PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST TYPE SCHOENER EN KLIPPER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE AAN DE HARINGKADE TE KATWIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST TYPE SCHOENER EN KLIPPER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE AAN DE HARINGKADE TE KATWIJK"

Transcriptie

1 PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 16 HERENHUIZEN TYPE SCHOENER EN KLIPPER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE AAN DE HARINGKADE TE KATWIJK Projectnummer: Datum: 5 juni 2015

2 1. VOORWOORD Geachte koper, Hierbij ontvangt u het meer- en minderwerkprogramma voor de 16 herenhuizen in het plan Havenkwartier aan de Haringkade te Katwijk (type Schoener en Klipper). Om de bouw van uw woning voorspoedig en efficiënt te kunnen realiseren hanteren wij een aantal procedures bij wijzigingen ten opzichte van de basiswoning conform de Technische Omschrijving en bijbehorende contracttekeningen. Dit meer- en minderwerkprogramma bevat de procedures en een beschrijving van diverse standaard keuzes betreffende de afwerkings- en wijzigingsmogelijkheden van uw woning. Wijzigingen die u uitgevoerd wilt hebben, maar niet in de koperskeuzelijst staan, kunt u kenbaar maken in het persoonlijk gesprek met onze kopersbegeleiding. Ons uitgangspunt is dat wij uw woning geheel naar uw eigen wens en inzicht compleet kunnen afwerken. De aanpassingen dienen hierbij wel binnen het kader van de technische mogelijkheden, geldende regelwetgeving en garantiebepalingen te vallen. Van Rhijn Bouw BV pagina 1/11

3 2. PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK 2.1 De kopersbegeleiding De coördinatie en verwerking van de door u gewenste afwerkingen en wijzigingen geschied door de afdeling kopersbegeleiding van Van Rhijn Bouw BV. De kopersbegeleider van deze afdeling zal u na ondertekening van de koop-/aanneemovereenkomst benaderen voor een persoonlijk gesprek. In verband met het doorgang hebben van de start van de bouw dient er een percentage woningen verkocht te zijn. Hierdoor kan het zijn dat u niet direct na uw aankoop voor een meer- en minderwerkgesprek wordt uitgenodigd. Voor het meer- en minderwerk en al uw vragen tijdens het bouwproces is de kopersbegeleider van Van Rhijn Bouw BV uw aanspreekpunt. DE KOPERSBEGELEIDING IS DAGELIJKS TELEFONISCH BEREIKBAAR VAN 14:00 16:30 UUR MET HET VOLGENDE TELEFOONNUMMER: ECHTER HEEFT HET STELLEN VAN UW VRAAG PER MAIL ONZE VOORKEUR, WELLICHT ONTVANGT U HIERDOOR SNELLER ANTWOORD, De koperskeuzelijst Om u alvast een eerste aanzet te geven zijn een aantal standaard meer- en minderwerkopties samengesteld, welke in deze koperskeuzelijst worden genoemd. Getracht is om in de koperskeuzelijst een aanbod van opties op te nemen die kunnen bijdragen aan uw individuele woonwensen en een optimaal woongenot. Indien u wijzigingen uitgevoerd wilt hebben welke niet in de koperskeuzelijst voorkomen, kunt u dit kenbaar maken in het persoonlijk gesprek met de kopersbegeleiding. De genoemde bedragen in de koperskeuzelijst zijn inclusief 21% omzetbelasting. Het is de bedoeling de koperskeuzelijst door te nemen, uw wensen te bepalen en in het persoonlijk gesprek aan te geven welke wijzingen u graag uitgevoerd wil hebben. 2.3 Overige persoonlijke wensen U kunt uw persoonlijke wensen kenbaar maken in het persoonlijk gesprek met de kopersbegeleider. Hoewel het onze intentie is om zoveel mogelijk rekening te houden met uw persoonlijke wensen, is het helaas niet altijd mogelijk om alle wensen te honoreren. Argumenten hiervoor kunnen onder meer zijn; organisatorische redenen, constructieve redenen, architectonische redenen, belemmeringen van het bouwproces, voortgang van het bouwproject of het niet passend zijn binnen het bouwsysteem. Verder dient de woning bij oplevering te voldoen aan de bouwvergunning, het Bouwbesluit, NEN-normen, eisen van nutsbedrijven en de eisen van de garantieregelingen. De aannemer is daarom te allen tijde gerechtigd om een verzoek tot wijziging van de hand te wijzen. Van Rhijn Bouw BV maakt een offerte van het algemene meer- en minderwerk, zoals in het persoonlijk gesprek aangegeven wordt. Deze offerte wordt ter ondertekening aan u gezonden. pagina 2/11

4 2.4 Verwerking van opgegeven wijzigingen en afwerkingen Om te voorkomen dat uit te voeren opties een verstoring dreigen te veroorzaken van het bouwproces wordt door de kopersbegeleiding een sluitingsdatum bepaald waardoor zowel u als wij voor een bepaalde tijd weten wat er gewijzigd wordt. Hetzelfde geldt voor uw individuele keuze betreffende het sanitair, het tegelwerk en eventuele keuken. De desbetreffende leveranciers geven uw keuze aan Van Rhijn Bouw BV door. Van zowel het algemene meer- en minderwerk wijzigingen als de van toepassing zijnde afwerkingen, ontvangt u van Van Rhijn Bouw BV per een offerte. Indien de geoffreerde wijzigingen definitief moeten worden doorgevoerd, dient u het exemplaar voor akkoord getekend aan Van Rhijn Bouw BV te retourneren. Dit kan per post of gedigitaliseerd/ingescand per geretourneerd worden, wel binnen de in de offerte gestelde termijn. Door ondertekening van deze offerte geeft u opdracht tot uitvoering van de werkzaamheden. Nadat Van Rhijn Bouw BV de offerte voor akkoord getekend van u heeft ontvangen, kan zij verzoeken tot aanvullingen en wijzigingen niet meer honoreren. Dit gelet de noodzakelijke werkvoorbereiding. Als binnen de in de offerte gestelde termijn geen getekend exemplaar van u ontvangen is, worden de aanpassingen niet uitgevoerd en vervalt de offerte. Desbetreffend onderdeel zal dan standaard worden afgewerkt en niet meer opnieuw worden behandeld. Indien de offerte uit meerdere onderdelen bestaat kunt u door middel van doorhaling aangeven welke onderdelen u bij nader inzien niet uitgevoerd wenst te zien. Meerdere aanvullingen op de offerte kunt u doorgeven, waarna u een gewijzigde of vervolgofferte ontvangt (bijgeschreven toevoegingen/aanvulling op de offerte worden niet als opdracht in behandeling genomen). Een opdracht kunt u binnen 14 dagen kosteloos annuleren, waarbij het datumstempel binnengekomen post van Van Rhijn Bouw BV als criterium geldt. Na deze periode is annulering slechts mogelijk na goedkeuring van Van Rhijn Bouw BV en tegen betaling van de annuleringskosten en de eventuele al gemaakte bewerkingskosten. De annuleringskosten per onderdeel bedragen 20% van het vervallen bedrag met een minimum van 100,-- (inclusief btw). Het uitvoeren van de door u opgegeven wijzigingen (bijwerk) kan gevolgen hebben voor de bouwtijd. Conform artikel 7, lid 3 van de algemene voorwaarden van de koop-/aannemingsovereenkomst, melden wij u hierbij dat de termijn voor oplevering (aantal werkbare dagen) daardoor zal worden verlengd. Voor elke 1.800,-- (inclusief btw) aan bijwerk zal het totaal aan werkbare werkdagen als vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst met één werkbare werkdag worden vermeerderd. De kosten van wijzigingen zijn gebaseerd op individuele begeleiding en verwerking, zowel voor als tijdens de uitvoering daarvan. Beperkte materiaalhoeveelheden, niet seriematige fabricage en verwerking, alsmede extra inzet van personeel zijn van invloed op de kosten. De betaling van meerwerk wordt gefactureerd conform de bepalingen van Woningborg NV en de koop-/aannemingsovereenkomst. pagina 3/11

5 3.0 MINDERWERK EN DE WONINGBORG-GARANTIE Van Rhijn Bouw BV heeft als aangesloten organisatie de verplichting om de met Woningborg-garantie te realiseren woning, conform de afgegeven bouwvergunning almede de Woningborg garantie-normen te bouwen en op te leveren. Hierin wordt onder andere de eis gesteld dat de woning moet voldoen aan de artikelen van het Bouwbesluit, als onderdeel van de Woningwet. Indien één of meerdere onderdelen van de woning zouden komen te vervallen voldoen wij niet meer aan deze verplichting. In een dergelijk geval zullen wij het verzoek om desbetreffend onderdeel te laten vervallen van de hand wijzen. Minderwerk op bepaalde onderdelen zijn wij alleen bereid uit te voeren onder vrijwaring van onze aansprakelijkheid betreffende het minderwerk. Het gevolg is dat u Van Rhijn Bouw BV ter zake niet meer contractueel en/of wettelijk aansprakelijk kunt stellen. Dit houdt tevens in dat een derde Van Rhijn Bouw BV niet aansprakelijk kan stellen. Ook heeft u geen Woningborg-garantie op gebreken aan materialen en constructies ten gevolge van het niet leveren en/of aanbrengen van het betreffende onderdeel door Van Rhijn Bouw BV, alsmede op directe schaden en/of gevolgschaden. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de werkzaamheden aan uw woning, na oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan. Indien minderwerk overeengekomen wordt treedt de Beperkte Garantie- en Waarborgregeling van Woningborg in werking. Dit heeft als gevolg dat het minderwerk kan worden vastgelegd in een nadere overeenkomst conform het model van Woningborg. Tevens kan er een aanhangsel betreffende het minderwerk dat onder de beperkte garantieregeling valt bij het garantiecertificaat gevoegd worden. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN Hierbij enkele aandachtspunten behorende tot onderhavige procedures: Werkzaamheden welke niet uitgevoerd worden door Van Rhijn Bouw BV of haar onderaannemers in dit project, kunnen slechts na oplevering van uw woning worden uitgevoerd. Van Rhijn Bouw BV en haar onderaannemers vrijwaren zich van elke aansprakelijkheid voor wijzigingen aan werk of werk uitgevoerd door derden; Bij producten aangegeven in de meerwerkopgaven kan het voorkomen dat kleine afwijkingen optreden in kleur dan wel uitvoering. Dit door bijvoorbeeld toepassing van verschillende merken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend; Zowel Van Rhijn Bouw BV als haar onderaannemers vrijwaren zich van elke aansprakelijkheid voor mogelijke kleurnuances bij toepassing van verschillende materiaalsoorten (bijvoorbeeld keramisch materiaal, kunststof, metaal en dergelijke); Gelet de bouwtijd kan het gebeuren dat producten op het moment van bestellen niet meer leverbaar zijn. Indien dit het geval is zult u hierover worden geïnformeerd. Van Rhijn Bouw BV is in een dergelijke situatie gerechtigd om gelijkwaardige alternatieven aan te bieden dan wel toe te passen; Wordt de woning gekocht nadat de bouw van de woning is begonnen, zal Van Rhijn Bouw BV beoordelen of wijzigingen gelet de voortgang van de bouw nog mogelijk zijn, bepalen of dit prijsconsequenties heeft voor de koperskeuzelijst, alsmede in overleg diverse sluitingsdata bepalen; Wij willen u er nogmaals op wijzen dat alle vermelde maatvoeringen en maataanduidingen, zowel in de verkoopbrochure als in de meer- en minderwerkopgaven, circa maatvoeringen en aanduidingen zijn. pagina 4/11

6 5.0 PROCEDURES Voor Van Rhijn Bouw is het van belang om in een vroeg stadium te weten waar de riolering, water en het gas moet komen te liggen. De genoemde onderdelen worden veelal in een ruwbouwfase verwerkt. Deze worden op een standaard plaats aangebracht maar kunnen ook, indien technisch mogelijk, worden verplaatst. De vraag kan al snel gesteld worden waar u zou willen koken en spoelen in uw keuken. Wij vragen u, indien mogelijk, hier op voorhand over na te denken. 5.1 PROCEDURES AFWERKINGEN AANDACHTSPUNT SHOWROOMS: Loop nooit zonder afspraak de showroom binnen van een projectleverancier, de kans is groot dat de juiste medewerkers nog niet geȉnstrueerd zijn door hun leidinggevende. U wordt dan met verkeerde informatie weggezonden en u maakt kans dat u teleurgesteld de showroom verlaat. 5.1 Procedure sanitair Voor dit project maken wij gebruik van de showroom van sanitairgroothandel Plieger BV te Leiden. De loodgieter die het werk uitvoert zal bij Plieger BV het sanitair inkopen. Als u buitenstandaard sanitair in uw woning geplaatst wilt hebben dan dient u dit voor de nader te bepalen sluitingsdatum uit te zoeken bij sanitairshowroom Plieger BV. U wordt door de showroom uitgenodigd, mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, mag u altijd zelf contact opnemen. Wilt u a.u.b. zoveel mogelijk door de week uw showroombezoek inplannen? Showroom adres: Plieger BV Rooseveltstraat BM LEIDEN Tel.: (071) De retourprijs voor standaard sanitair wordt met het individueel gekozen sanitair verrekend en vindt u in de offerte terug. U ontvangt van Plieger Leiden een complete offerte inclusief en indien noodzakelijk een aangepaste installatie. Na uw akkoord zal het totaalbedrag van het sanitair door Van Rhijn Bouw BV toegevoegd worden met het overige meer- en minderwerk. T.b.v. sanitair van derden worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Ook deelcasco behoort niet tot de mogelijkheden. Indien u geen sanitair wenst, kunt u een aanvraag doen om zowel het toilet als badkamer casco op te leveren. Dit houdt in: compleet vervallen wand- en vloerafwerking, alsmede sanitair en de afwerkvloer in de badkamer. Als u deze keuze maakt, dient u dit ook kenbaar te maken bij de projectleverancier. pagina 5/11

7 5.2 Procedure tegelwerk Voor het bepalen van uw tegelkeuze wordt gebruik gemaakt van de showroom van Zwarthoed-Kirry te Edam. Tegelzetbedrijf Zwarthoed-Kirry BV zal ook de tegels in uw woning aanbrengen. Uw tegels dient u voor de nader te bepalen sluitingsdatum uit te zoeken in de tegelshowroom. U wordt door de showroom uitgenodigd, mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, mag u altijd zelf contact opnemen. Wilt u a.u.b. zoveel mogelijk door de week uw showroombezoek inplannen? Showroomadres: Tegelshowroom Zwarthoed-Kirry BV Oosthuizerweg GH Edam Tel.: (0299) Voor de aankoop van de standaard wandtegels is een verrekenprijs opgenomen van 27,50 m² incl. btw. Uitgaande van wandtegels in één kleur, Sagrestano Stap 4, afmeting 300 x 600 mm. Standaard kan er een keuze gemaakt worden uit diverse kleuren binnen dezelfde tegel van Stap 4. (keuze uit 7 kleuren, afmeting 300 x 600 cm in standaard kleur gevoegd). Voor de aankoop van de standaard vloertegels is een verrekenprijs opgenomen van 40,- m² incl. btw. Uitgaande van vloertegels in één kleur, Sagrestano Stap 4, afmeting 600 x 600 mm. Standaard kan er een keuze gemaakt worden uit diverse kleuren binnen dezelfde tegel van Stap 4. (keuze uit 9 kleuren, afmeting 600 x 600 cm in standaard kleur gevoegd). Voor het aanbrengen van tegels met andere afmetingen, danwel het aanbrengen van tegels in bepaalde patronen worden toeslagen berekend. Zwarthoed-Kirry BV zal de tegelopgave voor het leveren en aanbrengen van uw uitgekozen tegels opmaken. U kunt binnen de standaard tegels een kleurstelling kiezen maar uiteraard ook ander individueel tegelwerk kiezen. In de tegelofferte zullen ook de standaard tegels verrekend worden. Het bedrag van uw getekende tegelofferte zal door Van Rhijn Bouw BV verrekend worden met het overige meer- en minderwerk. Indien u geen tegelwerk wenst, wordt er ook geen sanitair geleverd en gemonteerd. U dient een aanvraag t.b.v. casco te doen. pagina 6/11

8 5.3 Procedure keuken De woning wordt standaard opgeleverd met een complete projectkeuken van Bruynzeel Keukens. Voor wat betreft de standaard aansluitpunten verwijzen wij naar de omschrijving en plattegrondtekening. Voor uw woning kunt u de keuken afgestemd op uw eigen wensen uitzoeken of laten ontwerpen door Bruynzeel Keukens. Hiervan maken zij een vrijblijvend showroomrapport welke zij aan u doen toekomen. De keuken zal dan voor oplevering in uw woning worden aangebracht, tenzij anders overeengekomen. Uw wensen m.b.t. de keukenopstelling zal vooraf worden getoetst of deze te realiseren zijn. U wordt door Bruynzeel Keukens uitgenodigd, mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, mag u altijd zelf later contact opnemen. Wilt u a.u.b. zoveel mogelijk door de week uw showroombezoek inplannen? U moet rekening houden dat hoe later u in het bouwproces naar Bruynzeel Keukens gaat, hoe groter de kans bestaat dat er iets niet meer kan worden aangepast. Wij houden de deadline tot zeker moment open en zullen deze op een gegeven ogenblik (veelal is de bouw ruimschoots gestart) sluiten waarvan melding wordt gemaakt. Showroomadres: Bruynzeel Keukens Leiderdorp Meubelplein EX Leiderdorp Uw keukenopdracht zal aan uw meer- en minderwerk worden toegevoegd en wordt door van Rhijn Bouw gefactureerd. Wilt u dat de keuken van Bruynzeel ná oplevering wordt gemonteerd? Dan dient u wel vóór oplevering de factuur t.b.v. al uw meer- en minderwerk geheel voldaan te hebben conform overeenkomst. Bij aankoop van een keuken via derden zal levering en plaatsing na oplevering van de woning moeten geschieden. De aansluitpunten worden hierbij op de standaard locaties aangebracht. De aansluitpunten kunnen tijdens het bouwproces op de gewenste locaties aangebracht worden. Dit wordt alleen uitgevoerd na uw akkoord op de prijsopgave die door Van Rhijn Bouw BV tijdig kan worden opgesteld. Ten behoeve van deze opgave dient tijdig een duidelijke (ter beoordeling van Van Rhijn Bouw BV) installatietekening van de keuken te worden ingediend. De sluitingsdatum voor het indienen van deze installatietekening is overeenkomstig de n.t.b. sluitingsdatum van de keuken. 6.0 KOPERSKEUZELIJST De koperskeuzelijst is op de volgende pagina s weergegeven. U kunt wat interresante opties aankruisen en tijdens uw meer- en minderwerkgesprek bespreken. pagina 7/11

9 KOPERSKEUZELIJST Project : Nb. 16 herenhuizen Havenkwartier te Katwijk Projectnummer : Datum : Code Omschrijving Bedrag 0000 BOUWKUNDIG 0411 Het met gipswand dichtzetten van een bovenlicht van een deurkozijn op de 1 e of 2 e verdieping. Het deurkozijn wordt hierop aangepast Open trap eerste naar tweede verdieping uitvoeren als dichte trap, waarbij de onderzijde van de trap wordt geschilderd in standaard kleur 115,00 805, TEGELWERK 4110 Standaard tegelwerk uit de serie Sagrestano pakket 4, zie procedure tegelwerk Tegelwerk volgens opgave Zwarthoed-Kirry, zie procedure tegelwerk. 0,00 n.t.b KEUKEN (zie procedure keuken) 4710 Wij maken gebruik van de standaard projectkeuken van Bruynzeel Keukens 4720 Een individuele keuken volgens offerte Bruynzeel Keukens 0,00 n.t.b LOODGIETER 5022 Het aanbrengen van een afvoer (T-stuk), op afvoer wasmachine t.b.v. condensdroger 5031 Het plaatsen van een vorstvrije gevelkraan aan de voorgevel Het plaatsen van een vorstvrije gevelkraan aan de achtergevel. 75,00 480,00 560, De sanitairruimtes voorzien van standaard sanitair. 0, Gewijzigd sanitair volgens getekende offerte Plieger n.t.b Casco badkamer en toilet De complete vloer- en wandafwerking, sanitair en de radiator komen te vervallen. Tevens komt de dekvloer in de badkamer te vervallen, de afwerkvloer van het toilet wordt wel aangebracht. -/- op aanvraag pagina 8/11

10 KOPERSKEUZELIJST Project : Nb. 16 herenhuizen Havenkwartier te Katwijk Projectnummer : Datum : Code Omschrijving Bedrag 6000 VERWARMING 6031 In de badkamer i.p.v. de standaard radiator een Vasco handdoeken-radiator, type Iris in de kleur wit, afmeting 600 x 1730 mm. Met midden wandaansluiting en incl.een Vasco designventielset. Het leidingwerk wordt in de wand weggewerkt Eén standaard radiator wijzigen in een Compact-6 radiator met vlakke voorzijde en sieromkasting ,00 257, ELEKTRA 7011 Aanbrengen loze leiding t.b.v. CAI, TEL of data (zonder 145,00 bedrading) 7021 Loze TEL-leiding bedraden en afmonteren met 125,00 wanddoos 7024 Loze data-leiding bedraden en afmonteren met 160,00 wanddoos t.b.v. computeraansluiting (CAT5 E) 7025 Loze CAI-leiding bedraden en afmonteren met 140,00 wanddoos 7027 Vanuit de opstelplaats van de audio vertrekken op ,00 cm va. vloerniveau, 2 loze leidingen naar 2 nader op te geven locaties en hoogtes in de wand Verplaatsen van een elektra aansluitpunt in de wand 90, Verplaatsen van een plafondlichtpunt. 90, Een enkele wandcontactdoos in combinatie met een 80,00 standaard aanwezige lichtschakelaar 7039 Een extra dubbele wandcontactdoos 145, Een wandlichtpunt op een aparte lichtschakelaar 180, Een wandlichtpunt op een bestaande lichtschakelaar 130, Een extra schakelaar t.b.v. hotelschakeling 135, Een bestaande enkele wandcontactdoos geschakeld 155,00 uitvoeren op een aparte schakelaar 7046 Een extra enkele wandcontactdoos geschakeld 260,00 uitvoeren op een aparte schakelaar 7053 Een enkele buitenwandcontactdoos (spatwaterdicht) op de buitengevel (metselwerk) 195,00 pagina 9/11

11 KOPERSKEUZELIJST Project : Nb. 16 herenhuizen Havenkwartier te Katwijk Projectnummer : Datum : Code Omschrijving Bedrag 7000 ELEKTRA (vervolg) 7054 Een schakelaar in de woonkamer, met een loze leiding naar de buitengevel (ca. 200 mm naast en boven hoek kozijn) t.b.v. toekomstige zonwering. (naar centraaldoos) 205, In de badkamer ter plaatse van de dekvloer een 1.765,00 elektrische vloerverwarming aanbrengen, aangesloten op een digitale klokthermostaat. (Niet t.p.v. douchegelegenheid.) 7073 Een enkele wandcontactdoos op een aparte groep 285, Indien er meer als 4 groepen in de meterkast worden aangesloten is een 2 e aardlekschakelaar noodzakelijk. 290,00 pagina 10/11

12 KOPERSKEUZELIJST Project : Nb. 16 herenhuizen Havenkwartier te Katwijk Projectnummer : Datum : Code Omschrijving Bedrag 0000 INDIVIDUEEL Diverse opties als aangegeven op de verkooptekening. Woningtype Schoener 0310 Erker voorzijde (type A en B) , S Veranda voorzijde (type A en C) 9.950, S Uitbouw achterzijde mm , S Uitbouw achterzijde mm , S Veranda achterzijde , S Balkon voorzijde (type A in combinatie met veranda) 2.500, Dakkapel achterzijde (type C) 7.950, Dakkapel achterzijde (type B) 7.950,00 Woningtype Klipper 0315 Erker voorzijde (type A) , Erker voorzijde (type B) , K Veranda voorzijde (type A en C) 9.950, K Uitbouw achterzijde mm , K Uitbouw achterzijde mm , K Veranda achterzijde , K Balkon voorzijde (type A in combinatie met veranda) 2.500, Dakkapel achterzijde (type C) 7.950, Dakkapel achterzijde (type B) 7.950,00 pagina 11/11

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: 14-00681

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : Alle typen Versiedatum :

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : Alle typen Versiedatum : Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving : Schoonhoven, 24 van 89 won. Zilverrijk Woningtype : Alle typen Versiedatum : 30-6-2017 Bouw : Naam verkrijger(s) : Adres

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst "Hoefweide" te Utrecht

Meer- en minderwerklijst Hoefweide te Utrecht Meer en minderwerklijst Uw gegevens Project Hoefweide Type A1/A2/A3/A4 Projectnummer 20150221 Bouwnummer Naam Adres Postcode en woonplaats De koper wenst gebruik te maken van de optie(s) zoals aangegeven

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 3 RUWBOUW OPTIES SLUITINGSDATUM

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 14-11-24 12::49 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ en in EUR Standaard type : Basis206 / GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres:

Nadere informatie

Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.870,00

Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.870,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 17-12-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ en in EUR GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak:

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Op de standaard koperskeuzelijst zijn onze algemene voorwaarden meer- en minderwerk van toepassing.

Op de standaard koperskeuzelijst zijn onze algemene voorwaarden meer- en minderwerk van toepassing. Datum : 29-9-206 VOORWAARDEN EN BEPALINGEN Algemene voorwaarden Op de standaard koperskeuzelijst zijn onze algemene voorwaarden meer- en minderwerk van toepassing. Optie Aantal Prijs incl. BTW Bedrag Algemene

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Handleiding meer en minderwerk

Handleiding meer en minderwerk Handleiding meer en minderwerk Gouwse Oevers Als bouwkundig aannemer is Van Mierlo verantwoordelijk voor de bouw van de woningen. Corresponden eadres: Postbus 218, 3140 AE Maassluis Bezoekadres: Aartsdijkweg

Nadere informatie

Optielijst Woonwensen Ruwbouw

Optielijst Woonwensen Ruwbouw Optielijst Woonwensen Ruwbouw Project: 16-521 Veenderij Koper(s): Woningtype: Bungalow Bouwnummer: 2, 3, 8, 9, 92, 93, 96, 97, 110, 111, 114 en 115 Gewijzigd: Optie B45 lengte van carport is gewijzigd

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Bouwnr.: Woningtype: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon werk: E-mail adres: SANITAIR EN LOODGIETERSWERK O 00001 Sanitair conform offerte van de projectleverancier De koper dient

Nadere informatie

Koperskeuzelijst Project: Blixembosch Buiten fase 2c te Eindhoven 16 Koopwoningen Woningtype: Alle, tenzij anders aangegeven Bouwnummer:

Koperskeuzelijst Project: Blixembosch Buiten fase 2c te Eindhoven 16 Koopwoningen Woningtype: Alle, tenzij anders aangegeven Bouwnummer: De woningen die wij ontwikkelen en bouwen, proberen wij zo veel mogelijk te laten aansluiten op uw behoeften en wensen. In deze koperskeuzelijst treft u diverse opties aan voor het mogelijk aanpassen van

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V.

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V. TEGELWERK Sanitair T 101 Tegelwerk via projectshowroom 08-07-16 0,00 Tegelwerk door projectshowroom "Tegelidee BV". U ontvangt een complete offerte met de verrekening van de stelpost De betaling geschiedt

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014

Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014 1 Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014 Algemeen Onderstaand treft een aantal opties aan waarvoor u kunt kiezen. Uw keuze wordt verwerkt

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Bouwnummer :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 3 woningen Karmoy in

Nadere informatie

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype C5 - Bouwnummer 16 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype C5 - Bouwnummer 16 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur Woningtype C5 - Bouwnummer 16 Datum: 27 november 2015 Kopersoptielijst 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek

Nadere informatie

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype D1 - Bouwnummer 10 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype D1 - Bouwnummer 10 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur Woningtype D1 - Bouwnummer 10 Datum: 27 november 2015 Kopersoptielijst 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek

Nadere informatie

A0AU010C Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m 1,00 à ,00

A0AU010C Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m 1,00 à ,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Adres: Telefoon privé: Postcode: Telefoon werk: Woonplaats: E-mail adres: SANITAIR EN LOODGIETERSWERK O L.01 Standaard sanitair in de toiletruimte Sanitair

Nadere informatie

Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Keuzes voor uw nieuwe woning

Keuzes voor uw nieuwe woning Keuzes voor uw nieuwe woning 6 oktober 2015 Inhoud: Uw woning naar wens Maak uw keuze Afwerkingen Keuken Sanitair en tegelwerk Binnendeuren, kozijnen en garnituur Bijlagen Uw woning naar wens Gefeliciteerd

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 1 1017100 Erker begane grond voorzijde (woning type A) Op de begane grond, aan de voorzijde van de woning, wordt een erker gerealiseerd. De erker wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt

Nadere informatie

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen OPTIELIJST 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen Sluitingsdatums ten behoeve van bouwnummer 6, 9, 12, 13, 18, 19, 24, 25 en 30 Aangezien er sprake is van een seriematig bouwproces, zijn de

Nadere informatie

MAATWERKLIJST DUINGEEST

MAATWERKLIJST DUINGEEST leefid Duingeest wordt gebouwd met een totaal nieuwe filosofie: leefid. U als koper krijgt meer keuzevrijheid dan u gewend bent. U kunt namelijk naar eigen inzicht de woning indelen; de plaats van binnenwanden

Nadere informatie

4 woningen type Waterlelie in het plan Waterhof Volgerlanden

4 woningen type Waterlelie in het plan Waterhof Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 4 woningen type Waterlelie in het plan

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes.

Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes. Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes. Opties Interieur 203 Veranderen van de draairichting binnendeur(en) per st. 110,00

Nadere informatie

Omschrijving Prijs p/st. Keuze

Omschrijving Prijs p/st. Keuze Optiekeuzelijst Den Bogerd 160908.0 Naam koper Bouwnummer Hieronder vindt u de keuzemogelijkheden voor het meer- en minderwerk. Aan de hand van deze lijst kunt u de gewenste keuze(s) aangeven. Alle genoemde

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw Kopers: Kavel: Project: 24112 Tevreewijk te Leiden, fase 4 en 5 19-3-2015 Bijgaand treft u de meer- en minderwerklijst aan. Gelieve per meer-

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00

Extra wandcontactdoos 1,00 à 120,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Optielijst. 36 woningen Brederostraat-Zuid te Nijmegen. Casco / Ruwbouw VPA1377. Type Bouwnr. Projectnr.

Optielijst. 36 woningen Brederostraat-Zuid te Nijmegen. Casco / Ruwbouw VPA1377. Type Bouwnr. Projectnr. Casco / Ruwbouw Maken van een uitbouw van de begane grond aan de achterzijde van de woning, woningtype A1. Maken van een uitbouw van de begane grond aan de achterzijde van de woning. De achtergevel wordt

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 ca Tegelwerk toilet begane grond 100001 Standaard tegelwerk toilet Geen verrekening 0,00 Tegelwerk in het toilet standaard conform technische omschrijving. 100002 Tegelwerk toilet conform

Nadere informatie

Wendy van Horrik. Uw persoonlijke kopersadviseur

Wendy van Horrik. Uw persoonlijke kopersadviseur Gefeliciteerd met uw nieuwe woning in plan 3 woningen Blixembosch Buiten De Scherf te Eindhoven! Een goede beslissing die u naar het volgende keuzemoment brengt: de samenstelling van uw unieke woning.

Nadere informatie

UBA Bouw B.V. PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK

UBA Bouw B.V. PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK Vooruitlopend op de start bouw van het project informeren wij u alvast over de meerwerklijst, de showrooms, sluitingsdata en stappenplan voor het meer- minderwerk. Om u de

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst AFBOUW

Meer- en minderwerklijst AFBOUW Woningtype Bouwnummer Datum 8-12-2016 B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien

Nadere informatie

Bescheiden behorende bij de verkoopdocumentatie 10+4 woningen De Binnentuinen "Laantje van Peel" KEUZELIJST "STANDAARD OPTIES"

Bescheiden behorende bij de verkoopdocumentatie 10+4 woningen De Binnentuinen Laantje van Peel KEUZELIJST STANDAARD OPTIES 1 postbus 135 2410 ac bodegraven de bree 13 behandeld door bijlage 2415 be telefoon 0348-68 82 21 bpasschier@boer-nl Bescheiden behorende bij de verkoopdocumentatie 10+4 woningen De Binnentuinen "Laantje

Nadere informatie

Bos en Water fase 3 te Haastrecht Woningtype: Type Cascade V10.4 (s)

Bos en Water fase 3 te Haastrecht Woningtype: Type Cascade V10.4 (s) Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Electrotechnische installatie

Electrotechnische installatie Project: 00268 - Het Terras aan de Maas - Toren II Datum: 22-12-2017 Koperskeuze Electrotechnische installatie 70.0001 Extra enkele wandcontact doos op bestaande groep 175,00 Het leveren en aanbrengen

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Duizendschoon en Ereprijs SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een

Nadere informatie

Keuzelijst standaard meer- en minderwerk Pagina 1 van 6. Tel. zakelijk : E-mail :..

Keuzelijst standaard meer- en minderwerk Pagina 1 van 6. Tel. zakelijk : E-mail :.. Keuzelijst standaard meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 KEUZELIJST STANDAARD MEER- EN MINDERWERK Project: De Eilanden te Vlaardingen ALGEMENE GEGEVENS: Versie: 1 Datum: 17-06-2010 Bouwnummer:... Woningtype:...

Nadere informatie

30310 Standaard binnendeurkozijn zonder bovenlicht beg grond 420,00

30310 Standaard binnendeurkozijn zonder bovenlicht beg grond 420,00 Koperskeuzelijst binnendeuren 30310 Standaard binnendeurkozijn beg grond 420,00 Standaard binnendeurkozijnen tpv begane grond in de woning uitvoeren ; bovenlicht wordt vervangen door een wand. totaal 4

Nadere informatie

Offerte (individueel) meer- en minderwerk

Offerte (individueel) meer- en minderwerk Pagina 12 T 0165-560602 KVK 20095532 Sanitair 07.01 Standaard sanitairopstelling bij onze leverancier 0,00 U kiest voor een standaard sanitairopstelling bij onze leverancier. U dient wel het e.e.a. met

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 ca Tegelwerk toilet begane grond 100001 Standaard tegelwerk toilet Geen verrekening 0,00 Tegelwerk in het toilet standaard conform technische omschrijving. 100002 Tegelwerk toilet conform

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

Procedures meer- en minderwerk & Koperskeuzelijst

Procedures meer- en minderwerk & Koperskeuzelijst Procedures meer- en minderwerk & Koperskeuzelijst Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 27 STUKS WONINGEN: * TYPE LAANWONINGEN (9 stuks) * TYPE PARKRANDWONINGEN (18 stuks) IN HET PLAN DE HORN FASE 1 TE RIJNSBURG

Nadere informatie

Casco keuken stadsappartement 1,00 à ,00

Casco keuken stadsappartement 1,00 à ,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 2^kap type Birch. Bouwnummer : Naam verkrijger(s)

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 2^kap type Birch. Bouwnummer : Naam verkrijger(s) Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Woningtype Bouw Naam verkrijger(s) Adres Woonplaats Telefoon privé Telefoon mobiel E-mail Handtekening verkrijger(s) N.B.

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Bostulp en Fonteinkruid SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN PAKKET 1

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN PAKKET 1 Bouwnr.: Woningtype: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: woningen t/m 60 m2 GO excl. Berging (Type A en B) Telefoon privé: Telefoon werk: E-mailadres: WOONKLAARPAKKETTEN O WP.01 Woonklaarpakket volgens

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

STANDAARD KEUZELIJST MEER- EN MINDERWERK

STANDAARD KEUZELIJST MEER- EN MINDERWERK STANDAARD KEUZELIJST MEER EN MINDERWERK Project Werknummer Datum Bouwnummer : 8 woningen Bloemenvallei te BerkelEnschot : 914.053 : 18052015 : PERSOONLIJKE GEGEVENS KOPER(S) Naam : Adres (huidig) : Postcode

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Groene keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Basis780 Monster, 32 woningen Duingeest, fase 4 07 Ruwbouw-afbouw opties types Duingras, Duinroos, Zandhaver en Zeewinde

Basis780 Monster, 32 woningen Duingeest, fase 4 07 Ruwbouw-afbouw opties types Duingras, Duinroos, Zandhaver en Zeewinde 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 3 RUWBOUW OPTIES SLUITINGSDATUM

Nadere informatie

Mogelijk bij BN 07, 08, 11, 12 (voorzijde), 14 (achterzijde) en 15 (achterzijde),

Mogelijk bij BN 07, 08, 11, 12 (voorzijde), 14 (achterzijde) en 15 (achterzijde), Ruwbouw opties Benedenappartement - Samenvoegen woonkamer & slaapkamer 2 A01-200,00 - Vervallen binnenwand tussen de woonkamer en de slaapkamer; - Vervallen binnendeur slaapkamer; - Herplaatsen wandcontactdozen

Nadere informatie

Inleiding pagina 3. Koperswensen pagina 4. Keuken pagina 5. Sanitair pagina 6. Tegelwerk pagina 6. Woonklaar-pakketten pagina 7

Inleiding pagina 3. Koperswensen pagina 4. Keuken pagina 5. Sanitair pagina 6. Tegelwerk pagina 6. Woonklaar-pakketten pagina 7 Inleiding pagina 3 Koperswensen pagina 4 Keuken pagina 5 Sanitair pagina 6 Tegelwerk pagina 6 Woonklaar-pakketten pagina 7 Bezoeken bouwplaats pagina 8 Tenslotte pagina 8 Keuzelijst meer- en minderwerk

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1003300 Carport Op de kavel wordt een carport gerealiseerd ten behoeve van een auto-opstelplaats (exclusief bestrating en/of zandpakket). De carport

Nadere informatie

Optietekening begane grond d.d. 14-07-15, 1e verdieping d.d. 14-07-15, 2e verdieping d.d. 14-07-15.

Optietekening begane grond d.d. 14-07-15, 1e verdieping d.d. 14-07-15, 2e verdieping d.d. 14-07-15. Heilijgers Projectontwikkeling bv Postbus 340 3800 AH AMERSFOORT Amersfoort, Geachte heer of mevrouw, In het onderstaande overzicht zijn uw definitieve opgaven weergegeven. Wij verzoeken u vriendelijk

Nadere informatie

1022001 Trapkast in woonkamer 1,00 à 925,00

1022001 Trapkast in woonkamer 1,00 à 925,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Keuzen voor uw nieuwe woning

Keuzen voor uw nieuwe woning Keuzen voor uw nieuwe woning 18 mei 2015 Inhoud: Uw woning naar wens Maak uw keuze Afwerkingen Keuken Sanitair en tegelwerk Binnendeuren, kozijnen en garnituur Vloer- en wandafwerking Aandachtspunten Bijlagen

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type Y2

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type Y2 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

BOSKOOPS GLORIE. Type Anemoon / Buxus / Chrysant. Datum: 25 april 2015 Versie: 1 Pagina 1 van 15. Bouwnummer 215 t/m 228 KEUZELIJST

BOSKOOPS GLORIE. Type Anemoon / Buxus / Chrysant. Datum: 25 april 2015 Versie: 1 Pagina 1 van 15. Bouwnummer 215 t/m 228 KEUZELIJST BOSKOOPS GLORIE Type Anemoon / Buxus / Chrysant Bouwnummer 215 t/m 228 KEUZELIJST Versie: 1 Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE ONDERDEEL PAGINA Uitbreidingen en Gevelvarianten 3 Overige 7 Bijlagen 15 Versie:

Nadere informatie

Optielijst Woonwensen Ruwbouw

Optielijst Woonwensen Ruwbouw Optielijst Woonwensen Ruwbouw Project: 16-521 Veenderij Koper(s): Woningtype: Hoekwoning 5700 mm Bouwnummer: 102 en 105 Woningtype: Klasiek Sluitingdatum: maandag 21 augustus 2017 (Sanitair, tegelwerk

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

Woningtype Twinkel fase III

Woningtype Twinkel fase III Woningtype Twinkel fase III Project: 1879 - Sprankelveld Rotterdam Datum: 24-02-2017 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats Bouwnummer: Telefoon prive: Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: 990 Extra opmerkingen: 2 00 Aanzicht woningen

Nadere informatie

Geachte mevrouw, mijnheer,

Geachte mevrouw, mijnheer, 11 woningen Tjalk Frankhuis Stadshagen te Zwolle Projectnummer 1076 Individuele keuzemogelijkheden 11 woningen Tjalk Frankhuis Geachte mevrouw, mijnheer, Van harte gefeliciteerd met de aankoop van een

Nadere informatie

A0AU030 Uitbreiding Woonkamer 1,2m 1,00 à ,00

A0AU030 Uitbreiding Woonkamer 1,2m 1,00 à ,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Het opgeven van de door u gewenste opties in 2 stappen

Het opgeven van de door u gewenste opties in 2 stappen 2^1-Kap woningen bnrs. 38 t/m 47 Ruwbouw/makelaarsopties 28 augustus 2017 Proficiat! Als Bouwmaatschappij Weboma willen wij u allereerst van harte feliciteren met de koop van een woning welke door ons

Nadere informatie

5. Procedure meer- en minderwerk

5. Procedure meer- en minderwerk 5. Procedure meer- en minderwerk Het behoort tot de mogelijkheden om, voor de start van de bouw, uw woning aan te passen volgens uw eigen wensen. De procedure hiervoor beschrijven wij in dit hoofdstuk.

Nadere informatie

MEER- & MINDERWERKLIJST

MEER- & MINDERWERKLIJST MEER- & MINDERWERKLIJST FASE 1 18 WONINGEN 6 TWEE- ONDER- EEN KAP BUNGALOWS 4 VIER- ONDER- EEN KAP BUNGALOWS 8 APPARTEMENTEN 1 INHOUDSOPGAVE 1.1 Deuren 3 1.2 Afwerking 3 1.3 Sanitair/Badkamer 4 1.4 Aanpassingen

Nadere informatie

1A.040 Dubbele deuren i.p.v. vast glas 1,00st.

1A.040 Dubbele deuren i.p.v. vast glas 1,00st. Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Inleiding pagina 2. Meer- en minderwerk pagina 3. Keuken pagina 4. Sanitair pagina 5. Tegelwerk pagina 6. Bezoeken bouwplaats pagina 7

Inleiding pagina 2. Meer- en minderwerk pagina 3. Keuken pagina 4. Sanitair pagina 5. Tegelwerk pagina 6. Bezoeken bouwplaats pagina 7 Inleiding pagina 2 Meer- en minderwerk pagina 3 Keuken pagina 4 Sanitair pagina 5 Tegelwerk pagina 6 Bezoeken bouwplaats pagina 7 Tenslotte pagina 7 Keuzelijst meer- en minderwerk pagina 8 2 Door middel

Nadere informatie