Flatbed Scanner Handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flatbed Scanner Handleiding"

Transcriptie

1 Flatbed Scanner Handleiding

2 Copyright Copyright 1998 door deze firma. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, openbaar gemaakt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of vertaald in een taal of computertaal, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, optisch, chemisch, manueel of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deze firma. Het opgeven van aanspraak Deze firma overneemt direct noch indirect, garanties, hetzij expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud van dit handboek en wijst in het bijzonder alle garanties, verkoopsmogelijkheden of degelijkheid voor welk doel ook, af. Verder behoudt deze firma het recht om deze uitgave te wijzigen en van tijd tot tijd veranderingen aan te brengen in de inhoud van het hiernavolgende zonder verplichting van deze firma om enige personen op de hoogte te brengen van zulke wijzigingen of veranderingen. Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke firma s. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 1. Lees deze instructies aandachtig. Gelieve deze richtlijnen te behouden voor eventueel toekomstig gebruik. 2. Volg alle waarschuwingen en richtlijnen die op het product werden aangebracht. 3. Haal het product uit het stopcontact in de muur vooral u het schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakproducten noch spuitbussen. Gebruik een vochtige doek bij het schoonmaken. 4. Gebruik geen water in de nabijheid van dit product. 5. Plaats het product niet op een labiele ondergrond of tafel. Het product kan immers vallen en kan bijgevolg ernstig worden beschadigd. 6. Er zijn ventilatie openingen voorzien in de behuizing en op de onderkant. Zij staan in voor een juiste werkwijze van het product en beschermen meteen tegen oververhitting. Onder geen beding mogen deze openingen worden geblokkeerd noch bedekt. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd doordat u het product op een bed, sofa, tapijt of dergelijke zou plaatsen. Het product mag ook niet bij een radiator of verwarmingstoestel worden geplaatst, noch in een ingebouwde behuizing, tenzij adequate ventilatie werd voorzien. 7. Dit product moet worden gebruikt in overeenstemming met het type van elektrische stroom die op het etiket wordt vermeld. Indien u niet zeker bent van het type van de voorhanden zijnde stroom; gelieve contact op i

3 te nemen met uw distributeur of met het elektrische nutsbedrijf in uw buurt. 8. Zorg ervoor dat de stroomkabel volledig vrij is. Plaats het product niet op een plaats waar men mogelijk op de kabel kan lopen of erover kan struikelen. 9. Indien u een verlengingskabel gebruikt met dit product, gelieve u ervan te vergewissen dat de totale stroomsterkte van het toestel dat d.m.v. de verlengingskabel is aangesloten niet meer is dan de stroomsterkte van de verlengingskabel. Bovendien dient u ervoor te zorgen dat de totale stroomsterkte van alle in het stopcontact aangesloten producten niet meer is dan waarop de elektrische zekering berekend is. 10. Duw nooit voorwerpen, van welke aard ook, door de openingen in de behuizing, daar ze in aanraking zouden kunnen komen met gevaarlijke voltage onderdelen. Verder kan een kortsluiting op deze manier niet worden uitgesloten en kan die resulteren in een brand of een elektrische schok. Draag er zorg voor nooit enige vloeistof te morsen op het product. 11. Probeer niet zelf uw product te repareren, daar het openen of het wegnemen van deksels u aan gevaarlijk hoge voltage of andere risico s kan blootstellen. Laat alle reparaties of check-ups gebeuren door professioneel onderhoudspersoneel. 12. Haal het product uit het stopcontact in de muur en laat professioneel onderhoudspersoneel het onderhoud uitvoeren onder de volgende voorwaarden: a. Als de stroomkabel of stekker beschadigd is of opgebruikt. b. Als er een vloeistof in het product werd gemorst. c. Als het product in aanraking is gekomen met regen of water. d. Als het product niet normaal werkt, terwijl de instructies m.b.t. de werking van het product juist werden gevolgd. Stel enkel die controle functies bij die in de handleiding worden behandeld, gezien het fout bijstellen van andere controle functies beschadiging kunnen veroorzaken en het product slechts na langdurige reparatiewerken door professionele technici weer in zijn normaal werkende conditie kan worden gebracht. e. Als het product gevallen is of de behuizing beschadigd werd. f. Als het product een duidelijke vermindering qua resultaten geeft, wat een indicatie is voor een onderhoudsbeurt. Gebruik enkel een verdeelstekker van hetzelfde type als diegene die oorspronkelijk voor de scanner werd gemaakt. ii

4 FCC INFORMATIE In The Federal Communication Commission Radio Frequency Interference Statement vindt u volgende paragraaf: Dit toestel werd getest en is bevonden te voldoen aan de voorwaarden voor een Class B Digital Device, dienovereenkomstig Part 15 van de FCC Regulaties. Deze voorwaarden werden ontworpen om een redelijke bescherming te garanderen tegen schadelijke stoornissen in een residentiële installatie. Dit toestel ontwikkelt, gebruikt en kan radiofrequentie energie uitstralen, wat een schadelijke storing kan teweegbrengen voor radiocommunicatie, indien het toestel niet in overeenstemming met de instructies werd geïnstalleerd of gebruikt. Niettemin, er is geen garantie dat een mogelijke stoornis zich niet in een bepaalde installatie zou kunnen voordoen. Als inderdaad, dit toestel een schadelijke stoornis veroorzaakt aan de ontvangst van radio of televisie, (hetgeen kan worden vastgesteld door het toestel aan en uit te zetten) wordt de gebruiker van het toestel aangeraden om de stoornis d.m.v. een of meer van de volgende maatregelen te corrigeren: 1. Oriënteer de ontvangstantenne opnieuw of plaats ze ergens anders. 2. Verhoog de afstand tussen het toestel en de ontvanger. 3. Verbind het toestel aan een stopcontact op een verschillend circuit als dat waaraan de ontvanger is gekoppeld. 4. Vraag uw distributeur of een ervaren radio /TV technicus voor hulp. De gebruiker mag in geen geval dit toestel aanpassen of veranderen zonder schriftelijke toelating van deze firma. Elke aanpassing maakt het recht op gebruik van dit toestel nietig. iii

5 Inhoudstafel HOOFDSTUK 1. Overzicht Software Introductie Document Introductie Software Installatie Installatie Menu HOOFDSTUK 2. Maak uw eerste scan Hoe scannen HOOFDSTUK 3. MiraScan Menubalk MiraScan Parameters Origineel Commando Toetsen Preview Beeldprevisualisatieveld Statusgebied Het verkrijgen van de meest recente MiraScan besturingssoftware HOOFDSTUK 4. Photo Express Inleiding Hoe beginnen Het verkrijgen van beelden Werken met Album Bewerken van beelden Aanpassen van beelden Vrijgeven van beelden Beelden drukken Beelden opslaan Express Kalenders ontwerpen Morphing foto s Werken in Project Modus Om een nieuw project te beginnen: Werken met sjablonen iv

6 Toevoegen van versieringen Drukken van sjablonen Sjablonen delen HOOFDSTUK 5. TextBridge Classic TextBridge Classic Gebruikersinterface Scannerkeuze OCR starten in Automatische Modus HOOFDSTUK 6. Copier Instellen van de Copier parameters Copier Parameters Printer Image Type Copy quality Hoe Copier gebruiken HOOFDSTUK 7. Vragen, antwoorden en oplossen van problemen Vragen en antwoorden Doel Vragen en antwoorden voor parallelle poort modellen Vragen en antwoorden voor SCSI Modellen Oplossen van problemen Informatie over dienst na verkoop Aanwijzigingen voor het opnieuw inpakken v

7 Software Introductie HOOFDSTUK 1. OVERZICHT De onderstaande tabel geeft u een kort overzicht i.v.m. de besturing- en aanwendingssoftware die met uw kleurenscanner wordt meegeleverd: MiraScan Photo Express TextBridge Classic Copier MiraScan is het besturingsprogramma van uw scanner. Het komt overeen met TWAIN en is op een uitermate gebruikersvriendelijke wijze opgebouwd. Zijn gebruikersinterface voorzien van iconen zorgt ervoor dat u uw scanner met gemak kunt gebruiken, zonder zelfs de handleiding te moeten raadplegen. MiraScan is uitgerust met fantastische functies die de kwaliteit van het beeld verbeteren en de scanning procedure versnellen. Een software toepassing die u toelaat om niet alleen plezier te beleven aan het scannen, maar waardoor u ook tot geweldige resultaten, zowel op het scherm als op de afdrukken, met foto s en documenten gebaseerd op foto s, kunt komen. In staat tot grote prestaties, met zijn vernieuwende interface en ingebouwde sjablonen: Photo Express maakt voor u snel en gemakkelijk indrukwekkende kalenders, screensavers en wenskaarten. Dit is een OCR (Optical Character Recognition) software van Xerox. TextBridge Classic is in staat om op tekst gebaseerde beeldbestanden over te brengen naar editeerbare tekstbestanden. Op die wijze wordt tijd bespaard die anders verloren gaat aan het hertypen. Deze softwaretoepassing laat u toe om uw scanner en drukker te gebruiken zoals een kopieermachine. Copier stelt u in staat om een document of tekening zonder moeite te kopiëren of af te drukken, of zelfs weg te schrijven als een bestand. 1-1

8 Document Introductie Naast de Scanner Gebruikershandleiding bestaan er nog andere elektronische documentbestanden en gedrukte kopieën van documenten die met uw kleurenscanner worden meegeleverd. De onderstaande tabel geeft u een oplijsting van wat ze precies inhouden en waar u ze kan vinden: Opgelet Opdat u in staat zou zijn om de elektronische versie van de gebruikershandleiding of andere bestanden in HTMLformaat zou kunnen lezen, moet u vooraf de Microsoft Internet Explorer hebben geïnstalleerd. Document Inhoud Waar u het kan vinden Introductie tot het installeren U vindt het in een plastic Uit de van de scanner, software en pak binnenin het karton. verpakking hoe een eerste scan te maken. Flatbed Scanner elektronische gebruikershandleiding TextBridge Classic elektronische gebruikershandleiding Photo Express elektronische gebruikershandleiding Complete informatie over het concept scannen, de besturingssoftware, alsook informatie over de service, alles in HTML formaat. Informatie over het gebruik van TextBridge OCR software en andere gedetailleerde productinformatie. Informatie over het gebruik van Photo Express en andere gedetailleerde productinformatie. Wordt automatisch geïnstalleerd als u MiraScan installeert. Op de scanner CD onder OCR\Tbcl20.95\english\tb_ doc\ directory. Het is in *.PDF formaat. Gelieve het te lezen terwijl u Acrobat van Adobe Inc gebruikt. Op de Photo Express CD onder Manual\English\Pe2.pdf directory. Het is in *.PDF formaat. Gelieve het te lezen terwijl u Acrobat3.01 van Adobe Inc gebruikt. 1-2

9 Software Installatie Breng de scanner software CD-ROM Disk 1 in uw CD-ROM speler. Windows zal dan automatisch het installatieprogramma draaien. Als het installatiemenu na enkele minuten niet op uw scherm verschijnt, gelieve dan volgende stappen te ondernemen: 1. Op de Windows werkbalk, klik Start. 2. In het Start Menu, plaats de muiscursor tot aan Run (uitvoeren en klik vervolgens hierop. 3. In het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u Browse (doorzoeken) om het bestand install.exe in uw CD-ROM speler te selecteren. Vervolgens drukt u op Enter. Installatie Menu MiraScan installeren Copier installeren TextBridge OCR installeren Internet Explorer installeren Lees de elektronische gebruikershandleiding Lees het bestand Readme Verlaat het Installatie programma Beschrijving Om de online hulp en de gebruikershandleiding van de scanner en de scanner software te lezen, klik Read User s Manual (lees gebruikershandleiding). Klik met de muis op dat onderdeel dat u wenst te bekijken. 1-3

10 HOOFDSTUK 2. MAAK UW EERSTE SCAN Dit hoofdstuk toont u hoe u een beeld of tekening moet scannen met MiraScan en Photo Express. Hoe scannen 1. Schakel eerst uw scanner in alvorens uw computer aan te zetten. 2. Plaats het origineel document met de tekst of tekening naar beneden op de glasplaat van de scanner. 3. Op de Windows werkbalk, klikt u Start, Programs, Ulead Photo Express 2.0, vervolgens selecteert u Ulead Photo Express 2.0, of dubbelklikt u op het icoon op uw computer werkvlak. Het algemene Photo Express scherm zal verschijnen. 2-1

11 4. Op de werkbalk van Photo Express (die zich bovenaan het scherm bevindt), klikt u op Scanner. Verifieer of de naam van het besturingssysteem MiraScan Vx.xx.xx in de neervallende keuzelijst verschijnt onder Select data source rechts op het scherm. Indien dit niet gebeurt, selecteer het uit deze neervallende keuzelijst. 5. Klik Acquire. Het MiraScan venster zal verschijnen: Stel hier de scanning parameters in. 6. Pas alle instellingen van de neervallende keuzelijsten aan (voor gedetailleerde beschrijvingen van elke parameter kunt u terecht in hoofdstuk 3). 7. Klik de Preview (previsualisatie) knop. De scanner zal vlug een lage resolutie scan van het originele document uitvoeren, terwijl het previsualisatievenster een previsualisatie van het beeld toont. 2-2

12 8. Selecteer het scangebied door de selectierechthoek in het previsualisatievenster aan te passen (U kunt het selectieveld verschuiven door de muiscursor te verschuiven binnen de grenzen van de puntlijnen die de rechthoek afbakenen en het zo meeslepen. Om het selectieveld te vergroten of verkleinen moet u de muiscursor op de puntlijn verschuiven tot hij een dubbelzijdige pijl wordt. Dan sleept u hem om de grootte van de rechthoek met de puntlijnen te veranderen.) Pas deze rechthoek met de puntlijnen aan om het te scannen veld in te stellen. 9. Klik de Scan knop. Als de scanner stopt met scannen, zal het gescande beeld in Photo Express verschijnen als een miniatuurfotootje. Om te stoppen met scannen, volstaat het om het MiraScan venster te sluiten. U bent nu klaar om het gescande beeld te bewerken. 2-3

13 HOOFDSTUK 3. MIRASCAN Om betere scans te maken, moet u weten hoe u de instellingen in MiraScan kunt aanpassen. 3-1

14 Menubalk Onder de Menubalk, vindt u volgende menu s: File (bestand), Setting (instellingen) en Help. De onderstaande tabel geeft u een korte beschrijving van de verschillende menu s en de opties onder elk van die menu s. File (Bestand) Setting (Instelling) Help (Hulp) Laat u toe om bestandeigenschappen te selecteren zoals: het laden van configuraties, opslaan van configuraties, configureren als, terugzetten van configuraties en het automatisch opslaan van configuraties. Load Config laadt het configuratiebestand Save Config slaat het configuratiebestand op Save Config as slaat het configuratiebestand op als een ander bestand Reset Config zet het configuratiebestand terug in zijn oorspronkelijke instellingen Auto Save Config slaat het configuratiebestand automatisch op. Laat de gebruiker toe om de scangrootte te selecteren, alsook het Monitor Gamma, film type en de automatische previsualisatie. Scan Size kiest de grootte van de output Monitor Gamma legt de overeenstemming van kleuren tussen de monitor en de scanner vast Film type niet voorhanden (deze optie is enkel verkrijgbaar voor modellen met TPO) Auto preview maakt automatisch een previsualisatie vóór het scannen Hierin vindt u de MiraScan online informatie zoals Inhoud, Scanner Info en Over MiraScan. Contents Info toont de inhoud van het MiraScan Hulp Centrum toont informatie over de scanner 3-2

15 MiraScan Parameters Icoon Parameter Beschrijving Origineel Selecteert het type van document voor de scan bron. Voor de modellen zonder TPO kunt u enkel Reflectief (Flatbed) selecteren. Image Type Selecteert de gegevenstypes voor uw scan. (Beeldtypes) Keuzemogelijkheden zijn: Kleur (RGB), Grijs en Lijntype. Tip: Gebruik Kleur (RGB) om kleurtekeningen te scannen. Gebruik Grijs om zwart-wit tekeningen te scannen. Gebruik Lijn-type om tekstdocumenten te scannen. Scan Modus Selecteert de scanmethode als Hoge Snelheid of Resolutie Scaling (Schaal) Filter Hoge Kwaliteit. Selecteert de resolutie van de gescande tekening. Keuzemogelijkheden variëren van 75dpi tot 9600dpi of zijn te definiëren. Definiëren laat u toe om respectievelijk horizontale en verticale resoluties in te stellen. Stelt de horizontale en verticale schaal van het gescande beeld in. Gelieve er acht op te slaan dat de maximale en minimale schaalwaarden onderhevig zijn aan de resolutiewaarden. Verscherpt of vervaagt beelden. Descreen Klik op deze optie om het Descreen submenu te laten verschijnen. De Descreen filter wordt gebruikt bij het drukken van halftoon of rasterbeelden. Zonder het Descreen filter proces zou het halftoon of rasterbeeld een moiré effect vertonen.. Color Wizard Klik op deze optie om het Menu voor de Kleurenverbetering te laten verschijnen. Levendige kleuren zullen worden verkregen door de kleurenverbeteringfunctie te selecteren. Duplicate Verdubbelt hetzelfde gescande beeld voor (Verdubbelen) gelijktijdige bewerking. Maximaal 10 opgaven zijn mogelijk. Info Toont informatie over de huidige scan. 3-3

16 Delete (Wissen) Selectie Wist een opgave. Selecteer een opgave, en klik vervolgens op dit icoon om die opgave te wissen. Selecteert een veld om te scannen. Raad: New Frame Maakt een nieuw kader voor het scannen. Het is (Nieuw Kader) maximaal mogelijk om 10 kaders aan te maken voor het gelijktijdig scannen van verschillende beelden. Hand Gebruik deze functie samen met de Zoom functie. Verplaats het beeld handmatig vooraleer u een scanveld selecteert. Zoom Klik deze optie aan om een close-up te krijgen van het te scannen gebied. Deze functie laat u toe een beter overzicht te krijgen. Level Toont de verdeling van de verschillende niveaus van (Niveau) * helderheid van het beeld. Curve* Verandert het beeldeffect door de kleurencurve aan te passen. Kleur- balans* Verandert het kleurenmengsel in een beeld, hierbij Color Adjustment (Kleur instellen)* Helderheid/ (Brightness) Contrast* Threshold (Drempel) Inverteren Mirror (Spiegel) bepaalde kleuren benadrukkend of verminderend. Stelt de kleurschakering, intensiteit en lichtheid in van het te scannen beeld. Klik deze optie aan om de helderheid en het contrast aan te passen. Klik deze optie aan om het dialoogvenster Tekstdrempel op te roepen. Deze functie wordt enkel geactiveerd als het beeldtype wordt ingesteld op lijntypes. De drempelwaarde kan worden ingesteld door de rotatieknop of door de schuiver te verslepen. Klik op deze optie om een negatief beeldeffect te bekomen met een 256 kleurencomplement. Klik op deze optie om een spiegeleffect te creëren. Klik op Hulp in het dialoogvenster van elk icoon voor meer details. * Deze functie wordt automatisch gedeactiveerd als u kiest voor Automatic of PhotoMagic onder de Color Wizard. 3-4

17 Commando Toetsen Preview Scan Exit Klik deze knop aan om een algemene previsualisatie van het beeld te krijgen. Een klik op deze knop start het scannen. Klik deze knop aan om MiraScan te verlaten. Beeldprevisualisatieveld Het beeldprevisualisatieveld toont u een previsualisatie van het beeld. Elke verandering van parameter wordt hier onmiddellijk getoond. Het scan veld kan eveneens worden aangepast door de puntlijn rechthoek te verslepen of te verschuiven. Liniaaleenheid De linialen boven en links in het previsualisatiegebied geven de gebruiker een idee van de grootte van het beeld. De liniaaleenheid is aangegeven in de linker bovenhoek van het previsualisatiegebied. "P" staat voor de liniaaleenheid die de pixels voorstelt ( I staat voor inch; en M voor centimeter). 3-5

18 Statusgebied Het statusgebied bestaat uit de Proces Indicator en de Statusbalk. De Proces Indicator toont de afgewerkte scan. De Statusbalk toont zowel de grootte van het scanningveld als de status van het scannen. Statusbalk Proces Indicator Het verkrijgen van de meest recente MiraScan besturingssoftware Om de meest recente MiraScan besturingssoftware te verkrijgen, kunt u ofwel uw plaatselijke distributeur contacteren, of uw PC verbinden met de volgende web sites: (V.S.), (Taiwan) (Europa) 3-6

19 HOOFDSTUK 4. PHOTO EXPRESS In dit hoofdstuk wordt u binnengeleid in de wonderlijke wereld van Photo Express. Leer meer over deze software die met uw scanner wordt meegeleverd en maak zo uw dagelijks leven interessanter en kleurrijker! Verwijs naar de Photo Express elektronische gebruikershandleiding voor meer details over het gebruik van de verschillende kenmerken en functies. Inleiding Welkom bij Photo Express, het nieuwste middel dat u toelaat uw creativiteit ten toon te spreiden met foto s van uw familie en vrienden! Photo Express laat u toe om dat extra accent van levendigheid in uw foto s aan te brengen het stelt u in staat om gewone, dagdagelijkse foto s om te toveren in kwalitatief hoge staaltjes van kunst. Met zijn intuïtieve interface zult u al snel gepersonaliseerde verjaardagskaarten, kalenders en posters kunnen drukken. Photo Express doet een nieuwe wind waaien in de wereld van de fotobewerking. Zijn professionele hoog-kwalitatieve sjablonen en zijn gebruikersvriendelijke bewerkingsmogelijkheden, gekoppeld aan een volledig nieuwe interface, maken van het bewerken van foto s een nooit eerder gezien gemak en plezier. Hoog technologische instrumenten brengen de mogelijkheden van een fotostudio nu in uw huiskamer. Repareer uw oude lievelingsfoto s met krachtige retouche- en klooninstrumenten. Realistische schilderinstrumenten veranderen foto s in echte kunstwerkjes. Gebruik sjablonen om de meest geweldige kalenders, verjaardagsen invitatiekaarten en nog veel meer te ontwerpen! 4-1 Organiseer en beheer al uw gedigitaliseerde foto s d.m.v. Album. Nooit tevoren was het zo gemakkelijk om foto s te catalogiseren en terug te vinden.

20 Hoe beginnen Om Photo Express te starten, dubbelklik op de Photo Express icoon in Windows of open het programma vanuit het Windows Start Menu. Als u Photo Express opstart, vergewis er u dan van dat de schermresolutie is of en Hi Color (15/16 bit) of True Color ( 24 bit ) modus. Het volgende scherm wordt zichtbaar. Tip: het is beter om uzelf eerst vertrouwd te maken met de componenten in de interface, vooraleer u inderdaad van start gaat met het programma: Taakbalk Werkvlak Opties Paneel Modus Tabs Commando Paneel Algemene Zoeker & MiniatuurRol Snelkoppelingsbalk 4-2

21 Modus Tab: De Modus tabs in Photo Express springen heen en weer tussen Photo modus en Project modus. In Photo modus wordt het meeste van uw werk gedaan, terwijl de Project modus u toelaat om wenskaarten, naamkaarten en andere leuke dingen uitgaand van sjablonen, te ontwerpen. Commando Paneel: Het Commando paneel geeft een oplijsting van al de categorieën die voorhanden zijn in Photo Express en die nodig zijn om het beste uit uw creativiteit te halen als u met foto s werkt. Elke categorie beschikt over een specifiek aantal werktuigen. Opties Paneel: Het Opties paneel toont u alle verschillende mogelijke opties voor elk gegeven werktuig. Taakbalk: De Taakbalk beschikt over alle werktuigen die u nodig hebt om uw foto s te bewerken. Elke groep van werktuigen is ingedeeld in verschillende categorieën als u een nieuwe categorie uitkiest, zullen de werktuigen op de taakbalk dientengevolge mee veranderen. Categorieën worden uit het Commando paneel geselecteerd. Snelkoppelingsbalk: De snel-koppelingsbalk geeft u toegang tot alle meest frequent gebruikte menu commando s. Deze commando s verschillen afhankelijk van de categorie van Commando Paneel waarin u op een gegeven moment werkt. Klik op de groene pijl om deze snelkoppelingsbalk te verstoppen. Miniatuur Rol: De Miniatuur Rol opent vanuit de Global Viewer (algemene zoeker) en geeft een lijst van al de beelden die u op dat moment hebt geopend, waarbij het bovenste beeld wordt afgebeeld in het venster onder het Commando Paneel. Werkvlak: Het Werkvlak is waar de foto waaraan u aan het werken bent, zich bevindt. 4-3

22 Het verkrijgen van beelden Als u Photo Express opstart is uw eerste stap het krijgen van de foto s waaraan u wilt werken in het huidige programma. De plaats om hiermee te starten is met Album. Vanuit dit uitgangspunt, zult u praktisch alles kunnen doen in Photo Express. Al de andere manieren om foto s te krijgen, kunnen onafhankelijk van Album werken, maar zij zijn tevens ontworpen om u de mogelijkheid te geven onmiddellijk hierin beelden te grijpen of te openen. Opmerking: De Project tab laat u enkel toe om Project sjablonen bestanden te openen (*.tpx en *.tpl). Voor meer informatie over het bijvoegen van foto s en andere beelden bij het sjabloon, gelieve hoofstuk 4-13 te lezen over het Werken met Sjablonen. Werken met Album Album laat u toe foto s te organiseren in uw computer en dit gemakshalve in albums die gelijkenis vertonen met de tastbare fotoalbums. In deze albums vindt u miniaturen van alle beelden die u heeft uitgekozen, evenals verbindingen naar deze beelden, informatie en opmerkingen. Op die manier heeft u een onmiddellijke toegang tot al uw foto s direct vanuit Photo Express. Lijst uw foto s volgens auteur, onderwerp, titel en cataloog. Om een nieuw Album te creëren: 1. Klik op de Get categorie op het Commando Paneel. 2. Selecteer Album uit de taakbalk. 3. Klik de New knop in het Opties Paneel. Het Nieuwe Foto Album dialoogvenster zal zich openen, zodat u een nieuw albumbestand kunt maken. 4-4

23 Om nieuwe beelden aan een album toe te voegen: 1. Selecteer een album. 2. Klik het File (Bestand) icoon en doorloop de folder waarin de beelden werden opgeslagen. 3. Als die in het Opties Paneel verschijnen, klik dan de Select All knop (of selecteer individuele beelden door het indrukken van de Ctrl. toets terwijl u met de muis klikt.) 4. Vervolgens, selecteert u de optie Save to album en klikt u op de invoeg knop. De bestanden zullen worden toegevoegd aan het laatste geopende album. Om opnieuw een verbinding op te bouwen tussen verloren beelden, klikt u met de rechtse muistoets op het album in het Opties Paneel en selecteert u ofwel Relink (Terug verband opbouwen) of Refresh (Heropfrissen). Drukken van album miniaturen: 1. Klik op het Album icoon op de Halen taakbalk en kies vervolgens een album van het Opties Paneel. 2. Druk de Ctrl toets, en in het werkvlak, klik die miniaturen aan die u wenst te gebruiken. De uitgekozen miniaturen zullen groen oplichten. 3. Klik de Print toets op het Commando paneel en kies een drukmethode uit. U kunt onmiddellijk overspringen tot die drukoptie die u wenst te gebruiken door met uw cursor over de Print knop op het Commando Paneel te strijken. Als het submenu verschijnt, klikt u de Print icoon dat u wenst. 4-5

24 Bewerken van beelden Aanpassen van beelden Een beeld verkregen van een scanner of een digitale camera vraagt mogelijk enkele aanpassingen. Photo Express levert u het perfecte werktuig om foto s aan te passen: het transformeer werktuig. Om een foto opnieuw in één lijn op te stellen: 1. Nadat een foto gescand werd, dient u hem te openen vanuit ofwel Album of vanuit Bestand en direct in het werkveld als u de foto tenminste niet reeds van hieruit hebt gescand. 2. Plaats uw muis over de Edit (Bewerking) categorie knop en selecteer Adjust (Aanpassen) van het submenu dat tevoorschijn komt. Alle aanpassingswerktuigen zullen te zien zijn op de taakbalk. 3. Klik de Transform knop aan op de Aanpassing taakbalk. De transformeer opties zullen in het Opties paneel verschijnen.! Om vrij een foto te kunnen draaien, selecteert u het spinnewiel in de rechter boven- of de linker benedenhoek van de foto en draait u de foto in de door u gewenste positie.! Om de foto nauwkeuriger te plaatsen, kunt u een graad instellen in het Opties Paneel en vervolgens ofwel op draai links of draai rechts klikken om de verplaatsing in gang te zetten.! Om de foto om te draaien, klikt u ofwel op Flip Horizontally (horizontaal omdraaien) of Flip Vertically (verticaal omdraaien). U kunt ook een beeld qua grootte veranderen tijdens de transformatie door te klikken en de grepen in de linkerbovenof rechterbenedenhoeken te verslepen. Eveneens kunt u het beeld in het werkvlak verschuiven door het met behulp van uw muiscursor te verslepen. 4-6

25 Om uw foto te knippen: 1. Klik de Trim (Knip) toets in de Edit: Adjust categorie. De knip opties zullen zich openen in het Opties Paneel. 2. Selecteer een Trim Shape (Knipvorm) en stel vervolgens de hoeveelheid Soft edge (zachte rand) in die u wenst te gebruiken om de randen van de geknipte foto mee te voorzien. 3. Klik op Apply om de foto te knippen. Opmerking: U kunt het geknipte gebied in een nieuw bewerkingswerkvlak openen door het uitkiezen van de optie Creëer Nieuw Beeld. Om uw foto van grootte te veranderen: 1. Klik op de Size (Grootte) knop in de Bewerking: Aanpassen categorie Op deze manier worden de Grootte opties in het Opties Paneel geopend. 2. Selecteer ofwel een voorgedefinieerde grootte van het Standard uitvalsmenu, of geef de gewenste afmetingen voor het beeld in de optie User defined (gebruikergedefinieerd). 3. Selecteer dan de Keep aspect ratio knop om de continuïteit te behouden tussen hoogte en breedte terwijl u de grootte verandert. Op deze manier wordt verhinderd dat het beeld zich op onnatuurlijke wijze gaat uitrekken. 4. Tenslotte, rest u de Resolution van het beeld te definiëren. Deze functie zal bepalen hoe het beeld op papier zal worden afgedrukt- hoe lager de resolutie, hoe minder pixels worden gebruikt om het beeld te regenereren, terwijl een hogere resolutie meer pixels nodig heeft om een beeld te creëren met grotere pixels. 5. Klik Apply om de foto van grootte te veranderen. 4-7

26 Vrijgeven van beelden Beelden drukken Van het moment dat u alle gewenste aanpassingen op uw foto s hebt gemaakt, wordt het tijd om ze ook af te drukken. Photo Express beschikt over een groot aantal afdrukopties, dat u toelaat posters en naamkaartjes uit te drukken, bovenop zijn normale afdrukmogelijkheden. Om een beeld af te drukken: 1. Selecteer het beeld dat u wenst af te drukken uit de Miniatuur rol, of selecteer een beeld of beelden van een ter beschikking staand album. 2. Klik op de Print toets in het Commando Paneel. U zult de drukwerktuigen zien verschijnen op de taakbalk. 3. Selecteer het drukelement dat u wenst te gebruiken. " Normal laat u toe om beelden normaal af te drukken op verschillende types papier (variërend van Brief over A4 tot enveloppen). " Tile (Mozaïek) geeft uw beeld meerdere malen weer op het blad, u op die manier toelatend om beeldenkaarten of gepersonaliseerde postkaarten te ontwerpen. " Poster vergroot uw beeld dusdanig, zodat u in staat bent om delen van de poster op verschillende bladen uit te drukken. Op deze manier kunt u posters en vlaggen ontwerpen en afdrukken. 4. Klik Print. Het is eveneens mogelijk om miniaturen af te drukken. Voor meer informatie hieromtrent, kijk in 4-4 Werken met Album Drukken van album miniaturen.. 4-8

27 Beelden opslaan Nadat u alle aanpassingen aan uw foto s hebt gedaan, is het mogelijk ze op te slaan in het geheugen. In Photo Express kunt u een foto opslaan in verschillende formaten van beeldenbestanden. Elk bestandformaat heeft eigen unieke eigenschappen. Bepaalde formaten, echter, zullen beter beantwoorden aan specifieke situaties (vb. opslaan van bestanden voor het Web) dan andere. Om een foto op te slaan in het geheugen: 1. Klik de Share knop aan die zich op het Commando Paneel bevindt. De taakbalk zal de verscheidene opdeelwerktuigen tonen. 2. Klik de Save knop op de taakbalk. De optie Opslaan zal te zien zijn in het Opties Paneel. 3. Geef de plaats, naam, type bestand en gegevenstypes in. 4. Selecteer een album uit de keuzemenu Save to album. 5. Klik op Save. " Gegevenstype beschrijft de hoeveelheid aan kleurinformatie die mee wordt opgeslagen met het beeld. Hoe meer kleurinfo aanwezig is in het bestand, hoe groter dit dreigt te worden. Het hoogst mogelijke kleurgegevenstype is True Color. Bestanden die onder dit gegevenstype worden opgeslagen, kunnen zeer groot zijn. In tegenstelling hiermee, bevatten bestanden met een index van 256 en grijsschakering elk een maximum van 256 verschillende kleuren en zijn bijgevolg over het algemeen genomen vrij klein. " Bepaalde types bestanden die u kunt gebruiken zijn: BMP voor het opslaan van foto s van het hoogste kwaliteitsniveau zonder comprimeren, JPEG voor foto s die u op het Web wil gebruiken of wenst te versturen via dit bestandtype zal uw foto s comprimeren, maar met behoud van hun algehele kwaliteitsniveau, UPX voor het opslaan van foto s met onvermengde, vrij-vloeiende objecten. Deze Objecten kunnen opnieuw worden gebruikt als het bestand wordt heropend. 4-9

28 Express Kalenders ontwerpen Een van de gemakkelijkste taken die u in Photo Express kunt uitvoeren, is het ontwerpen van kalenders, hetzij voor uw Windows desktop of voor een reëel bureau. Ze zijn niet alleen bijzonder gepast om een eng contact te houden met uw familie en vrienden, maar houden u bovendien op een stijlvolle manier op de hoogte van alle belangrijke data en afspraken. Om kalenders te ontwerpen: 1. Zorg dat u het beeld of de foto voor u hebt die u als kalenderbeeld wilt gebruiken. 2. Klik op de Express knop aan op het Commando paneel. Vervolgens selecteert u de Kalender icoon van de taakbalk. 3. Kies een type kalender uit de voorbeelden die voorliggen en pas dit type aan volgens uw eigen wensen en noden. Klik en versleep de foto of het gegevensobject om het te verplaatsen. Of, verander de grootte met behulp van de controlegrepen die zich aan de rand van het beeld bevinden. Bewerk de tekst en de gegevens door het object te selecteren dat er zich in bevindt en klik dan op de Planner knop op de snel-koppelingsbalk om notities of vakantiedagen toe te voegen aan persoonlijke gegevens, alsook hulpmiddelen van de Clipart box. 4. Als uw kalender klaar is, stelt u hem in als Windows achtergrond door het klikken op het Wallpaper (achtergrond) icoon in het Opties Paneel. U kunt hem eveneens naar het Windows klembord sturen (om hem dan later in andere toepassingen in te kunnen voegen) d.m.v. een klik op het Clipboard (Klembord) icoon. Tenslotte, kunt u de kalender afdrukken door de Print knop aan te klikken. 4-10

29 Op de snelkoppelingsbalk, klikt u op het icoon van het Commando Menu om het Kalender Commando Menu te openen. Het is hier dat u de eigenschappen van de kalender kunt vastleggen, zoals het lettertype, de kleur, het soort tekst enz. Morphing foto s Een van de meer nieuwe toepassingen en effecten die Photo Express u biedt, is het morphen van foto s. Morphing transformeert een foto of beeld geleidelijk aan totdat men tot een unieke kromtrekking van de oorspronkelijke foto komt. Beeldmorphen kunnen worden weergegeven als beeldsequensen of als levendige GIF bestanden. Om een beeld te morphen : 1. Neem het beeld dat je wil bewerken uit een album of van uw harde schijf. 2. Klik op de Express knop op het Commando paneel. De Express extra s zullen op de taakbalk verschijnen. 3. Selecteer het Morph icoon van de taakbalk. 4. Kies een transformatie uit Type. Om deze transformatie te kunnen gebruiken, verplaatst u uw muiscursor naar het werkvlak en begint u met schilderen. 5. Op de snelkoppelingsbalk, klikt u op de knop Add item to Storyboard (Voeg element aan het Storyboard toe). Op deze manier wordt het huidige beeld aan het Storyboard toegevoegd. 4-11

30 De effecten van een transformatie kunnen worden verwijderd en er kan worden teruggegrepen naar het beeld in zijn oorspronkelijke staat door op de Restore (terugbrengen) knop op de snelkoppelingsbalk te klikken. U kunt ook Play aanklikken om een blik te werpen op de beeldanimatie. 6. Als uw Storyboard volledig is, klikt u op de Save knop op de snelkoppelingsbalk om het bestand op te slaan in het geheugen. Opmerking: U kunt beeldmorphen hetzij als een beeldsequens of een GIF animatie weergeven. GIF animaties kunnen nuttig zijn als u uw beelden op het Web wilt brengen. Beeldsequensen, daarentegen, komen meer van pas als u tussen de verschillende beelden datgene wilt vinden dat eruit springt. 4-12

31 Werken in Project Modus De Project modus biedt u een afgebakende omgeving waarin u gepersonaliseerde wenskaarten, kalenders, uitnodigingen, verjaardagskaarten, naamkaarten en tijdsplanners kunt ontwerpen. De Project modus is handig om vlug en efficiënt doorheen een project te gaan. Het is in deze modus dat Photo Express zijn naam waar maakt en u door alle nodige opgaven heen loodst, terwijl alle onnodige en bijkomende elementen verzekerd op afstand worden gehouden. In Project modus kunt u enkel sjablonen-bestanden openen, maar u kunt fotobestanden van om het even welk beeldtype toevoegen aan uw sjablonen terwijl u bezig bent ze aan uw wensen aan te passen. Om een nieuw project te beginnen: 1. Klik de Project tab aan als u start met Photo Express. Photo Express zal dan overgaan in Project modus, waar u ietwat verschillende opties en commando s zult terugvinden dan in de Foto modus. 2. Klik het album icoon aan op de taakbalk en selecteer vervolgens een album uit het Opties Paneel. Albums worden ondergebracht per soort, zoals pamfletten, wenskaarten, uitnodigingen etc. 3. Kies een sjabloon uit het album en klik op de Edit (Bewerken) knop op het Commando Paneel. Het sjabloon wordt in het werkvlak geopend U kunt uw eigen, op maat gebrachte sjablonen aanmaken in Photo modus. Het enige wat u moet doen is uw sjabloon instellen (t.t.z. tekstobjecten en artwork toevoegen) en het vervolgens op te slaan als een *.tpx bestand. Dit bestand kan dan worden geopend in Project modus en opgeslagen in een van de vele Project albums of toegevoegd aan een op maat aangemaakte Album.

32 Werken met sjablonen De unieke sjablonen van Photo Express kunnen worden bewerkt en op maat gebracht zodat ze optimaal aan uw persoonlijke noden en wensen beantwoorden. Sjablonen bestaan uit meerdere elementen en zijn veelal een combinatie van tekst en foto s terwijl hier en daar misschien nog een versiering of twee wordt aangebracht. Om een van deze elementen te veranderen, volstaat het simpelweg deze te selecteren en de aangepaste werktuigen uit de taakbalk te kiezen. Beelden in een sjabloon veranderen: 1. Klik de Edit (Bewerking) knop aan die zich op het Commando paneel bevindt. Als het submenu opengaat, klikt u op Place (plaats). De Plaats werktuigen zullen verschijnen op de taakbalk. 2. Klik op het Album icoon. 3. In het Opties paneel, selecteert u het beeld dat u van het voorhanden zijnde album wilt inbrengen. 4. Klik Replace (Vervangen). U kunt eveneens beelden inbrengen die reeds werden geopend in het werkvlak. Het volstaat om te klikken op het Werkvlak icoon op de Plaats taakbalk en het beeld dat u wil toevoegen aan de sjabloon te selecteren. Het ene object over het andere verplaatsen: 1. Selecteer het object dat u naar boven wil brengen. 2. Klik op de knop Move Object Up (Verplaats Object naar boven) op de snelkoppelingsbalk. Deze handeling zal het object een niveau naar boven brengen, zodat het boven en over die objecten komt te staan die lager staan in de rangorde. Gebruik de Move Object Down (Verplaats Object naar beneden) knop om het object lager dan andere te plaatsen. 4-14

33 Toevoegen van versieringen Eén categorie werktuigen in het Bewerkingsmenu in Project modus is uniek in dit kader: Versiering. Het gaat hier om speciale op objecten gebaseerde effecten zoals kaders, randen en hulpmiddelen allerlei die kunnen worden gebruikt om foto-objecten in een project te verbeteren. Toevoegen van speciale randeffecten aan een foto-object: 1. Selecteer een foto-object. 2. Klik de knop Decoration in het Bewerkingsmenu van het Commando paneel. 3. Klik het Edges (randen) icoon op de taakbalk. 4. Vanuit de Edges schuif, klikt u het Magic icoon aan. Dit icoon opent de Magische Randen opties in het Opties paneel. 5. Selecteer een Magische Rand voorinstelling en klik op Apply (Toepassen). Unieke Magische Randen worden bekomen door het klikken op de Custom tab in het Magische Randen. Toevoegen van een kader aan een foto-object: 1. Selecteer een foto-object. 2. Klik het Frame (Kader) icoon aan op de taakbalk. 3. Selecteer een kader van het Opties paneel. 4. Klik Apply. Opmerking: Het is onmogelijk om kaders toe te voegen aan een achtergrondbeeld. 4-15

34 Drukken van sjablonen Net zoals in Photo modus, laat Project modus u toe om uw werk af te drukken als u klaar bent. Dezelfde mogelijkheden als diegene die voorhanden zijn in Photo modus vindt u ook in Project modus. Meer informatie over het afdrukken, vindt u in 4-8 Afdrukken van beelden en de online hulp. Het afdrukken van een sjabloon als naamkaart: 1. Klik de Print knop op het Commando paneel. 2. Selecteer vervolgens het Tile (Mozaïek) icoon van de taakbalk. De mozaïekopties zullen nu te zien zijn in het Tile icoon van de taakbalk. De Tile opties verschijnen in het Opties paneel. 3. Geef het aantal kolommen en rijen in. Dit zal vastleggen hoeveel naamkaartjes er zullen worden afgedrukt op elke bladzijde. 4. Selecteer uw drukker uit het drukkerkeuzemenu. 5. Selecteer de bladgrootte die u wenst te kiezen uit het Bladgrootte keuzemenu. 6. Klik Print " Om de verdere lay-out van de naamkaartjes op het blad vast te leggen, klikt u op de Opties knop. Hierop wordt het lay-out opties dialoogvenster geopend, wat u een controle zal geven over o.a. dingen als X- en Y-Offset, afstanden, en beeldgrootte. " Om uw afdrukopties in te stellen; klikt u op het icoon Printer Properties (Afdrukeigenschappen) dat zich op de snelkoppelingsbalk bevindt.

35 Sjablonen delen Het delen van sjablonen werkt op exact dezelfde wijze als het delen van foto s in Photo modus. U kunt afdrukken, of fax versturen, of ze overbrengen in web pages. Voor meer informatie over deze mogelijkheden, verwijzen wij u naar de on-line help en bijbehorende documenten. Een sjabloon per versturen: 1. Klik op de Share: knop op het Commando paneel. 2. Klik Send. Selecteer uw vooringestelde e- mail cliënt uit de Mail cliënt keuzelijst voor hulp over het correct installeren. Een sjabloon faxen: 1. Klik op de Share: Fax knop op het Commando paneel. 2. Stel de gewenste Lay-out opties in. 3. Klik Send. Microsoft Fax moet reeds zijn geïnstalleerd vooraleer u deze functie kunt gebruiken. Een sjabloon als een Web page uitgeven: 1. Klik op de Share: Web Page knop op het Commando paneel. 2. Stel de parameters van de web page in (t.t.z. aantal rijen en kolommen van de beelden die per web page moeten worden afgebeeld.) 3. Selecteer te versturen van het Doel keuzemenu. 4. Klik Apply. 4-17

36 HOOFDSTUK 5. TEXTBRIDGE CLASSIC TextBridge is een krachtig OCR softwareprogramma dat tekstbeelden kan omzetten in verwerkbare elektronische tekstbestanden. In dit hoofdstuk vindt u meer uitleg over de basisfuncties van het programma, alsook enige OCR gebruikstips. U wordt verwezen naar de elektronische gebruikershandleiding van TextBridge Classic waar u meer gedetailleerde informatie vindt over de verschillende eigenschappen en functies van het programma. TextBridge Classic Gebruikersinterface Het is mogelijk om TextBridge op twee manieren te openen: hetzij direct vanuit de Windows taakbalk of vanuit uw tekstverwerkingsprogramma. Voor meer informatie, gelieve de elektronische gebruikershandleiding te raadplegen, die met TextBridge Classic meegeleverd wordt. Om TextBridge Classic vanuit de Windows taakbalk te openen: 1. Op de Windows taakbalk, Klik op Start. 2. Verschuif de muiscursor naar Programs, vervolgens naar TextBridge Classic. 3. Klik het TextBridge Classic icoon aan. TextBridge Classic zal zich openen en het hoofdscherm zal er als volgt uitzien: Menubalk Hoofdwerktuigenbalk Verwerkingsbalk Overzicht Statusbalk 5-1

37 Scannerkeuze Vooraleer OCR op te starten met uw scanner, gelieve onderstaande stappen te volgen om de scanner voor TextBridge Classics te selecteren: 1. Klik File (Bestand) in de Menubalk. Kies Select Scanner in het keuzesubmenu dat nu verschijnt. 2. Het Select Scanner dialoogvenster zal verschijnen. Kies vervolgens MiraScan Vx.xx.xx en klik dan op OK. 5-2

38 OCR starten in Automatische Modus Automatische Modus laat u toe om OCR te installeren d.m.v. enkele muiskliks. Hieronder wordt beschreven hoe u de OCR functie in Automatische Modus moet gebruiken. 1. Plaats het document met de tekst naar beneden op de glasplaat van de scanner en sluit dan de klep van de scanner. Klik de Auto Process knop. Het Start dialoogvenster zal zichtbaar worden. 2. Kies een aangepast Page Type (bladtype) en selecteer Page Source. Selecteer Scanner als uw bladbron en klik dan op OK. 3. Het MiraScan venster zal automatisch zichtbaar worden. Stel het beeldtype in op Line-Art en de resolutie op 300dpi of hoger. 5-3

Uw gebruiksaanwijzing. BENQ 310U http://nl.yourpdfguides.com/dref/3606601

Uw gebruiksaanwijzing. BENQ 310U http://nl.yourpdfguides.com/dref/3606601 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor BENQ 310U. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de BENQ 310U in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen

Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl. Printen en Scannen Dick Grooters Raadhuisstraat 296 5683 GM Best tel: 0499-392579 e-mail: d.grooters@home.nl Printen en Scannen Als een nieuwe printer wordt gekocht en onder Windows XP aangesloten zal Windows deze nieuwe

Nadere informatie

ScanSnap 1. ScanSnap: installatie en instellingen. 1.2 Instellingen van de ScanSnap manager. 1.1 Installatie van de meegeleverde software

ScanSnap 1. ScanSnap: installatie en instellingen. 1.2 Instellingen van de ScanSnap manager. 1.1 Installatie van de meegeleverde software ScanSnap 1 ScanSnap: installatie en instellingen Het inscannen van een document kan vergeleken worden met het maken van een foto van een document. Een document dat ingescand wordt zonder dat er tekstherkenning

Nadere informatie

ScanSnap S510 1. ScanSnap: installatie en instellingen. 1.1 Installatie van de meegeleverde software. 1.2 Instellingen van de ScanSnap manager

ScanSnap S510 1. ScanSnap: installatie en instellingen. 1.1 Installatie van de meegeleverde software. 1.2 Instellingen van de ScanSnap manager ScanSnap S510 1 ScanSnap: installatie en instellingen Het inscannen van een document kan vergeleken worden met het maken van een foto van een document. Een document dat ingescand wordt zonder dat er tekstherkenning

Nadere informatie

Head Pilot v Gebruikershandleiding

Head Pilot v Gebruikershandleiding Head Pilot v1.1.3 Gebruikershandleiding Inhoud 1 Installatie... 4 2 Head Pilot Gebruiken... 7 2.2 Werkbalk presentatie... 7 2.3 Profielen beheren... 13 2.3.1 Maak een profiel... 13 2.3.2 Verwijder een

Nadere informatie

Photohands. Retouche-/Afdruksoftware voor Windows. Handleiding. Versie 1.0 K862PSM8DMX

Photohands. Retouche-/Afdruksoftware voor Windows. Handleiding. Versie 1.0 K862PSM8DMX D Photohands Versie 1.0 Retouche-/Afdruksoftware voor Windows Handleiding K862PSM8DMX Windows is een handelsmerk van Microsoft Corporation. Andere namen van bedrijven en producten zijn in voorkomende gevallen

Nadere informatie

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Brother SmartUI Control Center Het Control Center van Brother is een hulpprogramma waarmee u gemakkelijk

Nadere informatie

Net2 kaarten bedrukken

Net2 kaarten bedrukken kaarten bedrukken kaarten bedrukken - Welke methode? Er bevinden zich twee pakketen om kaarten te bedrukken in de software. Een basis vast formaat dat al aanwezig is in de software sinds 2003 (V3.16) en

Nadere informatie

Printer Driver UP-D55. Instelgids. Deze gids beschrijft de configuratie van de printerstuurprogramma's voor Windows Vista.

Printer Driver UP-D55. Instelgids. Deze gids beschrijft de configuratie van de printerstuurprogramma's voor Windows Vista. 3-876-172-61 (1) Printer Driver Instelgids Deze gids beschrijft de configuratie van de printerstuurprogramma's voor Windows Vista. Voor gebruik van deze software Voordat u het printerstuurprogramma gebruikt,

Nadere informatie

Verkleinen- en uploaden van beelden

Verkleinen- en uploaden van beelden Verkleinen- en uploaden van beelden Deze handleiding is opgebouwd rond eenvoudig te gebruiken programma s die verkrijgbaar zijn in het Nederlands en te installeren zijn onder Windows XP, Vista en Windows

Nadere informatie

Fotografie Sophie Berten Zeelaan 74 8660 De Panne 058/62 45 46 www.fotogeniek.net sophie@fotogeniek.net. Fotogeniek - Creative photos Handleiding

Fotografie Sophie Berten Zeelaan 74 8660 De Panne 058/62 45 46 www.fotogeniek.net sophie@fotogeniek.net. Fotogeniek - Creative photos Handleiding Fotografie Sophie Berten Zeelaan 74 8660 De Panne 058/62 45 46 www.fotogeniek.net sophie@fotogeniek.net Fotogeniek - Creative photos Handleiding Inhoudsopgave FOTOGENIEK - CREATIVE PHOTOS HANDLEIDING...

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen?

2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen? Appendix B. Beeldmateriaal en Blackboard 1. Inleiding...1 2. Wanneer moet ik een afbeelding verkleinen?...1 3. Het formaat van een afbeelding wijzigen...2 4. Een afbeelding comprimeren...4 5. Een uitsnede

Nadere informatie

D4600 Duplex Photo Printer

D4600 Duplex Photo Printer KODAK D4000 Duplex Photo Printer D4600 Duplex Photo Printer Handleiding printerstuurprogramma januari 2015 TM/MC/MR-licentie van Eastman Kodak Company: Kodak Kodak Alaris Inc. 2400 Mount Read Blvd., Rochester,

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista

BEKNOPTE HANDLEIDING INHOUD. voor Windows Vista BEKNOPTE HANDLEIDING voor Windows Vista INHOUD Hoofdstuk 1: SYSTEEMVEREISTEN...1 Hoofdstuk 2: PRINTERSOFTWARE INSTALLEREN ONDER WINDOWS...2 Software installeren om af te drukken op een lokale printer...

Nadere informatie

P-touch Editor starten

P-touch Editor starten P-touch Editor starten Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Brother behoudt

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer Siemens Industry Mall Handleiding Winkelwagenbeheer Page: 1 of 22 Inhoudstafel 1 VOORWOORD...3 2 CREATIE VAN WINKELWAGENS...4 2.1 Opladen van een bestaande winkelwagen uit de Mall... 4 2.2 Selectie van

Nadere informatie

Inhoudsopgave van deze FAQ

Inhoudsopgave van deze FAQ Inhoudsopgave van deze FAQ Vraag 1:...2 Ik kan mijn registratie codes niet invoeren...2 Het programma start niet meer op...2 Ik krijg en melding bij het opstarten: U heeft de applicatie langer dan 42 dagen

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

27/08/2007. Lut Ronsmans www.soweb.be

27/08/2007. Lut Ronsmans www.soweb.be Lut Ronsmans www.soweb.be Picasa Met het gratis fotoprogramma Picasa kan je o.a. Alle foto's op uw computer zoeken en sorteren, een diavoorstelling maken. Foto s bewerken, corrigeren, speciale effecten

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor?

PDF XCHANGE EDITOR Waarom PDF XHCANGE Editor? PDF XCHANGE EDITOR PDF XHCANGE editor is een programma om PDF bestanden te lezen en te bewerken. Deze handleiding is geschreven voor versie 5.5 van PDF XCHANGE editor. Als je een andere versie gebruikt

Nadere informatie

SHARP TWAIN AR/DM. Gebruikershandleiding

SHARP TWAIN AR/DM. Gebruikershandleiding SHARP TWAIN AR/DM Gebruikershandleiding Copyright 2001 Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming,

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Paint 2003

www.dubbelklik.nu Handleiding Paint 2003 Handleiding Paint 2003 www.dubbelklik.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt in enige

Nadere informatie

Trust Handy Scan Colour. Gebruikershandleiding

Trust Handy Scan Colour. Gebruikershandleiding Trust Handy Scan Colour Gebruikershandleiding Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren of over

Nadere informatie

Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer

Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer Annotation SW User s Guide Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer 2011. 5 PenAndFree Co.,Ltd 0 Deze handleiding beschrijft alle functies die

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Opmerking: het is aanbevolen de verschillende onderdelen te installeren in de volgorde waarin ze op het scherm verschijnen.

Inhoudsopgave. Opmerking: het is aanbevolen de verschillende onderdelen te installeren in de volgorde waarin ze op het scherm verschijnen. Deze Beknopte Gebruiksaanwijzing helpt u bij de installatie en het gebruik van IRIScan Express 3. De meegeleverde software is Readiris Pro 12. Voor gedetailleerde informatie over alle mogelijkheden van

Nadere informatie

CARGO DATA SYSTEMS BV

CARGO DATA SYSTEMS BV CARGO DATA SYSTEMS BV DE OPLOSSING VOOR TOTALE EXPEDITIE EN TRANSPORT AUTOMATISERING Document Manager Document Manager Dit Document beschrijft de werking van de Document manager en wat de mogelijkheden

Nadere informatie

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014

HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 HANDLEIDING INFOGRAPHIC SOFTWARE Versie 2.3 / jan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Systeemvereisten... 3 3. Installeren van de software... 4 4. Programma instellingen... 5 5. Importeren van een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Training MANUAL DE USUARIO NAC SPORT ELITE Version 1.3.400 Nacsport Training wwww.nacsport.com 1 Index 1- AFBEELDINGEN 2- OEFENINGEN 3- TRAINING 4- KALENDER Nacsport Training wwww.nacsport.com

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Hoofdstuk 12: Afdrukken en andere output

Hoofdstuk 12: Afdrukken en andere output Hoofdstuk 12: Afdrukken en andere output 12.0 Inleiding PowerPoint presentaties worden meestal niet ontworpen met als belangrijkste doel een uitgeprinte versie van de presentatie. Meestal worden er diavoorstellingen

Nadere informatie

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat.

Kopiëren via de glasplaat. 1 Plaats het originele document met de bedrukte zijde naar beneden in de linkerbovenhoek van de glasplaat. Naslagkaart Wordt gekopieerd Kopieën maken Snel kopiëren 3 Druk op het bedieningspaneel van de printer op. 4 Als u het document op de glasplaat hebt gelegd, raakt u Finish the Job (Taak voltooien) aan

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Verkorte handleiding. 1. Installeren van Readiris TM. 2. Opstarten van Readiris TM

Verkorte handleiding. 1. Installeren van Readiris TM. 2. Opstarten van Readiris TM Verkorte handleiding Deze Verkorte handleiding helpt u bij de installatie en het gebruik van Readiris TM 15. Voor gedetailleerde informatie over alle mogelijkheden van Readiris TM, raadpleeg het hulpbestand

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mail 36 Agenda 38 Rekenmachine 39 Gamebalk 42 Groove 42 Kaarten 43 Films en tv 45 Paint 45 Foto s 47 WordPad 49

Inhoudsopgave. Mail 36 Agenda 38 Rekenmachine 39 Gamebalk 42 Groove 42 Kaarten 43 Films en tv 45 Paint 45 Foto s 47 WordPad 49 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 9 Het toetsenbord van je pc 9 Groot en klein 9 Snel programma s oproepen met een toetscombinatie 11 Windows 10 13 Algemeen 14 Combinaties met de Windows-toets 17 Opdrachtprompt

Nadere informatie

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ Stijn Van Baekel 1/19 - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ laatste aanpassing: 08/10/2008 Stijn Van Baekel 2/19 Index Index... 2 Inleiding... 3 1. Tonen van pagina s... 4 2. Beheer van pagina

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Mouse Executive 2.

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Mouse Executive 2. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Mouse Executive 2. De procedures in deze handleiding zijn gebaseerd op de besturingssystemen Windows 7 en Mac OS X Mountain Lion.

Nadere informatie

Handleiding microfiche- en microfilmapparaat

Handleiding microfiche- en microfilmapparaat Handleiding microfiche- en microfilmapparaat Inhoudsopgave Zelf meenemen p. 2 Apparatuur aanzetten p. 2 Microfilm plaatsen en bekijken p. 4 Microfiche plaatsen en bekijken p. 6 Printen of scannen van film

Nadere informatie

DE MODULE FOTOGALERIJ

DE MODULE FOTOGALERIJ DE MODULE FOTOGALERIJ Inhoudsopgave Inhoud Pagina 1. INLEIDING... 2 2. PROCEDURE... 3 2.1. De module Fotogalerij openen... 3 2.2. Een galerij creëren.....4 2.2.1 Een galerij openen....4 2.2.2 Een galerij

Nadere informatie

Deel 5: PowerPoint Scannend

Deel 5: PowerPoint Scannend Deel 5: PowerPoint Scannend De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 5 PowerPoint

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Webservices gebruiken om op het netwerk te scannen (Windows Vista SP2 of recenter, Windows 7 en Windows 8)

Webservices gebruiken om op het netwerk te scannen (Windows Vista SP2 of recenter, Windows 7 en Windows 8) Webservices gebruiken om op het netwerk te scannen (Windows Vista SP2 of recenter, Windows 7 en Windows 8) Met het Webservices-protocol kunnen gebruikers van Windows Vista (SP2 of recenter), Windows 7

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Mouse 2.

Inhoudsopgave. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Mouse 2. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRIScan TM Mouse 2. De procedures in deze handleiding zijn gebaseerd op de besturingssystemen Windows 7 en Mac OS X Mountain Lion. Lees deze

Nadere informatie

Webonderdelen (Web Parts)

Webonderdelen (Web Parts) Webonderdelen (Web Parts) Een SharePoint pagina is opgedeeld in een aantal zones op het scherm. In elke zone kunnen Webonderdelen, veelal Web Parts genoemd, geplaatst worden. Deze Web Parts zijn kleine

Nadere informatie

Tips; fotoboek maken (bron: hema.nl)

Tips; fotoboek maken (bron: hema.nl) Tips; fotoboek maken (bron: hema.nl) tekst roteren Draai je tekst zodat het mooi onder of op je scheef geplaatste foto staat. Of maak zelf leuke labels in combinatie met clipart. 1. kies de clipart (bij

Nadere informatie

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0.

Handleiding. Documentbeheer. PlanCare 2. elektronisch cliënten dossier. G2 Paramedici het EPD voor paramedici. Handleiding. Declareren. Versie 3.0.0. Handleiding Documentbeheer Handleiding Declareren Versie 3.0.0.3 PlanCare 2 elektronisch cliënten dossier G2 Paramedici het EPD voor paramedici INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 2 2 Gebruik van de module...

Nadere informatie

TRUST AMI MOUSE 250S OPTICAL

TRUST AMI MOUSE 250S OPTICAL 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers van de TRUST AMI MOUSE 250S OPTICAL E-MAIL. Hij werkt op zo goed als ieder oppervlak. Wanneer u nieuwe e- mail binnen krijgt geeft de muis een

Nadere informatie

Welkom. Mustek Systems, Inc.

Welkom. Mustek Systems, Inc. Welkom Mustek Systems, Inc. De informatie in dit document kan gewijzigd worden zonder aankondiging vooraf. Firma s, namen en gegevens die in de voorbeelden worden gebruikt zijn fictief, tenzij anders wordt

Nadere informatie

Handleiding DIAS scanning. 1. Opstarten. Start eerst DIAS op en daarna het DIAS scanprogramma.

Handleiding DIAS scanning. 1. Opstarten. Start eerst DIAS op en daarna het DIAS scanprogramma. Handleiding DIAS scanning 1. Opstarten Start eerst DIAS op en daarna het DIAS scanprogramma. Indien u het scanprogramma toch probeert te gebruiken zonder dat DIAS is opgestart zult u zien dat het DIAS

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking september 2015 Concept Carol Esmeijer

Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking september 2015 Concept Carol Esmeijer Sato CG4 Labelprinter Sato CG4 koppelen Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 22 september 2015 Concept Carol Esmeijer Inleiding U kunt Compad Bakkerij koppelen aan de onder meer

Nadere informatie

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Predator Pro 3D USB. Predator Pro 3D USB. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 Predator Pro 3D USB Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

Elementen bewerken. Rev 00

Elementen bewerken. Rev 00 Rev 00 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 2 ELEMENTEN SELECTEREN... 1 2.1 Meerdere individuele elementen selecteren... 1 2.2 Een bereik van elementen selecteren... 1 2.3 Een bereik via het toetsenbord

Nadere informatie

Inventus Software. Antum Secured Mail / Message System. Gebruikershandleiding

Inventus Software. Antum Secured Mail / Message System. Gebruikershandleiding Inventus Software Antum Secured Mail / Message System Gebruikershandleiding 1 Hoe begin ik? 3 2 Wat is er zoal aanwezig in het hoofdprogramma? 3 3 Hoe decoder ik e-mails of tekstberichten? 4 3.1 Decoderen

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren De inhoud van de verpakking controleren papiersteun cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer Gids voor snelle starters

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 INSTALLATIE

Hoofdstuk 1 INSTALLATIE 1-1 Hoofdstuk 1 INSTALLATIE Dit hoofdstuk bespreekt de systeemvereisten en de installatie van de Readiris software. SYSTEEMVEREISTEN Dit zijn de minimale systeemvereisten om Readiris te gebruiken: een

Nadere informatie

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers PICASA FOTOBEWERKING Een handleiding 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl PICASA C O M P

Nadere informatie

2 Kennismaking met het scherm

2 Kennismaking met het scherm 84 1 Inleiding Met Microsoft Office Picture Manager kan je op een eenvoudige manier jouw afbeeldingen bekijken, beheren, bewerken en delen. Paint kan je openen via Starten - Alle Programma s - Microsoft

Nadere informatie

Veiligheidsvoorschrift

Veiligheidsvoorschrift Waarschuwing Om schade aan de kaart of het toestel te voorkomen, moet u de stroom uitschakelen voor u de kaart verwijderd of plaatst Veiligheidsvoorschrift 1) Gebruik een 12V DC stroom adapter. 2) Zorg

Nadere informatie

OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR)

OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR) OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR) MTSO-INFO 21 DIMITRI MORTELMANS 2001 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53

Nadere informatie

handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album

handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album 3 Foto s en tekst invoegen en schikken Bovenaan het programmavenster ziet u twee tabs: handleiding v3.1 Overzicht toont u alle bladzijden van uw album Bladzijde toont een specifieke pagina van uw album

Nadere informatie

Hulp krijgen. Systeemberichten. Aanmelden/Afmelden. Pictogrammen op het bedieningspaneel

Hulp krijgen. Systeemberichten. Aanmelden/Afmelden. Pictogrammen op het bedieningspaneel Hulp krijgen Voor informatie/assistentie, raadpleegt u het volgende: Handleiding voor de gebruiker voor informatie over het gebruik van de Xerox 4595. Ga voor online hulp naar: www.xerox.com Klik op de

Nadere informatie

Mapsource. handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl

Mapsource. handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl Mapsource handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl Inhoud deel 1 Schermindeling Menu s Werkbalken Statusbalk tabbladen Kaartmateriaal Kaartmateriaal selecteren Kaartmateriaal verwijderen

Nadere informatie

Stappenplan Scannen. Hoe te scannen: Start het programma ABBYY Finereader op

Stappenplan Scannen. Hoe te scannen: Start het programma ABBYY Finereader op Stappenplan scannen Hoe te scannen: Start het programma ABBYY Finereader op Het programma ABBYY Finereader is een programma waarmee makkelijk gescand kan worden. Het zorgt voor de OCR omzetting. Dit wil

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F.

Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F. Introductie Deze handleiding geeft uitleg over de installatie van hard- en software van HTvision V.O.F. Belangrijke tekstgedeelten worden aangegeven doormiddel van dit soort kaders Handelingen die stap

Nadere informatie

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen TM Executive 7.

Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen TM Executive 7. Deze verkorte handleiding helpt u om aan de slag te gaan met de IRISPen TM Executive 7. De procedures in deze handleiding zijn gebaseerd op het besturingssysteem Windows 7. Lees deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

1 WORD A4 NL Data Manager - USB / / 6020 Alco-Connect

1 WORD A4 NL Data Manager - USB / / 6020 Alco-Connect 1 WORD A4 NL Data Manager - USB / 2014-04-05 / 6020 Alco-Connect Inleiding... 4 Wat is de Cosmos Software?... 4 Waarvoor dient de PC-software?... 4 Kan ik dat alles niet doen zonder bijkomende software?...

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Voortaan kunt u in Intramed OnLine gebruik maken van uw scanner U kunt van deze functionaliteit gebruik maken als u een Basic of Dynamisch account heeft,

Nadere informatie

Een vocab cel maken. Vocab cellen schrijven in de zinbalk van een communicatiepagina. Deze kaart beschrijft hoe een nieuwe vocab cel gemaakt wordt.

Een vocab cel maken. Vocab cellen schrijven in de zinbalk van een communicatiepagina. Deze kaart beschrijft hoe een nieuwe vocab cel gemaakt wordt. Een vocab cel maken 1 Vocab cellen schrijven in de zinbalk van een communicatiepagina. Deze kaart beschrijft hoe een nieuwe vocab cel gemaakt wordt. Om een eenvoudige vocab cel te maken: Druk F11 om naar

Nadere informatie

Als je geen email-adres hebt kun je bij Google een gmail account aan maken. Als je niet weet hoe dat moet klik dan op: Gmail account aanmaken

Als je geen email-adres hebt kun je bij Google een gmail account aan maken. Als je niet weet hoe dat moet klik dan op: Gmail account aanmaken Om het online programma te kunnen gebruiken het je een account nodig. Wat heb je nodig om een account voor Photo Collage te kunnen aanmaken: Username (gebruikersnaam) Email account Password (wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding Macromedia Contribute

Handleiding Macromedia Contribute Handleiding Macromedia Contribute Marcel Lemmen en Frank Coenders maart 2008 Handleiding Macromedia Contribute 1 Contribute in vogelvlucht Contribute werkt simpel en intuïtief. Het bewerken van een website

Nadere informatie

CROSS-MATCH LABEL HANDLEIDING

CROSS-MATCH LABEL HANDLEIDING CROSS-MATCH LABEL HANDLEIDING Cross-Match Label 27/10/2003 1/15 Inhoudstabel 1. Introductie p. 3 2. Installatie p. 4 2.1. Samenstelling configuratie p. 4 2.2. Opzetten van de configuratie p. 4 2.3. Configuratie

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

Handleiding Artsenviewer Radiologie

Handleiding Artsenviewer Radiologie Handleiding Artsenviewer Radiologie Het Heilig Hart Ziekebhuis Leuven biedt u de mogelijkheid om via een webbased applicatie onderzoeken, uitgevoerd op de afdeling Radiologie, te raadplegen. Wij hopen

Nadere informatie

Overzicht van opties voor service en ondersteuning

Overzicht van opties voor service en ondersteuning Overzicht van opties voor service en ondersteuning QuickRestore Met Compaq QuickRestore kunt u uw systeem op elk gewenst moment terugzetten. QuickRestore biedt vijf typen opties voor terugzetten, die in

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (ios)

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (ios) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (ios) Inhoudsopgave Voordat u uw Brother-machine gebruikt... Definities van opmerkingen... Handelsmerken... Inleiding... Brother iprint&scan

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0

Navigator CMS 2009. Beknopte handleiding v1.0 Navigator CMS 2009 Beknopte handleiding v1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. Menustructuur... 5 4. Document Verkenner... 6 5. Mappen beheren... 7 5.2 Map hernoemen... 7 5.3 Map verplaatsen...

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

Voor gebruikers van Windows XP

Voor gebruikers van Windows XP Voor gebruikers van Windows XP De machine en de pc instellen om samen te werken Voordat u begint U dient een interfacekabel te kopen die geschikt is voor de interface waarmee u deze machine gaat gebruiken

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE

HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE Ref. INOGRB01 HANDLEIDING VOOR SNELLE INSTALLATIE 1.INLEIDING Uw GRABBINO is een apparaat dat speciaal is ontwikkeld om uw video's te converteren naar het MPEG-formaat en daarna HDD-beelden door te sturen

Nadere informatie

Posters maken in PowerPoint

Posters maken in PowerPoint Posters maken in PowerPoint Een mini handleiding Nieuwe Media Dienst 2005 http://www.ua.ac.be/icnmd 1. Algemeen Het printen van grote posters is een kostbare zaak en duurt lang. Om mislukkingen te vermijden

Nadere informatie

Zorg dat u alle items hebt die worden getoond in Afbeelding 1. (De etiketten in het pakket kunnen verschillend zijn.)

Zorg dat u alle items hebt die worden getoond in Afbeelding 1. (De etiketten in het pakket kunnen verschillend zijn.) Insert % Shift Beknopte handleiding Zorg dat u alle items hebt die worden getoond in Afbeelding 1. (De etiketten in het pakket kunnen verschillend zijn.) Garantiekaart D1 etikettencassette warranty card

Nadere informatie

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006

Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Handleiding XML Leesprogramma versie 2.1, juli 2006 Een uitgave van Dedicon Postbus 24 5360 AA GRAVE Tel.: (0486) 486 486 Fax: (0486) 476 535 E-mail: abonnee@dedicon.nl 1 Inhoudsopgave 1.1 De-installatie...

Nadere informatie