STUDIEGIDS COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS 2013 2014 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN CREATING TOMORROW 1

2 COMMUNICATION AND MULTIMEDIA DESIGN HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM LOCATIE THEO THIJSSENHUIS Bezoekadres: Wibautstraat 2 4, 1091 GM Amsterdam Telefoon: Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van tot uur. HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM LOCATIE GEBOUW LEEUWENBURG Bezoekadres: Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam Telefoon: Telefax: Openingstijden: maandag t/m donderdag van 7.30 tot uur. Vrijdag van 7.30 tot uur, zaterdag van 9.00 tot uur. HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Postadres voor beide locaties Postbus 1025,1000 BA Amsterdam intra.iam.hva.nl 2 3

3 INHOUD STUDIEGIDS Inleiding 1 De opleiding CMD 1.1 Een nieuw type professional 1.2 Opbouw van het studieprogramma 1.3 Vernieuwen van het studieprogramma 1.4 Onderwijsprogramma 1.5 Onderwijsbureau 1.6 Stages en projecten 1.7 Overzicht management en staf 1.8 Examencommissie 1.9 Bindend studieadvies eerste jaar 1.10 Richtlijnen Bindend Studieadvies tweede jaar 1.11 Kenniscentrum Create IT Applied Research 1.12 CMD AMSTERDAM RESEARCH GROUP 1.13 IAM Core Studievereniging 2 Onderwijsprogramma 2.1 Introductie kernprogramma 2.2 Competentiegericht leren & de vijf CMD competenties 2.3 Vakken en modules Vakken in de hoofdfase jaar Project Design for interaction: Informatie architectuur 02.3 Content strategie 02.4 Cultuur & media 02.5 Design for interaction: models & processes 02.6 Prototyping for interaction 02.7 Storytelling 02.8 Storage 02.9 Server Side Scripting Interculturele communicatie Vorm en beweging Project Ubicomp Evidence based design Vorm & interactie Frontend development Mediasociologie Online marketing Research for design Korte stage SLC Studieregiepunt Inhoud 1 Vakken in de propedeuse jaar Project 01 - CMD AAN Internet standaarden User centred design Tekst in context Project 02 Teamproject Plug and play New product development Vormgeving Prototyping Design for interaction: Human computer interaction Maatschappij en interactie Project 03 Individueel Programmeren Design for interaction: Informatie architectuur Mediageschiedenis SLC Studieregiepunten Vakken in de hoofdfase jaar Project Ubicomp 03.3 Bedrijfsstrategie 03.4 Visual interface design 03.5 Scenarioschrijven 03.6 Frontend Service design 03.8 Design for interaction: Social search & findability 03.9 Future scenarios Datavisualisatie Visuele communicatie Design ethics Copywriting Minor Mobiele interactie Minor User Experience Design Minor Digitale media (UvA) Minor Game Design Inhoud 4 5

4 4 Afstudeerfase jaar Afstudeerstage 4.2 Afstudeerproject 4.3 Onderzoeksvaardigheden 4.4 Versnellen (de studie in drie jaar) 4.5 Schema versnellen 4.6 Competenties 3 Gebouwen en voorzieningen 3.1 Adresgegevens en bereikbaarheid 3.2 Beveiliging en veiligheid 3.3 Klantenservice 3.4 Mediatheek 3.5 Huisregels 4 Algemene informatie 4.1 Studentenadministratie 4.2 Studiepuntstelsel 4.3 Studeren in het buitenland: Internationalisering 4.4 Toetsen op de HvA 4.5 Studentenverenigingen 4.6 Folia magazine 4.7 Werken naast studeren: The Talent Company 4.8 Stichting CREA 4.9 USC Sportcentrum 4.10 Roeisloep Plancius Inspraak en medezeggenschap 6.1 Medezeggenschapsraad op centraal en decentraal niveau 6.2 Organisatie 6.3 Verkiezingen 6.4 Bevoegdheden 6.5 Medezeggenschapsreglement 6.6 Opleidingscommissie CMD 7 Financiële zaken 7.1 Studiekosten 7.2 Studiefinanciering 7.3 Prestatiebeurs 7.4 OV-chipkaart 7.5 Februariregeling 7.6 Voorziening prestatiebeurs bij arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden 7.7 Beurzen 7.8 Beurzen internationaal 7.9 Noodfonds 7.10 Afstudeerregeling (FOS) 7.11 Particuliere fondsen 7.12 Beëindigen van inschrijving en restitutie collegegeld 7.13 Aansprakelijkheidsverzekering Colofon Begeleiding en hulp Docenten en studieloopbaanbegeleiders 5.2 Studentendecaan 5.3 Studeren met functiebeperkingen 5.4 Studentenartsen 5.5 Studentenpsycholoog 5.6 Vertrouwenspersoon 5.7 Het Juridisch spreekuur 5.8 Studievoorlichtingscentrum 5.9 Heroriëntatietraject 5.10 Pastoraat

5 INLEIDING 8 9

6 De burgermaatschappij, de overheid en het bedrijfsleven digitaliseren in rap tempo. Bestaande producten, diensten en mediavormen worden vervangen door of uitgebreid met digitale mediaproducten. Denk bijvoorbeeld aan boodschappen doen met de Appie app, de digitale versie van je krant op de ipad, de manier waarop je met je vrienden contact onderhoudt met Path of Pinterest, het aanvragen van een rijbewijs bij de gemeente en het zoeken en boeken van een vakantie online. Nu daarnaast de nieuwe mobiele telefoons smart zijn geworden en toegang geven tot nieuwe genetwerkte toepassingen, zoals bijvoorbeeld applicaties die je hartslag bijhouden, de afstand en het tempo registreren als je sport en dit automatisch delen met je sportvrienden, is bijna iedereen 24 uur per dag online. We communiceren, werken, betalen en delen in toenemende mate via devices die op een digitaal netwerk zijn aangesloten en die continu in de gaten houden waar je bent, wat je doet, hoe je omgeving eruit ziet, wat er eventueel aan de hand is en wie er bij je in de buurt is. Handig als iemand op zoek is naar vrienden op een festival of wanneer je als ouder continu in de gaten wilt houden waar je kinderen rondhangen. Kortom, de gedigitaliseerde toekomst heeft impact op de manier waarop we denken, ontspannen en leren en daarmee hoe we leven. VISIE OP HET VAKGEBIED: DE GEBRUIKER CENTRAAL Ons vakgebied is rijk aan buzzwords: NFC, liquid, QR-codes, lean design, responsive, cloud, location based, ubiquitous zomaar wat technologieën, methoden en toepassingen waarmee het vakgebied van de digitale media de afgelopen jaren werd verrijkt. Al die technologieën scheppen nieuwe mogelijkheden om informatie, communicatie en entertainment te produceren, te consumeren en te delen met anderen. Wie succes wil hebben bij het ontwikkelen van nieuwe interactieve media toepassingen, moet beginnen bij de gebruikers zelf. In wat voor wereld leven de gebruikers? Wat vinden ze belangrijk en wat niet? Hoe ziet de omgeving van de gebruiker eruit? Van welke middelen maken mensen graag gebruik en welke laten ze links liggen? Wat zijn de ontwikkelingen in de ons omringende landen? Tijdens de opleiding leer je door deze vragen goed te onderzoeken, interactieve toepassingen te ontwikkelen die daadwerkelijk voorzien in de behoefte van de gebruiker van de digitale genetwerkte toepassing. Dit soort ontwikkelingen werpt echter ook vragen op op het gebied van privacy, zoals de invloed die grote digitale ondernemingen als Google uit proberen te oefenen op de neutrale positie van het World Wide Web. De opleiding CMD houdt zich nadrukkelijk bezig met ontwikkelen van een ethisch besef bij de student alsmede het vormen van kritische blik en het hanteren van een pragmatische aanpak bij het ontwerpen en ontwikkelen van digitale toepassingen. Wat er allemaal verandert, hoe het verandert, welke nieuwe mogelijkheden er ontstaan voor toepassingen van interactieve media, en hoe je die ontwerpt, vormgeeft, bouwt en organiseert, ontdek je op de voltijds-opleiding CMD (Communication & Multimedia Design) aan de HvA. ACTUELE ONTWIKKELINGEN CMD leert studenten te kijken naar de menselijke kant van interactieve digitale media. De student ontwikkelt inzicht in de wisselwerking tussen mens en technologie door het ontwerpen van interactieve toepassingen, diensten en software in een gegeven context. De context kan sociaal-maatschappelijk zijn, of puur commercieel. Wij kijken naar de eindgebruiker en op welke wijze zijn of haar leven functioneler, handiger of leefbaarder kan worden door middel van interactieve toepassingen. De mogelijkheden en de invloed van interactieve media op maatschappelijke, sociaal-culturele en economische processen in onze samenleving zijn nog lang niet uitgekristalliseerd. Als CMD student begeef jij je in het speelveld van al deze ontwikkelingen. Inleideing Inleideing 10 11

7 1. DE OPLEIDING CMD 12 13

8 1.1 EEN NIEUW TYPE PROFESSIONAL Er is een groeiende behoefte aan ontwerpers die nieuwe interactieve toepassingen kunnen bedenken, vormgeven en produceren, projecten kunnen managen en er deskundig over kunnen adviseren. Omdat je in zoveel verschillende ontwerpberoepen in zoveel verschillende sectoren terecht kunt, en omdat je over kennis en vaardigheden uit verschillende disciplines beschikt, noemen we deze persoon de CMD ontwerper. Na succesvolle afronding van de opleiding ontvang je het HBO-getuigschrift Bachelor of Communication & Multimedia Design. Na afloop van je opleiding kun je kiezen voor een baan bij full-service internetbureaus, bedrijven die genetwerkte technologieën ontwikkelen of digitale content produceren, maar ook bij organisaties die services ontwikkelen die veelvuldig gebruik maken van digitale media zoals banken, de entertainment-wereld, onderwijsinstellingen, reisorganisaties en zorginstellingen. Daarnaast is er in de markt veel ruimte voor jonge creatieve ondernemers. De opleiding biedt mogelijkheden om te onderzoeken of je ondernemer wilt worden en helpt je op weg met je business plan. 1.3 VERNIEUWEN VAN HET STUDIEPROGRAMMA De beroepsrollen waarvoor wordt opgeleid zijn: visual interface designer, interaction designer, front end developer, project manager en content manager. De opleiding richt zich specifiek op het ontwerpen van interactie middels genetwerkte toepassingen. De gebruiker en zijn omgeving staan centraal. Het onderzoeken van de mens in zijn omgeving en het testen van ideeën en uitwerkingen van interactieve media hebben een zichtbare rol in het curriculum. Elk jaar worden er verbeteringen aan het curriculum aangebracht, zodat we telkens kunnen inspelen om actuele didactische ontwikkelingen en vragen vanuit het werkveld. Vanaf studiejaar worden alle reguliere studenten uit jaar 1 t/m 4 getoetst op de nieuwe CMD A dam competenties. 1.2 OPBOUW VAN HET STUDIEPROGRAMMA De voltijds-opleiding CMD bestaat uit drie fasen: de propedeusefase, de hoofdfase en de afstudeerfase. Tijdens de opleiding volgen alle studenten het kernprogramma. Dit is de solide basis die elke digitale ontwerper nodig heeft. Daarnaast kun je vanaf het tweede jaar je studie zelf mede bepalen door te kiezen uit het aanbod van profileringsvakken. In de propedeusefase oriënteer je je op de inhoud van de opleiding en op de mogelijkheden binnen het beroepenveld. De propedeuse duurt één jaar en heeft een omvang van zestig studiepunten. Eén studiepunt staat voor 28 uur hoorcolleges volgen, participeren in werkcolleges, samen aan projecten werken en huiswerk maken. Je volgt regulier onderwijs en intensieve practica in verschillende vakken. Een belangrijk onderdeel van de propedeuse is projectwerk: samen werken aan een opdracht. In het werken aan een project, ontwikkel je basiskennis en beroepsvaardigheden uit het vakgebied van de digitale media. Een jaar bestaat uit 4 gelijke delen, blokken genaamd. Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is vanaf het eerste blok van belang. Je sluit het jaar af met een assessment. Zie voor het volledige programma de paragraaf Vakken in de propedeuse in hoofdstuk 2. In de hoofdfase (het tweede en het derde studiejaar) volg je, naast het kernprogramma zes profileringsvakken. 1. De opleiding CMD De opleiding kent een major-minor structruur, wat inhoudt dat je een hoofdprogramma hebt, de major, en dat je kunt kiezen voor 1 keuzemodule van een half jaar, de minor. In totaal behaal je 90 major plus 30 minor studiepunten in de hoofdfase. Het derde jaar wordt afgesloten met een assessment als toelatingseis voor de afstudeerfase. Het vierde jaar bestaat uit een stage van een half jaar en het individueel ontwikkelen van een product en het schrijven van een verslag, indien gewenst bij een bedrijf. 1. De opleiding CMD 14 15

9 1.4 ONDERWIJSPROGRAMMA Vakken in de propedeuse jaar 1 Vakken in de hoofdfase jaar 3 Kernvak Profileringsvak Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Project Project 01 CMD AAN Project 02 Teamproject Project 03 individueel Project Project 06 Internet standaarden Plug & play Prototyping Programmeren Ubicomp Design for interaction: Social search & Findability Vakken User centred design New product development S I M Design for interaction: Human computer interaction Design for interaction: Informatie architectuur Vakken Bedrijfsstrategie Future scenarios Minor Visual interface design Data visualisatie Mobiele interactie Tekst in context Vormgeving Maatschappij & interactie Mediageschiedenis Scenarioschrijven Frontend 2 Visuele communicatie Design ethics User Experience Design Digitale media (UvA) SLC SLC Studieregie punten SLC Service design Copywriting SLC & Assessment Studieregiepunt Vakken in de hoofdfase jaar 2 Kernvak Profileringsvak Afstudeerfase Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Project Project 04 Project 05 Korte stage Afstudeerstage Afstudeerproject Design for interaction: Informatie Architectuur Design for interaction: Models & processes Ubicomp Research for design Onderzoeksvaardigheden Vakken Content strategie Prototyping for interaction Storytelling Storage Evidence based design Vorm & interactie Frontend development SLC SLC Cultuur & media Server Side Scripting Media sociologie Interculturele communicatie Online marketing Vorm & Beweging SLC SLC Studieregiepunt 1. De opleiding CMD 1. De opleiding CMD 16 17

10 1. De opleiding CMD 1.5 ONDERWIJSBUREAU Als je iets wilt weten over de dagelijkse gang van zaken binnen de opleiding CMD is het onderwijsbureau het eerste aanspreekpunt. Hier kun je terecht voor onder meer roosterzaken, informatie over tentamens en cijfers en vragen over de organisatie van het onderwijs. Veel informatie met betrekking tot deze zaken kun je ook vinden op het intranet (zoals klassenindeling, roosters, vakantieperiodes: intra.iam.hva.nl). Je kunt bij het onderwijsbureau ook terecht voor het reserveren van een projectruimte. Het Onderwijsbureau bevindt zich op de 1e verdieping van het Theo Thijssenhuis. Telefoon : Openingstijden : : maandag tot en met vrijdag van tot uur en van tot uur 1.6 STAGES EN PROJECTEN Als je informatie wilt over stages bij en/of projecten met externe opdrachtgevers, dan kun je terecht bij de Coördinator Externe Samenwerking Mattijs Blekemolen en het stagebureau. Informatie is ook op het intranet te vinden (zoals stagecontracten en vacatures voor afstudeerprojecten en aangeboden stages door het bedrijfsleven). Contactpersoon stages Telefoon : : Anne Marleen Olthof, 1.7 OVERZICHT MANAGEMENT EN STAF Harry Zengerink, Opleidingsmanager Brit Wijnmaalen, Manager propedeuse, , Peter Buis, Manager hoofdfase, , Koop Reynders, Manager hoofdfase, , Marielle Beekman, Hoofd Onderwijsbureau, , Celia Simoes, Cijferadministratie Mattijs Blekemolen, Coördinator Externe Samenwerking en Internationalisering Sonja Rouwhorst, Coördinator Afstudeerfase 1.8 EXAMENCOMMISSIE De examencommissie is samengesteld uit een aantal docenten van verschillende fasen en bestaat uit een voorzitter, een secretaris en drie leden. De examencommissie bewaakt onder meer de goede gang van zaken bij de toetsing en examinering. Daarnaast is de examencommissie verantwoordelijk voor de afhandeling van verzoek- en bezwaarschriften die te maken hebben met toetsen en beoordelen, verleent zij toestemming voor het volgen van sommige minoren, beoordeelt ze aanvragen voor vrijstellingen en onderzoekt ze fraudezaken. Ook kent de examencommissie het Bindend Afwijzend Studieadvies toe aan het einde van het eerste en tweede jaar. Het uitgangspunt bij de besluitvorming is het Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding. De examencommissie vergadert elke 3 weken. Voor vragen mail naar Werkwijze examencommissie De wet (WHW), alsmede de Onderwijs- en examenregeling (OER) en het studentenstatuut kennen een belangrijke plaats toe aan de examencommissie; zo behoort elke uitzondering op de OER tot de beslissingsbevoegdheid van de examencommissie. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en drie leden. Alle verzoeken tot de commissie dienen via de te worden verstuurd. Klachten worden pas in behandeling genomen als blijkt dat de student in eerste instantie met de desbetreffende docent zijn klacht heeft besproken, vervolgens met zijn klacht bij de teammanager is geweest en dat dit alles niet heeft geleid tot een bevredigend resultaat. De procedure is als volgt: 1. Verzoek komt binnen bij het secretariaat van de examencommissie. 2. De secretaris controleert of alle relevante informatie door de student is meegestuurd en bezorgt de volledige documentatie ter voorbereiding bij de examencommissieleden. 3. Een lid van de examencommissie onderzoekt de situatie, spreekt met betrokkenen en formuleert een advies voor de eerstvolgende vergadering van de examencommissie. 4. De examencommissie bespreekt het advies op grond van het verzoek en neemt daarop een besluit. 5. Het definitieve besluit van de examencommissie wordt per of brief bekendgemaakt aan alle betrokkenen. 6. Het secretariaat voegt het antwoord van de commissie toe aan het studentendossier. De hele procedure neemt, gezien de frequentie van de vergaderingen van de examencommissie maximaal 4 werkweken in beslag. Loket beroep, bezwaar en klacht Ben je niet tevreden met de afhandeling van een klacht of verzoek van de examencommissie, dan kun je je wenden tot het Loket beroep, bezwaar en klacht. Dit doe je bijvoorbeeld als je in beroep wilt gaan tegen een bindend afwijzend studieadvies (BAS). Het beroepschrift moet schriftelijk uiterlijk binnen zes weken worden ingediend na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Het beroepschrift moet digitaal worden toegestuurd aan: het Loket beroep, bezwaar en klacht, met behulp van het formulier op Het Loket beroep, bezwaar en klacht registreert de ontvangst van uw beroepschrift, stuurt je een ontvangstbevestiging en draagt je beroepschrift ter verdere behandeling over aan het College van Beroep voor de examens. De ambtelijk secretaris van het College van Beroep voor de examens is te bereiken via of telefonisch via het secretariaat van de afdeling juridische zaken ( /74), rechtstreeks, telefoon De opleiding CMD 18 19

11 Wat is de Onderwijs en Examen Regeling (OER)? In de Onderwijs en Examenregeling wordt het onderwijs en de organisatie daarvan in hoofdlijnen omschreven. Meer gedetailleerde informatie over de inhoud en organisatie van de opleiding is te vinden op het intranet van de opleiding. De Onderwijs en Examenregeling is samen met het studentstatuut een juridisch document waarin de rechten en plichten van de student zijn vastgelegd. Elke opleiding heeft een eigen Onderwijs en Examenregeling die alleen geldt voor de studenten die zich voor de betreffende opleiding hebben ingeschreven. Meer informatie over de OER en het studentstatuut kun je vinden op: 1.9 BINDEND STUDIEADVIES EERSTE JAAR De examencommissie brengt aan iedere student aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving een advies uit over de voortzetting van zijn studie binnen de opleiding. Dit kan een positief maar ook een negatief advies zijn. In dat laatste geval heet het een Bindend Afwijzend Studieadvies (BAS). Het studieadvies heeft een bindend afwijzend karakter indien de student minder dan 50 studiepunten heeft behaald op het moment dat het advies wordt uitgebracht. Ook kan het advies een bindend afwijzend karakter hebben indien de student wel minstens 50 studiepunten heeft behaald, maar niet alle hierna genoemde onderwijseenheden van het propedeutische examen te weten: - individueel project (Project 3) De examencommissie motiveert het besluit als op deze grond een bindend afwijzend studieadvies wordt gegeven. Studenten die hun inschrijving bij de opleiding hebben beëindigd uiterlijk voor 28 februari van het eerste jaar van inschrijving, ontvangen aan het einde van het studiejaar geen studieadvies en komen dus niet in aanmerking voor een bindend afwijzend studieadvies. Lectoraat Institute of Network Cultures Het Lectoraat Institute of Network Cultures voert onderzoek uit en organiseert bijeenkomsten rond nieuwe media en digitale cultuur (zoals videoplatforms, zoekmachines, netwerkculturen en open data). Je kunt er terecht voor vragen over onderzoek, theorie, deskundigen en tal van andere onderwerpen. Kijk voor meer informatie op Contact: networkcultures.org. MediaLAB In het MediaLAB werken studenten, onderzoekers en docenten interdisciplinair samen aan innovatieve, interactieve mediaproducten. Samen met externe projectpartners worden experimenten en toegepast onderzoek uitgevoerd. Deze projecten zijn gericht op de manier waarop digitale interactieve producten bijdragen aan nieuwe toepassingen voor zowel de publieke als private sector en resulteren veelal in een concreet product of een concrete gebeurtenis CMD AMSTERDAM RESEARCH GROUP Toegepast onderzoek op HBO niveau wordt uitgevoerd in de CMDA research group. Binnen deze onderzoeksgroep werken CMD docenten en studenten aan vraagstukken waarvan de uitkomsten direct toepasbaar zijn binnen het onderwijs. De onderzoeksgroep bestaat in uit de docenten Marije ten Brink, Harold Konickx, Theo Ploeg en Charlie Mulholland. De activiteiten bestaan uit het ontwikkelen van onderwijsmateriaal, het ontwerpen van tools en methoden, het publiceren van onderzoeksresultaten en het organiseren van events. De onderzoeksgroep houdt met zijn activiteiten rekening met de agenda s van relevante kenniscentra binnen de HvA, w.o. Create IT, en zoekt aansluiting bij lopende programma s RICHTLIJNEN BINDEND STUDIEADVIES TWEEDE JAAR De examencommissie brengt een bindend afwijzend studieadvies uit indien de student aan het einde van het tweede jaar van inschrijving het propedeutische examen niet heeft behaald. Meer informatie over het studieadvies en de voorwaarden vind je in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) op intranet KENNISCENTRUM CREATE IT APPLIED RESEARCH De Hogeschool van Amsterdam is een kennisorganisatie waar studenten, docenten, onder- Onderzoeksgebieden: Design methods & practices Design research Design strategy Design cultures Design ethics en het belang hiervan voor design education 1. De opleiding CMD zoekers en het beroepenveld samenwerken aan kennisopbouw. Het kenniscentrum Create IT Applied Research van het domein MCI voert samen met universiteiten en instellingen toegepast onderzoek uit dat aansluit bij vragen en behoeften van de Creative Industrie en de ICT-sector in de regio Amsterdam en de Noord-vleugel. De resultaten van dit onderzoek krijgen een vertaling in het onderwijs binnen domein MCI. Het kenniscentrum zorgt voor kennisoverdracht naar het bedrijfsleven met behulp van stages, afstudeerprojecten en door het organiseren van seminars voor het beroepenveld. Op de website worden de projecten en resultaten bijgehouden. De opleiding CMD heeft banden met het HvA MediaLAB. Hier kunnen interdisciplinaire projecten met partners uit het bedrijfsleven worden opgestart en afgerond. Thema : Blended learning in design education 1. De opleiding CMD 20 21

12 Uitgangspunten: Het uitgevoerde onderzoek is praktijk- en toekomstgericht. Het onderzoek richt zich op praktijkgerichte problemen en vraagstukken die nu en in de nabije toekomst spelen. Het uitgevoerde onderzoek gebeurt in samenwerking. We betrekken de creatieve digitale industrie, academische partners (HBO & WO), studenten en docenten in onze onderzoeksprogramma s om te zorgen dat we relevant zijn en blijven. Het uitgevoerde onderzoek is inspirerend. Wij voeren ons onderzoek niet alleen uit om professionals te inspireren, maar willen vooral onze studenten, docenten en CMD collega s bereiken. Het uitgevoerde onderzoek is onderwijsgericht. We betrekken studenten en docenten in ons onderzoek en beogen de verworven kennis te integreren in ons bachelorprogramma. Het uitgevoerde onderzoek is ethisch. We doen onderzoek op ethische wijze en richten ons op het vinden van oplossingen die de vraagstukken en problemen niet verergeren 1.13 IAM CORE STUDIEVERENIGING IAM CORE is de studievereniging van de opleiding CMD aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). De vereniging is opgericht dóór CMD studenten en bestaat vóór CMD studenten. IAM Core houdt zich bezig met het organiseren van studiegerelateerde activiteiten, zoals het bezoeken van congressen en beurzen. Ook organiseert de vereniging eigen evenementen zoals het stage evenement Stage Diving en de INTRO dagen voor eerstejaars studenten. Naast de serieuze activiteiten biedt IAM CORE ook de nodige afleiding, ontspanning en vermaak. Door het organiseren van filmavonden, borrels en feesten is er naast het drukke schoolblok genoeg te beleven op de CMD opleiding. Iedere CMD student kan lid worden van onze vereniging. Met het lidmaatschap krijg je korting bij educatieve evenementen (beurzen, lezingen, evenementen, etc.) en korting op studieboeken en de entree bij feesten georganiseerd door IAM Core. Heb je interesse om lid te worden of wil meer informatie? Stuur dan een naar neem een kijkje op

13 2. ONDERWIJS PROGRAMMA 24 25

14 2.1 INTRODUCTIE KERNPROGRAMMA Om het voor de studenten mogelijk te maken multidisciplinair te leren denken en te werken, draagt de opleiding zorg voor hoogwaardig vak- en projectgestuurd onderwijs. Het basisprogramma heet de kern. Het kern onderwijsaanbod is relevant voor alle CMD studenten en neemt relatief af gedurende de studie. De propedeuse bestaat volledig uit kernvakken. In de hoofdfase (jaar 2 en 3) wisselen kern- en profileringsvakken elkaar af. In de individuele afstudeerfase toon je aan dat je alle kennis en vaardigheden gekoppeld aan een actieve studiehouding kunt bundelen in een effectieve stage en in het bedenken, ontwerpen en bouwen van een interactieve toepassing in een individueel project. Tijdens dit jaar reflecteer je op je individuele ontwikkeling en hoe je tot je eindproduct bent gekomen. Het kernprogramma is een programma waarin alle studenten kennis en beroepsvaardigheden opdoen om zich te ontwikkelen tot een startende ontwerper. Het programma biedt hiervoor verdieping in de theorie, behandeling van actuele (internationale) digitale ontwikkelingen en praktijkgerichte opdrachten en projecten in samenwerking met de beroepspraktijk. De professional is in staat om kansen voor interactieve media producten te signaleren, interactieve mediaproducten of diensten te bedenken, te ontwerpen, vorm te geven, te ontwikkelen en dit proces te begeleiden. Bovendien kan hij opdrachtgevers adviseren in diverse vakgerelateerde aspecten van interactieve media. De beroepspraktijk vereist dat een startende professional verschillende ontwerptechnieken beheerst, tools gebruikt en complexe vraagstukken kan oplossen waarin business, vormgeving, technologie en communicatie een rol spelen. Via de profileringsvakken en de minor ontwikkel je je tot specialist op een bepaald terrein. In de projectlijn leert de student samenwerken in projectteams waarin verschillende disciplines zitting hebben en effectief toewerken naar een eindproduct. Aan het eind van elke studiefase dient een student (in een assessment) de vijf competenties te kunnen demonstreren op het niveau van die studiefase. De beschrijving van de competenties is te vinden aan het einde van hoofdstuk twee. De vijf competenties zijn: Ontwerpen De interactieve media ontwerper bedenkt en concretiseert een concept voor een kwalitatief hoogwaardige interactieve media toepassing. Onderzoeken De interactieve media ontwerper doet onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van een interactieve media toepassing. Maken De interactieve media ontwerper ontwikkelt op basis van een concept een (deels) werkende interactieve media toepassing. Adviseren De interactieve media ontwerper verkent met een opdrachtgever de ontwerpvraag en geeft advies over een oplossingsrichting. Projectmanagen De interactieve media ontwerper organiseert een interactief media project en stuurt de uitvoering aan. 2.3 VAKKEN EN MODULES 2. Onderwijsprogramma COMPETENTIEGERICHT LEREN & DE VIJF CMD COMPETENTIES De opleiding CMD is opgebouwd volgens het principe van competentiegericht leren. Dit betekent dat de je leert om de opgedane kennis daadwerkelijk toe te passen als de situatie daarom vraagt. Hiervoor is besef van de situatie nodig en inzicht in het te bereiken doel. Een competentie manifesteert zich in het vertonen van effectief gedrag in een bepaalde situatie. Dit betekent dat kennis en vaardigheiden tot uiting komen in een professionele houding. Belangrijk element van competentiegericht onderwijs is het inzicht in de leerdoelen en in de criteria waarop getoetst wordt. De competenties zijn opgebouwd uit drie niveaus die overeenkomen met de drie studiefasen van de opleiding: Propedeusebekwaam De student toont de competentie in eenvoudige contexten en opdrachten onder begeleiding van een docent of coach Hoofdfasebekwaam De student toont de competentie in complexe ontwerpvraagstukken onder begeleiding van een docent Afstudeerbekwaam De student toont de competenties in complexe ontwerpvraagstukken als zelfstandig beginnend professional en neemt verantwoordelijkheid voor zijn handelen In het propedeusejaar (eerste jaar) krijgen studenten een goed beeld van de opleiding en het vakgebied van de interactieve media ontwerper als geheel en de verschillende beroepsrollen in het bijzonder. De studenten oefenen met kennis en vaardigheden uit de verschillende domeinen binnen het vakgebied, maar juist ook met de verbinding daartussen in het projectwerk voor externe opdrachtgevers. In het propedeusejaar leren studenten vanuit de gebruiker en haar doelen te denken en het ontwerpproces van begin tot eind kennen. Het ontwerpen voor de gebruiker staat centraal. Vooral operationele aspecten van het vakgebied (van concept tot realisatie) komen aan bod. Met deze basis kunnen studenten hun repertoire in de hoofdfase (jaar 2 en 3) uitbreiden met tactische en strategische kennis en vaardigheden. Studenten werken methodisch en planmatig aan eenvoudige problemen, zodat een solide fundament wordt gelegd voor meer complexe opdrachten in de hoofdase. In alle studieonderdelen staat interactie centraal, maar wordt het vanuit verschillende gezichtspunten belicht, bijvoorbeeld vanuit een technisch, een design, een cultureel en een strategisch oogpunt. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan (algemene) beroepsvaardigheden zoals teamwerk, presenteren, algemene ontwikkeling, taalvaardigheid en onderzoek. 2. Onderwijsprogramma 27

15 Projecten vormen de ruggengraat van de opleiding. Zowel individueel als in teamverband past de student de (juist verworven) vaardigheden en kennis toe in opdrachten van een externe opdrachtgever. De projecten zijn de plaats waar studenten aantonen dat ze hun kennis, vaardigheden en houding effectief kunnen toepassen in beroepssituaties. Het is dé plaats waar studenten competentiegericht werken. De opleiding start met het project CDM Aan. Elk studiejaar bestaat uit 4 gelijke periodes genaamd blokken. Gedurende blok 2 en 3 werken de studenten in teams aan een project. Het jaar eindigt met het afronden van een individueel project en een eindejaarsgesprek waarin de student aantoont aan alle competenties op propedeuseniveau te voldoen en een onderbouwde studiekeuze heeft gemaakt voor een van de beroepsrollen in de hoofdfase. Studieloopbaancoaching (SLC) ondersteunt studenten bij de reflectie op de persoonlijke ontwikkeling en stimuleert persoonlijk initiatief/interesses. Elke student moet van jaar 1 t/m 3 studieregiepunten behalen door het verwezenlijken van persoonlijke leerdoelen. Dat kan door het volgen van facultatieve lesprogramma s. Deze programma s zijn er op gericht om studenten extra te ondersteunen, de persoonlijke interesses te stimuleren en het onderlinge contact tussen studenten en docenten te versterken. In de opleiding wordt een aantal bijzondere evenementen georganiseerd, waaronder de afsluiting van het eerste project CMD Aan, de afronding van het individuele project in jaar 1 en jaar 4 waar de genomineerde studenten hun producten presenteren en de jaarsluiting. 2. Onderwijsprogramma 28 29

16 1 VAKKEN IN DE PROPEDEUSE Vakken in de propedeuse jaar 1 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Project Project 01 CMD AAN Project 02 Teamproject Project 03 individueel Internet standaarden Plug & play Prototyping Programmeren Vakken User centred design New product development S I M Design for interaction: Human computer interaction Design for interaction: Informatie architectuur Tekst in context Vormgeving Maatschappij & interactie Mediageschiedenis SLC SLC Studieregie punten Alle vakken en projecten in de P zijn vormend voor de 5 CMD beroepsrollen: Content Manager Interaction Designer Visual Interface Designer Front end Developer Project Manager 30 31

17 01.1 PROJECT 01 - CMD AAN 2. Onderwijsprogramma / Vakken in de propedeuse jaar 1 Omschrijving CMD Aan is het propedeusejaar in een notendop. Je maakt kennis met de medestudenten, de docenten, de HvA, de opleiding, de tools, het vakgebied en met Amsterdam. Terwijl je werkt aan de opdracht leer je één van de belangrijkste principes van de studie, namelijk het gebruikersgericht ontwerpen. Het project is geslaagd als het voldoet aan de beoordelingscriteria en je je thuis en op je plek voelt binnen de opleiding. Leerdoelen 1. De student maakt kennis met medestudenten, docenten, de Hogeschool van Amsterdam, de opleidingscultuur, de tools, het vakgebied; Communication and Multimedia design en Amsterdam. 2. De student kan met de kennis over een doelgroep een passend product ontwikkelen. 3. De student leert in een team een product te realiseren. 4. De student maakt kennis met multimedia toepassingen. 5. De student begrijpt wat er verwacht wordt ter voorbereiding op lessen, tijdens hoorcolleges, werkgroepen, toetsen en tentamens. 6. De student is in staat te bepalen of de opleiding bij hem/haar past. 7 De student levert het eindproduct op volgens de afgesproken voorwaarden. Beroepen Kernvak, relevant voor alle beroepsrollen: Beroepstaken en CMD competenties 1.2 Houdt rekening met de doelgroep 3.1 Heeft basisvaardigheid in tools om audiovisuele media content te produceren. 3.8 Levert een product zorgvuldig op en archiveert het ordelijk. 4.1 Spreekt, schrijft en presenteert in correct en helder Nederlands. 5.2 Stemt je eigen gedrag af op teamgenoten met het oog op effectieve samenwerking. Inhoud De volgende onderwerpen worden behandeld: Amsterdam, user centred design, idee ontwikkeling, storytelling, prototypen en testen, ontwerp voor mobiel, geolocatie, documenteren, presenteren en effectief samenwerken. Plaats in het curriculum Het project is het eerste vak van de opleiding en vormt daarbij de kennismaking met het vakgebied van CMD. In dit project worden basisvaardigheden aangeleerd die bij alle volgende projecten ingezet kunnen worden. Werkwijze De eerste lesweek van het jaar staat geheel in het teken van dit project. De daaropvolgende weken volg je reguliere vakken en werk je daarnaast aan dit project. Je voert met je team een aantal opdrachten uit die leiden tot een eindproduct. Teams bestaan uit 5 a 6 studenten. Je werkt in een team en individueel in werkgroepen aan opdrachten. Deze werkgroepen worden begeleid door docenten en ouderejaarsstudenten. Je volgt colleges. De colleges zijn een introductie op de vakken in het propedeusejaar, maar zijn vooral bedoeld ter ondersteuning bij het afronden van de opdrachten. Het project wordt afgesloten met een presentatie van het eindproduct, waarbij de teams meedingen naar een jury- en een publieksprijs. Criteria Product Sluit goed aan bij de doelgroep. Beargumenteerde keuze van plekken voor de rondleiding. Samenhangend verhaal dat de plekken aan elkaar relateert. Goede mobiele website die rondleiding ondersteunt. Website die goed werkt met geolocatie. Proces De deelproducten zijn getest op de doelgroep en de resultaten zijn gebruikt om het product te verbeteren. Het logboek geeft een urenverantwoording per teamlid. De documentatie geeft een onderbouwing van de beslissingen die het team heeft gemaakt. De prototypes zijn met aandacht gemaakt. Presentatie Product, documentatie en presentatie zijn professioneel verzorgd en uitgevoerd in correct en helder Nederlands. Het product is overtuigend gepresenteerd door middel van een promotiefilm Individueel (aan voorwaarden voldaan): Voldoende aanwezigheid. Inzet binnen je team. Individuele opdrachten. Professionele houding. Gehouden aan teamafspraken. 2. Onderwijsprogramma / Vakken in de propedeuse jaar

18 01.2 INTERNET STANDAARDEN Toetsing en Feedback Het team presenteert het eindproduct aan de docent en levert documentatie in. De beoordelingscriteria zijn in drie categorieën verdeeld: eindproduct, proces en presentatie. Een week na de presentaties ontvangt het team een teamcijfer en feedback. Om te komen van een teamcijfer naar een individueel cijfer wordt per student gekeken naar aanwezigheid, inzet, individuele opdrachten, professionele houding en het houden aan teamafspraken. Een onvoldoende beoordeling kan je herkansen door het maken van een aanvullende opdracht. Dit kan komen door onvoldoende teamwerk of onvoldoende individueel werk. Aanvullen is alleen mogelijk als je voldoende aanwezig bent geweest (niet meer dan 2 werkgroepen gemist in week 1 en niet meer dan 3 werkgroepen gemist in totaal over het gehele project). Ben je onvoldoende aanwezig geweest, heb je over het gehele project genomen 3 of meer werkgroepen gemist, dan zal je ook een aanvulling moeten maken. De aard, inhoud en planning van de aanvullende opdrachten worden vastgesteld door de begeleidend propedeuse docent. Heb je in de eerste week 3 of meer werkgroepen gemist, dan ga je direct naar het herkansingsproject dat start in week 2. Studenten die de eerste week teveel werkgroepen hebben gemist en niet in week 2 starten met het herkansingsproject kunnen dit jaar het vak niet meer behalen. Literatuur verplicht: manual verstrekt door de opleiding Omschrijving HTML en CSS begrijpen helpt iedereen die wel eens met het web werkt. Als ontwerper kun je mooiere en meer bruikbare websites ontwerpen, als beheerder kun je betere inhoud maken, als marketeer kun je effectiever communiceren en als ontwikkelaar kun je beter doorzoekbare en netter opgebouwde websites ontwikkelen. In het vak Internetstandaarden krijg je, naast een theoretische basis, ruimte om actief met HTML en CSS te stoeien om de fundamenten van het wereldwijde web te ontdekken. Leerdoelen 1. De student kent de basis van HTML en CSS en kan deze kennis toepassen bij het maken van een eenvoudige website, met inachtneming van de standaarden van het W3C. 2. De student kent de principes van toegankelijk en gebruiksvriendelijk webdesign en kan keuzes met betrekking tot de toepassing hiervan onderbouwen. 3. De student is in staat gebruik te maken van de internet services HTTP en (S)FTP om een site online te zetten en te bekijken. 4. De student schrijft leesbare, efficiente en overdraagbare code. CMD competenties Ontwerpen 1.4 Gebruikt basiskennis over interactie-, informatie- en visueel ontwerp. Maken 3.5 Maakt een eenvoudige website die voldoet aan webstandaarden. 2. Onderwijsprogramma / Vakken in de propedeuse jaar 1 34 Inhoud Internetstandaarden gaat over het maken van websites met behulp van HTML, CSS en Javascript. Hierbij staan de standaarden van het W3C centraal. De onderwerpen die worden behandeld zijn: Syntax van HTML en CSS Semantiek, het structureren van de inhoud Scheiding van vormgeving, inhoud en gedrag Standaardisering Navigatiepatronen CSS cascasding en overerving Nesten en het Document Object Model en hoe selecteer je met CSS elementen uit je DOM Plaats in het curriculum Internetstandaarden bijt het spits af voor de technieklijn in de propedeuse. De student krijgt een introductie in het maken van (interactieve) websites. Gedurende het jaar worden de geleerde technieken ingezet in de projecten, bij het maken van het digitaal portfolio (SLC) en mogelijkerwijs in andere vakken. 2. Onderwijsprogramma / Vakken in de propedeuse jaar 1 35

19 Werkwijze Internetstandaarden bestaat wekelijks uit een hoorcollege en een werkcollege. In het werkcollege brengen de studenten de in het hoorcollege behandelde theorie in praktijk. De studenten krijgen aan de hand van oefenopdrachten de benodigde technieken voor de eindopdracht onder de knie. De hoorcollegereeks wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Het practicum met een eindopdracht. Criteria Bij het tentamen moeten studenten minstens 55 punten halen van in totaal 100 voor een voldoende. De practicumopdracht moet aan een aantal criteria voldoen, voordat hij in aanmerking komt voor een beoordeling (AVV: Aan Voorwaarden Voldaan) De website bestaat uit tenminste vier pagina s. De website bevat relevante inhoud in correct Nederlands. De website is verzorgd en leesbaar opgemaakt. Wanneer de content niet zelf is geproduceerd, wordt de bron vermeld volgens de MLA standaard. De website staat op de in de les aangegeven server en is zonder technische problemen te bereiken. Toetsing en Feedback De toetsing geschiedt in twee delen. Om het vak succesvol af te ronden, dienen beide delen voldoende beoordeeld te zijn. Delen die onvoldoende beoordeeld worden kunnen worden aangevuld of herkanst. De twee onderdelen van toetsing zijn: Een tentamen met kennis- en inzichtvragen. Een practicumopdracht bestaande uit het maken van een eigen website van minimaal 4 pagina s. Tijdens de laatste werkgroep beoordelen studenten elkaars opdracht en geven hiermee een adviesbeoordeling aan de docent. Aanwezigheid bij deze werkgroep is verplicht. De adviesbeoordeling wordt door de docent meegewogen in de definitieve beoordeling. Literatuur Verplicht: Engelse versie: Duckett, Jon, HTML & CSS: Design and Build Webpages, Indianapolis: Wiley, 2011 (te koop op bookdepository.co.uk) of Nederlandse versie: Duckett, Jon, HTML & CSS: Websites ontwerpen en bouwen, Pearson Benelux, Onderwijsprogramma / Vakken in de propedeuse jaar 1 De minimale criteria voor de practicum opdracht (benodigd voor het behalen van een voldoende) zijn: De HTML-code is semantisch correct, de inhoud is goed gestructureerd. De HTML-code is syntactisch correct, levert geen fouten op bij de validator. De website heeft een menu gebaseerd op unordered lists. De CSS-code is syntactisch correct. De code voldoet aan de in de les aangereikte codingstandaarden. De vormgeving is consistent doorgevoerd. HTML is enkel gebruikt voor content, CSS enkel voor opmaak ( Javascript enkel voor gedrag) en is fysiek gescheiden. Ophoging van dit cijfer kan behaald worden door, bijvoorbeeld: Javascript / jquery te gebruiken voor DOM-manipulatie. Veel aandacht te besteden aan vormgeving. Je website oogt professioneel. Elegant te coderen, bijvoorbeeld met behulp van een CSS-strategie. Cross-browser verschillen op te lossen met behulp van CSS Een technisch complexe lay-out te hanteren. Een responsive design te realiseren. 2. Onderwijsprogramma / Vakken in de propedeuse jaar

20 01.3 USER CENTRED DESIGN 2. Onderwijsprogramma / Vakken in de propedeuse jaar 1 Omschrijving Binnen een ideaal ontwerptraject (ontwikkeling en realisatie) van een interactieve toepassing horen behoeften, doelen en gedragingen van de eindgebruiker centraal te staan. Dat betekent dat ontwerpers tijdens alle fases van het ontwerpproces rekening houden met de eindgebruiker. Dit vak biedt studenten relevante handvatten om te leren kijken en denken vanuit de gebruiker. Vervolgens leren zij om de resultaten van het onderzoek in alle beslissingen rondom de te ontwerpen toepassing te verwerken: hoe het moet werken, hoe het eruit moet zien, hoe is de informatie georganiseerd en hoe het de technologie ondersteunt. Leerdoelen 1. De student kent de basisbegrippen van User Centred Design; met name doelen, gedrag, behoeftes, doelgroepen, gebruikers en scenario s. 2. De student kan beargumenteren wat het belang is van UCD in het ontwerptraject. 3. De student stelt de gebruiker centraal in het ontwerptraject. 4. De student kan relevante onderzoeksmethoden toepassen om grondig inzicht te krijgen in de gebruiker. 5. De student kan de gebruiker inzichtelijk maken en toelichten voor eenvoudige (her) ontwerptrajecten. 6. De student kan de gevonden informatie van de gebruiker inzetten bij de ontwikkeling van scenario s en user requirements. 7 De student is in staat om gericht advies te geven voor het herontwerpen of door ontwikkelen van een interactieve product. 8 De student kan de onderzoeksresultaten gebruiken om het (her)ontwerp te ontwikkelen. CMD competenties 1.1 Stemt concept en concretisering af op de vraag van de opdrachtgever. 1.2 Houdt rekening met de doelgroep. 1.3 Kan ontwerpkeuzes motiveren. 2.1 Past de basisbegrippen van onderzoek toe op een kleinschalig onderzoek. 2.5 Identificeert een doelgroep. 4.4 Houdt rekening met de vragen, cultuur en belangen van de gebruiker en presenteert dit in een eenvoudig advies aan de opdrachtgever. 4.6 Geeft advies om een bestaand interactief mediaproduct te optimaliseren. Inhoud Onderwerpen die aan bod komen: Doelgroepen, gebruikers, ontwerptrajecten, eisen, behoeften, doelen en gedragingen. Het belang van de (eind)gebruiker. Onderzoeksmethoden, middelen en technieken om behoeften, gedrag en doelen te achterhalen. Gebruikersonderzoek doen en scenario s maken om doelen, gedragingen, behoeften te definiëren User requirements list. Verwerken (analyseren en vertalen) van bevindingen in een (her)ontwerp. Opstellen van een advies waarbij de gebruikerservaring verbeterd. Plaats in het curriculum UCD staat centraal binnen de opleiding, omdat wij als opleiding de visie hebben dat de gebruiker het belangrijkst is. Studenten worden geacht om lesstof toe te passen in alle ontwerpopdrachten. De aanpak is een van de fundamenten van het vervolg van de studie en carrière. Werkwijze Tijdens de hoorcolleges wordt de theorie uit de reader toegelicht en waar nodig aangevuld. Ook zal de theorie worden verduidelijkt aan de hand van concrete voorbeelden en ervaringen van de vakdocenten. Verder zal in de hoorcolleges ook aangegeven worden waar de accenten binnen onze opleiding liggen. Studenten bereiden zich voor door wekelijks een deel van de verplichte literatuur te lezen. De werkcolleges bestaan uit het maken en voorbereiden van (thuis) opdrachten die voortvloeien uit de hoorcolleges. Alle opdrachten bij elkaar vormen de basis voor de eindopdracht voor studenten. Binnen de werkcolleges wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van activerende werkvormen. Criteria De student kent het belang van een user-centred aanpak in het ontwerpproces en kan dit beargumenteren. De student kent de basisbegrippen binnen UCD en kan deze op juiste wijze toepassen en waar nodig toelichten. De student kan de relevante onderzoeksmethoden toepassen en verantwoorden. De student heeft een eindopdracht ingeleverd die in ieder geval voldoet aan de voor waarden voor professionele documentatie. De student erkent het belang van valide en gerefereerde bronnen. De student heeft een duidelijke, afgebakende gebruikersgroep geïdentificeerd en onderzocht m.b.v. passende methoden. De student heeft de onderzoeksresultaten geanalyseerd, toegepast en verwerkt in een advies dat aansluit bij de eisen van de opdrachtgever; De student kan het advies verdedigen en keuzes motiveren; De student heeft feedback van de docent verwerkt in het advies; De student heeft het advies ingeleverd op een manier die voldoet aan de eisen van de opdrachtgever. 2. Onderwijsprogramma / Vakken in de propedeuse jaar

Deel 1: Jaaroverzicht... 2 1.1 Curriculum propedeusejaar... 3 1.2 Beoordeling en studiepunten... 7 1.3 Studieadvies... 8 1.4 Organisatie...

Deel 1: Jaaroverzicht... 2 1.1 Curriculum propedeusejaar... 3 1.2 Beoordeling en studiepunten... 7 1.3 Studieadvies... 8 1.4 Organisatie... Naam: Nummer: Klas: CMD Amsterdam Propedeuse Blok 2 Deze manual is het spoorboekje voor het tweede blok van het propedeusejaar van de opleiding CMD Amsterdam. Het gehele studiejaar is opgebouwd uit vier

Nadere informatie

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Instituut voor Interactieve Media DRAFT Manual Verdiepingsfase 1 & 2 Afstudeervariant Business & Organisatie Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Naam Nummer.. Klas.. Inhoudsopgave Inleiding Business & Organisatie

Nadere informatie

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design

studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design studiegids cmd Breda 13/14 CoMMuniCation & MultiMeDia Design 1 stramien_13-14_definitief.indd 1 02-07-13 16:48 stramien_13-14_definitief.indd 2 02-07-13 16:48 welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08

Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Instituut voor Interactieve Media Manual Verdiepingsfase 1 & 2 Afstudeervariant Content & Communicatie Blok 1 & 2 Studiejaar 2007/08 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding Content en Communicatie V1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2

Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Opleidingsplan 2011 Interactieve Media Communication & Multimedia Design Amsterdam 2 Voorwoord... 7 1. Missie, identiteit en positionering... 9 1.1 Missie van de opleiding...9 1.2 Visie van de opleiding...9

Nadere informatie

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN

STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN STUDIEGIDS CMD BREDA 14/15 COMMUNICATION & MULTIMEDIA DESIGN REWWWIRED ALVIN GOH, JOEP VAN DER POEL, QUINT THOOLEN, EVIANNE VERHAGEN EN MARIJN WILLEMSE. Welkom De start van een nieuwe opleiding betekent

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Systeembeheer duaal 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Systeembeheer 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014

ICT- T opleidingen. voltijd. Studiegids 2013-20142014 ICT- T opleidingen voltijd Studiegids 2013-20142014 DOMEIN DOMEIN MEDIA, MEDIA, CREATIE CREATIE EN EN INFORMATIE INFORMATIE Hogeschool van Amsterdam ICT - OPLEIDINGEN BUSINESS IT & MANAGEMENT INFORMATICA

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Engineering, Design & Innovation Voltijd CROHO: 39240 Datum: Juli 2014 De opleiding is positief geaccrediteerd op 1 januari 2010

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk.

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3 Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5 Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. blz 25 Hoofdstuk 4. De mogelijkheden voor de HBO student

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie