weten, wist, gewist DIGITAAL ARCHIVEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "weten, wist, gewist DIGITAAL ARCHIVEREN"

Transcriptie

1 weten, wist, gewist DIGITAAL ARCHIVEREN

2

3 weten, wist, gewist In slechts enkele decennia hebben we een eeuwenoude traditie van beschreven of bedrukt papier naar de prullenbak verwezen. We zweren allemaal bij de personal computer, goochelen met tekstverwerking, rekenbladen, databanken en PowerPoint-presentaties, alsof we het met de paplepel ingegoten kregen. Maar wat als de techniek het plots laat afweten? Digitale paniek alom!» Ons digitale geheugen is uiterst kwetsbaar. We vertrouwen onze dagelijkse verrichtingen toe aan een virtuele, onzichtbare en ongrijpbare wereld. Papier verdwijnt uit ons gezichtsveld. We leggen onze toekomst in handen van chips, bits en bytes, elektronica en techniek. Zonder elektriciteit, geen informatie meer. Weg met jaarverslagen, beleidsplannen of boekhouding. Onze geschiedenis, het weten, is elektronisch geworden. Spam en opgehoopte berichten vervuilen onze postbussen. Hoe verleidelijk is niet die fatale delete-toets die belooft ons van alle zorgen te verlossen? Diskettes of andere informatiedragers laten het plots afweten. Wijzigingen in software, overschakelingen van het ene pakket naar het andere: het zijn allemaal risico s op informatieverlies. Onze geschiedenis wordt gewist, bewust of onbewust, gecontroleerd of onwillekeurig. Eens gewist van de harde schijf, bestaat onze vereniging niet meer. Alle sporen zijn dan vernietigd, tenzij we van alles - toevallig? - nog een goede digitale of papieren kopie hadden. We zijn er bij wijze van spreken nooit geweest. Weten, wist, gewist. Of: hoe kunnen we onze digitale archieven bewaken? 1

4

5 [ Zorgen voor archieven? Verenigingen bestaan niet in het luchtledige. Wetten en decreten bepalen ons bestaan. Nogal wat wetten en decreten leggen ons de plicht op om te zorgen voor het archief van de vereniging. Denk maar aan het Erfgoeddecreet of het Kunstendecreet. Veel verenigingen zijn vzw s. Ook voor hen bepaalt de wetgever dat sommige stukken gearchiveerd moeten worden: de boekhouding, ledenlijsten en notulen. Bij het opdoeken van een vzw blijft het archief een onderdeel van de activa. Het decreet op de openbaarheid van bestuur regelt de inzage van bestuursdocumenten. Iedereen mag volgens bepaalde regels bestuursdocumenten inkijken. Elke vereniging die financieel of qua takenpakket afhankelijk is van een overheid kan ooit met dit decreet te maken krijgen. Dan komt het erop aan om snel het juiste document op te vissen uit een elektronisch archief. Meer info: (Erfgoed- en Kunstendecreet) > Justitie van A tot Z (vzw-wetgeving) (decreet betreffende de openbaarheid van bestuur) SCHRAM, F., Handboek Openbaarheid van Bestuur, Politeia, (http://www.politeia.be) 3

6 Waarom archief bijhouden? In de eerste plaats omdat wetten en decreten ons dit opleggen. Bovendien vergemakkelijkt een goed gestructureerd archief de praktische werking van een vereniging. We vinden alles snel terug. Een transparant archief maakt controle op en verantwoording afleggen over de werking eenvoudig. En ooit wordt ons archief de bron voor de studie van de geschiedenis van onze vereniging of voor wetenschappelijk onderzoek. Vele redenen om het weten goed te bewaken. De archiefvormer Wie is nu eigenlijk archiefvormer? Iedere persoon of vereniging die doelen nastreeft en hierbij informatie produceert, vormt archief. Op papier of digitaal: dat maakt niet uit. Help, een digitaal doolhof { werkkopie Vroeger was het eenvoudig. De notulen van de vereniging werden netjes in een register neergepend of uitgetikt en in mappen bijgehouden. De boekhouding had haar vaste, tastbare documenten: de registers met inkomsten en uitgaven, de bankafschriften... Wat we nodig hadden haalden we probleemloos uit de archiefkast. Met de personal computer werd alles anders. Documenten staan nu op een harde schijf. Als het goed is in een min of meer logische volgorde. Informatie van vroeger staat misschien op een floppy of een diskette waarvan we heimelijk hopen dat die nog werkt én leesbaar is. We weten lang niet altijd meer wat de definitieve versie van een document was, wat het origineel, of een... En wat doen we trouwens met onze elektronische post? 4

7 Digitaal archiveren, geen kunst Of archief nu op papier of digitaal wordt bijgehouden, maakt niet zo veel uit. De methodes om dit goed te doen blijven in essentie dezelfde. De archiefkast met haar logisch opgebouwde papieren archief is in een digitale omgeving vervangen door een goede, transparante mappenstructuur op de harde schijf. Een structuur die er zo kan uitzien: 1. Mappenstructuur of boomstructuur met een reeks kernwoorden waaruit de werking van de vereniging blijkt. Bijvoorbeeld: Administratie Boekhouding Organisatie Projecten Daarbinnen vormen submappen de dossiers of projecten waar de vereniging mee bezig is. De maximale diepte van deze structuur is 8 niveaus, dus onder de root ten hoogste 7 niveaus aan submappen. Bijvoorbeeld: Administratie Briefwisseling Bestellingen Organisatie Raad van Bestuur Algemene Ledenvergadering Beleidsplannen 5

8 3. In deze submappen bewaren we documenten los of onder aparte dossiernamen. De soorten documenten zijn zeer divers: tekstverwerking, rekenbladen, presentaties, foto s, mails. Bijvoorbeeld: Administratie Briefwisseling BR060108_LC.doc BR060109_LC.doc Organisatie Verslagen VE_Project1_LC.doc Projecten Opendeurdag Stands NO_ontwerp_stands_LC.doc FO_stands_ jpg Offerte.msg 4. We gebruiken een vaste structuur voor bestandsnamen van documenten. Mapnamen mogen maximaal 31 karakters lang zijn (voor archivering op cd-rom). Bestandsnamen mogen even lang zijn maar het punt en de extensie zijn daarbij inbegrepen. Een bestandsnaam bestaat dus ten hoogste uit 27 karakters, een punt en een extensie van 3 karakters. Deze structuur bestaat uit de volgende onderdelen (niet noodzakelijk alle vijf): - type document (afkortingen zie punt 5) - onderwerp (kernachtig) - auteur (initialen) - datering (JJMMDD); bij briefwisseling datering (JJ) + volgnummer van de brief - formaat (doc, xls, jpg...) 6

9 5. We maken afspraken over het gebruik van afkortingen voor documenttypes. Enkele voorbeelden: AG Agenda BB Bestelbon BE Bestek BG Begroting BN Beleidsnota BO Bouwaanvraag BR Brief FA Fax FO Foto FR Formulier GB Grootboek GR Grafiek GU Gunningsverslag IN Inventaris JO Journaal LIJ Lijst MA Mail NO Nota OF Offerte OK Overeenkomst OP Operationeel plan PF Projectfiche PL Plan RE Reglement RET Retributiereglement RI Richtlijn RK Rekening TA Tabel UI Uitnodiging VE Verslag 7

10 6. Digitale archieven bewaren we op verschillende manieren. Enerzijds door regelmatige back-ups op een andere drager (bvb. een cd-rom). Deze backups bewaren we niet in het gebouw waar we werken (denk aan brandgevaar!). Anderzijds archiveren we regelmatig niet langer actieve dossiers. We verwijderen mogelijke paswoorden waardoor documenten in de toekomst onleesbaar kunnen worden. We kiezen ook voor de beste standaard om documenten in op te slaan (zie Technische vereisten). De drie kernbegrippen voor een goed digitaal archief: Een goede mappenstructuur Duidelijke, eenvormige bestandsnamen Regelmatige back-up en archivering Wegwijs in de jungle Er bestaan betere oplossingen dan de delete-toets! Overvolle elektronische postbussen, we kennen het fenomeen allemaal. Een terugvinden tussen honderden mails in de IN of OUT box? Onbegonnen werk!?! Algemeen: hoe gaan we om met s van onze vereniging? 1. Bepaal voor elke ontvangen of verzonden mail of die hoort bij de werking van de vereniging (m.a.w. is het geen privébericht?). 2. Bepaal bij welk aspect van de werking de mail thuishoort: een dossier, een verslag, een project, Sla de bewuste op in de juiste submap van het digitale klassement. 8

11 Ontvangen wat mogen we verwijderen? 1. Informatieve s: nieuwsbrieven, mededelingen zonder gevolg, s van verzendlijsten. 2. Uitnodigingen en agenda s van vergaderingen. 3. Bevestigingen van aanwezigheden op vergaderingen, tenzij ze juridisch of administratief belang hebben: quota, opmaak verslagen, zitpenningen (verwijderen van zodra het belang vervalt). 4. Dubbels. 5. Automatisch gegenereerde antwoorden bij afwezigheid. 6. Leesbevestigingen. Ontvangen wat bewaren we zeker? 1. Alles wat met de werking van onze vereniging te maken heeft: een dossier, een project, een te beleggen vergadering. 2. s met bijlagen die de werking van onze vereniging aanbelangen. 3. Verslagen van vergaderingen of projectwerking, voor zover ze nuttig zijn voor onze eigen dossiers. 4. Mededelingen, nieuwsbrieven en nota s voor zover ze van van belang zijn voor de werking van de vereniging. Verzonden wat mogen we verwijderen? 1. Bevestigingen van aanwezigheden op vergaderingen, tenzij ze juridisch of administratief belang hebben (verwijderen van zodra het belang vervalt). 2. Dubbels. Verzonden wat bewaren we zeker? 1. s die te maken hebben met een dossier of een project. 2. s met bijlagen in verband met een dossier of een project. 3. Agenda s en uitnodigingen voor vergaderingen die we zelf beleggen. 4. Verslagen van vergaderingen die we zelf beleggen. 5. s aan verzendlijsten. 6. Nota s in verband met de werking van de vereniging, mededelingen, nieuwsbrieven. 9

12 Afdrukken of digitaal bewaren? Als er voldoende garanties bestaan voor een correcte digitale bewaring, dan is digitaal bewaren beter dan afdrukken. is per definitie een digitaal medium. Afdrukken betekent het verlies van de digitale functionaliteiten (bvb. de zoekfuncties). Onderwerpaanduiding Wees bondig in de onderwerpaanduiding: gebruik maximum 31 karakters (in functie van archivering op cd-rom). Wie dat wil kan hier ook een volgnummer en een auteursaanduiding aan toevoegen. Archiveren Zorg voor regelmatige back-ups van s op cd-rom (bvb. één keer per jaar of trimester, afhankelijk van de omvang van het mailverkeer) en bewaar hem op een veilige plek (bvb. in een kluis) en liefst niet op de werkplek van de vereniging. Voor meer inhoudelijke en technische informatie, zie de David Richtlijn 1: Archiveren van Een zeer leesbaar boekje is: BROEKEMA A. & RATELBAND L., De jungle. Praktische gids voor het beheersen van uw verkeer, Academic Service, (ISBN ) 10

13 Wegdoen of bewaren? Het wettelijk verplichte bijhouden van het verenigingsarchief is een goede zaak. Maar minstens even belangrijk is beredeneerd selecteren en weggooien. Sterker nog, bewaren en weggooien zijn twee kanten van dezelfde munt. Een goed inzicht in de doelstellingen en functies van de vereniging is belangrijk. Daarbij kan een ordeningsplan goede diensten bewijzen. Dat is niets meer dan een schema dat alle documenten rangschikt en zo een perfecte spiegel vormt van de verenigingsactiviteiten. Enkele voorbeelden: - Uit het ordeningsplan blijkt dat de verslagen van de Raad van Bestuur permanent bewaard moeten blijven. De secretaris houdt ze bij. Sommige medewerkers bewaren de documenten ook voor hun eigen werk en mogen ze na afloop weggooien, want ze worden centraal bewaard. - Vzw s zijn wettelijk verplicht hun bankuittreksels tien jaar te bewaren. Daarna mogen ze weg. - Om jaarlijkse evenementen te organiseren is een dossier met alle praktische info over de vorige editie nuttig: ings, geluidsinstallatie... Maar dergelijke gegevens verouderen snel. Dat soort documenten mag na enkele jaren weg. - Elke vereniging krijgt ongevraagd allerlei documenten toegestuurd: jaarverslagen, programmabrochures enz... Voor zover die niet echt gebruikt worden is er geen reden om ze te bewaren in het archief. 11

14 Wat doen we met het archief van de vereniging? Zolang het archief nuttig is bewaren we het beter ter plaatse. Archiefmateriaal dat thuis bewaard wordt loopt gevaar bij een verhuis of een bestuurswissel. Van zodra het archief een algemene culturele waarde heeft gekregen (wanneer verenigingsactiviteiten uitdoven), wordt het beter bewaard en beheerd in een gespecialiseerde instelling. Bewaring op lange termijn stelt specifieke eisen en is niet goedkoop. En ook het beheer van de bewaarde archiefstukken vergt deskundigheid. Er zijn zowel gespecialiseerde openbare als privaatrechterlijke archieven. Voor meer info: zie - Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- & Documentatiewezen. Technische vereisten Goed digitaal archiveren is zorgen dat digitale documenten op lange termijn leesbaar blijven. Hard- en software veroudert technologisch erg snel. De gemiddelde IT-infrastructuur heeft ongeveer een levensduur van vijf à tien jaar, terwijl onze digitale documenten voor een langere periode of zelfs permanent bewaard moeten worden. Ook dragers van digitale informatie als diskettes en cd-roms verouderen mee. Waarmee moeten we rekening houden bij het opzetten van een systeem van digitaal archiveren? 1. Een back-up maken is niet hetzelfde als archiveren. 2. Zorg ervoor dat de te archiveren bestanden: - niet beveiligd zijn door paswoorden - niet gecomprimeerd zijn (compressie gaat vaak gepaard met gegevensverlies) 12

15 3. Kies voor een gestandaardiseerd bestandsformaat dat gelezen kan worden door meerdere softwareprogramma s: - tekstbestanden: PDF(A), XML of ODT (OpenOffice 2.0) - afbeeldingen: TIFF of PDF(A) - XML of MSG - geluid: WAV - spreadsheets: PDF(A), XML of ODS (OpenOffice 2.0) - databanken: XML of ODB (OpenOffice 2.0) - websites: XML of HTML - presentaties: TIFF, PDF(A) of ODP (OpenOffice 2.0) Tip! OpenOffice 2.0 is een open source initiatief. De programma s zijn vergelijkbaar met de softwarepakketten vervat in MS Office. Het pakket kan gratis gedownload worden op Hoewel de bestanden een extensie.odx hebben, gaat het eigenlijk om zipcontainers. Als je de extensie vervangt door.zip kun je aan de xmlbestanden die aan de basis van je document liggen. Vanuit tekstverwerker of werkbladprogramma kunnen we vaak rechtstreeks werk omzetten naar een PDF (via Adobe Acrobat Writer) of een TIFF-bestand. Wanneer dat niet standaard ondersteund wordt is het vaak eenvoudig om via een plug-in toch die functionaliteit te verkrijgen. 13

16 4. Gebruik geschikte opslagmedia. Beperk wel de soorten dragers. Vermijd meer exotische opslagmedia zoals ZIP-schijven, magneetbanden,... Wel geschikt zijn: - richtlijn voor duurzame CD s: - richtlijn voor magnetische dragers zoals cartridges en cassettes: - harde schijven: deze drager heeft een kortere levensduur dan de vorige twee. Een robuust foutopsporingssysteem om degradatie op tijd te ontdekken is absoluut noodzakelijk. 5. Spreid het risico door: - meerdere kopieën van dezelfde drager te maken. - één of meerdere reservekopieën op een andere locatie te bewaren dan de zetel van de vereniging. - regelmatig een kwaliteitscontrole uit te voeren. - dragers te vervangen bij een groeiend aantal fouten of wanneer de technologie veroudert. 14

17 Wil je meer weten? Surf dan naar de website van vzw Gent Cultuurstad op Opleidingen rond digitaal archiveren gaan geregeld door in de Bibliotheekschool van Sint-Amandsberg. Zie hiervoor 15

18 [Colofon] Deze brochure kwam tot stand in de schoot van het Gents Archievenoverleg (GAO), een informele overlegstructuur ontstaan naar aanleiding van het eerste Erfgoedweekend in Maken deel uit van het GAO: - Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis Gent - Archief Broeders van Liefde - Archief NTGent - Archief OCMW Gent - Archief Universiteit Gent - Archief van het Bisdom Gent en de Sint-Baafskathedraal - Archief Zusters van Liefde van Jezus en Maria - Bibliotheek en Archief van het augustijnenklooster Sint-Stefanus - Bibliotheek en Archief Koninklijk Conservatorium Gent - De Fonteine - Designarchief Vlaanderen - Fonds Suzan Daniel - Liberaal Archief - Provinciaal Archief Oost-Vlaanderen - Rijksarchief Gent - Stadsarchief Gent Werkgroep: Leen Charles, Piet Creve, Tom Haeck en Wout De Vuyst Tekst: Leen Charles Eindredactie: Wieland De Hoon Vormgeving: Johnny Bekaert Met dank aan: André Capiteyn, Marc Carnier, Ludo Collin, Lieve Compernolle, Luc de Kezel, Maria De Waele, Christine De Weerdt, Bart Doucet, Werner Grootaers, Marc Haegeman, Bart Hellinck, Kaat Leeman, Freddy Lévy, Yvonne Peiren, Freddy van Besien, Anne-Marie Van der Meersch, Karin Vandermeersch, Roos Van Driessche, Véronique Van Goethem, Lieve Vermeulen, Daniel Vervenne Een uitgave van Gent Cultuurstad vzw (Erfgoedcel Gent) i.s.m. de Stad Gent - Departement Cultuur. Wettelijk depot D/2006/11046/2 v.u. Sas van Rouveroij, Gent Cultuurstad vzw, Bijlokekaai 7b, 9000 Gent. 16

19 Deze brochure kan worden besteld bij: Gent Cultuurstad vzw Bijlokekaai 7b 9000 Gent Tel E

20

Helemaal Digitaal. Tips voor een beter beheer van je digitaal archief

Helemaal Digitaal. Tips voor een beter beheer van je digitaal archief Helemaal Digitaal Tips voor een beter beheer van je digitaal archief Digitaal archief? - digital born archief: - alle documenten/stukken die digitaal werden aangemaakt - bv. verslagen van bestuursvergaderingen

Nadere informatie

Digitaal klasseren. Orde in de chaos brengen!

Digitaal klasseren. Orde in de chaos brengen! Digitaal klasseren Orde in de chaos brengen! Wat wel wat niet? Kantoordocumenten Tekstbestanden Spreadsheets (Simpele) Databases Presentatiebestanden Aangevuld met mails, foto s, Digitaal klasseren ( digitaal

Nadere informatie

DigiGIDS@work Criteria voor het bewaren van e-mails

DigiGIDS@work Criteria voor het bewaren van e-mails DigiGIDS@work Criteria voor het bewaren van e-mails Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen:

Nadere informatie

DIGITAAL DOCUMENTBEHEER. de opbouw van een digitale mappenstructuur

DIGITAAL DOCUMENTBEHEER. de opbouw van een digitale mappenstructuur DIGITAAL DOCUMENTBEHEER de opbouw van een digitale mappenstructuur Inhoud Wat? Wie? Wanneer? Waarom? Hoe? Wat? Archiefdocumenten Alle documenten die ongeacht hun datum, vorm, ontwikkelingsstadium of drager

Nadere informatie

Leren archiveren. Verenigingsarchief zkt. archivaris. 20 februari 2016

Leren archiveren. Verenigingsarchief zkt. archivaris. 20 februari 2016 Leren archiveren 20 februari 2016 Dendermonde 20 februari 2016 Programma Vanaf 9u Onthaal 9u - 9.30 u Verwelkoming 9u30 9u40 Kennismakingsronde 9u40 10u40 Wat is archief? Waarom archief bewaren? Hoe archief

Nadere informatie

Processies en documentair erfgoed

Processies en documentair erfgoed Processies en documentair erfgoed Joris Colla KADOC-KU Leuven Studiedag Op handen gedragen Leuven, 16 november 2013 Inhoud 1. Het archief als collectief geheugen van een processie 2. Zorgen voor de toekomst:

Nadere informatie

Foto s bewaren. Met steun van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel

Foto s bewaren. Met steun van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel Digitale foto s worden net zoals andere digitale data op een digitale drager bewaard. Enkele tips. Je kan je digitale foto s best bewaren op volgende dragers: Harde Schijf CD DVD Veiligheidskopieën zijn

Nadere informatie

Bewaar als... Digitaal archiveren. Digitaal archiveren is niet hetzelfde als het maken van een back-up! Vuistregels digitaal archiveren

Bewaar als... Digitaal archiveren. Digitaal archiveren is niet hetzelfde als het maken van een back-up! Vuistregels digitaal archiveren Bewaar als... Digitaal archiveren Bewaren van digitale documenten vraagt om een andere aanpak dan het bewaren van papier. Dat komt omdat een digitaal bestand bestaat uit een reeks enen en nullen, de bitstream.

Nadere informatie

DigiGIDS@work. Digitale opruimdag: de mappenstructuur onderhouden

DigiGIDS@work. Digitale opruimdag: de mappenstructuur onderhouden DigiGIDS@work Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen: Luc Vermeersch Verantwoordelijke

Nadere informatie

Verenigingsarchief zkt. archivaris. 18 mei 2017, Maldegem

Verenigingsarchief zkt. archivaris. 18 mei 2017, Maldegem Verenigingsarchief zkt. archivaris 18 mei 2017, Maldegem Verenigingsarchief zkt. archivaris Wat is archief? Waarom archief bewaren? Hoe archief bewaren? Wat is archief? Wat is archief? Wat is archief?

Nadere informatie

Algemene selectielijst e-mails

Algemene selectielijst e-mails Algemene selectielijst e-mails Versie 1.1, september 2007 1. Inleiding Het doel van deze algemene selectielijst is een aanzet te geven tot een eerste selectie in de e-mails van de personeelsleden van het

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Bestandsbeheer *2010

Hoofdstuk 4: Bestandsbeheer *2010 Hoofdstuk 4: Bestandsbeheer *2010 4.0 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over het op orde houden en beheren van Excel bestanden. De hier besproken zaken kunnen tijd besparen en het werken veiliger maken. 4.1

Nadere informatie

ARCHIVEREN VAN DIGITALE BESTANDEN Versie 15 november 2011

ARCHIVEREN VAN DIGITALE BESTANDEN Versie 15 november 2011 ARCHIVEREN VAN DIGITALE BESTANDEN Versie 15 november 2011 Tegenwoordig is vrijwel de gehele administratie van uw Doopsgezinde gemeente of instelling geautomatiseerd. Dit heeft consequenties voor de archivering

Nadere informatie

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Het probleem van digitale duurzaamheid Types digitale preservering Preserveringstools in

Nadere informatie

Informatie en richtlijnen voor een goede voorbereiding van het overdragen van een digitaal archief

Informatie en richtlijnen voor een goede voorbereiding van het overdragen van een digitaal archief Informatie en richtlijnen voor een goede voorbereiding van het overdragen van een digitaal archief Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Start 2 3. Selecteren 2 4. Ordenen 3 5. Beschrijven 3 6. Geschikte bestandsformaten

Nadere informatie

Regionaal Archief Nijmegen (RAN)

Regionaal Archief Nijmegen (RAN) Digitale documenten bewaren De wereld digitaliseert in sneltreinvaart. Bijna iedereen werkt tegenwoordig wel in meerdere of in mindere mate digitaal, gebruikmakend van diverse media. Digitale informatie

Nadere informatie

ODF IN DE PRAKTIJK VOOR EINDGEBRUIKERS 2014-03-21

ODF IN DE PRAKTIJK VOOR EINDGEBRUIKERS 2014-03-21 ODF IN DE PRAKTIJK VOOR EINDGEBRUIKERS 2014-03-21 Inhoud OpenDocument Format...4 WAT IS ODF?...4 WAT ZIJN BEWERKBARE KANTOORDOCUMENTEN?...4 WANNEER ODF GEBRUIKEN?...4 WANNEER ODF NIET GEBRUIKEN?...4 WAAROM

Nadere informatie

Opdracht ICT-trainer Reeks 2 Computergebruik. 2A Start en info

Opdracht ICT-trainer Reeks 2 Computergebruik. 2A Start en info 2A Start en info De software op een computer bepaalt welke bewerkingen je kunt uitvoeren. In de opdrachten bij ICT-trainer Basiscursus wordt gebruik gemaakt van een hele reeks softwarepakketten. Zonder

Nadere informatie

Digitaal documentbeheer

Digitaal documentbeheer NAAR DIGITALE DUURZAAMHEID BIJ MINIORGANISATIES PEILING NODEN VZW Identificatie organisatie Contactpersoon Naam: Telefoon: Email: Organisatie Naam organisatie: Adres: Telefoon: Email: Website: Statuut

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

De onderwerpen die voor deze avond zijn aangedragen! Maskers maken. Workflow Lightroom en Photoshop. Verschil tussen werken in RGB en srgb

De onderwerpen die voor deze avond zijn aangedragen! Maskers maken. Workflow Lightroom en Photoshop. Verschil tussen werken in RGB en srgb De onderwerpen die voor deze avond zijn aangedragen! Maskers maken Workflow Lightroom en Photoshop Verschil tussen werken in RGB en srgb Werken in 16 of 8 bits Verschil tussen RAW opslaan als PSD of TIF

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS MAPPENSTRUCTUUR Oorspronkelijke naam document Leidraad mappenstructuur AG Stadsplanning Antwerpen

Nadere informatie

programma programma digitaal archiveren? digitaal archiveren? digitaal archiveren? Voormiddag: DAVID onderzoekresultaten

programma programma digitaal archiveren? digitaal archiveren? digitaal archiveren? Voormiddag: DAVID onderzoekresultaten programma Voormiddag: DAVID onderzoekresultaten 10u05: Digitaal archiveren? 10u20: Kantoordocumenten Casus: Archiveren van e-mail» Juridisch kader» Archiveringsprocedure bij de stad Antwerpen 11u10: Pauze

Nadere informatie

DigiGIDS@work Versiebeheer

DigiGIDS@work Versiebeheer DigiGIDS@work Versiebeheer Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen: Luc Vermeersch

Nadere informatie

DigiGIDS@work. Bewaartermijnen. Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel

DigiGIDS@work. Bewaartermijnen. Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel DigiGIDS@work Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Bewaartermijnen Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen: Luc Vermeersch

Nadere informatie

Technische gids. voor datacommunicatie. met de klant

Technische gids. voor datacommunicatie. met de klant Technische gids voor datacommunicatie met de klant CONTINUGA nv -- STIJN STREUVELSLAAN 73 -- B-8501 HEULE Tel. 056 36 32 11 -- Fax 056 35 60 96 -- E-mail: sales@continuga.be -- www.continuga.be 09/2014

Nadere informatie

Snel en efficiënt informatie archiveren en delen met anderen

Snel en efficiënt informatie archiveren en delen met anderen Snel en efficiënt informatie archiveren en delen met anderen Wat is DocToKeep? Als gebruiker van de computer krijgt u massa's informatie te verwerken. De informatiestroom aan internetpagina's, e-mails,

Nadere informatie

Doel. Voordelen Met behulp van een overzichtelijke mappenstructuur bewaart men. Belang

Doel. Voordelen Met behulp van een overzichtelijke mappenstructuur bewaart men. Belang 1. Woord vooraf Doel Bij administraties is veel informatie in digitale vorm aanwezig. Een goed en efficiënt beheer moet ervoor zorgen dat de informatie op een geordende en toegankelijke wijze bij de diensten

Nadere informatie

PDF BESTANDEN 1 WAAROM PDF BESTANDEN GEBRUIKEN? 2 EEN PDF BESTAND WEERGEVEN 3 EEN PDF BESTAND MAKEN 3.1 OFFICE 2007 / 2010

PDF BESTANDEN 1 WAAROM PDF BESTANDEN GEBRUIKEN? 2 EEN PDF BESTAND WEERGEVEN 3 EEN PDF BESTAND MAKEN 3.1 OFFICE 2007 / 2010 PDF BESTANDEN 1 WAAROM PDF BESTANDEN GEBRUIKEN? PDF is de afkorting van Portable Document Format. Het is een bestandsformaat ontwikkeld door Adobe. PDF is een uiterst geschikt bestandsformaat voor het

Nadere informatie

Van oude naar nieuwe PC 1

Van oude naar nieuwe PC 1 Van oude naar nieuwe PC Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Van oude naar nieuwe PC 1 Wat gaan we meenemen naar de nieuwe PC?...1 Voorbereidingen...2

Nadere informatie

Versie 2.0 (maart 2005)

Versie 2.0 (maart 2005) Versie 2.0 (maart 2005) 1. Woord vooraf Veel inkomende en uitgaande e-mails kunnen archiefdocumenten zijn en/of een administratieve of juridische waarde hebben. Voor openbare overheden geldt bovendien

Nadere informatie

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied Algemene opmerkingen:? betekent: niet te achterhalen / betekent: niet van toepassing AFDELING = betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied =

Nadere informatie

BESPROKEN onderwerpen

BESPROKEN onderwerpen BESPROKEN onderwerpen Wat is er zoal besproken in de afgelopen maanden aan onderwerpen? Kijk op: http://www.bblthk.nl/ - speciaal voor Senioren of rechtstreeks op http://themapresentaties.webklik.nl PCBEHEER

Nadere informatie

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitaal archiveren Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitale dementie Digitaal Analoog Virtueel Fysiek Bestand Document Digitaal werken = normaal Digitaal archiveren = problematisch Vandaag Gisteren

Nadere informatie

Digitaliseren in de heemkundige kring

Digitaliseren in de heemkundige kring Digitaliseren in de heemkundige kring Lesgever: Francis Vlieghe Organisator: Heemkunde Vlaanderen Digitaliseren in heemkundige kring Bedoeling van deze les Algemeen inzicht verwerven in de termen digitaliseren

Nadere informatie

Elektronische archivering Praktische benadering. Erwin Vercammen Accountant Belastingconsulent Ondervoorzitter IAB

Elektronische archivering Praktische benadering. Erwin Vercammen Accountant Belastingconsulent Ondervoorzitter IAB Elektronische archivering Praktische benadering Erwin Vercammen Accountant Belastingconsulent Ondervoorzitter IAB Voorafgaande afspraken Geen gebruik van systeemsoftware voor documentbehandeling Geen gebruik

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

PM Toolbox. Software handleiding. Software bij het boek Projectmanagement door Roel Grit Website: www.grit-projectmanagement.wolters.

PM Toolbox. Software handleiding. Software bij het boek Projectmanagement door Roel Grit Website: www.grit-projectmanagement.wolters. PM Toolbox Software handleiding Software bij het boek Projectmanagement door Roel Grit Website: www.grit-projectmanagement.wolters.nl Ontwikkeld door Info/Q automatisering Website: www.infoq.nl Roel Grit,

Nadere informatie

Dossier fotobeheer. Inleiding. Samenvatting. 1. Bewaren van originelen. 2. Registreren en digitaliseren

Dossier fotobeheer. Inleiding. Samenvatting. 1. Bewaren van originelen. 2. Registreren en digitaliseren Dossier fotobeheer Inleiding In het kader van de ondersteuning van de collectieregistratie organiseerde MovE op 21 november 2006 een workshop fotobeheer. Drie gastsprekers uit drie verschillende musea

Nadere informatie

Installatiehandleiding HDN Certificaat

Installatiehandleiding HDN Certificaat Installatiehandleiding HDN Certificaat HDN Helpdesk T: 0182 750 585 F: 0182 750 599 M: helpdesk@hdn.nl 1 Inhoudsopgave Installatiehandleiding Inleiding - Het HDN certificaat, uw digitale paspoort...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

voordelen zorgen voor archieven

voordelen zorgen voor archieven z o r g e n o v e r a r c h i e v e n? zorgen voor archieven Als je actief bent in een vereniging, krijg je vroeg of laat problemen. Waar blijf je met die stapel papier? Weggooien is zonde, maar moet je

Nadere informatie

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven

Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Lijst van te vernietigen en te bewaren documenten in stichtingsarchieven Algemene richtlijnen: Documenten die informatie bevatten over het beleid, de doelstelling en de taakuitvoering van de organisatie,

Nadere informatie

Praktische gids. E-mailgebruik op het werk

Praktische gids. E-mailgebruik op het werk Praktische gids E-mailgebruik op het werk 2 Gebruik van e-mail... 4 Wanneer gebruik je e-mail beter niet?... 4 Wanneer kun je e-mail wel gebruiken?... 4 Hoe maak je een e-mailbericht op?... 5 Hou het zakelijk

Nadere informatie

Afdrukken doorsturen naar de Prisma Printroom

Afdrukken doorsturen naar de Prisma Printroom Afdrukken doorsturen naar de Prisma Printroom Aanmaken PDF, doorsturen en opvolgen afdrukken informaticadienst@sint-rembert.be Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding...

Nadere informatie

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Digitaal archiveren. overzicht. digitaal archiveren: WAT?

Digitaal archiveren. overzicht. digitaal archiveren: WAT? Digitaal archiveren Filip Boudrez Horen, zien en ontsluiten Heemkunde Vlaanderen Antwerpen, 12 maart 2005 overzicht 1. digitaal archiveren: WAT? 2. 3. digitale bewaarstrategieën 4. archiveringsformaten

Nadere informatie

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst

Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Handleiding voor het toepassen van de Selectielijst Deze praktische handleiding heeft als doel je te tonen hoe je een selectielijst moet gebruiken. Hierbij maken we gebruik van de algemene selectielijst

Nadere informatie

Digitale documenten archiveren. Aandachtspunten en vuistregels

Digitale documenten archiveren. Aandachtspunten en vuistregels Digitale documenten archiveren. Aandachtspunten en vuistregels Filip Boudrez Expertisecentrum DAVID vzw Antwerpen, 2007 0. INHOUD 1. Inleiding...1 2. Digitaal archiveren als reconstructieproces...1 3.

Nadere informatie

fotofabriek.nl Handleiding Adobe Photoshop templates

fotofabriek.nl Handleiding Adobe Photoshop templates fotofabriek.nl BINNENWERK STAP 1: Opmaak Wanneer het photoshop bestand is geopend krijg je de volgende lagen te zien. De groen gemarkeerde lagen zijn de pagina s voor het fotoboek. De rood gemarkeerde

Nadere informatie

Handleiding kasten Extern documentenbeheer

Handleiding kasten Extern documentenbeheer Handleiding kasten 1. Inleiding... 3 2. Voorbereiding en organisatie... 4 2.1. Fysieke locatie van de kast(en) bepalen... 4 2.1.1. Ftp of http-server instellingen... 4 2.1.2. Locatie op je eigen boekhoudserver

Nadere informatie

Digitale opslag. Wat als er geen tape meer bestaat? 20 maart 2013

Digitale opslag. Wat als er geen tape meer bestaat? 20 maart 2013 Digitale opslag Wat als er geen tape meer bestaat? 20 maart 2013 Digitale opslag Het einde van de tape Kostprijs Betrouwbaarheid Compressie De ideale oplossing Gratis kan ook Het einde van de tape Sinds

Nadere informatie

DIS. Digital Information System

DIS. Digital Information System DIS Digital Information System Inhoud Digital Information System........................................ 4 ORGANI - Your Profit.................................................. 8 Digital Information

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

De werkelijke namen en beschikbaarheid van menuopdrachten kunnen per mobiel platform verschillen. De stappen kunnen ook verschillen.

De werkelijke namen en beschikbaarheid van menuopdrachten kunnen per mobiel platform verschillen. De stappen kunnen ook verschillen. Handleiding Mobiel Printen via Xerox App 18-9-15 1. Voorwaarden - app vereist ios 7.0 of nieuwer - app vereist Android versie 4 of hoger. - er is momenteel nog geen app voor Windows Phone/MS Surface tablet.

Nadere informatie

NIEUWE MAPPENSTRUCTUUR. Overzicht en uitleg van de nieuwe indeling

NIEUWE MAPPENSTRUCTUUR. Overzicht en uitleg van de nieuwe indeling NIEUWE MAPPENSTRUCTUUR Overzicht en uitleg van de nieuwe indeling Wat wordt er besproken Nieuwe mappenstructuur en waarom Detail van nieuwe mappenstructuur Praktische voorbeelden Tips en trucks Stukje

Nadere informatie

Nieuw Openen Opslaan Sluiten

Nieuw Openen Opslaan Sluiten Bestandsakties Nieuw - in een toepassing kan je via de menu-ingang "bestand" en dan "nieuw" een nieuw bestand (document) maken dat je daarna kan opslaan op een gegevensdrager (harde schijf, diskette, verwisselbare

Nadere informatie

De Outlook en SharePoint integratie

De Outlook en SharePoint integratie Direct vanuit Outlook e-mailberichten en/of bijlagen opslaan in SharePoint ( drag and drop ). GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. Alle document management functionaliteiten beschikbaar

Nadere informatie

Adobe Lightroom Classic CC

Adobe Lightroom Classic CC LR Adobe Lightroom Classic CC Voorkeuren foto-naam Voor het importeren van foto s is het handig enkele presets te hebben die bij het importeren al vaste gegevens meenemen. Zie pagina 6, punt 5. Naam van

Nadere informatie

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST Naam Nr Klas Datum Met E-mail of elektronische post kan je berichten verzenden naar en ontvangen van andere computersystemen die aangesloten zijn op het Internet. De berichten

Nadere informatie

Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven. Elektronisch inleveren van de masterproef via Toledo Handleiding voor studenten

Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven. Elektronisch inleveren van de masterproef via Toledo Handleiding voor studenten Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven Elektronisch inleveren van de masterproef via Toledo Handleiding voor studenten Creëren van een pdf-versie van de masterpaper en eventuele bijlagen

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

1 ARCHIVEREN...2. 1.1 AutoArchiveren...2 1.2 Handmatig archiveren...4 1.3 Archieven openen...5 1.4 Samenvatting...6

1 ARCHIVEREN...2. 1.1 AutoArchiveren...2 1.2 Handmatig archiveren...4 1.3 Archieven openen...5 1.4 Samenvatting...6 Inhoudsopgave 1 ARCHIVEREN...2 1.1 AutoArchiveren...2 1.2 Handmatig archiveren...4 1.3 Archieven openen...5 1.4 Samenvatting...6 ICT-Trainigen; Informatiseringscentrum UvA I 1 Archiveren In tegenstelling

Nadere informatie

TOEGANG KRIJGEN TOT EN CONSULTEREN VAN DE E-BOX...

TOEGANG KRIJGEN TOT EN CONSULTEREN VAN DE E-BOX... De beveiligde elektronische brievenbus 1 INFO OVER E-BOX... 2 1.1 WAT IS E-BOX?... 2 1.2 WIE PUBLICEERT GEGEVENS IN E-BOX?... 2 1.3 WELKE GEGEVENS WORDEN GEPUBLICEERD IN E-BOX?... 2 1.4 HOE KRIJGT U TOEGANG

Nadere informatie

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT

ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT ELEKTRONISCH DOCUMENT MANAGEMENT EEN PAPIEREN ARCHIEF VERWERKING VAN DE POST de post openen sorteren registreren VERWERKING VAN DE POST afstempelen distribueren kopiëren VERWERKING VAN DE POST ARCHIVEREN

Nadere informatie

Backup en Recovery. Een Introductie HCC Senioren Academie H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl

Backup en Recovery. Een Introductie HCC Senioren Academie H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl Backup en Recovery Een Introductie HCC Senioren Academie H.C.A.H. Moerkerken h.moerkerken@kader.hcc.nl Bekende scenario s? En toen had ik het bestand per ongeluk gewist en kon ik het niet meer terug vinden..

Nadere informatie

LibreOffice. LibreOffice een alternatief voor andere office pakketten?

LibreOffice. LibreOffice een alternatief voor andere office pakketten? LibreOffice. LibreOffice een alternatief voor andere office pakketten? LibreOffice. LibreOffice wordt ontwikkeld en onderhouden door de The Document Foundation. De software kan zonder licentiekosten gebruikt

Nadere informatie

Websubmission. PDF afdrukken doorsturen via het web

Websubmission. PDF afdrukken doorsturen via het web Websubmission PDF afdrukken doorsturen via het web informaticadienst@sint-rembert.be Scholengroep Sint-Rembert v.z.w. 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 PDF A bestand aanmaken...

Nadere informatie

het maken van back-upcd s door de administratieve diensten: deze CD s komen dan ook voor archivering door het archief in aanmerking

het maken van back-upcd s door de administratieve diensten: deze CD s komen dan ook voor archivering door het archief in aanmerking 1. Woord vooraf CD s kunnen als lange termijndrager voor digitale archiefdocumenten dienen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat aan bepaalde kwaliteitsvereisten wordt voldaan. Deze vereisten hebben betrekking

Nadere informatie

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen Paul Drossens - Rijksarchief Inhoud Wettelijk kader en rol Rijksarchief Voorbeeld: substitutie van personeelsdossiers

Nadere informatie

Outlook 2000 beginners

Outlook 2000 beginners Outlook 2000 beginners campinia media Roger Frans Frans, Roger Outlook 2000 - beginners / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2000; 197 p; index; 29 cm; gelijmd. ISBN: 90.356.1137.3; NUGI 854; UDC 681.3.06

Nadere informatie

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Lunadoc Lunadoc Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Een archief moet lang ter beschikking blijven, ook al veranderen bepaalde servers en computers. De interface is altijd op maat. Iedere KMO

Nadere informatie

NGV. Hoofdbestuur. Dienst Ondersteuning en Presentatie CG

NGV. Hoofdbestuur. Dienst Ondersteuning en Presentatie CG GensDataPro gebruikersdag 2010 OF GensDataPro gebruikersdag 2010 OF Jaap de Rooij Hoofd van Dienst GensDataPro gebruikersdag 2010 Onderwerpen Dienst Ondersteuning en Presentatie voor Computergenealogen

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Organisatie AG Stadsplanning. Nieuwe mappenstructuur Huisstijl en sjablonen

Organisatie AG Stadsplanning. Nieuwe mappenstructuur Huisstijl en sjablonen Organisatie AG Stadsplanning Nieuwe mappenstructuur Huisstijl en sjablonen De nieuwe mappenstructuur 1Projecten 2 Besluiten 3 Juridische zaken 4 Briefwisseling 5 Communicatie 6 Interne organisatie 7 Personeelsbeheer

Nadere informatie

PhotoworkZ pop-up website handleiding

PhotoworkZ pop-up website handleiding PhotoworkZ pop-up website handleiding Inhoudsopgave PhotoworkZ pop-up website handleiding...1 Aanmelden op de admin module...2 Beheer van teksten...3 Tekst downloaden en aanpassen...3 Aanpassen van teksten...4

Nadere informatie

Selectie en raadpleging van parochiearchieven

Selectie en raadpleging van parochiearchieven Selectie en raadpleging van parochiearchieven Studie- en ontmoetingsdag voor vrijwilligers in kerkelijke en religieuze archieven Leuven, 30 mei 2015 Marc Carnier Rijksarchief Leuven Joris Colla KADOC-KU

Nadere informatie

Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven. Elektronisch inleveren van de masterproef via Toledo Handleiding voor studenten

Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven. Elektronisch inleveren van de masterproef via Toledo Handleiding voor studenten Toledo Elektronische leeromgeving Associatie K.U.Leuven Elektronisch inleveren van de masterproef via Toledo Handleiding voor studenten Creëren van een pdf-versie van de masterpaper en eventuele bijlagen

Nadere informatie

CHECKLIST: EEN OFFERTE ONDERTEKENEN MET DE SR-DST SOFTWARE

CHECKLIST: EEN OFFERTE ONDERTEKENEN MET DE SR-DST SOFTWARE CHECKLIST: EEN OFFERTE ONDERTEKENEN MET DE SR-DST SOFTWARE 1 Inleiding... 1 2 Wat heb je nodig?... 1 3 Installatie... 2 4 Gebruik... 4 4.1 MS CAPI handtekening... 4 4.2 PKCS#11 handtekening... 7 5 Disclaimer

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

INVENTARISEREN VAN JE ARCHIEF

INVENTARISEREN VAN JE ARCHIEF INVENTARISEREN VAN JE ARCHIEF Voorbereiding van inventarisatie 1. Onderzoek de archiefvormer Begin met het opmaken van een (korte) geschiedenis op van de familie, vereniging, bedrijf (de archiefvormer)

Nadere informatie

Het benoemen van digitale mappen en bestanden

Het benoemen van digitale mappen en bestanden Het benoemen van digitale mappen en bestanden Een essentieel onderdeel van een goed klassement is duidelijkheid. Een weloverwogen keuze inzake de benaming van mappen en dossiers is daarbij een belangrijke

Nadere informatie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /nota Campagne Cliëntoverleg en bemiddeling: handleiding ZIP-file Afdeling Beleidsontwikkeling Koning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 32 43 F 02 553 31 40 beleidsontwikkeling@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

A. Afdrukken of digitaal archiveren?

A. Afdrukken of digitaal archiveren? 1. Inleiding De toenemende informatisering van de administratie heeft voor gevolg dat archivarissen nieuwe soorten archiefdocumenten in hun archief moeten opnemen. E-mails zijn daar een goed voorbeeld

Nadere informatie

Samenvatting Hoofdstuk 1

Samenvatting Hoofdstuk 1 1.1 Software Categorieën 1. Je kunt software in twee manieren indelen: 1. Systeemsoftware 2. Applicatiesoftware Systeemsoftware Systeemsoftware regelt en ondersteunt de werking van de computer. Dus het

Nadere informatie

NGV. Hoofdbestuur. Dienst Ondersteuning en Presentatie CG

NGV. Hoofdbestuur. Dienst Ondersteuning en Presentatie CG GensDataPro gebruikersdag 2012 OF GensDataPro gebruikersdag 2012 OF Jaap de Rooij Hoofd van Dienst GensDataPro gebruikersdag 2012 Onderwerpen Dienst Ondersteuning en Presentatie voor Computergenealogen

Nadere informatie

Europese domiciliëringen

Europese domiciliëringen Europese domiciliëringen 1 Inleiding...2 2 Beheer gegevens schuldeiser...2 3 Beheer van mandaten... 3 3.1 Manueel mandaten beheren... 3 3.2 Mandaat afdrukken... 5 3.3 Klantenfiche... 5 4 Migratie...6 4.1

Nadere informatie

We hebben de vragen ingedeeld als volgt:

We hebben de vragen ingedeeld als volgt: In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder Steeds meer mensen in Vlaanderen zijn geboeid door geschiedenis en erfgoed. Er wordt

Nadere informatie

Een elektronische klasagenda met WORD

Een elektronische klasagenda met WORD Een elektronische klasagenda met WORD eenvoudig goedkoop functioneel OnderWijsTechnologie Geert Kraeye pagina 1 1. Waarom een elektronisch agenda? Het schrijven van een klasagenda behoort tot de dagdagelijkse

Nadere informatie

Subject: Backups en Beestjes

Subject: Backups en Beestjes Voorwoord voor Back-ups en Beestjes. Het werken met up-to-date data en informatie is belangrijk. Mensen en bedrijven wagen het er niet op dat al hun data verloren gaat aan craches, virussen en andere soorten

Nadere informatie

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f!

Zoo n Training. I n s p i r e e r j e z e l f! E-mail Gebruik onderstaande tips om meer uit je e-mail mogelijkheden te halen en om efficiënter en overzichtelijker met je e-mail te werken; 1. Aanmaken van mappen 2. Adressenboek 3. Adressenboek - distributielijst

Nadere informatie

e-invoicing Online Billing

e-invoicing Online Billing e-invoicing Online Billing Voor vragen over Online Billing, contacteer: Email: Tel.: Inhoud Welkom bij Online Billing 3 Registratie voor Online Billing 4 einvoicing en epayment 10 Aanmelden 11 Nieuwe facturen

Nadere informatie

ARCHIVEREN KAN JE LEREN

ARCHIVEREN KAN JE LEREN Documenten op de archiveertafel, Archief de Bergeyck foto Grafische Dienst Beveren ARCHIVEREN KAN JE LEREN Les 3 Praktijk Piet Van Bouchaute, stadsarchivaris Sint-Niklaas Carine Goossens, gemeentearchivaris

Nadere informatie

GENSDATAPRO hoe en wat - 1. Het maken en terugzetten van een back-up van uw bestandenset. Inhoudsopgave. 1. Inleiding

GENSDATAPRO hoe en wat - 1. Het maken en terugzetten van een back-up van uw bestandenset. Inhoudsopgave. 1. Inleiding GENSDATAPRO hoe en wat - 1 In een serie artikelen willen we aandacht besteden aan onderdelen van GensDataPro waarover regelmatig vragen worden gesteld aan de medewerkers van de helpdesk. Het maken en terugzetten

Nadere informatie

STAP 2: BEWAAR ZOWEL INKOMENDE ALS UITGAANDE E-MAILS EN BIJLAGEN

STAP 2: BEWAAR ZOWEL INKOMENDE ALS UITGAANDE E-MAILS EN BIJLAGEN 1. Woord vooraf Veel inkomende en uitgaande e-mails zijn bestuursdocumenten en hebben administratieve of juridische waarde. Deze e-mails mogen niet worden vernietigd. Dit geldt ook voor de documenten die

Nadere informatie

De meeste Garmin routes en/of tracks die op het internet worden aangeboden, kan je downloaden in een bestand met het GPX formaat of het GDB formaat.

De meeste Garmin routes en/of tracks die op het internet worden aangeboden, kan je downloaden in een bestand met het GPX formaat of het GDB formaat. Downloaden van Garmin bestanden van het internet : hoe ga ik te werk? De meeste Garmin routes en/of tracks die op het internet worden aangeboden, kan je downloaden in een bestand met het GPX formaat of

Nadere informatie

Uitgeverij cd/id multimedia

Uitgeverij cd/id multimedia Computer Basis boek Praktisch PC gebruik voor senioren Korte inhoud Inhoudsopgave 7 Voorwoord 13 Leeswijzer bij dit boek 15 Deel 1 De computer: een eerste verkenning 17 Deel 2 Basisvaardigheden 75 Deel

Nadere informatie

1. Mappen, documenten en bestanden

1. Mappen, documenten en bestanden 8 1. Mappen, documenten en bestanden In dit hoofdstuk leert u met mappen, documenten en bestanden omgaan. Een bestand is een verzamelnaam voor alles wat op de computer is opgeslagen. Dat kan een programma

Nadere informatie

Handleiding website Pax Christi

Handleiding website Pax Christi Handleiding website Pax Christi deel II Inhoudstafel 1. Invoegen van afbeeldingen... 1 1.1 Wat is een digitale afbeelding?...1 1.2 Het invoegen van een digitale afbeelding in een bericht... 2 2. Posten

Nadere informatie