OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA"

Transcriptie

1 OMSCHRIJVING OPLEIDINGSONDERDELEN TOEGEPASTE INFORMATICA TRAJECTSCHIJF 1 Semester 1 Database Querying and Creation Het doel van de cursus is je een grondige kennis bij te brengen van de SQL-instructies. SQL is een compacte en krachtige taal voor het raadplegen, bewerken en beveiligen van gegevens opgeslagen in relationele databaseservers. Het eerste deel van de cursus is voornamelijk gewijd aan de SELECT-instructie. Het tweede deel behandelt het creëren van databaseobjecten, wat een verzamelnaam is voor onder andere tabellen, sleutels, views en indexen. Het zijn de objecten die gecreëerd moeten worden en waaruit de database is opgebouwd. De opzet van de cursus is dus ontwerpervaring opdoen, het verhogen van het déja vu-gevoel dat gevoel dat je een gelijkaardig opdracht al eerder hebt opgelost. Introduction to Networks Je verwerft inzicht in de structuur van de 2 belangrijkste netwerkmodellen. (OSI-model, TCP/IPmodel). Je leert deze in detail te bespreken en ook de verschillende protocollen en bijbehorende dataunits situeren in deze modellen. Dit opleidingsonderdeel geeft een inzicht in netwerken zodat je in latere opleidingsonderdelen vertrouwd bent met de terminologie en concepten. Wiskunde voor Informatici Dit opleidingsonderdeel behandelt een aantal onmisbare lees-en rekenvaardigheden, logaritmen, functies, getalformaten en de opslag van getallen in computers. Bovendien wordt de Booleaanse wiskunde behandeld en wordt er een inleiding tot de cryptografie gegeven. Deze cursus biedt zowel een opfrissing van de basiswiskunde als onmiddellijke toepasbare theorie voor de IT-professional, net als inzetbare ideeën voor de IT-ontwikkelaar. Programmeren Je leert begrippen kennen die in vrijwel elke programmeertaal een rol spelen. Als eerste programmeertaal wordt C# gebruikt in Microsoft Visual Studio. Begrippen zoals variabelen, datatypen, declaraties, operatoren, expressies, statements, type-conversie, samengestelde structuren, foutafhandeling worden behandeld. Er wordt ook veel nadruk gelegd op het schrijven van kwalitatieve algoritmes. Bovendien wordt een inleiding tot object georiënteerd programmeren gegeven. Kwalitatieve software moet voldoen aan verschillende criteria. Een goede theoretische basis is belangrijk, maar daarna moet je programmeren vooral veel oefenen. Daarom wordt er zeer veel aandacht besteed aan practicum programmeren in kleine groepen. Systeem- en Gegevensanalyse In dit opleidingsonderdeel zal je leren hoe je gegevensstromen alsook eisen en vragen van klanten kan analyseren en omzetten in de functionaliteit die aanwezig moet zijn in software. Je zal daarenboven moeten kunnen beoordelen of het voordelig is voor de klant om een bepaald project uit te voeren. Hiervoor gebruik je o.a. UML. Je zal tenslotte een bestaand softwareproces moeten analyseren en in kaart brengen. Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel krijg je een grondig inzicht in de voornaamste deelgebieden van het management. Boekhoudkundige kennis, managementprincipes en omgeving van de organisatie vormen de rode draad doorheen dit vak. De student maakt kennis met beleid voeren in een organisatie die continu onderworpen is aan veranderende omgevingsfactoren. In een bedrijfsgeoriënteerde richting is inzicht in een goed beleid onontbeerlijk.

2 Semester 2 Introductie systeembeheer en computerarchitectuur In dit opleidingsonderdeel verwerf je een degelijke basiskennis over de opbouw en interne werking van een computer en over de inhoud van systeembeheer. Je leert het doel en de werking van randapparatuur van een computer en gaat dieper in op concepten zoals installatie, gebruikersbeheer, back ups, security etc. Het opleidingsonderdeel geeft een inzicht in deze concepten zodat de student deze in latere opleidingsonderdelen en projecten kan toepassen indien nodig. International Business and ICT Communication Dit opleidingsonderdeel maakt je wegwijs in de internationale, zakelijke ICT-wereld. Je krijgt les in het het Engels, en leert hoe je een succesvol sollicitatiegesprek voert, hoe je jouw dienst of product aan de klant voorstelt, hoe je een ICT-handleiding schrijft, enz. Je maakt ook kennis met cross-culturele communicatie en leert de praktische zaken van een IT-beurs regelen. Je breidt je ICT-woordenschat uit en leert vlot communiceren in een professionele, anderstalige context. Dit opleidingsonderdeel bereidt je voor op een buitenlandse uitwisseling of buitenlandse jobopportuniteiten. Projet Communication Dit opleidingsonderdeel brengt Franstalige communicatie in de praktijk: netiquette, telefoneren, behoefteanalyses kunnen maken, klantanalyse, bedrijfspresentatie, etc. We organiseren bovendien een studie-uitstap naar Lille waar we verschillende opdrachten gaan uitvoeren, gecombineerd met bedrijfsbezoeken en teambuildingopdrachten. Peer Tutoring Project Jouw didactische skills worden ontwikkeld en aangescherpt door zelf onderwerpen te onderwijzen aan je medestudenten. Dit wordt van dichtbij opgevolgd en bijgestuurd door de lector. Iedere IT-specialist moet immers in staat zijn om een complex onderwerp begrijpelijk uit te leggen. Object Oriented Programming In dit opleidingsonderdeel leer je wat er verstaan wordt onder object georiënteerd ontwerp. Begrippen, zoals abstractie, polymorfisme, inheritance, encapsulation, overloading, generische lijsten worden behandeld. Hiervoor worden o.a. abstracte klassen, interfaces en delegates gebruikt. Je leert ook een Graphical User Interface ontwikkelen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de programmeertalen Java en C#. Om object georiënteerd te kunnen programmeren, moet je beschikken over de nodige technieken en verschillende tools kennen en kunnen toepassen. Daarom besteden we naast de theoretische kennis ook veel aandacht aan praktische vaardigheden. Database Programming and Administration Databaseservers spelen vaak een onzichtbare, maar zeer grote rol in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de systemen van banken of websites als Amazone, Facebook, Google,... Maar elke databaseserver vergt onderhoud en het vraagt kennis om dat goed en efficiënt te doen. Deze cursus is opgesplitst in twee delen. In het eerste deel ontwikkel je de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een databaseserver te installeren en goed en stabiel te laten draaien. De cursus verschaft inzicht in de architectuur, in de onderdelen en processen die een rol spelen in een SQL databaseserver. Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van MS SQL server We installeren deze databaseserver in Virtual Box zodat je over je eigen databaseserver beschikt. Het tweede deel gaat dieper in op de link leggen tussen programmeren en ophalen en aanbieden van gegevens uit een database vanuit verscheidene invalshoeken. We raken hierbij ook zaken aan als testdata, versiebeheer en release management. In dit deel maken we voornamelijk gebruik van ADO.NET en Team Foundation Server.

3 Deze cursus wordt gegeven in de vorm van hoorcollege afgewisseld met werkcollege. Naast de theoretische leerstof ga je dus zelf aan de slag, waarbij je geleerde theorie probeert toe te passen op de voorbeelddatabaseserver. Informatiemanagement In dit opleidingsonderdeel maakt de student kennis met de verschillende bedrijfsprocessen en informatiemanagement in een organisatie. Er wordt getracht vanuit het werkveld en dus de praktijk een inzicht te verwerven in de manier waarop organisaties functioneren. De kern van de leerstof is gericht op herkennen, beschrijven en analyseren van processen en informatiemanagement. Het uiteindelijke doel bestaat erin een basiskader te ontwikkelen voor het begrijpen van het functioneren van organisaties. Introduction Webtechnology Webtoepassingen winnen steeds meer aan belang en zullen een groot deel van de traditionele applicaties vervangen. Wat is http en https? Wat is HTML, XML en JSON? Introductie tot CSS. Je krijgt een overzicht van de meest gebruikte technieken en programmeertalen om dynamische webtoepassingen te maken. TRAJECTSCHIJF 2 Semester 1 Informatica Project Planning In dit opleidingsonderdeel voer je een project uit. In het eerste deel Planning maak je een uitgebreid projectplan op inclusief omgevingsanalyse, risicoanalyse, WBS, kwaliteitsanalyse, kostenanalyse enz. Daarnaast stel je ook een blueprint opgesteld die zowel een functionele als technische analyse bevat. Dit is een eerste praktische toepassing van projectmanagement en bereidt je reeds voor op The Final project in het laatste semester van je opleiding. Webtechnology 2 Wat zijn SOAP en REST Webservices? Html5 en CSS3. NoSQL document-oriented databases : CouchDB in de praktijk. Javascript, ajax en jquery in de praktijk. Frameworks : JSP/Servlets, Struts, Ruby on Rails, Node.js, Express.js.Om professionele webtoepassingen te maken is het noodzakelijk om de juiste tools te gebruiken. In deze cursus wordt een breed overzicht van de belangrijkste technologieën gegeven. Project Management and Methods Softwareontwikkeling en implementatie gebeurt vandaag voor het grootste deel in het kader van projecten. Het is dan ook noodzakelijk dat we je inleiden in projectwerking en projectmanagement zodat je vanaf het begin vertrouwd geraakt met begrippen en methodologieën waarmee je, zowel tijdens je opleiding als later in het bedrijfsleven, mee geconfronteerd zal worden. Deze begrippen en tools kunnen verder toegepast worden in de praktische opleidingsonderdelen waarin projectwerk vereist is. Keuzepakket In het keuzepakket kan je kiezen voor één of twee vakken uit de opleiding Bedrijfsmanagement of communicatiemanagement: logistiek, accounting, warehouse management, Hierbij krijg je de mogelijkheid dieper in te gaan op de bedrijfsprocessen en kan je deze kennis later gebruiken om betere analyses en applicaties te maken. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een IT-keuzevak op te nemen, zodat je je verder kan specialiseren in een bepaald vakgebied. Communicatietechnieken De bedoeling van dit opleidingsonderdeel is dat je de communicatieve aspecten van je later beroepsleven op een professionele manier leert invullen. Dit houdt in dat je presentaties leert geven om bijvoorbeeld ontwikkelde software hetzij op een informatieve, hetzij op een overtuigende manier over te brengen. Dit houdt ook in dat je in je briefwisseling en andere schriftelijke communicatie al een betrouwbaar en competent imago van jezelf kan opbouwen zonder daarbij afbreuk te doen aan je competenties op het vlak van de toegepaste informatica.

4 JAVA De algemene OO programmeerstructuren en principes worden in dit OLOD toegepast in Java. Daarnaast worden nog taalafhankelijke elementen behandeld. Analyse van algoritmen In deze cursus worden algemene methodes behandeld om datastructuren en algoritmen voor een breed scala aan problemen te ontwerpen en te analyseren. Als voorbeelden worden recursieve, zoeken sorteeralgoritmes behandeld. De student krijgt een grondige kennis van basisvaardigheden in het domein van algoritmen. De student kan algoritmen ontwerpen en analyseren. Zijn/haar vaardigheden in het programmeren worden verder uitgediept door het effectief implementeren van algoritmen Design patterns & ICT architectuur Een brede selectie van de meest gebruikte software design patterns wordt behandeld en ingeoefend. Do's en dont's komen uitvoerig aan bod. Design patterns zijn een onmisbaar gereedschap in de toolbox van iedere ontwikkelaar om onderhoudbare en uitbreidbare code te schrijven. Wat is het belang van een goede architectuur? Waar past een architectuur in de levenscyclus van een software project? Wat zijn de componenten van een architectuur? Een volledig praktijkvoorbeeld wordt uitgewerkt. Een goede en grondig doordachte architectuur is de eerste belangrijke stap naar een bruikbare toepassing. Semester 2 Informatica Project Ontwikkeling en oplevering In het tweede deel van het Informaticaproject ligt de nadruk op ontwikkeling en oplevering. In dit opleidingsonderdeel ontwikkel, test en documenteer je de applicatie vanuit je analyses en planning. Dit bouwt verder op de praktische toepassing van projectmanagement en bereidt je reeds voor op The Final Project. System and application design Je ontdekt wat het verschil is tussen testen en debuggen en welke soorten er bestaan. Testplannen en testscenario s opstellen wordt een koud kunstje. Met behulp van UML maak je een ontwerp van een bestaand of nieuw softwareproject. Zo verkrijg je inzicht in de complexiteit/structuur en het gedrag van het softwareprogramma. Je leert ontwerptechnieken te gebruiken en beslissingstabellen op te stellen. Software testing tools Testen van ontwikkelde software en applicaties is noodzakelijk om een goede oplevering te garanderen. In dit opleidingsonderdeel bespreken we een aantal testmethodologieën en worden de bekijken we de verschillende testing tools van naderbij. Vanaf de start van de analyse moet je als analist/programmeur denken aan testen. In dit opleidingsonderdeel zal je merken dat testen in elke fase van een modern software project voorkomt. Software Security In dit opleidingsonderdeel gaan we dieper in op de ruime context waarin een applicatie zal gebruikt worden in al zijn aspecten. Je wordt je bewust van het feit dat de buitenwereld niet altijd naar de toepassing kijkt op de manier die jij verwacht. Jouw toepassing of IT-omgeving zal zeer frequent blootgesteld worden aan hacking en inbraakpogingen. In dit opleidingsonderdeel krijg je inzicht in de denkwijze/aanpak van deze hackers (of onervaren gebruikers) en wordt het jouw tweede natuur om je hiertegen te wapenen bij je dagelijks ontwikkelings- en onderhoudswerk. Daarnaast leer je hoe je je nieuwe programma, toepassing en dagelijkse taken kan laten voldoen aan de gewenste kwaliteitsnormen van je klant. We gaan dieper in op het begrip 'kwaliteit'. Wat is kwaliteit (in een IT-omgeving)? Welke aspecten zijn hierbij belangrijk in de softwareontwikkeling en welke invloed hebben bijvoorbeeld kwaliteitslabels en bedrijfsprocedures op jouw werk? Uit dit alles leer je welke stappen je moet zetten om de gewenste kwaliteit te garanderen.

5 Change Management IT-projecten dekken veelal twee invalshoeken af: business requirements en technologie. Voor beiden wordt een traject uitgestippeld om de nodige input te verzamelen en de implementatie en technische acceptatie te verzekeren. Maar wat is de waarde van een project, indien de organisatie en de gebruikers niet meegaan in de verandering? Deze derde invalshoek is de garantie op een degelijke buy-in en ROI van het project. Met deze cursus trachten we jou als toekomstige IT-er (die eventueel doorgroeit naar een ITmanagementrol) bewust te maken van de initiatieven die je kan nemen en de invulling die je hieraan kan geven. Zo wordt jouw IT-project succesvol aangevuld met een acceptatie door de klant. Concreet spreken we in deze cursus over de change roadmap en de change tools. Afhankelijk van hoe ver we willen gaan, kan als aanvulling uitgeweid worden over internationale aspecten van je toekomstige rol als (intern of extern) consultant. Introduction ERP In dit opleidingsonderdeel maak je kennis met het concept enterprise systems. We benaderen dit concept vanuit een breed kader. Verder gaan we ook in op één specifieke variant, enterprise resource planning (ERP). Je verwerft inzicht in technieken/instrumenten die nodig zijn om de ontwikkeling, planning en implementatie van een dergelijk ERP-systeem succesvol te laten verlopen. We bespreken de verschillende ERP-pakketten en aan de hand van voorbeelden gaan we dieper in op de verschillende bedrijfsprocessen en de kracht, maar ook mogelijke zwakke punten van een dergelijk systeem en bijhorende implementatiemethodologie. Webtechnology 3 Wat zijn SOAP en REST Webservices? Html5 en CSS3. NoSQL document-oriented databases : CouchDB in de praktijk. Javascript, ajax en jquery in de praktijk. Frameworks : JSP/Servlets, Struts, Ruby on Rails, Node.js, Express.js. Om professionele webtoepassingen te maken is het noodzakelijk om de juiste tools te gebruiken. In deze cursus wordt een breed overzicht van de belangrijkste technologieën gegeven. TRAJECTSCHIJF 3 Semester 1 Informaticarecht Informaticarecht wint steeds meer aan belang in de groeiende gedigitaliseerde wereld. Als toekomstig informaticus is het dus belangrijk een inzicht te krijgen in de verschillende domeinen zoals verbintenissenrecht, intellectuele rechten en bescherming van de privacy. Aan de hand van een casus worden de verschillende thema's op een praktische wijze ingeoefend. Wekelijks wordt een spreker uitgenodigd die een bepaald aspect van de informatica in de bedrijfswereld belicht. Ook een bezoek aan een bedrijf of instelling is mogelijk. Je maakt telkens een verslag van de voordrachten/studiebezoeken. Business Proces Modeling Notation (BPMN) In dit opleidingsonderdeel verwerf je inzicht in het modelleren van bedrijfsprocessen op basis van de business proces modeling notation. Om bedrijfsprocessen goed te begrijpen is het noodzakelijk deze op een heldere manier in kaart te kunnen brengen. Dit kan dan verder bijdragen tot de volledigheid en kwaliteitsbewaking tijdens het ontwikkelen van software. Je leert eenvoudige processen te modelleren en complexere processen snel te begrijpen.

6 MINOR BIG DATA Knowlegde management & Business Intelligence Je krijgt een inzicht in de verschillende Knowledge Management systemen en Informatie Management systemen. Er wordt dieper ingegaan op zinvol rapporteren en de tools en werkwijzen die deze rapportering mogelijk maken. Voor het formuleren, invoeren en realiseren van de strategie van organisaties is informatie nodig over die organisaties en hun omgeving. ICT ondersteunt die strategische informatievoorziening. Data Mining Aan de hand van een volledig praktijkvoorbeeld, worden volgende onderwerpen behandeld : wat is Data Mining? wat is het nut voor een organisatie? welke statistische modellen worden gehanteerd? wat is artificiële intelligentie? hoe worden Apache Hadoop en MapReduce in de praktijk gebruikt? MINOR INTERNATIONAAL ONDERNEMEN Cross-cultural communication Na het volgen van dit opleidingsonderdeel kan je culturele verschillen inschatten die invloed hebben op de communicatie binnen een professionele context (profit en non-profit sector). Je verwerft kennis van de voornaamste opvattingen en stromingen binnen het vakgebied, kan allerhande taaluitingen kritisch beoordelen vanuit de interculturele gezichtshoek, hebt inzicht in de wisselwerking tussen taal en cultuur en kan dit inzicht toepassen op verschillende domeinen in de huidige maatschappij. Advanced Business Communication Engels Bij Business English ligt het accent op vaktaal, zakelijke woordenschat en kernbegrippen uit de bedrijskunde. Je wordt geactiveerd om in een groep zelf de leerstof te verwerken en ook een deel van de leerstof op originele wijze te brengen voor de rest van de klas. Niet alleen verwerk je op die manier de leerstof grondiger, je leert bovendien om op een vlotte manier te communiceren en te onderhandelen over business-gerelateerde topics. MINOR DIGITAL MEDIA Online analytics and performance Online business wordt steeds belangrijker. Daarbij is het cruciaal te weten op welke manier je jouw doelgroep maximaal kan bereiken. Via online analytics kan je deze aspecten gaan bewaken en analyseren. Dit opleidingsonderdeel gaat dan ook dieper in op de verschillende mogelijkheden van online analytics en performance. Digital skills In de huidige samenleving kan je als communicatieprofessional niet langer functioneren zonder de nodige digitale vaardigheden. Je moet in staat zijn om sociale media ook voor professionele doeleinden aan te wenden. In de cursus staan we stil bij de verschillende aspecten van de digitalisering. Hoe zorg je ervoor dat je teruggevonden wordt op het internet? We hebben het over SEO en big data. In een theoretisch gedeelte behandelen we ondermeer hoe de social van sociale media van toepassing is op video, news, gaming, shopping, travelling en virtuele werelden. Je krijgt verder cases voorgeschoteld hoe sociale media kunnen ingezet worden bij reputatiemanagement en voor advertising doeleinden. Tenslotte komt ook de problematiek van privacy en deontologie aan bod. In een praktisch luik wordt de student aangezet om zelf een case uit te werken voor een sociale media-campagne. Je krijgt praktische handvaten, tools waarmee je aan de slag kan: meetinstrumenten, dashboardprogramma's, apps.

7 KEUZETRAJECT MOBILE DEVELOPMENT Mobile Development Je werkt een toepassing uit in Android, ios en jquery mobile en leert de voor- en nadelen van deze platformen kennen. Je ontwikkelt user interfaces voor tablets en smartphones en leert meer over de best practices in mobile development. Design and useability Bij het ontwikkelen van applicaties dient er grote zorg worden besteed aan de gebruiksvriendelijkheid en het design van de applicaties. Deze factoren hebben immers een directe invloed op het succes van een applicatie. In dit opleidingsonderdeel besteden we aandacht aan het ontwikkelproces en de principes van e-markting. We geven ook tips over voor de verhoging van de gebruiksvriendelijkheid. Integrated Service Oriented Project Mobile Onder de vorm van een project werk je een opdracht uit voor een klant. Dit project wordt uitgevoerd in functie van de afstudeeroptie Mobile en is een laatste voorbereiding op The Final Project. KEUZETRAJECT IT BUSINESS APPLICATIONS Introductie SAP SAP is één van de marktleiders op ERP-gebied. Vele grote ondernemingen maken gebruik van SAP om hun bedrijfsprocessen te ondersteunen en te optimaliseren. In dit opleidingsonderdeel krijg je inzicht in de opbouw van SAP en bespreken we de verschillende modules. ABAP ABAP is de programmeertaal van SAP. In dit opleidingsonderdeel verdiepen we ons in principes van programmeren in ABAP. Je leert onder andere eenvoudige ABAPapplicaties te ontwikkelen en hoe standaard SAP kan aangepast worden naar de noden van de klant. Integrated Service Oriented Project SAP Onder de vorm van een project werk je een opdracht uit voor een klant. Dit project wordt uitgevoerd in functie van de afstudeeroptie SAP en is een laatste voorbereiding op The Final Project. KEUZETRAJECT SOFTWARE ENGINEERING Software Engineering In dit opleidingsonderdeel wordt er dieper ingegaan op de verschillende facetten van software engineering: usability, architectuur, herbruikbaarheid, Programmeren in.net Het.NET platform van Microsoft laat toe om op een snelle manier professionele applicaties te ontwikkelen voor diverse platformen. In dit OLOD houden we ons vooral bezig met 3 pijlers: - Benaderen van databanken en andere datasources (ADO.NET en LINQ) - Services die ervoor zorgen dat diverse applicaties informatie met elkaar kunnen uitwisselen (WCF) - Webapplicaties (basis ASP.NET & ASP.NET MVC) Deze cursus wordt gegeven in de vorm van hoorcollege afgewisseld met werkcollege. Naast de theoretische leerstof ga je dus zelf aan de slag, waarbij je geleerde theorie en concepten toepast.

8 Integrated Service Oriented Project.NET Onder de vorm van een project werk je een opdracht uit voor een klant. Dit project wordt uitgevoerd in functie van de afstudeeroptie Software Engineering en is een laatste voorbereiding op The Final Project. Semester 2 The Final Project The Final Project is het sluitstuk van jouw opleiding. Je integreert en combineert alle verworven competenties in de praktijk. Het grootste deel van The Final Project bestaat uit een stage van 14 weken binnen een IT-gerelateerde context. Trends and Future of IT Dit opleidingsonderdeel is gekoppeld aan de stage: - Vanaf het moment dat de stage-opdracht gekend is, onderzoek je in welke technologie de opdracht het beste kan uitgevoerd worden. Indien er al een technologie vastligt, onderzoek je een alternatieve technologie. Er dient minstens één vernieuwende technologie te worden opgenomen in het onderzoek. - Je bezoekt minstens één buitenlandse IT-beurs en gaat hier op zoek naar extra informatie omtrent de gekozen technologie. Indien je niet kan deelnemen aan een buitenlandse beurs, vraag je toestemming aan de lector om een binnenlandse beurs te mogen bezoeken. - Je start een fictief bedrijfje op in de nieuwe technologie en werkt hiervoor een marktanalyse uit waarin je een licentie- en onderhoudsmodel uitwerkt en een verkoopstrategie beschrijft.

Omschrijving opleidingsonderdelen Toegepaste Informatica

Omschrijving opleidingsonderdelen Toegepaste Informatica OPLEIDINGSONDERDELEN 201/2014 Omschrijving opleidingsonderdelen Toegepaste Informatica modeltrajcten SP SP Communicatietechnieken Network Fundamentals Trajectschijf 1 In dit opleidingsonderdeel leer je

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor toegepaste informatica. Mobile Development Software Engineering. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor toegepaste informatica. Mobile Development Software Engineering. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor toegepaste informatica Mobile Development Software Engineering IT Business Applications Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor toegepaste informatica Mobile Development

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor toegepaste informatica. Mobile Development. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor toegepaste informatica. Mobile Development. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2016/2017 bachelor toegepaste informatica Mobile Development Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor toegepaste informatica Mobile Development Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR TOEGEPASTE INFORMATICA ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR TOEGEPASTE INFORMATICA ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR TOEGEPASTE INFORMATICA ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR TOEGEPASTE INFORMATICA Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is niet

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016

Academiejaar 2015/2016 Academiejaar 2015/2016 bachelor toegepaste informatica IT Business Applications Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor toegepaste informatica IT Business Applications Je ideale opleiding kiezen

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017

Academiejaar 2016/2017 Academiejaar 2016/2017 bachelor toegepaste informatica IT Business Applications Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor toegepaste informatica IT Business Applications Je ideale opleiding kiezen

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. toegepaste informatica. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. toegepaste informatica. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor toegepaste informatica Toegepaste informatica Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor toegepaste informatica toegepaste informatica Je ideale opleiding kiezen uit

Nadere informatie

Software Engineering

Software Engineering Academiejaar 2015/2016 bachelor toegepaste informatica Software Engineering Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor toegepaste informatica Mobile Development Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

Software Engineering

Software Engineering Academiejaar 2016/2017 bachelor toegepaste informatica Software Engineering Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor toegepaste informatica SOFTWARE ENGINEERING Je ideale opleiding kiezen uit het

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Duco is bij Quintor momenteel met een masterclass ASP.NET / MVC bezig.

Curriculum Vitae. Duco is bij Quintor momenteel met een masterclass ASP.NET / MVC bezig. Curriculum Vitae Duco Winterwerp Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: ja (BE, AM) Website: www.duco.cc E-mailadres: duco@winterwerp.it Datum: februari Duco Winterwerp heeft Informatica gestudeerd aan

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor Toegepaste Informatica. Digital media expert. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor Toegepaste Informatica. Digital media expert. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2016/2017 NIEUW bachelor Toegepaste Informatica Digital media expert Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen modeltraject - jaar 1 - TI Onder voorbehoud van wijzigingen. Op www.ap.be vind je

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou?

Hoe omschrijven collega s jou? Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 jasper@rockstars.nl Joris Bij deze het profiel van Java developer Joris Reijrink uit Eindhoven. Joris presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen!

Daarnaast pak ik features graag van begin tot eind aan, het geeft mij een veel voldoening deze tot een goed resultaat te brengen! Contact the Agency Jeroen van Ierssel 06 54751895 jeroen@rockstars.nl Roepnaam: Kenneth Regio: Zuid-Holland Geboortedatum: 30-06-1991 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B SKILLS (Ervaring in jaren)

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica

ECTS fiche. Module info. Evaluatie. Gespreide evaluatie OPLEIDING. Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica ECTS fiche Module info OPLEIDING STUDIEGEBIED AFDELING MODULE MODULENAAM Programmeren 5 MODULECODE B STUDIEPUNTEN 10 VRIJSTELLING MOGELIJK ja Handelswetenschappen en bedrijfskunde HBO Informatica Evaluatie

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Niveau 2 Medewerker ICT

Niveau 2 Medewerker ICT Wat kunt u van onze studenten verwachten Niveau 2 Medewerker ICT Schooljaar 2012-2013 Semester 2 Klas 2 (20 weken); deze klas is aan het begin van vorig schooljaar begonnen: Voor deze studenten is het

Nadere informatie

STUDIEWIJZER MOBILE WEB APPS AND SECURITY BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORM ATICA SEMESTER 4 ACADEMIEJAAR LECTOR: FRÉDÉRIC VLUMMENS

STUDIEWIJZER MOBILE WEB APPS AND SECURITY BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORM ATICA SEMESTER 4 ACADEMIEJAAR LECTOR: FRÉDÉRIC VLUMMENS Mobile Web Apps & Security BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORM ATICA SEMESTER 4 ACADEMIEJAAR 2016-2017 LECTOR: FRÉDÉRIC VLUMMENS STUDIEWIJZER MOBILE WEB APPS AND SECURITY Onderdeel van de module @home Mobile

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande drie vragen te beantwoorden:

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande drie vragen te beantwoorden: Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Vincent Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? - Verantwoordelijk - Meedenkend - Behulpzaam - Vriendelijk - Gedreven - Creatief

Hoe omschrijven collega s jou? - Verantwoordelijk - Meedenkend - Behulpzaam - Vriendelijk - Gedreven - Creatief Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Cong Do Hierbij het profiel van een gedreven full stack.net developer uit Utrecht die graag uitdagingen aan gaat en voor de volle 100% door

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) In deze module leer je projecten op te stellen en te programmeren in de VB.NET-omgeving. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A5 Programmeren 1 (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je projecten

Nadere informatie

Tom. Bij deze het profiel van.net developer Tom uit Sint- Oedenrode. Tom presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Tom. Bij deze het profiel van.net developer Tom uit Sint- Oedenrode. Tom presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Tom Bij deze het profiel van.net developer Tom uit Sint- Oedenrode. Tom presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

Producten en prijzen 2016 MBO ICT Opleidingen

Producten en prijzen 2016 MBO ICT Opleidingen Voor kwalificaties en keuzedelen Producten en prijzen 2016 Automatiseringskennis op elk niveau 1 April 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Studiemateriaal per kwalificatie... 3 Theorie en opdrachten

Nadere informatie

Contact the Agency. Tim Stienen Mark

Contact the Agency. Tim Stienen Mark Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl Mark Hierbij het profiel van onze C#.NET developer uit Noord-Holland, Mark! Hij stelt zich graag aan u voor middels het beantwoorden van de drie

Nadere informatie

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande twee vragen te beantwoorden:

Vincent. Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert zichzelf graag door onderstaande twee vragen te beantwoorden: Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Vincent Hierbij het profiel van.net developer Vincent uit Delft. Vincent presenteert

Nadere informatie

Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen.

Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 Jasper@rockstars.nl Bas Maak kennis met.net developer Bas uit Utrecht! Bas stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Roepnaam: Bas Regio: Utrecht

Nadere informatie

1. Werken bij mijn domein

1. Werken bij mijn domein 1. Werken bij mijn domein Kwaliteit is voor jou erg belangrijk. Je voert geregeld code- reviews uit van je collega s, net zoals zij dat bij jou doen. Je houdt rekening met webrichtlijnen en je schrijft

Nadere informatie

Richard. Richard gaat complexe uitdagingen niet uit de weg. Het geeft dan ook een enorme kick wanneer hij de puzzel kloppend heeft gekregen.

Richard. Richard gaat complexe uitdagingen niet uit de weg. Het geeft dan ook een enorme kick wanneer hij de puzzel kloppend heeft gekregen. Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Roepnaam: Richard Regio: Leiden Geboortedatum: 3 mei 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs:

Nadere informatie

Responsive web applicaties op Oracle

Responsive web applicaties op Oracle APEX Responsive web applicaties op Oracle Spreker(s) : Datum : E-mail : Arian Macleane & Jacob Beeuwkes 06-06-2013 info@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Outline Trends APEX intro APEX

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 8 2.3 Opbouw van de cursus 8 3 Leermiddelen en wijze van studeren

Nadere informatie

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7)

Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Afstudeerovereenkomst van Tim Wils Bijlage 1 Opdrachtformulering (pagina 3 van 7) Dit project betreft een eigen framework (soort API) waarmee relatief gemakkelijk en in korte tijd eindproducten opgezet

Nadere informatie

Studiewijzer Keuzedeel Verdiepingsoftware (AO)

Studiewijzer Keuzedeel Verdiepingsoftware (AO) Studiewijzer Keuzedeel Verdiepingsoftware (AO) Keuzedeel: Verdieping software AO versie 1.0 Crebo: 25187 Cohort: 2016-2017 Keuzedeelhouder(s): Dhr. J.A. van Helden Datum: 18-1-2017 Keuzedeel: Verdieping

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 MBO Kantoorautomatisering Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten en prijzen

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? - Praktisch - Leergierig / Nieuwsgierig - Technisch onderlegd - Zelfstandig - Stressbestendig

Hoe omschrijven collega s jou? - Praktisch - Leergierig / Nieuwsgierig - Technisch onderlegd - Zelfstandig - Stressbestendig Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl Subhi Hoe omschrijven collega s jou? Roepnaam: Subhi Regio: Dweik Geboortedatum: 28-09-1991 Nationaliteit: Nederlands Rijbewijs: B SKILLS (Ervaring

Nadere informatie

OVERZICHT LEERGANG Doelstelling van de leergang Opbouw van de leergang Inhoud van de leergang

OVERZICHT LEERGANG Doelstelling van de leergang Opbouw van de leergang Inhoud van de leergang Leergang Digitale Geletterdheid & Didactiek Product en prijzen 2017 OVERZICHT LEERGANG Onderwijs heeft als doel om jongeren voor te bereiden op de maatschappij waarin ze leven. Digitale geletterdheid is

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Tim Stienen

Tim Stienen Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 Tim@rockstars.nl Bryan Baan Hierbij het profiel van Java ontwikkelaar Bryan uit Schoonhoven. Bryan presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

MBO ICT Opleidingen. Producten en prijzen Voor kwalificaties en keuzedelen. MBO ICT Opleidingen

MBO ICT Opleidingen. Producten en prijzen Voor kwalificaties en keuzedelen. MBO ICT Opleidingen Voor kwalificaties en keuzedelen Producten en prijzen 2018 Voor kwalificaties en keuzedelen Januari 1 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Studiemateriaal per kwalificatie... 3 Beroepsspecifieke boeken...

Nadere informatie

Gebruik van cryptografie voor veilige jquery/rest webapplicaties. Frans van Buul Inter Access

Gebruik van cryptografie voor veilige jquery/rest webapplicaties. Frans van Buul Inter Access Gebruik van cryptografie voor veilige jquery/rest webapplicaties Frans van Buul Inter Access 1 Frans van Buul frans.van.buul@interaccess.nl 2 De Uitdaging Rijke en veilige webapplicaties Een onveilig en

Nadere informatie

OVERZICHT LEERGANG. De zes standaardmodules vormen het basisprogramma, deze zijn verplicht. De instapmodules en verdiepende modules zijn optioneel.

OVERZICHT LEERGANG. De zes standaardmodules vormen het basisprogramma, deze zijn verplicht. De instapmodules en verdiepende modules zijn optioneel. Leergang Digitale Geletterdheid Product en prijzen 2017 OVERZICHT LEERGANG Onderwijs heeft als doel om jongeren voor te bereiden op de maatschappij waarin ze leven. Digitale geletterdheid is een belangrijke

Nadere informatie

Contact the Agency. Tim Stienen José

Contact the Agency. Tim Stienen José Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl José Zie hier het profiel van onze Java developer José uit Noord- Brabant. José stelt zich graag voor aan de hand van onderstaande vragen. Hoe

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor Toegepaste Informatica. Digital media expert. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor Toegepaste Informatica. Digital media expert. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 NIEUW bachelor Toegepaste Informatica Digital media expert Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen modeltraject - jaar 1 - TI Onder voorbehoud van wijzigingen. Op www.ap.be vind je

Nadere informatie

DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. TE-17092014nr1

DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. TE-17092014nr1 DRENTHECOLLEGE.NU STUDIEGIDS ICT-LYCEUM 2014-2015 Programma van Toetsing en Afsluiting TE-17092014nr1 Voorkant Techniek A5.indd 1 10-9-2012 9:31:16 Voorkant Techniek.indd 1 10-9-2012 9:26:36 Studiegids

Nadere informatie

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien?

Heeft u al applicaties in de cloud (zoals AWS, Azure, Google) draaien? Asset 1 van 5 Hoe houd je de cloudkosten beheersbaar? Gepubliceerd op 20 april 2015 Hoe krijgt u grip op uw cloud-kosten? Leer de verschillende oorzaken voor onverwachtse kosten te herkennen en lees vijf

Nadere informatie

Programmeren volgens het lagenmodel in C# met Visual Studio 2013 HA Informaticabeheer Bert Cauwenberg en Lieven Pauwels Werkgroep Handel 2015

Programmeren volgens het lagenmodel in C# met Visual Studio 2013 HA Informaticabeheer Bert Cauwenberg en Lieven Pauwels Werkgroep Handel 2015 Programmeren volgens het lagenmodel in C# met Visual Studio 2013 HA-2266-01 Informaticabeheer Bert Cauwenberg en Lieven Pauwels Werkgroep Handel 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? Een creatieve ontwikkelaar met gevoel voor humor en een behoorlijke dosis gezond verstand.

Hoe omschrijven collega s jou? Een creatieve ontwikkelaar met gevoel voor humor en een behoorlijke dosis gezond verstand. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Dirk Bij deze het profiel van.net developer Dirk van Bergen uit Diemen. Dirk presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving

Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder Stand van zaken 17 Maart 2007 Inhoud Probleemgebied afstudeerproject Oplossingsgebied afstudeerproject

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Curriculum Vitae James Cotton

Curriculum Vitae James Cotton Persoonsgegevens Naam James Martijn Cotton Geboortedatum 2 mei 1978 Geboorteplaats Kingston upon Thames, Engeland Geslacht Man Burgerlijke staat Geregistreerd partnerschap Nationaliteit Engels Adres Burgemeester

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Gertjan. Bij deze het profiel van.net developer Gertjan uit Assendelft. Gertjan presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Gertjan. Bij deze het profiel van.net developer Gertjan uit Assendelft. Gertjan presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Gertjan Bij deze het profiel van.net developer Gertjan uit Assendelft. Gertjan presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms?

Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms? your oracle solu+ons partner Is APEX a worthy substitute for Oracle Forms? APEX for mission critical applications: the Groupm business-case By Ronny Boeykens & Stijn Van Raes iadvise o Opgericht in 2004

Nadere informatie

Introductie ArchiMate

Introductie ArchiMate Introductie ArchiMate NAF Insight De Meern, 8 maart 2012 Egon Willemsz, enterprise architect UWV Programma Waarom ArchiMate? Praktijkvoorbeelden Samenvatting concepten Van start met ArchiMate Tot besluit

Nadere informatie

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT 2015 2016 WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT 1 2 ALGEMEEN DIRECTEUR Hogeschool PXL is een moderne hogeschool: ondernemend, netwerkend, onderzoekend, dienstverlenend,

Nadere informatie

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software OPTIMIZE Vacature JAVA Developer Divisie Just Software Just Software ontwikkelt en levert reeds meer dan 15 jaar haar eigen geïntegreerde softwareoplossingen voor het beheer van administratieve processen

Nadere informatie

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous

icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous icafe Project Joeri Verdeyen Stefaan De Spiegeleer Ben Naim Tanfous 2006-2007 Inhoudsopgave 1 2 1.1 Programmeertaal PHP5..................... 2 1.2 MySQL database......................... 3 1.3 Adobe Flash...........................

Nadere informatie

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services SECURITY DESIGN Managed Services We ontwerpen solide security-maatregelen voor de bouw en het gebruik van digitale platformen. Met onze Security Management diensten

Nadere informatie

SKILLS (Ervaring in jaren) Contact the Agency Laurens Simonse Bart Nijskens

SKILLS (Ervaring in jaren) Contact the Agency Laurens Simonse Bart Nijskens Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Ramon Ramon is een leergierige, energieke.net developer (4 jaar ervaring) met een communicatieve

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? Wanneer ben je professioneel op je best? Wat moeten collega s over je weten? Contact the Agency

Hoe omschrijven collega s jou? Wanneer ben je professioneel op je best? Wat moeten collega s over je weten? Contact the Agency Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 Jasper@rockstars.nl Ramon Maak kennis met onze proactieve.net developer Ramon! Roepnaam: Ramon Regio: Arnhem Geboortedatum: 27 april 1987 Nationaliteit: Nederlands

Nadere informatie

Mick. Hierbij het profiel van Java developer Mick! Mick stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen.

Mick. Hierbij het profiel van Java developer Mick! Mick stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl Mick Hierbij het profiel van Java developer Mick! Mick stelt zichzelf voor aan de hand van onderstaande vragen. Roepnaam: Mick Bloemheuvel Regio:

Nadere informatie

Rapport over de functie van Software engineer (sr)

Rapport over de functie van Software engineer (sr) Rapport over de functie van Software engineer (sr) Identificatienummer: nl Publicatiedatum: 2 maart 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft de functie van 'Software engineer (sr)' zoals die door Torck International

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? - Optimistisch - Zelfstandig - Sociaal - Creatief - Perfectionistisch - Ondernemend

Hoe omschrijven collega s jou? - Optimistisch - Zelfstandig - Sociaal - Creatief - Perfectionistisch - Ondernemend Contact the Agency Roeland Kamerbeek 06 25045189 Roeland@rockstars.nl Joris Bij deze het profiel van Java / Android developer Joris Reijrink uit Eindhoven. Joris presenteert zichzelf door onderstaande

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

Leer/werk trajecten voor ICT professionals

Leer/werk trajecten voor ICT professionals Leer/werk trajecten voor ICT professionals Baanrecord De leer/werk trajecten zijn gericht op de huidige vraag in de ICT naar hoogwaardige professionals. In het huidige arbeidsklimaat is het noodzakelijk

Nadere informatie

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties

Capita Selecta Design Patterns voor administratieve applicaties Capita Selecta voor administratieve applicaties Bij afstudeerproject: Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeörienteerde omgeving Henk van de Ridder 26 augustus 2006 Inhoud 26

Nadere informatie

Program overview. Year 2013/2014 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science

Program overview. Year 2013/2014 Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Program overview 5-Jun-017 0:17 Year 013/014 Organization Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Education Minors EWI Code Omschrijving ECTS TI-Mi-110-13 TI-Mi-110-13 Software Ontwerpen

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Major / Minor Periode Integrale leerlijn Conceptuele leerlijn Vaardighedenlijn Studieloopbaanlijn Titel Lang Onderwijseenheid Titel lang ToetsEenheid Major 1.1 Project Droombaan Project Droombaan 4 1.1

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT

WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT WERKEN EN STUDEREN SWITCH2IT BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA PXL-IT 2017-2018 2 3 ALGEMEEN DIRECTEUR Hogeschool PXL is een moderne hogeschool: ondernemend, netwerkend, onderzoekend, dienstverlenend,

Nadere informatie

Analist-programmeur - avondopleiding

Analist-programmeur - avondopleiding Analist-programmeur - avondopleiding Opleiding van 2 jaren Start: maandag, 11 september 2017, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk Lesdata van deze opleiding: 11/09/2017 ( 18:30-22:00 ) 13/09/2017 ( 18:30-22:00

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie

Mark de Haas. Hierbij het profiel van.net developer Mark uit Eindhoven. Mark presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Mark de Haas. Hierbij het profiel van.net developer Mark uit Eindhoven. Mark presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Mark de Haas Hierbij het profiel van.net developer Mark uit Eindhoven. Mark presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Informatica kiezen Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Voorlichtingsmateriaal voor leerlingen in havo en vwo Het vak informatica Waarom

Nadere informatie

Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl. Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl. Gijs-Jan. Roepnaam: Gijs-Jan

Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl. Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl. Gijs-Jan. Roepnaam: Gijs-Jan Contact the Agency Laurens Simonse 06 22801031 laurens@rockstars-it.nl Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars-it.nl Gijs-Jan Roepnaam: Gijs-Jan Regio: Gelderland Geboortedatum: 06-01-1983 Nationaliteit:

Nadere informatie

Manuel Nas. Hierbij het profiel van.net developer Manuel. Aan de hand van onderstaande vragen stelt hij zich graag aan u voor

Manuel Nas. Hierbij het profiel van.net developer Manuel. Aan de hand van onderstaande vragen stelt hij zich graag aan u voor Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl Manuel Nas Hierbij het profiel van.net developer Manuel. Aan de hand van onderstaande vragen stelt hij zich graag aan u voor Hoe omschrijven collega

Nadere informatie

Hoe omschrijven collega s jou? Wanneer ben je professioneel op je best? Wat moeten collega s over je weten? Contact the Agency

Hoe omschrijven collega s jou? Wanneer ben je professioneel op je best? Wat moeten collega s over je weten? Contact the Agency Contact the Agency Jasper Bolland 06 52302073 Jasper@rockstars.nl Harry Maak kennis met onze enthousiaste software engineer Harry! Hoe omschrijven collega s jou? Roepnaam: Harry Beek Regio: Gelderland

Nadere informatie

Leergang Java Development

Leergang Java Development Leergang Java Development Java Development Developer in 3 maanden Introductie Met de leergang Java Development leert u in 22 dagen programmeren en kunt u na afronding aan de slag als junior Java Developer.

Nadere informatie

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken.

asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonskenmerken: geduldig, sociaal, integer, innemend, vastberaden, buiten eigen denkkader denken. Jaap Goddijn en architect asp.net / c# / Sql Server programmeur Persoonlijke gegevens Naam: Jaap Goddijn Geboortedatum: 20 juli 1974 Woonplaats: Utrecht Email: jaap.goddijn@quebuss.nl Telefoon: 06 151

Nadere informatie

Secure Development BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORM ATICA SEMESTER 3 ACADEMIEJAAR LECTOR: MATTIAS DE WAEL STUDIEWIJZER SECURE DEVELOPMENT

Secure Development BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORM ATICA SEMESTER 3 ACADEMIEJAAR LECTOR: MATTIAS DE WAEL STUDIEWIJZER SECURE DEVELOPMENT Secure Development BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORM ATICA SEMESTER 3 ACADEMIEJAAR 2017-2018 LECTOR: MATTIAS DE WAEL STUDIEWIJZER SECURE DEVELOPMENT 1 VEREISTE VOORKENNIS Om deze module succesvol te beëindigen

Nadere informatie

Base24 database suite

Base24 database suite Base24 database suite Introductie De Base24 database suite is een zeer geavanceerde database oplossing die ontworpen is voor de management, opslag, inzage en uitwisseling van medische informatie zoals

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 Informatica Voortgezet Onderwijs Postbus 38 2410 AA Bodegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Producten

Nadere informatie

Bij deze het profiel van Java developer Marnix uit Utrecht. Marnix presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Bij deze het profiel van Java developer Marnix uit Utrecht. Marnix presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden. Contact the Agency Bart Nijskens 06 52302211 bart@rockstars.nl Marnix Bij deze het profiel van Java developer Marnix uit Utrecht. Marnix presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie