Modulehandleiding VivianCMS. Enquête

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modulehandleiding VivianCMS. Enquête"

Transcriptie

1 Modulehandleiding VivianCMS Enquête Versie: 1.1 Startdatum: 16 januari 2006 Datum laatste wijziging: 1 mei 2006 Opmerking: Gepubliceerd op

2 Inhoudsopgave 1.Inleiding Algemene werkwijze Een enquête creëren en bewerken Enquêtevragen creëren en bewerken Tabblad Vraag Type Soort Antwoord type Tekstbewerkingsvak Ok en Toepassen Tabblad Antwoorden Open Vraag Meerkeuze vraag Tabblad Vereisten Tabblad acties Vereisten toevoegen en bewerken Actie toevoegen en bewerken Enquêteresultaten bekijken en bewerken Eigenschappen Resultaten exporteren Profielen Enquêtes toevoegen aan uw documenten Tabblad algemeen Tabblad afsluiting... 21

3 1. Inleiding De enquêtemodule maakt het voor u mogelijk om uitgebreide enquêtes op uw website te publiceren. In deze enquêtes is een groot aantal opties mogelijk, zoals het aanbieden van meerkeuze of open vragen, het springen tussen vragen en het aanbieden van links. Nadat uw bezoekers de enquête hebben ingevuld, wordt deze opgeslagen op Vivian. U kunt vervolgens de resultaten van de enquête inzien, verwijderen of exporteren. In de toekomst zal de enquêtemodule ook compatibel zijn met de meertaligheidsmodule, zodat u enquêtes ook in meerdere talen kunt aanbieden. 1.1 Algemene werkwijze In het bestandssysteem van VivianCMS maakt u een enquêtebestand aan. In het enquêtebestand voert u uw enquête in. Om de enquête op uw website beschikbaar te maken voegt u de enquête vervolgens in een document in. Hier stelt u de opties voor de lay-out van de enquête in. Als bezoekers van uw website de enquête in hebben gevuld, kunt u de gegevens van de enquête bekijken in het enquêtebestand. Vervolgens kunt u statistieken van uw enquête bekijken en de enquête exporteren als databestand.

4 2. Een enquête creëren en bewerken Om een nieuwe enquête te creëren gaat u in het bestandssysteem naar de map waar u de enquête wilt creëeren. Vervolgens klikt u in de werkbalk op nieuw --> enquête. In het bestandssysteem verschijnt nu een nieuw bestand met de naam Nieuwe Enquête. U kunt dit bestand vervolgens een nieuwe naam geven door op de knop hernoemen te klikken. Door op het enquêtebestand te dubbelklikken komt u in het enquête-scherm. Het bestand heeft nu nog geen vragen, het overzicht in het enquête-scherm is nu dus ook nog leeg. In de taakbalk van het enquête-scherm staan de volgende knoppen weergegeven: Toevoegen Bewerken Verwijderen Eigenschappen Naar de top Pijl naar boven Pijl naar onder Naar de bodem Vragen Resultaten Statistieken Een vraag toevoegen. Een vraag bewerken. Een vraag verwijderen. Aangeven welke gegevens in het resultatenscherm moeten worden weergegeven. Een vraag verplaatsen naar de bovenkant van de lijst. Een vraag een plaats naar boven verplaatsen. Een vraag een plaats naar onder verplaatsen. Een vraag naar de onderkant van de lijst verplaatsen. Schakel naar het overzicht van vragen in het enquêtebestand. Schakel naar het overzicht van resultaten in het enquêtebestand. Niet geïmplementeerd. Wordt op een later tijdstip beschikbaar gemaakt.

5 3. Vragen, tekstblokken of pagina-eindes creëren Door op toevoegen te klikken kunt u een vraag, tekstblok of pagina-einde creëren. U kunt deze ook bewerken door de vraag, het tekstblok of het paginaeinde te selecteren en vervolgens op bewerken te klikken. In het scherm kan met behulp van de tabbladen de precieze vorm van de vraag ingesteld worden. Daarnaast kunnen vereisten ingesteld worden waaraan voldaan moet worden voordat het item te zien zal zijn en acties die doorlopen moeten worden nadat het item is getoond of beantwoord. 3.1 Tabblad Vraag In het tabblad vraag geeft u aan of een vraag gesteld moet worden en zo ja, welk type vraag dit dan moet zijn. Het tabblad Vraag zullen we verder bespreken aan de hand van de te creëren vragen of items Meerkeuzevraag Om een meerkeuzevraag te creëren, kiest u onder Type de optie Vraag. Vervolgens kiest u bij Soort of de geënquêteerde één antwoord ( Keuzevraag, 1 zichtbaar en Keuzevraag, alle zichtbaar ) of meerdere antwoorden ( Meerkeuzevraag ) kan geven. In het laatste geval geeft u ook aan hoeveel antwoorden de bezoeker minimaal en maximaal moet selecteren (zie illustratie). Bij Antwoord type geeft u aan welk soort antwoord verwacht wordt. U kunt hier kiezen uit tekst, getallen of kommagetallen. De mogelijke antwoorden waar de geënquêteerde uit kan kiezen, kunt u invoeren bij het tabblad Antwoorden. Zie hiervoor hoofdstuk 3.2.

6 In het tekstvak kunt u de vraag die u wilt stellen invoeren Open vraag Om een open vraag te creëren, kiest u achter de optie Type voor Vraag. Vervolgens kiest u bij Soort voor Open vraag. U kunt nu weer bij antwoordtype aangeven of de bezoeker een tekst als antwoord moet geven, een getal of een kommagetal. In het tekstblok kunt u vervolgens weer aangeven welke vraag u wilt stellen. Onder het tabblad Antwoorden kunt u vervolgens aangeven aan welke voorwaarden het antwoord van de geënquêteerde moet voldoen. Zie hiervoor hoofdstuk Tekstblok Als u een tekstblok wilt laten zien, bijvoorbeeld om nadere uitleg te geven voor een aantal vragen, selecteert u onder Type de optie Tekstblok. U kunt vervolgens in het tekstvak de tekst typen die u in het tekstblok wilt hebben Pagina-einde Als u de enquête toevoegt aan een document, kunt u instellen hoeveel vragen worden getoond op een pagina. Het kan echter zo zijn dat u wilt dat er al eerder een pagina-einde komt, bijvoorbeeld omdat de geënquêteerde eerst een aantal vragen moet beantwoorden voor de volgende vragen getoond worden. U kunt dan een pagina-einde invoegen. Dit doet u door bij de optie Type te kiezen voor Einde pagina. U hoeft verder in het tabblad niets in te voeren Ok en Toepassen Na het invoeren van de vraag, kunt u op Ok klikken om de vraag goed te keuren. Het Vragen-bewerkscherm zal dan gesloten worden. U kunt na het invoeren van uw vraag ook op Toepassen klikken. Het scherm zal nu nog niet gesloten worden, maar de andere tabbladen worden nu wel beschikbaar.

7 Let erop dat u, als u eenmaal op Toepassen of Ok hebt geklikt, het type en het antwoordtype niet meer kunt wijzigen.

8 3.2 Tabblad Antwoorden Afhankelijk van of u een open vraag of een meerkeuzevraag heeft uitgekozen, krijgt u hier een ander tabblad te zien Open Vraag Als u gekozen heeft voor een open vraag, krijgt u het onderstaande tabblad Antwoorden. In dit scherm kunt u de volgende velden invullen: Min/ Max Voorvoegsel/ Achtervoegsel Standaardwaarde Verplicht Minimaal en maximaal aantal tekens dat door de geënquêteerde kan worden ingevuld in het vak. tekst die voor of achter het tekstinvoervak komt te staan (bijvoorbeeld een euro-teken als voorvoegsel als mensen een prijs moeten invullen, of jaar als achtervoegsel als mensen een leeftijd in moeten vullen). Een waarde die wordt gebruikt als mensen geen waarde invullen. Als u deze checkbox aanklikt, zijn mensen verplicht om de vraag te beantwoorden voordat ze verder mogen Meerkeuze vraag Als u heeft gekozen voor een meerkeuze vraag, dan krijg u het onderstaande scherm te zien:

9 In dit scherm kunt u de verschillende mogelijke antwoorden invullen die mensen kunnen geven. Met de knoppen in de werkbalk kunt u nieuwe antwoorden toevoegen of al bestaande antwoorden bewerken. De antwoorden worden vervolgens in het overzicht weergegeven. In de menubalk zijn de volgende knoppen beschikbaar: Nieuw Bewerken Verwijderen Antwoord verplaatsen Voeg open antwoord toe Hiermee voegt u een nieuw antwoord toe. Hiermee wijzigt u een al bestaand antwoord. Hiermee verwijdert u een al bestaand antwoord. Met de gele pijltjestoetsen kunt u de volgorde van de antwoorden wijzigen. De antwoorden zullen in uw enquête in de volgorde verschijnen waarin u ze in het tabblad hebt geplaatst. Hiermee voegt u een tekstvak aan de antwoordmogelijkheden toe. Mensen kunnen hier een ander antwoord invullen dan de standaardantwoorden. Als u een nieuw antwoord creëert of een bestaand antwoord wijzigt, krijgt u het onderstaande scherm te zien: Welk veld u in moet vullen en hoe, hangt af van het antwoordtype dat u hebt gekozen. Als u tekst als antwoordformaat hebt gekozen, vult u de mogelijke antwoorden in, in het veld Antwoord. Het veld Waarde vult u in als u getal of kommagetal als antwoordtype hebt gekozen.

10 3.3 Tabblad Vereisten In het tabblad vereisten kunt u aangeven aan welke vereisten een vraag moet voldoen voordat deze vraag gesteld zal worden. Als niet aan de vereisten is voldaan, zal de vraag niet in de enquête verschijnen. In het tabblad Vereisten kunt u kiezen om een nieuwe vereiste toe te voegen, een vereiste te bewerken of een vereiste te verwijderen. In het overzicht komen de vereisten te staan die u aan de vraag heeft toegevoegd. Als u een vereiste toevoegt of een vereiste wilt bewerken krijgt u het onderstaande scherm te zien. In dit scherm kunt u de vereisten gaan invoeren. U heeft hier de volgende mogelijkheden: Waarde Vergelijken met Type vergelijking Vraag Resultaat van Dit vak verschijnt als u onder vergelijken met de optie waarde hebt gekozen. U kunt hier invullen met welke waarde het antwoord van de vraag vergeleken moet worden. Hier vult u in of het antwoord op de vraag vergeleken moet worden met het antwoord op een andere vraag of met een bepaalde waarde. Hier vult u in op welke manier de antwoorden vergeleken moet worden. U kunt kiezen uit gelijk aan, ongelijk aan, begint met, bevat of bevat niet. hier geeft u aan welke vraag een bepaalde waarde moet hebben voordat de huidige vraag zal verschijnen. Dit vak verschijnt als u onder vergelijken met de optie vraag hebt gekozen. U kunt hier invullen met welke vragen

11 Waarde Dit vak verschijnt als u onder vergelijken met de optie waarde hebt gekozen. U kunt hier invullen met welke waarde het antwoord van de vraag vergeleken moet worden. de resultaten vergeleken moeten worden.

12 3.4 Tabblad acties Bij het tabblad acties kunt u handelingen aangeven die uitgevoerd moeten worden nadat de vraag is beantwoord. Hiervoor vult u eerst vereisten in waaraan voldaan moet worden voor een bepaalde actie, waarna u de actie aan een van deze vereisten koppelt. In het tabblad kunt u met de knoppen in de werkbalk acties en vereisten creëren, bewerken of verwijderen. Nieuw... Bewerken Verwijderen Door met uw muis op het pijltje van de knop Nieuw... krijgt u de mogelijkheid om te kiezen of u een nieuwe vereiste of een nieuwe actie wilt toevoegen. Selecteer voor het toevoegen van acties eerst de vereiste waaraan voldaan moet zijn voordat de actie wordt uitgevoerd. Door een vereiste of actie te selecteren en vervolgens op bewerken te klikken, komt u in het bewerkingsscherm voor de vereiste respecievelijk de actie. Door een vereiste of actie te selecteren en vervolgens op verwijderen te klikken, verwijdert u de vereiste of actie. Houdt er rekening mee dat een actie altijd aan een vereiste gekoppeld moet worden. U moet dus ook eerst een vereiste creëren voordat u een actie aan de vereiste kunt koppelen Vereisten toevoegen en bewerken Het toevoegen en bewerken van vereisten gaat op dezelfde manier als beschreven onder hoofdstuk 3.3, tabblad vereisten Actie toevoegen en bewerken Als u een actie wilt toevoegen of bewerken, selecteert u eerst een waar of onwaar resultaat onder de vereiste. Klik vervolgens op Nieuw... Actie. Om de actie te bewerken selecteert u de actie die u wilt bewerken en klikt op bewerken. U krijgt vervolgens het onderstaande scherm te zien:

13 Onder Actiesoort kunt u kiezen of naar een volgende vraag moet worden gegaan (optie ga naar ), of dat de enquête beëindigt wordt. Als u onder actiesoort hebt geselecteerd dat naar een volgende vraag moet worden gegaan, kunt u onder Volgende vraag kiezen naar welke vraag de enquête vervolgens moet gaan. Als u vervolgens op Opslaan klikt, zal de vraag opgeslagen worden.

14 4. Enquêteresultaten bekijken en bewerken Door in de werkbalk van het enquêtescherm op de knop resultaten te klikken, komt u in het resultatenscherm. Hier kunt u de resultaten van de ingevulde enquêtes bekijken en verwijderen. In het resultatenscherm zijn de volgende acties mogelijk: Verwijderen De geselecteeerde resultaten wissen. Eigenschappen Aangeven welke gegevens in het resultatenscherm moeten worden weergegeven. Exporteren Afgerond Vragen Resultaten Statistieken De resultaten exporteren naar een extern bestand. Als deze optie is aangevinkt, worden alleen de afgeronde resultaten getoond. Schakel naar het overzicht van vragen in het enquêtebestand. Schakel naar het overzicht van resultaten in het enquêtebestand. Nog niet geïmplementeerd. Wordt op een later moment ter beschikking gesteld.

15 4.1 Eigenschappen Als u in de werkbalk op eigenschappen klikt, zult u het volgende scherm te zien krijgen: Met dit scherm kunt u bepalen welke opties worden getoond in het overzicht van de resultaten. Standaard worden het IP-adres, de sessie, de datum, de starttijd, de eindtijd, de duur en of een enquête was afgerond of niet weergegeven. Met behulp van de checkboxen kunt u aangeven of u deze gegevens wilt weergeven of niet. Daarnaast kunt u met de opties in de werkbalk weergeven of u de antwoorden op bepaalde vragen wilt tonen in het overzicht. In de werkbalk krijgt u de keuze uit de volgende opties: Nieuw Bewerken Verwijderen Omhoog/omlaag verplaatsen Hiermee voegt u een nieuwe vraag toe die u wilt tonen in het overzicht. Hiermee bewerkt u een geselecteerde vraag die u wilt tonen in het overzicht. Hiermee verwijdert u een geselecteerde vraag die u niet meer wilt tonen in het overzicht. Hiermee verandert u de volgorde waarin de vragen worden getoond. Als u hebt geselecteerd welke vragen u wilt tonen in het overzicht, klikt u op toepassen om deze wijzigingen vast te leggen zonder het scherm af te sluiten. Als u op ok klikt, zal ook het scherm gesloten worden.

16 4.2 Resultaten exporteren Om de resultaten van de enquête te exporteren naar een extern bestand, klikt u op de knop exporteren in de werkbalk. U komt nu in de wizard datalijst exporteren, die u door de stappen van het exporteren heen zal loodsen. Het eerste scherm waar u in terechtkomt vraagt u welke resultaten u wilt exporteren. U kunt hier kiezen om alle resultaten, één enkel resultaat of de resultaten uit een bepaalde tijdsperiode te exporteren. Als u kiest voor de optie enkel resultaat, verschijnt een lijst met de resultaten, waaruit u het gewenste resultaat kunt kiezen. Kiest u voor datum selectie, dan zult u twee schermen te zien krijgen, waarin de begin- en einddatum kunt invullen van de periode die u wilt exporteren. Als u de gewenste data hebt geselecteerd, klikt u vervolgens op Volgende. U komt nu in het volgende scherm. Hier selecteert u het formaat waarin u de gegevens wilt exporteren. Selecteer het juiste exporteerformaat en klik vervolgens op volgende om door te gaan. In het scherm waar u nu terechtkomt, kunt u de indeling van het exportbestand bepalen.

17 In het scherm heeft u de volgende opties: Vaste kolomgrootte Veld scheidingsteken Tekst scheidingsteken Kolomnamen schrijven Standaard horizontaal Hier kiest u of de kolommen in het exportbestand een vaste grootte moeten krijgen. Hier kunt u het teken bepalen dat de verschillende velden van elkaar scheidt. Als u wilt dat de velden door een tab van elkaar scheiden worden, vinkt u het hokje voor Tab aan. Hiermee bepaalt u met welk teken tekstinvoer wordt weergegeven. Als dit veld is aangevinkt, worden boven ieder resultaat de veldnamen weergeven. Normaal gesproken worden resultaten horizontaal weggeschreven. Als u het veld Resultaat verticaal schrijven aanklikt, worden de resultaten in kolommen weggeschreven in plaats van in rijen. Door op volgende te klikken, komt u in het volgende scherm. Hier kunt u kiezen hoe u het exportbestand wilt verkrijgen. Als u het direct op uw harde schijf wilt zetten, klikt u op downloaden en vervolgens op volgende. Als u het bestand naar op uw wilt krijgen, of wilt verzenden naar iemand anders, klikt u op verzenden per en vervolgens op volgende. Als u heeft gekozen om het bestand naar uw computer te downloaden, krijgt u vervolgens het volgende scherm te zien: Hier kunt u kiezen of u het bestand wel of niet ingepakt wilt ontvangen. Vervolgens kunt u de bestandsnaam kiezen. Klikt u op volgende om door te gaan. Als u heeft gekozen om het bestand via te versturen, krijgt het u volgende scherm te zien:

18 Hier vult u de verschillende velden in, en klikt u vervolgens op volgende. U komt nu in een scherm terecht waar u de keuze krijgt de voorgaande keuzes op te slaan als profiel, of om het bestand te exporteren. Als u op exporteren klikt, zult u het onderstaande voortgangsscherm te zien krijgen. Hier kunt u de voortgang van de exportprocedure in de gaten houden. Als het exporteren voltooid is, klikt u op sluiten om het exporteren af te sluiten.

19 4.2.1 Profielen Als u alle opties hebt ingevoerd, krijgt u voordat het exporteren begint de mogelijkheid om deze opties op te slaan als profiel. Als u dit hebt gedaan, zult u de volgende keer dat u de gegevens wilt exporteren eerst het volgende scherm te zien krijgen: Hier kunt u het profiel met de juiste opties selecteren. Als u vervolgens op volgende klikt, kunt u meteen beginnen met exporteren in plaats van de alle stappen van de wizard datalijst exporteren te moeten doorlopen. Wilt u geen gebruik maken van de bestaande profielen, dan selecteert u het lege veld in de lijst met profielen. U zult dan de gehele wizard weer doorlopen.

20 5. Enquêtes toevoegen aan uw documenten Om een enquête aan uw document toe te voegen, klikt u in de cel waar u de enquête toe wilt voegen op toevoegen --> enquête. Er verschijnt nu een nieuwe component in de cel, met daarin de tekst: (dubbelklik om een enquête te selecteren). Als u op de component dubbelklikt, of in de component-toolbar op bewerken klikt, komt u in het bewerkscherm voor de enquête. Dit scherm heeft twee tabbladen, te weten algemeen en afsluiting. 5.1 Tabblad algemeen In het tabblad algemeen kunt u de algemene instellingen van de enquête instellen en bewerken. U krijgt hier de volgende mogelijkheden: Enquête Vragen per pagina Koppeling??? Verander vraag oriëntatie Hier kiest u de enquête die u in het document wilt hebben. Hier kiest u hoeveel vragen op één pagina worden weergeven. Hier stelt u in waar de vraag weergeven moet worden ten opzichte van de antwoordmogelijkheden. Door op Toepassen te klikken bewaart u de veranderingen zonder het scherm af te sluiten. Als u op ok klikt zullen de veranderingen opgeslagen worden en wordt het scherm afgesloten. 5.2 Tabblad afsluiting Met het tabblad afsluiting kunt u bepalen wat er moet gebeuren als de bezoeker van uw site de enquête volledig heeft ingevuld.

21 Dit tabblad heeft de volgende opties: Bericht Doorverwijzen Statische pagina Waarden wissen Automatische export Als u de checkbox aanvinkt, zal er een bericht verschijnen als de enquête is afgerond. In het tekstveld onder de checkbox kunt u aangeven welk bericht moet verschijnen. Hier kunt u aangeven of er na de enquête doorverwezen moet worden naar een andere pagina. Dit kan een statische of dynamische pagina zijn. Als u hebt aangegeven dat de bezoeker aan het eind van de enquête doorverwezen moet worden naar een andere pagina, kunt u hier aangeven naar welke pagina de bezoeker doorverwezen moet worden. Als u deze checkbox hebt aangevinkt, wordt de enquête gereset als deze is afgesloten. Als u automatische export selecteert, zal de gebruiker aan het eind van de enquête de mogelijkheid krijgen om zijn ingevulde antwoorden te downloaden.

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Modulehandleiding VivianCMS. Meertaligheid

Modulehandleiding VivianCMS. Meertaligheid Modulehandleiding VivianCMS Meertaligheid Versie: 1.0 Startdatum: 03-03-2006 Datum laatste wijziging: 04-09-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Algemene

Nadere informatie

Modulehandleiding VivianCMS. Zoeken

Modulehandleiding VivianCMS. Zoeken Modulehandleiding VivianCMS Zoeken Versie: 1.0 Startdatum: 22-05-2006 Datum laatste wijziging: 19-06-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Algemene

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum

Module handleiding VivianCMS. Fotoalbum Module handleiding VivianCMS Fotoalbum Versie: 1.0 Startdatum: 06-05-2006 Datum laatste wijziging: 26-05-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Algemene

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

Etiketten maken en printen (word 2010).

Etiketten maken en printen (word 2010). Etiketten maken en printen (word 2010). Klik op het tabblad Verzendlijsten. (Zie pijl). Het onderstaande venster komt nu: Klikt u nu op Afdruk samenvoegen starten Er komt weer een venster: Zie hier naast.

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Van document naar website Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1

Nadere informatie

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen.

Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. SAMENVATTING HOOFDSTUK 9 Pagina-indeling, de Pagina-instelling Via het tabblad Pagina-indeling, groep Pagina-instelling kun je de afdrukstand en het papierformaat instellen. Klik op de knop Afdrukstand

Nadere informatie

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1

Excel 2010, H1 HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 1 Excel opstarten en afsluiten EXCEL kan worden opgestart via. Als EXCEL al vaker is gestart kun je direct op Microsoft Office EXCEL 2010 klikken. Typ anders in het zoekvak de eerste letters

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

1 1: Algemene informatie

1 1: Algemene informatie 0 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie 2. Leerlingen-programma 3. Docenten-programma Algemene setup toetsen Overzicht uitleningen Producten Toets en Resultaten Barcodes 0-1 1 1: Algemene informatie Met

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office

PowerPoint Basis. PowerPoint openen. 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office PowerPoint Basis PowerPoint openen 1. Klik op Starten 2. Klik op Alle programma s 3. Klik op de map Microsoft Office Klik op Microsoft PowerPoint 2010 Wacht nu tot het programma volledig is opgestart.

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Procedure ParaBench instellen en gebruiken.

Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Procedure ParaBench instellen en gebruiken. Inleiding In samenwerking met Magistro en de Praktijk Index komt Intramed met een nieuwe benchmark applicatie ParaBench. Benchmarken is het vergelijken van gegevens

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Handleiding Mailing Wizard 18.0

Handleiding Mailing Wizard 18.0 Handleiding Mailing Wizard 18.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies 2 MaxRes Backoffice Overzicht In deze handleiding vindt u een uitgebreide uitleg over de backoffice van MaxRes. Per tabblad zal besproken worden welke opties

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Opleiding: Webmail outlook 2007

Opleiding: Webmail outlook 2007 Opleiding: Webmail outlook 2007 1. Inloggen Via de website: 1. http://webmail.hostedexchange.be of via 2. http://www.mpcterbank.be/personeel e-mailadres = voornaam.achternaam@mpcterbank.be wachtwoord:

Nadere informatie

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken.

Via de het tabblad Bestand kun je bijvoorbeeld een nieuwe werkmap maken, werkmappen openen, opslaan en afdrukken. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Excel opstarten, verkennen en afsluiten EXCEL kan bijvoorbeeld worden opgestart via de snelkoppeling naar EXCEL op het bureaublad, als deze er is, of via of. Als EXCEL al vaker

Nadere informatie

Exporteren naar excel

Exporteren naar excel Exporteren naar excel 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar excel 2 1.1 Exporteren van schermgegevens......................... 3 1.1.1 Export opvragen.............................

Nadere informatie

Website Inhoud Beheerder

Website Inhoud Beheerder Beknopte handleiding: Website Inhoud Beheerder Hieronder treft u de handleiding aan van de Website Inhoud Beheerder gebaseerd op Plone. Pagina 1 van 21 Inhoudsopgave Basis Pagina 3 Nieuwe pagina Pagina

Nadere informatie

Afbeeldingen Module 11

Afbeeldingen Module 11 11. Afbeeldingen Er zijn veel manieren waarop u een afbeelding in kunt voegen in een tekst. U kunt bijvoorbeeld plaatjes die met een ander programma zijn gemaakt in uw documenten opnemen. Zo kunt u met

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk : Starten met je eigen enquête - Registreren - Enquete Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes - Vragenlijst beheren - Vertakkingen invoeren

Nadere informatie

INLEZEN PAB BESTANDEN IN ENK SOFTWARE

INLEZEN PAB BESTANDEN IN ENK SOFTWARE INLEZEN PAB BESTANDEN IN ENK SOFTWARE Om te beginnen neemt u contact met onze helpdesk op via 0251 318548 of via helpdesk@enk.nl om een nieuwe licentiecode te verkrijgen waardoor u PAB bestanden kunt inlezen.

Nadere informatie

E-mails. Een e-mail aanmaken

E-mails. Een e-mail aanmaken E-mails E-mails kunnen volledig in Kleos worden beheerd. U kunt in Kleos een e-mail opstellen en versturen, ook kunt u e-mails importeren vanuit uw externe e-mailprogramma (bijvoorbeeld Outlook). Als u

Nadere informatie

Cloud Backup Handleiding

Cloud Backup Handleiding Cloud Backup Handleiding 1 Cloud Backup handleiding In deze handleiding zullen we stap voor stap uitleggen hoe u Cloud Backup kunt installeren, backups kunt maken en terugzetten. Met het Backup programma

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007...

1. Exporteren... 2. 2. Verschil Xls en Csv... 2. 3. Het maken van een Csv bestand... 4. 4. Sorteren in Excel 2003... 9. 5. Sorteren in Excel 2007... ESIS en Excel 2003 en 2007 Inhoud 1. Exporteren... 2 2. Verschil Xls en Csv... 2 3. Het maken van een Csv bestand... 4 4. Sorteren in Excel 2003... 9 5. Sorteren in Excel 2007...10 6. Filteren in Excel

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

Handleiding Extractie patiëntenbestand

Handleiding Extractie patiëntenbestand Handleiding Extractie patiëntenbestand Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie, onderdeel PharmaPartners College 28 augustus 2013 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Handleiding Begroting

Handleiding Begroting Handleiding Begroting 1 Inhoud 2 Inleiding... 3 3 Home... 4 4 Kostensoorten invoeren... 5 5 Kostensoort bewerken... 6 6 Kostenposten invoeren... 7 7 Kostenposten bewerken met formulier... 8 8 Kostenposten

Nadere informatie

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Beheer Webredactie dashboard Het webredactie dashboard geeft u in één oogopslag een overzicht van de beheersmogelijkheden van uw website. Daarnaast blijft u via het dashboard gemakkelijk op de hoogte van

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

Handleiding agendaitem

Handleiding agendaitem Handleiding agendaitem AlmereHaven Gids Je eigen gidspagina maken? Hoe gebruik ik deze website Video en/of tekst toevoegen >> Maak hier je eigen pagina Aanmaken van een Agenda-item (agenda pagina) Wonen

Nadere informatie

Handleiding voor zendende partners www.mijneuropassmobiliteit.nl

Handleiding voor zendende partners www.mijneuropassmobiliteit.nl Handleiding voor zendende partners www.mijneuropassmobiliteit.nl Versie 2.0 November 2014 Inhoud 1 Inloggen 2 Beheren 2.1. Houders 2.2. Zendende partners 2.3. Ontvangende partners 2.4. Competentiesets

Nadere informatie

inex Client Quicksheet

inex Client Quicksheet inex Client Quicksheet Installeren Klik op het icoon StandardSetup. Het volgende scherm verschijnt: Klik op Next. Selecteer Client en klik op Next. Kies eventueel in welke map inex geïnstalleerd mag worden

Nadere informatie

v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo

v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo v.1.48 Genkgo Handleiding Genkgo Events Professioneel evenement management in Genkgo Inhoud Voordat u begint...3 In dit document...3 Boom...3 Instellingen...4 Tenaamstelling... 4 Adres... 4 Contactgegevens...

Nadere informatie

Handleiding Mijn Kerk

Handleiding Mijn Kerk Handleiding Mijn Kerk 1 www.deinteractievekerk.nl Algemeen Uw kerk gaat de Interactieve Kerk gebruiken. In deze handleiding willen we u op een eenvoudige manier uitleggen hoe de Interactieve Kerk precies

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

Werken met Google Docs. Joey Lemmens

Werken met Google Docs. Joey Lemmens Werken met Google Docs Joey Lemmens Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1 Aan de slag... 4 1.2 Google Account aanmaken... 4 1.2 Inloggen... 5 2 De basis... 6 2.1 Interface... 6 2.2

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces)

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Versie 2.1 19-02-2013 1 Index 1. Inleiding 3 2. Opstarten Worklist 4 a. Start goedkeurproces 4 b. Inloggen 5 c. Overzicht 6 3. Aanstelling goedkeuren/afwijzen

Nadere informatie

Excellerend Kwartaaltip 2014-2

Excellerend Kwartaaltip 2014-2 Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL0021459225 Bank: NL72 ABNA 0536825491 KVK: 24389967 Onjuiste invoer! Wanneer je werkt met een Excelbestand waarbij

Nadere informatie

Quick Reference Card Atos e-suite

Quick Reference Card Atos e-suite Documenten Een gebruiker heeft de beschikking over de volgende functionaliteiten: Tonen en bewerken metadata van een document. Het betreft de metadata van een document dat is opgeslagen binnen de Atos

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010

Het Wepsysteem. Het Wepsysteem wordt op maat gebouwd, gekoppeld aan de gewenste functionaliteiten en lay-out van de site. Versie september 2010 Het Wepsysteem Het Wepsysteem is een content management systeem, een systeem om zonder veel kennis van html of andere internettalen een website te onderhouden en uit te breiden. Met het Content Management

Nadere informatie

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten RTE Handleiding Publiceren Documenten Datum: December 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Aan de slag 3 2.1. Het opstarten van de applicatie 3 2.2. WebHare Applicaties 3 2.3. De RTE applicatie 3 3.

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting voor één vestiging. Uitleg openingsschermen

Uitgebreide toelichting voor één vestiging. Uitleg openingsschermen Uitgebreide toelichting voor één vestiging Hieronder worden alle onderdelen van de RI&E uitgebreid toegelicht. Wie snel aan de slag wil, moet terugkeren naar de website en op Verkorte toelichting voor

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Handleiding. Kliksafe Webmail

Handleiding. Kliksafe Webmail Handleiding Kliksafe Webmail Inhoudsopgave 1. Introductie Nieuwe Web mail 2 1.1. Gebruikmaken van de webmail 2 1.2. Mappenweergave 3 1.3. Nieuwe mail opstellen en verzenden 4 1.4. Bijlagen toevoegen aan

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document

Kalender tool. Handleiding. Datum Versie applicatie 01 Versie document Kalender tool Handleiding Auteur Bas Meijerink Datum 01-09-2016 Versie applicatie 01 Versie document 01D00 Inhoudsopgave 1. Doel van de tool - 3-2. Weergave van de kalender - 4-2.1 Standaard weergave...

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rapporten. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rapporten. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Rapporten www.deutschebank.nl Internet Bankieren Rapporten 2 Rapporten U beheert uw Rapporten via het menu links op het scherm. Onder Rapporten

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Exporteren naar PDF. 9 maart WISA helpdesk

Exporteren naar PDF. 9 maart WISA helpdesk Exporteren naar PDF 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar PDF 2 1.1 Formulieren in afdrukvoorbeeld exporteren naar PDF............ 3 1.2 Formulieren rechtstreeks exporteren naar PDF................

Nadere informatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Versie: 0.1 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 27-5-2015 Initiële versie Pieter Lammers

Nadere informatie

Handleiding VO-MBO 2013. Handleiding Intergrip

Handleiding VO-MBO 2013. Handleiding Intergrip Handleiding VO-MBO 2013 Handleiding Intergrip Auteur: Helpdesk Intergrip Auteur: Helpdesk Intergrip Contact: 0318-86 00 52 / supervisor@intergrip.nl Contact: 0318-86 00 52 / supervisor@intergrip.nl Versiedatum:

Nadere informatie

Uitleg schermen online software MBCP

Uitleg schermen online software MBCP Uitleg schermen online software MBCP Als eerst gaat u naar de website www.bouwprijzen-software.nl. Hier krijgt u de onderstaande pagina te zien. Vervolgens kunt u inloggen doormiddel van uw e-mail adres

Nadere informatie

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers PICASA FOTOBEWERKING Een handleiding 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl PICASA C O M P

Nadere informatie

Stappenplan gebruik enquêtetool

Stappenplan gebruik enquêtetool Bijlage 2 Stappenplan gebruik enquêtetool Bij patiënteninbreng bij de totstandkoming van wetenschapsagenda s 1 Inloggen De enquêtetool is bereikbaar vanaf elke computer met een internetaansluiting en uitsluitend

Nadere informatie

Quick Reference Card Atos e-suite

Quick Reference Card Atos e-suite Contacten Een gebruiker heeft de beschikking over de volgende contact-functionaliteiten: Acties vanuit KCC-tabblad: Registreren nieuwe anonieme en niet-anonieme contacten Registreren nieuw contact en direct

Nadere informatie

Handleiding VSO Vragendatabank

Handleiding VSO Vragendatabank Handleiding VSO Vragendatabank Versie 1.1 5-7-2010 Rik Langerak Inhoud VSO Vragendatabank... 3 Vragen bibliotheek... 4 Vragen aanmaken... 4 Een vraag in voorvertoning bekijken... 7 Een vraag bewerken...

Nadere informatie

ACCEPETEREN RESERVERING

ACCEPETEREN RESERVERING E-mail Templates In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Het verzenden van dergelijke mails kan volledig worden geautomatiseerd: u maakt dan gebruik van zogenaamde automatische

Nadere informatie

5) Accepteer de licentievoorwaarden. Volgende. Handleiding HotPotatoes (downloaden)

5) Accepteer de licentievoorwaarden. Volgende. Handleiding HotPotatoes (downloaden) Handleiding HotPotatoes (downloaden) 5) Accepteer de licentievoorwaarden. Volgende. 1) Ga naar de website http://hotpot.uvic.ca 2) Downloads: klik de gewenste versie aan. 3) Selecteer de gewenste taal.

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens

3. Mijn Vf Aanpassen schermweergave en downloaden gegevens A.1 Vergroten van de scherminhoud A. Klik op de knop De informatie op de pagina wordt over de hele schermbreedte weergegeven, doordat het menu aan de linkerkant op de pagina niet wordt getoond..2 Verkleinen

Nadere informatie

BIJLAGE. Afbeeldingenmodule

BIJLAGE. Afbeeldingenmodule BIJLAGE. Afbeeldingenmodule Inleiding De Afbeeldingenmodule in Publicanda maakt het mogelijk dat afbeeldingen worden beheerd. Afbeeldingen kunnen bijvoorbeeld worden georganiseerd in mappen en ze kunnen

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ Stijn Van Baekel 1/19 - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ laatste aanpassing: 08/10/2008 Stijn Van Baekel 2/19 Index Index... 2 Inleiding... 3 1. Tonen van pagina s... 4 2. Beheer van pagina

Nadere informatie

Handleiding Word Press voor de bewoners Westerkaap 1

Handleiding Word Press voor de bewoners Westerkaap 1 1 Handleiding Word Press voor de bewoners Westerkaap 1 Inhoud: Inloggen Pagina 1 Algemeen Pagina 2 Berichten Pagina 2 Bericht bewerken, Linken Pagina 3-4 Plaatje toevoegen bericht Pagina 5-6 Bericht publiceren

Nadere informatie

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu

HANDLEIDING BEHEER WEBSITE. Vrouwen van Nu HANDLEIDING BEHEER WEBSITE Vrouwen van Nu Versie 1.3 11 Oktober 2012 VERSIE INFO Versie Datum Auteur Omschrijving 1.0 25 September 2012 Rudi van Es 1.1 2 Oktober 2012 Maarten Rütten 1.2. 3 Oktober 2012

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS)

HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) HANDLEIDING DIGITAAL COLLECTE SYSTEEM (DCS) Fonds verstandelijk gehandicapten Mei 2015 Inhoudsopgave HOE KOM IK IN HET SYSTEEM?... - 3 - UITLEG PER FUNCTIE... - 4 - Algemeen - 4 - Home - 4 - Plaatselijke

Nadere informatie

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten

Tip EPC RESIDENTIEEL WEBAPPLICATIE 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL 2 AANMAKEN NIEUWE WOONEENHEID 3 BEWERKEN WOONEENHEID. Snelle startkaarten 1 STARTEN MET EPC RESIDENTIEEL Na het aanmelden op de Energieprestatiedatabank met uw eid of token, komt u op het menu EPC Residentieel. Het menu EPC Residentieel bevat drie mogelijkheden. Met de optie

Nadere informatie