Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: mei 2009 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. woensdag 3 juni 2009 Postmodern De massamens heeft weinig tijd, leidt geen leven vanuit een geheel, wil geen voorbereiding en inspanning meer zonder een concreet en nuttig doel; hij wil niet wachten en laten rijpen; alles moet direct hier en nu bevrediging opleveren. [...] Men is al onverzadigd van dat wat men pas heeft gehoord, daarom wordt het nieuwe gezocht dat alleen al een kick geeft doordat het nieuw is. Uit: Auke van der Woud, Een nieuwe wereld; Het ontstaan van het moderne Nederland, Bert Bakker, Amsterdam, (blz 23 Vertaling van citaat van Karl Jaspers uit 1931) Pagina 1 van 20

2 0 Algemeen 8805 Het archiefbestel: reacties van veldspelers Han Berende (Artikel) Archievenblad, Jaargang 113, mei 2009, nummer 4 Archiefbestel Reacties van spelers uit het veld op de discussies. - LOPAI - NVBA - SOD - VTHA - WGA Archiefbeleid Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid; Informatie op orde <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Publicatie) Informatie op Orde / Stichting ICTU, Den Haag. [zonder datum] Informatiehuishouding Resultaat van het Programma informatie op orde, met op CD-ROM een managementstatement, informatie over 'basics' van de baseline en overzicht van de 7 normen. Kwaliteit; NEN 2082; NEN-ISO (nl); NEN-ISO :2006; Normen. :-) 8774 Kijk op ketens; Het ketenlandschap van Nederland Jan Grijpink en Marijn Plomp, Jorgen Horstink, Klara pigmans, Tjitske Viser (Publicatie) J.H.A.M. Grijpink, Den Haag, ISBN-13: Keteninformatisering Kijk op ketens is een mijlpaal op weg naar beter begrip van de problemen die opgelost moeten worden om de vruchten te kunnen plukken van grootschalige toepassing van informatie- en communicatietechnologie. Aan kleinschalige toepassing ontleende kennis is namelijk niet vanzelfsprekend geldig op grotere schaal. Dit verklaart waarschijnlijk de meeste teleurstellende ervaringen met grote ICT-projecten. Het leerstuk Keteninformatisering is speciaal ontwikkeld om met ketenanalyses hierbij te helpen. Ketenanalyses bieden een eigen kijk op ketens, richten het zoeklicht trefzeker op juist dat kleine stukje ketencommunicatie dat wèl succesvol te realiseren is. De daarbij gebruikte analyse-instrumenten drukken ons met de neus op de vele barrières en onmogelijkheden die inherent zijn aan de dynamiek van het maatschappelijke krachtenveld, In dat licht is dit boek van veel praktisch belang. De focus op grootschalige UCT-stelsels heeft geleid tot een benadering die nieuw licht werpt op dilemma s en problemen bij grootschalige toepassing van informatie- en communicatietechnologie. De kijk op ketens vanuit het leerstuk Keteninformatisering vormt daarmee een nuttige aanvulling op de gangbare kennis en uitgangspunten voorinformatisering. Dat vormt het wetenschappelijk belang van dit boek. Dit boek biedt een overzicht van de belangrijkste resultaten van vier jaar onderzoek naar het ketenlandschap van Nederland: a. twintig maatschappelijke ketens in kaart gebracht volgens eenzelfde, strak beredeneerde methode, met uitvergroting van noodzaak en haalbaarheid van keteninformatisering, de belangrijkste succes- en faalfactoren gezien vanuit het leerstuk Keteninformatisering; b, inhoudelijke inzichten uit de vergelijking van de twintig tot dusver verrichte keten- analyses; c een aantal verduidelijkingen, verfijningen en waar nodig verbeteringen van de werkwijze van de ketenanalyse en van de analyse-instrumenten zelf Pagina 2 van 20

3 0 Algemeen Keten; Ketenanalyse; Ketencommunicatie. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Platform keteninformatisering ~ Een nieuwe wereld; Het ontstaan van het moderne Nederland Auke van der Woud (Publicatie) Bert Bakker, Amsterdam, zevende druk Ontwikkelingen Rond 1850 ontwaakte Nederland uit een diepe slaap. In de decennia daarna kwamen de intensieve communicatie, mobiliteit en de massale productie en consumptie van energie op gang. We zijn inmiddels gewend dat verschijnsel als een overbekende geschiedenis ( industriële revolutie ) af te doen. De tijdgenoot die in 1850, 1860 leefde, zag echter een ongekende nieuwe wereld verschijnen waarin niets vanzelfsprekend was: dit perspectief is de leidraad van Een nieuwe wereld. De enorme dynamiek die de veranderingen in Nederland na 1850 kenmerkt, was onderdeel van een proces dat overal in de westerse wereld gaande was. De nieuwe wereld ontstond zowel via abstracte theorieën over welvaart en algemeen belang als door technische wetenschap en groeiende (geografische) kennis van Nederland. Met de grootschalige aanleg van ruimtelijk-geografische infrastructuren voor de mobiliteit en de communicatie (de water-, land- en spoorwegen, de telegraaf- en de telefoonlijnen) werden in enkele decennia na 1850 de fundamenten van onze moderne wereld gelegd. Infrastructuur; Massacommunicatie; Telecommunicatie; Telegraaf. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Boekbespreking op de site van de Volkskrant ~ Het probleem van gratis bier Christian Zierleyn (Artikel) Overheidsdocumentatie, Jaargang 63, nummer 4, april 2009 Open source Een veel aangehaalde uitspraak van Richard Stallman is dat het bij open source software gaat om free as in free speech not as in free beer Deze uitspraak is een waarschuwing aan de gebruikers van open source software. Mensen, let op, het gaat er in principe niet om dat de software gratis is! Tegelijkertijd is het een hart onder de riem van bedrijven die zich met dit softwaremodel willen bezig houden. Mensen, er valt ook nog geld mee te verdienen! Toch ligt hier ook de kern van het probleem waar open source-bedrijven mee worstelen. De waarschuwing van Rïchard Stallman is immers niet uit de lucht komen vallen. FUD; GNU General Public Licens. Pagina 3 van 20

4 1 Ontstaan 8807 E-overheid voor bedrijven: een opgebroken weg; Digitale diensten zijn vooral op burgers gericht Rik Sanders (Bericht) Computable 8-mei E-overheid Het bedrijfsleven heeft nog weinig aan de e-overheid. Die is meer op de burgers gericht. Volgens VNO-NCW kan de digitale weg pas succesvol worden aangelegd wanneer de overheid minder regels stelt en een standaard werkwijze hanteert. Het ministerie van Economische Zaken stelt dat ondernemers zich ook actiever kunnen opstellen. Dienstverleningsconcept Minimumvariant dienstenloket te beperkt; Bij Economische Zaken ontbreekt visie op het te bereiken einddoel met dienstenloket Ruud Boot en Pim van den Berg (Bericht) Automatisering Gids 1-mei Dienstverlening Vanaf eind 2009 zijn alle Europese lidstaten verplicht aan de dienstenrichtlijn te voldoen. Voor die tijd moet elke gemeente aangesloten zijn op het dienstenloket. Door het ontwikkelen van een minimumvariant blijven er echter heel wat barrières bestaan voor buitenlandse ondernemers. Door zelf initiatieven te ontplooien, kunnen gemeenten veel verbeteren. Dienstenloket; No wrong door; Point of single contact; Productencatalogus Nederlandse zorg niet klaar voor EPD Nick Kivits (Bericht) Computable 24-apr Elektronisch patiëntendossier De Nederlandse zorginstellingen zijn nog niet klaarvoor het elektronisch patiëntendossier. Van hen is 54 procent nog niet eens begonnen met invoeren van de vereiste NEN7510-norm. De instellingen zouden graag een paar jaar extra de tijd krijgen om zichvoor te bereiden. EPD; Standaard; Systeemontwikkeling Het Omgevingsloket: opmaat naar ketenarchivering Gert-Jan de Graaf en Esther Maes (Artikel) Overheidsdocumentatie, Jaargang 63, nummer 4, april 2009 Omgevingsvergunning Volop uitdagingen en kansen dus! De Wabo geeft een druk van buiten en daarmee een sense of urgency om een grote stap te zetten in de richting van digïtaal werken en digitaal DIV en. Archiefwaardig; Bewaarbelang; Bewaring; Recordness; WABO; Zorgdrager. Pagina 4 van 20

5 1.1 Definitie 8773 Final report of the CRKM Project <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Rapport) Monash University, versie augustus 2007 CRKM The CRKM Project employed agile, iterative, rapid prototyping techniques to trial the development of a proof-ofconcept Metadata Broker incorporating recordkeeping metadata translation and registry services. The prototyping process also enabled exploration of issues relating to what is required in implementation environments and infrastructures to support recordkeeping metadata re-use and interoperability. The results of the research reveal how the limitations of current recordkeeping standards and practices that are predominantly still operating within the paper paradigm inhibit realisation of the full potential of recordkeeping metadata as a business tool. Recordkeeping practices and recordkeeping metadata schemas are yet to be fully transformed to meet the requirements of the emerging technical environments. The Project demonstrates the immediate utility, but limited functionality, of essentially hard-wired metadata translation services to current recordkeeping problems. It also illustrates the potentially much greater utility of recordkeeping metadata registry and brokerage services in emerging service oriented architectures. The lack of maturity of this emerging environment poses significant challenges, but also an opportunity for the recordkeeping community and academic contributors to be proactive in defining recordkeeping services, and the role of recordkeeping itself in this emerging environment in the short to medium term. Clever Recordkeeping Metadata; Duurzame toegankelijkheid; Metadata; Metadataschema; NEN-ISO :2006. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Clever Recordkeeping Metadata Project Outcomes ~ Rapport op internet ~ Naar een solide informatiearchitectuur (II); Van documentair informatiemanagement (DIM naar informatiemanagement (IM) Adriaan Handelink en Anja van de Lans (Artikel) Overheidsdocumentatie, Jaargang 63, nummer 4, april 2009 Informatie architectuur Dit tweede artikel gaat specifiek in op de rol en de transitie van de DIV/DIM-organïsatïe die nodig is om daadwerkelijk met het besproken services en dienstenmodel te kunnen werken. Ook wordt ingegaan op wat dat dan betekent voor het werk ïn archief, bibliotheek en informatiecentra. In het derde en laatste artikel zal aandacht besteden aan de relatie van het model met de verschillende rijksbrede initiatieven en kwaliteitsmodellen. DIM; DIV; Documentair informatiemodel; Documentaire informatievoorziening. :-) 8770 Ontology A: Concept of a Record <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Schema) Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Padova, in International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 2: Experiential, Interactive and Dynamic Records, Luciana Duranti and Randy Preston, eds. (Padova, Italy: Associazione Nazionale Archivistica Italiana, 2008). Versie december 2007 Pagina 5 van 20

6 1.1 Definitie Ontologie Een uitgewerkt schema (ontologie) van een archiefstuk. Archiefstuk; Kenmerk; Oorkondenleer; Record. :-) 8771 Ontology B: Concept of the Status of Transmission of a Record <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Schema) Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Padova, in International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 2: Experiential, Interactive and Dynamic Records, Luciana Duranti and Randy Preston, eds. (Padova, Italy: Associazione Nazionale Archivistica Italiana, 2008). Versie december 2007 Ontwikkelingsstadium Ontologie van de ontwikkelingsstadia van een (digitaal) archiefstuk. Concept; Expeditie; Klad; Kopie; Minuut; Ontologie; Origineel. :-) 8769 Ontology C: Trustworthiness of a Record <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Schema) Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Padova, in International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 2: Experiential, Interactive and Dynamic Records, Luciana Duranti and Randy Preston, eds. (Padova, Italy: Associazione Nazionale Archivistica Italiana, 2008). Versie december 2007 Ontologie De ontologie van de betrouwbaarheid van een archiefstuk De [betrouwbaarheid (trustworthiness)] van een archiefstuk wordt ondersteund door bepaalde gradaties rond de [betrouwbaarheid (reliability)], de [authenticiteit] en de [nauwkeurigheid]. De [betrouwbaarheid (reliability)] wordt vastgesteld door het controleren van de [volledigheid] en de [ontstaansprocedure]. De [authenticiteit] bestaat uit twee componenten, te weten de [integriteit] en de [identiteit]. De [nauwkeurigheid] wordt bepaald door de mate van [precisie], [juistheid], [echtheid] en [relevantie]. Archiefstuk; Authenticiteit; Betrouwbaarheid; Echtheid; Identiteit; Integriteit; Juistheid; Nauwkeurigheid; Oorkondenleer; Precisie; Relevantie; Volledigheid. Pagina 6 van 20

7 2 Waarderen 8803 Methadon in het archief; Het bewaren van een steekproef van cliëntendossiers Richard van den Belt (Artikel) Archievenblad, Jaargang 113, mei 2009, nummer 4 Steekproefsgewijze selectie De afgelopen jaren is een aantal steekproefbestanden van cliëntendossiers, gevormd door Amsterdamse gemeentelijke organisaties, overgebracht naar het Stadsarchief Amsterdam. Dit betreft bestanden van de GG&GD Amsterdam, het Gemeentelijk Pedologisch Instituut en de Sociale Dienst Amsterdam. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de overbrenging van opnieuw een steekproef uit een bestand cliëntendossiers gevormd door de GG&GD, namelijk de dossiers die zijn ontstaan bij de methadonverstrekking over de periode 1979 t/m Selectie; Steekproef. 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 8776 Het paard van Troje voor de Belastingdienst?; Fiscus accepteert digitale facturen Colin van Oosterhout (Ingezonden brief) Computable 1-mei Betrouwbaarheid Vanaf 12 februari 2009 zijn de regels voor het elektronisch factureren vereenvoudigd door het ministerie van Financien. Een goede zaak, want met het digitaliseren van de facturatie kunnen enorme kostenbesparingen worden gerealiseerd. Als gevolg van dit besluit accepteert de fiscus bij belastingaangiften voortaan nota s dle via internet zijn verstuurd, "Door elektronische documenten niet langer te voorzien van een geavanceerde elektronische handtekening kunnen de authenticiteit en de integriteit van digitale facturen niet langer gewaarborgd worden." Authenticiteit; E-factuur; Elektronische handtekening; Integriteit. Pagina 7 van 20

8 3 Gebruik, afstemming en toezicht 8795 Drie beheermodellen: theorie of praktijk?; Over drie beheerdomeinen uniforme processen beschrijven, is een illusie Rene Sieders (Artikel) Automatisering Gids 17-apr Beheer Drie beheermodellen naast elkaar zouden in de praktijk niet werken. Het zou tot tachtig processen leiden, wat effectieve inrichting en samenwerking onmogelijk maakt In de discussie over de zin, onzin en praktische toepassing van drie aparte beheerframeworks, ITIL voor infrastructuurmanagement, ASL voor applicatiemanagement en BiSL voor businessinformatiemanagement, zijn al heel wat argumenten de revue gepasseerd. ASL; BiSL; ITIL. 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 8791 De broodjeszaak: mag het of mag het niet? Ingmar Koch (Artikel) Archievenblad, Jaargang 112. nr 4, mei 2009 Vervanging Op 15 januari van dit jaar stonden de Provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam bij de bestuursrechter in Haarlem tegenover elkaar om een broodjeszaak. Daarbij ging het niet om de wijziging van een bestemmingsplan of een geweigerde milieuvergunning, maar om de vraag of de gemeente Amsterdam de archiefkaarten uit de Bevolkingsadministratie mocht vervangen of niet. Archiefinspectie; Beheer; E-depot CIO Belastingdienst krijgt meer macht Rian van Heur (Bericht) Computable 22-mei Chief Information Officer Chief information officer Wim Sijstermans van de Belastingdienst krijgt meer macht. Dat Is een van de maatregelen dle staatssecretaris De Jager neemt na onderzoek naar de informatlevoorzlenlngketen van de fiscus, uitgevoerd door adviesbureau McKlnsey. De afdeling B/CICT, de lct-afdeling van de fiscus, behoort ook tot deze keten. CIO; Verantwoordelijkheid Copyleft als strategische en bedrijfsmatige keuze; Beladen licenties kunnen aantrekkelijk zijn Walter van Holst (Ingezonden brief) Computable 24-apr Copyleft Recent veroorzaakte open source-goeroe Eric S. Raymond enige opschudding door te verklaren dat radicale copyleft-licenties zoals de GPL het bedrijfsleven afschrikken. Mijn ervaring is anders: copyleft is soms een zeer Pagina 8 van 20

9 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden strategische en bedrijfsmatige keuze. GPL; Licentie; Open source; Verervend effect; Virale licentie Een delicaat evenwicht; Toegang tot documenten en recht op bescherming van de persoonsgegevens Ineke Deserno (Artikel) Archievenblad, Jaargang 113, mei 2009, nummer 4 Openbaarheid Toegang van het publiek tot documenten en archieven is een fundamenteel recht, dat is vastgelegd in diverse verordeningen en richtlijnen op Europees en nationaal niveau. Bescherming van persoonsgegevens is dat ook. Het is van belang dat er een evenwicht is tussen deze twee rechten. Daar er geen hiërarchische rangschikking is van deze rechten, lijdt dit in bepaalde gevallen tot spanningen. Dit artikel bespreekt de spanningspunten aan de hand van een actuele discussie op Europees niveau. Beperking openbaarheid; Privacy Dossiers rijksambtenaren volledig gedigitaliseerd <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Artikel) Document Manager 1-mei Personeelsdossier In de normale werksfeer heeft niemand zonder reden behoefte om zijn personeelsdossier in te zien, zelfs de baas niet. Bij de overheidsorganisatie P-Direkt hebben ze ervaren dat die behoefte plotsklaps toeneemt bij de digitalisering van personeeldossiers. Daar waar voorheen de fysieke verplaatsing van goed gevulde dossierkasten rustig aan verhuizers wordt overgelaten, buigen juristen zich nu over de wet-en regelgeving omtrent het aanmaken, inzien en opschonen van dezelfde documenten vastgelegd in bits en bytes P-dossier; Privacy ICT Belastingdienst nam te veel risico s ; CIO krijgt meer macht Rian van Heur (Interview) Computable 22-mei ICT Staatssecretaris Jan Kees de Jager neemt de productieketen van de Belastingdienst, waar ook de ict- afdeling tot behoort, op de schop. De cio en de afdeling IT Beleid, krijgen meer macht. CIO; Informatiebeleid Kabinet mist kern problematiek grote ICT- projecten Matthijs Maat en Gert Florijn (Artikel) Automatisering Gids 17-apr Projectmanagement Het kabinet heeft maatregelen getroffen om het mislukken van ICT-projecten tegen te gaan. Het probleem is echter dat de desbetreffende minister twee cruciale gebieden links heeft laten liggen: het vraagstuk van de projectomvang en de kwaliteit van de techniek. Het is een gemiste kans, dat de minister niet ingaat op de mogelijkheden om de Pagina 9 van 20

10 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden omvang van ICT-projecten te beperken. Verstoring Open source niet alleen probleem voor EZ; Gevolgen open-sourcesoftware voor aanbestedingsprocedure onvoldoende duidelijk Ruud Leether (Artikel) Automatisering Gids 24-apr Aanbesteding Het standpunt dat hoge overstapkosten VOOf de overheid geen reden mogen zijn om af te zien van open standaarden en open source, roept vragen op. Over de inzet van open-sourcesoftwaremoet snel meer duidelijkheid komen. De overheden kunnen bij hun bedrijfsvoering dan verantwoordere keuzes maken Open source Softwaregarantie op komst Chris Nap (Bericht) Automatisering Gids 15-mei Verantwoordelijkheid De Europese Commissie wil consumenten bij de aanschaf van gedownloade software en digitale diensten vergelijkbare bescherming bieden als bij het kopen van fysieke producten, door softwareontwikkelaars en aanbieders van digitale diensten aansprakelijk te maken voor niet-juiste werking van hun producten. Eurocommissarissen Meglena Kuneva (Consumentenzaken) en Viviane Reding (Informatiemaatschappij en media) willen de bestaande beginselen voor de bescherming van consumenten uitbreiden naar gedownloade software voor virusbescherrning, spelletjes en andere content waarvoor een licentieovereenkomst geldt. Dat betekent - in de bewoordingen van het voorstel - minstens twee jaar garantie op de goede werking van softwareproducten tegen eerlijke commerciële condities. Garantie; Softwaregarantie; Verklaring. 3.5 Documentatie 8778 Overheid mist juiste management- informatie ; Projecten zijn te ambitieus Ferdinand Griesdoorn (Interview) Computable 24-apr Projectmanagement Dat ict-projecten bij de overheid te ambitieus zijn, komt doordat overheidsorganisaties met over de juiste managementinformatie beschikken. Met de juiste gegevens kunnen ze inschatten welke capaciteit en bekwaamheid er is en wat ze van uitvoeringsorganisaties kunnen verwachten. Managementinformatie; Programmamanagement; Verstoring. Pagina 10 van 20

11 3.5 Documentatie :-) 8785 Towards a Framework for Standardising Recordkeeping Metadata: The Australian Recordkeeping Metadata Schema Sue McKemmish en Glenda Acland, Barbara Reed (Artikel) Geraadpleegd 12-mei-2009 / Monash University, Victoria. Australie, Metadata In July 1999 the Australian Recordkeeping Metadata Schema (RKMS) was approved by its academic and industry steering group. The RKMS has inherited elements from and built on many other metadata standards associated with information management. It has also contributed to the development of subsequent sector specific recordkeeping metadata sets. The importance of the RKMS as a framework for mapping or reading other sets and also as a standardised set of metadata available for adoption in diverse implementation environments is now emerging. This paper explores the context of the Australian SPIRT1 Recordkeeping Metadata Project, and the conceptual models developed by the SPIRT Research Team as a framework for standardising and defining Recordkeeping Metadata. It then introduces the elements of the SPIRT Recordkeeping Metadata Schema and explores its functionality, before discussing implementation issues and future directions. Metadataschema; NEN-ISO :2006; NPR-ISO/TS :2007; Recordkeeping metadataschema; Rkms. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Artikel op internet ~ 3.7 Beveiliging 8775 Internet blijkt cultureel erfgoed te beschermen <Geen auteur geregistreerd of bekend> (Bericht) Automatisering Gids 8-mei Beveiliging Voor mensen op zoek naar een bron van inkomsten is het tegenwoordig aantrekkelijker om kopieën van oude kunstwerken te maken en te verkopen via bijvoorbeeld ebay. Dat is een zekerdere bestaansbron dan het afstruinen van mogelijke archeologische vindplaatsen naar wellicht nog intacte kunstvoorwerpen. Belangrijk voordeel is dat het produceren en verkopen van kopieën niet illegaal is. Beschikbaarheid Schneier: Cloud computing niet onveiliger ; Cloud is een marketing term Jolein de Rooij (Interview) Computable 1-mei Beveiliging De beveiligingsproblemen rond cloud computing zijn niet nieuw. Het inherente probleem is: verschillende non trusted mensen op dezelfde hardware Computable sprak met beveiigingsguru Bruce Schneier. Cloud computing. Pagina 11 van 20

12 999 Websites / webpagina's :-) 8785 Towards a Framework for Standardising Recordkeeping Metadata: The Australian Recordkeeping Metadata Schema Sue McKemmish en Glenda Acland, Barbara Reed (Artikel) Geraadpleegd 12-mei-2009 / Monash University, Victoria. Australie, Metadata In July 1999 the Australian Recordkeeping Metadata Schema (RKMS) was approved by its academic and industry steering group. The RKMS has inherited elements from and built on many other metadata standards associated with information management. It has also contributed to the development of subsequent sector specific recordkeeping metadata sets. The importance of the RKMS as a framework for mapping or reading other sets and also as a standardised set of metadata available for adoption in diverse implementation environments is now emerging. This paper explores the context of the Australian SPIRT1 Recordkeeping Metadata Project, and the conceptual models developed by the SPIRT Research Team as a framework for standardising and defining Recordkeeping Metadata. It then introduces the elements of the SPIRT Recordkeeping Metadata Schema and explores its functionality, before discussing implementation issues and future directions. Metadataschema; NEN-ISO :2006; NPR-ISO/TS :2007; Recordkeeping metadataschema; Rkms. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Artikel op internet ~ Pagina 12 van 20

13 De rubrieken 0 Algemeen <geen> 1 Ontstaan Ontstaan en identificatie 1.1 Definitie Creation and identification Definitie van het begrippen als informatiebeheer, archief, archiefbescheiden etc, beschrijving van de toepassing en reikwijdte daarvan. Defining electronic records 1.2 Benoeming informatiesysteem Begrenzing van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens (archiefbescheiden) opgemaakt etc. worden. 1.3 Benoemen bestanddeel Identifying electronic records systems Begrenzing van de eenheid die als enkelvoudig bestanddeel te beschouwen is (archiefbestanddeel, archiefstuk, item, object, archiefblok, informatie-object). Bijvoorbeeld: Document of registratie. 2 Waarderen Identifying electronic records Het bepalen van de functie en de waarde van een gegeven of gegevens in een bepaalde context of samenhang en het bepalen van de uiteindelijke bestemming van de archiefbescheiden. Appraisal 2.1 Bepalen van de waarde Het vaststellen van de waarde van gegevens in een bepaalde context. Appraising 2.2 Bepalen van de bewaartermijnen Het vaststellen van de bewaartermijnen ten behoeve van overbrenging of vernietiging. Scheduling 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Het vaststellen van de juridische waarde van de gegevens, garanderen van de authenticiteit en de betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid). Assuring legality 3 Gebruik, afstemming en toezicht Opslag, ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie op basis van informatiebehoefte van de organisatie, burgers, politiek, bestuur, controllers, juristen en archiefbewaarplaats. Control and use Pagina 13 van 20

14 3.1 Bewaken kosten Bewaken van de kosten die beheershandelingenmet zich meebrengen. Kosten/baten en risico's. Controlling costs 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Bepaling van de organisatieonderdelen, overheidsorganen, die verantwoordelijk zijn voor de gegevens. Dit kan zijn als als eigenaar of houder. Ook bepaling herkomst. 3.3 Fysiek beheer Assigning responsability Fysieke opslag van de archiefbescheiden en aanwijzing van verantwoordelijken voor het fysiek beheer. 3.4 Integratie Storing Standaardisatie en uitwisseling. De opslag van gegevens in verschillende formaten mag geen barriere zijn voor de toegankelijkheid en uitwisseling. 3.5 Documentatie Integrating access Beschrijving van gegevens en systemen (metadata). Bepaling van standaarden voor documentatie. Ook ten behoeve van het bewaren van de context. Documenting 3.6 Beschikbaarstellen Het feitelijk gebruik en het vaststellen van regels en afspraken voor het gebruik. Ook beschikbaarheid. 3.7 Beveiliging Providing for use Het waarborgen van logische en fysieke beveiliging, ten behoeve van de continuiteit van de organisatie, de vertrouwelijkheid van informatie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Assuring security 4 Overdragen (of vernietigen) Selectie en vernietiging van de informatie volgens de selectielijst die is vastgesteld in de waarderingsfase. Tevens overbrenging naar de archiefbewaarplaats. 4.1 Duurzaamheid Disposition Het garanderen van de duurzame toegankelijkheid van de betrokken informatieobjecten. Was: "Het garanderen van de duurzaamheid van de betrokken gegevensdragers. " 4.2 Bewaren context Preserving media Bewaren van de originele functionaliteit en de documentatie daarover. Ook in geval van conversie. Preserving functionality Pagina 14 van 20

15 999 Websites / webpagina's Interessante websites ofpagina's op websites <geen> Pagina 15 van 20

16 Overzicht termen Aanbesteding Procurement. Offerte. Archiefbestel Bestel. Archiefwezen; Infrastructuur; Organisatie architectuur. Beheer Administratief beheer; Administratieve organisatie; Archiefbeheer; Bedrijfsvoering; Beheer van vermogenswaarden; Beheersproces; Business Continuity Management; Cultuurbeheer; Customer Relation Management; Dwangdepot; Financieel beheer; Fysiek beheer; Gebruiksbeheer; Informatiebeheer; Intellectueel beheer; Onderhoud; Personeelsbeheer; Versiebeheer. Gebruik; Middelen. Back-office; Beheersen; Beheersing; Behoud; Cultural Resource Management; ITIL; Management; Preservation metadata; Preserveringskopie. Betrouwbaarheid Synoniem : Controleerbaarheid; Juistheid; Tijdigheid; Volledigheid. Gebruikskwaliteit; Juridische kwaliteit; Vakinhoudelijke kwaliteit. Trustworthiness. Authenticiteit; Betrouwbaar; Beveiliging; Compliance; Consistentie; Functiescheiding; Opschonen. Beveiliging Autorisatie; Backup; Bewegingsdetector; Camerabewaking; CHAPTA; Checksum; Clean desk; Cryptografie; Disclosure; Firewall; Informatiebeveiliging; Infraroodpatroon; ISO/IEC 27002; Portblocker; Secure Sockets Layer; Security classification system; Steganografie; Veiligheidsverfilming. Beveiligen. Beheershandeling; Gebruik. Authenticiteit; Beschikbaarheid; Betrouwbaarheid; Datenschutz; Exclusiviteit; Gegevensbescherming; Gegevensherstel; Informatie-apartheid; Integriteit van informatie; Noodvernietiging; RFID; Veiligheidscommunisme; Verstoring; VPN. Chief Information Officer CIO. Actor. Archivaris. Copyleft Antoniem : Copyright. Intellectueel eigendom. Auteursrecht; GPL; Open standaard. CRKM Clever Recordkeeping Metadata. Pagina 16 van 20

17 CRKM Dienstverlening Aanbodgerichte dienstverlening; Dienstverlening op afstand; edienst; E- dienstverlening; Virtuele dienstverlening; Vraaggerichte dienstverlening. Elektronisch patiëntendossier Bedrijvenloket; Beschikbaarheid; Beschikbaarstellen; Concernverrekeningen; Dienstverleningsketen; Front-office; Ketenomkering; Ketenomslag; No wrong door; Service Level Agreement; Studiezaal. EMD; E-medicatiedossier; HIS; Waarneem Dossier Huisartsen; WDH. EPD. Patiëntendossier. AORTA; GBZ; Unieke zorgverleneridentificatie register. E-overheid Synoniem : E-gemeente; E-provincie. Elektronische overheid. Andere overheid. E-government. ICT Informatie- en communicatietechnologie. Automatisering; Business ICT Alignment; EDV; Information technology. Informatie architectuur Applicatie architectuur; Common Information Retrieval Broker Architecture; Event driven architecture; Gegevensarchitectuur; Informatiebeheer; OpenGIS; Service oriented architecture. Bedrijfsarchitectuur. Architecture Maturity Model; Data-atlas; Enterprise architecture; Enterprise Information Integration; ICT-architectuur; Informatie-infrastructuur; Zaakinformatiesysteem. Informatiehuishouding Archief; Documenthuishouding; ICT-huishouding. Bedrijfsarchitectuur; Informatiebeheer. Archiefsysteem; Informatievoorziening; Information ecology; Procesgebonden informatie. Keteninformatisering Analyseniveau; Ketenanalyse; Keten-arenamodel; Keteninterventie; Ketenvisie; Sturingskader; Toetsingskader. Informatisering; Leerstuk. Automatisering; Federatief stelstel; Informatiestrategie voor een keten; Ketenpartnermanagement; Ketensamenwerking; Ketenselectielijst. Metadata Pagina 17 van 20

18 Metadata Administratieve metadata; Administrative metadata; Archivistische beschrijving; Archivistische metadata; Authority file; Context informatie; Contextuele metadata; Data dictionary; Descriptive Information; Descriptive metadata; Documentatie; Documentation; Element; EXIF; Fixity Information; GILS; Information package; Inleiding; ISO 15836:2003; Metadata description; Metadata for managing records; Metadata registry; Metadatabibliotheek; Metadataset; MIReG; Namespace; Packaging Information; Preservation metadata; Record metadata; Record Profile; Recordkeeping metadata; Records management metadata; Sleutelgegevens; Structural metadata; Webmetadata; Zaakgegeven. Meta informatie; Metagegevens. Documentatie; Metadatamodel; Registreren; Schema. Beschrijvingsstandaard; COinS; Content Information; Data Management Data; Documentair structuurplan; Documenting documentation; Fingerprint; Gegevensbankschema; Gestructureerde informatie; Metadataformaat; Naamgevingssysteem; OAI-protocol; OpenURL; Procesregistratie; Registratiekenmerk; STEP; Subject gateway; Topic maps. Omgevingsvergunning Aanlegvergunning; Binnenplanse ontheffing; Bouwvergunning; BRIKS; Gebruiksvergunning; Intritvergunning; Kapvergunning; Mijnbouwmilieuvergunning; Milieuvergunning; Onttrekkingsvergunning; Reclamevergunning; Sloopvergunning; Splitsingsvergunning; Tijdelijke ontheffing bestemmingsplan; Uitritvergunning. VROM-vergunning. Vergunning; WABO. Ontologie Synoniem : Bedrijfsregel; Classificatie; Regel; Structuurplan informatiebeheer. Knowledge Organisation Systems; Semantisch web. Ontology. Epistemologie; GRDDL; Interoperabiliteit; Logica; Metadataschema; Model; Nomenclatuur; OLAP; RDF-triple; Semantiek; Semantische interoperabiliteit; SKOS; SPARQL; Topic maps. Ontwikkelingen Innovatie. Ontwikkelingsstadium Concept; Expeditie; Klad; Minuut; Revisie; Schets; Versie. Archivistisch kenmerk. Status. Open source Open source software; OSS. Software. CBPP; CPL; GPL; Licentie; Nonproprieretary. Openbaarheid Actieve openbaarheid; Disclosure; Full disclosure; Inzagerecht; Openbaarheid van bestuur; Openbare overheidsinformatie; Passieve openbaarheid; Responsible disclosure. Beschikbaarheid; Culturele kwaliteit; Juridische kwaliteit; Vakinhoudelijke kwaliteit. Pagina 18 van 20

19 Openbaarheid Access; Beperking openbaarheid; Democratie; Derubriceren; Embargo; Informatieplicht; Informatievrijheid; Redaction; Rights management metadata; Rubriceren; Transparantie; Uitzonderingscriteria; Uitzonderingsgrond; WOB. Personeelsdossier P-dossier. Persoonsdossier. Projectmanagement Incrimentele aanpak; PRINCE; PRINCE2. Management. Projectgewijze registratie; Projectstart architectuur. Steekproefsgewijze selectie Aselecte steekproef. Selectie. Representativiteit; Steekproef. Verantwoordelijkheid Synoniem : Budget verantwoordelijkheid; Verantwoordelijkheid voor het beheer. Gebruik. Accountability. Aansprakelijkheid; Bestuurdersaansprakelijkheid; Common carrier regel; Decharge; Gedraging; Primaat; Tekenbevoegdheid; Verantwoording; Vrijwaring; Zorg. Vervanging Conversie; Converteren; Gegevensomzetting; Gegevensoverzetting; Migratie; Migreren; Substitutie; Substitutieverfilming; Transfer; Verdoeken; Verklaring van vervanging. Vervangen. Beheershandeling; Preservering. COLD; COM; Digitalisering; Drie lagen model; Imaging; Refreshing; Reproduceren; Scanning; XCL. Pagina 19 van 20

20 De gegevens komen uit een met behulp van MS-Access ontwikkelde Reference Manager. Mijn waardering van de publicaties: :-)) = zeer interessant :-) = interessant :-( = matig, maar juist daarom geschikt om op te nemen. De overzichten staan ook op mijn eigen site (http://labyrinth.rienkjonker.nl/literatuur) Inlichtingen over deze lijst bij: Rienk Jonker Website Del.icio.us Copyright Creative Commons Licence 3.0 Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Generiek Pagina 20 van 20

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Metagegevens Metagegevens & & Architectuur Architectuur Hier komt ook tekst 22-1-2015 22-1-2014 Ben de Jong Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire

Nadere informatie

Metadata mogelijkheden, ambities en praktijk

Metadata mogelijkheden, ambities en praktijk Metadata mogelijkheden, ambities en praktijk Symposium Een DIM-visie voor de toekomst Vincent Teerling i.s.m. Het Papieren Tijger Netwerk Metadata voor meerdere doeleinden Metadata worden gebruikt om:

Nadere informatie

Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie: Toelichting

Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie: Toelichting Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie: Toelichting versie 2.5, 15 juli 2009 Dit document behoort bij Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie: Beschrijving van entiteiten en elementen versie 2.5,

Nadere informatie

ISO 23081, een nieuwe standaard voor recordkeeping metadata. Hans Hofman Utrecht, 1 maart 2007 Platform Overheid Meta-informatie

ISO 23081, een nieuwe standaard voor recordkeeping metadata. Hans Hofman Utrecht, 1 maart 2007 Platform Overheid Meta-informatie ISO 23081, een nieuwe standaard voor recordkeeping metadata Hans Hofman Utrecht, 1 maart 2007 Platform Overheid Meta-informatie Informatie / documenten Zoeken Vinden Dublin Core Ontologieën Begrijpen Gebruiken

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten DUURZAME BEWARING IS Organisatiestructuur Resources Opslagsystemen Standaarden Archiverings- en raadplegingsformaten Karakteriseren en valideren Checksums Migreren en normaliseren Preservation metadata

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 Programma e-cf Korte introductie e-cf Nut en noodzaak Stand van zaken in Europa In Nederland e-cf in de praktijk Ronde tafel discussie Het

Nadere informatie

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige.

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige. Stadsarchief Amsterdam Het E-depot Standaardiseren voor een betere dienstverlening 24-06-2014 Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Anje van der Lek Wat gaan we doen? Vanuit mijn perspectief: (overheid, archiefwet) Het e-depot Tenant architectuur Vanuit jullie perspectief: (particuliere

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

Inleiding. Record. Specificatie ToPX 2.1

Inleiding. Record. Specificatie ToPX 2.1 Prins Willem-Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag T +31-70-331 5400 www.nationaalarchief.nl Contact W. van der Reijden Recordkeeping adviseur T +31 6 55 26 79 52 wout.van.der.reijden@nationaal archief.nl Specificatie

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

Privacy & Data event 18 mei Privacy by Design. Jan Rochat, Chief Technology Officer

Privacy & Data event 18 mei Privacy by Design. Jan Rochat, Chief Technology Officer Privacy & Data event 18 mei 2017 Privacy by Design Jan Rochat, Chief Technology Officer Wie ben ik? Ik heb wél iets te verbergen Toegepaste cryptografie & Security Rochat's view on Security: https://janrochat.wordpress.com

Nadere informatie

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot Afgedrukt : 722011 Pagina 1 van 12 R.S. Jonker Aangeboden digitaal archiefstuk A Digitaal archiefstuk (DA), zoals de archiefvormer het aanbiedt aan het depot. Hiertoe wordt het door de zorgdrager verwijderd

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Archiveren ruimtelijke plannen

Archiveren ruimtelijke plannen Plicht of noodzaak? 6 juni 2013 Monique van Scherpenzeel Tijdens deze sessie Kader: Wet- en regelgeving Andere kaders Vereisten Aan de slag: Wat ga ik morgen doen 1 Welke Gemeenten Provincies Rijk Beheersverordening

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: De artikelen zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het

Nadere informatie

Digitaal Depot Nationaal Archief

Digitaal Depot Nationaal Archief Wat is een e-depot? Jacqueline Slats Nationaal Archief of the Netherlands Studiedag Digitale Depots, 15 oktober 2008 Felixarchief Antwerpen 1 De Digitale Overheid De samenleving werkt meer en meer met

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. komt ook tekst 22-1-2014. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. komt ook tekst 22-1-2014. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Digitaal erfgoed Metagegevens & Hier 22-1-2015 Architectuur komt ook tekst 22-1-2014 Bert van Kooten Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire informatie

Nadere informatie

De weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

De weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie De weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie Voorstelling Dries Vandaele Quincy Oeyen Wat is informatiemanagement? Over welke informatie gaat het? TAAK Bestaansreden organisatie PROCES Bedrijfsprocesse

Nadere informatie

Berry Kok. Navara Risk Advisory

Berry Kok. Navara Risk Advisory Berry Kok Navara Risk Advisory Topics Informatiebeveiliging in het nieuws Annual Benchmark on Patient Privacy & Data Security Informatiebeveiliging in de zorg Extra uitdaging: mobiel Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen

Last but not least. Hoofdstuk 35. Bijlagen Last but not least Hoofdstuk 35 Bijlagen V1.2 / 01 februari 2016 Geen copyright! MCTL is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Gebaseerd op een werk van

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

DIGITAL FOREVER. Digital Assets at risk

DIGITAL FOREVER. Digital Assets at risk DIGITAL FOREVER Digital Assets at risk 1 DR G.J. VAN BUSSEL Archivaris, Bedrijfskundige, Bestuurlijk Informatiekundige Lector Digital Archiving & Compliance (HvA) Strategisch Beleidsadviseur College van

Nadere informatie

Het veilig delen van Informatie door de overheid met burgers en bedrijven

Het veilig delen van Informatie door de overheid met burgers en bedrijven Het veilig delen van Informatie door de overheid met burgers en bedrijven Informatiemarkt Logging & Monitoring 18 oktober 2017 Loek Hassing, Oracle Client Engagement Lead Joseph Kakisina, KPN New Business

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

openelectronic Health Record

openelectronic Health Record openehr openelectronic Health Record Kwaliteitsverbetering door standaardisatie Martin van der Meer woensdag 17 november 2010 1 Agenda Huidige stand van zaken? Wat moet er gebeuren? openehr architectuur

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Themasessie SOD Dagvoorzitter Marjan Dik Presentatie: Margriet van Gorsel 26 April 2012 Programma 13.30 13.45 Introductie met stellingen () 13.45 14.00 Pas op de

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reactie Zeeuws Archief op algemene vragen Marktverkenning

Reactie Zeeuws Archief op algemene vragen Marktverkenning Reactie Zeeuws Archief op algemene vragen Marktverkenning Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) Het Zeeuws Archief Wat is de naam van uw e-depot oplossing? E-depot Zeeland Wat is uw naam? (verplicht)

Nadere informatie

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing?

Algemene vragen. Specifieke vragen. Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault. Wat is de naam van uw e-depot oplossing? Algemene vragen Wat is de naam van uw organisatie? (verplicht) DiVault Wat is de naam van uw e-depot oplossing? DiVault Wat is uw naam? (verplicht) Hans Mannaert Wat is uw e-mailadres? (verplicht) hans@divault.nl

Nadere informatie

Metadata, informatiestromen

Metadata, informatiestromen Metadata, informatiestromen Wat doet informatie- en archiefmanagement? Vastleggen/verwerven Opslaan Ordenen Beschrijven Selecteren Verwijderen Bewaren Beschikbaarstellen van informatie. Gedocumenteerd,

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris

Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris Informatie duurzaam digitaal toegankelijk mr M. J. Martin Berendse Algemeen Rijksarchivaris Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10-10- 2011 Content management: Alle relevante informatie, altijd,

Nadere informatie

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016 Het Zeeuws Archief is beheerder van de archieven van het Rijk, het Waterschap, de Provincie en drie gemeenten. Sinds 2008 staat digitale duurzaamheid hoog op de agenda. In dat jaar sloten we ons aan bij

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE

GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE GETTING THE BEST OUT OF YOUR SOURCE CODE FIT TEST VOOR UNIFACE 2 DIGITALISATIE VEREIST: Toegevoegde waarde Agility en snelheid Security en betrouwbaarheid 3 COMBINATIE BUSINESS & IT BUSINESS TECHNOLOGY

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

BCM en de Cloud. CSA-nl 10 april 2012 André Koot

BCM en de Cloud. CSA-nl 10 april 2012 André Koot BCM en de Cloud CSA-nl 10 april 2012 André Koot info@i3advies.nl Twitter: @meneer Agenda Cloud Risico's Maatregelen 1. Cloud Cloud omnipresent Wereldwijd alle grote aanbieders Volop management aandacht

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen EWI-focus Van Open Access naar Open Data uitdagingen voor het beleid 17-09-2014 Inleiding Het proces

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft

Toetsingskader e-depot Schiedam-Delft Onderdeel ED3 Onderwerp ED3 Verwijzing Rapport e-depotvoorzieningen A. Organisatie, beleid en procedures A1: Continuiteit beheersorganisatie 4.1 Registreren en beheren van inrichtingsinformatie A. Organisatie,

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

Hieronder staat een voorstel voor het kennismodel voor de vernieuwde EAR wiki.

Hieronder staat een voorstel voor het kennismodel voor de vernieuwde EAR wiki. Kennismodel EAR wiki Het doel is een rijksbrede informatie-infrastructuur: De kaders en de generieke diensten en producten op het terrein van informatievoorziening en ICT die worden aangeboden aan organisaties

Nadere informatie

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma Digitaal Archief DUURZAAM Agenda Dag van de Digitale Duurzaamheid 2017 DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma 1 Doel DiVault Duurzaam preserveren, beheren en ontsluiten van cultuurhistorisch of economisch

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

Deel III: De zeven normen van de Baseline (toelichting)

Deel III: De zeven normen van de Baseline (toelichting) Provinciale Baseline Informatiehuishouding normenkader voor duurzaam toegankelijke en betrouwbare overheidsinformatie Deel III: De zeven normen van de Baseline (toelichting) De 7 Normen van de Baseline

Nadere informatie

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Laurents Sesink Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed Antwerpen, 21 juni 2012 Waarom wetenschappelijke data

Nadere informatie

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014

Zekerheid in de Cloud. ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Zekerheid in de Cloud ICT Accountancy praktijk dag: Cloud computing 27 mei 2014 Agenda - Wat speelt zich af in de Cloud - Cases - Keurmerk Zeker-OnLine - Wat is het belang van de accountant en het administratiekantoor

Nadere informatie

Digitale duurzaamheid 101. Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet.

Digitale duurzaamheid 101. Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet. Digitale duurzaamheid 101 Wat het is, wat het niet is en wat u er mee moet. Wie zijn wij? Vader van Amber (5) en Stijn (3) Getrouwd met Pamela O.a.Vader.man.vriend.eigenzinnig. dichter.gouda.zelfstandig

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider Incidenten in de Cloud De visie van een Cloud-Provider Overzicht Cloud Controls Controls in de praktijk Over CloudVPS Cloudhosting avant la lettre Continu in ontwikkeling CloudVPS en de Cloud Wat is Cloud?

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland

Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland De KB en Web2.0 Paul Doorenbosch Theo van Veen Met dank aan Optische Technieken KB /Jos Uljee OCN 2006 7 november 2006 INLEIDING Het eerste deel van de presentatie bestond uit afbeeldingen, waarbij het

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

LEIDRAAD voor de vervanging van archiefbescheiden

LEIDRAAD voor de vervanging van archiefbescheiden L E I D R A A D LEIDRAAD voor de vervanging van archiefbescheiden Voorwaarden, procedure en stappenplan Geactualiseerde versie 1 maart 2013 Archiefinspectie Regionaal Archief Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen

Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen subtitel arial 32 cursief in onderkast AV-productie-archief Entertainment Nieuws Drama Nationaal erfgoed Amateurfilm Documentaires Fotocollectie

Nadere informatie

Automatisch Goed? Horizontalisering van toezicht 27 september 2011 Rex Arendsen

Automatisch Goed? Horizontalisering van toezicht 27 september 2011 Rex Arendsen Automatisch Goed? Horizontalisering van toezicht 27 september 2011 Rex Arendsen De keten centraal Facturen Bonnetjes Urenbriefjes Aangifte Betaling Kwaliteit in de keten centraal Horizontalisering van

Nadere informatie

Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker

Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker Inleiding 3 Een indeling 4 Op te nemen elementen 6 Entiteiten 6 Proces 6 Product 7 Informatie-object 8 Beheershandeling 9 Taak 10 Grondslag

Nadere informatie

Samenwerking Medical Intelligence. UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie

Samenwerking Medical Intelligence. UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie Samenwerking Medical Intelligence UMC Utrecht Hyleco Nauta, Directeur Directie Informatie & Technologie Vertrekpunt samenwerking Medical Intelligence Veel ziekenhuizen implementeren EPD s Samenwerking

Nadere informatie

Vertrouwen in ketens. Jean-Paul Bakkers

Vertrouwen in ketens. Jean-Paul Bakkers Vertrouwen in ketens Jean-Paul Bakkers 9 april 2013 Inhoud Het probleem Onderlinge verbondenheid De toekomstige oplossing TTISC project Discussie Stelling Wat doet Logius al Business Continuity Management

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

TOELICHTING REGELING ARCHIEFBEHEER UNIVERSITEIT TWENTE 2015 Ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995

TOELICHTING REGELING ARCHIEFBEHEER UNIVERSITEIT TWENTE 2015 Ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 TOELICHTING REGELING ARCHIEFBEHEER UNIVERSITEIT TWENTE 2015 Ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 KENMERK: B&A 15/1035 /DNT DEFINITIEVE VERSIE 4.0 VAN 14 JULI 2015 AUTEUR: W.H.G. OLIJSLAGER Hoofdstuk

Nadere informatie

RiskCongres PublicValues Donderdag 6 april 2017 Venue New Babylon, Den Haag Thema: Risicomanagement in de publieke sector: De paarse krokodil? Het gaat om wat je niet ziet! www.riskcongrespublicvalues.nl

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr Ontwerp Archiefverordening Rijnland 2015 De Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland; gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en hoogheemraden d.d., nr overwegende dat -

Nadere informatie

Normen en Standaarden in een fast forward wereld. Sod jaarcongres 22 november 2012

Normen en Standaarden in een fast forward wereld. Sod jaarcongres 22 november 2012 Normen en Standaarden in een fast forward wereld Sod jaarcongres 22 november 2012 Doel en Agenda Doel: Informatie uitwisseling over de brede wereld van normen en standaarden en hun invloed op de dagelijkse

Nadere informatie

Archiefinnovatie Decentrale Overheden

Archiefinnovatie Decentrale Overheden Archiefinnovatie Decentrale Overheden 9 maart 2015 / Nationaal Archief / Het Utrechts Archief Digitale Taken Rijksarchieven / Landelijke e-depot infrastructuur Pilot e-depot gemeente Utrecht en Het Utrechts

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op Best practise e-depot Streekarchieven zoeken de samenwerking op Opwarmen met stellingen Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de markt Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de archiefdienst Een

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie

6. Wordt binnen het e-depot gebruik gemaakt van encryptie? Nee

6. Wordt binnen het e-depot gebruik gemaakt van encryptie? Nee Generieke onderwerpen 1. Voor welke onderdelen/functionaliteiten vindt logging plaats? Voor opschoning, vernietigen, overbrenging en ingest. De laatste twee maken onderdeel uit van de informatiepakketjes,

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden

ICT Accountancy. Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden ICT Accountancy Praktijkdag Webwinkels en Boekhouden Thema Betrouwbaar Administreren Misbruik Afrekensystemen Misbruik Afrekensystemen Internationaal probleem Veel oplossingsrichtingen Overleg Belastingdienst

Nadere informatie

SURFmarket O365 propositie

SURFmarket O365 propositie SURFmarket O365 propositie MAART 2017 Carl Reitsma, O365 Service Deliver Manager Agenda 1. Ambitie SURFmarket 2. Regie 3. Groeipad 4. Dienstbeschrijving 5. Ontwikkelscenario 6. Vragen/feedback Ambitie

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

"Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?"

Baselines: eigenwijsheid of wijsheid? "Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?" Een afrondende 'beschouwende' presentatie Ing. Ernst J. Oud CISA CISSP Philips Toshiba Crypsys Data Security Getronics Business Continuity (a.k.a. CUC) Urenco Deloitte

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie