Gids over sport en de EU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gids over sport en de EU"

Transcriptie

1 Gids over sport en de EU

2 Titel Gids over sport en de EU EU Sport Link versie 1 - augustus 2013 Redactie Philippe De Witte, Geraldine Mattens en Grace Hellinckx Met dank aan de ongeveer 50 vertegenwoordigers van organisaties die in deze gids zijn opgenomen, voor hun bijdrage als co-auteur Copyright Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook zonder schriftelijke toestemming van de VSF. Verantwoordelijke uitgever Vlaamse Sportfederatie vzw, Geraldine Mattens, Zuiderlaan 13, 9000 Gent 2

3 Wat biedt deze gids? Deze gids wil de drempel verlagen voor uw sportclub, sportfederatie, sportdienst, sportinstituut, sportbond,... om deel te nemen aan de EU-dimensie van de sport. Deelnemen aan een EU-sportproject kan voor uw organisatie bijkomende kansen creëren. Ook de ontwikkeling van de sport in Vlaanderen én de sport in de EU kan hierdoor bevorderd worden. Deze gids geeft daarom informatie over: 1. Wie in de Vlaamse sportwereld nam of neemt reeds deel aan een EU-project? 2. Wat zijn de basisvoorwaarden om deel te nemen een EU-project? 3. Wie in Vlaanderen kan ons inlichten over deelname aan een EU-project? 4. Welke kansen biedt het EU-beleid Erasmus + voor sport? 5. De Vlaamse overheid en sport in de EU 6. De EU-instellingen en sport 7. De Europese koepels van de georganiseerde sport De gids is een instapdocument, met verwijzingen naar meer gedetailleerde informatiebronnen. U kan steeds inloggen op de website om de meest recente versie van deze gids te raadplegen. De gids richt zich vnl. tot de georganiseerde sport, d.i. de sport georganiseerd door sportclubs, sportfederaties, sportdiensten, sportbonden, sportinstituten, enz. De georganiseerde sport onderscheidt zich dus van het sportbeleid (van de overheden) of van de commerciële organisaties (met winstoogmerk). De gids focust op de ontwikkeling van de sport zoals de uitwisseling van kennis en vaardigheden en de opstart van nieuwe initiatieven. De sportevenementen zoals competities of kampioenschappen komen in deze gids slechts in die context en zeer beperkt aan bod. De gids is ontwikkeld door EU Sport Link van de Vlaamse Sportfederatie i.s.m. de andere Vlaamse sportactoren en met steun van de Vlaamse overheid. EU Sport Link - p/a Vlaamse Sportfederatie - Zuiderlaan Gent en vanaf september 2013 ook 3

4 Inhoud 1 Wie in de Vlaamse sportwereld nam of neemt reeds deel aan een EU-project? Managementondersteuning van sportorganisaties Dynamo Project van de Vlaamse Sportorganisatie 1.2 Prisoners on the Move De Rode Antraciet e.a Year of Sport in Prisons - Council of Europe De Rode Antraciet 1.4 Sport en sociale inclusie voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen Psylos 1.5 Back on Track Playing for Succes 1.6 ActiveAge OKRA-sport 1.7 Coöperatief ondernemen in een professionele voetbalclub Oud-Heverlee-Leuven 1.8 Creating a Level Playing Field VUB 1.9 Action for Good Governance in International Sports organizations - AGGIS HIVA 1.10 Educatie en responsabilisering van overheden en nationale sportautoriteiten tegen matchfixing De Nationale Lotterij 1.11 European Street Cup Straatvoetbalbond Vlaanderen

5 1.12 Improving Football Governance through Supporter Involvement and Community Ownership Eskabee European cities for volunteering in Sport Antwerpen Sportstad vzw 1.14 All for sport for all: Perspectives of Sport for People with a Disability in Europe Olympische Leerstoel Henri de Baillet Latour en Jacques Rogge 1.15 Het gebruik van sportmaterialen voor personen met een verstandelijke beperking Unie van Turkse verenigingen 1.16 Ervaringsbewijzen fitnessbegeleider, groepsfitnessbegeleider en personal trainer De FitnessOrganisatie vzw 1.17 Production S.P.O.R.T. Symbiose vzw 1.18 ProFit Stad Kortrijk en HOWEST 1.19 Grensoverschrijdende mountainbikeroute - Grenzeloos duiken - PROT ER - TransSport Provincie West-Vlaanderen 1.20 Sportieve jeugduitwisseling tussen Vlaanderen en Griekenland Volleybalclub Lizards Lubbeek-Leuven Wat zijn de basisvoorwaarden om deel te nemen aan een EU-project? 50 5

6 3 Wie in Vlaanderen kan ons inlichten over deelname aan een EU-project? EU Sport Link 3.2 Niet-sportspecifieke actoren met mogelijkheden voor EU-sportprojecten 3.3 Het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (vleva) 3.4 Het Kennis Centrum Sociaal Europa (KCSE) 3.5 Elektronische nieuwsbrieven die ons op de hoogte houden van sport en de EU 3.6 Sportorganisaties die reeds deelnamen aan een EU-project: een bron van kennis en ervaring 3.7 De Vlaamse koepelorganisatie(s) Welke kansen biedt het EU-beleid Erasmus + voor sport? 5 De Vlaamse overheid en sport in de EU 6 De EU-instellingen en sport 6.1 De bevoegdheden van de EU inzake sport 6.2 De EU-instellingen en hun betrokkenheid met sport 6.3 Enkele EU-beleidsvormende instrumenten

7 7 Europese koepels van de georganiseerde sport EOC EU Office - European Olympic Committees EU-Office 7.2 ENGSO - European Non-Governmental Sports Organization 7.3 ISCA - International Sports and Cultural Associaton 7.4 Europese sportgerelateerde organisaties 7.5 Europese sportfederaties en organisatoren van sportevenementen 7.6 Europese sportonderzoekinstituten

8 1 Wie in de Vlaamse sportwereld nam of neemt reeds deel aan een EU-project?

9

10 Managementondersteuning van sportorganisaties Het doel van dit EU-project was de transnationale uitwisseling van goede praktijken tussen vrijwillige bestuurders van sportclubs in de EU. De besproken onderwerpen hadden te maken met juridische, fiscale, administratieve, financieringsgerelateerde en andere relevante bestuursopdrachten. 10 Vlaamse deelnemer(s) Dynamo Project van de Vlaamse Sportfederatie EU-partners Cyprus Sport Organization - Cyprus Landessportbund Brandenburg - Duitsland Sport Wales Semmelweis University - Hongarije Snowpolis - Finland Liikkukaa - Finland Ministry of Sport - Griekenland Ministry of Sport - Slowakije EU-programma Preparatory Action in the Field of Sport van de EU-Commission Directory General Education and Culture Unit Sport KEYWORDS sportclubs management PERIODE WEBSITE 10

11 In de Europese Unie is 99% van de 1 miljoen sportclubbestuurders vrijwilliger Managementondersteuning van sportorganisaties Vrijwillige bestuursleden beheren hun sportclub, de atleten, de coaches en de vrijwilligers, in een omgeving die van de sportclubs een steeds grotere professionele attitude verwacht. Vaak combineren deze vrijwilligers hun bestuursopdracht met een voltijdse tewerkstelling en een gezinsleven. De kennisuitwisseling tussen de partners van dit EU-project, van goede praktijken en duurzame werkmethoden, biedt hierbij ondersteuning aan de vrijwillige bestuursleden van sportclubs. Geduren 6 tweedaagse seminaries kwamen hierbij meer dan 20 topics aan bod. De deelnemers aan de seminaries waren vertegenwoordigers van sportkoepels, ministeries van sport en universitaire faculteiten uit een 12-tal verschillende EU-landen. Onderwerpen waren o.a. het vrijwilligersbeleid (aanwerven, beheren, opleiden, motiveren en behouden), partner- en sponsorships, financieel en boekhoudkundig beheer van de club, alle verzekeringstechnische aspecten, administratieve vereenvoudiging, efficiënt ICT-beleid, fiscaliteit en btw, de statutaire en daaraan verbonden juridische aspecten, audit van een club, communicatie en marketing, accreditatie, typologie-onderzoek, sportclubondersteuning, relaties met de overheden, kwaliteitslabels. OUTPUT Het eindrapport, met vooral de 25 management support tools, is een unieke handleiding voor de ondersteuning van vrijwillige sportclubbestuurders. Reeds tijdens het project, en ook nadien, zijn veel van deze tools door de partnerlanden effectief geïmplementeerd. Alle partners vonden het EU-project fundamenteel voor hun verdere ontwikkeling en blijven in contact via het opgebouwde netwerk. 11

12 Prisoners on the Move Gevangenen worden (tijdelijk) uitgesloten uit de samenleving. Toch behoudt elke gevangene het recht op onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, welzijn en sport. Dienstverlening op vlak van sport is daarom belangrijk zowel tijdens de detentie en als voorbereiding op de re-integratie. 12 De Rode Antraciet Bloso FROS ICES Vlaamse deelnemer(s) VUB Open Stadion FOD Justitie EU-partners Sport & Citoyenneté - Frankrijk Sport for Solidarity S4S - Engeland Universitat de València Estudi General (UVEG) - Spanje Ministry of Justice (Prison and Probation service) - Denemarken Centrul Roman Pentru Educatie Si Dezvoltare Umana (C.R.E.D.) - Roemenië KEYWORDS sport in sportclubs gevangenissen management inclusie educatie PERIODE PERIODE WEBSITE WEBSITE EU-programma Preparatory Action in the Field of Sport van de EU-Commission Directory General Education and Culture Unit Sport 12

13 Sport is goed voor mijn zelfbeeld en mijn omgang met anderen foto: roeyahram (flickr) Prisoners on the Move Tijdens het project kwamen tientallen varianten aan bod uit de diverse landen over hoe wordt omgegaan met de verschillende soorten wetgeving en regelgeving rond sport in detentie, de betrokkenheid van de ministeries, de rol van de georganiseerde sportsector, de opdrachten van de lokale overheden, de inzet van vele lokale sportclubs, de rol van de gevangenisbewakers, sport als vrijetijdsbesteding, sport als educatief middel, sport in een herstelgericht beleid voor een succesvolle terugkeer in de samenleving, sport en de omgang van vele culturen in de gevangenis, sport als persoonlijke belevenis en sport in ploegverband, mogelijkheden tot financiering, sport in open centra en in gesloten centra, de crosssectorale verantwoordelijkheid vanuit een sterke samenwerking tussen de gevangenis en sportsector, enz. De deelnemende partners aan dit EU-project (vertegenwoordigers van de overheden, de sportsector en van universiteiten) vinden het EU-project Prisoners on the Move een enorme verrijking. OUTPUT De erfenis van het EU-project is viervoudig. Het project was de aanleiding tot 6 internationale wetenschappelijke onderzoeken. Deze onderzoeken, alsook de kennisuitwisseling, zijn de basis van recent evidence-based beleid in de partnerlanden. Een internationaal netwerk is opgestart wordt het jaar van sport voor gevangenen voor de ministers van Sport van de Raad van Europa. 13

14 2014 Year of Sport in Prisons - Council of Europe Als onderdeel van haar activiteiten rond diversiteit en de strijd tegen discriminatie in en door sport, roepen de ministers van Sport van de Raad van Europa 2014 uit tot het jaar van sport en gevangenissen. Dit is geen EU-project. Het initiatief wordt hier vermeld als voorbeeld hoe een EU-project (zie Prisoners on the Move, p. 12) een belangrijk vervolg kan hebben. 14 De Rode Antraciet VUB Vlaamse deelnemer(s) Europese partners De betrokken partners van het project zijn voornamelijk de ministeries van Sport in nauwe samenwerking met de ministeries van Justitie van de Raad van Europa. Andere deelnemers zijn de penitentiaire autoriteiten, de georganiseerde sport, wetenschappelijke onderzoekscentra en andere betrokkenen. KEYWORDS sport in gevangenissen inclusie educatie PERIODE 2014 (en voorbereidende acties in 2013) WEBSITE Europees programma 2014 Year of Sport in prisons is een initiatief van het Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS) van de ministers van Sport van de Raad van Europa. EPAS is een agentschap dat deel uitmaakt van het Directory General II Democracy van de Council of Europe. foto: kevinpoh (flickr) 14

15 Sport is een ideaal middel voor het bevorderen van het welzijn en de socialisatie van gedetineerden 2014 Year of Sport in Prisons - Council of Europe Het project wil nagaan hoe sport het welzijn en het vermogen tot socialisatie van personen in detentie kan bevorderen, om zo hun kansen tot re-integratie in de samenleving te verhogen. Hiertoe behoort de ontwikkeling van het vermogen om gedrag en houding te veranderen, om te werken, om met anderen samen te leven, om tegenstanders te respecteren en om te leren omgaan met opgelegde regelgeving. De Raad van Europa heeft een unieke ervaring met het bevorderen van een meer humane omgeving in detentiecentra. De Raad van Europa keurde hiertoe enkele juridische instrumenten goed - waaronder de Europese Detentie Regels - en aanbevelingen over onderwijs, gezondheidszorg en overbevolking in detentiecentra. Het project is georganiseerd rond vier thema s: bestaande normen en hun uitvoering, overzicht van sportinfrastructuren en -activiteiten in verschillende types van detentiecentra, en de weg vooruit: het aanbieden van geschikte sportactiviteiten en -faciliteiten De voornaamste activiteiten worden: een seminarie van Europese experten, een conferentie voor alle Europese betrokkenen en een handboek met good practices over sport in gevangenissen in Europa. OUTPUT 2014 Year of Sport in prisons van EPAS heeft volgende doelstellingen op Europees niveau: 1. Bewustwording van het belang van sport in detentie 2. Bevordering van de dialoog tussen de sport, de penitentiaire autoriteiten en de overheden 3. Wetenschappelijk onderzoek rond sport in detentie 4. Lancering van verdere stappen voor een verbeterd sportbeleid in detentiecentra. 15

16 Sport en sociale inclusie voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen Europees leerpartnerschap rond sport en sociale inclusie voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen of een psychische beperking met een duidelijk accent op ervaringsuitwisseling en sportbeleving. 16 Vlaamse deelnemer(s) Psylos (Vlaamse federatie voor sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg) EU-partners Oxfordshire and Buckinghamshire Mental Health NHS Foundation Trust in Oxford - Groot-Brittannië La Maison Bleue Perpignan - Frankrijk Zdruzenie Sofia Bratislava - Slovakije Aedir Sevilla - Spanje KEYWORDS sociale inclusie geestelijke gezondheid good practices PERIODE WEBSITE EU-programma Grundtvig-Leerpartnerschap Een leven lang leren 16

17 Het gaat er niet om iets opvallends te presteren, maar gewone dingen te doen met de overtuiging van hun grote waarde Sport en sociale inclusie voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen Sport en vrijetijdsbesteding kunnen een ideaal forum zijn voor sociaal contact en deelname aan het maatschappelijk leven. Voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, die vaak gedurende een bepaalde periode nauwelijks kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven, kan sport een goed middel zijn om zich beetje bij beetje terug te integreren in die samenleving. De 5 Europese partners van dit project geven elkaar via transnationale ontmoetingen inzicht in de manier van werken in de diverse regio s. Ze gaan in dialoog, delen ideeën en leren van elkaar. Zowel professionele medewerkers als vrijwilligers en mensen met geestelijke gezondheidsproblemen zelf participeren aan dit partnerschap. Het thema wordt enerzijds benaderd vanuit het individu met geestelijke gezondheidsproblemen: hoe kan sport deze mensen sterker maken en wapenen voor deelname aan de samenleving? Anderzijds wordt ook de sociale inclusie onder de loep genomen: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de samenleving (voor)bereid is om mensen met geestelijke gezondheidsproblemen op te vangen in het reguliere aanbod van sportieve vrijetijdsbesteding? De resultaten van de samenwerking staan ter beschikking van het brede publiek. OUTPUT Het meest tastbare qua output is het sterk verruimde sportaanbod op Europees vlak voor sporters met geestelijke gezondheidsproblemen. Een mooi voorbeeld hiervan is I Like To Move It, het internationaal sportevent georganiseerd door Psylos dat in 2013 aan zijn 3e editie toe is. Voor zowel deelnemers als begeleiders een unieke kans om ervaringen uit te wisselen en te genieten van sport en beweging als sporter onder sporters. 17

18 Back on Track Steeds meer werkzoekende jongeren dreigen de aansluiting met de arbeidsmarkt te verliezen. Back on Track geeft hun motivatie, zelfvertrouwen en jobattitudes een boost met stage en arbeidsmarktgeoriënteerde activiteiten binnen een topsportclub. 18 Playing for Success (Belgium) Club Brugge KV VDAB JKVG Vlaamse deelnemer(s) EU-partners Rex Hall Associates - Engeland Playing for Success - Nederland KEYWORDS tewerkstelling opleiding kansengroepen motivatie door sport jobattitudes stage bij sportclub beroepsoriëntatie PERIODE augustus 2012 tot juli 2014 EU-programma Europees Sociaal Fonds Agentschap Vlaanderen - Oproep Transnationaliteit type WEBSITE 18

19 Meer dan Vlaamse jongeren (15-24 jaar) hebben geen werk en volgen geen opleiding Back on Track Playing for Success (PfS) startte als initiatief voor 9- tot 14-jarigen die dreigen af te haken op school. Wegens het succes werd de methodiek uitgebreid naar jonge werkzoekenden (18-25 jaar) in het project Back on Track. De jongeren volgen binnen de topsportclub een programma op maat van ongeveer 10 weken met als doel hen te laten doorstromen naar een opleiding of werk. Back on Track wil de vicieuze cirkel waarin de jongeren zich bevinden doorbreken en hun intrinsieke motivatie, zelfvertrouwen en jobattitudes een boost geven. Net als in de klassieke PfS-methodiek, worden de jongeren in een topsportomgeving gebracht waar ze kennismaken met verschillende beroepen, hun interesses ontdekken, een stageplek kiezen binnen de mogelijkheden van de club, solliciteren voor hun stage en tijdens de stage verder werken aan de nodige jobattitudes. De jongeren krijgen zo een bagage mee die hen betere kansen biedt op een duurzame tewerkstelling. OUTPUT Back on Track zal tijdens zijn looptijd minimum 20 jongeren begeleiden. Een eerste groep van 6 jongeren voltooide in april 2013 het traject. De eerste resultaten zijn positief bij deelnemers en hun omgeving. Enkele andere clubs met PfS-leercentra toonden reeds interesse in een uitbreiding naar deze doelgroep. 19

20 ActiveAge Via ActiveAge wordt kennis en ervaring uitgewisseld over gestructureerde en wijdverspreide programma s van fysieke activiteit en sport, gecategoriseerd in functie van de capaciteiten en verwachtingen van de senioren. 20 OKRA-sport Vlaamse Sportfederatie Vlaamse deelnemer(s) EU-partners Deutscher Turner Bund (DT B) - Duitsland Czech Association Sport for All (CASPV) - Tsjechië Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB) - Duitsland International Sport and Culture Association (ISCA) Sport Union of Slovenia (SUS) - Slovenië Finnish Gymnastic Federation (SVOLI) - Finland Union Française des Oeuvres Laïques d Education Physique (UFOLEP) - Frankrijk Union Italiana Sport Per Tuti (UISP) - Italië Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) - Duitsland Universidad Politecnica de Madrid (UPM) - Spanje Frankfurt City Sport Department - Duitsland KEYWORDS senioren doelgroep diversificatie trainingsaanbod PERIODE WEBSITE gymwelt/active-age.html EU-programma Preparatory Action in the Field of Sport 20

21 Specifieke programma s voor sport en beweging foto: Sangudo (flickr) per categorie van senioren zijn noodzakelijk ActiveAge Het project heeft 4 doelstellingen. -De ontwikkeling van strategische richtlijnen en aanbevelingen voor de implementatie en optimalisatie van de op gezondheid gerichte programma s voor senioren in sportclubs en gemeentelijke instellingen. -De ontwikkeling van basics voor het netwerken met maatschappelijke organisaties en instellingen voor senioren. -Het verzamelen en documenteren van succesvolle programma s rond sport en fysieke activiteiten voor niet-aangesloten senioren. -De oprichting van een duurzaam Europees netwerk van sportorganisaties rond Actief en gezond ouder worden door middel van lichaamsbeweging en sport en het aanknopen van contacten met Europese platformen zoals HEPA-Europa, AGE-Platform, EUNAPAA en andere. Na de kick-off meeting in Frankfurt volgden 2 meetings in kleinere werkgroepen, met tussentijds een seminarie in Barcelona en een afsluitende conferentie waarop vele Europese belanghebbenden uitgenodigd waren. OUTPUT Een uitgebreid rapport bevat alle bevindingen van de meetings, de werkgroepen en het afsluitend congres. De basis van een EU-netwerk en de contacten met bestaande sportkoepels voor senioren zijn gelegd. Een uitgewerkte toolkit staat vooral ten dienste van instructeurs in nietsportieve maatschappelijke organisaties. 21

22 Coöperatief ondernemen in een professionele voetbalclub Oud-Heverlee Leuven (OHL) is een club waarvan het eerste elftal speelt in de hoogste klasse van het Belgische mannenvoetbal. Het vrouwenelftal neemt als één van de 8 Belgische ploegen deel aan de BeNeLeague. De club telt 600 jeugdspelers. OHL is sedert 2004 een coöperatie en gaat met steun van de EU na of die coöperatie verder kan uitgebouwd worden. Oud-Heverlee Leuven Vlaamse deelnemer(s) KEYWORDS supportersbetrokkenheid lokale verankering 22 PERIODE Er zijn geen EU-partners. EU-partners Het project wordt begeleid door CoopBuro van CERA, dat zich specialiseert in coöperatieve samenwerkingsverbanden WEBSITE Coöperatieve voetbalclubs in het buitenland worden bezocht. EU-programma Europees Sociaal Fonds - Oproep 258 coöperatief ondernemen 22

23 Een coöperatie kan de lokale verankering van een sportclub garanderen Coöperatief ondernemen in een professionele voetbalclub In een voetbalclub moet er heel veel samengewerkt worden op vele niveaus. In die zin kan een voetbalclub aan een coöperatieve organisatievorm gelieerd worden. Praktisch, maar ook juridisch. Voetbal is een gebeuren van een ganse regio, van honderden mensen. Via een coöperatie kan het extra gestalte krijgen en zo een meerwaarde betekenen. De coöperatieve vennootschap van OHL is momenteel beperkt tot een 20-tal aandeelhouders: de oprichters van de club en een aantal investeerders met een substantiële financiële inbreng. De bedoeling van het project is te onderzoeken of dit op termijn kan uitgebreid worden naar de grote massa. Dit zal gebeuren door onderzoek van o.a. Duitse en Spaanse modellen van coöperatieve voetbalclubs, onderzoek van de combinatie kapitaalinbreng en medezeggenschap van supporters binnen een coöperatie, onderzoek naar de ideale structuur van een coöperatie binnen een juridisch kader (financieel, fiscaal, administratief, enz.), onderzoek naar een evenwicht tussen management (in sport moet snel worden geageerd) en betrokkenheid (lange termijn) en door een bevraging van betrokkenen, waaronder de supporters. Het project zal leiden tot een soort blauwdruk van een coöperatieve voetbalclub. OUTPUT Dit project is bij het uitbrengen van deze gids pas opgestart. Het resultaat en vervolg zal pas eind 2014 bekend zijn. De bedoeling is - op basis van onderzoek en kennisname van goede praktijken, ook in het buitenland - de coöperatie OHL als maatschappelijk project op een onderbouwde en gedegen manier uit te bouwen. 23

24 Creating a Level Playing Field Het project onderzocht hoe sport- en interculturele organisaties kunnen ondersteund worden om de toegang tot georganiseerde sport te vergemakkelijken voor mensen met verschillende achtergronden, zoals migranten en mensen van buitenlandse origine. Vlaamse deelnemer(s) KEYWORDS 24 VUB EU-partners ENGSO European Non-Governmental Sports Bulgarian Ski Federation - Bulgarije Finnish Sports Federation - Finland German Olympic Sports Confederation - Duitsland Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports - Noorwegen Olympic Committee of Slovenia Association of Sport Federations - Slovenië Regional Government of Styria,Department Sports - Oostenrijk Regional Government of Extremadura - Spanje European Network Against Racism (ENAR) UNIT ED for Intercultural Action Semmelweis University - Hongarije LIKES Foundation for Sport and Health Sciences - Finland EU-programma Preparatory Action in the Field of Sport van de EU-Commission Directory General Education and Culture Unit Sport foto: Lucas Ninno (flickr) inclusie etnische minderheden migranten PERIODE WEBSITE 24

25 Een geïntegreerd diversiteitsbeleid is de basis voor inclusie van migranten foto: Dr John2005 (flickr) en etnische minderheden in de sport Creating a Level Playing Field Het project omvatte drie conferenties en een aantal studiebezoeken. De doelstellingen waren : 1. Uitwisselen van goede praktijken - tussen sportorganisaties onderling m.b.t. sociale inclusie van migranten in en door sport - door samenwerking van lokale sportorganisaties/clubs, overheden en interculturele organisaties 2. Uitgave van een publicatie met voorbeelden van goede praktijken De publicatie werd verspreid via de partners van het project en aan de 41 leden van ENGSO. Ze is toonaangevend in haar domein. 3. Toonaangevend voor beleidsmakers De kennis die is opgedaan gedurende het project is toonaangevend voor beleidsmakers van sportclubs, sportfederaties, sportdiensten, interculturele organisaties, overheden, enz., als hulpmiddel om hun beleid of programma s voor sociale integratie beter te organiseren. 4. Evaluatie en analyse Er werd een analytisch kader ontwikkeld over hoe bestaande goede praktijken te implementeren en nuttige informatie te verstrekken aan de Europese Unie om hieromtrent mogelijke acties te definiëren in het kader van het toekomstig EU-sportprogramma. OUTPUT Naast de vele gerealiseerde implementaties op basis van het project, wordt momenteel gewerkt aan een opvolgproject. Bedoeling is een toolbox te ontwikkelen, te evalueren, te testen en ten slotte op zeer ruime schaal in de EU te verspreiden. 25

26 Action for Good Governance in International Sports organizations - AGGIS De ontwikkeling van op zijn minst een efficiënt, transparant, verantwoordelijk en democratisch goed bestuur van (Europese) sportorganisaties is zeer belangrijk voor de Europese burgers, bedrijven, overheden en vooral de sportfans. In de afgelopen jaren zijn er in de internationale sport immers meerdere gevallen vastgesteld van zeer ernstig wanbeheer en zelfs corruptie en criminele activiteiten. 26 Vlaamse deelnemer(s) Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving - KU Leuven (HIVA) EU-partners Danish Institute for Sports Studies - Denemarken Utrecht University, School of Governance - Nederland Swiss Graduate School of Public Administration - Zwitserland Institute of Sport and leisure Policy, Loughborough University - Engeland Institute of European Sport Development and Leisure Studies at German Sport University Cologne - Duitsland European Journalism Centre, Maastricht - Nederland Faculty of Social Sciences, University of Ljublijana - Slovenië KEYWORDS good governance internationale sportorganisaties PERIODE WEBSITE EU-programma Preparatory Action in the Field of Sport 26

27 Goed bestuur van de sportorganisaties is van vitaal belang voor de bescherming van de sociale, educatieve en culturele waarden van de sport Action for Good Governance in International Sports organizations Zoals reeds werd aangetoond door het onderzoeksinstituut Play the Game, zijn internationale sportorganisaties soms direct of indirect betrokken bij verschillende vormen van corruptie, wanbeleid en criminele activiteiten, die de positieve waarden en de geloofwaardigheid van de sport bedreigen. Of ze hebben bewezen niet in staat te zijn om efficiënte mechanismen te ontwikkelen om de sport te beschermen tegen deze bedreigingen. In het verlengde van haar 15 jaar ervaring, neemt Play the Game met dit Europees project een volgende stap in de bewustmaking van het belang en de uitdagingen voor de good governance van de internationale sport, door: -het samenbrengen van een groep vooraanstaande Europese deskundigen (academici, journalisten, sportambtenaren en andere belangrijke stakeholders) op vlak van sport governance om het huidige bestuur van internationale en Europese sportorganisaties te analyseren richtlijnen en mogelijke oplossingen te identificeren om het goed bestuur van de internationale en Europese sportorganisaties te verbeteren -het publieke debat over het goed bestuur van de internationale en Europese sport verder te stimuleren OUTPUT Als vervolg op het EU-project worden concrete verdere stappen ondernomen voor o.a. de ontwikkeling van een exacte methodologie voor sportorganisaties om intern een realistisch goed bestuur uit te bouwen, de mogelijkheid voor externen om het goed bestuur in sportorganisaties op te volgen,het onderzoek naar de oprichting van een internationaal controleorgaan (met betrokkenheid van de sport, de overheid, het gerecht) ter bestrijding van matchfixing, corruptie en andere criminele activiteiten in de internationale sport. 27

28 Educatie en responsabilisering van overheden en nationale sportautoriteiten tegen matchfixing Het project wil de verschillende werkwijzen en ervaringen om matchfixing en fraude tegen te gaan, samenbrengen. Hierdoor komt er beter zicht op matchfixing en fraude, en kan er op zoek gegaan worden naar een betere verspreiding van informatie. 28 De Nationale Lotterij Vlaamse deelnemer(s) EU-partners l Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) - Frankrijk SportAccord European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO) Sport et Citoyenneté - Frankrijk University of Salford (Salford Business School) - Engeland DE LOT TO - Nederland Veikkaus Oy - Finland Sazka - Tsjechië Santa Casa - Portugal Szerencsejatek zrt - Hongarije Hrvatska Lutrija d.o.o. - Kroatië Française des Jeux - Frankrijk Lotto Hessen - Duitsland Lotto Niedersachsen - Duitsland The European Lotteries - Zwitserland EU-programma Preparatory Action in the Field of Sport KEYWORDS matchfixing sport en ethiek goed bestuur PERIODE WEBSITE 28

Wie vast zit wil bewegen!

Wie vast zit wil bewegen! 1 Wie vast zit wil bewegen! 2 zet je in beweging Wie vast zit wil bewegen! Wijzer over sport in gevangenissen Sport behoort tot het erfgoed van elk mens. En de afwezigheid ervan kan door niets worden gecompenseerd.

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1336 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Sport Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/2011-31/10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 4 1 Algemeen... 5 1.1

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vijfde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vijfde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vijfde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vijfde werkingsjaar (1/11/2012 31/10/2013) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 5 1 Algemeen... 6 1.1

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE

HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK ADICE ADICE HET YES! MODEL BRONNEN HAND BOEK Inhoud Inhoud INLEIDING: CONTEXT, INHOUD EN DOELSTELLINGEN VAN HET HANDBOEK... 4 EUROPESE CONTEXT OP HET GEBIED VAN JEUGDWERKLOOSHEID... 5 DE YES! EXPERTISE... 6

Nadere informatie

ICES vzw Toolkit racisme

ICES vzw Toolkit racisme ICES vzw Toolkit racisme Opgemaakt door het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport - ICES vzw Inleiding Racisme is jammer genoeg een veelvoorkomend probleem in verschillende aspecten van de samenleving,

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg. Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte

Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg. Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte Europees Kwaliteitskader voor Langdurige Zorg Uitgangspunten en richtlijnen voor welzijn en waardigheid van ouderen met een zorg- of hulpbehoefte We moeten elke dag om 6 uur naar bed en in het weekend

Nadere informatie

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN

SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN FACULTEIT VOOR PSYCHOLOGIE EN EDUCATIEWETENSCHAPPEN AGOGISCHE WETENSCHAPPEN SPORT EN TEWERKSTELLINGSTRAJECTEN VOOR KORTGESCHOOLDE JONGEREN Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van deelnemers en

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Spoor Human Resource Management en veranderingsmanagement INZETBAARHEID VAN JONG EN OUD NATIONALE EN INTERNATIONALE ERVARINGEN.

Spoor Human Resource Management en veranderingsmanagement INZETBAARHEID VAN JONG EN OUD NATIONALE EN INTERNATIONALE ERVARINGEN. Spoor Human Resource Management en veranderingsmanagement INZETBAARHEID VAN JONG EN OUD NATIONALE EN INTERNATIONALE ERVARINGEN Inhoudsopgave AFKORTINGEN 3 INLEIDING 5 1 FINLAND 7 1.1 Demografische context

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 5 WELZIJN, GEZONDHEID EN SAMENLEVING 131

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 5 WELZIJN, GEZONDHEID EN SAMENLEVING 131 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 5 WELZIJN, GEZONDHEID EN SAMENLEVING 131 1. PAARDENHOUDERIJ ALS ECONOMISCHE DRAGER OP HET PLATTELAND 132 2. TERUGBETALING VAN HIPPOTHERAPIE EN AANGEPAST PAARDRIJDEN 134 2.1. SAMENWERKINGSVERBAND

Nadere informatie

Mobiliteit en keuzebegeleiding

Mobiliteit en keuzebegeleiding Mobiliteit en keuzebegeleiding Mobiliteit en keuzebegeleiding Het belang van begeleiding voor, tijdens en na de buitenlandse ervaring Betrokken partners in dit project: Belgium: Euroguidance Centres Dominique

Nadere informatie

Verder Werken... ... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid.

Verder Werken... ... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid. Verder Werken...... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid Commissie Vrijwilligersbeleid Geen mens is een Eiland, geheel op zichzelf John Donne 1572/1631 Uit:

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Gezond en wel ouder worden

Gezond en wel ouder worden Gezond en wel ouder worden Evidence-based richtlijnen voor gezondheidsbevordering Trudi Nederland Katja van Vliet Maart 2009 1 2 Inhoud Deel I Gezond ouder worden 5 1 Een Europees project 5 2 De gezondheid

Nadere informatie

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer

ENERGIE-EDUCATIE. Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen EUROPESE COMMISSIE. Directorat-generaal Energie en vervoer ENERGIE-EDUCATIE Sensibilisatie van de energieconsumenten van morgen Directorat-generaal Energie en vervoer EUROPESE COMMISSIE Luxemburg: Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen,

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

NATIONAAL PROGRAMMA AMIF IDENTIFICATIE VAN DE AANGEWEZEN INSTANTIES

NATIONAAL PROGRAMMA AMIF IDENTIFICATIE VAN DE AANGEWEZEN INSTANTIES NATIONAAL PROGRAMMA AMIF IDENTIFICATIE VAN DE AANGEWEZEN INSTANTIES De bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de beheer- en controlesystemen Autoriteit Naam van de autoriteit Hoofd van de

Nadere informatie

Erasmus+ Programmagids

Erasmus+ Programmagids Erasmus+ Programmagids Geldig met ingang van 1 januari 2015 Nederlandstalige pocketeditie Jeugd In geval van inhoudelijke tegenstrijdigheden tussen taalversies is de Engelse versie van de Programmagids

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg

REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg Speciaal nummer REINTEGRATION AWARD 2011 Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg 87E JAARGANG I NR. 5 I SEPTEMBER-OKTOBER 2011 REDACTIONEEL 246 De handen in elkaar slaan! Guido

Nadere informatie

SUPPORTERSINSPRAAK Handboek België IMPROVING FOOTBALL GOVERNANCE THROUGH SUPPORTER INVOLVEMENT AND COMMUNITY OWNERSHIP

SUPPORTERSINSPRAAK Handboek België IMPROVING FOOTBALL GOVERNANCE THROUGH SUPPORTER INVOLVEMENT AND COMMUNITY OWNERSHIP SUPPORTERSINSPRAAK Handboek België IMPROVING FOOTBALL GOVERNANCE THROUGH SUPPORTER INVOLVEMENT AND COMMUNITY OWNERSHIP SUPPORTERSINSPRAAK Handboek België COLOFON Voor meer informatie over Supporters Direct

Nadere informatie