Aanwinstenlijst 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwinstenlijst 2014"

Transcriptie

1 1 Aantal boeken: 248 GAE2980 GAE2981 GAE2982 GAE2983 GAE2984 GAE2985 GAE2986 GAE2987 GAE2988 GAE2989 GAE2990 GAE2991 GAE2992 GAE2993 GAE2994 GAE2995 Evaluatie Bouwprojecten partners FSC Nederland Wallen van de Veluwe: Aandachtspunten voor beheer en historische referenties voor diverse waltypen Door alle tijden : de Roma, zoekend naar houvast in Kerk en samenleving Van tentenkamp tot stad : Een inventarisatie van de archeologische vindplaatsen in de gemeente Ede vanaf het Paleolithicum Urden delven : Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken De Zuidelijke Veluwezoom Literatuurlijst Ede : aardkunde, archeologie, cultuurlandschap, historische (steden)bouwkunde en historische geografie Hoe heet ik ook alweer? Registers op de jaargangen 16 tot en met 20 ( ) van Oud Veenendaal Bijlagen tot de Post van den Neder - Rhijn Golden Gids 2004 / 2005 : region Arnhem Jaarverslag en balans : boekjaar : [broodbakkerij De Toekomst"]" Waar vindt men nog zo`n land... - de wilde kinderen van de Vale ouwe"" Kleinood van het Gelders Archief Je zult maar Van Hilten heten : de geschiedenis van het geslacht Van Hilten vanaf 1292 tot heden Je zult maar Van Hilten heten : namenregister GAE2996 Straatnamen van de gemeente Ede [1958] GAE2997 GAE2998 GAE2999 GAE3000 GAE3001 GAE3002 Monumenten : landelijke dag van het kasteel : Ede Op â t Veluws Hessenspoor : transportaderen uit het verleden Ede een greep uit de historie Van Aenstoterbos tot Otterlose Bos : over de geschiedenis van het Otterlose Bos Ontmanteling Rapportage verkennend kleuronderzoek exterieur en interieur bitterzoutmagazijn Enka te Ede GAE3003 De Zandloper : kwartaalblad van de Vereniging Oud Ede : GAE3004 GAE3005 GAE3006 GAE3007 GAE3008 Boerderijen in Bennekom Bedrijf en Bestaan : Twee eeuwen economische geschiedenis van Gelderland Visie Ede 2025 : Ede kiest voor Food : In een jonge, groene stad van ontmoeten en verbinden Stand van zaken : Visie Ede 2025 : De Estafette van Ede Tussenstop Ede 2025 : Verslag van de eerste interactieve voetstappen op de route naar een visie op Ede in 2025 GAE3009 Kinderopvang Ede : jaarverslag 1993 GAE3010 GAE3011 GAE3012 GAE3013 GAE3014 GAE3015 GAE3016 GAE3017 Sociaal Jaarverslag 1993 : [De Honskamp] 's Heeren Loo : jaarverslag 1993 : kleinschalig en individueel Water leeft in Gelderland : [Derde Waterhuishoudingsplan Gelderland ] : Deel I. Het beleid Water leeft in Gelderland : [Derde Waterhuishoudingsplan Gelderland ] : Deel II. Het Bijlagenboek Inspraaknota van Ontwerp derde Gelderse Waterhuishoudingsplan : [Water leeft in Gelderland : Deel 3. Waterhuishoudingsplan] Sociale atlas Gelderland : een statistische vergelijking van maatschappelijke indicatoren Sociale atlas Gelderland : sociaal rapport met een beschrijving van de sociale staat van de Gelderse wijken, gemeenten en regio's Stageverslag [Gemeente Ede, afdeling Werk en Zorg]

2 2 GAE3018 GAE3019 GAE3020 Kwaliteit Veluwse oppervlaktewater, : een verslag van onderzoek naar ontwikkelingen in de waterkwaliteit op de Veluwe sinds 1980 en de huidige staat van de waterkwaliteit in de periode 1990 t/m 1992 De Gelderse Vallei uit het dal : onderzoek naar de mogelijkheden voor sturing door het ministerie van VROM in de uitvoeringsfase van het ROM- gebied de Gelderse Vallei Jaarverslag 1991 : Stichting Wereldwinkel Ede GAE3021 Kunstzinnige vorming de Gelderse Vallei : jaarverslag 1991, werkplan 1992 / '93 GAE3022 Ruimte maken, ruimte delen : vijfde nota over de ruimtelijke ordening 2000 / 2020 GAE3023 GAE3024 Ruimte maken, ruimte delen : vijfde nota over de ruimtelijke ordening 2000 / 2020 : Samenvatting Dynamiek en vernieuwing op de Veluwe : reconstructie Veluwe : ontwerpplan : Deel A : Hoofdlijnen GAE3025 Ruimte maken, ruimte delen : vijfde nota over de ruimtelijke ordening 2000 / 2020 : Uitvoeringsprogramma GAE3026 Ruimte maken, ruimte delen : vijfde nota over de ruimtelijke ordening 2000 / 2020 : Deel 3 Kabinetsstandpunt GAE3027 GAE3028 GAE3029 GAE3030 GAE3031 Gelderse omgevingsrapportage 2002 : monitoring van het omgevingsbeleid Verbinden en ontsluiten : netwerknota Openbaar Vervoer Provincie Gelderland Uit de geschiedenis van het Nationale Park de Hoge Veluwe" = Some historical facts of the National Park "De Hoge Veluwe"" Berichten van Beringhem" Jaarverslag 2005 : [Seniorenhuisvesting Zuid - Veluwe" te Ede]" GAE jaar Gelderse christelijke boeren- en tuindersbond, GAE3033 GAE3034 GAE3035 GAE3036 GAE3037 GAE3038 Ede : de Bospoort Rapport van de Commissie voor het streekplan van de Veluwe Recreatiegemeenschap Veluwe : documentatie bundel Enka balans : de feiten en de meningen Trilogie van de Veluwe : evaluatie van het voorontwerp - steekplan Veluwe De Gelderse tuinbouw in ontwikkeling : achtergronden en mogelijkheden GAE3039 Struktuurnota voor de land- en tuinbouw in Gelderland, 1972 GAE3040 Natuur- en milieu - educatie in Ede GAE3041 Gebiedsplan natuur en landschap Vallei : vastgesteld november 2002 GAE3042 Gebiedsplan natuur en landschap Vallei : Commentaarnota : vastgesteld november 2002 GAE3043 GAE3044 GAE3045 Beken op de Veluwe : onderzoek naar de mogelijkheden voor herstel en behoud Avifauna van Wageningen en wijde omgeving : avifauna van delen van de Utrechtse heuvelrug, de Gelderse Vallei, de Westelijke Veluwezoom en een deel van de Betuwe De Oude- of St. Salvatorkerk : geschiedenis van de Oude Kerk en de Markt te Veenendaal GAE3046 Woeste Hoeve : 8 maart 1995 GAE3047 Het gouden hert, GAE3048 School gemaakt : Groenhorst College, GAE3049 GAE jaar centrum voor oudere doven : samen op weg naar een dovencultuur, emancipatie en integratie Well - being and sexuality in the climacteric : a survey based on 6622 women aged 39 to 60 years in the Dutch municipality of Ede : [Welbevinden en sexualiteit in de ovegang : een onderzoek bij 6622 vrouwen van 39 to 60 jaar woonachtig in de gemeente Ede GAE3051 Korte kroniek van een kwart eeuw Edes Bedrijfs Contact GAE3052 GAE3053 Recreatieonderzoek Nationale Park De Hoge Veluwe 1994 : een onderzoek naar het profiel van de bezoekers, hun motieven en waardering Handboek 1985 : [Stichting Het Geldersch Landschap]

3 3 GAE3054 GAE3055 GAE3056 GAE3057 GAE3058 GAE3059 Taxatierapport Rapport van het Veluwe - onderzoek : een onderzoek van natuur, landschap en cultuurhistorie ten behoeve van de ruimtelijke ordening en het recreatiebeleid Rapport van het Veluwe - onderzoek : kaartbijlagen Werken aan wonen : 75 jaar Nationale Woningraad Gids voor de terreinen van de Stichting Het Geldersch Landschap : natuur, landschap, geschiedenis, beheer, kaarten, wandelingen De Veluwe : studies on facilities for outdoor leisure in the Netherlands GAE3060 Gedenkboek ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Landelijke Protestants - Christelijke Stichting Philadelphia Tehuizen, GAE3061 GAE3062 GAE3063 Geologie en bodemonderzoek van het Nationale park De Hoge Veluwe"" Stapvoets : jubileumuitgave : 10 jaar Manege zonder drempels Bennekom De Veluwe : natuur en cultuur GAE jaar C. L. V. Wekerom : GAE3065 GAE3066 GAE3067 GAE3068 Jofele Jottum Patrijzen op en rond De Hoge Veluwe De Gelderhorst Torenmuziek 1993 : carillonconcerten Oude Kerk Ede GAE3069 Torenmuziek Ede : beiaardconcerten 1999 GAE3070 GAE3071 GAE3072 GAE3073 GAE3074 Hertenreservaten : rapport van de Adviescommissie Hertenreservaten inzake het hertenvraagstuk op de Zuidoost-Veluwe Cultuurhistorie (historische geografie, archeologie en monumenten) : achtergronddocument bij de omgevingsplannen Gelderland Houtwallen en -singels Thijs Mauve 8 september - 28 oktober 2001 : Werken uit de collecties van Elisabeth Mauve en de gemeente Ede De wegwijzer : jubileum-editie huisorgaan uitgaande van de Stichting Hervormde Wooncentra Ede GAE jaar [ openbare basisschool Prinsenakker ] GAE3076 GAE3077 GAE3078 GAE3079 GAE3080 GAE3081 GAE3082 GAE3083 BethaniëWoon-, Zorg- en Dienstencentrum : informatieboekje Om een plek : Piet Slegers maakt een beeld voor Ede Gemeente Ede RWZI - Ede - 2 : bouw uitbreiding Rioolwaterzuiveringsrichting aan de Dwarsweg te Ede, in opdracht van de gemeente Ede Museonder : De Hoge Veluwe 4D De vierde dimensie : steden op weg naar menselijk groen Jaarverslag 2000 : Hotel en congrescentrum Belmont Jaarverslag 2006 : Christelijke Hogeschool Ede Dorpsplan Wekerom GAE3084 Krà ller - Müller Museum : jaarverslag 2004 GAE3085 Minerva MAVO GAE3086 Dorpsraad Bennekom : jaarverslag 1993 GAE3087 Jaarverslag '06 [2006] : Hotel en congrescentrum Belmont GAE3088 Buurten en straten in de gemeente Ede per GAE3089 GAE3090 Robert van 't Hoff : architect van een nieuwe samenleving Erica : van buitenplaats tot woonpark GAE3091 Geschiedenis van een rijtje officierswoningen Berkenlaan Ede,

4 4 GAE3092 GAE3093 GAE3094 xxx Communicatie en relaties van de gemeente Ede Streekplan Veluwe : informatie van de provincie GAE3095 Sportbeleid gemeente Ede, GAE3096 GAE3097 Arbeidsmarktonderzoek Veluwe De overgangszone tussen stad en landelijk gebied : onderzoek naar inrichtingsmogelijkheden ten behoeve van het woonmilieu in het algemeen en de recreatie in het bijzonder : Fase 1. een onderzoek naar een typologie van overgangszones GAE3098 Verkeersontwikkeling op de Veluwe : teksten van voordrachten die werden gehouden te Arnhem op 20 oktober '72 [ 1972] GAE3099 GAE3100 GAE3101 Emissieregistratie : rapport emissieregistratie Gelderland Milieuhygiënische aspecten van de intensieve veehouderij : Deelrapport 1 : literatuurstudie Milieuhygiënische aspecten van de intensieve veehouderij : Deelrapport 3 : onderzoek in een proefgebied nabij Lunteren GAE3102 Kinderboerderij De oude Hofstede" : jaarverslag 2000" GAE3103 GAE3104 Afvalstoffenverwijdering Zuid - West Gelderland : haalbaarheidsstudie Inventarisatie van de grondwaterwinning en de daarmee samenhangende problemen op en rond Veluwe GAE3105 In dienst van de kerk : 84 jaar vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk, GAE3106 Krà ller - Müller Museum : jaarverslag 2006 GAE3107 Recreatiegemeenschap Veluwe : jaarverslag 1990 GAE3108 GAE3109 GAE3110 GAE3111 GAE3112 GAE3113 De geschiedenis van 't Dorpshuus Natuur in Ede 3 : ecologisch onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan CVN van de Gemeente Ede Jaarverslag 2006 : Stichting Arcuris - De Grift Hertenbeheer : vervolg - rapport van de Adviescommissie - Hertenreservaten behandelende het hertenvraagstuk op de West- en de Noord -Veluwe Opening nieuwbouw Sociaal Werkvoorzieningsschap Zuidwest - Veluwe Kadastrale atlas Gelderland 1832 : Geldersch- en Stichts Veenendaal GAE3114 Tentoonstelling De ontwikkeling van de landbouw in Bennekom" : 2 tot en met 12 augustus 1952" GAE3115 Tentoonstelling Oud - Bennekom" : 30 juli tot en met 16 augustus 1949" GAE3116 GAE3117 GAE3118 GAE3119 Jaarplan 2007 : [Permar] Jaarverslag 2007 : Permar Jaarplan 2002 : [Permar] Jaarplan 2008 : [Permar] GAE3120 Krà ller - Müller Museum : jaarverslag 2005 GAE3121 Honders jaar trots! : 100 jaar Bruil, GAE3122 GAE3123 GAE3124 GAE3125 GAE3126 GAE3127 Gemeentelijke grondverwerving : een onderzoek naar de belangenafweging ten behoeve van de lokatiekeuze van stadsuitbreiding, het grondverwervingsbeleid, de agrarische struktuur en de gevolgen voor de betrokken agrariã«rs De stuifzanden van de Veluwe : een fysisch - geografisch studie. [The eolian drift sands of the Veluwe (centraal Netherlands); a physical geographycal study] Krijt onder de schoenen ENKA terrein : plan van aanpak : definitief Statuten der Stichting Johanniter Tehuis Oud - Vossenhol" te Bennekom" Theo Verburg Architecten

5 5 GAE3128 GAE3129 Dwalend tussen heuvels en valleien : natuur en folklore van de Veluwe Schrijven op school GAE3130 Waterschap Vallei & Eem : jaarrekening 2003 GAE3131 GAE3132 GAE3133 GAE3134 Jaarverslag 2006 : Stichting Woonstede Ruimtelijk beleidsplan Bospoort Ede Van zeep, soep en redding tot evangelisch geã nspireerd maatschappelijk werk : [het Leger des Heils] Handboek : lijst van natuurreservaten wandelterreinen in Nederland GAE3135 Dagboek E. Bolderdijk : oorlogservaringen in Ede van 17 september tot 15 december 1944 GAE3136 GAE3137 GAE3138 GAE3139 GAE3140 GAE3141 GAE3142 GAE3143 GAE3144 GAE3145 GAE3146 GAE3147 Airborne : doelboek Huize De Konijn" : de geschiedenis van een landhuis en zijn bewoners" Bevordering van arbeidsdeelname Marokkanen en Turken in Ede : huidige situatie, belemmerende factoren en uitgangspunten voor een aanpak. Een multifunctionele sporthal in Lunteren? : een onderzoek naar het draagvlak Alleenwonende bejaarden : een explorerend onderzoek naar de vraag waarom sommige alleenwonende bejaarden in staat zijn zelfstandig te blijven wonen terwijl anderen een verzoek doen tot opneming in een verzorgingstehuis Luchtfoto - Atlas Gelderland (West) Luchtlandingstroepen : parachutisten in de strijd Defensie, ruimte en ordening : meepraten over de Militaire kaart van Nederland Smaken verschillen : eten verbindt Ede 1944 en Market Garden Straatnamen in Bennekom Oorlogsdagboek van verzetsstrijder Henk Gaasbeek (Schuilnaam Karel")" GAE3148 DE EENDRACHT" illegale krant Ede 19 september 1944 tot 17 april 1945" GAE3149 In de slagschaduw van de oorlog : herinneringen aan een jeugd in de jaren derig en veertig GAE3150 Informatiegids Bennekom 2007 GAE3151 Continu cultuur : kunst en cultuurbeleid GAE3152 Straatnamenlijst en buurtindeling 1998 GAE3153 Evaluatie lokaal onderwijs - achterstandenbeleid Ede, GAE3154 Beringhem : jaarverslag 1992 GAE3155 Het Maanderzand verzorgingshuis : jaarverslag 2004 GAE3156 Economie in Ede ; kiezen is kracht : Naar een robuuste en duurzame economie? Keuzenotitie GAE3157 Kinderboerderij De oude Hofstede" : jaarverslag 2004" GAE3158 Stichting Hervormde Wooncentra Ede : sociaal jaarverslag, 2000 GAE3159 GAE3160 GAE3161 GAE3162 GAE3163 GAE3164 GAE3165 GAE3166 GAE3167 GAE3168 Aanvullingen en correcties op het rapport Ontwikkeling werkgelegenheid in Gelderland in het bijzonder met betrekking tot industrie"" De genealogien van de Veluwse familie's van Ruler : Deel 1: De Lunterense familie van Ruler De genealogien van de Veluwse familie's van Ruler : Deel 2: De Barneveldse familie van Ruler Geen dorp, geen stad, maar... Ede! : de ontwikkeling van Ede tot heden Een studie over problematiek rond de overgangsjaren van de hedendaagse Nederlandse vrouw. Evaluatie Blauwe Zone beleid De Gelderse Vallei VVV - Ede Voorontwerp - beheersplan Veluwe Jongeren Advies Centrum [JAC] Ede - Wageningen Gewestelijk arbeidsbureau Ede

6 6 GAE3169 GAE3170 GAE3171 Straatnamen der gemeente Ede Straatnamen in de gemeente Ede Verslag over de jaren 1990 en 1991 : [Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe] GAE3172 Aanwinsten Krà ller - Müller Museum 2002 GAE3173 GAE3174 GAE3175 GAE3176 GAE3177 GAE3178 GAE3179 Ede en Van Gogh Adres Wageningen : de geschiedenis van Wageningen in 37 verhalen De culturele vrije - tijdsbesteding Van Van Gogh tot Picasso : schilderijen en tekeningen Tweede structuurschema militaire terreinen Jongeren Advies Centrum [JAC] Lezen in Gelderse en Overijsselse bronnen GAE3180 Informatiegids Bennekom 2008 GAE3181 Onderzoek naar de mate van verontreiniging van de oppervlaktewateren in Nederland : Ten geleide, [ ] GAE3182 Onderzoek naar de mate van verontreiniging van de oppervlaktewateren in Nederland : Deel 5 : Gelderland benoorden de Rijn, Overijssel en Zuid Drenthe [ ] : Algemene inleiding prae - advies GAE3183 Onderzoek naar de mate van verontreiniging van de oppervlaktewateren in Nederland : Deel 5 : Gelderland benoorden de Rijn, Overijssel en Zuid Drenthe [ ] : Map 22. Afwatering GAE3184 Onderzoek naar de mate van verontreiniging van de oppervlaktewateren in Nederland : Deel 5 : Gelderland benoorden de Rijn, Overijssel en Zuid Drenthe [ ] : Map 23. Verontreiniging door wooncentra en industrie GAE3185 GAE3186 GAE3187 GAE3188 GAE3189 GAE3190 GAE3191 GAE3192 Rapport inzake een scheepvaartweg van Amsterdam naar den Rijn De Stemband, : jubileumuitgave Enka's Mannenkoor Ede Geschiedenis van de Coà peratieve Landbouwvereniging Renswoude De Gelderse ontwikkelingsmogelijkheden gezien in verband met de geografische situatie â œeen oase in de wildernis...â : geschiedenis van Planken Wambuis Gids voor het Nationale Park De Hoge Veluwe Lijst van indusriã«le-, ambachts- en groothandelsbedrijven Kijk op het groene Gelderland GAE3193 Geschiedenis van de Provinciale Geldersche Electriciteitsmaatschappij GAE3194 GAE3195 GAE3196 GAE3197 Waterzuiveringsplan 1974 : Zuiveringsschap Veluwe Gelders perspectief op maatschappelijk terrein Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging tot stichting en instandhouding van Scholen met de Bijbel te Harskamp en omgeving Van stolling naar stroming : rapport Commissie Cultuurbereik GAE3198 Provinciale werkgelegenheids enquãªte, 1999 GAE3199 GAE3200 GAE3201 GAE3202 GAE3203 Defensie in natuur en landschap Symposium mestproblematiek Gelderland : samenvatting [Creating the right chemistry ] : maatregelen, gericht op een structurele verbetering van de rentabiliteit bij Enka Viscose Productie over toekomstige ontwikkeling van Veenendaal Plaats voor ondernemers : ontwikkelingsvisie voor bedrijvigheid in de Edese dorpen Harskamp, Otterlo en Wekerom GAE3204 Eurocarillon 1999 : internationaal beiaard festival Nederland : 20 mei t/m 25 september 1999 GAE3205 Het oude stort ineen, de tijden kenteren : Ede in de jaren van de Grote Oorlog

7 7 GAE3206 Nikkel family records, [ ] GAE3207 Nikkel family records : descedants of Jacobus and Cornelia Nikkel via Henry and Bertha Nikkel, [ ] GAE3208 GAE3210 GAE3211 Uitgelezen Lunteren Werken aan verslaving: het CAD Zuid en Oost-Gelderland in beeld8 De laatste vlucht van Dolor Martin : het verhaal achter het gedenkbord in De Kraats GAE3212 De Honskamp 25 jaar ( ) GAE3213 GAE3214 GAE3215 TROP [toeristisch-recreatiefontwikkelingsplan provincie Gelderland] Aan de slag in de kadastrale archieven Agrarisch welzijn voor Gelderland GAE3216 Ede en Groen : evaluatie van het gevoerde natuur- en landschapsbeleid voor het buitengebied : beleidsaanbevelingen voor de nabije toekomst GAE3217 GAE3218 De Globe afd. Ede 50 [vijftig] jaar en 25 jaar Jeugdafdeling : postzegeltentoonstelling oktober 1996 De woningbouwmarkt in Midden-Nederland GAE3219 Gelderse leerwegen : Integraal advies voortgezet onderwijs Gelderland 2000 GAE3220 GAE3221 GAE3222 Ag hoe gevoelig wordt myn harte Ede en food : bron en inspiratie Heengegaan : geschiedenis van de dodenbezorging in de Gemeente Ede GAE3223 Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe : jaarverslag 2012 GAE3224 GAE3225 GAE3226 Ede : 50e genealogische dag in Ede Vincent van Gogh : schilderijen Vincent van Gogh : tekeningen GAE3227 Fotoboek Ede, GAE3228 GAE3229 Samen kiezen voor kwaliteit in recreatie, natuur & landschap : ontwikkelingsvisie verblijfsrecreatie Ede op de Veluwe Samen kiezen voor kwaliteit in recreatie, natuur & landschap : ontwikkelingsvisie verblijfsrecreatie Ede op de Veluwe : vooronderzoek...

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028 Ontwerp Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Utrecht, een blijvend aantrekkelijke provincie... 3 1.2 Doel en overleg... 4 1.3 Terinzagelegging en indienen zienswijzen...

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

CDActief. Was dit nou op wereldschaal een extra onrustige zomer? Jaargang 31 nummer 1 september 2014

CDActief. Was dit nou op wereldschaal een extra onrustige zomer? Jaargang 31 nummer 1 september 2014 CDActief Jaargang 31 nummer 1 september 2014 Was dit nou op wereldschaal een extra onrustige zomer? De berichten waren beangstigend en de verbijsterende vliegramp in de Oekraïne bracht een van de brandhaarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting. 1 Inleiding en leeswijzer

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting. 1 Inleiding en leeswijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting 1 Inleiding en leeswijzer 2 De basiskwaliteiten van de Netwerkstad 2.1 Mensen 2.2 Identiteit en cultuur 2.3 Voorzieningen 2.4 Wonen 2.5 Werken 2.6 Toerisme

Nadere informatie

Bestemmingsplan BAT-terrein

Bestemmingsplan BAT-terrein Bestemmingsplan BAT-terrein Datum April 2012 Gemeente Webadres gemeente Contactpersoon Zevenaar www.zevenaar.nl Dhr. W. Geurts Opdrachtgever Contactpersoon IDN bestemmingsplan NL.IMRO.0299.BP01BATTERREIN-ON01

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

TOELICHTING. 1 van 126

TOELICHTING. 1 van 126 TOELICHTING 1 van 126 2 van 126 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Ligging plangebied 5 1.4 Geldende bestemmingsregeling 6 1.5 Leeswijzer 7 Hoofdstuk 2 BELEIDSKADER 8

Nadere informatie

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009

Provincie Utrecht. Jaarrekening 2009 Provincie Utrecht Jaarrekening Utrecht, 13 april 2010 1 2 Inhoudsopgave Bladzijde Inhoudsopgave...3 Leeswijzer...4 Bestuurlijke samenvatting, belangrijkste resultaten en ontwikkelingen...5 Algemeen financieel

Nadere informatie

Voorontwerpbestemmingsplan Geerpark te Vlijmen

Voorontwerpbestemmingsplan Geerpark te Vlijmen Zaaknummer OLOGRF13 Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Geerpark te Vlijmen Collegevoorstel Inleiding: Tussen het dorp Vlijmen en de Abdij Mariënkroon ligt een gebied van ruim 38 hectare, waarop zo n

Nadere informatie

Inhoud van de toelichting

Inhoud van de toelichting Inhoud van de toelichting 1. Inleiding blz. 5 1.1. Aanleiding 5 1.2. Startnotitie 5 1.3. Ligging en begrenzing plangebied 6 1.4. Vigerende regelingen 6 1.5. Leeswijzer 6 2. Beleidskader 7 2.1. Inleiding

Nadere informatie

PROVINCIE DRENTHE GEBIEDSOPGAVE ZUIDOOST-DRENTHE 2007-2013

PROVINCIE DRENTHE GEBIEDSOPGAVE ZUIDOOST-DRENTHE 2007-2013 1 PROVINCIE DRENTHE GEBIEDSOPGAVE ZUIDOOST-DRENTHE 2007-2013 2 Mei 2007 3 INHOUD 1. INLEIDING 5 2. GEBIEDSBESCHRIJVING KANSEN EN BEDREIGINGEN 7 2.1. Gebiedskenmerken 7 2.2. Bevolkingsopbouw 7 2.3. Economische

Nadere informatie

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011

Bestemmingsplan Versteeglaan Toelichting. 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 Toelichting 17 juli 2009 Ontwerp 9T1011 A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 (0)10 443 36 66 Telefoon +31 (0)10 443 36

Nadere informatie

Glashelder... Bestuur & Management Consultants mei 2006 projectgroep BKO Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Projectnummer: 120021

Glashelder... Bestuur & Management Consultants mei 2006 projectgroep BKO Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Projectnummer: 120021 Glashelder... Bestuur & Management Consultants mei 2006 projectgroep BKO Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Projectnummer: 120021 INHOUD SAMENVATTING EN LEESWIJZER 4 HOOFDSTUK 1 POLITIEK, BESTUUR EN ORGANISATIE

Nadere informatie

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26

1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Bestuurlijke inleiding 5 1.2 Financieel resultaat 21 1.3 Samenstelling van het bestuur 25 1.4 Kerngegevens van de stad 26 Jaarverslag 2. Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Investeren in mensen

Investeren in mensen KERNKRACHT is het gratis Informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 4 - nummer 1 - februari 2007 Investeren in mensen Investeren

Nadere informatie

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing?

Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse: een goede oplossing? Inventarisatie van de mogelijke gevolgen van een herindeling tussen Bernisse en Spijkenisse datum 12 juni 2012 versie 1 Auteur(s) - Inhoudsopgave

Nadere informatie

O&S. in Nijmegen. Ontstaan en ontwikkeling van onderzoek en statistiek in de gemeente Nijmegen. T. van Gruijthuijsen R. Hermens

O&S. in Nijmegen. Ontstaan en ontwikkeling van onderzoek en statistiek in de gemeente Nijmegen. T. van Gruijthuijsen R. Hermens O&S Ontstaan en ontwikkeling van onderzoek en statistiek in de gemeente Nijmegen in Nijmegen T. van Gruijthuijsen R. Hermens Nijmegen, april 2011 1 1944 2011 gemeente Nijmegen Alle rechten voorbehouden,

Nadere informatie

De Oude Kaart van Nederland. Leegstand en herbestemming in Overijssel

De Oude Kaart van Nederland. Leegstand en herbestemming in Overijssel De Oude Kaart van Nederland Leegstand en herbestemming in Overijssel Zwolle April 2008 uitvoerder project: Het Oversticht Aan de Stadsmuur 79-83 Postbus 531 8000 AM Zwolle tel. 038 421 32 57 www.oversticht.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Het Groene Woud

Uitvoeringsprogramma Het Groene Woud sprogramma Het Groene Woud 1. Inleiding...in Het Groene Woud Vastgesteld in AB stichting Het Groene Woud op 13 maart 2014 1.1 Karakter van dit uitvoeringsprogramma Dit uitvoeringsprogramma is de invulling

Nadere informatie

ERVE EME VROEG MIDDELEEUWS ERF IN ZUTPHEN. Erve Eme geeft historisch Zutphen een nieuwe dimensie! Businesscase 070612

ERVE EME VROEG MIDDELEEUWS ERF IN ZUTPHEN. Erve Eme geeft historisch Zutphen een nieuwe dimensie! Businesscase 070612 ERVE EME VROEG MIDDELEEUWS ERF IN ZUTPHEN 1 Erve Eme geeft historisch Zutphen een nieuwe dimensie! Businesscase 2013-2016 Ik neem je mee. Terug naar de vroege Middeleeuwen, een kijkje in het leven Kom

Nadere informatie

COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K

COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K COMMISSIE KERKELIJKE GEBOUWEN VAN HET INTERKERKELIJK CONTACT IN OVERHEIDSZAKEN CIO-K VERSLAG 2007 en 2008 Foto voorzijde: het interieur van de Portugees-Israëlitische Synagoge uit 1671-1675 aan het Jonas

Nadere informatie

Eenheid en verscheidenheid. Een zoektocht naar een integrale cultuurhistorische waardestelling van het materiële erfgoed.

Eenheid en verscheidenheid. Een zoektocht naar een integrale cultuurhistorische waardestelling van het materiële erfgoed. Eenheid en verscheidenheid Een zoektocht naar een integrale cultuurhistorische waardestelling van het materiële erfgoed. Eenheid en verscheidenheid Een zoektocht naar een integrale cultuurhistorische

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

X+1 consultants. per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus.

X+1 consultants. per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus. X+1 consultants per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus.nl Via Belgica, verleden op weg naar de toekomst 1 afbeelding kaft: lakprofi

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Inhoud: Toelichting en bijlage Voorschriften en bijlagen Plankaart nummer: 108.00.01.21.40 C01 Projectnummer: 108.00.01.21.40 Datum: 1 december 2006 ..................................................................

Nadere informatie

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld

Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld omgevingsvergunning Elst, Hockeyvereniging HCOB verlichting derde veld Inhoudsopgave Ruimtelijke onderbouwing 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41

TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41 TOELICHTING Bestemmingsplan Kerkstraat 41 Planstatus: Vastgesteld Datum: 28 februari 2012 Plan identificatie: NL.IMRO.1719.5bp11Kerkstraat41-vg01 Auteur: Ir. C.C.F. Mureau Opdrachtgever: De heer Dudok

Nadere informatie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie

Jaarrekening 2008 provincie Overijssel. Jaarrekening 2008. Ruimte voor actie Jaarrekening provincie Overijssel Jaarrekening Ruimte voor actie 24 maart 2009 Colofon Inhoudsopgave Datum 24 maart 2009 Coördinatie en productie Eenheid Middelen Eenheid Bestuurlijke Aangelegenheden,

Nadere informatie