Jeugdcommissie Roda 71

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugdcommissie 2008-2009. Roda 71"

Transcriptie

1 Jeugdcommissie Roda 71 1

2 Versie februari bijlage ouder jeugd dag toegevoegd Jeugdcommissie Roda 71 Wat zijn de functies binnen de jeugdcommissie ( JC ), en waar draagt de JC zorg voor? De commissie dient uit minimaal 4 leden te bestaan.de JC houdt 1 keer per 6 weken een vergadering. Vooraf wordt er een agenda samengesteld om de vergadering soepel te laten verlopen. Van elke vergadering wordt een notulen gemaakt en deze wordt verspreid onder de JC-leden en de leden van het algemeen bestuur.de volgende punten zijn de taken van de JC. 1. Voorzitter. 2. Contactpersoon naar spelers en ouders van de jeugd teams. 3. Schoolhandbal. 4. Notulist. 5. Indelen van scheidsrechters op thuis speeldagen. 6. Wedstrijdsecretariaat 7. Kantinebezetting bij veldthuiswedstrijden. 8. Contactpersoon jeugdtrainers. 9. Contactpersoon Technische commissie. 10. HARO 11. Organiseren van activiteiten Bijlage. 1. Organisatie ouder jeugd dag. 2

3 1. Voorzitter. De voorzitter JC is het contact naar het bestuur hij/zij is lid van het algemeen bestuur van Roda 71. Voor deze functie moet hij/zij minimaal eens in de 6 weken een bestuursvergadering bijwonen en daar de belangen van de JC behartigen. Binnen de JC zorgt hij/zij er voor dat er elke 6 weken een vergadering is en hier de lopende zaken worden besproken. Hij/zij coordineert en controleert alle lopende zaken binnen de commissie. Wanneer iets niet goed gaat of niet wordt gedaan dient hij/zij hier op in te springen door middel van het beter aansturen van de overige commissie leden. 2. Contactpersoon naar spelers en ouders. Tijdens het seizoen had ieder team een vast contactpersoon binnen de JC. Hier uit is gebleken dat het niet nodig is om voor ieder team een ander contactpersoon te hebben. De taak van de contactpersoon is aan het begin van het seizoen een teambespreking organiseren met de spelers, ouders en trainer. In deze bespreking een uitleg geven wat Roda van de ouders en spelers verwacht (o.a. draaien van kantinediensten, douchen na de wedstrijden, afbellen bij afwezigheid, beleid..enz.). Tijdens het seizoen blijf je van uit de JC het aanspreekpunt voor de ouders en spelers. Bij lange afwezigheid van een speler probeer je in contact met hem/haar te komen om te vragen wat er aan de hand is. Bij langdurige blessures een kaartje of een attentie vanuit de JC verzorgen. 3.Schoolhandbal Voor de schoolhandbal worden wij op 2 manieren benaderd,via Sport en Recreatie (S&R)of via Rotterdam United ( R.U). De laatste houdt zich bezig met de lekker fit scholen in Rotterdam.Dit zijn scholen waar extra veel aandacht aan sporten wordt besteed. S& R besteed zijn aandacht aan de overige scholen.beide groepen scholen kunnen intekenen als ze interesse hebben in deze handbal trainingen onder schooltijd. De vraag die vervolgens ons terecht komt is, of Roda 71 de naschoolse verdiepings -lessen in kan vullen.dit houdt in dat de S&R of RU onder schooltijd 3 á 4 handbaltrainingen geeft. Wij geven dan 3 trainingen op een locatie vlak bij de betreffende school na schooltijd, om op deze manier een doorstroming naar onze vereniging te bewerkstelligen. Via S&R worden de materialen verzorgd via R.U maken wij gebruik van ons eigen materiaal. Ons doelgebied is gemeente Alexander. De vraag om deze verdiepingslessen te geven is per schooljaar erg wisselend. Na de verdiepingslessen mogen de kinderen 3 keer vrijblijvend op de vereniging meetrainen om te kunnen of deze sport wat voor hun is. Ook wordt onze hulp gevraagd bij het schoolhandbal toernooi dit vindt 1 keer per jaar plaats op ons veld zodat schoolteams zich kunnen plaatsen voor de grote finale in Ahoy,ieder jaar in juni.s&r regelt het speelschema en wij stellen de locatie beschikbaar en zorgen voor de scheidsrechters.dit is altijd een leuk en druk bezocht toernooi. Kortom : Een erg leuke taak om het handbalplezier over te brengen op schoolkinderen en op die manier te proberen het leden aantal te vergroten. 3

4 4.Scheidsrechtersindeling Je draagt zorg dat bij elke thuiswedstrijd van alle teams een scheidsrechter aanwezig is. Bij de mini s, D-jeugd en C-jeugd is dit een scheidsrechter vanuit Roda. Bij de B-jeugd wedstrijden zijn dit aangewezen scheidsrechters vanuit het NHV. Alleen de wedstrijden van de B-jeugd die buitenmededingen worden gespeeld dien je ook te voorzien van een Roda scheidsrechter (thuisfluiter). Het kan ook gebeuren dat een aangewezen scheidsrechter afbeld, dan krijg jij dit door vanuit het NHV en dien je hier ook een thuisfluiter voor in te zetten. Om deze taak iets te vereenvoudigen moeten we binnen Roda inventariseren wie er bereid is om een jeugwedstrijd te fluiten en hier een lijst van maken. 5. Notulist De notulist moet van ieder JC-vergadering een notulen maken met actielijst en deze versturen naar alle JC- en bestuursleden. Na het verspreiden dient hij/zij er zorg voor te dragen dat de punten van de aktie lijst worden afgemeld wanneer deze gereed zijn. Wanneer er geen punten worden afgemeld stuurt de notulist een herinnering naar de betreffende persoon. 6.Wedstrijdsecretariaat Je verzorgt in overleg met de trainers de teamindeling voor alle teams. Dit gebeurt altijd aan het einde van een seizoen en geef je de opgave voor het volgende seizoen. Deze indeling wordt bij de verenigings gegevens gevoegd en deze worden door het bestuur aan het NHV overhandigd. Wanneer er een speler is waar Roda van vindt dat hij/zij nog niet aan een overstap naar een ander team toe is, of als we geen team hebben voor de leeftijdsgroep van deze speler moet je een dispensatie aanvraag in dienen bij het NHV. Je onderhoud het contact met het wedstrijdsecretariaat van het NHV. Wanneer er wijzigingen in het wedstrijdprogramma zijn krijg jij een mail vanuit het NHV. Deze wijziging geef je door aan de coach van het betreffende team en de webmaster van Roda zodat hij het programma op de site kan aanpassen. Als een wedstrijd van een team van Roda, door omstandigheden niet door kan gaan meld je dit bij het NHV en bij het wedstrijdsecretariaat van de tegenstander. 7.Kantinebezetting De kantinebezetting tijdens de wedstrijden in het veldseizoen voor de jeugd. Wanneer we via de bond de thuiswedstrijden binnen krijgen moet er een planning gemaakt worden van de kantinediensten. Deze diensten worden gepland door iemand van de J.C. Het is de bedoeling dat ouders of verzorgers op toerbeurt deze diensten draaien. 4

5 Er wordt bij deze planning rekening gehouden met: Tijdens de wedstrijd van hun eigen kind(eren) worden de ouders niet ingepland De kantinedienst is voor of aansluitend aan de wedstrijd van hun kind. De duur is 1 uur De ervaring van de ouders. Onervaren ouders worden ingepland met ervaren ouders De ouders worden niet meerdere zaterdagen achterelkaar ingedeeld, maar het wordt verdeeld over het seizoen. De religie van sommige ouders. Ouders die moeite hebben met alcohol schenken, worden in de ochtend ingedeeld. Een coach van een team wordt niet ingedeeld voor kantinediensten. De J.C. leden worden zo min mogelijk ingedeeld voor kantinediensten ( uit ervaring blijkt dat de leden vaak invallen als een ouder niet komt opdagen voor een kantinedienst) Als de planning is gemaakt wordt deze verzonden naar de webmaster en naar de redactie van de roddel. Om te zorgen dat iedere ouder weet dat zij een kantinedienst moet draaien wordt er via mail of briefjes de kantinedienst doorgegeven. Tijdens de thuiswedstrijden hangt er achter de bar, een lijst met de kantinediensten van die dag Aan het begin van het seizoen wordt er via de website en/of de roddel aan de ouders duidelijk gemaakt dat er weer gestart gaat worden met de kantinediensten. Hierin staat ook dat als een ouder niet kan zij zelf hun dienst moeten ruilen.( zie bijlage) Het openen en sluiten van de kantine gebeurd door iemand van de J.C. Naar mijn idee heeft is de persoon die het rooster van de kantinediensten maakt, hier tijdens het veldseizoen bij elkaar 1,5 uur in de 3 weken meebezig 8.Contactpersoon jeugdtrainers De JC organiseert ongeveer 4 keer per jaar een trainersbijeenkomst om te bespreken wat er voor problemen zijn of wat er goed gaat. Hierdoor kunnen alle trainers van elkaar leren. In deze besprekingen bepalen we ook de speelstijl van de Roda-jeugd. Welk verdedigingssysteem en wat gaan we aanvallend spelen. Wanneer er een trainer problemen hebt met trainingen probeer je hem/haar hier in te begeleiden. Ook nieuwe trainer moeten worden begeleid dit kan je zelf doen of een nieuwe trainer koppelen aan een ervaren trainer. Aan het begin van het seizoen deel je samen met de trainers de trainingstijden in voor het veld seizoen en het zaalseizoen 9.Contactpersoon technisch commissie Je bent het aanspreekpunt voor vragen vanuit de technische commissie. Wanneer er spelers vanuit de jeugd mee moeten spelen bij de A-jeugd worden er met jou erbij afspraken gemaakt. Deze afspraken moeten bekend zijn bij de trainers van de B-jeugd en de A-jeugd groep en bij de technischecommissie. 5

6 Wanneer er spelers het volgende seizoen over moeten proberen afspraken te maken met de speler en de trainers over eventueel meetrainen bij de nieuwe groep zodat de overgang wat vloeiender en minder spannend verloopt.?????????????????????. 10.HARO 11.Organisatie van activiteiten Eigenlijk moet dit een aparte commissie zijn maar door te weinig vrijwilligers is deze taak bij de JC terecht gekomen. Er zijn overigens wel een aantal ouders die eens per jaar bij een activiteit willen helpen met de organisatie. Er zijn de afgelopen jaren een aantal terug kerende activiteiten geweest. Deze zijn zo succesvol dat we hier zeker mee door moeten gaan. Kamp Ouder-jeugd dag (bijlage 1) Nieuwjaarsbuffet Laatste training van het seizoen pannenkoeken eten Door de ervaringen van de afgelopen jaren zijn er van deze activiteiten draaiboeken zodat de organisatie wat makkelijker is. Wij hopen hierbij meer duidelijkheid te hebben gegeven over de functie van de Jeugdcommissie van Roda 71. Wanneer u interesse hebt om een functie binnen de JC te vervullen of interesse heeft in een ondersteuning voor één van de taken van de JC laat ons dat dan weten. Ook kunt u altijd met vragen over de Roda 71 jeugd bij ons terecht. Jeugdcommissie

7 Bijlage 1. Draaiboek Ouder-Jeugddag

8 Juhi Saxena, februari 2008 Inhoudsopgave 1. Doel Ouder-Jeugddag 2. Programma Ouder-Jeugddag 3. Schema te regelen zaken Bijlagen: - Voorbeeldtekst voor aankondiging op website - Voorbeeld activiteitenkaart - Voorbeeld inschrijflijst wedstrijden - Overzicht eten Ouder-Jeugddag Overzicht spelletjes Ouder-Jeugddag Verslag Ouder-Jeugddag

9 1.Doel Ouder-Jeugddag De Ouder-Jeugddag wordt 1 keer per jaar georganiseerd, in mei. Het doel van de dag is middels een gezellige familiedag vol activiteiten, lekker eten en spannende wedstrijden de onderlinge saamhorigheid en dus het clubgevoel te bevorderen. Bijkomend belangrijk doel is om de opbrengst van de dag ten goede te laten komen aan de club. 2.Programma Ouder-Jeugddag Reguliere wedstrijden jeugd Doorlopende verkoop van eten en drinken (meeste gemaakt door Roda leden en ouders) Speciaal voor kinderen: verkoop van ter plaatse bereide pannenkoeken Spelletjes voor de jeugd (bij mooi weer combinatie van buiten en in kantine en bij koud weer in kantine) Grabbelton voor kinderen Knikkers raden voor kinderen en volwassenen Wedstrijden voor ouders en Roda volwassenen Loterij voor kinderen en volwassenen Schema te regelen zaken No Activiteit Verantwoor Delijk Deadline gereed OPSTART Datum Ouder-Jeugdag vaststellen Jeugdcie Eind jan Werkgroep formeren Juhi Begin feb Aankondiging website naar webmaster sturen Juhi Feb Aankondiging in kantine hangen Intekenlijst wedstrijden in kantine hangen Dagindeling vaststellen Werkgroep Feb Benodigd eten vaststellen Werkgroep Budget voor eten vaststellen Werkgroep Gereed Bijzonderheden ETEN Mensen vragen om eten te maken Mensen vragen lekkers te sponsoren en regelen Sponsoring pannenkoeken, ontbijtkoek, soepkommen Slager vragen sponsoring soep of gehaktballen Sponsoring ananas Sponsoring 2 stokbroden? Sandra s moeder vragen pannenkoeken te bakken Fornuis en gasbom voor pannenkoeken regelen Sandra ja 9

10 Bordjes, bestek, servetten, bekers kopen Schema kantinedienst maken Mensen kantinedienst vragen en instrueren Verkoopprijs eten vaststellen Carla Carla Werkgroep SPELLETJES VOOR JEUGD Spelletjes vaststellen Werkgroep Nagaan of Sport en Recreatie iets heeft voor ons om te huren: Fiona heeft folder Materiaal regelen Mensen regelen Activiteitenkaart maken en printen WEDSTRIJDEN Wedstrijdschema maken Scheidsrechters regelen Shirtjes voor ouders opzoeken LOTERIJ Verkoopprijs lootjes, grabbelton, knikkers raden vaststellen Grabbelton klaarmaken Knikkerpot klaarmaken Prijzen regelen via leden Sponsoring prijzen regelen via Ophoff Enveloppen met 2 lootjes klaarmaken Bepalen wie loterij gaat hosten Carla Rosita? Carla Werkgroep Carla Carla Carla FOTO s Erik vragen foto s te maken en verslag Carla ja VERSIERING Slingers en ballonnen regelen AVOND VANTEVOREN/ OCHTEND O-J DAG Kantine versieren (slingers en ballonnen) Prijzentafel inrichten Prijzen klaarleggen Lootjes op prijzen plakken Enveloppen klaarleggen Reuzenrad klaarleggen Grabbelton klaarleggen Knikkerpot klaarleggen Keuken klaarmaken Materiaal voor pannenkoeken bakken klaarleggen Spelletjes klaarleggen Activiteitenkaarten klaarleggen Spullen voor wedstrijden klaarleggen Carla Carla 10

11 Bijlagen - Voorbeeldtekst voor aankondiging op website - Voorbeeld activiteitenkaart - Voorbeeld inschrijflijst wedstrijden - Overzicht eten Ouder-Jeugddag Overzicht spelletjes Ouder-Jeugddag Verslag Ouder-Jeugddag

12 Voorbeeldtekst aankondiging op website Noteer in je agenda: zaterdag 17 mei Ouder-Jeugddag! Na het grote succes van vorig jaar willen we ook dit jaar weer een Ouder-Jeugddag organiseren. Wat is de Ouder-Jeugddag? Een gezellige familiedag vol met activiteiten, een loterij, lekker eten en natuurlijk spetterende wedstrijden tussen ouders en de jeugd! Het geld dat die dag opbrengt komt ten goede van Roda. Wat kun je die dag verwachten? Lekkere pannenkoeken, exotische broodjes, Broodje Bal, vers fruit, nog meer eten, schminken, knutselen, oud Hollandse spelletjes, grabbelton, leuke prijzen te winnen in de loterij, zinderende wedstrijden en natuurlijk een hoop gezelligheid en clubgevoel! Wat vragen wij aan jou/ je ouders? > Schrijf je in voor de wedstrijden: dat kun je doen op de inschrijflijst in de kantine van Roda die binnenkort zal worden opgehangen. > Wil je een bijdrage leveren aan het maken van eten of iets lekker (cake bijvoorbeeld), heel graag!!!! Meld je bij.. ( ) > Wij op zoek naar mensen/bedrijven die leuke geschenkjes hebben voor de loterij. Meld je bij.. (..) > Kom op 17 mei en doe mee! Heb je vragen, spreek ons aan of mail naar een van bovengenoemde adressen. Groeten van de Werkgroep Ouder-Jeugddag 2008, Carla Kroon Juhi Saxena

13 Voorbeeld activiteitenkaart Schminken Knutselen Zaklopen Koekhappen Touwtrekken Ballen gooien Aardappelrace 13

14 Voorbeeld inschrijflijst wedstrijden Beste ouders/verzorgers, Op 12 mei is er weer een ouder-jeugd dag. Net als verleden jaar zijn er weer veel leuke dingen te doen zoals : grabbelton, loterij, andere spelletjes. Ook zijn er weer allemaal lekkere dingen te eten. Maar natuurlijk vergeten we de wedstrijden tussen de ouders en kinderen niet. Om iedereen de tijd te geven zich lichamelijk en geestelijk voor te bereiden op deze spannende strijd en alvast wat teamspirit op te bouwen met de andere teamlid-ouders, willen we graag weten wie het aan durft om de strijd aan te gaan in een handbalwedstrijd kinderen tegen de ouders. Schrijf in de onderstaande kolom je naam en het team waar je dochter of zoon in speelt De J.C. Naam ouder/verzorger Kees van der Schee Ron Ouwens Floor de Rooij Boudewijn Ligterink Miranda Ligterink Connie Kemp Marcel Delmee Marijke Delmee Tamar Yifra Freddie Hennep Thomas Arts Inge Arts Arno Schelling Wim Noordijk Team waar kind in speelt MB MB MB MB/JB MB/JB MB MB MB MB JB JB JB MB MB Overzicht eten Ouder-Jeugddag

15 Wat Hoeveelheid Wie Surinaams broodje Bakkeljauw Natascha Nooitmeer (moeder Sharon) Stokbrood kipsate Hellen Drenthe (moeder Jhannemay) Quiche Anna Suur (moeder Noella) Pitabroodje Tandoori Kip 50 Juhi Saxena (moeder Ishani) Broodje Bal Gesponsord door slagerij Rien Bezooien Ananas Gesponsord door.. Cakejes Gesponsord door Marjolijn (moeder Indra) Overzicht spelletjes Ouder-Jeugddag 2007 Wat Begeleider Benodigdheden Schminken Knutselen Zaklopen Zakken Koekhappen Ontbijtkoek, touw Touwtrekken Touw Ballengooien Blikjes, balletjes Aardappelrace Aardappelen, lepels Sjoelbak Sjoelbak van Sandra Voor het knutselgebeuren: Marion Noordijk (moeder Maegan MB), moeder van Marella... moeder Florianne Breukhoven (Djeugd) 15

16 Verslag Ouder-Jeugddag 2007 Jeugd-ouderdag een succes! Wederom een spetterend evenement heeft zich afgespeeld op het Roda-terrein. De Jeugd-ouderdag, de dag waar de jeugd lang naar uit heeft gekeken om eindelijk eens duidelijk te maken aan de ouders wat handbal is. Maar niet alleen handbal hield ze bezig, er waren nog vele activiteiten naast de jeugd-ouder wedstrijden. Schmink bijvoorbeeld. Er liepen wat kunstige creaties op het veld. En het was druk in de keuken! Gelukkig is de schmink dit jaar niet gesponsord door Flexa Hoogglans, anders kunnen we nog lang nagenieten van deze creaties. (Welke op het moment van dit schrijven wel weer vervaagd zijn onder de douche...) Ook het Oud Hollandsch Koekhappen had een gretige afname. Tezamen met knutselen, grabbelton en een altijd-prijs-loting, zorgde dit vanaf de ochtend al voor de nodige entertainment. En het was druk in de keuken! Tja, druk in de keuken dus. Want al de hele tijd waren de dames in de weer om voor een zeer aantrekkelijke prijs culinaire hoogstandjes te presenteren. Balletjes gehakt met Surinaamse pindasaus, Bakkeljauw, een Surinaams broodje vis, Een lekkere pita met kip tandoori, pannenkoeken. Genoeg om de dag door te komen. Na een eigen uitvoerige test, is gebleken dat het zeer smakelijk was. De foto van één van de slachtoffers brengt het bewijs. Terwijl er in de ochtend en in het begin van de middag nog normale competitiewedstrijden werden gespeeld, waren al de reeds uitgespeelde jeugdleden ongeduldig aan het wachten op het hoogtepunt: de jeugd-ouder wedstrijden. 16

17 "The Battle of the Year" "We maken je in" En "volgende week heb je straftraining!" was dan mijn antwoord op deze provocerende leuzen waar je als ouder onder gebukt moest gaan voor de eerste "Death Match" volgens een enkeling. En wat bleek... De ettertjes wonnen nog ook! Ondank de diverse pogingen om de C-mix letterlijk van het veld te lopen, of liever nog onder het teer te stoppen, de bengels bleven maar energiek en onuitputtelijk. Om uiteindelijk op een vreselijke manier te zegevieren met hun overwinning van 8-7 op hun zo lieve zorgzame ouders die maar probeerden om de C-tjes maar niet te overlopen op volle kracht. Op dat zorgzame kom ik straks nog even terug, dus C-Mix, even verder lezen! Grrr!!! Na deze,... nou ja laten we het bovenstaande maar vergeten. Meiden B dan maar, dat heeft zijn tijd dan wel gehad. Nog even en ze kunnen rentenieren (denken ze). Dat was zo'n beetje de instelling van de wedstrijd. "Die pakken we wel even, die ouwetjes!" Tjongejonge, wat zaten zij er naast zeg. Wat waren die ouders fanatiek! Het was dan ook een hele vreemde situatie om enerzijds te zien hoe diverse vaders werkelijk nog een schrikbewind voeren en dit publiekelijk lieten zien en hoe anderzijds (potjandorie!!! Daar had ik nou een foto van moeten nemen!!!) iemand van de Meiden B op ongelofelijke wijze een bal over de zijlijn laat gaan omdat haar nagels schijnbaar vuil waren of wellicht de nagellak niet meer egaal was verdeeld... De foto hier bewijst dan ook maar welke wraakzuchtige neigingen je moet doorstaan als Meiden B. Dames, luister goed naar Jeroen tijdens de training en volgend jaar hebben jullie genoeg kunde in huis om voor eens en altijd wraak terug te nemen op jullie ouders! Klik hier voor Stichting Correlatie... 17

18 Na zo'n bezoekje bij Correlatie vind je waarschijnlijk wel de kracht om volgende keer korte metten te maken met je ouders! Tja, na deze spannende wedstrijd kwam de beurt aan de Jongens B. En daar valt nog wel even wat over te schrijven. Ookal lijken de gemoederen, het ouderlijk gezag, de emoties en onderlinge verstandshouding veel op de beladen wedstrijd van de Meiden B, toch moet gezegd worden dat Jongens B zich kranig heeft geweerd tegen de overmacht waarbij zelfs een spelend lid van de Heren Regionaal en een ex-lid daarvan aanwezig waren. En met wat voor een agressie. Justin werd gewoon open en bloot in zijn oog geprikt, leden van HR2 hadden totaal geen medelijden met de ad interim keeper van JB (ik had beter gewoon foto's kunnen blijven maken...) en boven dat alles blijkt dat de ouders werkelijk nooit zover waren gekomen als deze storende elementen niet aanwezig waren geweest! Jammer jongens... Volgend jaar ook voor jullie de kans op PAYBACK! Dus luister goed bij de trainingen naar Rosita en wellicht komt het nog goed. Okee, dan nu nog even een momentje voor onze C-Mix. Heb je het stukje van Meiden B en Jongens B gelezen? Maak je borst maar nat. Ooit zit jij in B en dan zul je zien dat je ouders NO MERCY / GEEN MEELIJ tonen. En je ouders hebben over het algemeen engelengeduld. Je bent sneller in een B-team dan je denkt... Na nog een aantal wedstrijden tussen ouders onderling, was het gedaan met de conditionele uitputtingslag voor sommigen. Daar waar anderen waarschijnlijk nu nog hadden willen doorspelen met het o zo verslavende spelletje handbal, was het uiteindelijk toch tijd voor de tombola en de doos. De hoofdprijs van de tombola, een fotoprinter, is gewonnen door Henk. Onze talentvolle vader van Lisa (C-mix) die ik bij deze nog steeds uitnodig om eens mee te trainen! De doos, het raden van het gewicht, werd na een gelijke stand alsnog gewonnen door de moeder van Ivar (JB), maar eigenlijk moeten we hier zeggen zijn vader. Na het direct goed raden van de inhoud van de doos mocht hij deze in ontvangst nemen. Proficiat aan beiden! Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van deze heerlijke dag (ik heb het goede weer besteld in verband met het maken van de foto's) en hoop dat we volgend jaar weer mogen genieten van zo'n spetterende Jeugd-ouderdag. Dank aan allen die dit georganiseerd hebben! O ja, zeker niet onbelangrijk! Klik hier voor de foto's in onze fotogallerij! Of klik hier voor de diashow! De Roda reporter 18

RKVV Roosendaal afspraken elftal

RKVV Roosendaal afspraken elftal pag 1 Hallo spelers, ouders en supporters van RKVV Roosendaal, Elftal Inhoudsopgave 1) namen leiders/trainers, adreslijst spelers... 2 2) informatie en communicatie, website beheer... 2 3) sportiviteit,

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid

Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid Tips voor vergaderen, organiseren en het maken van een clubblad Actief in je sportclub! Jongeren als commissielid INHOUD 1. Inleiding: over commissiewerk in de sportvereniging 2. Taken en functies in verenigingscommissies

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar,

Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar, Subscribe Share Past Issues Translate Het laatste nieuw s rond om v.v. Capelle! View this email in your brow ser Facebook Tw itter Nieuwsbrief maart Beste v.v. Capellenaar, Onderwerpen van deze maand Voorwoord

Nadere informatie

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord?

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? Het is een gewoonte die we al lang bij ODO hebben: het bestuur biedt bij de start van het korfbalseizoen alle leden een uitgave met algemene informatie over onze vereniging

Nadere informatie

Time out 2013-2014 nummer 3

Time out 2013-2014 nummer 3 2 Van de redactie Nog een stuk of wat wedstrijden te gaan deze competitie en dan weet ieder team precies waar het aan toe is. Spannend want er wordt nog volop gestreden voor de eerste, tweede of derde

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas ST!P jaargang 7 nummer 30 ST!P is een officieel orgaan van de korfbalclub

Nadere informatie

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1

De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 De NOPSPIN Officieel clubblad van de TTV Emmeloord September 2009 1 OVERZICHT VAN DE DIVERSE COMMISSIES: Zaal : Van Diggelenstraat 11 0527-697286 Postadres : Wittezeestraat 26 8226 BK Lelystad 06-18066529

Nadere informatie

Stukje van de voorzitter

Stukje van de voorzitter 7 www. spivo.nl 1 Stukje van de voorzitter Beste Spivo volleyballers, leden en vrijwilligers. Ik moet er nog even aan wennen om een stukje voor het Spivo nieuws op tijd bij de redactie in te leveren, dus

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

INDEZESTIEN. Steun en vertrouwen. Beste ARC ers

INDEZESTIEN. Steun en vertrouwen. Beste ARC ers INDEZESTIEN De digitale nieuwsbrief van SV ARC Seizoen 2012-2013 Steun en vertrouwen door Nick Bouman De filmdocumentaire Etre et Avoir gaat over een schoolklasje in Frankrijk, Nick Bouman dat passievol

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97

Nieuwsbrief april 2013 nr.95 Pagina 1 van 18. Sponsor All In. Opbrengst mrt 20.97 Nieuwsbrief nr. 95 jaargang 9 April 2013 Hallo allemaal, De Algemene ledenvergadering is geweest, de competitie is bekend, en we zijn klaar om het seizoen te beginnen! Ondanks dat de winter voorbij is

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11

Inhoudsopgave. Jeugdgids (versie 2011) Pagina 2 van 11 Jeugdgids v.v. SDS Versie augustus 2013 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. WELKOM... 3 2. ALGEMENE INFORMATIE... 4 3. VERZEKERINGEN... 4 4. VOETBALTENUE/KLEDINGFONDS... 4 5. HUISREGELS KLEEDKAMER... 5

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3 Van de redactie: De redactionele beschouwing op de afgelopen maanden en een vaak ietwat kritische

Nadere informatie

nieuwsbrief Voorwoord Resultaten enquête Colofon In dit nummer:

nieuwsbrief Voorwoord Resultaten enquête Colofon In dit nummer: nieuwsbrief Voorwoord Ik woon alweer ruim een jaar in dit huis. En als als ik heel eerlijk ben weet ik eigenlijk niet eens wie er vier deuren verderop wonen. Als werkende moeder met een kind van vier en

Nadere informatie

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 RUGBYCLUB ETTEN-LEUR SCRUMPIE november 2013 Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 Colofon WWW.RUGBYCLUBETTENLEUR.NL Het Scrumpie is het clubblad van Rugbyclub Etten-Leur, opgericht 14 juni 1971 Bestuur Rugbyclub

Nadere informatie

Sportieve successen kunnen wij (u) niet verzekeren...

Sportieve successen kunnen wij (u) niet verzekeren... Sportieve successen kunnen wij (u) niet verzekeren... Maar wel ondersteunen, De PMA groep is hoofdsponsor van NHC De IJssel Altijd scherpe prijzen en uitstekende voorwaarden Bel ons voor een vrijblijvende

Nadere informatie

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4 MEI 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: weten van elkaars werk! Pas geleden vertelde een medewerker mij, dat het werken

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010 Inhoudsopgave Redactioneel voorwoord 1 Van de voorzitter 3 In memoriam Willem Wargerink 4 Nieuwjaarsreceptie 2009 4 Nieuwe accommodatie in zicht 7 De BSC Unisson vacaturekrant 10 Communicatie: Website

Nadere informatie

!!! Even voorstellen. Met uw steun hopen wij nog meer kinderen in Suriname te kunnen bereiken. Guus Liqui Lung

!!! Even voorstellen. Met uw steun hopen wij nog meer kinderen in Suriname te kunnen bereiken. Guus Liqui Lung N I E U W S B R I E F Even voorstellen Guus Liqui Lung In deze nieuwsbrief stellen wij penningmeester Guus Liqui Lung aan u voor. Guus is Research engineer aan de Technische Unoversiteit Delft, 56 jaar

Nadere informatie

Week 43 5e DOORLOPER

Week 43 5e DOORLOPER Week 43 5e DOORLOPER ADOS INFORMATIE SEIZOEN 2011-2012. Opgericht 18 april 1975. Jaargang 39, verschijnt 2 wekelijks. Voorzitter Secretaris Penningmstr. Algemeen Lid ADOS Doorloper Ernst Wijnands Tel:

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners,

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners, up shuttle 2014 1 Inhoudsopgave Van de voorzitter.3 Recreanten Activiteitenkalender 2014. 9 Dorpencompetitie.. 10 Jaarverslag Recreatiecommissie 2013...12 Kampioenen BVC 1 ste team...20 Wist u dat???...21

Nadere informatie