Flatbed Scanner Handleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Flatbed Scanner Handleiding"

Transcriptie

1 Flatbed Scanner Handleiding

2 Copyright Copyright 1998 door deze firma. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, openbaar gemaakt, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of vertaald in een taal of computertaal, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, optisch, chemisch, manueel of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deze firma. Het opgeven van aanspraak Deze firma overneemt direct noch indirect, garanties, hetzij expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud van dit handboek en wijst in het bijzonder alle garanties, verkoopsmogelijkheden of degelijkheid voor welk doel ook, af. Verder behoudt deze firma het recht om deze uitgave te wijzigen en van tijd tot tijd veranderingen aan te brengen in de inhoud van het hiernavolgende zonder verplichting van deze firma om enige personen op de hoogte te brengen van zulke wijzigingen of veranderingen. Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke firma s. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 1. Lees deze instructies aandachtig. Gelieve deze richtlijnen te behouden voor eventueel toekomstig gebruik. 2. Volg alle waarschuwingen en richtlijnen die op het product werden aangebracht. 3. Haal het product uit het stopcontact in de muur vooral u het schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare schoonmaakproducten noch spuitbussen. Gebruik een vochtige doek bij het schoonmaken. 4. Gebruik geen water in de nabijheid van dit product. 5. Plaats het product niet op een labiele ondergrond of tafel. Het product kan immers vallen en kan bijgevolg ernstig worden beschadigd. 6. Er zijn ventilatie openingen voorzien in de behuizing en op de onderkant. Zij staan in voor een juiste werkwijze van het product en beschermen meteen tegen oververhitting. Onder geen beding mogen deze openingen worden geblokkeerd noch bedekt. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd doordat u het product op een bed, sofa, tapijt of dergelijke zou plaatsen. Het product mag ook niet bij een radiator of verwarmingstoestel worden geplaatst, noch in een ingebouwde behuizing, tenzij adequate ventilatie werd voorzien. 7. Dit product moet worden gebruikt in overeenstemming met het type van elektrische stroom die op het etiket wordt vermeld. Indien u niet zeker bent van het type van de voorhanden zijnde stroom; gelieve contact op i

3 te nemen met uw distributeur of met het elektrische nutsbedrijf in uw buurt. 8. Zorg ervoor dat de stroomkabel volledig vrij is. Plaats het product niet op een plaats waar men mogelijk op de kabel kan lopen of erover kan struikelen. 9. Indien u een verlengingskabel gebruikt met dit product, gelieve u ervan te vergewissen dat de totale stroomsterkte van het toestel dat d.m.v. de verlengingskabel is aangesloten niet meer is dan de stroomsterkte van de verlengingskabel. Bovendien dient u ervoor te zorgen dat de totale stroomsterkte van alle in het stopcontact aangesloten producten niet meer is dan waarop de elektrische zekering berekend is. 10. Duw nooit voorwerpen, van welke aard ook, door de openingen in de behuizing, daar ze in aanraking zouden kunnen komen met gevaarlijke voltage onderdelen. Verder kan een kortsluiting op deze manier niet worden uitgesloten en kan die resulteren in een brand of een elektrische schok. Draag er zorg voor nooit enige vloeistof te morsen op het product. 11. Probeer niet zelf uw product te repareren, daar het openen of het wegnemen van deksels u aan gevaarlijk hoge voltage of andere risico s kan blootstellen. Laat alle reparaties of check-ups gebeuren door professioneel onderhoudspersoneel. 12. Haal het product uit het stopcontact in de muur en laat professioneel onderhoudspersoneel het onderhoud uitvoeren onder de volgende voorwaarden: a. Als de stroomkabel of stekker beschadigd is of opgebruikt. b. Als er een vloeistof in het product werd gemorst. c. Als het product in aanraking is gekomen met regen of water. d. Als het product niet normaal werkt, terwijl de instructies m.b.t. de werking van het product juist werden gevolgd. Stel enkel die controle functies bij die in de handleiding worden behandeld, gezien het fout bijstellen van andere controle functies beschadiging kunnen veroorzaken en het product slechts na langdurige reparatiewerken door professionele technici weer in zijn normaal werkende conditie kan worden gebracht. e. Als het product gevallen is of de behuizing beschadigd werd. f. Als het product een duidelijke vermindering qua resultaten geeft, wat een indicatie is voor een onderhoudsbeurt. Gebruik enkel een verdeelstekker van hetzelfde type als diegene die oorspronkelijk voor de scanner werd gemaakt. ii

4 FCC INFORMATIE In The Federal Communication Commission Radio Frequency Interference Statement vindt u volgende paragraaf: Dit toestel werd getest en is bevonden te voldoen aan de voorwaarden voor een Class B Digital Device, dienovereenkomstig Part 15 van de FCC Regulaties. Deze voorwaarden werden ontworpen om een redelijke bescherming te garanderen tegen schadelijke stoornissen in een residentiële installatie. Dit toestel ontwikkelt, gebruikt en kan radiofrequentie energie uitstralen, wat een schadelijke storing kan teweegbrengen voor radiocommunicatie, indien het toestel niet in overeenstemming met de instructies werd geïnstalleerd of gebruikt. Niettemin, er is geen garantie dat een mogelijke stoornis zich niet in een bepaalde installatie zou kunnen voordoen. Als inderdaad, dit toestel een schadelijke stoornis veroorzaakt aan de ontvangst van radio of televisie, (hetgeen kan worden vastgesteld door het toestel aan en uit te zetten) wordt de gebruiker van het toestel aangeraden om de stoornis d.m.v. een of meer van de volgende maatregelen te corrigeren: 1. Oriënteer de ontvangstantenne opnieuw of plaats ze ergens anders. 2. Verhoog de afstand tussen het toestel en de ontvanger. 3. Verbind het toestel aan een stopcontact op een verschillend circuit als dat waaraan de ontvanger is gekoppeld. 4. Vraag uw distributeur of een ervaren radio /TV technicus voor hulp. De gebruiker mag in geen geval dit toestel aanpassen of veranderen zonder schriftelijke toelating van deze firma. Elke aanpassing maakt het recht op gebruik van dit toestel nietig. iii

5 Inhoudstafel HOOFDSTUK 1. Overzicht Software Introductie Document Introductie Software Installatie Installatie Menu HOOFDSTUK 2. Maak uw eerste scan Hoe scannen HOOFDSTUK 3. MiraScan Menubalk MiraScan Parameters Origineel Commando Toetsen Preview Beeldprevisualisatieveld Statusgebied Het verkrijgen van de meest recente MiraScan besturingssoftware HOOFDSTUK 4. Photo Express Inleiding Hoe beginnen Het verkrijgen van beelden Werken met Album Bewerken van beelden Aanpassen van beelden Vrijgeven van beelden Beelden drukken Beelden opslaan Express Kalenders ontwerpen Morphing foto s Werken in Project Modus Om een nieuw project te beginnen: Werken met sjablonen iv

6 Toevoegen van versieringen Drukken van sjablonen Sjablonen delen HOOFDSTUK 5. TextBridge Classic TextBridge Classic Gebruikersinterface Scannerkeuze OCR starten in Automatische Modus HOOFDSTUK 6. Copier Instellen van de Copier parameters Copier Parameters Printer Image Type Copy quality Hoe Copier gebruiken HOOFDSTUK 7. Vragen, antwoorden en oplossen van problemen Vragen en antwoorden Doel Vragen en antwoorden voor parallelle poort modellen Vragen en antwoorden voor SCSI Modellen Oplossen van problemen Informatie over dienst na verkoop Aanwijzigingen voor het opnieuw inpakken v

7 Software Introductie HOOFDSTUK 1. OVERZICHT De onderstaande tabel geeft u een kort overzicht i.v.m. de besturing- en aanwendingssoftware die met uw kleurenscanner wordt meegeleverd: MiraScan Photo Express TextBridge Classic Copier MiraScan is het besturingsprogramma van uw scanner. Het komt overeen met TWAIN en is op een uitermate gebruikersvriendelijke wijze opgebouwd. Zijn gebruikersinterface voorzien van iconen zorgt ervoor dat u uw scanner met gemak kunt gebruiken, zonder zelfs de handleiding te moeten raadplegen. MiraScan is uitgerust met fantastische functies die de kwaliteit van het beeld verbeteren en de scanning procedure versnellen. Een software toepassing die u toelaat om niet alleen plezier te beleven aan het scannen, maar waardoor u ook tot geweldige resultaten, zowel op het scherm als op de afdrukken, met foto s en documenten gebaseerd op foto s, kunt komen. In staat tot grote prestaties, met zijn vernieuwende interface en ingebouwde sjablonen: Photo Express maakt voor u snel en gemakkelijk indrukwekkende kalenders, screensavers en wenskaarten. Dit is een OCR (Optical Character Recognition) software van Xerox. TextBridge Classic is in staat om op tekst gebaseerde beeldbestanden over te brengen naar editeerbare tekstbestanden. Op die wijze wordt tijd bespaard die anders verloren gaat aan het hertypen. Deze softwaretoepassing laat u toe om uw scanner en drukker te gebruiken zoals een kopieermachine. Copier stelt u in staat om een document of tekening zonder moeite te kopiëren of af te drukken, of zelfs weg te schrijven als een bestand. 1-1

8 Document Introductie Naast de Scanner Gebruikershandleiding bestaan er nog andere elektronische documentbestanden en gedrukte kopieën van documenten die met uw kleurenscanner worden meegeleverd. De onderstaande tabel geeft u een oplijsting van wat ze precies inhouden en waar u ze kan vinden: Opgelet Opdat u in staat zou zijn om de elektronische versie van de gebruikershandleiding of andere bestanden in HTMLformaat zou kunnen lezen, moet u vooraf de Microsoft Internet Explorer hebben geïnstalleerd. Document Inhoud Waar u het kan vinden Introductie tot het installeren U vindt het in een plastic Uit de van de scanner, software en pak binnenin het karton. verpakking hoe een eerste scan te maken. Flatbed Scanner elektronische gebruikershandleiding TextBridge Classic elektronische gebruikershandleiding Photo Express elektronische gebruikershandleiding Complete informatie over het concept scannen, de besturingssoftware, alsook informatie over de service, alles in HTML formaat. Informatie over het gebruik van TextBridge OCR software en andere gedetailleerde productinformatie. Informatie over het gebruik van Photo Express en andere gedetailleerde productinformatie. Wordt automatisch geïnstalleerd als u MiraScan installeert. Op de scanner CD onder OCR\Tbcl20.95\english\tb_ doc\ directory. Het is in *.PDF formaat. Gelieve het te lezen terwijl u Acrobat van Adobe Inc gebruikt. Op de Photo Express CD onder Manual\English\Pe2.pdf directory. Het is in *.PDF formaat. Gelieve het te lezen terwijl u Acrobat3.01 van Adobe Inc gebruikt. 1-2

9 Software Installatie Breng de scanner software CD-ROM Disk 1 in uw CD-ROM speler. Windows zal dan automatisch het installatieprogramma draaien. Als het installatiemenu na enkele minuten niet op uw scherm verschijnt, gelieve dan volgende stappen te ondernemen: 1. Op de Windows werkbalk, klik Start. 2. In het Start Menu, plaats de muiscursor tot aan Run (uitvoeren en klik vervolgens hierop. 3. In het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u Browse (doorzoeken) om het bestand install.exe in uw CD-ROM speler te selecteren. Vervolgens drukt u op Enter. Installatie Menu MiraScan installeren Copier installeren TextBridge OCR installeren Internet Explorer installeren Lees de elektronische gebruikershandleiding Lees het bestand Readme Verlaat het Installatie programma Beschrijving Om de online hulp en de gebruikershandleiding van de scanner en de scanner software te lezen, klik Read User s Manual (lees gebruikershandleiding). Klik met de muis op dat onderdeel dat u wenst te bekijken. 1-3

10 HOOFDSTUK 2. MAAK UW EERSTE SCAN Dit hoofdstuk toont u hoe u een beeld of tekening moet scannen met MiraScan en Photo Express. Hoe scannen 1. Schakel eerst uw scanner in alvorens uw computer aan te zetten. 2. Plaats het origineel document met de tekst of tekening naar beneden op de glasplaat van de scanner. 3. Op de Windows werkbalk, klikt u Start, Programs, Ulead Photo Express 2.0, vervolgens selecteert u Ulead Photo Express 2.0, of dubbelklikt u op het icoon op uw computer werkvlak. Het algemene Photo Express scherm zal verschijnen. 2-1

11 4. Op de werkbalk van Photo Express (die zich bovenaan het scherm bevindt), klikt u op Scanner. Verifieer of de naam van het besturingssysteem MiraScan Vx.xx.xx in de neervallende keuzelijst verschijnt onder Select data source rechts op het scherm. Indien dit niet gebeurt, selecteer het uit deze neervallende keuzelijst. 5. Klik Acquire. Het MiraScan venster zal verschijnen: Stel hier de scanning parameters in. 6. Pas alle instellingen van de neervallende keuzelijsten aan (voor gedetailleerde beschrijvingen van elke parameter kunt u terecht in hoofdstuk 3). 7. Klik de Preview (previsualisatie) knop. De scanner zal vlug een lage resolutie scan van het originele document uitvoeren, terwijl het previsualisatievenster een previsualisatie van het beeld toont. 2-2

12 8. Selecteer het scangebied door de selectierechthoek in het previsualisatievenster aan te passen (U kunt het selectieveld verschuiven door de muiscursor te verschuiven binnen de grenzen van de puntlijnen die de rechthoek afbakenen en het zo meeslepen. Om het selectieveld te vergroten of verkleinen moet u de muiscursor op de puntlijn verschuiven tot hij een dubbelzijdige pijl wordt. Dan sleept u hem om de grootte van de rechthoek met de puntlijnen te veranderen.) Pas deze rechthoek met de puntlijnen aan om het te scannen veld in te stellen. 9. Klik de Scan knop. Als de scanner stopt met scannen, zal het gescande beeld in Photo Express verschijnen als een miniatuurfotootje. Om te stoppen met scannen, volstaat het om het MiraScan venster te sluiten. U bent nu klaar om het gescande beeld te bewerken. 2-3

13 HOOFDSTUK 3. MIRASCAN Om betere scans te maken, moet u weten hoe u de instellingen in MiraScan kunt aanpassen. 3-1

14 Menubalk Onder de Menubalk, vindt u volgende menu s: File (bestand), Setting (instellingen) en Help. De onderstaande tabel geeft u een korte beschrijving van de verschillende menu s en de opties onder elk van die menu s. File (Bestand) Setting (Instelling) Help (Hulp) Laat u toe om bestandeigenschappen te selecteren zoals: het laden van configuraties, opslaan van configuraties, configureren als, terugzetten van configuraties en het automatisch opslaan van configuraties. Load Config laadt het configuratiebestand Save Config slaat het configuratiebestand op Save Config as slaat het configuratiebestand op als een ander bestand Reset Config zet het configuratiebestand terug in zijn oorspronkelijke instellingen Auto Save Config slaat het configuratiebestand automatisch op. Laat de gebruiker toe om de scangrootte te selecteren, alsook het Monitor Gamma, film type en de automatische previsualisatie. Scan Size kiest de grootte van de output Monitor Gamma legt de overeenstemming van kleuren tussen de monitor en de scanner vast Film type niet voorhanden (deze optie is enkel verkrijgbaar voor modellen met TPO) Auto preview maakt automatisch een previsualisatie vóór het scannen Hierin vindt u de MiraScan online informatie zoals Inhoud, Scanner Info en Over MiraScan. Contents Info toont de inhoud van het MiraScan Hulp Centrum toont informatie over de scanner 3-2

15 MiraScan Parameters Icoon Parameter Beschrijving Origineel Selecteert het type van document voor de scan bron. Voor de modellen zonder TPO kunt u enkel Reflectief (Flatbed) selecteren. Image Type Selecteert de gegevenstypes voor uw scan. (Beeldtypes) Keuzemogelijkheden zijn: Kleur (RGB), Grijs en Lijntype. Tip: Gebruik Kleur (RGB) om kleurtekeningen te scannen. Gebruik Grijs om zwart-wit tekeningen te scannen. Gebruik Lijn-type om tekstdocumenten te scannen. Scan Modus Selecteert de scanmethode als Hoge Snelheid of Resolutie Scaling (Schaal) Filter Hoge Kwaliteit. Selecteert de resolutie van de gescande tekening. Keuzemogelijkheden variëren van 75dpi tot 9600dpi of zijn te definiëren. Definiëren laat u toe om respectievelijk horizontale en verticale resoluties in te stellen. Stelt de horizontale en verticale schaal van het gescande beeld in. Gelieve er acht op te slaan dat de maximale en minimale schaalwaarden onderhevig zijn aan de resolutiewaarden. Verscherpt of vervaagt beelden. Descreen Klik op deze optie om het Descreen submenu te laten verschijnen. De Descreen filter wordt gebruikt bij het drukken van halftoon of rasterbeelden. Zonder het Descreen filter proces zou het halftoon of rasterbeeld een moiré effect vertonen.. Color Wizard Klik op deze optie om het Menu voor de Kleurenverbetering te laten verschijnen. Levendige kleuren zullen worden verkregen door de kleurenverbeteringfunctie te selecteren. Duplicate Verdubbelt hetzelfde gescande beeld voor (Verdubbelen) gelijktijdige bewerking. Maximaal 10 opgaven zijn mogelijk. Info Toont informatie over de huidige scan. 3-3

16 Delete (Wissen) Selectie Wist een opgave. Selecteer een opgave, en klik vervolgens op dit icoon om die opgave te wissen. Selecteert een veld om te scannen. Raad: New Frame Maakt een nieuw kader voor het scannen. Het is (Nieuw Kader) maximaal mogelijk om 10 kaders aan te maken voor het gelijktijdig scannen van verschillende beelden. Hand Gebruik deze functie samen met de Zoom functie. Verplaats het beeld handmatig vooraleer u een scanveld selecteert. Zoom Klik deze optie aan om een close-up te krijgen van het te scannen gebied. Deze functie laat u toe een beter overzicht te krijgen. Level Toont de verdeling van de verschillende niveaus van (Niveau) * helderheid van het beeld. Curve* Verandert het beeldeffect door de kleurencurve aan te passen. Kleur- balans* Verandert het kleurenmengsel in een beeld, hierbij Color Adjustment (Kleur instellen)* Helderheid/ (Brightness) Contrast* Threshold (Drempel) Inverteren Mirror (Spiegel) bepaalde kleuren benadrukkend of verminderend. Stelt de kleurschakering, intensiteit en lichtheid in van het te scannen beeld. Klik deze optie aan om de helderheid en het contrast aan te passen. Klik deze optie aan om het dialoogvenster Tekstdrempel op te roepen. Deze functie wordt enkel geactiveerd als het beeldtype wordt ingesteld op lijntypes. De drempelwaarde kan worden ingesteld door de rotatieknop of door de schuiver te verslepen. Klik op deze optie om een negatief beeldeffect te bekomen met een 256 kleurencomplement. Klik op deze optie om een spiegeleffect te creëren. Klik op Hulp in het dialoogvenster van elk icoon voor meer details. * Deze functie wordt automatisch gedeactiveerd als u kiest voor Automatic of PhotoMagic onder de Color Wizard. 3-4

17 Commando Toetsen Preview Scan Exit Klik deze knop aan om een algemene previsualisatie van het beeld te krijgen. Een klik op deze knop start het scannen. Klik deze knop aan om MiraScan te verlaten. Beeldprevisualisatieveld Het beeldprevisualisatieveld toont u een previsualisatie van het beeld. Elke verandering van parameter wordt hier onmiddellijk getoond. Het scan veld kan eveneens worden aangepast door de puntlijn rechthoek te verslepen of te verschuiven. Liniaaleenheid De linialen boven en links in het previsualisatiegebied geven de gebruiker een idee van de grootte van het beeld. De liniaaleenheid is aangegeven in de linker bovenhoek van het previsualisatiegebied. "P" staat voor de liniaaleenheid die de pixels voorstelt ( I staat voor inch; en M voor centimeter). 3-5

18 Statusgebied Het statusgebied bestaat uit de Proces Indicator en de Statusbalk. De Proces Indicator toont de afgewerkte scan. De Statusbalk toont zowel de grootte van het scanningveld als de status van het scannen. Statusbalk Proces Indicator Het verkrijgen van de meest recente MiraScan besturingssoftware Om de meest recente MiraScan besturingssoftware te verkrijgen, kunt u ofwel uw plaatselijke distributeur contacteren, of uw PC verbinden met de volgende web sites: (V.S.), (Taiwan) (Europa) 3-6

19 HOOFDSTUK 4. PHOTO EXPRESS In dit hoofdstuk wordt u binnengeleid in de wonderlijke wereld van Photo Express. Leer meer over deze software die met uw scanner wordt meegeleverd en maak zo uw dagelijks leven interessanter en kleurrijker! Verwijs naar de Photo Express elektronische gebruikershandleiding voor meer details over het gebruik van de verschillende kenmerken en functies. Inleiding Welkom bij Photo Express, het nieuwste middel dat u toelaat uw creativiteit ten toon te spreiden met foto s van uw familie en vrienden! Photo Express laat u toe om dat extra accent van levendigheid in uw foto s aan te brengen het stelt u in staat om gewone, dagdagelijkse foto s om te toveren in kwalitatief hoge staaltjes van kunst. Met zijn intuïtieve interface zult u al snel gepersonaliseerde verjaardagskaarten, kalenders en posters kunnen drukken. Photo Express doet een nieuwe wind waaien in de wereld van de fotobewerking. Zijn professionele hoog-kwalitatieve sjablonen en zijn gebruikersvriendelijke bewerkingsmogelijkheden, gekoppeld aan een volledig nieuwe interface, maken van het bewerken van foto s een nooit eerder gezien gemak en plezier. Hoog technologische instrumenten brengen de mogelijkheden van een fotostudio nu in uw huiskamer. Repareer uw oude lievelingsfoto s met krachtige retouche- en klooninstrumenten. Realistische schilderinstrumenten veranderen foto s in echte kunstwerkjes. Gebruik sjablonen om de meest geweldige kalenders, verjaardagsen invitatiekaarten en nog veel meer te ontwerpen! 4-1 Organiseer en beheer al uw gedigitaliseerde foto s d.m.v. Album. Nooit tevoren was het zo gemakkelijk om foto s te catalogiseren en terug te vinden.

20 Hoe beginnen Om Photo Express te starten, dubbelklik op de Photo Express icoon in Windows of open het programma vanuit het Windows Start Menu. Als u Photo Express opstart, vergewis er u dan van dat de schermresolutie is of en Hi Color (15/16 bit) of True Color ( 24 bit ) modus. Het volgende scherm wordt zichtbaar. Tip: het is beter om uzelf eerst vertrouwd te maken met de componenten in de interface, vooraleer u inderdaad van start gaat met het programma: Taakbalk Werkvlak Opties Paneel Modus Tabs Commando Paneel Algemene Zoeker & MiniatuurRol Snelkoppelingsbalk 4-2

21 Modus Tab: De Modus tabs in Photo Express springen heen en weer tussen Photo modus en Project modus. In Photo modus wordt het meeste van uw werk gedaan, terwijl de Project modus u toelaat om wenskaarten, naamkaarten en andere leuke dingen uitgaand van sjablonen, te ontwerpen. Commando Paneel: Het Commando paneel geeft een oplijsting van al de categorieën die voorhanden zijn in Photo Express en die nodig zijn om het beste uit uw creativiteit te halen als u met foto s werkt. Elke categorie beschikt over een specifiek aantal werktuigen. Opties Paneel: Het Opties paneel toont u alle verschillende mogelijke opties voor elk gegeven werktuig. Taakbalk: De Taakbalk beschikt over alle werktuigen die u nodig hebt om uw foto s te bewerken. Elke groep van werktuigen is ingedeeld in verschillende categorieën als u een nieuwe categorie uitkiest, zullen de werktuigen op de taakbalk dientengevolge mee veranderen. Categorieën worden uit het Commando paneel geselecteerd. Snelkoppelingsbalk: De snel-koppelingsbalk geeft u toegang tot alle meest frequent gebruikte menu commando s. Deze commando s verschillen afhankelijk van de categorie van Commando Paneel waarin u op een gegeven moment werkt. Klik op de groene pijl om deze snelkoppelingsbalk te verstoppen. Miniatuur Rol: De Miniatuur Rol opent vanuit de Global Viewer (algemene zoeker) en geeft een lijst van al de beelden die u op dat moment hebt geopend, waarbij het bovenste beeld wordt afgebeeld in het venster onder het Commando Paneel. Werkvlak: Het Werkvlak is waar de foto waaraan u aan het werken bent, zich bevindt. 4-3

22 Het verkrijgen van beelden Als u Photo Express opstart is uw eerste stap het krijgen van de foto s waaraan u wilt werken in het huidige programma. De plaats om hiermee te starten is met Album. Vanuit dit uitgangspunt, zult u praktisch alles kunnen doen in Photo Express. Al de andere manieren om foto s te krijgen, kunnen onafhankelijk van Album werken, maar zij zijn tevens ontworpen om u de mogelijkheid te geven onmiddellijk hierin beelden te grijpen of te openen. Opmerking: De Project tab laat u enkel toe om Project sjablonen bestanden te openen (*.tpx en *.tpl). Voor meer informatie over het bijvoegen van foto s en andere beelden bij het sjabloon, gelieve hoofstuk 4-13 te lezen over het Werken met Sjablonen. Werken met Album Album laat u toe foto s te organiseren in uw computer en dit gemakshalve in albums die gelijkenis vertonen met de tastbare fotoalbums. In deze albums vindt u miniaturen van alle beelden die u heeft uitgekozen, evenals verbindingen naar deze beelden, informatie en opmerkingen. Op die manier heeft u een onmiddellijke toegang tot al uw foto s direct vanuit Photo Express. Lijst uw foto s volgens auteur, onderwerp, titel en cataloog. Om een nieuw Album te creëren: 1. Klik op de Get categorie op het Commando Paneel. 2. Selecteer Album uit de taakbalk. 3. Klik de New knop in het Opties Paneel. Het Nieuwe Foto Album dialoogvenster zal zich openen, zodat u een nieuw albumbestand kunt maken. 4-4

23 Om nieuwe beelden aan een album toe te voegen: 1. Selecteer een album. 2. Klik het File (Bestand) icoon en doorloop de folder waarin de beelden werden opgeslagen. 3. Als die in het Opties Paneel verschijnen, klik dan de Select All knop (of selecteer individuele beelden door het indrukken van de Ctrl. toets terwijl u met de muis klikt.) 4. Vervolgens, selecteert u de optie Save to album en klikt u op de invoeg knop. De bestanden zullen worden toegevoegd aan het laatste geopende album. Om opnieuw een verbinding op te bouwen tussen verloren beelden, klikt u met de rechtse muistoets op het album in het Opties Paneel en selecteert u ofwel Relink (Terug verband opbouwen) of Refresh (Heropfrissen). Drukken van album miniaturen: 1. Klik op het Album icoon op de Halen taakbalk en kies vervolgens een album van het Opties Paneel. 2. Druk de Ctrl toets, en in het werkvlak, klik die miniaturen aan die u wenst te gebruiken. De uitgekozen miniaturen zullen groen oplichten. 3. Klik de Print toets op het Commando paneel en kies een drukmethode uit. U kunt onmiddellijk overspringen tot die drukoptie die u wenst te gebruiken door met uw cursor over de Print knop op het Commando Paneel te strijken. Als het submenu verschijnt, klikt u de Print icoon dat u wenst. 4-5

24 Bewerken van beelden Aanpassen van beelden Een beeld verkregen van een scanner of een digitale camera vraagt mogelijk enkele aanpassingen. Photo Express levert u het perfecte werktuig om foto s aan te passen: het transformeer werktuig. Om een foto opnieuw in één lijn op te stellen: 1. Nadat een foto gescand werd, dient u hem te openen vanuit ofwel Album of vanuit Bestand en direct in het werkveld als u de foto tenminste niet reeds van hieruit hebt gescand. 2. Plaats uw muis over de Edit (Bewerking) categorie knop en selecteer Adjust (Aanpassen) van het submenu dat tevoorschijn komt. Alle aanpassingswerktuigen zullen te zien zijn op de taakbalk. 3. Klik de Transform knop aan op de Aanpassing taakbalk. De transformeer opties zullen in het Opties paneel verschijnen.! Om vrij een foto te kunnen draaien, selecteert u het spinnewiel in de rechter boven- of de linker benedenhoek van de foto en draait u de foto in de door u gewenste positie.! Om de foto nauwkeuriger te plaatsen, kunt u een graad instellen in het Opties Paneel en vervolgens ofwel op draai links of draai rechts klikken om de verplaatsing in gang te zetten.! Om de foto om te draaien, klikt u ofwel op Flip Horizontally (horizontaal omdraaien) of Flip Vertically (verticaal omdraaien). U kunt ook een beeld qua grootte veranderen tijdens de transformatie door te klikken en de grepen in de linkerbovenof rechterbenedenhoeken te verslepen. Eveneens kunt u het beeld in het werkvlak verschuiven door het met behulp van uw muiscursor te verslepen. 4-6

25 Om uw foto te knippen: 1. Klik de Trim (Knip) toets in de Edit: Adjust categorie. De knip opties zullen zich openen in het Opties Paneel. 2. Selecteer een Trim Shape (Knipvorm) en stel vervolgens de hoeveelheid Soft edge (zachte rand) in die u wenst te gebruiken om de randen van de geknipte foto mee te voorzien. 3. Klik op Apply om de foto te knippen. Opmerking: U kunt het geknipte gebied in een nieuw bewerkingswerkvlak openen door het uitkiezen van de optie Creëer Nieuw Beeld. Om uw foto van grootte te veranderen: 1. Klik op de Size (Grootte) knop in de Bewerking: Aanpassen categorie Op deze manier worden de Grootte opties in het Opties Paneel geopend. 2. Selecteer ofwel een voorgedefinieerde grootte van het Standard uitvalsmenu, of geef de gewenste afmetingen voor het beeld in de optie User defined (gebruikergedefinieerd). 3. Selecteer dan de Keep aspect ratio knop om de continuïteit te behouden tussen hoogte en breedte terwijl u de grootte verandert. Op deze manier wordt verhinderd dat het beeld zich op onnatuurlijke wijze gaat uitrekken. 4. Tenslotte, rest u de Resolution van het beeld te definiëren. Deze functie zal bepalen hoe het beeld op papier zal worden afgedrukt- hoe lager de resolutie, hoe minder pixels worden gebruikt om het beeld te regenereren, terwijl een hogere resolutie meer pixels nodig heeft om een beeld te creëren met grotere pixels. 5. Klik Apply om de foto van grootte te veranderen. 4-7

26 Vrijgeven van beelden Beelden drukken Van het moment dat u alle gewenste aanpassingen op uw foto s hebt gemaakt, wordt het tijd om ze ook af te drukken. Photo Express beschikt over een groot aantal afdrukopties, dat u toelaat posters en naamkaartjes uit te drukken, bovenop zijn normale afdrukmogelijkheden. Om een beeld af te drukken: 1. Selecteer het beeld dat u wenst af te drukken uit de Miniatuur rol, of selecteer een beeld of beelden van een ter beschikking staand album. 2. Klik op de Print toets in het Commando Paneel. U zult de drukwerktuigen zien verschijnen op de taakbalk. 3. Selecteer het drukelement dat u wenst te gebruiken. " Normal laat u toe om beelden normaal af te drukken op verschillende types papier (variërend van Brief over A4 tot enveloppen). " Tile (Mozaïek) geeft uw beeld meerdere malen weer op het blad, u op die manier toelatend om beeldenkaarten of gepersonaliseerde postkaarten te ontwerpen. " Poster vergroot uw beeld dusdanig, zodat u in staat bent om delen van de poster op verschillende bladen uit te drukken. Op deze manier kunt u posters en vlaggen ontwerpen en afdrukken. 4. Klik Print. Het is eveneens mogelijk om miniaturen af te drukken. Voor meer informatie hieromtrent, kijk in 4-4 Werken met Album Drukken van album miniaturen.. 4-8

27 Beelden opslaan Nadat u alle aanpassingen aan uw foto s hebt gedaan, is het mogelijk ze op te slaan in het geheugen. In Photo Express kunt u een foto opslaan in verschillende formaten van beeldenbestanden. Elk bestandformaat heeft eigen unieke eigenschappen. Bepaalde formaten, echter, zullen beter beantwoorden aan specifieke situaties (vb. opslaan van bestanden voor het Web) dan andere. Om een foto op te slaan in het geheugen: 1. Klik de Share knop aan die zich op het Commando Paneel bevindt. De taakbalk zal de verscheidene opdeelwerktuigen tonen. 2. Klik de Save knop op de taakbalk. De optie Opslaan zal te zien zijn in het Opties Paneel. 3. Geef de plaats, naam, type bestand en gegevenstypes in. 4. Selecteer een album uit de keuzemenu Save to album. 5. Klik op Save. " Gegevenstype beschrijft de hoeveelheid aan kleurinformatie die mee wordt opgeslagen met het beeld. Hoe meer kleurinfo aanwezig is in het bestand, hoe groter dit dreigt te worden. Het hoogst mogelijke kleurgegevenstype is True Color. Bestanden die onder dit gegevenstype worden opgeslagen, kunnen zeer groot zijn. In tegenstelling hiermee, bevatten bestanden met een index van 256 en grijsschakering elk een maximum van 256 verschillende kleuren en zijn bijgevolg over het algemeen genomen vrij klein. " Bepaalde types bestanden die u kunt gebruiken zijn: BMP voor het opslaan van foto s van het hoogste kwaliteitsniveau zonder comprimeren, JPEG voor foto s die u op het Web wil gebruiken of wenst te versturen via dit bestandtype zal uw foto s comprimeren, maar met behoud van hun algehele kwaliteitsniveau, UPX voor het opslaan van foto s met onvermengde, vrij-vloeiende objecten. Deze Objecten kunnen opnieuw worden gebruikt als het bestand wordt heropend. 4-9

28 Express Kalenders ontwerpen Een van de gemakkelijkste taken die u in Photo Express kunt uitvoeren, is het ontwerpen van kalenders, hetzij voor uw Windows desktop of voor een reëel bureau. Ze zijn niet alleen bijzonder gepast om een eng contact te houden met uw familie en vrienden, maar houden u bovendien op een stijlvolle manier op de hoogte van alle belangrijke data en afspraken. Om kalenders te ontwerpen: 1. Zorg dat u het beeld of de foto voor u hebt die u als kalenderbeeld wilt gebruiken. 2. Klik op de Express knop aan op het Commando paneel. Vervolgens selecteert u de Kalender icoon van de taakbalk. 3. Kies een type kalender uit de voorbeelden die voorliggen en pas dit type aan volgens uw eigen wensen en noden. Klik en versleep de foto of het gegevensobject om het te verplaatsen. Of, verander de grootte met behulp van de controlegrepen die zich aan de rand van het beeld bevinden. Bewerk de tekst en de gegevens door het object te selecteren dat er zich in bevindt en klik dan op de Planner knop op de snel-koppelingsbalk om notities of vakantiedagen toe te voegen aan persoonlijke gegevens, alsook hulpmiddelen van de Clipart box. 4. Als uw kalender klaar is, stelt u hem in als Windows achtergrond door het klikken op het Wallpaper (achtergrond) icoon in het Opties Paneel. U kunt hem eveneens naar het Windows klembord sturen (om hem dan later in andere toepassingen in te kunnen voegen) d.m.v. een klik op het Clipboard (Klembord) icoon. Tenslotte, kunt u de kalender afdrukken door de Print knop aan te klikken. 4-10

29 Op de snelkoppelingsbalk, klikt u op het icoon van het Commando Menu om het Kalender Commando Menu te openen. Het is hier dat u de eigenschappen van de kalender kunt vastleggen, zoals het lettertype, de kleur, het soort tekst enz. Morphing foto s Een van de meer nieuwe toepassingen en effecten die Photo Express u biedt, is het morphen van foto s. Morphing transformeert een foto of beeld geleidelijk aan totdat men tot een unieke kromtrekking van de oorspronkelijke foto komt. Beeldmorphen kunnen worden weergegeven als beeldsequensen of als levendige GIF bestanden. Om een beeld te morphen : 1. Neem het beeld dat je wil bewerken uit een album of van uw harde schijf. 2. Klik op de Express knop op het Commando paneel. De Express extra s zullen op de taakbalk verschijnen. 3. Selecteer het Morph icoon van de taakbalk. 4. Kies een transformatie uit Type. Om deze transformatie te kunnen gebruiken, verplaatst u uw muiscursor naar het werkvlak en begint u met schilderen. 5. Op de snelkoppelingsbalk, klikt u op de knop Add item to Storyboard (Voeg element aan het Storyboard toe). Op deze manier wordt het huidige beeld aan het Storyboard toegevoegd. 4-11

30 De effecten van een transformatie kunnen worden verwijderd en er kan worden teruggegrepen naar het beeld in zijn oorspronkelijke staat door op de Restore (terugbrengen) knop op de snelkoppelingsbalk te klikken. U kunt ook Play aanklikken om een blik te werpen op de beeldanimatie. 6. Als uw Storyboard volledig is, klikt u op de Save knop op de snelkoppelingsbalk om het bestand op te slaan in het geheugen. Opmerking: U kunt beeldmorphen hetzij als een beeldsequens of een GIF animatie weergeven. GIF animaties kunnen nuttig zijn als u uw beelden op het Web wilt brengen. Beeldsequensen, daarentegen, komen meer van pas als u tussen de verschillende beelden datgene wilt vinden dat eruit springt. 4-12

31 Werken in Project Modus De Project modus biedt u een afgebakende omgeving waarin u gepersonaliseerde wenskaarten, kalenders, uitnodigingen, verjaardagskaarten, naamkaarten en tijdsplanners kunt ontwerpen. De Project modus is handig om vlug en efficiënt doorheen een project te gaan. Het is in deze modus dat Photo Express zijn naam waar maakt en u door alle nodige opgaven heen loodst, terwijl alle onnodige en bijkomende elementen verzekerd op afstand worden gehouden. In Project modus kunt u enkel sjablonen-bestanden openen, maar u kunt fotobestanden van om het even welk beeldtype toevoegen aan uw sjablonen terwijl u bezig bent ze aan uw wensen aan te passen. Om een nieuw project te beginnen: 1. Klik de Project tab aan als u start met Photo Express. Photo Express zal dan overgaan in Project modus, waar u ietwat verschillende opties en commando s zult terugvinden dan in de Foto modus. 2. Klik het album icoon aan op de taakbalk en selecteer vervolgens een album uit het Opties Paneel. Albums worden ondergebracht per soort, zoals pamfletten, wenskaarten, uitnodigingen etc. 3. Kies een sjabloon uit het album en klik op de Edit (Bewerken) knop op het Commando Paneel. Het sjabloon wordt in het werkvlak geopend U kunt uw eigen, op maat gebrachte sjablonen aanmaken in Photo modus. Het enige wat u moet doen is uw sjabloon instellen (t.t.z. tekstobjecten en artwork toevoegen) en het vervolgens op te slaan als een *.tpx bestand. Dit bestand kan dan worden geopend in Project modus en opgeslagen in een van de vele Project albums of toegevoegd aan een op maat aangemaakte Album.

32 Werken met sjablonen De unieke sjablonen van Photo Express kunnen worden bewerkt en op maat gebracht zodat ze optimaal aan uw persoonlijke noden en wensen beantwoorden. Sjablonen bestaan uit meerdere elementen en zijn veelal een combinatie van tekst en foto s terwijl hier en daar misschien nog een versiering of twee wordt aangebracht. Om een van deze elementen te veranderen, volstaat het simpelweg deze te selecteren en de aangepaste werktuigen uit de taakbalk te kiezen. Beelden in een sjabloon veranderen: 1. Klik de Edit (Bewerking) knop aan die zich op het Commando paneel bevindt. Als het submenu opengaat, klikt u op Place (plaats). De Plaats werktuigen zullen verschijnen op de taakbalk. 2. Klik op het Album icoon. 3. In het Opties paneel, selecteert u het beeld dat u van het voorhanden zijnde album wilt inbrengen. 4. Klik Replace (Vervangen). U kunt eveneens beelden inbrengen die reeds werden geopend in het werkvlak. Het volstaat om te klikken op het Werkvlak icoon op de Plaats taakbalk en het beeld dat u wil toevoegen aan de sjabloon te selecteren. Het ene object over het andere verplaatsen: 1. Selecteer het object dat u naar boven wil brengen. 2. Klik op de knop Move Object Up (Verplaats Object naar boven) op de snelkoppelingsbalk. Deze handeling zal het object een niveau naar boven brengen, zodat het boven en over die objecten komt te staan die lager staan in de rangorde. Gebruik de Move Object Down (Verplaats Object naar beneden) knop om het object lager dan andere te plaatsen. 4-14

33 Toevoegen van versieringen Eén categorie werktuigen in het Bewerkingsmenu in Project modus is uniek in dit kader: Versiering. Het gaat hier om speciale op objecten gebaseerde effecten zoals kaders, randen en hulpmiddelen allerlei die kunnen worden gebruikt om foto-objecten in een project te verbeteren. Toevoegen van speciale randeffecten aan een foto-object: 1. Selecteer een foto-object. 2. Klik de knop Decoration in het Bewerkingsmenu van het Commando paneel. 3. Klik het Edges (randen) icoon op de taakbalk. 4. Vanuit de Edges schuif, klikt u het Magic icoon aan. Dit icoon opent de Magische Randen opties in het Opties paneel. 5. Selecteer een Magische Rand voorinstelling en klik op Apply (Toepassen). Unieke Magische Randen worden bekomen door het klikken op de Custom tab in het Magische Randen. Toevoegen van een kader aan een foto-object: 1. Selecteer een foto-object. 2. Klik het Frame (Kader) icoon aan op de taakbalk. 3. Selecteer een kader van het Opties paneel. 4. Klik Apply. Opmerking: Het is onmogelijk om kaders toe te voegen aan een achtergrondbeeld. 4-15

34 Drukken van sjablonen Net zoals in Photo modus, laat Project modus u toe om uw werk af te drukken als u klaar bent. Dezelfde mogelijkheden als diegene die voorhanden zijn in Photo modus vindt u ook in Project modus. Meer informatie over het afdrukken, vindt u in 4-8 Afdrukken van beelden en de online hulp. Het afdrukken van een sjabloon als naamkaart: 1. Klik de Print knop op het Commando paneel. 2. Selecteer vervolgens het Tile (Mozaïek) icoon van de taakbalk. De mozaïekopties zullen nu te zien zijn in het Tile icoon van de taakbalk. De Tile opties verschijnen in het Opties paneel. 3. Geef het aantal kolommen en rijen in. Dit zal vastleggen hoeveel naamkaartjes er zullen worden afgedrukt op elke bladzijde. 4. Selecteer uw drukker uit het drukkerkeuzemenu. 5. Selecteer de bladgrootte die u wenst te kiezen uit het Bladgrootte keuzemenu. 6. Klik Print " Om de verdere lay-out van de naamkaartjes op het blad vast te leggen, klikt u op de Opties knop. Hierop wordt het lay-out opties dialoogvenster geopend, wat u een controle zal geven over o.a. dingen als X- en Y-Offset, afstanden, en beeldgrootte. " Om uw afdrukopties in te stellen; klikt u op het icoon Printer Properties (Afdrukeigenschappen) dat zich op de snelkoppelingsbalk bevindt.

35 Sjablonen delen Het delen van sjablonen werkt op exact dezelfde wijze als het delen van foto s in Photo modus. U kunt afdrukken, of fax versturen, of ze overbrengen in web pages. Voor meer informatie over deze mogelijkheden, verwijzen wij u naar de on-line help en bijbehorende documenten. Een sjabloon per versturen: 1. Klik op de Share: knop op het Commando paneel. 2. Klik Send. Selecteer uw vooringestelde e- mail cliënt uit de Mail cliënt keuzelijst voor hulp over het correct installeren. Een sjabloon faxen: 1. Klik op de Share: Fax knop op het Commando paneel. 2. Stel de gewenste Lay-out opties in. 3. Klik Send. Microsoft Fax moet reeds zijn geïnstalleerd vooraleer u deze functie kunt gebruiken. Een sjabloon als een Web page uitgeven: 1. Klik op de Share: Web Page knop op het Commando paneel. 2. Stel de parameters van de web page in (t.t.z. aantal rijen en kolommen van de beelden die per web page moeten worden afgebeeld.) 3. Selecteer te versturen van het Doel keuzemenu. 4. Klik Apply. 4-17

36 HOOFDSTUK 5. TEXTBRIDGE CLASSIC TextBridge is een krachtig OCR softwareprogramma dat tekstbeelden kan omzetten in verwerkbare elektronische tekstbestanden. In dit hoofdstuk vindt u meer uitleg over de basisfuncties van het programma, alsook enige OCR gebruikstips. U wordt verwezen naar de elektronische gebruikershandleiding van TextBridge Classic waar u meer gedetailleerde informatie vindt over de verschillende eigenschappen en functies van het programma. TextBridge Classic Gebruikersinterface Het is mogelijk om TextBridge op twee manieren te openen: hetzij direct vanuit de Windows taakbalk of vanuit uw tekstverwerkingsprogramma. Voor meer informatie, gelieve de elektronische gebruikershandleiding te raadplegen, die met TextBridge Classic meegeleverd wordt. Om TextBridge Classic vanuit de Windows taakbalk te openen: 1. Op de Windows taakbalk, Klik op Start. 2. Verschuif de muiscursor naar Programs, vervolgens naar TextBridge Classic. 3. Klik het TextBridge Classic icoon aan. TextBridge Classic zal zich openen en het hoofdscherm zal er als volgt uitzien: Menubalk Hoofdwerktuigenbalk Verwerkingsbalk Overzicht Statusbalk 5-1

37 Scannerkeuze Vooraleer OCR op te starten met uw scanner, gelieve onderstaande stappen te volgen om de scanner voor TextBridge Classics te selecteren: 1. Klik File (Bestand) in de Menubalk. Kies Select Scanner in het keuzesubmenu dat nu verschijnt. 2. Het Select Scanner dialoogvenster zal verschijnen. Kies vervolgens MiraScan Vx.xx.xx en klik dan op OK. 5-2

38 OCR starten in Automatische Modus Automatische Modus laat u toe om OCR te installeren d.m.v. enkele muiskliks. Hieronder wordt beschreven hoe u de OCR functie in Automatische Modus moet gebruiken. 1. Plaats het document met de tekst naar beneden op de glasplaat van de scanner en sluit dan de klep van de scanner. Klik de Auto Process knop. Het Start dialoogvenster zal zichtbaar worden. 2. Kies een aangepast Page Type (bladtype) en selecteer Page Source. Selecteer Scanner als uw bladbron en klik dan op OK. 3. Het MiraScan venster zal automatisch zichtbaar worden. Stel het beeldtype in op Line-Art en de resolutie op 300dpi of hoger. 5-3

Windows & Macintosh V1.00

Windows & Macintosh V1.00 Windows & Macintosh V1.00 Inhoudstafel Info over deze gebruikershandleiding... 2 Opmerkingen voor deze handleiding... 2 Veiligheidsinformatie... 3 Verzorging en schoonmaak... 3 1. Inleiding tot het product...

Nadere informatie

2009 Jim Moor - Rijswijk (Z-H)

2009 Jim Moor - Rijswijk (Z-H) 1 2 Photoshop Elements 7.0 Werkboek ISBN: 978-90-801238-7-8 Nur: 991 Trefwoorden: Photoshop Elements 7.0 Digitale beeldbewerking Digitale fotobewerking Praktisch werkboek voor digitale beeldbewerking Dit

Nadere informatie

Veiligheidsinformatie

Veiligheidsinformatie Handleiding Veiligheidsinformatie De volgende veiligheidsmaatregelen moeten altijd zorgvuldig gevolgd worden bij het gebruik van dit toestel. Veiligheid tijdens het bedienen In deze handleiding worden

Nadere informatie

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Gebruikshandleiding. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Gebruikshandleiding. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Gebruikshandleiding 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Gebruikshandleiding Inhoud Kennismaken met Readiris... 9 Wat is er nieuw in Readiris

Nadere informatie

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten

's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten 's Werelds toonaangevende software voor het afdrukken van etiketten, barcodes, RFID en kaarten Aan de slag met de BarTender Application Suite Overzicht, installatie, en basisgebruik (Nederlandse versie)

Nadere informatie

Handleiding. AstroTotaal

Handleiding. AstroTotaal Handleiding (c) 1991-2015, Easy Brothers Software www.easybrothers.nl info@easybrothers.nl De tekst in dit document komt overeen met de tekst zoals deze is opgenomen in de helpfunctie (handleiding) van

Nadere informatie

Handleiding. PrintShop Mail Professionele Mailing-Software voor Apple Macintosh

Handleiding. PrintShop Mail Professionele Mailing-Software voor Apple Macintosh Handleiding PrintShop Mail Professionele Mailing-Software voor Apple Macintosh I PrintShop Mail is een Software-Product van: Atlas Software BV Daltonstraat 42-44 3846 BX Harderwijk Tel. +31 (0)341-426700

Nadere informatie

Music Creator Aan de slag

Music Creator Aan de slag Music Creator Aan de slag Informatie in dit document kan zonder voorafgaande mededeling veranderd worden, en vertegenwoordigt geen verbintenissen met Cakewalk, Inc. De in dit document beschreven software

Nadere informatie

Fouten en inhoudelijke wijzigingen, evenals wijzigingen van de software zijn voorbehouden. Copyright MAGIX AG, 1994-2011. All rights reserved.

Fouten en inhoudelijke wijzigingen, evenals wijzigingen van de software zijn voorbehouden. Copyright MAGIX AG, 1994-2011. All rights reserved. 2 Copyright Copyright De onderhavige documentatie is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten, in het bijzonder het recht tot verveelvoudiging en distributie alsook vertaling, blijven voorbehouden. Geen

Nadere informatie

Handleiding AutoVue Versie 3.0

Handleiding AutoVue Versie 3.0 Handleiding AutoVue Versie 3.0 Inhoud Welkom bij AutoVue voor Omgevingsloket online... 1 Omgevingsloket online en AutoVue... 1 Leeswijzer... 3 Wijzigingen in deze versie... 5 Opbouw handleiding... 7 Scenario's...

Nadere informatie

DEEL II DIAS ALGEMEEN

DEEL II DIAS ALGEMEEN Handleiding Inhoudsopgave DEEL I INLEIDING 5 DEEL II DIAS ALGEMEEN 8 WERKOMGEVING 9 Menubalk 9 Werkbalken 9 Velden 10 Aanpassen kolombreedtes 10 OPENINGSMENU 11 STARTMENU 12 DOCUMENTENBEHEER 14 Algemeen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding J URIDISCHE INFORMATIE Copyright 2011 Nuance Communications, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden overgedragen, bewerkt, gekopieerd, opgeslagen in

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 voor Microsoft Windows Besturingsystemen Auteursrecht 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0)1905

Nadere informatie

Handleiding voor Profotonet Album Designer Software 3.1.2

Handleiding voor Profotonet Album Designer Software 3.1.2 Handleiding voor Profotonet Album Designer Software 3.1.2 Copyright 2010 profotonet. Alle rechten voorbehouden. Profotonet Rietbaan 17 2908 LP Capelle aan den IJssel E-mail: info@profotonet.nl Telefoon:

Nadere informatie

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4

Handleiding Communicate By Choice versie 1.4 1 Noteer hier uw registratiecode 2 Voorwoord Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van dit Widgit product! Onze software is uitvoerig getest op verschillende systemen. Mocht u problemen ondervinden met

Nadere informatie

Fouten en inhoudelijke wijzigingen, evenals wijzigingen van de software zijn voorbehouden. Copyright MAGIX AG, 1994-2011. All rights reserved.

Fouten en inhoudelijke wijzigingen, evenals wijzigingen van de software zijn voorbehouden. Copyright MAGIX AG, 1994-2011. All rights reserved. 2 Copyright Copyright De onderhavige documentatie is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten, in het bijzonder het recht tot verveelvoudiging en distributie alsook vertaling, blijven voorbehouden. Geen

Nadere informatie

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden.

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden. PicoScope 6 PC-oscilloscoopsoftware Gebruikershandleiding PicoScope 6 gebruikershandleiding I Inhoudsopgave 1 Welkom...1 2 PicoScope 6...2 overzicht 3 Inleiding...3 1 Wettelijke verklaring...3...4 2 Upgrades

Nadere informatie

FP241W 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding

FP241W 24 breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding FP241W 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding Copyright i Copyright 2006 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Word 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Word 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie SOFTWIJS Microsoft Windows en Office serie Word 2003 Speciale Editie MICROSOFT WINDOWS EN OFFICE SERIE Word 2003 Speciale Editie Softwijs Julianastraat 17 7161 CP Neede Tel. 0545-295813 Website: http://www.softwijs.nl

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Oefeningen maken in PowerPoint

Oefeningen maken in PowerPoint Oefeningen maken in PowerPoint Het is in PowerPoint mogelijk om allerhande oefeningen te maken. Een gewone PowerPoint presentatie kan een fotoreportage, een gesproken boek of een leesoefening worden. Om

Nadere informatie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie

SOFTWIJS. Microsoft Windows en Office serie. Powerpoint 2003. (c) Softwijs, November 2011. Speciale Editie SOFTWIJS Microsoft Windows en Office serie Powerpoint 2003 Speciale Editie MICROSOFT WINDOWS EN OFFICE SERIE PowerPoint 2003 Speciale Editie Softwijs Julianastraat 17 7161 CP Neede Tel. 0545-295813 Website:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one handleiding Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rechten voorbehouden. Geen enkel gedeelte uit dit document mag worden gefotokopieerd, verveelvoudigd of vertaald naar enige taal zonder

Nadere informatie

FP241VW 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding

FP241VW 24 breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding FP241VW 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding Copyright i Copyright 2007 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1 WORD-OMGEVING... 9

INHOUDSOPGAVE... 2 1 WORD-OMGEVING... 9 29/11/2010 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 WORD-OMGEVING... 9 1.1 INLEIDING...9 1.2 WORD OPSTARTEN...9 1.3 GEBRUIKERSINTERFACE... 11 1.3.1 Titelbalk... 11 1.3.2 Het Lint... 12 1.3.3 Tabblad Bestand...

Nadere informatie

All-In-One PC/ Entertainment Center met Touchscreen. MEDION Akoya. Handleiding

All-In-One PC/ Entertainment Center met Touchscreen. MEDION Akoya. Handleiding All-In-One PC/ Entertainment Center met Touchscreen MEDION Akoya Handleiding POS Beschrijving van het componente kijk Blz A Aan/uit-schakelaar 18 B Helderheid van het scherm instellen 25 C Aan/uit-schakelaar

Nadere informatie