Salderen. Artikel 95c

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Salderen. Artikel 95c"

Transcriptie

1 Salderen Salderen is de regeling dat zonnestroom die aan het elektriciteitsnet wordt terugeleverd, mag worden verrekend met uit het net geïmporteerde stroom. Als U bijvoorbeeld 2400 kwh stroom afneemt van het energiebedrijf en U wekt zelf met zonnepanelen stroom op waarvan 1500 kwh terug gaat naar het lichtnet, hoeft U slechts 900 kwh afgenomen stroom te betalen. Huishoudens die zonnepanelen op het dak hebben - of die op een andere manier duurzame energie terugleveren aan het net - mogen volgens de Elektriciteitswet maximaal 5000 kwh salderen (5000 kwh is ongeveer evenveel als 6300 Wattpiek aan zonnepanelen jaarlijks produceert). De wijziging van de Elektriciteitswet 1998 staat bekend als 'het amendement Samsom'. Het gaat om de artikelen 31c en 95c. Artikel 31c Voor afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, die elektriciteit invoeden op het net, berekent de leverancier de meterstand ten behoeve van de facturering en inning van de leveringskosten door de aan het net onttrokken elektriciteit te verminderen met de op het net ingevoede elektriciteit, met een maximum van 5000 kwh aan op het net ingevoede elektriciteit. Indien de hoeveelheid op het net ingevoede elektriciteit groter is dan 5000 kwh biedt de leverancier voor het meerdere een redelijke vergoeding op basis van artikel 95c, derde lid. Artikel 95c Een houder van een vergunning is verplicht een aanbod van een afnemer als bedoeld in het eerste lid tot teruglevering van door hem geproduceerde duurzame elektriciteit te aanvaarden. 3. Een houder van een vergunning betaalt de afnemer bedoeld in het eerste lid een redelijke vergoeding voor door hem aan het net geleverde duurzame elektriciteit U kunt hier deze wetsartikelen 31c en 95c bekijken. Volgens besluit nummer onder de naam Beleidsregel redelijke terugleververgoedingen vergunninghouders elektriciteit van de Autoriteit Consument en Markt dient de leverancier voor aan het net teruggeleverde duurzaam opgewekte stroom een vergoeding te geven die redelijk is. Onder redelijk wordt verstaan een vergoeding die niet lager is dan de prijs die een leverancier redelijkerwijs zelf op de markt zou betalen indien hij zelf deze elektriciteit zou moeten inkopen. Grenzen aan het salderen Bij veel energiebedrijven ligt deze grens op de wettelijk voorgeschreven 5000 (voorheen 3000) kilowatturen elektriciteit. Er zijn ook leveranciers die salderen zonder bovengrens toestaan. Heeft U een grote PV-installatie (van ca. 6 kwp of meer) dan kijkt U eens op blz. 6 van het document Salderingsoverzicht 2012 van de Stichting Zonne-energie Wageningen. Bij een salderingsgrens van 5000 kwh zijn de volgende situaties mogelijk:

2 1. U levert minder dan 5000 kilowattuur per jaar terug In dit geval wordt de teruggeleverde hoeveelheid gesaldeerd met de afgenomen hoeveelheid elektriciteit. Anders gezegd: De teruggeleverde hoeveelheid wordt afgetrokken van de afgenomen hoeveelheid (dit wordt door uw netbeheerder gedaan; uw leverancier ziet alleen de gesaldeerde hoeveelheid als alles goed gaat). U heeft hier dus voordeel bij a) uw variabele leveringskosten, b) uw variabele transportkosten en c) bij de belastingen hierover. 2. U levert meer dan 5000 kilowattuur per jaar terug Stel dat U in een bepaald meetjaar 7200 kwh hebt verbruikt terwijl Uw PV-installatie liefst 6400 kwh heeft teruggeleverd aan het energiebedrijf. Net zoals in de vorige situatie mag U dus de eerste 5000 kwh salderen. U betaalt dan in eerste instantie de volle prijs voor 2200 kwh ( ). Daarnaast hebt U recht op een terugleververgoeding voor de resterende, extra aan het net geleverde 1400 kwh ( ). Die vergoeding varieert per leverancier en is een kale productieprijs, dus zonder transportheffing en belastingen. Verwacht geen vetpot, maar in ieder geval is het beter dan niets. Naast het feit dat de terugleververgoeding bijna altijd lager is dan het voordeel van saldering met het afnametarief, mist u ook uw salderingsvoordeel over de transportkosten. U betaalt in dit geval namelijk de transportkosten over de afgenomen hoeveelheid alsmede over de teruggeleverde hoeveelheid. Ook uw belastingvoordeel loopt u op deze manier mis. U doet er daarom goed aan om onder die teruggeleverde kwh te blijven. U kunt bijvorobeeld een airco aanschaffen of nog beter een elektrisch aangedreven warmtepomp. 3. U heeft een negatief verbruik op jaarbasis U hebt zoveel zonnepanelen en u bent zó milieubewust dat u weliswaar geen 5000 kilowattuur teruglevert, maar u levert op jaarbasis meer terug dan dat u van uw leverancier betrekt. Gezien door de bril van de energieleverancier bent u een consument-in-de-min, een echte 'neggie'. In dit geval mag U niet alleen alle afgenomen stroom salderen maar ontvangt U bovendien de redelijke terugleververgoeding over de extra aan het net geleverde elektriciteit. Over dit negatieve verbruik moet u wél transportkosten betalen. Ook in dit geval kunt U er beter voor zorgen niet meer dan 5000 kwh terug te leveren. Ferrarismeter laten hangen of niet? Energiebedrijven en netbeheerders dringen er op aan uw ferrarismeter (ouderwetse analoge meter met wieltje en telwerk) te laten vervangen door een digitale slimme meter. Voor deze partijen is de slimme meter heel handig (meetgegevens) en voordelig (efficient inzetten van 'opwek-eenheden'). Is voor een PV bezitter een slimme meter gunstiger dan een ferrarismeter?

3 Buitengewone situatie: U heeft een ferrarismeter met terugloopblokkering. Het wieltje draait niet terug als de zon lekker op uw zonnepanelen schijnt. Advies: omdat teruggeleverde stroom niet wordt geregistreerd, wordt er ook niet gesaldeerd en geeft u gratis uw zonnestroom weg aan het energiebedrijf. Oplossing: ferrarismeter laten vervangen. Let op dat minstens twee telfuncties worden geactiveerd: afnemen en terugleveren. Heeft u dag- en nachtstroom, dan moet u vier telfuncties laten activeren. Mocht U twijfelen of Uw ferrarismeter een blokkering heeft, neem dan s.v.p. contact met ons op. We zoeken het voor U uit. Overige situaties: Een ferrarismeter saldeert volautomatisch en compleet anoniem en seizoensonafhankelijk. Dit is goed voor uw privacy. Omdat er geen dataverkeer is, is de ferrarismeter in principe "hack"-vrij. Deze eigenschappen zijn voor sommige mensen heel veel waard. Een ferrarismeter kan in de toekomst voor de PV-bezitter heel waardevol blijken als de netbeheerder onverhoopt heffingen invoert op teruggeleverde stroom of als de rijksoverheid er belasting op wil heffen. Dat is koffiedik kijken, maar er circuleren voortdurend proefballonnetjes. Hebt u veel vertrouwen in uw netbeheerder, energiebedrijf en overheid, dan adviseren we vervanging. U krijgt er namelijk de mogelijkheid bij van registratie van uw zonnestroom (via de P1- poort op de slimme meter). Hebt u weinig of geen vertrouwen in netbeheerder, energiebedrijf en/of overheid, dan adviseren we U om de ferrarismeter gewoon te laten hangen en de kat uit de boom te kijken. U kunt hem altijd nog laten vervangen. Laten hangen van de ferrarismeter heeft ministeriële goedkeuring (2 brieven aan de Tweede Kamer). Hoe te werk gaan als de netbeheerder U van een slimme meter wil voorzien maar u heeft daar geen trek in: 1. Vraag een schriftelijke verklaring waarin de netbeheerder aangeeft waarom de meter vervangen zou moeten worden en op grond van welk stuk wetgeving. Een mondelinge toelichting van de netbeheerder moet U niet zonder meer accepteren, altijd een schriftelijke bevestiging eisen. Vervanging van Uw meter omdat een steekproef uit heeft gewezen dat de serie niet betrouwbaar is, is geen steekhoudend argument. 2. Schrijf een nette brief aan Uw netbeheerder waarin u aangeeft dat U zonnepanelen op het dak hebt en U graag de ferrarismeter wil handhaven. Voor uw informatie kunt u hier downloaden een kamerstuk uit 2006 (KVR-25234) van de minister van Economische Zaken. Dan leest u het zelf. En er is altijd nog artikel 95m van de Elektriciteitswet 1998 : Artikel 95m: 1. De voorwaarden, verbonden aan een leverings- of transportovereenkomst met een afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, zijn transparant, eerlijk en vooraf bekend. De voorwaarden worden in ieder geval voor het sluiten van de overeenkomst verstrekt en zijn gesteld in duidelijke en begrijpelijke taal. 2. Leveranciers en netbeheerders zorgen ervoor dat afnemers als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen over de geldende tarieven en voorwaarden voor levering en transport van elektriciteit. Klachten deponeert u bij het nieuwe inititatief van de rijksoverheid, de ConsuWijzer. Alle klachten met betrekking tot energie komen op de juiste plaats bij de DTe terecht.

4 Vanaf 1 juli kan decentraal opgewekte energie definitief onbeperkt terug worden geleverd aan het net. Nu geldt er nog een grens bij kilowattuur. Duurzame energie wordt vaak decentraal opgewekt, met bijvoorbeeld zonnepanelen op daken. Als de zonnepanelen meer energie opwekken dan de eigenaar nodig heeft, kan de eigenaar de energie terug leveren aan zijn energieleverancier. Op het moment zijn grote energieleveranciers verplicht om de geleverde energie direct in mindering te brengen op de energierekening van de opwekker, zolang de hoeveelheid decentrale energie niet de grens van kilowattuur overschrijdt. Dit terug leveren van energie voor dezelfde prijs heet salderen. Instellingen zoals scholen die wat meer zonnepanelen hebben gaan echter al snel over deze limiet heen. Een eind 2012 gepubliceerde wijziging van de Elektriciteits- en Gaswet suggereerde dat de grens van kilowattuur zou verdwijnen. Onbeperkt salderen zou dus mogelijk worden gemaakt. Er ontstond echter veel onduidelijkheid over het voorstel en de interpretatie. In een interview met EnergieOverheid schept het ministerie van Economische Zaken nu duidelijkheid omtrent saldering. Bevestiging Tot nu toe had het ministerie nooit bevestigd dat de wetswijziging inderdaad onbeperkt salderen mogelijk zou maken. Esther Benschop, woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken, geeft nu die bevestiging: Ja, het klopt dat er onbeperkt gesaldeerd mag gaan worden, aldus Benschop. Het ministerie laat verder weten dat er geen noodwet saldering zal komen. In de markt ging namelijk het gerucht dat er een noodwet in de maak was die de salderingsmogelijkheden juist zou inperken. Wij zijn niet bezig met een noodwet voor saldering, aldus Benschop. Zelf-opwekkers kunnen hun energie blijven wegstrepen met hun verbruik. Salderen-op-afstand Over een ander probleem met salderen geeft Benschop geen duidelijkheid. Particulieren of instellingen die geen eigen dak hebben om zonnepanelen te plaatsen blijven energiebelasting betalen als ze dat op een ander dak doen. Door die energiebelasting wordt de businesscase voor zonnepanelen erg ongunstig. Dit zogeheten salderen-op-afstand blijft dus voorlopig een hindernis. Bron: energieoverheid Wanneer u terug gaat leveren, is het van belang uw installatie te laten registreren bij uw netbeheerder. U komt namelijk anders niet in aanmerking voor een financiële vergoeding wanneer u meer opwekt dan u zelf verbruikt. Heeft u zonnepanelen geïnstalleerd, ga dan naar de website energieleveren.nl: hier staat duidelijk hoe u uw installatie kunt registreren, zodat u zeker weet dat de teruglevering geen problemen oplevert. Uw netbeheerder heeft deze gegevens ook nodig om het elektriciteitsnet optimaal te beheren.

5 Hoe gaat teruglevering en saldering in zijn werk? Hieronder staan vier voorbeelden van teruglevering. En wat u in die situatie moet betalen en wat niet. In de voorbeelden gaan wij ervan uit dat u teruglevert via dezelfde aansluiting als waarmee u elektriciteit geleverd krijgt. Voorbeeld 1 U levert met uw zonnepanelen 2000 kwh per jaar terug aan het net. En uw eigen verbruik is 2500 kwh. Dan wordt tot 2000 kwh gesaldeerd. En het energiebedrijf brengt 500 kwh bij u in rekening. Over deze 500 kwh betaalt u het leveringstarief van het energiebedrijf en energiebelasting. Voorbeeld 2 U levert met uw zonnepanelen 4000 kwh terug aan het net. En uw eigen verbruik is 3500 kwh. Dan wordt tot 3500 kwh gesaldeerd. Hierdoor hoeft u voor de eventuele leveringen van het energiebedrijf geen leveringstarief en geen energiebelasting te betalen. Over de laatste 500 kwh krijgt u van het energiebedrijf een terugleververgoeding. De energiebelasting speelt bij deze 500 kwh geen rol. Voorbeeld 3 U levert met uw zonnepanelen 6000 kwh terug aan het net. En uw eigen verbruik is 6500 kwh. Dan wordt voor het leveringstarief tot 5000 kwh gesaldeerd. Hier betaalt u geen kosten over. U betaalt het leveringstarief over de resterende 1500 kwh die door het energiebedrijf geleverd wordt. En u krijgt over de 1000 kwh teruggeleverde elektriciteit die niet wordt gesaldeerd een terugleververgoeding. Voor de energiebelasting wordt 6000 kwh gesaldeerd. U betaalt dus energiebelasting over 500 kwh. Voorbeeld 4 U levert met uw zonnepanelen 8000 kwh terug aan het net. En uw eigen verbruik is 6000 kwh. Dan wordt voor het leveringstarief tot 5000 kwh gesaldeerd. Hier betaalt u geen kosten over. U betaalt het leveringstarief over de resterende 1000 kwh die door het energiebedrijf geleverd wordt. En u krijgt over de resterende 3000 kwh teruggeleverde elektriciteit die niet wordt gesaldeerd een terugleververgoeding. Over het eigen verbruik van 6000 kwh wordt geen energiebelasting geheven.

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie?

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie? Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas (versie 2013). Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorw aarden voor consumenten.

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, juni 2007 mr. P.M. Boezaard drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M. van Steenpaal (projectleider) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Grat is iding handle bondoon voor W isat ies n lidorga % B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Veel huurders betalen per maand een bedrag aan servicekosten. Daarvoor

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014

Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen. Mei 2014 Uitkomsten Onderzoek Serviceabonnementen Mei 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN

HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding 2 1. Wat zijn algemene voorwaarden? 3 2. Eisen voor toepasselijkheid 4 3. Uitzonderingen 6 3.1 Grote ondernemingen 6 3.2 Wederpartij gebruikt (nagenoeg) dezelfde

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + Eerste Hulp Bij Internet Rechtswinkel de Clinic Inleiding: Internet is gigantisch. Het is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Internet is toegankelijk vóór iedereen en te gebruiken dóór iedereen.

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie