Diabetes-claims niet meer toegestaan? Discussie Keuringsraad en VWA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diabetes-claims niet meer toegestaan? Discussie Keuringsraad en VWA"

Transcriptie

1 nummer 01/2006 NIEUWSBRIEF 18 april 2006 In deze uitgave 1. Actueel keuringsnieuws 2. Algemene monitoring-activiteiten 3. RCC-uitspraken 4. Uitspraken Codecommissie KOAG/KAG Redactie: Jolanda Lankhaar; Berndt vantill (Keuringsraad KOAG/KAG) Concept en vormgeving: Edwin Ripken (Bureau de Vries) Directie: Berndt van Till, directeur (Keuringsraad KOAG/KAG) Aangesloten organisaties: CBD; KNMP; NPN; Neprofarm; NUV; VEA Dagelijks Bestuur: Mr. J.W.D. Gast, voorzitter; mr. F.F. Blanchard, secretaris / penningmeester; mevrouw B.G.M. Starmans, lid Actueel Keuringsnieuws Diabetes-claims niet meer toegestaan? Discussie Keuringsraad en VWA De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft zich in maart 2006 op het standpunt gesteld dat men geen akkoord meer kan geven voor claim-groep met toegestane claims zoals voor mensen met diabetes en helpt in een extra voorziening van micronutriënten bij diabetes (zie Leidraad, 12 e dr., januari 2003). Het harde standpunt van VWA is mede het gevolg van het feit dat bedrijven (zoals OTC Pharma International B.V.: zie rubriek RCC-uitspraken) zich niet aan de Leidraad hebben gehouden. Naar aanleiding van een recent overleg met de VWA is besloten de claim-groep opgeschort en tevens nader onder de loep te nemen. Welke claims op het gebied van diabetes kunnen er in de toekomst nog worden gehanteerd en onder welke voorwaarden? De branchepartijen NPN en Neprofarm zullen daartoe een nieuw voorstel aan VWA doen. Het doel is om nader te concretiseren welke claims er onder welke voorwaarden zijn toegestaan. Niet goedkeuren Recente toelatingen voor reclame-uitingen zoals verpakkingsteksten waaraan nutriënten zijn toegevoegd die de toegestane claims uit groep bevatten, zullen door de Keuringsraad (voorlopig) worden ingetrokken. Nieuwe uitingen waarin men deze claims zou gaan willen hanteren, zullen (voorlopig) niet meer worden goedgekeurd. En voor fabrikanten die - naar aanleiding van een KAG-toelating - jaren geleden deze claims al in hun uitingen hanteerden zullen indien nodig - soepele overgangsregelingen worden getroffen. Zodra VWA en de branchepartijen Neprofarm en NPN het eens zijn over het al dan niet toestaan van claims op het gebied van diabetes, zal de Keuringsraad dat via haar website en Nieuwsbrief bekendmaken. Norm glucosamineverbindingen Norm voor inhoudsaanduidingen van glucosamine-ingrediënten In reclame-uitingen voor gezondheidsproducten werden voorheen getalsaanduidingen van elementair glucosamine en diverse glucosamineverbindingen door elkaar gebruikt; hetgeen onduidelijk voor de consument zou kunnen zijn. Daarom heeft NPN het initiatief genomen een norm te ontwikkelen voor de beoordeling van dergelijke getalsaanduidingen. De norm is Keuringsraad KOAG/KAG - Postbus BK Amsterdam - tel: fax: website:

2 overgenomen door Neprofarm en zal ook door de Keuringsraad worden gehanteerd. VWA zal bij haar handhavingsbeleid ook controleren aan de hand van deze norm. Afgesproken is dat alle glucosamineverbindingen herleid moeten worden naar het elementair gehalte, dus de hoeveelheid glucosamine (en niet de zoutverbindingen) per dagdosering. Consequenties: voor 1 mei 2006 dienen bestaande reclame-uitingen, zoals advertenties en folders, volgens deze norm te zijn aangepast. Voor verpakkingsteksten geldt een overgangstermijn tot 1 november Ook VWA zal deze termijnen hanteren. Hieronder vindt u de nadere uitwerking van de norm. 1. Voorkant verpakking Een getal, met of zonder toevoeging van grammage, op de voorkant of elders groot op de verpakking refereert uitsluitend aan het elementair gehalte per dagdosering van het actieve ingrediënt (e.g. op voorkant glucosamine 1500, product bevat 1500 mg elementair gehalte glucosamine). Voor omrekening wordt verwezen naar onderstaand overzicht met de moleculairgewichten en omrekeningsfactoren van alle zoutverbindingen naar zuivere glucosamine. 2. Ingrediëntendeclaratie In de ingrediëntendeclaratie wordt conform de eisen van de wet (2002/46/EC) de gehele zoutverbinding genoemd (bijvoorbeeld glucosaminesulfaat.2kcl) 3. Samenstelling In de samenstelling (of opsomming actieve ingrediënten of voedingswaarde) heeft het de voorkeur om het elementair gehalte glucosamine te vermelden, conform de eisen voor vitamines en mineralen. Daarnaast kan ook het gehalte van de zoutverbinding(en) vermeld worden met de verbindende tekst, komt overeen met g glucosamine per dag. 4 Aanprijzing In reclame-uitingen mag alleen een getal worden vermeld, dat overeenkomt met de dagdosering aan elementair gehalte van het actieve ingrediënt. Tabel 1. Omrekeningsfactoren voor glucosamine Verbinding Omrekeningsfactor voor elementair gehalte aan glucosamine Delen door: Glucosamine Pure glucosamine bestaat niet Glucosamine sulfaat.2nacl 1,59 Glucosamine sulfaat.2kcl 1,69 Glucosamine hydrochloride (HCL) 1,20 N-acetyl-glucosamine 1,23 Glucosaminesulfaat bestaat als zodanig niet en is altijd gekoppeld aan bijvoorbeeld een zout. Toelichting Om het probleem van misleiding in de branche op te lossen is gekozen om het elementair gehalte als standaard te nemen, zoals dat ook voor vitamines en mineralen gebeurt. Bovendien is glucosamine de werkzame stof en niet een bepaalde zoutverbinding. Het is ook de enige juiste manier om misleiding te voorkomen. Waarom is niet gekozen voor glucosaminesulfaat als standaard: - Omrekenen naar het gehalte glucosaminesulfaat geeft het probleem dat je daarmee impliceert dat biobeschikbaarheid uit verschillende bronnen gelijk is, dit is niet zeker, en daarmee niet aan te raden. - Er is onderzoek gedaan met diverse zoutverbindingen van glucosamine, niet alleen met glucosaminesulfaat.

3 - De meeste producten worden glucosamine genoemd, slechts weinig bedrijven gebruiken de volledige zoutverbinding (bv. glucosaminesulfaat) als productnaam. Keuringsraad kan u behoeden voor Warenwetboete! De fabrikant van het warenwetproduct becalm d heeft bezwaar ingediend bij de Rechtbank Rotterdam tegen de Warenwetboete die VWA hem had opgelegd vanwege geneeskrachtige aanprijzing voor zijn product. VWA had deze boete uitgedeeld vanwege medische claims, zoals concentratiestoornissen; hyperactiviteit en AD(H)D, op de website van het bedrijf. De Rechtbank Rotterdam heeft het bezwaar van de fabrikant ongegrond verklaard. Het is de verantwoordelijkheid van degene die deze producten wil aanprijzen om zich goed te informeren. Eiser had de tekst op zijn website bijvoorbeeld voor kunnen leggen aan de Keuringsraad KOAG/KAG. Nu eiser dit heeft nagelaten heeft hij, nu hij immers niet deskundig is op dit gebied, het risico genomen dat er toch nog medische claims op de website aanwezig waren, aldus de rechter. Spoedeisende beoordelingen Steeds vaker vragen relaties van de Keuringsraad of we hun reclame-uitingen met spoed kunnen beoordelen. U kunt ervan uitgaan dat de medewerkers van het bureau zich ten volle inzetten om uw aanvraag binnen de gewenste tijd voor u te behandelen. Het blijft echter belangrijk dat u voldoende tijd reserveert voor de beoordeling, aangezien wij door de toenemende drukte soms echt pas binnen vijf werkdagen kunnen reageren en niet eerder. Het beoordelen van reclame-uitingen vergt veel tijd van de medewerkers. Wij dienen ons werk met grote zorgvuldigheid te betrachten om een hoge kwaliteit te blijven garanderen. Ook is het belangrijk dat er altijd tijd kan worden gemaakt voor discussie en overleg met de deskundigen die wij om advies kunnen vragen. Altijd spoed? Wij zouden u als relatie vriendelijk willen verzoeken alleen voorrang te vragen voor uw beoordeling indien er werkelijk sprake van spoed is. Het is ons gebleken dat een aantal relaties altijd meldt dat hun uiting met spoed dient te worden beoordeeld. Dan is er dus structureel sprake van een krappe planning. In die gevallen verzoeken wij u dringend meer tijd te reserveren voor de beoordeling door de Keuringsraad. Indien wij steeds voorrang geven aan mensen die spoedaanvragen hebben, benadelen we andere aanbieders die wel een ruime planning hebben gemaakt. Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking! Algemene monitoring-activiteiten Aantal behandelde klachten eerste kwartaal 2006 Kerntaken van de Keuringsraad KOAG/KAG zijn zowel preventieve beoordeling van reclame-uitingen voor gezondheidsproducten en zelfzorggeneesmiddelen als monitoring-activiteiten. Bedrijven, zowel leden als niet-leden van de Keuringsraad, worden erop aangesproken als ze zich niet houden aan de Codes van de Leidraad inclusief Artikel 19 & 20 van de Warenwet en de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WOG). In het eerste kwartaal van 2006 heeft de Keuringsraad inmiddels 45 klachten afgehandeld. Een deel van de klachten was in 2005 al ingediend. Deze klachten zijn ingediend door derden of door de Keuringsraad zelf geïnitieerd. Indien nodig worden verdere stappen ondernomen, zoals het indienen van een klacht bij de Reclame Code Commissie (RCC). In 2006 is er 1 klacht bij de RCC ingediend. Het gaat hierbij om een advertentie voor een knoflookproduct waarvoor o.a. de medische claim arteriosclerose wordt gehanteerd. Voor meer informatie over uitspraken, zie ook de volgende rubriek RCC-Uitspraken.

4 RCC-Uitspraken In deze rubriek is dit keer kort aandacht voor twee recente uitspraken van de Reclame Code Commissie (RCC). De RCC heeft uitspraak gedaan inzake twee websites (www.vetvernietiger.nl en voor de producten Vet Vernietiger XTR en Calorie Blocker van Gustavsson Vandermark B.V. en diverse uitingen voor het product Diabecinn van OTC Pharma. Beide klachten zijn door de Keuringsraad ingediend. 1. Websites en voor Vet Vernietiger XTR en Calorie Blocker - De RCC oordeelt dat met de onderbouwing van de werking van de in de producten Vet Vernietiger en Calorie Blocker voorkomende ingrediënten Opuntia en chroom die eerder aan de Commissie is voorgelegd (dossier ) niet is aangetoond dat het product de volgende eigenschappen heeft: 1. Snel afvallen zonder dieet en zonder inspanning ; 2. Hoeveel wilt u afvallen? 4, 8, 16 kilo? Afslanken ging nog nooit zo snel als met de Vet Vernietiger ; 3. Snel 4 tot 8 kilo afvallen ; 4. Vernietigt vet op buik, billen en heupen gegarandeerd! ; 5. De Vet Vernietiger is het enige product dat écht werkt! ; 6. Geen enkel ander afslankproduct is zo effectief als Vet Vernietiger. Verkozen tot nummer 1 afslankproduct in de VS. - Het verweer van Gustavsson dat VWA op de websites geen niet-toegestane claims zou hebben aangetroffen doet niet ter zake. VWA is immers geen instantie die toetsing in het kader van de Nederlandse Reclame Code uitvoert, aldus de Commissie. - De Commissie acht de claims die in voornoemde uitingen zijn gemeld in strijd met Art. 7 van de Nederlandse Reclame Code. De Reclame Code Commissie heeft de uitspraak inmiddels ook openbaar gemaakt. 2. Uitingen voor het product Diabecinn van OTC Pharma International B.V.; onder andere de verpakking en bijsluiter; een folder; advertenties in De Telegraaf d.d. 10 maart 2005, 20 oktober en 26 oktober 2005; in het AD d.d. 24 mei 2005, 31 mei 2005 en 7 juni 2005; in Achmea Health, nr. 2 voorjaar 2005; op de pagina Gezond! in h-a-h-bladen d.d. 6 april 2005; in TVWeekeinde nr. 42 d.d. 15 en 16 oktober 2005, en nr. 43 d.d. 22/23 oktober 2005 en websites en - De Commissie acht de uitingen in strijd met Art. 20 van de Warenwet. Ook de merknaam is hiermee in strijd. Voorts bevatten de gewraakte zinsneden, eveneens in strijd met bovengenoemde bepaling, medische claims of toespelingen inzake het voorkomen, behandelen of genezen van diabetes. - De gewraakte zinsneden zijn ook misleidend omdat onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat het aangeprezen product de werking heeft die daaraan in de uitingen wordt toegeschreven. - De Commissie acht de claims in voornoemde uitingen in strijd met Art. 2 en 7 van de Nederlandse Reclame Code. De Reclame Code Commissie zal de uitspraak openbaar maken. OTC Pharma International B.V. heeft beroep aangetekend tegen de uitspraak van de Reclame Code Commissie. De Hoger Beroepszaak is op 5 april 2006 behandeld bij het College van Beroep. Zodra de uitspraak bekend is, zullen wij u hierover berichten. [Noot van de redactie: Voor meer informatie verwijzen wij u naar de uitspraken op onze website

5 Uitspraken Codecommissie KOAG/KAG Commissie van Beroep KOAG/KAG verduidelijkt Art. 5 CPG Op 14 maart deed de Commissie van Beroep KOAG/KAG uitspraak in een beroep in kort geding aangespannen door Pfizer tegen een uitspraak van de Codecommissie KOAG/KAG over een bezwaar ingediend door Pfizer tegen de toelating van een campagne van Novartis voor Nicotinell. In deze specifieke campagne, toegespitst op de smaak van Nicotinell, werd de consument de mogelijkheid gegeven om onder voorwaarden het niet gebruikte deel van een verpakking (tenminste 42 van de 48 gums) te retourneren en de waarde van de geretourneerde gums terugbetaald te krijgen. De Keuringsraad was van oordeel, dat het hier niet om een refund-actie zoals bedoeld in artikel 5 van de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) ging. De Keuringsraad vond dat met een refund-actie bedoeld werd: een actie waarbij de consument een geldelijk voordeel krijgt d.w.z. men mag het product houden en krijgt een gedeelte of het hele aankoopbedrag terugbetaald. De Codecommissie deed geen uitspraak over de interpretatie van het begrip refund maar baseerde zich op de basis van artikel 5 CPG, namelijk de actie mocht niet leiden tot niet noodzakelijk of onnodig gebruik van geneesmiddelen. Daar was in dit geval volgens de Codecommissie geen sprake van en dus was de actie van Novartis niet in strijd met artikel 5 CPG. De Commissie van Beroep oordeelde, dat het begrip refund ruim moet worden uitgelegd. Artikel 5 CPG geeft volgens de Commissie van Beroep niet de mogelijkheid tot een engere uitleg zoals door de Keuringsraad gehanteerd. Daarmee is duidelijk geworden hoe het begrip refund in artikel 5 CPG moet worden toegepast. Vergelijkbare acties als die van Novartis voor Nicotinell zijn niet meer mogelijk. [Noot van de redactie: Voor de volledige tekst van de uitspraken over Nicotinell verwijzen wij u naar de Codecommissie uitspraken op onze website

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft Aangetekend Openbare versie DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. De directie Postbus 522 5600 AM EINDHOVEN Datum 16 april 2014 _ Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten Telefoon E-mail

Nadere informatie

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Betreft. Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. BIJLAGE 2: Openbare versie boetebesluit M.E.J. Verrest, advocaat Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk O&B Finance Nederland B.V. Het Bestuur Plotterweg 24 3821 BB AMERSFOORT Datum 30 december 2010 - Pagina

Nadere informatie

AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan

AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/juli) AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan 15 juli 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op

Nadere informatie

In deze bijdrage zullen wij een aantal recente uitspraken

In deze bijdrage zullen wij een aantal recente uitspraken MR. C.W.M. LIEVERSE / MR. M.VAN SCHUPPEN CBB 19 december 2000, JOR 2001, 66 CBB 30 januari 2001, JOR 2001, 67 HR 9 februari 2001, JOR 2001, 40* 56 In deze bijdrage zullen wij een aantal recente uitspraken

Nadere informatie

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft

[..] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31. Telefoon E-mail. Betreft Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Cormat Finance B.V. [.] [.] [.] Datum 28 februari 2012 Ons kenmerk [.] Pagina 1 van 31 Telefoon E-mail Betreft

Nadere informatie

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34. Kopie aan. Telefoon E-mail. Betreft Geschoonde versie boetebesluit [ ] [.] Quotiënt Groep B.V. [..] [..] Datum 20 december 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 34 Kopie aan Telefoon E-mail Betreft Kienhuis Hoving N.V. t.a.v. mr. A. M. Gunckel

Nadere informatie

Verantwoorde reclame door adverteerders voor consumenten

Verantwoorde reclame door adverteerders voor consumenten jaarverslag 08 08 Verantwoorde reclame door adverteerders voor consumenten oorwoord In 007 heeft de Stichting Reclame Code (SRC) door marktonderzoekbureau Trendbox een onderzoek uit laten voeren naar

Nadere informatie

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting

Het Dexia Aanbod. Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl. Toelichting Dexia Bank Nederland N.V., Postbus 808, 1000 AV Amsterdam, 0800-2355344, www.dexia-aanbod.nl Toelichting Belangrijke mededelingen Deze toelichting bevat belangrijke informatie over het Dexia Aanbod. Dat

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 928 Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Gedragscode Gezondheidsonderzoek

Gedragscode Gezondheidsonderzoek Gedragscode Gezondheidsonderzoek Gedragscode van de Nederlandse biomedische onderzoeksgemeenschap goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens in 2004 Colofon Gedragscode Gezondheidsonderzoek

Nadere informatie

AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor nietpassend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen

AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor nietpassend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2010/jul) AFM legt een boete op aan Krediethuis B.V. voor nietpassend advies bij beleggingsverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen 20 juli 2010 Nieuws Update

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers

Jaarverslag 2013. Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Jaarverslag 2013 Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers Woord vooraf Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Klachtencommissie Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: de commissie). In

Nadere informatie

3. Bij brief van 1 augustus 2014 heeft de NTR haar zienswijze op het voornemen naar voren gebracht.

3. Bij brief van 1 augustus 2014 heeft de NTR haar zienswijze op het voornemen naar voren gebracht. Sanctiebeschikking Kenmerk: 626031/639004 Betreft: oplegging bestuurlijke boete aan de stichting NTR (hierna: de NTR) vanwege handelen in strijd met artikel 2.89, eerste lid, aanhef en onder b, van de

Nadere informatie

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Bijlage 2 Openbare versie boetebesluit Aangetekend MBVO Strikt vertrouwelijk SNS Bank N.V. Het Bestuur Croeselaan 1 3521 BJ UTRECHT Datum 20 januari 2011 - Pagina 1 van 24 Telefoon -------------------------

Nadere informatie

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 21 maart 2012 Ons kenmerk [ ] Pagina 1 van 26. Telefoon E-mail. Betreft Openbare versie boetebesluit AANGETEKEND MET ONTVANGSTBEVESTIGING Strikt vertrouwelijk Leadprovider B.V. [ ] [ ] [.] Datum 21 maart 2012 Pagina 1 van 26 Telefoon E-mail Betreft [.] [.]@afm.nl Oplegging

Nadere informatie

Renteberekening door Gerechtsdeurwaarders

Renteberekening door Gerechtsdeurwaarders Renteberekening door Gerechtsdeurwaarders Een verkennend onderzoek naar de wijze van renteberekening in de meest voorkomende gerechtsdeurwaarders softwarepakketten Utrecht, 4 december 2012 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Kostenregeling in de WMS kan beter

Kostenregeling in de WMS kan beter Mr. dr. J. Sperling en mr. W.H. Hogerzeil 1 Kostenregeling in de WMS kan beter I Inleiding Met de toegenomen autonomie van scholen en het teruggebrachte toezicht van de onderwijsinspectie is de medezeggenschap

Nadere informatie

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011

LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV. Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 LJN: BP5170, Rechtbank Amsterdam, 480980 / KG ZA 11-105 WT/MV Datum uitspraak: 18-02-2011 Datum publicatie: 21-02-2011 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Civiel overig Kort geding Vergelijkende

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars

Rapport. Materiële controle door zorgverzekeraars. Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële controle door zorgverzekeraars Rapport Materiële controle door zorgverzekeraars Naleving van het protocol materiële

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie,

OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie. NeeJ.VLast onder dwangsom. Geachte directie, OPENBARE VERSIE Aangetekend en per reguliere post verstuurd T.a.v. de directie NeeJ.VLast onder dwangsom Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 13 Betreft Last onder dwangsom Geachte directie, De Autoriteit Financiële

Nadere informatie

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA.

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit Jaap

Nadere informatie

letselschadetraject I 101 I Het Elektronisch Patiënten Dossier in het Letsel & Schade 2009 nr. 2 S. de Lang en L. Polak

letselschadetraject I 101 I Het Elektronisch Patiënten Dossier in het Letsel & Schade 2009 nr. 2 S. de Lang en L. Polak I 101 I Het Elektronisch Patiënten Dossier in het letselschadetraject S. de Lang en L. Polak Mr. S. de Lang en mr. L. Polak zijn advocaat bij SAP Letselschade Advocaten te Amersfoort. Het Wetsvoorstel

Nadere informatie

De patiëntenkaart in de lagere rechtspraak

De patiëntenkaart in de lagere rechtspraak De patiëntenkaart in de lagere rechtspraak Trial & error? Ruim twee jaar geleden deed de Hoge Raad uitspraak in de patiëntenkaart arresten 1. Hij oordeelde daarbij over de vraag of de rechter in het kader

Nadere informatie

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012

Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs. G.J. Salden Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG. Amersfoort, 11 mei 2012 Adfiz Stadsring 201 Postbus 235 3800 AE Amersfoort tel. +31(0)33 464 34 64 fax +31(0)33 462 20 75 info@adfiz.nl www.adfiz.nl Per post en e-mail: g.j.salden@minfin.nl Ministerie van Financiën Mevrouw drs.

Nadere informatie