Jeugdcommissie Roda 71

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdcommissie 2008-2009. Roda 71"

Transcriptie

1 Jeugdcommissie Roda 71 1

2 Versie februari bijlage ouder jeugd dag toegevoegd Jeugdcommissie Roda 71 Wat zijn de functies binnen de jeugdcommissie ( JC ), en waar draagt de JC zorg voor? De commissie dient uit minimaal 4 leden te bestaan.de JC houdt 1 keer per 6 weken een vergadering. Vooraf wordt er een agenda samengesteld om de vergadering soepel te laten verlopen. Van elke vergadering wordt een notulen gemaakt en deze wordt verspreid onder de JC-leden en de leden van het algemeen bestuur.de volgende punten zijn de taken van de JC. 1. Voorzitter. 2. Contactpersoon naar spelers en ouders van de jeugd teams. 3. Schoolhandbal. 4. Notulist. 5. Indelen van scheidsrechters op thuis speeldagen. 6. Wedstrijdsecretariaat 7. Kantinebezetting bij veldthuiswedstrijden. 8. Contactpersoon jeugdtrainers. 9. Contactpersoon Technische commissie. 10. HARO 11. Organiseren van activiteiten Bijlage. 1. Organisatie ouder jeugd dag. 2

3 1. Voorzitter. De voorzitter JC is het contact naar het bestuur hij/zij is lid van het algemeen bestuur van Roda 71. Voor deze functie moet hij/zij minimaal eens in de 6 weken een bestuursvergadering bijwonen en daar de belangen van de JC behartigen. Binnen de JC zorgt hij/zij er voor dat er elke 6 weken een vergadering is en hier de lopende zaken worden besproken. Hij/zij coordineert en controleert alle lopende zaken binnen de commissie. Wanneer iets niet goed gaat of niet wordt gedaan dient hij/zij hier op in te springen door middel van het beter aansturen van de overige commissie leden. 2. Contactpersoon naar spelers en ouders. Tijdens het seizoen had ieder team een vast contactpersoon binnen de JC. Hier uit is gebleken dat het niet nodig is om voor ieder team een ander contactpersoon te hebben. De taak van de contactpersoon is aan het begin van het seizoen een teambespreking organiseren met de spelers, ouders en trainer. In deze bespreking een uitleg geven wat Roda van de ouders en spelers verwacht (o.a. draaien van kantinediensten, douchen na de wedstrijden, afbellen bij afwezigheid, beleid..enz.). Tijdens het seizoen blijf je van uit de JC het aanspreekpunt voor de ouders en spelers. Bij lange afwezigheid van een speler probeer je in contact met hem/haar te komen om te vragen wat er aan de hand is. Bij langdurige blessures een kaartje of een attentie vanuit de JC verzorgen. 3.Schoolhandbal Voor de schoolhandbal worden wij op 2 manieren benaderd,via Sport en Recreatie (S&R)of via Rotterdam United ( R.U). De laatste houdt zich bezig met de lekker fit scholen in Rotterdam.Dit zijn scholen waar extra veel aandacht aan sporten wordt besteed. S& R besteed zijn aandacht aan de overige scholen.beide groepen scholen kunnen intekenen als ze interesse hebben in deze handbal trainingen onder schooltijd. De vraag die vervolgens ons terecht komt is, of Roda 71 de naschoolse verdiepings -lessen in kan vullen.dit houdt in dat de S&R of RU onder schooltijd 3 á 4 handbaltrainingen geeft. Wij geven dan 3 trainingen op een locatie vlak bij de betreffende school na schooltijd, om op deze manier een doorstroming naar onze vereniging te bewerkstelligen. Via S&R worden de materialen verzorgd via R.U maken wij gebruik van ons eigen materiaal. Ons doelgebied is gemeente Alexander. De vraag om deze verdiepingslessen te geven is per schooljaar erg wisselend. Na de verdiepingslessen mogen de kinderen 3 keer vrijblijvend op de vereniging meetrainen om te kunnen of deze sport wat voor hun is. Ook wordt onze hulp gevraagd bij het schoolhandbal toernooi dit vindt 1 keer per jaar plaats op ons veld zodat schoolteams zich kunnen plaatsen voor de grote finale in Ahoy,ieder jaar in juni.s&r regelt het speelschema en wij stellen de locatie beschikbaar en zorgen voor de scheidsrechters.dit is altijd een leuk en druk bezocht toernooi. Kortom : Een erg leuke taak om het handbalplezier over te brengen op schoolkinderen en op die manier te proberen het leden aantal te vergroten. 3

4 4.Scheidsrechtersindeling Je draagt zorg dat bij elke thuiswedstrijd van alle teams een scheidsrechter aanwezig is. Bij de mini s, D-jeugd en C-jeugd is dit een scheidsrechter vanuit Roda. Bij de B-jeugd wedstrijden zijn dit aangewezen scheidsrechters vanuit het NHV. Alleen de wedstrijden van de B-jeugd die buitenmededingen worden gespeeld dien je ook te voorzien van een Roda scheidsrechter (thuisfluiter). Het kan ook gebeuren dat een aangewezen scheidsrechter afbeld, dan krijg jij dit door vanuit het NHV en dien je hier ook een thuisfluiter voor in te zetten. Om deze taak iets te vereenvoudigen moeten we binnen Roda inventariseren wie er bereid is om een jeugwedstrijd te fluiten en hier een lijst van maken. 5. Notulist De notulist moet van ieder JC-vergadering een notulen maken met actielijst en deze versturen naar alle JC- en bestuursleden. Na het verspreiden dient hij/zij er zorg voor te dragen dat de punten van de aktie lijst worden afgemeld wanneer deze gereed zijn. Wanneer er geen punten worden afgemeld stuurt de notulist een herinnering naar de betreffende persoon. 6.Wedstrijdsecretariaat Je verzorgt in overleg met de trainers de teamindeling voor alle teams. Dit gebeurt altijd aan het einde van een seizoen en geef je de opgave voor het volgende seizoen. Deze indeling wordt bij de verenigings gegevens gevoegd en deze worden door het bestuur aan het NHV overhandigd. Wanneer er een speler is waar Roda van vindt dat hij/zij nog niet aan een overstap naar een ander team toe is, of als we geen team hebben voor de leeftijdsgroep van deze speler moet je een dispensatie aanvraag in dienen bij het NHV. Je onderhoud het contact met het wedstrijdsecretariaat van het NHV. Wanneer er wijzigingen in het wedstrijdprogramma zijn krijg jij een mail vanuit het NHV. Deze wijziging geef je door aan de coach van het betreffende team en de webmaster van Roda zodat hij het programma op de site kan aanpassen. Als een wedstrijd van een team van Roda, door omstandigheden niet door kan gaan meld je dit bij het NHV en bij het wedstrijdsecretariaat van de tegenstander. 7.Kantinebezetting De kantinebezetting tijdens de wedstrijden in het veldseizoen voor de jeugd. Wanneer we via de bond de thuiswedstrijden binnen krijgen moet er een planning gemaakt worden van de kantinediensten. Deze diensten worden gepland door iemand van de J.C. Het is de bedoeling dat ouders of verzorgers op toerbeurt deze diensten draaien. 4

5 Er wordt bij deze planning rekening gehouden met: Tijdens de wedstrijd van hun eigen kind(eren) worden de ouders niet ingepland De kantinedienst is voor of aansluitend aan de wedstrijd van hun kind. De duur is 1 uur De ervaring van de ouders. Onervaren ouders worden ingepland met ervaren ouders De ouders worden niet meerdere zaterdagen achterelkaar ingedeeld, maar het wordt verdeeld over het seizoen. De religie van sommige ouders. Ouders die moeite hebben met alcohol schenken, worden in de ochtend ingedeeld. Een coach van een team wordt niet ingedeeld voor kantinediensten. De J.C. leden worden zo min mogelijk ingedeeld voor kantinediensten ( uit ervaring blijkt dat de leden vaak invallen als een ouder niet komt opdagen voor een kantinedienst) Als de planning is gemaakt wordt deze verzonden naar de webmaster en naar de redactie van de roddel. Om te zorgen dat iedere ouder weet dat zij een kantinedienst moet draaien wordt er via mail of briefjes de kantinedienst doorgegeven. Tijdens de thuiswedstrijden hangt er achter de bar, een lijst met de kantinediensten van die dag Aan het begin van het seizoen wordt er via de website en/of de roddel aan de ouders duidelijk gemaakt dat er weer gestart gaat worden met de kantinediensten. Hierin staat ook dat als een ouder niet kan zij zelf hun dienst moeten ruilen.( zie bijlage) Het openen en sluiten van de kantine gebeurd door iemand van de J.C. Naar mijn idee heeft is de persoon die het rooster van de kantinediensten maakt, hier tijdens het veldseizoen bij elkaar 1,5 uur in de 3 weken meebezig 8.Contactpersoon jeugdtrainers De JC organiseert ongeveer 4 keer per jaar een trainersbijeenkomst om te bespreken wat er voor problemen zijn of wat er goed gaat. Hierdoor kunnen alle trainers van elkaar leren. In deze besprekingen bepalen we ook de speelstijl van de Roda-jeugd. Welk verdedigingssysteem en wat gaan we aanvallend spelen. Wanneer er een trainer problemen hebt met trainingen probeer je hem/haar hier in te begeleiden. Ook nieuwe trainer moeten worden begeleid dit kan je zelf doen of een nieuwe trainer koppelen aan een ervaren trainer. Aan het begin van het seizoen deel je samen met de trainers de trainingstijden in voor het veld seizoen en het zaalseizoen 9.Contactpersoon technisch commissie Je bent het aanspreekpunt voor vragen vanuit de technische commissie. Wanneer er spelers vanuit de jeugd mee moeten spelen bij de A-jeugd worden er met jou erbij afspraken gemaakt. Deze afspraken moeten bekend zijn bij de trainers van de B-jeugd en de A-jeugd groep en bij de technischecommissie. 5

6 Wanneer er spelers het volgende seizoen over moeten proberen afspraken te maken met de speler en de trainers over eventueel meetrainen bij de nieuwe groep zodat de overgang wat vloeiender en minder spannend verloopt.?????????????????????. 10.HARO 11.Organisatie van activiteiten Eigenlijk moet dit een aparte commissie zijn maar door te weinig vrijwilligers is deze taak bij de JC terecht gekomen. Er zijn overigens wel een aantal ouders die eens per jaar bij een activiteit willen helpen met de organisatie. Er zijn de afgelopen jaren een aantal terug kerende activiteiten geweest. Deze zijn zo succesvol dat we hier zeker mee door moeten gaan. Kamp Ouder-jeugd dag (bijlage 1) Nieuwjaarsbuffet Laatste training van het seizoen pannenkoeken eten Door de ervaringen van de afgelopen jaren zijn er van deze activiteiten draaiboeken zodat de organisatie wat makkelijker is. Wij hopen hierbij meer duidelijkheid te hebben gegeven over de functie van de Jeugdcommissie van Roda 71. Wanneer u interesse hebt om een functie binnen de JC te vervullen of interesse heeft in een ondersteuning voor één van de taken van de JC laat ons dat dan weten. Ook kunt u altijd met vragen over de Roda 71 jeugd bij ons terecht. Jeugdcommissie

7 Bijlage 1. Draaiboek Ouder-Jeugddag

8 Juhi Saxena, februari 2008 Inhoudsopgave 1. Doel Ouder-Jeugddag 2. Programma Ouder-Jeugddag 3. Schema te regelen zaken Bijlagen: - Voorbeeldtekst voor aankondiging op website - Voorbeeld activiteitenkaart - Voorbeeld inschrijflijst wedstrijden - Overzicht eten Ouder-Jeugddag Overzicht spelletjes Ouder-Jeugddag Verslag Ouder-Jeugddag

9 1.Doel Ouder-Jeugddag De Ouder-Jeugddag wordt 1 keer per jaar georganiseerd, in mei. Het doel van de dag is middels een gezellige familiedag vol activiteiten, lekker eten en spannende wedstrijden de onderlinge saamhorigheid en dus het clubgevoel te bevorderen. Bijkomend belangrijk doel is om de opbrengst van de dag ten goede te laten komen aan de club. 2.Programma Ouder-Jeugddag Reguliere wedstrijden jeugd Doorlopende verkoop van eten en drinken (meeste gemaakt door Roda leden en ouders) Speciaal voor kinderen: verkoop van ter plaatse bereide pannenkoeken Spelletjes voor de jeugd (bij mooi weer combinatie van buiten en in kantine en bij koud weer in kantine) Grabbelton voor kinderen Knikkers raden voor kinderen en volwassenen Wedstrijden voor ouders en Roda volwassenen Loterij voor kinderen en volwassenen Schema te regelen zaken No Activiteit Verantwoor Delijk Deadline gereed OPSTART Datum Ouder-Jeugdag vaststellen Jeugdcie Eind jan Werkgroep formeren Juhi Begin feb Aankondiging website naar webmaster sturen Juhi Feb Aankondiging in kantine hangen Intekenlijst wedstrijden in kantine hangen Dagindeling vaststellen Werkgroep Feb Benodigd eten vaststellen Werkgroep Budget voor eten vaststellen Werkgroep Gereed Bijzonderheden ETEN Mensen vragen om eten te maken Mensen vragen lekkers te sponsoren en regelen Sponsoring pannenkoeken, ontbijtkoek, soepkommen Slager vragen sponsoring soep of gehaktballen Sponsoring ananas Sponsoring 2 stokbroden? Sandra s moeder vragen pannenkoeken te bakken Fornuis en gasbom voor pannenkoeken regelen Sandra ja 9

10 Bordjes, bestek, servetten, bekers kopen Schema kantinedienst maken Mensen kantinedienst vragen en instrueren Verkoopprijs eten vaststellen Carla Carla Werkgroep SPELLETJES VOOR JEUGD Spelletjes vaststellen Werkgroep Nagaan of Sport en Recreatie iets heeft voor ons om te huren: Fiona heeft folder Materiaal regelen Mensen regelen Activiteitenkaart maken en printen WEDSTRIJDEN Wedstrijdschema maken Scheidsrechters regelen Shirtjes voor ouders opzoeken LOTERIJ Verkoopprijs lootjes, grabbelton, knikkers raden vaststellen Grabbelton klaarmaken Knikkerpot klaarmaken Prijzen regelen via leden Sponsoring prijzen regelen via Ophoff Enveloppen met 2 lootjes klaarmaken Bepalen wie loterij gaat hosten Carla Rosita? Carla Werkgroep Carla Carla Carla FOTO s Erik vragen foto s te maken en verslag Carla ja VERSIERING Slingers en ballonnen regelen AVOND VANTEVOREN/ OCHTEND O-J DAG Kantine versieren (slingers en ballonnen) Prijzentafel inrichten Prijzen klaarleggen Lootjes op prijzen plakken Enveloppen klaarleggen Reuzenrad klaarleggen Grabbelton klaarleggen Knikkerpot klaarleggen Keuken klaarmaken Materiaal voor pannenkoeken bakken klaarleggen Spelletjes klaarleggen Activiteitenkaarten klaarleggen Spullen voor wedstrijden klaarleggen Carla Carla 10

11 Bijlagen - Voorbeeldtekst voor aankondiging op website - Voorbeeld activiteitenkaart - Voorbeeld inschrijflijst wedstrijden - Overzicht eten Ouder-Jeugddag Overzicht spelletjes Ouder-Jeugddag Verslag Ouder-Jeugddag

12 Voorbeeldtekst aankondiging op website Noteer in je agenda: zaterdag 17 mei Ouder-Jeugddag! Na het grote succes van vorig jaar willen we ook dit jaar weer een Ouder-Jeugddag organiseren. Wat is de Ouder-Jeugddag? Een gezellige familiedag vol met activiteiten, een loterij, lekker eten en natuurlijk spetterende wedstrijden tussen ouders en de jeugd! Het geld dat die dag opbrengt komt ten goede van Roda. Wat kun je die dag verwachten? Lekkere pannenkoeken, exotische broodjes, Broodje Bal, vers fruit, nog meer eten, schminken, knutselen, oud Hollandse spelletjes, grabbelton, leuke prijzen te winnen in de loterij, zinderende wedstrijden en natuurlijk een hoop gezelligheid en clubgevoel! Wat vragen wij aan jou/ je ouders? > Schrijf je in voor de wedstrijden: dat kun je doen op de inschrijflijst in de kantine van Roda die binnenkort zal worden opgehangen. > Wil je een bijdrage leveren aan het maken van eten of iets lekker (cake bijvoorbeeld), heel graag!!!! Meld je bij.. ( ) > Wij op zoek naar mensen/bedrijven die leuke geschenkjes hebben voor de loterij. Meld je bij.. (..) > Kom op 17 mei en doe mee! Heb je vragen, spreek ons aan of mail naar een van bovengenoemde adressen. Groeten van de Werkgroep Ouder-Jeugddag 2008, Carla Kroon Juhi Saxena

13 Voorbeeld activiteitenkaart Schminken Knutselen Zaklopen Koekhappen Touwtrekken Ballen gooien Aardappelrace 13

14 Voorbeeld inschrijflijst wedstrijden Beste ouders/verzorgers, Op 12 mei is er weer een ouder-jeugd dag. Net als verleden jaar zijn er weer veel leuke dingen te doen zoals : grabbelton, loterij, andere spelletjes. Ook zijn er weer allemaal lekkere dingen te eten. Maar natuurlijk vergeten we de wedstrijden tussen de ouders en kinderen niet. Om iedereen de tijd te geven zich lichamelijk en geestelijk voor te bereiden op deze spannende strijd en alvast wat teamspirit op te bouwen met de andere teamlid-ouders, willen we graag weten wie het aan durft om de strijd aan te gaan in een handbalwedstrijd kinderen tegen de ouders. Schrijf in de onderstaande kolom je naam en het team waar je dochter of zoon in speelt De J.C. Naam ouder/verzorger Kees van der Schee Ron Ouwens Floor de Rooij Boudewijn Ligterink Miranda Ligterink Connie Kemp Marcel Delmee Marijke Delmee Tamar Yifra Freddie Hennep Thomas Arts Inge Arts Arno Schelling Wim Noordijk Team waar kind in speelt MB MB MB MB/JB MB/JB MB MB MB MB JB JB JB MB MB Overzicht eten Ouder-Jeugddag

15 Wat Hoeveelheid Wie Surinaams broodje Bakkeljauw Natascha Nooitmeer (moeder Sharon) Stokbrood kipsate Hellen Drenthe (moeder Jhannemay) Quiche Anna Suur (moeder Noella) Pitabroodje Tandoori Kip 50 Juhi Saxena (moeder Ishani) Broodje Bal Gesponsord door slagerij Rien Bezooien Ananas Gesponsord door.. Cakejes Gesponsord door Marjolijn (moeder Indra) Overzicht spelletjes Ouder-Jeugddag 2007 Wat Begeleider Benodigdheden Schminken Knutselen Zaklopen Zakken Koekhappen Ontbijtkoek, touw Touwtrekken Touw Ballengooien Blikjes, balletjes Aardappelrace Aardappelen, lepels Sjoelbak Sjoelbak van Sandra Voor het knutselgebeuren: Marion Noordijk (moeder Maegan MB), moeder van Marella... moeder Florianne Breukhoven (Djeugd) 15

16 Verslag Ouder-Jeugddag 2007 Jeugd-ouderdag een succes! Wederom een spetterend evenement heeft zich afgespeeld op het Roda-terrein. De Jeugd-ouderdag, de dag waar de jeugd lang naar uit heeft gekeken om eindelijk eens duidelijk te maken aan de ouders wat handbal is. Maar niet alleen handbal hield ze bezig, er waren nog vele activiteiten naast de jeugd-ouder wedstrijden. Schmink bijvoorbeeld. Er liepen wat kunstige creaties op het veld. En het was druk in de keuken! Gelukkig is de schmink dit jaar niet gesponsord door Flexa Hoogglans, anders kunnen we nog lang nagenieten van deze creaties. (Welke op het moment van dit schrijven wel weer vervaagd zijn onder de douche...) Ook het Oud Hollandsch Koekhappen had een gretige afname. Tezamen met knutselen, grabbelton en een altijd-prijs-loting, zorgde dit vanaf de ochtend al voor de nodige entertainment. En het was druk in de keuken! Tja, druk in de keuken dus. Want al de hele tijd waren de dames in de weer om voor een zeer aantrekkelijke prijs culinaire hoogstandjes te presenteren. Balletjes gehakt met Surinaamse pindasaus, Bakkeljauw, een Surinaams broodje vis, Een lekkere pita met kip tandoori, pannenkoeken. Genoeg om de dag door te komen. Na een eigen uitvoerige test, is gebleken dat het zeer smakelijk was. De foto van één van de slachtoffers brengt het bewijs. Terwijl er in de ochtend en in het begin van de middag nog normale competitiewedstrijden werden gespeeld, waren al de reeds uitgespeelde jeugdleden ongeduldig aan het wachten op het hoogtepunt: de jeugd-ouder wedstrijden. 16

17 "The Battle of the Year" "We maken je in" En "volgende week heb je straftraining!" was dan mijn antwoord op deze provocerende leuzen waar je als ouder onder gebukt moest gaan voor de eerste "Death Match" volgens een enkeling. En wat bleek... De ettertjes wonnen nog ook! Ondank de diverse pogingen om de C-mix letterlijk van het veld te lopen, of liever nog onder het teer te stoppen, de bengels bleven maar energiek en onuitputtelijk. Om uiteindelijk op een vreselijke manier te zegevieren met hun overwinning van 8-7 op hun zo lieve zorgzame ouders die maar probeerden om de C-tjes maar niet te overlopen op volle kracht. Op dat zorgzame kom ik straks nog even terug, dus C-Mix, even verder lezen! Grrr!!! Na deze,... nou ja laten we het bovenstaande maar vergeten. Meiden B dan maar, dat heeft zijn tijd dan wel gehad. Nog even en ze kunnen rentenieren (denken ze). Dat was zo'n beetje de instelling van de wedstrijd. "Die pakken we wel even, die ouwetjes!" Tjongejonge, wat zaten zij er naast zeg. Wat waren die ouders fanatiek! Het was dan ook een hele vreemde situatie om enerzijds te zien hoe diverse vaders werkelijk nog een schrikbewind voeren en dit publiekelijk lieten zien en hoe anderzijds (potjandorie!!! Daar had ik nou een foto van moeten nemen!!!) iemand van de Meiden B op ongelofelijke wijze een bal over de zijlijn laat gaan omdat haar nagels schijnbaar vuil waren of wellicht de nagellak niet meer egaal was verdeeld... De foto hier bewijst dan ook maar welke wraakzuchtige neigingen je moet doorstaan als Meiden B. Dames, luister goed naar Jeroen tijdens de training en volgend jaar hebben jullie genoeg kunde in huis om voor eens en altijd wraak terug te nemen op jullie ouders! Klik hier voor Stichting Correlatie... 17

18 Na zo'n bezoekje bij Correlatie vind je waarschijnlijk wel de kracht om volgende keer korte metten te maken met je ouders! Tja, na deze spannende wedstrijd kwam de beurt aan de Jongens B. En daar valt nog wel even wat over te schrijven. Ookal lijken de gemoederen, het ouderlijk gezag, de emoties en onderlinge verstandshouding veel op de beladen wedstrijd van de Meiden B, toch moet gezegd worden dat Jongens B zich kranig heeft geweerd tegen de overmacht waarbij zelfs een spelend lid van de Heren Regionaal en een ex-lid daarvan aanwezig waren. En met wat voor een agressie. Justin werd gewoon open en bloot in zijn oog geprikt, leden van HR2 hadden totaal geen medelijden met de ad interim keeper van JB (ik had beter gewoon foto's kunnen blijven maken...) en boven dat alles blijkt dat de ouders werkelijk nooit zover waren gekomen als deze storende elementen niet aanwezig waren geweest! Jammer jongens... Volgend jaar ook voor jullie de kans op PAYBACK! Dus luister goed bij de trainingen naar Rosita en wellicht komt het nog goed. Okee, dan nu nog even een momentje voor onze C-Mix. Heb je het stukje van Meiden B en Jongens B gelezen? Maak je borst maar nat. Ooit zit jij in B en dan zul je zien dat je ouders NO MERCY / GEEN MEELIJ tonen. En je ouders hebben over het algemeen engelengeduld. Je bent sneller in een B-team dan je denkt... Na nog een aantal wedstrijden tussen ouders onderling, was het gedaan met de conditionele uitputtingslag voor sommigen. Daar waar anderen waarschijnlijk nu nog hadden willen doorspelen met het o zo verslavende spelletje handbal, was het uiteindelijk toch tijd voor de tombola en de doos. De hoofdprijs van de tombola, een fotoprinter, is gewonnen door Henk. Onze talentvolle vader van Lisa (C-mix) die ik bij deze nog steeds uitnodig om eens mee te trainen! De doos, het raden van het gewicht, werd na een gelijke stand alsnog gewonnen door de moeder van Ivar (JB), maar eigenlijk moeten we hier zeggen zijn vader. Na het direct goed raden van de inhoud van de doos mocht hij deze in ontvangst nemen. Proficiat aan beiden! Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van deze heerlijke dag (ik heb het goede weer besteld in verband met het maken van de foto's) en hoop dat we volgend jaar weer mogen genieten van zo'n spetterende Jeugd-ouderdag. Dank aan allen die dit georganiseerd hebben! O ja, zeker niet onbelangrijk! Klik hier voor de foto's in onze fotogallerij! Of klik hier voor de diashow! De Roda reporter 18

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal,

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal, Uitgeest, 18 augustus 2014 Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP Beste allemaal, Het nieuwe basketbalseizoen staat weer voor de deur en daar hebben we natuurlijk allemaal erg veel zin in. Zoals

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

LEUSDER HANDBAL VERENIGING

LEUSDER HANDBAL VERENIGING Ja, ik wil graag lid worden van de Leusder Handbal Vereniging en lever dit formulier voorzien van één recente pasfoto (digitale pasfoto mag ook via e-mail), de incassomachtiging (p2) en de vrijwilligersinventarisatie

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL. Versie 15112012. O.Roukens. Algemeen

BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL. Versie 15112012. O.Roukens. Algemeen 1 BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL Versie 15112012 O.Roukens Algemeen In dit document worden taken en verantwoordelijkheden van de jeugdcommissie van de afdeling handbal van Avanti Wilskracht vastgelegd.

Nadere informatie

Met sportieve groeten, Bestuur HV Maasgouw

Met sportieve groeten, Bestuur HV Maasgouw Beste leden en ouders / verzorgers van jeugdleden van Handbal Vereniging Maasgouw. Het nieuwe seizoen staat binnenkort weer voor de deur en dat betekent actie!!! Zoals afgesproken op de ALV van 25-11-2012

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 We kunnen terug kijken op een geslaagd seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten bestuurlijk gezien hebben we vooruitgang geboekt maar

Nadere informatie

informatie voor jou...

informatie voor jou... informatie voor jou... hockey vereniging de westerduiven met elkaar! Welkom bij hockeyvereniging Westerduiven Hockey is een echte teamsport. Je gaat met elkaar voor het beste resultaat. Gedreven en met

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Nummer 18 29-01-2008 mag nu op het podium staan. Nog spannender wordt het doordat Spanje eindelijk Hongarije van plek 1 heeft gekregen. Weet Hongarije zich volgende week toch

Nadere informatie

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl. Informatie voor nieuwe jeugdleden

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl. Informatie voor nieuwe jeugdleden Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl Informatie voor nieuwe jeugdleden JTC IJsselvogels jtc@ijsselvogels.nl December 2008 Korfballen bij IJsselvogels: echt

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie ON DE NIEUWSBRIEF VAN DE GEZELLIGSTE VERENIGING VAN AMERSFOORT NOORD EN OMSTREKEN Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie 2. Vanuit de jeugdcommissie a. Trainers bedankt b. Hoe gaan we met elkaar om

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

Zaalhockey 2015-2016. Coach avond junioren Woensdag 4 november 2015

Zaalhockey 2015-2016. Coach avond junioren Woensdag 4 november 2015 Zaalhockey 2015-2016 Coach avond junioren Woensdag 4 november 2015 Agenda 20.00 uur Opening - Opzet Zaalhockey 2015-2016 - CompeEEe - CompeEEe organisaee - Weekendtrainingen 20.45 uur Zaalhockey regels

Nadere informatie

Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de eenentwintigste muis van het hockeyseizoen 2011-2012. In deze muis : Zaterdag 3 maart 2012

Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de eenentwintigste muis van het hockeyseizoen 2011-2012. In deze muis : Zaterdag 3 maart 2012 De Muis Dan ben je altijd op de hoogte! Seizoen 2011-2012 Nummer 21 www.hcliempde.nl Hierbij de eenentwintigste muis van het hockeyseizoen 2011-2012. In deze muis : Hockeyclinic op zaterdag 3 maart 2012

Nadere informatie

WELKOMSTBOEKJE JONGSTE JEUGD

WELKOMSTBOEKJE JONGSTE JEUGD Copyright 2017 - HBS - Niets uit dit document mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming. WELKOMSTBOEKJE

Nadere informatie

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015

Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Introductiegids voor nieuwe jeugdleden en hun ouders Seizoen 2014/2015 Door: Jeugdbestuur Voor: alle (nieuwe) jeugdleden 1 Uitgave: september 2014 Voorwoord Deze introductiegids is bedoeld om alle jeugdleden

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO

Volleybal Vereniging A.S.S.V. Urbanus Sinds 21 augustus INFO ACTUEEL Zo eindelijk hebben jullie weer een voor jullie. Het bestuur heeft 3x vergaderd. En dan werd er o.a. gevraagd of mijn email adres het niet deed, maar sorry het ontbrak mij even aan de tijd. Let

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Voorzitter van de technische commissie Leiding geven aan de technische commissie. Functieomschrijvingen Lid van het bestuur. Dus mede verantwoordelijk voor algemene gang van zaken. De voorzitter van de

Nadere informatie

Handbalvereniging The Flyers

Handbalvereniging The Flyers Beste jongens, meisjes en begeleiders, Wij heten jullie allemaal van harte welkom op het 35 ste Wijchense Schoolhandbaltoernooi! Dit jaar doen er 60 teams mee van basisscholen uit de gemeente Wijchen.

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

MEPPELER HOCKEY VERENIGING

MEPPELER HOCKEY VERENIGING Nieuwsbrief mei Het schiet al weer aardig op met het seizoen. Voor een paar teams (o.a. dames 1) breekt een cruciale fase aan in de competitie. Kampioen of niet?? Natuurlijk kijken we met z n allen ook

Nadere informatie

Hier is de vierde nieuwsbrief van Hockeyclub Oude IJsselstreek, de laatste van dit seizoen.

Hier is de vierde nieuwsbrief van Hockeyclub Oude IJsselstreek, de laatste van dit seizoen. Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 4, juli 2012 Voor iedereen die ons een warm hart toedraagt. Hier is de vierde nieuwsbrief van Hockeyclub Oude IJsselstreek, de laatste van dit seizoen. Veel leesplezier en een

Nadere informatie

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan.

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Club- en gedragsregels van CARTOUCHE Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Bij die sportiviteit, gezelligheid en prestatie hoort voor een belangrijk

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers mede te ondertekenen. Lidnummer: Naam: Voorna(a)m(en): Tussenvoegsel: Straat: Huisnummer: Postcode:

Nadere informatie

Beste ouders en verzorgers,

Beste ouders en verzorgers, Beste ouders en verzorgers, Kijk ook op onze website: www.roomburg.nl ts Kijk ook op Binnenkort onze website: ook op www.roomburg.nl Twitter Binnenkort ook op Twitter ROOMBURG NIEUWSBRIEF Jongste Jeugd

Nadere informatie

Volleybalvereniging AMstelveen

Volleybalvereniging AMstelveen Nieuwsbrief Jaargang: 2, Nr. 28 De week van: 10 t/m 17 maart 2013 De Nieuwsbrief verschijnt (bijna) elke week en wordt gestuurd naar (jeugd)leden die competitie spelen en ouders van jeugdleden. Wil je

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

Leuk dat je de wedstrijden van JO11 en JO9 wilt fluiten, daar zijn we zeer blij om. Namens het bestuur van KSV alvast bedankt daarvoor.

Leuk dat je de wedstrijden van JO11 en JO9 wilt fluiten, daar zijn we zeer blij om. Namens het bestuur van KSV alvast bedankt daarvoor. Beste scheidsrechter, Leuk dat je de wedstrijden van JO11 en JO9 wilt fluiten, daar zijn we zeer blij om. Namens het bestuur van KSV alvast bedankt daarvoor. Rooster Het rooster wanneer jullie mogen fluiten

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

LEUSDER HANDBAL VERENIGING

LEUSDER HANDBAL VERENIGING Ja, ik wil graag lid worden van de Leusder Handbal Vereniging en lever dit formulier voorzien van één recente pasfoto (digitale pasfoto mag ook via e-mail), de incassomachtiging (p2) en de vrijwilligersinventarisatie

Nadere informatie

Voor de Jongste Jeugd van Hockeyclub Hisalis. Maart 2006 Anniek de Jong

Voor de Jongste Jeugd van Hockeyclub Hisalis. Maart 2006 Anniek de Jong Voor de Jongste Jeugd van Hockeyclub Hisalis Maart 2006 Anniek de Jong 1 Hockey is een teamsport. Dat betekent dat je in het hockey er nooit alleen voor staat. Een teamsport betekent: Je samen inzetten

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

Invulling Commissies HRC 14

Invulling Commissies HRC 14 Invulling Commissies HRC 14 Naast het gebruikelijke hoofdbestuur hebben we ervoor gekozen om de structuur van voetbalvereniging HRC 14 op te bouwen uit een aantal commissies. Het hoofdbestuur is verantwoordelijk

Nadere informatie

Wedstrijdboekje KV De Geuzen Versie: 1.2 Datum: 15 april 2014 1

Wedstrijdboekje KV De Geuzen Versie: 1.2 Datum: 15 april 2014 1 Wedstrijdboekje KV De Geuzen Versie: 1.2 Datum: 15 april 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Hoe gaat zo n wedstrijd in zijn werk... 3 3. Aan welke wedstrijden kun je meedoen?... 3 4. Categorieën

Nadere informatie

Arbitragebeleid MHC Made 2014

Arbitragebeleid MHC Made 2014 Arbitragebeleid MHC Made 2014 Geen wedstrijd zonder scheidsrechters, daar zijn we ons allemaal van bewust. Helaas is op dit moment de verdeling tussen jeugdleden en volwassenenleden binnen MHC Made onevenredig.

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Kerstvakantie 2015. BSO De Spreng

Kerstvakantie 2015. BSO De Spreng Kerstvakantie 2015 BSO De Spreng Maandag 21 december 2015 De kinderen waren vanmorgen flink aan het knutselen. Papieren bordjes versieren met glitters, stiften en plakfiguren. Ze maakte er schilderijtjes

Nadere informatie

BELANGRIJK: de leiders halen s ochtends de kas en sleutels. Dat voorkomt misverstanden.

BELANGRIJK: de leiders halen s ochtends de kas en sleutels. Dat voorkomt misverstanden. Beste ouders en leiders van onze jeudgteams, Zoals jullie weten verzorgen de ouders en leiders van de jeugdteams (roulerend) het ochtendleiderschap en dat alles rondom de jeugdwedstrijden goed verloopt.

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken Handbal Ik hou mijn spreekbeurt over handbal omdat ik zelf aan deze sport doe en ik het een mooie sport vind. Ik ga het vandaag hebben over wat handbal precies inhoudt, de leeftijdsindeling, de wedstrijden,

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Dan ben je altijd op de hoogte!

Dan ben je altijd op de hoogte! De Muis www.hcliempde.nl Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de drieëntwintigste muis van het hockeyseizoen 2012-2013. In deze muis : 115 jaar KNHB Dames 2 : zaalkampioen! DWF = Digitaal Wedstrijd

Nadere informatie

Bijeenkomst jeugdleiders en trainers

Bijeenkomst jeugdleiders en trainers Bijeenkomst jeugdleiders en trainers Agenda Introductie Organisatie jeugd Project Samen Scoren Taken begeleiding Basis teamafspraken Afgelastingen Vergoedingsregeling trainers Accommodatiebeheer Van alles

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Dan ben je altijd op de hoogte! Enkele tips en aandachtspunten kleine moeite. groot plezier!

Dan ben je altijd op de hoogte! Enkele tips en aandachtspunten kleine moeite. groot plezier! De Muis www.hcliempde.nl Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de derde muis van het hockeyseizoen 2013-2014. In deze muis : tips en aandachtspunten voor sluiting kantine belangrijke en noodzakelijke

Nadere informatie

De aftrap informatieavond voor jeugdspelers, ouders, trainer(s) en leider(s)-

De aftrap informatieavond voor jeugdspelers, ouders, trainer(s) en leider(s)- De aftrap informatieavond voor jeugdspelers, ouders, trainer(s) en leider(s)- Wanneer Waar Waarom : Aan het begin van elk voetbalseizoen : Eén van de vergaderruimtes (te coördineren door.. om te voorkomen

Nadere informatie

Informatiefolder. Jeugdbeleid. Volleybalvereniging De Meeuwen Zuidhorn

Informatiefolder. Jeugdbeleid. Volleybalvereniging De Meeuwen Zuidhorn Informatiefolder Jeugdbeleid Volleybalvereniging De Meeuwen Zuidhorn De Meeuwen Seizoen 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 2. Teamindeling... 4 3. Trainingen... 5 3.1. Trainers... 5 3.2.

Nadere informatie

Teamleidersmap. FC Blauw-Wit Amsterdam

Teamleidersmap. FC Blauw-Wit Amsterdam Teamleidersmap FC Blauw-Wit Amsterdam Teamleider bij FC Blauw-Wit Amsterdam FC Blauw-Wit Amsterdam streeft naar het ontplooien van talenten en het verbinden van mensen uit Amsterdam die plezier hebben

Nadere informatie

Naam: Bob van Thuijl. Draaiboek

Naam: Bob van Thuijl. Draaiboek Naam: Bob van Thuijl Draaiboek Welkomstwoord en afsluiting? Is die nodig of gaan we gelijk van start en wordt er bij het buikschuiven gezegd ga lekker douchen jullie da zit erop of doen we per categorie

Nadere informatie

- 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters:

- 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters: 1 INHOUDSOPGAVE 1. Imago - 10 Gouden regels voor het ontvangen van scheidsrechters - Convenant sportiviteit en respect 2. Organisatie - Organogram - Scheidsrechters commissie - Functieomschrijvingen 3.

Nadere informatie

TAKEN TEAMLEIDER(S) Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd Na de wedstrijd Overig

TAKEN TEAMLEIDER(S) Voor de wedstrijd Tijdens de wedstrijd Na de wedstrijd Overig TAKEN TEAMLEIDER(S) Wat moet een team zonder een teamleider? Zeker bij de jeugd is een teamleider onontbeerlijk. We kunnen dan ook niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat ouders deze taak op

Nadere informatie

Beste jongens, meisjes en begeleiders,

Beste jongens, meisjes en begeleiders, 39 E EDITIE Beste jongens, meisjes en begeleiders, Wij heten jullie allemaal van harte welkom op het 39 e Wijchense Schoolhandbaltoernooi! Dit jaar doen 55 teams mee van basisscholen uit de gemeente Wijchen.

Nadere informatie

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Pagina 1 van 5 Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Ja, ik wil graag lid worden van ASC Najaden en lever dit formulier in bij de secretaris, samen met het incassomachtigingsformulier,

Nadere informatie

Richtlijnen Arbitrage Hockey Heeze

Richtlijnen Arbitrage Hockey Heeze Richtlijnen Arbitrage Versie 2 21 februari 2013 Inhoudsopgave 1. RICHTLIJNEN ARBITRAGE HOCKEY HEEZE... 3 1.1 Behoefte aan scheidsrechters... 3 1.2 Hoe is de arbitrage geregeld bij?... 3 1.3 Opleiding clubscheidsrechter...

Nadere informatie

Periode: eind aug. tot begin mei Aantal plaatsen: 6 Aantal uur p.p.: 30-45

Periode: eind aug. tot begin mei Aantal plaatsen: 6 Aantal uur p.p.: 30-45 Help mee met het geven van voetbaltraining aan jeugdteams op de maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagmiddag. Er is al een trainer aanwezig maar die kan altijd jouw hulp gebruiken om in kleine groepjes

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE KORFBALVERENIGING DE MAASKANTERS

INFORMATIEBOEKJE KORFBALVERENIGING DE MAASKANTERS INFORMATIEBOEKJE KORFBALVERENIGING DE MAASKANTERS Korfbalvereniging De Maaskanters Wij zijn erg blij dat je interesse hebt in onze vereniging. Dit boekje geeft je een eerste indruk van de sport korfbal

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

NAAM BEDRIJF VEENSHUTTLE 40 JAAR!! Ben jij ook in voor een feestje? Hou dan zaterdag 21 april vrij in je agenda!

NAAM BEDRIJF VEENSHUTTLE 40 JAAR!! Ben jij ook in voor een feestje? Hou dan zaterdag 21 april vrij in je agenda! NAAM BEDRIJF MINI DIGI SHUTTLE Groot nieuws! Nieuwsbrief 1 2018 Mijdrecht januari 2018 VEENSHUTTLE 40 JAAR!! Ben jij ook in voor een feestje? Hou dan zaterdag 21 april vrij in je agenda! We vieren dit

Nadere informatie

Informatie Jongste Jeugd

Informatie Jongste Jeugd M.H.C.Rosmalen Minihockey seizoen 2013 2014 Informatie Jongste Jeugd Spelers van de 3-, 6- en 8-tal competitie Door: MiniCommissie MHC Rosmalen, september 2013 Beste ouders, Hierbij ontvangt u informatie

Nadere informatie

De ingevulde enquête kun je inleveren bij coach (jeugd), aanvoerder(senioren),... Doe dit uiterlijk..20.

De ingevulde enquête kun je inleveren bij coach (jeugd), aanvoerder(senioren),... Doe dit uiterlijk..20. Enquêteformulier. Het bestuur wil graag op de hoogte zijn wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, is deze enquête opgesteld. Het bestuur kan door middel

Nadere informatie

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken.

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken. Leuk dat je lid bent geworden van TiVoC. Het bestuur heet je van harte welkom en we wensen je een leuke, sportieve tijd bij deze volleybalvereniging! We hopen dat je je snel thuis zult voelen. Daarom is

Nadere informatie

Taken secretaris: Bij overdragen te doen:

Taken secretaris: Bij overdragen te doen: Taken secretaris: Bij overdragen te doen: 1. Outlook installeren (gedaan via thunderbird) 2. E-mail adressen opvoeren 3. Sportlink installeren: download: zorg dat je de juiste java versie hebt. www.sportlinkclub.nl

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 Beste Jeugdleiders, Binnen elke vereniging heb je vrijwilligers nodig die de vereniging draaiende houden. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging

Nadere informatie

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen.

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen. CP7 Vrije tijd In Nederland zijn veel kinderen lid van een sportclub of een andere club zoals bijvoorbeeld een knutselclu Maar het is ook heel gewoon dat kinderen na schooltijd bij elkaar thuis spelen.

Nadere informatie

SPREEKBEURT HANDBAL. door Casper Houtepen

SPREEKBEURT HANDBAL. door Casper Houtepen SPREEKBEURT HANDBAL door Casper Houtepen Mijn onderwerp voor de spreekbeurt is handbal. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik het zelf doe en ik het een leuke sport vind. Misschien willen door mijn spreekbeurt

Nadere informatie

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan EB Moordrecht Informatie voor nieuwe jeugdleden

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan EB Moordrecht  Informatie voor nieuwe jeugdleden Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl Informatie voor nieuwe jeugdleden CTZ IJsselvogels ctz@ijsselvogels.nl Juni 2016 Korfballen bij IJsselvogels: echt leuk!

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Beste MHCU'ers, De zomervakantie is achter de rug en het nieuwe seizoen staat op het punt van losbarsten! We hebben een roerige zomer achter de rug met ups en downs. Iedereen

Nadere informatie

Wekelijkse mededelingen van Hockeyclub Nieuwkoop

Wekelijkse mededelingen van Hockeyclub Nieuwkoop Wekelijkse mededelingen van Hockeyclub Nieuwkoop Redactie: SJOET Zuideinde 45A 36 e jaargang nummer 27 2421 AB Nieuwkoop 14 mei 2012 Telefoon : 0172 573229 Telefoon clubhuis: 0172-523670 Email : redactie@hcnieuwkoop.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 2, 2016/2017

Nieuwsbrief Nr. 2, 2016/2017 In deze nieuwsbrief 1. Woord van de voorzitter 2. Belangrijke data 3. Nieuwe leden 4. Vacatures 5. Grote Club Actie 6. TC 7. Notulen ALV 8. Sponsorcommissie 9. Overige zaken Nieuwsbrief Nr. 2, 2016/2017

Nadere informatie

NIEUWS VANUIT DE REDACTIE FLUITSCHEMA OKTOBER 2013

NIEUWS VANUIT DE REDACTIE FLUITSCHEMA OKTOBER 2013 NIEUWS VANUIT DE REDACTIE Dit seizoen zal Tirza de redactie van de nieuwsbrief versterken. Bij dezen zal ze zich kort voorstellen: Mijn naam is Tirza van Tuijl en ik ben 23 jaar oud. Al ongeveer 13 jaar

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid Korloo

Vrijwilligersbeleid Korloo Vrijwilligersbeleid Korloo 2011 2012 Bestuur Korloo Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding...1 1.2 Doelstelling...1 2 Activiteiten en taken...2 2.1 Verplichte taken...2 2.2 Korfbaltechnische taken...3

Nadere informatie

Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook seizoen 2010/2011 er op.

Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook seizoen 2010/2011 er op. 37e jaargang Nr 35 25 April 2011 Nog een paar competitiewedstrijden en een aantal toernooien voor de jeugd en dan zit ook seizoen 2010/2011 er op. Rest ons nog de voetbalweek. Van dinsdag 24 mei tot en

Nadere informatie

Volleybalvereniging AMstelveen

Volleybalvereniging AMstelveen Nieuwsbrief Jaargang: 2, Nr. 1 De week van: 25 augustus t/m 2 september 2012 De Nieuwsbrief verschijnt (bijna) elke week en wordt gestuurd naar (jeugd)leden die competitie spelen en ouders van jeugdleden.

Nadere informatie

Visie. Waterpolo Z & PC Nunspeet

Visie. Waterpolo Z & PC Nunspeet Visie Waterpolo Z & PC Nunspeet Inhoud Inleiding...3 De Waterpolo Commissie...3 Trainers en Coaches...4 Missie en Visie...5 Scheidsrechters en W officials...5,6 Trainingen en Teams...6,7,8 Inleiding De

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jeugdbestuur

Nieuwsbrief Jeugdbestuur Nieuwsbrief Jeugdbestuur 1 e Kaderavond 2013-2014 Beste kaderleden van CSV 28, Donderdag 29 augustus jl. vond de eerste kaderavond van het seizoen 2013-2014 plaats. De respons was goed en we hebben naderhand

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

GET OUT FIT hoe het zit en

GET OUT FIT hoe het zit en Ingezonden stuk Datum: 15 april 2012 Betreft Toelichting op jeugdprogramma Help het wordt druk bij TC Holten! en GET OUT FIT hoe het zit en Appeltaart uitverkocht! en Dubbele combi. De titels van dit stuk

Nadere informatie

Schoolkorfbaltoernooi gemeente Arnhem

Schoolkorfbaltoernooi gemeente Arnhem Schoolkorfbaltoernooi gemeente Arnhem Jaren lang is er bij Oost-Arnhem het schoolkorfbaltoernooi georganiseerd voor drie scholen in de omgeving. De groepen 3 t/m 5 speelden op deze dag wedstrijdjes tegen

Nadere informatie

WFHC-CLUB. Ouderinformatie

WFHC-CLUB. Ouderinformatie WFHC-CLUB Ouderinformatie WFHC locatie Hoorn & Hoogwoud - www.wfhc.nl Kinderen kunnen al op jonge leeftijd starten met kennis maken met hockey bij WFHC. Bij aanvang van het hockeyseizoen moet uw kind in

Nadere informatie

LEIDEN LIONS IJSHOCKEYSCHOOL

LEIDEN LIONS IJSHOCKEYSCHOOL IJshockeyschool Leiden Lions Welkom op onze ijshockeyschool! Voor veel kinderen is dit de eerste kennismaking met ijshockey... Voor sommigen zelfs de eerste kennismaking met ijs! IJshockey is een geweldige

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Welkom bij WSB! Ben je net lid geworden van WSB? Heb je nog vragen? Ook op de velden kun je met jouw vraag terecht

Welkom bij WSB! Ben je net lid geworden van WSB? Heb je nog vragen? Ook op de velden kun je met jouw vraag terecht Welkom bij WSB! Ben je net lid geworden van WSB? Of denk jij of jouw zoon of dochter erover na om te gaan honk- of softballen bij WSB? Lees dan dit informatiepakket door. Hier vind je alle informatie voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Nieuwsbrief 2 Jaargang 2012-2013 Hallo Jeugdleden en ouders, INFORMATIE Voor de jeugd in Noord-Holland is er een nieuwe site gemaakt: www.nhjb.tk (Noord Holland Jeugd Bowlen). Op deze site staan alle uitslagen,

Nadere informatie

Informatie voor ouders van de Jongste Jeugd. Mijn rol als ouder. Wat trek ik mijn kind aan?

Informatie voor ouders van de Jongste Jeugd. Mijn rol als ouder. Wat trek ik mijn kind aan? 2016 Informatie voor ouders van de Jongste Jeugd Mijn rol als ouder Wat trek ik mijn kind aan? Inhoud Voorwoord.4 Ring Pass Delft.5 Dit bieden wij U.....6 Trainingen..7 In welk team komt mijn kind terecht

Nadere informatie

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.

RKSV MARGRIET. Verslag bestuur Margriet. Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21. Verslag bestuur Margriet Datum: Aanvang: Notulist: 21-03- 2012 19.30 uur Ellen Onderwerp ToelichBng AcBe Aanwezig: Piet, Marc, Jo, Ellen Afwezig: Hennie (komt rond 21.30 u), Cor Opening Notulen vorige

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jongste Jeugd

Nieuwsbrief Jongste Jeugd Seizoen 2015 2016, nr. 1 Nieuwsbrief Jongste Jeugd Hoera, het nieuwe seizoen is weer gestart! Wij hebben er weer zin in. Ook dit seizoen zullen we weer een aantal nieuwsbrieven naar jullie sturen, waarin

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Van het bestuur

INHOUDSOPGAVE. Van het bestuur NIEUWSBRIEF Nummer 39, 4 september 2017 INHOUDSOPGAVE Van het bestuur 1 Meiden A zoekt jou! 3 Belangrijke data 4 Digitaal resultaat invoeren vanaf seizoen 17-18 4 Oranje in actie! 5 Grote Clubactie 5 Contact

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

Woensdag 19 April, 2017

Woensdag 19 April, 2017 Woensdag 19 April, 2017 Aanvang wedstrijden: 14.30 uur Prijsuitreiking: 17.30 uur Hoofdsponsor Versie 2.0 Spelregels, de basis Pagina 2 van 6 www.sevzelhem.nl Voorwoord Op 19 april 2017 vindt het jaarlijkse

Nadere informatie