Zorgmap nieuwe heup. Welkom bij JointProgress, een uitgebreid zorgprogramma voor patiënten bij wie een heupprothese geïmplanteerd gaat worden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgmap nieuwe heup. Welkom bij JointProgress, een uitgebreid zorgprogramma voor patiënten bij wie een heupprothese geïmplanteerd gaat worden."

Transcriptie

1 Zorgmap nieuwe heup Welkom bij JointProgress, een uitgebreid zorgprogramma voor patiënten bij wie een heupprothese geïmplanteerd gaat worden. Voorbereiding op de operatie Deze voorlichtingsmap begeleidt u stap voor stap door het hele traject voor uw heupimplantaat. Hoe meer u over de operatie weet voordat u in het ziekenhuis aankomt, hoe gemakkelijker en sneller u zult revalideren. Gebruik deze map als naslagmateriaal. Sommige zorg kan op een andere manier verlopen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het materiaal dat u krijgt bevat belangrijke informatie die is bedoeld om uw begrip over de operatieve procedure en het revalidatieproces te vergroten, om belangrijke punten nader te verklaren, en om u te leren hoe u het beste met uw nieuwe gewricht om kunt gaan. Uw begrip, deelname en inzet zijn van groot belang voor het succes van deze ingreep. Daarom verzoeken wij u om het informatiemateriaal dat u krijgt te lezen en eventueel in te vullen. Wilt u deze informatiemap goed bewaren? Breng uw map mee naar elke afspraak. En vergeet hem vooral niet mee te brengen naar het ziekenhuis op de dag van uw opname. Als u wilt, kunt u de map ook meenemen naar de voorlichtingsbijeenkomst. Een ander belangrijk onderdeel van uw voorbereiding op de operatie is dat u actief betrokken blijft bij uw zorg. Stel vragen en neem verantwoordelijkheid voor uw vooruitgang. Wij vinden het erg belangrijk dat u de beste resultaten behaalt en dat uw operatie een succes wordt. Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten B.V. is een dochteronderneming van

2 Het Joint Progress programma Bij heupoperaties volgens het JointProgress programma worden meerdere patiënten op één dag geopereerd. Tijdens de opname ligt de nadruk op actieve revalidatie. Dit betekent dat u niet als zieke wordt benaderd. Zo verblijft u zo min mogelijk in bed en draagt u gewoon uw eigen kleding. Door een optimale begeleiding en intensieve oefeningen kunt u op een verantwoorde manier weer naar huis van 39 - Voorwoord

3 Gegevens Havenziekenhuis en Instituut voor Tropische Ziekten B.V. Belangrijke adressen en telefoonnummers: Bezoekadres: Haringvliet 2, 3011 TD Rotterdam Postadres: Postbus 70031, 3000 LN Rotterdam Algemeen telefoonnummer: Website: Polikliniek Chirurgie/Orthopedie: Hier kunt u op werkdagen terecht voor het maken van afspraken tussen uur Verpleegafdeling Kort Verblijf / Heelkunde: Fysiotherapie: Bezoekuren De bezoekuren van het Havenziekenhuis zijn dagelijks van uur. Er mogen maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd bij elke patiënt van 39 - Voorwoord

4 Inhoud 1. Medische informatie 2. Verpleegkundige informatie 3. Fysiotherapie 4. Transferverpleegkundige - 4 van 39 - Inhoudsopgave

5 1. Medische informatie 1.1 Heupprothese implanteren Hieronder staat een samenvatting van het traject dat u zult doorlopen voor het implanteren van een kunstheup. Dit wordt in medische termen heupprothese of heupimplantaat genoemd. Dit overzicht geeft u een algemeen beeld van het proces. 1. Beslissing om operatie te ondergaan 2. Bezoeken van een voorlichtingsbijeenkomst in het ziekenhuis 3. Nauwkeurig bestuderen van het voorlichtingsmateriaal en het invullen van alle formulieren 4. Voorbereiding op de operatie 5. De operatie 6. Revalidatie in het ziekenhuis 7. Ontslag uit het ziekenhuis 8. Hoe om te gaan met uw nieuwe heup 1.2 Voorlichtingsbijeenkomst Tijdens het bezoek aan de polikliniek waarbij de operatiedatum wordt gepland, krijgt u een afspraak voor de voorlichtingsbijeenkomst en de Pre Operatieve Poli (POP). Zodra de datum voor uw operatie vast staat, vragen wij u deze voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen. Het is belangrijk dat u dit ook doet. Doel van deze voorlichtingsbijeenkomst is om u verdere informatie te geven over de operatie. Ook is het voor u een gelegenheid om kennis te maken met medewerkers van het ziekenhuis, zoals één van de (transfer)verpleegkundigen en fysiotherapeuten die u zullen behandelen gedurende uw opname in het ziekenhuis. Bovendien kunt u er andere patiënten ontmoeten die een soortgelijke heupoperatie zullen ondergaan. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst kunt u eventuele vragen stellen. Het is erg belangrijk dat u op deze middag de persoon meeneemt die u - 5 van Medisch

6 gedurende uw verblijf in het ziekenhuis zal begeleiden. De voorlichtingsbijeenkomst wordt in het ziekenhuis georganiseerd en duurt een half uur. 1.3 De Pre-operatieve Poli (POP) Voorafgaand aan de operatie heeft u nog een gesprek met de anesthesist of zijn/haar assistent. Deze zal met u de manier van verdoven bespreken en praktische uitleg geven. De anesthesist zal in overleg met u de soort verdoving bepalen en u informeren over mogelijke veranderingen in uw eventuele thuismedicijnen. 1.4 Het heupgewricht Het heupgewricht is een kogelgewricht. Het heupgewricht maakt het mogelijk om het dijbeen (femur) te bewegen ten opzichte van het heupbeen (bekken). Het bekken bevat een holte, genaamd de heupkom. De kop van het dijbeen past in de heupkom, en samen vormen zij zo een kogelgewricht dat het been een grote beweeglijkheid geeft. De buitenkant van de dijbeenkop en de binnenkant van de heupkom zijn bedekt met kraakbeen. De oppervlakte van het kraakbeen is stevig en zeer glad waardoor de twee oppervlakten bij alle bewegingen soepel over elkaar heen kunnen schuiven. Stevige gewrichtsbanden en de spieren rond het heupgewricht houden het bekken en het dijbeen bij elkaar. Ook dekken ze het gewricht af en maken ze het stabiel. Een gezonde heup laat het been vrij bewegen binnen zijn bewegingsbereik. Ook wordt ondertussen het bovenlichaam ondersteund. Tot slot absorbeert de heup de schokken die ontstaan door activiteiten zoals lopen en rennen van Medisch

7 1.5 Over het implanteren van een heupprothese Het doel van het implanteren van een heupprothese is: - het verhelpen van uw pijn; - het herstellen van eventueel functieverlies van uw heup; - het verbeteren van de kwaliteit van leven. Het implanteren van een heupprothese betekent dat de dijbeenkop en de heupkom worden vervangen door implantaten, zogeheten prothesen. Er zijn verschillende soorten heupprothesen beschikbaar. Uw orthopedisch chirurg zal beoordelen welke voor u het meest geschikt is. In het meerendeel van de gevallen zal dit een ongecementeerde prothese zijn, de zogeheten ingroeiheup. Onderdelen van een kunstheup - 7 van Medisch

8 Elke heupprothese bestaat uit meerdere delen: - De kom: deze vervangt de heupkom en kan gemaakt zijn van een metaallegering bekleed met een kunststof of metalen laag of volledig bestaan uit kunststof. - De kop: deze vervangt de dijbeenkop. De prothese bestaat uit de steel, gemaakt van een metaallegering en de kop die wordt bevestigd op de steel. Het materiaal van de dijbeenkop is gemaakt van keramiek of metaal. 1.6 Operatiemogelijkheden bij een heupprothese 1. Totale heupoperatie Hierbij worden beide oppervlakten van de heup (dijbeenkop en heupkom) vervangen. 2. Revisie heupoperatie Een nieuwe operatie van een eerder geplaatste heupprothese die is versleten, niet goed werkt of los is geraakt. De eerder geplaatste delen worden geheel of gedeeltelijk verwijderd en vervangen door - 8 van Medisch

9 nieuwe. 3. Bilaterale totale heupoperatie Beide heupen worden gelijktijdig vervangen. Meestal worden de heupen met een tussenperiode geopereerd. 1.7 De operatie De operatie duurt meestal 1 2 uur afhankelijk van de ernst van de aandoening van uw heup. - Stap 1: Het heupgewricht wordt bloot gelegd middels de operatiewond. - Stap 2: De heupkop wordt uit de heupkom gehaald. - Stap 3: De versleten/beschadigde gewrichtsoppervlakten (de heupkom en dijbeenkop) worden verwijderd. Het bot wordt verder klaargemaakt voor het plaatsen van de heupprothese. - Stap 4: De heupprothese (prothesekop en -kom) wordt dan aan het bot bevestigd. - Stap 5: Als de heupprothesekop en heupprothesekom vast in het bot zitten, wordt de nieuwe heupkop teruggeplaatst in de nieuwe heupkom. Uw orthopedisch chirurg controleert dan o.a. door bewegen van het been of de kunstheup goed functioneert. 1.8 Risico s en mogelijke complicaties Een operatie voor het implanteren van een heupprothese is inmiddels een vaak toegepaste en voorspelbare procedure die veilig en effectief is gebleken. Wereldwijd worden jaarlijks maar liefst 1 miljoen heupprothesen geïmplanteerd. Patiënten hebben minder pijn en ervaren functieverbetering in vergelijking met hun toestand vóór de operatie. Het operatief vervangen van een heupgewricht is zelfs de succesvolste orthopedische ingreep. Net als bij andere operaties zijn er echter ook hier risico s en bestaat er kans op complicaties. Deze komen zelden voor. Uw orthopedisch chirurg en de medewerkers van de afdeling Orthopedie zullen er alles - 9 van Medisch

10 aan doen om complicaties te voorkomen. Een aantal mogelijke risico s en complicaties zijn: Anesthetische complicaties Uw anesthesist zal mogelijke complicaties en de verschillende mogelijkheden van verdoving vóór de operatie met u doorspreken. Heeft u in het verleden complicaties ervaren met verdovingen? Zorg dat u uw anesthesist hiervan op de hoogte brengt. Luxatie Een heupluxatie is het schieten van de heupkop uit de heupkom. Dit kan al direct in de postoperatieve fase optreden, maar ook nog vele jaren na uw heupoperatie. U vermindert de kans op een heupluxatie als u de adviezen, zoals besproken met uw orthopedisch chirurg en/ of fysiotherapeut, zorgvuldig opvolgt. Beenlengte verschil kan ontstaan door het plaatsen van een kunstheup. In de overgrote meerderheid van de gevallen is het verschil enkele millimeters. Infectie Na het plaatsen van een nieuw heupgewricht loopt een zeer klein percentage van de patiënten een infectie op. Dit kan een oppervlakkige infectie zijn, maar ook een diepe infectie rond de delen van de prothese. Diepe infecties kunnen tot ernstige gevolgen leiden, waardoor de ziekenhuisopname verlengd wordt. Behandeling van dergelijke infecties kan op verschillende manieren plaats vinden. U kunt via een infuus antibiotica krijgen toegediend, maar ook een operatieve ingreep kan noodzakelijk zijn om de wond te reinigen. Bij een diepe infectie kan uw orthopedisch chirurg besluiten de prothese geheel te verwijderen. Infectie komt vaker voor bij diabetici, patiënten met reumatoide-artritis, patiënten met aandoeningen van het immuunsysteem en bij mensen met overgewicht. Bloeduitstorting/zwelling Na de operatie kan een bloeduitstorting met zwelling van het onderbeen ontstaan. Dit is een normaal verschijnsel na een heupprothese en zal in de loop van enkele maanden weer van Medisch

11 verdwijnen. De zwelling kan grotendeels worden tegengegaan door het dragen van een steunkous. Breuken Breuken van het dijbeen en breuken van het bekken komen soms voor tijdens de operatie, vooral als de botten zacht of broos zijn. Breuken kunnen ook ontstaan als u na de operatie hard valt. Meerdere chirurgische ingrepen kunnen nodig zijn om het probleem te verhelpen. Soms zijn extra implantaten nodig. Beschadiging van bloedvaten en zenuwen Er lopen meerdere bloedvaten en zenuwen in de omgeving van uw heupgewricht. Tijdens de operatie kunnen deze structuren uitgerekt of beschadigd raken. Dit kan gevoelloosheid en/of slapheid in delen van het geopereerde been tot gevolg hebben. Trombose van diepgelegen ader Het ontstaan van bloedstolsels in de aderen van de benen is een bekende complicatie na een zware operatie. Al het mogelijke wordt gedaan om het ontstaan ervan te voorkomen. Een voorzorgsmaatregel kan bijvoorbeeld zijn het toedienen van medicijnen (via een injectie) die het bloed verdunnen. Dit vermindert de kans op stolsels. Andere preventieve maatregelen zijn vroege mobilisatie (zo snel mogelijk uit bed), maar ook het dragen van elastische steunkousen. Longembolie Bloedstolsels die in de beenader ontstaan, kunnen soms losraken, meegevoerd worden in de bloedbaan en in de longen terechtkomen. Dit heet een longembolie. Dit kan een zeer ernstige complicatie zijn. Vetembolie Vet van het beenmerg kan terechtkomen in de bloedbaan en zelfs uw longen bereiken. Dit heet een vetembolie. Ook dit kan zeer ernstig zijn van Medisch

12 Wondcomplicaties Ook wondnecrose (de wondranden zijn donker gekleurd) of het steeds weer open gaan van de operatiewond kan voorkomen. Om problemen op lange termijn te voorkomen dienen deze complicaties vroegtijdig te worden gesignaleerd en behandeld, door het gewricht operatief te reinigen of de wond opnieuw te hechten. Doorliggen Doorligplekken, vooral rond de hiel, kunnen al na 24 uur bedrust ontstaan. Neem daarom regelmatig de druk weg van uw hielen en zitvlak. Als u een brandend gevoel of pijn ervaart rond deze lichaamsdelen dient u het verplegend personeel hiervan op de hoogte te brengen. Om te voorkomen dat u doorligwonden krijgt, is het verstandig om badstofsokken mee te nemen. Verschil in beenlengte Na uw heupoperatie kan het voorkomen dat er een beenlengteverschil is ontstaan. Indien het verschil meer dan twee centimeter bedraagt en leidt tot klachten zal een verhoogde schoenzool worden geadviseerd om het beenlengteverschil te verhelpen. Vijftien procent van de bevolking heeft, zonder dat men zich hiervan bewust is, een beenlengteverschil tot anderhalve centimeter. Looppatroon Na het plaatsen van een heupprothese is het looppatroon van sommige patiënten niet optimaal. Dit heeft allerlei oorzaken. Normaal gesproken is dit na zes maanden geheel of grotendeels verdwenen. Losraken Uw heupprothese is een mechanisch werkend geheel en is daarom onderhevig aan wrijving en slijtage. Bijna alle heupprothesen functioneren 15 jaar na operatie nog naar volle tevredenheid. Dit geldt echter alleen bij normaal gebruik. Als de heupprothese overmatig wordt belast, zoals uitzonderlijk veel traplopen, rennen, hurken en andere activiteiten met een grote belasting, kan de van Medisch

13 heupprothese vroegtijdig losraken. Als u rekening houdt met de belasting op uw heup door deze activiteiten te vermijden, dan heeft uw heupprothese een langere levensduur. Algemene medische problemen Na een ingrijpende operatie kan een aantal algemene medische complicaties ontstaan. Gelukkig komen deze zelden voor. Degenen met een grotere kans op deze complicaties zullen van tevoren medisch worden onderzocht. Deze complicaties zijn bijvoorbeeld hartaandoeningen, beroertes, longontsteking, ingeklapte long, blaasinfecties en nieraandoening. Uiteraard zal al het mogelijke worden gedaan om bovenstaande complicaties te voorkomen van Medisch

14 1.9 Meest gestelde vragen Hoe lang blijft mijn kunstheup goed? Over het algemeen blijven kunstheupen langer dan 15 jaar goed functioneren. Sommige gewrichten verslijten al voor die tijd en gaan loszitten. Hoe lang uw kunstheup goed blijft is afhankelijk van allerlei factoren zoals uw fysieke conditie, uw gewicht en hoe actief u bent. Het is nuttig om te bedenken dat prothetische gewrichten anders zijn dan een natuurlijk, gezond gewricht. Tegenwoordig is het operatief implanteren van een kunstheup een veelvoorkomende en voorspelbare ingreep geworden. Jaarlijks worden maar liefst 1 miljoen heupprotheses geïmplanteerd. Veel patiënten ervaren verlichting van pijn en functieverbetering vergeleken met de situatie van voor de operatie. De onderdelen van de prothese kunnen echter slijten omdat ze tegen elkaar schuiven en rollen bij het bewegen. Sinds ik op de wachtlijst sta heb ik minder pijn in mijn heup. Wat moet ik doen? Als de pijn minder is geworden kan dat betekenen dat u niet geopereerd hoeft te worden. Mocht u om welke reden dan ook twijfelen, dan dient u dit te bespreken met uw eigen huisarts of orthopedisch chirurg. Wat is de gemiddelde leeftijd waarop mensen een kunstheup krijgen? De gemiddelde leeftijd is 73 jaar. Welke problemen kan ik verwachten in het ziekenhuis? Verwardheid Verwarring in de eerste paar dagen na een operatie komt vrij vaak voor. Dit wordt meestal veroorzaakt door een combinatie van de narcose en het verblijf in een vreemde omgeving. Tegen de tijd dat u naar huis gaat is dit normaal gesproken weer helemaal verdwenen. De ene patiënt heeft meer kans om verward te raken dan de andere. Bij verwardheid kan het van belang zijn voor uw begeleider om van Medisch

15 persoonlijke spullen mee te brengen. Denk hierbij aan foto s of kalender van thuis. Duizeligheid en misselijkheid Dit is een veel voorkomend probleem, vooral de eerste drie dagen na de operatie. Dit is normaal gesproken een bijwerking van de narcose. Obstipatie (= moeilijke stoelgang) Een ander veel voorkomend probleem na operaties is obstipatie. Dit wordt meestal veroorzaakt door verandering van leefritme, geneesmiddelen en zelfs door het voedsel. Obstipatie kan vrij snel worden verholpen als het vroeg wordt ontdekt. Het is belangrijk dat u de verpleegkundigen informeert als u vaker last heeft van obstipatie of als u denkt dat het na de operatie het geval is. Gebrek aan eetlust Dit is niet ongebruikelijk en kan tot een aantal weken na de operatie aanhouden. Toch is het belangrijk dat u gezond eet en voldoende vocht (minimaal 1,5 liter) binnenkrijgt om uw herstel te bespoedigen. Hoe gevaarlijk is het om een heupprothese te implanteren? Een heupprothese implanteren is een zware operatie. Net als bij elke grote operatie is er een kleine kans op overlijden van Medisch

16 Heb ik na de operatie geen pijn meer? Tijdens de operatie wordt de oorzaak van uw pijn weggenomen. U moet er echter wel rekening mee houden dat uw nieuwe gewricht en de wond tot 12 weken na uw operatie behoorlijk pijnlijk kunnen zijn. Om deze pijn te verminderen kan het ziekenhuispersoneel verschillende vormen van pijnverlichtende technieken toepassen, zoals zenuwblokkades, orale pijnstillers, ijspakkingen en beenoefeningen. Vraagt u gerust om medicijnen tegen de pijn als u dat nodig vindt. De verpleegkundige kan altijd met een arts overleggen over extra medicijnen. Pijnloos zal niet lukken, wel moet de pijn voor u te hanteren zijn en u niet beperken in uw herstelproces. De pijn zal in de loop der tijd langzaam maar zeker afnemen naarmate uw lichaam zich verder herstelt. De meeste mensen vinden dat de pijn na drie maanden te verwaarlozen is en sommigen melden dat de pijn tot een jaar later steeds verder afnam. Hoe lang zal ik in het ziekenhuis blijven? U gaat (meestal) 2 dagen na uw operatie terug naar huis. Mits u voldoet aan de criteria voor ontslag. Hoe succesvol is deze operatie? Na de operatie ondervindt u een belangrijke toename in de beweeglijkheid van de geopereerde heup en een duidelijke vermindering van de pijn. Onderzoek heeft aangetoond dat vrijwel alle kunstheupen met succes zijn geplaatst. Hoe goed kan ik mijn heup na de operatie bewegen? Over het algemeen is na de operatie de beweeglijkheid van het betreffende gewricht iets minder. Toch wordt de beweeglijkheid van de heup, die nodig is om de meeste dagelijkse activiteiten te doen, hersteld. Het is ook belangrijk om de instructies hoe om te gaan met een nieuwe heup op te volgen. Dit voorkomt dat uw nieuwe heup uit de kom schiet. Wat kunnen de meeste patiënten met een nieuw gewricht doen nadat zij uit het ziekenhuis zijn ontslagen? van Medisch

17 - U bent in staat om te lopen met een loophulpmiddel zonder hulp van iemand anders. - U bent in staat om zelfstandig een bed in en uit te stappen, op een stoel te gaan zitten en er weer uit op te staan, en plaats te nemen op het toilet en weer op te staan. - U bent in staat om u te wassen en aan te kleden met eventueel de nodige hulpmiddelen en/of wat hulp van iemand Voorbereiding Richt u op het slagen van uw operatie Het is van belang dat u, uw orthopedisch chirurg, het ziekenhuispersoneel en uw familie als een team samenwerken en een positieve houding hebben ten aanzien van het slagen van de operatie. Dankzij goed onderling overleg krijgt u beter inzicht in de doelen en verwachtingen van alle betrokken partijen. Voeding Voeding is een belangrijk element in tijden van stress, zoals voor een operatie. Zorg dat, indien uw dieet dit toelaat, u zoveel mogelijk voedingsmiddelen binnenkrijgt die rijk zijn aan ijzer. Bijvoorbeeld: rood vlees, lever, bonen, noten en gedroogde vruchten van Medisch

18 Voorkom overgewicht Omdat overgewicht extra belasting betekent van de toch al beschadigde gewrichten, is afvallen een van de beste manieren om de toestand van uw heup te verbeteren en de resultaten van de operatie te optimaliseren. Vraag advies aan uw huisarts voordat u begint met uw dieet. Stop met roken Als u nog niet was gestopt, is het misschien een goed moment om dat nu te doen. Dit vermindert namelijk de kans op complicaties tijdens en na uw operatie. Heeft u behoefte aan advies en ondersteuning, dan kunt u terecht bij uw huisarts. Zorg dat alle infecties vóór de operatie genezen zijn Hieronder vallen o.a.: tandabcessen, blaasinfecties, ontstoken beenzweren, verkoudheid en griep. De reden hiervoor is dat infecties zich tijdens de operatie door uw lichaam kunnen verspreiden en uw nieuwe gewricht kunnen besmetten. Daarom moet u uw orthopedisch chirurg zo snel mogelijk op de hoogte brengen als u vermoedt of zeker weet dat u een infectie heeft. Dit kan namelijk betekenen dat uw operatie naar een later tijdstip verschoven moet worden. Huid Het is belangrijk dat uw huid geen problemen vertoont (zoals geïnfecteerde likdoorns, eeltknobbels, insectenbeten, wondjes, krabwonden van dieren) en vrij van infectie is voordat u geopereerd wordt. Dit is vooral belangrijk als u huidproblemen heeft zoals eczeem of psoriasis. Als zich aandoeningen ontwikkelen zoals een zweer op uw been of huiduitslag dient u uw huisarts te raadplegen. Tanden en tandvlees In ongezonde tanden en tandvlees kan een infectie verborgen zitten die zijn weg zou kunnen vinden naar een heupprothese. Indien u een infectie waarschijnlijk acht, dient u een afspraak met de tandarts te maken van Medisch

19 Bestaande medische aandoeningen Om te voorkomen dat uw operatie wordt uitgesteld is het belangrijk dat bestaande aandoeningen, zoals diabetes, in de gaten worden gehouden en dat eventuele problemen zo snel mogelijk worden behandeld. Een van de meest voorkomende problemen die om behandeling vragen voor de operatie is hoge bloeddruk (hypertensie). Als u weet dat u last heeft van een hoge bloeddruk, kan het nuttig zijn om uw bloeddruk in de periode vóór uw operatie een paar keer te laten controleren door uw huisarts. Het gebruik van geneesmiddelen Heeft u vragen over het voortzetten van het gebruik van bepaalde geneesmiddelen? Bel dan uw huisarts of vraag dit aan de anesthesist bij uw bezoek aan de Pre-operatieve Poli (POP) van Medisch

20 2. Verpleegkundige informatie 2.1 Wat u mee moet brengen naar het ziekenhuis Wij hebben een controlelijst opgesteld om u te helpen bij het inpakken van uw tas voor het ziekenhuis: - Gemakkelijk zittende kleding - Goed ingelopen, platte schoenen met antislipzool en veters of klittenband - Sokken en ondergoed - Nachtkleding - Het loophulpmiddel dat u mogelijk nu gebruikt b.v. krukken - Toiletartikelen - Alle geneesmiddelen die u normaal inneemt. Hierbij is belangrijk om deze in de originele - verpakking mee te nemen. - Een apotheekoverzicht van uw medicijnen. Deze mag maximaal 1 week oud zijn. - Deze voorlichtingsinformatie (eventueel), met extra papier en een pen om notities te maken en - vragen op te schrijven - De ingevulde vragenlijsten die u op de poli heeft ontvangen - Telefoonnummers van familie, vrienden of verzorgers die u ophalen uit het ziekenhuis en naar - huis brengen - Boeken of tijdschriften om te lezen - Gehoorapparaat en extra batterijen (indien van toepassing) - Gebitsprothese(n) en opbergdoosje (indien van toepassing) - Bril/contactlenzen (indien van toepassing) - Oordopjes indien u snel wakker wordt van allerlei geluiden Nog een paar tips: - Breng geen waardevolle spullen mee naar het ziekenhuis. - Laat al uw sieraden thuis of geef ze in bewaring bij familieleden. - Breng slechts een klein geldbedrag mee naar het ziekenhuis van Verpleegkundig

21 - Een mobiele telefoon is toegestaan. - Televisie en radio zijn standaard en gratis bij ieder bed aanwezig 2.2 Controlelijst vóór de operatie Zorg dat u vóór uw operatie het volgende heeft gedaan: - Het verstrekte voorlichtingsmateriaal lezen - Vragenlijsten invullen en meenemen bij opname - Noteer alle vragen die u nog wilt stellen - Uw woning zo nodig aanpassen voor uw thuiskomst - Uzelf voorbereiden op de operatie - Iemand inschakelen voor assistentie of hulp - Benodigdheden voor het ziekenhuis inpakken van Verpleegkundig

22 3. Fysiotherapie 3.1 Wat kunt u doen na ontslag? De meeste patiënten met een nieuw gewricht kunnen na ontslag uit het ziekenhuis het volgende doen: - U bent in staat om te lopen met een loophulpmiddel zonder hulp van iemand anders. - U bent in staat om zelfstandig een bed in en uit te stappen, op een stoel te gaan zitten er er weer uit op te staan, en plaats te nemen op het toilet en weer op te staan. - U bent in staat om u te wassen en aan te kleden met eventueel de nodige hulpmiddelen en/of wat hulp van iemand. 3.2 Dagelijkse activiteiten en verder herstel Bij thuiskomst zult u de eerste paar weken hulp nodig hebben. Daarom dient u iemand in te schakelen die boodschappen voor u doet en u met het huishouden helpt. U zult uw normale medicijnen verder gebruiken en uw oefeningen blijven doen zoals door uw fysiotherapeut en orthopedisch chirurg aangegeven. Actief blijven en de voorgeschreven oefeningen doen zijn de snelste manier om volledig te herstellen. U heeft alle redenen om te verwachten dat u uw heupgewricht weer volledig zult kunnen gebruiken. Dit vraagt echter wel tijd. Wissel rust en activiteiten regelmatig af. Autorijden Uw persoonlijke veiligheid staat voorop. Meestal mag u zes weken na uw operatie weer autorijden. Dit moet u zelf nakijken in uw eigen polis. Het is mogelijk dat uw verzekeringsmaatschappij extra regels heeft met betrekking tot de dekking en vergoeding als u nu een ongeval krijgt/ veroorzaakt. We adviseren u om dit eerst na te vragen bij uw (auto)verzekeraar. Weer aan het werk van Fysiotherapie

23 U mag pas weer aan het werk als uw orthopedisch chirurg u daar toestemming voor heeft gegeven. Dit kan 2 6 weken na uw operatie zijn en is afhankelijk van het soort werk dat u verricht. De reden hiervoor is dat iedereen in zijn eigen tempo herstelt na een operatie. Reizen U mag zo lang als u wilt buitenshuis zijn. Vergeet niet eventuele hulpstukken mee te nemen zoals uw helping hand of een verhoogd stoelkussen en uw krukken. Voeding Wat betreft uw voeding zijn er geen beperkingen. Houdt er wel rekening mee dat u een zware operatie hebt ondergaan. Zorg er dus voor dat u veel fruit en groente eet, en mager vlees voor proteïne en ijzer. Seksuele activiteit Zodra u er behoefte aan heeft kunt u weer seksueel actief zijn. Laat uw partner een actieve rol spelen. Waarschijnlijk zijn bepaalde houdingen comfortabeler dan andere. Uw fysiotherapeut, orthopedisch chirurg of verpleegkundige kan eventuele vragen beantwoorden. Sport en activiteiten Uw nieuwe heupprothese is ontworpen voor activiteiten in het dagelijks leven, niet voor sporten met hoge belasting. Lopen, zwemmen en fietsen wordt aangeraden. Intensieve sporten, zoals joggen en rennen kunnen het functioneren en langdurig succes van uw gewricht belemmeren of in gevaar brengen en moeten daarom vermeden worden. Houding in bed Tijdens uw opname in het ziekenhuis kunt u het beste op uw rug slapen. Gedurende de eerste 6 weken mag u thuis wel op uw geopereerde zijde liggen, maar u moet dan wel een kussen tussen uw knieën leggen. Bij de policontrole 6 weken na de ingreep kunt u van Fysiotherapie

24 met uw arts overleggen of dit nog langer noodzakelijk is. Metaaldetectors Uw nieuwe prothese bevat metaal dat metaaldetectors en beveiligingsapparaten zou kunnen activeren. U kunt daarom, als u dit wilt, een brief krijgen die bevestigt dat bij u een heupprothese is geïmplanteerd en dat deze van metaal is. 3.3 Hoe om te gaan met uw nieuwe heup U kunt uw nieuwe heup beschermen door een aantal eenvoudige stappen te nemen: Voorkom infectie en let op de symptomen ervan Omdat uw nieuwe heup zo gevoelig is voor infecties, moet u besmetting zien te voorkomen. Mocht u ergens in uw lichaam een infectie krijgen (bijvoorbeeld: huid, blaas, longen, keel of gebit), dan kan deze infectie in de bloedbaan terechtkomen en zich verspreiden naar uw heup. Breng uw huisarts hiervan op de hoogte. Nazorg Als u het ziekenhuis verlaat krijgt u een schema mee voor poliklinische controles. Uw orthopedisch chirurg zal u het eerste jaar meerdere malen willen controleren, en daarna minder frequent. Vaak worden voor elke controle röntgenfoto s genomen om de stand van de prothese te controleren. Lichaamsgewicht Door uw lichaamsgewicht op peil te houden wordt de druk en kracht op uw nieuwe heup verminderd. Vermijd sporten met hoge belasting en doe vooral activiteiten met toestemming van uw arts, zoals wandelen, zwemmen, golfen of fietsen. Dit is een uitstekende manier om uw nieuwe heup te versterken en om voldoende training te krijgen om fit te blijven. Chirurgische ingrepen Als u in de toekomst nogmaals geopereerd gaat worden, dient u uw van Fysiotherapie

25 chirurg of betrokken verpleegkundige van tevoren te informeren over uw heupprothese. Ook al betreft het maar een kleine operatie zoals het verwijderen van een moedervlek, ingegroeide teennagels, een oogoperatie of tandheelkundige ingrepen. 3.4 Fysiotherapie Fysiotherapie start, afhankelijk van de werkwijze van de orthopeed, aan het eind van de dag van operatie of op de eerste dag er na. De fysiotherapeut zal u dagelijks bezoeken. In overleg met de orthopedisch chirurg wordt uw revalidatieprogramma besproken. Een van de eerste dingen die u met behulp van uw fysiotherapeut leert, is hoe u veilig uit bed kunt stappen, hoe u moet zitten en staan. U begint te lopen met een looprekje. Daarna wordt dit geoefend met (meestal) elleboogkrukken. Naarmate u vooruitgang boekt en meer vertrouwen krijgt, zult u in staat zijn om zelfstandig te lopen met behulp van een loophulpmiddel. Tegelijkertijd zal uw fysiotherapeut heupoefeningen met u doornemen. Deze oefeningen zijn bedoeld om uw spieren zo te trainen dat u optimaal profijt heeft van uw operatie. Uw fysiotherapeut zal u, indien mogelijk en van toepassing, ook leren de trap te lopen. De eerste paar maanden na de operatie is het elangrijk om goed te oefenen: hoe actiever u meedoet, hoe sneller u herstelt! De basisregels Het doel van de basisregels is het voorkomen van een luxatie. Dit is het uit de kom schieten van de nieuwe heupkop. De kans dat dit gebeurt is klein, maar die kans is mede zo klein als u zich aan deze regels houdt. Bij de operatie is het gewrichtskapsel open gemaakt en ook de spieren die de gewrichtsdelen bij elkaar houden zijn opzij gelegd. Dit heeft tijd nodig om te herstellen. De eerste zes weken is van Fysiotherapie

26 de kans op luxatie het grootst. Houd u zich aan de volgende regels: - Zorg ervoor dat de hoek in de geopereerde heup niet kleiner wordt dan 90 graden. Een hoek van 90 graden of groter is goed. - Zorg ervoor dat het geopereerde been niet de middenlijn kruist. Dit betekent bijvoorbeeld dat u niet met de benen over elkaar mag zitten. - Draai de knie van het geopereerde been niet naar binnen. Let hier bijvoorbeeld op als u zich wilt omdraaien. Traplopen Als u de trap op gaat, stapt u met uw niet-geopereerde been op de trede. Het geopereerde been en de kruk volgen. Als u de trap af gaat, zet u eerst de kruk en uw geopereerde been een trede lager, gevolgd door uw niet-geopereerde been van Fysiotherapie

27 Havenziekenhuis 3.5 Oefeningen De volgende oefeningen zullen tijdens de opname met u worden doorgenomen: - Knie heffen; - Been zijwaarts; - Been achterwaarts. Knie heffen - Doe alleen de oefeningen die uw fysiotherapeut heeft voorgeschreven. - Houdt u ergens stevig aan vast voor de nodige steun. Til langzaam uw knie op. - Buig uw heup niet verder dan in een hoek van 90. Leun hierbij niet naar achteren. - Herhaal dit 10 keer. Doe deze oefening 3 keer per dag. Have_Inprintfolders_Def.indd 2-27 van Fysiotherapie :55

28 van Fysiotherapie

29 Been zijwaarts - Doe alleen de oefeningen die uw fysiotherapeut heeft voorgeschreven. - Houdt u ergens stevig aan vast voor de nodige steun. - Breng uw been langzaam naar buiten. Leun hierbij niet zijwaarts. - Wissel het linker- en rechterbeen af. - Herhaal dit 10 keer. Doe deze oefening 3 x per dag. Been achterwaarts - Doe alleen de oefeningen die uw fysiotherapeut heeft voorgeschreven. - Houdt u ergens stevig aan vast voor de nodige steun. Breng uw been naar achteren. - Leun hierbij niet naar voren en houdt uw been gestrekt. - Herhaal dit 10 keer. Doe deze oefening 3 keer per dag van Fysiotherapie

30 3.6 Ontslagcriteria Het moment van ontslag uit het ziekenhuis wordt (mede) bepaald doro uw functioneren. U kunt naar huis als u veilig en zelfstandig: - in en uit bed kunt stappen; - in een stoel kunt gaan zitten en weer opstaan; - minimaal 30 meter kunt lopen met behulp van een loophulpmiddel; - naar het toilet kunt lopen; - de trap op en af kunt lopen (indien van toepassing). Zo nodig kunt u een verwijzing krijgen voor fysiotherapie thuis om u te begeleiden bij uw verdere herstel. Als u thuis zorg nodig heeft, wordt dit door de transferverpleegkundige geregeld van Fysiotherapie

STRAKS... EEN NIEUWE HEUP

STRAKS... EEN NIEUWE HEUP STRAKS... EEN NIEUWE HEUP 2 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Aangedane heup: n links n prothese met botcement n rechts n prothese zonder botcement n primair n revisie Operatiedatum: Afspraken Datum Tijd POS (preoperatieve

Nadere informatie

Echografisch onderzoek van de buik (abdomen)

Echografisch onderzoek van de buik (abdomen) Echografisch onderzoek van de buik (abdomen) Een onderzoek waarbij met geluidsgolven de organen in uw buik zichtbaar worden gemaakt Uw behandelend arts heeft voor u een echografisch onderzoek van de buik

Nadere informatie

Totale heup. Orthopedie. Beter voor elkaar

Totale heup. Orthopedie. Beter voor elkaar Totale heup Orthopedie Beter voor elkaar 2 Hartelijk welkom op afdeling 5A U wordt binnenkort opgenomen op de afdeling Orthopedie van het Ikazia Ziekenhuis. Om tijdens uw opname alles goed te laten verlopen,

Nadere informatie

INFOBROCHURE KNIEPROTHESE. (Brochure 1 van 3) AZ Klina 1 INFOBROCHURE KNIEPROTHESE

INFOBROCHURE KNIEPROTHESE. (Brochure 1 van 3) AZ Klina 1 INFOBROCHURE KNIEPROTHESE INFOBROCHURE KNIEPROTHESE (Brochure 1 van 3) AZ Klina 1 INFOBROCHURE KNIEPROTHESE AZ Klina 2 INFOBROCHURE KNIEPROTHESE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. De knie... 5 3. Artrose... 6 4. De knieprothese...

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Een kijkoperatie van de enkel

Een kijkoperatie van de enkel Een kijkoperatie van de enkel Een arthroscopie van de enkel Orthopedie Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Anatomie van de voet en enkel 4 De symptomen van beknelling 5 De symptomen van kraakbeenletsel 6

Nadere informatie

Hernia en stenose in de lendenwervelkolom

Hernia en stenose in de lendenwervelkolom 1/11 Neurologie Hernia en stenose in de lendenwervelkolom Inleiding U wordt binnenkort geopereerd aan de lendenwervelkolom in het SKB te Winterswijk. Dit kan zijn in verband met een hernia of een wervelkanaalstenose.

Nadere informatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie Anesthesie en pijnbehandeling Rondom een operatie Inhoud Inleiding 3 Vormen van anesthesie 3 Wat doet de anesthesioloog 4 Algehele anesthesie 5 Voordelen van algehele anesthesie 5 Nadelen van algehele

Nadere informatie

HERNIA OF STENOSE OPERATIE LAGE RUG

HERNIA OF STENOSE OPERATIE LAGE RUG HERNIA OF STENOSE OPERATIE LAGE RUG 208 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hernia Nuclei Pulposi...3 Stenose...5 Voor de opname...6 Opname...8 Operatie...8 Na de operatie...8 Fase 1... 10 Fase 2... 12 Fase 3...

Nadere informatie

Artrose van de heup. De Conservatieve behandeling

Artrose van de heup. De Conservatieve behandeling Artrose van de heup De Conservatieve behandeling Inhoud De Artrose polikliniek Schriftelijke informatie Vragen Bereikbaarheid Wetenschappelijke gegevens Het heupgewricht Artrose van de heup Oorzaken van

Nadere informatie

Totale knieprothese. Informatiebrochure patiënten

Totale knieprothese. Informatiebrochure patiënten Totale knieprothese Informatiebrochure patiënten 3 1. Het kniegewricht...4 1.1 Een beetje anatomie...4 1.2 Artrose of slijtage van de knie...5 1.3 Een knieprothese...5 2. Voorbereiding op de ingreep...6

Nadere informatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie Goed voorbereid op uw opname en operatie Inhoud Behandeling, zorg en begeleiding 5 Orthopedisch chirurg 5 Anesthesioloog 5 Paramedische behandelaars 6 Orthopedisch consulent 6 Geestelijke verzorging 6

Nadere informatie

Een hemiknieprothese. Orthopedie. mca.nl

Een hemiknieprothese. Orthopedie. mca.nl Een hemiknieprothese Orthopedie mca.nl Inhoudsopgave Wat is artrose? 3 Hoe ziet een kniegewricht eruit? 5 Wat is een hemi-knieprothese? 5 Uw voorbereiding 6 Uw opname 7 Tijdens de operatie 7 Na de operatie

Nadere informatie

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24

Neurologie. Na een beroerte. Informatie voor patiënten en hun naasten 1/24 1/24 Neurologie Na een beroerte Informatie voor patiënten en hun naasten 2/24 Eigendom van: Notities 3/24 Inhoudsopgave Inleiding 5 Deel 1 Informatie over een beroerte Wat is een beroerte 6 Anatomie van

Nadere informatie

Bacteriële artritis. Bacteriële artritis

Bacteriële artritis. Bacteriële artritis Bacteriële artritis Bacteriële artritis Inhoud Bacteriële artritis, juli 2013 3 Inleiding 4 Over de ziekte 4 Wat is bacteriële artritis? 5 Wat is een gewricht? 6 Hoe ontstaat bacteriële artritis? 7 Wat

Nadere informatie

De totale heupprothese

De totale heupprothese De totale heupprothese Bekken Heupkom Heupkop Heuphals Bovenbeen Figuur 1: De heup, vooraanzicht De heupprothese Als u een versleten heup heeft, kan dat erg pijnlijk zijn. In veel gevallen is pijn de voornaamste

Nadere informatie

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen?

Traumatisch hersenletsel. Wat kunt u zelf doen? Traumatisch hersenletsel Wat kunt u zelf doen? 2 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Het doel van deze brochure 4 1.2 Wat u vooraf moet weten 4 1.3 Tien tips bij het lezen van deze brochure 4 1.4 Tenslotte 5 2.

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Inwendige defibrillator (ICD) Implantatie of wissel

Inwendige defibrillator (ICD) Implantatie of wissel Inwendige defibrillator (ICD) Implantatie of wissel Albert Schweitzer ziekenhuis oktober 2014 pavo 0894 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Langs de afdeling Bloedafname 3 De ICD 4 Wat is een ICD? 4 Hoe de

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl Uw verblijf Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis mca.nl Welkom Even voorstellen Namens alle medewerkers van Medisch Centrum Alkmaar mogen wij u als eerste welkom heten in ons ziekenhuis. Voor

Nadere informatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie Algemene informatie Stamceltransplantatie Inhoud 1. Introductie 3 2. Wat is kanker? 4 3. Wat is een stamceltransplantatie? 7 4. Wanneer wordt een stamceltransplantatie toegepast? 11 5. Hoe wordt een stamceltransplantatie

Nadere informatie

Open been. Wat is een open been? Dermatologie Open been

Open been. Wat is een open been? Dermatologie Open been Open been Als uw arts u deze brochure heeft gegeven, hebt u last van een vervelende aandoening. Waarschijnlijk lijdt u pijn en hebt u gemerkt dat de wonden aan uw onderbeen of aan uw voet niet willen genezen.

Nadere informatie

nummer 1 lente 2006 MAGAZINE Ontspanning: loop warm voor je gezondheid Preventie: pas ook thuis computerplek aan Interview: niet altijd opereren

nummer 1 lente 2006 MAGAZINE Ontspanning: loop warm voor je gezondheid Preventie: pas ook thuis computerplek aan Interview: niet altijd opereren nummer 1 lente 2006 MAGAZINE Ontspanning: loop warm voor je gezondheid Preventie: pas ook thuis computerplek aan Interview: niet altijd opereren Inhoudsopgave Van de redactie Net als voorgaande jaren,

Nadere informatie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie Behandeling of onderzoek onder anesthesie Inhoud Polikliniek Anesthesiologie 1 Soorten anesthesie 1 Algehele anesthesie 1 Lokale anesthesie 1 Regionale anesthesie 1 Voorbereiding 2 Operatie 3 Algehele

Nadere informatie

Patiëntenvoorlichting Schouder Impingement, decompressie

Patiëntenvoorlichting Schouder Impingement, decompressie Patiëntenvoorlichting Schouder Impingement, decompressie Binnenkort wordt u geopereerd aan uw schouder, waarbij de orthopedisch chirurg de te krappe ruimte tussen de schoudertop en de schouderkop wijder

Nadere informatie

Revalideren na een heupprothese. Prof. dr. Thierry Scheerlinck Dienst Orthopedie en Traumatologie. Raadpleging orthopedie 02 477 60 21

Revalideren na een heupprothese. Prof. dr. Thierry Scheerlinck Dienst Orthopedie en Traumatologie. Raadpleging orthopedie 02 477 60 21 INFORMATIE voor de patiënt Revalideren na een heupprothese Prof. dr. Thierry Scheerlinck Dienst Orthopedie en Traumatologie Raadpleging orthopedie 02 477 60 21 Mevrouw, Mijnheer Binnenkort wordt bij u

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling Informatie voor mensen onder antistollingsbehandeling 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Informatie over trombose 5 Wat is trombose? 5 De bloedsomloop 5 Ziekten door trombose 6 De behandeling van trombose 7 De

Nadere informatie

borstvlieskanker Mesothelioom

borstvlieskanker Mesothelioom borstvlieskanker Mesothelioom Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De borstkas 8 Borstvlieskanker 10 Oorzaken 11 Klachten 13 Onderzoek voor de diagnose 14 Verder onderzoek

Nadere informatie