Sociaal Jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 AkzoNobel Nederland Sociaal Jaarverslag 2009 Interviews met directeur AkzoNobel Nederland, voorzitter Raad van Commissarissen en vice-voorzitter COR Reorganisatie DC Breda Duurzaamheid R&D verhuizing Women With Ambition Stichting Eemsdelta Mexicaanse griep Cijfers

2 Sociaal Jaarverslag AkzoNobel Nederland Gert van den Berg, voorzitter directie AkzoNobel Nederland Communicatie belangrijk thema Een snel broodje in het Arnhemse bedrijfsrestaurant, even tussen Arnhemse en Nederlandse afspraken door. Dit soort snelle broodjes lijken bijna een vast onderdeel van de dagelijkse routine van Gert van den Berg, die ook regelmatig in Amsterdam en Amersfoort opereert. Toch neemt hij rustig de tijd voor het Sociaal Jaarverslag: Communicatie is een zeer belangrijk thema gebleken afgelopen jaar, zowel in mijn taken voor de Arnhemse locatie als voor AkzoNobel Nederland. Voor het Sociaal Jaarverslag gaat de belangstelling natuurlijk vooral uit naar de landelijke onderwerpen, zoals 1HR en de CAO. 1HR is de operatie die alle Nederlandse HRtaken samenbrengt in een nieuwe organisatie, met als meest zichtbare verandering voor iedereen de vorming van HR Services Nederland. Daar gaan we uiteindelijk allemaal de meeste van onze personeelszaken mee regelen. De veelzijdige samenstelling van AkzoNobel, samen met de behoefte om in Nederland een wereldwijde standaard te zetten - dat levert toch nog behoorlijk wat complicaties op in de voorbereidingen. We kunnen niet helemaal onze eigen gang gaan, omdat er internationaal zeer met ons meegedacht wordt. Betere samenwerking per land is nu eenmaal een belangrijk thema voor AkzoNobel wereldwijd. Wat wij hier als eerste doen, moet dus bruikbaar zijn voor anderen. Het is verder een behoorlijke klus geweest om alle verschillende afspraken in het land goed in beeld te krijgen, in werkprocessen vast te leggen, overbodig geworden procedures en regelingen op te ruimen en de nieuwe organisatie helemaal 2009 van maand tot maand Januari AkzoNobel wil de researchafdelingen van Arnhem en Deventer samenvoegen. Na nieuwbouw in Deventer zullen naar verwachting in 2010 circa 125 medewerkers vertrekken uit Arnhem. Bij het distributiecentrum in Breda gaan 18 FTE s verdwijnen als gevolg van een verlies aan activiteiten en het feit dat Breda niet concurrerend genoeg is in vergelijking met logistieke prestaties elders bij Deco. Gert van den Berg, voorzitter directie AkzoNobel Nederland. klaar te maken. En de voortgaande discussie met de vakorganisaties over de CAO en sociale plannen heeft invloed op het verkrijgen van het OR-advies. Het CAO-conflict heeft bijzonder veel energie opgeslokt. Van den Berg: Iedereen mag er anders over denken, maar wij hebben naar beste weten meegedacht met wat de bonden voorstelden en daar een verantwoord bod tegenover gezet, dat recht doet aan de mensen én aan de onderneming. We hebben ook, samen met alle locatiemanagers, heel veel energie gestoken in de communicatie met onze medewerkers. Ik meen nog steeds dat je nauwelijks genoeg kunt AkzoNobel en de vakorganisaties sluiten hun conflict af over de bijdrage in de ziektekostenpremie met een overeenkomst. In deze overeenkomst zijn ook afspraken opgenomen over een eenmalige betaling aan werknemers. Car Refinishes is de officiële leverancier van verfproducten voor het Formule 1-team van Vodafone McLaren Mercedes. praten met je mensen over zo n belangrijk onderwerp. Maar ik ben niet tevreden over de manier waarop het is verlopen. Er zijn grote tegenstellingen ontstaan in de verhoudingen en in de beeldvorming. De emoties zijn hoog opgelopen, maar we moeten verstandig zijn we moeten toch samen verder binnen AkzoNobel en met de vakorganisaties. Gert van den Berg is nu vier maanden in functie en heeft heel wat nieuwe ervaringen opgedaan. Het is niet altijd gemakkelijk, maar dat is natuurlijk wel precies wat werken leuk maakt. We gaan ons in 2010 richten op de samenwerking, met elkaar en met sociale partners. Het wordt ook een jaar waarin de medezeggenschap extra aandacht krijgt, al was het maar vanwege de verkiezingen in het najaar. Vorig jaar heb ik duidelijk gemaakt hoe belangrijk ik het werk van de ondernemingsraden vind en op allerlei terreinen hebben we dat belang ook daadwerkelijk inhoud kunnen geven. Kijk maar eens naar de manier waarop we er in de reorganisaties in Arnhem en Amsterdam als bestuurder en ondernemingsraad uitgekomen zijn. Nu is het tijd voor een stap verder in de ontwikkeling van medezeggenschap: OR-werk in je persoonlijke PDD targets. Dat is meer dan het opnemen van een zinnetje in een lijstje. Ook hier gaat het om communicatie. We zullen lijnmanagers er bijvoorbeeld ook van moeten blijven overtuigen dat OR-werk een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van medewerkers en de onderneming. Februari AkzoNobel en de vakorganisaties starten op 23 februari het overleg over een nieuwe CAO voor AkzoNobel Nederland. FNV-voorzitter Agnes Jongerius geeft het officiële startsein voor de Stichting Parkdiensten Eemsdelta in Delfzijl. Ervaren medewerkers, waar binnen de onderneming geen plaats meer voor is, krijgen hier een nieuwe kans op de arbeidsmarkt.

3 Sociaal Jaarverslag AkzoNobel Nederland René Scheffers, voorzitter Raad van Commissarissen: 1HR voedingsbodem voor samenwerking René Scheffers zit er op het oog ontspannen bij. Wat dacht je na een jaar of vier pensioen?, zegt hij met een vriendelijke glimlach. Wie hem wat beter kent, weet echter dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen van AkzoNobel Nederland zijn leven lang niet alleen met ontspanning vult. Verre reizen en zijn beurshobby worden afgewisseld met méér AkzoNobel dan je als buitenstaander zou vermoeden. En hij blijkt dus prima op de hoogte van wat er allemaal speelt. In 2009 hebben we ons geconcentreerd op effectieve samenwerking in Nederland. Dat is een logisch gevolg van een breed AkzoNobel beleid om te kijken of je nog beter kunt samenwerken in de landen. Het project 1HR is daar natuurlijk een goed voorbeeld van: stroomlijnen en verbeteren van processen tegen uiteindelijk lagere kosten. Hoewel het voor de hand ligt om op het gebied van personeelszaken samen te werken binnen de landsgrenzen, blijkt dat toch een heel gecompliceerde operatie. Maar het gaat lukken, omdat de bereidheid er nu wel is die vroeger niet zo vanzelfsprekend was. Daarmee kan 1HR een voedingsbodem zijn voor verdere samenwerking tussen business units. Wij volgen het project op de voet en hebben af en toe een formele rol als het om goedkeuring van voorstellen van de Directie gaat. Afgelopen jaar heeft de Nederlandse Raad van Commissarissen het eigen functioneren ook nog eens kritisch onder de loep genomen. We hebben een kritische discussie gevoerd over wat onze rol precies kan en moet zijn. Daarnaast is René Scheffers, voorzitter Raad van Commissarissen. professor Rietje van Dam na 12 jaar afgetreden een statutaire eis. Ze was een zeer gewaardeerd lid en heeft veel aandacht besteed aan personeelszaken, communicatie en innovatie. Ik ben blij dat we met Margot Weijnen opnieuw een topvrouw hebben kunnen toevoegen aan het team. Zij is hoogleraar proces- en energienetwerken in Delft en levert onder meer zeer deskundige inbreng als het gaat om energie en om alles wat zich afspeelt in het grensgebied tussen techniek en maatschappij. De reorganisatie van het hoofdkantoor was een ingrijpend besluit in 2009, aldus Scheffers. Wij onderkennen de noodzaak om ook op het hoofdkantoor kosten te besparen in de huidige economische omstandigheden. We hebben natuurlijk wel een grote verantwoordelijkheid om het netjes af te wikkelen en zoveel mogelijk mensen van werk naar werk te krijgen. Dat is een verantwoordelijkheid waarvan ik met overtuiging durf te zeggen dat AkzoNobel die nog altijd hoog in het vaandel heeft staan. Op de agenda ontbrak uiteraard niet het moeizame CAO-overleg, waarin sociale plannen een belangrijke trol spelen. Scheffers: Ik kan me niet herinneren dat het ooit zo lang heeft geduurd om tot overeenstemming te komen. Dat is natuurlijk zeer ongewenst en daarmee ook het meest saillante punt van onze besprekingen in Het creëert onrust die ons niet vooruit helpt in deze crisis. We zullen er hoe dan ook uit komen. Een vooruitblik naar 2010 vindt Scheffers lastig: Je kunt er nog weinig van zeggen in de huidige omstandigheden. Wat we er zelf aan kunnen doen, moeten we nu wel oppakken. We zullen de organisatie zo efficiënt mogelijk moeten indelen en goed op de kosten moeten letten om sterker uit de crisis te komen. Andere bedrijven doen dat ook. Voor de wat verdere toekomst heb ik veel vertrouwen voor AkzoNobel in Nederland. En hoe lang gaat René Scheffers dat nog meemaken in zijn huidige rol? 'Mijn eerste periode loopt eind van dit jaar af, geloof ik. Ik ben nu 66 en vind het enorm leuk om op deze manier bij de onderneming betrokken te blijven. Maart Een groep van 12 medewerkers maakt, samen met 60 deelnemers van andere organisaties, een reis naar Antarctica. Het doel van de expeditie, onder leiding van de Britse avonturier Robert Swan, is hen terug te laten keren als ambassadeurs voor duurzaamheid. Decorative Paints Continental Europe (DPCE) heeft onderzoek gedaan hoe zij klanten het best kunnen bedienen en de productiviteit kunnen maximaliseren. Als gevolg hiervan gaat Groot Ammers zich specialiseren in oplosmiddelhoudende producten. De personeelssterkte zal met 14 FTE s afnemen. AkzoNobel publiceert het jaarverslag over Een mijlpaal omdat het de eerste keer is dat de onderneming haar jaarrapport en duurzaamheidrapport heeft gecombineerd in één enkele publicatie. April De Arnhemse dierentuin Burgers Zoo ontvangt een groot aantal Coolerboxen van AkzoNobel s New Ventures. De dozen zijn behandeld met EvCoat waardoor ze waterdicht en vetafstotend zijn. Brunner Mond BV besluit de activiteiten in Delfzijl te beëindigen. De fabriek draait sinds 2003 verlies. Prinses Máxima is aanwezig op een school in Holten om te kijken hoe de leerlingen overgehaald worden om voor technische beroepen te kiezen. Onder begeleiding van drie AkzoNobel researchmedewerksters maakt ze piepschuim en kunststof dierenfiguurtjes.

4 Sociaal Jaarverslag AkzoNobel Nederland Marcel Hazebroek, vice-voorzitter van de COR AkzoNobel terug in de top Het 1HR project was een belangrijk onderwerp voor de Centrale Ondernemingsraad (COR) in 2009, zegt Marcel Hazebroek. 1HR is de bundeling van krachten in Human Resources (HR) onder meer in een shared service center in Arnhem: HR Services Nederland. We zijn naar de bijeenkomsten voor de HR medewerkers geweest, hebben de mensen gesproken en naar alle facetten van het project gekeken. De COR heeft er veel energie ingestoken en kan de uitgangspunten voor 1HR begrijpen. Ook de medewerkers in het project die de plannen voor 1HR hebben vormgegeven hebben veel inspanning geleverd. Het eerste jaar na de invoering zal dit project nog veel tijd en energie gaan kosten. De diversiteit van werken op de verschillende locaties moet worden samengevoegd tot één uniforme manier van werken, en dat is nog heel veel werk. Daarna zal de organisatie profiteren van de efficiëntie van het HR Services Nederland. Het concept-advies over 1HR is in bespreking met het management en we hebben duidelijk gesteld dat AkzoNobel met zorg moet omgaan met de medewerkers voor wie de samenvoeging tot 1HR vervelende gevolgen heeft. Belangrijk in dit verband is het Sociaal Plan waar AkzoNobel en de vakbonden nog steeds onderhandelingen over voeren. Marcel Hazebroek, vice-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad. De CAO-onderhandelingen hebben de gemoederen van de COR behoorlijk beziggehouden in In november heeft de COR besloten het formele overleg met de zeggenschap van AkzoNobel Nederland op te schorten, aldus Marcel. We maakten ons zorgen over de lange duur van de onderhandelingen tussen vakorganisaties en AkzoNobel. Maar ik heb het vertrouwen dat we er uiteindelijk uit zullen komen. Veel medewerkers hebben het gevoel dat AkzoNobel een minder sociale werkgever is geworden. Ooit stond de onderneming in de top van de 50 beste werkgevers van Nederland. Dat is niet meer zo. Voor de medewerkers een bevestiging dat AkzoNobel hierin achteruit is gegaan. Het gevoel heerst dat er een kloof is ontstaan tussen de top en de werkvloer. Een van de oorzaken hiervan is dat beslissingen soms niet goed worden uitgelegd. Voor het management zijn er nog genoeg mogelijkheden om de communicatie naar de werkvloer te verbeteren. Het beeld dat AkzoNobel minder goed scoort als sociale werkgever leeft ook bij de COR. Marcel: Nog niet zo lang geleden werd er gesproken over het outsourcen van HR naar het buitenland. Gelukkig is dit idee achterhaald. Outsourcen geeft medewerkers een onbehaaglijk gevoel en zij vragen zich af: Wanneer ben ik aan de beurt. Mensen met een lang dienstverband zien dat er veel is veranderd bij AkzoNobel. De gunstige regelingen in de CAO zijn helaas minder geworden. Door de moeizame CAO onderhandelingen tussen de vakbonden en AkzoNobel voelt deze groep zich minder serieus genomen. People management zou meer gestimuleerd kunnen worden bij AkzoNobel. Een bedrijf met een goed sociaal beleid, people management en goede communicatie haalt het beste uit zijn medewerkers. De COR hoopt dat de CAO-onderhandelingen resulteren in goede arbeidsvoorwaarden en tevreden medewerkers. AkzoNobel moet terug in de top van beste werkgevers. Het komende jaar zal de COR voldoende om handen hebben. Er lopen nog diverse adviesaanvragen en in september staan de verkiezingen voor de deur. Ik heb zelf gemerkt hoe waardevol en leerzaam het OR-werk kan zijn en wil dan ook alle collega's oproepen om na te denken over een rol in de OR. Nieuwe OR leden krijgen een korte training waarin uitgelegd wordt wat het OR-werk precies inhoudt. In de OR krijg je de kans om mee te praten en te beslissen over verschillende onderwerpen. Een goede OR is bevorderlijk voor de medewerkers en voor AkzoNobel. Mei Professor Margot Weijnen wordt benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor Nederland. AkzoNobel introduceert een internationale klachtenprocedure onder de naam Speak Up! De Mexicaanse griep grijpt om zich heen en AkzoNobel wapent zich met adviezen, maatregelen en richtlijnen. Juni AkzoNobel gaat de corporate organisatie herstructureren als onderdeel van een omvangrijk kostenbesparingsprogramma. Dit gaat gepaard met het verlies van circa 120 posities waarvan de meeste in Nederland (circa 80) op het Hoofdkantoor in Amsterdam en het Corporate Shared Service Center in Arnhem. Op basis van de vijf waarden en de slogan Tomorrow s Answers Today ontwikkelt communicatiebureau Vaz Dias tien nieuwe standaard personeelsadvertenties. De vacature-uitingen ondersteunen de wervingsinspanningen van de personeelsdiensten in Nederland

5 Sociaal Jaarverslag AkzoNobel Nederland Medewerkers aan het woord Ger Vos, portier en lid BOR (Ondernemingsraad Business Unit Industrial Chemicals) En toen werd ik nota bene zelf slachtoffer Als lid van de Ondernemingsraad werd ik vorig jaar al vroeg geïnformeerd over de Mexicaanse griep en de richtlijnen en maatregelen van AkzoNobel voor de medewerkers. Dat hadden ze erg goed geregeld. Hele duidelijke informatie over wat het is, wat de symptomen zijn, hoe het zich verspreidt en wat je zelf wel en niet moet doen. De parate kennis was bij mij dus al uitgebreid voorbij gekomen. En toen werd ik in september vorig jaar nota bene zelf slachtoffer van deze griep, als één van de weinigen op onze locatie. Omdat ik diabetes heb, had ik wel al een gewone griepprik gekregen, maar die bleek hiertegen niet bestand. Ik kreeg koorts, spierpijn en moest steeds hoesten. Symptomen waarvan ik vermoedde dat het wel eens de Mexicaanse griep kon zijn, wat ik bij de huisarts en de bedrijfarts bevestigd kreeg. Op zich is het een milde griep, alleen ontzettend besmettelijk. Ik moest tijdens de incubatietijd thuisblijven, om anderen niet aan te steken. Na ruim een week mocht ik weer aan het werk. Zo werd ik van insider plotseling ervaringsdeskundige. Vimmie Tiersma, bestuurslid 'Women with Ambition' en Global Service manager Design Technology & Engineering Dit gaat niet sec over het onderscheid tussen mannen en vrouwen Ruim drie jaar geleden is 'Women with Ambition' opgericht, dat vrouwen binnen AkzoNobel in Nederland een platform geeft om te netwerken. Elkaar ontmoeten, kunnen spiegelen met anderen, uitwisselen en delen van manieren hoe vorm te geven aan je ambities. Maar ook wil het netwerk binnen AkzoNobel werken aan bewustwording en begrip met betrekking tot gender diversity. Onze insteek is niet sec gericht op het onderscheid tussen mannen en vrouwen, maar op diversiteit in bredere zin: ruimte voor een meer mensgerichte probleemvoorkomende stijl, naast een resultaatgerichte probleemoplossende stijl. Ik ben er van overtuigd dat een organisatie sterker, flexibeler en innovatiever wordt als er ruimte voor beide stijlen is. Sinds het najaar van 2008 staat 'Diversity & Inclusion' echt op de agenda bij de top van AkzoNobel. Daarom was het afgelopen jaar de invulling van het AkzoNobel diversiteitsbeleid ook het thema van ons landelijk event. Het feit dat het officiële AkzoNobel D&I team zich vooral bezighoudt met de top-down aanpak, is voor ons dé stimulans om ons komend jaar te richten op bottom-up initiatieven op lokaal niveau. De sector Doe-het-zelf van Decorative Paints lanceert een vernieuwde Flexa Couleur Locale lijn. September Opnieuw verovert AkzoNobel een plek in de top 3 van de prestigieuze Dow Jones Sustainability World Indexes (DJSI). De onderneming staat op nummer twee in de sector chemie achter DSM op de eerste plaats. AkzoNobel is sponsor van het 103e Cruyff Court in Arnhem. Hans Wijers verricht de opening samen met burgemeester Pauline Krikke, directeur Carola Tate van de Cruyff Foundation en Vitessetrainer Theo Bos. Juli AkzoNobel Energy sluit een contract af met energieleverancier E.ON. voor de levering van groene stroom aan een aantal locaties. StickerFix is een nieuw product van Car Refinishes. Hiermee zijn krassen in de lak voortaan eenvoudig weg te werken. StickerFix bestaat uit een A5 vel vol stickers in diverse maten die in de kleur van de auto gespoten zijn.

6 Sociaal Jaarverslag AkzoNobel Nederland Medewerkers aan het woord Fiona van den Brink, sustainability manager Industrial Chemicals en AkzoNobel Young Professional of the Year 2009 Het geluid van brekende gletschers kwam diep naar binnen Henk Watermulder, medewerker Stichting Parkdiensten Eemsdelta We mogen onze handen dichtknijpen Ik had jaren als emballeur bij de Akzo Sodafabriek gewerkt, maar raakte in 2001 overspannen. In 2005 kwam ik terug, maar werd boventallig. Er waren wel tijdelijke klussen, onder andere bij het Centraal Magazijn, maar toen eind 2007 het Sociaal Plan afliep, zag het er niet rooskleurig voor me uit. Toen vroeg mijn personeelschef of ik iets voelde voor de Stichting Parkdiensten Eemsdelta. Zij was deze samen met de toenmalige OR-voorzitter aan het opzetten voor mensen zoals ik, die buiten de boot dreigden te vallen. We hebben een contract bij de Stichting en worden in de Eemsdelta gedetacheerd bij verschillende bedrijven. Zo werk ik 2009 was voor mij een bijzonder jaar. Vlak nadat ik gekozen was als 'AkzoNobel Young Professional of the Year', startte ik als sustainability manager bij BU Industrial Chemicals. Een nieuwe functie, met veel uitdaging. Niet alleen moet ik de duurzaamheidsstrategie van onze BU verder ontwikkelen en uitdragen, maar ook de aansluiting zoeken op corporate niveau. Bijvoorbeeld op het punt van de CO 2 reductie, waarbij we zowel productieprocessen als grondstoffengebruik onder de loep nemen. Duurzaam ondernemen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is het zo belangrijk dat er mensen zijn die het voortouw nemen, en noodzakelijke veranderingen in gang zetten. De internationale leiderschapstraining 'Leadership on the edge' op Antarctica is hierop gericht. In 2008 was ik één van de organisatoren, in 2009 mocht ik zelf mee. Een zeer bijzondere ervaring. We kampeerden op het ijs en hoorden het geluid van brekende gletschers. Dat komt heel diep bij je naar binnen. Je weet: we móeten anders omgaan met onze resources, op alle niveaus. In Amersfoort zijn we onlangs een project gestart 'Think global, act local'. Als ik zie hoe enthousiast dat wordt opgepakt, word ik helemaal blij. nu sinds ruim een jaar als expeditiemedewerker bij MCA. We beginnen s ochtends met koffie in het Stichtingskantoor, daarna zwermen we uit naar onze eigen werkplek op het park. Anderen werken bijvoorbeeld als schilder, of in een magazijn of als klusjesman. We mogen onze handen dichtknijpen. Ik heb weer vastigheid, ben onder de mensen en heb het prima naar mijn zin. AkzoNobel heeft echt z n nek uitgestoken om de Stichting van de grond te krijgen. En dat is helemaal gelukt! Oktober Gert van den Berg wordt per 1 oktober benoemd als voorzitter van de Directie van Akzo Nobel Nederland B.V. De salarisspecificatie zal voortaan niet meer maandelijks verstuurd worden. AkzoNobel gaat de IT-diensten op de werkplek wereldwijd standaardiseren, een project waarbij zo'n mensen in 29 landen betrokken zijn. Hiertoe is een 5-jarig contract getekend met Hewlett Packard. November AkzoNobel sleept de VBDO Verantwoord Ketenbeheer Award in de wacht tijdens het Accelerating Sustainable Trade congres in Haarlem. De Salt researchgroep in Deventer ontwikkelt een duurzaam anti-klontermiddel voor zout.

7 Sociaal Jaarverslag AkzoNobel Nederland Paul van Oosterhout, all-round medewerker Distributiecentrum Breda Het is een heel moeilijk jaar geweest Begin vorig jaar kregen we het te horen: er moesten 18 collega s afvloeien. Tot oktober mochten ze blijven, en werden ze geholpen om een andere baan te vinden. Het was heel moeilijk om afscheid te nemen van mensen met wie je zo lang hebt samengewerkt. Maar het was onvermijdelijk. We waren als Distributiecentrum niet concurrerend genoeg. Wil je kunnen overleven, dan móet je als bedrijf wel veranderen en vernieuwen. Daarom is afgelopen jaar een aantal projecten in gang gezet, met als inzet hoe we slimmer kunnen gaan werken. Eén van de verbeteringen is bijvoorbeeld dat het hele team all-round moet gaan worden. Nu zijn dat maar 8 van de 45 medewerkers. Als je alle taken kent, kun je sneller schakelen, zie je eerder waar nog werk ligt en kun je dat oppakken. Verder zijn we begonnen met een dagelijkse stand-up meeting. Daarin wordt de laatste stand van zaken verteld, zodat iedereen meteen weet wat er die dag nog gedaan moet worden. Ook al kijken we terug op een heel moeilijk jaar, ik zie nu dat er een hecht team gaat ontstaan, dat echt voor elkaar klaar staat. Theo Jelink, technisch expert bij Research Er op achteruit gaan is nooit leuk Een jaar geleden kreeg onze afdeling de boodschap dat we moeten verhuizen van Arnhem naar Deventer. Eind februari van dit jaar is het zo ver. Alle researchwerkzaamheden worden dan samengevoegd en gehergroepeerd op de locatie in Deventer. Dat heeft natuurlijk voordelen. Het komt de efficiency ten goede en bepaalde doublures, zoals de Servicediensten van de site, gaan er uit. Verder is het voor de samenwerking een enorme verbetering, omdat we straks met z n allen in één gebouw zitten. Maar de andere kant is dat we veel ruimte gaan inleveren. Eén van de gevolgen is dat we apparatuur moeten afstoten. Daardoor mis je een stuk slagvaardigheid om in te spelen op actuele vragen, zoals het onder tijdsdruk onderzoeken van monsters op verontreinigde stoffen. Onze algemene zorg is dat we gaan inboeten aan kwaliteit. Verder heeft de verhuizing ook grote gevolgen voor de reisafstand woon-werk. Voor mij persoonlijk maakt het niet uit, omdat ik in Barneveld woon. Maar veel collega s komen van ver achter Arnhem en de locatie in Deventer is lastig bereikbaar met het openbaar vervoer. Kortom: het algemene gevoel is dat we er op achteruit gaan. En dat is nooit leuk. December Proces technoloog Evelien Pingen, werkzaam bij Industrial Chemicals in Rotterdam, is de Beste Afstudeerder TU Delft van het collegejaar De bibliotheek- en informatieservices van een aantal locaties worden samengevoegd tot één service afdeling die ook online toegankelijk zal zijn via de website One Liberary. Ruim 125 werknemers van het Shared Service Center in Arnhem hielden 1 december een werkonderbreking. Dit was de tiende en laatste actie bij AkzoNobel georganiseerd door FNV Bondgenoten. De vakbonden lichtten de AkzoNobel medewerkers in over de verschillen die er bestaan tussen het bod van AkzoNobel en de werknemerseisen.

8 Cijfers 2009 Cijfers per groep (ultimo 2009) Totaal Centrale Units Chemicals Coatings Personeelssterkte % Mutatie personeelssterkte -4,1 10,3-10,1-3,7 Gemiddelde leeftijd 45,6 46,1 46, % Ziekteverzuim 3,7 3,0 4,2 3, Verkoop OBS % Promoties 4,4 2,5 6,9 3,0 % Medewerkers in CAO-1 61,4 31,5 65,8 70,2 % Vrouwen 21,8 33,4 16,1 22,2 % Verloop 2,7 4,4 2,6 2,3 % Ploegendienst 17,6 3,1 30,7 10,1 % Buitenlanders 4,9 11,1 3,8 3, Personeelssterkte Aantal bezette arbeidsplaatsen % Academici 12,1 26,5 10,4 8,3 Netto Sterkte Medewerkers per groep 20 aantal % C A Chemicals 1967 B Coatings 2135 C Centrale Units A B 10 Verdeling salaris A Salaris/toeslagen B Sociale lasten werkgever C Pensioen (werkgeverdeel) D Uitbetaling vakantiegeld/eva/rab % 65,7 7,6 13,3 10,4 C B D E A Leeftijdsgroepen E Bijzondere beloning 3, AkzoNobel is een van s werelds toonaangevende industriële ondernemingen. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam en wij maken en leveren een breed assortiment verven, coatings en specialistische chemicaliën - in 2008 bedroeg de totale omzet 15,4 miljard. Wij zijn zelfs de grootste verf- en coatingsproducent ter wereld. Als belangrijke producent van specialistische chemicaliën voorzien wij industrieën overal ter wereld van kwaliteitsingrediënten voor producten die essentieel zijn voor het menselijk bestaan. Wij denken aan de toekomst, maar handelen in het heden. Wij werken gepassioneerd aan de introductie van nieuwe ideeën en aan de ontwikkeling van duurzame oplossingen voor onze klanten. Daarom zijn onze medewerkers - actief in meer dan 80 landen - sterk gericht op uitmuntendheid en het realiseren van Tomorrow s Answers Today. Colofon Akzo Nobel Nederland B.V. Sociaal Jaarverslag 2009 Redactie: Erny Baars, Monique de Ligny, John de Munnik. Vormgeving: Walter Luykenaar, Design Services (ALF-DS) Druk: Thieme Groep Fotografie: APA, Ingrid Bertens, Jack van Bodegom, Quintalle Nix, John Vos Fotografie 02918_280110

2011 in teken HR samenwerking. 2011 Sociaal Jaarverslag

2011 in teken HR samenwerking. 2011 Sociaal Jaarverslag 2011 Sociaal Jaarverslag 2011 in teken HR samenwerking In 2011: Het magazijn van de locatie Sassenheim won de prijs Het veiligste magazijn van Nederland Op de truck Jaco Guijt, achter de pallet Wil van

Nadere informatie

Connect. Winst door duurzaamheid. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 7 April 2009 #02

Connect. Winst door duurzaamheid. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 7 April 2009 #02 Connect Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann Jaargang 7 April 2009 #02 Winst door duurzaamheid Connect #02 April 2009 pagina 2 In deze Connect Eén op de drie producten van Akzo Nobel moeten tegen

Nadere informatie

Connect. Diversiteit speerpunt in strategie. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 7 September 2009 #04

Connect. Diversiteit speerpunt in strategie. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Jaargang 7 September 2009 #04 Connect Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann Jaargang 7 September 2009 #04 Diversiteit speerpunt in strategie Connect #04 September 2009 pagina 2 In deze Connect Uit onderzoek blijkt dat ondernemingen

Nadere informatie

2014: Duurzame Inzetbaarheid op de kaart. 2014 Sociaal Jaarverslag

2014: Duurzame Inzetbaarheid op de kaart. 2014 Sociaal Jaarverslag 214 Sociaal Jaarverslag 214: Duurzame Inzetbaarheid op de kaart Jeroen Smith, coördinator Duurzame Inzetbaarheid, locatie Delfzijl: Nadenken over de toekomst. Niet voor AkzoNobel, maar voor jezelf. Pagina

Nadere informatie

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01

Connect. Deventer: One Safe Site. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 Februari 2011 #01 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 Februari 2011 #01 Deventer: One Safe Site Connect #01 Februari 2011 pagina 2 In deze Connect Elke productielocatie heeft veiligheid

Nadere informatie

Jaargang 6 Augustus 2008 #04. Connect. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Actief in je omgeving

Jaargang 6 Augustus 2008 #04. Connect. Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann. Actief in je omgeving Jaargang 6 Augustus 2008 #04 Connect Connect online: http://www.akzonobel.intra/ann Actief in je omgeving Connect #04 Augustus 2008 pagina 2 In deze Connect 3 Sybilla Dekker commissaris bij AkzoNobel Nederland

Nadere informatie

Connect. Sneller in je tuin met CetaBever. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 April 2010 #02

Connect. Sneller in je tuin met CetaBever. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 April 2010 #02 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 8 April 2010 #02 Sneller in je tuin met CetaBever Connect #02 April 2010 pagina 2 In deze Connect Eindelijk! De winter is voorbij

Nadere informatie

Connect. Dissolvine: verbindend element. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 Oktober 2010 #05

Connect. Dissolvine: verbindend element. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 Oktober 2010 #05 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 8 Oktober 2010 #05 Dissolvine: verbindend element Connect #05 Oktober 2010 pagina 2 Aan de top als duurzaamheid leider In deze Connect

Nadere informatie

Connect. Goede wijn behoeft CMC. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 Juni 2010 #03

Connect. Goede wijn behoeft CMC. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 Juni 2010 #03 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 8 Juni 2010 #03 Goede wijn behoeft CMC Connect #03 Juni 2010 pagina 2 In deze Connect CMC, carboxymetylcellulose, is een typisch product

Nadere informatie

Doen wat we zeggen. AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 4 #2 Juni 2014

Doen wat we zeggen. AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 4 #2 Juni 2014 AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 4 #2 Juni 2014 NL Doen wat we zeggen Miriam Hendriksen (l.) en Manita van Engelenburg vertellen over de beloftes op hun vakgebied en hoe ze deze waarmaken. Pagina

Nadere informatie

Oranje goud in Ammerzoden

Oranje goud in Ammerzoden AkzoNobel Nederlandse editie Jaargang 3 #5 Oktober 2013 NL Oranje goud in Ammerzoden Ploegleider Wahied Fakirmohamed aan het werk bij de etiketteerlijn. Pagina 4 Pagina 8 Pagina 7 Pagina 11 Afbouw productie

Nadere informatie

Connect. Verfst! #05 CONNECT ONLINE: HTTP://WWW.AKZONOBEL.INTRA/ANN. Uitslagen OR-verkiezingen. Zout is gewoon lekker

Connect. Verfst! #05 CONNECT ONLINE: HTTP://WWW.AKZONOBEL.INTRA/ANN. Uitslagen OR-verkiezingen. Zout is gewoon lekker Akzo Nobel nr. 1 in duurzaam ondernemen Uitslagen OR-verkiezingen Zout is gewoon lekker JAARGANG 5 OKTOBER 2007 #05 Connect i CONNECT ONLINE: HTTP://WWW.AKZONOBEL.INTRA/ANN Verfst! 4 Connect Omslagartikel

Nadere informatie

Connect. International Paint: 'Wij zijn niet zo maar de grootste' Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 December 2010 #06

Connect. International Paint: 'Wij zijn niet zo maar de grootste' Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 8 December 2010 #06 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 8 December 2010 #06 International Paint: 'Wij zijn niet zo maar de grootste' Connect #06 December 2010 pagina 2 Salarisdata 2011 In

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Meeting 16 Een uitgave van FNV Formaat Voorjaar 2013 De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Rechtspraak Reorganisatie en medezeggenschap TOPcollege Over de macht van aandeelhouders OR poptempel Paradiso

Nadere informatie

Connect. Blik op Groot-Ammers. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 April 2011 #02

Connect. Blik op Groot-Ammers. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 April 2011 #02 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 April 2011 #02 Blik op Groot-Ammers Connect #02 April 2011 pagina 2 In deze Connect De locatie Groot-Ammers is van oudsher een locatie

Nadere informatie

Connect. Specialiteiten uit Wapenveld. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 September 2011 #04

Connect. Specialiteiten uit Wapenveld. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 September 2011 #04 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 September 2011 #04 Specialiteiten uit Wapenveld Connect #04 September 2011 pagina 2 In deze Connect Connect wordt OneWorldNL Geen

Nadere informatie

Connect. Blik op Groot-Ammers. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 April 2011 #02

Connect. Blik op Groot-Ammers. Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl. Jaargang 9 April 2011 #02 Connect Connect online: http://one.akzonobel.intra/country/nl Jaargang 9 April 2011 #02 Blik op Groot-Ammers Connect #02 April 2011 pagina 2 Connect #02 April 2011 pagina 3 Topmannen hebben slimme Chinese

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012

Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid. sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid sociaal jaarverslag 2012 Doorgaan in een nieuwe werkelijkheid Het Kadaster staat midden in de maatschappij. We hebben een belangrijke taak in het registreren van vastgoed

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding

Coaching. aan de lopende band. Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen. Jack de Waard en Bart Godding Coaching aan de lopende band Leidinggeven aan mensen die het doen voor de poen Jack de Waard en Bart Godding Voorwoord Dit is een boek voor leidinggevenden die met beide benen in de praktijk staan en willen

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 Samen nieuwe kansen creëren Inhoud Voorwoord Samen nieuwe kansen creëren Medezeggenschap Vernieuwde samenstelling ondernemingsraden 3 10 Human Resources Focus op doorstroom en

Nadere informatie

sociaal jaarverslag 2011 sociaal jaarverslag 2011

sociaal jaarverslag 2011 sociaal jaarverslag 2011 1 inhoud 3 Een jaar van groei en investering 4 Commonality als centraal thema 5 INTERVIEW Karel van der Stappen en René van der Pol 8 INTERVIEW Daniël Jongkind en Ton Bosson 11 INTERVIEW Georges Freijser

Nadere informatie

Spark nr.1. Ceo Cees t Hart over de jaarcijfers 2012 Audit in Salatiga Indonesië Steeds veiliger werken

Spark nr.1. Ceo Cees t Hart over de jaarcijfers 2012 Audit in Salatiga Indonesië Steeds veiliger werken Ceo Cees t Hart over de jaarcijfers 2012 Audit in Salatiga Indonesië Steeds veiliger werken Spark is het personeelsblad van FrieslandCampina Spark nr.1 2 Spark Spark 3 Ter herinnering aan Kapil Garg 32

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie