Stichting Onyame. Beleidsplan Onyame

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Onyame. Beleidsplan Onyame 2014 2016"

Transcriptie

1 Beleidsplan Onyame Inleiding Voor u ligt het meerjaren beleidsplan van de Stichting Onyame. Deze stichting faciliteert ontwikkelingswerk in Ghana. Het feitelijke ontwikkelingswerk wordt uitgevoerd door de Ghanese Stichting Foundation Onyame. De coördinatie van het werk wordt gedaan door Marleen van Asselt. Marleen voelde zich van kinds af aan aangesproken door films en verhalen over zendings- en ontwikkelingswerk en droomde ervan om dit werk ook zelf te gaan doen. Daarom is ze na haar VWO de opleiding HBO Verpleegkunde gaan volgen. Na een half jaar vrijwilligerswerk in Ghana in 1992 heeft ze zich in Nederland verder voorbereid op het werken in Ghana. Marleen is vanaf 1994 werkzaam geweest in het noorden van Ghana voor de zending van de toenmalige Nederlands Hervormde Kerk. In samenwerking met de Presbyteriaanse kerk heeft zij daar twee gezondheidsprojecten opgezet en begeleid. Later ook nog voedselprojecten en een aids-voorlichtingsproject. Deze projecten zijn overgenomen door lokale verpleegkundigen. Het beleid van de zending is, dat mensen niet langer dan tien jaar naar het buitenland worden uitgezonden. In 2003 liep Marleens tweede project in Noord-Ghana af en was er dus geen nieuw project voor haar. Ze had zelf echter het gevoel dat haar werk in Ghana nog lang niet af was. Familieleden en vrienden die haar in Ghana hadden bezocht, deelden die mening. Toen Marleen in 2003 besloot om in Ghana te blijven om verder te kunnen gaan met ontwikkelingswerk hebben zij Stichting Onyame opgericht om haar vanuit Nederland te ondersteunen. Later is ook in Ghana een stichting (Foundation Onyame) opgericht om het ontwikkelingswerk te ondersteunen. Marleen is door haar langdurig verblijf in Ghana zeer vertrouwd met de Ghanese mentaliteit en manier van leven en weet als geen ander hoe de samenleving en het bestuurlijk apparaat in Ghana zijn georganiseerd. Nu is er een periode aangebroken waarin Marleen de taken binnen de projecten gericht wil overdragen aan de lokale medewerkers en zijzelf zal zich in de toekomst voornamelijk richten op de coördinatie en supervisie van de projecten. De komende jaren zal duidelijk worden in welke mate haar aanwezigheid als coördinator en supervisor noodzakelijk is. December 2013 Drs. E. van Reij-Pieterson MHA Voorzitter Vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 maart 2014.

2 2. Missie: (waarvoor staan we?) Onyame zet zich in om mensen in Ghana, die onder de armoede grens leven mondiger en sterker te maken, zodat ze op eigen kracht een beter bestaan kunnen leiden. Onyame zet zich in om mensen in Europa bewust te maken van en te betrekken bij ontwikkelingswerk. Onyame werkt vanuit de overtuiging dat God overal is en ons aanmoedigt om samen aan een betere wereld te werken. 3. Visie: (waarvoor gaan we?) De behoefte van de individuele mens staat centraal. Kleinschaligheid van de projecten sluit hierop aan. Zo ook een verscheidenheid van manieren van hulpverlenen. Er is naast de geplande projecten ruimte voor niet planmatig verlenen van hulp: voor wie er onverwachts op ons pad komt. Werken in groepen motiveert. Inzet van lokale medewerkers zorgt voor continuïteit. Ons werkgebied is de Builsa- en Bolgatanga districten in de Upper East Region van Ghana en Olebu in het zuiden.(buiten ons werkgebied ondersteunen we nog een dovenschool in Obuasi en een gezondheidsproject in Chera). Informeren en (actief) betrekken van mensen in Europa bij het werk van Onyame. Er is ruimte voor de dialoog over ons werk. Door ons werk de liefde van God voor mensen zichtbaar maken 4. Strategie: (hoe bereiken we het?) Het verlenen van hulp door middel van verschillende vormen en op verschillende plaatsen (van kinderhuis tot mikrokredieten). Het opleiden van lokale medewerkers om zelfstandig de projecten te kunnen voortzetten. Het verstrekken van voorlichting en informatie aan mensen in Europa. Het begeleiden van mensen die als vrijwilliger in Ghana aan de slag gaan. Het werven van fondsen om de hulp in Ghana te bekostigen. Het verlenen van hulp aan mensen in Ghana door middel van kleinschalige projecten en individueel.

3 5. Ambitie: overdragen uitvoerende taken van de projecten aan Ghanezen en streven naar financiele zelfredzaamheid van de verschillende projecten. Om deze ambitie te realiseren zal de coördinator vanaf 2014 niet meer continue, maar een aantal keer per jaar enkele weken in Ghana aanwezig zijn. Per project wordt gekeken hoe inkomen lokaal gegenereerd kan worden. 6. Doelstelling en strategisch plan per project Project 1 Kliniek in Olebu (Zuid Ghana) Doelstelling van de kliniek is kwalitatief goede gezondheidszorg toegankelijk te maken voor mensen van het platteland rondom Accra. De kliniek is een aantal jaren geleden gebouwd. Er is echter nog steeds geen vergunning afgegeven, waardoor de kliniek nog niet open is. De coördinator Marleen van Asselt is veelvuldig in gesprek met de Ghanese autoriteiten om de vergunning te krijgen en van start te kunnen gaan. Zij heeft gesprekken gehad met een gepensioneerde Ghanese verpleegkundige, die dichtbij de kliniek woont en beschikbaar is om regelmatig in de kliniek te werken. Daarnaast is er een hoger opgeleide en gekwalificeerde Ghanese verpleegkundige die incidenteel bij het werk betrokken kan zijn. Zij zal naast Marleen van Asselt met haar naam verbonden zijn aan de kliniek. Marleen is in gesprek met een arts in Accra (dr. Na, verbonden aan een aids kliniek) met het doel om samen te werken. De kliniek zal, als hij in gebruik is genomen, na opstartkosten, budgettair neutraal zijn:kosten gelijk aan baten. Plan: Openen van de kliniek in 2015 (of eerder). (Dit is echter afhankelijk van het verkrijgen van een vergunning). Marleen zoekt actief naar mogelijkheden om de vergunning te verkrijgen. Marleen onderhoudt tot de opening van de kliniek de contacten met de Ghanese toekomstige medewerkers. Marleen onderzoekt hoe de Ghanese Stichting zich juridisch verhoudt tot het personeel.

4 Project 2 Fosterhome in Olebu (Zuid Ghana) Doelstelling van het Fosterhome is om kinderen een thuis en onderwijs te bieden. In dit Fosterhome wonen 4 kinderen en 2 jongvolwassenen. Er is ruimte voor meer kinderen. Een van de jongvolwassenen, Sarah, wil een opleiding gaan volgen als voorbereiding op een functie binnen Onyame. Zij staat voor de keuze om een verpleegkundige of administratieve opleiding te gaan doen. Vanwege haar persoonlijke kwaliteiten gaat bij Marleen de voorkeur uit naar een administratieve opleiding op MBO/HBO niveau. Zij heeft nu nog bijscholing in de vakken wiskunde en scheikunde om herexamen voor de middelbare school in Olebu te doen. De opleiding duurt van Sarah moet zelf nog een keuze maken. Zij draagt naast haar opleiding nu tevens de zorg voor de kinderen en het doel is dat, als zij voor de administratieve opleiding kiest, zij vanaf 2017 de coördinatie van de twee projecten in Olebu (fosterhome en kliniek) kan overnemen van de Nederlandse coördinator, Marleen van Asselt. Marleen blijft dan haar supervisor. Plan: in 2014 wordt besloten of S. de coördinatie van het foster home en eventueel de kliniek gaat overnemen. De realisatie van de overname zal dan zijn in Als Sarah de coördinatie niet overneemt wordt door Marleen actief naar een andere mogelijkheid van overname gezocht. De mogelijkheden om tot zelfredzaamheid te komen worden in 2014 door Marleen verder onderzocht.

5 Project 3 Vida s Family House in Sandema (Noord Ghana) Doelstelling van het family house is om kinderen een thuis en onderwijs te bieden. De kinderen zijn op een na allemaal familie van Vida. Zij hebben geen ouders meer of alleen een vader die niet voor hen kan zorgen. In dit huis wonen 13 kinderen en een zwakbegaafde volwassen vrouw met twee kinderen. Sinds kort is bekend dat van de Ghanese autoriteiten vier kinderen terug moeten naar hun oorspronkelijke woonplek, omdat zij nog een vader hebben. Er is nog een lege plek in het huis, welke ruimte biedt voor een onverwachte situatie. Vida helpt al sinds jaren de coördinator Marleen van Asselt bij het geheel van coördinatiewerkzaamheden. Zij woont met haar man en (klein-)kinderen in het noorden. Vida zal in de toekomst de vaste coördinator van alle projecten in het noorden van Ghana gaan worden. Hiervoor is het wenselijk dat zij een computercursus volgt en een autorijbewijs haalt. De computer cursus dient gericht te zijn op het gebruik maken van de mail en verdere eenvoudige handelingen. Een van de auto s (de pick up) zal dan permanent in het noorden beschikbaar zijn voor gebruik. Marleen blijft dan haar supervisor. In het kinderhuis werken familieleden die langzamerhand toegerust worden om zelfstandig de werkzaamheden te kunnen doen. Dit zijn Bedu, Atimlie en Monica. Fatima, een medewerker van een ander project, kan mogelijk de administratie gaan doen. Plan: Vida wordt coördinator van alle projecten in het Noorden (ontwikkeltraject ). Er wordt gezocht door Marleen naar iemand die haar administratief ondersteunt. Vida gaat haar rijbewijs halen en een computercursus volgen. De woonlocatie in Sandema is bezit van de familie van Vida. De verbouwingen zijn gefinancierd door Onyame. In 2014 zal een contract opgesteld worden met als doel de continuïteit van de zorg aan de kinderen op deze woonlocatie zo goed mogelijk te waarborgen. De vaders van de vier kinderen die weg moeten, pleiten bij de autoriteiten om de kinderen in het family house te laten verblijven. Wij wachten dit af. Voor de zelfredzaamheid is een veeteelt project gestart. (Zie project 4).

6 Project 4 Veeteeltproject in het Builsa district ( Noord Ghana) Doelstelling van het veeteeltproject is het genereren van inkomen voor het family house, het leren zorgen voor dieren door de kinderen in het family house en dieren uitlenen als startkapitaal aan vrouwen. Groepen vrouwen krijgen dieren waarmee gefokt kan worden. Na verloop van tijd worden dieren uit het nageslacht (terug)gegeven aan Onyame, met deze dieren kunnen weer andere groepen vrouwen gaan fokken. Met de overige nakomelingen kan men zelf de eigen veestapel verder uitbreiden. Het kantoor van dit project is gevestigd in Sandema. Een aantal dieren worden in het family house gehouden om de kinderen te leren hoe voor dieren te zorgen. Deze dieren worden uiteindelijk verkocht als bron van inkomsten voor het family house. Er zal een caretaker aangesteld worden om voor het vee te zorgen. Hiermee wordt voor iemand een baan gecreëerd. Ook voor de mensen in de omliggende dorpen kan het een leerproject zijn (omgaan met dieren). Plan: in 2014 de kosten en baten in kaart brengen door de coördinator Marleen van Asselt. Na inzicht in de opbrengsten de mogelijkheid onderzoeken van een veeteeltproject opzetten in Bolga en ook daar zal dan tevens werkgelegenheid geboden worden aan een caretaker. (Marleen heeft een serieuze jonge man hiervoor op het oog). (2015) Project 5 Microkredieten voor groepen (Noord Ghana) Doelstelling: vrouwen stimuleren en helpen omop eigen kracht het bestaan van hun gezin verbeteren. Met een inkomen kunnen zij zorgen voor betere levensonderhoud en gezondheidszorg voor het gezin en scholing voor de kinderen. Er zijn 15 groepen van 6 15 mensen. De microkredieten worden gegeven in groepen, omdat mensen elkaar in een groep motiveren en controleren. Het gaat erom dat de groepen uiteindelijk zelfstandig functioneren.

7 Werkwijze: een groep meldt zich aan. Soms zijn het een paar vrouwen, die nog andere vrouwen erbij moeten zoeken, soms is het al een groep. Zij gaan, voordat hen een mikrokrediet wordt toegekend, een half jaar tot een jaar laten zien dat zij een groep kunnen zijn. Zij gaan als groep een bankrekening openen en betalen maandelijks 1 Cedi om een eigen kassaldo op te bouwen. (Dit loopt door in de periode dat zij een mikrokrediet krijgen). Hiermee laten zij zien dat ze trouw zijn aan de afspraken en elkaar. Ze komen maandelijks bijeen en maken notulen van wat zij bespreken. Zij moeten laten zien wie ze zijn voor elkaar, dat ze elkaar helpen, iets doen voor elkaar en de coördinator Marleen van Asselt wil hen leren kennen. De eerste (farm)lening die zij krijgen bestaat uit 100 Cedi s per persoon (ongeveer 35.00). In mei ontvangen ze de eerste lening. In het jaar daarop in april moeten ze de lening terug betalen. In de maand daarna (mei) krijgen ze de tweede lening. In oktober van dat jaar krijgen ze een inkomengenererende lening (lening voor in het droge seizoen voor de handel b.v.). (De regenperiode is van mei oktober). Voor de lening in het droge seizoen is niet iedereen geschikt, daarom moet per persoon een verzoek ingediend worden. Deze eerste lening is ook ongeveer 100 Cedi s en kan in de loop van de jaren oplopen tot 400 Cedi s. Het geld wordt altijd op de groepsrekening gestort, waarmee de groepsleden verantwoordelijk blijven voor elkaar. De vraag is wanneer het mogelijk is om de microkredieten te stoppen en de vrouwen op eigen kracht verder te laten gaan. Na drie jaar leningen geven blijkt dit niet mogelijk te zijn. De vraag is of het na 5 jaar wel zou lukken. De groepen worden maandelijks door Marleen of Vida bezocht om de voortgang te bespreken. Plan: Onderzoek doen naar de ideale looptijd microkredieten door Marleen in samenwerking met het bestuur in Nederland. In kaart brengen van tot op heden verleende microkredieten en behaalde resultaten door Marleen. Op grond daarvan definitieve koers bepalen. Project 6 Dovenschool in Obuasi (midden Ghana) Doelstelling van het project is onderwijs voor dove kinderen. Het is geen project van Onyame. De stichting ondersteunt de school financieel. Zonder deze ondersteuning kan de school niet voortbestaan omdat eigen fondsen niet van de grond komen. De school is wel actief op zoek naar sponsors in Ghana. In 2013 is een keer een gift ontvangen van een Ghanees bedrijf. Een Amerikaanse vrouw heeft toegezegd wel iets voor de school te willen doen. Dit is nog niet gerealiseerd. De school is opgericht door een dove leerkracht. Een van de leerlingen is een pleegkind van de coördinator Marleen van Asselt, en woont in de vakantie thuis in het fosterhome in Olebu. Om hem en andere dove kinderen onderwijs te geven is Onyame dit initiatief van de dove leerkracht financieel gaan ondersteunen. Het grootste deel van de kinderen komt uit verder gelegen plaatsen en is voor dag en nacht in de kost op school. De kosten voor deze school (salarissen leerkrachten, administratieve ondersteuning, levensonderhoud van de leerlingen, onderhoudswerkzaamheden en de bouw van een klaslokaal) worden voor het grootste deel bekostigd door Onyame.

8 Plan: sponsers in Nederland zoeken voor de financiële ondersteuning:. Marleen zal een aanvraag indienen bij de jeugdclub van Heinkenszand. Irene Lapajian wil zich inzetten voor fondsenwerving voor deze school. Samen met de schoolleiding wordt door Marleen gezocht naar mogelijkheden tot zelfredzaamheid. Marleen maakt een toekomstplan wat betreft de financiering. Project 7 Family care project (Zuid en Noord Ghana) Doelstelling van het project is om gezinnen die hulp nodig hebben financieel te ondersteunen. Negen gezinnen krijgen deze ondersteuning. Twee gezinnen in Olebu en zeven gezinnen in Noord Ghana. Het betreft gezinnen die bijvoorbeeld door ziekte of overlijden van de kostwinner in de problemen zijn gekomen. De meeste gezinnen worden langdurig ondersteund. Een deel van de mensen krijgt eenmalig een duwtje in de rug. Plan: in kaart brengen van de financiële situatie per gezin door Marleen in voorjaar (een meerjarenplan per situatie) Project 8 Health Care in Chera (Noord Ghana) Stichting Onyame ondersteunt Chera Biisi Fari (CBF) in Chera in het Walewale district in Noord Ghana. CBF houdt zich bezig met ecologische landbouw, onderwijs, vrouwenwerk en gezondheidszorg en is jarenlang ondersteund door ELPG, een stichting in Nederland. Inmiddels heeft ELPG zich teruggetrokken en heeft Stichting Onyame besloten CBF te ondersteunen in het gezondheidswerk met daar een deel van het vrouwenwerk in geabsorbeerd. ELPG heeft euro beschikbaar gesteld om het werk voort te zetten. Doelstelling van het gezondheidsproject is (preventieve) gezondheidszorg toegankelijk maken voor mensen in het zeer afgelegen gebied rondom Chera en mensen bewust maken van gezondheidsbevorderende gewoontes. Onyame heeft hierbij een ondersteunende rol met het inzetten van de deskundigheid en ervaring van de coördinator Marleen van Asselt. In elk dorp zijn een EHBO er, een vroedvrouw en een nutrition woman actief om de lokale bevolking te helpen.

9 Zij worden ondersteund door een centrale medische post met apotheek, die wordt bemensd door twee EHBO ers. Twee keer per jaar organiseert Marleen een training voor hen. Periodiek gaat Marleen naar de kliniek om de lokale werkers aan te sturen en te ondersteunen. Dan maakt ze een ronde langs alle betrokken dorpen om de plaatselijke medewerkers te bezoeken en voorkomende problemen te bespreken en mensen met epilepsie te behandelen. Ook is er bij dergelijke dorpsbezoeken de mogelijkheid voor Marleen om huisbezoeken af te leggen bij ernstig zieken waarvoor de kennis van de EHBO ers niet toereikend is. De inkoop van medicijnen en administratie gebeurt door Fatima. Plan: Afspraken vastleggen mbt. de ondersteunende aktiviteiten van Marleen. Gezamelijke bankrekening CBF/Onyame openen voor het gezondheidswerk Werken naar grotere mate van zelfstandigheid van de lokale medewerkers. De financiele zelfredzaamheid op het zelfde peil houden. (Alle acties worden door Marleen uitgevoerd). 7. Organisatie Het Nederlandse deel van de organisatie wordt gevormd door Stichting Onyame. Deze stichting houdt zich bezig met het verstrekken van voorlichting in Europa en het werven van de benodigde fondsen om de hulp in Ghana te kunnen bekostigen. Ook helpt Stichting Onyame vrijwilligers die zelf in Ghana aan de slag willen in onze projecten met de voorbereiding op hun reis naar Ghana. Het Ghanese deel van de organisatie wordt gevormd door de Foundation Onyame. Deze stichting houdt zich bezig met het hele scala van activiteiten dat komt kijken bij het verlenen van ontwikkelingshulp: het beoordelen van hulpaanvragen van de lokale bevolking, het opstellen van projectplannen en begrotingen ten behoeve van de verkrijging van de benodigde financiele middelen en het werven van fondsen in Ghana. Namens Foundation Onyame draagt de coördinator (Marleen van Asselt) zorg voor: het opzetten, begeleiden en superviseren van projecten, het verlenen van hulp binnen de projecten, het trainen van lokale medewerkers om de opgestarte projecten zelfstandig voort te zetten en het ondersteunen van Europese vrijwilligers die mee komen werken in de projecten. ONYAME Foundation Onyame (Ghana) Stichting Onyame NL bestuur bestuur coordinator marleen van Asselt projecten

10 Plan Foundation Onyame: Marleen onderzoekt de juridische consequenties van het in dienst komen van lokale medewerkers bij de Ghanese Foundation Onyame. Marleen onderzoekt of een auditrapport noodzakelijk is. Marleen gaat verder met het regelen van een vergunning om buitenlandse werknemers in dienst te nemen. Marleen kijkt na of de statuten actueel genoeg zijn. Bestuur in Nederland onderzoekt in het voorjaar 2014 of het voorstel van de tekenbevoegdheid in Ghana formeel kan. Het voorstel is: tekenbevoegdheid voor Marleen en Vida of Samsom (plv. voorzitter Ghanese Stichting. De vraag is of Marleen altijd moet mee tekenen (vanwege haar meer afwezigheid in Ghana). Verbeteren betrokkenheid en bereikbaarheid van de bestuursleden, alsook het nemen van eigen initiatieven. Marleen benadert in voorjaar 2014 nieuwe bestuursleden. Plan Stichting Onyame Invoeren van een centraal systeem van in- en verkoop van Ghanese artikelen. (2014) Werven van een deskundige op het gebied van PR. (2014) 8. Informatie en communicatie Onyame vindt het belangrijk om mensen in Europa te informeren en actief te betrekken bij het werk in Ghana. Zij wil hierbij ruimte geven voor de dialoog. Voor de informatie worden de volgende middelen gebruikt: Website: Onyame heeft een website waarop veel informatie over de organisatie en de projecten wordt gepresenteerd. Daarnaast is op de site een agenda te vinden van activiteiten die Onyame organiseert of waar Onyame vertegenwoordigd is en zijn er de nodige foto s te vinden. Facebook-account Onyame Ghana Hier worden de laatste nieuwtjes op vermeld en worden regelmatig foto s van projecten en activiteiten geplaatst. Nieuwsbrief Onyame geeft drie keer per jaar een nieuwsbrief uit, waarin het laatste nieuws over de projecten en organisatie wordt vermeld. De nieuwsbrief wordt verspreid onder sponsors, donateurs en andere belangstellenden. Presentaties en lezingen Regelmatig worden door Onyame presentaties en lezingen verzorgd aan groepen of verenigingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een PowerPoint presentatie en is er altijd ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Ook staat Onyame regelmatig op braderieën en jaarmarkten. Plan: werven van deskundigheid op gebied van PR (2014)

11 9. Werven en begeleiden van vrijwilligers Plan: een plan opstellen hoe wij om gaan met vrijwilligers om hiermee de potentiele vrijwilligers inzicht te geven in onze werkwijze. (voorjaar 2014) 10. Fondsenwerving Daar waar mogelijk worden subsidies aangevraagd. Bedrijven worden actief benaderd voor een financiële ondersteuning. Er is een vaste groep donateurs. Er zijn kerkelijke gemeenten die Onyame regelmatig een financiële bijdrage schenken. In Nederland worden lezingen en presentaties gegeven, wordt met een kraam op braderieen en jaarmarkten gestaan om bekendheid en fondsen te verkrijgen. Er worden handgemaakte artikelen uit Ghana verkocht. Plan: plan opstellen voor werving financiële middelen in de komende 5 jaar. (najaar 2014)

ONYAME. JAARVERSLAG Stichting Onyame. ANNUAL REPORT Foundation Onyame. Auteur: E. van Asselt Datum: 20-11-2013

ONYAME. JAARVERSLAG Stichting Onyame. ANNUAL REPORT Foundation Onyame. Auteur: E. van Asselt Datum: 20-11-2013 JAARVERSLAG Stichting Onyame ANNUAL REPORT Foundation Onyame Auteur: E. van Asselt Datum: 20-11-2013 Stichting Onyame p/a Westveerpolder 3 4414 BA Waarde tel 0113-34 11 82 info@onyame.nl www.onyame.nl

Nadere informatie

ONYAME. JAARVERSLAG 2013 Stichting Onyame. ANNUAL REPORT 2013 Foundation Onyame. Auteur: E. van Asselt Datum: 22-03-2014

ONYAME. JAARVERSLAG 2013 Stichting Onyame. ANNUAL REPORT 2013 Foundation Onyame. Auteur: E. van Asselt Datum: 22-03-2014 JAARVERSLAG 2013 Stichting Onyame ANNUAL REPORT 2013 Foundation Onyame Auteur: E. van Asselt Datum: 22-03-2014 Stichting Onyame p/a Westveerpolder 3 4414 BA Waarde tel 0113-34 11 82 info@onyame.nl www.onyame.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Interco

Beleidsplan Stichting Interco Beleidsplan Stichting Interco Stichting Interco Groenendaalseweg 35 6871 CN Renkum info@stichting-interco.org www.stichting-interco.org 0317-316690 (vragen naar Malon Hamoen-Giraldi) Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2012 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2012 DESTINO Geef een kind de toekomst! stichting WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag 2012 aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Stichting Domiliana, betrokken en actief op de Molukken Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Kernprincipes... 4 2.3 Werkzaamheden en activiteiten...

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

sociaal en financieel jaarverslag 2014 stichting onyame

sociaal en financieel jaarverslag 2014 stichting onyame sociaal en financieel jaarverslag 2014 sociaal en financieel jaarverslag 2014 stichting onyame inhoud voorwoord 6 bestuur 10 2014 in nederland 14 2014 in ghana 20 financiën 28 een lid van één van de vrouwengroepen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

financieel adopteren van een kind

financieel adopteren van een kind in deze nieuwsbrief FINANCIEEL ADOPTEREN VAN EEN KIND DOVENSCHOOL OBUASI UPDATE BLESSING REISVERSLAG MARLEEN MICROKREDIETEN VAN HET BESTUUR financieel adopteren van een kind Stichting Onyame heeft verspreid

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting

Beleidsplan Stichting Beleidsplan 2016 Stichting Linnenstraat 4 7621 SZ Borne Telefoon 074 8200343 E-mail: info@skiktwente.nl Website: www.skiktwente.nl Beleidsplan 2016 Pagina 1 Inhoud 1.Inleiding... 3 2. Visie, missie en

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kontaanoo

Beleidsplan Stichting Kontaanoo Beleidsplan Stichting Kontaanoo 2015-2018 Doelstelling stichting Kontaanoo De stichting zet zich in voor duurzame ontwikkelingshulp rond het thema onderwijs in Gambia. Hiervoor ontwikkelt de stichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM

JAARVERSLAG 2013 DESTINO. stichting. Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM JAARVERSLAG 2013 DESTINO stichting Geef een kind de toekomst! WWW.STICHTINGDESTINO.COM Voorwoord Hierbij bieden wij u het Jaarverslag aan. Dit verslag is een verantwoording van de activiteiten en financiën

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Beleidsplan Manoukefonds

Beleidsplan Manoukefonds Inhoud Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Identiteit... 5 Organisatiestructuur... 6 Samenwerking en ondersteuning... 7 Financieel beleid... 8 Communicatiebeleid... 9 Slotwoord...10 2 Voorwoord Dit beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting Animal Care Lipe Des Presstraat 18H 1075NZ Amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Stichting Animal Care Lipe Des Presstraat 18H 1075NZ Amsterdam. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Stichting Animal Care Lipe Des Presstraat 18H 1075NZ Amsterdam Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64292797 RSIN: 855602867 Beleidsplan Ten behoeve van zwerfdieren

Nadere informatie

Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016

Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016 Beleidsplan Vrienden Hospice Zutphen 2013-2016 1. Wie zijn we en waartoe zijn we er? Statutaire taak De Stichting heeft ten doel: het verlenen van materiële hulp en ondersteuning aan de te Zutphen gevestigde

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting A Woman s Worth

Beleidsplan Stichting A Woman s Worth Beleidsplan 2016 2017 Stichting A Woman s Worth Ginnekenweg 172c 4835 NH Breda www.awomansworth.nl Inhoudsopgave Inleiding 2 Visie 2 Missie.. 2 Strategie. 2 Statutaire doelstelling. 2 Afwezigheid winstoogmerk.

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Beleidsplan De Maltha Foundation

Beleidsplan De Maltha Foundation Beleidsplan De Maltha Foundation 2017-2019 Soestdijkseweg Zuid 244 3721 AJ Bilthoven Tel. 0653662664 Email: info@demalthafoundation.nl Website: www.demalthafoundation.nl Inhoud Inleiding... 3 Visie...

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Beleidsplan Stichting Opdracht in Afrika Januari 2014 - 1 -

BELEIDSPLAN. Beleidsplan Stichting Opdracht in Afrika Januari 2014 - 1 - BELEIDSPLAN Beleidsplan Stichting Opdracht in Afrika Januari 2014-1 - INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. HET DOEL VAN DE STICHTING... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkgebied... 4 Werkwijze...

Nadere informatie

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23

A: Spreeuwenstraat 1 6165 BA Geleen The Netherlands Kamer van Koophandel reg. nr.: 40816888 T: +31 46 474 86 23 Beleidsplan Stichting Liefde met Daden 2015-2018 Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Liefde met Daden voor Akim Achiasi in Ghana (Kyere Wo Do Ma Akim), kortweg Liefde met Daden. De stichting is

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 Oog voor kinderen in risicosituaties Missie, visie en strategie Missie Steeds meer kinderen die in risicosituaties leven de mogelijkheid geven op een hoopvolle toekomst Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Basis Beleid KaliTaman

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016 2018 Stichting Draagt Elkanders Noden - Werkgroep Ede - Werkgroep Rhenen - Werkgroep Waardenburg Inhoudsopgave 3 Inleiding... 4 Grondslag en doel...4 Missie... 4 Visie 4 Doelstellingen.5

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2014

Activiteiten verslag 2014 Activiteiten verslag 2014 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van kleinschalige integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen te vergoten. Dit doet

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 6 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Teach4Change Foundation.

BELEIDSPLAN. Teach4Change Foundation. Teach4Change Foundation Bezoekadres: Hereweg 102-a 9725AJ Groningen Tel 06-45380204 www.teach4change.com BELEIDSPLAN 2015 In het onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de Teach4Change Foundation

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 November 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangssituatie... 4 Doelstelling... 4 Missie... 4 Visie... 4 Werkwijze... 5 Financiën en begroting... 6 Bijlage 1: Begroting 2017...

Nadere informatie

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan

Stichting St. Luke's Hospital Malawi. Beleidsplan Stichting St. Luke's Hospital Malawi Beleidsplan 2014-2016 INHOUD 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Doelstelling 4. Ondersteunen en organisatie projecten 5. Exploitatie: Fondsenwerving Besteding van de donaties,

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Stichting Vrienden van Het Gasthuis Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 27 november 2013 Stichting Vrienden van Het Gasthuis Beleidsplan 2014-2017 Pagina 1 Inleiding De Stichting Vrienden van Het Gasthuis

Nadere informatie

Beleidsplan Carelanka

Beleidsplan Carelanka Beleidsplan Carelanka 2016-2019 Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Beleidsplan Carelanka 2016-2019 2 1. Werkzaamheden

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018 Stichting Psycho Pastorale Toerusting

Beleidsplan 2014-2018 Stichting Psycho Pastorale Toerusting Beleidsplan 2014-2018 Stichting Psycho Pastorale Toerusting INHOUD Inleiding 2 1 Visie 2 2 Missie 2 3 Doelstelling 2 4 en plannen per taakgebied 3 4.a Cursussen en studiedagen 3 4.b Advisering en ondersteuning

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 2.2 Stichting Kidron in 2016 2 3. Organisatiestructuur 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Medewerkers

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland.

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. Beleidsplan 2013 2015 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. In 2013 zijn wij gestart met het helpen van 80 gezinnen eind 2013 worden er 90 gezinnen

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve Jaarrekening 2013 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Acties e.d./ 2013 en vooruitblik 2014 4 Jaarstukken Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019

Dichter bij elkaar. Strategie 2015-2019 Dichter bij elkaar Strategie 2015-2019 De zorg verandert. Vrijwilligers veranderen. De wensen van families veranderen. De maatschappij verandert. Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam wil klaar zijn voor

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba -1- Hoofdstuk 1 Inleiding In april 2004 vertrok Hetty Bloem naar Kriel (Zuid Afrika) en werkte in het kindertehuis van de Shelter Ministries. Gedurende

Nadere informatie

Jaarverslag. stichting ROKI. Jaarverslag St. ROKI 2015

Jaarverslag. stichting ROKI. Jaarverslag St. ROKI 2015 Jaarverslag 2015 stichting ROKI Inhoudsopgave Inleiding... 3 Stichting ROKI... 3 Visie van de stichting... 3 Bestuur... 3 Het jaar 2015... 4 Voorlichting... 4 www.roki.nl... 4 Public Relations... 4 Activiteiten:...

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

Meerjarig beleidsplan

Meerjarig beleidsplan Meerjarig beleidsplan (2014-2019) 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 Stichting Tan-kids Doetinchem

BELEIDSPLAN 2015 Stichting Tan-kids Doetinchem BELEIDSPLAN 2015 Stichting Tan-kids Doetinchem Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Inhoud... 4 Hoofdstuk 3. Sterkten en zwakten... 6 Hoofdstuk 4. Strategische doelen 2015... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM)

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Jaarverslag over het jaar 2012 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Louise Hardenbergsingel 3, 2331BM Leiden Kvknummer: 28098094 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi Bestuursverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Grasscutterhokken

JAARVERSLAG 2013. Grasscutterhokken STICHTING KWAHU GHANA Secretariaat: Linde 18 5509 NG VELDHOVEN E-mail: schier@ xs4all.nl Website: www.kwahu-ghana.nl Banknr. 1338.48.973 Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Hierbij vindt u het beleidsplan van de Stichting Aloha Foundation,

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa

Beleidsplan. Stichting Bachi Amaa Beleidsplan Stichting Bachi Amaa 2014-2018 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Bachi Amaa voor 2014 tot en met 2018. In het beleidsplan wordt het beleid, de missie, de doelstelling en

Nadere informatie

AFRICAN FOUNDATION OF WONDER

AFRICAN FOUNDATION OF WONDER AFRICAN FOUNDATION OF WONDER Projecten voor armoedebestrijding, onderwijs en duurzaamheid in Afrika. Een stap naar een wonder Marianne Berkhuijsen Anneke Toet Fabian van den Bosch www.africanfoundationofwonder.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht

Beleidsplan. Stichting Hospice Barendrecht Beleidsplan Stichting Hospice Barendrecht 2014 1. Inleiding 2. Missie en visie 3. Doelstelling 4. Organisatie 5. Zorg en vrijwilligersbeleid 6. Beleidsplan en activiteiten 2 1. Inleiding Deze nota beschrijft

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. 10.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl JAARVERSLAG 2012

Nadere informatie

Standaardbeleidsplan Carelanka

Standaardbeleidsplan Carelanka Standaardbeleidsplan Carelanka Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Goed Doel Stichting 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van het vermogen 4. Besteding van het vermogen Standaardbeleidsplan Carelanka 2

Nadere informatie

Beleidsnotitie 2010-2015

Beleidsnotitie 2010-2015 Stichting Winstuitverlies Oosterlaan 108 8072 CA Nunspeet Opgesteld door : H.J. Koetsier Datum : September 2010 Inhoud Voorwoord/inleiding... 3 1. Strategie... 4 1.1 Kernprincipes en uitgangspunten...

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Ayesha

Beleidsplan Stichting Ayesha Beleidsplan Stichting Ayesha Inhoud: 1. Werkzaamheden van de Stichting Ayesha 2. Wijze werving van gelden 3. Beheer van de stichting Ayesha 4. Besteding van de financiële middelen 2 1. Werkzaamheden van

Nadere informatie

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI

Beleidsplan. van de. Stichting TIMALAWI Stichting TIMALAWI - Toekomst Initiatief voor MALAWI Samen staan we sterker! Beleidsplan van de Stichting TIMALAWI augustus 2010 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016

STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT BELEIDSNOTITIE 2013-2016 STICHTING VRIENDEN VAN DE STADSSCHOUWBURG UTRECHT - STADSSCHOUWBURG FOUNDATION - BELEIDSNOTITIE 2013-2016 17 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 3 2. STRATEGIE... 3 3. BEHEER VAN HET VERMOGEN...

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007

Jaarverslag 2008. Stichting All for Children. opgericht op 8 november 2007 Jaarverslag 2008 Stichting All for Children opgericht op 8 november 2007 De stichting is gevestigd in Amsterdam en daar ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 34286726 Postadres: 2e C. Huygensstraat

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Beleidsplan 2014-2015

Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Beleidsplan 2014-2015 Secretariaat: Urban van Gils Tel. 06-23741315 Postbus 193 5670AD Nuenen Stichting De Vrienden van Vincent Van Gogh & Nuenen Beleidsplan 2014-2015 Doelstelling van onze stichting is: a. het verstrekken

Nadere informatie

brief van monica uit ghana

brief van monica uit ghana in deze nieuwsbrief BRIEF VAN MONICA UIT GHANA BEWOGEN WEKEN REISVERSLAG MARLEEN ACTIVITEITEN VAN HET BESTUUR brief van monica uit ghana Ik ben Monica Agana en ben 28 jaar oud. Ik ben in contact gekomen

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië

Beleidsplan stichting Waarder helpt Roemenië 2014 t/m 2017 BELEIDSPLAN. 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië. Stichting Waarder Helpt Roemenië BELEIDSPLAN 2014 t/m 2017 Hulpverlening aan Roemenië Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Wat is Stichting Waarder helpt Roemenië? 1.2 De Visie 1.3 De Missie 2. Bestuur en taken 2.1 Het bestuur 2.2 De werkzaamheden

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER

JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER JAARVERSLAG 2016 VAN AFRICAN FOUNDATION OF WONDER Projecten voor armoedebestrijding, onderwijs en duurzaamheid in Afrika. Een stap naar een wonder Marianne Berkhuijsen Anneke Toet Fabian van den Bosch

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie