Elektronische archivering Praktische benadering. Erwin Vercammen Accountant Belastingconsulent Ondervoorzitter IAB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Elektronische archivering Praktische benadering. Erwin Vercammen Accountant Belastingconsulent Ondervoorzitter IAB"

Transcriptie

1 Elektronische archivering Praktische benadering Erwin Vercammen Accountant Belastingconsulent Ondervoorzitter IAB

2 Voorafgaande afspraken Geen gebruik van systeemsoftware voor documentbehandeling Geen gebruik van software met rechtenbehandeling van de bestanden Wel: standaard software die de meeste kantoren gebruiken: Word Excel andere

3 Hoever wil je gaan in digitale archivering 1. Welke archieven worden er nu reeds aangehouden 2. Welke documenten worden er nu reeds geproduceerd 3. Welke rechten of bevoegdheden bestaan er rond deze documenten inzake Archivering toegang en toegangsrechten bewaringstermijnen 4. Hoe wordt ons klassement bijgehouden 5. Welke zal dan de structuur zijn van ons elektronisch archief? 6. Welke bestandsstructuur gaan we gebruiken voor ons archief? 7. Benodigdheden voor een elektronisch archief 8. Opzoekmogelijkheden in ons elektronisch archief 9. Welke bestanden moeten worden opgeslagen 10.Gestandaardiseerde benamingen? 11.Het nemen van back-ups

4 Wettelijke bepalingen Wettelijke verplichting om documenten bij te houden Aan- en verkoopfacturen, bankuittreksels, kasbladen, Basis archief blijft (jaarbasis) Inkomende documenten nummer VOOR inscannen Elektronische archivering verkoopfacturen: zie wet Andere wetgeving moet nog volgen

5 Inventaris bestaande archivering 1. De documenten van de boekhouding van de klant 2. De listings van het boekhoudpakket 3. Jaarlijkse rapporten: Jaarrekeningen, bijlagen, balans NBB en eveneens tussentijdse rapporteringen inzake winstberekeningen, staat van actief en passief, enz. 4. Fiscale aangiften 5. Controlelijsten van de activiteiten van het kantoor 6. Identificatiedossier van de klant 7. Permanentdossier van de klant

6 Bestaande archivering De documenten van de boekhouding van de klant 1. Aankoopfacturen 2. Verkoopfacturen 3. Uittreksels van financiële instellingen met bijlagen 4. Kasbladen en bijlagen 5. Diverse boekingen en hun bijlagen

7 Bestaande archivering De listings van het boekhoudpakket 1. Dagboeken 2. Grootboek algemene rekeningen, klanten en leveranciers 3. Proef- en saldibalansen 4. BTW aangiften, listings, intracommunautaire listings, e.a.,

8 Bestaande archivering Jaarlijkse rapporten: 1. Jaarrekeningen 2. Bijlagen 3. Balans NBB 4. Tussentijdse rapporteringen: winstberekeningen 5. Staat van actief en passief 6. enz.

9 Bestaande archivering Fiscale aangiften: 1. Fiches Finform documenten 3. Aangifte in de inkomstenbelastingen (Ven B en PB) 4. Ander bijlagen

10 Bestaande archivering Controlelijsten van de activiteiten van het kantoor 1. Lijst Te doen 2. Lijst Gedaan 3. Lijst Op te volgen

11 Bestaande archivering Identificatiedossier van de klant: 1. Kopij van de identiteitskaart of print-out van de eid 2. Andere identificatiegegevens

12 Bestaande archivering Permanentdossier van de klant: 1. Akten van de vennootschap 2. Beslissingen van de Raad van Bestuur 3. KBO documenten, BTW aanvraag, registratiecommissie, erkenningen, vergunningen 4. Akten met betrekking tot onroerende goederen 5. Akten van lening en waarborgcontracten 6. Andere contracten Huurcontracten met verhuurder(s) Huurcontracten met huurder(s) 7. Andere

13 Welke documenten zijn er? 1. Uitgaande documenten Brieven Faxen Mails Rapporten: jaarrekeningen, tussentijdse resultaten, aangiften, 2. Inkomende documenten Brieven Faxen Mails Attesten e.d. 3. Boekhoudkundige documenten van het kantoor zelf: zie hiervoor

14 Bevoegdheden op de documenten WIE klasseert WAT WAAR? Bevoegd bestuursorgaan Secretaresse Dossierverantwoordelijke

15 Opbouw van het klassement Permanent dossier Lopend boekjaar Afgewerkte boekjaren Archivering Deze inventarisatie zal uw elektronisch archief bepalen

16 Beslissing aangaande opbouw archief Elektronisch: Gestructureerd Niet-gestructureerd Dit is ondermeer belangrijk om latere consultaties te organiseren Voordelen van een gestructureerd archief zijn: Vlot terug te vinden Overeenkomst met uw archieven in hard-copy Nadeel: Het archiveren op zich zal tijd en routines vragen

17 Raadplegen van het dossier Hoe zullen wij ons archief consulteren? In een gestructureerd archief: op basis van de structuur of via een zoekrobot In een niet-gestructureerd archief: enkel via een zoekrobot

18 Structuur van het archief Structuur: 1. Bepalen van het formaat van de archiefbestanden 2. Bepalen van de structuur van de mappen 3. Bepalen van de benaming van de bestanden

19 Structuur van de bestanden 1. Onveranderlijke bestanden: archiefbestanden Foto bestand: TIF of JPG bestanden Acrobat bestand: PDF formaat 2. Veranderlijke bestanden: werkbestanden Word bestand: DOC formaat Excel bestand: XLS formaat Tekst bestand: TXT formaat NBB bestand XBRL bestand

20 Benodigdheden elektronisch archief 1. Een goede scanner: best een fotokopiemachine met een scanner en een netwerkkaart 2. software die toelaat om bestanden te creëren die onveranderlijk zijn: 3. Een zoekrobot om de documenten terug te vinden 4. Een software om faxen om te zetten in elektronische bestanden: Zetafax: (betalende software) Er zijn ook gratis programma s voor stand alone PC s. 5. Winzip: of 6. Winrar:

21 Een zoekrobot

22 Een zoekrobot

23 Een gestructureerd elektronisch archief Naam van de klant _Permanent dossier 1. Akten vennootschap 2. Beslissingen RvB 3. KBO BTW ed 4. Akten onroerend 5. Leningen 6. Andere contracten 7. Diversen Jaar 2005 Aangiften BTW e.d. BV Inkomstenbelastingen Loondossier Andere bv bezwaar Balans en bijlagen Briefwisseling Brieven Faxen s Boekhoudbestanden Controledossier Diverse documenten Jaar 2006 Aangiften

24 Een gestructureerd elektronisch archief

25 Een gestructureerd elektronisch archief Probleem bij boekhoudingen te paard = boekhoudingen die niet samenvallen met het kalenderjaar. Bijkomende splitsing: niet enkel de kalenderjaren maar ook de aanslagjaren Voorbeeld: 2006 Kalenderjaar 2006 Aanslagjaar

26 Welke bestanden in mappen bewaren? In een Permanent dossier Daarnaast: per jaar Eventueel Per kalanderjaar Per aanslagjaar

27 Welke bestanden in mappen bewaren? Permanent dossier: 1. Akten van de vennootschap 2. Beslissingen van het bevoegd bestuursorgaan 3. KBO, BTW aanvragen, erkenningen, enz 4. Akten onroerend goed 5. Leningen 6. Andere contracten 7. Diversen

28 Welke bestanden in mappen bewaren? Per jaar: 1. Aangiften (zie detail) 2. Balans en bijlagen 3. Briefwisseling Brieven s Faxen 4. Boekhoudbestanden 5. Controledossier 6. Diverse documenten

29 Welke bestanden in mappen bewaren? Per jaar: Aangiften Andere 4. BTW 5. BV 6. Inkomstenbelastingen 7. Lonen 8. Andere

30 Welke bestanden in mappen bewaren? Per jaar: 1. Aangiften (zie detail) 2. Balans en bijlagen 3. Briefwisseling Brieven s Faxen 4. Boekhoudbestanden 5. Controledossier 6. Diverse documenten

31 Standaard benaming voor de bestanden YYMMDD WW VV Omschrijving 1. YY = jaartal 2. MM = maand 3. DD = dag 4. WW = soort document (zie detail) 5. VV = verantwoordelijke 6. Omschrijving MI EV Aanpassing statuten.pdf BU EV Ontwerp van de jaarrekening pdf

32 Standaard benaming voor de bestanden YYMMDD WW VV Omschrijving WW = soort document UF uitgaande fax & IF inkomende fax UB uitgaande brief & IB inkomende briefwisseling UM uitgaande mail & IM inkomende mails EB eindbalans TB tussentijdse winstberekening of balans AF aankoopfactuur & UF uitgaande factuur BB bank en aangevuld met KBC, ING, FORTIS, enz KB kasboek BD diverse boeking DB dagboek GB grootboek, aangevuld met AR, KL en LV PS Proef- en saldibalans BTW INTR staat voor intracommunautair

33 Standaard benaming voor de bestanden Voorbeelden van bestandsnamen: 1. Een inkomende mail aan Erwin Vercammen dd 13 oktober 2006 aangaande de aanpassing van de statuten: MI EV Aanpassing statuten.pdf 2. Uitgaande briefwisseling dd 13 oktober 2006 met het ontwerp van de jaarrekening per 30/06/2006: BU EV Ontwerp 1 jaarrekening pdf 3. Het ontwerp van de jaarrekening per 30/06/2006 in PDF of Acrobat formaat: EB EV ontwerp 1 jaarrekening pdf 4. Het ontwerp van de jaarrekening per 30/06/2006 in Excel of XLS formaat: EB EV ontwerp 1 jaarrekening.xls

34 Doorlinken naar een bestand Een map bevat de aankoopfacturen in PDF In de map Balans en bijlagen een link leggen naar een ingescande factuur Bestand éénmaal opgeslagen en toch in de map Balans en bijlagen zichtbaar Voorbeeld: het bestand AF Ikea Meubelen.pdf in map inkomende of investeringsfacturen In een map kies voor Bestand en vervolgens Nieuw en kies voor Snelkoppeling maken Het bestand is opgenomen in de map doch is geen bestand op zichzelf, het is een link naar het originele bestand. Deze werkwijze laat u toe om een aantal bestanden op verschillende plaatsen voor te stellen zonder dat ze ook effectief op die plaats worden opgeslagen. Bespaart plaats en indien het originele document wijzigt, zullen alle linken naar het document de gewijzigde vorm tonen.

35 Het nemen van back-ups Zeer belangrijk: een goed back-up systeem Back-up = een kopij van de ganse structuur van de gegevens Ook een kopij buiten het kantoor! Externe provider: procedure instellen: s nachts geëncrypteerde back-up via internet naar een andere locatie Voordeel: bij een totaal verlies van de gegevens (brand, diefstal van de PC s, crash van de harde schijven, enz ) kan de externe back-up opgehaald worden en opnieuw geïnstalleerd op nieuwe PC s. Garantie voor de continuïteit

36 Voordelen van een elektronisch archief Het is mogelijk om: wanneer ook van waar ook door wie ook welk document dan ook te consulteren in het elektronisch archief. Via internet

37 Voordelen van een elektronisch archief Hard-copy archieven: niet toegankelijk voor meerdere personen Elektronisch archief via een connectie internet ideaal Locale servers: enkel binnen het kantoor (via netwerk) Toegang van buitenaf: veiligheden zelf inbouwen met paswoorden en toegangsrechten Inspanningen niet gering en niet bevoegdheden van accountants, belastingconsulenten, erkende boekhouders en bedrijfsrevisoren Externe partner = noodzakelijk: goede afspraken inzake toegankelijkheid (bestanden niet openstellen voor derden) Mogelijkheden zijn uitgebreid in ASP met automatische back-up Vb: ASPEX, PORTHUS, BELGACOM en andere Veiligheid van hoog niveau Kwaliteit van toegankelijkheid = kwaliteit van de internetverbinding

38 Praktisch raadgevingen Begin op kleine schaal, doe het zelf (alleen) of delegeer het aan één personeelslid evalueer de evolutie en het gebruik implementeer een volledig systeem na proefperiode consulteer deze pagina s Deel de opmerkingen en vragen mee via Een FAQ en forum over dit onderwerp volgt via

39 Elektronische archivering Praktische benadering: VRAGEN? Erwin Vercammen Accountant Belastingconsulent Ondervoorzitter IAB

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

TIP INTEGRAL R/10 PERSONAL. Het Boekhoud en Beheer programma. Département commercial Verantwoordelijke uitgever : T.I.P Group N.V.

TIP INTEGRAL R/10 PERSONAL. Het Boekhoud en Beheer programma. Département commercial Verantwoordelijke uitgever : T.I.P Group N.V. 2015 TIP INTEGRAL R/10 PERSONAL Het Boekhoud en Beheer programma Département commercial Verantwoordelijke uitgever : T.I.P Group N.V. 01/01/2011 1 Het boekhoudprogramma Meer dan een eenvoudig boekhoudprogramma,

Nadere informatie

HET PROGRAMMA OPSTARTEN

HET PROGRAMMA OPSTARTEN HET PROGRAMMA OPSTARTEN... 2 ALGEMEENHEDEN... 4 HET HOOFDMENU... 5 ONLINE support... 6 PARAMETERS... 7 BEHEER VAN BASISBESTANDEN... 10 Klanten / leveranciers... 10 algemeen... 10 nieuwe klant / leverancier

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding

Inhoudsopgave Fiscale boekhouding Inhoudsopgave Fiscale boekhouding 1. Algemeenheden 2 1.1. Boekjaren... 2 1.2. Dagboeken... 4 1.3. Algemene rekeningen... 5 1.4. Rappelbrieven... 6 1.5. Klanten en leveranciers... 7 1.6. Algemene instellingen...

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online

Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online Meest gestelde vragen over het opvolgen van uw verrichtingen in KBC-Online 1. Wat betekent de keuze voor digitale rekeningafschriften? Als cliënt bij KBC kunt u kiezen hoe u de verrichtingen op uw rekeningen

Nadere informatie

Voorstelling Computers and Communications nv Ambachtstraat 8 9700 Oudenaarde Tel: +32(0)55/300.320 Fax: +32(0)55/300.104 info@cac.be http://www.cac.

Voorstelling Computers and Communications nv Ambachtstraat 8 9700 Oudenaarde Tel: +32(0)55/300.320 Fax: +32(0)55/300.104 info@cac.be http://www.cac. Voorstelling Computers and Communications nv Ambachtstraat 8 9700 Oudenaarde Tel: +32(0)55/300.320 Fax: +32(0)55/300.104 info@cac.be http://www.cac.be 1. DIAS, zoveel meer dan een digitaal archief 1.1.

Nadere informatie

NORA Document Management Software

NORA Document Management Software NORA Document Management Software Beheer en beheers uw document flow INHOUD NORA Eenvoudig documentenbeheer NORA: eenvoudig documentenbeheer 3 MODULES Dossier- en contactenbeheer 4 Documenten 5 Berichten

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING

Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING Toepassing Urbain (URBAnistic Information Network) GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INLEIDING... 2 2 TOEGANG TOT URBAIN... 3 2.1 Gebruikers van de FOD Financiën... 3 2.2 Gebruikers van de gemeentebesturen... 4

Nadere informatie

Handleiding Expert/M Plus

Handleiding Expert/M Plus Handleiding Expert/M Plus Inhoud 1. Welkom bij Expert/M Plus 1 2. Werken met Expert/M Plus 2 Expert/M Plus opstarten 2 Algemene gebruiksregels 3 Algemene gebruiksregels 3 Controle vrije nummers klanten

Nadere informatie

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98

EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING - 1 - Equisis v2 - août 98 EQUISIS ALGEMENE, ANALYTISCHE EN BUDGETTAIRE BOEKHOUDING Equisis v2 - août 98-1 - MANUEL DE REFERENCE INHOUDSOPGAVE 1. WAARSCHUWING... 6 2. INSTALLATIE...7 3. OPSTARTEN...8 A. INSTELLING VAN HET BOEKJAAR...10

Nadere informatie

Sage BOB 50. De meest performante en rendabele oplossing voor KMO s. Buitengewone prestaties binnen handbereik! BOB

Sage BOB 50. De meest performante en rendabele oplossing voor KMO s. Buitengewone prestaties binnen handbereik! BOB Sage Buitengewone prestaties binnen handbereik! De meest performante en rendabele oplossing voor KMO s De software voor commercieel beheer en boekhouding die pragmatische innovatie, efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid

Nadere informatie

Registratie en verwerking van kostenstukken

Registratie en verwerking van kostenstukken Inhoud 1 Opnemen van kostenstukken in OPENSyndic... 2 1.1 Opnemen van een kostenstuk via het documentenbeheer... 2 1.2 Opnemen van een kostenstuk via het rekencentrum... 5 1.3 Een kostenstuk zonder elektronisch

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

PAPYRUS TOPICS (handleiding PAPYRUS Windows)

PAPYRUS TOPICS (handleiding PAPYRUS Windows) Pagina 1 PAPYRUS TOPICS (handleiding PAPYRUS Windows) Inhoud INSTALLATIE VAN PAPYRUS VOOR WINDOWS... 3 VERWIJDEREN VAN PAPYRUS WINDOWS SOFTWARE VAN DE PC... 7 OPSTARTEN VAN PAPYRUS WINDOWS VOOR DE EERSTE

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor het gebruik van SessionSupport 3. Inhoudsopgave

Beknopte handleiding voor het gebruik van SessionSupport 3. Inhoudsopgave Beknopte handleiding voor het gebruik van SessionSupport 3 SessionSupport biedt o.a. de volgende functionaliteiten: Administratie van relatiebestand (uitgebreide adresgegevens, factureeradres, tariefafspraken,

Nadere informatie

%RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ

%RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ %RHNKRXGVRIWZDUHMDDUJHOHGHQHQQX %RHNKRXGHQEOLMIWERHNKRXGHQPDDUGHWHFKQLHN]RUJWYRRUYHHOYHUDQGHULQJHQ 25 januari 2006 Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne Toen begin jaren 80 de PC de markt ging domineren

Nadere informatie

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Twintig standaard boekhoudpakketten voor het MKB In

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

De boekhouding. Oorsprong

De boekhouding. Oorsprong 1 De boekhouding Boekhouding is het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een (overheids)instelling. Iemand die in deze discipline werkzaam is, wordt een boekhouder

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie

Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Workshop VIG (Professional) EasyAdministratie Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 11 december 2014 Aanvang: 19.00 uur Einde: 21.30 uur www.surya.nl Organisatie:

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN

HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN VERENIGING VOOR MILIEUEDUCATIE PROVINCIE ANTWERPEN NATUURGIDSEN PROVINCIE ANTWERPEN HANDLEIDING VOOR PENNINGMEESTERS VAN AFDELINGEN EN WERKGROEPEN Secretariaat VMPA vzw Meir 44a 2000 Antwerpen Tel. 0475/66.87.51

Nadere informatie

Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 201501C

Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 201501C BoekineX Een zo compleet mogelijk uitgeschreven handleiding voor hét boekhoudpakket in excel. Versie 201501C Vragen of opmerkingen? (ideeën of aanpassingen?) Neem eens een kijkje op de website : www.boekinex.nl

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het leerplan? Om de leerlingen voor te bereiden

Nadere informatie

E-facturatie. Vragen & antwoorden

E-facturatie. Vragen & antwoorden E-facturatie Vragen & antwoorden Algemene vragen Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een elektronische factuur? Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch

Nadere informatie

IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux KWALITEITSCRITERIA

IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux KWALITEITSCRITERIA IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux KWALITEITSCRITERIA VAN DE BOEKHOUDSOFTWARE - Technische nota van het IAB - Voorwoord

Nadere informatie