Omschrijving opleidingsonderdelen Toegepaste Informatica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omschrijving opleidingsonderdelen Toegepaste Informatica"

Transcriptie

1 OPLEIDINGSONDERDELEN 201/2014 Omschrijving opleidingsonderdelen Toegepaste Informatica modeltrajcten SP SP Communicatietechnieken Network Fundamentals Trajectschijf 1 In dit opleidingsonderdeel leer je de communicatieve aspecten van jouw latere beroepsleven op een professionele manier invullen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat je presentaties leert geven om ontwikkelde software op een informatieve of overtuigende manier over te brengen. Je leert ook in jouw briefwisseling een betrouwbaar en competent imago van jezelf te geven. 1 2 Je verwerft inzicht in de structuur van de 2 belangrijkste netwerkmodellen. (OSI model, TCP/IP model). Je leert deze in detail te bespreken en ook de verschillende protocollen en bijbehorende data-units situeren in deze modellen. De kennis die je opdoet in dit opleidingsonderdeel zal het jou makkelijker maken in de andere opleidingsonderdelen: je bent vertrouwd bent met de terminolgie en concepten. Wiskunde voor Informatici In dit vak behandel je enkele onmisbare lees-en rekenvaardigheden, logaritmen, functies, getalformaten en de opslag van getallen in computers. Booleaanse wiskunde komt aan bod en je krijgt een inleiding tot de cryptografie. Je krijgt in dit opleidingsonderdeel zowel een opfrissing van de basiswiskunde als onmiddellijke toepasbare theorie voor de IT-professional, net als inzetbare ideeën voor de IT-ontwikkelaar.

2 OPLEIDINGSONDERDELEN 201/2014 Programmeren Gegevens en systeemanalyse Bedrijfsbeleid Introductie systeembeheer en computerarchitectuur Je leert begrippen kennen die in vrijwel elke programmeertaal een rol spelen. Als eerste programmeertaal wordt C# gebruikt in Microsoft Visual Studio. Je leert begrippen zoals variabelen, datatypen, declaraties, operatoren, expressies, statements, typeconversie, samengestelde structuren, en foutafhandeling. In dit opleidingsonderdeel ligt een grote nadruk op het schrijven van kwalitatieve algoritmes. Je krijgt ook een inleiding tot object georiënteerd programmeren. Kwalitatieve software moet voldoen aan verschillende criteria. Een goede theoretische basis is belangrijk, maar daarna moet je programmeren vooral veel oefenen. Daarom wordt er in dit vak ook veel aandacht besteed aan practica programmeren in kleine groepen. In dit opleidingsonderdeel zal je leren hoe je gegevensstromen alsook eisen en vragen van klanten kan analyseren en omzetten in de functionaliteit die aanwezig moet zijn in software. Je leert ook beoordelen of het voordelig is voor de klant om een bepaald project uit te voeren. Hiervoor gebruik je oa. UML. Je zal ten slotte een bestaand softwareproces analyseren en in kaart brengen. In het vak bedrijfsbeleid verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste deelgebieden van het management. Boekhoudkundige kennis, managementprincipes en omgeving van de organisatie vormen de rode draad doorheen dit vak. Je maakt kennis met beleid voeren in een organisatie die continu onderworpen is aan veranderende omgevingsfactoren. In een bedrijfsgeoriënteerde richting is inzicht in een goed beleid onontbeerlijk. In dit opleidingsonderdeel verwerf je een degelijke basiskennis over de opbouw en interne werking van een computer en over de inhoud van systeembeheer. Je leert het doel en de werking van randapparatuur van een computer en gaat dieper in op concepten zoals installatie, gebruikersbeheer, backups en security. De concepten die je jezelf in dit opleidingsonderdeel eigen maakt, kan je in andere opleidingsonderdelen en projecten toepassen. Semester 2

3 OPLEIDINGSONDERDELEN 201/2014 International Business and ICT Communication Database Querying and Creation Peer Tutoring Project Object Oriented Programming In dit vak word je wegwijs gemaakt in de internationale, zakelijke ICT wereld. Je krijgt lessen in het Frans en het Engels en leert in beide talen hoe je een succesvol sollicitatiegesprek moeten voeren, hoe je jouw dienst of product aan de klant moeten voorstellen, hoe je een ICT handleiding moeten schrijven, enz. Daarnaast maak je kennis met crossculturele communicatie en leren je de praktische zaken van een IT-beurs regelen. je breidt jouw ICT-woordenschat uit en leert vlot communiceren in een professionele, anderstalige context. Dit vak bereid jou voor op een buitenlandse uitwisseling of buitenlandse jobopportuniteiten. Het doel van dit opleidingsonderdeel is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies. SQL is een compacte en krachtige taal voor het raadplegen, bewerken en beveiligen van gegevens die worden opgeslagen in relationele databaseservers. In het eerste deel van de cursus ga voornamelijk in op de SELECTinstructie. In het tweede deel behandel je de creatie van databaseobjecten, een verzamelnaam voor onder andere tabellen, sleutels, views en indexen waaruit een database is opgebouwd. In dit vak doe je dus ontwerpervaring op. Jouw didactische skills worden ontwikkeld en aangescherpt door onderwerpen te onderwijzen aan andere studenten. Je wordt van nabij opgevolgd en bijgestuurd door de docent. Iedere IT-specialist moet immers in staat zijn om een complex onderwerp begrijpelijk uit te leggen. In dit olod leer je wat er verstaan wordt onder objectgeoriënteerd ontwerp. Begrippen, zoals abstractie, polymorfisme, inheritance, encapsulation, overloading, generische lijsten worden behandeld. Hiervoor worden o.a. abstracte klassen, interfaces en delegates gebruikt. Je leert ook een GUI ontwikkelen aan de hand van de programmeertalen Java en C#. Om object-georiënteerd te kunnen programmeren, moet je beschikken over de nodige technieken en verschillende tools kennen en kunnen toepassen. Daarom wordt er naast het overbrengen van theoretische kennis, veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van praktische vaardigheden.

4 OPLEIDINGSONDERDELEN 201/2014 Analyse Van Algoritmen Bedrijfsprocessen Introduction Webtechnology In dit opleidingsonderdeel leer je algemene methodes om datastructuren en algoritmen voor een breed scala aan problemen te ontwerpen en te analyseren. Voorbeelden zijn recursieve, zoek- en sorteeralgoritmes. Je verwerft een grondige kennis van basisvaardigheden in het domein van algoritmen en je leert algoritmen ontwerpen en analyseren. Jouw vaardigheden in het programmeren worden verder uitgediept door algoritmen te implementeren. Wat is een bedrijf? Hoe functioneert het? Wat wordt er verstaan onder management? Wat zijn de belangrijkste kernactiviteiten en ondersteunende functies in een KMO? De antwoorden op deze en andere vragen krijg je in dit opleidingsonderdeel. Wat is http en https, wat is html, xml en json? Je krijgt een introductie tot css en maakt kennis met de meest gebruikte technieken en programmeertalen om dynamische webtoepassingen te maken. Webtoepassingen winnen steeds meer aan belang en zullen een groot deel van de traditionele applicaties vervangen. TOTAAL 0 0

5 OPLEIDINGSONDERDELEN 201/2014 Informatica Project: Planning Webtechnology 2 Database Programming and Administration Project Management and Methods Semester 2 Keuzepakket Business Spel Trajectschijf 2 Semester 1 1 In dit opleidingsonderdeel voeren je een project uit. Je stelt een uitgebreid projectplan op inclusief omgevings-, risico, kwaliteits-, en kostenanalyse, enz. Daarnaast maak je een blueprint die zowel een functionele als technische analyse bevat. Dit is een eerste praktische toepassing van projectmanagement en bereid jou voor op het final project. Om professionele webtoepassingen te maken is het noodzakelijk om de juiste tools te gebruiken. In dit opleidingsonderdeel verwerf je inzicht in de belangrijkste technologieën. 9 Databaseservers spelen vaak een onzichtbare, maar zeer grote rol in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de systemen van banken of websites zoals Amazone, Facebook en Google. Maar, een efficiënt en goed onderhoud van zo n databaseserver vereist een grondige kennis. In dit vak ontwikkel je de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een databaseserver goed en stabiel te laten draaien. Je verwerft inzicht in de architectuur, in de onderdelen en processen die een rol spelen in een SQL databaseserver. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van MS SQL server Je installeert deze databaseserver in Virtual Box zodat je over je eigen databaseserver beschikt. Het opleidingsonderdeel wordt gegeven in de vorm van een hoorcollege, afgewisseld met een werkcollege. Naast de theoretische leerstof ga je dus zelf aan de slag, waarbij je geleerde theorie probeert toe te passen op de voorbeelddatabaseserver. Softwareontwikkeling en implementatie gebeurt vandaag voor het grootste deel in het kader van projecten. Je krijgt dan ook een inleiding in projectwerking en projectmanagement zodat je vanaf het begin vertrouwd geraakt met begrippen en methodes waarmee je later in de opleiding en in je job geconfronteerd wordt. In het keuzepakket kan je opteren voor een 1 of 2 vakken bedrijfskunde naargelang jouw interesse: logistiek, accounting, warehouse management, Je krijgt de mogelijkheid dieper in te gaan op de bedrijfsprocessen en kan deze kennis later gebruiken om betere analyses en applicaties te maken. Je neemt het samen met andere bachelorstudenten toegepaste informatie (TI) in een business game op tegen masterstudenten toegepaste economie (universiteit). De studenten TI lanceren een uitgewerkt businessvoorstel op de markt (internetforum), waarop de masterstudenten (investeerders) via vragen op hetzelfde forum reageren. Het is de bedoeling is om het businessvoorstel uit te werken aan de hand van de gestelde vragen, zodat een investeerdersgroep bereid wordt gevonden het voorstel te financieren. 2

6 OPLEIDINGSONDERDELEN 201/2014 Informatica Project: Ontwikkeling en oplevering Software Quality and Security Design Patterns System and Application Design Change Management ICT Architectuur Dit opleidingsonderdeel vormt het tweede deel van het Informaticaproject. De nadruk ligt nu op de ontwikkeling en oplevering. Je voert analyses uit en maakt een planning op om een applicatie te ontwikkelen, testen en documenteren. Dit vak bouwt verder op de praktische toepassing van projectmanagement en bereid jou voor op het final project. In dit opleidingsonderdeel ga je dieper in op de ruime context waarin een applicatie zal gebruikt worden. Je leert jezelf bewust te zijn van het feit dat de buitenwereld niet altijd naar de toepassing kijkt zoals je verwacht. Een toepassing/it-omgeving zal zeer frequent blootgesteld worden aan hacking/inbraakpogingen. In dit vak verwerf je dan ook inzicht in de denkwijze en aanpak van hackers of onervaren gebruikers. Het kweekt een automatisme om je te wapenen bij jouw dagelijks ontwikkelings- en onderhoudswerk en ontwikkelingen. Daarnaast leer je aan welke kwaliteitsnormen van de klant een nieuw programma, toepassing, en dagelijkse taken moeten voldoen. Je gaat ook dieper in op het begrip 'kwaliteit' en leert jezelf de stappen eigen te maken die je moet volgen om de gewenste kwaliteit te garanderen. Je behandeld en oefent een brede selectie van de meest gebruikte software design patterns. Do's en don ts komen uitvoerig aan bod. Design patterns zijn een onmisbaar gereedschap in de toolbox van iedere ontwikkelaar om een onderhoudsvriendelijke en uitbreidbare code te schrijven. Je ontdekt wat het verschil is tussen testen en debuggen en welke soorten er bestaan. Testplannen en testscenario s opstellen worden een koud kunstje voor jou. Met behulp van UML leer je een ontwerp te maken van bestaande of nieuwe applicaties en krijg je een inzicht in de complexiteit en structuur van deze applicatie. Je leert ontwerptechnieken te gebruiken en beslissingstabellen op te stellen. In dit opleidingsonderdeel zal je merken dat testen in elke fase van een modern software project voorkomt. In IT-projecten zijn er veelal 2 invalshoeken: bedrijfsvereisten en technologie. Maar, wat is de waarde van een project, als de organisatie en de gebruikers niet meegaan in de verandering? Deze derde invalshoek is de garantie op een degelijke buy-in en ROI van het project. In dit opleidingsonderdeel word je bewust gemaakt van de initiatieven die je kunt nemen om de acceptatie of aanvaarding van een (IT) project door de klant te bevorderen. Wat is het belang van een goede ICT-architectuur? Waar past een architectuur in de levenscyclus van een software project? Wat zijn de componenten van een architectuur? In dit opleidingsonderdeel werk je een volledig praktijkvoorbeeld uit. Een goede en grondig doordachte architectuur is immers de eerste belangrijke stap naar een bruikbare toepassing.

7 OPLEIDINGSONDERDELEN 201/2014 Introductie tot ERP Software testing tools In dit opleidingsonderdeel verwerf je inzicht in technieken/instrumenten die nodig zijn om de ontwikkeling, planning en implementatie van enterprise resource planning (ERP) succesvol te laten verlopen. Je bespreekt de verschillende ERP-paketten en aan de hand van voorbeelden ga je dieper in op de verschillende bedrijfsprocessen. Testen van ontwikkelde software en applicaties is noodzakelijk om een goede oplevering te garanderen. In dit opleidingsonderdeel bespreek je enkele testmethodes bekijk je de verschillende testing tools van dichtbij. TOTAAL 0 0

8 OPLEIDINGSONDERDELEN 201/2014 Integrated Service Oriented Project Knowledge Management and Business Intelligence Business Proces Modeling Notation Cloud Computing Interdisciplinaire Vaardigheden Business Informatics Mobile Project Mobile Development Trajectschijf Semester 1 1 Onder de vorm van een project werk je een oprdracht uit voor een klant. Dit project wordt uitgevoerd in functie van jouw afstudeeroptie en is een laatste voorbereiding op het final project. Je verwerft inzicht in de verschillende Knowledge Management en Informatie Management systemen. Je gaat dieper in op zinvol rapporteren en de tools en werkwijzen die deze rapportering mogelijk maken. Voor de formulering, invoering en realisatie van de strategie van organisaties is informatie nodig over de organisatie en de omgeving. ICT ondersteunt die strategische informatievoorziening. In dit opleidingsonderdeel verwerf je inzicht in de vormgeving van bedrijfsprocessen op basis van de business proces modeling notation. Om bedrijfsprocessen goed te begrijpen, is het noodzakelijk dat je ze op een heldere manier in kaart te kunt brengen. Dit kan dan bijdragen tot de volledigheid en kwaliteitsbewaking tijdens de ontwikkeling van software. Je leert eenvoudige processen te modelleren en complexere processen snel te begrijpen. In dit opleidingsonderdeel krijg je een overzicht van de voor- en nadelen van cloud computing, de verschillende toepassingsgebieden en mogelijke varianten van Cloud Computing. Door verschillende praktijkgerichte voorbeelden, verwerf je inzicht in de technologie, concepten en terminologie van Cloud Computing. Dit opleidingsonderdeel bestaat uit twee onderdelen: Informatica-recht wint steeds meer aan belang in de groeiende gedigitaliseerde wereld. Als toekomstig informaticus is het dus belangrijk dat je inzicht verwerft in de verschillende domeinen zoals verbintenissenrecht, intellectuele rechten en de bescherming van de privacy. Aan de hand van een casus oefen je de verschillende thema's op een praktische wijze. Seminaries: Wekelijks wordt een spreker uitgenodigd die een bepaald aspect van de informatica in de bedrijfswereld belicht. Ook een bezoek aan een bedrijf of instelling is mogelijk. Je maakt verslagen van de voordrachten en studiebezoeken. In dit opleidingsonderdeel werk je een toepassing uit in Android, ios en jquery mobile. Je bespreekt de voor- en nadelen van de verschillende platformen. Je maakt kennis met user interface ontwikkeling voor tablets en smartphones en leert de best practices in mobile development. Mobile is ondertussen niet meer weg te denken uit het huidige IT landschap en zal alleen maar belangrijker worden. 2

9 OPLEIDINGSONDERDELEN 201/2014 Design and useability Bij de ontwikkeling van applicaties zijn gebruiksvriendelijkheid en design van de applicaties essentieel. Deze factoren hebben immers een directe invloed op het succes van een applicatie. In dit opleidingsonderdeel besteed je onder meer aandacht aan het ontwikkelproces, de principes van e-markting en krijg je tips om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen. Business Informatics ERP Introductie SAP ABAP SAP is één van de marktleiders op ERP-gebied. Vele grote ondernemingen maken gebruik van SAP om hun bedrijfsprocessen te ondersteunen en te optimaliseren. In dit opleidingsonderdeel verwerf je inzicht in de opbouw van SAP en bespreek je de verschillende modules. ABAP is de programmeertaal van SAP. In dit opleidingsonderdeel diep je de principes van programmeren uit. Je leert onder andere eenvoudige ABAP-applicaties te ontwikkelen en hoe standaard SAP kan aangepast worden naar de noden van de klant. International Business Informatics Business Communication EN of Business Communication FR Cross Cultural Communication In het opleidingsonderdeel Business English ligt het accent op vaktaal, zakelijke woordenschat en kernbegrippen uit de bedrijfskunde. Je wordt geactiveerd om in een groep zelf de leerstof te verwerken en ook een deel van de leerstof op originele wijze te brengen voor de rest van de klas. Niet alleen verwerk je op die manier de leerstof grondiger, je leert bovendien om op een vlotte manier te communiceren en te onderhandelen over business-gerelateerde topics. Je verruimt je communicatieve vaardigheden en breidt je woordenschatkennis uit met beroepsspecifieke terminologie. Dit ester staan mondeling en schriftelijk correct taalgebruik op het programma, je geraakt vertrouwd met het zakelijke Frans waarmee je aan de slag kan in je later beroep. Je kan culturele verschillen inschatten die invloed hebben op communicatie binnen een professionele context (profit sector en non-profit sector). In dit opleidingsonderdeel verwerf je kennis van de voornaamste opvattingen en stromingen binnen het vakgebied, kan je allerhande taaluitingen kritisch beoordelen vanuit de interculturele gezichtshoek, krijg inzicht in de wisselwerking tussen taal en cultuur en kan je dit inzicht toepassen op verschillende domeinen in de huidige maatschappij.

10 OPLEIDINGSONDERDELEN 201/2014 Internationaal Ondernemen Entrepreneurial Business Informatics Bedrijfssimulatiespel Basisprincipes Boekhouding Business Plan Final Project In dit opleidingsonderdeel bekijk je de principes van internationale handel. Je gaat dieper in op de internationale context (EU, WTO, regionale handelsblokken) en op de buitenlandse markten. Je neemt ook duurzaam internationaal ondernemen onder de loep. Voor de studenten International Business Informatics is het belangrijk de uitdagingen te kunnen identificeren wanneer je in een internationale organisatie/markt werkt. Dit opleidingsonderdeel bestaat uit een bedrijfssimulatiespel tussen een aantal hogescholen uit Nederland en Vlaanderen. Aan de hand van concrete opdrachten neem je samen met andere studenten strategische beslissingen over investeringen, financiering, marketing, productie, communicatie en andere belangrijke bedrijfsaspecten. In het kader van dit simulatiespel worden ook relevante inaries, workshops en bedrijfsbezoeken georganiseerd. Je maakt kennis met de wettelijke achtergrond en de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes. Je behandelt ook de aankoop- en verkoopcycli. Een eigen bedrijf opstarten vereist een uitgewerkt Business Plan. Onder begeleiding van een aantal experts, krijg je de kans een Business Plan uit te schrijven en dit de toetsen aan haalbaarheid en volledigheid, Semester 2 The Final Project is het sluitstuk van jouw opleiding. Je integreert en combineert alle verworven competenties in de praktijk. Het grootste deel van de Final Project bestaat uit een stage van 14 weken binnen een IT-gerelateerde context. Afhankelijk van de afstudeeroptie is dit een ITspeler of een IT-afdeling van een groot bedrijf (Business Informatics) in een internationale context (International Business Informatics) of een project voor een klant in het kader van het opstarten van een eigen onderneming (Entrepreneurial Informatics). Naast de praktijkcomponent staat in dit opleidingsonderdeel de professionele ontwikkeling centraal. Om zicht te krijgen op jouw onderzoekende, strategische en (zelf)reflectieve vaardigheden, maak je analyses. 0 TOTAAL 0 0

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies.

Nadere informatie

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement accountancyfiscaliteit Trajectschijf Bedrijfsbeleid Economie ICT English Français Informatie- en studievaardigheden Toegepaste

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: LOGISTIEK MANAGEMENT

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: LOGISTIEK MANAGEMENT OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: LOGISTIEK MANAGEMENT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste deelgebieden

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT : MARKETING

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT : MARKETING OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT : MARKETING TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste deelgebieden

Nadere informatie

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38

1 MINOR 1 / MINOR 2... 37 AFSTUDEREN... 38 Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou.

STUDIEGIDS informatica en informatiekunde. bachelor - master 2014 2015. Beste bachelor Informatica in NSE 2014. Open Universiteit www.ou. STUDIEGIDS informatica en informatiekunde bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor Informatica in NSE 2014 Open Universiteit www.ou.nl Inhoud 03 Voorwoord 04 Overzicht wijzigingen cursusaanbod 05 Studeren

Nadere informatie

Stageopdrachten 2013/2014

Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten 2013/2014 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Advanced Marketing met Dynamics AX Agile en Dynamics CRM Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM Azure en BizTalk 2013

Nadere informatie

bachelor in de toegepaste informatica

bachelor in de toegepaste informatica Toegepaste informatica HoGent bachelor in de toegepaste informatica afstandsleren AFSTANDS LEREN 201-2015 01 Studeren, waar en wanneer je wil 03 De opleiding 05 Afstandsleren 06 Opleidingstabel 09 Inhoud

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016 op grond van praktijkervaring 2015-2016 Overzicht van cursussen in de bacheloropleiding Informatica, de bacheloropleiding Informatiekunde, en de premasters Dit document geeft een overzicht van de cursussen

Nadere informatie

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM BizBuz: de Message Bus in Retail Customer Profiling & Marketing

Nadere informatie

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012 Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie en Communicatietechnologie 20112012 Omschrijving van de cursussen van de curricula van de opleidingen van het Instituut voor

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase:

Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: Bijlage C Nadere uitwerking van de onderwijseenheden van het curriculum voor de post-propedeutische fase: [* voor jaar 2, 3 en 4 (postpropedeuse); * voor elke variant (vt, dt, du) van de opleiding per

Nadere informatie

studiegids bachelor master informatica

studiegids bachelor master informatica studiegids bachelor master informatica 2013 2014 Inhoud 03 Voorwoord 04 Studeren aan de Open Universiteit, faculteit Informatica 07 Studiemogelijkheden 09 Opleidingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016

Academiejaar 2015/2016 Academiejaar 2015/2016 bachelor toegepaste informatica IT Business Applications Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor toegepaste informatica IT Business Applications Je ideale opleiding kiezen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Van garage tot valley

Van garage tot valley ba Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Van garage tot valley WORD DIGITAL EXPERT@EHB 2014 bachelor Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Nijverheidskaai 170, 1070

Nadere informatie

Software Engineering

Software Engineering Academiejaar 2015/2016 bachelor toegepaste informatica Software Engineering Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor toegepaste informatica Mobile Development Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014 ICT- T opleidingen voltijd Studiegids 2013-20142014 DOMEIN DOMEIN MEDIA, MEDIA, CREATIE CREATIE EN EN INFORMATIE INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam ICT - OPLEIDINGEN BUSINESS IT & MANAGEMENT INFORMATICA

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Stageopdrachten. 2 2014 Avanade. All Rights Reserved

Stageopdrachten. 2 2014 Avanade. All Rights Reserved Stageopdrachten Inleiding p.3 Onderzoeksgebieden p.4 Advanced Marketing met Dynamics AX p.6 Agile en Dynamics CRM p.7 Application Life Cycle Management voor Dynamics CRM p.8 Build an app: agile support

Nadere informatie

RealDolmen Student Guide 2014-2015

RealDolmen Student Guide 2014-2015 RealDolmen Student Guide 2014-2015 Table of contents Table of contents... 2 RealDolmen... 3 Onze Visie & Missie... 3 Waarden... 4 RealDolmen acaddemict Junior Track... 5 RealDolmen Traineeship... 6 Hoe

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

ba Toegepaste Informatica

ba Toegepaste Informatica ba Toegepaste Informatica 2015 departement Design & Technologie WORD DIGITAL EXPERT Je toekomst start hier: SNEL WEGWIJS IN DEZE BROCHURE Welkom aan de EhB 4 Toch even checken: is dit iets voor jou? 6

Nadere informatie