Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011"

Transcriptie

1 Beleidsplan

2 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege het simpele feit dat er geen geld is voor een maaltijd! Dat kun u zich in Nederland toch niet voorstellen? In Zuid Afrika is het helaas aan de orde van de dag ondersteunt kinderen die met een lege maag naar school gaan en specifiek de kinderen die in een Township (sloppenwijk) wonen. Met een hongerig gevoel is het lastig om jezelf te concentreren op de lesstof en is het moeilijk om te leren. Onze stichting zamelt geld in om de kinderen voor schooltijd te voorzien van een gezond ontbijt waardoor zij zich volledig kunnen concentreren op de lessen. Kennis is immers de toekomst; met een goede educatie wordt de kans op een succesvolle toekomst enorm vergroot! Daarom vraagt om uw medewerking: Help ons mee om de kinderen van Zuid Afrika weer een toekomst te verschaffen! Door het beschikbaar stellen van voeding, kunnen we deze kinderen weer een kans geven. richt zich middels directe kleinschalige hulp in eerste instantie op de kansarme kinderen in de township Capricorn, aan de zuidkant van Kaapstad. Kerk in Capricorn (Kaapstad) waar ontbijt verspreid wordt

3 2. Inleiding Waar staat de Stichting voor? richt zich op kansarme kinderen uit de zogenaamde townships van Kaapstad. Deze kinderen hebben net als alle andere kinderen recht op voeding en scholing. Het bestuur bestaat uit een aantal enthousiaste mensen, die allemaal hun eigen persoonlijke redenen hebben om zich in te zetten voor kansarme kinderen. Een deel van het bestuur heeft een bezoek gebracht aan het project en meegewerkt om het project op te zetten en uit te bouwen. Wanneer je met eigen ogen hebt kunnen zien waar het echt om gaat, is de persoonlijke betrokkenheid groot. Wat maakt zo bijzonder? Het ontbijtprogramma in deze township bestaat sinds februari 2007 en is opgezet door Chris en Bonnie Biegnaar. Hun geloofsovertuiging heeft hen er toe gebracht om een tweetal dagen per week ontbijt te maken voor deze kansarme kinderen. Zij betaalden de kosten uit eigen zak, waardoor een substantieel deel van hun inkomen rechtstreeks ten goede kwam aan deze kinderen. Door de kleinschalige opzet en de persoonlijke betrokkenheid van het bestuur en de lokale organisatie, komt de volledige opbrengst ten goede aan het ontbijt. Van nabij gelegen scholen is al vernomen dat de cijfers van de kinderen toegenomen zijn, een indicatie dat ons project succesvol is.

4 3. Missie & Doelstellingen Onze missie Het bestrijden van hongersnood in de townships van Zuid Afrika en het verrichten van alle taken die daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. De tracht dit doel te bereiken door: Het ter plaatse beschikbaar stellen van maaltijden. Indien er meer middelen ter beschikking komen, zullen de projecten uitgebreid worden. Daarbij denken wij aan het beschikbaar stellen van beurzen ten behoeve van schoolgaande kinderen. Op deze manier bestrijden we de honger op de lange(re) termijn. Door hen te helpen aan goed onderwijs, neemt de kans op een goede toekomst toe. Op deze manier investeren we in hun toekomst met als doel de zogenaamde noodhulp in de vorm van maaltijden af te kunnen bouwen. 4. Ontbijtprogramma In februari 2007 zijn Chris en Bonnie Biegnaar gestart met het ontbijtprogramma in Capricorn. Uit eigen middelen betaalden zij het ontbijt voor circa 300 kinderen. Tweemaal per week staan zij voor dag en dauw op en maken gezonde, voedzame pap voor de kinderen. Samen met een aantal lokale vrijwilligers gaan ze voor schooltijd de pap uitdelen aan de kinderen. Zij mogen gebruik maken van het kerkgebouw van Sharon assembly of God, midden in de township Capricorn. Familie Biegnaar

5 In maart 2007 heeft de voorzitter een periode van 3 maanden in Kaapstad doorgebracht. Gedurende deze periode heeft zij zich ingezet als vrijwilliger op een school. Door het hoofd van de school is zij in contact gebracht met Chris en Bonnie Biegnaar. Na één bezoek aan het ontbijtprogramma was ook zij overstag en is zij zich in gaan zetten voor dit project. Gedurende haar verblijf in het voorjaar 2007 was dit m.n. door een persoonlijke inzet en het leveren van handjes tijdens de bestaande dagen. Na terugkeer in Nederland heeft dit echter ook een financieel karakter gekregen en is een start gemaakt met het inzamelen van gelden. Dit heeft eind 2007 geresulteerd in een extra dag ontbijt. Per saldo krijgen de kinderen nu 3x per week ontbijt (maandag, dinsdag en donderdag). Uiteraard hebben we de ambitie om dit verder uit te bouwen naar 4 of 5 dagen per week. Hiervoor zijn niet alleen financiële middelen nodig maar ook lokale handjes. Voor de huidige vrijwilligers wordt de belasting te groot en om afbreuk te voorkomen, zal gezocht moeten worden naar meerdere vrijwilligers, eventueel tegen een geringe vergoeding. 5. Organisatie Stichting De stichting is opgericht op 27 januari 2009 en gevestigd in de gemeente Valkenswaard. De bestuursleden hebben zitting voor onbepaalde tijd. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. De stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door de bestuursleden. Het eerste aantal bestuursleden is vastgesteld op 3 en tot eerste bestuurders zijn benoemd: - Katja van Driel; voorzitter - Niels van Schijndel; secretaris - Kim Wilbers-van Schaick Zillesen; penningmeester De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijkse bestuur. Het dagelijkse bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van de bestuursbesluiten. Het bestuur komt minimaal eenmaal per halfjaar bijeen voor een vergadering en voorts zo dikwijls als de voorzitter of minstens twee bestuursleden dit gewenst achten. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: - giften en donaties; - subsidies en sponsorgelden; - verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift en - overige baten. Over elk jaar zal een (financieel) jaarverslag worden opgesteld. Vrijwel 100% van de financiële middelen die tot op heden zijn ontvangen, zijn direct besteed aan ontbijt voor de kinderen. Incidentele opbrengsten worden op een reserveringsrekening geplaatst om continuïteit te kunnen waarborgen. Dit zal echter minimaal blijven.

6 De lokale vrijwilligers beschikken over een bankpas zodat zij rechtstreeks bedragen kunnen pinnen van de bankrekening. Dit om de kosten zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk kinderen te kunnen voorzien van eten. Ook de administratieve kosten van het beheer in Nederland worden zo minimaal mogelijk gehouden. Waar mogelijk worden sponsoren gezocht om de kosten op zich te nemen en worden bestaande netwerken ingezet. Indien het Bestuur een bezoek brengt aan het project, wordt dit niet ten laste van de Stichting gebracht maar nemen zij zelf de kosten voor hun rekening. Donateurs ondersteunen de financieel door eenmalige of periodieke bijdragen. Zij kunnen dit doen door (eenmalige) overboekingen of kunnen een doorlopende machtiging afgeven waarmee de stichting goedkeuring krijgt om maandelijks een bedrag te incasseren. 6. Communicatie Website Het gaat om een informatieve en moderne website. De nieuwe website (www.stichtingcapricorn.nl) zal een belangrijk communicatiekanaal worden voor de bestuursleden en de donateurs. Via de website wordt informatie materiaal ter beschikking gesteld in de vorm van een weblog, video en foto s. Vanuit het Bestuur zal minimaal eenmaal per kwartaal een update gestuurd worden naar de sponsoren. Dit zal zoveel mogelijk gerealiseerd worden via . Tevens zullen wij de lokale vrijwilligers in Zuid Afrika verzoeken om regelmatig een bericht te plaatsen op de internetsite.

7 7. Ontwikkelingen Korte termijn ( ) Fondsen werving: Omdat een relatief nieuwe stichting is, zal een groot deel van de initiële tijd gebruikt dienen te worden voor het opbouwen van een donateurbestand om een bepaalde continuïteit voor project te kunnen garanderen. Daarnaast zal er ook ruimte gemaakt kunnen worden om 1 of 2 keer per jaar een bepaalde actie op te zetten, met als doel zowel het vragen van aandacht voor het doel van de stichting, als het generen van extra giften ten behoeve van de continuïteit. Dit zal door het Bestuur nog verder uitgewerkt worden. Organisatie van de stichting: Alle facetten waar een organisatie als over dient te beschikken om op een goede manier ernaar te kunnen streven haar doelstellingen te bereiken, dienen op basis van eerste gebruikservaringen verfijnd en aangepast te worden. De Stichting stelt zich tot doel om gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen. Ontwikkeling op langere termijn ( ) Vanzelfsprekend streeft naar uitbereiding van de hulp; onze missie is immers het bestrijden van de hongersnood in Zuid Afrika en niet alleen in dit specifiek gebied. Vooralsnog richt de Stichting zich echter op continuatie van dit project en waar (financieel) mogelijk zal uitbreiding plaatsvinden.

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2014. Stichting Against Cancer

BELEIDSPLAN 2013-2014. Stichting Against Cancer BELEIDSPLAN 2013-2014 Stichting Against Cancer Stichting Against Cancer Ruimtesonde 9 3824 MZ Amersfoort KvK nummer: 08136739 Inhoudsopgave I. Inleiding 3 II. Beschrijving Against Cancer 4 Over Against

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel.

Jaarverslag 2013. Stichting Voedselbank Bevelanden. Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. Jaarverslag 2013 Stichting Voedselbank Bevelanden Stichting Voedselbank Bevelanden. Evertsenstraat 17 4461 XN Goes Tel. 06-40102513 E-mail: voedselbankgoes@zeelandnet.nl Website: www.voedselbankdebevelanden.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer

BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer BELEIDSPLAN 2015 2016 Stichting Against Cancer Stichting Against Cancer Ruimtesonde 9 3824 MZ Amersfoort KvK nummer: 08136739 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 3 II. Beschrijving Against Cancer 4 Over Against

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 1 JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3... 3 1. Doelstelling... 4 2. De Stichting...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014

Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014 Beleidsplan Stichting Docenten voor Afrika 2013-2014 Oprichting De Nederlandse Stichting Docenten voor Afrika is statutair gevestigd te Velsen, opgericht op 12 maart 2009. Registratie De stichting is ingeschreven

Nadere informatie

Beleidsplan Flame Foundation

Beleidsplan Flame Foundation Beleidsplan Flame Foundation Autheur: Bestuur Flame Foundation Revisie datum: 1-12-2018 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting The Flame Foundation. Het plan is opgesteld voor 5 jaar. Na deze

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2006 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie en doelstelling... 4 1.1 Missie... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Toetsingscriteria... 4 1.4 Middelen... 5 2. Organisatie...

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R.

Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. Bijlage 1 BELEIDSNOTA STICHTING VERVOER VOOR OUDEREN NOORDENVELD V.O.R. De beleidsnota t.b.v. de VOR bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Doelstelling 2. Realisatie 3. Organisatie 4. Financiën 1. Doelstelling

Nadere informatie

2014-2016. www.autisme-research.nl

2014-2016. www.autisme-research.nl 2014-2016 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat wordt verricht door het Autism Research Centre (ARC) van de

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven

Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven Deelnemersrichtlijnen: Experiment BewonersBedrijven LSA / Henk Cornelissen & Kristel Jeuring Januari 2014 Inhoudsopgave Deelnemersrichtlijnen Experiment BewonersBedrijven... 2 De principes... 2 De rechtsvorm...

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o.

Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Zoetermeer e.o. Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer 2015-2020 Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 2 1. Inleiding 3

Nadere informatie

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving

Projectplan. Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk. Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. CONCEPT Projectplan Herinrichting/renovatie Semsstraatkerk Semsstraatkerk Voor nu en in de toekomst in het midden van de samenleving De kerk aan de Semsstraat

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Beleidsplan. Versie november 2013

Beleidsplan. Versie november 2013 Beleidsplan Versie november 2013 Inhoudsopgave Kansarme kinderen beter laten horen, zien en spreken. Dát is wat we doen!... 3 1. Strategie... 4 1.1 Visie en koers... 4 1.1.1 Horen, zien en spreken... 4

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Beleidsplan 2011 2016

Beleidsplan 2011 2016 Beleidsplan 2011 2016 Voorwoord ACTAsia for Animals is in 2006 opgericht door ervaren dierenbeschermers met als belangrijkste doelstelling: het bevorderen van een duurzame en professionele dierenbeschermingsbeweging

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15.

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15. Beleidsplan 2012-2015 Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888 Rabobank Alkmaar 1394.15.211 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Doelstellingen van de

Nadere informatie