De minors komen er aan!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De minors komen er aan!"

Transcriptie

1 De minors komen er aan! School of Information Sciences Studiekeuzegids voor studenten Informatica, Bedrijfskundige Informatica en Technische Informatica Major semester 2 & april 2007 Eugène van Roden

2 Inhoud Inleiding... 4 De minors komen eraan!... 4 Major/minor?... 4 Waarom zijn minors ingevoerd?... 4 Verdiepende minor... 4 Verbredende minor... 4 Keuzeminor... 5 Instapeisen... 5 De procedure... 5 Brochure... 6 Visie op vraagsturing... 7 Studieloopbaanbegeleiding... 7 Inleiding... 7 Gesprekken en producten... 7 Vervolg van je studie... 9 Inleiding... 9 Major-minor model... 9 Hoofdvragen Mogelijke invulling voor je keuzeminor Werkend leren Keuzemodulen Verbredende minor Verdiepende minor Elders gevolgde/te volgen onderdelen (EVC) Premaster Aanbod 2007/ Onderwijseenheden Informatica Semester 1: Semester 2: Semester 3: Minor Advanced Programming: Minor Web Minor Games Programming Onderwijseenheden Bedrijfskundige Informatica Semester 1:

3 Semester 2: Semester 3: Minor Performance Management: Minor Business Intelligence: Onderwijseenheden Technische Informatica Semester 1: Semester 2: Semester 3: Minor Productieautomatisering: Minor Realtime & Embedded Systems (onder voorbehoud): Afsluiting

4 Inleiding De minors komen eraan! Als aankomend tweedejaarsstudent van de school of Information Sciences sta je voor de keus een keuzeminor te vullen of je major te vervolgen. Als student van het derde semester sta je voor de keus een keuzeminor te vullen of je studie te vervolgen in een verdiepende minor. Er wordt veel gesproken over minors, maar wat betekent dit nu precies voor jou? Major/minor? Een bachelorprogramma bestaat uit 240 studie. Hiervan besteed je 120 studie aan je major. In je major verwerf je een belangrijk deel van je startcompetenties voor een specifiek beroep. De major is voor een deel gelijk voor de drie opleidingen binnen onze School en voor een deel is verschillend. Het verschil zit in beroepscontexten en beroepstaken waaraan je werkt binnen de major. Deze verschillen zijn meestal uitgewerkt in onderwijseenheden. Naast de major moet je in totaal voor 120 studie aan minors kiezen. Minors zijn samenhangende programma s (verdiepend, verbredend of vrije keuze) met een omvang van (één semester) of 60 (één jaar) studie. Waarom zijn minors ingevoerd? Windesheim werkt met de major/minorstructuur. Door de invoering van deze structuur wordt het mogelijk om een deel van je studie (maximaal 60 studie) bij een andere School te volgen. Stel je voor, je wilt softwareontwikkelaar worden en je eigen softwarebedrijf starten. Dan kun je kiezen binnen onze School voor de verdiepende minors Advanced Programming ( ec) en Webtechnologie ( ec) én daarnaast bij een ander School voor de verbredende minor ondernemerschap ( ec). Maar je kunt ook binnen onze School, naast de verplichte verdiepende minor, kiezen voor een tweede verdiepende minor. Hierdoor kun je je verder specialiseren. De keuze hangt af van jouw interesse en jouw behoefte, dus jij bent aan zet! Je Studieloopbaanbegeleider kan je hierbij ondersteunen. Aangezien we ons in de startfase van de major/minorstructuur bevinden, is er nog niet voor alle studenten evenveel keuze uit minors. De komende jaren bouwen dit verder uit. Verdiepende minor Je bent verplicht om één verdiepende minor van 60 ec te kiezen, of twee verdiepende minoren van ec, die aansluit bij je eigen opleiding. Voor de meeste verdiepende minoren is voorkennis van een opleiding noodzakelijk. Er zijn dus instapeisen. Je moet je major en de verdiepende minor(en) op bachelorniveau afsluiten. Verbredende minor In een verbredende minor kunnen thema s aan bod komen die niet behoren tot je eigen opleiding. Je kiest een verbredende minor omdat je jezelf wilt verbreden op een terrein dat ligt op het snijvlak van jouw beroepsterrein met andere beroepsterreinen. Deze minors kun je zowel binnen als buiten onze School volgen. Aan een verbredende minor kunnen instapeisen verbonden zijn. Verbredende minors kunnen worden afgesloten op basis-, gevorderd of bachelorniveau. 4

5 Keuzeminor Deze minor stel je geheel zelf samen. Het kan een combinatie van onderwijseenheden zijn, een project waaraan je meedoet of een leuke bedrijfsopdracht. Deze zaken kunnen zowel in Nederland als in het buitenland worden uitgevoerd. Ook kun je kiezen voor een verbredende of een verdiepende minor, als vulling van je keuzeminor. Met andere woorden: de keuze is geheel aan jou! Hieraan is wel één voorwaarde gesteld. De samengestelde minor moet door de examencommissie goedgekeurd worden. De keuzeminor kan worden afgesloten op gevorderd- of op bachelorniveau. Instapeisen Bij alle minors staat aangegeven of er wel of geen instapeisen zijn. Wanneer er aangegeven wordt dat er instapeisen zijn, dan kun je deze in eerste instantie vinden op Portaal en uiteindelijk in onze Digitale Onderwijs Catalogus, afgekort met DOC. Voldoe je niet aan de instapeisen, dan is deelname normaal gesproken niet mogelijk. Twijfel je of je voldoet aan de instapeisen of vraag je je af waarom deze eis gesteld wordt, richt je dan tot je Studieloopbaanbegeleider. De procedure In april begint voor jou de oriëntatiefase ter voorbereiding op je Persoonlijk Activiteiten Plan, afgekort met PAP. In deze fase werk je toe naar een onderbouwing en een keuze over wat je volgend jaar wilt gaan doen. Het eindresultaat is een PAP. Informatiebronnen die je hierbij goed kunt gebruiken zijn de minorbrochure, deze studiekeuzegids, DOC en Portaal. Natuurlijk kun je ook altijd je Studieloopbaanbegeleider om advies vragen. Medio mei kun je zien wanneer de majorsemesters en de minors worden aangeboden en je inschrijven. Vervolgens kun je beginnen met het definitief samenstellen van je PAP. Blijkt tijdens de inschrijfperiode dat de minor waarvoor jij je had ingeschreven vol is, dan krijg je hierover bericht. Dit betekent dat je een andere minor moet kiezen. De datum waarop je PAP uiterlijk klaar en goedgekeurd moet zijn, is 15 juni. Het PAP moet altijd voldoen aan de richtlijnen en worden goedgekeurd door de examencommissie van onze School. Let op: je Studieloopbaanbegeleider adviseert je over de aansluiting van je Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP) op de gekozen leerroute die uitmondt in een Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP). De Examencommissie heeft het laatste woord: die beslist wat past in je traject leidend tot diplomering of niet. 5

6 Brochure Windesheim heeft een brochure gemaakt waarin alle minors die in de eerste helft van het studiejaar 2007/2008 worden aangeboden staan vermeld. Hierin vind je dus ook de verbredende minors die je in september 2007 zou kunnen volgen. Kijk in de brochure op bladzijde 28 t/m 34 voor deze minors. Een digitale versie van de brochure kun je vinden op Portaal onder menu-item vraagsturing en submenu-item minorenbrochure. Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen over de minors, kijk dan op Portaal, in DOC of vraag je Studieloopbaanbegeleider om advies. De School of Information Sciences wenst je veel succes en plezier bij het samenstellen van je leertraject en veel wijsheid bij het kiezen van je minors. Eugène van Roden 20 april

7 Visie op vraagsturing Vraagsturing neemt de student als vertrekpunt (zelfverantwoordelijk leren!). Jij formuleert zelf leervragen die de basis zullen vormen van je eigen leerroute. Deze leg je vast in je POP. Jij bent dan ontwerper en eigenaar van je eigen leertraject en stuurt je eigen leerproces aan. Het kader voor het leertraject is de competentieontwikkeling die moet passen binnen het beroepsprofiel. In elk semester dat je volgt krijg je te maken met beroepstaken die je moet uitvoeren, beroepsproducten die je moet maken en indicatoren waaraan deze moeten voldoen. Deze worden meestal geformuleerd in een toetsplan. Samen met je studieloopbaanbegeleider probeer je een beeld te schetsen van je studieloopbaan in je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Deze moet natuurlijk goed aansluiten bij je eigen wensen, je belangstelling en de ervaring die je op dat moment hebt. Het is hierbij belangrijk om een goed beeld te krijgen van het beroep dat je later wilt gaan beoefenen. Vanuit dit beeld ga je activiteiten formuleren die je gaat ondernemen om de door jezelf gestelde doelen te bereiken. Kijk hierbij ook goed naar je ontwikkel, zodat je niet alleen kiest wat je leuk vindt, maar vooral ook datgene dat voor een goede beroepsbeoefenaar noodzakelijk is! Studieloopbaanbegeleiding Inleiding In het eerste studiejaar heb je al te maken gehad met een studieloopbaanbegeleider. Nu je definitief een opleiding gaat kiezen, is het mogelijk dat je een nieuwe studieloopbaanbegeleider, afgekort door SLB, krijgt. Deze SLB zal je begeleiden vanaf SLB2 t/m einde van je studie (SLB4). Gesprekken en producten Elk semester zul je drie soorten gesprekken met je SLB hebben, een voortgangsgesprek, een POP/PAP-gesprek en als laatste - aan de hand van een portfolio- een beoordelingsgesprek. De SLB zal een beoordeling geven voor het POP, het PAP en het portfolio. In een POP staan de volgende zaken: NAW gegevens CV (vooropleiding, werkervaring) Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik al? Studievoortgang Wat wil ik leren? 7

8 Globaal zul je elk half jaar een PAP maken. In een PAP beschrijf je de onderwijsactiviteiten die je wilt gaan doen. Je zult over het algemeen twee versies van het PAP maken, een voorlopig PAP, waarmee je met je SLB in gesprek gaat. Als deze akkoord is, dan kun je je voor deze onderdelen gaan inschrijven. Als er voldoende plek is, dan zal je inschrijving definitief worden en daarmee ook een definitieve plaats in het PAP krijgen. Als er niet voldoende plaats is zal je opnieuw met je SLB moeten kijken wat je dan gaat doen. Zodra er een definitief PAP is vastgesteld, worden de onderdelen die je daarin hebt beschreven onderdeel van je examenprogramma. Een PAP zal er ongeveer zo uitzien:

9 Vervolg van je studie Inleiding Een bachelorprogramma bestaat uit 240 studie. Hiervan besteed je 120 studie aan je major. In je major verwerf je een belangrijk deel van je startcompetenties voor een specifiek beroep. De major is voor een deel gelijk voor de drie opleidingen binnen onze School en voor een deel is zijn de onderwijseenheden verschillend. In het onderstaande figuur kun je zien welke kleur er bij de major, de opleiding Informatica (I), de opleiding Bedrijfskundige Informatica (BI) en de opleiding Technische Informatica (TI) hoort. Het tweede figuur geeft de mogelijke minors weer, die je na de majorsemesters kunt volgen. Major-minor model Major minor model 120 ec major (inclusief afstuderen ec) 60 ec verdiepende minors 60 ec keuzemodulen, werkend leren, verdieping of verbreding Major Verdieping I Verdieping BI Verdieping TI Verbredende of keuzeminor Opm: vaste kennisbasis (major), nieuwe uitstroomprofielen mogelijk door ontwikkeling van nieuwe verdiepende minoren. Figuur 1 Major minor model Major en Verdiepende Minors SIS Majorsemester 4 Afstuderen keuzeminor keuzeminor WEB Technology Games Programming Business Intelligence Productie Automatisering Advanced Programming Major semester 3 (I) Object Georiënteerd Programmeren en Ontwerpen Performance Management Major s. 3 (BI) Inrichten nieuwe drukkerij (Fusie) Embedded Systemen Major s. 3 (TI) Programmeren v/e Microprocessor Majorsemester 2 Enterprise Resource Planning (Voorsorteren I, BI of TI) Majorsemester 1 Bouwen van een Webapplicatie (Gemeenschappelijke deel van de propedeuse) Propedeuse Figuur 2 Overzicht van Major en minors van SIS 9

10 Hoofdvragen Als je gekozen hebt voor een opleiding, dan moet je nog twee hoofdvragen beantwoorden: 1. Wanneer doe jij majorsemester 3 en wanneer ga jij die keuzeminors (2 x ec) doen? 2. Wat ga jij kiezen om je keuzeminors te vullen? Een aantal mogelijkheden voor je keuzeminors zie je in het volgende figuur: 1. Wanneer ga je een keuzeminor doen? M4 VM2 M4 KM2 M4 VM2 M4 VM2 M4 KM2 M4 KM2 M4 VM2 Jaar 4 VM1 KM2 VM2 VM1 KM2 VM1 KM2 KM1 VM2 KM1 KM1 VM2 VM1 M3 Jaar 3 KM1 KM1 M3 M3 KM1 M3 VM1 M3 VM1 M3 VM1 M3 KM2 KM1 Jaar 2 Majorsemester 2 Enterprise Resource Planning Majorsemester 1 Bouwen van een Webapplicatie Jaar 1 Mogelijke invulling voor je keuzeminor Hier volgt een korte beschrijving van zes mogelijkheden ter invulling van je keuzeminor: Werkend leren, keuzemodulen, verbredende minor, verdiepende minor, EVC s en premaster. Als je een PAP hebt gemaakt met onderdelen (of een gehele) keuzeminor, dan moet je dit PAP inleveren, ondertekend door de SLB, bij Rianne Bieleman. Werkend leren Een opdracht uitvoeren bij een bedrijf, dus in de beroepspraktijk, noemen we werkend leren. Dit kun je doen bij bedrijven waar we als School contact mee hebben, maar je mag zelf ook actief op zoek gaan naar een opdracht bij een bedrijf. De opdracht en het bedrijf moeten dan wel goedgekeurd worden. Het is ook mogelijk om werkend leren in het buitenland te doen. Ook hiervoor zijn er een aantal bestaande contacten, dus als je hiervoor belangstelling hebt, meld je dan bij Marion Boschman! We willen als school graag studenten stimuleren om naar het buitenland te gaan, door extra studie te geven voor een cultuurverslag (3 ec per periode). 10

11 In het studentenstatuut vind je de eisen waaraan je moet voldoen [zie portaal] m.b.t. werkend leren: a) Je hebt je propedeuse behaald en majorsemester 3 gevolgd. b) Je hebt de workshop solliciteren gevolgd. en: Aan het eind van je studie moet je tenminste ec werkend leren hebben gedaan. Het maximum aantal voor werkend leren is 45 ec (deze getallen gelden voor dit jaar, ze moeten voor volgend studiejaar nog definitief worden vastgesteld). Als je wilt werkend leren dan ga je naar het bureau bedrijfsrelaties en maak je een afspraak! Keuzemodulen Het is mogelijk om losse onderwijseenheden of keuzemodulen te volgen. De studie van zo n module tellen dan mee in je keuzeminor. De informatie over het aanbod van keuzemodulen wordt via portaal beschikbaar gesteld. Als je een keuzemodule wilt volgen dan moet je jezelf (waarschijnlijk via het portaal) inschrijven! Als je dit wilt doen let dan op de berichtgeving op het portaal! Voor een aantal keuzemodulen gelden ingangseisen, dus check of je voldoet aan de gestelde ingangseisen als die er zijn voor een dergelijke module! Verbredende minor Binnen Windesheim is het mogelijk om verbredende minoren te volgen. Dit zijn minoren die aangeboden worden vanuit verschillende schools van Windesheim. Deze zijn gebundeld in de minorbrochure. Voor het komend half jaar zijn dat 18 verbredende minoren. Je kunt ze vinden op bladzijde 26 t/m 34 van de minorbrochure. Als je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid meld dit dan tijdig bij je SLB! Dit i.v.m. met de inschrijving! Check ook of je voldoet aan de ingangseisen die voor zo n verbredende minor gelden. Verdiepende minor Het is mogelijk om ook in je keuzeminor een verdiepende minor te volgen (dus je kiest dan voor extra verdieping!). Dit kan een minor zijn in je eigen opleiding, maar ook een verdiepende minor van een andere opleiding binnen onze school. Let ook hier op de ingangseisen! Als je hierover twijfelt vraag dan in eerste instantie aan je SLB hoe je hierover meer duidelijkheid kunt krijgen. 11

12 Elders gevolgde/te volgen onderdelen (EVC) Competenties of onderwijseenheden die je buiten je opleiding haalt, of hebt behaald noemen we EVC s. Als je hiervan gebruik wilt maken, kun je een EVC formulier invullen en indienen bij de examencommissie. Globaal kennen we de volgende EVC mogelijkheden: Modulen volgen aan een ander instituut (Hogeschool of Universiteit). Zelf een cursus volgen (of reeds hebben gevolgd) bij een opleidingsinstituut. Certificeringstrajecten als Cisco, MCSD, Apics,.. Etc. Deelname aan Gumbo, OC, deelraad, kwaliteitspanel, etc. Premaster Als je na je Bacheloropleiding een Master wilt volgen, dan is de Pre-master iets voor jou! Een Pre-master is een schakelprogramma tussen een Bachelor en een Masterprogramma. Het Pre-masterprogramma omvat een aantal verplichte onderwijseenheden, die je kunt doen binnen je Bachelorprogramma (als keuzeminor). Een aantal hiervan kun je volgen op Windesheim en een aantal zul je moeten volgen op de VU. Voor meer informatie over de Pre-master kun je terecht bij Mischa Mol. 12

13 Aanbod 2007/2008 Aanbod SIS 2007/2008 Semester 1 Majorsemester 4 Afstuderen Advanced Programming Performance Management Major semester 3 (I) Object Georiënteerd Programmeren en Ontwerpen Major sem. 3 (BI) Inrichten nieuwe drukkerij (Fusie) Major sem. 3 (TI) Programmeren v/e Microprocessor Majorsemester 2 Enterprise Resource Planning (Voorsorteren I, BI of TI) Majorsemester 1 Bouwen van een Webapplicatie (Gemeenschappelijke deel van de propedeuse) Propedeuse Aanbod SIS 2007/2008 Semester 2 Majorsemester 4 Afstuderen Games Programming Business Intelligence Productie Automatisering Advanced Programming Verbredende minor Techniek in de zorg Verbredende minor Webcommunicatie Major semester 3 (I) Object Georiënteerd Programmeren en Ontwerpen Major sem. 3 (BI) Inrichten nieuwe drukkerij (Fusie) Major sem. 3 (TI) Programmeren v/e Microprocessor Majorsemester 2 Enterprise Resource Planning (Voorsorteren I, BI of TI) Propedeuse 13

14 Onderwijseenheden Informatica Semester 1: ISWBIS1 Web Based Informatiesystemen 1 4 KBS ISWBIS2 Web Based Informatiesystemen 2 6 KBS ISDBSQL Databases en SQL 5 ISBED1 Bedrijfskunde 1 4 ISWA1 Web Applicaties 1 3 ISWA2 Web Applicaties 2 3 ISBEH1 Beheer 1 3 Totaal Semester 2: ISERPU ERP-systeem Uitbreiden 4 KBS ISDFA Database Front-end Applicatie 7 KBS ISBEH2 Beheer 2 3 ISFOOP Functioneel Ontwerp en OO Programmeren 4 ISOOJ1 Objectoriëntatie met Java 3 ISOOJ2 Objectoriëntatie met Java 2 4 ISICTI ICT-infrastructuur 3 14

15 Totaal Semester 3: ISCSP Programmeren in C# 5 ISOOM Object Georiënteerd Modelleren 4 ISSAR Software Architectuur 3 ISDBP Databases en Gegevensmodellering 4 ISPOL Leidinggeven 3 ISKBSM3 Object georiënteerd ontwerpen en programmeren van een Windows applicatie 9 KBS Totaal Minor Advanced Programming: ISAPP1 Advanced Programming Project 1 3 KBS ISAPP2 Advanced Programming Project 2 7 KBS ISWIS Wiskunde 3 ISC++ Programmeren in C++ 3 ISSE1 Software Engineering 1 3 ISSE2 Software Engineering

16 ISAD1 Algoritmen en datastructuren 1 3 ISAD2 Algoritmen en datastructuren 2 3 Totaal Minor Web ISWTXML XML Technologies 4 ISWTWEB Java WEB Technologies 4 ISWTASP ASP.NET 3 Keuze ISWTAJAX Javascript en Ajax 3 keuze ISWTJ2ME Mobiele Applicaties met J2ME 3 keuze ISWIB Web Informatie Beveiliging 3 keuze ISWTKBS Ontwerp en implementatie van een complexe web applicatie 14 KBS/WL Totaal (bij 6ec keuze) Minor Games Programming ISGPAI Artificial Intelligence 4 ISGPAD Algoritmen en Datastructuren 4 ISGP2D3D 2D en 3D programmeren met XNA 6 ISGPKBS Ontwerp en implementatie van 14 KBS 16

17 computer game software Totaal Onderwijseenheden Bedrijfskundige Informatica Semester 1: ISWBIS1 Web Based Informatiesystemen 1 4 KBS ISWBIS2 Web Based Informatiesystemen 2 6 KBS ISDBSQL Databases en SQL 5 ISBED1 Bedrijfskunde 1 4 ISWA1 Web Applicaties 1 3 ISWA2 Web Applicaties 2 3 ISBEH1 Beheer 1 3 Totaal Semester 2: ISERPU ERP-systeem Uitbreiden 4 KBS ISERPI ERP-systeem inrichten 7 KBS ISBEH2 Beheer

18 ISFOOP Functioneel Ontwerp en OO Programmeren 4 ISFEA Financieel Economische Aspecten 3 ISSLM Service Level Management 4 ISICTI ICT-infrastructuur 3 Totaal Semester 3: ISFUS Fusie NDC 10 KBS ISBIV Bestuurlijke Informatievoorziening 3 ISMARK Marketing 3 ISEBUS E-Business 3 ISCONF Conflicthantering 3 ISIMIS InvesteringsManagement InformatieSystemen 3 ISSIMU Simulatie 3 Totaal Minor Performance Management: 18

19 ISIVAR IV-Architectuur 3 ISCONV Consultancy 4 ISINFS Informatiestrategie 3 ISITGO IT Governance 5 ISMSPP Programma en projectmanagement 3 ISITC Project ITC Windesheim 10 KBS Totaal Minor Business Intelligence: ISRAPP Rapportage 3 ISSTAT Statistiek 3 ISONTM Ontwerpmethodiek 4 ISMISY Management Informatie Systemen 4 ISDWH Datawarehouse 4 ISDWP Datawarehouse Politie 10 KBS Totaal 19

20 Onderwijseenheden Technische Informatica Semester 1: ISWBIS1 Web Based Informatiesystemen 1 4 KBS ISWBIS2 Web Based Informatiesystemen 2 6 KBS ISDBSQL Databases en SQL 5 ISBED1 Bedrijfskunde 1 4 ISWA1 Web Applicaties 1 3 ISWA2 Web Applicaties 2 3 ISBEH1 Beheer 1 3 Totaal Semester 2: ISERPU ERP-systeem Uitbreiden 4 KBS ISATO Aansturen Technische Opstelling 7 KBS ISBEH2 Beheer 2 3 ISFOOP Functioneel Ontwerp en OO Programmeren 4 ISOOJ1 Objectoriëntatie met Java 3 ISOOJ2 Objectoriëntatie met Java 2 4 ISICTI ICT-infrastructuur 3 20

21 Totaal Semester 3: ISMCAR Micro Controller Architectuur 5 ISOS1 Operating systemen 1 4 ISPxx P-vak 3 Keuze uit aanbod ISEL Electronica 4 ISEMB Embedded 12 KBS Totaal Minor Productieautomatisering: ISAI Artificial Intelligence 5 ISMP MES en PLC 4 ISCIM Computer Integrated Manufacturing 5 ISMOC Mobile Communicatie 5 Of WL ISKBSPROD KBS Productie 9 KBS of WL Totaal 21

22 Minor Realtime & Embedded Systems (onder voorbehoud): ISVHDL VHSIC Hardware Description Language 3 ISSYSC SystemC, hardware/software codesign 3 ISRTOS Real-time operating systems 6 ISOTRS Ontwerpen en testen van real-time systemen 5 ISKBSREAL KBS Realtime & Embedded 11 KBS Totaal Afsluiting Zoals je gelezen hebt zijn er veel mogelijkheden voor je studie bij de School of Information Sciences. Hier volgt nog een korte samenvatting om h.e.e.a. nog eens op een rij te zetten. Bespreek met je SLB de twee keuzes: 1. Wanneer doe jij majorsemester 3 en wanneer ga jij die keuzeminors (2 x ec) doen? 2. Wat ga jij kiezen om je keuzeminors te vullen? Vervolgens maak je een PAP en bespreek je die met je SLB. Volg je de standaard route: Na majorsemester 2 --> majorsemester 3 Of na majorsemester 3 --> verdiepende minor Dan is het voldoende dat je SLB het PAP goedkeurt. Ga je met je keuzeminor bezig, lever dan het door je SLB ondertekende PAP in bij Rianne Bieleman (examencommissie). In deze gids hebben we zoveel mogelijk geprobeerd om de vele keuzemogelijkheden, die je hebt in je studie te beschrijven een aan te geven waar je terecht kunt voor verdere informatie of vragen. Wij hopen dat dit een goede start is en dat dit ondersteunend werkt bij je loopbaanontwikkeling. Als je suggesties hebt of aanvullingen, dan horen wij die graag! Geef dit dan zoveel mogelijk door aan je SLB. 22

Major / Minor Periode Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Major 1.1 Project Droombaan Project Droombaan 4 1.1

Nadere informatie

Individuele studieloopbaanplanning. via de Digitale Onderwijs Catalogus

Individuele studieloopbaanplanning. via de Digitale Onderwijs Catalogus Individuele studieloopbaanplanning via de Digitale Onderwijs Catalogus Inhoud Onderwijsvisie Hanzehogeschool Keuzemogelijkheden Studieloopbaanbegeleiding Digitale Onderwijs Catalogus Ervaringen tot nu

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Major / Minor Periode Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Major 1.1 Project Droombaan Project Droombaan 4 1.1

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Informatica U2014/02462 De uitvoeringsregeling treedt in werking per

Nadere informatie

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor

- Academische competenties in de bachelor - Academische competenties in de bachelor wo-bacheloropleiding Informatica 1 van 6 U2015/03290 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2015 en heeft eenzelfde werkingsduur als de Onderwijsen examenregeling (OER) 2015-2016 voor

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING EN SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DEELTIJD NAAST JE WERK LEG JE MET EEN

Nadere informatie

Voorlichting Keuzes na de propedeuse

Voorlichting Keuzes na de propedeuse Voorlichting Keuzes na de propedeuse Faculteit Management en Bestuur Technische Bedrijfskunde Programma Doel van vandaag Belangrijke keuzes: minor bachelor-opdracht studeren in het buitenland master Samenhang/combinaties

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte.

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte. Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatica (Bachelor of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Studieschema bachelor Informatica

Studieschema bachelor Informatica Studieschema bachelor Informatica 6515316 code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 15 -aug. 16 Startpakket U kunt op twee momenten in het jaar in september of in februari starten

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW

HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 CREATING TOMORROW HBO-ICT BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2016-2017 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT Naast je werk leg je met een deeltijdstudie

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Curriculumcommissie Redactie: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bacheloropleiding 1 3 Masteropleiding

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Informatica crohonummer 34479 voltijd INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma:

Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: Bijlage D Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het Associate degree-programma: 2 E JAAR (HOOFDFASE)... 2 ONDERZOEK... 2 IT SERVICE MANAGEMENT... 3 TESTEN... 4 CONNECTED DEVICES... FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

Instituten Sociale Domein 23 november 2016

Instituten Sociale Domein 23 november 2016 PROCEDURE VOOR VRIJE MINOREN BINNEN INSTITUTEN SOCIALE DOMEIN Instituut voor Sociale en Pedagogische Studies (ISPS), Instituut voor Maatschappelijke en Sociaal - Culturele Studies (IMSS), Instituut voor

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Opleiding Informatica

Opleiding Informatica Studentenstatuut opleidingsspecifiek deel 2014-2015 Opleiding Informatica Crohonummer: 34479 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Informatica Technische Informatica (Business IT & Management) Afstudeerfase. Ontbijt februari 2013

Informatica Technische Informatica (Business IT & Management) Afstudeerfase. Ontbijt februari 2013 Informatica Technische Informatica (Business IT & Management) Afstudeerfase Ontbijt februari 2013 welkom Nieuw Jaar Nieuwe Kansen en Nieuwe collega s: Business IT & Management Programma Vogelvlucht afstudeerfase

Nadere informatie

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2015/2016 Version 2015-09-01

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2015/2016 Version 2015-09-01 KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA 205/206 Version 205-09-0 INLEIDING Binnen de opleiding bachelor Informatica is 0EC keuzeruimte gereserveerd in het e semester van het e studiejaar. Er zijn allerlei

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING VOLTIJD 2016-2017

BACHELOROPLEIDING VOLTIJD 2016-2017 HBO-ICT BACHELOROPLEIDING VOLTIJD 2016-2017 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, GAME DEVELOPMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING EN TECHNISCHE INFORMATICA CREATING TOMORROW HBO-ICT

Nadere informatie

Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans

Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans Informatiekunde: Organisatie en ICT in Balans TouW symposium 23 november 2013 Prof.dr.ir. Remko Helms - Dr. Rik Bos Agenda Wat is informatiekunde Informatiesystemen Ontwikkeling Implementatie Gebruik Carrière

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

schakel TW ELO curriculum master industriële wetenschappen.xls

schakel TW ELO curriculum master industriële wetenschappen.xls schakel TW ELO sem 1 sem 2 Schakel ELO Algemene vakken Fysica (schakelprogramma) 1,5 0,5 0 5 Fysica 1,5 2 2 Fysica oef. 0,5 Wiskunde (schakelprogramma) 1 2 0 6 Wiskunde 1 1 1 Wiskunde oef. 2 2 2 Wiskunde

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.) Uitvoeringsregeling (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Technische Informatica 2009-2010 Versie 4, mei 2009 1 Belangrijkste

Nadere informatie

BIJLAGE 3 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

BIJLAGE 3 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BIJLAGE 3 BIJ 3TU.ONDERWIJS ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 3TU.Onderwijs (Masteropleiding) Locatie specifieke bijlage TU/e 2013-2014 Master of Science in Science Education and Communication (croho 68404)

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2008-2009 Curriculumcommissie Auteur: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 juni 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Flexibele bachelor 1 2.1 Achtergrond........................................

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Computer Science (uitlopende programmering) (Master of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Business IT & Management (BA) 39118 Ad IT Service Management 80024 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Concept

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008

INHOUD. Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen. Sprekers. Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INHOUD Presentatie ICT werkervaring (voornamelijk) Gericht op databasetoepassingen Sprekers Datum : : Allard van Amerongen Ing. Stefan Boekel 05-02-2008 INTRODUCTIE WIE BEN IK? Verleden/heden WAT DOE IK?

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

Software Engineering Senior Analyst

Software Engineering Senior Analyst Voor meer vertrouwelijkheid is dit CV anoniem! - De toegang tot de gegevens van deze kandidaat is gereserveerd voor de geregistreerde ondernemingen. Software Engineering Senior Analyst Korte omschrijving

Nadere informatie

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding

Vrijstelling voor de vrije ruimte Vrijstelling op basis van verwante opleiding Maart 2015 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van het wetenschapsgebied Informatica en Informatiekunde, 2014-2015 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica

Bijlage bacheloropleiding Informatica Bijlage bacheloropleiding Informatica 2011-2012 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

2e kans. 1 bachelor informatica 2 bachelor informatica 3 bachelor informatica opleidingsonderdelen informatica schakelprogramma informatica

2e kans. 1 bachelor informatica 2 bachelor informatica 3 bachelor informatica opleidingsonderdelen informatica schakelprogramma informatica Academiejaar 2016-201 Universiteit Hasselt DEFINITIEF EXAMENROOSTER 2e kans 29/08/201 voorzitter Examencommissie bachelor Informatica: voorzitter Examencommissie master : ombuds : ombuds : ombuds (plv.)

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Technische Bedrijfskunde 34421 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Information & Organisation Versie: Definitief d.d. 28 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Instituten Sociale Domein 15 september 2016

Instituten Sociale Domein 15 september 2016 PROCEDURE VOOR VRIJE MINOREN BINNEN INSTITUTEN SOCIALE DOMEIN Instituut voor Sociale en Pedagogische Studies (ISPS), Instituut voor Maatschappelijke en Sociaal - Culturele Studies (IMSS), Instituut voor

Nadere informatie

De waaier van informaticadisciplines. Lex Bijlsma en Rik Bos Open Universiteit 4 april 2013

De waaier van informaticadisciplines. Lex Bijlsma en Rik Bos Open Universiteit 4 april 2013 De waaier van informaticadisciplines Lex Bijlsma en Rik Bos Open Universiteit 4 april 2013 Accreditatie Bolognaverklaring (1999): maatregelen voor internationale mobiliteit in Europees hoger onderwijs

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Software Engineering Senior Analyst

Software Engineering Senior Analyst Software Engineering Senior Analyst Korte omschrijving Mijn naam is Ed'son de Pary. Ik ben afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht en ben in het bezit van een Bachelors degree in Informatikunde, en een

Nadere informatie

Nieuw Curriculum Bachelor Technische Informatica 2013

Nieuw Curriculum Bachelor Technische Informatica 2013 Nieuw Curriculum Bachelor Technische Informatica 2013 Emile Hendriks Opleidingsdirecteur TI/CS Waarom? TU-breed project Studiesucces omdat Rendement te laag Studieduur te lang In 2011: slechts 22% haalde

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding en Competentie-assessments

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding en Competentie-assessments 1 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding en Competentie-assessments Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek Afdeling Techniek: Informatica 2012-2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Studieloopbaanbegeleiding...

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? Een creatieve ontwikkelaar met gevoel voor humor en een behoorlijke dosis gezond verstand.

Hoe omschrijven collega s jou? Een creatieve ontwikkelaar met gevoel voor humor en een behoorlijke dosis gezond verstand. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Dirk Bij deze het profiel van.net developer Dirk van Bergen uit Diemen. Dirk presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 PROGRAMMA De opleiding Bedrijfskunde MER Wat kun je met Bedrijfskunde MER? Na je opleiding Je profiel Studieprogramma Onderwijsvisie Bedrijfskunde MER Toelatingseisen Studiekeuzeproces

Nadere informatie

X 1,2,3 X X X WG+PR 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8. X 1,7 X X WG+PR*) 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8

X 1,2,3 X X X WG+PR 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8. X 1,7 X X WG+PR*) 18 66 3 Schrift. Tentamen 100 Lesweek 8 ariant: oltijd Jaar 1 blokken Competenties Elementen Werkvorm Onderwijseenheid 1 2 3 4 I B O S (* Kwalitatieve eis voor BSA) (*aanwezigheidsplicht) Contact Wegingsfactor Thema Zorg en Wonen FM-PR&I1-14

Nadere informatie

DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. TE-17092014nr1

DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. TE-17092014nr1 DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015 Programma van Toetsing en Afsluiting TE-17092014nr1 Voorkant Techniek A5.indd 1 10-9-2012 9:31:16 Voorkant Techniek.indd 1 10-9-2012 9:26:36 Studiegids

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Straat : Rembrandtplein 81. Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke staat : Ongehuwd

Curriculum Vitae. Persoonlijke gegevens. Straat : Rembrandtplein 81. Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke staat : Ongehuwd Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Achternaam : Lemmers Voornaam : Eric Straat : Rembrandtplein 81 Postcode : 2162 ED Woonplaats : Lisse Geboorte datum : 01/03/1979 Geboorte plaats : Leiden Burgerlijke

Nadere informatie

Voorlichting specialisaties. Specialisaties Inhoud Bachelor Tracks / Aantekeningen Inhoud Master Kiezen van specialisatie Aanmelden

Voorlichting specialisaties. Specialisaties Inhoud Bachelor Tracks / Aantekeningen Inhoud Master Kiezen van specialisatie Aanmelden Voorlichting specialisaties Specialisaties Inhoud Bachelor Tracks / Aantekeningen Inhoud Master Kiezen van specialisatie Aanmelden Opleiding Psychologie Jaar Inhoud Afsluitend diploma 1e 2e Propedeuse;

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.)

Uitvoeringsregeling (art W.H.W.) Uitvoeringsregeling (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Technische Informatica 2008-2009 Juni 2008 2008-2009 1 Belangrijkste

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Opleiding Toegepaste Wiskunde Crohonummer: 35168 Variant: Voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Exacte Vakken Versie: Definitief 10 september 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Communication and Multimedia Design CROHO- nummer: 4092 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Creative Technologies Versie: Definitief INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 1/6 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding van de faculteit Informatica:

Nadere informatie

Krachtenveld. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering. Ministerie OCW. ß-faculteit. onderwijsvisitatie. bacheloropleidingen.

Krachtenveld. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering. Ministerie OCW. ß-faculteit. onderwijsvisitatie. bacheloropleidingen. Masterprogramma Content & Knowledge Engineering Curriculum 2010-2011 Hans Voorbij Krachtenveld onderwijsvisitatie zelfevaluatie ß-faculteit bacheloropleidingen master CKE vakgebied docenten Ministerie

Nadere informatie

Voorlichting B3 Civiele Techniek

Voorlichting B3 Civiele Techniek Voorlichting B3 Civiele Techniek Lisette Woud, maart 2015 05 maart 2013 1 Inhoud voorlichting Overzicht programma B3 Civiele Techniek Ingangs- en doorstroomeisen Minor Afstudeersemester Masters Civiele

Nadere informatie

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Science De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Waarom een brede natuurwetenschappelijke opleiding? Je krijgt een brede natuurwetenschappelijke basis met vakken uit de

Nadere informatie

wo masteropleiding Business Process Management and IT

wo masteropleiding Business Process Management and IT Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Business Process Management and IT (Master of Science in Business Process Management and IT) De voertaal

Nadere informatie

Digitale Onderwijs Planner

Digitale Onderwijs Planner Digitale Onderwijs Planner Werkt het voor student en organisatie? Frits Salomons Stafbureau Onderwijs & Onderzoek team ICT en Onderwijs HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN Algemene informatie Fusie instelling van

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014-2015 HBO-bacheloropleiding Informatica Deze uitvoeringsregeling is een aanvulling op de Onderwijs- en examenregeling 201402015 en is vastgesteld

Nadere informatie

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2014/2015 Version 2014-07-01

KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA. 2014/2015 Version 2014-07-01 KEUZEVAKKENGIDS BACHELOR INFORMATICA 2014/2015 Version 2014-07-01 INLEIDING Binnen de opleiding bachelor Informatica is 30EC keuzeruimte gereserveerd in het 1 e semester van het 3 e studiejaar. Er zijn

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Informatiekunde algemene presentatie

Informatiekunde algemene presentatie Informatiekunde algemene presentatie Hoe ziet jouw toekomst eruit? Wat is informatiekunde? De studie van inzet van ICT in organisaties en maatschappij bij games en interacties in life sciences en gezondheid

Nadere informatie

Ervaringen met een minor ebusiness in het HBO

Ervaringen met een minor ebusiness in het HBO Ervaringen met een minor ebusiness in het HBO Henk Plessius, Hogeschool van Utrecht Pascal Ravesteyn, Hogeschool van Utrecht Met de komst van de Bachelor/Master structuur in het hoger onderwijs worden

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

zondag 3 november 2013 POLIS Minor Voorlichting Development Commissie

zondag 3 november 2013 POLIS Minor Voorlichting Development Commissie POLIS Minor Voorlichting Development Commissie Indeling bachelor Major + Minor Systeem: Major: 162 ects Minor 18 ects + Bachelor 180 ects Inhoudsopgave Verschillende soorten Minors: Standaard minors binnen

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013

Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlagen bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding Met de opleiding wordt beoogd: - inhoudelijke kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Business IT & Management voltijd

Business IT & Management voltijd Bacheloropleiding voltijd (CROHO- 39118) Bijlage A Competenties van de bachelor opleiding Bijlage B Examenprogramma Propedeuse Bijlage C Examenprogramma Hoofdfase Onderwijs- en examenregeling 2012-2013

Nadere informatie

Minor Creatieve Intelligentie

Minor Creatieve Intelligentie Minor Creatieve Intelligentie Het creëren van flow in je organisatie Faculteit Economie en Management Minor Creatieve Intelligentie Ontwikkel jezelf in relatie tot je vakgebied Verbredende minor toegankelijk

Nadere informatie

wo masteropleiding Computer Science A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master

wo masteropleiding Computer Science A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Computer Science (Master of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding is Nederlands. In

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar

Ouderavond klas 6 vwo schooljaar Ouderavond klas 6 vwo schooljaar 2017-2018 Inhoud van de presentatie Inleiding: de weg tot nu toe Bachelor-Master structuur / BSA Aanmelding / Open Opleidingen Aanmelding/ Opleidingen met selectie Selectie

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (uitlopende programmering) (Master of Science Software Engineering) De voertaal in

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 Opleiding Informatica CROHO-nummer 34479 voltijd NHL Hogeschool Opleiding: Informatica Versie: mei 2016 versie 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1

Nadere informatie

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx)

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) 1/6 ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) Ondergetekenden: Naam organisatie Straatnaam en huisnummer Postcode en Plaatsnaam Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Functie rechtsgeldig

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

MINORHANDELIDING INSTITUTEN SOCIALE DOMEIN

MINORHANDELIDING INSTITUTEN SOCIALE DOMEIN MINORHANDELIDING INSTITUTEN SOCIALE DOMEIN Inleiding Voor je ligt de -minorhandleiding van de Instituten Sociale Domein. De informatie in deze handleiding is bedoeld voor: - studenten (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Psychology & Technology

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Psychology & Technology Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van psychologie, techniek en onderzoeksmethoden. Daarnaast heb je binnen

Nadere informatie