Geijkt. Nieuws. Water. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, september All it takes for environmental research.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geijkt. Nieuws. Water. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, september 2005. All it takes for environmental research."

Transcriptie

1 21 Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, september 2005 Geijkt Nieuws Thema: Water In dit nummer o.a.: Nieuwe directie e+ RAIN project in Roemenië Vloer- en straatpotten Andere distributeur Zuid-Afrika Waterafvoermetingen Nieuwe slangenpomp Maak kennis met Eijkelkamp... de verkoopafdeling e+ Water L Divernieuws All it takes for environmental research

2 e+ RAIN Project in Roemenië GEIJKT NIEUWS 21, Een bergachtig gebied in Roemenië heeft in de wintermaanden veel last van overstromingen (wateroverlast). Dit probleem is opgepakt door Arcadis en wordt gedeeltelijk ondersteund en gefinancierd door Senter, een afdeling van het Ministerie van Economische Zaken. Een onderdeel van dit project was het opzetten van een monitoringsnetwerk, zodat er in geval van hoogwater tijdig ingegrepen kan worden. Hier kwam Eijkelkamp twee jaar geleden in beeld met haar e-sense modems, Diver by Van Essen Instruments en de nieuwste e+ RAIN sensoren. In het stromingsgebied van de rivier de Dorna werden 5 monitoringstations geïnstalleerd, waarvan 4 uitgerust met Divers, een e+ RAIN meter en een kwaliteitsstation met een e+ RAIN en een OTD en CTD Diver om ook de waterkwaliteit (zuurstof en geleidbaarheid) te kunnen monitoren. Voor Arcadis is het van groot belang dat de lokale mensen die met de apparatuur gaan werken ook een gedegen opleiding zouden krijgen. Om op die manier uiteindelijk geheel zelfstandig met e-sense te kunnen werken. Om deze reden reisde Jan Frank Mars, Trainer / Consultant van Eijkelkamp Training & Consultancy destijds af naar Vatra Dornei in Roemeens Moldavië. Controlebezoek Enkele weken geleden ging Eijkelkamp in persoon van Jan Frank Mars terug naar Roemenië voor een aanvullende opleiding voor nieuw personeel, de controle van de verschillende meetstations, een presentatie aan studenten van de universiteit van Iasi en het aanstellen van de nieuwe Eijkelkamp distributeur voor Roemenië. Training Na een kennismaking met enkele medewerkers van Apele Romane in Bacau werd de nieuw geleverde apparatuur, waaronder tevens een compleet meteostation, gecontroleerd en kon de training in Vatra Dornei beginnen. Alle loggers bleken inmiddels twee winters glansrijk doorstaan te hebben en de batterijbehuizingen leverden na twee jaar nog voldoende stroom om het systeem weer op te starten. De training is erg goed verlopen en alle stations werken naar behoren. e+ RAIN Een belangrijk onderdeel van de meetpunten zijn de e+ RAIN sensoren, waarvan de meetwaarden in het interne geheugen worden opgeslagen en de sensor een alarmconfiguratie heeft. De sensor kan worden uitgelezen met een optische connector of met een infrarood uitleesunit. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om deze sensor - net als bij dit project in Roemenië - aan te sluiten op een computer met geïnstalleerde bijbehorende software. Universiteit van Iasi Dit bezoek heeft Jan Frank Mars gecombineerd met het geven van een presentatie e-sense en Diver voor een groep van 20 studenten van de Universiteit van Iasi. De studenten hebben zelf een Diver en Baro geprogrammeerd, data uitgelezen en een luchtdruk-compensatie uitgevoerd. Nieuwe distributeur: IFA Group Daarnaast heeft Jan Frank in opdracht van Albert Knol, hoofd van de export afdeling, een bezoek gebracht aan Ioan Boti van de IFA group. IFA group is een klein bedrijf dat er trots op is om Eijkelkamp distributeur te mogen worden. En zo is het distributeursnetwerk van Eijkelkamp weer verder uitgebreid. Kijk voor een compleet overzicht op 2

3 Fons Eijkelkamp Piet Derikx Wisseling directie bij Eijkelkamp Fons Eijkelkamp heeft in de afgelopen 35 jaar Eijkelkamp Agrisearch Equipment tot een bloeiende, internationale onderneming met een breed pakket aan apparatuur en diensten (consultancy) gebracht. Inmiddels is voor hem de tijd aangebroken om het roer over te geven. Fons Eijkelkamp blijft werkzaam in de luwte van Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV. Samen met zijn zoon Huug gaat hij het binnen Eijkelkamp ontwikkelde boor- en bemonsteringssysteem SonicSampDrill verder promoten binnen de gelijknamige nieuwe onderneming: SonicSampDrill BV. Nieuwe directie De directie van Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV wordt sinds 1 september 2005 gevormd door Algemeen Directeur Piet Derikx (voorheen werkzaam bij Universiteit Wageningen) en Jos van Zuilen (hoofd Sales & Marketing). Met de nieuwe directie is het management van Eijkelkamp klaar voor de toekomst, waarbij de reeds in gang gezette processen en ontwikkelingen verder benut kunnen worden. PRODUCTNIEUWS Vloer- en straatpotten De kwaliteit van monitoringssystemen met peilbuizen wordt o.a. sterk beïnvloed door de mate waarin de peilbuizen beschermd worden. Vloer- of straatpotten zijn bedoeld om een optimale afsluiting en bescherming te bieden Kunststof straatpot met gietijzeren deksel De kunststof straatpot met gietijzeren deksel is geschikt voor toepassing in de rijweg en heeft afmetingen volgens NEN-EN-DIN Het huis heeft een speciaal voor deze toepassing ontwikkelde PE deksel, die aan het huis bevestigd is middels een verzinkte ketting. Jos van Zuilen Holding Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV en SonicSampDrill BV zullen onder een nieuw op te zetten holding met de naam Eijkelkamp Environmental Sampling Group BV vallen. Verandering in distributeursschap in Zuidafrika Eijkelkamp Agrisearch Equipment heeft haar distributeursschap met Barlofco CC in Zuidafrika op 14 juli 2005 beeïndigd. Dit houdt in dat Barlofco vanaf die datum niet meer gerechtigd is onze apparatuur te leveren. Eijkelkamp is zich ervan bewust dat dit voor de klanten in Zuidafrika niet merkbaar mag zijn qua technische en commerciële ondersteuning. Om u dus volledig van dienst te kunnen zijn opereert Eijkelkamp vanaf heden direct in Zuidafrika via Ian Jackman. Ian Jackman zal u samen met en in opdracht van Eijkelkamp overal waar mogelijk ondersteuning bieden. Zijn nieuwe bedrijfsnaam is STARPLEX 53 CC. Ian Jackman is een getrainde en gecertificeerde distributeur voor Eijkelkamp Agrisearch Equipment. Zijn NAW-gegevens zijn: Tel/Fax : + 27 (0) (tijdelijk) Mobile : + 27 (0) Adress : 10 Queens View Place, Umgeni Heights, 4051, South Africa Wij verontschuldigen ons voor eventuele ongemakken die met deze wisseling gepaard kunnen gaan. 3

4 Waterafvoermetingen Waterafvoermetingen zijn belangrijk voor de bepaling van de hydrologische balans in een bepaald gebied. Voor de bepaling van de huidige stroomsnelheid, de lozing door drainagesystemen en/of de registratie van waterbeweging in open irrigatiekanalen, zijn er diverse instrumenten door Eijkelkamp ontwikkeld. Een efficiënt en accuraat hydrologisch onderzoek stelt hoge eisen aan de apparatuur. Zowel de stroomsnelheidsmeters als meetgoten van Eijkelkamp voldoen aan deze eisen Stroomsnelheidsmeter met kunststof propellor Dit instrument wordt gebruikt voor het nauwkeuriger bepalen van de stroomsnelheid in waterlopen, kanalen, rivieren en in de zee. De meter kan ook worden toegepast in vervuilde waterstromen. De metingen worden uitgevoerd met de propellor gemonteerd aan de stang (of gekoppeld aan een kabel). De stroomsnelheidmeter heeft een meetbereik van 0,025 tot 10 m/sec. Een stopper aan de onderzijde van het meetlichaam voorkomt dat de propellor de bodem raakt. De digitale teller, voorzien van draagriem, registreert tot 10 impulsen per seconde Mechanische stroomsnelheidsmeter met propellor Deze kleine, lichtgewicht, mechanische stroomsnelheidsmeter heeft een meetbereik van ongeveer 0,1 m/sec tot 7,9 m/sec. De meter wordt gebruikt voor stroomsnelheidsmetingen in rivieren, kanalen, riolen, buizenstelsels, etc. Vrijhangend kan de meter tot op grotere diepte ingezet worden. De meter is zodanig gebalanceerd dat hij ook in horizontale positie blijft wanneer hij aan bijvoorbeeld een trekdraad op snelheid wordt voortbewogen. De propellor is direct gekoppeld aan een 6 cijferige teller, die elke omwenteling van de propellor registreert en zichtbaar maakt. De teller is binnen in het instrument geplaatst RBC-meetgoten De RBC meetgoten worden gebruikt voor het meten van de hoeveelheid water die door bijvoorbeeld een irrigatiekanaal stroomt. In vergelijking met bekende meetgoten, zoals de WSC en de Parshall meetgoot is de RBC meetgoot de meest nauwkeurige. De RBC meetgoot is speciaal ontwikkeld voor gebruik in kleine waterlopen of kanaaltjes. Met de RBC meetgoot heeft men de beschikking over een eenvoudig en betrouwbaar instrument voor het meten van de hoeveelheid irrigatiewater dat naar een veld stroomt. Na het horizontaal plaatsen van de meetgoot kan de meting beginnen door het aflezen van de mate van waterstuw bij de drempel. De mate van waterstuw kan worden afgelezen in de meetbuis aan het einde van de meetgoot. Met behulp van standaard formules wordt met het meetresultaat de doorstroomhoeveelheid (het debiet) berekend. Voordelen Door het lage gewicht en de beperkte afmetingen kunnen meetgoten eenvoudig gebruikt en getransporteerd worden. Dit is vooral een voordeel bij meerdere tijdelijke metingen. De meetrange van de grote meetgoot is zeer uitgebreid (ook in ondiep water) Eenvoudig te installeren Gebruiksvriendelijk Meetresultaten kunnen eenvoudig uitgelezen worden Cursus Grondwaterbemonstering (E8) Onjuist uitgevoerde grondwaterbemonsteringen en veldmetingen brengen risico s met zich mee of gemiste (sanerings)kansen. In 2006 gaat Kwalibo van start (NL) en moet u een Certificerende Instelling ervan kunnen overtuigen dat uw mensen aan door SIKB omschreven kwaliteitseisen voldoen. Daar helpt deze cursus bij! Verder motiveert de cursus en geeft deze mensen meer zelfvertrouwen. U verkrijgt inzicht in hoe grondwatermonsters en veldmetingen uitgevoerd worden en begrijpt waarom dat zo dient te gebeuren. U past de handelingen in de praktijk correct toe. Deze cursus is geschikt voor veld- en bureaumedewerkers milieukundig bodemonderzoek, handhavers, auditters, projectleiders en laboranten en de eerst volgende cursusdata zijn: 13 oktober en 8 december GEIJKT NIEUWS 21,

5 Water uit de bodem halen en het analyseren! Internationaal werkt Eijkelkamp met distributeurs en zij heeft ook in Duitsland een aantal verkooppartners: ecotech is er een van en dit bedrijf is ook de leverancier voor Eijkelkamp. De door ecotech recent ontwikkelde bodemvochtmonsternemingscups en -platen worden gebruikt om water aan de bodem te onttrekken voor analyse. Bodemwateronderzoek wordt gedaan om concentraties te bepalen van allerlei verbindingen in het bodemwater, zoals voedingsstoffen voor planten en vervuilingen en vervolgens na te gaan hoe deze doordringen tot in het grondwater. Tot in de jaren 90 werden zulke studies bijna altijd gedaan met keramische zuigbuizen. Helaas adsorbeerde (filterde) het keramische materiaal veel van de opgeloste stoffen die bodemonderzoekers juist wilden onderzoeken. Kunststof bodemvochtmonsternemingscups Daarom is een kunststof bodemvochtmonsternemingscup ontwikkeld die geschikt bleek voor de meeste anorganische stoffen in het bodemwater. De heer Wessel-Bothe van ecotech legt uit: Ik heb 250 nieuwe kunststof bodemvochtmonsternemingscups gemaakt voor mijn eigen onderzoek aan de Universiteit van Bonn. De kunststof zuigbuis (12.53) is bijna gelijk aan het type dat ik bij de universiteit heb gebruikt en is recent aanbevolen aan klanten die anorganische verbindingen in bodemoplossingen willen onderzoeken. Glazen bodemvochtmonsternemingscup Omdat kunststoffen organische verbindingen uit de bodemoplossing adsorberen, zoals pesticiden, PAK s, opgeloste organische koolstof (dissolved organic carbon - DOC), was de kunststof cup niet geschikt voor organische opgeloste stoffen. Daarom presenteerde ecotech in 1998 de glazen bodemvochtmonsternemingscup (12.52). Dit nieuwe glazen materiaal vond onder wetenschappers snel erkenning en ecotech is sindsdien de belangrijkste leverancier van dergelijke apparatuur geworden. Een groot aantal studies van organische verbindingen in bodemoplossing wordt uitgevoerd met de glazen bodemvochtmonsternemingscups van ecotech. Bodemvochtmonsternemingsplaten Bodemvochtmonsternemingsplaten onttrekken water uit een groter oppervlak dan bodemvochtmonsternemingscups en geven een beeld van het totaal aan water dat door de bodem stroomt. Dr. Jan Siemens van de Technische Universiteit van Berlijn ontwikkelde een zuigplaat van glas (12.56) voor organische opgeloste stoffen. In samenwerking met dr. Siemens fabriceert ecotech dit type plaat sinds In hetzelfde jaar ontwikkelde ecotech de kunststof bodemvochtmonsternemingsplaat (12.57) voor anorganische verbindingen in bodemwater. Een andere eigenschap van dit speciale type bodemvochtmonsternemingsplaat is het grote oppervlak en de mogelijkheid om meer platen aan elkaar te koppelen om tot een nog groter bemonsteringsoppervlak te komen. bodemvochtmonsternemingsplaten kunnen zo in het algemeen betere meetresultaten leveren dan bodemvochtmonsternemingscups, maar ze zijn wel wat ingewikkelder in het gebruik. Dhr. Wessel Bothe concludeert: Bij bodemonderzoek naar verschillende opgeloste stoffen is voor de te gebruiken bodemvochtmonsternemingscups/-platen het volgende aan te raden: Pesticiden, DOC: gebruik glas Fosfaat: gebruik glas of kunststof Nitraat, chloride, bromide, sulfaat, natrium: alle typen zijn geschikt. Zware metalen: gebruik kunststof PRODUCTNIEUWS Nieuwe slangenpomp beschikbaar! De slangenpomp is een zeer betrouwbaar bemonsteringsapparaat voor vloeistoffen en gassen en kan onder diverse veldomstandigheden gebruikt worden. De slangenpomp wordt o.a. gebruikt bij: het nemen van watermonsters, doorpompen van peilbuizen, in-line infiltratie voor bemonsteren van grondwater, oppompen van bodemgas of het nemen van stofmonsters van de buitenlucht. Door het nieuwe design is de slangenpomp nu beduidend voordeliger. 5

6 Maak kennis met Eijkelkamp. de verkoopafdeling Eijkelkamp Agrisearch Equipment is gevestigd aan de Nijverheidsstraat in Giesbeek (NL). Zodra het industrieterrein Nijverheidsstraat wordt betreden, wordt al duidelijk dat hier een dynamisch bedrijf gevestigd is: een enorm en goed georganiseerd magazijn, ruime productiehallen waarbij conventionele handarbeid wordt afgewisseld met computergestuurde machines en dan zijn er natuurlijk nog de vele kantoormedewerkers. Momenteel werken circa 85 personen bij Eijkelkamp, waarvan 30 personen werkzaam zijn op de afdeling verkoop. Al die producten die in het magazijn zijn opgeslagen, nadat deze met veel zorg in de eigen fabriek geproduceerd zijn, moeten immers op de juiste manier aan de man en op de markt gebracht worden. De afdeling verkoop, onder leiding van Adjunct Directeur Jos van Zuilen, bestaat uit de volgende subafdelingen: Verkoop Benelux Verkoop Buitenland Communicatie & Marketing Eijkelkamp Training & Consultancy Receptie Eijkelkamp. De markt is verdeeld op doelgroep die onder de verantwoordelijkheid van een goed opgeleide accountmanager valt die binnen de meest voorkomende productgroep(en) voor die betreffende doelgroep gespecialiseerd is. Deze accountmanagers worden ondersteund door een vaste binnendienstpartner. Hoofd Verkoop Benelux is John de Geest. Hij stuurt de verschillende medewerkers aan en is daarnaast medeverantwoordelijk voor de kennis- en overheidsinstellingen. Het team accountmanagers / productspecialisten bestaat verder uit: Eddie Ritsema is verantwoordelijk voor de verkoop en ondersteuning aan de millieumarkt, bestaande uit ingenieursbureaus, boor- en veldwerkbedrijven. Harm Winkelhorst onderhoudt de contacten met kennis- en overheidsinstellingen op het gebied van bodemvocht, (water) monitoring en telemetrie. John de Geest Sebastian Flamant Harm Winkelhorst Carlo Molenaar Eddy Ritsema Margrit Teunissen Joost Thiel Corine Schimmel Sebastian Flamant is zelf van Vlaamse afkomst en verantwoordelijk voor de ondersteuning van alle Belgische en Luxemburgse klanten en prospects. Dit team wordt ondersteund door Joost Thiel, Carlo Molenaar, Corine Schimmel (Belux) en Margrit Teunissen vanuit de Binnendienst. In dit artikel zal de werkwijze en de marktbenadering van een van de grootste subafdelingen behandeld worden, te weten Verkoop Benelux: GEIJKT NIEUWS 21, Verkoop Benelux Vanuit deze afdeling worden de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse klanten rechtstreeks benaderd en ondersteund door de medewerkers van

7 e+ WATER L voor WS Peel en Maasvallei Waterschap Peel en Maasvallei is verantwoordelijk voor het beheer van het water in beken, sloten en vennen in Noord- en Midden- Limburg. Nila Taminiau studeerde aan de Universiteit van Wageningen en is sinds mei 2003 Senior medewerker onderzoek (Hydroloog) bij Waterschap Peel en Maasvallei. De afdeling bestaat uit hydrologen, ecologen en geografen en Nila is vanuit haar achtergrond als hydroloog verantwoordelijk voor de opzet van de meetnetten, welke zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn. "Ik was al bekend met de Eijkelkamp apparatuur vanuit mijn studie aan de Universiteit van Wageningen en ik heb in mijn huidige functie ervaring opgedaan met het inzetten van Divers in de grondwatermeetpunten. Enige tijd geleden werd ik benaderd door Harm Winkelhorst van Eijkelkamp met de vraag of er binnen WPM wellicht behoefte was aan een presentatie van de nieuwe e+ WATER L. Na de presentatie bleek de e+ WATER L uitermate geschikt voor het in kaart brengen van het waterniveau in de Schelkensbeek en daarnaast zou deze ook goed bruikbaar zijn voor incidentele inzet in overige meetgebieden", aldus Nila Taminiau. Stroomgebiedsonderzoek Het stroomgebiedsonderzoek van de Schelkensbeek heeft tot doel om binnen een hydrologisch afgebakend gebied rondom Reuver binnen een jaar zoveel mogelijk gegevens over de waterkwaliteit, waterkwantiteit, morfologie en ecologie te verzamelen, met elkaar in verband te brengen en te analyseren, zodanig dat hiermee inzicht verkregen wordt in het functioneren van het watersysteem binnen het stroomgebied. Dit inzicht zegt iets over de huidige toestand en kan gebruikt worden om met behulp van voorspellingen iets te zeggen over de toekomst van alle aan watergebonden functies. De keuze van juist dit stroomgebied heeft een historische achtergrond; in het verleden is er hier altijd veel onderzoek gedaan, dus er zijn al veel meetgegevens voorhanden. Daarnaast is het een heel geschikt en bijzonder gebied door het reliëf, veel verschillende soorten leven en stoffen en qua bebouwing (kassen, landbouw, stedelijk gebied) is het tevens zeer divers. Binnen dit meetnet zullen de e+ WATER L sensoren de meting en monitoring van het waterniveau voor hun rekening nemen. regenval is nauwkeurig gemeten en geregistreerd, dus wij hebben een goede eerste indruk van de sensoren. Als de pilot na een jaar naar tevredenheid is geweest, bestaat er een goede kans dat de e+ WATER L sensoren tevens in de andere stroomgebieden van Waterschap Peel en Maasvallei ingezet zullen worden", sluit Nila Taminiau af. Toekomst voor e+ WATER L "Begin juli hebben we dan ook 12 e+ WATER L sensoren bij Eijkelkamp besteld die inmiddels volop aan het meten zijn en volgens planning één keer per maand worden uitgelezen door veldwerkers. De eerste data zijn binnen en ook de heftige Waterbeheer 21 e eeuw De bedoeling van het project Inventarisatie Waterbeheer 21 e eeuw is om de belangrijkste watergangen in Noord- en Midden-Limburg in kaart te brengen. Op een kaart worden alle karakteristieke eigenschappen van de belangrijkste beken en foto's opgenomen, zoals het profiel van een beek en alle in de beek voorkomende objecten, zoals duikers en stuwen. Met het totale project is een investering gemoeid van euro. Waarom een inventarisatie Door precies te meten hoe een beek loopt en welke vorm hij heeft kan goed berekend worden hoeveel water er door heen kan. Zo kan onder andere vastgelegd worden waar knelpunten zitten en welke ruimte in de toekomst nodig is om water op te vangen en de knelpunten op te lossen. De gezamenlijke waterbeheerders Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn gestart met het nieuwe waterbeleid voor de 21ste eeuw. Dit nieuw waterbeleid is nodig omdat ons klimaat verandert. 7

8 Diver nieuws CTD-Divers in Vlaanderen Wim Slabbaert Wouter Vanlerberghe De waterhuishouding is een belangrijke factor bij de ontwikkeling en de instandhouding van ecosystemen. Vooral in vochtige en natte biotopen bestaat een nauwe relatie tussen ecologie en hydrologie, waarmee het natuurbeheer rekening dient te houden. De plaatselijke hydrologische condities zijn, naast de bodem en het beheer zelf doorslaggevend bij de bepaling van het mogelijke natuurtype. 33 CTD Divers De afdeling Natuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap kan gezien worden als de Vlaamse tegenhanger van het Nederlandse Staatsbosbeheer. Dit is de instantie die naast beleidsvoorbereidend en ondersteunend werk te leveren, ook voor de verwerving en het beheer van de Vlaamse reservaten instaat. De heer Wim Slabbaert, Beheersplanner van de afdeling Natuur in het Binnenland van West-Vlaanderen en zijn collega s hebben eind vorig jaar via hun aannemer Haskoning in Mechelen (B) 33 CTD Divers van Van Essen Instruments bij Eijkelkamp afgenomen. "Het ontbreken van serieuze grondwatergegevens is namelijk altijd een probleem, terwijl ze cruciaal zijn om de herstelpotentie in te schatten om een concreet beheer uit te tekenen.", aldus de heer Slabbaert. Vanuit het hoofdbestuur van AMINAL afdeling Natuur wordt momenteel gewerkt aan een analoog project waarbij ook de andere provincies betrokken zijn. Vertrouwen Deze CTD Divers zijn in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Natuur ingezet in de diverse reservaten in West-Vlaanderen. De installatie wordt verzorgd door Haskoning. Wim Slabbaert is inmiddels zo'n 5 jaar werkzaam bij het Ministerie en stelt: "De goede samenwerking met verschillende studiebureau s, waaronder Haskoning heeft zich al op verschillende manieren bewezen in de vorm van de nauwkeurige uitvoering van hydrologische studies voor het ministerie en dit blijkt kwalitatief en kostentechnisch een interessante werkwijze. Ook Eijkelkamp is een goede partij en met de ondersteuning van deze partijen, heb ik dan ook het volste vertrouwen in dit project." Resultaten Het Instituut van Natuurbehoud verzorgt in Vlaanderen de databank van alle ecologisch relevante grondwatergegevens van de meetpunten. Daarnaast meten ze binnen het kader van dit project de positie op enkele cm nauwkeurig en verzorgen ze soms chemische analyses. De CTD-Divers zullen niet steeds in dezelfde peilbuizen blijven hangen, maar zullen nadat er voldoende gegevens zijn verzameld van locatie veranderen. Het project is inmiddels begonnen en de heer Slabbaert geeft aan benieuwd te zijn naar de eerste resultaten. De keramische CTD-Diver is een zeer betrouwbare, compacte datalogger voor het gelijktijdig meten van de grondwaterstand, de grondwatertemperatuur en de geleidbaarheid van het grondwater. Deze parameters worden gemeten met een vooraf in te stellen frequentie, waarna de meetwaarden intern worden opgeslagen in het geheugen. De meetgegevens kunnen op ieder gewenst moment worden uitgelezen. GEIJKT NIEUWS 21, , 8 C O L O F O N Geijkt Nieuws is een uitgave van Eijkelkamp Agrisearch Equipment. Nijverheidsstraat 30, 6987 EM Giesbeek T F E Redactieadres: Eijkelkamp Agrisearch Equipment. Postbus 4, 6987 ZG Giesbeek Redactie: Laura van der Lecq Drukwerk: Drukkerij Hooiberg, Epe

Geijkt. Nieuws. Capacity Building. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, maart 2006. All it takes for environmental research.

Geijkt. Nieuws. Capacity Building. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, maart 2006. All it takes for environmental research. 23 Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, maart 2006 Geijkt Nieuws Thema: Capacity Building In dit nummer o.a.: Capacity building Nieuwe penetrologger Goedkopere peilapparaten Kennisuitwisseling

Nadere informatie

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS GRUNDWATER IS UR BUSINESS Mini-Diver Kostenefficiënt De Mini-Diver is gebaseerd op een ingenieus en bewezen concept en geldt als een zeer betrouwbaar instrument voor autonome metingen en registratie van

Nadere informatie

e+ WATER L van Eijkelkamp Agrisearch Equipment All it takes for environmental research

e+ WATER L van Eijkelkamp Agrisearch Equipment All it takes for environmental research e+ WATER L van Eijkelkamp Agrisearch Equipment All it takes for environmental research e+ WATER L De e+ WATER L (Level) sensor is een intelligente en nauwkeurige sensor voor het meten en registreren van

Nadere informatie

Geijkt. Nieuws. Water management. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, juni 2006. All it takes for environmental research.

Geijkt. Nieuws. Water management. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, juni 2006. All it takes for environmental research. 24 Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, juni 2006 Geijkt Nieuws Thema: Water management In dit nummer o.a.: e-sense projecten Open Interface e-sense direct Optimaal meetnet Nieuwe Diver Data Kabel

Nadere informatie

Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: Water. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment September 2003

Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: Water. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment September 2003 13 Eijkelkamp Agrisearch Equipment September 2003 Geijkt Nieuws Nieuwsbrief Thema: Water In dit nummer o.a.: e-sense De waterkringloop Overstromingen in Roemenië Eijkelkamp Training & Consultancy Productnieuws

Nadere informatie

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS GROUNDWATER IS OUR BUSINESS Diver-NETZ BEHEER UW DATA IN 3 STAPPEN Diver-NETZ is een compleet draadloos systeem voor het effectief en efficiënt beheren van grond- en oppervlaktewatermeetnetten. Diver-NETZ

Nadere informatie

WATERSTAND DATALOGGERS

WATERSTAND DATALOGGERS WATERSTAND DATALGGERS TD-Diver Hoogwaardige lange-termijn prestatie De TD-Diver is gebaseerd op een ingenieus en bewezen concept en geldt als een zeer betrouwbaar instrument voor autonome metingen en registratie

Nadere informatie

Diver Telemetrie. Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie

Diver Telemetrie. Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie Telemetrie Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie Maximaliseer datakwaliteit Verminder operationele kosten Near real-time informatie -NETZ BEHEER 3 UW DATA IN STAPPEN Introductie -NETZ

Nadere informatie

Hermeandering en hydromorfologie

Hermeandering en hydromorfologie Hermeandering en hydromorfologie Monitoring van structuren of ecologie? Oscar van Dam teamleider waterbeheer en gis COP hermeandering 24 november 2010 HWH Amersfoort RPS BCC Onderdeel RPS plc Organisatie

Nadere informatie

Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: Water. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment December 2004

Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: Water. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment December 2004 18 Eijkelkamp Agrisearch Equipment December 2004 Geijkt Nieuws Nieuwsbrief Thema: Water In dit nummer o.a.: Redoxpotentiaal bepalen Water is leven Maak kennis met de R&D afdeling e+ WATER L Eijkelkamp

Nadere informatie

IBRAHYM: de digitale waterpartner in Limburg

IBRAHYM: de digitale waterpartner in Limburg IBRAHYM: de digitale waterpartner in Limburg Samenwerken in de waterketen 17 juni 2015 Nila Taminiau Senior hydroloog Waterschap Peel en Maasvallei IBRAHYM (concreet) Statisch: Afmetingen beek Locatie

Nadere informatie

Presentatie tekst Velddag. Verdrogingsbestrijding Groote Peel. Peilopzet in combinatie met peilgesturde drainage

Presentatie tekst Velddag. Verdrogingsbestrijding Groote Peel. Peilopzet in combinatie met peilgesturde drainage Presentatie 20-06 - 2007 1 tekst Velddag Verdrogingsbestrijding Groote Peel Peilopzet in combinatie met peilgesturde drainage Programma 2 Welkomstwoord door DB-lid Peter van Dijk Presentatie film Peilgestuurde

Nadere informatie

GeijktNieuws. Consultancy en (bodem)laboratoria. All it takes for environmental research. Actualiteiten 32. Thema: Basisbenodigdheden voor een

GeijktNieuws. Consultancy en (bodem)laboratoria. All it takes for environmental research. Actualiteiten 32. Thema: Basisbenodigdheden voor een GeijktNieuws Actualiteiten 32 Eijkelkamp Agrisearch Equipment, juni 2008 Thema: Consultancy en (bodem)laboratoria Basisbenodigdheden voor een bodemfysisch laboratorium Uitslag prijsvraag ontwerp een grondwaterbemonsteringskar

Nadere informatie

KRW-verkenner in gebruik

KRW-verkenner in gebruik KRW-verkenner in gebruik 4 praktijkvoorbeelden Johan Bode Gis-analist /medewerker onderzoek Waterschap Peel en Maasvallei Inhoud Wat is de KRW-verkenner? Inhoud KRW-verkenner Gebiedsdatabase Kennisdatabase

Nadere informatie

Configuratie Temperatuurlogger

Configuratie Temperatuurlogger Configuratie Temperatuurlogger Lascar 1 Tinbergenlaan 1 3401 MT IJsselstein Postbus 46 3400 AA IJsselstein T 030 281 44 11 F 030 281 44 44 E algemeen@spruyt-hillen.nl Configuratie temperatuurlogger EL-USB-2-LCD:

Nadere informatie

Producthandleiding. voor het gebruik van meeth 2 O, het systeem voor het draadloos monitoren en verzenden van grondwaterstanden.

Producthandleiding. voor het gebruik van meeth 2 O, het systeem voor het draadloos monitoren en verzenden van grondwaterstanden. Producthandleiding voor het gebruik van meeth 2 O, het systeem voor het draadloos monitoren en verzenden van grondwaterstanden. MEET H2O is een geregistreerde handelsnaam MEET H2O is een gepatenteerde

Nadere informatie

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering BIODIVERSITEIT RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering DUURZAME ONTWIKKELING INTEGRAAL WATERBEHEER BIODIVERSITEIT Wat? Belang?

Nadere informatie

Werkplekbeschrijving: Elektronisch meten

Werkplekbeschrijving: Elektronisch meten Werkplekbeschrijving: Bij dit practicum horen: een bloeddrukmeter; een oorthermometer; een vingerpulseoximeter; een temperatuurmeter; een ph-meter; een geleidbaarheidsmeter; een zuurstofmeter; een luxmeter.

Nadere informatie

Integraal waterbeheer

Integraal waterbeheer lesdag onderwerp docent(en) Ochtend module 1: Waterkwantiteit & Middag module 2: Waterkwaliteit Lesdag 1 Ochtend - Integraal waterbeheer - Historisch perspectief - Modern waterbeheer, WB21 en KRW - Integrale

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research C o m p a n y P r o f i l e All it takes for environmental research H i s t o r i e Van dorpssmederij tot Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV is een internationale organisatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, juni 2007. Geijkt. Nieuws. Thema:

Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, juni 2007. Geijkt. Nieuws. Thema: Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, juni 2007 28 Geijkt Nieuws Thema: Meten en monitoren e-sense bij TNO e+ WATER L in korea Training & Consultancy in Kroatië Bezoek WMO Genève Nederlands Watermuseum

Nadere informatie

Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken

Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken Resultaten WAHYD Hoe zit het in elkaar: afkijken bij Noord-Brabant In het onderzoeksproject WAHYD (Waterkwaliteit op basis van Afkomst en HYDrologische systeemanalyse)

Nadere informatie

De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling

De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling De kustpolders: Hoe behoud een essentiële stap is richting duurzame ontwikkeling Prof. dr. Patrick Meire Universiteit Antwerpen Ecosystem management research group De polders, tussen de kust en zandig/zandlemig

Nadere informatie

Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: meten en monitoren. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment Juni 2002

Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: meten en monitoren. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment Juni 2002 Eijkelkamp Agrisearch Equipment Juni 2002 Geijkt Nieuws Nieuwsbrief Thema: meten en monitoren In dit nummer o.a.: Nominatie Export Award After-Sales-Service Demonstratie Sonic Interview Sialtech e-sense

Nadere informatie

driepoten gebruiksaanwijzing All it takes for environmental research

driepoten gebruiksaanwijzing All it takes for environmental research driepoten gebruiksaanwijzing Inhoud Over deze gebruiksaanwijzing... 2 1 Beschrijving... 2 2 Technische specificaties... 2 3 Veiligheid... 3 Ingebruikneming en bediening... 3.1 Lichte driepoot (02.01.01)...

Nadere informatie

DSI regenwater infiltratie.

DSI regenwater infiltratie. DSI regenwater infiltratie. De adequate oplossing van een actueel probleem. Klimaatverandering. Het klimaat verandert. Met als gevolg een toename van de duur en frequentie van wateroverlast, verkeersonveiligheid

Nadere informatie

NEN Gijsbert Schuur

NEN Gijsbert Schuur - 2011 Gijsbert Schuur 1 Inhoud presentatie Waarom de norm wijzigen Essentie van de nieuwe aanpak Uitvoering Alternatieven 2 Waarom de norm wijzigen? 3 Waarom wijzigen Peilbuiswater bevat bij sterk pompen

Nadere informatie

Koreaanse ICT geleidt water van regen tot kraan

Koreaanse ICT geleidt water van regen tot kraan Innovatie Attaché Seoel Peter Wijlhuizen, mei 2014, meer informatie: pw@nost-korea.com Koreaanse ICT geleidt water van regen tot kraan Inleiding Met bijna twee maal zoveel neerslag als Nederlands, lijkt

Nadere informatie

Remote Sensing. Betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheer

Remote Sensing. Betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheer Remote Sensing Betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheer 2016 25 Remote Sensing Betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheer Waterschappen

Nadere informatie

Waterkwaliteit verbeteren!

Waterkwaliteit verbeteren! Waterkwaliteit verbeteren! Erwin Rebergen Beheerder grond- en oppervlaktewater 6 juni 2013 1 Onderwerpen Waarom spant zich in om de waterkwaliteit te verbeteren? Wat willen we bereiken? Hoe willen we een

Nadere informatie

The Freshmaker. 1. Inleiding. 2. Beschrijving van de maatregel. 3. Hydrologische haalbaarheid Methoden Metingen Modellen. 4.

The Freshmaker. 1. Inleiding. 2. Beschrijving van de maatregel. 3. Hydrologische haalbaarheid Methoden Metingen Modellen. 4. The Freshmaker 1. Inleiding 2. Beschrijving van de maatregel 3. Hydrologische haalbaarheid Methoden Metingen Modellen 4. Resultaten 1 1 Inleiding The Freshmaker Zoetwateroverschotten inzetbaar bij droogte

Nadere informatie

Geijkt. Nieuws. Klimaat. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, december 2006. All it takes for environmental research.

Geijkt. Nieuws. Klimaat. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, december 2006. All it takes for environmental research. 26 Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, december 2006 Geijkt Nieuws Thema: Klimaat In dit nummer o.a.: CAH en Eijkelkamp naar Ghana e+ sensoren CeraDiver en CTD-Diver Product- en verkoopnieuws

Nadere informatie

Nauwkeurige dieptemetingen

Nauwkeurige dieptemetingen Nauwkeurige dieptemetingen overwegingen & een methode drs. ir. Eric Weijters www.weijters.net Het inmeten van een wrakveld Een in onze Nederlandse wateren goed bruikbare methode om scheepswrakken in te

Nadere informatie

Uw uitdaging, ons doel. All it takes for environmental research

Uw uitdaging, ons doel. All it takes for environmental research Uw uitdaging, ons doel All it takes for environmental research Water levensader en bedreiging Hoeveel beschikbaar? Hoeveel afvoeren? Welke snelheden? Welke knelpunten? 2 Niet volledig gevulde leiding of

Nadere informatie

WATER VERSUS WATER Effective flood barrier to prevent damage

WATER VERSUS WATER Effective flood barrier to prevent damage WATER VERSUS WATER Effective flood barrier to prevent damage Wereldwijde toename wateroverlast Natuurrampen nemen toe in aantal en in omvang. Het gaat hierbij vooral om weergerelateerde rampen, zoals stormen

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Neerslag-afvoermodellering. met SOBEK-RR

Neerslag-afvoermodellering. met SOBEK-RR Neerslag-afvoermodellering met SOBEK-RR Boekrecensie: 'Van regen tot Maas' 'Grensoverschrijdend waterbeheer in droge en natte tijden' Auteur: Marcel de Wit Uitgeverij Veen Magazines, Diemen, 2008 ISBN

Nadere informatie

Monitoren waterkwaliteit

Monitoren waterkwaliteit Monitoren waterkwaliteit Monstername op uw perceel Droge voeten, schoon water Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water in plassen, meren, kanalen en sloten.

Nadere informatie

Natuurkunde in het veld

Natuurkunde in het veld Natuurkunde in het veld Voorwoord: Het natuurkundige deel van het vakoverstijgend project Dinkel heeft als titel Natuurkunde in het veld. Hierin gaan jullie een aantal natuurkundige zaken in en aan de

Nadere informatie

Kennisvraag: Wat zijn de fysisch chemische effecten van de wateroverlast voor de maand juni in vergelijking met andere jaren?

Kennisvraag: Wat zijn de fysisch chemische effecten van de wateroverlast voor de maand juni in vergelijking met andere jaren? Juni 2016 in vergelijking tot voorgaande jaren Kennisvraag: Wat zijn de fysisch chemische effecten van de wateroverlast voor de maand juni in vergelijking met andere jaren? Antwoord: Er zijn in verschillende

Nadere informatie

Eijkelkamp Agrisearch Equipment Juni 2001. Thema: Bodemerosie. In dit nummer o.a.:

Eijkelkamp Agrisearch Equipment Juni 2001. Thema: Bodemerosie. In dit nummer o.a.: 4 Eijkelkamp Agrisearch Equipment Juni 2001 Thema: Bodemerosie In dit nummer o.a.: Interview met prof. dr. ir. Leo Stroosnijder (Universiteit Wageningen) Samenwerking Sonic & Wizard R&D aan het woord Training

Nadere informatie

algemeen Deze bijlage is een detaillering van de beschrijving actuele waterkwaliteit die in paragraaf 2.9. is opgenomen

algemeen Deze bijlage is een detaillering van de beschrijving actuele waterkwaliteit die in paragraaf 2.9. is opgenomen algemeen Deze bijlage is een detaillering van de beschrijving actuele waterkwaliteit die in paragraaf 2.9. is opgenomen 2. Waterkwaliteit De zomergemiddelden voor 2008 van drie waterkwaliteitsparameters

Nadere informatie

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Wat is grondwater Grondwater is water dat zich in de ondergrond bevindt in de ruimte tussen vaste deeltjes, zoals zandkorrels. Indien deze poriën geheel met water

Nadere informatie

Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties

Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties Mac-Solar Stralingsmeter (SLM18c-2) met geïntegreerde sensor, energierendement van zonne-installaties De zonnestralingsmeter Mac-Solar is een ideaal, handmatig apparaat voor zonneingenieurs, architecten

Nadere informatie

Beheer van een grensoverschrijdende aquifer : studie aquifer van de kolenkalk

Beheer van een grensoverschrijdende aquifer : studie aquifer van de kolenkalk Beheer van een grensoverschrijdende aquifer : studie aquifer van de kolenkalk 1 Inhoud : Welke vooruitgang sinds 2009? Piëzometrie: voorbeeld van een evoluerende aquifer Chemie: inventarisatie van de kennis

Nadere informatie

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water

2 november 2009 C M.J.C. Kerkhof Jonkman. Team stedelijk water WATERPARAGRAAF Onderwerp: Rentray Rekken Apeldoorn, Projectnummer: 2 november 2009 C01031.200803 Opgesteld door: M.J.C. Kerkhof Jonkman Gecontroleerd door: M. Swenne ARCADIS NEDERLAND BV Het Rietveld 59a

Nadere informatie

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010 Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond 1 januari 2010 Welkom Inleiding doel van de avond Terugkoppelen resultaten Voorstel maatregelen Bespreken resultaten en maatregelen Sluiting (rond 22.00 uur)

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

Lekdetectie bij bouwkuipen (damwanden en waterkerende bodems)

Lekdetectie bij bouwkuipen (damwanden en waterkerende bodems) Lekdetectie bij bouwkuipen (damwanden en waterkerende bodems) Met behulp van het FGM/EFT-Multisensorensysteem van Texplor is het mogelijk om lekkages te detecteren bij damwanden en/of waterkerende bodems.

Nadere informatie

Limburg Waterproof Klimaat, water en landbouw

Limburg Waterproof Klimaat, water en landbouw Limburg Waterproof Klimaat, water en landbouw Provincie Limburg Maastricht, 14 september 216 Joris Schaap, Profiel 214 heden Zelfstandig hydroloog en bodemkundige 28-214 Adviseur water in het landelijk

Nadere informatie

BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR

BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR BETER OP DE HOOGTE VAN UW INFRASTRUCTUUR Real-Time inzicht in beweging, verandering, zetting en herstel van infrastructurele objecten www.infrasensorsolutions.com WELKOM, De dynamiek van het aantal transportbewegingen

Nadere informatie

Eén punt voor water Watermanagementcentrum Nederland (WMCN)

Eén punt voor water Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) Eén punt voor water Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) Watermanagementcentrum Type hier de Nederland hoofdstuk titel Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) is hét centrum voor kennis en informatie

Nadere informatie

ZOUTGEHALTESENSOR BT78i

ZOUTGEHALTESENSOR BT78i ZOUTGEHALTESENSOR BT78i GEBRUIKERSHANDLEIDING CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Korte beschrijving De Zoutgehaltesensor BT78i meet het zoutgehalte in een oplossing in het

Nadere informatie

Sturing van bergingsgebieden in De Dommel

Sturing van bergingsgebieden in De Dommel Sturing van bergingsgebieden in De Dommel Mark van de Wouw 1 Mark van de Wouw Hydroloog Ruim 20 jaar (hoogwater)ervaring Dynamisch Waterbeheer => Slim Watermanagement Projectleider BOS Brabant (2015) BOS

Nadere informatie

ph ORP Temperatuur Geleidbaarheid TDS Opgeloste Zuurstof Salinity Weerstand

ph ORP Temperatuur Geleidbaarheid TDS Opgeloste Zuurstof Salinity Weerstand ph ORP Temperatuur Geleidbaarheid TDS Opgeloste Zuurstof Salinity Weerstand De Perfecte Combinatie Dit Chinese symbool betekend Dubbel geluk, de combinatie tussen twee perfecte llementen Dit wordt gebruikt

Nadere informatie

ISCO Produkt Overzicht Monsternemers & Debietmeters

ISCO Produkt Overzicht Monsternemers & Debietmeters ISCO Produkt Overzicht Monsternemers & Debietmeters Robuuste, betrouwbare instrumenten voor het monitoren van: * industrieel afvalwater * rivieren en kanalen * rioolstelsels * regenwateroverstort Monsternemers

Nadere informatie

Slimme oplossingen voor een klimaatrobuuster watersysteem Gaat u mee op reis? ALV BPG 11 november 2016

Slimme oplossingen voor een klimaatrobuuster watersysteem Gaat u mee op reis? ALV BPG 11 november 2016 Slimme oplossingen voor een klimaatrobuuster watersysteem Gaat u mee op reis? ALV BPG 11 november 2016 Wateroverlast juni 2016 Van onttrekkingsverbod op 19 mei naar wateroverlast en waterkwaliteitsproblemen

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Temperatuur - luchtvochtigheid PCE-1 WMS Uitbreidbaar temperatuur en vochtigheid - Meetsysteem bijvoorbeeld Magazijn of Productie hal (maximaal 100 meetpunten worden bewaakt) Het meetsysteem voor magazijn

Nadere informatie

Voortgangsbericht De Bruuk juli 2016

Voortgangsbericht De Bruuk juli 2016 Voortgangsbericht De Bruuk juli 2016 Op 4 juli organiseerde de provincie Gelderland in De Sleutel in Breedeweg een inloopavond over de ontwikkelingen in De Bruuk. Vanuit het bewonerscollectief kregen wij

Nadere informatie

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011 Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden Juni 2011 Achtergrond van de lagen benadering De oorsprong van de lagenbenadering moet gezocht worden in de negentiende eeuw,

Nadere informatie

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015

Actueel Waterbericht Week 3 Jaar 2015 Samenvatting: De gevallen neerslag van afgelopen week en met name van donderdag 8 januari heeft geleid tot verhoogde afvoeren en waterpeilen in het beheergebied van Waterschap Aa en Maas. De neerslag is

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

we work for your success

we work for your success we work for your success Hebels Staalservice Hebels Staalservice concentreert zich op de verkoop van staal, aluminium en rvs. Wij beschikken over een modern Staal Service Center waardoor wij klantspecifieke

Nadere informatie

Marijke Thoonen

Marijke Thoonen Advies betreffende de vergelijking van de meetprestaties van twee verschillende types automatische hydrostatische druk dataloggers door een praktijkexperiment Nummer: INBO.A.2010.269 Datum: 24 november

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Ik wil u beter leren kennen... 2 H2 Start van de relatie: kennismaken... 3 H3 Personalisatie: altijd weten wie ik ben... 4 H4 Profielverrijking: weten wat mij interesseert...

Nadere informatie

Bestnr Temperatuur datalogger EL-USB-1

Bestnr Temperatuur datalogger EL-USB-1 Bestnr. 12 25 71 Temperatuur datalogger EL-USB-1 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Loko levert meerwaarde aan uw product

Loko levert meerwaarde aan uw product Loko levert meerwaarde aan uw product Uitblinken in verzinken Loko is gespecialiseerd in elektrolytisch verzinken en Dickschichtpassivering in het bijzonder. Loko behoort tot de grootste galvaniseerbedrijven

Nadere informatie

Evaluatie, monitoring en meetnet. 1. Inleiding. 2. Evaluatiesysteem. 3. Monitoringsplan

Evaluatie, monitoring en meetnet. 1. Inleiding. 2. Evaluatiesysteem. 3. Monitoringsplan Evaluatie, monitoring en meetnet 1. Inleiding Voor het waterplan van gemeente Woudrichem zijn een aantal maatregelen vastgelegd om het watersysteem op orde te brengen en te houden. Het is van belang om

Nadere informatie

Bron van zuivere lucht...

Bron van zuivere lucht... Bron van zuivere lucht... Brainy, Bron van zuivere lucht Prestaties van leerlingen en docenten hangen direct samen met een gezonde luchtkwaliteit in de klaslokalen. Uit onderzoek is echter gebleken dat

Nadere informatie

Herstel natte natuurparels De Utrecht. Informatiebijeenkomst voor agrarische ondernemers

Herstel natte natuurparels De Utrecht. Informatiebijeenkomst voor agrarische ondernemers Herstel natte natuurparels De Utrecht Informatiebijeenkomst voor agrarische ondernemers Doel van de informatiebijeenkomst Alle agrariërs in de natte natuurparel en/of in de beschermingszone informeren

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

Productbrochure. Leitz Reference Xe. Coördinatenmeetmachine

Productbrochure. Leitz Reference Xe. Coördinatenmeetmachine Productbrochure Leitz Reference Xe Coördinatenmeetmachine 2 Leitz Reference Xe Coördinatenmeetmachine De CMM voor kleine en middelgrote ondernemingen Leitz Reference Xe Kleine en middelgrote ondernemingen,

Nadere informatie

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Samenwerkingskansen: Grondwatermeetne2en

Samenwerkingskansen: Grondwatermeetne2en Samenwerkingskansen: Grondwatermeetne2en Breda, 17 juni 2015 1 Brabant Water: 180 miljoen m 3 voor 2,4 miljoen inwoners van Noord- Brabant Grondstof is 100% grondwater 30 producjelocajes 17000 km leidingnet

Nadere informatie

Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater

Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater Bepaling van het Biochemisch Zuurstofverbruik (BZV) in oppervlaktewater april 2005 One Cue Systems Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Wateroverlast in het beheergebied van Waterschap Regge en Dinkel. Waterschap Regge en Dinkel

Wateroverlast in het beheergebied van Waterschap Regge en Dinkel. Waterschap Regge en Dinkel Wateroverlast in het beheergebied van Waterschap Regge en Dinkel Rob van Dongen, senior adviseur watersysteem, Waterschap Regge en Dinkel Inhoud presentatie Beheergebied WRD in vogelvlucht Wateroverlast

Nadere informatie

Signaalbenadering voor grondwaterkwaliteit in verdroogde natuurgebieden

Signaalbenadering voor grondwaterkwaliteit in verdroogde natuurgebieden Signaalbenadering voor grondwaterkwaliteit in verdroogde natuurgebieden Bart Brugmans en Hanneke van Zuilichem, Waterschap Aa en Maas Waterschap Aa en Maas pakt de verdrogingsbestrijding van natuurgebied

Nadere informatie

Watermanagement in een veranderend klimaat

Watermanagement in een veranderend klimaat Watermanagement in een veranderend klimaat Het Twentse waterschap Regge en Dinkel zoekt naar een oplossing om het door de klimaatverandering verwachte extra regenwater zonder overlast te verwerken. Naar

Nadere informatie

STUREN MET WATER. over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden

STUREN MET WATER. over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden STUREN MET WATER over draagvlak en draagkracht in de westelijke veenweiden STUREN MET WATER Het ontwerp Sturen met water van het Veenweide Innovatiecentrum Zegveld (VIC) zet in op actief, dynamisch grondwaterbeheer

Nadere informatie

Verslag bewonersavond 24 november 2016

Verslag bewonersavond 24 november 2016 Verslag bewonersavond 24 november 2016 Datum: 28 november 2016 Betreft: Aanpak grondwateroverlast Villapark Eindhoven Kenmerk: BY11, NOT20161128 Bestemd voor: Gemeente Eindhoven Opgesteld door: Wareco

Nadere informatie

Foto: Merkske, Noord-Brabant

Foto: Merkske, Noord-Brabant Foto: Merkske, Noord-Brabant 1 2 Hydraulischeweerstand is een optelsom van diverse soorten weerstand. Vegetatie geeft, met name in de zomer, de grootste weerstand. Ook obstakels als takken en omgevallen

Nadere informatie

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Kennis voor een succesvolle forensische keten Forensisch onderzoek wordt steeds belangrijker voor de opsporing en

Nadere informatie

MIRA-T Kwaliteit oppervlaktewater. Belasting van het oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen en nutriënten DPSIR

MIRA-T Kwaliteit oppervlaktewater. Belasting van het oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen en nutriënten DPSIR Belasting van het oppervlaktewater met zuurstofbindende stoffen en nutriënten belasting oppervlaktewater (1995=100) 120 100 80 60 40 P landbouw N landbouw N huishoudens P huishoudens CZV huishoudens N

Nadere informatie

De Wandelende Klimaatbox

De Wandelende Klimaatbox De Wandelende Klimaatbox Draadloze sensornetwerken in de kas Jos Balendonck NVTL studiedag, 10 maart 2015, Hof van Wageningen Robuuste agroproductiesystemen techniek voor een weerbare agrosector Sectie

Nadere informatie

Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner

Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner iov STOWA Ws Brabantse Delta Peter de Koning Kees Peerdeman Frans Jorna Piet van Iersel Roel Knoben Waternoodmiddag, Amersfoort, 2 maart 2010 Vraagstelling

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3)

Bouwlokalen INFRA. Het riool in Veghel. Veghel in cijfers en beeld (1) Veghel in cijfers en beeld (2) Veghel in cijfers en beeld (3) Bouwlokalen INFRA Innovatie onder het maaiveld / renovatie van rioolstelsels Het riool in Veghel Jos Bongers Beleidsmedewerker water- en riolering Gemeente Veghel 21 juni 2006 Veghel in cijfers en beeld

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING 14.27 BODEMVOCHTMEETSYSTEEM WATERMARK

GEBRUIKSAANWIJZING 14.27 BODEMVOCHTMEETSYSTEEM WATERMARK GEBRUIKSAANWIJZING 14.27 BODEMVOCHTMEETSYSTEEM WATERMARK Inhoudsopgave Over deze gebruiksaanwijzing... 2 1. Beschrijving... 2 2. Vragen die men zich voor de installatie dient te stellen... 2 3. Het installeren

Nadere informatie

Geijkt Nieuws. Themadagen Interview MTI Productnieuws Training en consultancy. In dit nummer o.a.:

Geijkt Nieuws. Themadagen Interview MTI Productnieuws Training en consultancy. In dit nummer o.a.: 2 Uitgave van Eijkelkamp Agrisearch Equipment December 2000 Geijkt Nieuws In dit nummer o.a.: Themadagen Interview MTI Productnieuws Training en consultancy Een terugblik Themadagen Eijkelkamp Agrisearch

Nadere informatie

INFILTRATIE, DROOG & NAT. Verticaal infiltreren in de onverzadigde en verzadigde zone

INFILTRATIE, DROOG & NAT. Verticaal infiltreren in de onverzadigde en verzadigde zone INFILTRATIE, DROOG & NAT Verticaal infiltreren in de onverzadigde en verzadigde zone Afkoppelen en verticaal infiltreren Sijpelende buis als wapen. Het klimaat verandert. Hevige regenval komt steeds vaker

Nadere informatie

LADINGSENSOR BT19i GEBRUIKERSHANDLEIDING

LADINGSENSOR BT19i GEBRUIKERSHANDLEIDING LADINGSENSOR BT19i GEBRUIKERSHANDLEIDING CENTRUM VOOR MICROCOMPUTER APPLICATIES http://www.cma-science.nl Korte beschrijving De ladingsensor BT19i meet elektronische lading en kan worden gebruikt als vervanging

Nadere informatie

Energie besparen door meten

Energie besparen door meten In deze brochure informeren wij u over het bij u toegepaste meetsysteem en hoe u op uw energiekosten kunt besparen. Energie besparen door meten radiografische warmtekostenverdeler Besparen op energiekosten

Nadere informatie

gegevens applicatie medewerkers werkafspraken

gegevens applicatie medewerkers werkafspraken gegevens applicatie medewerkers werkafspraken Samenvatting Volgens en sturen gaat niet op de app maar om het gedachte goed Ontstaan vanuit de KRW Bestaat uit: kennis delen veld en kantoor; samen leren

Nadere informatie

Nieuw: controllers van Syel Europe

Nieuw: controllers van Syel Europe INDUSTRIËLE ELEKTRONICA Nieuw: controllers van Syel Europe De compacte controller die intelligent én voordelig is. voor seriebouw en klantspecifieke toepassingen voor complexe berekeningen én eenvoudige

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

Producthandleiding. voor het gebruik van meeth 2 O, het systeem voor het draadloos monitoren en verzenden van grondwaterstanden.

Producthandleiding. voor het gebruik van meeth 2 O, het systeem voor het draadloos monitoren en verzenden van grondwaterstanden. Producthandleiding voor het gebruik van meeth 2 O, het systeem voor het draadloos monitoren en verzenden van grondwaterstanden. MEET H2O is een geregistreerde handelsnaam MEET H2O is een gepatenteerde

Nadere informatie

KRW- doelen voor de overige wateren in Noord- Brabant: een pragma:sche uitwerking

KRW- doelen voor de overige wateren in Noord- Brabant: een pragma:sche uitwerking KRWdoelen voor de overige wateren in NoordBrabant: een pragma:sche uitwerking Frank van Herpen (Royal HaskoningDHV), Marco Beers (waterschap Brabantse Delta), Ma>hijs ten Harkel en Doesjka Ertsen (provincie

Nadere informatie

ORION Smart Vibration Monitoring Terminal. Always keep an eye on vibrations. 01dB.com

ORION Smart Vibration Monitoring Terminal. Always keep an eye on vibrations. 01dB.com ORION Smart Vibration Monitoring Terminal Always keep an eye on vibrations 01dB.com ORION Smart Vibration Monitoring Terminal Door de steeds sneller toenemende stedelijke ontwikkeling, komen er elke dag

Nadere informatie