Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: mei 2009 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. woensdag 3 juni 2009 Postmodern De massamens heeft weinig tijd, leidt geen leven vanuit een geheel, wil geen voorbereiding en inspanning meer zonder een concreet en nuttig doel; hij wil niet wachten en laten rijpen; alles moet direct hier en nu bevrediging opleveren. [...] Men is al onverzadigd van dat wat men pas heeft gehoord, daarom wordt het nieuwe gezocht dat alleen al een kick geeft doordat het nieuw is. Uit: Auke van der Woud, Een nieuwe wereld; Het ontstaan van het moderne Nederland, Bert Bakker, Amsterdam, (blz 23 Vertaling van citaat van Karl Jaspers uit 1931) Pagina 1 van 20

2 0 Algemeen 8805 Het archiefbestel: reacties van veldspelers Han Berende (Artikel) Archievenblad, Jaargang 113, mei 2009, nummer 4 Archiefbestel Reacties van spelers uit het veld op de discussies. - LOPAI - NVBA - SOD - VTHA - WGA Archiefbeleid Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid; Informatie op orde <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) Informatie op Orde / Stichting ICTU, Den Haag. [zonder datum] Informatiehuishouding Resultaat van het Programma informatie op orde, met op CD-ROM een managementstatement, informatie over 'basics' van de baseline en overzicht van de 7 normen. Kwaliteit; NEN 2082; NEN-ISO (nl); NEN-ISO :2006; Normen. :-) 8774 Kijk op ketens; Het ketenlandschap van Nederland Jan Grijpink en Marijn Plomp, Jorgen Horstink, Klara pigmans, Tjitske Viser (Publicatie) J.H.A.M. Grijpink, Den Haag, ISBN-13: Keteninformatisering Kijk op ketens is een mijlpaal op weg naar beter begrip van de problemen die opgelost moeten worden om de vruchten te kunnen plukken van grootschalige toepassing van informatie- en communicatietechnologie. Aan kleinschalige toepassing ontleende kennis is namelijk niet vanzelfsprekend geldig op grotere schaal. Dit verklaart waarschijnlijk de meeste teleurstellende ervaringen met grote ICT-projecten. Het leerstuk Keteninformatisering is speciaal ontwikkeld om met ketenanalyses hierbij te helpen. Ketenanalyses bieden een eigen kijk op ketens, richten het zoeklicht trefzeker op juist dat kleine stukje ketencommunicatie dat wèl succesvol te realiseren is. De daarbij gebruikte analyse-instrumenten drukken ons met de neus op de vele barrières en onmogelijkheden die inherent zijn aan de dynamiek van het maatschappelijke krachtenveld, In dat licht is dit boek van veel praktisch belang. De focus op grootschalige UCT-stelsels heeft geleid tot een benadering die nieuw licht werpt op dilemma s en problemen bij grootschalige toepassing van informatie- en communicatietechnologie. De kijk op ketens vanuit het leerstuk Keteninformatisering vormt daarmee een nuttige aanvulling op de gangbare kennis en uitgangspunten voorinformatisering. Dat vormt het wetenschappelijk belang van dit boek. Dit boek biedt een overzicht van de belangrijkste resultaten van vier jaar onderzoek naar het ketenlandschap van Nederland: a. twintig maatschappelijke ketens in kaart gebracht volgens eenzelfde, strak beredeneerde methode, met uitvergroting van noodzaak en haalbaarheid van keteninformatisering, de belangrijkste succes- en faalfactoren gezien vanuit het leerstuk Keteninformatisering; b, inhoudelijke inzichten uit de vergelijking van de twintig tot dusver verrichte keten- analyses; c een aantal verduidelijkingen, verfijningen en waar nodig verbeteringen van de werkwijze van de ketenanalyse en van de analyse-instrumenten zelf Pagina 2 van 20

3 0 Algemeen Keten; Ketenanalyse; Ketencommunicatie. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Platform keteninformatisering ~ Een nieuwe wereld; Het ontstaan van het moderne Nederland Auke van der Woud (Publicatie) Bert Bakker, Amsterdam, zevende druk Ontwikkelingen Rond 1850 ontwaakte Nederland uit een diepe slaap. In de decennia daarna kwamen de intensieve communicatie, mobiliteit en de massale productie en consumptie van energie op gang. We zijn inmiddels gewend dat verschijnsel als een overbekende geschiedenis ( industriële revolutie ) af te doen. De tijdgenoot die in 1850, 1860 leefde, zag echter een ongekende nieuwe wereld verschijnen waarin niets vanzelfsprekend was: dit perspectief is de leidraad van Een nieuwe wereld. De enorme dynamiek die de veranderingen in Nederland na 1850 kenmerkt, was onderdeel van een proces dat overal in de westerse wereld gaande was. De nieuwe wereld ontstond zowel via abstracte theorieën over welvaart en algemeen belang als door technische wetenschap en groeiende (geografische) kennis van Nederland. Met de grootschalige aanleg van ruimtelijk-geografische infrastructuren voor de mobiliteit en de communicatie (de water-, land- en spoorwegen, de telegraaf- en de telefoonlijnen) werden in enkele decennia na 1850 de fundamenten van onze moderne wereld gelegd. Infrastructuur; Massacommunicatie; Telecommunicatie; Telegraaf. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Boekbespreking op de site van de Volkskrant ~ Het probleem van gratis bier Christian Zierleyn (Artikel) Overheidsdocumentatie, Jaargang 63, nummer 4, april 2009 Open source Een veel aangehaalde uitspraak van Richard Stallman is dat het bij open source software gaat om free as in free speech not as in free beer Deze uitspraak is een waarschuwing aan de gebruikers van open source software. Mensen, let op, het gaat er in principe niet om dat de software gratis is! Tegelijkertijd is het een hart onder de riem van bedrijven die zich met dit softwaremodel willen bezig houden. Mensen, er valt ook nog geld mee te verdienen! Toch ligt hier ook de kern van het probleem waar open source-bedrijven mee worstelen. De waarschuwing van Rïchard Stallman is immers niet uit de lucht komen vallen. FUD; GNU General Public Licens. Pagina 3 van 20

4 1 Ontstaan 8807 E-overheid voor bedrijven: een opgebroken weg; Digitale diensten zijn vooral op burgers gericht Rik Sanders (Bericht) Computable 8-mei E-overheid Het bedrijfsleven heeft nog weinig aan de e-overheid. Die is meer op de burgers gericht. Volgens VNO-NCW kan de digitale weg pas succesvol worden aangelegd wanneer de overheid minder regels stelt en een standaard werkwijze hanteert. Het ministerie van Economische Zaken stelt dat ondernemers zich ook actiever kunnen opstellen. Dienstverleningsconcept Minimumvariant dienstenloket te beperkt; Bij Economische Zaken ontbreekt visie op het te bereiken einddoel met dienstenloket Ruud Boot en Pim van den Berg (Bericht) Automatisering Gids 1-mei Dienstverlening Vanaf eind 2009 zijn alle Europese lidstaten verplicht aan de dienstenrichtlijn te voldoen. Voor die tijd moet elke gemeente aangesloten zijn op het dienstenloket. Door het ontwikkelen van een minimumvariant blijven er echter heel wat barrières bestaan voor buitenlandse ondernemers. Door zelf initiatieven te ontplooien, kunnen gemeenten veel verbeteren. Dienstenloket; No wrong door; Point of single contact; Productencatalogus Nederlandse zorg niet klaar voor EPD Nick Kivits (Bericht) Computable 24-apr Elektronisch patiëntendossier De Nederlandse zorginstellingen zijn nog niet klaarvoor het elektronisch patiëntendossier. Van hen is 54 procent nog niet eens begonnen met invoeren van de vereiste NEN7510-norm. De instellingen zouden graag een paar jaar extra de tijd krijgen om zichvoor te bereiden. EPD; Standaard; Systeemontwikkeling Het Omgevingsloket: opmaat naar ketenarchivering Gert-Jan de Graaf en Esther Maes (Artikel) Overheidsdocumentatie, Jaargang 63, nummer 4, april 2009 Omgevingsvergunning Volop uitdagingen en kansen dus! De Wabo geeft een druk van buiten en daarmee een sense of urgency om een grote stap te zetten in de richting van digïtaal werken en digitaal DIV en. Archiefwaardig; Bewaarbelang; Bewaring; Recordness; WABO; Zorgdrager. Pagina 4 van 20

5 1.1 Definitie 8773 Final report of the CRKM Project <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Rapport) Monash University, versie augustus 2007 CRKM The CRKM Project employed agile, iterative, rapid prototyping techniques to trial the development of a proof-ofconcept Metadata Broker incorporating recordkeeping metadata translation and registry services. The prototyping process also enabled exploration of issues relating to what is required in implementation environments and infrastructures to support recordkeeping metadata re-use and interoperability. The results of the research reveal how the limitations of current recordkeeping standards and practices that are predominantly still operating within the paper paradigm inhibit realisation of the full potential of recordkeeping metadata as a business tool. Recordkeeping practices and recordkeeping metadata schemas are yet to be fully transformed to meet the requirements of the emerging technical environments. The Project demonstrates the immediate utility, but limited functionality, of essentially hard-wired metadata translation services to current recordkeeping problems. It also illustrates the potentially much greater utility of recordkeeping metadata registry and brokerage services in emerging service oriented architectures. The lack of maturity of this emerging environment poses significant challenges, but also an opportunity for the recordkeeping community and academic contributors to be proactive in defining recordkeeping services, and the role of recordkeeping itself in this emerging environment in the short to medium term. Clever Recordkeeping Metadata; Duurzame toegankelijkheid; Metadata; Metadataschema; NEN-ISO :2006. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Clever Recordkeeping Metadata Project Outcomes ~ Rapport op internet ~ Naar een solide informatiearchitectuur (II); Van documentair informatiemanagement (DIM naar informatiemanagement (IM) Adriaan Handelink en Anja van de Lans (Artikel) Overheidsdocumentatie, Jaargang 63, nummer 4, april 2009 Informatie architectuur Dit tweede artikel gaat specifiek in op de rol en de transitie van de DIV/DIM-organïsatïe die nodig is om daadwerkelijk met het besproken services en dienstenmodel te kunnen werken. Ook wordt ingegaan op wat dat dan betekent voor het werk ïn archief, bibliotheek en informatiecentra. In het derde en laatste artikel zal aandacht besteden aan de relatie van het model met de verschillende rijksbrede initiatieven en kwaliteitsmodellen. DIM; DIV; Documentair informatiemodel; Documentaire informatievoorziening. :-) 8770 Ontology A: Concept of a Record <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Schema) Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Padova, in International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 2: Experiential, Interactive and Dynamic Records, Luciana Duranti and Randy Preston, eds. (Padova, Italy: Associazione Nazionale Archivistica Italiana, 2008). Versie december 2007 Pagina 5 van 20

6 1.1 Definitie Ontologie Een uitgewerkt schema (ontologie) van een archiefstuk. Archiefstuk; Kenmerk; Oorkondenleer; Record. :-) 8771 Ontology B: Concept of the Status of Transmission of a Record <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Schema) Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Padova, in International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 2: Experiential, Interactive and Dynamic Records, Luciana Duranti and Randy Preston, eds. (Padova, Italy: Associazione Nazionale Archivistica Italiana, 2008). Versie december 2007 Ontwikkelingsstadium Ontologie van de ontwikkelingsstadia van een (digitaal) archiefstuk. Concept; Expeditie; Klad; Kopie; Minuut; Ontologie; Origineel. :-) 8769 Ontology C: Trustworthiness of a Record <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Schema) Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Padova, in International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 2: Experiential, Interactive and Dynamic Records, Luciana Duranti and Randy Preston, eds. (Padova, Italy: Associazione Nazionale Archivistica Italiana, 2008). Versie december 2007 Ontologie De ontologie van de betrouwbaarheid van een archiefstuk De [betrouwbaarheid (trustworthiness)] van een archiefstuk wordt ondersteund door bepaalde gradaties rond de [betrouwbaarheid (reliability)], de [authenticiteit] en de [nauwkeurigheid]. De [betrouwbaarheid (reliability)] wordt vastgesteld door het controleren van de [volledigheid] en de [ontstaansprocedure]. De [authenticiteit] bestaat uit twee componenten, te weten de [integriteit] en de [identiteit]. De [nauwkeurigheid] wordt bepaald door de mate van [precisie], [juistheid], [echtheid] en [relevantie]. Archiefstuk; Authenticiteit; Betrouwbaarheid; Echtheid; Identiteit; Integriteit; Juistheid; Nauwkeurigheid; Oorkondenleer; Precisie; Relevantie; Volledigheid. Pagina 6 van 20

7 2 Waarderen 8803 Methadon in het archief; Het bewaren van een steekproef van cliëntendossiers Richard van den Belt (Artikel) Archievenblad, Jaargang 113, mei 2009, nummer 4 Steekproefsgewijze selectie De afgelopen jaren is een aantal steekproefbestanden van cliëntendossiers, gevormd door Amsterdamse gemeentelijke organisaties, overgebracht naar het Stadsarchief Amsterdam. Dit betreft bestanden van de GG&GD Amsterdam, het Gemeentelijk Pedologisch Instituut en de Sociale Dienst Amsterdam. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de overbrenging van opnieuw een steekproef uit een bestand cliëntendossiers gevormd door de GG&GD, namelijk de dossiers die zijn ontstaan bij de methadonverstrekking over de periode 1979 t/m Selectie; Steekproef. 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 8776 Het paard van Troje voor de Belastingdienst?; Fiscus accepteert digitale facturen Colin van Oosterhout (Ingezonden brief) Computable 1-mei Betrouwbaarheid Vanaf 12 februari 2009 zijn de regels voor het elektronisch factureren vereenvoudigd door het ministerie van Financien. Een goede zaak, want met het digitaliseren van de facturatie kunnen enorme kostenbesparingen worden gerealiseerd. Als gevolg van dit besluit accepteert de fiscus bij belastingaangiften voortaan nota s dle via internet zijn verstuurd, "Door elektronische documenten niet langer te voorzien van een geavanceerde elektronische handtekening kunnen de authenticiteit en de integriteit van digitale facturen niet langer gewaarborgd worden." Authenticiteit; E-factuur; Elektronische handtekening; Integriteit. Pagina 7 van 20

8 3 Gebruik, afstemming en toezicht 8795 Drie beheermodellen: theorie of praktijk?; Over drie beheerdomeinen uniforme processen beschrijven, is een illusie Rene Sieders (Artikel) Automatisering Gids 17-apr Beheer Drie beheermodellen naast elkaar zouden in de praktijk niet werken. Het zou tot tachtig processen leiden, wat effectieve inrichting en samenwerking onmogelijk maakt In de discussie over de zin, onzin en praktische toepassing van drie aparte beheerframeworks, ITIL voor infrastructuurmanagement, ASL voor applicatiemanagement en BiSL voor businessinformatiemanagement, zijn al heel wat argumenten de revue gepasseerd. ASL; BiSL; ITIL. 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 8791 De broodjeszaak: mag het of mag het niet? Ingmar Koch (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112. nr 4, mei 2009 Vervanging Op 15 januari van dit jaar stonden de Provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam bij de bestuursrechter in Haarlem tegenover elkaar om een broodjeszaak. Daarbij ging het niet om de wijziging van een bestemmingsplan of een geweigerde milieuvergunning, maar om de vraag of de gemeente Amsterdam de archiefkaarten uit de Bevolkingsadministratie mocht vervangen of niet. Archiefinspectie; Beheer; E-depot CIO Belastingdienst krijgt meer macht Rian van Heur (Bericht) Computable 22-mei Chief Information Officer Chief information officer Wim Sijstermans van de Belastingdienst krijgt meer macht. Dat Is een van de maatregelen dle staatssecretaris De Jager neemt na onderzoek naar de informatlevoorzlenlngketen van de fiscus, uitgevoerd door adviesbureau McKlnsey. De afdeling B/CICT, de lct-afdeling van de fiscus, behoort ook tot deze keten. CIO; Verantwoordelijkheid Copyleft als strategische en bedrijfsmatige keuze; Beladen licenties kunnen aantrekkelijk zijn Walter van Holst (Ingezonden brief) Computable 24-apr Copyleft Recent veroorzaakte open source-goeroe Eric S. Raymond enige opschudding door te verklaren dat radicale copyleft-licenties zoals de GPL het bedrijfsleven afschrikken. Mijn ervaring is anders: copyleft is soms een zeer Pagina 8 van 20

9 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden strategische en bedrijfsmatige keuze. GPL; Licentie; Open source; Verervend effect; Virale licentie Een delicaat evenwicht; Toegang tot documenten en recht op bescherming van de persoonsgegevens Ineke Deserno (Artikel) Archievenblad, Jaargang 113, mei 2009, nummer 4 Openbaarheid Toegang van het publiek tot documenten en archieven is een fundamenteel recht, dat is vastgelegd in diverse verordeningen en richtlijnen op Europees en nationaal niveau. Bescherming van persoonsgegevens is dat ook. Het is van belang dat er een evenwicht is tussen deze twee rechten. Daar er geen hiërarchische rangschikking is van deze rechten, lijdt dit in bepaalde gevallen tot spanningen. Dit artikel bespreekt de spanningspunten aan de hand van een actuele discussie op Europees niveau. Beperking openbaarheid; Privacy Dossiers rijksambtenaren volledig gedigitaliseerd <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Artikel) Document Manager 1-mei Personeelsdossier In de normale werksfeer heeft niemand zonder reden behoefte om zijn personeelsdossier in te zien, zelfs de baas niet. Bij de overheidsorganisatie P-Direkt hebben ze ervaren dat die behoefte plotsklaps toeneemt bij de digitalisering van personeeldossiers. Daar waar voorheen de fysieke verplaatsing van goed gevulde dossierkasten rustig aan verhuizers wordt overgelaten, buigen juristen zich nu over de wet-en regelgeving omtrent het aanmaken, inzien en opschonen van dezelfde documenten vastgelegd in bits en bytes P-dossier; Privacy ICT Belastingdienst nam te veel risico s ; CIO krijgt meer macht Rian van Heur (Interview) Computable 22-mei ICT Staatssecretaris Jan Kees de Jager neemt de productieketen van de Belastingdienst, waar ook de ict- afdeling tot behoort, op de schop. De cio en de afdeling IT Beleid, krijgen meer macht. CIO; Informatiebeleid Kabinet mist kern problematiek grote ICT- projecten Matthijs Maat en Gert Florijn (Artikel) Automatisering Gids 17-apr Projectmanagement Het kabinet heeft maatregelen getroffen om het mislukken van ICT-projecten tegen te gaan. Het probleem is echter dat de desbetreffende minister twee cruciale gebieden links heeft laten liggen: het vraagstuk van de projectomvang en de kwaliteit van de techniek. Het is een gemiste kans, dat de minister niet ingaat op de mogelijkheden om de Pagina 9 van 20

10 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden omvang van ICT-projecten te beperken. Verstoring Open source niet alleen probleem voor EZ; Gevolgen open-sourcesoftware voor aanbestedingsprocedure onvoldoende duidelijk Ruud Leether (Artikel) Automatisering Gids 24-apr Aanbesteding Het standpunt dat hoge overstapkosten VOOf de overheid geen reden mogen zijn om af te zien van open standaarden en open source, roept vragen op. Over de inzet van open-sourcesoftwaremoet snel meer duidelijkheid komen. De overheden kunnen bij hun bedrijfsvoering dan verantwoordere keuzes maken Open source Softwaregarantie op komst Chris Nap (Bericht) Automatisering Gids 15-mei Verantwoordelijkheid De Europese Commissie wil consumenten bij de aanschaf van gedownloade software en digitale diensten vergelijkbare bescherming bieden als bij het kopen van fysieke producten, door softwareontwikkelaars en aanbieders van digitale diensten aansprakelijk te maken voor niet-juiste werking van hun producten. Eurocommissarissen Meglena Kuneva (Consumentenzaken) en Viviane Reding (Informatiemaatschappij en media) willen de bestaande beginselen voor de bescherming van consumenten uitbreiden naar gedownloade software voor virusbescherrning, spelletjes en andere content waarvoor een licentieovereenkomst geldt. Dat betekent - in de bewoordingen van het voorstel - minstens twee jaar garantie op de goede werking van softwareproducten tegen eerlijke commerciële condities. Garantie; Softwaregarantie; Verklaring. 3.5 Documentatie 8778 Overheid mist juiste management- informatie ; Projecten zijn te ambitieus Ferdinand Griesdoorn (Interview) Computable 24-apr Projectmanagement Dat ict-projecten bij de overheid te ambitieus zijn, komt doordat overheidsorganisaties met over de juiste managementinformatie beschikken. Met de juiste gegevens kunnen ze inschatten welke capaciteit en bekwaamheid er is en wat ze van uitvoeringsorganisaties kunnen verwachten. Managementinformatie; Programmamanagement; Verstoring. Pagina 10 van 20

11 3.5 Documentatie :-) 8785 Towards a Framework for Standardising Recordkeeping Metadata: The Australian Recordkeeping Metadata Schema Sue McKemmish en Glenda Acland, Barbara Reed (Artikel) Geraadpleegd 12-mei-2009 / Monash University, Victoria. Australie, Metadata In July 1999 the Australian Recordkeeping Metadata Schema (RKMS) was approved by its academic and industry steering group. The RKMS has inherited elements from and built on many other metadata standards associated with information management. It has also contributed to the development of subsequent sector specific recordkeeping metadata sets. The importance of the RKMS as a framework for mapping or reading other sets and also as a standardised set of metadata available for adoption in diverse implementation environments is now emerging. This paper explores the context of the Australian SPIRT1 Recordkeeping Metadata Project, and the conceptual models developed by the SPIRT Research Team as a framework for standardising and defining Recordkeeping Metadata. It then introduces the elements of the SPIRT Recordkeeping Metadata Schema and explores its functionality, before discussing implementation issues and future directions. Metadataschema; NEN-ISO :2006; NPR-ISO/TS :2007; Recordkeeping metadataschema; Rkms. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Artikel op internet ~ 3.7 Beveiliging 8775 Internet blijkt cultureel erfgoed te beschermen <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Automatisering Gids 8-mei Beveiliging Voor mensen op zoek naar een bron van inkomsten is het tegenwoordig aantrekkelijker om kopieën van oude kunstwerken te maken en te verkopen via bijvoorbeeld ebay. Dat is een zekerdere bestaansbron dan het afstruinen van mogelijke archeologische vindplaatsen naar wellicht nog intacte kunstvoorwerpen. Belangrijk voordeel is dat het produceren en verkopen van kopieën niet illegaal is. Beschikbaarheid Schneier: Cloud computing niet onveiliger ; Cloud is een marketing term Jolein de Rooij (Interview) Computable 1-mei Beveiliging De beveiligingsproblemen rond cloud computing zijn niet nieuw. Het inherente probleem is: verschillende non trusted mensen op dezelfde hardware Computable sprak met beveiigingsguru Bruce Schneier. Cloud computing. Pagina 11 van 20

12 999 Websites / webpagina's :-) 8785 Towards a Framework for Standardising Recordkeeping Metadata: The Australian Recordkeeping Metadata Schema Sue McKemmish en Glenda Acland, Barbara Reed (Artikel) Geraadpleegd 12-mei-2009 / Monash University, Victoria. Australie, Metadata In July 1999 the Australian Recordkeeping Metadata Schema (RKMS) was approved by its academic and industry steering group. The RKMS has inherited elements from and built on many other metadata standards associated with information management. It has also contributed to the development of subsequent sector specific recordkeeping metadata sets. The importance of the RKMS as a framework for mapping or reading other sets and also as a standardised set of metadata available for adoption in diverse implementation environments is now emerging. This paper explores the context of the Australian SPIRT1 Recordkeeping Metadata Project, and the conceptual models developed by the SPIRT Research Team as a framework for standardising and defining Recordkeeping Metadata. It then introduces the elements of the SPIRT Recordkeeping Metadata Schema and explores its functionality, before discussing implementation issues and future directions. Metadataschema; NEN-ISO :2006; NPR-ISO/TS :2007; Recordkeeping metadataschema; Rkms. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Artikel op internet ~ Pagina 12 van 20

13 De rubrieken 0 Algemeen <geen> 1 Ontstaan Ontstaan en identificatie 1.1 Definitie Creation and identification Definitie van het begrippen als informatiebeheer, archief, archiefbescheiden etc, beschrijving van de toepassing en reikwijdte daarvan. Defining electronic records 1.2 Benoeming informatiesysteem Begrenzing van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens (archiefbescheiden) opgemaakt etc. worden. 1.3 Benoemen bestanddeel Identifying electronic records systems Begrenzing van de eenheid die als enkelvoudig bestanddeel te beschouwen is (archiefbestanddeel, archiefstuk, item, object, archiefblok, informatie-object). Bijvoorbeeld: Document of registratie. 2 Waarderen Identifying electronic records Het bepalen van de functie en de waarde van een gegeven of gegevens in een bepaalde context of samenhang en het bepalen van de uiteindelijke bestemming van de archiefbescheiden. Appraisal 2.1 Bepalen van de waarde Het vaststellen van de waarde van gegevens in een bepaalde context. Appraising 2.2 Bepalen van de bewaartermijnen Het vaststellen van de bewaartermijnen ten behoeve van overbrenging of vernietiging. Scheduling 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Het vaststellen van de juridische waarde van de gegevens, garanderen van de authenticiteit en de betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid). Assuring legality 3 Gebruik, afstemming en toezicht Opslag, ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie op basis van informatiebehoefte van de organisatie, burgers, politiek, bestuur, controllers, juristen en archiefbewaarplaats. Control and use Pagina 13 van 20

14 3.1 Bewaken kosten Bewaken van de kosten die beheershandelingenmet zich meebrengen. Kosten/baten en risico's. Controlling costs 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Bepaling van de organisatieonderdelen, overheidsorganen, die verantwoordelijk zijn voor de gegevens. Dit kan zijn als als eigenaar of houder. Ook bepaling herkomst. 3.3 Fysiek beheer Assigning responsability Fysieke opslag van de archiefbescheiden en aanwijzing van verantwoordelijken voor het fysiek beheer. 3.4 Integratie Storing Standaardisatie en uitwisseling. De opslag van gegevens in verschillende formaten mag geen barriere zijn voor de toegankelijkheid en uitwisseling. 3.5 Documentatie Integrating access Beschrijving van gegevens en systemen (metadata). Bepaling van standaarden voor documentatie. Ook ten behoeve van het bewaren van de context. Documenting 3.6 Beschikbaarstellen Het feitelijk gebruik en het vaststellen van regels en afspraken voor het gebruik. Ook beschikbaarheid. 3.7 Beveiliging Providing for use Het waarborgen van logische en fysieke beveiliging, ten behoeve van de continuiteit van de organisatie, de vertrouwelijkheid van informatie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Assuring security 4 Overdragen (of vernietigen) Selectie en vernietiging van de informatie volgens de selectielijst die is vastgesteld in de waarderingsfase. Tevens overbrenging naar de archiefbewaarplaats. 4.1 Duurzaamheid Disposition Het garanderen van de duurzame toegankelijkheid van de betrokken informatieobjecten. Was: "Het garanderen van de duurzaamheid van de betrokken gegevensdragers. " 4.2 Bewaren context Preserving media Bewaren van de originele functionaliteit en de documentatie daarover. Ook in geval van conversie. Preserving functionality Pagina 14 van 20

15 999 Websites / webpagina's Interessante websites ofpagina's op websites <geen> Pagina 15 van 20

16 Overzicht termen Aanbesteding Procurement. Offerte. Archiefbestel Bestel. Archiefwezen; Infrastructuur; Organisatie architectuur. Beheer Administratief beheer; Administratieve organisatie; Archiefbeheer; Bedrijfsvoering; Beheer van vermogenswaarden; Beheersproces; Business Continuity Management; Cultuurbeheer; Customer Relation Management; Dwangdepot; Financieel beheer; Fysiek beheer; Gebruiksbeheer; Informatiebeheer; Intellectueel beheer; Onderhoud; Personeelsbeheer; Versiebeheer. Gebruik; Middelen. Back-office; Beheersen; Beheersing; Behoud; Cultural Resource Management; ITIL; Management; Preservation metadata; Preserveringskopie. Betrouwbaarheid Synoniem : Controleerbaarheid; Juistheid; Tijdigheid; Volledigheid. Gebruikskwaliteit; Juridische kwaliteit; Vakinhoudelijke kwaliteit. Trustworthiness. Authenticiteit; Betrouwbaar; Beveiliging; Compliance; Consistentie; Functiescheiding; Opschonen. Beveiliging Autorisatie; Backup; Bewegingsdetector; Camerabewaking; CHAPTA; Checksum; Clean desk; Cryptografie; Disclosure; Firewall; Informatiebeveiliging; Infraroodpatroon; ISO/IEC 27002; Portblocker; Secure Sockets Layer; Security classification system; Steganografie; Veiligheidsverfilming. Beveiligen. Beheershandeling; Gebruik. Authenticiteit; Beschikbaarheid; Betrouwbaarheid; Datenschutz; Exclusiviteit; Gegevensbescherming; Gegevensherstel; Informatie-apartheid; Integriteit van informatie; Noodvernietiging; RFID; Veiligheidscommunisme; Verstoring; VPN. Chief Information Officer CIO. Actor. Archivaris. Copyleft Antoniem : Copyright. Intellectueel eigendom. Auteursrecht; GPL; Open standaard. CRKM Clever Recordkeeping Metadata. Pagina 16 van 20

17 CRKM Dienstverlening Aanbodgerichte dienstverlening; Dienstverlening op afstand; edienst; E- dienstverlening; Virtuele dienstverlening; Vraaggerichte dienstverlening. Elektronisch patiëntendossier Bedrijvenloket; Beschikbaarheid; Beschikbaarstellen; Concernverrekeningen; Dienstverleningsketen; Front-office; Ketenomkering; Ketenomslag; No wrong door; Service Level Agreement; Studiezaal. EMD; E-medicatiedossier; HIS; Waarneem Dossier Huisartsen; WDH. EPD. Patiëntendossier. AORTA; GBZ; Unieke zorgverleneridentificatie register. E-overheid Synoniem : E-gemeente; E-provincie. Elektronische overheid. Andere overheid. E-government. ICT Informatie- en communicatietechnologie. Automatisering; Business ICT Alignment; EDV; Information technology. Informatie architectuur Applicatie architectuur; Common Information Retrieval Broker Architecture; Event driven architecture; Gegevensarchitectuur; Informatiebeheer; OpenGIS; Service oriented architecture. Bedrijfsarchitectuur. Architecture Maturity Model; Data-atlas; Enterprise architecture; Enterprise Information Integration; ICT-architectuur; Informatie-infrastructuur; Zaakinformatiesysteem. Informatiehuishouding Archief; Documenthuishouding; ICT-huishouding. Bedrijfsarchitectuur; Informatiebeheer. Archiefsysteem; Informatievoorziening; Information ecology; Procesgebonden informatie. Keteninformatisering Analyseniveau; Ketenanalyse; Keten-arenamodel; Keteninterventie; Ketenvisie; Sturingskader; Toetsingskader. Informatisering; Leerstuk. Automatisering; Federatief stelstel; Informatiestrategie voor een keten; Ketenpartnermanagement; Ketensamenwerking; Ketenselectielijst. Metadata Pagina 17 van 20

18 Metadata Administratieve metadata; Administrative metadata; Archivistische beschrijving; Archivistische metadata; Authority file; Context informatie; Contextuele metadata; Data dictionary; Descriptive Information; Descriptive metadata; Documentatie; Documentation; Element; EXIF; Fixity Information; GILS; Information package; Inleiding; ISO 15836:2003; Metadata description; Metadata for managing records; Metadata registry; Metadatabibliotheek; Metadataset; MIReG; Namespace; Packaging Information; Preservation metadata; Record metadata; Record Profile; Recordkeeping metadata; Records management metadata; Sleutelgegevens; Structural metadata; Webmetadata; Zaakgegeven. Meta informatie; Metagegevens. Documentatie; Metadatamodel; Registreren; Schema. Beschrijvingsstandaard; COinS; Content Information; Data Management Data; Documentair structuurplan; Documenting documentation; Fingerprint; Gegevensbankschema; Gestructureerde informatie; Metadataformaat; Naamgevingssysteem; OAI-protocol; OpenURL; Procesregistratie; Registratiekenmerk; STEP; Subject gateway; Topic maps. Omgevingsvergunning Aanlegvergunning; Binnenplanse ontheffing; Bouwvergunning; BRIKS; Gebruiksvergunning; Intritvergunning; Kapvergunning; Mijnbouwmilieuvergunning; Milieuvergunning; Onttrekkingsvergunning; Reclamevergunning; Sloopvergunning; Splitsingsvergunning; Tijdelijke ontheffing bestemmingsplan; Uitritvergunning. VROM-vergunning. Vergunning; WABO. Ontologie Synoniem : Bedrijfsregel; Classificatie; Regel; Structuurplan informatiebeheer. Knowledge Organisation Systems; Semantisch web. Ontology. Epistemologie; GRDDL; Interoperabiliteit; Logica; Metadataschema; Model; Nomenclatuur; OLAP; RDF-triple; Semantiek; Semantische interoperabiliteit; SKOS; SPARQL; Topic maps. Ontwikkelingen Innovatie. Ontwikkelingsstadium Concept; Expeditie; Klad; Minuut; Revisie; Schets; Versie. Archivistisch kenmerk. Status. Open source Open source software; OSS. Software. CBPP; CPL; GPL; Licentie; Nonproprieretary. Openbaarheid Actieve openbaarheid; Disclosure; Full disclosure; Inzagerecht; Openbaarheid van bestuur; Openbare overheidsinformatie; Passieve openbaarheid; Responsible disclosure. Beschikbaarheid; Culturele kwaliteit; Juridische kwaliteit; Vakinhoudelijke kwaliteit. Pagina 18 van 20

19 Openbaarheid Access; Beperking openbaarheid; Democratie; Derubriceren; Embargo; Informatieplicht; Informatievrijheid; Redaction; Rights management metadata; Rubriceren; Transparantie; Uitzonderingscriteria; Uitzonderingsgrond; WOB. Personeelsdossier P-dossier. Persoonsdossier. Projectmanagement Incrimentele aanpak; PRINCE; PRINCE2. Management. Projectgewijze registratie; Projectstart architectuur. Steekproefsgewijze selectie Aselecte steekproef. Selectie. Representativiteit; Steekproef. Verantwoordelijkheid Synoniem : Budget verantwoordelijkheid; Verantwoordelijkheid voor het beheer. Gebruik. Accountability. Aansprakelijkheid; Bestuurdersaansprakelijkheid; Common carrier regel; Decharge; Gedraging; Primaat; Tekenbevoegdheid; Verantwoording; Vrijwaring; Zorg. Vervanging Conversie; Converteren; Gegevensomzetting; Gegevensoverzetting; Migratie; Migreren; Substitutie; Substitutieverfilming; Transfer; Verdoeken; Verklaring van vervanging. Vervangen. Beheershandeling; Preservering. COLD; COM; Digitalisering; Drie lagen model; Imaging; Refreshing; Reproduceren; Scanning; XCL. Pagina 19 van 20

20 De gegevens komen uit een met behulp van MS-Access ontwikkelde Reference Manager. Mijn waardering van de publicaties: :-)) = zeer interessant :-) = interessant :-( = matig, maar juist daarom geschikt om op te nemen. De overzichten staan ook op mijn eigen site (http://labyrinth.rienkjonker.nl/literatuur) Inlichtingen over deze lijst bij: Rienk Jonker Website Del.icio.us Copyright Creative Commons Licence 3.0 Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Generiek Pagina 20 van 20

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2008 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2006 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 18 juli 2002 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: juni 2002 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 11 november 2001 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: oktober 2001 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen'

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 3 mei 2001 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2001 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 5 juni 2000 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: mei 2000 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: mei 2007 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Termen en begrippen Cursus structuurplan

Termen en begrippen Cursus structuurplan Cursus SOD 2003/2004/2005 Pagina 1 van 39 - A - Activiteit Werkzaamheid (procedurestap) die een persoon of organisatie(onderdeel) verricht om een handeling tot stand te brengen. Bevat : Bedrijfsmatige

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport 18 december 2014 ISBN: 978-90-8768-048-0 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000

Nadere informatie

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen 2005 R.S. Jonker (documentair) Structuurplan (informatiebeheer) Metadata & modellen Deze tekst Dit document bevat een aantal achtergronden en korte bespiegelingen over structuurplannen en het vak van de

Nadere informatie

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1

E D 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 1 E D 3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot toetsingskader voor de beheersomgeving van blijvend te bewaren digitale informatie Versie 1 Landelijk Overleg Provinciale Archief Inspecteurs mei 2008 foto omslag: Koninklijke

Nadere informatie

Framework van standaarden

Framework van standaarden Framework van standaarden Geonovum datum 10 december 2007 versie 2.0 Definitief Versiebeschrijving Versienummer Jaar Versienummer Versiebeschrijving 2006-02 1.0 Eerste versie voor discussie gemaakt door

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid

Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid normenkader voor duurzaam toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie Deel II: Basics van de Baseline (toelichting) Programma Informatie op Orde, Actielijn

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden. Versie 1.0 Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Versie 1.0 Auteur KING Versie 1.0 Datum maandag 2 februari 2015 2 Inhoud Managementsamenvatting 4 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding 6 1.2 Achtergrond ontwikkeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 Zaaknummer *331691* Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Het opstellen van een Documentair Structuurplan... 6 1.3. Model van het Documentair Structuurplan

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Deel 2a: Het Denkkader 0 Auteur: KING Datum: 5 december 2011 Versie: 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Doelgroep... 5 1.4

Nadere informatie

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012

dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 dit document is opgemaakt voor een dubbelzijdige afdruk Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid Vastgesteld door de ICCIO op 21 juni 2012 Finale Versie 06 juli 2012 Contact projectbureau I-strategie Postbus

Nadere informatie

Stapsgewijs naar duurzame toegang

Stapsgewijs naar duurzame toegang Stapsgewijs naar duurzame toegang Onderzoek naar een strategisch stappenmodel voor duurzame toegang tot digitale informatie in kleine en middelgrote erfgoedinstellingen. Enno Meijers Thesis Master of Business

Nadere informatie

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden

Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Onderzoek Functionaliteit e-depot Decentrale Overheden Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale

Nadere informatie

ED 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 2

ED 3. Eisen Duurzaam Digitaal Depot. Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie. Versie 2 ED 3 Eisen Duurzaam Digitaal Depot Toetsingskader voor langetermijnbeheer van blijvend te bewaren digitale informatie Versie 2 LOPAI, december 2012 Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding

Nadere informatie

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht Media, Informatie en Communicatie #@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten Afstudeeropdracht Kenny de Vilder Studentnummer: 500630202 Informatie & Media (deeltijd) D401

Nadere informatie

Verrijkte publicaties: hoe verder?

Verrijkte publicaties: hoe verder? Verrijkte publicaties: hoe verder? Colofon Verrijkte publicaties: hoe verder? SURFfoundation PO Box 2290 NL 3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30 233 29 60 info@surf.nl www.surf.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid

Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid Een methodologie voor de invoering van digitale diensten bij de overheid Copyright: lectrr, metrotime.be Afstudeerscriptie TU Delft Faculteit TBM Wouter Ram 1000497 Scriptie Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie