Kwaliteitszorg en accreditatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitszorg en accreditatie"

Transcriptie

1 Infofiche Kwaliteitszorg en accreditatie Om kwaliteitsvol onderwijs te garanderen, worden opleidingen en instellingen beoordeeld. Enerzijds is er interne kwaliteitszorg die binnen de hogeschool of universiteit gebeurt, anderzijds is er de externe kwaliteitszorg door een commissie. Op basis daarvan wordt er een accreditatie uitgereikt waardoor een instelling rechtsgeldige diploma s kan uitreiken. 1. WAT VOORAF GING Er zijn twee soorten kwaliteitszorg. De eerste is externe kwaliteitszorg, wat leidt tot accreditatie en verbetergericht advies. Een accreditatie is de formele erkenning van een opleiding waarin vastgesteld wordt dat de opleiding voldoet aan vooraf vastgestelde minimale kwaliteits- en niveauvereisten. Een geaccrediteerde opleiding kan geldige diploma s uitreiken. Voor nieuwe opleidingen geldt dat zij door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) worden beoordeeld volgens de Toets Nieuwe Opleiding. In het Structuurdecreet is vastgelegd dat accreditatie deel uit maakt van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Daartoe hebben Vlaanderen en Nederland gezamenlijk de NVAO opgericht, die belast is met de accreditatie van bestaande bachelor- en masteropleidingen in de Infofiche Kwaliteitszorg en accreditatie

2 Vlaamse gemeenschap en in Nederland. Het besluit over de accreditatie wordt genomen op basis van de rapporten van de visitatiecommissies. De universiteiten- en hogescholenkoepel VLIR en VLHORA ondersteunen deze in Vlaanderen. Ook VVS speelt hier een rol in door het aanleveren van studenten als lid van deze commissies. In die rapporten worden adviezen meegegeven ter verbetering van de opleidingen. De opleidingen worden er echter ook in beoordeeld, op basis waarvan de accreditatie al dan niet wordt toegekend. De tweede soort kwaliteitszorg wordt verzorgd door de instellingen zelf, op basis van evaluaties van de opleidingen en vakken. Op welke manier dit gebeurt en hoe dat wordt ingevuld, hangt af van de instelling en/of de faculteiten. Voorbeelden van interne kwaliteitszorg zijn opleidingsevaluaties, studietijdmetingen en alumnimonitoren. Dit resulteert echter altijd in een zelfevaluatierapport per opleiding, dat gebruikt wordt als basis waarop de externe visitatiecommissie verder werkt. Bron: Infofiche Kwaliteitszorg en accreditatie

3 2. STAND VAN ZAKEN In 2012 werd het Nieuw Accreditatiestelsel decreet goedgekeurd. Het Nieuw Accreditatiestelsel (NAS) herneemt de achtjaarlijkse opleidingsevaluaties (die nu zesjaarlijks worden) en voert de nieuwe instellingsreview in. Dit nieuwe decreet is er gekomen om de lasten van kwaliteitszorg te verminderen. De bepalingen uit het decreet zullen gelden voor de visitaties vanaf Instellingsreviews worden een eerste keer georganiseerd in Het nieuwe visitatiesysteem is gebaseerd op een beoordelingskader met slechts drie 'generieke kwaliteitswaarborgen. Dat zijn open onderwerpen, zonder verdere onderverdeling in gescheiden en apart te (en te beoordelen) 'facetten'. De opzet zou zijn dat opleidingen vanuit hun eigen verhaal kunnen vertrekken. Deze generieke kwaliteitswaarborgen zijn het beoogde eindniveau, het onderwijsproces in al zijn onderdelen, en het gerealiseerde eindniveau. Een commissie zal ook in het nieuwe systeem een opleiding beoordelen op deze drie generieke kwaliteitswaarborgen en er ook een score op een vierpuntschaal aan toekennen (onvoldoende, voldoende, goed, excellent). Hier wordt ook een eindbeoordeling aan toegevoegd. De nieuwe visitatieronde loopt van 2013 tot Een nieuw onderdeel van de kwaliteitszorg is de instellingsreview. Volgens het NAS-decreet wordt dit "een periodieke evaluatie door een externe commissie van de beleidsprocessen die een instelling opzet om te garanderen dat ze haar kerntaken onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening op een kwaliteitsvolle manier kan uitvoeren. De focus ligt evenwel op het onderwijsbeleid. Dat wil zeggen dat de beleidsprocessen die zijn opgezet op het vlak van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening, worden bekeken in relatie tot de ondersteuning van het onderwijs en de kwaliteit ervan dat de instelling biedt in haar opleidingen". Infofiche Kwaliteitszorg en accreditatie

4 De NVAO, die de reviews zal coördineren, werd gevraagd om in overleg met alle betrokkenen deze onderwerpen te vertalen in een beoordelingskader. Dat kader is op dit moment voor advies naar de Vlaamse Regering. De regering raadpleegde VVS hierover. Ook hier zullen internationaal samengestelde panels van experten de instellingen evalueren, op basis van een zelfevaluatierapport en een visitatie. De reviews zijn verplicht. De bedoeling is om ze, na een nulmeting in , elke zes jaar te organiseren. Aan deze nulmeting zijn geen gevolgen verbonden, maar de resultaten vormen een richtlijn voor verbeteringen naar de tweede ronde ( ) toe. Doorstaat een instelling deze tweede instellingsreview met succes, dan zullen de accreditaties voor alle opleidingen van die instelling vanaf de derde accreditatieronde ( ) door NVAO verleend worden op basis van een dossier en niet meer op basis van een externe opleidingsbeoordeling en visitatie. Dit vanuit de veronderstelling dat bij een positieve instellingsreview de instelling zelf kwaliteitsvol onderwijs kan garanderen. Draait de tweede instellingsreview (eventueel na een herkansing) negatief uit, dan wordt de instelling niet langer gefinancierd en verliest het recht om academische graden te verlenen. De gevolgen van de instellingsreview kunnen dus groot zijn. Na de tweede ronde instellingsreviews zou een instelling dus self accrediting kunnen worden. Accreditaties zullen blijven verleend worden door de NVAO: het zijn dus niet de instellingen die hun eigen opleidingen accrediteren. Wel verschuift de focus van externe naar interne kwaliteitszorg; als de interne kwaliteitszorgprocedures voldoende goed zijn, zou een externe beoordeling op opleidingsniveau niet meer nodig zijn. VVS heeft steeds gepleit voor het behoud van de opleidingsbeoordelingen, omdat net op dat niveau de kwaliteit cruciaal is. De student kan in deze beoordeling zijn stem laten horen, waar dat op andere niveaus minder voor de hand ligt. Infofiche Kwaliteitszorg en accreditatie

5 3. DE TOEKOMST Op 27 juni 2012 werd dit nieuwe decreet aangenomen in het Vlaams Parlement en op 6 juli 2012 werd het bekrachtigd door de Vlaamse Regering. De eerstgeplande visitaties, voorzien voor het najaar 2012, moesten worden uitgesteld omdat er geen helderheid was over het beoordelingskader. Wat op dit moment zeker is, is dat de eerste ronde instellingsreviews op vraag van VVS grondig zal worden geëvalueerd. Deze evaluatie moet afgerond zijn tegen einde juni 2018, zodat het stelsel van instellingsreviews (theoretisch) nog kan bijgestuurd worden alvorens de tweede ronde instellingsreviews start. Tegelijk belooft de Vlaamse Regering proefprojecten op te zetten waarin de haalbaarheid van de opleidingsaccreditatie op basis van een opleidingsdossier wordt nagegaan. De bepalingen voor wat de 'derde ronde' heet, treden pas in werking na deze systeemevaluatie. VVS blijft ijveren voor het behoud van opleidingsbeoordelingen omdat studenten hier een rol kunnen spelen. Ook de openbaarheid van de visitatierapporten is een aandachtspunt. Wat betreft het kader van de instellingsreview, vroeg VVS een concretisering van het zeer theoretische kader. Bovendien moeten de instellingen voor VVS ook beoordeeld worden op de concreetheid van hun verbeterbeleid. Zeer algemeen geformuleerde verbeteringsmaatregelen kunnen nog op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. VVS is dan ook bezorgd over de implementatie hiervan. Er moet over gewaakt worden dat de instellingsreview geen papieren toets wordt; daarom moet er ook meer aandacht zijn voor mensen dan voor louter procedures. Ten slotte vroeg de regering in het voorjaar van 2013 de instellingen 20% te besparen op kwaliteitszorg. De VLUHR stelde een nota op met zes voorstellen tot planlastreductie in het kwaliteitszorgsysteem, die op dit moment besproken wordt. VVS waarschuwde de overheid al over deze vraag, aangezien ze zou kunnen leiden tot voorstellen om de Infofiche Kwaliteitszorg en accreditatie

6 instellingsreview te beperken. Naar de toekomst zal VVS er dus op toezien dat de kwaliteitszorg niet te lijden krijgt onder de besparingsdruk. 4. LINKS EN CONTACT Meer info: Het decreet vind je hier: Meer informatie over de overgangsregelingen vind je hier: Het hele tijdsverloop tot aan dit decreet lees je hier: en hier: Standpunt VVS nieuw accreditatiestelsel: Stafmedewerker: Annelies Raveydts, Infofiche Kwaliteitszorg en accreditatie

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers

Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 Vier jaar nieuw accreditatiestelsel hoger onderwijs in Nederland in cijfers April 2015 pagina 2 Inleiding Op 1 januari

Nadere informatie

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk Een onderzoek naar de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Sociaal werk aan de Hogeschool PXL www.vluhr.be Brussel - februari 2015 DE ONDERWIJSVISITATIE

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering.

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. 19 maart 2015 2015/053 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten

Nadere informatie

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas mer-evaluatie Een onderzoek naar de uitvoering van de milieu-effectrapportage-evaluatie. Inge de Haas

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

STICORDI: een nieuwe generatie

STICORDI: een nieuwe generatie STICORDI: een nieuwe generatie Hoe omgaan met STICORDI-maatregelen in de klas en op school? pedagogische begeleidingsdienst Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Vooraf Anne (14) heeft de diagnose dyslexie.

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Bezoek met een opdracht

Bezoek met een opdracht Bezoek met een opdracht 6 Visitaties in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen in deze

Nadere informatie

We gooien het de inspraak in

We gooien het de inspraak in We gooien het de inspraak in Een onderzoek naar de uitgangspunten voor behoorlijke burgerparticipatie 17 september 2009 2009/180 Behoorlijk omgaan met schadeclaims We gooien het de inspraak in Een onderzoek

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Creatief of Correct. Eindrapport. Een onderzoek naar de benamingen van opleidingen in het hoger onderwijs

Creatief of Correct. Eindrapport. Een onderzoek naar de benamingen van opleidingen in het hoger onderwijs Creatief of Correct Een onderzoek naar de benamingen van opleidingen in het hoger onderwijs Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het ministerie van OC&W A. Kruithof A.J. Nijssen F. Steenkamp Projectnummer:

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Toetsing; een vak apart

Toetsing; een vak apart Toetsing; een vak apart Interstedelijk Studenten Overleg Bemuurde Weerd o.z. 1, 3514 AN Utrecht T 030-230 26 66 / F 030-230 44 11 E iso@iso.nl / I www.iso.nl Utrecht, juni 2009 1. Voorwoord Goed onderw

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

INSPANNINGEN VOOR STUDIESUCCES EN ONDERWIJSKWALITEIT IN BEELD EVALUATIEONDERZOEK MEERJARENAFSPRAKEN IN HET HOGER ONDERWIJS EINDRAPPORT

INSPANNINGEN VOOR STUDIESUCCES EN ONDERWIJSKWALITEIT IN BEELD EVALUATIEONDERZOEK MEERJARENAFSPRAKEN IN HET HOGER ONDERWIJS EINDRAPPORT INSPANNINGEN VOOR STUDIESUCCES EN ONDERWIJSKWALITEIT IN BEELD EVALUATIEONDERZOEK MEERJARENAFSPRAKEN IN HET HOGER ONDERWIJS EINDRAPPORT Utrecht, juli 2011 Voorwoord Steeds meer universiteiten en hogescholen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 16 december 2013 Kwaliteitsafspraken mbo >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie