SDL Tridion 2011 SP1 Gebruikershandleiding. Web Content Management Solutions Division of SDL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SDL Tridion 2011 SP1 Gebruikershandleiding. Web Content Management Solutions Division of SDL"

Transcriptie

1 SDL Tridion 2011 SP1 Gebruikershandleiding Web Content Management Solutions Division of SDL

2 SDL Tridion 2011 SP1 Gebruikershandleiding Copyright SDL Tridion Development Lab B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel onderdeel van deze documentatie mag geheel of gedeeltelijk worden gedupliceerd of in enige vorm worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SDL plc. Dit product kan open source-software of soortgelijke software bevatten. Het bestand NOTICE.pdf, dat beschikbaar is op de cd-rom met het product, bevat een lijst met software van derden die in dit product is gebruikt. Tridion is een gedeponeerd handelsmerk en BluePrinting, Content Manager Explorer, SDL Archive Manager, SDL Audience Manager, SDL Content Porter, SDL Outbound , SDL SafeGuard, SDL SiteEdit, SDL SmartTarget, SDL Tridion Business Connector, SDL Tridion Content Delivery, SDL Tridion Content Distributor, SDL Tridion Content Manager, SDL Tridion Dynamic Content Broker, SDL Tridion Presentation Server, SDL TriDoc, SDL Web Content Management, SDL WebForms, WebDAV Connector en Word Connector zijn handelmerken van SDL Tridion Corporate Services B.V. Hoewel SDL plc en zijn dochterondernemingen (samen "SDL") alle redelijke maatregelen hebben genomen om accurate en uitgebreide informatie over het product te verschaffen, wordt deze informatie 'as-is' aangeboden en worden alle garanties, bepalingen of andere voorwaarden met betrekking tot de documentatie, hetzij uitdrukkelijk of geïmpliceerd bij wet of anderszins (met inbegrip van die met betrekking tot bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel) uitgesloten voor zover dit wettelijk is toegestaan. De informatie in deze documentatie, inclusief URL's en andere verwijzingen naar websites, kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zonder beperkingen te stellen aan rechten onder het auteursrecht, mag geen enkel onderdeel van deze documentatie worden opgeslagen of ingevoerd in een zoeksysteem of in enige vorm of op enige wijze of voor enig doel (elektronisch, mechanisch, via fotokopieën, opname, of anderszins) worden verzonden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SDL. De nieuwste documentatie vindt u op de documentatieportal van SDL Tridion: docportal.sdl.com/sdltridion. U hebt een gebruikersnaam en wachtwoord, verstrekt door SDL, nodig om toegang te krijgen tot deze content.

3 Inhoud Info over deze gebruikershandleiding... 1 Hoofdstuk 1 Aan de slag Basisconcepten van Content Manager Publicaties Building blocks voor websites Rechten en machtigingen voor publicaties Aanvullende functies en functionaliteit Uw browser configureren Uw webbrowser configureren voor Content Manager Explorer Aanbevolen weergave-eigenschappen Problemen met Content Manager Explorer oplossen Hoofdstuk 2 Content Manager Explorer Lint van Content Manager Explorer Tabbladen van het lint Besturingselementen van het lint Dashboard Dashboard - scherm Welkom Dashboard - scherm Gebruikersvoorkeuren Dashboard - scherm Help en community Dashboard - scherm Info over SDL Tridion Navigatiepad Content Manager Explorer-opties Gebruikersvoorkeuren instellen voor Content Manager Explorer De gebruikershandleiding online bekijken Een koppeling naar een Content Manager-item en Een Content Manager-item toevoegen aan uw favorieten Navigatiedeelvenster Lijstweergave Een item openen in de lijstweergave De lijstweergave filteren met behulp van lijstkolommen Contextmenu's gebruiken Werken met meerdere items in de lijstweergave Een item verplaatsen Een item kopiëren en plakken Een item verwijderen De lijstweergave vernieuwen Bewerkingsvenster Berichtencentrum van Content Manager Explorer Sneltoetsen Onthouden instellingen Hoofdstuk 3 BluePrinting Gedeelde items, lokale kopieën en lokale items Items die worden beïnvloed door BluePrinting Voorbeeld van een BluePrint Items lokaliseren of delokaliseren Waar gebruikt BluePrint-viewer Hoofdstuk 4 Componenten Een component maken i

4 4.2 Een component bewerken Hoofdstuk 5 Typen componentvelden Veldkenmerken Eenvoudige tekstvelden Numerieke velden Datumvelden Velden voor externe koppelingen Velden voor multimediakoppelingen en voor componentkoppelingen Lijstvelden Opmaakvelden Besturingselementen voor opmaakvelden Hyperlinks invoegen in een opmaakveld Een afbeelding invoegen in een opmaakveld Lettertypen selecteren in een opmaakveld Tabellen opmaken in een opmaakveld Een tabel invoegen in een opmaakveld De opmaak van een bestaande tabel wijzigen Content toevoegen aan een tabel Eigenschappen en opmaak van de tabel Opmaak toepassen op cellen, rijen of kolommen in een tabel Rijen en kolommen invoegen in en verwijderen uit een tabel Cellen in een tabel samenvoegen en splitsen Hoofdstuk 6 Multimediacomponenten Multimediatypen Een multimediacomponent maken Een multimediacomponent bewerken De content van een multimediacomponent weergeven Hoofdstuk 7 Pagina's Een pagina maken Een pagina bewerken Een voorbeeld van een pagina bekijken Een pagina publiceren Hoofdstuk 8 Mappen Mapinstellingen Een map maken Een map bewerken Hoofdstuk 9 Structuurgroepen Instellingen voor structuurgroepen Een structuurgroep maken Een structuurgroep bewerken Structuurgroepen publiceren en depubliceren Hoofdstuk 10 Metadata en trefwoorden Metadata definiëren Trefwoorden toevoegen aan velden Gerelateerde content weergeven Hoofdstuk 11 Publiceren Items uit Content Manager publiceren en opnieuw publiceren Geavanceerde opties voor publiceren Items in Content Manager depubliceren ii

5 11.4 De publicatiewachtrij bekijken Een publicatietransactie annuleren Hoofdstuk 12 Versiebeheer Informatie over versienummers Versiehistorie De versiehistorielijst bekijken Een versie bekijken Twee versies vergelijken Een vorige versie terugdraaien Een versie verwijderen Inchecken en uitchecken Een item uitchecken Een item inchecken Uitchecken ongedaan maken Niet-ingecheckte items Hoofdstuk 13 Spellingcontrole De spelling van een component controleren De spelling van metadatavelden controleren Hoofdstuk 14 Zoeken Eenvoudig zoeken Zoekinvoer Zoeken op basis van een URI Zoekoperatoren Zoeken met jokertekens Speciale tekens en gereserveerde woorden Multimediacomponenten Geavanceerd zoeken Hoofdstuk 15 Zoekmappen Zoekmappen maken Een zoekmap bewerken Een zoekmap verwijderen Een zoekmap lokaliseren of delokaliseren Items in een zoekmap gebruiken Functionaliteit van zoekmappen en Content Manager Hoofdstuk 16 Translation Manager Vertalingen en BluePrinting Vertaalproces Informatie over vertaling Een vertaalopdracht maken Vertaalbare items Recursieve content Vertaalopdrachten Items toevoegen aan een vertaalopdracht Een vertaalopdracht weergeven Een vertaalopdracht verzenden Een vertaalopdracht opnieuw verzenden (bij verzendfout) Een vertaalopdracht ophalen (fout tijdens ophalen) Een vertaalopdracht verwijderen De voortgang van een vertaling controleren Hoofdstuk 17 Door gebruiker gemaakte content Waar staan opmerkingen en beoordelingen? Alle opmerkingen en beoordelingen in Content Manager weergeven en filteren iii

6 17.3 Alle opmerkingen en beoordelingen in een bepaalde publicatie weergeven en filteren Opmerkingen in het opmerkingenscherm weergeven en filteren Beoordelingen in het beoordelingenscherm weergeven en filteren Het tabblad Opmerkingen voor een component of pagina Het tabblad Beoordelingen voor een component of pagina Opmerkingen voor een contactpersoon filteren en weergeven Het tabblad Beoordelingen voor een contactpersoon Een opmerking modereren Een opmerking verwijderen Moderatie van opmerkingen voor een component of pagina afdwingen Alle opmerkingen voor een component of een pagina op de gepubliceerde webpagina verbergen Het maken van een opmerking bij een component of pagina uitschakelen Het beoordelen van een component of pagina uitschakelen Een opmerking aan een component of pagina toevoegen De weergave van opmerkingen op de gepubliceerde webpagina wijzigen De impact van het verwijderen of depubliceren van Content Manager-items met opmerkingen of beoordelingen Hoofdstuk 18 Workflow Gebruikerstaken Een taak starten Items in uw werklijst openen Een taak voltooien Wijzigingen tussen workflowactiviteiten traceren Items in een workflow publiceren en een voorbeeld van de items bekijken Hoofdstuk 19 WebDAV Connector Binaire bestanden in multimediacomponenten weergeven met behulp van WebDAV Items openen vanuit een externe toepassing met behulp van WebDAV Bestandsextensies voor Content Manager-items Toegestane bewerkingen Bestaande items openen Nieuwe items maken Items bewerken Items weergeven Namen van items wijzigen Items verwijderen Items knippen, kopiëren en plakken Workflow starten en beëindigen Items inchecken en uitchecken Problemen oplossen: een item vanuit een externe toepassing met WebDAV openen mislukt als het item niet-alfanumerieke tekens bevat iv

7 Info over deze gebruikershandleiding In deze gebruikershandleiding word beschreven hoe uw websitecontent kunt beheren met Content Manager Explorer. Doelgroep De handleiding biedt instructies voor editors, reviewers en sitemanagers van content: Editors schrijven content en kunnen pagina's maken (inclusief afbeeldingen, foto's of bijlagen). Editors kunnen alleen publiceren naar de Staging-presentatieserver die wordt gebruikt voor review en interne wijzigingen (niet toegankelijk voor bezoekers van intranet-/extranetsites). Reviewers bewerken content, voegen content en binaire content bij elkaar en kunne pagina's maken. Reviewers kunnen pagina's publiceren naar de live-presentatieserver (waar interactie met gebruikers plaatsvindt) en naar de staging-presentatieserver. Sitemanagers zijn voornamelijk verantwoordelijk voor het algehele beheer van hun (lokale) publicatie en de coördinatie tussen de verschillende editors en reviewers. Sitemanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor alle lokale editors en reviewers. U wordt als gebruiker verondersteld vertrouwd te zijn met uw besturingssysteem en met het gebruik van een internetbrowser. 1

8 Hoofdstuk 1 Aan de slag Met Content Manager kunt u op eenvoudige en efficiënte wijze content voor een website maken, beheren en ordenen. In Aan de slag worden de fundamentele concepten uitgelegd waarin Content Manager Explorer wordt gebruikt, zoals publicaties, building blocks voor websites, rechten voor publicaties, diverse andere functies en functionaliteit en de configuratie van uw browser. U kunt content maken met Content Manager Explorer: dit is een browserinterface waarmee u content kunt openen, maken, bewerken en publiceren. Meerdere auteurs, redacteurs en ontwerpers kunnen bijdragen leveren, zodat u kunt samenwerken en uw doelstellingen op elkaar kunt afstemmen. U kunt de webcontent gedurende de gehele levenscyclus beheren: van het toevoegen van nieuwe content tot het publiceren van de content op uw website. Alle versies van de content worden opgeslagen zodat u wijzigingen kunt weergeven en bijhouden. Opmerking: U kunt ook met Content Manager werken via WebDAV. Dit is een interactiemodel op basis van een industriestandaard waarmee u door uw Content Manager-mappen kunt bladeren en met items kunt werken vanuit elke met WebDAV-compatibele interactie, zoals Windows Verkenner. 1.1 Basisconcepten van Content Manager De belangrijkste building blocks voor auteurs van (web)content zijn componenten en pagina's. Het belangrijkste concept is BluePrinting, waarmee het delen en lokaliseren van inhoud tussen websitepublicaties wordt beheerd. Componenten Met componenten wordt tekst of multimediacontent gedefinieerd: In Content Manager Explorer worden componenten weergegeven als formulieren met velden die u kunt invullen. In SiteEdit worden componenten in een pagina weergegeven. Componenten zijn gebaseerd op schema's waarmee de veldtypen worden gedefinieerd die u kunt opgeven. 2

9 Pagina's Met pagina's wordt webcontent gedefinieerd. Wanneer u componenten hebt gemaakt, moet u deze aan pagina's toevoegen en deze pagina's naar een website publiceren. Voor elke component die u aan een pagina toevoegt, moet u een componentsjabloon selecteren om te definiëren hoe de component eruit moet zien op de gepubliceerde webpagina. (De combinatie van een component en componentsjabloon op een pagina wordt een componentpresentatie genoemd.) Wanneer u een pagina maakt, moet u ook definiëren hoe de pagina eruit moet zien. Dat doet u door een paginasjabloon te selecteren waarmee de algemene lay-out en de vormgeving van de pagina worden gedefinieerd. 3

10 BluePrinting Een BluePrint is een hiërarchie van publicaties waarin ouderpublicaties content delen met kindpublicaties. Met BluePrinting kunt u structuur, content en ontwerp tussen publicaties hergebruiken. De BluePrint-viewer verschaft een visualisatie van de bovenliggende en onderliggende relaties voor een item in een BluePrint: In deze BluePrint kunt u zien dat de component SDL Tridion 2011 Launch vanuit de publicatie 00_Corporate wordt gedeeld met de bijbehorende kindpublicaties. In de volgende afbeelding wordt de publicatie 02_France in Content Manager Explorer weergegeven. U kunt zien dat in deze publicatie SDL Tridion 2011 Launch een (lokale kopie) is. Dit betekent dat het gedeelde item is gelokaliseerd en nu kan worden bewerkt: 4

11 Kindpublicaties kunnen een combinatie bevatten van: Gedeelde items van ouderpublicaties (alleen-lezenitems) Lokale kopieën van gedeelde items (bewerkbare kopieën van gedeelde items die zijn gemaakt door ze te lokaliseren) Lokale items (items die in de kindpublicatie zijn gemaakt) 1.2 Publicaties In Content Manager worden alle building blocks opgeslagen in publicaties. Een publicatie is een verzameling content- en lay-outitems die vaak worden gecombineerd voor het maken van een website of content voor andere kanalen. Content wordt geordend in een publicatie met behulp van mappen en structuurgroepen. Ontwerpitems worden opgeslagen in mappen terwijl pagina's worden opgeslagen in structuurgroepen. De volgende afbeelding laat een publicatie zien: U gebruikt een publicatie voor het volgende: Content, lay-out en pagina's maken, ordenen en beheren 5

12 Gebruikerstoegang beheren met machtigingen en rechten Workflowprocessen maken en starten zodat gebruikers items kunnen maken en bewerken binnen een vooraf gedefinieerde takenset Content delen en opnieuw gebruiken Een URL-structuur voor een site maken met structuurgroepen 1.3 Building blocks voor websites De belangrijkste building blocks voor het maken van websites zijn schema's, componenten, componentsjablonen, pagina's en paginasjablonen. Het volgende overzicht laat de relatie tussen de building blocks voor websites zien: Met Content Manager kunt u afzonderlijk content en lay-outitems maken om deze vervolgens in publiceerbare pagina's te combineren. Hierdoor kunnen alle teams in uw organisatie zich richten op de taken waarin zij uitblinken. Auteurs kunnen bijvoorbeeld content maken, ontwerpers kunnen de vormgeving van pagina's ontwerpen en redacteurs kunnen bepalen welke content waar wordt gepubliceerd. Afhankelijk van uw rol in de organisatie bent u mogelijk betrokken bij het maken of gebruiken van deze building blocks. Schema's Schema's bepalen welke structuur de content heeft en welk type content auteurs kunnen maken. In een schema met de naam Persbericht kunnen bijvoorbeeld de volgende velden worden gedefinieerd: Kop Datum Samenvatting Hoofdtekst Componenten 6

13 Componenten die op dit schema zijn gebaseerd, hebben allemaal de structuur die wordt gedefinieerd door het schema. Componenten bestaan uit tekst of multimediacontent die is gebaseerd op schema's. In Content Manager Explorer worden componenten vaak weergegeven als vormen die auteurs van content kunnen invullen. Componentsjablonen In componentsjablonen wordt de content van een component weergegeven aan de hand van scripts en HTML-opmaak. Componentpresentaties In componentpresentaties wordt een component (content) gecombineerd met een componentsjabloon (ontwerp). Deze componentpresentaties worden gedefinieerd op een pagina. Paginasjablonen Paginasjablonen bepalen welke componentpresentaties worden weergegeven op een pagina en wat de algehele lay-out van de pagina is. Een paginasjabloon bepaalt ook vaak de vormgeving (het uiterlijk) van de pagina. Pagina's Op pagina's worden een paginasjabloon en een of meerdere componentpresentaties gecombineerd. Afhankelijk van uw rol in de organisatie bent u mogelijk betrokken bij het maken of gebruiken van deze building blocks. 1.4 Rechten en machtigingen voor publicaties Rechten bepalen met welk type building block een gebruiker van Content Manager kan werken. Machtigingen bepalen of u building blocks waarvoor u rechten hebt, kunt weergeven, maken, verwijderen of lokaliseren. De systeembeheerder geeft u bepaalde rechten voor elke publicatie waaraan u werkt, en machtigingen die u kunt instellen voor elke map of structuurgroep in die publicatie. Als u bijvoorbeeld rechten voor componentbeheer hebt en lees- en schrijfmachtigingen voor een map hebt ingesteld, kunt u componenten wel maken en bewerken, maar niet verwijderen en lokaliseren. 1.5 Aanvullende functies en functionaliteit Extra functies en functionaliteit die belangrijk zijn voor het beheer van content, zijn BluePrinting, versiebeheer, items in- en uitchecken, zoeken en workflow. 7

14 BluePrinting Een BluePrint is een relatie tussen publicaties waarin de structuur, de content en het ontwerp worden gedeeld door meerdere publicaties. U kunt de BluePrint voor een item bekijken in de BluePrint-viewer (zie pag. 56). Versiebeheer Elke keer dat u wijzigingen opslaat, wordt er een nieuwe versie gemaakt van een item. Hierdoor kunt u versies van items bijhouden en vergelijken met de Versiehistorielijst, waarin alle versies van een geselecteerd item worden vermeld met inbegrip van de huidige versie. Opmerking: Zie Versiebeheer (zie pag. 142) voor meer informatie over het gebruik van versiebeheer voor items. Items inchecken en uitchecken U kunt een item uitchecken waaraan u momenteel werkt. Hierdoor bent u de enige die de huidige versie van een item kan gebruiken en kan het item niet worden bewerkt door alle andere gebruikers. Een item wordt automatisch uitgecheckt wanneer u het opent voor bewerken. U kunt echter ook handmatig items uitchecken en inchecken wanneer u klaar bent met het bewerken van een item. 8

15 Wanneer uw werkzaamheden met betrekking tot het item zijn afgerond, kunt u het item weer inchecken zodat het beschikbaar wordt voor andere gebruikers. Opmerking: Raadpleeg Inchecken en uitchecken (zie pag. 148) voor meer informatie over het in- en uitchecken van een item. Zoeken Met de Zoekweergave kunt u specifieke items zoeken door zoekparameters op te geven op een algemeen niveau of een geavanceerd niveau: 9

16 Opmerking: Raadpleeg Zoeken (zie pag. 160) voor meer informatie over het zoeken van items in Content Manager. Workflow Met een workflow kunt u een reeks taken definiëren die vereist zijn om een hoofdtaak te voltooien. Er worden taken toegekend aan een gebruiker en wanneer een gebruiker een taak voltooit, wordt automatisch de volgende taak toegewezen totdat de hoofdtaak is voltooid. Workflowprocessen kunnen betrekking hebben op componenten, pagina's en sjablonen. In Content Manager Explorer kunt u activiteiten bekijken die aan u zijn toegewezen in de weergave Mijn taken: Opmerking: Raadpleeg Workflow (zie pag. 224) voor meer informatie over workflow. Raadpleeg de documentatieportal voor implementeerders voor informatie over het ontwerpen van een workflowproces en het toepassen van dit proces op items in Content Manager. 1.6 Uw browser configureren De browserinstellingen die in dit gedeelte worden beschreven, zorgen ervoor dat de Content Manager Explorer (de interface voor Content Manager) op de juiste manier op het scherm wordt weergegeven. 10

17 Met Content Manager Explorer werkt u in een browser. U kunt de interface dus openen door het adres van Content Manager in de adresbalk van uw browser te typen. Als u Content Manager Explorer snel en gemakkelijk wilt openen, hoeft u alleen maar het adres van Content Manager aan uw favorieten in uw browser toe te voegen. Raadpleeg de systeembeheerder als u het adres van Content Manager niet weet. U kunt Content Manager Explorer openen vanuit de volgende browsers: 1.7 Microsoft Internet Explorer 7.0 Microsoft Internet Explorer 8.0 Microsoft Internet Explorer 9.0 De laatste versie van Mozilla Firefox De laatste versie van Google Chrome Safari 5 voor de Mac Safari 5.1 voor de Mac Uw webbrowser configureren voor Content Manager Explorer In deze sectie wordt uitgelegd hoe u uw webbrowser configureert voor gebruik met Content Manager Explorer. Context Opmerking: Afhankelijk van de ingestelde rechten, kunnen mogelijk niet alle gebruikers van het clientsysteem deze taken uitvoeren. Uit te voeren stappen 1. Als u de browser voor Content Manager Explorer wilt configureren op een clientcomputer, start u Internet Explorer (zelfs als u Internet Explorer niet als uw browser wilt gebruiken). 2. Als u in Internet Explorer geen menubalk ziet, selecteert u Menubalk bij de vervolgkeuzeknop Extra rechtsboven op het scherm om de menubalk weer te geven. 3. Selecteer Beeld > Codering > Unicode in het menu. Hierdoor wordt de browser ingesteld op Unicode. 4. Selecteer Extra > Internetopties in het menu. Het dialoogvenster Internetopties wordt weergegeven. 5. Ga naar het tabblad Beveiliging, selecteer Lokaal intranet en klik op Websites. Het dialoogvenster Lokaal intranet wordt weergegeven met algemene site-instellingen. 6. Selecteer Geavanceerd om een dialoogvenster Lokaal intranet te openen met alle sites die aan deze zone zijn gekoppeld. 7. Voer de URL van uw Content Manager Explorer-website in en klik op Toevoegen. De site wordt toegevoegd aan de lijst. Klik op Sluiten om dit dialoogvenster te sluiten en vervolgens op OK om het algemene dialoogvenster te sluiten. De instellingen voor Lokaal intranet worden opnieuw weergegeven. 8. Klik op Aangepast niveau. Het dialoogvenster Beveiligingsinstellingen - Zone Lokaal intranet wordt weergegeven. 9. Zoek in de lijst met instellingen de volgende opties en stel hierbij de waarde Inschakelen in: 11

18 ActiveX: ActiveX-besturingselementen en -invoegtoepassingen uitvoeren ActiveX-besturingselementen die zijn gemarkeerd als veilig voor uitvoeren van scripts Gedownloade elementen: Bestand downloaden Diversen: Verzenden van niet-versleutelde gegevens op formulier Uitvoeren van scripts: Actief uitvoeren van scripts Programma's hebben toegang tot het klembord Klik op OK om deze instellingen toe te passen en het dialoogvenster te sluiten. Het dialoogvenster Internetopties verschijnt weer, met het geopende tabblad Beveiliging. Selecteer het tabblad Privacy en klik op Geavanceerd. Het dialoogvenster Geavanceerde privacyinstellingen wordt weergegeven. Selecteer Automatische cookieverwerking opheffen en selecteer daarna Cookies per sessie altijd toestaan. Klik vervolgens op OK om het dialoogvenster Geavanceerde privacyinstellingen te sluiten. Het dialoogvenster Internetopties verschijnt weer, met het geopende tabblad Privacy. Klik op OK om het dialoogvenster Internetopties te sluiten. Als u Mozilla Firefox als browser gebruikt in combinatie met Content Manager Explorer, doet u het volgende: a. Sluit alle geopende exemplaren van Firefox. b. Ga naar de volgende map op uw clientcomputer: Ga in een Windows-besturingssysteem naar C:\Documents and Settings\<gebruikersnaam> \Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles \<random>.default\ Hierbij geldt: <gebruikersnaam> is de naam van de gebruiker die Content Manager Explorer gaat gebruiken (als meerdere gebruikers op deze computer Content Manager Explorer gaan gebruiken, moet u meerdere bestanden wijzigen) <random> is een willekeurige tekenreeks. Ga op een Apple Macintosh-besturingssysteem naar ~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/ <random>.default/ Hierbij geldt: ~ is de homedirectory van de gebruiker die Content Manager Explorer gaat gebruiken (als meerdere gebruikers op deze computer Content Manager Explorer gaan gebruiken, moet u meerdere bestanden wijzigen) <random> is een willekeurige tekenreeks. c. Controleer of in deze map of er een bestand user.js aanwezig is. Als dit bestaat, opent u het in een editor voor platte tekst. Als het niet bestaat, maakt u het in een editor voor platte tekst. 12

19 d. Voeg de volgende regels toe ergens in het bestand user.js: user_pref("capability.policy.policynames", "<beleidsnaam>"); user_pref("capability.policy.<beleidsnaam>.sites", "http://<cmsnaam>"); user_pref("capability.policy.<beleidsnaam>.clipboard.cutcopy", "allaccess"); user_pref("capability.policy.<beleidsnaam>.clipboard.paste", "allaccess"); Hierbij geldt: <beleidsnaam> kan elke tekenreeks zijn, zo lang de beleidsnaam niet identiek is aan een andere beleidsnaam in user.js of prefs.js in dezelfde map. Raadpleeg uw Firefoxdocumentatie voor meer informatie. <cmsnaam> is de domeinnaam van de Content Managerservercomputer. Opmerking: U kunt ook opmerkingen toevoegen op aparte regels. Begin zulke regels met twee schuine strepen (//). e. Sla het bestand user.js op en sluit het. f. Als u Firefox op Mac OS X gebruikt, doet u tevens het volgende: Selecteer in het Apple-menu Systeemvoorkeuren, Toetsenbord en muis, Toetscombinaties Selecteer Alle regelaars onder Uitgebreide toetsenbordfuncties. Mozilla Firefox is nu ingesteld om samen te werken met Content Manager Explorer. 14. Als u Google Chrome als browser gaat gebruiken, adviseert SDL Tridion u de automatische updatefunctie van Chrome uit te schakelen. Standaard is Google Chrome ingesteld om automatisch de nieuwste updates te installeren. Omdat niet kan worden gegarandeerd dat Content Manager Explorer altijd met een nieuwere versie van Google Chrome werkt, verdient het aanbeveling om automatisch bijwerken uit te schakelen. Raadpleeg deze webpagina als u de automatische updatefunctie van Google Chrome wilt uitschakelen: 15. Als u meer informatie wilt hebben op de huidige status van het venster, kunt u de statusbalk van de browser (onder aan het scherm zichtbaar) inschakelen: In Mozilla Firefox: selecteer Beeld > Statusbalk In Microsoft Internet Explorer: selecteer Extra > Werkbalken > Statusbalk In Google Chrome is deze functie niet beschikbaar 16. Schakel ten slotte in alle browsers die u wilt gebruiken de functie voor pop-upblokkering uit. 1.8 Aanbevolen weergave-eigenschappen De Content Manager Explorer wordt optimaal in uw browser weergegeven als u de schermresolutie instelt op 1024x768 en de tekengrootte op klein of 96 dpi. 13

20 Uit te voeren stappen 1. Klik met de rechtermuisknop op een pc op uw bureaublad en selecteer Eigenschappen. Het venster Eigenschappen voor Beeldscherm wordt geopend. 2. Klik op het tabblad Instellingen en stel de beeldschermresolutie in op 1024x Klik op Geavanceerd. Er verschijnt een venster waarin u de tekengrootte kunt wijzigen. 4. Stel op het tabblad Algemeen de tekengrootte in op klein of 96 dpi. 5. Klik op OK om terug te keren naar het venster Eigenschappen voor Beeldscherm. 6. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan. 7. Op een Mac selecteert u System Preferences (Systeemvoorkeuren) en in het dialoogvenster dat wordt geopend, selecteert u Displays (Beeldschermen) in het hardwaregebied. 8. Selecteer onder Resolutions (Resoluties) een resolutie van 1024x768 of hoger. 9. Sluit het dialoogvenster. 1.9 Problemen met Content Manager Explorer oplossen Probleem In de gebruikersinterface verschijnt een pop-upvenster met de fout 'Object is vereist' in het gebied Details. Een van de volgende situaties treedt op: Bij rechtsklikken verschijnt een popupvenster met de fout 'Object ondersteunt deze eigenschap of methode niet' in het gebied Details. Bij het openen van een vervolgkeuzelijst, krijgt u een serie JavaScriptfouten. Diagnose Uw browser maakt gebruikt van een functie voor popupblokkering, zoals die van de Google Toolbar. Uw browserinstellingen zijn incorrect. 14 Actie Schakel functies voor pop-upblokkering uit voor de Content Manager Explorerwebsite. Configureer uw browser volgens de instructies.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

Snelstarthandleiding voor gebruikers

Snelstarthandleiding voor gebruikers Snelstarthandleiding voor gebruikers Inhoud Inleiding tot Web Creator Pro 6... 4 Snelstarthandleiding... 6 Een sjabloon openen... 6 Een afbeelding aanpassen... 9 Een element aan de pagina toevoegen...

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM

H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM H A N D L E I D I N G CONTENT MANAGEMENT SYSTEEM Inhoudsopgave Introductie en inloggen 3 Overzicht van de basisfuncties 5 Voor content-editors 7 Maken en bewerken inhoud 8 Werken met afbeeldingen en documenten

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

FileMaker 11. Handleiding voor Instant Web Publishing

FileMaker 11. Handleiding voor Instant Web Publishing FileMaker 11 Handleiding voor Instant Web Publishing 2004-2010 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker is een handelsmerk

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Reader 3 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Versie 8.6.2 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copyright 1981-2015 Netop Business Solutions A/S. All Rights Reserved. Portions used under license from third parties. Please send any comments to: Netop Business Solutions

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK

ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise, voor Windows en Macintosh Als bij dit handboek software wordt geleverd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Gebruikershandleiding

FileMaker Pro 12. Gebruikershandleiding FileMaker Pro 12 Gebruikershandleiding 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken

Nadere informatie

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16

Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Vodafone PC Backup User Guide Version 1.16 Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht...5 Hoofdstuk 2: Vodafone PC Backup installeren...7 De {{product_name}}-client downloaden...7 De Vodafone PC Backup-client installeren...8

Nadere informatie

Copyright 1994-2010 QlikTech International Zweden. Onder internationale copyrightwetgeving is het niet toegestaan de documentatie of software geheel

Copyright 1994-2010 QlikTech International Zweden. Onder internationale copyrightwetgeving is het niet toegestaan de documentatie of software geheel Zelfstudie Versie 10 voor Microsoft Windows Eerste editie, Lund, Zweden, september 2010 Samengesteld door QlikTech International AB: KHN, JNN, MSJ, JHS Copyright 1994-2010 QlikTech International Zweden.

Nadere informatie

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6

A-61708_nl. Smart Touch gebruiken versie 1.6 A-61708_nl Smart Touch gebruiken versie 1.6 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Norton Password Manager Gebruikershandleiding De software die in dit boek wordt beschreven, wordt geleverd met een gebruiksrechtovereenkomst en mag alleen worden gebruikt volgens

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding

Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding RICOH TotalFlow Production Manager Gebruiksaanwijzing / Installatiehandleiding Voorafgaand aan de installatie Installatie Version 3.0.0 Na de installatie Bekijk het Help-systeem van uw product voor informatie

Nadere informatie

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding

bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding bla bla Open-Xchange Server Gebruikershandleiding Open-Xchange Server Open-Xchange Server: Gebruikershandleiding publicatie datum woensdag, 29. augustus 2012 v.6.20.7 Copyright 2006-2012 OPEN-XCHANGE Inc.,

Nadere informatie

Help gebruiken. U kunt de on line Help als volgt afsluiten: Kies Bestand > Sluiten. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1. Adobe Acrobat Reader Help

Help gebruiken. U kunt de on line Help als volgt afsluiten: Kies Bestand > Sluiten. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1. Adobe Acrobat Reader Help Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken Adobe Acrobat Reader 5.1 bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem. Het

Nadere informatie

Nitro Pro 9 Gebruikershandleiding

Nitro Pro 9 Gebruikershandleiding Nitro Pro 9 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Pro 9 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1

Help gebruiken. Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken Help gebruiken Inhoud Index Vorige 1 Help gebruiken On line Help gebruiken De Adobe Acrobat Reader-toepassing bevat een volledige documentatie in een toegankelijk, op PDF-gebaseerd Help-systeem.

Nadere informatie

Parallels Plesk Panel. Gebruikershandleiding Parallels Web Presence Builder 10.4

Parallels Plesk Panel. Gebruikershandleiding Parallels Web Presence Builder 10.4 Parallels Plesk Panel Gebruikershandleiding Parallels Web Presence Builder 10.4 Inhoud Voorwoord 3 Typografische Conventies... 3 Reacties... 4 Inleiding 5 Kennis maken met de Builder-editor 6 Een website

Nadere informatie

Het handboek van KMail

Het handboek van KMail Daniel Naber David Rugge Laurent Montel Scarlett Clark Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Tom Albers Vertaler/Nalezer: Rinse de Vries Vertaler/Nalezer: Natalie Koning Vertaler/Nalezer:

Nadere informatie

Handleiding TestMonitor

Handleiding TestMonitor Handleiding TestMonitor Versie 4.3.2 Handleiding TestMonitor 4.3.2 1.0 13 02 2015 TK/FK/HK 1 van 59 Inhoud 1. Welkom 1.1 Doelgroep 1.2 Indeling 2. Systeemeisen 3. Opstarten 4. Gebruik 4.1 Applicatiemenu

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail

Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Gebruikershandleiding Solcon secure webmail Quickstart Ontdek Solcon secure webmail in vijf eenvoudige stappen: 1. Start uw computer op. 2. Open de internetbrowser, bijvoorbeeld Internet Explorer. 3. Typ

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

CA Clarity PPM. Releasenotes - On Demand. Versie 14.2.00

CA Clarity PPM. Releasenotes - On Demand. Versie 14.2.00 CA Clarity PPM Releasenotes - On Demand Versie 14.2.00 Deze Documentatie, inclusief de ingesloten Help-systemen en de elektronisch gedistribueerde materialen (hierna genoemd "Documentatie"), is alleen

Nadere informatie

FileMaker Pro 13. Gebruikershandleiding

FileMaker Pro 13. Gebruikershandleiding FileMaker Pro 13 Gebruikershandleiding 2007-2013 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken

Nadere informatie

FileMaker 13. WebDirect Handleiding

FileMaker 13. WebDirect Handleiding FileMaker 13 WebDirect Handleiding 2014 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie