Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag."

Transcriptie

1 Factsheet Vertex - Pilot Slim Waterbeheer ten behoeve van de Waterinfodag. Tijdens de bijeenkomst voor de Fysieke Digitale Delta bij onze samenwerkingspartner het Hoogheemraadschap van Delfland zijn de eerste contacten tussen Rijkswaterstaat (Water Verkeer en Leefomgeving) en Processfive tot stand gekomen. Rijkswaterstaat toonde interesse in het innovatieve platform Vertex van Processfive dat de data-integratie van de proeftuin Fysieke Digitale Delta heeft mogen verzorgen (zie onderstaande afbeelding). Specifiek ging het hierbij om de mogelijkheden om, in het kader van Slim Waterbeheer, een integratie van databronnen tussen meerdere partijen te verzorgen, zodat optimaal hergebruik van data van derden mogelijk wordt en er regie kan worden gevoerd over het gezamenlijke watersysteem. Vanzelfsprekend waren we vanuit Processfive erg enthousiast over dit idee en we hebben dit moment aangegrepen om specifiek voor de Waterinfodag en Slim Waterbeheer te laten zien dat het samenbrengen van databronnen meer oplevert dan alleen de mogelijkheid om organisatie overstijgende informatiedashboards te maken. Samen met Rijkswaterstaat en Waterschap Hunze en Aa s zijn we uitgekomen op een concrete casus (aanvoer water vanuit IJsselmeer naar Klazienaveen) met data vanuit meerdere interne- en externe bronnen en de mogelijkheid om Processfive met Vertex optimaal in te zetten. Met deze casus willen we aantonen dat de waterbeheerders eenvoudig de beschikking kunnen krijgen over de data van derden en ze zich volledig kunnen toeleggen op het optimaal toepassen van deze data. Het gaat immers om het delen en/of beschikbaar maken van data. Alleen dan is er hergebruik van de eigen investeringen in informatiesystemen mogelijk en kan impact worden bepaald voor het eigen beheergebied.

2 De casus: Vanuit het IJsselmeer wordt een bepaalde hoeveelheid water aangevoerd (route RWS, Reest en Wieden, Vechtstromen, Provincie Drenthe en Hunze en Aa s) richting de noordelijke waterschappen. Het kan zo zijn dat de vraag naar water groter is dan de beschikbare hoeveelheid. Indien het tekort in droge perioden hoger is dan er aangevoerd kan worden dienen er prioriteiten gesteld te worden volgens de afgesproken verdringingreeks. Daarbij wordt bijvoorbeeld eerst de aanvoer naar de akker- en graslanden gekort en daarna pas de aanvoer voor de industrie (elektriciteitscentrales). Deze behoefte en daarmee de hoeveelheid is te berekenen. Kort geleden zijn over deze casus tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat gedachten en ideeën uitgewisseld om voor de aanvoer van oppervlaktewater vanuit het IJsselmeer een zogenaamd dashboard te ontwikkelen waarop de noordelijke waterschappen en Rijkswaterstaat de aanvoer en vraag naar oppervlaktewater kunnen monitoren. Doel van de casus: De te configureren dashboards en het inzicht dat daarmee ontstaat, is zeer geschikt om te gebruiken als objectieve input voor de gesprekken die gedurende de droge perioden met de belanghebbenden onderling worden gehouden. Rijkswaterstaat is met dit dashboard/ met deze data in staat beter invulling te geven aan het opstellen van het voorzieningenniveau (maatregelen deltaprogramma zoet water). Belanghebbenden kunnen samen tevens beter invulling geven aan het binnen en buiten de beheergrenzen optimaliseren van het waterbeheer. Voor de droogte optreedt, is er reeds begrip gekweekt voor elkaars systeem. Het is dan mogelijk om veel sneller en gerichter onderling tussen de waterbeheerders tot de meest passende afspraken te komen en om de beperkingen als gevolg van droogte zo beperkt en zo kort mogelijk te houden. In onderstaande afbeelding is een schematische weergave van de betrokken databronnen te zien.

3 In het ontwikkelde dashboard (te zien aan de rechterzijde) kan de waterbeheerder gedurende de periode van bijna een jaar zien wat de door Rijkswaterstaat gemeten waterhoogte ter hoogte van de Rampspolbrug in het Ketelmeer is. Men kan op basis van deze gegevens een inschatting maken of er meer of minder water ingelaten kan worden.

4 In het dashboard dat aan de linkerzijde is afgebeeld zien we de waterhoogte gemeten op een tweetal locaties in de aanvoerroute en zien we eveneens de debieten gemeten op 3 locaties in de aanvoerroute. De locaties zijn terug te vinden op de kaart in het dashboard. De waterbeheerder kan zelf locaties kiezen en de weergave van punten en grafieken instellen. Van casus naar de praktijk! Specifiek voor het analyseren van de betreffende data zijn er tal van gespecialiseerde, voor u vermoedelijks reeds bekende bedrijven, beschikbaar. Echter het op een gestructureerde wijze bij elkaar brengen van data en deze op een voor de klant/ externe opdrachtnemer meest geëigende wijze aanbieden, dat is nu precies de grote kracht van Vertex van Processfive. Toen de casus helder was zijn we vanuit Processfive voortvarend aan de slag gegaan met het verkrijgen van data. Belanghebbende zoals Rijkswaterstaat, de Provincie Drenthe, Waterschap Reest & Wieden, Waterschap Vechtstromen en Waterschap Hunze en Aa s waren enthousiast en kwamen snel over de brug met de gegevens. De gegevens en opzet: De gegevens van Rijkswaterstaat integreren en ontsluiten we grotendeels op basis van een webservice afkomstig van Waterbase; De Cyclorama s en Aquarama s integreren en ontsluiten we op basis van de API van Cyclomedia; De neerslag gegevens van KNMI zijn beschikbaar op basis van een webservice; De kaartlagen en luchtfoto s van PDOK (GEONOVUM) zijn ook verkrijgbaar op basis van een webservice;

5 De gegevens van Hunze en Aa s verkrijgen we door de webservices van Vertex zelf te bevragen. De interne databronnen met neerslag, grondwater, profielen, waterstanden en debieten van Hunze en Aa s zijn in een eerder stadium al ontsloten via het Vertex platform. De gegevens vanuit de Provincie Drenthe, Waterschap Reest en Wieden en Waterschap Vechtstromen komen uit hun telemetriesystemen. Vertex is klaar om deze ook direct uit deze databronnen op te halen ; Er kan ook gebruik worden gemaakt van Linked Open Data en Vertex is in staat om (de combinatie van) alle gegeven als Linked Open Data aan te bieden. Op deze manier past u als waterbeheer pas echt het principe Wij de data, u de toepassingen toe. In deze casus hebben we binnen 3 dagen een integratie (zie gegevens en opzet) gedaan van diverse databases, technieken, webservices en standaarden. We lezen de gegevens direct uit de bron, zonder dubbele opslag en houden hierbij rekening met de wensen ten aanzien van visualisaties en aspecten als monitoring en beveiliging. De data is nu niet alleen beschikbaar binnen een centraal informatiedashboard voor het voeren van regie op het watersysteem, maar is tevens beschikbaar om rechtstreeks te gebruiken in de informatiesystemen van de betrokken partijen! De verscheidenheid en openheid van standaarden en formaten waarmee Vertex uitstekend uit de voeten kan, maken dat u zeer flexibel bent en blijft ten aanzien van data-integratie. De toekomst begint nu! Het is ook zeer interessant om naast waterhoogten, debieten en grondwaterstanden andere gegevens te integreren. Te denken valt hierbij aan basis- en kernregistraties (BAG, BGT), waterkwaliteit, verzadiging, watertemperatuur, visbeweging, beheer openbare ruimte, inspecties en tal van andere zaken waar u zelf meerwaarde in ziet! Processfive heeft vanuit haar klanten al veel kennis en ervaring opgedaan met een groot aantal verschillende gegevensarchitecturen en backoffice systemen. Heeft u een concrete vraag ten aanzien van data-integratie of wilt u weten welke integratieoplossingen Processfive al heeft gerealiseerd voor de watersector? Denk bijvoorbeeld aan: Integratie en ontsluiting sensordata Dwars- en lengteprofielen watergangen Neerslagmonitor Basisregistraties Datakwaliteit en terugmelden Inspecties Beheer Openbare Ruimte E-dienstverlening (Linked) Open data Dan komen we graag met u in contact, en bepalen we samen of er een goede match en business case mogelijk is.

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

DROGE VOETEN EERST...

DROGE VOETEN EERST... DROGE VOETEN EERST... VVD verkiezingsprogramma 2015-2019 Hoogheemraadschap van Delfland VVD VOORWOORD DOOR DE LIJSTTREKKER Het klimaat verandert, de bodem daalt en de bebouwing in ons gebied neemt nog

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water

Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl. Het Duurzame Vermogen van Water Postbus 177 2600 MH Delft T +31 (0)88 335 82 73 info@deltares.nl www.deltares.nl Het Duurzame Vermogen van Water Het Duurzame Vermogen van Water Voorwoord Als er één onderwerp is waarvan ik de afgelopen

Nadere informatie

Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening

Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening Onderzoek Stuurinformatie MKB en invloed op dienstverlening Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 INLEIDING EN RELATIE MET AFSTUDEERSCRIPTIE... 3 1.2 PROBLEEMSTELLING... 3 1.3 DEELVRAGEN...

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

CRM ontmoet MS Outlook

CRM ontmoet MS Outlook CRM ontmoet MS Outlook Slim en efficiënt Waar gaat het om? U herkent het waarschijnlijk wel. U gebruikt een CRM systeem en daarnaast gebruikt u de MS Office producten waaronder MS Outlook. Twee toepassingen

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 1 Rapport Waterschappen en Open Databeleid een afwegingskader Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 2 Rapport Waterschappen en Open Databeleid - een afwegingkader Auteurs:

Nadere informatie

Aan het water. Zo divers is waterpubliek

Aan het water. Zo divers is waterpubliek Aan het water Zo divers is waterpubliek Aan het water Zo divers is waterpubliek Inzichten in meningen en wensen van gebruikers van het watersysteem 2009 Rijkswaterstaat, Publieksgericht Netwerkmanagement

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Cloud sourcing model

Cloud sourcing model Cloud sourcing model Steeds meer organisaties overwegen om hun ICT onder te brengen (te sourcen) bij externe leveranciers van ICT-diensten in de cloud. Dit leidt er toe dat vele IT-afdelingen zichzelf

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Ervaringen met risicomethodiek en resultaten proefperiode. wegen of aanvullende beschermende maatregelen nodig zijn.

Ervaringen met risicomethodiek en resultaten proefperiode. wegen of aanvullende beschermende maatregelen nodig zijn. Nieuw Zuid-Hollands beleidskader voor buitendijks bouwen Ervaringen met risicomethodiek en resultaten proefperiode Niet iedereen in Nederland woont of werkt binnen de dijken: sommigen leven in buitendijks

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

Tellus beschikt met SQL Server 2008 in recordtijd over een krachtige Business Intelligence oplossing en bespaart 300.000,= aan ontwikkelkosten

Tellus beschikt met SQL Server 2008 in recordtijd over een krachtige Business Intelligence oplossing en bespaart 300.000,= aan ontwikkelkosten Tellus beschikt met SQL Server 2008 in recordtijd over een krachtige Business Intelligence oplossing en bespaart 300.000,= aan ontwikkelkosten Organisatie Tellus heeft als missie om klanten en bedrijven

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Open innovatie. ..STBY... pagina 1/5

Open innovatie. ..STBY... pagina 1/5 Open innovatie Inleiding (±250 woorden) Open Innovatie is een benadering van innovatie die het openstaan voor ideeën en suggesties van buiten de eigen organisatie centraal stelt. Open Innovatie is een

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie