Openingstoespraak academiejaar Bert HOOGEWIJS, algemeen directeur (25 september 2008) Om De Kwaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openingstoespraak academiejaar 2008-2009 Bert HOOGEWIJS, algemeen directeur (25 september 2008) Om De Kwaliteit"

Transcriptie

1 Openingstoespraak academiejaar Bert HOOGEWIJS, algemeen directeur (25 september 2008) Om De Kwaliteit Mijnheer de minister Mijnheer de voorzitter en leden van de raad van bestuur en het bestuurscollege Mijnheer de rector, mijnheer de vicerector Geachte collega s algemeen directeur Beste genodigden Dames en heren Met een knipoog naar een rapport dat al van 1996 dateert, met name het rapport Van Duinen over het beleid van de Vlaamse universiteiten inzake kwaliteitszorg in het wetenschappelijk onderzoek, heb ik mijn lezing van vandaag als titel Om De Kwaliteit meegegeven. Kwaliteitszorg was toen nog een relatief nieuw gegeven. Er werd nog naar definities gezocht, en er werd naar voren geschoven dat een goede organisatie zich kenmerkt door voortdurende aandacht in al haar geledingen voor de veranderingen die op haar afkomen, en door haar systematisch werken aan aanpassingen om haar continuïteit in die veranderende wereld veilig te stellen. Kwaliteitszorg (of kwaliteitsmanagement), zo werd gesteld, is in deze opvatting een samenhangend stelsel van maatregelen gericht op voortdurende dynamiek en verandering, aanpassing en verbetering. Kwaliteitszorg is een instrument van de verantwoordelijke leiding om de organisatie en haar onderdelen tot betere prestaties te brengen. Inmiddels zijn we een heel eind verder. De eerste ronde van visitaties aan de hogescholen dateert al van Niet dat er daarvoor geen kwaliteitszorg was, maar het is sindsdien toch allemaal iets formeler uitgebouwd. Die formele uitbouw heeft ook extra werk en een niet onbelangrijke extra kost met zich meegebracht, en daarover wordt nogal eens geklaagd. Maar goed, dat is de prijs die we moeten betalen voor de verantwoordingsplicht waaraan we onderhevig zijn. Een verantwoordingsplicht die gekoppeld is aan de grotere autonomie die de hogeronderwijsinstellingen hebben verworven. We zijn het ook verschuldigd aan onze studenten. Zij hebben recht op het beste onderwijs, en voor hen moeten we zorgen voor een aangepast kwaliteitszorgsysteem.

2 Maar, is het allemaal wel zoveel beter geworden? Of geeft het alleen maar die indruk, en als het al beter is geworden, wat is er dan precies beter geworden? Allemaal vragen die Lee Harvey onlangs naar voren schoof op de jaarlijkse conferentie van de European Association for Institutional Research. Sommigen onder u zullen Lee Harvey zeker kennen: een autoriteit op het vlak van kwaliteitszorg in het hoger onderwijs. In zijn keynote op de EAIR-conferentie schetste Lee Harvey drie mogelijke scenario s, en ik vertaal vrij: een positief scenario, volgens hetwelk: Het hoger onderwijs wordt gekenmerkt door een reeks grondige veranderingen onder invloed van externe invloeden; Het hoger onderwijs zich heeft aangepast aan nieuwe noden; Het innovatiever, en meer student-georiënteerd is geworden; De hogerwijsonderwijsinstellingen meer verantwoordelijkheden hebben opgenomen; Het kwaliteitsmanagement inderdaad meer werk heeft opgeleverd, maar anderzijds wel degelijk heeft geresulteerd in een transparanter hogeronderwijssysteem. Er is evenwel ook een sceptisch scenario, volgens hetwelk: De massificatie niet heeft geleid naar de verbreding van de toegang zoals oorspronkelijk beoogd; De services naar studenten eerder verslecht zijn; Nieuwe onderwijsmethodes ten koste gaan van contacturen en er minder feedback wordt gegeven; De studentgerichtheid van het hoger onderwijs een excuus is om geen contacturen te moeten verzorgen; Wetenschappelijke publicaties niet meer zijn wat ze vroeger waren, maar veeleer geproduceerd worden vanuit het publish or perish -principe; Professionele managers het contact met de academische basis hebben verloren; De academische vrijheid onder druk staat; Rankings belangrijker zijn dan de werkelijke kwaliteit. Finaal is er ook een tussenweg, volgens dewelke: De toegang tot het hoger onderwijs is verbeterd; De contacturen weliswaar verlaagd zijn, maar contacturen nu ook niet als de ideale, exclusieve manier van goed onderwijs worden gezien; Onderwijsinnovatie en nieuwe technologieën extra mogelijkheden bieden; 2

3 Wat verwacht wordt van de studenten transparanter wordt gecommuniceerd; Professionele managers academici ontlasten van administratieve taken; Hogeronderwijsinstellingen meer autonomie hebben; Het kwaliteitsdenken duidelijk bijdraagt tot de effectiviteit van het hoger onderwijs. Er blijkt eigenlijk niet zoveel onderzoek te bestaan over de impact van ons kwaliteitsmanagement op de kwaliteit van de afgeleverde diploma s. Impact is in deze trouwens op zichzelf al een moeilijk concept. Er is natuurlijk een duidelijke relatie tussen het kwaliteitsmanagementsysteem en de afgeleverde rapporten via audits, visitaties e.d. Wat de reële impact is op de kwaliteit (onder verstaan verbetering) van het geleverde onderwijs, is evenwel een andere vraag. Meer zelfs, geregeld horen we dat het onderwijs niet meer is wat het vroeger was. Dikwijls sluit deze bedenking aan bij de massificatie van het hoger onderwijs, massificatie die zeker het aanzicht van het hoger onderwijs heeft gewijzigd. Maar of de exclusiviteit van het hoger onderwijs van destijds meer garanties bood voor de kwaliteit van het hoger onderwijs is nog een andere kwestie. Blijft, zoals onlangs nog opgemerkt in het verslag van het Rekenhof over de kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs, dat een betere Europese en internationale benchmarking voor het vastleggen van de doelstellingen van onze opleidingen een noodzaak is. Het kwaliteitsdenken is alvast niet meer weg te denken uit het hoger onderwijs. Zelf blijf ik kritisch met betrekking tot de grote werkdruk die de huidige kwaliteitsprocessen met zich meebrengen, maar tezelfdertijd laat ik niet na binnen de Hogeschool Gent sterk in te zetten op de uitbouw van een goed kwaliteitsmanagementsysteem. Vorig jaar kon ik bij de opening van het academiejaar de nieuwe missie van de Hogeschool Gent voorstellen. Ze was toen precies de dag ervoor vastgelegd door de raad van bestuur. In het voorbije jaar hebben we verder gewerkt aan de uitwerking van de strategische doelstellingen en beleidslijnen voor de komende jaren. Een niet zo gemakkelijke discussie gelet op de nog bestaande onduidelijkheid over de strategische opties die op Vlaams niveau zullen worden genomen en die ook bepalend zullen zijn voor de toekomst van de Hogeschool Gent. De Hogeschool Gent heeft zich wel op een actieve wijze in het debat over onze toekomst gemengd. Daarbij hebben we ook niet nagelaten de lat hoog te leggen in ons streven naar een betere organisatie en kwaliteitsvol onderwijs. De directe inzetbaarheid en de zelfstandigheid van onze afgestudeerden, ruimte in de curricula voor praktijkgerichte leerervaringen, het stimuleren van 3

4 ondernemingszin en creativiteit, zijn samen met de internationale dimensie, slechts enkele van de kerngedachten in de visie van de Hogeschool Gent. Disciplineoverschrijdend toegepast onderzoek en de samenwerking met de sociale, economische en culturele omgeving moeten de rol van de Hogeschool Gent versterken als een belangrijke partner in innovatie. Ook inzake sociale voorzieningen voor studenten, personeelsbeleid en de hele facilitaire ondersteuning heeft de Hogeschool Gent in de voorbije maanden duidelijke lijnen getrokken. Kenmerkend daarbij is het streven naar excellentie. Dit is slechts mogelijk door een goed uitgebouwd systeem van kwaliteitszorg. Zowel op het centrale niveau als op het niveau van de departementen bestaat er al veel op dat vlak. En toch is het de bedoeling het komende jaar prioritair werk te maken van een nog betere uitbouw ervan. Daarbij wil ik heel duidelijk de kaders voor ogen houden die zijn uitgetekend ten behoeve van het nieuwe accreditatiestelsel dat nu nog in een pilotfase zit. Het is evenwel niet zozeer met het oog op de accreditatie dat we hier aandacht moeten voor hebben, dan wel voor de kwaliteit op zich. Daarbij zullen we voor onszelf en voor alle stakeholders steeds duidelijke antwoorden moeten hebben op de vraag wat de Hogeschool Gent beoogt met haar opleidingen, op de vraag hoe we onze doelstellingen willen realiseren en hoe we als instelling weten of de beoogde doelstellingen worden gerealiseerd. We zullen er moeten op toezien dat ze wel degelijk worden gerealiseerd. Essentieel is de blijvende aandacht voor verbetering, waarbij iedereen zijn of haar specifieke verantwoordelijkheid opneemt. Het uiteindelijke doel is dat we het leerproces van onze studenten optimaliseren. Dat we het zo opzetten dat het maximaal bijdraagt tot de ontwikkeling van het kritische denken. Het gaat over het opleiden van jonge mensen die zelf nieuwe kennis kunnen produceren, nieuwe problemen erkennen en nieuwe wegen ontdekken om oude problemen te benaderen. Het hoger onderwijs heeft een rol om mensen op te leiden om antwoorden te formuleren op de problemen van de toekomst. Ieder van u heeft daar op eigen wijze een specifieke rol in. Ik wens u daarbij veel succes toe, en een boeiend academiejaar , dat ik hiermee plechtig voor geopend verklaar. Ik dank u voor uw aandacht. 4

5 Mede namens de voorzitter nodig ik u allemaal uit op de receptie die plaatsvindt in de Pacificatiezaal van het stadhuis. Maar eerst luisteren we nog naar de volksliederen. 5

Jubileummagazine / juli 2015 NVAO 2005-2015

Jubileummagazine / juli 2015 NVAO 2005-2015 Jubileummagazine / juli 2015 NVAO 2005-2015 Inhoudsopgave 03 Entree 06 Zoektocht naar evenwicht Anne Flierman 07 Meer duurzame kwaliteit Ann Demeulemeester 08 Interview Bart Kerremans 09 NVAO bijeenkomsten

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Flanders Business School

De onderwijsvisitatie Flanders Business School De onderwijsvisitatie Flanders Business School Een evaluatie van de kwaliteit van de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School, Antwerpen

Nadere informatie

Een beleid voor meer kwaliteit in het onderwijs kan bedreigend zijn voor diezelfde onderwijskwaliteit.

Een beleid voor meer kwaliteit in het onderwijs kan bedreigend zijn voor diezelfde onderwijskwaliteit. Een beleid voor meer kwaliteit in het onderwijs kan bedreigend zijn voor diezelfde onderwijskwaliteit. Kwaliteit in het onderwijs is zowel een bekommernis van de leerkracht, de school als de overheid.

Nadere informatie

Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005

Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005 Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005 1 Met dank aan dr. J. Oosterhuis-Geers van het bureau KtweeO, ArtEZ

Nadere informatie

DE GRAAF THOM. knowing what to do, when you re not knowing what to do

DE GRAAF THOM. knowing what to do, when you re not knowing what to do 30 magazine MAART 2015 De razendsnelle veranderingen in de wereld om ons heen maakt het moeilijk te voorspellen hoe de arbeidsmarkt van de toekomst er precies uit zal zien, en ook welke strategie het hoger

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Het toegankelijker maken van de dienstverlening voor studenten aan Howest: onderzoek en aanpak

Het toegankelijker maken van de dienstverlening voor studenten aan Howest: onderzoek en aanpak Arteveldehogeschool Katholiek Hoger Onderwijs Gent Opleiding bachelor in het sociaal werk Campus Sint-Annaplein Sint-Annaplein 31, BE-9000 Gent Het toegankelijker maken van de dienstverlening voor studenten

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

transnationale Universiteit Limburg

transnationale Universiteit Limburg De onderwijsvisitatie Bachelor Rechten transnationale Universiteit Limburg Een evaluatie van de kwaliteit van de academische bacheloropleiding Rechten aan de transnationale Universiteit Limburg, in samenwerking

Nadere informatie

HR Strategie voor onderzoekers

HR Strategie voor onderzoekers HR Strategie voor onderzoekers 1. Context De Universiteit Hasselt heeft een lange traditie van aandacht voor onderzoeksloopbanen. Ze ondertekende in 2007 dan ook als een van de eerste Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Ik: de leerling Meester en leerling De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Een bijdrage aan de kwaliteit van zorg in de instelling waar ik werk Anneke Koers

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 Adviesrapport Vrije Universiteit Amsterdam Instellingstoets kwaliteitszorg 8 juli 2014 NVAO Adviesrapport Vrije Universiteit

Nadere informatie

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector

Liefde. klantcontact. eerste. op het. Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en. vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Liefde op het eerste klantcontact Kwaliteit van de dienstverlening omhoog, kosten omlaag en vooruit naar de kerntaak in de corporatiesector Inhoudsopgave 1. Nieuwe tijden vragen nieuwe vormen van samenwerking

Nadere informatie

hét centrum voor meervoudig complex gehandicapten B E L E I D S P L A N

hét centrum voor meervoudig complex gehandicapten B E L E I D S P L A N hét centrum voor meervoudig complex gehandicapten B E L E I D S P L A N S T I C H T I N G O M E G A 2013-2017 November 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 1. De identiteit, missie en ambitie van Omega 3 2.

Nadere informatie

DE RC-OPLEIDINGEN: Onderwijs: STAND VAN ZAKEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEF

DE RC-OPLEIDINGEN: Onderwijs: STAND VAN ZAKEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEF Onderwijs: DE RC-OPLEIDINGEN: STAND VAN ZAKEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEF DEELNEMERS RONDETAFELDISCUSSIE RC-OPLEIDINGSPROGRAMMA S Mevrouw H. de Boer, Universiteit van Amsterdam (UvA) De heer prof.dr.ir. J.M.

Nadere informatie

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance

Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Klantbelang Centraal; een blijvende uitdaging ook voor Compliance Bijdrage van Ruud de Hollander, hoofd Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen, tijdens het jaarseminar Verbond van Verzekeraars Compliance

Nadere informatie

elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen

elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE elektriciteit Een onderzoek naar de kwaliteit van de één-cyclus-opleiding elektriciteit aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 2003 voorwoord De visitatiecommissie van de

Nadere informatie

Commissievergadering nr. C256 OND28 (2010-2011) 31 mei 2011

Commissievergadering nr. C256 OND28 (2010-2011) 31 mei 2011 6 het privéleven van wie dan ook. Dat werkt zeer goed. Steeds meer scholen, leerlingen en leerkrachten gebruiken dat. Ik denk dus dat dit qua communicatie momenteel volstaat, maar tips kunnen uiteraard

Nadere informatie

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden

Jaarverslag - Juni 2015. Jaarverslag. Hogeschool Leiden Jaarverslag Hogeschool Leiden 2 Inhoud Voorwoord Deel I Jaarverslag. Zorg voor kwaliteit NVAO Auditcommissie: instellingstoets kwaliteitszorg Medezeggenschap Toetsing en examinering Vreemde ogen dwingen

Nadere informatie

6 jaar accreditatie. Special. Aktueel. in het hoger onderwijs. Inclusief katern. Bulletin van Hobéon Groep B.V. Jaargang 14, nummer 1, januari 2010

6 jaar accreditatie. Special. Aktueel. in het hoger onderwijs. Inclusief katern. Bulletin van Hobéon Groep B.V. Jaargang 14, nummer 1, januari 2010 Bulletin van Hobéon Groep B.V. Aktueel Jaargang 14, nummer 1, januari 2010 Hobéon Groep is het adviesbureau voor het hoger (beroeps)onderwijs, de BVE-sector en het bedrijfsleven. Inclusief katern 6 jaar

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie