Calamiteitenplan. Kunstroute Soest 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Calamiteitenplan. Kunstroute Soest 2013"

Transcriptie

1 Calamiteitenplan Kunstroute Soest 2013

2 In opdracht van: Stichting Kunstroute Kunst en Bedrijven Soest Postbus DB Soest Datum: september 2013 Contactpersonen Kunstroute 2013 Paul Martens ( ) Jan van Zal ( ) Veiligheidsdeskundige: Cees de Vries Vijverlaan CD Zeist ( ) Calamiteitenplan Kunstroute Soest 2013 Pagina 2 van 11

3 Voorwoord Ondanks preventieve maatregelen blijft binnen de organisatie van de Kunstroute Soest 2013 de kans op een calamiteit bestaan. In de meeste gevallen is er sprake van bijna-ongevallen en loopt het met een sisser af, maar in sommige gevallen zijn aard en omvang van dien aard dat een gebouw snel moet worden ontruimd. In dit calamiteitenplan 2013 worden taken en verantwoordelijkheden omschreven, die betrokken zijn bij ontruiming en hulpverlening van dit evenement. Dit calamiteitenplan is overzichtelijk samengesteld en kan gebruikt worden voor intern gebruik door alle deelnemende bedrijven aan de Kunstroute Soest 2013 en de betrokken personen die bekend zijn met de door hem of haar uit te voeren taken die nodig zijn voor een effectieve ontruiming en hulpverlening. Hierdoor kan tijd worden gewonnen die in geval van ontruiming of hulpverlening van levensbelang is. Het goed doorlezen van de in dit calamiteitenplan beschreven taken is dan ook elementair. Soest, september 2013 Namens de organisatie Kunstroute 2013: Paul Martens Jan van Zal Veiligheidsdeskundige: Cees de Vries Calamiteitenplan Kunstroute Soest 2013 Pagina 3 van 12

4 Inhoudsopgave Nr. Omschrijving Pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 4 4. Inleiding en toelichting 5 5. Situatietekening 6 6. Gegevens organisatie 7 7. EHBO-Post 7 8. Verwachte aantal bezoekers 7 9. Aantal deelnemende bedrijven en kunstenaars Openings- en sluitingstijd Bedrijventerrein deel De Grachten Openings- en sluitingstijd Kunstroute Attracties Parkeren en leenfietsen Alarmeringsprocedures Intern en Extern Brand en brandpreventie Richtlijnen standbouw, podiums, kramen e.d. 11 Calamiteitenplan Kunstroute Soest 2013 Pagina 4 van 12

5 4. Inleiding en toelichting In ieder gebouw kunnen zich situatie voordoen die het noodzakelijk maken dat bezoekers en personeel het gebouw zo snel mogelijk moeten verlaten. Deze situatie kan zich voor voordoen bij: brand wateroverlast stormschade bommelding gaslekkage in opdracht van bevoegd gezag andere voorkomende gevallen Hiervoor is, naast de genomen preventie- en preparatiemaatregelen een ontruimingsplan noodzakelijk. Voorwaarde voor een goede ontruiming is dat de opzet van dit calamiteitenplan bij alle medewerkers van het bedrijf bekend is. De directeur/eigenaar is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverleningsorganisatie in zijn gebouw, volgens de Arbo-wet artikel 15. Calamiteitenplan Kunstroute Soest 2013 Pagina 5 van 12

6 5. Situatietekening Calamiteitenplan Kunstroute Soest 2013 Pagina 6 van 12

7 6. Gegevens Organisatie Kunstroute Soest Organisatie: Stichting Kunstroute Kunst en Bedrijven Soest Postbus DB Soest Contactpersonen: Paul Martens ( ) Jan van Zal ( ) Centrale post: De Garage, voorheen ASCA Soest Autoschade Oostergracht LX Soest 7. EHBO-Post (incl. AED) Drukkerij ESED BV Oostergracht LX Soest T: Contactpersoon: Chris Alkema ( ) 8. Verwachte aantal bezoekers Aantal deelnemende bedrijven en kunstenaars Bedrijven: 38 ; Kunstenaars: ca. 60 Voor overzicht deelnemende bedrijven zie plattegrond op pagina 6. Calamiteitenplan Kunstroute Soest 2013 Pagina 7 van 12

8 10. Openings- en sluitingstijd terrein Bedrijventerrein deel De Grachten Beveiligingsdienst opent om uur het terrein en sluit om uur het terrein weer af. 11. Openings- en sluitingstijd Kunstroute 2013 voor bezoekers Opening uur, sluiting uur. 12. Attracties Attracties (terras, horecagelegenheid, springkussen) worden opgesteld rond en nabij De Garage / ASCA Soest Autoschade, Oostergracht 1 en Verdonk Trappen, Nieuwegracht 32. Tevens zijn bij De Garage de opening van de Kunstroute om uur en de coördinatie van kinderactiviteiten ( kwartet puzzeltocht). 13. Parkeren en vervoer Parkeren: Auto s kunnen geparkeerd worden bij TBS aan de Koningsweg, Nieuwegracht 4 en ingang Zuidergracht. Dit gebeurt onder leiding van verkeersregelaars. De parkeergelegenheden wordt duidelijk aangegeven en gemarkeerd. Vervoer: Voor diegenen die wat moeilijker ter been zijn of van ver met de auto komen en de route fietsend willen afleggen, worden fietsen ter beschikking gesteld door Rijwielspecialist Jacco de Bruin. U vindt de fietsen in een tent tegenover De Garage. Of gaat u liever met Trijntje Cornelia? Het treintje rijdt de hele dag over het bedrijventerrein en bezoekers kunnen bij diverse punten in- of uitstappen! Gratis voor jong en oud. Calamiteitenplan Kunstroute Soest 2013 Pagina 8 van 12

9 14. Alarmeringsprocedures Intern en Extern 14.1 Interne alarmeringsprocedure Interne alarmering is bedoeld om de aanwezigen in het gebouw te waarschuwen en de bedrijfshulpverleningsorganisatie te starten. Bij calamiteiten werkt de alarmering als volgt: Personeel in het gebouw wordt gewaarschuwd door het ontruimingssignaal; indien aanwezig wordt er gebruik gemaakt van een zgn. slow-woop signaal. De bedrijfhulporganisatie wordt gealarmeerd met een onderling afgesproken signaal Extern alarmeringsprocedure Externe alarmering is bedoeld om hulpdiensten snel ter plaatse te krijgen Bij calamiteiten werkt de alarmering als volgt: Met de brandmeldinstallatie door het inslaan van een handbrandmelder of het aanspreken van een rookmelder. Toelichting met de directe telefoonlijn naar de alarmcentrale van de brandweer. Anders dan bij brand door het alarmnummer 112 te bellen; vraag de centralist(e) om politie, brandweer of ambulance. Aan de betreffende centralist(e) moet worden verteld: 1. Naam van de melder 2. Naam en adres van het gebouw 3. Welke plaats/gemeente 4. Aard van het incident en eventuele bijzonderheden 5. Of er slachtoffers zijn en hoeveel. Calamiteitenplan Kunstroute Soest 2013 Pagina 9 van 12

10 15. Brand en brandpreventie 15.1 Hoe te handelen bij brand Handbrandmelder inslaan en brandweer bellen: 112 In gevaar verkerende personen waarschuwen Sluit zoveel mogelijk ramen en deuren Ruimten controleren op achtergebleven personen Indien mogelijk: brand blussen met de aanwezige blusmiddelen Gebouw verlaten Brandweer opvangen en informeren Stel u in het gebouw zo snel mogelijk op de hoogte van: De indeling van het gebouw De vluchtwegen De plaats en werking van: - brandwerende deuren in gangen en trappenhuizen - Nooduitgangen - Vaste slanghaspels en draagbare blustoestellen - Telefoons/handblusmelders U dient er voor te zorgen dat: Afval op de daarvoor bestemde plek(ken) wordt gedeponeerd. Asbakken moeten geleegd worden in metalen asverzamelaars met scharnierende deksels. Gloeiende of brandende stoffen en de inhoud van asverzamelaars moeten leeggemaakt worden in onbrandbare vaten en niet in vuilcontainers of vuilstortkokers. De vluchtwegen, blusmiddelen en noodverlichting moeten vrijgehouden worden van obstakels. Deuren die automatisch sluiten, mogen niet in de openstaande stand worden vastgezet. De verlichting moet tijdig worden ontstoken en defecten direct gerepareerd. Brandveiligheidsvoorzieningen in het gebouw moeten in goede staat worden gehouden en defecten direct gerepareerd Het is verboden: Te roken of open vuur bij zich te hebben op plaatsen waar dit niet is toegestaan. Zonder toestemming werkzaamheden te verrichten die gevaar opleveren voor het ontstaan van een brand. Calamiteitenplan Kunstroute Soest 2013 Pagina 10 van 12

11 16. Richtlijnen standbouw, podiums, kramen e.d Plaatsing Uitgangen, doorgangen, gangpaden, nooduitgangen, trappen e.d. mogen op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk worden versperd. Voorzieningen t.b.v. brandbestrijding, zoals aansluitpunten van een droge stijgleiding, vaste slanghaspels en brandblusapparaten moeten te allen tijde worden vrijgehouden van obstakels en goed zichtbaar zijn, zodat deze in geval van brand direct zichtbaar en bruikbaar zijn Opbouw Stands moeten zijn vervaardigd van hout of metaal. Het gebruik van andere materialen kan in uitzonderingsgevallen worden toegestaan onder nader te bepalen voorwaarden. Voor bekleding van stands, wanden, plafonds, toonbanken, tafels en vitrines mogen geen licht ontvlambare stoffen worden gebruikt. Dus geen behang op jute, geribd papier, crêpepapier, karton, golfkarton, rieten matten en bandbare of rookverwekkende stoffen. Omkleding van toonbanken, tafels e.d. moet tenminste 0,1 meter vrij van de vloer hangen. Bij toepassing van geweven stoffen moeten deze moeilijk ontvlambaar zijn dan wel brandvertragend zijn geïmpregneerd (klasse 2 brandvoortplanting volgens NEN 3883) Overige inlichtingen In de stands e.d. mogen geen brandbare gassen en vloeistoffen, zoals propaan, butaan, benzine of petroleum aanwezig zijn. Bij hoge uitzondering kan het voorhanden hebben en het gebruik van dergelijke stoffen onder nader te stellen voorwaarden worden toegestaan. In elke stand e.d. dient een veiligheidsasbak of een bak met zand aanwezig te zijn alsmede een metalen afvalbak. Verlichtingsarmaturen dienen zodanig te zijn gemonteerd dat zij niet in aanraking kunnen komen met brandbare voorwerpen of stoffen. Losse elektrische kabels moeten op een hoogte van tenminste 2,5 meter boven de vloer worden gemonteerd. Ballons gevuld met brandbaar gas mogen niet aanwezig zijn. Emballage en verpakkingsmateriaal moeten regelmatig worden verwijderd. Tijdens of in een autoshowroom/garage mogen de brandstoftanks (benzine, diesel, LPG e.d.) met niet meer dan 5 liter brandstof zijn gevuld en moet één accuklem los te zijn van de accu. Calamiteitenplan Kunstroute Soest 2013 Pagina 11 van 12

12 Studio R+M is een studio voor fotografie en grafische vormgeving met als belangrijkste persoonlijke kenmerken inzet en betrokkenheid. Door de combinatie van vormgeving en fotografie kunt u profiteren van een perfecte afstemming van ontwerp en beeld, maar uiteraard zijn beide disciplines ook apart in te zetten. Adres Nieuwegracht LB Soest Telefoon Website

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG

ONTRUIMINGSPLAN. Samenwerkingsschool BALANS. Klaverveld 5 DEN HAAG ONTRUIMINGSPLAN Samenwerkingsschool BALANS Klaverveld 5 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Situatieschets pag. 3 Algemene gegevens van de locatie pag. 4 / 5 Alarmeringsprocedure intern en extern pag.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG

ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Marine Sport Vereniging ZEEMACHT Opgericht 1 januari 1917 ONTRUIMINGSPLAN SPORTHAL DE BRUG Versie april 2012 ONTRUIMINGSPLAN v_o_or Sporthal de Brug (eigendom van MSV Zeemacht) Gezien en goedgekeurd door:

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2

Ontruimingsplan Kinderdagverblijf Het Vlinderkasteeltje Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706. Ontruimingsplan. Pagina 1 CONCEPT 2 Adres: Vlinderveen 217A Telefoonnummer: 06-19448706 CONCEPT 2 Pagina 1 Inhoudsopgave Paginanummering Gegeven locatie 3 Inleiding 4 1 Toelichting ontruimingsplan 4 2 Algemene gegevens locatie 4 3 Brandpreventieve

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos

Bedrijfshulpverleningsplan. Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan Sporthal Triominos Bedrijfshulpverleningsplan sporthal Triominos 2 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE GEGEVENS... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aantal aanwezige personen... 5 1.3 Gegevens object

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda

ONTRUIMINGSPLAN. GGz Breburg. Zorggroep Impact. High Intensive Care. Gebouw 4. Muiderslotstraat 150. 4834 KN Breda Bijlage 4 bij besluit 2015/1403-V1 V&V ONTRUIMINGSPLAN Zorggroep Impact High Intensive Care Gebouw 4 Muiderslotstraat 150 4834 KN Breda Tel.: 088 0165400 Fax.: 088 0165445 Ontruimingsplan Pagina 1 van

Nadere informatie

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann

DE VLIETHOVEN B E D R I J F S N O O D P L A N. De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen. Judith de Haan Sandra Sulmann DE VLIETHOVEN Zwet 9 9932 AA Delfzijl (0596) 61 89 44 B E D R I J F S N O O D P L A N De calamiteiten niet ontlopen maar erop vooruitlopen Auteurs: Sanne Felix Judith de Haan Sandra Sulmann Bedrijfsnoodplan

Nadere informatie

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda

Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Ontruimingsplan inclusief Calamiteitenplan Praktijkschool Breda Baronielaan 14 4818 RA Breda Stempel brandweer Tabel 1: Versiebeleid Auteur Datum Versie Status Reaktie BV Maart 2010 1.0 Definitief document

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze

Nadere informatie

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert

Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert Dit document bevat het veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert vastgesteld d.d. 15 februari 2012. H. Sonnemans, Directeur Menswel Sport Veiligheidsplan Sportcomplex In de Bandert 1 VEILIGHEIDSPLAN SPORTCOMPLEX

Nadere informatie

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50

: Langepad 27 en Kralingse Plas te Rotteram Contactpersoon : Aantal deelnemers : 10-100 Aantal bezoekers : 1-50 Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Auteur: B. Demir (Veiligheidscoordinator) Opdrachtgeve r: PZH Status: Concept Versie: 2.0 Datum: Bestandsnaam : Aantal pagina's: 56 (exclusief voorbladen) Pagina II VOORWOORD Voor het schrijven van het

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V.

Calamiteitenplan. Van Werven Biomassa B.V. Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. 8 april 2014 Calamiteitenplan Van Werven Biomassa B.V. In opdracht van: Opgesteld door: Van Werven Biomassa B.V Duurt-PMC Biddingringweg 23 Spijksterriet 24 8256

Nadere informatie

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken.

Tijdens het evenement wordt er geen alcoholhoudende drank geschonken. Oostzeedijk 276 3063 CA Rotterdam Postbus 22350 3003 DJ Rotterdam T 14010 F (010) 2060 999 E deelgemeente@kc.rotterdam.nl www.rotterdam.nl/kc ABN-AMRO nr. 64.45.11.931 IBAN: NL58FTSB0644511931 BIC: FTSBNL2R

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken.

Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Dit document bevat een model voor een BHV-plan. Hiermee kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. BHV-plan 1 Met het model voor een BHV-plan kunt u eenvoudig uw eigen BHV-plan maken. Het is een kwestie

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University

ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University ONTRUIMINGSPLAN Prisma gebouw Tilburg University Versie: Datum: Wijziging: 1.0 14-08-2005 1.1 01-06-2012 Update 1.3 01-11-2013 Jaarlijkse check en update 1.4 30-01-2015 Jaarlijkse check en update Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst RI naam: RI Brandveiligheid 2014 RI type: Voor werkvorm(en): Brandveiligheid KDV Leeftijdsgroepen: 0-4 Organisatienaam: Locatienaam: Inventarisatie voltooid: De Speelhoeve 16-08-2014 Afgedrukt op: 16-08-2014

Nadere informatie

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl

Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten. 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl ONTRUIMING en E.H.B.O PLAN SIONKERK HERVORMDE GEMEENTE TE HOUTEN Hervormde Gemeente Houten Sionkerk Eikenhout 221 NL-3991 PN Houten 030 634 3707 Info@hervormdhouten.nl W. www.hervormdhouten.nl Pagina :

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

CALAMITEITENPLAN. waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN CALAMITEITENPLAN waaronder BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN ALGEMENE GEGEVENS 4 0. INLEIDING 5 0.1 KADERS: 5 0.2 OPZET EN AANPAK 6 1. BRAND 7 1.1 EXTERNE ALARMERING 7 1.2 INTERNE ALARMERING 7 1.3

Nadere informatie

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal

Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Ontruimingsplan De Gantel Locatie de Mijlpaal Den Haag, maart 12 NIBHV, 2009 Pagina 1 van 18 Inhoud Den Haag, maart 12... 1 1 Verantwoording ontruimingsplan... 4 1.1 Doel en functie ontruimingsplan...

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Calamiteitenen ontruimingsplan

Calamiteitenen ontruimingsplan Calamiteitenen ontruimingsplan Emmeloord Versie: 4 mei 2012 Aangepast 5-2-2013 (hfdst 13.1 en bijlage 10) Aangepast 21-3-2013: bijlage 9 telnrs Zuyderzee College Inhoudsopgave Pag. 1. Algemeen 1 1.1. Inleiding

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich:

CALAMITEITENPLAN. In dit gebouw bevinden zich: CALAMITEITENPLAN. Het doel van dit calamiteitenplan is de omvang en de gevolgen van een calamiteit zoveel mogelijk te beperken. In het calamiteitenplan zijn voor een aantal verschillende incidenten de

Nadere informatie

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme

Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel. Security hand book. Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Business Plan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme Security hand book SECURITY Hand Book PTD Golden Heart Hotel This security hand book contains all

Nadere informatie

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur:

(concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen. Datum: Versie: Auteur: (concept) Veiligheidsplan evenementen Gemeente Vianen Datum: Versie: Auteur: 1 Inhoudsopgave Inhouds opgave Pagina 2 Inleiding Analyse evenement Pagina 3 Communicatielijnen en Richtlijnen Pagina 4-5 Inventarisatie

Nadere informatie

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen

Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan grootschalige evenementen Handreiking Multidisciplinair Veiligheidsplan Grootschalige evenementen Bijlage 2 Handreiking multidisciplinair veiligheidsplan

Nadere informatie

Combi aanvraagformulier:

Combi aanvraagformulier: Combi aanvraagformulier: - evenementenvergunning - gebruiksvergunning brandveilig tijdelijk gebruik (op grond van de Brandbeveiligingsverordening) - gebruiksvergunning brandveilig tijdelijk gebruik (op

Nadere informatie