Geijkt. Nieuws. Water. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, september All it takes for environmental research.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geijkt. Nieuws. Water. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, september 2005. All it takes for environmental research."

Transcriptie

1 21 Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, september 2005 Geijkt Nieuws Thema: Water In dit nummer o.a.: Nieuwe directie e+ RAIN project in Roemenië Vloer- en straatpotten Andere distributeur Zuid-Afrika Waterafvoermetingen Nieuwe slangenpomp Maak kennis met Eijkelkamp... de verkoopafdeling e+ Water L Divernieuws All it takes for environmental research

2 e+ RAIN Project in Roemenië GEIJKT NIEUWS 21, Een bergachtig gebied in Roemenië heeft in de wintermaanden veel last van overstromingen (wateroverlast). Dit probleem is opgepakt door Arcadis en wordt gedeeltelijk ondersteund en gefinancierd door Senter, een afdeling van het Ministerie van Economische Zaken. Een onderdeel van dit project was het opzetten van een monitoringsnetwerk, zodat er in geval van hoogwater tijdig ingegrepen kan worden. Hier kwam Eijkelkamp twee jaar geleden in beeld met haar e-sense modems, Diver by Van Essen Instruments en de nieuwste e+ RAIN sensoren. In het stromingsgebied van de rivier de Dorna werden 5 monitoringstations geïnstalleerd, waarvan 4 uitgerust met Divers, een e+ RAIN meter en een kwaliteitsstation met een e+ RAIN en een OTD en CTD Diver om ook de waterkwaliteit (zuurstof en geleidbaarheid) te kunnen monitoren. Voor Arcadis is het van groot belang dat de lokale mensen die met de apparatuur gaan werken ook een gedegen opleiding zouden krijgen. Om op die manier uiteindelijk geheel zelfstandig met e-sense te kunnen werken. Om deze reden reisde Jan Frank Mars, Trainer / Consultant van Eijkelkamp Training & Consultancy destijds af naar Vatra Dornei in Roemeens Moldavië. Controlebezoek Enkele weken geleden ging Eijkelkamp in persoon van Jan Frank Mars terug naar Roemenië voor een aanvullende opleiding voor nieuw personeel, de controle van de verschillende meetstations, een presentatie aan studenten van de universiteit van Iasi en het aanstellen van de nieuwe Eijkelkamp distributeur voor Roemenië. Training Na een kennismaking met enkele medewerkers van Apele Romane in Bacau werd de nieuw geleverde apparatuur, waaronder tevens een compleet meteostation, gecontroleerd en kon de training in Vatra Dornei beginnen. Alle loggers bleken inmiddels twee winters glansrijk doorstaan te hebben en de batterijbehuizingen leverden na twee jaar nog voldoende stroom om het systeem weer op te starten. De training is erg goed verlopen en alle stations werken naar behoren. e+ RAIN Een belangrijk onderdeel van de meetpunten zijn de e+ RAIN sensoren, waarvan de meetwaarden in het interne geheugen worden opgeslagen en de sensor een alarmconfiguratie heeft. De sensor kan worden uitgelezen met een optische connector of met een infrarood uitleesunit. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om deze sensor - net als bij dit project in Roemenië - aan te sluiten op een computer met geïnstalleerde bijbehorende software. Universiteit van Iasi Dit bezoek heeft Jan Frank Mars gecombineerd met het geven van een presentatie e-sense en Diver voor een groep van 20 studenten van de Universiteit van Iasi. De studenten hebben zelf een Diver en Baro geprogrammeerd, data uitgelezen en een luchtdruk-compensatie uitgevoerd. Nieuwe distributeur: IFA Group Daarnaast heeft Jan Frank in opdracht van Albert Knol, hoofd van de export afdeling, een bezoek gebracht aan Ioan Boti van de IFA group. IFA group is een klein bedrijf dat er trots op is om Eijkelkamp distributeur te mogen worden. En zo is het distributeursnetwerk van Eijkelkamp weer verder uitgebreid. Kijk voor een compleet overzicht op 2

3 Fons Eijkelkamp Piet Derikx Wisseling directie bij Eijkelkamp Fons Eijkelkamp heeft in de afgelopen 35 jaar Eijkelkamp Agrisearch Equipment tot een bloeiende, internationale onderneming met een breed pakket aan apparatuur en diensten (consultancy) gebracht. Inmiddels is voor hem de tijd aangebroken om het roer over te geven. Fons Eijkelkamp blijft werkzaam in de luwte van Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV. Samen met zijn zoon Huug gaat hij het binnen Eijkelkamp ontwikkelde boor- en bemonsteringssysteem SonicSampDrill verder promoten binnen de gelijknamige nieuwe onderneming: SonicSampDrill BV. Nieuwe directie De directie van Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV wordt sinds 1 september 2005 gevormd door Algemeen Directeur Piet Derikx (voorheen werkzaam bij Universiteit Wageningen) en Jos van Zuilen (hoofd Sales & Marketing). Met de nieuwe directie is het management van Eijkelkamp klaar voor de toekomst, waarbij de reeds in gang gezette processen en ontwikkelingen verder benut kunnen worden. PRODUCTNIEUWS Vloer- en straatpotten De kwaliteit van monitoringssystemen met peilbuizen wordt o.a. sterk beïnvloed door de mate waarin de peilbuizen beschermd worden. Vloer- of straatpotten zijn bedoeld om een optimale afsluiting en bescherming te bieden Kunststof straatpot met gietijzeren deksel De kunststof straatpot met gietijzeren deksel is geschikt voor toepassing in de rijweg en heeft afmetingen volgens NEN-EN-DIN Het huis heeft een speciaal voor deze toepassing ontwikkelde PE deksel, die aan het huis bevestigd is middels een verzinkte ketting. Jos van Zuilen Holding Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV en SonicSampDrill BV zullen onder een nieuw op te zetten holding met de naam Eijkelkamp Environmental Sampling Group BV vallen. Verandering in distributeursschap in Zuidafrika Eijkelkamp Agrisearch Equipment heeft haar distributeursschap met Barlofco CC in Zuidafrika op 14 juli 2005 beeïndigd. Dit houdt in dat Barlofco vanaf die datum niet meer gerechtigd is onze apparatuur te leveren. Eijkelkamp is zich ervan bewust dat dit voor de klanten in Zuidafrika niet merkbaar mag zijn qua technische en commerciële ondersteuning. Om u dus volledig van dienst te kunnen zijn opereert Eijkelkamp vanaf heden direct in Zuidafrika via Ian Jackman. Ian Jackman zal u samen met en in opdracht van Eijkelkamp overal waar mogelijk ondersteuning bieden. Zijn nieuwe bedrijfsnaam is STARPLEX 53 CC. Ian Jackman is een getrainde en gecertificeerde distributeur voor Eijkelkamp Agrisearch Equipment. Zijn NAW-gegevens zijn: Tel/Fax : + 27 (0) (tijdelijk) Mobile : + 27 (0) Adress : 10 Queens View Place, Umgeni Heights, 4051, South Africa Wij verontschuldigen ons voor eventuele ongemakken die met deze wisseling gepaard kunnen gaan. 3

4 Waterafvoermetingen Waterafvoermetingen zijn belangrijk voor de bepaling van de hydrologische balans in een bepaald gebied. Voor de bepaling van de huidige stroomsnelheid, de lozing door drainagesystemen en/of de registratie van waterbeweging in open irrigatiekanalen, zijn er diverse instrumenten door Eijkelkamp ontwikkeld. Een efficiënt en accuraat hydrologisch onderzoek stelt hoge eisen aan de apparatuur. Zowel de stroomsnelheidsmeters als meetgoten van Eijkelkamp voldoen aan deze eisen Stroomsnelheidsmeter met kunststof propellor Dit instrument wordt gebruikt voor het nauwkeuriger bepalen van de stroomsnelheid in waterlopen, kanalen, rivieren en in de zee. De meter kan ook worden toegepast in vervuilde waterstromen. De metingen worden uitgevoerd met de propellor gemonteerd aan de stang (of gekoppeld aan een kabel). De stroomsnelheidmeter heeft een meetbereik van 0,025 tot 10 m/sec. Een stopper aan de onderzijde van het meetlichaam voorkomt dat de propellor de bodem raakt. De digitale teller, voorzien van draagriem, registreert tot 10 impulsen per seconde Mechanische stroomsnelheidsmeter met propellor Deze kleine, lichtgewicht, mechanische stroomsnelheidsmeter heeft een meetbereik van ongeveer 0,1 m/sec tot 7,9 m/sec. De meter wordt gebruikt voor stroomsnelheidsmetingen in rivieren, kanalen, riolen, buizenstelsels, etc. Vrijhangend kan de meter tot op grotere diepte ingezet worden. De meter is zodanig gebalanceerd dat hij ook in horizontale positie blijft wanneer hij aan bijvoorbeeld een trekdraad op snelheid wordt voortbewogen. De propellor is direct gekoppeld aan een 6 cijferige teller, die elke omwenteling van de propellor registreert en zichtbaar maakt. De teller is binnen in het instrument geplaatst RBC-meetgoten De RBC meetgoten worden gebruikt voor het meten van de hoeveelheid water die door bijvoorbeeld een irrigatiekanaal stroomt. In vergelijking met bekende meetgoten, zoals de WSC en de Parshall meetgoot is de RBC meetgoot de meest nauwkeurige. De RBC meetgoot is speciaal ontwikkeld voor gebruik in kleine waterlopen of kanaaltjes. Met de RBC meetgoot heeft men de beschikking over een eenvoudig en betrouwbaar instrument voor het meten van de hoeveelheid irrigatiewater dat naar een veld stroomt. Na het horizontaal plaatsen van de meetgoot kan de meting beginnen door het aflezen van de mate van waterstuw bij de drempel. De mate van waterstuw kan worden afgelezen in de meetbuis aan het einde van de meetgoot. Met behulp van standaard formules wordt met het meetresultaat de doorstroomhoeveelheid (het debiet) berekend. Voordelen Door het lage gewicht en de beperkte afmetingen kunnen meetgoten eenvoudig gebruikt en getransporteerd worden. Dit is vooral een voordeel bij meerdere tijdelijke metingen. De meetrange van de grote meetgoot is zeer uitgebreid (ook in ondiep water) Eenvoudig te installeren Gebruiksvriendelijk Meetresultaten kunnen eenvoudig uitgelezen worden Cursus Grondwaterbemonstering (E8) Onjuist uitgevoerde grondwaterbemonsteringen en veldmetingen brengen risico s met zich mee of gemiste (sanerings)kansen. In 2006 gaat Kwalibo van start (NL) en moet u een Certificerende Instelling ervan kunnen overtuigen dat uw mensen aan door SIKB omschreven kwaliteitseisen voldoen. Daar helpt deze cursus bij! Verder motiveert de cursus en geeft deze mensen meer zelfvertrouwen. U verkrijgt inzicht in hoe grondwatermonsters en veldmetingen uitgevoerd worden en begrijpt waarom dat zo dient te gebeuren. U past de handelingen in de praktijk correct toe. Deze cursus is geschikt voor veld- en bureaumedewerkers milieukundig bodemonderzoek, handhavers, auditters, projectleiders en laboranten en de eerst volgende cursusdata zijn: 13 oktober en 8 december GEIJKT NIEUWS 21,

5 Water uit de bodem halen en het analyseren! Internationaal werkt Eijkelkamp met distributeurs en zij heeft ook in Duitsland een aantal verkooppartners: ecotech is er een van en dit bedrijf is ook de leverancier voor Eijkelkamp. De door ecotech recent ontwikkelde bodemvochtmonsternemingscups en -platen worden gebruikt om water aan de bodem te onttrekken voor analyse. Bodemwateronderzoek wordt gedaan om concentraties te bepalen van allerlei verbindingen in het bodemwater, zoals voedingsstoffen voor planten en vervuilingen en vervolgens na te gaan hoe deze doordringen tot in het grondwater. Tot in de jaren 90 werden zulke studies bijna altijd gedaan met keramische zuigbuizen. Helaas adsorbeerde (filterde) het keramische materiaal veel van de opgeloste stoffen die bodemonderzoekers juist wilden onderzoeken. Kunststof bodemvochtmonsternemingscups Daarom is een kunststof bodemvochtmonsternemingscup ontwikkeld die geschikt bleek voor de meeste anorganische stoffen in het bodemwater. De heer Wessel-Bothe van ecotech legt uit: Ik heb 250 nieuwe kunststof bodemvochtmonsternemingscups gemaakt voor mijn eigen onderzoek aan de Universiteit van Bonn. De kunststof zuigbuis (12.53) is bijna gelijk aan het type dat ik bij de universiteit heb gebruikt en is recent aanbevolen aan klanten die anorganische verbindingen in bodemoplossingen willen onderzoeken. Glazen bodemvochtmonsternemingscup Omdat kunststoffen organische verbindingen uit de bodemoplossing adsorberen, zoals pesticiden, PAK s, opgeloste organische koolstof (dissolved organic carbon - DOC), was de kunststof cup niet geschikt voor organische opgeloste stoffen. Daarom presenteerde ecotech in 1998 de glazen bodemvochtmonsternemingscup (12.52). Dit nieuwe glazen materiaal vond onder wetenschappers snel erkenning en ecotech is sindsdien de belangrijkste leverancier van dergelijke apparatuur geworden. Een groot aantal studies van organische verbindingen in bodemoplossing wordt uitgevoerd met de glazen bodemvochtmonsternemingscups van ecotech. Bodemvochtmonsternemingsplaten Bodemvochtmonsternemingsplaten onttrekken water uit een groter oppervlak dan bodemvochtmonsternemingscups en geven een beeld van het totaal aan water dat door de bodem stroomt. Dr. Jan Siemens van de Technische Universiteit van Berlijn ontwikkelde een zuigplaat van glas (12.56) voor organische opgeloste stoffen. In samenwerking met dr. Siemens fabriceert ecotech dit type plaat sinds In hetzelfde jaar ontwikkelde ecotech de kunststof bodemvochtmonsternemingsplaat (12.57) voor anorganische verbindingen in bodemwater. Een andere eigenschap van dit speciale type bodemvochtmonsternemingsplaat is het grote oppervlak en de mogelijkheid om meer platen aan elkaar te koppelen om tot een nog groter bemonsteringsoppervlak te komen. bodemvochtmonsternemingsplaten kunnen zo in het algemeen betere meetresultaten leveren dan bodemvochtmonsternemingscups, maar ze zijn wel wat ingewikkelder in het gebruik. Dhr. Wessel Bothe concludeert: Bij bodemonderzoek naar verschillende opgeloste stoffen is voor de te gebruiken bodemvochtmonsternemingscups/-platen het volgende aan te raden: Pesticiden, DOC: gebruik glas Fosfaat: gebruik glas of kunststof Nitraat, chloride, bromide, sulfaat, natrium: alle typen zijn geschikt. Zware metalen: gebruik kunststof PRODUCTNIEUWS Nieuwe slangenpomp beschikbaar! De slangenpomp is een zeer betrouwbaar bemonsteringsapparaat voor vloeistoffen en gassen en kan onder diverse veldomstandigheden gebruikt worden. De slangenpomp wordt o.a. gebruikt bij: het nemen van watermonsters, doorpompen van peilbuizen, in-line infiltratie voor bemonsteren van grondwater, oppompen van bodemgas of het nemen van stofmonsters van de buitenlucht. Door het nieuwe design is de slangenpomp nu beduidend voordeliger. 5

6 Maak kennis met Eijkelkamp. de verkoopafdeling Eijkelkamp Agrisearch Equipment is gevestigd aan de Nijverheidsstraat in Giesbeek (NL). Zodra het industrieterrein Nijverheidsstraat wordt betreden, wordt al duidelijk dat hier een dynamisch bedrijf gevestigd is: een enorm en goed georganiseerd magazijn, ruime productiehallen waarbij conventionele handarbeid wordt afgewisseld met computergestuurde machines en dan zijn er natuurlijk nog de vele kantoormedewerkers. Momenteel werken circa 85 personen bij Eijkelkamp, waarvan 30 personen werkzaam zijn op de afdeling verkoop. Al die producten die in het magazijn zijn opgeslagen, nadat deze met veel zorg in de eigen fabriek geproduceerd zijn, moeten immers op de juiste manier aan de man en op de markt gebracht worden. De afdeling verkoop, onder leiding van Adjunct Directeur Jos van Zuilen, bestaat uit de volgende subafdelingen: Verkoop Benelux Verkoop Buitenland Communicatie & Marketing Eijkelkamp Training & Consultancy Receptie Eijkelkamp. De markt is verdeeld op doelgroep die onder de verantwoordelijkheid van een goed opgeleide accountmanager valt die binnen de meest voorkomende productgroep(en) voor die betreffende doelgroep gespecialiseerd is. Deze accountmanagers worden ondersteund door een vaste binnendienstpartner. Hoofd Verkoop Benelux is John de Geest. Hij stuurt de verschillende medewerkers aan en is daarnaast medeverantwoordelijk voor de kennis- en overheidsinstellingen. Het team accountmanagers / productspecialisten bestaat verder uit: Eddie Ritsema is verantwoordelijk voor de verkoop en ondersteuning aan de millieumarkt, bestaande uit ingenieursbureaus, boor- en veldwerkbedrijven. Harm Winkelhorst onderhoudt de contacten met kennis- en overheidsinstellingen op het gebied van bodemvocht, (water) monitoring en telemetrie. John de Geest Sebastian Flamant Harm Winkelhorst Carlo Molenaar Eddy Ritsema Margrit Teunissen Joost Thiel Corine Schimmel Sebastian Flamant is zelf van Vlaamse afkomst en verantwoordelijk voor de ondersteuning van alle Belgische en Luxemburgse klanten en prospects. Dit team wordt ondersteund door Joost Thiel, Carlo Molenaar, Corine Schimmel (Belux) en Margrit Teunissen vanuit de Binnendienst. In dit artikel zal de werkwijze en de marktbenadering van een van de grootste subafdelingen behandeld worden, te weten Verkoop Benelux: GEIJKT NIEUWS 21, Verkoop Benelux Vanuit deze afdeling worden de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse klanten rechtstreeks benaderd en ondersteund door de medewerkers van

7 e+ WATER L voor WS Peel en Maasvallei Waterschap Peel en Maasvallei is verantwoordelijk voor het beheer van het water in beken, sloten en vennen in Noord- en Midden- Limburg. Nila Taminiau studeerde aan de Universiteit van Wageningen en is sinds mei 2003 Senior medewerker onderzoek (Hydroloog) bij Waterschap Peel en Maasvallei. De afdeling bestaat uit hydrologen, ecologen en geografen en Nila is vanuit haar achtergrond als hydroloog verantwoordelijk voor de opzet van de meetnetten, welke zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn. "Ik was al bekend met de Eijkelkamp apparatuur vanuit mijn studie aan de Universiteit van Wageningen en ik heb in mijn huidige functie ervaring opgedaan met het inzetten van Divers in de grondwatermeetpunten. Enige tijd geleden werd ik benaderd door Harm Winkelhorst van Eijkelkamp met de vraag of er binnen WPM wellicht behoefte was aan een presentatie van de nieuwe e+ WATER L. Na de presentatie bleek de e+ WATER L uitermate geschikt voor het in kaart brengen van het waterniveau in de Schelkensbeek en daarnaast zou deze ook goed bruikbaar zijn voor incidentele inzet in overige meetgebieden", aldus Nila Taminiau. Stroomgebiedsonderzoek Het stroomgebiedsonderzoek van de Schelkensbeek heeft tot doel om binnen een hydrologisch afgebakend gebied rondom Reuver binnen een jaar zoveel mogelijk gegevens over de waterkwaliteit, waterkwantiteit, morfologie en ecologie te verzamelen, met elkaar in verband te brengen en te analyseren, zodanig dat hiermee inzicht verkregen wordt in het functioneren van het watersysteem binnen het stroomgebied. Dit inzicht zegt iets over de huidige toestand en kan gebruikt worden om met behulp van voorspellingen iets te zeggen over de toekomst van alle aan watergebonden functies. De keuze van juist dit stroomgebied heeft een historische achtergrond; in het verleden is er hier altijd veel onderzoek gedaan, dus er zijn al veel meetgegevens voorhanden. Daarnaast is het een heel geschikt en bijzonder gebied door het reliëf, veel verschillende soorten leven en stoffen en qua bebouwing (kassen, landbouw, stedelijk gebied) is het tevens zeer divers. Binnen dit meetnet zullen de e+ WATER L sensoren de meting en monitoring van het waterniveau voor hun rekening nemen. regenval is nauwkeurig gemeten en geregistreerd, dus wij hebben een goede eerste indruk van de sensoren. Als de pilot na een jaar naar tevredenheid is geweest, bestaat er een goede kans dat de e+ WATER L sensoren tevens in de andere stroomgebieden van Waterschap Peel en Maasvallei ingezet zullen worden", sluit Nila Taminiau af. Toekomst voor e+ WATER L "Begin juli hebben we dan ook 12 e+ WATER L sensoren bij Eijkelkamp besteld die inmiddels volop aan het meten zijn en volgens planning één keer per maand worden uitgelezen door veldwerkers. De eerste data zijn binnen en ook de heftige Waterbeheer 21 e eeuw De bedoeling van het project Inventarisatie Waterbeheer 21 e eeuw is om de belangrijkste watergangen in Noord- en Midden-Limburg in kaart te brengen. Op een kaart worden alle karakteristieke eigenschappen van de belangrijkste beken en foto's opgenomen, zoals het profiel van een beek en alle in de beek voorkomende objecten, zoals duikers en stuwen. Met het totale project is een investering gemoeid van euro. Waarom een inventarisatie Door precies te meten hoe een beek loopt en welke vorm hij heeft kan goed berekend worden hoeveel water er door heen kan. Zo kan onder andere vastgelegd worden waar knelpunten zitten en welke ruimte in de toekomst nodig is om water op te vangen en de knelpunten op te lossen. De gezamenlijke waterbeheerders Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zijn gestart met het nieuwe waterbeleid voor de 21ste eeuw. Dit nieuw waterbeleid is nodig omdat ons klimaat verandert. 7

8 Diver nieuws CTD-Divers in Vlaanderen Wim Slabbaert Wouter Vanlerberghe De waterhuishouding is een belangrijke factor bij de ontwikkeling en de instandhouding van ecosystemen. Vooral in vochtige en natte biotopen bestaat een nauwe relatie tussen ecologie en hydrologie, waarmee het natuurbeheer rekening dient te houden. De plaatselijke hydrologische condities zijn, naast de bodem en het beheer zelf doorslaggevend bij de bepaling van het mogelijke natuurtype. 33 CTD Divers De afdeling Natuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap kan gezien worden als de Vlaamse tegenhanger van het Nederlandse Staatsbosbeheer. Dit is de instantie die naast beleidsvoorbereidend en ondersteunend werk te leveren, ook voor de verwerving en het beheer van de Vlaamse reservaten instaat. De heer Wim Slabbaert, Beheersplanner van de afdeling Natuur in het Binnenland van West-Vlaanderen en zijn collega s hebben eind vorig jaar via hun aannemer Haskoning in Mechelen (B) 33 CTD Divers van Van Essen Instruments bij Eijkelkamp afgenomen. "Het ontbreken van serieuze grondwatergegevens is namelijk altijd een probleem, terwijl ze cruciaal zijn om de herstelpotentie in te schatten om een concreet beheer uit te tekenen.", aldus de heer Slabbaert. Vanuit het hoofdbestuur van AMINAL afdeling Natuur wordt momenteel gewerkt aan een analoog project waarbij ook de andere provincies betrokken zijn. Vertrouwen Deze CTD Divers zijn in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Natuur ingezet in de diverse reservaten in West-Vlaanderen. De installatie wordt verzorgd door Haskoning. Wim Slabbaert is inmiddels zo'n 5 jaar werkzaam bij het Ministerie en stelt: "De goede samenwerking met verschillende studiebureau s, waaronder Haskoning heeft zich al op verschillende manieren bewezen in de vorm van de nauwkeurige uitvoering van hydrologische studies voor het ministerie en dit blijkt kwalitatief en kostentechnisch een interessante werkwijze. Ook Eijkelkamp is een goede partij en met de ondersteuning van deze partijen, heb ik dan ook het volste vertrouwen in dit project." Resultaten Het Instituut van Natuurbehoud verzorgt in Vlaanderen de databank van alle ecologisch relevante grondwatergegevens van de meetpunten. Daarnaast meten ze binnen het kader van dit project de positie op enkele cm nauwkeurig en verzorgen ze soms chemische analyses. De CTD-Divers zullen niet steeds in dezelfde peilbuizen blijven hangen, maar zullen nadat er voldoende gegevens zijn verzameld van locatie veranderen. Het project is inmiddels begonnen en de heer Slabbaert geeft aan benieuwd te zijn naar de eerste resultaten. De keramische CTD-Diver is een zeer betrouwbare, compacte datalogger voor het gelijktijdig meten van de grondwaterstand, de grondwatertemperatuur en de geleidbaarheid van het grondwater. Deze parameters worden gemeten met een vooraf in te stellen frequentie, waarna de meetwaarden intern worden opgeslagen in het geheugen. De meetgegevens kunnen op ieder gewenst moment worden uitgelezen. GEIJKT NIEUWS 21, , 8 C O L O F O N Geijkt Nieuws is een uitgave van Eijkelkamp Agrisearch Equipment. Nijverheidsstraat 30, 6987 EM Giesbeek T F E Redactieadres: Eijkelkamp Agrisearch Equipment. Postbus 4, 6987 ZG Giesbeek Redactie: Laura van der Lecq Drukwerk: Drukkerij Hooiberg, Epe

Geijkt. Nieuws. Capacity Building. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, maart 2006. All it takes for environmental research.

Geijkt. Nieuws. Capacity Building. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, maart 2006. All it takes for environmental research. 23 Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, maart 2006 Geijkt Nieuws Thema: Capacity Building In dit nummer o.a.: Capacity building Nieuwe penetrologger Goedkopere peilapparaten Kennisuitwisseling

Nadere informatie

KLIMAAT SPECIAL. Water. Van pagina 5 t/m 8. Eijkelkamp verzorgt 86 meetpunten. Hoogheemraadschap Rijnland. Product Info

KLIMAAT SPECIAL. Water. Van pagina 5 t/m 8. Eijkelkamp verzorgt 86 meetpunten. Hoogheemraadschap Rijnland. Product Info Water Eijkelkamp verzorgt 86 meetpunten Hoogheemraadschap Rijnland Product Info Chinese delegatie bezoekt Eijkelkamp Klimaat Special Eijkelkamp onderneemt maatschappelijk verantwoord China en Nederland

Nadere informatie

Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: sediment. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment Oktober 2002

Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: sediment. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment Oktober 2002 Eijkelkamp Agrisearch Equipment Oktober 2002 Geijkt Nieuws Nieuwsbrief Thema: sediment In dit nummer o.a.: De Beekersampler Risicogrenzen bij baggerwerkzaamheden Eijkelkamp Training & Consultancy Themadagen

Nadere informatie

met verzilting special

met verzilting special Nieuws en achtergronden 38, Voorjaar 2011 met verzilting special 100 jaar Eijkelkamp Earth Sampling Group Dit jaar is het exact 100 jaar geleden dat Hendrik Eijkelkamp zich als zelfstandig smid vestigt

Nadere informatie

GeijktNieuws. Sediment & erosie. All it takes for environmental research. Actualiteiten 34

GeijktNieuws. Sediment & erosie. All it takes for environmental research. Actualiteiten 34 GeijktNieuws Actualiteiten 34 Eijkelkamp Agrisearch Equipment, februari 2009 Thema: Sediment & erosie WUR actief in erosieonderzoek Nieuw waterbodembesluit Training: Waterbodembemonstering Productnieuws:

Nadere informatie

Geijkt Nieuws. Themadagen Interview MTI Productnieuws Training en consultancy. In dit nummer o.a.:

Geijkt Nieuws. Themadagen Interview MTI Productnieuws Training en consultancy. In dit nummer o.a.: 2 Uitgave van Eijkelkamp Agrisearch Equipment December 2000 Geijkt Nieuws In dit nummer o.a.: Themadagen Interview MTI Productnieuws Training en consultancy Een terugblik Themadagen Eijkelkamp Agrisearch

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Jaarverslag Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Versie definitief Datum 5 juli 2013 1 Inhoud Korte terugblik op de ontwikkeling van de NDFF en de stichting GaN... 4 De gebruikers van de NDFF... 6

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen melanie zevenbergen: CommScope lanceert developer community voor itracs'

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V.

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V. Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl 2008, Mattic Software B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Het einde van de papieren werkbon

Het einde van de papieren werkbon Foutloze invoering 4PS Construct bij Klop Verhuur Nieuwsbrief van 4PS - september 2009 Het einde van de papieren werkbon Er viel nog een behoorlijke winst te behalen in vereenvoudiging en versnelling van

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

magazine ICH Armen en benen van een fabrieksrobot Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve accountant INTERVIEW PAGINA 10

magazine ICH Armen en benen van een fabrieksrobot Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve accountant INTERVIEW PAGINA 10 magazine 22e Jaargang No.1 Juli 2014 ICH Armen en benen van een fabrieksrobot INTERVIEW PAGINA 4 Experts aan het woord Een goede website EXPERT PAGINA 8 Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve

Nadere informatie

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Klantenspecial Nieuwsbrief van 4PS - februari 2009 Niet over één nacht ijs Imtech kiest voor partnership met 4PS 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Inhoud Investeren of

Nadere informatie

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Welke entiteiten leveren de requirements? Bachelorscriptie Informatiekunde Mark van Liefland (0213381) Begeleider: Dr ir G.E. Veldhuijzen van Zanten

Nadere informatie

Het waterbeheer van de toekomst

Het waterbeheer van de toekomst Lespakket VWO3 Het waterbeheer van de toekomst - pilot provincie Utrecht - 1 2 Het waterbeheer van de toekomst Inhoudsopgave Inleiding 5 1. De Watercanon van Nederland 9 2. Het waterbeheer van de toekomst

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence C In dit nummer: on TAC tueel Business Intelligence jaargang 3 nummer 3 november 2001 pag 1 Business Intelligence pag 2 De waarde van een datawarehouse pag 3 C/TAC-Align blijft vakman in SAP pag 4 Informatiesessie

Nadere informatie

Een eerste stap naar klantenrelatie management binnen ON

Een eerste stap naar klantenrelatie management binnen ON Bacheloropdracht Een eerste stap naar klantenrelatie management binnen ON Een onderzoek naar het best beschikbare middel op de softwaremarkt om de gegevensadministratie en informatiestromen te ordenen.

Nadere informatie

Ruggespraak. 12 Zouttolerantie op Texel. 16 Marokko, een betrouwbaar afzetgebied. 8 Janneke Hadders: Er valt nog zo veel winst te behalen in de teelt

Ruggespraak. 12 Zouttolerantie op Texel. 16 Marokko, een betrouwbaar afzetgebied. 8 Janneke Hadders: Er valt nog zo veel winst te behalen in de teelt Ruggespraak 8 Janneke Hadders: Er valt nog zo veel winst te behalen in de teelt 2 12 Zouttolerantie op Texel 16 Marokko, een betrouwbaar afzetgebied Relatiemagazine van HZPC jaargang 15 nummer 2 juni 2013

Nadere informatie

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbeteren leverbetrouwbaarheid bij Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbetering efficiency intern proces Opdrachtgever: Timmerfabriek Peter van Duijnhoven, Hans Hendriks M3 project groep S2:

Nadere informatie

itannova In deze editie: Open BIM discussie MdR advies en BIMspecialist BIM bevordert transparantie bij Cofely Geberit is trots op BIM participatie

itannova In deze editie: Open BIM discussie MdR advies en BIMspecialist BIM bevordert transparantie bij Cofely Geberit is trots op BIM participatie jaargang 6 nummer 1 januari 2014 itannova In deze editie: Open BIM discussie MdR advies en BIMspecialist BIM bevordert transparantie bij Cofely Geberit is trots op BIM participatie www.itannex.com Wie

Nadere informatie

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive.

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive. Oktober 2013 Jaargang 26 #3 Overstappen naar VCD s Online-DBC is kinderlijk eenvoudig Ron Dors, RIBW ZWWF Je voorkomt met VCW dat je als ziekenhuis geld laat liggen Henk Vergunst, Ikazia Ziekenhuis Tien

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Smart water. Prins Pieter-Christiaan, Djeevan Schiferli, Marnix Laanen, Wytze Schuurmans: Smart water heeft de toekomst

Smart water. Prins Pieter-Christiaan, Djeevan Schiferli, Marnix Laanen, Wytze Schuurmans: Smart water heeft de toekomst Prins Pieter-Christiaan, Djeevan Schiferli, Marnix Laanen, Wytze Schuurmans: Smart water heeft de toekomst Vertrouwen is noodzakelijk o Door Sandra Meulenbelt Verbinden en vertrouwen verdienen, dat is

Nadere informatie