Nieuws Onder de zon. Geniet van het zonnetje op het huis. November 2014 AGENDA. Handicom Solar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuws Onder de zon. Geniet van het zonnetje op het huis. November 2014 AGENDA. Handicom Solar"

Transcriptie

1 Nieuws Onder de zon Contents 1 Chapter paragraph paragraph sub paragraph sub paragraph paragraph Geniet van het zonnetje op het huis November 2014 Onderwerpen 1. Energie besparen in eigen huis: samen spelen, samen delen 2. Stroom uit water 3. Nog 15 jaar 4. Huurbescherming voor zonnepanelen? 5. De Groene Zaak: op naar business as unusual 6. Salderen 7. PV btw AGENDA 26 november opening Blue Energy Centrale aan de Afsluitdijk Handicom Solar Oranjelaan AA Harderwijk Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen of wilt u een informatie avond bezoeken, stuur ons dan een .

2 1. Energie besparen in eigen huis: samen spelen, samen delen Waarom zou je een grote schuur bouwen voor jouw tuingereedschap? Voor die paar keer per jaar dat je die apparaten wilt gebruiken? Beter kun je de snoeischaar of de grasmaaier even lenen. We zijn natuurlijk gehecht aan ons eigen bezit en het gemak om direct een bladblazer te kunnen pakken. Maar hoe vaak per jaar gebruik je zoiets, is lenen bij de buren dan eigenlijk geen beter idee? Het idee om te leven zonder eigen spullen of het kunnen delen van jouw auto met de buurman of het gratis ophalen van een ladenkastje is even wennen. Je kijkt hier anders tegen aan als je het milieu-effect (productie) berekent. Dan ben je snel om. Met zo n deel- of ruilsysteem heb je per straat nog maar één vakantiekoffer nodig in plaats van tien. Eén auto, éen galajurk, éen loombord. Dat scheelt aankoopkosten en ook veel opslagruimte. Het bezitten van een voorwerp zou niet langer de norm moeten zijn. Wat wel belangrijk is, is dat je gemakkelijk toegang hebt tot allerlei middelen. Je betaalt niet meer voor de aanschaf maar voor het gebruik. Het internet maakt de sharing ecomomy mogelijk. Neem eens een kijkje op op peerby.nl, op snapcar.nl of thuisafgehaald.nl. Of twitter naar #durftevragen of zoek op Facebook naar de weggeefhoek in je buurt. En als je in de buurt ruilt, ontmoet je gelijkgestemden. Een leuke bijkomstigheid van de nieuwe weconomy. 2. Stroom uit water De proeffabriek van de Blue Energy Centrale ligt op de Afsluitdijk (Breezanddijk). Aan de ene kant klotst zoet water, aan de andere kant de Waddenzee. Een zoutmolecuul bestaat uit een positief en een negatief deel, de ionen. Opgeloste zoutionen willen graag naar het zoete water, omdat zoet water veel minder ionen bevat. In de proeffabriek is tussen het zoute en zoete water een membraanfilter geplaatst, dat alleen positieve ionen laat passeren. De achtergebleven negatief geladen ionen gaan ook lopen om het spanningsverschil gelijk te trekken. De stroom van negatieve ionen zorgt voor de elektriciteit. Zolang je het zoete water maar ververst heb je stroom. De proeffabriek Blue Energy Centrale levert met een vermogen van 50 kw stroom, vergelijkbaar met dat van15 windmolens (FD). 3. Nog 15 jaar De afgelopen dagen en weken hebben wij genoten van een prachtige nazomer: in T-shirt buiten genieten van de zon. De zonnepanelen presteren boven verwachting. Een vreemde gewaarwording als je op de kalender kijkt: november. De weerman vertelt dat het warmterecord verbroken is. Zet dit record naast de andere en je beseft dat het klimaat verandert. Ach, twee graden warmer, dat is wel lekker als je buiten bent, is de eerste gedachte die je te binnen schiet. Denk je verder, dan besef je dat niet alleen de terrasbezoeker maar ook het hele ecosysteem met deze veranderingen te maken heeft. Een desastreus gevolg van de klimaatverandering, kort samengevat: subtropische parasieten rukken op, sommige planten zijn al uitgebloeid voordat de vlinders het stuifmeel verspreiden, de

3 levenscycli van diverse organismen raken verstoord door het ontbreken van een vorstperiode. Wij kunnen veel meer voorbeelden van verstoring opnoemen. Dit alles heeft weer een gevolg voor landbouw. De voedselproductie loopt spaak, drinkwater en energie worden schaars. De impact is anders in de verschillende regio's in de wereld. Duidelijk is dat door de klimaatverandering conflicten tussen groepen zullen ontstaan, zegt het VN-klimaatpanel (IPCC). Onder meer voedselen watertekorten, extreme hitte en overstromingen zullen spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen op scherp zetten. Tegelijk zijn volkeren die getroffen worden door dergelijke gewelddadige conflicten minder goed in staat om zich aan te passen en zich te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, waarschuwt het IPCC. (Bron: National Bureau of Economic Research). In haar presentatie Samen Sneller Duurzaam, georganiseerd door IGEV in Elburg op 8 oktober, sprak Marjan Minnesma, directeur Urgenda, over de noodzaak van een duurzame energievoorziening in 2030 en hoe we die kunnen bereiken. Minnesma is zich bewust van de dreigingen door de klimaatveranderingen en roept op tot spoed. Urgentie is vereist. Zij laat in grafieken zien: de biodiversiteit neemt sinds 1970 af met 52 procent. Dat is ongelooflijk veel. De metalen in de bodem raken over tien jaar op. Er zijn geen grondstoffen meer beschikbaar. Wij moeten de temperatuurstijging van meer dan twee graden niet accepteren en de uitstoot van broeistofgassen tegengaan. We kunnen dat alleen doen door met zijn allen anders te gaan leven, aldus Minnesma. Wij moeten alle zeilen bijzetten. We zijn het aan de volgende generatie verplicht om aan de slag te gaan. De regio Noord-Veluwe heeft nu als doel om in 2050 voor 100% gebruik te maken van duurzame energie. Dat vindt Minnesma echt te laat. Als we in de toekomst een gezonde economie willen waarborgen, moeten we nu zorgen voor een goede ecologie. Dat doen we door in te zetten op groene energie en een biobased economy. We moeten de aarde niet verder uitputten. Doen is realiseren Dat een volledig schone energievoorziening al in 2030 haalbaar is, laat Urgenda zien in een rapport dat dit jaar is gepubliceerd. Alles is beschikbaar om het te realiseren. Financiën, mankracht en al het andere wat nodig is, is aanwezig. Het is alleen nog een kwestie van doen. Vandaar mijn stelling het kan als je het wilt, betoogt Minnesma. Zij adviseert de regio om snel samen aan de slag te gaan. Kijk wat past. Zoek met elkaar naar integrale oplossingen. Maar ga

4 vooral doen. Je zult zien dat het nieuw elan geeft en nieuwe banen schept. De duurzame link naar het rapport vindt u op onze website nieuws. Met het rapport Het kan als je het wilt, de agenda voor Nederland, heeft Urgenda het plan klaar liggen om voor 2030 over te stappen op 100% duurzame energie. Wij moeten anders eten, anders wonen, anders reizen, anders produceren, kortom we moeten het gewoon anders aanpakken. De urgentie is er, wil jij meedoen? 4. Huurbescherming voor zonnepanelen? Op het terrein van Lorentz III ligt grond te wachten op een potentiële koper. Het terrein is in totaal 70 hectare groot. Dit kan ondanks de prachtige ligging nog jaren zo blijven, wat ieder jaar geld kost en niets oplevert, aldus Gemeentebelangen Harderwijk-Hierden. De partij heeft schriftelijke vragen ingediend over het plaatsen van een zonnepark op het terrein. De gemeente Harderwijk gaat onderzoeken of het mogelijk is om een zonnepark te laten bouwen op het lege bedrijventerrein. Het opwekken van duurzame energie op de zonneweide draagt immers bij aan de klimaatdoelstellingen en past bij de ambities van het gemeentelijk beleid, neergelegd in de Energieke Stad. De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheden van het park. Ze ziet bijvoorbeeld dat het lastig zal zijn om de stroom af te zetten in de directe omgeving. De volgende stap is het zoeken naar een ondernemer met een geschikte businesscase. Een andere randvoorwaarde voor deze ondernemer is dat de zonnepanelen plaats moeten maken wanneer er toch bedrijven komen die zich willen vestigen op het terrein. Het college motiveert deze voorwaarde. Het rendement van de verhuurde grond met zonnepanelen is hoger dan dat van de braakliggende grond, maar lager wanneer de bedrijfsgrond verkocht wordt. Helaas kan de ondernemer geen huurbescherming aanvragen voor het zonnepark, dat recht geldt alleen voor personen. De kans bestaat nu dat de ondernemer van het zonnepark letterlijk het veld moet ruimen als een ander bedrijf zich meldt. Wie durft? 5. De Groene Zaak: op naar business as unusual De Europese lidstaten hebben onlangs besloten om in 2030 niet 30% maar 27% energiebesparing te realiseren. Ook de doelstelling voor duurzaam opgewekte energie is naar beneden bijgesteld, eveneens van 30% naar 27%. Alleen het CO 2 -reductiedoel van 40% is gehandhaafd. De Groene Zaak is het ondernemersplatform van meer dan 200 duurzame bedrijven. Het platform is verontrust over deze uitkomst van de Europese Raad over het energiebeleid. De Groene Zaak wil ambitieuzere doelen: 40% duurzame energie, 40% energiebesparing en veel meer dan 40% CO 2 -reductie. Volgens De Groene Zaak-directeur Marga Hoek is er sprake van een gebrek aan realiteitszin dat schadelijk is voor de Europese economie. Volgens Hoek komt het pakket afspraken dat er nu ligt neer op business as usual, terwijl er volgens haar juist business as unusual nodig is om het bedrijfsleven in staat te stellen om innovatieve oplossingen te bedenken voor de wereld van morgen. Hoek: Dáár ligt de economische groei van morgen. Vasthouden aan wat vroeger succesvol was, berooft ons van een economisch perspectief voor de toekomst.

5 De Europese vakbonden hebben aangegeven dat duurzaamheid de verbindende schakel is tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Te weinig klimaatambitie kost mogelijk een miljoen banen. De Groene Zaak deelt dit standpunt. Hoek: De banengroei van morgen zit in duurzame innovaties en duurzame energie en niet in de gevestigde belangen, die opnieuw een handrem op een toekomstgericht beleid zullen zijn. Volgens de De Groene Zaak-directeur is het economisch gezien van het grootste belang dat Nederland een fors deel van de nieuwe werkgelegenheid en economische groei pakt in nieuwe sectoren, zoals de cleantech. Handicom Solar is zo n cleantech bedrijf. De groei hiervan zit vooral in de Verenigde Staten en Azië, in het bijzonder China. In Europa daalt het aantal cleantech bedrijven (bron: CE Delft). Als we niet oppassen keren vooruitlopende bedrijven Europa de rug toe en blijven we over met de industrie van gisteren, aldus De Groene Zaak. 6. Salderen met de slimme meter Liander transporteert elektriciteit en gas naar meer dan drie miljoen Nederlanders. Klanten van Liander krijgen binnenkort een nieuwe elektriciteits- en gasmeter, de slimme meter. Deze intelligente meter maakt het mogelijk om de meterstanden zeer frequent op afstand uit te lezen. De meter wordt voorzien van allerlei smart digitale snufjes, opdat de acceptatie door de klant gemakkelijk verloopt. De slimme meters vervangen in de komende jaren de oude (draaischijf- )meters. Het doel van Liander is dat 80% van haar klanten in 2020 een slimme meter heeft. Het intelligente metersysteem maakt het distributienetwerk klaar voor toekomstige ontwikkelingen in het energielandschap, zoals grootschalige teruglevering aan het net. Zowel de klant als Liander heeft op ieder moment inzicht in het energieverbruik, opwek en teruglevering. De achterliggende gedachte achter de slimme meter zou kunnen zijn dat de overheid van het salderen af wil. Zij stimuleert energiebedrijven om slimme meters uit te rollen. Salderen is het wegstrepen van de teruggeleverde tegen de gebruikte stroom. Mijn draaischijfmeter saldeert binnen de meter, soms draait hij vooruit en soms weer terug. Mijn draaischijfmeter-stand geeft aan hoeveel grijze stroom ik per saldo van de energieleverancier afneem. Daarvoor betaal ik ca. 23 cent per kwh, de gemiddelde stroomprijs bij de energieleverancier is ca. 23 cent per kwh. Daarvan is circa 7 cent voor de kale stroom en 16 cent voor de vaste lasten, belastingen, btw of aansluitingskosten. Kijk maar eens op uw afrekening. Van de NUON ontvang ik 0.07 per kwh voor alle zonnestroom die ik méér maak dan dat ik gebruik (in een jaar). Maar met het gedeelte dat ik zelf gebruik, bespaar ik 0.23 per kwh. Per kilowattuur derft de staat 0.16 aan misgelopen btw of belastinggeld. Omgerekend voor heel Nederland loopt de staat zo een heel veel euro s mis aan energiebelasting en btw. Een digitale meter registreert de hoeveelheid stroom die iemand gebruikt of levert. Het salderen gebeurt administratief bij de energieleverancier. Een slimme (digitale) meter registreert hoeveel en wanneer je zonnestroom teruglevert. De slimme meter levert de informatie over jouw zonnestroom aan de stroomleverancier. Met deze gegevens zou de overheid direct kunnen

6 uitrekenen hoeveel belasting zij misloopt. Ze kan die niet terugvorderen zolang het salderen nog wettelijk verplicht is. Een scenario is dat het salderen over enkele jaren afschaft wordt. Dat kan aangezien de slimme meter alles precies registreert. Met het vervallen van de salderingsregel vervalt ook de financiële prikkel om duurzame panelen te plaatsen. In de berekening van de terugverdientijd zijn wij altijd uitgegaan van het voortbestaan van de salderingsregel. Laten we hopen dat de overheid niet tot dit scenario overgaat. En laten wij onze draaischijfmeter zo lang mogelijk koesteren. VVD-minister Kamp heeft aangegeven dat hij niet kan garanderen dat de salderingsregel blijft bestaan. Waarom zou hij de regel willen opheffen? De energieleveranciers zien de paneelbezitters als concurrent, de netbeheerder zou in de verre toekomst de constante netspanning niet garanderen en de staat loopt de energiebelasting en btw mis. Als alle 7 miljoen huishoudens PV panelen hebben scheelt dat de overheid 3,5 miljard belastinginkomsten per jaar. De klagende maatschappijen zullen druk uitoefenen op de minister om een eind te maken aan de zonnestroom. Maar er zijn ook redenen om de regel niet op te heffen: het getuigt van onbehoorlijk bestuur als de regering nu opeens haar duurzame klimaatdoelen zou laten vallen. Hiervoor ontbreekt politiek draagvlak. Bovendien is de klimaatdoelstelling positief voor de werkgelegenheid en op termijn is de stroom uit wind en zon voor de consument goedkoper dan stroom van fossiele centrales. Het is dus zinloos om de fossiele centrales de hand boven het hoofd te houden. Als de salderingsregel wordt afgeschaft, zal de consument slimme wegen vinden om zijn eigen verbruik beter af te stemmen op de eigen productie, zodat de zonnestroom al direct vóór de meter gecompenseerd wordt. Waarschijnlijk zal de ontwikkeling van opslag in metaalbatterijen, accu s, in waterstof of andere energiedragers binnen jaar zo goedkoop worden, dat de consument nauwelijks nog van het net afhankelijk is. Als de salderingsregel wordt afgeschaft verdwijnt de zonnestroom sneller in een eigen opslagvorm. Afschaffing van de saldering zal dan niet opnieuw belastinginkomsten opleveren. 7. PV btw Voor nog enkele klanten vallen de brieven van de Belastingdienst bij ons op de mat: u krijgt geld van ons maar hebben uw rekeningnummer niet. Vrij vertaald betekent dit dat wij enkele documenten moeten versturen en dat na circa twee weken het bedrag dan op de rekening staat. Wij vragen een ontheffing aan voor de administratieve verplichtingen en daarmee is uw varkentje gewassen. Waar wij ons nog mee in contact willen komen zijn de mensen die ook zonnepanelen hebben geplaatst maar niet op de hoogte zijn of waren van de PV-btw-regeling. Of die deze regeling teveel gedoe vinden. Ook aan deze mensen biedt Handicom Solar haar ondersteuning aan. Kent u mensen die onlangs panelen hebben geplaatst, dan kunt u hun wijzen op de btwteruggave. Een douceurtje in deze periode.

Nieuws onder de zon. Geniet van het zonnetje voor het huis. Februari 2015 AGENDA. Onderwerpen. Handicom Solar

Nieuws onder de zon. Geniet van het zonnetje voor het huis. Februari 2015 AGENDA. Onderwerpen. Handicom Solar Nieuws onder de zon Contents 1 Chapter... 1.1 paragraph... 1.2 paragraph... 1.2.1 sub paragraph... 1.2.2 sub paragraph... 1.3 paragraph... Geniet van het zonnetje voor het huis Februari 2015 Onderwerpen

Nadere informatie

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport:

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport: V.v.E. INSULINDE De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT Rapport: Haalbaarheidsonderzoek plaatsing zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex INSULINDE Groeidocument start januari 2015 R. Böhm

Nadere informatie

Nieuws Onder de Zon. Geniet van het zonnetje Op het huis. Juni 2015. Onderwerpen AGENDA. Handicom Solar

Nieuws Onder de Zon. Geniet van het zonnetje Op het huis. Juni 2015. Onderwerpen AGENDA. Handicom Solar Nieuws Onder de Zon Contents 1 Chapter... 1.1 paragraph... 1.2 paragraph... 1.2.1 sub paragraph... 1.2.2 sub paragraph... 1.3 paragraph... Geniet van het zonnetje Op het huis Juni 2015 Onderwerpen Energie

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken

De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken De rol van zonne-energie in vredesvraagstukken Prof. dr. W. Sinke 24 mei 2011 Zonne-energie en vrede Wanneer je kijkt naar zonne-energie en de link met vrede, dan kun je een aantal verbanden leggen. Ik

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 175 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren)

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Wat is zonne-energie?...

Nadere informatie

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Organisatie Duurzame Energie - ODE De toekomst van Salderen

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Organisatie Duurzame Energie - ODE De toekomst van Salderen Organisatie: Datum: Locatie: Presentatie: Experts: Debat: Verslag: EnergieLokaal Wij krijgen Kippen en Organisatie Duurzame Energie 12 juni 2014 MiniRondeel Gaasterlandstraat 5 1079RH Amsterdam Stefanie

Nadere informatie

Leeuwarden zonder fossiel

Leeuwarden zonder fossiel Leeuwarden zonder fossiel Danny Nederhoed, profiel E&M Gysbert van der Wal C&M Aardrijkskunde CSG-Comenius Mariënburg. Klas A6B J. Schurer Januari 2012 Contents Inleiding... 2 Hoofdtekst... 3 De missie

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen

Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen Versie: augustus 2014 Atrivé Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Wat is zonne-energie?...

Nadere informatie

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden: Als u zonnepanelen wilt plaatsen

Nadere informatie

Permacultuur in het huis

Permacultuur in het huis Permacultuur in het huis Van energieverbruikende naar energieproducerende huizen 1 Permacultuur cursus over het huis... 3 Inleiding... 3 Energie en elektriciteit... 3 De watt... 3 De joule... 3 De kilowattuur

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA

Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie in Oosterhesselen UA Wie zijn wij? Wat willen wij? 1 Het fundament, de basis van ons project, waarom willen wij de Coöperatieve Vereniging voor Zonne-energie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2014 Nr. 121 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Kamerlid: Leegte Fractie: VVD Den Haag, 15-1-2013 Spreektekst EZ begroting 2013 Europa armer, de wereld warmer (Noot van de webbeheerder: alleen de gesproken tekst geldt) Voorzitter, Europa armer, de wereld

Nadere informatie

Participeren in de energievoorziening van de toekomst

Participeren in de energievoorziening van de toekomst 1 Participeren in de energievoorziening van de toekomst Een visie op de rol van inwoners en gemeenschappen bij de opwekking van duurzame energie 20 juni 2014 Agnes Mulder woordvoerder energie en duurzaamheid

Nadere informatie

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst

Zonnepanelen. Wees slim, lees Voor Dummies! In dit boek: Annemieke Harrewyn. Aangeboden door. Zonnestroom nu en in de toekomst Wees slim, lees Voor Dummies! Zonnepanelen In dit boek: Zonnestroom nu en in de toekomst Hoe duurzaam is een zonnepaneel? Zonnepanelen voor je huis Wat leveren zonnepanelen op? Hoe beoordeel je de kwaliteit

Nadere informatie

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden Energieakkoord Informatie voor belanghebbenden Deze PDF is aanklikbaar, klik op het betreffende onderdeel om door de PDF te navigeren: Visie Energieakk Overzicht Energieakkoord Energieakkoord Visie Op

Nadere informatie

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

Windenergie Zeekracht

Windenergie Zeekracht Windenergie september 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Postbus

Nadere informatie

De Appartements. eigenaar

De Appartements. eigenaar Nieuws en informatie voor eigenaren van flats, etages, portiekwoningen en appartementen in Verenigingen van Eigenaren De Appartements najaar 2010 03 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Nadere informatie

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013

HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 HET PRINCIPE VAN DE STROOMVERSNELLING 9 mei 2013 Het gaat om vijf partijen: De huurder: Wil plezierig, comfortabel en betaalbaar wonen op een niveau dat past bij zijn portemonnee. Betaalt iedere maand

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad

Gennep, 15 januari 2013. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Gennep, 15 januari 2013 Met algemene stemmen is in uw vergadering van 10 december 2012 een motie van de VVD-fractie inzake bedrijventerrein De Brem aangenomen. Kort samengevat stelde

Nadere informatie

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013.

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Inhoud: - Voorwoord met agenda voor de ALV van 22 mei 2013 - Terugblik: - Waarom

Nadere informatie