Voorwoord De groep in profiel Strategie en financiële doelstellingen Markante gebeurtenissen De groep in close-up 18

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 04. 01 De groep in profiel 06. 02 Strategie en financiële doelstellingen 10. 03 Markante gebeurtenissen 14. 04 De groep in close-up 18"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011

2

3 Jaarverslag 2011

4 Xeikon N.V. Jaarverslag 2011 Voorwoord De groep in profiel Strategie en financiële doelstellingen Markante gebeurtenissen De groep in close-up Duurzaam ondernemen en duurzaam innoveren Verslag van de Raad van Commissarissen Verslag van de Raad van Bestuur Corporate Governance Risico s en risicobeheer Aandeelhoudersinformatie Geconsolideerde jaarrekening Enkelvoudige jaarrekening Overige informatie 182 Eindnoten 186

5 Xeikon N.V. Jaarverslag Plaats in het drukproces Digital Printing Solutions Prepress Solutions Evenwichtig personeelsbeleid Duurzame productontwikkeling Continue kwaliteitszorg Lokale initiatieven Naleving en handhaving van de Code Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Auditcommissie Selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie Vergoedingen Belangrijke overeenkomsten Algemene Vergadering van Aandeelhouders Voorwetenschap Algemeen Operationeel risicobeheer Financieel risicobeheer Interne systemen Verklaring van de Raad van Bestuur Financiële kalender Xeikon op de beurs Dividendbeleid Kapitaal Aandeelhoudersstructuur Algemene Vergadering van Aandeelhouders Investor relations Geconsolideerde winst-en-verliesrekening Geconsolideerd overzicht totaalresultaat Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerd kasstroomoverzicht Verloop van het eigen vermogen Consolidatieprincipes en waarderingsregels Xeikon Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Voorstel voor winstbestemming Statutaire regeling voor winstbestemming Verklaring conform art 5:25c lid 2 sub c 185 Wet op Financieel Toezicht Wft

6 Voorwoord

7 Geachte aandeelhouder, Geachte lezer, 2011 was opnieuw een goed jaar. De omzet daalde weliswaar van 139,3 miljoen euro naar 129,8 miljoen euro, maar de nettowinst lag met 7,0 miljoen euro 49% hoger dan vorig boekjaar (2010: 4,7 miljoen euro). De omzetdaling is vrijwel volledig toe te schrijven aan de Prepress Solutions-activiteiten. Dat segment zag zijn omzet met 20% terugvallen als gevolg van de malaise in de commerciële offsetmarkt en onder druk van de toenemende concurrentie van Chinese aanbieders. Digital Printing Solutions ging voort op het elan van vorig jaar en trok, ondanks de economische onzekerheid, meer klanten. De consequente focus op Document Printing en Industrial Printing (etiketten en verpakkingen) heeft geleid tot een verbetering van de marge. Ons marktaandeel in digitale etikettendruk is significant gestegen. Vorig jaar lanceerde Xeikon voor dat marktsegment nog een nieuwe reeks persen en aangepaste toner. Dankzij een succesvolle Labelexpo in Brussel zette zowel Digital Printing Solutions als Prepress Solutions nog een sterk vierde kwartaal neer. Voor basysprint was het de eerste deelname aan deze beurs. Geografisch gezien daalde de omzet in Europa en Azië; maar Amerika presteerde goed met een omzetstijging van 7,4%. Eind 2011 werd gestart met eigen serviceteams in de groeimarkten van Azië en Latijns-Amerika. De operationele cashflow (EBITDA) lag met 30,5 miljoen euro op vrijwel hetzelfde niveau als vorig boekjaar (2010: 31,3 miljoen euro). Dat is te danken aan een strikt kostenmanagement, de nodige efficiencyverbeteringen en een betere productmix. Het bedrijfsresultaat (EBIT) nam toe en bedroeg 19,5 miljoen euro (2010: 14,8 miljoen euro). Ook de balans oogt sterk: de solvabiliteit bedroeg 68% (2010: 63%) en dankzij een verdere afbouw van de schulden kwam de ratio net debt to EBITDA uit op 0,95 (2010: 1,13) wordt het jaar van DRUPA, de grootste grafische vakbeurs ter wereld. Xeikon zal er ook dit keer kunnen uitpakken met een reeks nieuwe producten. In de loop van 2011 lanceerde basysprint een nieuwe generatie 4- en 8-pagina UV-plaatbelichters die op DRUPA te zien zullen zijn. Naast een hogere productiviteit biedt het nieuwe platform ook meer flexibiliteit. Niet alleen platen voor offsetdrukwerk, ook UV-gevoelige platen voor speciale druktechnieken en -effecten zoals zeefdruk, reliëfdruk, warmtedruk, selectieve vernis en stansvormen kunnen worden belicht. Met het nieuwe platform wil basysprint zijn klantenbasis verbreden en het hoofd bieden aan de groeiende concurrentie. Daarom hebben we eind 2011 ook de technologie en productie van Flexolaser-oplossingen overgenomen van RSD Technik GmbH en Flexolaser GmbH. Het betreft imagers voor digitale flexo- en hoogdrukplaten ( letterpressplaten ) die we zullen vermarkten onder de naam ThermoFlexX. Op DRUPA zal de ThermoFlexX-productlijn aan het publiek worden voorgesteld. Met ThermoFlexX richten we ons in de eerste plaats tot de etiketten- en verpakkingsmarkt, een markt waarin we ook met onze digitale drukoplossingen sterk staan. Xeikon wil de beste partner zijn voor etiketten- en verpakkingsdrukkers en hen helpen de stap te zetten naar digitaal drukken. Voor Document Printing lanceren we op DRUPA een nieuwe Xeikon 8000-reeks en we komen er naar buiten met een radicaal nieuwe druktechnologie die elk compromis op het gebied van kwaliteit, productiviteit en kostprijs overbodig maakt. Tot slot zal het u wellicht niet ontgaan zijn dat de naam van de groep werd gewijzigd in Xeikon N.V. Al meer dan 15 jaar ontwikkelt en vermarkt Xeikon innovatieve en hoogwaardige oplossingen. Wij zijn van mening dat die naam beter aansluit bij alles waar we als grafische groep voor staan. Een nieuwe naam, maar onze doelstelling blijft onveranderd: voortdurend innoveren en, op een kosteneffectieve manier, onze klanten de beste service bieden was een vruchtbaar jaar. Ik wil dan ook besluiten met een hartelijk dank aan alle medewerkers die opnieuw het beste van zichzelf hebben gegeven. Dank ook aan onze leveranciers en partners voor de goede samenwerking en, niet het minst, aan onze klanten voor hun niet-aflatende vertrouwen. Wim Maes Voorzitter van de Raad van Bestuur Voorwoord Xeikon N.V. Jaarverslag

8 1 De groep in profiel

9 Xeikon N.V. ( Xeikon ) ontwikkelt, produceert en vermarkt innovatieve, competitieve en milieuvriendelijke digitale druk- en drukvoorbereidingssystemen voor specifieke marktsegmenten van de wereldwijde grafische industrie. Xeikon is het resultaat van een geslaagde combinatie van unieke en bewezen digitale druk- en drukvoorbereidingstechnologie, waardevol intellectueel eigendom en een jarenlange gedegen ervaring in geavanceerde productontwikkeling en fabricage. Met de overnames van Strobbe Graphics, Xeikon en basysprint tijdens de periode , legde moederbedrijf Punch International nv ( Punch International ) de basis voor wat een sterke internationale grafische groep zou worden: Punch Graphix plc. In mei 2005 kreeg Punch Graphix plc een afzonderlijke notering op de Londense AIM. Punch International bleef aandeelhouder met 49% van de aandelen. In de loop van 2007 verwierf Punch International opnieuw de controle en verhoogde het zijn participatie tot 97% (1). Die participatie werd vervolgens ingebracht in Punch Technix nv, een beursgenoteerd dochterbedrijf dat zich specialiseerde in machinebouw en ontwikkeling (2). Omdat de activiteiten voor de grafische industrie domineerden veranderde de geïntegreerde groep zijn naam in Punch Graphix nv. In juli 2007 kreeg Punch Graphix een notering aan Euronext Amsterdam. Sinds 15 november 2011 is de groep actief onder de naam Xeikon N.V. Deze naam sluit beter aan bij het merk Xeikon dat op het gebied van digitale druksystemen een goede reputatie geniet in de markt. De naamsverandering draagt bij tot een betere merkherkenning. Punch International is nog steeds meerderheidsaandeelhouder met circa 66% van de aandelen. Gevestigd in Nederland, met productiecentra in België en een wereldwijd verkoop- en distributienetwerk, profileert de groep zich via twee divisies, Digital Printing Solutions en Prepress Solutions, met toonaangevende producten toegesneden op de doelmarkten van de divisie in kwestie en onder- steund door een klantgerichte service. Een derde divisie groepeert alle ondersteunende diensten. Digital Printing Solutions De merknaam Xeikon staat voor gesofisticeerde totaaloplossingen voor professionele digitale kleurendruk in de sectoren van het commerciële drukwerk, het document- en transactiedrukwerk (Document Printing) en de industriële toepassingen zoals etiketten en verpakkingen (Industrial Printing). Xeikon-oplossingen bestaan uit geavanceerde digitale kleurendrukpersen, op open standaarden gebaseerde workflowsoftware, toepassingsspecifieke toner en andere verbruiksgoederen. Op geconsolideerde basis realiseerde Digital Printing Solutions circa 74% van de jaaromzet voor Prepress Solutions Onder de merknaam basysprint ontwikkelt, produceert en vermarkt de groep hoogwaardige CtPdrukvoorbereidingssystemen (3) voor diverse druktechnieken aan de hand van UV-gevoelige platen. basysprint richt zich tot de sector van het commerciële drukwerk. Met ThermoFlexX biedt de groep een alternatief voor CtP-drukvoorbereidingssystemen voor flexo- en hoogdruk ( letterpress ), met name van etiketten, flexibele verpakkingen en golfkarton. In samenwerking met Agfa ontwikkelt en produceert de groep hoogwaardige CtP-systemen voor krantenoffsetdruk. Door Agfa worden die systemen wereldwijd vermarkt onder de merknamen Polaris X en Advantage N. Op geconsolideerde basis realiseerde Prepress Solutions circa 26% van de jaaromzet voor Shared Services Onder de noemer Shared Services zijn verschillende ondersteunende diensten gegroepeerd: human resources, financiële administratie en centrale ondersteuning voor verkoop, service en aankoop (via dochterbedrijf Xeikon International BV). 01 De groep in profiel Xeikon N.V. Jaarverslag

10 01 De groep in profiel Xeikon N.V. Jaarverslag EUR Omzet Meer informatie over de activiteiten en producten van Xeikon is te vinden in hoofdstuk 4 en op de websites en Financiële toelichting bij de gang van zaken tijdens het boekjaar wordt gegeven in hoofdstuk 7. De geconsolideerde jaarrekening met uitgebreide toelichting en de enkelvoudige jaarrekening zijn opgenomen achteraan in dit verslag onder de hoofdstukken 11 en Digital Printing Solutions Prepress Solutions In de volgende hoofdstukken verwijst Xeikon naargelang van de context naar Xeikon N.V. en zijn dochterondernemingen of naar de productmerknaam Xeikon

11 01 De groep in profiel Xeikon N.V. Jaarverslag

12 2 Strategie en financiële doelstellingen

13 Strategie Door markt- en klantgerichte innovatie wil Xeikon marktleider worden. Een gespecialiseerd team van onderzoekers en ingenieurs volgt in de gekozen markten de nieuwste technologische ontwikkelingen op de voet en anticipeert op de verwachtingen van de markt in nauwe samenwerking met de verkoop-enserviceorganisatie. Dankzij continue technologische verbetering kunnen zowel Xeikon als zijn klanten hun concurrentievoordeel behouden. Doelgerichte vernieuwing en voortdurende verbetering zijn de motor voor duurzame groei. De krachtlijnen van Xeikons langetermijnstrategie zijn de volgende: Wereldwijde aanwezigheid en top 3-speler in de gekozen nichemarkten Nauw contact met de klant via een gestroomlijnde en gespecialiseerde verkoop-en-serviceorganisatie is van doorslaggevend belang voor een optimale klantenservice en duurzaam succes. Met name in de snelgroeiende markten van de Latijns-Amerika en Azië wil Xeikon zijn eigen servicenetwerk verder uitbreiden en versterken. Xeikon streeft ernaar om tot de top 3 te behoren in elk marktsegment of elke niche waarin het actief is. Dankzij een geslaagde combinatie van kennis en technologie kan het bedrijf zich richten op die niches waar zijn bewezen technologie en klantgerichte aanpak een concurrentievoordeel betekenen voor alle betrokkenen. 02 Strategie en financiële doelstellingen Xeikon N.V. Jaarverslag

14 02 Strategie en financiële doelstellingen Xeikon N.V. Jaarverslag Recurring inkomsten en groei Xeikon wil zijn klanten optimaal gebruikscomfort en efficiency bieden: naast geïntegreerde oplossingen levert elke divisie ook technische ondersteuning, service en verbruiksgoederen ( consumables ). Recurring inkomsten verschaffen het bedrijf een stabiele basis voor verdere groei. Continue verbetering en optimale benutting van de synergieën tussen de divisies, de verkoop-en-serviceorganisatie en de partners ondersteunen duurzame groei. Waardecreatie voor aandeelhouders en alle andere betrokkenen Xeikon stelt zich ten doel om voor zijn aandeelhouders structurele waardecreatie te realiseren. Daarom spitst het zijn inspanningen toe op die hogeremarge-nichemarkten waarin het een toonaangevende rol kan spelen en langetermijnrelaties opbouwen. Op die manier kan het zich verzekeren van een duurzame, rendabele groei ten voordele van alle betrokkenen.

15 Financiële doelstellingen Xeikon N.V. Jaarverslag 2011 Belangrijke financiële doelstellingen zijn: een langetermijnrendement op eigen vermogen van 15%; een omzetgroei die minimaal in lijn ligt met de groei van de markten waarin Xeikon actief is; een sterke verhouding operationele kasstroom (EBITDA)/gerealiseerde omzet van minimaal 20%; de handhaving van een gezonde balansstructuur en een solvabiliteitsratio van minimaal 30 à 35%; een gezonde rentedekking (EBITDA/Interest) van meer dan 5. De financieringsstrategie van Xeikon is gericht op het benutten en/of optimaliseren van: de verhouding tussen risico en rendement van de diverse bedrijfsactiviteiten; een gezonde spreiding van de financieringscomponenten bij verschillende partijen om afhankelijkheid te beperken; de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen op lange termijn en vreemd vermogen op korte termijn ; het gebruik van de openbare en onderhandse kapitaalmarkt Strategie en financiële doelstellingen

16 3 Markante gebeurtenissen

17 Januari Op 14 januari 2011 nam Xeikon, toen nog Punch Graphix, via een van zijn dochtervennootschappen, de grond en het pand te Heultje (Westerlo, België) over van de vastgoedgroep Accentis. De prijs bedroeg 4,2 miljoen euro en werd betaald, deels via overname van een bestaande financiering (3,9 miljoen euro) en deels in contanten (0,3 miljoen euro). Dit pand, waarin de tonerfabriek van de groep is ondergebracht, werd voorheen gehuurd van Accentis. Op verslagdatum heeft Xeikon een participatie van 43,74% in Accentis. Februari Van 14 tot 17 februari was Xeikon aanwezig op de Hunkeler innovationdays 2011 in Lucerne (Zwitserland). Aan de hand van een dynamische directmailtoepassing demonstreerde Xeikon er hoe direct marketeers de resultaten van hun campagnes significant kunnen verbeteren door een uitgekiende combinatie van digitale kleurendruk, variabele data en cross media marketing. Xeikon is een vaste deelnemer aan deze tweejaarlijkse vakbeurs. Tijdens de Hunkeler innovationdays 2011 lanceerde Xeikon ook Xeikon Aura, een nieuw partnerprogramma. In de loop der jaren heeft Xeikon een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde partners opgebouwd, wat Xeikon in staat stelt geïntegreerde maatoplossingen aan te bieden. Door al die aanbieders van prepressworkflows, variabele dataverwerking, MISsystemen, afwerkingsapparatuur en papier samen te brengen in een programma krijgen klanten van Xeikon een transparant overzicht van alle geteste en goedgekeurde componenten die kunnen bijdragen tot een totaaloplossing. Voor Xeikon is het een manier om de niet-exclusieve relaties met zijn partners te onderhouden en te versterken. In Xeikon Aura is nog ruimte voor nieuwe partners: tijdens de Hunkeler innovationdays 2011 sloot Xeikon een strategische partnerovereenkomst met PrintSoft, internationaal marktleider op het gebied van elektronische documentoplossingen en dochteronderneming van Australian Post. Deze formele overeenkomst is het logische gevolg van een succesvolle samenwerking op verscheidene integratieprojecten bij Xeikons klanten. PrintSofts technologie voor het ontwerp, de creatie en de verzending van variabele datadocumenten wordt naadloos geïntegreerd met Xeikons oplossingen voor hoogwaardig kleurendrukwerk. Zo beantwoordt dit partnership aan een groeiende behoefte in de markt: de juiste boodschap verspreiden via het juiste kanaal. Op 22 februari 2011 trad Ben Van Assche terug als commissaris, als lid van de remuneratiecommissie en als lid van de auditcommissie. De Raad van Commissarissen heeft Arthur Vanhoutte en Gerard Cok voorgesteld als nieuwe commissarissen van de vennootschap. De Algemene Vergadering heeft ingestemd met hun benoeming. Maart In maart 2011 kondigde Xeikon enkele nieuwe distributeurs aan voor zijn digitale labelpersen in Spanje, Portugal en Indonesië. Xeikon America Inc sloot een partnerovereenkomst met InfoTrends en Karstedt Partners, twee onafhankelijke marktonderzoeks- en consultancybureaus. Labeldrukkers in Noord-Amerika krijgen zo toegang tot objectieve marktinformatie, business development services en tools. April Tijdens de eerste editie van digi:media in Düsseldorf (Duitsland, 7-9 april 2011) liet Xeikon de aanwezigen kennismaken met het concept Xeikon Café, een forum ter uitwisseling van interdisciplinaire kennis en ervaring, dat werd gelanceerd in oktober Samen met partner PrintSoft demonstreerde Xeikon er ook een geïntegreerde privatebankingtoepassing. 03 Markante gebeurtenissen Xeikon N.V. Jaarverslag

18 Xeikon N.V. Jaarverslag Markante gebeurtenissen Juni Begin juni 2011 lanceerde basysprint een nieuwe generatie 4- en 8-pagina UV-plaatbelichters, de UV-Setters 450x en 850x. Naast een hogere productiviteit biedt het nieuwe platform ook meer flexibiliteit: niet alleen platen voor offsetdrukwerk, ook UV-gevoelige platen voor andere toepassingen kunnen worden belicht. Het nieuwe platform ondersteunt zogenaamde Cross Applications: speciale druktechnieken en -effecten zoals zeefdruk, reliëfdruk, warmtedruk, selectieve vernis en stansvormen. basysprint-klanten hoeven die technieken niet langer uit te besteden, wat resulteert in tijdwinst en extra inkomsten. In de Verenigde Staten sponsorde Xeikon op 22 juni 2011 de eerste van een reeks Executive Communication Exchange Forums, evenementen die labeldrukkers direct in contact brengen met industrie-experts, opinieleiders en collega-drukkers. Labeldrukkers krijgen er niet alleen informatie over de laatste trends en technieken, ook over de eisen en behoeften van de markt die hun groeipotentieel kunnen beïnvloeden. Dit initiatief zal in Amerika en elders nog worden uitgebreid. September Op Pack Expo, de grootste Noord-Amerikaanse vakbeurs voor de verpakkingsindustrie, demonstreerde Xeikon, samen met enkele van zijn softwarepartners, de flexibiliteit van zijn gamma labelpersen en digitale workflowoplossingen. Xeikon exposeerde in The Brand Zone, een paviljoen speciaal opgezet om brandmanagers, ontwerpers en innovatiemanagers te laten kennismaken met de laatste trends en innovaties op het gebied van verpakkingen. Eind september 2011 nam basysprint voor de eerste maal deel aan Labelexpo (Brussel, 28 september - 1 oktober 2011). basysprint maakte van de gelegenheid gebruik om zijn nieuwe technologie voor te stellen aan een breder publiek. Xeikon lanceerde er onder meer VariLane, een softwareplugin voor zijn digitale frontend X-800. Andere blikvangers op de stand waren biodegradabele labels. Samen met zijn Italiaanse partner Moss demonstreerde Xeikon een innovatieve toepassing voor heat transfer labeling van plastic emmers en containers in allerlei formaten. Behalve met een eigen stand was Xeikon ook aanwezig in de Technology Area en de Package Printing Zone. Van 21 tot 25 juni 2011 namen Xeikon en basysprint deel aan Andigráfica 2011 in Bogotá, Colombia. Op de stand van de lokale distributeur demonstreerde basysprint zijn UV-Setter 851. Xeikon toonde er zijn Xeikon 3300, een primeur voor de Zuid-Amerikaanse markt.

19 November Op 15 november 2011 maakte de directie bekend dat de naam van de vennootschap werd gewijzigd in Xeikon N.V. De naamswijziging werd goedgekeurd op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 15 november De directie is van oordeel dat de vennootschapsnaam Xeikon beter aansluit bij het merk Xeikon dat een goede reputatie geniet in de markt. De naamswijziging draagt bij tot een betere merkherkenning. Aan Euronext Amsterdam werd verzocht te bepalen dat de notering van en handel in de gewone aandelen per woensdag 30 november 2011 zou aanvangen onder de nieuwe naam Xeikon N.V. Het handelssymbool werd gewijzigd van PGX in XEI; de ISIN-code NL veranderde niet. In november 2011 mocht Xeikon de Graydon Award in ontvangst nemen, wat betekent dat het bedrijf financieel gezond is en dat zakenrelaties zonder zorgen met Xeikon kunnen samenwerken. Voor de toekenning van de Graydon Award en het bijbehorende Financieel Gezond Certificaat gelden strikte voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen. Zo moet het een positief kredietadvies krijgen en mag de kans op wanbetaling slechts minimaal zijn. De beoordeling door Graydon is gebaseerd op een mix van factoren zoals omzetcijfers, jaarcijfers en het betaalgedrag. Gebeurtenissen na balansdatum Op 9 januari 2012 kondigde Xeikon aan dat het zowel de technologie als de productie heeft overgenomen van Flexolaser-oplossingen, voorheen behorend tot RSD Technik GmbH en Flexolaser GmbH, leidende fabrikanten van computer-to-plate-oplossingen (CtP) voor zowel flexo- als hoogdruktoepassingen. Daarnaast maakte Xeikon ook bekend de rechten te hebben verworven op de merknaam Thermoflex van Eastman Kodak Company. Beide transacties, waarvan de verdere condities vertrouwelijk zijn overeengekomen, werden afgesloten eind Deze strategische overnames passen perfect bij Xeikons strategie om een nieuwe productlijn te lanceren binnen zijn CtP-activiteiten en om een leidende aanbieder van digitale oplossingen te worden in de flexografische markt. Om deze objectieven te realiseren zal Xeikon zijn wereldwijde teams in verkoop, marketing en service uitbreiden. Xeikon N.V. Jaarverslag Markante gebeurtenissen Met zijn deelname aan Labelexpo Asia 2011 in Shanghai eind november 2011 bevestigde Xeikon zijn ambitie om in Azië een belangrijke rol te spelen in de etikettenindustrie. Het was de derde keer dat Xeikon in Azië aanwezig was op een labelbeurs van deze omvang.

20 4 De groep in close-up

21 Plaats in het drukproces Het traditionele drukproces is een multistapsproces waarbij de te drukken afbeelding wordt omgezet van een elektronisch bestand naar een film die wordt ontwikkeld en gemonteerd. Vervolgens wordt de film gekopieerd op de drukplaat die gebruikt wordt in de drukpers waarmee de afbeelding ten slotte wordt afgedrukt op papier of een ander materiaal. Drukvoorbereiding De unieke oplossingen van de groep elimineren een of meer tussenstappen uit het traditionele drukproces. Met het merk Xeikon richt de groep zich tot de sector van de digitaaldruk. Met de merken basysprint en ThermoFlexX en in samenwerking met Agfa, biedt hij oplossingen voor de sector van de CtPdrukvoorbereiding. Drukken Afwerking Xeikon N.V. Jaarverslag De groep in close-up Computer-to-Film CtF Computer-to-Plate CtP OEM/Agfa Traditioneel drukken (offset, flexo, ) Digitaal drukken Digitaal drukken Bij digitaal drukken worden documenten direct van digitale bestanden op papier of ander materiaal gedrukt. Digitaaldruk wordt daarom ook wel directto-press of direct-to-paper genoemd. Het digitale drukproces elimineert filmbelichting, plaatproductie en montage, dure en tijdrovende stappen uit het traditionele offsetdrukproces. Aan het digitale drukproces zijn geen opstartkosten verbonden waardoor men kostenefficiënt hoogkwalitatieve kleinere oplagen kan drukken zodat overtollige voorraden worden vermeden. Bovendien biedt alleen de digitale druktechnologie de mogelijkheid tot echte personalisatie of maatwerk omdat elke afdruk verschillend kan zijn. Computer-to-Plate Computer-to-Plate of CtP is een digitale technologie waarbij de te drukken teksten en beelden door middel van een speciale lichtbron direct op een lichtgevoelige drukplaat worden belicht, waarna die plaat wordt gebruikt in het klassieke drukproces. Hierin verschilt de CtP-methode van de traditionele analoge manier van plaatbelichting. Het traditionele procedé maakt eerst een negatieve of positieve film van de te drukken gegevens en kopieert die film vervolgens op de drukplaat die dan tijdens het drukproces wordt gebruikt. De CtP-technologie versnelt niet alleen het drukproces, maar verbetert ook de drukkwaliteit.

22 Xeikon N.V. Jaarverslag 2011 Digital Printing Solutions De groep in close-up Producten en diensten Onder de merknaam Xeikon ontwikkelt, produceert en vermarkt de groep gesofisticeerde en milieuvriendelijke totaaloplossingen voor professionele digitale kleurendruk. Xeikon-oplossingen bestaan uit geavanceerde digitale kleurendrukpersen en randapparatuur, op open standaarden gebaseerde workflowsoftware, toepassingsspecifieke toner en andere verbruiksgoederen, ondersteund door klantgerichte service. Drukpersen en randapparatuur Xeikon-drukpersen zijn digitale rollengevoede kleurendrukpersen die gebruikmaken van elektrofotografie, hetzelfde principe dat kopieermachines en laserprinters toepassen. Naast elektrofotografische digitale drukpersen, bestaan er ook inkjetdrukpersen zoals Hewlett Packard op de markt brengt. Omdat Xeikon-persen droge toner gebruiken zijn ze milieuvriendelijker dan op inkjet of vloeibare toner gebaseerde systemen. Bij droge toner worden immers geen solventen gebruikt en met droge toner gedrukt materiaal is eenvoudig recycleerbaar (zie hoofdstuk 5 op pagina 42). Xeikon investeert voortdurend in de verdere ontwikkeling en verbetering van zijn productgamma. In de loop van 2008 lanceerde het een nieuwe belichtingskop die, in plaats van een resolutie van 600 dpi, een werkelijke resolutie van 1200 dpi combineert met een adresseerbaarheid van 1200 x 3600 dpi met variabele puntdichtheid. Die combinatie van hoge resolutie, hoge adresseerbaarheid en variabele puntdichtheid resulteert in superieure commerciële drukkwaliteit met heldere, haarscherpe details, hoge definitie en zachte toonovergangen. De verdubbelde resolutie is bijzonder nuttig voor de weergave van minuscule details zoals microtekst en guilloches voor veiligheidsdrukwerk, serifs en fijne lijnen van bepaalde fonts en haarlijntjes. De belichtingskop werd ontwikkeld voor de Xeikon 8000, maar werd daarna ook de standaard voor alle Xeikon-persen. Voorts worden alle persen gekenmerkt door de eigenschappen die zowat Xeikons handelsmerk zijn. Met uitzondering van de simplex etikettenpersen produceren ze One- Pass-Duplex drukwerk op een ruime verscheidenheid van materialen en een groot aantal standaard en niet-standaardformaten met nagenoeg onbeperkte lengtes. Naast drukpersen ontwikkelt en vermarkt Xeikon randapparatuur zoals stapelaars (Xeikon Stacker), middelgrote en extra grote papierafrollers (unwinders), papieroprollers (rewinders) en inline drukwerkbeschermers (Xeikon Web Finishing Module). Speciaal voor etikettendrukkers brengt Xeikon inline apparatuur om bedrukt materiaal om te vormen tot etiketten (stansen en vernissen). Elektrofotografie is een fotokopieerproces waarbij een beeld wordt gevormd door toner op een elektrisch geladen drum. Dat beeld wordt elektrisch overgedragen op het substraat waarop men wenst te drukken, papier of een ander materiaal. Als laatste stap in het proces wordt de toner op het substraat gesmolten voor een goede hechting, het zogenoemde fusen. Inkjetprinters drukken een beeld door inkt die zich in kamertjes bevindt op het substraat te sproeien. Deze kamertjes kunnen worden geactiveerd door middel van warmte of elektriciteit. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen continue systemen, waarbij een ononderbroken stroom inktdruppels door de spuitmond van de printer wordt gespoten, en de drop-on-demandsystemen, waarbij de inktdruppels enkel op het ogenblik dat dit voor de beeldvorming noodzakelijk is op het substraat worden gesproeid.

23 De Xeikon-productfamilie bestrijkt het hele spectrum van professionele druktoepassingen. Tijdens het boekjaar 2011 bestond het portfolio uit de volgende systemen: Xeikon N.V. Jaarverslag Xeikon 8000: de Xeikon 8000 is het vlaggenschip van de Xeikon-familie en weet als geen ander onberispelijke drukkwaliteit te combineren met snelheid en productiviteit. Hij haalt moeiteloos maandelijkse bedrijfscycli tot 10 miljoen pagina s. Met een druksnelheid tot 260 ppm (A4 kleurenpagina s per minuut) is hij de snelste duplex kleurenpers die, met een adresseerbaarheid van 1200 x 3600 dpi en variabele puntdichtheid, nagenoeg offsetdrukkwaliteit levert. De Xeikon 8000 is geschikt voor substraatbreedtes van 320 tot 512 mm en substraatdiktes van 40 tot 350 g/m². De maximale drukbreedte bedraagt 504 mm. 04 De groep in close-up Xeikon 6000: de Xeikon 6000 is sinds medio 2008 standaard uitgerust met de 1200 dpi belichtingskop en biedt dus een adresseerbaarheid van 1200 x 3600 dpi met variabele puntdichtheid. Hij is geschikt voor substraatbreedtes van 320 tot 508 mm en substraatdiktes van 40 tot 350 g/m². De maximale drukbreedte bedraagt 500 mm. Hij haalt druksnelheden tot 160 ppm en maandelijkse bedrijfscycli tot 5 miljoen pagina s. Xeikon 5000Plus: net zoals de Xeikon 6000 is hij geschikt voor substraatbreedtes van 320 tot 508 mm en substraatdiktes van 40 tot 350 g/m². Hij is voortaan ook standaard uitgerust met de 1200 dpi belichtingskop en biedt dus een adresseerbaarheid van 1200 x 3600 dpi met variabele puntdichtheid. De maximale drukbreedte bedraagt 500 mm. De Xeikon 5000Plus haalt druksnelheden tot 130 ppm en gemiddelde maandelijkse bedrijfscycli tot 4,2 miljoen pagina s. Xeikon 3000 Serie: Xeikons assortiment van etikettenpersen combineert onberispelijke drukkwaliteit met superieure productiviteit. Alle persen bieden een adresseerbaarheid van 1200 x 3600 dpi met variabele puntdichtheid. De Xeikon 3030 en de Xeikon 3300 drukken op schaalbare substraatbreedtes van 200 tot 330 mm. Voor toepassingen die grotere breedtes vragen zijn er de Xeikon 3050 en de Xeikon 3500, geschikt voor substraatbreedtes van 250 tot 516 mm. Alle modellen drukken op een ruim assortiment van substraten (zelfklevende etiketten, co-extrusiefilms, BOPP, PVC en PET, karton, transparante en opake folies) met diktes van 40 tot 350 g/m². Uniek is het feit dat de etiketten geen voorbehandeling of voorbewerking vergen voor een goede hechting van de toner. Dankzij rotatiedruktechnologie en variabele rapportlengte drukken ze steeds op topsnelheid, ongeacht het aantal gebruikte kleuren of de grootte van de etiketten. Etiketten van verschillende afmetingen kunnen in één en dezelfde doorgang worden gedrukt waardoor etikettendrukkers hun productiviteit maximaliseren en productiekosten minimaliseren.

31-12-2007 31-12-2006 Pro forma volledig jaar Technix + Graphix 31-12-2007 31-12-2007 31-12-2006 Voortgezette Stopgezette activiteiten activiteiten

31-12-2007 31-12-2006 Pro forma volledig jaar Technix + Graphix 31-12-2007 31-12-2007 31-12-2006 Voortgezette Stopgezette activiteiten activiteiten Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Voorwoord 04 01 Punch Graphix in profiel 06 02 Strategie en financiële doelstellingen 10 03 Markante gebeurtenissen 14 04 Punch Graphix in close up 18 05 Duurzaam ondernemen

Nadere informatie

Inhoud. 4. Informatie voor de aandeelhouder. 2. Strategie en financiële doelstellingen. 1. Profiel van de onderneming. 3. Markante gebeurtenissen

Inhoud. 4. Informatie voor de aandeelhouder. 2. Strategie en financiële doelstellingen. 1. Profiel van de onderneming. 3. Markante gebeurtenissen Jaarverslag 2 Voorwoord 1. Profiel van de onderneming 2. Strategie en financiële doelstellingen 3. Markante gebeurtenissen 4. Informatie voor de aandeelhouder JAARVERSLAG Inhoud 5. Verslag van de Raad

Nadere informatie

Océ Jaarverslag 2008

Océ Jaarverslag 2008 Océ Jaarverslag 2008 Exemplaren van de Nederlandstalige en de in het Engels vertaalde versie van dit jaarverslag kunt u aanvragen bij Océ N.V. afdeling Corporate Communications telefoon (077) 3592000

Nadere informatie

Océ Jaarverslag 2009. Mensen maken Océ

Océ Jaarverslag 2009. Mensen maken Océ Océ Jaarverslag 2009 Mensen maken Océ U kunt dit verslag ook op de corporate website (www.oce.com) raadplegen, naast andere gerelateerde publicaties als persberichten, halfjaarberichten, presentaties en

Nadere informatie

Agfa Jaarverslag 1999

Agfa Jaarverslag 1999 Agfa Jaarverslag 1999 Inhoud 2 Brief van de voorzitter van de Raad Van Bestuur 3 Interview met de Voorzitter van het Directiecomité 6 Onze strategie 8 Overzicht van de groep 10 Stand van zaken 16 Graphic

Nadere informatie

Océ Jaarverslag 2007 Océ maakt vaart

Océ Jaarverslag 2007 Océ maakt vaart Océ Jaarverslag 2007 Océ maakt vaart zoals een vogel zijn vleugels spreidt en met krachtige wiekslagen naar zijn territorium klimt: de blauwe lucht. Océ N.V. Verslag over het boekjaar 1 december 2006

Nadere informatie

Agfa-Gevaert Jaarverslag 2005

Agfa-Gevaert Jaarverslag 2005 Agfa-Gevaert Jaarverslag 2005 Inhoud 3 Kerncijfers 4 Bedrijfsprofiel Agfa in 2005 6 Brief aan de aandeelhouders 8 Stand van zaken 16 Agfa Graphics 22 Agfa HealthCare 28 Agfa Specialty Products Registratiedocument

Nadere informatie

1 Inhoud 4. 2 Profiel 6. 3 Belangrijkste ontwikkelingen 2007 9. 4 Meerjarenoverzicht 11. 5 Voorwoord van de CEO 12

1 Inhoud 4. 2 Profiel 6. 3 Belangrijkste ontwikkelingen 2007 9. 4 Meerjarenoverzicht 11. 5 Voorwoord van de CEO 12 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 20 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

Nadere informatie

Agfa-Gevaert. Jaarverslag 2013

Agfa-Gevaert. Jaarverslag 2013 Agfa-Gevaert Jaarverslag 2013 Inhoudstafel 4 Brief aan de aandeelhouders 8 Kerncijfers 9 Bedrijfsprofiel 11 Agfa, wereldwijd 12 Hoogtepunten 2013 13 Missie 14 Groei 20 Innovatie 23 Duurzaamheid 29 Werken@Agfa

Nadere informatie

Copyright. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve. Copyright Arteveldehogeschool Gent. Paging 2

Copyright. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve. Copyright Arteveldehogeschool Gent. Paging 2 Copyright De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door ons betrouwbaar geachte bronnen. Wij aanvaarden echter geen enkele juridische aansprakelijkheid voor de inhoud van deze publicatie,

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag 300 EBITDA als % van de toegevoegde waarde in miljoenen euro s 3500 Full-time Equivalents (FTE s) 80 Kasstroom operationele activiteiten

Nadere informatie

Wolters Kluwer in vogelvlucht

Wolters Kluwer in vogelvlucht Wolters Kluwer in vogelvlucht Bedrijfsprofiel De feiten Jaaromzet: EUR 3,7 miljard (USD 3,4 miljard) Aantal medewerkers: ongeveer 19.000 Activiteiten in meer dan 25 landen in Europa, Noord-Amerika en Asia

Nadere informatie

Nieuwe Drukvormen. Onderzoek naar veranderprocessen in de grafische industrie. Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies

Nieuwe Drukvormen. Onderzoek naar veranderprocessen in de grafische industrie. Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies Nieuwe Drukvormen Onderzoek naar veranderprocessen in de grafische industrie Richard van Hoorn, Onderzoek & Advies De Kreek 1 3823 TG Amersfoort Amersfoort Tel: 06-55962062 info@richardvanhoorn.nl www.richardvanhoorn.nl

Nadere informatie

I n h o u d s o p g a v e

I n h o u d s o p g a v e JAAR VERSLAG 2007 Inhoudsopgave Uni t 4 Ag r e s s o in h e t k o r t Thema - Grip op verandering 4 Bedrijfsprofiel 5 Kerncijfers 6 Visie, activiteiten, strategie en doelstellingen 8 Bestuur 14 Thema artikel

Nadere informatie

shaping the world of work

shaping the world of work shaping the world of work R jaarverslag inhoud profiel 2 missie 2 wat Randstad doet 2 waar we werken 2 good to know you 2 wat ons anders maakt 4 wat we doen (overzicht segmenten en merken) 5 wat we doen

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

Melexis Jaarverslag 2010 Pagina 1 We Engineer the Sustainable Future

Melexis Jaarverslag 2010 Pagina 1 We Engineer the Sustainable Future Melexis Jaarverslag 2010 Pagina 1 We Engineer the Sustainable Future Melexis Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave 1. Brief aan onze Aandeelhouders... 3 2. Kerncijfers... 7 3. Verantwoord Ondernemen... 9 3.1

Nadere informatie

INHOUD. Adresgegevens 168 Colofon 173 ACCELL GROUP NV JAARVERSLAG 2013 FIT FOR A HEALTHY FUTURE

INHOUD. Adresgegevens 168 Colofon 173 ACCELL GROUP NV JAARVERSLAG 2013 FIT FOR A HEALTHY FUTURE FITFOR A HEALTHY FUTURE JAARVERSLAG 2013 INHOUD Accell Group in het kort 4 Onze merken 6 Wereldwijd actief 12 Kerncijfers 15 Voorwoord 17 Missie, strategie en doelstellingen 21 Toelichting strategische

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Coverfoto De belangrijkste schakel in de kennisoverdracht op het boerenerf zijn de goed opgeleide en deskundige specialisten en adviseurs van ForFarmers. Zij zijn de contactpersoon voor de klant en adviseren

Nadere informatie

INNO VATE. Samenwerken. Elevator pitches op hoog niveau. Services, software, samen sterk. Innovatie die verkoopt! Voorjaar 2013

INNO VATE. Samenwerken. Elevator pitches op hoog niveau. Services, software, samen sterk. Innovatie die verkoopt! Voorjaar 2013 Voorjaar 2013 Periodiek magazine voor medewerkers van PPP en OIP Venlo INNO VATE Samenwerken Elevator pitches op hoog niveau Innovatie die verkoopt! Services, software, samen sterk Onze topmanagers over

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Met passie voor innovatie

JAARVERSLAG 2008. Met passie voor innovatie JAARVERSLAG 2008 Met passie voor innovatie Financiële hoogtepunten 2008 Beknopte resultatenrekening 2008 2007 Afwijking Netto-opbrengst 19.852 15.899 24,9% Solutions 11.581 7.302 58,6% Professional Services

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

digitale nieuwsbrief

digitale nieuwsbrief Roto Smeets Group in 2014 JAARVERSLAG www social media iphone mobile mobile online digitale nieuwsbrief ipod android tablet digital magazine press vormgeving concept, creatie & realisatie Ke K Kennisgebieden

Nadere informatie

One-stop-shop for a healthy future

One-stop-shop for a healthy future One-stop-shop for a healthy future Jaarverslag 2009 Van dit jaarverslag is een Engelse versie beschikbaar. De Nederlandse versie is bindend in geval van eventuele tegenstrijdigheden. An English translation

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

DE SCHELP GAAT OPEN JAARVERSLAG

DE SCHELP GAAT OPEN JAARVERSLAG DE SCHELP GAAT OPEN JAARVERSLAG 2010 Vivenda Media Groep N.V. Colofon 2 Verantwoordelijk uitgever: Vivenda Media Groep NV Financieel verslag Rob Boemen (CFO a.i., Vivenda Media Groep) Teksten: Berlijn

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd

Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het negenenzeventigste boekjaar 2008. Opgericht 27 september 1929. Sinds 1947 genoteerd aan Nyse Euronext. Inhoud 5 Endless Energy Endless

Nadere informatie

222+27% 1.866+22% 14,0 14.492 WEST- & NOORD-EUROPA 125 LOCATIES OOST-EUROPA 33 LOCATIES NOORD-AMERIKA 22 LOCATIES ZUID-EUROPA 13 LOCATIES

222+27% 1.866+22% 14,0 14.492 WEST- & NOORD-EUROPA 125 LOCATIES OOST-EUROPA 33 LOCATIES NOORD-AMERIKA 22 LOCATIES ZUID-EUROPA 13 LOCATIES JAARVERSLAG 2014 KERNCIJFERS 2014 NETTO-OMZET BEDRIJFSRESULTAAT NETTORESULTAAT NETTORESULTAAT PER (EBITA) VOOR AMORTISATIE AANDEEL VOOR AMORTISATIE (in EUR miljoen) (in EUR miljoen) (in EUR miljoen) (in

Nadere informatie