Parallelle sessies. 6 maart :30 uur- 17:00 uur LEF future center Rijkswaterstaat in Utrecht #ODEWater RONDE 1 MATCHMAKING SESSIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Parallelle sessies. 6 maart 2014 09:30 uur- 17:00 uur LEF future center Rijkswaterstaat in Utrecht #ODEWater RONDE 1 MATCHMAKING SESSIES"

Transcriptie

1 6 maart :30 uur- 17:00 uur LEF future center in Utrecht #ODEWater Parallelle sessies RONDE AHN2 Locatie: Zone 2 Het AHN2 is een digitaal hoogtebestand waarbij voor elke 50x50 cm een nauwkeurige hoogtewaarde bekend is. Dat zijn alleen nog maar de rasters: de puntenwolken hebben een puntdichtheid die vele malen hoger is. De AHN2 bestanden, zowel de rasters als de puntenwolken, zijn daarmee een belangrijke basis voor vele innovatieve toepassingen. 1.2 Dataset waterkwaliteit Locatie: Zone 3 In Nederland worden veel gegevens over de (chemische) waterkwaliteit verzameld. Jaarlijks worden de, door waterbeheerders, verzamelde gegevens uit de vaste meetnetten landelijk gebundeld. Samen met de gegevens van de EU Kaderrichtlijn Water vormen deze gegevens de landelijke dataset Waterkwaliteit. 1.3 Dataset waterveiligheid Locatie: Zone 4 Om landelijke gegevens over waterkeringen op tafel te krijgen kan het soms een flinke zoek- en verzameltocht zijn. En wanneer alle gegevens verzameld zijn blijkt het nog best een inspanning om te zorgen dat de gegevens vergelijkbaar zijn. Het spant zich in om deze situatie te verbeteren. 1.4 Dataset waterkwantiteit Locatie: Zone 9 Deze dataset omvat actuele waterkwantiteit en meteo metingen en verwachtingen die aansluiten op de metingen. De operationeel belangrijkste zijn waterstand en afvoer. Maar naar windrichting en windsnelheid is ook veel vraag. Metadata is toegevoegd onder andere ter georeferentie. 1.5 WAVES - Waterschap Analyse- en Verbeter Systeem Locatie: Zone 10 Unie van Waterschappen Hiermee is de gegevensuitwisseling makkelijker geworden en krijgen de waterschappen de mogelijkheid om naar eigen inzicht analyses uit te voeren en detailrapportages op te stellen. In het kader van het Open Databeleid van de waterschappen is het de bedoeling om deze gegevens op korte termijn open te stellen voor derden.

2 1.6 Satelliet Data Portaal Locatie: Zone 11 NLR & CIWK Sinds 2012 biedt Nederland als eerste in Europa open satelliet data aan van Nederland via het satelliet data portaal van het Netherlands Space offi ce. Deze data is vrij beschikbaar in ruwe vorm en wordt reeds door vele bedrijven en instellingen gebruikt. Het Nederlands Lucht en Ruimtevaart Laboratorium (NLR) maakt deze data nu beter leesbaar voor een nog breder publiek en biedt een platform in de Open Data Estafette Water en zoekt partners in de keten om gezamenlijk apps te ontwikkelen voor allerlei nieuwe toepassingen. 1.7 Kadaster Open Data Sets Locatie: Zone 13 Kadaster Toelichting op beschikbare datasets. Basisregistratie Topografi e, de adressenregistratie annex geocodeerservice en ruimtelijke plannen. Daarbij kan aan de orde komen hoe die data beschikbaar zijn via PDOK. 1.8 Open Data Sets KNMI Locatie: Zone 6 KNMI Het KNMI biedt sinds januari 2013 alle Klimaatgegevens (historische waarneemreeksen, kaarten van temperatuur, neerslag en verdamping) aan als open data, uiterlijk 1 januari 2015 volgen alle actuele weergegevens (waarnemingen, neerslagradar), modelgegevens (weersverwachtingen) en wetenschappelijke gegevens. 1.1 Peilbeheer Data Locatie: Vergaderzaal D1.46 Het heeft in november/december een onderzoek uitgevoerd naar Open Data rondom peilbeheer. Graag willen in deze thematische sessie stilstaan met elkaar bij de winst die geboekt kan worden indien wij de schroom van ons schudden en wij daadwerkelijk tot open data overgaan. Maar deze sessie gaat vooral over de schroom: welke belemmeringen zijn er eigenlijk om dit niet te doen? Welke zijn feitelijk, welke zitten vooral in ons hoofd? 1.2 Kwaliteit Open Data Locatie: Vergaderzaal D1.44 Capgemini Het openstellen en delen van data geeft veel mogelijkheden tot nuttig (her)gebruik van data. Voordat er echter conclusies worden getrokken, is het noodzakelijk om te weten wat de kwaliteit van die data is. Het is daarom nodig de norm en gerealiseerde kwaliteit van data te defi niëren en vast te leggen. In deze sessie leggen we uit wat de kwaliteitskenmerken zijn en hoe je die kunt aangeven. RONDE Informatievraag RWS: Waterkeringen Locatie: Zone 2 Eens in de 12 jaar (voorheen eens in de 6 jaar) worden alle primaire waterkeringen van Nederland getoetst of deze voldoen aan de norm. Dit gaat om ruim 3700 kilometer dijk, dam en duin en meer dan 1500 kunstwerken. Voor deze toetsing van waterkeringen is veel verschillende informatie nodig. 2.2 Informatievraag RWS: Onderwatergeluid Locatie: Zone 3

3 Door allerlei menselijke activiteiten op zee wordt er onderwatergeluid geproduceerd en dit heeft effect op dieren in de zee. Welke open datasets zouden kunnen bijdragen aan de monitoring van onderwatergeluid? 2.3 Informatievraag RWS: Scheepvaart en Transport Locatie: Zone 4 Hoe krijg ik een zo volledig mogelijk beeld van het verkeer en vervoer over de vaarwegen? Waar liggen de informatielacunes en hoe kunnen we die oplossen? 2.4 Informatievraag Verzekeraars Locatie: Zone 9 Verbond van Verzekeraars Verzekeraars bezitten een schat aan data, maar weten vaak niet hoe ze daar gebruik van kunnen maken. Het bedrijfsleven zou hierop in kunnen spelen door toepassingen te bieden en de data van verzekeraars met andere data te combineren. Waterschade, maritieme en watersport claims, en ook milieuschadeverzekeringen. 2.5 Informatievraag van de AGRO-sector Locatie: Zone 10 Plant Research International (PRI), Wageningen UR De agrisector heeft een groot belang bij betrouwbare data. PRI geeft inzicht in deze behoefte een denkt samen met u na over mogelijke nieuwe toepassingen. In de presentatie wordt ingegaan op welke gegevens en toepassingen nodig zijn om bemesting, gewasbescherming en irrigatie te sturen met precisielandbouwtechnieken. 2.6 Boomregister.nl Locatie: Zone 11 Cobra Boomadviseurs, Geodan, SWIS en NEO 4 bedrijven (Cobra Boomadviseurs, Geodan, SWIS en NEO) en Wageningen UR hebben samen het Boomregister.nl ontwikkeld. Het register bevat informatie over alle bomen van Nederland en wordt aangeboden als Open Data. De eerste versie van Boomregister.nl komt in maart 2014 on-line. AHN-2 data zijn de belangrijkste grondstof voor deze versie van het Boomregister. De bijhouding vindt plaats uit alle mogelijke data zoals luchtfoto s, crowd-sourcing en natuurlijk de informatie van de boomeigenaren en later de volgende AHN-data. 2.7 Mogelijke vragen bij het AHN2 Locatie: Zone 13 2 Cool Monkeys Voor elke innovatie geldt: kun je een bestaand probleem beter of sneller oplossen? Of kun je nu een nieuw probleem oplossen. In deze sessie zijn we op zoek naar bestaande en nieuwe problemen die kunnen worden opgelost mbv het AHN Climate Proof City Locatie: Zone 6 Nelen & Schuurmans De aandacht voor climate proof gemeenten is de laatste jaren sterk toegenomen. Open Data, zoals neerslag, hoogteinformatie, BAG, CBS, en meer, vormen de input voor een omgevingsmodel. In deze sessie gaat u op zoek naar hoe een climate proof applicatie voor steden u de meeste waarde biedt. 2.1 Gebruik van OD in de Wetenschap Locatie: Vergaderzaal D1.44 Deltares Er zijn meerdere gebruikerstype die elk een andersoortige beschikbaarheid van data vragen. Tijdens deze sessie laat Deltares zien waarom er vanuit de onderzoekswereld veel interesse is in het beschikbaar komen van ruwe (meet)gegevens. Dit stelt hen in staat om nieuwe verwerkingsmethodes te ontwikkelen. Maar ook om de gegevens op een andere manier in

4 onderzoek toe te passen. 2.2 Klimaatadaptatie participatief en interactief plannen met bewoners Locatie: Vergaderzaal D1.46 Mapsup Interactieve sessie over participatief en interactief plannen met bewoners met hulp van de maptable van mapsup. 2.3 Reserve Locatie: Vergaderzaal D1.37 Invulling van deze sessie wordt op 6 maart aan het begin van de dag bekend gemaakt. RONDE Open Earth Locatie: Zone 2 Deltares Open Earth is een open source instrument waarin data, modellen en tools van zee- en kustprojecten worden opgeslagen en gedeeld met anderen. De initiatiefnemers, Deltares, TU Delft, Van Oord, Arcadis Alkyon en Unesco-IHE, hebben enkele jaren geleden besloten een open source-platform op te richten waar deze datasets, modellen en tools worden verzameld, beheerd en toegankelijk gemaakt voor meervoudig gebruik. 3.2 ReadyMIND Locatie: Zone 13 AGT International AGT International s oplossing wordt aangedreven door ReadyMIND, een innovatief software platform voor water -en crisismanagement. Het maakt gebruikt van Internet of Things voor een optimale informatie voorziening en decision making support. 3.3 Live Demo Tygron Game & Game Storm Locatie: Zone 4 Tygron Live demo, waarbij we tijdens de presentatie een gebied in laden met behulp van open data in onze technologie. Interactieve game storm: vervolgens deelnemers zelf met behulp van onze facilitatie en onze technologie open data gebruiken om een gebied in te laden en te bewerken. 3.4 Crowd Sourcing Locatie: Zone 9 Roamler Roamler is een app waarmee een mobile workforce kan worden ingezet om data te verzamelen. Met een smartphone kunnen Roamlers (gebruikers van de app) in korte tijd locatiegebaseerde informatie verzamelen. De data wordt gevalideerd met fotobewijs. 3.5 Combineren data sets voor inzicht in waterrisico s Locatie: Zone 10 Nelen & Schuurmans Nelen & Schuurmans geeft inzicht in de wereld van open data. N&S legt uit hoe juist het combineren van meerdere open data sets, tot toegevoegde waarde leidt. Dit wordt gedaan aan de hand van de meerdere voorbeelden, waarin oa BAG, AHN2, CBS data en overstromingsmodellen worden gecombineerd, evenals Twitter, regenradar en rioleringsdata, voor signalering wateroverlast. 3.6 Producten met neerslaggegevens Locatie: Zone 11 Witteveen+Bos

5 Witteveen+Bos heeft ruime ervaring met het ontwikkelen van digitale producten met neerslaggegevens. Wij leggen uit hoe wij met data van weeramateurs in combinatie met KNMI-data een neerslagcomposiet van topkwaliteit genereren en op zoek gaan naar toepassingen in andere sectoren. 3.7 Groeimonitor Locatie: Zone 3 Alterra, Wageningen UR De groenmonitor geeft de actuele vegetatiekaart van Nederland weer, welke verkregen is uit onbewolkte (gedeeltes van) satellietbeelden. Deze groenindex waardes kunnen worden vertaald naar landbouwkundige processen of de natuurontwikkeling over de seizoenen. Maar ook droogte en overstroming zijn te kwantificeren m.b.v. de groenmonitor. 3.8 App s met het AHN2 Locatie: Zone 6 CapGemini en RHDHV CapGemini en RHDHV laten twee apps zien die zijn gemaakt met het AHN2. In de context van klimaatverandering is er veel aandacht voor (potentiële) wateroverlast in stedelijke gebieden als gevolg van (toenemende) hevige neerslag. Door het AHN2 te combineren met rioleringsmodellen is het mogelijk om betere voorspellingen te maken van waar en waarom zich Water op straat -situaties zich zullen voordoen. 3.1 Standaarden voor OD in Watersector Locatie: Vergaderzaal D1.37 Zonder standaarden geen Open Data! In deze sessie zal het toelichten hoe de Aquostandaard eruit ziet en waar u deze kunt toepassen. Daarnaast willen zij graag met u, de potentiële afnemer of aanbieder van waterdata, in gesprek. Wat mist er in de Aquo-standaard en hoe kan de standaard volgens u het beste beschikbaar worden gesteld? 3.2 Informatiesessie over stimuleringsregelingen en Green Deal aanpak Rijksdienst voor Ondernemend Nederland & Ministerie van Economische Zaken Locatie: Vergaderzaal D1.44 Tijdens de sessie krijgen deelnemers in grote lijnen inzicht voor welke projecten er financieringsregelingen bij RVO.NL zijn. Daarnaast krijgen ze informatie over de Green Deal aanpak en inzicht waaraan een duurzaam initiatief moet voldoen om voor een Green Deal in aanmerking te komen. 3.3 Meer mogelijkheden met AHN2 Locatie: Vergaderzaal D1.46 ESRI In deze sessie laat Esri zien wat je allemaal nog meer met het AHN2 kan doen. Tevens laten we zien hoe het AHN2 laagdrempelig te ontsluiten is voor eindgebruikers, ongeacht type device waar de gebruiker mee werkt.

Smart water. Prins Pieter-Christiaan, Djeevan Schiferli, Marnix Laanen, Wytze Schuurmans: Smart water heeft de toekomst

Smart water. Prins Pieter-Christiaan, Djeevan Schiferli, Marnix Laanen, Wytze Schuurmans: Smart water heeft de toekomst Prins Pieter-Christiaan, Djeevan Schiferli, Marnix Laanen, Wytze Schuurmans: Smart water heeft de toekomst Vertrouwen is noodzakelijk o Door Sandra Meulenbelt Verbinden en vertrouwen verdienen, dat is

Nadere informatie

VOORWOORD. Kortom: deel je data, leer van elkaar en innoveer! Ik wens u allen heel veel plezier toe deze dag!

VOORWOORD. Kortom: deel je data, leer van elkaar en innoveer! Ik wens u allen heel veel plezier toe deze dag! VOORWOORD Open Data is een veelbesproken onderwerp. Maar wat betekent Open Data? En vooral, wat kunnen we ermee? Open Data is een wereldwijde ontwikkeling, waarbij organisaties data publiceren voor externen.

Nadere informatie

4 Juni 2013 jaargang 11

4 Juni 2013 jaargang 11 O n t w i k k e l i n g e n i n R u i m t e l i j k e I n f o r m a t i e & G e o - I C T 4 Juni 2013 jaargang 11 GIS en SAP: Twee werelden smelten samen Nieuwe zalen in Geofort geopend AziRun legt gestuurde

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Open data, Open gevolgen

Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Open data, Open gevolgen Josta de Hoog Mark van Twist Albert Meijer Martijn van der Steen Jorren Scherpenisse Lange Voorhout 17 2514 EB Den Haag (070) 302 49 10 www.nsob.nl info@nsob.nl

Nadere informatie

Waterschappen en Open Data beleid

Waterschappen en Open Data beleid Waterschappen en Open Data beleid Een afwegingskader Publicatiedatum: 18 april 2013 Kenmerk: /CONCEPT 1 INLEIDING 7 1.1 Vraagstelling 7 1.2 Actief versus passief open data 8 2 OMGEVINGSANALYSE 9 2.1 Inventarisatiefase

Nadere informatie

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Spookfiles A58 is één van de projecten binnen het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Factsheet Algemene informatie Wat is het project Spookfiles A58? In de hele wereld wordt gewerkt aan manieren om het verkeer sneller, veiliger, comfortabeler en duurzamer maken. Nederland loopt voorop

Nadere informatie

www.noord-holland.nl/opendata

www.noord-holland.nl/opendata Werkboek Open Data Dit werkboek werd samengesteld voor een Open Data evenement van de Provincie Noord-Holland op 26 september 2012 en biedt een startpunt voor de gemeenten binnen de Provincie om aan de

Nadere informatie

Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data

Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Onderzoek naar de behoefte aan openbare AWBZ-data Enschede, 18 juni 2013 SV/13/0967/hodb ir. Arthur Frank ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting...3 1. Inleiding...6 1.1 Doelstelling

Nadere informatie

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl Het Duurzame Vermogen van Water Het Duurzame Vermogen van Water Voorwoord Als er één onderwerp is waarvan ik de afgelopen

Nadere informatie

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 1 Rapport Waterschappen en Open Databeleid een afwegingskader Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 2 Rapport Waterschappen en Open Databeleid - een afwegingkader Auteurs:

Nadere informatie

GEO-INFO 8/9. Open Data SPECIAL. Open Kaart Basisregistratie goes viral! Verslag Instroom geo-onderwijs veelbelovend? Open Data met beleid

GEO-INFO 8/9. Open Data SPECIAL. Open Kaart Basisregistratie goes viral! Verslag Instroom geo-onderwijs veelbelovend? Open Data met beleid GEO-INFO 8/9 Vakblad van Geo-Informatie Nederland 2013 - jaargang 10 Open Data met beleid Open Kaart Basisregistratie goes viral! Verslag Instroom geo-onderwijs veelbelovend? Open Data SPECIAL 2003 2013

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN

7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN 7 TIPS VOOR DIGITAAL ONDERNEMEN We leven in het digitale tijdperk, en staan nog aan het begin van dat tijdperk. De ontwikkelingen gaan snel. Was 20 jaar geleden Internet nog nauwelijks bekend, nu kunnen

Nadere informatie

Sociale innovatie met geo-informatie. Open platform voor Kennisdeling & co-creatie

Sociale innovatie met geo-informatie. Open platform voor Kennisdeling & co-creatie SOCIAL SPATIAL: WHY, HOW & WHAT WHY HOW WHAT WHY WHY Wij geloven dat er maatschappelijke vraagstukken zijn waar geoinformatie kan helpen in het creëren van baanbrekende oplossingen. WHAT HOW HOW WHAT Sociale

Nadere informatie

De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies!

De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies! 6 NUMMER APRIL 2007 De Persoonlijke Internet Pagina: ook voor provincies! Eenvoudig zaken doen met de overheid, de Persoonlijke Internet Pagina Door Jacqueline Wetzels, Ministerie van BZK Sinds medio januari

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

Hoe de grootste ergernis van gebruikers, de reactietijd van software, weg te nemen?

Hoe de grootste ergernis van gebruikers, de reactietijd van software, weg te nemen? whitepaper Hoe de grootste ergernis van gebruikers, de reactietijd van software, weg te nemen? Continuïteit in IT Inzicht in en grip op de performance van applicaties Onderzoek: Reactietijd software grootste

Nadere informatie

10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten in de business-to-business markt voor complexere diensten en investeringsgoederen

10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten in de business-to-business markt voor complexere diensten en investeringsgoederen 10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten in de business-to-business markt voor complexere diensten en investeringsgoederen E-book 10 sleutels voor succesvolle acquisitie van nieuwe klanten

Nadere informatie

Special duurzaamheid Omgevingswet en de Laan van de Leefomgeving Duurzame gebiedsontwikkeling HEMbrugterrein Professor Stoter wil naar 4 en 5D

Special duurzaamheid Omgevingswet en de Laan van de Leefomgeving Duurzame gebiedsontwikkeling HEMbrugterrein Professor Stoter wil naar 4 en 5D Special duurzaamheid Omgevingswet en de Laan van de Leefomgeving Duurzame gebiedsontwikkeling HEMbrugterrein Professor Stoter wil naar 4 en 5D www.geo-info.nl Vakblad van Geo-Informatie Nederland 2014

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

De informatiemaatschappij in transitie Aloys van Balen en Tommy Heijnis

De informatiemaatschappij in transitie Aloys van Balen en Tommy Heijnis 146 De informatiemaatschappij in transitie Aloys van Balen en Tommy Heijnis Aloys van Balen is managing director van GEA en management consultant. Hij is specialist in strategische advisering op het gebied

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

Het verbinden van sociale media en het weer

Het verbinden van sociale media en het weer Het verbinden van sociale media en het weer I. van der Giessen KNMI Intern Rapport IR-2014-05 Het verbinden van sociale media en het weer Een onderzoek naar de mogelijkheden binnen ArcGIS om real-time

Nadere informatie

nieuws Programmaboek GBInieuws met de vertrouwde inhoud GBIdag maart 2013 GVOW vergadering Een volledig vernieuwd Co-creatie kamer en presentaties

nieuws Programmaboek GBInieuws met de vertrouwde inhoud GBIdag maart 2013 GVOW vergadering Een volledig vernieuwd Co-creatie kamer en presentaties BI nr.1 nieuws maart 2013 Programmaboek dag met keynotespeaker Cees Hamers van KING GVOW vergadering Co-creatie kamer en presentaties Een volledig vernieuwd nieuws met de vertrouwde inhoud Samenwerking

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Ervaringen met risicomethodiek en resultaten proefperiode. wegen of aanvullende beschermende maatregelen nodig zijn.

Ervaringen met risicomethodiek en resultaten proefperiode. wegen of aanvullende beschermende maatregelen nodig zijn. Nieuw Zuid-Hollands beleidskader voor buitendijks bouwen Ervaringen met risicomethodiek en resultaten proefperiode Niet iedereen in Nederland woont of werkt binnen de dijken: sommigen leven in buitendijks

Nadere informatie