De minors komen er aan!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De minors komen er aan!"

Transcriptie

1 De minors komen er aan! School of Information Sciences Studiekeuzegids voor studenten Informatica, Bedrijfskundige Informatica en Technische Informatica Major semester 2 & april 2007 Eugène van Roden

2 Inhoud Inleiding... 4 De minors komen eraan!... 4 Major/minor?... 4 Waarom zijn minors ingevoerd?... 4 Verdiepende minor... 4 Verbredende minor... 4 Keuzeminor... 5 Instapeisen... 5 De procedure... 5 Brochure... 6 Visie op vraagsturing... 7 Studieloopbaanbegeleiding... 7 Inleiding... 7 Gesprekken en producten... 7 Vervolg van je studie... 9 Inleiding... 9 Major-minor model... 9 Hoofdvragen Mogelijke invulling voor je keuzeminor Werkend leren Keuzemodulen Verbredende minor Verdiepende minor Elders gevolgde/te volgen onderdelen (EVC) Premaster Aanbod 2007/ Onderwijseenheden Informatica Semester 1: Semester 2: Semester 3: Minor Advanced Programming: Minor Web Minor Games Programming Onderwijseenheden Bedrijfskundige Informatica Semester 1:

3 Semester 2: Semester 3: Minor Performance Management: Minor Business Intelligence: Onderwijseenheden Technische Informatica Semester 1: Semester 2: Semester 3: Minor Productieautomatisering: Minor Realtime & Embedded Systems (onder voorbehoud): Afsluiting

4 Inleiding De minors komen eraan! Als aankomend tweedejaarsstudent van de school of Information Sciences sta je voor de keus een keuzeminor te vullen of je major te vervolgen. Als student van het derde semester sta je voor de keus een keuzeminor te vullen of je studie te vervolgen in een verdiepende minor. Er wordt veel gesproken over minors, maar wat betekent dit nu precies voor jou? Major/minor? Een bachelorprogramma bestaat uit 240 studie. Hiervan besteed je 120 studie aan je major. In je major verwerf je een belangrijk deel van je startcompetenties voor een specifiek beroep. De major is voor een deel gelijk voor de drie opleidingen binnen onze School en voor een deel is verschillend. Het verschil zit in beroepscontexten en beroepstaken waaraan je werkt binnen de major. Deze verschillen zijn meestal uitgewerkt in onderwijseenheden. Naast de major moet je in totaal voor 120 studie aan minors kiezen. Minors zijn samenhangende programma s (verdiepend, verbredend of vrije keuze) met een omvang van (één semester) of 60 (één jaar) studie. Waarom zijn minors ingevoerd? Windesheim werkt met de major/minorstructuur. Door de invoering van deze structuur wordt het mogelijk om een deel van je studie (maximaal 60 studie) bij een andere School te volgen. Stel je voor, je wilt softwareontwikkelaar worden en je eigen softwarebedrijf starten. Dan kun je kiezen binnen onze School voor de verdiepende minors Advanced Programming ( ec) en Webtechnologie ( ec) én daarnaast bij een ander School voor de verbredende minor ondernemerschap ( ec). Maar je kunt ook binnen onze School, naast de verplichte verdiepende minor, kiezen voor een tweede verdiepende minor. Hierdoor kun je je verder specialiseren. De keuze hangt af van jouw interesse en jouw behoefte, dus jij bent aan zet! Je Studieloopbaanbegeleider kan je hierbij ondersteunen. Aangezien we ons in de startfase van de major/minorstructuur bevinden, is er nog niet voor alle studenten evenveel keuze uit minors. De komende jaren bouwen dit verder uit. Verdiepende minor Je bent verplicht om één verdiepende minor van 60 ec te kiezen, of twee verdiepende minoren van ec, die aansluit bij je eigen opleiding. Voor de meeste verdiepende minoren is voorkennis van een opleiding noodzakelijk. Er zijn dus instapeisen. Je moet je major en de verdiepende minor(en) op bachelorniveau afsluiten. Verbredende minor In een verbredende minor kunnen thema s aan bod komen die niet behoren tot je eigen opleiding. Je kiest een verbredende minor omdat je jezelf wilt verbreden op een terrein dat ligt op het snijvlak van jouw beroepsterrein met andere beroepsterreinen. Deze minors kun je zowel binnen als buiten onze School volgen. Aan een verbredende minor kunnen instapeisen verbonden zijn. Verbredende minors kunnen worden afgesloten op basis-, gevorderd of bachelorniveau. 4

5 Keuzeminor Deze minor stel je geheel zelf samen. Het kan een combinatie van onderwijseenheden zijn, een project waaraan je meedoet of een leuke bedrijfsopdracht. Deze zaken kunnen zowel in Nederland als in het buitenland worden uitgevoerd. Ook kun je kiezen voor een verbredende of een verdiepende minor, als vulling van je keuzeminor. Met andere woorden: de keuze is geheel aan jou! Hieraan is wel één voorwaarde gesteld. De samengestelde minor moet door de examencommissie goedgekeurd worden. De keuzeminor kan worden afgesloten op gevorderd- of op bachelorniveau. Instapeisen Bij alle minors staat aangegeven of er wel of geen instapeisen zijn. Wanneer er aangegeven wordt dat er instapeisen zijn, dan kun je deze in eerste instantie vinden op Portaal en uiteindelijk in onze Digitale Onderwijs Catalogus, afgekort met DOC. Voldoe je niet aan de instapeisen, dan is deelname normaal gesproken niet mogelijk. Twijfel je of je voldoet aan de instapeisen of vraag je je af waarom deze eis gesteld wordt, richt je dan tot je Studieloopbaanbegeleider. De procedure In april begint voor jou de oriëntatiefase ter voorbereiding op je Persoonlijk Activiteiten Plan, afgekort met PAP. In deze fase werk je toe naar een onderbouwing en een keuze over wat je volgend jaar wilt gaan doen. Het eindresultaat is een PAP. Informatiebronnen die je hierbij goed kunt gebruiken zijn de minorbrochure, deze studiekeuzegids, DOC en Portaal. Natuurlijk kun je ook altijd je Studieloopbaanbegeleider om advies vragen. Medio mei kun je zien wanneer de majorsemesters en de minors worden aangeboden en je inschrijven. Vervolgens kun je beginnen met het definitief samenstellen van je PAP. Blijkt tijdens de inschrijfperiode dat de minor waarvoor jij je had ingeschreven vol is, dan krijg je hierover bericht. Dit betekent dat je een andere minor moet kiezen. De datum waarop je PAP uiterlijk klaar en goedgekeurd moet zijn, is 15 juni. Het PAP moet altijd voldoen aan de richtlijnen en worden goedgekeurd door de examencommissie van onze School. Let op: je Studieloopbaanbegeleider adviseert je over de aansluiting van je Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP) op de gekozen leerroute die uitmondt in een Persoonlijk Activiteiten Plan (PAP). De Examencommissie heeft het laatste woord: die beslist wat past in je traject leidend tot diplomering of niet. 5

6 Brochure Windesheim heeft een brochure gemaakt waarin alle minors die in de eerste helft van het studiejaar 2007/2008 worden aangeboden staan vermeld. Hierin vind je dus ook de verbredende minors die je in september 2007 zou kunnen volgen. Kijk in de brochure op bladzijde 28 t/m 34 voor deze minors. Een digitale versie van de brochure kun je vinden op Portaal onder menu-item vraagsturing en submenu-item minorenbrochure. Mocht je nog vragen hebben of meer informatie willen over de minors, kijk dan op Portaal, in DOC of vraag je Studieloopbaanbegeleider om advies. De School of Information Sciences wenst je veel succes en plezier bij het samenstellen van je leertraject en veel wijsheid bij het kiezen van je minors. Eugène van Roden 20 april

7 Visie op vraagsturing Vraagsturing neemt de student als vertrekpunt (zelfverantwoordelijk leren!). Jij formuleert zelf leervragen die de basis zullen vormen van je eigen leerroute. Deze leg je vast in je POP. Jij bent dan ontwerper en eigenaar van je eigen leertraject en stuurt je eigen leerproces aan. Het kader voor het leertraject is de competentieontwikkeling die moet passen binnen het beroepsprofiel. In elk semester dat je volgt krijg je te maken met beroepstaken die je moet uitvoeren, beroepsproducten die je moet maken en indicatoren waaraan deze moeten voldoen. Deze worden meestal geformuleerd in een toetsplan. Samen met je studieloopbaanbegeleider probeer je een beeld te schetsen van je studieloopbaan in je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Deze moet natuurlijk goed aansluiten bij je eigen wensen, je belangstelling en de ervaring die je op dat moment hebt. Het is hierbij belangrijk om een goed beeld te krijgen van het beroep dat je later wilt gaan beoefenen. Vanuit dit beeld ga je activiteiten formuleren die je gaat ondernemen om de door jezelf gestelde doelen te bereiken. Kijk hierbij ook goed naar je ontwikkel, zodat je niet alleen kiest wat je leuk vindt, maar vooral ook datgene dat voor een goede beroepsbeoefenaar noodzakelijk is! Studieloopbaanbegeleiding Inleiding In het eerste studiejaar heb je al te maken gehad met een studieloopbaanbegeleider. Nu je definitief een opleiding gaat kiezen, is het mogelijk dat je een nieuwe studieloopbaanbegeleider, afgekort door SLB, krijgt. Deze SLB zal je begeleiden vanaf SLB2 t/m einde van je studie (SLB4). Gesprekken en producten Elk semester zul je drie soorten gesprekken met je SLB hebben, een voortgangsgesprek, een POP/PAP-gesprek en als laatste - aan de hand van een portfolio- een beoordelingsgesprek. De SLB zal een beoordeling geven voor het POP, het PAP en het portfolio. In een POP staan de volgende zaken: NAW gegevens CV (vooropleiding, werkervaring) Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik al? Studievoortgang Wat wil ik leren? 7

8 Globaal zul je elk half jaar een PAP maken. In een PAP beschrijf je de onderwijsactiviteiten die je wilt gaan doen. Je zult over het algemeen twee versies van het PAP maken, een voorlopig PAP, waarmee je met je SLB in gesprek gaat. Als deze akkoord is, dan kun je je voor deze onderdelen gaan inschrijven. Als er voldoende plek is, dan zal je inschrijving definitief worden en daarmee ook een definitieve plaats in het PAP krijgen. Als er niet voldoende plaats is zal je opnieuw met je SLB moeten kijken wat je dan gaat doen. Zodra er een definitief PAP is vastgesteld, worden de onderdelen die je daarin hebt beschreven onderdeel van je examenprogramma. Een PAP zal er ongeveer zo uitzien:

9 Vervolg van je studie Inleiding Een bachelorprogramma bestaat uit 240 studie. Hiervan besteed je 120 studie aan je major. In je major verwerf je een belangrijk deel van je startcompetenties voor een specifiek beroep. De major is voor een deel gelijk voor de drie opleidingen binnen onze School en voor een deel is zijn de onderwijseenheden verschillend. In het onderstaande figuur kun je zien welke kleur er bij de major, de opleiding Informatica (I), de opleiding Bedrijfskundige Informatica (BI) en de opleiding Technische Informatica (TI) hoort. Het tweede figuur geeft de mogelijke minors weer, die je na de majorsemesters kunt volgen. Major-minor model Major minor model 120 ec major (inclusief afstuderen ec) 60 ec verdiepende minors 60 ec keuzemodulen, werkend leren, verdieping of verbreding Major Verdieping I Verdieping BI Verdieping TI Verbredende of keuzeminor Opm: vaste kennisbasis (major), nieuwe uitstroomprofielen mogelijk door ontwikkeling van nieuwe verdiepende minoren. Figuur 1 Major minor model Major en Verdiepende Minors SIS Majorsemester 4 Afstuderen keuzeminor keuzeminor WEB Technology Games Programming Business Intelligence Productie Automatisering Advanced Programming Major semester 3 (I) Object Georiënteerd Programmeren en Ontwerpen Performance Management Major s. 3 (BI) Inrichten nieuwe drukkerij (Fusie) Embedded Systemen Major s. 3 (TI) Programmeren v/e Microprocessor Majorsemester 2 Enterprise Resource Planning (Voorsorteren I, BI of TI) Majorsemester 1 Bouwen van een Webapplicatie (Gemeenschappelijke deel van de propedeuse) Propedeuse Figuur 2 Overzicht van Major en minors van SIS 9

10 Hoofdvragen Als je gekozen hebt voor een opleiding, dan moet je nog twee hoofdvragen beantwoorden: 1. Wanneer doe jij majorsemester 3 en wanneer ga jij die keuzeminors (2 x ec) doen? 2. Wat ga jij kiezen om je keuzeminors te vullen? Een aantal mogelijkheden voor je keuzeminors zie je in het volgende figuur: 1. Wanneer ga je een keuzeminor doen? M4 VM2 M4 KM2 M4 VM2 M4 VM2 M4 KM2 M4 KM2 M4 VM2 Jaar 4 VM1 KM2 VM2 VM1 KM2 VM1 KM2 KM1 VM2 KM1 KM1 VM2 VM1 M3 Jaar 3 KM1 KM1 M3 M3 KM1 M3 VM1 M3 VM1 M3 VM1 M3 KM2 KM1 Jaar 2 Majorsemester 2 Enterprise Resource Planning Majorsemester 1 Bouwen van een Webapplicatie Jaar 1 Mogelijke invulling voor je keuzeminor Hier volgt een korte beschrijving van zes mogelijkheden ter invulling van je keuzeminor: Werkend leren, keuzemodulen, verbredende minor, verdiepende minor, EVC s en premaster. Als je een PAP hebt gemaakt met onderdelen (of een gehele) keuzeminor, dan moet je dit PAP inleveren, ondertekend door de SLB, bij Rianne Bieleman. Werkend leren Een opdracht uitvoeren bij een bedrijf, dus in de beroepspraktijk, noemen we werkend leren. Dit kun je doen bij bedrijven waar we als School contact mee hebben, maar je mag zelf ook actief op zoek gaan naar een opdracht bij een bedrijf. De opdracht en het bedrijf moeten dan wel goedgekeurd worden. Het is ook mogelijk om werkend leren in het buitenland te doen. Ook hiervoor zijn er een aantal bestaande contacten, dus als je hiervoor belangstelling hebt, meld je dan bij Marion Boschman! We willen als school graag studenten stimuleren om naar het buitenland te gaan, door extra studie te geven voor een cultuurverslag (3 ec per periode). 10

11 In het studentenstatuut vind je de eisen waaraan je moet voldoen [zie portaal] m.b.t. werkend leren: a) Je hebt je propedeuse behaald en majorsemester 3 gevolgd. b) Je hebt de workshop solliciteren gevolgd. en: Aan het eind van je studie moet je tenminste ec werkend leren hebben gedaan. Het maximum aantal voor werkend leren is 45 ec (deze getallen gelden voor dit jaar, ze moeten voor volgend studiejaar nog definitief worden vastgesteld). Als je wilt werkend leren dan ga je naar het bureau bedrijfsrelaties en maak je een afspraak! Keuzemodulen Het is mogelijk om losse onderwijseenheden of keuzemodulen te volgen. De studie van zo n module tellen dan mee in je keuzeminor. De informatie over het aanbod van keuzemodulen wordt via portaal beschikbaar gesteld. Als je een keuzemodule wilt volgen dan moet je jezelf (waarschijnlijk via het portaal) inschrijven! Als je dit wilt doen let dan op de berichtgeving op het portaal! Voor een aantal keuzemodulen gelden ingangseisen, dus check of je voldoet aan de gestelde ingangseisen als die er zijn voor een dergelijke module! Verbredende minor Binnen Windesheim is het mogelijk om verbredende minoren te volgen. Dit zijn minoren die aangeboden worden vanuit verschillende schools van Windesheim. Deze zijn gebundeld in de minorbrochure. Voor het komend half jaar zijn dat 18 verbredende minoren. Je kunt ze vinden op bladzijde 26 t/m 34 van de minorbrochure. Als je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid meld dit dan tijdig bij je SLB! Dit i.v.m. met de inschrijving! Check ook of je voldoet aan de ingangseisen die voor zo n verbredende minor gelden. Verdiepende minor Het is mogelijk om ook in je keuzeminor een verdiepende minor te volgen (dus je kiest dan voor extra verdieping!). Dit kan een minor zijn in je eigen opleiding, maar ook een verdiepende minor van een andere opleiding binnen onze school. Let ook hier op de ingangseisen! Als je hierover twijfelt vraag dan in eerste instantie aan je SLB hoe je hierover meer duidelijkheid kunt krijgen. 11

12 Elders gevolgde/te volgen onderdelen (EVC) Competenties of onderwijseenheden die je buiten je opleiding haalt, of hebt behaald noemen we EVC s. Als je hiervan gebruik wilt maken, kun je een EVC formulier invullen en indienen bij de examencommissie. Globaal kennen we de volgende EVC mogelijkheden: Modulen volgen aan een ander instituut (Hogeschool of Universiteit). Zelf een cursus volgen (of reeds hebben gevolgd) bij een opleidingsinstituut. Certificeringstrajecten als Cisco, MCSD, Apics,.. Etc. Deelname aan Gumbo, OC, deelraad, kwaliteitspanel, etc. Premaster Als je na je Bacheloropleiding een Master wilt volgen, dan is de Pre-master iets voor jou! Een Pre-master is een schakelprogramma tussen een Bachelor en een Masterprogramma. Het Pre-masterprogramma omvat een aantal verplichte onderwijseenheden, die je kunt doen binnen je Bachelorprogramma (als keuzeminor). Een aantal hiervan kun je volgen op Windesheim en een aantal zul je moeten volgen op de VU. Voor meer informatie over de Pre-master kun je terecht bij Mischa Mol. 12

13 Aanbod 2007/2008 Aanbod SIS 2007/2008 Semester 1 Majorsemester 4 Afstuderen Advanced Programming Performance Management Major semester 3 (I) Object Georiënteerd Programmeren en Ontwerpen Major sem. 3 (BI) Inrichten nieuwe drukkerij (Fusie) Major sem. 3 (TI) Programmeren v/e Microprocessor Majorsemester 2 Enterprise Resource Planning (Voorsorteren I, BI of TI) Majorsemester 1 Bouwen van een Webapplicatie (Gemeenschappelijke deel van de propedeuse) Propedeuse Aanbod SIS 2007/2008 Semester 2 Majorsemester 4 Afstuderen Games Programming Business Intelligence Productie Automatisering Advanced Programming Verbredende minor Techniek in de zorg Verbredende minor Webcommunicatie Major semester 3 (I) Object Georiënteerd Programmeren en Ontwerpen Major sem. 3 (BI) Inrichten nieuwe drukkerij (Fusie) Major sem. 3 (TI) Programmeren v/e Microprocessor Majorsemester 2 Enterprise Resource Planning (Voorsorteren I, BI of TI) Propedeuse 13

14 Onderwijseenheden Informatica Semester 1: ISWBIS1 Web Based Informatiesystemen 1 4 KBS ISWBIS2 Web Based Informatiesystemen 2 6 KBS ISDBSQL Databases en SQL 5 ISBED1 Bedrijfskunde 1 4 ISWA1 Web Applicaties 1 3 ISWA2 Web Applicaties 2 3 ISBEH1 Beheer 1 3 Totaal Semester 2: ISERPU ERP-systeem Uitbreiden 4 KBS ISDFA Database Front-end Applicatie 7 KBS ISBEH2 Beheer 2 3 ISFOOP Functioneel Ontwerp en OO Programmeren 4 ISOOJ1 Objectoriëntatie met Java 3 ISOOJ2 Objectoriëntatie met Java 2 4 ISICTI ICT-infrastructuur 3 14

15 Totaal Semester 3: ISCSP Programmeren in C# 5 ISOOM Object Georiënteerd Modelleren 4 ISSAR Software Architectuur 3 ISDBP Databases en Gegevensmodellering 4 ISPOL Leidinggeven 3 ISKBSM3 Object georiënteerd ontwerpen en programmeren van een Windows applicatie 9 KBS Totaal Minor Advanced Programming: ISAPP1 Advanced Programming Project 1 3 KBS ISAPP2 Advanced Programming Project 2 7 KBS ISWIS Wiskunde 3 ISC++ Programmeren in C++ 3 ISSE1 Software Engineering 1 3 ISSE2 Software Engineering

16 ISAD1 Algoritmen en datastructuren 1 3 ISAD2 Algoritmen en datastructuren 2 3 Totaal Minor Web ISWTXML XML Technologies 4 ISWTWEB Java WEB Technologies 4 ISWTASP ASP.NET 3 Keuze ISWTAJAX Javascript en Ajax 3 keuze ISWTJ2ME Mobiele Applicaties met J2ME 3 keuze ISWIB Web Informatie Beveiliging 3 keuze ISWTKBS Ontwerp en implementatie van een complexe web applicatie 14 KBS/WL Totaal (bij 6ec keuze) Minor Games Programming ISGPAI Artificial Intelligence 4 ISGPAD Algoritmen en Datastructuren 4 ISGP2D3D 2D en 3D programmeren met XNA 6 ISGPKBS Ontwerp en implementatie van 14 KBS 16

17 computer game software Totaal Onderwijseenheden Bedrijfskundige Informatica Semester 1: ISWBIS1 Web Based Informatiesystemen 1 4 KBS ISWBIS2 Web Based Informatiesystemen 2 6 KBS ISDBSQL Databases en SQL 5 ISBED1 Bedrijfskunde 1 4 ISWA1 Web Applicaties 1 3 ISWA2 Web Applicaties 2 3 ISBEH1 Beheer 1 3 Totaal Semester 2: ISERPU ERP-systeem Uitbreiden 4 KBS ISERPI ERP-systeem inrichten 7 KBS ISBEH2 Beheer

18 ISFOOP Functioneel Ontwerp en OO Programmeren 4 ISFEA Financieel Economische Aspecten 3 ISSLM Service Level Management 4 ISICTI ICT-infrastructuur 3 Totaal Semester 3: ISFUS Fusie NDC 10 KBS ISBIV Bestuurlijke Informatievoorziening 3 ISMARK Marketing 3 ISEBUS E-Business 3 ISCONF Conflicthantering 3 ISIMIS InvesteringsManagement InformatieSystemen 3 ISSIMU Simulatie 3 Totaal Minor Performance Management: 18

19 ISIVAR IV-Architectuur 3 ISCONV Consultancy 4 ISINFS Informatiestrategie 3 ISITGO IT Governance 5 ISMSPP Programma en projectmanagement 3 ISITC Project ITC Windesheim 10 KBS Totaal Minor Business Intelligence: ISRAPP Rapportage 3 ISSTAT Statistiek 3 ISONTM Ontwerpmethodiek 4 ISMISY Management Informatie Systemen 4 ISDWH Datawarehouse 4 ISDWP Datawarehouse Politie 10 KBS Totaal 19

20 Onderwijseenheden Technische Informatica Semester 1: ISWBIS1 Web Based Informatiesystemen 1 4 KBS ISWBIS2 Web Based Informatiesystemen 2 6 KBS ISDBSQL Databases en SQL 5 ISBED1 Bedrijfskunde 1 4 ISWA1 Web Applicaties 1 3 ISWA2 Web Applicaties 2 3 ISBEH1 Beheer 1 3 Totaal Semester 2: ISERPU ERP-systeem Uitbreiden 4 KBS ISATO Aansturen Technische Opstelling 7 KBS ISBEH2 Beheer 2 3 ISFOOP Functioneel Ontwerp en OO Programmeren 4 ISOOJ1 Objectoriëntatie met Java 3 ISOOJ2 Objectoriëntatie met Java 2 4 ISICTI ICT-infrastructuur 3 20

21 Totaal Semester 3: ISMCAR Micro Controller Architectuur 5 ISOS1 Operating systemen 1 4 ISPxx P-vak 3 Keuze uit aanbod ISEL Electronica 4 ISEMB Embedded 12 KBS Totaal Minor Productieautomatisering: ISAI Artificial Intelligence 5 ISMP MES en PLC 4 ISCIM Computer Integrated Manufacturing 5 ISMOC Mobile Communicatie 5 Of WL ISKBSPROD KBS Productie 9 KBS of WL Totaal 21

22 Minor Realtime & Embedded Systems (onder voorbehoud): ISVHDL VHSIC Hardware Description Language 3 ISSYSC SystemC, hardware/software codesign 3 ISRTOS Real-time operating systems 6 ISOTRS Ontwerpen en testen van real-time systemen 5 ISKBSREAL KBS Realtime & Embedded 11 KBS Totaal Afsluiting Zoals je gelezen hebt zijn er veel mogelijkheden voor je studie bij de School of Information Sciences. Hier volgt nog een korte samenvatting om h.e.e.a. nog eens op een rij te zetten. Bespreek met je SLB de twee keuzes: 1. Wanneer doe jij majorsemester 3 en wanneer ga jij die keuzeminors (2 x ec) doen? 2. Wat ga jij kiezen om je keuzeminors te vullen? Vervolgens maak je een PAP en bespreek je die met je SLB. Volg je de standaard route: Na majorsemester 2 --> majorsemester 3 Of na majorsemester 3 --> verdiepende minor Dan is het voldoende dat je SLB het PAP goedkeurt. Ga je met je keuzeminor bezig, lever dan het door je SLB ondertekende PAP in bij Rianne Bieleman (examencommissie). In deze gids hebben we zoveel mogelijk geprobeerd om de vele keuzemogelijkheden, die je hebt in je studie te beschrijven een aan te geven waar je terecht kunt voor verdere informatie of vragen. Wij hopen dat dit een goede start is en dat dit ondersteunend werkt bij je loopbaanontwikkeling. Als je suggesties hebt of aanvullingen, dan horen wij die graag! Geef dit dan zoveel mogelijk door aan je SLB. 22

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim

hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Adviesrapport accreditatie hbo bacheloropleidingen Bedrijfskundige Informatica, Informatica en Technische Informatica Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070)

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Systeembeheer 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Systeembeheer duaal 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014 ICT- T opleidingen voltijd Studiegids 2013-20142014 DOMEIN DOMEIN MEDIA, MEDIA, CREATIE CREATIE EN EN INFORMATIE INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam ICT - OPLEIDINGEN BUSINESS IT & MANAGEMENT INFORMATICA

Nadere informatie

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase:

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou.

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou. STUDIEGIDS informatica en informatiekunde bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor Informatica in NSE 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Overzicht wijzigingen cursusaanbod 05 Studeren

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Blokboek Startsemester. Periode P2. Oriëntatie op ICT

Blokboek Startsemester. Periode P2. Oriëntatie op ICT Blokboek Startsemester Periode P2 Oriëntatie op ICT versie april 2014 Voorwoord Je eerste lesperiode (P1) van 10 weken zit erop. De eerste resultaten zijn bekend en daarmee heb je de toon gezet. Naar alle

Nadere informatie

www.hogeschoole3.nl Volg ons op:

www.hogeschoole3.nl Volg ons op: TUDIEGIDS 2014-2015 www.hogeschoole3.nl Volg ons op: 2 www.hogeschoole3.nl Voorwoord De komende jaren is er veel vraag naar HBO-afgestudeerden met een diplomering (HBO ICT) «en daarbij ook een certificering

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Embedded Systems Engineering Variant: HBO-bachelor voltijd Visitatiedatum: 24 april 2006 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, juli

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

STAGELEIDRAAD. voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties STAGELEIDRAAD Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) System and Network Engineering (SNE) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende

Nadere informatie

BACHELOR OPLEIDINGEN DEELTIJD 2010-2011. Bouwkunde Civiele Techniek. Built Environment

BACHELOR OPLEIDINGEN DEELTIJD 2010-2011. Bouwkunde Civiele Techniek. Built Environment BACHELOR OPLEIDINGEN DEELTIJD 2010-2011 Bouwkunde Civiele Techniek Built Environment Inhoudsopgave Techniek studeer je bij de HAN! 3 Deeltijdopleidingen 4 Academie voor Bouw en Infra 4 Scholar: het virtuele

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design 1 stramien_13-14_definitief.indd 1 02-07-13 16:48 stramien_13-14_definitief.indd 2 02-07-13 16:48 welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2012 2013 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit 06 Studiemogelijkheden Losse cursussen Startpakket Propedeuse, postpropedeuse, bachelor en master

Nadere informatie