weten, wist, gewist DIGITAAL ARCHIVEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "weten, wist, gewist DIGITAAL ARCHIVEREN"

Transcriptie

1 weten, wist, gewist DIGITAAL ARCHIVEREN

2

3 weten, wist, gewist In slechts enkele decennia hebben we een eeuwenoude traditie van beschreven of bedrukt papier naar de prullenbak verwezen. We zweren allemaal bij de personal computer, goochelen met tekstverwerking, rekenbladen, databanken en PowerPoint-presentaties, alsof we het met de paplepel ingegoten kregen. Maar wat als de techniek het plots laat afweten? Digitale paniek alom!» Ons digitale geheugen is uiterst kwetsbaar. We vertrouwen onze dagelijkse verrichtingen toe aan een virtuele, onzichtbare en ongrijpbare wereld. Papier verdwijnt uit ons gezichtsveld. We leggen onze toekomst in handen van chips, bits en bytes, elektronica en techniek. Zonder elektriciteit, geen informatie meer. Weg met jaarverslagen, beleidsplannen of boekhouding. Onze geschiedenis, het weten, is elektronisch geworden. Spam en opgehoopte berichten vervuilen onze postbussen. Hoe verleidelijk is niet die fatale delete-toets die belooft ons van alle zorgen te verlossen? Diskettes of andere informatiedragers laten het plots afweten. Wijzigingen in software, overschakelingen van het ene pakket naar het andere: het zijn allemaal risico s op informatieverlies. Onze geschiedenis wordt gewist, bewust of onbewust, gecontroleerd of onwillekeurig. Eens gewist van de harde schijf, bestaat onze vereniging niet meer. Alle sporen zijn dan vernietigd, tenzij we van alles - toevallig? - nog een goede digitale of papieren kopie hadden. We zijn er bij wijze van spreken nooit geweest. Weten, wist, gewist. Of: hoe kunnen we onze digitale archieven bewaken? 1

4

5 [ Zorgen voor archieven? Verenigingen bestaan niet in het luchtledige. Wetten en decreten bepalen ons bestaan. Nogal wat wetten en decreten leggen ons de plicht op om te zorgen voor het archief van de vereniging. Denk maar aan het Erfgoeddecreet of het Kunstendecreet. Veel verenigingen zijn vzw s. Ook voor hen bepaalt de wetgever dat sommige stukken gearchiveerd moeten worden: de boekhouding, ledenlijsten en notulen. Bij het opdoeken van een vzw blijft het archief een onderdeel van de activa. Het decreet op de openbaarheid van bestuur regelt de inzage van bestuursdocumenten. Iedereen mag volgens bepaalde regels bestuursdocumenten inkijken. Elke vereniging die financieel of qua takenpakket afhankelijk is van een overheid kan ooit met dit decreet te maken krijgen. Dan komt het erop aan om snel het juiste document op te vissen uit een elektronisch archief. Meer info: (Erfgoed- en Kunstendecreet) > Justitie van A tot Z (vzw-wetgeving) (decreet betreffende de openbaarheid van bestuur) SCHRAM, F., Handboek Openbaarheid van Bestuur, Politeia, (http://www.politeia.be) 3

6 Waarom archief bijhouden? In de eerste plaats omdat wetten en decreten ons dit opleggen. Bovendien vergemakkelijkt een goed gestructureerd archief de praktische werking van een vereniging. We vinden alles snel terug. Een transparant archief maakt controle op en verantwoording afleggen over de werking eenvoudig. En ooit wordt ons archief de bron voor de studie van de geschiedenis van onze vereniging of voor wetenschappelijk onderzoek. Vele redenen om het weten goed te bewaken. De archiefvormer Wie is nu eigenlijk archiefvormer? Iedere persoon of vereniging die doelen nastreeft en hierbij informatie produceert, vormt archief. Op papier of digitaal: dat maakt niet uit. Help, een digitaal doolhof { werkkopie Vroeger was het eenvoudig. De notulen van de vereniging werden netjes in een register neergepend of uitgetikt en in mappen bijgehouden. De boekhouding had haar vaste, tastbare documenten: de registers met inkomsten en uitgaven, de bankafschriften... Wat we nodig hadden haalden we probleemloos uit de archiefkast. Met de personal computer werd alles anders. Documenten staan nu op een harde schijf. Als het goed is in een min of meer logische volgorde. Informatie van vroeger staat misschien op een floppy of een diskette waarvan we heimelijk hopen dat die nog werkt én leesbaar is. We weten lang niet altijd meer wat de definitieve versie van een document was, wat het origineel, of een... En wat doen we trouwens met onze elektronische post? 4

7 Digitaal archiveren, geen kunst Of archief nu op papier of digitaal wordt bijgehouden, maakt niet zo veel uit. De methodes om dit goed te doen blijven in essentie dezelfde. De archiefkast met haar logisch opgebouwde papieren archief is in een digitale omgeving vervangen door een goede, transparante mappenstructuur op de harde schijf. Een structuur die er zo kan uitzien: 1. Mappenstructuur of boomstructuur met een reeks kernwoorden waaruit de werking van de vereniging blijkt. Bijvoorbeeld: Administratie Boekhouding Organisatie Projecten Daarbinnen vormen submappen de dossiers of projecten waar de vereniging mee bezig is. De maximale diepte van deze structuur is 8 niveaus, dus onder de root ten hoogste 7 niveaus aan submappen. Bijvoorbeeld: Administratie Briefwisseling Bestellingen Organisatie Raad van Bestuur Algemene Ledenvergadering Beleidsplannen 5

8 3. In deze submappen bewaren we documenten los of onder aparte dossiernamen. De soorten documenten zijn zeer divers: tekstverwerking, rekenbladen, presentaties, foto s, mails. Bijvoorbeeld: Administratie Briefwisseling BR060108_LC.doc BR060109_LC.doc Organisatie Verslagen VE_Project1_LC.doc Projecten Opendeurdag Stands NO_ontwerp_stands_LC.doc FO_stands_ jpg Offerte.msg 4. We gebruiken een vaste structuur voor bestandsnamen van documenten. Mapnamen mogen maximaal 31 karakters lang zijn (voor archivering op cd-rom). Bestandsnamen mogen even lang zijn maar het punt en de extensie zijn daarbij inbegrepen. Een bestandsnaam bestaat dus ten hoogste uit 27 karakters, een punt en een extensie van 3 karakters. Deze structuur bestaat uit de volgende onderdelen (niet noodzakelijk alle vijf): - type document (afkortingen zie punt 5) - onderwerp (kernachtig) - auteur (initialen) - datering (JJMMDD); bij briefwisseling datering (JJ) + volgnummer van de brief - formaat (doc, xls, jpg...) 6

9 5. We maken afspraken over het gebruik van afkortingen voor documenttypes. Enkele voorbeelden: AG Agenda BB Bestelbon BE Bestek BG Begroting BN Beleidsnota BO Bouwaanvraag BR Brief FA Fax FO Foto FR Formulier GB Grootboek GR Grafiek GU Gunningsverslag IN Inventaris JO Journaal LIJ Lijst MA Mail NO Nota OF Offerte OK Overeenkomst OP Operationeel plan PF Projectfiche PL Plan RE Reglement RET Retributiereglement RI Richtlijn RK Rekening TA Tabel UI Uitnodiging VE Verslag 7

10 6. Digitale archieven bewaren we op verschillende manieren. Enerzijds door regelmatige back-ups op een andere drager (bvb. een cd-rom). Deze backups bewaren we niet in het gebouw waar we werken (denk aan brandgevaar!). Anderzijds archiveren we regelmatig niet langer actieve dossiers. We verwijderen mogelijke paswoorden waardoor documenten in de toekomst onleesbaar kunnen worden. We kiezen ook voor de beste standaard om documenten in op te slaan (zie Technische vereisten). De drie kernbegrippen voor een goed digitaal archief: Een goede mappenstructuur Duidelijke, eenvormige bestandsnamen Regelmatige back-up en archivering Wegwijs in de jungle Er bestaan betere oplossingen dan de delete-toets! Overvolle elektronische postbussen, we kennen het fenomeen allemaal. Een terugvinden tussen honderden mails in de IN of OUT box? Onbegonnen werk!?! Algemeen: hoe gaan we om met s van onze vereniging? 1. Bepaal voor elke ontvangen of verzonden mail of die hoort bij de werking van de vereniging (m.a.w. is het geen privébericht?). 2. Bepaal bij welk aspect van de werking de mail thuishoort: een dossier, een verslag, een project, Sla de bewuste op in de juiste submap van het digitale klassement. 8

11 Ontvangen wat mogen we verwijderen? 1. Informatieve s: nieuwsbrieven, mededelingen zonder gevolg, s van verzendlijsten. 2. Uitnodigingen en agenda s van vergaderingen. 3. Bevestigingen van aanwezigheden op vergaderingen, tenzij ze juridisch of administratief belang hebben: quota, opmaak verslagen, zitpenningen (verwijderen van zodra het belang vervalt). 4. Dubbels. 5. Automatisch gegenereerde antwoorden bij afwezigheid. 6. Leesbevestigingen. Ontvangen wat bewaren we zeker? 1. Alles wat met de werking van onze vereniging te maken heeft: een dossier, een project, een te beleggen vergadering. 2. s met bijlagen die de werking van onze vereniging aanbelangen. 3. Verslagen van vergaderingen of projectwerking, voor zover ze nuttig zijn voor onze eigen dossiers. 4. Mededelingen, nieuwsbrieven en nota s voor zover ze van van belang zijn voor de werking van de vereniging. Verzonden wat mogen we verwijderen? 1. Bevestigingen van aanwezigheden op vergaderingen, tenzij ze juridisch of administratief belang hebben (verwijderen van zodra het belang vervalt). 2. Dubbels. Verzonden wat bewaren we zeker? 1. s die te maken hebben met een dossier of een project. 2. s met bijlagen in verband met een dossier of een project. 3. Agenda s en uitnodigingen voor vergaderingen die we zelf beleggen. 4. Verslagen van vergaderingen die we zelf beleggen. 5. s aan verzendlijsten. 6. Nota s in verband met de werking van de vereniging, mededelingen, nieuwsbrieven. 9

12 Afdrukken of digitaal bewaren? Als er voldoende garanties bestaan voor een correcte digitale bewaring, dan is digitaal bewaren beter dan afdrukken. is per definitie een digitaal medium. Afdrukken betekent het verlies van de digitale functionaliteiten (bvb. de zoekfuncties). Onderwerpaanduiding Wees bondig in de onderwerpaanduiding: gebruik maximum 31 karakters (in functie van archivering op cd-rom). Wie dat wil kan hier ook een volgnummer en een auteursaanduiding aan toevoegen. Archiveren Zorg voor regelmatige back-ups van s op cd-rom (bvb. één keer per jaar of trimester, afhankelijk van de omvang van het mailverkeer) en bewaar hem op een veilige plek (bvb. in een kluis) en liefst niet op de werkplek van de vereniging. Voor meer inhoudelijke en technische informatie, zie de David Richtlijn 1: Archiveren van Een zeer leesbaar boekje is: BROEKEMA A. & RATELBAND L., De jungle. Praktische gids voor het beheersen van uw verkeer, Academic Service, (ISBN ) 10

13 Wegdoen of bewaren? Het wettelijk verplichte bijhouden van het verenigingsarchief is een goede zaak. Maar minstens even belangrijk is beredeneerd selecteren en weggooien. Sterker nog, bewaren en weggooien zijn twee kanten van dezelfde munt. Een goed inzicht in de doelstellingen en functies van de vereniging is belangrijk. Daarbij kan een ordeningsplan goede diensten bewijzen. Dat is niets meer dan een schema dat alle documenten rangschikt en zo een perfecte spiegel vormt van de verenigingsactiviteiten. Enkele voorbeelden: - Uit het ordeningsplan blijkt dat de verslagen van de Raad van Bestuur permanent bewaard moeten blijven. De secretaris houdt ze bij. Sommige medewerkers bewaren de documenten ook voor hun eigen werk en mogen ze na afloop weggooien, want ze worden centraal bewaard. - Vzw s zijn wettelijk verplicht hun bankuittreksels tien jaar te bewaren. Daarna mogen ze weg. - Om jaarlijkse evenementen te organiseren is een dossier met alle praktische info over de vorige editie nuttig: ings, geluidsinstallatie... Maar dergelijke gegevens verouderen snel. Dat soort documenten mag na enkele jaren weg. - Elke vereniging krijgt ongevraagd allerlei documenten toegestuurd: jaarverslagen, programmabrochures enz... Voor zover die niet echt gebruikt worden is er geen reden om ze te bewaren in het archief. 11

14 Wat doen we met het archief van de vereniging? Zolang het archief nuttig is bewaren we het beter ter plaatse. Archiefmateriaal dat thuis bewaard wordt loopt gevaar bij een verhuis of een bestuurswissel. Van zodra het archief een algemene culturele waarde heeft gekregen (wanneer verenigingsactiviteiten uitdoven), wordt het beter bewaard en beheerd in een gespecialiseerde instelling. Bewaring op lange termijn stelt specifieke eisen en is niet goedkoop. En ook het beheer van de bewaarde archiefstukken vergt deskundigheid. Er zijn zowel gespecialiseerde openbare als privaatrechterlijke archieven. Voor meer info: zie - Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- & Documentatiewezen. Technische vereisten Goed digitaal archiveren is zorgen dat digitale documenten op lange termijn leesbaar blijven. Hard- en software veroudert technologisch erg snel. De gemiddelde IT-infrastructuur heeft ongeveer een levensduur van vijf à tien jaar, terwijl onze digitale documenten voor een langere periode of zelfs permanent bewaard moeten worden. Ook dragers van digitale informatie als diskettes en cd-roms verouderen mee. Waarmee moeten we rekening houden bij het opzetten van een systeem van digitaal archiveren? 1. Een back-up maken is niet hetzelfde als archiveren. 2. Zorg ervoor dat de te archiveren bestanden: - niet beveiligd zijn door paswoorden - niet gecomprimeerd zijn (compressie gaat vaak gepaard met gegevensverlies) 12

15 3. Kies voor een gestandaardiseerd bestandsformaat dat gelezen kan worden door meerdere softwareprogramma s: - tekstbestanden: PDF(A), XML of ODT (OpenOffice 2.0) - afbeeldingen: TIFF of PDF(A) - XML of MSG - geluid: WAV - spreadsheets: PDF(A), XML of ODS (OpenOffice 2.0) - databanken: XML of ODB (OpenOffice 2.0) - websites: XML of HTML - presentaties: TIFF, PDF(A) of ODP (OpenOffice 2.0) Tip! OpenOffice 2.0 is een open source initiatief. De programma s zijn vergelijkbaar met de softwarepakketten vervat in MS Office. Het pakket kan gratis gedownload worden op Hoewel de bestanden een extensie.odx hebben, gaat het eigenlijk om zipcontainers. Als je de extensie vervangt door.zip kun je aan de xmlbestanden die aan de basis van je document liggen. Vanuit tekstverwerker of werkbladprogramma kunnen we vaak rechtstreeks werk omzetten naar een PDF (via Adobe Acrobat Writer) of een TIFF-bestand. Wanneer dat niet standaard ondersteund wordt is het vaak eenvoudig om via een plug-in toch die functionaliteit te verkrijgen. 13

16 4. Gebruik geschikte opslagmedia. Beperk wel de soorten dragers. Vermijd meer exotische opslagmedia zoals ZIP-schijven, magneetbanden,... Wel geschikt zijn: - richtlijn voor duurzame CD s: - richtlijn voor magnetische dragers zoals cartridges en cassettes: - harde schijven: deze drager heeft een kortere levensduur dan de vorige twee. Een robuust foutopsporingssysteem om degradatie op tijd te ontdekken is absoluut noodzakelijk. 5. Spreid het risico door: - meerdere kopieën van dezelfde drager te maken. - één of meerdere reservekopieën op een andere locatie te bewaren dan de zetel van de vereniging. - regelmatig een kwaliteitscontrole uit te voeren. - dragers te vervangen bij een groeiend aantal fouten of wanneer de technologie veroudert. 14

17 Wil je meer weten? Surf dan naar de website van vzw Gent Cultuurstad op Opleidingen rond digitaal archiveren gaan geregeld door in de Bibliotheekschool van Sint-Amandsberg. Zie hiervoor 15

18 [Colofon] Deze brochure kwam tot stand in de schoot van het Gents Archievenoverleg (GAO), een informele overlegstructuur ontstaan naar aanleiding van het eerste Erfgoedweekend in Maken deel uit van het GAO: - Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis Gent - Archief Broeders van Liefde - Archief NTGent - Archief OCMW Gent - Archief Universiteit Gent - Archief van het Bisdom Gent en de Sint-Baafskathedraal - Archief Zusters van Liefde van Jezus en Maria - Bibliotheek en Archief van het augustijnenklooster Sint-Stefanus - Bibliotheek en Archief Koninklijk Conservatorium Gent - De Fonteine - Designarchief Vlaanderen - Fonds Suzan Daniel - Liberaal Archief - Provinciaal Archief Oost-Vlaanderen - Rijksarchief Gent - Stadsarchief Gent Werkgroep: Leen Charles, Piet Creve, Tom Haeck en Wout De Vuyst Tekst: Leen Charles Eindredactie: Wieland De Hoon Vormgeving: Johnny Bekaert Met dank aan: André Capiteyn, Marc Carnier, Ludo Collin, Lieve Compernolle, Luc de Kezel, Maria De Waele, Christine De Weerdt, Bart Doucet, Werner Grootaers, Marc Haegeman, Bart Hellinck, Kaat Leeman, Freddy Lévy, Yvonne Peiren, Freddy van Besien, Anne-Marie Van der Meersch, Karin Vandermeersch, Roos Van Driessche, Véronique Van Goethem, Lieve Vermeulen, Daniel Vervenne Een uitgave van Gent Cultuurstad vzw (Erfgoedcel Gent) i.s.m. de Stad Gent - Departement Cultuur. Wettelijk depot D/2006/11046/2 v.u. Sas van Rouveroij, Gent Cultuurstad vzw, Bijlokekaai 7b, 9000 Gent. 16

19 Deze brochure kan worden besteld bij: Gent Cultuurstad vzw Bijlokekaai 7b 9000 Gent Tel E

20

ZORG DRAGEN VOOR. Wat is cultureel erfgoed en hoe ga je ermee om? Uitgangspunten. Jouw erfgoed in kaart brengen

ZORG DRAGEN VOOR. Wat is cultureel erfgoed en hoe ga je ermee om? Uitgangspunten. Jouw erfgoed in kaart brengen = zie www.hoeraeenjubileum.be ZORG DRAGEN VOOR JORIS COLLA EN KATRIEN WEYNS, KADOC-KU LEUVEN Wat is cultureel erfgoed en hoe ga je ermee om? Uitgangspunten Cultureel erfgoed is een vlag die vele ladingen

Nadere informatie

Cursus 5: digitaal archiveren en op internet publiceren Jeroen Poppe. Turnhout 21-03-2013

Cursus 5: digitaal archiveren en op internet publiceren Jeroen Poppe. Turnhout 21-03-2013 Cursus 5: digitaal archiveren en op internet publiceren Jeroen Poppe Turnhout 21-03-2013 2 Digitaal archiveren Archiveren: Bewaren Terugvinden Leesbaarheid garanderen Complexiteit digitale archivering

Nadere informatie

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER Concept d.d. 16 augustus 2010 1 CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER bestemd voor archiefvormers en archiefbeheerders in kerkelijke gemeenten Uitgave van de Commissie tot registratie van protestantse

Nadere informatie

Archiveren in de cloud?

Archiveren in de cloud? Archiveren in de cloud? Inleiding Enige tijd geleden stond er op de site van de Dutch cowboys een artikel over hoe je om moet gaan met informatiebeheer in de "Cloud" 1. De auteur van het artikel was in

Nadere informatie

Doel. Voordelen Met behulp van een overzichtelijke mappenstructuur bewaart men. Belang

Doel. Voordelen Met behulp van een overzichtelijke mappenstructuur bewaart men. Belang 1. Woord vooraf Doel Bij administraties is veel informatie in digitale vorm aanwezig. Een goed en efficiënt beheer moet ervoor zorgen dat de informatie op een geordende en toegankelijke wijze bij de diensten

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast Bewaren van e-mail Testbed Digitale Bewaring is een initiatief van de Rijksarchiefdienst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie

Documentstandaarden binnen de overheid

Documentstandaarden binnen de overheid Documentstandaarden binnen de overheid P D F e n O D F t o e g e l i c h t Inhoud 2-3 Inleiding 7 Open standaarden en open source 9 Open standaarden voor documenten: PDF en ODF 15 Overheden en open documentstandaarden

Nadere informatie

ARCHIEFZORG EN REGISTRATIE IN IN ARCHIEFBANK VLAANDEREN

ARCHIEFZORG EN REGISTRATIE IN IN ARCHIEFBANK VLAANDEREN 4 ARCHIEFZORG EN REGISTRATIE IN IN ARCHIEFBANK VLAANDEREN H A N D L E I D I N G T O T H E T V E R M I J D E N V A N U I T S C H U I V E R S C O Ö R D I N A T I E L I E V E D H A E N E E N E L S M I C H

Nadere informatie

Archiveren van digitale beelden

Archiveren van digitale beelden Archiveren van digitale beelden Foto s hebben vaak een grote emotionele waarde. Daarom hoor je na een brand wel eens de opmerking dat men vooral het verlies van foto s betreurt. Ze zijn onvervangbaar in

Nadere informatie

Videotulen voor de eeuwigheid? Over het spanningsveld tussen Gemeente- en Archiefwet

Videotulen voor de eeuwigheid? Over het spanningsveld tussen Gemeente- en Archiefwet Videotulen voor de eeuwigheid? Over het spanningsveld tussen Gemeente- en Archiefwet Inhoudsopgave 1. Voor wie is dit advies? 2 2. Trend van papier naar digitaal 3 3. Wettelijk kader (min of meer) duidelijk

Nadere informatie

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën

We gaan digitaal. Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Brochures: aanbevelingen en advies 6 We gaan digitaal Stappenplan voor de digitalisering van werkprocessen Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie

Nadere informatie

Wat archiveren en hoe? Op zoek naar de rol van PKI voor digitale archieven

Wat archiveren en hoe? Op zoek naar de rol van PKI voor digitale archieven DAVID Wat archiveren en hoe? Op zoek naar de rol van PKI voor digitale archieven Sofie Van den Eynde FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR RECHT EN INFORMATICA TIENSESTRAAT 41 B-3000

Nadere informatie

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.

Archiveren van e-mail. Filip Boudrez. Hannelore Dekeyser. Sofie Van den Eynde. 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U. DAVID Archiveren van e-mail Filip Boudrez Hannelore Dekeyser Sofie Van den Eynde 2 de herwerkte editie FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID K.U.LEUVEN INTERDISCIPLINAIR CENTRUM VOOR RECHT EN INFORMATICA Versie

Nadere informatie

DIGITALISEREN VAN JE ERFGOEDCOLLECTIE BASIS VOOR FOTOBEWERKING. 4 december 2012, M Leuven

DIGITALISEREN VAN JE ERFGOEDCOLLECTIE BASIS VOOR FOTOBEWERKING. 4 december 2012, M Leuven DIGITALISEREN VAN JE ERFGOEDCOLLECTIE BASIS VOOR FOTOBEWERKING 4 december 2012, M Leuven 1. Waarom digitale opname maken van erfgoedobjecten? - een actuele en goed gedocumenteerde inventaris is onontbeerlijk

Nadere informatie

E-mails: hoe klasseren en goed archiveren? t Stad is van iedereen.

E-mails: hoe klasseren en goed archiveren? t Stad is van iedereen. E-mails: hoe klasseren en goed archiveren? t Stad is van iedereen. FILIP BOUDREZ, 2006 INHOUD 1. INLEIDING 5 2. KWALITEITSVEREISTEN VOOR EEN 9 ARCHIVERINGSPROCEDURE VOOR E-MAILS 2.1 Juridisch kader 9

Nadere informatie

Alle kasten het kantoor uit

Alle kasten het kantoor uit Alle kasten het kantoor uit Elke editie van OfficeMagazine.nl bevat minstens één tafeldiscussie. Hiervoor nodigen we vertegenwoordigers uit van toonaangevende organisaties in die specifieke branche. In

Nadere informatie

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 COLOFON Auteur Kristof Vansteenkiste (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten)

Nadere informatie

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT.

EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. EASION SURVEY HANDLEIDING DE ENIGE PROFESSIONELE ONDERZOEKSTOOL WAARBIJ DE DATA VAN U IS EN BLIJFT. Datum: februari 2015 Versie: Release 2015_349_02 2015 Parantion Groep B.V. Deventer Handleiding Easion

Nadere informatie

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE VHIC b.v. December 2008 Colofon Opdrachtgever : Gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

DocRoom connector SAGE DBFACT. <2010-2013> Sage TML

DocRoom connector SAGE DBFACT. <2010-2013> Sage TML DocRoom connector SAGE DBFACT 26/04/2013 Contents 3 Table of Contents Foreword Digitaal Archief (DocRoom 5) 0 4 1 Starten... met het Archief (DOMA 5) 6 Installatie DocRoom... 7 Param eters... DBFACTw

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE ADVIESRAAD OP 22 APRIL 2009

VERGADERING VAN DE ADVIESRAAD OP 22 APRIL 2009 INFO@ARCHIEFBANK.BE VERGADERING VAN DE ADVIESRAAD OP 22 APRIL 2009 1. Lijst van aanwezigen Buysse Jeroen Archiefbank Vlaanderen Calsius Mariet AMVB Dambruyne Johan Rijksarchief Beveren en Rijksarchief

Nadere informatie

Richtlijnen om een digitaal klassement op te zetten voor uw dienst

Richtlijnen om een digitaal klassement op te zetten voor uw dienst Richtlijnen om een digitaal klassement op te zetten voor uw dienst Situering Een klassement is essentieel voor goed informatiebeheer. Een goed gestructureerd klassement helpt gebruikers snel de juiste

Nadere informatie

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15 Ontwerpverslag Ontwerpverslag Geentronics Enschede, 7 mei 2003 Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap Versie 1.15 Toelichting Bij het ontwerpdocument dat voor u ligt, valt één zeer belangrijke opmerking

Nadere informatie

GOOGLE DOCUMENTEN / DRIVE

GOOGLE DOCUMENTEN / DRIVE GOOGLE DOCUMENTEN / DRIVE Optie Sportmanagement Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent INLEIDING Voor veel sportfunctionarissen, beleidsmedewerkers

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Bestandsbeheer *2010

Hoofdstuk 4: Bestandsbeheer *2010 Hoofdstuk 4: Bestandsbeheer *2010 4.0 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over het op orde houden en beheren van Excel bestanden. De hier besproken zaken kunnen tijd besparen en het werken veiliger maken. 4.1

Nadere informatie

Praktijkinstructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187)

Praktijkinstructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187) instructie Secretariaatspraktijk 3 (CSE01.3/CREBO:50187) pi.cse01.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Handleiding kasten Extern documentenbeheer

Handleiding kasten Extern documentenbeheer Handleiding kasten 1. Inleiding... 3 2. Voorbereiding en organisatie... 4 2.1. Fysieke locatie van de kast(en) bepalen... 4 2.1.1. Ftp of http-server instellingen... 4 2.1.2. Locatie op je eigen boekhoudserver

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

Beveiliging van je digitale informatie

Beveiliging van je digitale informatie Beveiligen van je digitale informatie 1 Beveiliging van je digitale informatie 0. Inleiding Tegenwoordig bewaart iedereen een massa aan gegevens op zijn computer. Deze gegevens worden bewaard op de interne

Nadere informatie