PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER"

Transcriptie

1 PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 10 WONINGEN TYPE KOTTER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE BOMSCHUITSTRAAT EN KOTTERSTRAAT TE KATWIJK Projectnummer: Datum: 6 maart

2 1. VOORWOORD Geachte koper, Hierbij ontvangt u het meer- en minderwerkprogramma voor de 10 woningen in het plan Havenkwartier aan de Bomschuitstraat en Kotterstraat te Katwijk (type Kotter). Om de bouw van uw woning voorspoedig en efficiënt te kunnen realiseren hanteren wij een aantal procedures bij wijzigingen ten opzichte van de basiswoning conform de Technische Omschrijving en bijbehorende contracttekeningen. Dit meer- en minderwerkprogramma bevat de procedures en een beschrijving van diverse standaard keuzes betreffende de afwerkings- en wijzigingsmogelijkheden van uw woning. Wijzigingen die u uitgevoerd wilt hebben, maar niet in de koperskeuzelijst staan, kunt u kenbaar maken in het persoonlijk gesprek met onze kopersbegeleiding. Ons uitgangspunt is dat wij uw woning geheel naar uw eigen wens en inzicht compleet kunnen afwerken. De aanpassingen dienen hierbij wel binnen het kader van de technische mogelijkheden, geldende regelwetgeving en garantiebepalingen te vallen. Van Rhijn Bouw BV Pagina 1

3 2. PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK 2.1 De kopersbegeleiding De coördinatie en verwerking van de door u gewenste afwerkingen en wijzigingen geschied door de afdeling kopersbegeleiding van Van Rhijn Bouw BV. De kopersbegeleider van deze afdeling zal u na ondertekening van de koop-/aanneemovereenkomst benaderen voor een persoonlijk gesprek. In verband met het doorgang hebben van de start van de bouw dient er een percentage woningen verkocht te zijn. Hierdoor kan het zijn dat u niet direct na uw aankoop voor een meer- en minderwerkgesprek wordt uitgenodigd. Voor het meer- en minderwerk en al uw vragen tijdens het bouwproces is de kopersbegeleider van Van Rhijn Bouw BV uw aanspreekpunt. DE KOPERSBEGELEIDING IS DAGELIJKS TELEFONISCH BEREIKBAAR VAN 14:00 16:30 UUR MET HET VOLGENDE TELEFOONNUMMER: ECHTER HEEFT HET STELLEN VAN UW VRAAG PER MAIL ONZE VOORKEUR, WELLICHT ONTVANGT U HIERDOOR SNELLER ANTWOORD, De koperskeuzelijst Om u alvast een eersteerste aanzet te geven zijn een aantal standaard meer- en minderwerkopties samengesteld, welke in deze koperskeuzelijst worden genoemd. Getracht is om in de koperskeuzelijst een aanbod van opties op te nemen die kunnen bijdragen aan uw individuele woonwensen en een optimaal woongenot. Indien u wijzigingen uitgevoerd wilt hebben welke niet in de koperskeuzelijst voorkomen, kunt u dit kenbaar maken in het persoonlijk gesprek met de kopersbegeleiding. De genoemde bedragen in de koperskeuzelijst zijn inclusief 21% omzetbelasting. Het is de bedoeling de koperskeuzelijst door te nemen, uw wensen te bepalen en in het persoonlijk gesprek aan te geven welke wijzingen u graag uitgevoerd wil hebben. 2.3 Overige persoonlijke wensen U kunt uw persoonlijke wensen kenbaar maken in het persoonlijk gesprek met de kopersbegeleider. Hoewel het onze intentie is om zoveel mogelijk rekening te houden met uw persoonlijke wensen, is het helaas niet altijd mogelijk om alle wensen te honoreren. Argumenten hiervoor kunnen onder meer zijn; organisatorische redenen, n, constructieve redenen, architectonische redenen, belemmeringen van het bouwproces, voortgang van het bouwproject of het niet passend zijn binnen het bouwsysteem. Verder dient de woning bij oplevering te voldoen aan de bouwvergunning, het Bouwbesluit, NEN-normen, eisen van nutsbedrijven en de eisen van de garantieregelingen. De aannemer is daarom te allen tijde gerechtigd om een verzoek tot wijziging van de hand te wijzen. Van Rhijn Bouw BV maakt een offerte van het algemene meer- en minderwerk, zoals in het persoonlijk gesprek aangegeven wordt. Deze offerte wordt ter ondertekening aan u gezonden. Pagina 2

4 2.4 Verwerking van opgegeven wijzigingen en afwerkingen Om te voorkomen dat uit te voeren opties een verstoring dreigen te veroorzaken van het bouwproces wordt door de kopersbegeleiding een sluitingsdatum bepaald waardoor zowel u als wij voor een bepaalde tijd weten wat er gewijzigd wordt. Hetzelfde geldt voor uw individuele keuze betreffende het sanitair, het tegelwerk en eventuele keuken. Desbetreffende leveranciers geven uw keuze aan Van Rhijn Bouw BV door. Van zowel de algemene meer- en minderwerk wijzigingen als de van toepassing zijnde afwerkingen, ontvangt u van Van Rhijn Bouw BV per een offerte. Indien de geoffreerde wijzigingen definitief moeten worden doorgevoerd, dient u het exemplaar voor akkoord getekend aan Van Rhijn Bouw BV te retourneren. Dit kan per post of gedigitaliseerd/ingescand per geretourneerd worden, wel binnen de in de offerte gestelde termijn. Door ondertekening van deze offerte geeft u opdracht tot uitvoering van de werkzaamheden. Nadat Van Rhijn Bouw BV de offerte voor akkoord getekend van u heeft ontvangen, kan zij verzoeken tot aanvullingen en wijzigingen niet meer honoreren. Dit gelet de noodzakelijke werkvoorbereiding. Als binnen de in de offerte gestelde termijn geen getekend exemplaar van u ontvangen is, worden de aanpassingen niet uitgevoerd en vervalt de offerte. Desbetreffend onderdeel zal dan standaard worden afgewerkt en niet meer opnieuw worden behandeld. Indien de offerte uit meerdere onderdelen bestaat kunt u door middel van doorhaling aangeven welke onderdelen u bij nader inzien niet uitgevoerd wenst te zien. Meerdere aanvullingen op de offerte kunt u doorgeven, waarna u een gewijzigde of vervolgofferte ontvangt (bijgeschreven toevoegingen/aanvulling op de offerte worden niet als opdracht in behandeling genomen). Een opdracht kunt u binnen 14 dagen kosteloos annuleren, waarbij het datumstempel binnengekomen post van Van Rhijn Bouw BV als criterium geldt. Na deze periode is annulering slechts mogelijk na goedkeuring van Van Rhijn Bouw BV en tegen betaling van de annuleringskosten en de eventuele al gemaakte bewerkingskosten. De annuleringskosten per onderdeel bedragen 20% van het vervallen bedrag met een minimum van 100,-- (inclusief btw). Het uitvoeren van de door u opgegeven wijzigingen (bijwerk) kan gevolgen hebben voor de bouwtijd. Conform artikel 7, lid 3 van de algemene voorwaarden van de koop-/aannemingsovereenkomst, melden wij u hierbij dat de termijn voor oplevering (aantal werkbare dagen) daardoor zal worden verlengd. Voor elke 1.800,-- (inclusief btw) aan bijwerk zal het totaal aan werkbare werkdagen als vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst met één werkbare werkdag worden vermeerderd. De kosten van wijzigingen zijn gebaseerd op individuele begeleiding en verwerking, zowel voor als tijdens de uitvoering daarvan. Beperkte materiaalhoeveelheden, niet seriematige fabricage en verwerking, alsmede extra inzet van personeel zijn van invloed op de kosten. De betaling van meerwerk wordt gefactureerd conform de bepalingen van Woningborg NV en de koop-/aannemingsovereenkomst. Pagina 3

5 3.0 MINDERWERK EN DE WONINGBORG-GARANTIE Van Rhijn Bouw BV heeft als aangesloten organisatie de verplichting om de met Woningborg-garantie te realiseren woning, conform de afgegeven bouwvergunning almede de Woningborg garantie-normen te bouwen en op te leveren. Hierin wordt onder andere de eis gesteld dat de woning moet voldoen aan de artikelen van het Bouwbesluit, als onderdeel van de Woningwet. Indien één of meerdere onderdelen van de woning zouden komen te vervallen voldoen wij niet meer aan deze verplichting. In een dergelijk geval zullen wij het verzoek om desbetreffend onderdeel te laten vervallen van de hand wijzen. Minderwerk op bepaalde onderdelen zijn wij alleen bereid uit te voeren onder vrijwaring van onze aansprakelijkheid betreffende het minderwerk. Het gevolg is dat u Van Rhijn Bouw BV ter zake niet meer contractueel en/of wettelijk aansprakelijk kunt stellen. Dit houdt tevens in dat een derde, Van Rhijn Bouw BV niet aansprakelijk kan stellen. Ook heeft u geen Woningborg-garantie op gebreken aan materialen en constructies ten gevolge van het niet leveren en/of aanbrengen van het betreffende onderdeel door Van Rhijn Bouw BV, alsmede op directe schaden en/of gevolgschaden. U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de werkzaamheden aan uw woning, na oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan. Indienn minderwerk overeengekomen wordt treedt de Beperkte Garantie- en Waarborgregeling van Woningborg in werking. Dit heeft als gevolg dat het minderwerk kan worden vastgelegd in een nadere overeenkomst conform het model van Woningborg. Tevens kan er een aanhangselngsel betreffende het minderwerk dat onder de beperkte garantieregeling valt bij het garantiecertificaat gevoegd worden. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling ALGEMENE AANDACHTSPUNTEN Hierbij enkele aandachtspunten behorende tot onderhavige procedures: Werkzaamheden welke niet uitgevoerd worden door Van Rhijn Bouw BV of haar onderaannemers in dit project, kunnen slechts na oplevering van uw woning worden uitgevoerd. Van Rhijn Bouw BV en haar onderaannemers vrijwaren zich van elke aansprakelijkheid voor wijzigingen aan werk of werk uitgevoerd door derden; Bij producten aangegeven in de meerwerkopgaven kan het voorkomen dat kleine afwijkingen optreden in kleur dan wel uitvoering. Dit door bijvoorbeeldbeeld toepassing van verschillende merken. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend; Zowel Van Rhijn Bouw BV als haar onderaannemers vrijwaren zich van elke aansprakelijkheid voor mogelijke kleurnuances bij toepassing van verschillende materiaalsoorten (bijvoorbeeld keramisch materiaal, kunststof, metaal en dergelijke); Gelet de bouwtijd kan het gebeuren dat producten op het moment van bestellen niet meer leverbaar zijn. Indien dit het geval is zult u hierover worden geïnformeerd. Van Rhijn Bouw BV is in een dergelijke situatie gerechtigd om gelijkwaardige alternatieven aan te bieden dan wel toe te passen; Wordt de woning gekocht nadat de bouw van de woning is begonnen, zal Van Rhijn Bouw BV beoordelen of wijzigingen gelet de voortgang van de bouw nog mogelijk zijn, bepalen of dit prijsconsequenties heeft voor de koperskeuzelijst, alsmede in overleg diverse sluitingsdata bepalen; Wij willen u er nogmaals op wijzen dat alle vermelde maatvoeringen en maataanduidingen, zowel in de verkoopbrochure als in de meer- en minderwerkopgaven, circa maatvoeringen en aanduidingen zijn. Pagina 4

6 5.0 PROCEDURES Voor Van Rhijn Bouw is het van belang om in een vroeg stadium te weten waar de riolering, water en het gas moet komen te liggen. De genoemde onderdelen worden veelal in een ruwbouwfase verwerkt. Deze worden op een standaard plaats aangebracht maar kunnen ook, indien technisch mogelijk, worden verplaatst. De vraag kan al snel gesteld worden waar u zou willen koken en spoelen in uw keuken. Wij vragen u, indien mogelijk, hier op voorhand over na te denken. 5.1 PROCEDURES AFWERKINGEN AANDACHTSPUNT SHOWROOMS: Loop nooit zonder afspraak de showroom binnen van een projectleverancier, de kans is groot dat de juiste medewerkers nog niet geȉnstrueerd zijn door hun leidinggevende. U wordt dan met verkeerde informatie weggezonden en u maakt kans dat u teleurgesteld de showroom verlaat. 5.1 Procedure sanitair Voor dit project maken wij gebruik van de showroom van sanitairgroothandel Plieger BV te Leiden. De loodgieter die het werk uitvoert zal bij Plieger BV het sanitair inkopen. Als u buitenstandaard sanitair in uw woning geplaatst wilt hebben dan dient u dit voor de nader te bepalen sluitingsdatum uit te zoeken bij sanitairshowroom Plieger BV. U wordt door de showroom uitgenodigd, mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, mag u altijd zelf contact opnemen. Wilt u a.u.b. zoveel mogelijk door de week uw showroombezoek inplannen? Showroom adres: Plieger BV Rooseveltstraat BM LEIDEN Tel.: (071) De retourprijs voor standaard sanitair wordt met het individueel gekozen sanitair verrekend en vindt u in de offerte terug. U ontvangt van Plieger Leiden een complete offerte inclusief en indien noodzakelijk een aangepaste installatie. Na uw akkoord zal het totaalbedrag van het sanitairir door Van Rhijn Bouw BV toegevoegd worden met het overige meer- en minderwerk. T.b.v. sanitair van derden worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Ook deelcasco behoort niet tot de mogelijkheden. Indien u geen sanitair wenst, kunt u een aanvraag doen om zowel het toilet als badkamer casco op te leveren. Dit houdt in: compleet vervallen wand- en vloerafwerking, alsmede sanitair en de af- werkvloer in de badkamer. Als u deze keuze maakt, dient u dit ook kenbaar te maken bij de projectleverancier. De retourbedragen (incl. 21% btw) voor standaard sanitair (per combinatie), indien ander sanitair wordt uitgezocht bij sanitairgroothandel Plieger, zijn: Toiletruimte: Toiletcombinatie diepspoel 135,-- Fonteincombinatie 50,-- Badkamer: Douchecombinatie 155,-- Wastafelcombinatie 110,-- Pagina 5

7 5.2 Procedure tegelwerk Voor het bepalen van uw tegelkeuze wordt gebruik gemaakt van de showroom van Zwarthoed-Kirry te Edam. Tegelzetbedrijf Zwarthoed-Kirry BV zal ook de tegels in uw woning aanbrengen. Uw tegels dient u voor de nader te bepalen sluitingsdatum uit te zoeken in de tegelshowroom. U wordt door de showroom uitgenodigd, mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, mag u altijd zelf contact opnemen. Wilt u a.u.b. zoveel mogelijk door de week uw showroombezoek inplannen? Showroomadres: Tegelshowroom Zwarthoed-Kirry BV Oosthuizerweg GH Edam Tel.: (0299) Voor de aankoop van de standaard wandtegels is een verrekenprijs opgenomen van 15,-- m² incl. btw. Uitgaande van wandtegels in één kleur, Sagrestano Stap 1, afmeting 200 x 250 mm. Standaard kan er een keuze gemaakt worden uit diverse kleuren binnen dezelfde tegel van Stap 1 (keuze uit 2 kleuren, afmeting 200 x 250 cm in standaard kleur gevoegd). Voor de aankoop van de standaard vloertegels is een verrekenprijsrekenprijs opgenomen van 25,-- m² incl. btw. Uitgaande van vloertegels in één kleur, Sagrestano Stap 1, afmeting 150 x 150 mm. Standaard kan er een keuze gemaakt worden uit diverse kleuren binnen dezelfde tegel van Stap 1 (keuze uit 9 kleuren, afmeting 150 x 150 cm in standaard kleur gevoegd). Voor het aanbrengen van tegels met andere afmetingen, danwel het aanbrengen van tegels in bepaalde patronen worden toeslagen berekend. Zwarthoed-Kirry BV zal de tegelopgave voor het leveren en aanbrengen van uw uitgekozen tegels opmaken. U kunt binnen de standaard tegels een kleurstelling kiezen maar uiteraard ook ander individueel tegelwerk kiezen. In de tegelofferte zullen ook de standaard tegels verrekend worden. Het bedrag van uw getekende tegelofferte zal door Van Rhijn Bouw BV verrekend worden met het overige meer- en minderwerk. Indien u geen tegelwerk wenst, wordt er ook geen sanitair geleverd en gemonteerd. U dient een aanvraag t.b.v. casco te doen. Pagina 6

8 5.3 Procedure keuken De woningen worden uitgevoerd zonder keuken.voor wat betreft de standaard aansluitpunten verwijzen wij naar de omschrijving en plattegrondtekening van de verkoopbrochure. Voor uw woning kunt u eventueel een keuken afgestemd op uw eigen wensen uitzoeken of laten ontwerpen door Bruynzeel Keukens. Zij hebben bij Van Rhijn Bouw BV een voorkeurspositie gekregen, en prijzen uw uitgezochte keuken inclusief benodigde installatie af. Hiervan maken zij een vrijblijvend showroomrapport en de keuken zal dan voor oplevering in uw woning worden aangebracht. Het voordeel is dat u ca. 25% bespaart op de eventuele kosten voor het aanpassen van de installatie zoals extra groepen, verplaatsingen en uitbreidingen van de installatie. De standaard installatie inclusief standaard plaats van het spoelgedeelte en afzuigplaats voor het kookgedeelte zijn bekend bij Bruynzeel Keukens. Uiteraard is het mogelijk om de keuken naar uw wens in te richten. Vooraf zal er wel een toetsing plaats vinden of uw wensen te realiseren zijn. U wordt door Bruynzeel Keukens uitgenodigd, mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, mag u altijd zelf later contact opnemen. Wilt u a.u.b. zoveel mogelijk door de week uw showroombezoek inplannen? U moet rekening houden dat hoe later u in het bouwproces naar Bruynzeel Keukens gaat, hoe groter de kans bestaat dat er iets niet meer kan worden aangepast. Wij houden de deadline tot zeker moment open en zullen deze op een gegeven ogenblik (veelal is de bouw ruimschoots gestart) sluiten waarvan melding wordt gemaakt. Showroomadres: Bruynzeel Keukens Leiderdorp Meubelplein EX Leiderdorp Uw keukenopdracht zal aan uw meer- en minderwerk worden toegevoegd en door Van Rhijn Bouw BV worden gefactureerd. Wilt u dat de keuken van Bruynzeel ná oplevering wordt gemonteerd? Dan dient u wel vóór oplevering de factuur t.b.v. al uw meer- en minderwerk geheel voldaan te hebben. Bij aankoop van een keuken via derden zal levering en plaatsing na oplevering van de woning moeten geschieden. De aansluitpunten worden hierbij op de standaard locaties aangebracht. De aansluitpunten kunnen tijdens het bouwproces op de gewenste lokaties aangebracht worden. Dit wordt alleen uitgevoerd na uw akkoord op de prijsopgave die door Van Rhijn Bouw BV tijdig kan worden opgesteld. Ten behoeve van deze opgave dient een duidelijke (ter beoordeling van Van Rhijn Bouw BV) installatietekening van de keuken te worden ingediend. De sluitingsdatum voor het indienen van deze installatietekening is overeenkomstig de n.t.b. sluitingsdatum van de keuken. 6.0 KOPERSKEUZELIJST De koperskeuzelijst is op de volgende pagina s weergegeven. U kunt wat interresante opties aankruisen en tijdens uw meer- en minderwerkgesprek bespreken. Pagina 7

9 KOPERSKEUZELIJST Project : Nb. 10 won. Havenkwartier te Katwijk Projectnummer : 0681 Datum : Code Omschrijving Bedrag 0000 BOUWKUNDIG 0401 Geen meerwerkopgave 0411A Standaard stalen kozijn uitvoeren zonder bovenlicht. 85, In plaats van een standaard stalen binnenkozijn een wit gebeitst 385,00 houten binnenkozijn zonder bovenlicht Open trap eerste naar tweede verdieping uitvoeren als dichte trap, waarbij de onderzijde van de trap wordt geschilderd in standaard kleur. 805, TEGELWERK 4110 Standaard tegelwerk 5045 I.p.v. een standaard doucheput een douchegoot, 700 mm lang (hart afvoer op ca. 25 cm uit de achterwand en ca. 45 cm uit de zijwand) Tegelwerk volgens opgave, zie procedure tegelwerk Tegelwerk inclusief spuitwerk wanden in de badkamer laten vervallen Tegelwerk inclusief spuitwerk wanden in de toiletruimte laten vervallen. 905,00 op aanvraag op aanvraag KEUKEN 4701 Basiskeuken (zie bijlage Bruynzeel Keukens) 3950, Een individuele keuken via Bruynzeel Keukens Geen keuken inclusief kraan en tegelwerk aanbrengen. De aansluitpunten worden hierbij op de standaard locaties aangebracht. Wel kunnen onderstaande aansluitpunten extra worden aangebracht Een extra dubbele wandcontactdoos 160, Een enkele wandcontactdoos op een aparte groep 280, Een kookgroep 2-fasen (2x230V) t.b.v. elektrisch 495,00 koken, met perilex wandcontactdoos 4780 Indien u 4 extra groepen aanschaft (kookgroep = 2 stuks), dan is een extra aardlekschakelaar noodzakelijk. 290, LOODGIETER 5022 Het aanbrengen van een afvoer (T-stuk), op afvoer wasmachine t.b.v. condensdroger Het plaatsen van een vorstvrije gevelkraan aan de voorgevel. Afsluitkraan op koudwaterleiding t.p.v. keuken Het plaatsen van een vorstvrije gevelkraan aan de achtergevel. Afsluitkraan op koudwaterleiding t.p.v. keuken Het aanbrengen van een extra mv-schakelaar in de badkamer. 60,00 450,00 530,00 210,00 Pagina 8

10 KOPERSKEUZELIJST Project : Nb. 10 won. Havenkwartier te Katwijk Projectnummer : 0681 Datum : Code Omschrijving Bedrag 5050 Het leveren en installeren van een toiletcombinatie diepspoel in de 1.750,00 badkamer Het installeren van een vrijhangende wandclosetcombinatie 965,00 (diepspoeltoilet) met inbouwreservoir (Geberit Gis Easy), merk Plieger Brussel kleur wit in plaats van de standaard toiletcombinatie. Bovenzijde toiletpot op ca. 430 mm vanaf de vloer Afvoer fontein in de wand aanbrengen 160, Alle accesoires (douchekop e.d.) los leveren. 0, De sanitairruimtes voorzien van standaard sanitair. 0, Wastafelcombinatie vervalt, afvoer afdoppen, 110,00 waterleidingen voorzien van hoekstopkraan 5083 Afvoer wastafel in de wand aanbrengen 160, In plaats van de standaard douchekraan en douchegarnituur, een thermostatische douchemengkraan Grohe Grohtherm 1000 en een Grohe Tempesta Doucheset II met glijstang 60 cm Gewijzigd sanitair volgens opgave (zie procedure sanitair). n.t.b Casco badkamer en toilet De complete vloer- en wandafwerking, sanitair en de radiator komen te vervallen. Tevens komt de dekvloer in de badkamer te vervallen, het toilet wordt wel aangebracht. op aanvraag 6000 VERWARMING 6015 Verplaatsen van een radiator 170, In de badkamer i.p.v. de standaard radiator en Vasco handdoek ,00 radiator, type Iris in de kleur wit, afmeting 600 x 1730 mm. Met midden aansluiting (aanvoer- en retourleiding naast elkaar in het midden van de radiator uit de vloer.) 6032 Idem als optie V6031, Vasco Iris maar in kleur pergamon 1.330, De aanvoer- en retourleiding in het midden van de decorradiator 195,00 uit de wand. Uitvoering als muuraansluiting In plaats van een standaard radiator een Brugman Universeelkompakt 6 radiator met omkasting (sierrooster en zijpanelen). Tevens uitgevoerd met een onderaaansluiting links- of rechtsonder de radiator. 230, ELEKTRA 7011 Aanbrengen loze leiding t.b.v. CAI, TEL of data (zonder 155,00 bedrading) 7021 Loze TEL-leiding bedraden en afmonteren met wanddoos 115, Loze data-leiding bedraden en afmonteren met 160,00 wanddoos t.b.v. computeraansluiting (CAT5 E) 7025 Loze CAI-leiding bedraden en afmonteren met wanddoos 160, Bij meer dan twee aansluitingen een CAI versterker aanbrengen. 160,00 Pagina 9

11 KOPERSKEUZELIJST Project : Nb. 10 won. Havenkwartier te Katwijk Projectnummer : 0681 Datum : Code Omschrijving Bedrag 7027 Vanuit een doos naast het CAI-aansluitpunt in de 135,00 woonkamer het leggen van één loze leiding t.b.v. box-snoeren. Beëindigen met pijp op ca. 300 mm hoog Verplaatsen van een elektrapunt in de wand 90, Een enkele wandcontactdoos in combinatie met een 65,00 standaard aanwezige lichtschakelaar 7039 Een extra dubbele wandcontactdoos 165, Een wandlichtpunt op een aparte lichtschakelaar 210, Een wandlichtpunt op een bestaande lichtschakelaar 145, Een extra schakelaar t.b.v. hotelschakeling 150, Een bestaande enkele wandcontactdoos geschakeld 170,00 uitvoeren op een aparte schakelaar 7046 Een extra enkele wandcontactdoos geschakeld 240,00 uitvoeren op een aparte schakelaar 7053 Een enkele buitenwandcontactdoos (spatwaterdicht) op 215,00 de buitengevel (metselwerk) 7054 Een enkele buitenwandcontactdoos (spatwaterdicht) op 310,00 de buitengevel (metselwerk) op een schakelaar in de woonkamer Een enkele wandcontactdoos op een aparte groep 275,00 I000 INDIVIDUEEL 0O402 De wanden, in plaats van behangklaar, sausklaar uitvoeren. op aanvraag Wij wijzen u erop dat in de wanden scheurvorming op kan treden. Scheurvorming valt buiten de garantie. 0O412 De wanden, in plaats van behangklaar voorzien van op aanvraag standaard spuitwerk. Wij wijzen u erop dat in de wanden scheurvorming op kan treden. Scheurvorming valt buiten de garantie. 0O489 Spuitwerk plafond (plafondafwerking) gehele begane -150,00 grond vervalt Samenvoegen slaapkamer 2 en 3 op verdieping 0, Aanbrengen van een dakraam (afmeting uitwendig 1.310,00 circa 940x980 mm) in dakvlak Aanbrengen van een dakkapel aan de voorzijde van de 7.500,00 woning, zoals aangegeven op de verkooptekening Aanbrengen van een dakkapel aan de achterzijde van 7.500,00 de woning, zoals aangegeven op de verkooptekening. 0A01 Een uitbouw van 1,2 meter diep aan de achterzijde van de woning, zoals aangegeven op de verkooptekening ,00 Pagina 10

12 Klant van Rhijn bouw BV Project Havenkwartier te Katwijk Datum Referentie - BouwNr - Schaal - Bonnummer Leveradres Opstelling 1 / Keuken Havenkwartier getekend Versie Tekening Bovenaanzicht Verkoper Bas v.d. Voet Formaat A4L Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

13 Klant van Rhijn bouw BV Project Havenkwartier te Katwijk Datum Referentie - BouwNr - Schaal - Bonnummer Leveradres Opstelling 1 / Keuken Havenkwartier getekend Versie Tekening Wand aanzicht 4 Verkoper Bas v.d. Voet Formaat A4L Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

14 Sym Detail 01 E-WCD+ra t.b.v. afzuigkap D-WCD+ra t.b.v. huishoudelijk 02 gebruik 03 Afvoer 40mm Koudwaterleiding inclusief 04 filterstopkraan Warmwaterleiding inclusief 05 filterstopkraan 06 Loze leiding tbv boiler 07 Loze leiding tbv perilex 08 Gaskraan op muurplaat 09 E-WCD+ra t.b.v. koelkast Klant van Rhijn bouw BV Project Havenkwartier te Katwijk Datum Referentie - BouwNr - Schaal - Bonnummer Leveradres Opstelling 1 / Keuken Havenkwartier getekend Versie Tekening Installatie Wand 4 Verkoper Bas v.d. Voet Formaat A4L Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

15 Klant van Rhijn bouw BV Project Havenkwartier te Katwijk Datum Referentie - BouwNr - Schaal - Bonnummer Leveradres Opstelling 1 / Keuken Havenkwartier getekend Versie Tekening Rendering 1 Verkoper Bas v.d. Voet Formaat A4L Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

16 Klant van Rhijn bouw BV Project Havenkwartier te Katwijk Datum Referentie - BouwNr - Schaal - Bonnummer Leveradres Opstelling 2 / Keuken Havenkwartier gespiegeld Versie Tekening Bovenaanzicht Verkoper Bas v.d. Voet Formaat A4L Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

17 Klant van Rhijn bouw BV Project Havenkwartier te Katwijk Datum Referentie - BouwNr - Schaal - Bonnummer Leveradres Opstelling 2 / Keuken Havenkwartier gespiegeld Versie Tekening Wand aanzicht 2 Verkoper Bas v.d. Voet Formaat A4L Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

18 Sym Detail 01 E-WCD+ra t.b.v. afzuigkap D-WCD+ra t.b.v. huishoudelijk 02 gebruik 03 Afvoer 40mm Koudwaterleiding inclusief 04 filterstopkraan Warmwaterleiding inclusief 05 filterstopkraan 06 Loze leiding tbv boiler 07 Loze leiding tbv perilex 08 Gaskraan op muurplaat 09 E-WCD+ra t.b.v. koelkast Klant van Rhijn bouw BV Project Havenkwartier te Katwijk Datum Referentie - BouwNr - Schaal - Bonnummer Leveradres Opstelling 2 / Keuken Havenkwartier gespiegeld Versie Tekening Installatie Wand 2 Verkoper Bas v.d. Voet Formaat A4L Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

19 Klant van Rhijn bouw BV Project Havenkwartier te Katwijk Datum Referentie - BouwNr - Schaal - Bonnummer Leveradres Opstelling 2 / Keuken Havenkwartier gespiegeld Versie Tekening Rendering 1 Verkoper Bas v.d. Voet Formaat A4L Bouwkundige zaken op deze tekening zijn schetsmatig weergegeven. In werkelijkheid kunnen hierop afwijkingen voorkomen. Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST TYPE SCHOENER EN KLIPPER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE AAN DE HARINGKADE TE KATWIJK

PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST TYPE SCHOENER EN KLIPPER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE AAN DE HARINGKADE TE KATWIJK PROCEDURES MEER- EN MINDERWERK EN KOPERSKEUZELIJST Ten behoeve van: NIEUWBOUW VAN 16 HERENHUIZEN TYPE SCHOENER EN KLIPPER IN HET PLAN HAVENKWARTIER AAN DE AAN DE HARINGKADE TE KATWIJK Projectnummer: 14-00712

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Bouwnr.: Woningtype: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon werk: E-mail adres: SANITAIR EN LOODGIETERSWERK O 00001 Sanitair conform offerte van de projectleverancier De koper dient

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst "Hoefweide" te Utrecht

Meer- en minderwerklijst Hoefweide te Utrecht Meer en minderwerklijst Uw gegevens Project Hoefweide Type A1/A2/A3/A4 Projectnummer 20150221 Bouwnummer Naam Adres Postcode en woonplaats De koper wenst gebruik te maken van de optie(s) zoals aangegeven

Nadere informatie

Koperskeuzelijst Project: Blixembosch Buiten fase 2c te Eindhoven 16 Koopwoningen Woningtype: Alle, tenzij anders aangegeven Bouwnummer:

Koperskeuzelijst Project: Blixembosch Buiten fase 2c te Eindhoven 16 Koopwoningen Woningtype: Alle, tenzij anders aangegeven Bouwnummer: De woningen die wij ontwikkelen en bouwen, proberen wij zo veel mogelijk te laten aansluiten op uw behoeften en wensen. In deze koperskeuzelijst treft u diverse opties aan voor het mogelijk aanpassen van

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b.

Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Koperskeuzes aankruisen indien van toepassing. De genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W.. 1. Bouwkundig 1.04.0.01 Woning casco opleveren 3-laags per stk N.t.b. Zie documentatie CasCo@Huis van Verlangen

Nadere informatie

30310 Standaard binnendeurkozijn zonder bovenlicht beg grond 420,00

30310 Standaard binnendeurkozijn zonder bovenlicht beg grond 420,00 Koperskeuzelijst binnendeuren 30310 Standaard binnendeurkozijn beg grond 420,00 Standaard binnendeurkozijnen tpv begane grond in de woning uitvoeren ; bovenlicht wordt vervangen door een wand. totaal 4

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw

Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw Meer- en minderwerklijst Bots Bouwgroep Liessel B.V. Afbouw Kopers: Kavel: Project: 24112 Tevreewijk te Leiden, fase 4 en 5 19-3-2015 Bijgaand treft u de meer- en minderwerklijst aan. Gelieve per meer-

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen OPTIELIJST 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen Sluitingsdatums ten behoeve van bouwnummer 6, 9, 12, 13, 18, 19, 24, 25 en 30 Aangezien er sprake is van een seriematig bouwproces, zijn de

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

Keuzes voor uw nieuwe woning

Keuzes voor uw nieuwe woning Keuzes voor uw nieuwe woning 6 oktober 2015 Inhoud: Uw woning naar wens Maak uw keuze Afwerkingen Keuken Sanitair en tegelwerk Binnendeuren, kozijnen en garnituur Bijlagen Uw woning naar wens Gefeliciteerd

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 3 RUWBOUW OPTIES SLUITINGSDATUM

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 17-12-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ en in EUR GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak:

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Adres: Telefoon privé: Postcode: Telefoon werk: Woonplaats: E-mail adres: SANITAIR EN LOODGIETERSWERK O L.01 Standaard sanitair in de toiletruimte Sanitair

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 ca Tegelwerk toilet begane grond 100001 Standaard tegelwerk toilet Geen verrekening 0,00 Tegelwerk in het toilet standaard conform technische omschrijving. 100002 Tegelwerk toilet conform

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 ca Tegelwerk toilet begane grond 100001 Standaard tegelwerk toilet Geen verrekening 0,00 Tegelwerk in het toilet standaard conform technische omschrijving. 100002 Tegelwerk toilet conform

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Duizendschoon en Ereprijs SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een

Nadere informatie

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag

3 woningen Karmoy in (Wateringseveld) Den Haag Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Bouwnummer :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 3 woningen Karmoy in

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

4 woningen type Waterlelie in het plan Waterhof Volgerlanden

4 woningen type Waterlelie in het plan Waterhof Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 4 woningen type Waterlelie in het plan

Nadere informatie

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V.

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won : 4-3-2016. : Kroon en De Koning B.V. TEGELWERK Sanitair T 101 Tegelwerk via projectshowroom 08-07-16 0,00 Tegelwerk door projectshowroom "Tegelidee BV". U ontvangt een complete offerte met de verrekening van de stelpost De betaling geschiedt

Nadere informatie

Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014

Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014 1 Optielijst 27 koopappartementen blok 4 Puyckendam St. Antonius van Padua Noordwijkerhout D.D. 16-10-2014 Algemeen Onderstaand treft een aantal opties aan waarvoor u kunt kiezen. Uw keuze wordt verwerkt

Nadere informatie

A0AU010C Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m 1,00 à ,00

A0AU010C Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m 1,00 à ,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Bostulp en Fonteinkruid SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 14-11-24 12::49 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ en in EUR Standaard type : Basis206 / GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres:

Nadere informatie

MAATWERKLIJST DUINGEEST

MAATWERKLIJST DUINGEEST leefid Duingeest wordt gebouwd met een totaal nieuwe filosofie: leefid. U als koper krijgt meer keuzevrijheid dan u gewend bent. U kunt namelijk naar eigen inzicht de woning indelen; de plaats van binnenwanden

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

Handleiding meer en minderwerk

Handleiding meer en minderwerk Handleiding meer en minderwerk Gouwse Oevers Als bouwkundig aannemer is Van Mierlo verantwoordelijk voor de bouw van de woningen. Corresponden eadres: Postbus 218, 3140 AE Maassluis Bezoekadres: Aartsdijkweg

Nadere informatie

Bescheiden behorende bij de verkoopdocumentatie 10+4 woningen De Binnentuinen "Laantje van Peel" KEUZELIJST "STANDAARD OPTIES"

Bescheiden behorende bij de verkoopdocumentatie 10+4 woningen De Binnentuinen Laantje van Peel KEUZELIJST STANDAARD OPTIES 1 postbus 135 2410 ac bodegraven de bree 13 behandeld door bijlage 2415 be telefoon 0348-68 82 21 bpasschier@boer-nl Bescheiden behorende bij de verkoopdocumentatie 10+4 woningen De Binnentuinen "Laantje

Nadere informatie

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype D1 - Bouwnummer 10 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype D1 - Bouwnummer 10 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur Woningtype D1 - Bouwnummer 10 Datum: 27 november 2015 Kopersoptielijst 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek

Nadere informatie

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Casco keuken stadsappartement 1,00 à ,00

Casco keuken stadsappartement 1,00 à ,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype C5 - Bouwnummer 16 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015

16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur. Woningtype C5 - Bouwnummer 16 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK. Datum: 27 november 2015 KOPERS OPTIELIJST MEER- EN MINDERWERK 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek te Etten-Leur Woningtype C5 - Bouwnummer 16 Datum: 27 november 2015 Kopersoptielijst 16 woningen Cluster 9 Schoenmakershoek

Nadere informatie

Optielijst. 36 woningen Brederostraat-Zuid te Nijmegen. Casco / Ruwbouw VPA1377. Type Bouwnr. Projectnr.

Optielijst. 36 woningen Brederostraat-Zuid te Nijmegen. Casco / Ruwbouw VPA1377. Type Bouwnr. Projectnr. Casco / Ruwbouw Maken van een uitbouw van de begane grond aan de achterzijde van de woning, woningtype A1. Maken van een uitbouw van de begane grond aan de achterzijde van de woning. De achtergevel wordt

Nadere informatie

Omschrijving Prijs p/st. Keuze

Omschrijving Prijs p/st. Keuze Optiekeuzelijst Den Bogerd 160908.0 Naam koper Bouwnummer Hieronder vindt u de keuzemogelijkheden voor het meer- en minderwerk. Aan de hand van deze lijst kunt u de gewenste keuze(s) aangeven. Alle genoemde

Nadere informatie

STANDAARD KEUZELIJST MEER- EN MINDERWERK

STANDAARD KEUZELIJST MEER- EN MINDERWERK STANDAARD KEUZELIJST MEER EN MINDERWERK Project Werknummer Datum Bouwnummer : 8 woningen Bloemenvallei te BerkelEnschot : 914.053 : 18052015 : PERSOONLIJKE GEGEVENS KOPER(S) Naam : Adres (huidig) : Postcode

Nadere informatie

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36)

Rehorst Bouw. Aanvullende koperskeuzelijst. Aspirant koper(s) Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Brielle, 13 woningen in plan Nieuwland-Oost (blok 36) Betreft Bouwnummer... / woningtype A (Karveel) Geachte

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

MEER- & MINDERWERKLIJST

MEER- & MINDERWERKLIJST MEER- & MINDERWERKLIJST FASE 1 18 WONINGEN 6 TWEE- ONDER- EEN KAP BUNGALOWS 4 VIER- ONDER- EEN KAP BUNGALOWS 8 APPARTEMENTEN 1 INHOUDSOPGAVE 1.1 Deuren 3 1.2 Afwerking 3 1.3 Sanitair/Badkamer 4 1.4 Aanpassingen

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN PAKKET 1

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN PAKKET 1 Bouwnr.: Woningtype: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: woningen t/m 60 m2 GO excl. Berging (Type A en B) Telefoon privé: Telefoon werk: E-mailadres: WOONKLAARPAKKETTEN O WP.01 Woonklaarpakket volgens

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 1 1017100 Erker begane grond voorzijde (woning type A) Op de begane grond, aan de voorzijde van de woning, wordt een erker gerealiseerd. De erker wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt

Nadere informatie

BOSKOOPS GLORIE. Type Anemoon / Buxus / Chrysant. Datum: 25 april 2015 Versie: 1 Pagina 1 van 15. Bouwnummer 215 t/m 228 KEUZELIJST

BOSKOOPS GLORIE. Type Anemoon / Buxus / Chrysant. Datum: 25 april 2015 Versie: 1 Pagina 1 van 15. Bouwnummer 215 t/m 228 KEUZELIJST BOSKOOPS GLORIE Type Anemoon / Buxus / Chrysant Bouwnummer 215 t/m 228 KEUZELIJST Versie: 1 Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE ONDERDEEL PAGINA Uitbreidingen en Gevelvarianten 3 Overige 7 Bijlagen 15 Versie:

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 43 woningen Gouden Podium Versiedatum :

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 43 woningen Gouden Podium Versiedatum : Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 43v69 woningen Woningtype 43 woningen Gouden Podium Versiedatum 6-4-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

1022001 Trapkast in woonkamer 1,00 à 925,00

1022001 Trapkast in woonkamer 1,00 à 925,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

0000101 Uitbouw 1200 Begane grond 1,00 à 10.500,00

0000101 Uitbouw 1200 Begane grond 1,00 à 10.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

BIJLAGE 2: KOPERSKEUZELIJST d.d. 23-06-2013

BIJLAGE 2: KOPERSKEUZELIJST d.d. 23-06-2013 Project : 641 26 woningen Oostpoort fase 2a te Amsterdam Datum : 23-6-2014 BIJLAGE 2: KOPERSKEUZELIJST d.d. 23-06-2013 Project: 641 26 woningen Oostpoort fase 2a te Amsterdam Koperskeuzelijst ten behoeve

Nadere informatie

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3

Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase 3 Aanvullende koperskeuzelijst Aspirant koper(s) Behandeld door C.A. (Caroline) van den Dool E-mail koperskeuze @adriaanvanerk.nl. Project Sliedrecht, 22 woningen type Bach en Mozart plan Baanhoek West fase

Nadere informatie

Koperskeuzelijst Meer- en minderwerk. Thuis in Wormerveer

Koperskeuzelijst Meer- en minderwerk. Thuis in Wormerveer Koperskeuzelijst Meer- en minderwerk Thuis in Wormerveer v1.3 18-02-2013 Algemene gegevens Achternaam Tussenvoegsel Voorletter(s) Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Mobiele

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Keuzen voor uw nieuwe woning

Keuzen voor uw nieuwe woning Keuzen voor uw nieuwe woning 18 mei 2015 Inhoud: Uw woning naar wens Maak uw keuze Afwerkingen Keuken Sanitair en tegelwerk Binnendeuren, kozijnen en garnituur Vloer- en wandafwerking Aandachtspunten Bijlagen

Nadere informatie

Groene Koperskeuzelijst. type Pieter&Olivier blok 6: bnrs. 57 & 35-43. d.d. 1 december 2014

Groene Koperskeuzelijst. type Pieter&Olivier blok 6: bnrs. 57 & 35-43. d.d. 1 december 2014 Groene Koperskeuzelijst d.d. 1 december 2014 bijlage bij de koop-/aannemingsovereenkomst sluitingsdatum nader te bepalen type Pieter&Olivier blok 6 bnrs. 57 & 35-43 Bouwnummer (groene lijst) Naam koper

Nadere informatie

Koningsdaal Nijmegen Koperskeuzelijst. 01 Woninguitbreidingen. 10 Bouwkundige opties. Prijs incl. 21% BTW. Optie code

Koningsdaal Nijmegen Koperskeuzelijst. 01 Woninguitbreidingen. 10 Bouwkundige opties. Prijs incl. 21% BTW. Optie code 01 Woninguitbreidingen 10 Bouwkundige opties 0110.1.001A Uitbouw begane grond 1200 mm. (beuk 5400) 9.500,- /ST - De woning wordt aan de achterzijde 1200 mm. uitgebouwd; Zie optie 1B op optieblad 15 d.d.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst AFBOUW

Meer- en minderwerklijst AFBOUW Woningtype Bouwnummer Datum 8-12-2016 B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien

Nadere informatie

A0AU030 Uitbreiding Woonkamer 1,2m 1,00 à ,00

A0AU030 Uitbreiding Woonkamer 1,2m 1,00 à ,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MEER- EN MINDERWERK

ALGEMENE VOORWAARDEN MEER- EN MINDERWERK ALGEMENE VOORWAARDEN MEER- EN MINDERWERK 1. Eerst na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst kunnen wij de opdracht in behandeling nemen. 2. Bij ontbinding van de koop-/aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

Optietekening begane grond d.d. 14-07-15, 1e verdieping d.d. 14-07-15, 2e verdieping d.d. 14-07-15.

Optietekening begane grond d.d. 14-07-15, 1e verdieping d.d. 14-07-15, 2e verdieping d.d. 14-07-15. Heilijgers Projectontwikkeling bv Postbus 340 3800 AH AMERSFOORT Amersfoort, Geachte heer of mevrouw, In het onderstaande overzicht zijn uw definitieve opgaven weergegeven. Wij verzoeken u vriendelijk

Nadere informatie

Keuzelijst standaard meer- en minderwerk Pagina 1 van 6. Tel. zakelijk : E-mail :..

Keuzelijst standaard meer- en minderwerk Pagina 1 van 6. Tel. zakelijk : E-mail :.. Keuzelijst standaard meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 KEUZELIJST STANDAARD MEER- EN MINDERWERK Project: De Eilanden te Vlaardingen ALGEMENE GEGEVENS: Versie: 1 Datum: 17-06-2010 Bouwnummer:... Woningtype:...

Nadere informatie

Op de standaard koperskeuzelijst zijn onze algemene voorwaarden meer- en minderwerk van toepassing.

Op de standaard koperskeuzelijst zijn onze algemene voorwaarden meer- en minderwerk van toepassing. Kopers keuzelijst VOORWAARDEN EN BEPALINGEN Algemene voorwaarden Op de standaard koperskeuzelijst zijn onze algemene voorwaarden meer- en minderwerk van toepassing. Prijs incl. Optie Aantal BTW Bedrag

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

UBA Bouw B.V. PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK

UBA Bouw B.V. PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK PROCEDURE MEER- EN MINDERWERK Vooruitlopend op de start bouw van het project informeren wij u alvast over de meerwerklijst, de showrooms, sluitingsdata en stappenplan voor het meer- minderwerk. Om u de

Nadere informatie

Keuzen voor uw nieuwe woning

Keuzen voor uw nieuwe woning Keuzen voor uw nieuwe woning 23 september 2014 Inhoud: Uw woning naar wens Maak uw keuze Afwerkingen Aandachtspunten Bijlagen 1 Uw woning naar wens Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe woning. Om

Nadere informatie

Individuele keuzemogelijkheden 26 woningen Rosario Frankhuis

Individuele keuzemogelijkheden 26 woningen Rosario Frankhuis 26 woningen Rosario Frankhuis te Zwolle Projectnummer 1070 Individuele keuzemogelijkheden 26 woningen Rosario Frankhuis Geachte mevrouw, mijnheer, Van harte gefeliciteerd met de aankoop van een woning

Nadere informatie

Kopers keuzelijst AFBOUW

Kopers keuzelijst AFBOUW Kopers keuzelijst AFBOUW Project : Nieuwbouw Lange Streeken te Peize Type Ceres Afbouwlimiet: xx-xx-xxxx Voor deze datum dient de opdracht bij ons binnen te zijn. Naam: Bouwnummer:.. Keuze aanvinken Code

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Bouwnr.: Woningtype: Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: G, H, I, J, K, K1, L1, L2, M1, M2, N1, N2, O1, O2, P1, P2, R1, R2, S1, S2, X1 en X2 Telefoon privé: Telefoon werk: E-mailadres: WOONKLAARPAKKETTEN

Nadere informatie

Keuze- en optie- formulier LEEUWARDEN JABIKSWOUDE 6 WONINGEN AUKJESLAN WWW. PREBOHUS.NL / PAGEID = 1387

Keuze- en optie- formulier LEEUWARDEN JABIKSWOUDE 6 WONINGEN AUKJESLAN WWW. PREBOHUS.NL / PAGEID = 1387 LEEUWARDEN JABIKSWOUDE 6 WONINGEN AUKJESLAN WWW. PREBOHUS.NL / PAGEID = 1387 BLAD 2 VAN 7 Algemene bepalingen Met dit formulier kunt u de woning afstemmen op uw persoonlijke wensen. De makelaar en/of onze

Nadere informatie

Optielijst meer- en minderwerk

Optielijst meer- en minderwerk Bouwmij Janssen B.V. Keizersveld 28 5803 AN VENRAY Postbus 2 5800 AA VENRAY Telefoon 0478 55 44 55 Inschrijfnr. KVK 14103022 Btw-nummer NL819556415B01 SWIFT-code ABNANL2A IBAN NL89ABNA0553180258 Email

Nadere informatie

CONCEPT Basis keuzelijst meer- en minderwerk Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV Project: Wonen aan de Kasteeltuinen. Prijsvorm. Standaard woning.

CONCEPT Basis keuzelijst meer- en minderwerk Dura Vermeer Bouw Rosmalen BV Project: Wonen aan de Kasteeltuinen. Prijsvorm. Standaard woning. 1 van 8 A Standaard Woning Standaard woning. U maakt geen gebruik van de aangeboden grote ruwbouwopties in uw woning. Uw woning zal conform de technische omschrijving en de verkooptekening aan u worden

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Geachte mevrouw, mijnheer,

Geachte mevrouw, mijnheer, Individuele keuzemogelijkheden 19 woningen Jacht Frankhuis Geachte mevrouw, mijnheer, Van harte gefeliciteerd met de aankoop van een woning in het bouwplan Frankhuis - Stadshagen. De informatie in dit

Nadere informatie

Basis780 Monster, 32 woningen Duingeest, fase 4 07 Ruwbouw-afbouw opties types Duingras, Duinroos, Zandhaver en Zeewinde

Basis780 Monster, 32 woningen Duingeest, fase 4 07 Ruwbouw-afbouw opties types Duingras, Duinroos, Zandhaver en Zeewinde 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 3 RUWBOUW OPTIES SLUITINGSDATUM

Nadere informatie

Keuzes voor uw nieuwe woning

Keuzes voor uw nieuwe woning Keuzes voor uw nieuwe woning 8 juni 2016 Inhoud: Uw woning naar wens Maak uw keuze Afwerkingen Keuken Sanitair en tegelwerk Binnendeuren, kozijnen en garnituur Uw woning naar wens Gefeliciteerd met de

Nadere informatie

Geachte mevrouw, mijnheer,

Geachte mevrouw, mijnheer, 11 woningen Tjalk Frankhuis Stadshagen te Zwolle Projectnummer 1076 Individuele keuzemogelijkheden 11 woningen Tjalk Frankhuis Geachte mevrouw, mijnheer, Van harte gefeliciteerd met de aankoop van een

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. 1. Bouwkundig. Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016

Keuzelijst Ruwbouw. 1. Bouwkundig. Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016 Keuzelijst Ruwbouw Project: 2204-35 won. Droomweide Bodegraven Datum: 27-06-2016 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst gaarne deze

Nadere informatie

Kopersoptielijst. 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum. Type B en E

Kopersoptielijst. 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum. Type B en E Kopersoptielijst 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum Type B en E RUWBOUW 1016 Uitbouw gehele achtergevel met 1.20 meter De achtergevel wordt met ca. 1.20 m1 vergroot. De installaties (capaciteit/hoeveelheid

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Kopersoptielijst. 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum. Type A,C en D

Kopersoptielijst. 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum. Type A,C en D Kopersoptielijst 22 woningen Anna s Hoeve te Hilversum Type A,C en D RUWBOUW 1015 Uitbouw gehele achtergevel met 1.20 meter (Type A en C) De achtergevel wordt met ca. 1.20 m1 vergroot. De installaties

Nadere informatie

UITBREIDINGEN, GEVELAANPASSINGEN EN DAKAANPASSINGEN

UITBREIDINGEN, GEVELAANPASSINGEN EN DAKAANPASSINGEN Lijstkleur : Rood UITBREIDINGEN, GEVELAANPASSINGEN EN DAKAANPASSINGEN O 100001 Watervilla uitvoering XL 33.000 De woning uitbreiden zoals aangegen in de XL variant. Aanpassingen in de installaties staan

Nadere informatie