Stichting Onyame. Beleidsplan Onyame

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Onyame. Beleidsplan Onyame 2014 2016"

Transcriptie

1 Beleidsplan Onyame Inleiding Voor u ligt het meerjaren beleidsplan van de Stichting Onyame. Deze stichting faciliteert ontwikkelingswerk in Ghana. Het feitelijke ontwikkelingswerk wordt uitgevoerd door de Ghanese Stichting Foundation Onyame. De coördinatie van het werk wordt gedaan door Marleen van Asselt. Marleen voelde zich van kinds af aan aangesproken door films en verhalen over zendings- en ontwikkelingswerk en droomde ervan om dit werk ook zelf te gaan doen. Daarom is ze na haar VWO de opleiding HBO Verpleegkunde gaan volgen. Na een half jaar vrijwilligerswerk in Ghana in 1992 heeft ze zich in Nederland verder voorbereid op het werken in Ghana. Marleen is vanaf 1994 werkzaam geweest in het noorden van Ghana voor de zending van de toenmalige Nederlands Hervormde Kerk. In samenwerking met de Presbyteriaanse kerk heeft zij daar twee gezondheidsprojecten opgezet en begeleid. Later ook nog voedselprojecten en een aids-voorlichtingsproject. Deze projecten zijn overgenomen door lokale verpleegkundigen. Het beleid van de zending is, dat mensen niet langer dan tien jaar naar het buitenland worden uitgezonden. In 2003 liep Marleens tweede project in Noord-Ghana af en was er dus geen nieuw project voor haar. Ze had zelf echter het gevoel dat haar werk in Ghana nog lang niet af was. Familieleden en vrienden die haar in Ghana hadden bezocht, deelden die mening. Toen Marleen in 2003 besloot om in Ghana te blijven om verder te kunnen gaan met ontwikkelingswerk hebben zij Stichting Onyame opgericht om haar vanuit Nederland te ondersteunen. Later is ook in Ghana een stichting (Foundation Onyame) opgericht om het ontwikkelingswerk te ondersteunen. Marleen is door haar langdurig verblijf in Ghana zeer vertrouwd met de Ghanese mentaliteit en manier van leven en weet als geen ander hoe de samenleving en het bestuurlijk apparaat in Ghana zijn georganiseerd. Nu is er een periode aangebroken waarin Marleen de taken binnen de projecten gericht wil overdragen aan de lokale medewerkers en zijzelf zal zich in de toekomst voornamelijk richten op de coördinatie en supervisie van de projecten. De komende jaren zal duidelijk worden in welke mate haar aanwezigheid als coördinator en supervisor noodzakelijk is. December 2013 Drs. E. van Reij-Pieterson MHA Voorzitter Vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 maart 2014.

2 2. Missie: (waarvoor staan we?) Onyame zet zich in om mensen in Ghana, die onder de armoede grens leven mondiger en sterker te maken, zodat ze op eigen kracht een beter bestaan kunnen leiden. Onyame zet zich in om mensen in Europa bewust te maken van en te betrekken bij ontwikkelingswerk. Onyame werkt vanuit de overtuiging dat God overal is en ons aanmoedigt om samen aan een betere wereld te werken. 3. Visie: (waarvoor gaan we?) De behoefte van de individuele mens staat centraal. Kleinschaligheid van de projecten sluit hierop aan. Zo ook een verscheidenheid van manieren van hulpverlenen. Er is naast de geplande projecten ruimte voor niet planmatig verlenen van hulp: voor wie er onverwachts op ons pad komt. Werken in groepen motiveert. Inzet van lokale medewerkers zorgt voor continuïteit. Ons werkgebied is de Builsa- en Bolgatanga districten in de Upper East Region van Ghana en Olebu in het zuiden.(buiten ons werkgebied ondersteunen we nog een dovenschool in Obuasi en een gezondheidsproject in Chera). Informeren en (actief) betrekken van mensen in Europa bij het werk van Onyame. Er is ruimte voor de dialoog over ons werk. Door ons werk de liefde van God voor mensen zichtbaar maken 4. Strategie: (hoe bereiken we het?) Het verlenen van hulp door middel van verschillende vormen en op verschillende plaatsen (van kinderhuis tot mikrokredieten). Het opleiden van lokale medewerkers om zelfstandig de projecten te kunnen voortzetten. Het verstrekken van voorlichting en informatie aan mensen in Europa. Het begeleiden van mensen die als vrijwilliger in Ghana aan de slag gaan. Het werven van fondsen om de hulp in Ghana te bekostigen. Het verlenen van hulp aan mensen in Ghana door middel van kleinschalige projecten en individueel.

3 5. Ambitie: overdragen uitvoerende taken van de projecten aan Ghanezen en streven naar financiele zelfredzaamheid van de verschillende projecten. Om deze ambitie te realiseren zal de coördinator vanaf 2014 niet meer continue, maar een aantal keer per jaar enkele weken in Ghana aanwezig zijn. Per project wordt gekeken hoe inkomen lokaal gegenereerd kan worden. 6. Doelstelling en strategisch plan per project Project 1 Kliniek in Olebu (Zuid Ghana) Doelstelling van de kliniek is kwalitatief goede gezondheidszorg toegankelijk te maken voor mensen van het platteland rondom Accra. De kliniek is een aantal jaren geleden gebouwd. Er is echter nog steeds geen vergunning afgegeven, waardoor de kliniek nog niet open is. De coördinator Marleen van Asselt is veelvuldig in gesprek met de Ghanese autoriteiten om de vergunning te krijgen en van start te kunnen gaan. Zij heeft gesprekken gehad met een gepensioneerde Ghanese verpleegkundige, die dichtbij de kliniek woont en beschikbaar is om regelmatig in de kliniek te werken. Daarnaast is er een hoger opgeleide en gekwalificeerde Ghanese verpleegkundige die incidenteel bij het werk betrokken kan zijn. Zij zal naast Marleen van Asselt met haar naam verbonden zijn aan de kliniek. Marleen is in gesprek met een arts in Accra (dr. Na, verbonden aan een aids kliniek) met het doel om samen te werken. De kliniek zal, als hij in gebruik is genomen, na opstartkosten, budgettair neutraal zijn:kosten gelijk aan baten. Plan: Openen van de kliniek in 2015 (of eerder). (Dit is echter afhankelijk van het verkrijgen van een vergunning). Marleen zoekt actief naar mogelijkheden om de vergunning te verkrijgen. Marleen onderhoudt tot de opening van de kliniek de contacten met de Ghanese toekomstige medewerkers. Marleen onderzoekt hoe de Ghanese Stichting zich juridisch verhoudt tot het personeel.

4 Project 2 Fosterhome in Olebu (Zuid Ghana) Doelstelling van het Fosterhome is om kinderen een thuis en onderwijs te bieden. In dit Fosterhome wonen 4 kinderen en 2 jongvolwassenen. Er is ruimte voor meer kinderen. Een van de jongvolwassenen, Sarah, wil een opleiding gaan volgen als voorbereiding op een functie binnen Onyame. Zij staat voor de keuze om een verpleegkundige of administratieve opleiding te gaan doen. Vanwege haar persoonlijke kwaliteiten gaat bij Marleen de voorkeur uit naar een administratieve opleiding op MBO/HBO niveau. Zij heeft nu nog bijscholing in de vakken wiskunde en scheikunde om herexamen voor de middelbare school in Olebu te doen. De opleiding duurt van Sarah moet zelf nog een keuze maken. Zij draagt naast haar opleiding nu tevens de zorg voor de kinderen en het doel is dat, als zij voor de administratieve opleiding kiest, zij vanaf 2017 de coördinatie van de twee projecten in Olebu (fosterhome en kliniek) kan overnemen van de Nederlandse coördinator, Marleen van Asselt. Marleen blijft dan haar supervisor. Plan: in 2014 wordt besloten of S. de coördinatie van het foster home en eventueel de kliniek gaat overnemen. De realisatie van de overname zal dan zijn in Als Sarah de coördinatie niet overneemt wordt door Marleen actief naar een andere mogelijkheid van overname gezocht. De mogelijkheden om tot zelfredzaamheid te komen worden in 2014 door Marleen verder onderzocht.

5 Project 3 Vida s Family House in Sandema (Noord Ghana) Doelstelling van het family house is om kinderen een thuis en onderwijs te bieden. De kinderen zijn op een na allemaal familie van Vida. Zij hebben geen ouders meer of alleen een vader die niet voor hen kan zorgen. In dit huis wonen 13 kinderen en een zwakbegaafde volwassen vrouw met twee kinderen. Sinds kort is bekend dat van de Ghanese autoriteiten vier kinderen terug moeten naar hun oorspronkelijke woonplek, omdat zij nog een vader hebben. Er is nog een lege plek in het huis, welke ruimte biedt voor een onverwachte situatie. Vida helpt al sinds jaren de coördinator Marleen van Asselt bij het geheel van coördinatiewerkzaamheden. Zij woont met haar man en (klein-)kinderen in het noorden. Vida zal in de toekomst de vaste coördinator van alle projecten in het noorden van Ghana gaan worden. Hiervoor is het wenselijk dat zij een computercursus volgt en een autorijbewijs haalt. De computer cursus dient gericht te zijn op het gebruik maken van de mail en verdere eenvoudige handelingen. Een van de auto s (de pick up) zal dan permanent in het noorden beschikbaar zijn voor gebruik. Marleen blijft dan haar supervisor. In het kinderhuis werken familieleden die langzamerhand toegerust worden om zelfstandig de werkzaamheden te kunnen doen. Dit zijn Bedu, Atimlie en Monica. Fatima, een medewerker van een ander project, kan mogelijk de administratie gaan doen. Plan: Vida wordt coördinator van alle projecten in het Noorden (ontwikkeltraject ). Er wordt gezocht door Marleen naar iemand die haar administratief ondersteunt. Vida gaat haar rijbewijs halen en een computercursus volgen. De woonlocatie in Sandema is bezit van de familie van Vida. De verbouwingen zijn gefinancierd door Onyame. In 2014 zal een contract opgesteld worden met als doel de continuïteit van de zorg aan de kinderen op deze woonlocatie zo goed mogelijk te waarborgen. De vaders van de vier kinderen die weg moeten, pleiten bij de autoriteiten om de kinderen in het family house te laten verblijven. Wij wachten dit af. Voor de zelfredzaamheid is een veeteelt project gestart. (Zie project 4).

6 Project 4 Veeteeltproject in het Builsa district ( Noord Ghana) Doelstelling van het veeteeltproject is het genereren van inkomen voor het family house, het leren zorgen voor dieren door de kinderen in het family house en dieren uitlenen als startkapitaal aan vrouwen. Groepen vrouwen krijgen dieren waarmee gefokt kan worden. Na verloop van tijd worden dieren uit het nageslacht (terug)gegeven aan Onyame, met deze dieren kunnen weer andere groepen vrouwen gaan fokken. Met de overige nakomelingen kan men zelf de eigen veestapel verder uitbreiden. Het kantoor van dit project is gevestigd in Sandema. Een aantal dieren worden in het family house gehouden om de kinderen te leren hoe voor dieren te zorgen. Deze dieren worden uiteindelijk verkocht als bron van inkomsten voor het family house. Er zal een caretaker aangesteld worden om voor het vee te zorgen. Hiermee wordt voor iemand een baan gecreëerd. Ook voor de mensen in de omliggende dorpen kan het een leerproject zijn (omgaan met dieren). Plan: in 2014 de kosten en baten in kaart brengen door de coördinator Marleen van Asselt. Na inzicht in de opbrengsten de mogelijkheid onderzoeken van een veeteeltproject opzetten in Bolga en ook daar zal dan tevens werkgelegenheid geboden worden aan een caretaker. (Marleen heeft een serieuze jonge man hiervoor op het oog). (2015) Project 5 Microkredieten voor groepen (Noord Ghana) Doelstelling: vrouwen stimuleren en helpen omop eigen kracht het bestaan van hun gezin verbeteren. Met een inkomen kunnen zij zorgen voor betere levensonderhoud en gezondheidszorg voor het gezin en scholing voor de kinderen. Er zijn 15 groepen van 6 15 mensen. De microkredieten worden gegeven in groepen, omdat mensen elkaar in een groep motiveren en controleren. Het gaat erom dat de groepen uiteindelijk zelfstandig functioneren.

7 Werkwijze: een groep meldt zich aan. Soms zijn het een paar vrouwen, die nog andere vrouwen erbij moeten zoeken, soms is het al een groep. Zij gaan, voordat hen een mikrokrediet wordt toegekend, een half jaar tot een jaar laten zien dat zij een groep kunnen zijn. Zij gaan als groep een bankrekening openen en betalen maandelijks 1 Cedi om een eigen kassaldo op te bouwen. (Dit loopt door in de periode dat zij een mikrokrediet krijgen). Hiermee laten zij zien dat ze trouw zijn aan de afspraken en elkaar. Ze komen maandelijks bijeen en maken notulen van wat zij bespreken. Zij moeten laten zien wie ze zijn voor elkaar, dat ze elkaar helpen, iets doen voor elkaar en de coördinator Marleen van Asselt wil hen leren kennen. De eerste (farm)lening die zij krijgen bestaat uit 100 Cedi s per persoon (ongeveer 35.00). In mei ontvangen ze de eerste lening. In het jaar daarop in april moeten ze de lening terug betalen. In de maand daarna (mei) krijgen ze de tweede lening. In oktober van dat jaar krijgen ze een inkomengenererende lening (lening voor in het droge seizoen voor de handel b.v.). (De regenperiode is van mei oktober). Voor de lening in het droge seizoen is niet iedereen geschikt, daarom moet per persoon een verzoek ingediend worden. Deze eerste lening is ook ongeveer 100 Cedi s en kan in de loop van de jaren oplopen tot 400 Cedi s. Het geld wordt altijd op de groepsrekening gestort, waarmee de groepsleden verantwoordelijk blijven voor elkaar. De vraag is wanneer het mogelijk is om de microkredieten te stoppen en de vrouwen op eigen kracht verder te laten gaan. Na drie jaar leningen geven blijkt dit niet mogelijk te zijn. De vraag is of het na 5 jaar wel zou lukken. De groepen worden maandelijks door Marleen of Vida bezocht om de voortgang te bespreken. Plan: Onderzoek doen naar de ideale looptijd microkredieten door Marleen in samenwerking met het bestuur in Nederland. In kaart brengen van tot op heden verleende microkredieten en behaalde resultaten door Marleen. Op grond daarvan definitieve koers bepalen. Project 6 Dovenschool in Obuasi (midden Ghana) Doelstelling van het project is onderwijs voor dove kinderen. Het is geen project van Onyame. De stichting ondersteunt de school financieel. Zonder deze ondersteuning kan de school niet voortbestaan omdat eigen fondsen niet van de grond komen. De school is wel actief op zoek naar sponsors in Ghana. In 2013 is een keer een gift ontvangen van een Ghanees bedrijf. Een Amerikaanse vrouw heeft toegezegd wel iets voor de school te willen doen. Dit is nog niet gerealiseerd. De school is opgericht door een dove leerkracht. Een van de leerlingen is een pleegkind van de coördinator Marleen van Asselt, en woont in de vakantie thuis in het fosterhome in Olebu. Om hem en andere dove kinderen onderwijs te geven is Onyame dit initiatief van de dove leerkracht financieel gaan ondersteunen. Het grootste deel van de kinderen komt uit verder gelegen plaatsen en is voor dag en nacht in de kost op school. De kosten voor deze school (salarissen leerkrachten, administratieve ondersteuning, levensonderhoud van de leerlingen, onderhoudswerkzaamheden en de bouw van een klaslokaal) worden voor het grootste deel bekostigd door Onyame.

8 Plan: sponsers in Nederland zoeken voor de financiële ondersteuning:. Marleen zal een aanvraag indienen bij de jeugdclub van Heinkenszand. Irene Lapajian wil zich inzetten voor fondsenwerving voor deze school. Samen met de schoolleiding wordt door Marleen gezocht naar mogelijkheden tot zelfredzaamheid. Marleen maakt een toekomstplan wat betreft de financiering. Project 7 Family care project (Zuid en Noord Ghana) Doelstelling van het project is om gezinnen die hulp nodig hebben financieel te ondersteunen. Negen gezinnen krijgen deze ondersteuning. Twee gezinnen in Olebu en zeven gezinnen in Noord Ghana. Het betreft gezinnen die bijvoorbeeld door ziekte of overlijden van de kostwinner in de problemen zijn gekomen. De meeste gezinnen worden langdurig ondersteund. Een deel van de mensen krijgt eenmalig een duwtje in de rug. Plan: in kaart brengen van de financiële situatie per gezin door Marleen in voorjaar (een meerjarenplan per situatie) Project 8 Health Care in Chera (Noord Ghana) Stichting Onyame ondersteunt Chera Biisi Fari (CBF) in Chera in het Walewale district in Noord Ghana. CBF houdt zich bezig met ecologische landbouw, onderwijs, vrouwenwerk en gezondheidszorg en is jarenlang ondersteund door ELPG, een stichting in Nederland. Inmiddels heeft ELPG zich teruggetrokken en heeft Stichting Onyame besloten CBF te ondersteunen in het gezondheidswerk met daar een deel van het vrouwenwerk in geabsorbeerd. ELPG heeft euro beschikbaar gesteld om het werk voort te zetten. Doelstelling van het gezondheidsproject is (preventieve) gezondheidszorg toegankelijk maken voor mensen in het zeer afgelegen gebied rondom Chera en mensen bewust maken van gezondheidsbevorderende gewoontes. Onyame heeft hierbij een ondersteunende rol met het inzetten van de deskundigheid en ervaring van de coördinator Marleen van Asselt. In elk dorp zijn een EHBO er, een vroedvrouw en een nutrition woman actief om de lokale bevolking te helpen.

9 Zij worden ondersteund door een centrale medische post met apotheek, die wordt bemensd door twee EHBO ers. Twee keer per jaar organiseert Marleen een training voor hen. Periodiek gaat Marleen naar de kliniek om de lokale werkers aan te sturen en te ondersteunen. Dan maakt ze een ronde langs alle betrokken dorpen om de plaatselijke medewerkers te bezoeken en voorkomende problemen te bespreken en mensen met epilepsie te behandelen. Ook is er bij dergelijke dorpsbezoeken de mogelijkheid voor Marleen om huisbezoeken af te leggen bij ernstig zieken waarvoor de kennis van de EHBO ers niet toereikend is. De inkoop van medicijnen en administratie gebeurt door Fatima. Plan: Afspraken vastleggen mbt. de ondersteunende aktiviteiten van Marleen. Gezamelijke bankrekening CBF/Onyame openen voor het gezondheidswerk Werken naar grotere mate van zelfstandigheid van de lokale medewerkers. De financiele zelfredzaamheid op het zelfde peil houden. (Alle acties worden door Marleen uitgevoerd). 7. Organisatie Het Nederlandse deel van de organisatie wordt gevormd door Stichting Onyame. Deze stichting houdt zich bezig met het verstrekken van voorlichting in Europa en het werven van de benodigde fondsen om de hulp in Ghana te kunnen bekostigen. Ook helpt Stichting Onyame vrijwilligers die zelf in Ghana aan de slag willen in onze projecten met de voorbereiding op hun reis naar Ghana. Het Ghanese deel van de organisatie wordt gevormd door de Foundation Onyame. Deze stichting houdt zich bezig met het hele scala van activiteiten dat komt kijken bij het verlenen van ontwikkelingshulp: het beoordelen van hulpaanvragen van de lokale bevolking, het opstellen van projectplannen en begrotingen ten behoeve van de verkrijging van de benodigde financiele middelen en het werven van fondsen in Ghana. Namens Foundation Onyame draagt de coördinator (Marleen van Asselt) zorg voor: het opzetten, begeleiden en superviseren van projecten, het verlenen van hulp binnen de projecten, het trainen van lokale medewerkers om de opgestarte projecten zelfstandig voort te zetten en het ondersteunen van Europese vrijwilligers die mee komen werken in de projecten. ONYAME Foundation Onyame (Ghana) Stichting Onyame NL bestuur bestuur coordinator marleen van Asselt projecten

10 Plan Foundation Onyame: Marleen onderzoekt de juridische consequenties van het in dienst komen van lokale medewerkers bij de Ghanese Foundation Onyame. Marleen onderzoekt of een auditrapport noodzakelijk is. Marleen gaat verder met het regelen van een vergunning om buitenlandse werknemers in dienst te nemen. Marleen kijkt na of de statuten actueel genoeg zijn. Bestuur in Nederland onderzoekt in het voorjaar 2014 of het voorstel van de tekenbevoegdheid in Ghana formeel kan. Het voorstel is: tekenbevoegdheid voor Marleen en Vida of Samsom (plv. voorzitter Ghanese Stichting. De vraag is of Marleen altijd moet mee tekenen (vanwege haar meer afwezigheid in Ghana). Verbeteren betrokkenheid en bereikbaarheid van de bestuursleden, alsook het nemen van eigen initiatieven. Marleen benadert in voorjaar 2014 nieuwe bestuursleden. Plan Stichting Onyame Invoeren van een centraal systeem van in- en verkoop van Ghanese artikelen. (2014) Werven van een deskundige op het gebied van PR. (2014) 8. Informatie en communicatie Onyame vindt het belangrijk om mensen in Europa te informeren en actief te betrekken bij het werk in Ghana. Zij wil hierbij ruimte geven voor de dialoog. Voor de informatie worden de volgende middelen gebruikt: Website: Onyame heeft een website waarop veel informatie over de organisatie en de projecten wordt gepresenteerd. Daarnaast is op de site een agenda te vinden van activiteiten die Onyame organiseert of waar Onyame vertegenwoordigd is en zijn er de nodige foto s te vinden. Facebook-account Onyame Ghana Hier worden de laatste nieuwtjes op vermeld en worden regelmatig foto s van projecten en activiteiten geplaatst. Nieuwsbrief Onyame geeft drie keer per jaar een nieuwsbrief uit, waarin het laatste nieuws over de projecten en organisatie wordt vermeld. De nieuwsbrief wordt verspreid onder sponsors, donateurs en andere belangstellenden. Presentaties en lezingen Regelmatig worden door Onyame presentaties en lezingen verzorgd aan groepen of verenigingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een PowerPoint presentatie en is er altijd ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Ook staat Onyame regelmatig op braderieën en jaarmarkten. Plan: werven van deskundigheid op gebied van PR (2014)

11 9. Werven en begeleiden van vrijwilligers Plan: een plan opstellen hoe wij om gaan met vrijwilligers om hiermee de potentiele vrijwilligers inzicht te geven in onze werkwijze. (voorjaar 2014) 10. Fondsenwerving Daar waar mogelijk worden subsidies aangevraagd. Bedrijven worden actief benaderd voor een financiële ondersteuning. Er is een vaste groep donateurs. Er zijn kerkelijke gemeenten die Onyame regelmatig een financiële bijdrage schenken. In Nederland worden lezingen en presentaties gegeven, wordt met een kraam op braderieen en jaarmarkten gestaan om bekendheid en fondsen te verkrijgen. Er worden handgemaakte artikelen uit Ghana verkocht. Plan: plan opstellen voor werving financiële middelen in de komende 5 jaar. (najaar 2014)

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

She Inspires We Invest. Get Involved!

She Inspires We Invest. Get Involved! Kate, de inspiratie en naamgeefster van Stichting Meet Kate She Inspires We Invest. Get Involved! Jaarverslag Stichting Meet Kate 2011 1 Soms ontmoet je iemand die je inspireert Iemand die je leven verandert

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten

Inhoudsopgave. Onderwijsprojecten Projectplan 2014 Inhoudsopgave Onderwijsprojecten 1. PO-01: Educatieprogramma 1.1 Algemeen p.06 1.2 Achtergrond p.06 1.3 Opzet project p.07 1.4 Begroting p.08 1.5 Huidige stand van zaken p.09 1.6 Projectactiviteiten

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG

INHOUDELIJK JAARVERSLAG Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax 013-5458499 Rabobank 16 24 46 659 Postbus 178 Tel. 013-580 12 11 K.v.K. 41

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Activiteitenverslag over de periode januari tot en met december 2014 Enschede, mei 2015

Jaarverslag 2014. Activiteitenverslag over de periode januari tot en met december 2014 Enschede, mei 2015 STICHTING LEERGELD ENSCHEDE Jaarverslag 2014 Activiteitenverslag over de periode januari tot en met december 2014 Enschede, mei 2015 Stichting Leergeld werkt in Enschede samen met het Jeugdsportfonds-

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Handboek voor Thuisfrontcommissies

Handboek voor Thuisfrontcommissies Handboek voor Thuisfrontcommissies Interserve Nederland 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Interserve en de zendende gemeente 5 1.1 Interserve bemiddelt en begeleidt 5 1.2 Zendende gemeente of thuisgemeente?

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA 2014 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING UMA

JAARVERSLAG STICHTING UMA JAARVERSLAG 2014 STICHTING UMA Inleiding Dit is het zesde jaarverslag van Stichting UMA (Utrechtse Missionaire Arbeid onder moslims). Op 20 januari 2009 is Stichting UMA opgericht door deputaten van het

Nadere informatie