Aanwinstenlijst 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanwinstenlijst 2014"

Transcriptie

1 1 Aantal boeken: 248 GAE2980 GAE2981 GAE2982 GAE2983 GAE2984 GAE2985 GAE2986 GAE2987 GAE2988 GAE2989 GAE2990 GAE2991 GAE2992 GAE2993 GAE2994 GAE2995 Evaluatie Bouwprojecten partners FSC Nederland Wallen van de Veluwe: Aandachtspunten voor beheer en historische referenties voor diverse waltypen Door alle tijden : de Roma, zoekend naar houvast in Kerk en samenleving Van tentenkamp tot stad : Een inventarisatie van de archeologische vindplaatsen in de gemeente Ede vanaf het Paleolithicum Urden delven : Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken De Zuidelijke Veluwezoom Literatuurlijst Ede : aardkunde, archeologie, cultuurlandschap, historische (steden)bouwkunde en historische geografie Hoe heet ik ook alweer? Registers op de jaargangen 16 tot en met 20 ( ) van Oud Veenendaal Bijlagen tot de Post van den Neder - Rhijn Golden Gids 2004 / 2005 : region Arnhem Jaarverslag en balans : boekjaar : [broodbakkerij De Toekomst"]" Waar vindt men nog zo`n land... - de wilde kinderen van de Vale ouwe"" Kleinood van het Gelders Archief Je zult maar Van Hilten heten : de geschiedenis van het geslacht Van Hilten vanaf 1292 tot heden Je zult maar Van Hilten heten : namenregister GAE2996 Straatnamen van de gemeente Ede [1958] GAE2997 GAE2998 GAE2999 GAE3000 GAE3001 GAE3002 Monumenten : landelijke dag van het kasteel : Ede Op â t Veluws Hessenspoor : transportaderen uit het verleden Ede een greep uit de historie Van Aenstoterbos tot Otterlose Bos : over de geschiedenis van het Otterlose Bos Ontmanteling Rapportage verkennend kleuronderzoek exterieur en interieur bitterzoutmagazijn Enka te Ede GAE3003 De Zandloper : kwartaalblad van de Vereniging Oud Ede : GAE3004 GAE3005 GAE3006 GAE3007 GAE3008 Boerderijen in Bennekom Bedrijf en Bestaan : Twee eeuwen economische geschiedenis van Gelderland Visie Ede 2025 : Ede kiest voor Food : In een jonge, groene stad van ontmoeten en verbinden Stand van zaken : Visie Ede 2025 : De Estafette van Ede Tussenstop Ede 2025 : Verslag van de eerste interactieve voetstappen op de route naar een visie op Ede in 2025 GAE3009 Kinderopvang Ede : jaarverslag 1993 GAE3010 GAE3011 GAE3012 GAE3013 GAE3014 GAE3015 GAE3016 GAE3017 Sociaal Jaarverslag 1993 : [De Honskamp] 's Heeren Loo : jaarverslag 1993 : kleinschalig en individueel Water leeft in Gelderland : [Derde Waterhuishoudingsplan Gelderland ] : Deel I. Het beleid Water leeft in Gelderland : [Derde Waterhuishoudingsplan Gelderland ] : Deel II. Het Bijlagenboek Inspraaknota van Ontwerp derde Gelderse Waterhuishoudingsplan : [Water leeft in Gelderland : Deel 3. Waterhuishoudingsplan] Sociale atlas Gelderland : een statistische vergelijking van maatschappelijke indicatoren Sociale atlas Gelderland : sociaal rapport met een beschrijving van de sociale staat van de Gelderse wijken, gemeenten en regio's Stageverslag [Gemeente Ede, afdeling Werk en Zorg]

2 2 GAE3018 GAE3019 GAE3020 Kwaliteit Veluwse oppervlaktewater, : een verslag van onderzoek naar ontwikkelingen in de waterkwaliteit op de Veluwe sinds 1980 en de huidige staat van de waterkwaliteit in de periode 1990 t/m 1992 De Gelderse Vallei uit het dal : onderzoek naar de mogelijkheden voor sturing door het ministerie van VROM in de uitvoeringsfase van het ROM- gebied de Gelderse Vallei Jaarverslag 1991 : Stichting Wereldwinkel Ede GAE3021 Kunstzinnige vorming de Gelderse Vallei : jaarverslag 1991, werkplan 1992 / '93 GAE3022 Ruimte maken, ruimte delen : vijfde nota over de ruimtelijke ordening 2000 / 2020 GAE3023 GAE3024 Ruimte maken, ruimte delen : vijfde nota over de ruimtelijke ordening 2000 / 2020 : Samenvatting Dynamiek en vernieuwing op de Veluwe : reconstructie Veluwe : ontwerpplan : Deel A : Hoofdlijnen GAE3025 Ruimte maken, ruimte delen : vijfde nota over de ruimtelijke ordening 2000 / 2020 : Uitvoeringsprogramma GAE3026 Ruimte maken, ruimte delen : vijfde nota over de ruimtelijke ordening 2000 / 2020 : Deel 3 Kabinetsstandpunt GAE3027 GAE3028 GAE3029 GAE3030 GAE3031 Gelderse omgevingsrapportage 2002 : monitoring van het omgevingsbeleid Verbinden en ontsluiten : netwerknota Openbaar Vervoer Provincie Gelderland Uit de geschiedenis van het Nationale Park de Hoge Veluwe" = Some historical facts of the National Park "De Hoge Veluwe"" Berichten van Beringhem" Jaarverslag 2005 : [Seniorenhuisvesting Zuid - Veluwe" te Ede]" GAE jaar Gelderse christelijke boeren- en tuindersbond, GAE3033 GAE3034 GAE3035 GAE3036 GAE3037 GAE3038 Ede : de Bospoort Rapport van de Commissie voor het streekplan van de Veluwe Recreatiegemeenschap Veluwe : documentatie bundel Enka balans : de feiten en de meningen Trilogie van de Veluwe : evaluatie van het voorontwerp - steekplan Veluwe De Gelderse tuinbouw in ontwikkeling : achtergronden en mogelijkheden GAE3039 Struktuurnota voor de land- en tuinbouw in Gelderland, 1972 GAE3040 Natuur- en milieu - educatie in Ede GAE3041 Gebiedsplan natuur en landschap Vallei : vastgesteld november 2002 GAE3042 Gebiedsplan natuur en landschap Vallei : Commentaarnota : vastgesteld november 2002 GAE3043 GAE3044 GAE3045 Beken op de Veluwe : onderzoek naar de mogelijkheden voor herstel en behoud Avifauna van Wageningen en wijde omgeving : avifauna van delen van de Utrechtse heuvelrug, de Gelderse Vallei, de Westelijke Veluwezoom en een deel van de Betuwe De Oude- of St. Salvatorkerk : geschiedenis van de Oude Kerk en de Markt te Veenendaal GAE3046 Woeste Hoeve : 8 maart 1995 GAE3047 Het gouden hert, GAE3048 School gemaakt : Groenhorst College, GAE3049 GAE jaar centrum voor oudere doven : samen op weg naar een dovencultuur, emancipatie en integratie Well - being and sexuality in the climacteric : a survey based on 6622 women aged 39 to 60 years in the Dutch municipality of Ede : [Welbevinden en sexualiteit in de ovegang : een onderzoek bij 6622 vrouwen van 39 to 60 jaar woonachtig in de gemeente Ede GAE3051 Korte kroniek van een kwart eeuw Edes Bedrijfs Contact GAE3052 GAE3053 Recreatieonderzoek Nationale Park De Hoge Veluwe 1994 : een onderzoek naar het profiel van de bezoekers, hun motieven en waardering Handboek 1985 : [Stichting Het Geldersch Landschap]

3 3 GAE3054 GAE3055 GAE3056 GAE3057 GAE3058 GAE3059 Taxatierapport Rapport van het Veluwe - onderzoek : een onderzoek van natuur, landschap en cultuurhistorie ten behoeve van de ruimtelijke ordening en het recreatiebeleid Rapport van het Veluwe - onderzoek : kaartbijlagen Werken aan wonen : 75 jaar Nationale Woningraad Gids voor de terreinen van de Stichting Het Geldersch Landschap : natuur, landschap, geschiedenis, beheer, kaarten, wandelingen De Veluwe : studies on facilities for outdoor leisure in the Netherlands GAE3060 Gedenkboek ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Landelijke Protestants - Christelijke Stichting Philadelphia Tehuizen, GAE3061 GAE3062 GAE3063 Geologie en bodemonderzoek van het Nationale park De Hoge Veluwe"" Stapvoets : jubileumuitgave : 10 jaar Manege zonder drempels Bennekom De Veluwe : natuur en cultuur GAE jaar C. L. V. Wekerom : GAE3065 GAE3066 GAE3067 GAE3068 Jofele Jottum Patrijzen op en rond De Hoge Veluwe De Gelderhorst Torenmuziek 1993 : carillonconcerten Oude Kerk Ede GAE3069 Torenmuziek Ede : beiaardconcerten 1999 GAE3070 GAE3071 GAE3072 GAE3073 GAE3074 Hertenreservaten : rapport van de Adviescommissie Hertenreservaten inzake het hertenvraagstuk op de Zuidoost-Veluwe Cultuurhistorie (historische geografie, archeologie en monumenten) : achtergronddocument bij de omgevingsplannen Gelderland Houtwallen en -singels Thijs Mauve 8 september - 28 oktober 2001 : Werken uit de collecties van Elisabeth Mauve en de gemeente Ede De wegwijzer : jubileum-editie huisorgaan uitgaande van de Stichting Hervormde Wooncentra Ede GAE jaar [ openbare basisschool Prinsenakker ] GAE3076 GAE3077 GAE3078 GAE3079 GAE3080 GAE3081 GAE3082 GAE3083 BethaniëWoon-, Zorg- en Dienstencentrum : informatieboekje Om een plek : Piet Slegers maakt een beeld voor Ede Gemeente Ede RWZI - Ede - 2 : bouw uitbreiding Rioolwaterzuiveringsrichting aan de Dwarsweg te Ede, in opdracht van de gemeente Ede Museonder : De Hoge Veluwe 4D De vierde dimensie : steden op weg naar menselijk groen Jaarverslag 2000 : Hotel en congrescentrum Belmont Jaarverslag 2006 : Christelijke Hogeschool Ede Dorpsplan Wekerom GAE3084 Krà ller - Müller Museum : jaarverslag 2004 GAE3085 Minerva MAVO GAE3086 Dorpsraad Bennekom : jaarverslag 1993 GAE3087 Jaarverslag '06 [2006] : Hotel en congrescentrum Belmont GAE3088 Buurten en straten in de gemeente Ede per GAE3089 GAE3090 Robert van 't Hoff : architect van een nieuwe samenleving Erica : van buitenplaats tot woonpark GAE3091 Geschiedenis van een rijtje officierswoningen Berkenlaan Ede,

4 4 GAE3092 GAE3093 GAE3094 xxx Communicatie en relaties van de gemeente Ede Streekplan Veluwe : informatie van de provincie GAE3095 Sportbeleid gemeente Ede, GAE3096 GAE3097 Arbeidsmarktonderzoek Veluwe De overgangszone tussen stad en landelijk gebied : onderzoek naar inrichtingsmogelijkheden ten behoeve van het woonmilieu in het algemeen en de recreatie in het bijzonder : Fase 1. een onderzoek naar een typologie van overgangszones GAE3098 Verkeersontwikkeling op de Veluwe : teksten van voordrachten die werden gehouden te Arnhem op 20 oktober '72 [ 1972] GAE3099 GAE3100 GAE3101 Emissieregistratie : rapport emissieregistratie Gelderland Milieuhygiënische aspecten van de intensieve veehouderij : Deelrapport 1 : literatuurstudie Milieuhygiënische aspecten van de intensieve veehouderij : Deelrapport 3 : onderzoek in een proefgebied nabij Lunteren GAE3102 Kinderboerderij De oude Hofstede" : jaarverslag 2000" GAE3103 GAE3104 Afvalstoffenverwijdering Zuid - West Gelderland : haalbaarheidsstudie Inventarisatie van de grondwaterwinning en de daarmee samenhangende problemen op en rond Veluwe GAE3105 In dienst van de kerk : 84 jaar vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk, GAE3106 Krà ller - Müller Museum : jaarverslag 2006 GAE3107 Recreatiegemeenschap Veluwe : jaarverslag 1990 GAE3108 GAE3109 GAE3110 GAE3111 GAE3112 GAE3113 De geschiedenis van 't Dorpshuus Natuur in Ede 3 : ecologisch onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan CVN van de Gemeente Ede Jaarverslag 2006 : Stichting Arcuris - De Grift Hertenbeheer : vervolg - rapport van de Adviescommissie - Hertenreservaten behandelende het hertenvraagstuk op de West- en de Noord -Veluwe Opening nieuwbouw Sociaal Werkvoorzieningsschap Zuidwest - Veluwe Kadastrale atlas Gelderland 1832 : Geldersch- en Stichts Veenendaal GAE3114 Tentoonstelling De ontwikkeling van de landbouw in Bennekom" : 2 tot en met 12 augustus 1952" GAE3115 Tentoonstelling Oud - Bennekom" : 30 juli tot en met 16 augustus 1949" GAE3116 GAE3117 GAE3118 GAE3119 Jaarplan 2007 : [Permar] Jaarverslag 2007 : Permar Jaarplan 2002 : [Permar] Jaarplan 2008 : [Permar] GAE3120 Krà ller - Müller Museum : jaarverslag 2005 GAE3121 Honders jaar trots! : 100 jaar Bruil, GAE3122 GAE3123 GAE3124 GAE3125 GAE3126 GAE3127 Gemeentelijke grondverwerving : een onderzoek naar de belangenafweging ten behoeve van de lokatiekeuze van stadsuitbreiding, het grondverwervingsbeleid, de agrarische struktuur en de gevolgen voor de betrokken agrariã«rs De stuifzanden van de Veluwe : een fysisch - geografisch studie. [The eolian drift sands of the Veluwe (centraal Netherlands); a physical geographycal study] Krijt onder de schoenen ENKA terrein : plan van aanpak : definitief Statuten der Stichting Johanniter Tehuis Oud - Vossenhol" te Bennekom" Theo Verburg Architecten

5 5 GAE3128 GAE3129 Dwalend tussen heuvels en valleien : natuur en folklore van de Veluwe Schrijven op school GAE3130 Waterschap Vallei & Eem : jaarrekening 2003 GAE3131 GAE3132 GAE3133 GAE3134 Jaarverslag 2006 : Stichting Woonstede Ruimtelijk beleidsplan Bospoort Ede Van zeep, soep en redding tot evangelisch geã nspireerd maatschappelijk werk : [het Leger des Heils] Handboek : lijst van natuurreservaten wandelterreinen in Nederland GAE3135 Dagboek E. Bolderdijk : oorlogservaringen in Ede van 17 september tot 15 december 1944 GAE3136 GAE3137 GAE3138 GAE3139 GAE3140 GAE3141 GAE3142 GAE3143 GAE3144 GAE3145 GAE3146 GAE3147 Airborne : doelboek Huize De Konijn" : de geschiedenis van een landhuis en zijn bewoners" Bevordering van arbeidsdeelname Marokkanen en Turken in Ede : huidige situatie, belemmerende factoren en uitgangspunten voor een aanpak. Een multifunctionele sporthal in Lunteren? : een onderzoek naar het draagvlak Alleenwonende bejaarden : een explorerend onderzoek naar de vraag waarom sommige alleenwonende bejaarden in staat zijn zelfstandig te blijven wonen terwijl anderen een verzoek doen tot opneming in een verzorgingstehuis Luchtfoto - Atlas Gelderland (West) Luchtlandingstroepen : parachutisten in de strijd Defensie, ruimte en ordening : meepraten over de Militaire kaart van Nederland Smaken verschillen : eten verbindt Ede 1944 en Market Garden Straatnamen in Bennekom Oorlogsdagboek van verzetsstrijder Henk Gaasbeek (Schuilnaam Karel")" GAE3148 DE EENDRACHT" illegale krant Ede 19 september 1944 tot 17 april 1945" GAE3149 In de slagschaduw van de oorlog : herinneringen aan een jeugd in de jaren derig en veertig GAE3150 Informatiegids Bennekom 2007 GAE3151 Continu cultuur : kunst en cultuurbeleid GAE3152 Straatnamenlijst en buurtindeling 1998 GAE3153 Evaluatie lokaal onderwijs - achterstandenbeleid Ede, GAE3154 Beringhem : jaarverslag 1992 GAE3155 Het Maanderzand verzorgingshuis : jaarverslag 2004 GAE3156 Economie in Ede ; kiezen is kracht : Naar een robuuste en duurzame economie? Keuzenotitie GAE3157 Kinderboerderij De oude Hofstede" : jaarverslag 2004" GAE3158 Stichting Hervormde Wooncentra Ede : sociaal jaarverslag, 2000 GAE3159 GAE3160 GAE3161 GAE3162 GAE3163 GAE3164 GAE3165 GAE3166 GAE3167 GAE3168 Aanvullingen en correcties op het rapport Ontwikkeling werkgelegenheid in Gelderland in het bijzonder met betrekking tot industrie"" De genealogien van de Veluwse familie's van Ruler : Deel 1: De Lunterense familie van Ruler De genealogien van de Veluwse familie's van Ruler : Deel 2: De Barneveldse familie van Ruler Geen dorp, geen stad, maar... Ede! : de ontwikkeling van Ede tot heden Een studie over problematiek rond de overgangsjaren van de hedendaagse Nederlandse vrouw. Evaluatie Blauwe Zone beleid De Gelderse Vallei VVV - Ede Voorontwerp - beheersplan Veluwe Jongeren Advies Centrum [JAC] Ede - Wageningen Gewestelijk arbeidsbureau Ede

6 6 GAE3169 GAE3170 GAE3171 Straatnamen der gemeente Ede Straatnamen in de gemeente Ede Verslag over de jaren 1990 en 1991 : [Stichting het Nationale Park De Hoge Veluwe] GAE3172 Aanwinsten Krà ller - Müller Museum 2002 GAE3173 GAE3174 GAE3175 GAE3176 GAE3177 GAE3178 GAE3179 Ede en Van Gogh Adres Wageningen : de geschiedenis van Wageningen in 37 verhalen De culturele vrije - tijdsbesteding Van Van Gogh tot Picasso : schilderijen en tekeningen Tweede structuurschema militaire terreinen Jongeren Advies Centrum [JAC] Lezen in Gelderse en Overijsselse bronnen GAE3180 Informatiegids Bennekom 2008 GAE3181 Onderzoek naar de mate van verontreiniging van de oppervlaktewateren in Nederland : Ten geleide, [ ] GAE3182 Onderzoek naar de mate van verontreiniging van de oppervlaktewateren in Nederland : Deel 5 : Gelderland benoorden de Rijn, Overijssel en Zuid Drenthe [ ] : Algemene inleiding prae - advies GAE3183 Onderzoek naar de mate van verontreiniging van de oppervlaktewateren in Nederland : Deel 5 : Gelderland benoorden de Rijn, Overijssel en Zuid Drenthe [ ] : Map 22. Afwatering GAE3184 Onderzoek naar de mate van verontreiniging van de oppervlaktewateren in Nederland : Deel 5 : Gelderland benoorden de Rijn, Overijssel en Zuid Drenthe [ ] : Map 23. Verontreiniging door wooncentra en industrie GAE3185 GAE3186 GAE3187 GAE3188 GAE3189 GAE3190 GAE3191 GAE3192 Rapport inzake een scheepvaartweg van Amsterdam naar den Rijn De Stemband, : jubileumuitgave Enka's Mannenkoor Ede Geschiedenis van de Coà peratieve Landbouwvereniging Renswoude De Gelderse ontwikkelingsmogelijkheden gezien in verband met de geografische situatie â œeen oase in de wildernis...â : geschiedenis van Planken Wambuis Gids voor het Nationale Park De Hoge Veluwe Lijst van indusriã«le-, ambachts- en groothandelsbedrijven Kijk op het groene Gelderland GAE3193 Geschiedenis van de Provinciale Geldersche Electriciteitsmaatschappij GAE3194 GAE3195 GAE3196 GAE3197 Waterzuiveringsplan 1974 : Zuiveringsschap Veluwe Gelders perspectief op maatschappelijk terrein Statuten en huishoudelijk reglement van de Vereniging tot stichting en instandhouding van Scholen met de Bijbel te Harskamp en omgeving Van stolling naar stroming : rapport Commissie Cultuurbereik GAE3198 Provinciale werkgelegenheids enquãªte, 1999 GAE3199 GAE3200 GAE3201 GAE3202 GAE3203 Defensie in natuur en landschap Symposium mestproblematiek Gelderland : samenvatting [Creating the right chemistry ] : maatregelen, gericht op een structurele verbetering van de rentabiliteit bij Enka Viscose Productie over toekomstige ontwikkeling van Veenendaal Plaats voor ondernemers : ontwikkelingsvisie voor bedrijvigheid in de Edese dorpen Harskamp, Otterlo en Wekerom GAE3204 Eurocarillon 1999 : internationaal beiaard festival Nederland : 20 mei t/m 25 september 1999 GAE3205 Het oude stort ineen, de tijden kenteren : Ede in de jaren van de Grote Oorlog

7 7 GAE3206 Nikkel family records, [ ] GAE3207 Nikkel family records : descedants of Jacobus and Cornelia Nikkel via Henry and Bertha Nikkel, [ ] GAE3208 GAE3210 GAE3211 Uitgelezen Lunteren Werken aan verslaving: het CAD Zuid en Oost-Gelderland in beeld8 De laatste vlucht van Dolor Martin : het verhaal achter het gedenkbord in De Kraats GAE3212 De Honskamp 25 jaar ( ) GAE3213 GAE3214 GAE3215 TROP [toeristisch-recreatiefontwikkelingsplan provincie Gelderland] Aan de slag in de kadastrale archieven Agrarisch welzijn voor Gelderland GAE3216 Ede en Groen : evaluatie van het gevoerde natuur- en landschapsbeleid voor het buitengebied : beleidsaanbevelingen voor de nabije toekomst GAE3217 GAE3218 De Globe afd. Ede 50 [vijftig] jaar en 25 jaar Jeugdafdeling : postzegeltentoonstelling oktober 1996 De woningbouwmarkt in Midden-Nederland GAE3219 Gelderse leerwegen : Integraal advies voortgezet onderwijs Gelderland 2000 GAE3220 GAE3221 GAE3222 Ag hoe gevoelig wordt myn harte Ede en food : bron en inspiratie Heengegaan : geschiedenis van de dodenbezorging in de Gemeente Ede GAE3223 Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe : jaarverslag 2012 GAE3224 GAE3225 GAE3226 Ede : 50e genealogische dag in Ede Vincent van Gogh : schilderijen Vincent van Gogh : tekeningen GAE3227 Fotoboek Ede, GAE3228 GAE3229 Samen kiezen voor kwaliteit in recreatie, natuur & landschap : ontwikkelingsvisie verblijfsrecreatie Ede op de Veluwe Samen kiezen voor kwaliteit in recreatie, natuur & landschap : ontwikkelingsvisie verblijfsrecreatie Ede op de Veluwe : vooronderzoek...

Bibliotheek Gemeentearchief Ede Aanwinstenlijst september oktober 2013

Bibliotheek Gemeentearchief Ede Aanwinstenlijst september oktober 2013 1 Identificatienummer: GAE2911 Een predikantsechtpaar in oorlogstijd : "Willem de Bruijn en Neeltje van der Waaij" : Otterlo, 1941-1946 Auteur(s): Bot, P. Studiezaal: 3.3 Justitie, defensie, openbaar orde

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Kerncijfers gemeente Ede. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal

Kerncijfers gemeente Ede. Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht. Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Bevolking naar leeftijdsklasse en geslacht Leeftijdsklasse Mannen Vrouwen Totaal Kerncijfers 2014 gemeente Ede 0-4 3.204 3.192 6.396 5-9 3.532 3.359 6.891 10-14 3.860 3.729 7.589 15-19 3.785 3.841 7.626

Nadere informatie

Erratum Hoofdstuk 5.6 Landschap en cultuurhistorie

Erratum Hoofdstuk 5.6 Landschap en cultuurhistorie Erratum Hoofdstuk 5.6 Landschap en cultuurhistorie 2 Reconstructieplan Gelderse Vallei / Utrecht-Oost Concept Nota van Beantwoording Versie 26 oktober 2004 Erratum Hoofdstuk 5.6 Landschap en cultuurhistorie

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Bewonersvereniging Noordwest

Bewonersvereniging Noordwest Bewonersvereniging Noordwest Centrum Publieksparticipatie Natura 2000 T.a.v. 65 Postbus 30316 2500 GH Den Haag Betreft: Zienswijze van de Bewonersvereniging Noordwest (Wageningen) op aanwijzing van Het

Nadere informatie

Herinneringstoerisme Gelderland 40-44-45

Herinneringstoerisme Gelderland 40-44-45 Herinneringstoerisme Gelderland 40-44-45 Herinneringstoerisme Bevrijdingstoerisme? Slagveldtoerisme? Kernteam Marc Wingens Jurriaan de Mol Victoria van Krieken Joost Rosendaal Werkwijze Inventarisatie

Nadere informatie

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel.

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Erfgoednota gemeente Boxtel COMMUNICATIE Erfgoednota communicatie gemeente Boxtel 1 Inleiding en leeswijzer Boxtel is een prachtige gemeente

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1999 2000 Nr. 134b 26 800 XIV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie.

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 5575 12 oktober 2016 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819AA339 tot instelling van de AVP-gebiedscommissie

Nadere informatie

april Evenementenplanner 2015 Hele jaar: De Smaak van Van Gogh www.smaakvangogh.nl

april Evenementenplanner 2015 Hele jaar: De Smaak van Van Gogh www.smaakvangogh.nl Evenementenplanner 2015 Hele jaar: De Smaak van Van Gogh www.smaakvangogh.nl In deze evenementenplanner staan de grotere evenementen genoemd, zoals deze nu bekend zijn bij de gemeente Ede. Het is bedoeld

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 2 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 2 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 211. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Mentor Datum Groep Aantal lln

Mentor Datum Groep Aantal lln Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Rachel van der Pijl P14EhvADT De Springplank. Eindhoven

Nadere informatie

!"#$%#&"'()#*+,-.(/"#$%#&"'(0#*+,-( 1*2"'/*--3'&(

!#$%#&'()#*+,-.(/#$%#&'(0#*+,-( 1*2'/*--3'&( !"#$%#&"'()#*+,-.(/"#$%#&"'(0#*+,-( 1*2"'/*--3'&( Renkum De pracht van het water en het landschap van Renkum is één van haar grote krachten. Deze pracht is niet altijd even zichtbaar, maar wordt sterk

Nadere informatie

Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016

Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016 Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016 Gemeente Ede Bergstraat 4 Postbus 9022 6710 HK Ede T: 14 0318 M: info@ede.nl www.ede.nl Voor cijfers op wijk- en buurtniveau: www.ede.buurtmonitor.nl UITGAVE

Nadere informatie

Vraag 1a. Wat is de hoofdstad van Gelderland? ... Vraag 1b. Wat is de grootste stad in Gelderland? Vraag 1c. Wat is de Veluwe?

Vraag 1a. Wat is de hoofdstad van Gelderland? ... Vraag 1b. Wat is de grootste stad in Gelderland? Vraag 1c. Wat is de Veluwe? Naam: _ GELDERLAND BOS EN WATER Gelderland is een provincie in Midden-Nederland en is de grootste provincie van Nederland. Arnhem is de hoofdstad van de provincie. Nijmegen is de grootste stad. Gelderland

Nadere informatie

Historisch café. Verhaal van Ede. 16 april 2014

Historisch café. Verhaal van Ede.  16 april 2014 Historisch café 16 april 2014 Verhaal van Ede www.mijngelderland.nl/ede PROGRAMMA 14.00 uur: Welkom Peter van Beek 14.05 uur: Verhaal van Ede Inke Camphens 14.25 uur: Airborne Gerard Gijsbertsen 14.50

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

memo Inleiding Kader Historische wordingsgeschiedenis B.V. Stichts Beheer datum: 30 oktober 2015 cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal

memo Inleiding Kader Historische wordingsgeschiedenis B.V. Stichts Beheer datum: 30 oktober 2015 cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal memo aan: t.a.v.: kenmerk: B.V. Stichts Beheer Gerard Heuvelman DETE/80108.03 datum: 30 oktober 2015 betreft: cultuurhistorische memo plan Castor Veenendaal Inleiding Het plan Castor betreft een woningbouwontwikkeling

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum

Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum 1 Toespraak 12 november 2016 Opening tentoonstelling De pottenbakkers van de Veluwe in Nederlands Tegelmuseum Dames en heren, Meneer Mackay, beste Eric, De Veluwe, een icoon van de Nederlandse natuur.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

nummer 46 van 2012 Vaststelling subsidieplafonds 2013

nummer 46 van 2012 Vaststelling subsidieplafonds 2013 nummer 46 van 2012 Vaststelling subsidieplafonds 2013 Besluit namens gedeputeerde staten van Drenthe van 20 december 2012, kenmerk 51/MO/2012008753, afdeling Management Ondersteuning 1 Nummer 46 van 2012

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 3

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 3 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2 / 3 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 2. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het thermo

Nadere informatie

Provinciaal blad 2012, 44

Provinciaal blad 2012, 44 ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2012, 44 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 28 augustus 2012, nr. 80B5BE58, tot instelling van de AVP-gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug (Instellingsbesluit

Nadere informatie

Omgevingsgericht ondernemen met natuur en landschap. Boeren met Natuur 23 maart 2016 Midden Limburg

Omgevingsgericht ondernemen met natuur en landschap. Boeren met Natuur 23 maart 2016 Midden Limburg Omgevingsgericht ondernemen met natuur en landschap Boeren met Natuur 23 maart 2016 Midden Limburg Maarten Vrolijk Livestock Research Earth overshoot day Earth Overshoot Day = dag waarop we alle bronnen

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Commentaarnota vooroverlegreacties bestemmingsplan Buitengebied

Commentaarnota vooroverlegreacties bestemmingsplan Buitengebied Commentaarnota vooroverlegreacties bestemmingsplan Buitengebied In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) is het voorontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Jaarverslag over het jaar 2011 van de vereniging Overbergs belang, door Harry Vermeer voorzitter.

Jaarverslag over het jaar 2011 van de vereniging Overbergs belang, door Harry Vermeer voorzitter. Correspondentie adres: Haarweg 11 3959 AM Overberg Tel: 0343-481661 www.overberg.nu infovob@overberg.nu Jaarverslag over het jaar 2011 van de vereniging Overbergs belang, door Harry Vermeer voorzitter.

Nadere informatie

Titel Beschrijving Onderwerp. volksverhuizingen - byzantium - duitse rijk. wereld geschiedenis deel 5. renaissance - reformatie - ontdekkingsreizen

Titel Beschrijving Onderwerp. volksverhuizingen - byzantium - duitse rijk. wereld geschiedenis deel 5. renaissance - reformatie - ontdekkingsreizen Object Object c00250 boek Titel Beschrijving Onderwerp wereld geschiedenis deel 5 volksverhuizingen - byzantium - duitse rijk c00253 boek c00251 boek c00252 boek c00246 boek c00247 boek c00248 boek c00249

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper Plaatsingslijst van de collectie van brochures, jaarverslagen en overig drukwerk van gereformeerde en hervormde meisjes-, vrouwen-, jongens- en mannenbonden 363 (ca. 1892-1963) samenstelling: mr. M.A.

Nadere informatie

bijlage 4: ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning 2016W2136

bijlage 4: ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning 2016W2136 bijlage 4: ruimtelijke onderbouwing omgevingsvergunning 2016W2136 Aanleiding Aan de Westenengseweg 5 in Harskamp is een kleinschalig agrarisch bedrijf gevestigd. Een voormalige schuur naast de woning is

Nadere informatie

kijk op

kijk op Page 1 of 3 Goddard, José Van: rec_postbus Verzonden: vrijdag 18 februari 2011 8:47 Aan: rec_secoostzaan; rec_secwormerland Onderwerp: FW: WINT UW GEMEENTE DE BNG ERFGOEDPRIJS? Opvolgingsmarkering: Opvolgen

Nadere informatie

Overzicht verleende subsidies

Overzicht verleende subsidies Overzicht verleende subsidies ¹ Kolom 5 'Incidenteel / structureel': Incidenteel = 2012 + t/m maximaal 3 volgende jaren (= t/m 2015). Loopt een subsidieverplichting langer door, dan is er sprake van een

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Lijnen in het landschap Landschapsvisie rondweg Voorthuizen N303

Lijnen in het landschap Landschapsvisie rondweg Voorthuizen N303 Lijnen in het landschap Landschapsvisie rondweg Voorthuizen N303 INHOUD * Inleiding * Kwaliteiten * Visie * Achtergrond Bron: Milieueffectrapportage Omleiding N303 Voorthuizen INLEIDING De N303 door en

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, juni 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, juni 2017 WW-uitkeringen laagopgeleiden in Gelderland ruim kwart lager dan geleden Het aantal lopende WW-uitkeringen in Gelderland daalt in juni verder. Ook laagopgeleiden

Nadere informatie

LTO Noord, Afdeling Veluwerand

LTO Noord, Afdeling Veluwerand LTO Noord, Afdeling Veluwerand Agenda Jaarvergadering 1. Opening en mededelingen 2. Notulen 3. Jaarverslag 4. Jaarrekening 2015 5. Verkiezingen 6. Pauze 7. Fusie voorstel 8. Rondvraag 9. Sluiting Agenda

Nadere informatie

Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden. Inauguratiesymposium Waddenacademie 1 en 2 december 2008 Leeuwarden

Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden. Inauguratiesymposium Waddenacademie 1 en 2 december 2008 Leeuwarden Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden Inauguratiesymposium Waddenacademie 1 en 2 december 2008 Leeuwarden WAT WETEN WIJ VAN DE WADDEN? Oost Een parachutisctische durfal dook vlak bij het wad

Nadere informatie

EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? Master scriptie planologie

EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? Master scriptie planologie EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? Master scriptie planologie D.F.G. van Nuland 2012 EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland?

Nadere informatie

Middachten landgoed in bedrijf. www.middachten.nl

Middachten landgoed in bedrijf. www.middachten.nl Middachten landgoed in bedrijf Middachten cultureel erfgoed 2 Continuïteit al 800 jaar Middachten circa 1730 meer dan 800 jaar oud vererfd, nooit verkocht familiegeneraties verbonden aan Middachten (Van

Nadere informatie

CHAT TUSSEN PROVINCIE EN GEMEENTEN

CHAT TUSSEN PROVINCIE EN GEMEENTEN ROMA 31.03.2016 CULTUURHISTORIE OP DE KAART Doelstelling subsidie cultuurhistorische waardenkaarten Provinciale CHAT Inhoud Ontwikkeling Samenwerking ROMA 31.03.2016 2 WAT IS DE CHAT CHAT: Cultuurhistorische

Nadere informatie

Gerealiseerde Cultuurhuizen:

Gerealiseerde Cultuurhuizen: CULTUURHUIS INITIATIEVEN WAARAAN EEN INVESTERINGSBIJDRAGE VAN DE PROVINCIE UTRECHT AAN IS TOEGEKEND: Gerealiseerde Cultuurhuizen: 1. Cultuurhuis Doorn/Gemeente Utrechtse Heuvelrug geopend in 2007 Participanten:

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Bodemsanering. 45 humane spoedlocaties zijn niet volledig gesaneerd. De bodem en het (grond)water zijn schoon MILIEU MARKT. Staat van Utrecht 2014

Bodemsanering. 45 humane spoedlocaties zijn niet volledig gesaneerd. De bodem en het (grond)water zijn schoon MILIEU MARKT. Staat van Utrecht 2014 MENS Staat van Utrecht 204 Bodemsanering Hoeveel humane spoedlocaties zijn nog niet volledig gesaneerd? 45 humane spoedlocaties zijn niet volledig gesaneerd Kaart (Humane spoedlocaties bodemverontreiniging

Nadere informatie

Gemeentelijk Meerjaren Programma Reconstructie Uitvoeringsprogramma 2010

Gemeentelijk Meerjaren Programma Reconstructie Uitvoeringsprogramma 2010 Gemeentelijk Meerjaren Programma Reconstructie Uitvoeringsprogramma 2010 Deel B Gemeente Oss 7 december 2009 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel

Nadere informatie

VERKOOPDOCUMENTATIE. Krachtighuizerweg ong. te Putten

VERKOOPDOCUMENTATIE. Krachtighuizerweg ong. te Putten VERKOOPDOCUMENTATIE Krachtighuizerweg ong. te Putten Krachtighuizerweg ong. te Putten Op een mooie locatie in buurtschap Krachtighuizen, ligt deze royale bouwkavel voor het realiseren van een vrijstaande

Nadere informatie

Cultuurhistorie in bossen anno 2010

Cultuurhistorie in bossen anno 2010 Cultuurhistorie in bossen anno 2010 Patrick Jansen Inhoud presentatie Bosgeschiedbeoefening in Nederland Golf 21 Goed bosbeheer Proces van cultuurhistorisch beheer Inventariseren en analyseren Bosgeschiedenis

Nadere informatie

Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008

Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008 Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008 Inleiding Geschiedenis van de School met de Bijbel De Kraats aan de Rijnsteeg

Nadere informatie

c00439 boek Op gevels geschreven shell-journaal van teksten en tekens van het dagelijks leven c00440 map Kastelen Diverse publicaties over kastelen

c00439 boek Op gevels geschreven shell-journaal van teksten en tekens van het dagelijks leven c00440 map Kastelen Diverse publicaties over kastelen c00433 stencil Cultuurhistorische Inventarisatie Noord- Brabant Heesch boerderijen heesch c00434 stencil c00435 boek c00436 boek c00438 boek Waardevolle Monumenten Nistelrode Veldnamen als Historische

Nadere informatie

Bijlage: beoordeling duurzame locatie

Bijlage: beoordeling duurzame locatie Bijlage: beoordeling duurzame locatie Het bedrijf is gelegen in een verwevingsgebied. In een verwevingsgebied is een bouwblokvergroting voor intensieve veehouderijen toegestaan indien het bedrijf is gelegen

Nadere informatie

55 Burgerlijk armbestuur te Burgh inventaris NB Opgenomen in archieven gemeente Burgh

55 Burgerlijk armbestuur te Burgh inventaris NB Opgenomen in archieven gemeente Burgh Burgh 1.1 Algemeen plaatselijk bestuur 4 Gemeente Burgh 1602-1961 26,6 m. 1.2.8.1 Sociale zorg, armen- en werklozenzorg 55 Burgerlijk armbestuur te Burgh 1674-1961 NB Opgenomen in archieven gemeente Burgh

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond

Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Plaatsingslijst van het archief van Nederlands Werkliedenverbond Patrimonium (1889-1997) 696 Samengesteld door mr. M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

Wonen in Ede 2011. Bijlage

Wonen in Ede 2011. Bijlage Wonen in Ede 2011 Bijlage INHOUDSOPGAVE 1. Verhuizingsdynamiek in de gemeente Ede Binnenlandse verhuizingen van, naar en binnen de gemeente Ede... 5 1.1. Samenvatting... 5 1.2. Inleiding... 6 1.3. Intergemeentelijke

Nadere informatie

Bijlage 1: Inhoudsopgave Achtergronddocument

Bijlage 1: Inhoudsopgave Achtergronddocument Bijlage 1: Inhoudsopgave Achtergronddocument 1 Inleiding 6 1.1 Waarom een achtergronddocument? 6 1.2 Doel integrale structuurvisie 6 1.3 Doel van beleid: Waar doen we het voor? 6 1.3.1 Het doel van sociaal

Nadere informatie

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag:

MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER. Beroep: Datum van aanvraag: 1 MODEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden van de gemeente vak in te vullen door de aanvrager

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken

Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Utrechtse Heuvelrug in top 3 bekendste Nationale Parken Onderzoek naar de bekendheid en het imago van Nationaal Park (Utrechtse) Heuvelrug - oktober 2017 De hele Heuvelrug, van Gooimeer tot Grebbeberg,

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 6 juli 2010 om uur.

Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 6 juli 2010 om uur. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbare notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders, gehouden op 6 juli 2010 om 09.00 uur. Aanwezig Afwezig : de wethouders R. Kremers (voorzitter), S. van de

Nadere informatie

Otterlo s Belang Opgericht 8 maart 1927

Otterlo s Belang Opgericht 8 maart 1927 Otterlo s Belang Opgericht 8 maart 1927 J A A R V E R S L A G 2 0 12 Otterlo s Belang is een vereniging waarvan het bestuur wordt gekozen uit en door de leden. Elke (oud)inwoner van Otterlo kan lid worden

Nadere informatie

Integrale projecten in het Demerbekken. Integraal waterbeleid in en rond Hasselt

Integrale projecten in het Demerbekken. Integraal waterbeleid in en rond Hasselt Integrale projecten in het Demerbekken Integraal waterbeleid in en rond Hasselt 1 Integrale Projecten in het Demerbekken 2 In het begin was er 3 4 5 6 1. Integraal waterbeleid & integrale projecten 4 x

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Presentatie Structuurvisie

Presentatie Structuurvisie Presentatie Structuurvisie Gemeente Oostzaan 30 september 2013 Presentatie Proces tot nu toe Ambitie en Structuurbeeld 2025 Thema s Oostzaanse woonomgeving Economie Sport, welzijn, zorg en educatie Agrarisch

Nadere informatie

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn

De burgemeester deelde begin september in de raad mee dat binnen een maand bekend zou zijn SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Schriftelijke raadsvragen van Hester Veltman en Alexander Vos de Wael, fractie VVD, ingevolge artikel 43 van het Reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Verzoek

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

Raadsvragen van het raadslid N.A. Peters van de fractie, Burgerbelangen, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Raadsvragen van het raadslid N.A. Peters van de fractie, Burgerbelangen, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. 2014/42 Raadsvragen van het raadslid N.A. Peters van de fractie, Burgerbelangen, ingevolge artikel 43 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede. Binnengekomen d.d. 3 december 2014 Onderwerp:

Nadere informatie

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe

B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe B-107 Green Deal Icoonproject recreatiegebieden en natuur Veluwe Ondergetekenden 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen, handelend als bestuursorgaan,

Nadere informatie

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Inhoudsopgave 1. Locatie 1 2. Omgeving 1 3. Park 2 3.1 Sfeer 2 3.2 Ecologische verbindingszone 2 3.3 Vakantiewoningen 3 3.4 Plattegrond 3 3.5 Wandelbrug

Nadere informatie

Kaartenbijlage Beheerplan Veluwe

Kaartenbijlage Beheerplan Veluwe Kaartenbijlage Beheerplan Veluwe Kaarten Hoofdstuk 2 De Veluwe: een compleet systeem? Kaart 2.1: Kaart 2.2: Kaart 2.3: Eigendommen Habitattypen Begrenzing Natura 2000 gebied Veluwe Kaartenbijlage Beheerplan

Nadere informatie

Assen, Referentie Onderwerp: 11 maart 2015 NBEL263 Zienswijze NRD Structuurvisie Ondergrond

Assen, Referentie Onderwerp: 11 maart 2015 NBEL263 Zienswijze NRD Structuurvisie Ondergrond Ministerie van Infrastructuur en Milieu Directie Participatie NRD Structuurvisie Ondergrond Postbus 30316 2500 GH DEN HAAG Assen, Referentie Onderwerp: 11 maart 2015 NBEL263 Zienswijze NRD Structuurvisie

Nadere informatie

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd

Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Startnotitie Kadernota Vrije Tijd Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Kadernota Vrije Tijd Beja Burema Tim Verhoef (Cultuur en Recreatie)

Nadere informatie

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur.

AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. WOENSDAG 9 FEBRUARI 2011 DORDRECHT Bijdrage Ad 's-gravesande AGENDA VOOR HET PROVINCIAAL CULTUURBELEID De provincie: belangrijk schakelpaneel in de culturele infrastructuur. Cultuur leeft: er wordt op

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2016 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2016 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Als burgemeester van Ermelo heet ik u allen van harte welkom.

Als burgemeester van Ermelo heet ik u allen van harte welkom. Geachte aanwezigen, Als burgemeester van Ermelo heet ik u allen van harte welkom. We zijn vanmiddag met een heel gemêleerd gezelschap: Zo is aanwezig Luuk Buddingh, voormalig conrector van College Groevenbeek

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek Sportpark Van den Wildenberg

Cultuurhistorisch onderzoek Sportpark Van den Wildenberg Cultuurhistorisch onderzoek Sportpark Van den Wildenberg projectnr.3398-196264 definitief december 2009 Auteur(s) Véronique Maronier Opdrachtgever Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle datum

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Regionale Communicatie Structuur

Regionale Communicatie Structuur Regionale Communicatie Structuur Verbinden & Lerend Participeren D. Pol - BGO/RBVV 11 februari 2008 - Regionale Communicatie Structuur versie 1.0 - blad 1 van 7 Regionale Communicatie Structuur De Regionale

Nadere informatie

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij 19-10-2011 1 INHOUD Situering Opitter stelling Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelling landinrichting Landinrichtingsproject

Nadere informatie

Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander

Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander Yves Segers Centrum Agrarische Geschiedenis vzw Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis, K.U.Leuven Inleiding Enkele aandachtspunten

Nadere informatie

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg Eerste impressie Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg 30 mei 2011 Leo Cok en Hester Tjalma Wim Hoddenbagh (Transitiebureau Jeugd) Martine Meijers (project Slim Samenwerken) 1 1. Toelichting bij

Nadere informatie

Archeologische rijksmonumenten - aantal complexen

Archeologische rijksmonumenten - aantal complexen De Erfgoedmonitor Home > Indicatoren > Archeologische rijksmonumenten - aantal complexen Archeologische rijksmonumenten - aantal complexen Publicatiedatum: 10 november 2017 E ind 2015 bestonden de 1.435

Nadere informatie

De beleidsopgave vanaf 1990

De beleidsopgave vanaf 1990 1 De beleidsopgave vanaf 1990 Kustzone Slufter in de duinenrij bij Bergen, bij (hoge) vloed kan zeewater in de eerste duinvallei binnenstromen. Dit biedt een geschikt milieu voor veel zeldzame (planten)soorten.

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Ruimte Aansluitend vindt een besloten vergadering plaats (vaststellen notulen) Spreekrecht voor inwoners: Inwoners kunnen maximaal 5 minuten tijdens de commissievergadering het woord

Nadere informatie

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING 2 BELEIDSKADER EN WETGEVING De kern van deze bewonersvisie is dat natuur de belangrijkste beleidsfunctie is van het gebied waarbij de gebiedswaarden rust, stilte en donkerte centraal moeten staan en dat

Nadere informatie

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen Gebiedvisie op het buitengebied van de gemeente Drimmelen Door de ZLTO Afdeling Drimmelen Gebiedsvisie voor de gemeente Drimmelen Vanuit de ZLTO-afdeling Drimmelen is het idee gekomen om in navolging van

Nadere informatie

Startnotitie Cultuurhistorie Kempen-gemeenten Versie

Startnotitie Cultuurhistorie Kempen-gemeenten Versie Startnotitie Cultuurhistorie Kempen-gemeenten Versie 15-01-07 1. Inleiding Cultuurhistorie is volop in beweging. De betekenis van het cultuurhistorisch erfgoed voor de samenleving wordt in toenemende mate

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST

STRUCTUURVISIE DEN HAAG ZUIDWEST concept DECEMBER 2003 GEMEENTE DIENST STEDELIJKE ONTWIKKELING CONCEPT versie december 2003 1 Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling Met medewerking van: Dienst Stadsbeheer Ingenieursbureau Den

Nadere informatie

De vrijetijdssector op de Utrechtse Heuvelrug

De vrijetijdssector op de Utrechtse Heuvelrug De vrijetijdssector op de Utrechtse Heuvelrug Economisch belang en positie van de sector Cynthia Briesen 2 april 2013 Inhoud Inleiding Economisch belang Aanbod en ruimtegebruik Werkgelegenheid en toegevoegde

Nadere informatie

Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017

Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017 1 Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017 Geachte heer Van Wijk, geachte heer Droogh, beste aanwezigen uit alle windstreken van Nederland, over het antwoord op het verzoek van de heer

Nadere informatie

Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet. Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht,

Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet. Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht, Verzoek tot aanwijzing ter onteigening ex artikel 78 Onteigeningswet Bestemmingsplan Nieuwe Dordtse Biesbosch, van de gemeente Dordrecht, Gemeente Dordrecht Zakelijke beschrijving Administratieve onteigening

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Gelderland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Gelderland, mei 2017 WW daalt in Gelderland sterker dan landelijk In mei is het aantal WW uitkeringen in Gelderland met 2.040 verder afgenomen tot 44.486. Dat is 4,4% minder dan

Nadere informatie

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: BESTEMMINGSPLAN. Bennekom-Centrum

NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: BESTEMMINGSPLAN. Bennekom-Centrum NOTA INSPRAAK EN VOOROVERLEG: BESTEMMINGSPLAN Bennekom-Centrum december 2011 1 Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Bennekom-Centrum heeft van donderdag 13 oktober tot en met woensdag 26 oktober 2011

Nadere informatie

FACTSHEET ONDERZOEK VVE-GEBRUIK PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE EDE 2014

FACTSHEET ONDERZOEK VVE-GEBRUIK PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE EDE 2014 FACTSHEET ONDERZOEK VVE-GEBRUIK PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE EDE 2014 1 INLEIDING EN OPZET 1.1 INLEIDING In het kader van Bestuursafspraken met het ministerie van OCW heeft de afdeling MOWES behoefte aan

Nadere informatie

Economisch profiel. Werkgroep Park, beek en Vosheuvel

Economisch profiel. Werkgroep Park, beek en Vosheuvel Werkgroep Park, beek en Vosheuvel Economisch profiel Geld verdienen met "leuke dingen" Score belangrijkheid (oranje ronde stickers): 5 Score kwetsbaarheid (groene ronde stickers): 2 gecombineerd ruimtegebruik

Nadere informatie