V1.1 Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V1.1 Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 V1.1 Gebruikershandleiding

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Nr. Inleiding 3 1. Inloggen 3 2. Configuratie 5 3. Zones 6 4. Gebruikersgroepen 7 5. Tijdzones 8 6. Modules 9 7. Extra Velden Gebruikers Toegangslog Gebruikers / Modules Aanwezigheid FC Log Accounts Autorisaties Uitloggen Database Kopiëren 23 Over IdentySoft 26 2

3 Inleiding Dit document beschrijft de werking van IdentySoft. Door de heldere structuur van het programma is het eenvoudig in gebruik, deze handleiding zal daarom in de praktijk na de initiële inrichting van het pakket slechts als naslagwerk dienen. De getoonde iconen komen terug in ieder menu en worden dus eenmalig besproken: Dit icoon gebruikt om een bestaand gegeven te wijzigen Dit icoon gebruikt om een bestaand gegeven te verwijderen Dit icoon gebruikt u om een gegeven op te slaan Dit icoon gebruikt u om een nieuw gegeven toe te voegen 1. Inloggen Op de desktop kan een snelkoppeling gemaakt worden met daarin een verwijzing naar de startpagina van IdentySoft. IdentySoft is volledig web-based en werkt met elk soort browser. 3

4 Zorg dat de verwijzing in de url overeenkomt met het IP adres van de Field Commander. Wanneer u dubbelklikt op de snelkoppeling verschijnt het inlogscherm van IdentySoft: U kunt inloggen als gebruiker: admin en wachtwoord: admin. Bij installatie zal dit wachtwoord uiteraard gewijzigd worden in een wachtwoord naar keuze. Als dit wachtwoord nog niet gewijzigd is ziet u boven het inlogvenster een beveiligings waarschuwing. Wanneer het wachtwoord gewijzigd is zal dit bericht verdwijnen. Klik op het icoon rechtsonder het password en u komt in het volgende scherm. Let op: gebruikersnaam en wachtwoord zijn hoofdletter gevoelig! Nu bespreken we de diverse tabellen die gevuld dienen te worden. 4

5 2. Configuratie In het configuratie bestand worden een aantal instellingen vastgelegd die in hoge mate de werking van het pakket bepalen: Protocol: Kies voor RS485, SOIP (Moxa) of SOIP (A-Unit). Taal: U kunt nu kiezen tussen Nederlands, Engels, Duits, Sloveens of Frans Reset aanwezigheid: Met deze instelling geeft u aan dat op een bepaald tijdstip alle medewerkers op Afwezig moeten worden gezet Minimale kwaliteit: Dit geeft een kwaliteitspercentage aan dat betrekking heeft op het aantal herkenningspunten van de ingescande vinger en de ligging en type van de herkenningspunten. EasySecure adviseert een minimum percentage van 50 % te hanteren. Blokkeer na: Hier geeft u aantal foutieve pogingen dat gedaan kan worden voor de module blokkeert. Dit is te vergelijken met het blokkeren van een bankpas nadat de pincode drie maal foutief is ingevoerd Blokkeer voor: Hier geeft u in seconden op hoe lang de module moet blokkeren Anti-pass back: Hier geeft u aan dat iemand die volgens het systeem aanwezig is, nooit toegang krijgt tot een module van het type In. Klik nadat u alle instellingen correct heeft ingesteld op het icoon om de gegevens op te slaan: Druk hierna op Herstart script. 5

6 3. Zones Zones zijn vergelijkbaar met de entiteit groepen alleen kunt u in zones modules clusteren. U kunt hierbij denken aan een aparte zone voor iedere verdieping van een pand. Alle modules binnen de zone kunnen dan eenvoudige rechten toebedeeld krijgen. Om een nieuwe zone toe te voegen klikt u op. Om de aangemaakte zone te wijzigen klikt u op. Om een aangemaakte zone te verwijderen klikt u op het icoon. Wanneer u niet met specifieke zones wilt werken maakt u een zone algemeen aan. 6

7 4. Gebruikersgroepen Gebruikers kunnen ingedeeld worden in gebruikersgroepen. Dit kan gebruikt worden voor rapportage doeleinden. Zo zou u onderscheid kunnen maken tussen eigen medewerkers en medewerkers van een extern schoonmaakbedrijf. Wanneer u niet met groepen wenst te werken dan maakt u een groep algemeen aan die aan alle gebruikers gekoppeld wordt. Zoals u ziet krijgt u nu een overzicht van de al aanwezige gebruikersgroepen: Wanneer u een nieuw gegeven toevoegt ( ) verschijnt het volgende scherm: U vult de naam in voor de groep en klikt op het icoon voor bewaren. 7

8 5. Tijdzones Met tijdzones kunt u vastleggen dat een bepaalde groep of individuele gebruiker alleen op bepaalde tijdstippen toegang heeft tot een module. Klik op het icoon: om een nieuwe tijdzone aan te maken. Druk op het icoon: om een tijdzone aan te passen. Het onderstaande scherm verschijnt: In bovenstaand voorbeeld hebben de gebruikers met rechten in de tijdzone Weekend toegang op zaterdag en zondag van 08:30 tot 17:00. 8

9 6. Modules Met modules worden de individuele scanners bedoeld waar de gebruikers zich met hun vinger moeten identificeren. Wanneer er reeds modules aanwezig zijn verschijnt het volgende scherm: Wanneer u een nieuwe module toevoegt ( ) verschijnt het volgende scherm: 9

10 Adres: IP adres: Dit is het unieke module adres. De module adressen zijn te vinden aan de achterkant van de IdentySoft scanner. Onder de barcode staat een nummer met 6 cijfers. De laatste 5 cijfers hiervan wordt gebruikt als uniek adres van de IdentySoft scanner. Dit verschijnt alleen bij de instelling SOIP, u vult hier het IP adres van de MOXA convertor of IdentySoft netwerk controller in. Het standaard IP adres van een IdentySoft controller is: Omschrijving: Een duidelijke omschrijving van de module. Bijvoorbeeld: Voordeur Type: Altijd waarde 1 Status: Altijd waarde 1 Zone: Soort: Door op het pijltje te klikken kunt u hier een zone selecteren die u hiervoor heeft aangemaakt. Met IdentySoft kunt u een eenvoudige manier van aanwezigheidsregistratie uitvoeren. Hiervoor dienen de verschillende modules als type In (voor een module waarmee men binnenkomt), Uit (voor een module waarmee men zich afmeldt) of Nvt (bijvoorbeeld voor tussendeuren) getypeerd te worden. Klik vervolgens op het icoon om de gegevens op te slaan: Per module kunt u vervolgens de relais bewerken. Dit doet u door bij de juiste module onder het kopje relais op te klikken. Het volgende scherm verschijnt: De relais worden automatisch toegevoegd bij het aanmaken van een module. De IdentySoft controller beschikt over 3 relais. U kunt door op het icoon te klikken de gegevens wijzigen. U kunt hier bijvoorbeeld de omschrijving van de relais aanpassen. In het bovenstaande voorbeeld wordt relais 1 gebruikt om de voordeur te schakelen, 2 om het alarm te schakelen en 3 om de schuurdeur te schakelen. 10

11 7. Extra velden Met extra velden kunt variabele eigen gegevens toevoegen aan het gebruikersbestand zoals huwelijkse staat, geboortedatum etc. Deze velden dienen alleen ter informatie en kunnen met de gebruikerslijst geëxporteerd worden. Klik op om een extra veld toe te voegen, op om een extra veld te wijzigen of op om een extra veld te verwijderen. 11

12 8. Gebruikers Het hart van de IdentySoft applicatie wordt natuurlijk gevormd door de gebruikers die u aanlegt en toegang verleend tot de diverse modules. Wanneer u een nieuwe gebruiker toevoegt ( ) verschijnt het volgende scherm: Voornaam: Achternaam: Gebruikersgroep: Startdatum: Einddatum: Vul hier de voornaam van de gebruiker in Vul hier de achternaam van de gebruiker Selecteer hier de gebruikersgroep waar deze gebruiker toe behoort Deze datum wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker vanaf een bepaalde datum toegang heeft. U kunt dit veld ook leeglaten. Deze datum wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker tot een bepaalde datum toegang heeft. U kunt dit veld ook leeglaten. Sla de ingevoerde gegevens op door op het bewaren icoon ( ) te klikken. Nadat u de gegevens heeft opgeslagen keert u terug naar het overzicht van de bestaande gebruikers. 12

13 De gebruiker is nu opgeslagen en moet nog rechten toegekend krijgen tot de juiste modules of modulegroepen. Dit realiseert u door onder Acties op het icoon te klikken waarna het volgende scherm verschijnt: Aanwezig: Informatievelden: Bij het aanmaken van een gebruiker kiest u voor Nee. Wanneer de gebruiker zich later aanmeldt bij een module van het type, herkend wordt en de juiste rechten heeft dan wordt dit veld automatisch omgezet naar Aanwezig. Hier kunt u extra informatie toevoegen die u eerder heeft toegevoegd onder Extra velden. 13

14 Klik nu op het icoon onder de tekst tijdzone waarna u onderstaand scherm ziet: U kunt nu de tijdzone, module of modulegroep kiezen. Wanneer u de gebruiker rechten wilt geven in een modulegroep dan wordt het vakje van de individuele module grijs. Klik op opslaan ( ) om de combinatie vast te leggen. U komt dan weer terug bij het bewerken van de gebruiker waarna u een nieuwe combinatie kunt opgeven. Wanneer u klaar bent, vergeet dan niet ook bij de gebruiker op opslaan ( ) te klikken. Nu moeten de vinger(s) van de gebruiker ingelezen worden. In IdentySoft kunt u zoveel vingertemplates per gebruiker inlezen als u wilt. Klik op het icoon onder Templates bij de betreffende gebruiker en daarna op het icoon. Het volgende scherm verschijnt: 14

15 Omschrijving: Relaisnummer: Scan vanaf: Geef hier de naam van de vinger in. Bijvoorbeeld: Rechter Wijsvinger Kies hier het relais dat u met de vinger geschakeld wilt hebben. (Deze optie is alleen zichtbaar bij het gebruik met de IdentySoft netwerk Controller.) Kies vervolgens de module die gebruikt wordt om de vinger in te scannen en klik op het icoon voor opslaan ( ). De melding Vinger inscannen verschijnt. Het groene led van de gekozen module gaat nu aan en de gebruiker kan zijn/haar vinger gedurende enige seconden op de scanner leggen. Mocht de vinger niet genoeg herkenningspunten opleveren dan verschijnt de melding Scan failed en u komt weer in het vorige scherm. Klik opnieuw op het icoon opslaan ( ) om het opnieuw te proberen. Wanneer de kwaliteit van de vinger goed genoeg is wordt de gebruiker opgeslagen. 15

16 9. Toegangslog In het logfile wordt informatie opgeslagen met betrekking tot de toegang, u ziet onder de datum, de tijd, de gebruiker en bij welke module hij zich probeerde te identificeren en de status. Met de knop Exporteer kunt u het logbestand opslaan als.csv formaat en het daarna in (bijvoorbeeld) Microsoft Excel verder bewerken. 16

17 10. Gebruikers / Modules Dit overzicht geeft inzicht in de toegekende rechten per gebruiker - per module: Groen vlak: Rood vlak: Rechten op de deze module Geen rechten op deze module In het bovenstaande voorbeeld hebben de gebruikers toegang op beide modules. 17

18 11. Aanwezigheid Met dit overzicht ziet u in één muisklik welke medewerkers aanwezig zijn: U heeft de volgende mogelijkheden: Zoeken: Afwezig zetten: Type: U kunt in de lijst zoeken door in het vak de naam of een deel van de naam in te tikken en op de pijl te klikken Door het aanklikken van deze button worden alle medewerkers op afwezig gezet Klik op het pijltje om het gewenste filter in te geven, standaard worden alle aanwezigen getoond 18

19 12. FC Log Als u onder het menu op FC log klikt verschijnt het onderstaande scherm. De FC log laat alle acties zien die op de IdenCommander plaatsvinden. De log wordt voornamelijk gebruikt voor support doeleinden en zal in de dagelijkse praktijk bijna niet gebruikt worden. 19

20 13. Accounts Sinds IdentySoft V3.05 is het mogelijk om met verschillende accounts en autorisaties te werken. Hiermee kunt u verschillende mensen toegang geven tot uw systeem zonder dat ze bepaalde instellingen kunnen wijzigen. Bijvoorbeeld: u heeft als administrator van het systeem toegang tot alle instellingen maar bent niet altijd aanwezig om nieuwe gebruikers in te lezen in het systeem. U maakt vervolgens de autorisatie groep Receptie aan. U geeft deze groep alleen rechten tot de sectie: Gebruikers en het Toegangslog. Om een nieuw account aan te maken klikt u op het icoon om een nieuw gegeven toe te voegen. Het volgende venster verschijnt: 20

21 In dit venster moeten een aantal gegevens worden vastgelegd: Naam: Username: Password: Autorisatie: Voer hier een naam in die u aan deze account wilt toekennen. Voer hier de gebruikers naam in van uw account. Met de gebruikersnaam kan er ingelogd worden op de begin pagina van IdentySoft. Vul hier een wachtwoord in. Dit wachtwoord moet in combinatie met de Username ingevuld worden op de start pagina van IdentySoft. Kies hier de eerder aangemaakte autorisatie die u aan deze account wilt toekennen. Klik op het icoon om de gegevens op te slaan ( ) als u alle gegevens correct heeft vastgelegd. U keert nu automatisch terug naar het Accounts scherm. Indien u een aangemaakte groep wilt wijzigen klikt u op het icoon om een bestaand gegeven aan te passen ( ). De account Admin staat standaard in het systeem en kan ook niet verwijderd worden. Wel kan het wachtwoord veranderd worden door op het icoon bij Admin te klikken. Als u een account uit het systeem wilt verwijderen klikt u op het icoon. 14. Autorisaties Onder autorisaties legt u de rechten vast die u aan een account wilt toekennen. U kunt hier aanvinken tot welke sectie een account toegang heeft. 21

22 Klik op om een nieuwe autorisatie groep aan te maken. Het volgende scherm verschijnt: In dit venster kunt u een aantal gegevens invoeren. Bij Omschrijving geeft u een duidelijke naam aan de autorisatie groep. Hierna kunnen verschillende secties aangevinkt worden waar de desbetreffende groep/persoon toegang toe mag hebben. Klik op het icoon op de gegevens op de slaan ( ) wanneer u alle gegevens naar wens heeft ingevoerd. U keert nu weer terug naar het begin scherm. Indien u een autorisatie groep wilt wijzigen klikt u op het icoon om een bestaand gegeven aan te passen ( ). Als u een autorisatie groep uit het systeem wilt verwijderen klikt u op het icoon. Als vervolgens een account gekoppeld is aan een autorisatie kan er ingelogd worden met het eerder ingevulde Username en Password. Alleen de eerder gekozen secties verschijnen dan op het scherm. 22

23 15. Uitloggen Met deze link verlaat u de applicatie 16. Database Kopiëren Het is vaak wenselijk om een kopie van alle beschikbare gegevens op te slaan. Zo gaan de gegevens nooit veloren. Volg de onderstaande stappen om de database van uw systeem te kopiëren. 1. Stop het script Ga naar de configuratie pagina van de FieldCommander. Het adres hiervan is standaard: https:// indien u het IP adres al gewijzigd heeft kunt u : https:// in uw internet browser typen gevolgd door het door u ingestelde IP adres. Vervolgens verschijnt er een waarschuwing. Klik op Continue to this website. Vervolgens komt u op het vervolgende scherm: Klik op de link Go to System Configuration Log nu in met het door u ingestelde wachtwoord of met de standaard instellingen hieronder. Gebruikersnaam: Wachtwoord: admin admin Vervolgens moet het script gestopt worden voordat de database gekopieerd kan worden. Klik zodra u ingelogd bent op het tabblad Script. Dan ziet u een knop Stop. Zodra u hier op klikt zal het script stoppen, let wel op dat het systeem niet werkt gedurende de periode dat het script gestopt is! 23

24 2. Database kopiëren Minimaliseer nu het configuratie venster. Het is handig om het venster nog niet weg te klikken aangezien het script na het kopiëren weer opgestart moet worden. Vervolgens moet u de FieldCommander via FTP benaderen. Dit kunt u doen middels een FTP programma of via Windows Explorer. Om via Windows Explorer de FieldCommander benaderen moet u het volgende in de adresbalk typen: ftp:// Indien u het IP-Adres van de FieldCommander al heeft gewijzigd dient u ook hier het gewijzigde adres in te vullen. Wanneer de pagina geopend wordt zal de volgende waarschuwing verschijnen. Klik op OK. Klik nu op Start Aanmelden als Nu kunt u weer inloggen met ( Inlog: admin / wachtwoord: admin ). Indien u de inloggegevens al gewijzigd heeft kunt u met deze gegevens inloggen. Zodra u bent ingelogd verschijnen de gegevens die op de FieldCommander staan op het scherm. Er verschijnen nu verschillende mappen op het scherm waaronder de map Database. Selecteer deze map en klik op uw rechtermuisknop. Klik vervolgens op kopiëren en plak nu de map weer op een locatie naar keuze. U heeft nu de database succesvol opgeslagen. In de database worden alle instellingen van het programma opgeslagen: Configuratie, modules, tijd en gebruikersgroepen, gebruikers, templates en rechten. Ten aller tijde kunt u uw gegevens herstellen door de opgeslagen Database map weer op de FieldCommander te plaatsen. 24

25 3. Start het script Nu hoeft enkel het script weer opgestart te worden. Open nu weer het configuratie venster van de FieldCommander. In hetzelfde venster waar wij zojuist het script hebben gestopt kan het script zeer eenvoudig weer opgestart worden. Selecteer uit de lijst met scripts het juiste script. Standaard is dit bij een IdentySoft oplossing script_soip.jse. Selecteer het juiste script en klik vervolgens op de knop Start Zodra het script weer draait is het IdentySoft systeem weer volledig operationeel. 25

26 Over IdentySoft: IdentySoft is het meest complete en flexibele toegangscontrole systeem op dit moment. Naast de optimale eigenschappen en prestaties is IdentySoft ook nog eens de voordeligste qua prijs en prestatie. Het unieke algoritme, het hart van alle IdentySoft producten, wordt al jaren door externe controleurs tot de top 3 van de wereld gerekend. De integratie met onze eigen software en hardware maakt het tot absolute nummer 1. Voor meer informatie en/of de laatste versie versie van deze handleiding kunt u kijken op : 26

IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V.

IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V. IdentySoft Basic Support Handleiding EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl www.easysecure.nl Om onze dealers zo goed mogelijk bij te staan hebben wij het volgende document

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Configuratie. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v1.0 MSL 24-10-2012

Configuratie. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v1.0 MSL 24-10-2012 Configuratie EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v1.0 MSL 24-10-2012 In deze handleiding zal het configuratie menu binnen IdentySoft worden behandeld.

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Inhoudsopgave Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)...2 Wat is LCMS 2?...3 Hoe gebruik ik LCMS 2?...3 De modules...4 Instellingen...4 Gebruikers...4

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Linux platform Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 2 Hosting Control Panel...5 2.1 Toegang tot Control Panel...5 2.2 Mogelijkheden Control Panel...7 3 Uw Website maken

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.0 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

www.cngrs.com Handleiding

www.cngrs.com Handleiding www.cngrs.com Handleiding CNGRS.com De perfecte ondersteuning bij bezoekersregistratie. by Web Collective B.V. CNGRS.com is een professioneel systeem voor het opzetten, beheren en uitvoeren van registraties

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Clubwebsite

Handleiding Sportlink Clubwebsite Handleiding Sportlink Clubwebsite Versie 1.6 januari 2009 Sportlink Services Huis ter Heideweg 14 3705 LZ Zeist www.sportlink.nl 1 Inhoud Handleiding Sportlink Clubwebsite 1 Versie 1.4 december 2008 1

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.2 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand Symagic Resource Manager Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Toegang... 4 2. Beschikbaarheid... 5 2.1 Beschikbaarheidpatroon aanmaken...

Nadere informatie

Basis Training NETQ Internet Surveys

Basis Training NETQ Internet Surveys Basis Training NETQ Internet Surveys Utrecht, December 2010 NetQuestionnaires Nederland BV Ondiep Zuidzijde 6 Postbus 10058 3505 BW UTRECHT T +31 (0)30 261 8100 F +31 (0)30 261 0750 feedback@netq.nl www.netq.nl

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Add-on Maatwerkmenu SE. Installation & Configuration Guide

Add-on Maatwerkmenu SE. Installation & Configuration Guide Add-on Maatwerkmenu SE Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1

Pagina 1. Online Back up. Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING. Webcreating IT Services 1 Pagina 1 Online Back up Webcreating Easy Back Up GEBRUIKERSHANDLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Voorwoord.. Blz. 3 Minimale systeemeisen...blz. 4 Installatie van Webcreating Easy Back-Up..Blz. 5 Inloggen..Blz.

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1

Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail. Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Aan de slag met Outlook Web App De nieuwe Humanitas Webmail Maart 2013 (versie 0.1) pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Aan de slag met Outlook Web App... 3 Overzicht instellingen... 3 Vereisten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

Exchange Online Handleiding v3.0

Exchange Online Handleiding v3.0 Exchange Online Handleiding v3.0 1 I nhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Mailbox Standard en Lite...4 2 Administratie van de e-mailomgeving...5 2.1 Algemeen inlogscherm...5 2.2 Overzichtsscherm beheerder...6

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Exchange Online Handleiding

Exchange Online Handleiding Exchange Online Handleiding Versie 3.0 Pagina 1 van 64 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Mailbox Standard en Lite...4 2 Administratie van de e-mailomgeving...5 2.1 Algemeen inlogscherm...5 2.2 Overzichtsscherm

Nadere informatie