School. & Ziekzijn. Informatiebrochure voor de vrijwilliger-lesgever. afdeling Oost-Vlaanderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School. & Ziekzijn. Informatiebrochure voor de vrijwilliger-lesgever. afdeling Oost-Vlaanderen"

Transcriptie

1 School & Ziekzijn Informatiebrochure voor de vrijwilliger-lesgever afdeling Oost-Vlaanderen

2 School & Ziekzijn Informatiebrochure voor de vrijwilliger-lesgever afdeling Oost-Vlaanderen

3 Inhoud Historiek 6 Wat is School & Ziekzijn? 7 Verloop van de begeleiding 8 Rol van de dossierverantwoordelijke bij de opstart 8 Rol van de vrijwilliger-lesgever 9 Rol van de organisatie S&Z 11 Initiatieven van de overheid 12 Ziekenhuisonderwijs 12 TOAH 12 Bednet 13 K-diensten 13 Indeling van de ziektebeelden 14 Mogelijke indeling van een aantal ziektebeelden volgens hun verschijningsvorm 14 Evolutie van de ziektebeelden 15 Praktische informatie 17 Contactgegevens S&Z 17 Contactgegevens bestuursleden 17 Website 18 Beste vrijwilliger-lesgever, Tijdens het kennismakingsgesprek kreeg je heel wat nieuwe informatie te verwerken over de organisatie School&Ziekzijn. Om alles nog eens rustig te kunnen nalezen en praktische gegevens steeds te kunnen raadplegen, hebben we een informatiebrochure ontwikkeld waarin alles stap voor stap wordt uitgelegd. Zo heb je een houvast voor de studiebegeleiding. Indien je nog vragen hebt, kan je ons steeds contacteren. Je vindt onze contactgegevens terug in deze informatiebrochure. Met vriendelijke groeten, Het bestuur van School & Ziekzijn Notities 16 & 18

4 Historiek Wat is School & Ziekzijn? School in & na Ziekenhuis (SINZ), de voorloper van School & Ziekzijn, werd in Oost-Vlaanderen opgericht in Aanvankelijk werd in twee algemene ziekenhuizen van Gent onderwijs voorzien voor zieke leerlingen op de kinderafdeling. Zwaartepunt van de werking ligt nu bij onderwijs aan huis voor kinderen en jongeren die omwille van gezondheid tijdelijk niet naar school kunnen. Sedert januari 2006 is School in & na Ziekenhuis een vzw, met alle rechten en plichten verbonden aan dit juridisch statuut. In de vijf Vlaamse provincies bestaat er een gelijkaardige, maar autonome werking voor het zieke kind. Op 25 maart 2011 werd de Koepel School & Ziekzijn Vlaanderen opgericht. De 5 provincies traden toen voor het eerst naar buiten onder dezelfde naam School & Ziekzijn, met één folder, één website, één logo, één huisstijl, en dit zonder afstand te doen van de eigen autonomie wat de provinciale werking betreft. Gaandeweg gingen de vrijwilligersvereniging een grotere rol spelen in het onderwijslandschap rond het zieke kind. De Koepel S&Z maakt thans deel uit van het Platform voor Onderwijs aan zieke leerlingen in Vlaanderen (POZILIV) *. De vzw School & Ziekzijn, afgekort S&Z, is een vrijwilligersorganisatie die tot doel heeft leerachterstand beperken en overzitten vermijden bij kinderen die door ziekte, heelkundige ingreep of ongeval tijdelijk niet naar school kunnen. S&Z beschikt over een team vrijwlligers-lesgevers met pedagogische vaardigheden die langdurig zieke kinderen gratis begeleiden. S&Z is erkend door de Koning Boudewijnstichting en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, de provincie Oost-Vlaanderen en de stad Gent. Begeleiding door S&Z is mogelijk vanaf de derde kleuterklas tot en met het laatste jaar van het secundair onderwijs. De vrijwilliger-lesgever werkt gedurende het schooljaar. Uitzonderlijk is een begeleiding mogelijk tijdens de grote vakantie in het vooruitzicht van een examen dat door de zieke leerling dient afgelegd te worden eind augustus. S&Z werkt samen met het gewoon onderwijs van alle netten. Omwille van de specificiteit van het onderwijstype behoren leerlingen uit het buitengewoon onderwijs niet tot de doelgroep van S&Z. S&Z geeft studieondersteuning aan langdurig zieke kinderen op voorwaarde dat een medisch attest voorhanden is de leerling ingeschreven is in een erkende school. * Alle organisaties die ondersteuning bieden aan zieke leerlingen worden binnen POZILIV vertegenwoordigd: Type 5 ziekenhuisscholen, Type 5 andere scholen, K-diensten, vrijwilligersorganisaties, Bednet, Vlaamse Liga tegen Kanker en Externe experts. Poziliv wordt erkend door het Ministerie van Onderwijs. S&Z werkt samen met zowel de thuisschool, als de ziekenhuisscholen, de K-diensten en Bednet. S&Z werkt gratis. Verplaatsings- en eventueel werkingskosten worden door de organisatie gedragen. Het staat de ouders vrij een financiële bijdrage te leveren via de Koning Boudewijnstichting op naam van S&Z. 6 7

5 Verloop van de begeleiding Rol van de dossierverantwoordelijke bij de opstart deze manier kan de vrijwilliger-lesgever zelf afspraken maken met de ouders en eventueel met de leerkracht. Heel deze procedure neemt ongeveer één week in beslag. De school van de zieke leerling, een CLB-medewerker, het ziekenhuis, een arts of een ouder neemt contact op met S&Z. De aanvraag komt terecht bij een dossierverantwoordelijke. Deze legt eerst een huisbezoek af. Het huisbezoek levert heel wat informatie op met betrekking tot de leefwereld en het ziektebeeld van de leerling. Verder wordt aan de ouders en de leerling informatie verstrekt over werkwijze, voorwaarden en wederzijdse afspraken. De ouders dienen twee formulieren in te vullen: een formulier aanvraag en een formulier overeenkomst. In het aanvraagformulier wordt alle informatie over de leerling opgenomen. In het overeenkomstformulier staan de afspraken voor de ouders en S&Z. Daar staat onder meer in dat er tijdens het lesgeven steeds een volwassen verantwoordelijke in huis aanwezig moet zijn. De dossierverantwoordelijke neemt ook contact op met de thuisschool o.a. om informatie in te winnen i.v.m. de te begeleiden vakken en de betrokken vakleerkrachten. Het engagement van S&Z beperkt zich meestal tot twee vakken. Aan de thuisschool wordt ook gevraagd ervoor te zorgen dat het lesmateriaal ter beschikking is. De ouders zorgen dat dit materiaal thuis aanwezig is bij de opstart van de lessen, zodat de vrijwilliger-lesgever geen extra kopieën hoeft te maken. Soms wordt ook informatie over de zieke leerling via het CLB ingewonnen. Vervolgens wordt gezocht naar (een) geschikte vrijwilliger-lesgever(s) zo mogelijk binnen een straal van 25 km rondom de woonplaats van de leerling. Hij/ zij ontvangt via de dossierverantwoordelijke alle nodige gegevens van de leerling, de ouders en de school. Op Rol van de vrijwilliger-lesgever Wanneer je via de dossierverantwoordelijke een opdracht hebt aanvaard, neem je telefonisch contact op met de ouders en maak je een afspraak voor een eerste kennismaking. Tijdens deze ontmoeting krijg je de kans om voeling te krijgen met de leerling en kunnen een aantal thema s aan bod komen zoals bv. datum, duur, tijd en frequentie van de lessen, beschikbaarheid van de handboeken en/of nota s, samenwerking met de thuisschool, motivatie van de leerling Na de eerste kennismaking kan je starten. Je komt in de eerste plaats om studiebegeleiding te geven. Anderen zijn verantwoordelijk voor de begeleiding en de opvolging van het medisch proces. De verleiding om te helpen is groter wanneer een leerling psychische problemen heeft. Hoe goed de bedoeling ook is, je bent geen hulpverlener of persoonlijke vriend van de leerling. Je wordt meestal met open armen ontvangen, zowel de ouders als het kind appreciëren enorm wat er voor hen gedaan wordt. In veel gevallen is het wenselijk dat je contact opneemt met de vakleerkracht om een duidelijker inzicht te krijgen in wat de vakleerkracht verwacht van het kennisniveau van de begeleide leerling. Veel vakleerkrachten stellen dit contact op prijs, want daardoor voelen ze zich natuurlijk gewaardeerd en ook dicht betrokken bij het leerproces van de afwezige leerling. Als je als vrijwilliger een duidelijke omschrijving van de te kennen leerstof/vaardigheden van de vakleerkracht krijgt, kan je ook veel gerichter werken. En de leerling zelf voelt zich ook veiliger in het besef dat de eigen vakleerkracht betrokken wordt bij het begeleidingsproces. Er kunnen eventueel ook afspraken worden gemaakt over mogelijke toetsmomenten, hoe het examen voor de leerling zal verlopen enz. Heel uitzonderlijk en enkel op vraag van de thuisschool, kan de vrijwilliger ingeschakeld worden voor 8 9

6 het afnemen van toetsen. De verantwoordelijkheid voor het opstellen en verbeteren van die toetsen ligt bij de thuisschool. overheid. Het cijfermateriaal is belangrijk voor het jaaroverzicht en nodig voor de jaarlijkse algemene vergadering van de vzw. Meer en meer scholen in Vlaanderen gebruiken een elektronische leeromgeving zoals bijvoorbeeld Smartschool. Dit is een online platform waarmee leerlingen en leerkrachten met elkaar kunnen communiceren en o.a. digitaal lesmateriaal kunnen uitwisselen. Voor zieke leerlingen is het een middel om in contact te blijven met hun leerkrachten van de thuisschool, lesmateriaal op te halen en, indien nodig, gemaakte taken in te dienen **. Op deze manier kan de vrijwilliger-lesgever taken, toetsen en notities van de digitale leeromgeving ophalen. Ook kan er contact gelegd worden met de school. Een andere veelgebruikte ICT-tool is het en. Dit is een goedkope en snelle manier om contact te houden met de zieke leerling, de school, de ouders Het is belangrijk te weten dat sommige scholen zeer goed meewerken, andere minder. Bij problemen kan je steeds terecht bij de dossierverantwoordelijke. Er wordt samen naar een oplossing gezocht. Je staat er niet alleen voor. De dossierverantwoordelijke volgt het dossier op tot het einde van de begeleiding en neemt tussendoor regelmatig contact met je op. Bij lange begeleidingen krijg je elke drie maand de kans om de begeleiding al dan niet te beëindigen. Documenten en formulieren kunnen van de website gedownload worden en ingevuld doorgestuurd worden naar de dossierverantwoordelijke. Rol van de organisatie S&Z In de loop van het schooljaar worden er twee bijeenkomsten georganiseerd zodat de vrijwilligers van S&Z elkaar beter kunnen leren kennen. Zo is er jaarlijks een vorming en een ontspannende activiteit. De vrijwilligers bij S&Z zijn verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade (zie organisatienota, rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger, p 2). De wagen waarmee je naar de leerling rijdt is omnium verzekerd. Vergeet niet de instructies i.v.m. de omniumverzekering te lezen! Trimestrieel of op het einde van de begeleiding word je gevraagd twee formulieren in te vullen: een formulier kostennota en een formulier verslag vrijwilligersprestatie. In de kostennota worden je gemaakte kosten vermeld. Dit zijn vooral de verplaatsingskosten. Aan de hand van dit document zal S&Z de gemaakte kosten vergoeden. Het formulier verslag vrijwilligersprestatie is bedoeld als evaluatie van de opdracht. Het dient eveneens ter verantwoording van de gemaakte kosten door de organisatie aan de subsidiërende ** Govaerts, L., & Smeyers, A. (2010). Geef me veerkracht: Over onderwijs aan langdurig zieke kinderen. Leuven: Davidsfonds

7 Initiatieven van de overheid Bednet Ziekenhuisonderwijs De vzw Ik leer in het ziekenhuis overkoepelt alle Belgische ziekenhuisscholen die voorzien in buitengewoon onderwijs van het type 5. Voor Vlaanderen gaat het om de universitaire ziekenhuisscholen in Gent, Leuven en Antwerpen. Daarnaast verschaffen het revalidatiecentrum Pulderbos in Zandhoven, de ziekenhuisscholen Inkendaal in Vlezenbeek en La Ruche, t Zeegat en het Zeelyceum in De Haan onderwijs in een gespecialiseerd ziekenhuis. Meer info: TOAH Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH) is een initiatief van de overheid waardoor studiebegeleiding aan huis kan gegeven worden door leerkrachten van de thuisschool aan langdurig zieke leerlingen en dit vanaf de derde kleuterklas. Wanneer een leerling wegens ziekte of ongeval gedurende meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig is, heeft hij/zij recht op vier uur onderwijs aan huis per week. TOAH wordt pas na een wachttijd van 21 dagen opgestart. Ook chronisch zieke leerlingen hebben recht op vier uur onderwijs aan huis na negen halve dagen afwezigheid. De afstand tussen de school en de woonplaats van de leerling mag niet meer dan 10 km bedragen. Kinderen die verder wonen mogen geholpen worden door de thuisschool maar dit is geen verplichting. Een zieke leerling kan tegelijkertijd genieten van TOAH en van S&Z. Deze twee initiatieven zijn complementair en kunnen elkaar aanvullen. Bednet is ook een initiatief gesteund door het Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het biedt gratis hulp aan zieke leerlingen tussen zes en achttien jaar die omwille van medische redenen minstens twee maanden niet of slechts gedeeltelijk naar school kunnen gaan. Via een computer en een webcam in de klas kan de zieke leerling van thuis uit actief deelnemen aan de les, het bordschema zien, vragen stellen, contact houden met klasgenoten Zoals voor TOAH kunnen Bednet en de begeleiding door S&Z elkaar aanvullen. K-diensten Een K-dienst is een dienst voor kinder- en jeugdpsychiatrie in ziekenhuizen. Kinderen met een psychische problematiek worden hier opgevangen. Een K-dienst met minstens 15 erkende bedden krijgt op jaarbasis een enveloppe om zelf onderwijs te organiseren. De K-dienst werft eigen onderwijzend personeel aan dat voorziet in onderwijs op maat van de specifieke doelgroep. K-diensten hebben niet alle vakken of onderwijsniveaus in huis. Aanvullend kan studiebegeleiding ingeroepen worden van S&Z. De vrijwilliger-lesgever gaat dan lesgeven in een K-dienst

8 Psychische aandoeningen en gedragsstoornissen Indeling van de ziektebeelden Mogelijke indeling van een aantal ziektebeelden volgens hun verschijningsvorm Dit zijn aandoeningen of stoornissen zoals anorexia, zelfmoordpoging, depressie, schoolweigering, autisme, Asperger, Tourette, automutilatie Sommige van bovengenoemde ziekten zijn langdurig, andere chronisch van aard. Bij langdurig zieke leerlingen is er sprake van ziekteperiodes uitgedrukt in weken, maanden of zelfs jaren. Toch zijn langdurige ziekten niet blijvend, de nadruk ligt hier op de grote kansen tot genezing. Bij chronisch zieke leerlingen is er sprake van levenslang. De oorzaken van chronische ziekten zijn niet wegneembaar. De nadruk ligt hier op zo optimaal mogelijk leren leven met de ziekte. Interne aandoeningen Ongevallen Kanker Aandoeningen van het bewegingsstelsel Aandoeningen van het zenuwstelsel Dit zijn alle aandoeningen van inwendige organen en bloed zoals stoornissen van hart, ademhaling, nier, darm, lever, infecties, diabetes, astma en mucoviscidose. Dit zijn stoornissen veroorzaakt door externe factoren zoals een verkeersongeval, maar ook verbranding en vergiftiging. De meest voorkomende kankers zijn hersentumoren, botkanker, maar ook alle vormen van leukemie en Hodgkin. Deze worden ook wel bot- of spieraandoeningen genoemd. Enkele voorbeelden zijn scoliose, klompvoeten, fracturen, artritis, reuma maar ook bindweefselziekten en auto-immuunziekten. Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), epilepsie en chronische hoofdpijn zijn de meest gekende aandoeningen van het zenuwstelsel. Evolutie van de ziektebeelden Toen S&Z van start ging werd er voornamelijk les gegeven aan lichamelijk zieke kinderen en was er weinig sprake van biopsychosociale aandoeningen. Kinderen met ziekten als astma, mucoviscidose, reuma, ADHD behoorden vaak tot onze doelgroep, maar door de vooruitgang van de geneeskunde en dankzij aangepaste medicatie, vermindert het aantal aanvragen voor begeleiding van leerlingen met dergelijke ziekten. Nu is er een toename merkbaar van het aantal leerlingen met biopsychosociale aandoeningen als autisme, anorexia, CVS Meer informatie over autisme, CVS, depressie, eetstoornissen en schoolweigering is terug te vinden in het steunpakket biopsychosociale aandoeningen dat door S&Z Oost-Vlaanderen werd ontwikkeld (2010). Naast info over de aandoening zelf, worden tips gegeven voor studiebegeleiding. Het steunpakket is terug te vinden op de website van S&Z Oost-Vlaanderen. Indien je de begeleiding toegewezen krijgt van een leerling met één van deze aandoeningen kan je het specifieke onderdeel van het steunpakket downloaden. Andere Er zijn ook nog andere aandoeningen die bij geen van bovenstaande groepen horen zoals bijvoorbeeld oogaandoeningen, huidaandoeningen en aangeboren afwijkingen 14 15

9 Praktische informatie Contactgegevens S&Z S&Z Oost-Vlaanderen Poolse-Winglaan Sint-Denijs-Westrem notities Contactgegevens bestuursleden Voorzitter Miriam Tratsaert Dossierverantwoordelijken Irène Vossen Isabelle Steyaert Lucienne Langé Overige bestuursleden Annie Vanden Abeele Brigitte De Craene Magda Fostie Sandra Garré

10 Website Informatie over de organisatie kan je vinden op de website van S&Z: Om naar de website van S&Z Oost-Vlaanderen te gaan klik je op praktische info (rechter bovenhoek) en vervolgens op Oost-Vlaanderen. Met de volgende link kom je rechtstreeks op de website van S&Z Oost-Vlaanderen. Op de website vind je o.a. de missie, de historiek en een organigram van de organisatie. Je kan hier ook de contactgegevens en de nieuwsbrieven van S&Z nalezen. Ook documenten en formulieren kunnen van de website gedownload worden. notities 18

11 vormgeving en zetwerk:

School & Ziekzijn S&Z - afdeling Oost-Vlaanderen vzw n. e voor studiebegeleiding van zieke leerlingen ORGANISATIENOTA

School & Ziekzijn S&Z - afdeling Oost-Vlaanderen vzw n. e voor studiebegeleiding van zieke leerlingen ORGANISATIENOTA e voor studiebegeleiding van zieke leerlingen School & Ziekzijn S&Z - afdeling Oost-Vlaanderen vzw n Vrijwilligersorganisatie voor studiebegeleiding van zieke leerlingen Poolse-Winglaan 27 9051 Sint-Denijs-Westrem

Nadere informatie

Zorgpakket voor chronisch en langdurig zieke leerlingen

Zorgpakket voor chronisch en langdurig zieke leerlingen Scholengemeenschap Katholiek Secundair Onderwijs Leuven Janseniusstraat 2-3000 Leuven - 016 24 05 10 - www.ksleuven.be Zorgpakket voor chronisch en langdurig zieke leerlingen In elke school komen we leerlingen

Nadere informatie

Kort. Lang (+21d of chronisch) Onderwijs op vrijwillige basis. Actie. Op vrijwillige basis. Wettelijk voorzien. Ziek zijn. Onderwijs op vraag ouders

Kort. Lang (+21d of chronisch) Onderwijs op vrijwillige basis. Actie. Op vrijwillige basis. Wettelijk voorzien. Ziek zijn. Onderwijs op vraag ouders Ziek zijn Kort Lang (+21d of chronisch) Onderwijs op vrijwillige basis Onderwijs op vraag ouders Onderwijs initiatief school Neen? Ja Actie Neen? Werk aan schoolvisie! Onderwijs buiten school "Ziekenhuisschool"

Nadere informatie

Zorgvuldig communiceren: het belang van een samenwerkingsmodel Dr. Inge Van Trimpont

Zorgvuldig communiceren: het belang van een samenwerkingsmodel Dr. Inge Van Trimpont Workshop Zorgvuldig communiceren: het belang van een samenwerkingsmodel Dr. Inge Van Trimpont Samenwerkingsmodel Schoolteam GON begeleider leerkracht KCA in de klas medeleerlingen Schoolbeleids - team

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Onderwijs aan zieke kinderen: veer-kracht én leer-kracht 11u40. Symposium Rechten van het zieke kind 18 november 2011

Onderwijs aan zieke kinderen: veer-kracht én leer-kracht 11u40. Symposium Rechten van het zieke kind 18 november 2011 Onderwijs aan zieke kinderen: veer-kracht én leer-kracht 11u40 Symposium Rechten van het zieke kind 18 november 2011 ziekenhuisschool UZ Leuven Wat betekent ziek zijn voor kinderen? Opdracht van de ziekenhuisschool

Nadere informatie

Recht op ziek zijn recht op onderwijs

Recht op ziek zijn recht op onderwijs Recht op ziek zijn recht op onderwijs 2 invalshoeken: - Christel Dries PMW SCLBA Positie van CLB medewerker in de ziekenhuisschool Antwerpen (pediatrie) en in een thuisschool - Inge Van Trimpont Arts Wetenschappelijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Juni 2013

NIEUWSBRIEF Juni 2013 NIEUWSBRIEF Juni 2013 S&Z O-Vl. reeds 15 jaar! 1998-2013 I n d i t n u m m e r : S&Z O-VL reeds 15 jaar 1998-2013 1998 Claire Raeymaekers bouwt samen met Jos Van Doren, in navolging van en met de steun

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2014. School & Ziekzijn. Samen zijn we sterk! Vorming. Vrijwilligersorganisatie voor studiebegeleiding van zieke leerlingen

Nieuwsbrief mei 2014. School & Ziekzijn. Samen zijn we sterk! Vorming. Vrijwilligersorganisatie voor studiebegeleiding van zieke leerlingen School & Ziekzijn S&Z vzw - afdeling Oost-Vlaanderen ( voorheen School in & na Ziekenhuis, SINZ vzw) Vrijwilligersorganisatie voor studiebegeleiding van zieke leerlingen Poolse-Winglaan 27 9051 Sint-Denijs-Westrem

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Inhoudelijke verwerking:

Inhoudelijke verwerking: Inhoudelijke verwerking: Een juiste dosis steun, vriendschap, begrip en onderwijs voor kinderen die ziek zijn, zorgt voor een minimale achterstand na hun herstel Te gebruiken door ziekenhuisleerkrachten

Nadere informatie

Ziekenhuisschool Voor kinderen die (tijdelijk) in de afdeling pediatrie van een ziekenhuis of in een revalidatiecentrum verblijven.

Ziekenhuisschool Voor kinderen die (tijdelijk) in de afdeling pediatrie van een ziekenhuis of in een revalidatiecentrum verblijven. Ziekenhuisschool Voor kinderen die (tijdelijk) in de afdeling pediatrie van een ziekenhuis of in een revalidatiecentrum verblijven. Kleuter-, lager- en secundair onderwijs type 5 - opleidingsvorm 4 De

Nadere informatie

Recht op opvoeding en onderwijs vereist een voortdurende trajectbegeleiding: een kwestie van zorgvuldig samen zorg dragen

Recht op opvoeding en onderwijs vereist een voortdurende trajectbegeleiding: een kwestie van zorgvuldig samen zorg dragen Recht op opvoeding en onderwijs vereist een voortdurende trajectbegeleiding: een kwestie van zorgvuldig samen zorg dragen Dhr. Ludo Govaerts 97 12 Voorstelling ziekenhuisschool van het UZ Gasthuisberg

Nadere informatie

INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO. Compensatie eigen risico 2008

INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO. Compensatie eigen risico 2008 INFORMATIE COMPENSATIE EIGEN RISICO Compensatie eigen risico 2008 Compensatie eigen risico > Elke verzekerde van 18 jaar en ouder betaalt vanaf 1 januari 2008 een verplicht eigen risico van maximaal 150,-

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE

PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE OVERZICHT VAN DE CONVENTIES ONDER DE VLAAMSE OVERHEID RESSORTEREND: PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE EN VERSLAVINGSZORG Elke Frans en Tineke Oosterlinck - beleidsmedewerkers Zorg en Gezondheid PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE

Nadere informatie

Rijbewijs op School. Projectendag 28 september 2012

Rijbewijs op School. Projectendag 28 september 2012 Rijbewijs op School Projectendag 28 september 2012 Enquête VSV en VAB Ontstaan Resultaat: te weinig aandacht voor verkeer en mobiliteit in het secundair onderwijs Er is nood aan een aantrekkelijk aanbod

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Departement Onderwijs Studietoelagen tel. 1700 (gratis) elke werkdag van 9 tot 19 uur de provinciale afdelingen vind je op de website www.studietoelagen.be

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Departement Onderwijs Studietoelagen tel. 1700 (gratis) elke werkdag van 9 tot 19 uur de provinciale afdelingen vind je op de website www.studietoelagen.be

Nadere informatie

25 e schooljaar Ziekenhuisschool

25 e schooljaar Ziekenhuisschool 25 e schooljaar Ziekenhuisschool Universitaire Ziekenhuizen Leuven vrije gesubsidieerde school voor buitengewoon onderwijs type 5 kleuterschool, lagere school, secundaire school campus Gasthuisberg en

Nadere informatie

Ziekenhuisschool Stad Gent. Onthaalbrochure. Ziekenhuisschool Stad Gent. Vestigingsplaats UZ Gent AZ Sint Lucas PCCaritas RKJ De Sleutel

Ziekenhuisschool Stad Gent. Onthaalbrochure. Ziekenhuisschool Stad Gent. Vestigingsplaats UZ Gent AZ Sint Lucas PCCaritas RKJ De Sleutel Ziekenhuisschool Stad Gent Onthaalbrochure Ziekenhuisschool Stad Gent Vestigingsplaats UZ Gent AZ Sint Lucas PCCaritas RKJ De Sleutel Onthaalbrochure schooljaar 2016-2017 1 Ziekenhuisschool Stad Gent Vestiging

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS

VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS VEELGESTELDE VRAGEN: MINSTENS EEN JAAR NAAR DE NEDERLANDSTALIGE KLEUTERKLAS Kinderen mogen op vijf of zes jaar pas naar het gewoon lager onderwijs in een Nederlandstalige school als ze eerst een jaar lang

Nadere informatie

Koningin Mathilde volgt met Bednet de les in Menen

Koningin Mathilde volgt met Bednet de les in Menen PERSBERICHT voor directe verspreiding Dinsdag 17 maart 2015 Koningin Mathilde volgt met Bednet de les in Menen Vandaag kreeg de eerste Latijnse van het Sint-Aloysiuscollege in Menen hoog bezoek. Koningin

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Jeroen Reumers In samenwerking met Bednet. Naam:... Klas:... Nr.:...

Jeroen Reumers In samenwerking met Bednet. Naam:... Klas:... Nr.:... 1 Jeroen Reumers In samenwerking met Bednet Naam:... Klas:... Nr.:... Bednet Domein(en): mens & maatschappij / techniek & wetenschappen Onderwerp: kennismaken met Bednet en inzien welke kinderen in aanmerking

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Ziekenhuisschool Voor kinderen die (tijdelijk) in de Universitaire kinder- en jeugdpsychiatrie Antwerpen verblijven

Ziekenhuisschool Voor kinderen die (tijdelijk) in de Universitaire kinder- en jeugdpsychiatrie Antwerpen verblijven Ziekenhuisschool Voor kinderen die (tijdelijk) in de Universitaire kinder- en jeugdpsychiatrie Antwerpen verblijven Kleuter-, lager en secundair onderwijs Type 5- Opleidingsvorm 4 De Leerexpert Ziekenhuisschool

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding?

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding? Wat is GON-begeleiding? GON: Geïntegreerd Onderwijs. Geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon- en het buitengewoon onderwijs. De GON-begeleider biedt extra ondersteuning aan

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 tussen 9u en 19u onderwijs.vlaanderen.be/ contact Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02

Nadere informatie

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg Herziening PAB Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg www.onafhankelijkleven.be donderdag

Nadere informatie

TIME OUT PROJECTEN. Samen. Aan Toekomst. Werken VZW ELEGAST

TIME OUT PROJECTEN. Samen. Aan Toekomst. Werken VZW ELEGAST TIME OUT PROJECTEN Samen Werken Aan Toekomst Wat is SWAT? SWAT staat voor Samen Werken Aan Toekomst. Het is een intensief begeleidingstraject voor jongeren die dreigen uit te vallen binnen het onderwijs.

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

AANMELDING mobiele/ambulante begeleiding buitengewoon onderwijs

AANMELDING mobiele/ambulante begeleiding buitengewoon onderwijs AANMELDING mobiele/ambulante begeleiding buitengewoon onderwijs (De groene onderdelen worden ingevuld door het team mobiele/ambulante begeleiding) AANMELDING: O nieuwe aanmelding O heraanmelding BESLISSING:

Nadere informatie

Meer weten over RADIOTHERAPIE

Meer weten over RADIOTHERAPIE Meer weten over RADIOTHERAPIE Deze brochure probeert u een beter inzicht te geven in de verschillende stappen van uw bestralingsbehandeling. Als u hier geen antwoord vindt op een vraag, aarzel dan niet

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Consultatie Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Consultatie Kinder- en Jeugdpsychiatrie hoofd, hals en zenuwstelsel info voor de ouders Consultatie Kinder- en Jeugdpsychiatrie Alles wat u moet weten voor een eerste afspraak Inhoud 01 Voorwoord... 04 02 Hoe werkt de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05

Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag 24-28/11/05 Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen Martelaarslaan 204b 9000 Gent tel. 09 225 91 33 - fax 09 233 35 89 plazzo@telenet.be http://users.telenet.be/plazzo Gezondheids- en Welzijnsbeurs Sint-Niklaas verslag

Nadere informatie

Ziekenhuisschool Stad Gent. Onthaalbrochure ouder. Ziekenhuisschool Stad Gent. Vestigingsplaats UZ Gent AZ Sint Lucas PCCaritas RKJ De Sleutel

Ziekenhuisschool Stad Gent. Onthaalbrochure ouder. Ziekenhuisschool Stad Gent. Vestigingsplaats UZ Gent AZ Sint Lucas PCCaritas RKJ De Sleutel Ziekenhuisschool Stad Gent Onthaalbrochure ouder Ziekenhuisschool Stad Gent Vestigingsplaats UZ Gent AZ Sint Lucas PCCaritas RKJ De Sleutel Onthaalbrochure schooljaar 2015-2016 1 Ziekenhuisschool Stad

Nadere informatie

RIJBEWIJS OP SCHOOL wat moet en wat mag?

RIJBEWIJS OP SCHOOL wat moet en wat mag? RIJBEWIJS OP SCHOOL wat moet en wat mag? Op 13 maart heeft de minister van mobiliteit, sociale economie en gelijke kansen Kathleen Van Brempt een mededeling gedaan over het Rijbewijs op school. Hierover

Nadere informatie

Vragenlijst Specifieke keuring

Vragenlijst Specifieke keuring Vragenlijst Specifieke keuring Personalia Voornaam en achternaam Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer Email adres Geboortedatum Geslacht Man Vrouw Beroep/werkzaamheden Geeft indien nodig toestemming

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

O R GA N I SA T I E N O T A

O R GA N I SA T I E N O T A O R GA N I SA T I E N O T A Rechten en plichten van de organisatie en de vrijw illiger 1. Organisatie vzw Multiple Sclerose Liga Vlaamse Gemeenschap of vzw MS Liga Vlaanderen Adres Boemerangstraat 4 3900

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 www.ond.vlaanderen.be/ infolijn Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02 553 87 33 Scholen

Nadere informatie

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 www.ond.vlaanderen.be/ infolijn Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02 553 87 33 Scholen

Nadere informatie

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Ganspoel Ganspoel is een gespecialiseerd Centrum voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele (meervoudige)

Nadere informatie

4.1 Engagement in verband met oudercontact

4.1 Engagement in verband met oudercontact 4.1 Engagement in verband met oudercontact Rubriek 1.9 van het schoolreglement handelt over contact tussen ouders en school. In dit thema van de engagementsverklaring gaat het over ouders die, om welke

Nadere informatie

Informatiebrochure Oncologisch Centrum

Informatiebrochure Oncologisch Centrum Informatiebrochure Oncologisch Centrum Oncologisch Centrum 3 We werken samen aan uw gezondheid De laatste jaren is de kennis over de behandeling van kanker sterk toegenomen. Enerzijds heeft dit geleid

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap

Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Ganspoel Ganspoel is een gespecialiseerd Centrum voor de begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele (meervoudige)

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1

School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1 School en studietoelagen EERSTE HULP BIJ HET DIGITALE CONTACT 23/01/2017 1 Inhoud Algemeen: wat zijn school- en studietoelagen? Aanvragen van een toelage I. Evolutie II. Hoe kan ik een school- of studietoelage

Nadere informatie

Samen. tegen. armoede

Samen. tegen. armoede Samen tegen armoede projectenoproep 2011 Welzijnszorg vzw - Lisa Van Damme Welzijnszorg vzw steunt jaarlijks meer dan 150 projecten van organisaties die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale

Nadere informatie

RIJBEWIJS WETGEVING, VERZEKERINGEN HOE IS HET NU?

RIJBEWIJS WETGEVING, VERZEKERINGEN HOE IS HET NU? RIJBEWIJS WETGEVING, VERZEKERINGEN HOE IS HET NU? 2 Aangepast rijbewijs: algemeen Een aangepast rijbewijs is een rijbewijs met welbepaalde geldigheidsduur Reden van beperking wordt niet vermeld op het

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE BINNENLANDSE

INFORMATIEBROCHURE BINNENLANDSE INFORMATIEBROCHURE BINNENLANDSE A D O P T I E 1 INLEIDING Wie in zijn praktijk geconfronteerd wordt met een vrouw die ongewenst zwanger is en overweegt haar kind af te staan voor adoptie vindt in deze

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

Als opgroeien niet vanzelf gaat. voor kinderen, jongeren en hun ouders

Als opgroeien niet vanzelf gaat. voor kinderen, jongeren en hun ouders Als opgroeien niet vanzelf gaat voor kinderen, jongeren en hun ouders Voor kinderen met een psychische stoornis gaat opgroeien niet vanzelf. Ze zijn bijvoorbeeld zo onzeker, angstig of somber dat ze niet

Nadere informatie

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool).

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen in het

Nadere informatie

Kliniek Ithaka Voor intensieve behandeling

Kliniek Ithaka Voor intensieve behandeling Kliniek Ithaka Voor intensieve behandeling Een behandeling bij Ithaka richt zich op het herstel of verbetering van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind of de jeugdige in zijn of haar eigen omgeving.

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? leer plicht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers

DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE. 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers DE RECHTEN VAN DE VRIJWILLIGER EN PLICHTEN VAN DE ORGANISATIE 1. Situering algemene informatie over het aantal vrijwilligers 2. Wettelijke initiatieven 1) wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van

Nadere informatie

COLOSCOPIE EN PREVENTIE VAN DARMKANKER. Hoe kan darmkanker voorkomen worden? - Patiëntinformatie -

COLOSCOPIE EN PREVENTIE VAN DARMKANKER. Hoe kan darmkanker voorkomen worden? - Patiëntinformatie - COLOSCOPIE EN PREVENTIE VAN DARMKANKER Hoe kan darmkanker voorkomen worden? - Patiëntinformatie - Wat is darmkanker? Kanker van de darm (colorectale kanker) is de 3de meest voorkomende kanker bij mannen,

Nadere informatie

Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa vzw (AN-BN vzw) Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden Financieel. Vrijwilligers.

Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa vzw (AN-BN vzw) Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden Financieel. Vrijwilligers. Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa vzw (AN-BN vzw) Samen op weg naar herstel bij eetstoornissen Gevolgd door Donorinfo sinds: 2010 (+32) 016/89 89 89 info@anbn.be http://www.anbn.be PDF versie Doe een gift

Nadere informatie

Protocol Toedienen van medicijnen aan en het verrichten van medische handelingen bij leerlingen

Protocol Toedienen van medicijnen aan en het verrichten van medische handelingen bij leerlingen Protocol Toedienen van medicijnen aan en het verrichten van medische handelingen bij leerlingen Leerkrachten kunnen in hun werk worden geconfronteerd met leerlingen die ziek zijn of waarvan de ouders vragen

Nadere informatie

Het nieuwe topsportconvenant

Het nieuwe topsportconvenant Het nieuwe topsportconvenant Stéphanie PIEN Avocate Vanden Eynde Legal Avenue de la Toison d'or, 77 1060 Bruxelles Tél : + 32 / (0)2.290.04.00 Fax : +32 / (0)2.290.04.10 contact : sp@vdelegal.be Web site

Nadere informatie

Voorbeeld inschrijvingsformulier

Voorbeeld inschrijvingsformulier Voorbeeld inschrijvingsformulier Datum inschrijving: LEERLINGGEGEVENS Officieel adres Naam: Voornamen: Roepnaam: Woont bij: beide ouders /vader / moeder / ander Straat en nummer: Postcode: Gemeente: Thuistelefoon:

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO

Naam van de schoolexterne interventie: Arktos HERGO Naam van de schoolexterne : Arktos HERGO 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Een HERGO is een groepsoverleg waarin alle partijen betrokken bij een incident, samen

Nadere informatie

Activiteiten ter verbetering van de. maatschappelijke rol van de Vlaams- Belgische Gebarentaal met het oog op. een grotere integratie van (vroeg)doven

Activiteiten ter verbetering van de. maatschappelijke rol van de Vlaams- Belgische Gebarentaal met het oog op. een grotere integratie van (vroeg)doven Activiteiten ter verbetering van de maatschappelijke rol van de Vlaams- Belgische Gebarentaal met het oog op een grotere integratie van (vroeg)doven in de horende maatschappij: actieplan. April 1998 Auteurs

Nadere informatie

Studietoelage. Kom jij in aanmerking?

Studietoelage. Kom jij in aanmerking? Studietoelage Kom jij in aanmerking? Alles over studietoelagen Afdeling Studietoelagen tel. 1700 (gratis), elke werkdag van 9 tot 19 uur Kom naar de bezoekdagen van het ministerie van Onderwijs. Openingsuren

Nadere informatie

online informatie op maat

online informatie op maat www.mynexuz.be online informatie op maat informatie voor patiënten WAT IS MYNEXUZ? Om u nog beter te informeren over uw ziekte en behandeling, krijgt u als patiënt van UZ Leuven toegang tot de beveiligde

Nadere informatie

Door ondersteuning mee opvoeden. Opvoedingsondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen met kleine kinderen

Door ondersteuning mee opvoeden. Opvoedingsondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen met kleine kinderen Door ondersteuning mee opvoeden Opvoedingsondersteuning bieden aan kwetsbare gezinnen met kleine kinderen Elke ouder heeft wel eens een moeilijk moment Domo vzw: Start in 1991 Autonome vrijwilligersorganisatie

Nadere informatie

Algemeen aanmeldformulier 1. Gegevens cliënt

Algemeen aanmeldformulier 1. Gegevens cliënt Algemeen aanmeldformulier 1. Gegevens cliënt Voor en achternaam: Straat en huisnummer: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: Email adres: Geboortedatum: Geslacht: BSN nummer: PGB nummer: Verzekering en verzekeringsnummer:

Nadere informatie

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek Tijdelijk Onderwijs Aan Huis Een descriptief-exploratief onderzoek naar de huidige

Nadere informatie

JOUW herstel, ONZe ZOrG

JOUW herstel, ONZe ZOrG JOUW herstel, ONZe ZOrG Hooidonk Nivezé Ter Duinen jouw herstel, onze Zorg Moet je herstellen van een ziekte, ongeval of heelkundige ingreep? Kom dan snel nieuwe krachten opdoen in één van de 3 CM-Zorgverblijven.

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Specifieke lerarenopleiding Maatschappelijk en beroepsgericht handelen in de onderwijspraktijk ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Specifieke

Nadere informatie

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker 0 Inhoudsopgave blz 1. Aanleiding 2 2. Visie 2 3. Doelstellingen 2 4. Situaties 2 4.1 Drietal scenario s 2 4.1.1.Het kind wordt ziek op school.

Nadere informatie

Spijbelaanpak in de KH

Spijbelaanpak in de KH Spijbelaanpak in de KH Departement Onderwijs en Vorming 25/11/2014 Greet Cremelie/ Katrien Legrand INHOUD Zorgbeleid: structuur binnen de KH Zorggroepen Systeembegeleiding( intern en extern) Partners in

Nadere informatie

Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO

Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO Datum behandeling Directie 21 september 2015 Datum instemming THB nvt Datum instemming

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht?

Wanneer begint de leerplicht? Is leerplicht hetzelfde als schoolplicht? eer licht Vanaf welke leeftijd moet je naar school en wanneer mag je er van af? Mag je een dag thuis blijven als je ouders dat goed vinden? Moet je altijd een briefje van de dokter hebben als je ziek bent?

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG 1 SEPTEMBER 2008 TOT 31 AUGUSTUS Overzicht

WERKINGSVERSLAG 1 SEPTEMBER 2008 TOT 31 AUGUSTUS Overzicht 1 Open Therapeuticum Leuven Brusselsesteenweg 60 3020 HERENT T 016 23 69 96 info@opentherapeuticum.be www.opentherapeuticum.be WERKINGSVERSLAG 1 SEPTEMBER 2008 TOT 31 AUGUSTUS 2009 Overzicht 1.Voorwoord...

Nadere informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie

Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie Schoolbrochure met schoolreglement algemene informatie DEEL 3 Met de ouders Samenwerking Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij

Nadere informatie

Draaiboek De organisatie van een beweegactie

Draaiboek De organisatie van een beweegactie Draaiboek De organisatie van een beweegactie Door regelmatig te bewegen kunnen de ademhalingsklachten verminderen en raak je minder vermoeid. Getrainde spieren hebben namelijk minder zuurstof nodig dan

Nadere informatie

Werkwijze bij het verzorgen van een voorlichting

Werkwijze bij het verzorgen van een voorlichting Werkwijze bij het verzorgen van een voorlichting 27 februari 2012 Toelichting: NFK biedt op dit moment 2 voorlichtingen aan: 1. Kanker en vermoeidheid 2. Werk en re-integratie bij kanker De voorlichting

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD

BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD Schooljaar 2013-2014 Gegevens GON-begeleider Leidraad voor ouders Vanuit het BuSO Ten Dries wordt GON-begeleiding aangeboden aan adolescenten

Nadere informatie

Ziek zijn... en toch in de klas

Ziek zijn... en toch in de klas KlasseContact Ziek zijn... en toch in de klas informatie voor ouders en scholen 2 ZIEK ZIJN... EN TOCH IN DE KLAS! Deze brochure bevat informatie over het project KlasseContact en de manier waarop een

Nadere informatie

Ziekenhuisschool Stad Gent. Onthaalbrochure. Ziekenhuisschool Stad Gent. Vestigingsplaats UZ Gent AZ Sint Lucas PCCaritas RKJ De Sleutel

Ziekenhuisschool Stad Gent. Onthaalbrochure. Ziekenhuisschool Stad Gent. Vestigingsplaats UZ Gent AZ Sint Lucas PCCaritas RKJ De Sleutel Ziekenhuisschool Stad Gent Onthaalbrochure Ziekenhuisschool Stad Gent Vestigingsplaats UZ Gent AZ Sint Lucas PCCaritas RKJ De Sleutel Onthaalbrochure schooljaar 2016-2017 1 Ziekenhuisschool Stad Gent Vestiging

Nadere informatie

Beste, Alvast bedankt voor uw medewerking, Met vriendelijke groeten, De dienst Evaluatie Lichamelijke Schade. Bestuur medische expertise (MEDEX)

Beste, Alvast bedankt voor uw medewerking, Met vriendelijke groeten, De dienst Evaluatie Lichamelijke Schade. Bestuur medische expertise (MEDEX) Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 20/04/2015 BIJLAGE(N) Toelichting over de rol van Medex bij afwezigheden, controles en bij arbeidsongevallen CONTACT Contact center TEL. 02/524 97 97

Nadere informatie

De Hoofdpijncarrousel. Hoofdpijn bij kinderen

De Hoofdpijncarrousel. Hoofdpijn bij kinderen De Hoofdpijncarrousel Hoofdpijn bij kinderen Hoofdpijn bij kinderen Hoofdpijn bij kinderen komt even vaak voor als bij volwassen. Hoofdpijn kan acuut ontstaan of al langer aanwezig zijn waarbij de klacht

Nadere informatie

DOCNR VERSIE PAGINA 05/11 1/4

DOCNR VERSIE PAGINA 05/11 1/4 DIENST ANESTHESIE Preoperatieve vragenlijst voor kinderen Diensthoofd Prof. dr. P. Wouters CHIRURGISCH DAGCENTRUM Afdelingshoofd Dr. M. Coppens CONTACT CHIRURGISCH DAGCENTRUM TELEFOON E-MAIL +32 (0)9 332

Nadere informatie

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren

Voorbereiding van mijn aanvraag, Te bewaren FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap Tel.: 0800 98 799 (elke werkdag van 8.30u tot 13.00u) Fax: 02 509 81 85 E-mail: via het contactformulier op www.handicap.fgov.be Brussel,

Nadere informatie

Wat is Cystic Fibrosis? Hoe krijg je Cystic Fibrosis? Hoeveel mensen hebben Cystic Fibrosis? Hoe ontdekken ze Cystic Fibrosis? Cystic Fibrosis in het

Wat is Cystic Fibrosis? Hoe krijg je Cystic Fibrosis? Hoeveel mensen hebben Cystic Fibrosis? Hoe ontdekken ze Cystic Fibrosis? Cystic Fibrosis in het 1 Wat is Cystic Fibrosis? Hoe krijg je Cystic Fibrosis? Hoeveel mensen hebben Cystic Fibrosis? Hoe ontdekken ze Cystic Fibrosis? Cystic Fibrosis in het kort 2 Cystic Fibrosis = CF = Taaislijmziekte Cystic

Nadere informatie