OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA"

Transcriptie

1 OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies. SQL is een compacte en krachtige taal voor het raadplegen, bewerken en beveiligen van gegevens opgeslagen in relationele databaseservers. Het eerste deel van de cursus is voornamelijk gewijd aan de SELECT-instructie. Het tweede deel behandelt het creëren van databaseobjecten, wat een verzamelnaam is voor onder andere tabellen, sleutels, views en indexen. Het zijn de objecten die gecreëerd moeten worden en waaruit de database is opgebouwd. De opzet van de cursus is dus ontwerpervaring opdoen, het verhogen van het déja vu-gevoel dat gevoel dat je een gelijkaardig opdracht al eerder hebt opgelost. Introduction to Networks Je verwerft inzicht in de structuur van de 2 belangrijkste netwerkmodellen. (OSI-model, TCP/IPmodel). Je leert deze in detail te bespreken en ook de verschillende protocollen en bijbehorende dataunits situeren in deze modellen. Dit opleidingsonderdeel geeft een inzicht in netwerken zodat je in latere opleidingsonderdelen vertrouwd bent met de terminologie en concepten. Wiskunde voor Informatici Dit opleidingsonderdeel behandelt een aantal onmisbare lees-en rekenvaardigheden, logaritmen, functies, getalformaten en de opslag van getallen in computers. Bovendien wordt de Booleaanse wiskunde behandeld en wordt er een inleiding tot de cryptografie gegeven. Deze cursus biedt zowel een opfrissing van de basiswiskunde als onmiddellijke toepasbare theorie voor de IT-professional, net als inzetbare ideeën voor de IT-ontwikkelaar. Programmeren Je leert begrippen kennen die in vrijwel elke programmeertaal een rol spelen. Als eerste programmeertaal wordt C# gebruikt in Microsoft Visual Studio. Begrippen zoals variabelen, datatypen, declaraties, operatoren, expressies, statements, type-conversie, samengestelde structuren, foutafhandeling worden behandeld. Er wordt ook veel nadruk gelegd op het schrijven van kwalitatieve algoritmes. Bovendien wordt een inleiding tot object georiënteerd programmeren gegeven. Kwalitatieve software moet voldoen aan verschillende criteria. Een goede theoretische basis is belangrijk, maar daarna moet je programmeren vooral veel oefenen. Daarom wordt er zeer veel aandacht besteed aan practicum programmeren in kleine groepen. Systeem- en Gegevensanalyse In dit opleidingsonderdeel zal je leren hoe je gegevensstromen alsook eisen en vragen van klanten kan analyseren en omzetten in de functionaliteit die aanwezig moet zijn in software. Je zal daarenboven moeten kunnen beoordelen of het voordelig is voor de klant om een bepaald project uit te voeren. Hiervoor gebruik je o.a. UML. Je zal tenslotte een bestaand softwareproces moeten analyseren en in kaart brengen. Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel krijg je een grondig inzicht in de voornaamste deelgebieden van het management. Boekhoudkundige kennis, managementprincipes en omgeving van de organisatie vormen de rode draad doorheen dit vak. De student maakt kennis met beleid voeren in een organisatie die continu onderworpen is aan veranderende omgevingsfactoren. In een bedrijfsgeoriënteerde richting is inzicht in een goed beleid onontbeerlijk.

2 Semester 2 Introductie systeembeheer en computerarchitectuur In dit opleidingsonderdeel verwerf je een degelijke basiskennis over de opbouw en interne werking van een computer en over de inhoud van systeembeheer. Je leert het doel en de werking van randapparatuur van een computer en gaat dieper in op concepten zoals installatie, gebruikersbeheer, back ups, security etc. Het opleidingsonderdeel geeft een inzicht in deze concepten zodat de student deze in latere opleidingsonderdelen en projecten kan toepassen indien nodig. International Business and ICT Communication Dit opleidingsonderdeel maakt je wegwijs in de internationale, zakelijke ICT-wereld. Je krijgt les in het het Engels, en leert hoe je een succesvol sollicitatiegesprek voert, hoe je jouw dienst of product aan de klant voorstelt, hoe je een ICT-handleiding schrijft, enz. Je maakt ook kennis met cross-culturele communicatie en leert de praktische zaken van een IT-beurs regelen. Je breidt je ICT-woordenschat uit en leert vlot communiceren in een professionele, anderstalige context. Dit opleidingsonderdeel bereidt je voor op een buitenlandse uitwisseling of buitenlandse jobopportuniteiten. Projet Communication Dit opleidingsonderdeel brengt Franstalige communicatie in de praktijk: netiquette, telefoneren, behoefteanalyses kunnen maken, klantanalyse, bedrijfspresentatie, etc. We organiseren bovendien een studie-uitstap naar Lille waar we verschillende opdrachten gaan uitvoeren, gecombineerd met bedrijfsbezoeken en teambuildingopdrachten. Peer Tutoring Project Jouw didactische skills worden ontwikkeld en aangescherpt door zelf onderwerpen te onderwijzen aan je medestudenten. Dit wordt van dichtbij opgevolgd en bijgestuurd door de lector. Iedere IT-specialist moet immers in staat zijn om een complex onderwerp begrijpelijk uit te leggen. Object Oriented Programming In dit opleidingsonderdeel leer je wat er verstaan wordt onder object georiënteerd ontwerp. Begrippen, zoals abstractie, polymorfisme, inheritance, encapsulation, overloading, generische lijsten worden behandeld. Hiervoor worden o.a. abstracte klassen, interfaces en delegates gebruikt. Je leert ook een Graphical User Interface ontwikkelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de programmeertalen Java en C#. Om object georiënteerd te kunnen programmeren, moet je beschikken over de nodige technieken en verschillende tools kennen en kunnen toepassen. Daarom besteden we naast de theoretische kennis ook veel aandacht aan praktische vaardigheden. Database Programming and Administration Databaseservers spelen vaak een onzichtbare, maar zeer grote rol in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de systemen van banken of websites als Amazone, Facebook, Google,... Maar elke databaseserver vergt onderhoud en het vraagt kennis om dat goed en efficiënt te doen. Deze cursus is opgesplitst in twee delen. In het eerste deel ontwikkel je de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een databaseserver te installeren en goed en stabiel te laten draaien. De cursus verschaft inzicht in de architectuur, in de onderdelen en processen die een rol spelen in een SQL databaseserver. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van MS SQL server We installeren deze databaseserver in Virtual Box zodat je over je eigen databaseserver beschikt. Het tweede deel gaat dieper in op de link leggen tussen programmeren en ophalen en aanbieden van gegevens uit een database vanuit verscheidene invalshoeken. We raken hierbij ook zaken aan als testdata, versiebeheer en release management. In dit deel maken we voornamelijk gebruik van ADO.NET en Team Foundation Server.

3 Deze cursus wordt gegeven in de vorm van hoorcollege afgewisseld met werkcollege. Naast de theoretische leerstof ga je dus zelf aan de slag, waarbij je geleerde theorie probeert toe te passen op de voorbeelddatabaseserver. Informatiemanagement In dit opleidingsonderdeel maakt de student kennis met de verschillende bedrijfsprocessen en informatiemanagement in een organisatie. Er wordt getracht vanuit het werkveld en dus de praktijk een inzicht te verwerven in de manier waarop organisaties functioneren. De kern van de leerstof is gericht op herkennen, beschrijven en analyseren van processen en informatiemanagement. Het uiteindelijke doel bestaat erin een basiskader te ontwikkelen voor het begrijpen van het functioneren van organisaties. Introduction Webtechnology Webtoepassingen winnen steeds meer aan belang en zullen een groot deel van de traditionele applicaties vervangen. Wat is http en https? Wat is HTML, XML en JSON? Introductie tot CSS. Je krijgt een overzicht van de meest gebruikte technieken en programmeertalen om dynamische webtoepassingen te maken. TRAJECTSCHIJF 2 Semester 1 Informatica Project Planning In dit opleidingsonderdeel voer je een project uit. In het eerste deel Planning maak je een uitgebreid projectplan op inclusief omgevingsanalyse, risicoanalyse, WBS, kwaliteitsanalyse, kostenanalyse enz. Daarnaast stel je ook een blueprint opgesteld die zowel een functionele als technische analyse bevat. Dit is een eerste praktische toepassing van projectmanagement en bereidt je reeds voor op The Final project in het laatste semester van je opleiding. Webtechnology 2 Wat zijn SOAP en REST Webservices? Html5 en CSS3. NoSQL document-oriented databases : CouchDB in de praktijk. Javascript, ajax en jquery in de praktijk. Frameworks : JSP/Servlets, Struts, Ruby on Rails, Node.js, Express.js.Om professionele webtoepassingen te maken is het noodzakelijk om de juiste tools te gebruiken. In deze cursus wordt een breed overzicht van de belangrijkste technologieën gegeven. Project Management and Methods Softwareontwikkeling en implementatie gebeurt vandaag voor het grootste deel in het kader van projecten. Het is dan ook noodzakelijk dat we je inleiden in projectwerking en projectmanagement zodat je vanaf het begin vertrouwd geraakt met begrippen en methodologieën waarmee je, zowel tijdens je opleiding als later in het bedrijfsleven, mee geconfronteerd zal worden. Deze begrippen en tools kunnen verder toegepast worden in de praktische opleidingsonderdelen waarin projectwerk vereist is. Keuzepakket In het keuzepakket kan je kiezen voor één of twee vakken uit de opleiding Bedrijfsmanagement of communicatiemanagement: logistiek, accounting, warehouse management, Hierbij krijg je de mogelijkheid dieper in te gaan op de bedrijfsprocessen en kan je deze kennis later gebruiken om betere analyses en applicaties te maken. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een IT-keuzevak op te nemen, zodat je je verder kan specialiseren in een bepaald vakgebied. Communicatietechnieken De bedoeling van dit opleidingsonderdeel is dat je de communicatieve aspecten van je later beroepsleven op een professionele manier leert invullen. Dit houdt in dat je presentaties leert geven om bijvoorbeeld ontwikkelde software hetzij op een informatieve, hetzij op een overtuigende manier over te brengen. Dit houdt ook in dat je in je briefwisseling en andere schriftelijke communicatie al een betrouwbaar en competent imago van jezelf kan opbouwen zonder daarbij afbreuk te doen aan je competenties op het vlak van de toegepaste informatica.

4 JAVA De algemene OO programmeerstructuren en principes worden in dit OLOD toegepast in Java. Daarnaast worden nog taalafhankelijke elementen behandeld. Analyse van algoritmen In deze cursus worden algemene methodes behandeld om datastructuren en algoritmen voor een breed scala aan problemen te ontwerpen en te analyseren. Als voorbeelden worden recursieve, zoeken sorteeralgoritmes behandeld. De student krijgt een grondige kennis van basisvaardigheden in het domein van algoritmen. De student kan algoritmen ontwerpen en analyseren. Zijn/haar vaardigheden in het programmeren worden verder uitgediept door het effectief implementeren van algoritmen Design patterns & ICT architectuur Een brede selectie van de meest gebruikte software design patterns wordt behandeld en ingeoefend. Do's en dont's komen uitvoerig aan bod. Design patterns zijn een onmisbaar gereedschap in de toolbox van iedere ontwikkelaar om onderhoudbare en uitbreidbare code te schrijven. Wat is het belang van een goede architectuur? Waar past een architectuur in de levenscyclus van een software project? Wat zijn de componenten van een architectuur? Een volledig praktijkvoorbeeld wordt uitgewerkt. Een goede en grondig doordachte architectuur is de eerste belangrijke stap naar een bruikbare toepassing. Semester 2 Informatica Project Ontwikkeling en oplevering In het tweede deel van het Informaticaproject ligt de nadruk op ontwikkeling en oplevering. In dit opleidingsonderdeel ontwikkel, test en documenteer je de applicatie vanuit je analyses en planning. Dit bouwt verder op de praktische toepassing van projectmanagement en bereidt je reeds voor op The Final Project. System and application design Je ontdekt wat het verschil is tussen testen en debuggen en welke soorten er bestaan. Testplannen en testscenario s opstellen wordt een koud kunstje. Met behulp van UML maak je een ontwerp van een bestaand of nieuw softwareproject. Zo verkrijg je inzicht in de complexiteit/structuur en het gedrag van het softwareprogramma. Je leert ontwerptechnieken te gebruiken en beslissingstabellen op te stellen. Software testing tools Testen van ontwikkelde software en applicaties is noodzakelijk om een goede oplevering te garanderen. In dit opleidingsonderdeel bespreken we een aantal testmethodologieën en worden de bekijken we de verschillende testing tools van naderbij. Vanaf de start van de analyse moet je als analist/programmeur denken aan testen. In dit opleidingsonderdeel zal je merken dat testen in elke fase van een modern software project voorkomt. Software Security In dit opleidingsonderdeel gaan we dieper in op de ruime context waarin een applicatie zal gebruikt worden in al zijn aspecten. Je wordt je bewust van het feit dat de buitenwereld niet altijd naar de toepassing kijkt op de manier die jij verwacht. Jouw toepassing of IT-omgeving zal zeer frequent blootgesteld worden aan hacking en inbraakpogingen. In dit opleidingsonderdeel krijg je inzicht in de denkwijze/aanpak van deze hackers (of onervaren gebruikers) en wordt het jouw tweede natuur om je hiertegen te wapenen bij je dagelijks ontwikkelings- en onderhoudswerk. Daarnaast leer je hoe je je nieuwe programma, toepassing en dagelijkse taken kan laten voldoen aan de gewenste kwaliteitsnormen van je klant. We gaan dieper in op het begrip 'kwaliteit'. Wat is kwaliteit (in een IT-omgeving)? Welke aspecten zijn hierbij belangrijk in de softwareontwikkeling en welke invloed hebben bijvoorbeeld kwaliteitslabels en bedrijfsprocedures op jouw werk? Uit dit alles leer je welke stappen je moet zetten om de gewenste kwaliteit te garanderen.

5 Change Management IT-projecten dekken veelal twee invalshoeken af: business requirements en technologie. Voor beiden wordt een traject uitgestippeld om de nodige input te verzamelen en de implementatie en technische acceptatie te verzekeren. Maar wat is de waarde van een project, indien de organisatie en de gebruikers niet meegaan in de verandering? Deze derde invalshoek is de garantie op een degelijke buy-in en ROI van het project. Met deze cursus trachten we jou als toekomstige IT-er (die eventueel doorgroeit naar een ITmanagementrol) bewust te maken van de initiatieven die je kan nemen en de invulling die je hieraan kan geven. Zo wordt jouw IT-project succesvol aangevuld met een acceptatie door de klant. Concreet spreken we in deze cursus over de change roadmap en de change tools. Afhankelijk van hoe ver we willen gaan, kan als aanvulling uitgeweid worden over internationale aspecten van je toekomstige rol als (intern of extern) consultant. Introduction ERP In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met het concept enterprise systems. We benaderen dit concept vanuit een breed kader. Verder gaan we ook in op één specifieke variant, enterprise resource planning (ERP). Je verwerft inzicht in technieken/instrumenten die nodig zijn om de ontwikkeling, planning en implementatie van een dergelijk ERP-systeem succesvol te laten verlopen. We bespreken de verschillende ERP-pakketten en aan de hand van voorbeelden gaan we dieper in op de verschillende bedrijfsprocessen en de kracht, maar ook mogelijke zwakke punten van een dergelijk systeem en bijhorende implementatiemethodologie. Webtechnology 3 Wat zijn SOAP en REST Webservices? Html5 en CSS3. NoSQL document-oriented databases : CouchDB in de praktijk. Javascript, ajax en jquery in de praktijk. Frameworks : JSP/Servlets, Struts, Ruby on Rails, Node.js, Express.js. Om professionele webtoepassingen te maken is het noodzakelijk om de juiste tools te gebruiken. In deze cursus wordt een breed overzicht van de belangrijkste technologieën gegeven. TRAJECTSCHIJF 3 Semester 1 Informaticarecht Informaticarecht wint steeds meer aan belang in de groeiende gedigitaliseerde wereld. Als toekomstig informaticus is het dus belangrijk een inzicht te krijgen in de verschillende domeinen zoals verbintenissenrecht, intellectuele rechten en bescherming van de privacy. Aan de hand van een casus worden de verschillende thema's op een praktische wijze ingeoefend. Wekelijks wordt een spreker uitgenodigd die een bepaald aspect van de informatica in de bedrijfswereld belicht. Ook een bezoek aan een bedrijf of instelling is mogelijk. Je maakt telkens een verslag van de voordrachten/studiebezoeken. Business Proces Modeling Notation (BPMN) In dit opleidingsonderdeel verwerf je inzicht in het modelleren van bedrijfsprocessen op basis van de business proces modeling notation. Om bedrijfsprocessen goed te begrijpen is het noodzakelijk deze op een heldere manier in kaart te kunnen brengen. Dit kan dan verder bijdragen tot de volledigheid en kwaliteitsbewaking tijdens het ontwikkelen van software. Je leert eenvoudige processen te modelleren en complexere processen snel te begrijpen.

6 MINOR BIG DATA Knowlegde management & Business Intelligence Je krijgt een inzicht in de verschillende Knowledge Management systemen en Informatie Management systemen. Er wordt dieper ingegaan op zinvol rapporteren en de tools en werkwijzen die deze rapportering mogelijk maken. Voor het formuleren, invoeren en realiseren van de strategie van organisaties is informatie nodig over die organisaties en hun omgeving. ICT ondersteunt die strategische informatievoorziening. Data Mining Aan de hand van een volledig praktijkvoorbeeld, worden volgende onderwerpen behandeld : wat is Data Mining? wat is het nut voor een organisatie? welke statistische modellen worden gehanteerd? wat is artificiële intelligentie? hoe worden Apache Hadoop en MapReduce in de praktijk gebruikt? MINOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Cross-cultural communication Na het volgen van dit opleidingsonderdeel kan je culturele verschillen inschatten die invloed hebben op de communicatie binnen een professionele context (profit en non-profit sector). Je verwerft kennis van de voornaamste opvattingen en stromingen binnen het vakgebied, kan allerhande taaluitingen kritisch beoordelen vanuit de interculturele gezichtshoek, hebt inzicht in de wisselwerking tussen taal en cultuur en kan dit inzicht toepassen op verschillende domeinen in de huidige maatschappij. Advanced Business Communication Engels Bij Business English ligt het accent op vaktaal, zakelijke woordenschat en kernbegrippen uit de bedrijskunde. Je wordt geactiveerd om in een groep zelf de leerstof te verwerken en ook een deel van de leerstof op originele wijze te brengen voor de rest van de klas. Niet alleen verwerk je op die manier de leerstof grondiger, je leert bovendien om op een vlotte manier te communiceren en te onderhandelen over business-gerelateerde topics. MINOR DIGITAL MEDIA Online analytics and performance Online business wordt steeds belangrijker. Daarbij is het cruciaal te weten op welke manier je jouw doelgroep maximaal kan bereiken. Via online analytics kan je deze aspecten gaan bewaken en analyseren. Dit opleidingsonderdeel gaat dan ook dieper in op de verschillende mogelijkheden van online analytics en performance. Digital skills In de huidige samenleving kan je als communicatieprofessional niet langer functioneren zonder de nodige digitale vaardigheden. Je moet in staat zijn om sociale media ook voor professionele doeleinden aan te wenden. In de cursus staan we stil bij de verschillende aspecten van de digitalisering. Hoe zorg je ervoor dat je teruggevonden wordt op het internet? We hebben het over SEO en big data. In een theoretisch gedeelte behandelen we ondermeer hoe de social van sociale media van toepassing is op video, news, gaming, shopping, travelling en virtuele werelden. Je krijgt verder cases voorgeschoteld hoe sociale media kunnen ingezet worden bij reputatiemanagement en voor advertising doeleinden. Tenslotte komt ook de problematiek van privacy en deontologie aan bod. In een praktisch luik wordt de student aangezet om zelf een case uit te werken voor een sociale media-campagne. Je krijgt praktische handvaten, tools waarmee je aan de slag kan: meetinstrumenten, dashboardprogramma's, apps.

7 KEUZETRAJECT MOBILE DEVELOPMENT Mobile Development Je werkt een toepassing uit in Android, ios en jquery mobile en leert de voor- en nadelen van deze platformen kennen. Je ontwikkelt user interfaces voor tablets en smartphones en leert meer over de best practices in mobile development. Design and useability Bij het ontwikkelen van applicaties dient er grote zorg worden besteed aan de gebruiksvriendelijkheid en het design van de applicaties. Deze factoren hebben immers een directe invloed op het succes van een applicatie. In dit opleidingsonderdeel besteden we aandacht aan het ontwikkelproces en de principes van e-markting. We geven ook tips over voor de verhoging van de gebruiksvriendelijkheid. Integrated Service Oriented Project Mobile Onder de vorm van een project werk je een opdracht uit voor een klant. Dit project wordt uitgevoerd in functie van de afstudeeroptie Mobile en is een laatste voorbereiding op The Final Project. KEUZETRAJECT IT BUSINESS APPLICATIONS Introductie SAP SAP is één van de marktleiders op ERP-gebied. Vele grote ondernemingen maken gebruik van SAP om hun bedrijfsprocessen te ondersteunen en te optimaliseren. In dit opleidingsonderdeel krijg je inzicht in de opbouw van SAP en bespreken we de verschillende modules. ABAP ABAP is de programmeertaal van SAP. In dit opleidingsonderdeel verdiepen we ons in principes van programmeren in ABAP. Je leert onder andere eenvoudige ABAPapplicaties te ontwikkelen en hoe standaard SAP kan aangepast worden naar de noden van de klant. Integrated Service Oriented Project SAP Onder de vorm van een project werk je een opdracht uit voor een klant. Dit project wordt uitgevoerd in functie van de afstudeeroptie SAP en is een laatste voorbereiding op The Final Project. KEUZETRAJECT SOFTWARE ENGINEERING Software Engineering In dit opleidingsonderdeel wordt er dieper ingegaan op de verschillende facetten van software engineering: usability, architectuur, herbruikbaarheid, Programmeren in.net Het.NET platform van Microsoft laat toe om op een snelle manier professionele applicaties te ontwikkelen voor diverse platformen. In dit OLOD houden we ons vooral bezig met 3 pijlers: - Benaderen van databanken en andere datasources (ADO.NET en LINQ) - Services die ervoor zorgen dat diverse applicaties informatie met elkaar kunnen uitwisselen (WCF) - Webapplicaties (basis ASP.NET & ASP.NET MVC) Deze cursus wordt gegeven in de vorm van hoorcollege afgewisseld met werkcollege. Naast de theoretische leerstof ga je dus zelf aan de slag, waarbij je geleerde theorie en concepten toepast.

8 Integrated Service Oriented Project.NET Onder de vorm van een project werk je een opdracht uit voor een klant. Dit project wordt uitgevoerd in functie van de afstudeeroptie Software Engineering en is een laatste voorbereiding op The Final Project. Semester 2 The Final Project The Final Project is het sluitstuk van jouw opleiding. Je integreert en combineert alle verworven competenties in de praktijk. Het grootste deel van The Final Project bestaat uit een stage van 14 weken binnen een IT-gerelateerde context. Trends and Future of IT Dit opleidingsonderdeel is gekoppeld aan de stage: - Vanaf het moment dat de stage-opdracht gekend is, onderzoek je in welke technologie de opdracht het beste kan uitgevoerd worden. Indien er al een technologie vastligt, onderzoek je een alternatieve technologie. Er dient minstens één vernieuwende technologie te worden opgenomen in het onderzoek. - Je bezoekt minstens één buitenlandse IT-beurs en gaat hier op zoek naar extra informatie omtrent de gekozen technologie. Indien je niet kan deelnemen aan een buitenlandse beurs, vraag je toestemming aan de lector om een binnenlandse beurs te mogen bezoeken. - Je start een fictief bedrijfje op in de nieuwe technologie en werkt hiervoor een marktanalyse uit waarin je een licentie- en onderhoudsmodel uitwerkt en een verkoopstrategie beschrijft.

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM BizBuz: de Message Bus in Retail Customer Profiling & Marketing

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be

AANBOD NAJAAR 2015. www.syntrawest.be Avondopleidingen AANBOD NAJAAR 2015 www.syntrawest.be INHOUDSTAFEL AVONDOPLEIDINGEN - AANBOD NAJAAR 2014 2 Ondernemerschap & bedrijfsbeheer...4 Media & ICT...8 Techniek...26 Automotive & mobiliteit...26

Nadere informatie

ACADEMY TRAININGSGIDS

ACADEMY TRAININGSGIDS ACADEMY TRAININGSGIDS EXCELLENT DIGITAL PEOPLE C O N T E N T INTRODUCTIE WEBANALYSE WEB ANALYTICS & DIGITAL MARKETING KPI WORKSHOP DASHBOARDING ADVANCED WEB ANALYTICS CUSTOMER INTELLIGENCE EVANGALISE INSIGHTS

Nadere informatie

RealDolmen Student Guide 2012-2013

RealDolmen Student Guide 2012-2013 RealDolmen Student Guide 2012-2013 Table of contents Table of contents... 2 1 RealDolmen... 3 1.1 Onze Visie & Missie... 3 1.1.1 Visie... 3 1.1.2 Missie... 3 2 Waarden... 4 3 RealDolmen acaddemict Junior

Nadere informatie

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties OPLEIDINGEN ESCALA Basis ICT begrippen voor niet ICT-specialisten Iedereen komt in aanraking met ICT op het werk. ICT is niet meer weg te denken bij een goede werking van een bestuur of een organisatie.

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Deloitte Academy 2015. Cyber Security Cursusaanbod

Deloitte Academy 2015. Cyber Security Cursusaanbod Deloitte Academy 2015 Cyber Security Cursusaanbod Deloitte hecht veel waarde aan het delen van kennis met klanten en relaties. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om samen met onze Deloitte Cyber Risk

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Proftaak Software Engineering P3

Proftaak Software Engineering P3 Proftaak Software Engineering P3 Versie 1.4 Juli 2011 Tom Broumels Jelle Oosterkamp Stefan Roijers Sjaak Verwaaijen 1 versie datum voltooid auteur Wijziging 1.0 Aug 2010 Sjaak Verwaaijen 1.2 Nov 2010 Sjaak

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Academy trainingsgids

Academy trainingsgids Academy trainingsgids C O N T E N T INTRODUCTIE BASIC DIGITAL MARKETEER MODULES DIGITAL MARKETING MANAGER SOCIAL MEDIA ADVANCED DIGITAL MARKETEER OPTIMISATION CUSTOMER INTELLIGENCE KPI WORKSHOP DASHBOARDING

Nadere informatie

Informatie brochure. Leren om te groeien!

Informatie brochure. Leren om te groeien! 2015 Informatie brochure Train uw talenten met één van de ruim 400 toptrainingen van Learnit Training! De trainers van Learnit Training zijn vakkundig, hebben een luisterend oor, springen uitstekend in

Nadere informatie

Stageopdrachten 2012/2013

Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten 2012/2013 Stageopdrachten Inleiding Onderzoeksgebieden Agile en Dynamics CRM Analyze en scoping testprocessen bij Dynamics CRM Geautomatiseerd testen van Dynamics CRM oplossingen Maintainable

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Leerbaarheid van SAP interfaces

Leerbaarheid van SAP interfaces Leerbaarheid van SAP interfaces Naam Koen Heijnen Studentnummer 850483532 Datum presentatie 24-05-2011 1 B89317 Leerbaarheid van SAP interfaces BPMIT Open Universiteit Nederland Eindhoven, 12 mei 2011

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie