SOCIALSPATIAL: WHY, HOW & WHAT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIALSPATIAL: WHY, HOW & WHAT"

Transcriptie

1

2 SOCIALSPATIAL: WHY, HOW & WHAT WHY HOW WHAT WHY WHY Wij geloven dat er maatschappelijke vraagstukken zijn waar geoinformatie kan helpen in het creëren van baanbrekende oplossingen. WHAT HOW HOW WHAT Sociale innovatie met geo-informatie Baanbrekende oplossingen door creatieve verbindingen We verbinden organisaties en mensen rond maatschappelijke vraagstukken waar geo-informatie doorslaggevend kan zijn. Met belanghebbenden werken we aan concrete cases op zoek naar creatieve verbindingen. We bouwen een open platform en beweging om te komen tot nieuwe relaties, kennisdeling en co-creatie. Open platform voor Kennisdeling & co-creatie - Bij elkaar brengen en verbinden van grote diversiteit aan belanghebbenden. - Organiseren van ronde tafels, themabijeenkomsten en co-creatie workshops. - Ondersteunen van cases met een quick-scan op kansen met geo-informatie. - Faciliteren in het vinden van vernieuwende producten, diensten en regelgeving. - Delen van inspirerende voorbeelden en best-practices. - Interactie en kennisdeling online. 2

3 THEMA S & KAARTEN Ruimtelijke Ordening Overstromingsge bieden en technische data Kaarten geven de voorschriften of plannen van ruimtelijke ordening weer van objecten en gebieden. Waterplan, Beschermde Gebieden, Grondwaterbescherming, Stikstofdepositie, Ruimtelijke Plannen, Waterschappen, Risicokassen, Kassen op hoogte, Alle panden onder NAP, Kunstgras. Kaarten geven de overstromingsgebieden weer of geven technische data weer. RD-punten & Luchtfoto s, Luchtfoto s, Grondwaterstanden NB, Slootdichtheid, Top10 (water) & AHN, Hoogtebestand NL, AHN en Bathymetrie Nederland, Sattelietbeelden, Kleureninfraroodopname, Getijverschil, Wateroverlast, Overstromingsdiepten, Legger & Keur Zeeland, Waterbeheer Scheldestromen, Baggergebieden, Scheldestromen, Schouwkaarten watergangen, Overstromingen steden, Water Vlakken, Monitoringspunten. Infrastructuur Milieu & Klimaat Kaarten geven de (water-) infrastructuur weer die relevant zijn bij wateroverlast. Kabels Noordzee, Gemeentelijke objectenkaart, Gemeentelijke BGT/IMGEO 2.0, Nationaal Wegen Bestand, Gemeentelijke GBKN, Boeien, Waterlopen, Waterlopen & Dammen, Waterlopen duikers & wegen, Tunnels, Wegen, Bouwjaar Panden, Legger van oppervlaktewaterlichamen WPM, Legger Noordzijlvest, Rioolstelsel Kaarten geven de milieu & klimaat factoren weer die meespelen bij waterschade. Neerslag, Temperatuur, Neerslagradar, Watertypen, Ecotopen, Grondwaterlichamen, Stikstofdioxidegehaltes, Fijnstofgehaltes, Fijnstofgehaltes, interpolatie, Perceelgebruik / Landbouwinspectie, Verandering extreme neerslag, Tropische nachten en hete dagen, Klimaatmitigatie & adaptatie, Temperatuurverandering, Neerslagverandering, Afgeleide Vegetatiekaart

4 THEMA S Risicokaarten Sociaaldemografische thema s Kaarten geven risicogebieden weer waar een verhoogde kans op waterschade aanwezig is. Risicokaart (kernenergie) en de BAG, Risicokaart (overstromingen) en de BAG, Panden in gevarenzones (BAG+RPB), Dijknormen vs. Overstromingsgevaar (RPB) Kaarten geven sociaal- demografische thema s weer die spelen binnen de waterschadeproblematiek. Aantal inwoners per wijk CBS, Locatie schadeclaims wateroverlast, Omvang schadeclaims wateroverlast per wijk, Woningwaarde, Brandweermeldingen, Alarmmeldingen, Groenplaatsen & adressen met pensioenleeftijd, Panden & Maandinkomen.

5 Achtergrondkaart BRT ACHTERGRONDKAART KADASTER (TOP*/BRT), OPENSTREETMAP Achtergrond kaart, om een beeld te geven waar de weer te geven thema s zich plaatsvinden kan deze kaart gebruikt worden als achtergrond.

6 WATERPLAN HEEMSKERK, BEVERWIJK EN UITGEEST GRONTMIJ Ruimtelijke Ordening

7 BESCHERMDE GEBIEDEN VAN DE GEZAMENLIJKE PROVINCIES INTERPROVINCIAAL OVERLEG Ruimtelijke Ordening

8 GRONDWATERBESCHERMING NB Ruimtelijke Ordening

9 NATURA2000, STIKSTOF DEPOSITIE NB Ruimtelijke Ordening

10 RUIMTELIJKE PLANNEN Ruimtelijke Ordening

11 WATERSCHAPPEN HET WATERSCHAPSHUIS Ruimtelijke Ordening

12 RISICOKASSEN (TOP10NL +RPB) THE CLOUD COLLECTIVE Ruimtelijke Ordening

13 KASSEN OP HOOGTE (TOP10NL+AHN) THE CLOUD COLLECTIVE Ruimtelijke Ordening

14 ALLE PANDEN ONDER NAP (BAG+AHN) THE CLOUD COLLECTIVE Ruimtelijke Ordening

15 KUNSTGRAS NEO Ruimtelijke Ordening

16 Overstromingsgebieden en technische data RD PUNTEN EN LUCHTFOTO S KADASTER RD Punten zijn punten in Nederland waarvan de positie een bekende nauwkeurigheid heeft. Hierdoor worden deze punten gebruikt in metingen, je hebt hiermee namelijk altijd een controle. Deze punten kunnen bronzen bouten in een gebouw zijn, maar ook bijvoorbeeld de voet van een windhaan op een kerk.

17 LUCHTFOTO S RWS Overstromingsgebieden en technische data

18 GRONDWATERSTANDEN NOORD-BRABANT Overstromingsgebieden en technische data

19 SLOOTDICHTHEID SLOTEN/HA Overstromingsgebieden en technische data

20 TOP10 (WATER), DIJKRINGEN EN AHN Overstromingsgebieden en technische data

21 Overstromingsgebieden en Achtergrondkaart technische data ACTUEEL HOOGTEBESTAND NEDERLAND RIJKSWATERSTAAT Het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) geeft hoogtes van het land in centimeters, in Nederland weer.

22 Overstromingsgebieden en technische data AHN EN BATHYMETRIE NEDERLAND RIJKSWATERSTAAT Het AHN geeft de hoogte van land weer (in cm) en Bathymetrie Nederland van het water

23 ACTUELE BEELDEN VAN HEEL NEDERLAND NEO Overstromingsgebieden en technische data

24 KLEURENINFRAROODOPNAME Overstromingsgebieden en technische data

25 GETIJVERSCHIL (M) RIJKSWATERSTAAT Overstromingsgebieden en technische data

26 WATEROVERLAST MODEL Overstromingsgebieden en technische data

27 Overstromingsgebieden en technische data OVERSTROMINGSDIEPTEN GELDERLAND

28 Overstromingsgebieden en technische data LEGGER EN KEUR ZEELAND https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=90016f14a4cc4e6db92526a7d81839f3

29 Overstromingsgebieden en technische data WATERBEHEER SCHELDESTROMEN https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=304067fb9c554113bd8b49a

30 Overstromingsgebieden en technische data BAGGERGEBIEDEN SCHELDESTROMEN

31 LANDHOOGTE (AHN) Overstromingsgebieden en technische data

32 Overstromingsgebieden en technische data SCHOUWKAART WATERGANGEN 2012

33 Overstromingsgebieden en technische data EEA OVERSTROMINGEN (%) STEDEN 1M RIVIER STIJGING

34 WATER, VLAKKEN HET WATERSCHAPSHUIS Overstromingsgebieden en technische data

35 MONITORINGSPUNTEN HET WATERSCHAPSHUIS Overstromingsgebieden en technische data

36 KABELS NOORDZEE RIJKSWATERSTAAT Infrastructuur

37 GEMEENTELIJKE OBJECTENKAART Infrastructuur

38 GEMEENTELIJKE BGT/IMGEO 2.0 Infrastructuur

39 NATIONAAL WEGEN BESTAND RIJKSWATERSTAAT Infrastructuur

40 GEMEENTELIJKE GBKN Infrastructuur

41 BOEIEN RIJKSWATERSTAAT Infrastructuur

42 WATERLOPEN IPO Infrastructuur

43 WATERLOPEN EN DAMMEN IPO Infrastructuur

44 WATERLOPEN, DUIKERS EN WEGEN IPO EN RIJKSWATERSTAAT Infrastructuur

45 TUNNELS IN NEDERLAND (OPENSTREETMAPS) THE CLOUD COLLECTIVE Infrastructuur

46 Infrastructuur ZUIVERINGSWERKEN SCHELDESTROMEN https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=a0d7a0386b22455dabef11ae2845bab8

47 WEGEN Infrastructuur

48 BOUWJAAR PANDEN THE CLOUD COLLECTIVE Infrastructuur

49 Infrastructuur LEGGER VAN OPPERVLAKTEWATERLICHAMEN WPM

50 Infrastructuur LEGGER NOORDERZIJLVEST

51 Infrastructuur RIOOLSTELSEL BAVEL

52 JAARLIJKSE GEMIDDELDE HOEVEELHEID NEERSLAG (MM) KNMI Milieu & Klimaat

53 JAARLIJKSE GEMIDDELDE TEMPERATUUR ⁰C KNMI Milieu & Klimaat

54 KNMI NEERSLAGRADAR KNMI Milieu & Klimaat

55 WATERTYPEN PBL Milieu & Klimaat

56 ECOTOPEN RIJKSWATERSTAAT Milieu & Klimaat

57 GRONDWATERLICHAMEN HET WATERSCHAPSHUIS Milieu & Klimaat

58 STIKSTOFDIOXIDEGEHALTES (DAGELIJKS GEMIDDELDE, ΜG/M 3 ) EEA Milieu & Klimaat

59 FIJNSTOFGEHALTES (DAGELIJKS GEMIDDELDE, ΜG/M 3 ) EEA Milieu & Klimaat

60 Milieu & Klimaat EEA FIJNSTOFGEHALTES, INTERPOLATIE GEMIDDELDE FIJNSTOFGEHALTES (ΜG/M 3 ) 2009

61 PERCEELGEBRUIK / LANDBOUWINSPECTIE NEO Milieu & Klimaat

62 VERWACHTE VERANDERING IN AANTAL DAGEN MET EXTREME NEERSLAG (>20MM/DAG) IN 2100 EEA Milieu & Klimaat

63 Milieu & Klimaat TROPISCHE NACHTEN EN HETE DAGEN EEA ( ) EEA ( ) EEA ( ) EEA Tropische nachten zijn warmer dan 20 ⁰C en hete dagen zijn warmer dan 35 ⁰C. De aantallen zijn per jaar, per periode.

64 Milieu & Klimaat KLIMAATMITIGATIE/-ADAPTIE

65 TEMPERATUURVERANDERING (⁰C) EEA Milieu & Klimaat

66 NEERSLAGVERANDERING (MM) EEA Milieu & Klimaat

67 AFGELEIDE VEGETATIEKAART Milieu & Klimaat

68 AANTAL INWONERS PER WIJK CBS Sociaal-demografische thema s

69 LOCATIE SCHADECLAIMS WATEROVERLAST (1) Sociaal-demografische thema s

70 LOCATIE SCHADECLAIMS WATEROVERLAST (2) Sociaal-demografische thema s

71 OMVANG SCHADECLAIMS WATEROVERLAST PER WIJK Sociaal-demografische thema s

72 WONINGWAARDE (CBS + FUNDA) THE CLOUD COLLECTIVE Sociaal-demografische thema s

73 37 BRANDWEERMELDINGEN BIJ TUNNELS (OPENSTREETMAPS+P2000 MONITOR) THE CLOUD COLLECTIVE Sociaal-demografische thema s

74 ALARMMELDINGEN IN 4 MAANDEN (P2000 MONITOR) THE CLOUD COLLECTIVE Sociaal-demografische thema s

75 GROENPLAATSEN & ADRESSEN MET PENSIOENLEEFTIJD THE CLOUD COLLECTIVE Sociaal-demografische thema s

76 PANDEN VS MAANDINKOMEN THE CLOUD COLLECTIVE Sociaal-demografische thema s

77 Risicokaarten RISICOKAART (KERNENERGIE) EN DE BAG IPO, BZK, IENM; KADASTER De BAG is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, hierin staan alle adressen en gebouwen van Nederland met additionele gegevens zoals de bouwjaar. De risicokaart bevat vele typen risico s. In dit geval zijn de veiligheidszones bij kernenergie weergegeven, met een selectie van de BAG waarbij deze binnen de veiligheidzones vallen.

78 Risicokaarten RISICOKAART (OVERSTROMINGEN) EN DE BAG IPO, BZK, IENM; KADASTER De BAG is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, hierin staan alle adressen en gebouwen van Nederland met additionele gegevens zoals de bouwjaar. De risicokaart bevat vele typen risico s. In dit geval zijn de veiligheidszones bij overstromingen weergegeven, in dit geval zijn het overstromingsrisico s van de Maas in Noord Limburg. Vanuit de BAG is een selectie gemaakt van de gebouwen die overstroomd zullen raken bij een overstroming van de Maas.

79 PANDEN IN GEVARENZONES (BAG+RPB) THE CLOUD COLLECTIVE Risicokaarten

80 DIJKNORMEN VS. OVERSTROMINGSGEVAAR (RPB, 2009) THE CLOUD COLLECTIVE Risicokaarten

81

82

83

84

85

86 CONTACTGEGEVENS Geonovum Rob van de Velde Kirkman Company Ivar Davids Met dank aan: Frits van der Schaaf (ESRI), Ferdi du Chatinier (Geonovum) Jan Baltissen (Royal Haskoning/DHV), Rob Beck (NEO), Rob Bakker (Achmea) en Gerjan Streng (The Cloud Collective).. Geonovum is betrokken bij SocialSpatial als onderdeel van het Programma Beter Benutten van de publieke geo-informatievoorziening, in opdracht van het Ministerie van I&M, Kadaster, Rijkswaterstaat, Ministerie van EZ en TNO Geologische Dienst.

Sociale innovatie met geo-informatie. Open platform voor Kennisdeling & co-creatie

Sociale innovatie met geo-informatie. Open platform voor Kennisdeling & co-creatie SOCIAL SPATIAL: WHY, HOW & WHAT WHY HOW WHAT WHY WHY Wij geloven dat er maatschappelijke vraagstukken zijn waar geoinformatie kan helpen in het creëren van baanbrekende oplossingen. WHAT HOW HOW WHAT Sociale

Nadere informatie

Concept verslag Klantendag PDOK en INSPIRE 2 juli 2014, De Observant, Amersfoort

Concept verslag Klantendag PDOK en INSPIRE 2 juli 2014, De Observant, Amersfoort Onderwerp Concept verslag Klantendag PDOK en INSPIRE 2 juli 2014, De Observant, Amersfoort Van Jeroen Baltussen secretaris klantenpanel / strategisch adviseur PDOK Theo Overduin secretaris klantenpanel

Nadere informatie

Parallelle sessies. 6 maart 2014 09:30 uur- 17:00 uur LEF future center Rijkswaterstaat in Utrecht #ODEWater RONDE 1 MATCHMAKING SESSIES

Parallelle sessies. 6 maart 2014 09:30 uur- 17:00 uur LEF future center Rijkswaterstaat in Utrecht #ODEWater RONDE 1 MATCHMAKING SESSIES 6 maart 2014 09:30 uur- 17:00 uur LEF future center in Utrecht #ODEWater Parallelle sessies RONDE 1 1.1 AHN2 Locatie: Zone 2 Het AHN2 is een digitaal hoogtebestand waarbij voor elke 50x50 cm een nauwkeurige

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

ENQUETE. Inventarisatie van wensen m.b.t. gegevens over klimaatverandering. Retourneer deze enquête a.u.b. aan:

ENQUETE. Inventarisatie van wensen m.b.t. gegevens over klimaatverandering. Retourneer deze enquête a.u.b. aan: ENQUETE Inventarisatie van wensen m.b.t. gegevens over klimaatverandering Binnen het BSIK-programma "Klimaat voor Ruimte" (website: http://www.klimaatvoorruimte.nl/) wordt veel aandacht besteed aan de

Nadere informatie

www.geonovum.nl Geonovum in vogelvlucht

www.geonovum.nl Geonovum in vogelvlucht www.geonovum.nl Geonovum in vogelvlucht Voorwoord De belangrijkste snelwegen van de geo-informatie infrastructuur in Nederland zijn aangelegd. En er beginnen steeds meer auto s op te rijden. Zo is PDOK,

Nadere informatie

Hoe kwetsbaar zijn onze netwerken?

Hoe kwetsbaar zijn onze netwerken? Hoe kwetsbaar zijn onze netwerken? Hoe kwetsbaar zijn onze infrastructuurnetwerken en op welke manier zijn ze van elkaar afhankelijk? In een simulatie van een overstroming in Rotterdam Noord zochten gebiedsexperts

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Leo Pols Pia Kronberger Nico Pieterse Joost Tennekes

Leo Pols Pia Kronberger Nico Pieterse Joost Tennekes Eerdere publicaties Winkelen in het internettijdperk Jesse Weltevreden et al. (2007) isbn 978 90 5662 5313 Particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw Dammers et al. (2007) isbn 978 90 5662 5283 Vele

Nadere informatie

Strategische Agenda SMWO 2014-2018. Gezamenlijke Ontwikkelagenda Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen

Strategische Agenda SMWO 2014-2018. Gezamenlijke Ontwikkelagenda Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen Strategische Agenda SMWO 2014-2018 Gezamenlijke Ontwikkelagenda Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen Strategische Agenda SMWO 2014-2018 - 1-9-1-2014 1. Managementsamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

GeoBuzz. Het zoemt en gonst geo-informatie. 1931 in Den Bosch. 25 & 26 november 2014

GeoBuzz. Het zoemt en gonst geo-informatie. 1931 in Den Bosch. 25 & 26 november 2014 25 & 26 november 2014 1931 in Den Bosch GeoBuzz Het jaarlijkse, veelzijdige en onafhankelijke congres met beurs over geo-informatie Het zoemt en gonst geo-informatie Waarom naar GeoBuzz? Om: - Geo-informatie

Nadere informatie

Een delta in beweging. Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland

Een delta in beweging. Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Een delta in beweging Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Een delta in beweging Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Planbureau voor de Leefomgeving

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

3 november 2014. Inleiding

3 november 2014. Inleiding 3 november 2014 Inleiding In 2006 publiceerde het KNMI vier mogelijke scenario s voor toekomstige veranderingen in het klimaat. Het Verbond van Verzekeraars heeft vervolgens doorgerekend wat de verwachte

Nadere informatie

Ons Water in Nederland. nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021

Ons Water in Nederland. nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021 Ons Water in Nederland nieuw Nationaal Waterplan 2016-2021 Verbind ruimtelijke opgaven en wateropgaven 3 Nederland Waterland 7 Trends in water 9 Ambitie 1: De veiligste delta in de wereld 11 Ambitie 2:

Nadere informatie

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland KNMI 14 klimaatscenario s voor Nederland 2 Inhoudsopgave Kerncijfers 6 KNMI 14-klimaatscenario s samengevat 7 Inleiding 8 KNMI 14-klimaatscenario s 8 Waarom nu nieuwe scenario s? 8 Scenario s plus natuurlijke

Nadere informatie

Een klimaatadaptief Nederland Sneller, makkelijker en goedkoper

Een klimaatadaptief Nederland Sneller, makkelijker en goedkoper Een klimaatadaptief Nederland Sneller, makkelijker en goedkoper Hoe vergroten wij in Nederland de innovatiecapaciteit in klimaatadaptatie? Innovation Booster voor Kennis voor Klimaat 1 2 Colofon Een klimaatadaptief

Nadere informatie

CERISE. Combineren van Energie en Ruimte Informatie Standaarden als Enabler voor Smart Grids. TKI Smart Grid Project: TKISG01010

CERISE. Combineren van Energie en Ruimte Informatie Standaarden als Enabler voor Smart Grids. TKI Smart Grid Project: TKISG01010 Combineren van Energie en Ruimte Informatie Standaarden als Enabler voor Smart Grids TKI Smart Grid Project: TKISG01010 Werkpakket 10 Lead partner: TNO 12 maart 2013 Versie 1.0 Publiek Pagina i DOCUMENT

Nadere informatie

100% DOORBESTEMMEN WERKCONFERENTIE

100% DOORBESTEMMEN WERKCONFERENTIE 100% DOORBESTEMMEN WERKCONFERENTIE Doetinchem, 3 oktober 2014 Beelden: Thea van den Heuvel /DAPh (foto s bijeenkomst) Gemeente Doetinchem (foto s leegstand) Karres en Brands (foto leegstand, pagina 4)

Nadere informatie

Open Data NCG KNAW. Open data: van ideaal tot realiteit. Marèse Peters (interviews) Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk (redactie)

Open Data NCG KNAW. Open data: van ideaal tot realiteit. Marèse Peters (interviews) Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk (redactie) Open data: van ideaal tot realiteit Marèse Peters (interviews) Bastiaan van Loenen en Yvonne Verdonk (redactie) NCG KNAW Nederlandse Commissie voor Geodesie Netherlands Geodetic Commission 55 Open Data

Nadere informatie

Overstromingsrisicozonering in Nederland

Overstromingsrisicozonering in Nederland Overstromingsrisicozonering in Nederland Overstromingsrisicozonering in Nederland Hoe in de ruimtelijke ordening met overstromingsrisico s kan worden omgegaan N. Pieterse, J. Knoop, K. Nabielek, L. Pols

Nadere informatie

Water als driver van een vitale stad

Water als driver van een vitale stad 1 GO WITH THE FLOW Water als driver van een vitale stad Een bijdrage van de waterschappen aan de Agenda Stad bij het congres op 15 April 2015 met bijdragen van: Waterschap Aa en Maas Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Impressie. Rondetafel Beleidsimplementatie Decentralisaties. Mariënhof, Amersfoort 10 april 2013

Impressie. Rondetafel Beleidsimplementatie Decentralisaties. Mariënhof, Amersfoort 10 april 2013 Impressie Rondetafel Beleidsimplementatie Decentralisaties Mariënhof, Amersfoort 10 april 2013 Het kabinet Rutte II heeft besloten een groot aantal taken op het gebied van zorg en sociale zekerheid over

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Aandacht voor Veiligheid. Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds)

Aandacht voor Veiligheid. Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds) Aandacht voor Veiligheid Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds) Aandacht voor Veiligheid Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds) 1 Aandacht voor Veiligheid is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Concept Managementsamenvattingen Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Inhoud Inleiding... 3 Managementsamenvatting werkgroep I: Voorstel inrichting kwaliteitsketen

Nadere informatie

Dossier Klimaatverandering

Dossier Klimaatverandering Dossier Klimaatverandering Het klimaat verandert; talloze metingen van temperatuur en neerslag ondersteunen deze constatering. De gemiddelde temperatuur in Nederland is in de afgelopen eeuw met meer dan

Nadere informatie

Smart water. Prins Pieter-Christiaan, Djeevan Schiferli, Marnix Laanen, Wytze Schuurmans: Smart water heeft de toekomst

Smart water. Prins Pieter-Christiaan, Djeevan Schiferli, Marnix Laanen, Wytze Schuurmans: Smart water heeft de toekomst Prins Pieter-Christiaan, Djeevan Schiferli, Marnix Laanen, Wytze Schuurmans: Smart water heeft de toekomst Vertrouwen is noodzakelijk o Door Sandra Meulenbelt Verbinden en vertrouwen verdienen, dat is

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie