs, CFOs, CTOs, COOs and other executives Bart Callant Federale Overheidsdiensten brengen absenteisme in kaart dankzij SAS en Oracle. Marketeer van het jaar

Nadere informatie

WebZine. De groene gedachte in de logistiek. Koert Damveld - Fiege. www.cxonet.be Issue 84-2010/08. Volgende gedrukte uitgave

WebZine. De groene gedachte in de logistiek. Koert Damveld - Fiege. www.cxonet.be Issue 84-2010/08. Volgende gedrukte uitgave Volgende gedrukte uitgave CxO Magazine Verschijnt op 30 september 2010 WebZine Koert Damveld - Fiege De groene gedachte in de logistiek 08 General Management Aanvaardbare aftrekbare kosten 12 Human Resources

Nadere informatie

WEBZINE Webzine for executives & decision makers. Delhaize ziet Zuid-Europa als ideale groeimarkt. Pierre-Olivier BECKERS - Delhaize Group

WEBZINE Webzine for executives & decision makers. Delhaize ziet Zuid-Europa als ideale groeimarkt. Pierre-Olivier BECKERS - Delhaize Group WEBZINE Webzine for Delhaize ziet Zuid-Europa als ideale groeimarkt Pierre-Olivier BECKERS - Delhaize Group 16 General Management Opleidingen op maat in de lift. 22 Human Resources Generatie X, Generatie

Nadere informatie

Godfried Danneels L église néglige sa stratégie de marketing p. 31

Godfried Danneels L église néglige sa stratégie de marketing p. 31 December January 2010 Issue 77 www.cxonet.be CxO verschijnt tweemaandelijks Nederlands/Frans, 8e jaargang, October - November 2009, Issue 75, afgiftekantoor Leuven X P106 176, toelating gesloten verpakking;

Nadere informatie

general management human resources sales & marketing ict Logistics finance

general management human resources sales & marketing ict Logistics finance business magazine on innovation, leadership, strategy and vision Magazine for dec / jan executives decision makers & 87 issue 2011 general management Hoe een Vlaamse KMO een wereldspeler kan worden. human

Nadere informatie

GENERAL MANAGEMENT HUMAN RESOURCES SALES & MARKETING ICT LOGISTICS & MANUFACTURING FINANCE & LEGAL

GENERAL MANAGEMENT HUMAN RESOURCES SALES & MARKETING ICT LOGISTICS & MANUFACTURING FINANCE & LEGAL BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION Magazine for APRIL/MAY executives decision makers & 91 ISSUE 2011 GENERAL MANAGEMENT Raad der Wijzen te gast in De Pastorale voor debat

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN. Luc Bonte Paul Verstraeten. Meedoen omdat het moet of echt engagement?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN. Luc Bonte Paul Verstraeten. Meedoen omdat het moet of echt engagement? Maatschappelijk verantwoord ondernemen Meedoen omdat het moet of echt engagement? Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) kwam in het tweede decennium van de 21ste eeuw in een nieuwe belangrijke fase.

Nadere informatie

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND?

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? n 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER KMO : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? DOSSIER ZAKENREIZEN : BRUSSELS AIRPORT KRIJGT WEER VLEUGELS Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam

Nadere informatie

Raad der Wijzen debatteert in Groenhoven: de kritische succesfactoren van innovatie. p. 8

Raad der Wijzen debatteert in Groenhoven: de kritische succesfactoren van innovatie. p. 8 Deceer 08 / Janui 09 Issue 65 Raad der Wijzen debatteert in Groenhoven: de kritische succesfactoren van innovatie. p. 8 Busiss magazi on strategy and innovation for CEOs, CIOs, CFOs, CTOs, COOs and other

Nadere informatie

Duurzaamheid draait om respect en aandacht voor mensen. WEBZINE Webzine for executives & decision makers. 2012 99b

Duurzaamheid draait om respect en aandacht voor mensen. WEBZINE Webzine for executives & decision makers. 2012 99b WEBZINE Webzine for Duurzaamheid draait om respect en aandacht voor mensen Walter Engels - HR Manager Aveve in het kader van CxO Leadershipforum 2011 14 22 28 34 44 48 50 Leden CxO Expert Groups debatteren

Nadere informatie

Rik Vanpeteghem (Deloitte): We willen ons bedrijf in een betere vorm doorgeven aan de volgende generatie p. 9

Rik Vanpeteghem (Deloitte): We willen ons bedrijf in een betere vorm doorgeven aan de volgende generatie p. 9 June July 2010 Issue 81 www.cxonet.be Rik Vanpeteghem (Deloitte): We willen ons bedrijf in een betere vorm doorgeven aan de volgende generatie p. 9 Business magazine on strategy and innovation for CEOs,

Nadere informatie

Inspiring Associations

Inspiring Associations Inspiring Associations augustus 2013 juli 2014 Het beste uit 45 digitale newsletters 2013-2014 - 2Mpact nv 2Mpact Brussels, Sinter-Goedelevoorplein 5, 1000 Brussels (Belgium) 2Mpact Gent, Kortrijksesteenweg

Nadere informatie