KIJK OP VERMOGEN. Hof Hoorneman Bankiers opent beurs met Gongslag. Succesvolle introductie China Value Fund

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIJK OP VERMOGEN. Hof Hoorneman Bankiers opent beurs met Gongslag. Succesvolle introductie China Value Fund"

Transcriptie

1 KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV winter 2013 nummer 53 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk hof hoorneman bankiers meerwaarde in persoonlijke aandacht hof hoorneman bankiers meerwaarde in langjarige ervaring hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingskennis hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingshorizon hof hoorneman bankiers meerwaarde op lange termijn hof hoorneman bankiers meerwaarde in value investing hof hoorneman bankiers Hof Hoorneman Bankiers opent beurs met Gongslag In het centrum van de financiële wereld Succesvolle introductie China Value Fund meerwaarde in uw beleggingsportefeuille hof hoorneman bankiers meerwaarde voor u hof hoorneman bankiers Grote vijver met laag gewaardeerde aandelen in groeimarkt China

2 Kantoren Hof Hoorneman Bankiers Kantoor Gouda Oosthaven PE Gouda Telefoon: Kantoor Blaricum Binnendoor EG Blaricum Telefoon: Kantoor,s-Hertogenbosch Verwersstraat HW 's-hertogenbosch Telefoon: Kantoor Arnhem Velperweg MD Arnhem Telefoon: Kantoor Maastricht Wilhelminasingel BJ Maastricht Telefoon: KIJK OP VERMOGEN Hof hoorneman bankiers WINTER 2013

3 inhoud INHOUD Inhoud Voorwoord Kansen voor economisch herstel Profiteren van Chinese groeimarkt 8 De Chinese consumentenmarkt blijft hard groeien. Met het op 7 oktober gelanceerde China Value Fund belegt Hof Hoorneman Bankiers in bedrijven die daarvan profiteren. Opening beursdag met Gongslag 12 Met een slag op de Gong opent een nieuwe handelsdag op de AEX. Het is een aloude traditie. Hof Hoorneman Bankiers viel de eer te beurt de beurs te openen op 11 november is een goed jaar geweest voor beleggers. Het lijkt er steeds meer op dat de beurzen de crisis achter zich hebben gelaten en dat beleggers weer met meer optimisme kijken naar de toekomst. In deze editie van de Kijk Op Vermogen kijken we met name vooruit naar het nieuwe jaar. Daarin liggen kansen die geboden worden door economisch herstel, hoewel dat in Europa nog steeds kwetsbaar is. We zijn vooral positief gestemd over de groei in China, waar nog steeds combinaties te vinden zijn van solide bedrijven, met sterke marktposities en een aantrekkelijke waardering. Dat dit onze relaties aanspreekt, bleek wel uit de succesvolle introductie van het Hof Hoorneman China Value Fund. Volgend jaar vieren we ons 25-jarig bestaan. Uiteraard gaan we daar uitgebreid aandacht aan besteden. Hij zal zich als ambassadeur voor onze bank inzetten. Bovendien gaat hij onze golfevents verrijken met zijn aanwezigheid. We zien ernaar uit ons jubileum met u te vieren in het Nieuwe Jaar! Defensief Value Beleggen 13 Door het klassieke herstel op de kapitaalmarkten nemen beleggers weer meer risico. Na bedrijfs- en hoogrentende obligaties zijn aandelen van als defensief aangemerkte bedrijven aan de beurt. En verder... Marktverwachting 4 Succesvolle introductiecampagne China Value Fund 6 European Value Fund 16 In het nieuws 18 Schenkbelastingvrijstelling 19 De adviesdesk 21 Fund update 23 Op de valreep van het oude jaar hebben we het nieuws naar buiten kunnen brengen dat Hof Hoorneman Bankiers de trotse hoofdsponsor wordt van Maarten Lafeber. Voor alle golfers onder u behoeft hij geen introductie, mede door zijn legendarische overwinning op de Dutch Open in Colofon Kijk op Vermogen is een uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV Oosthaven 52 Postbus CG Gouda T Contactpersoon Hof Hoorneman Bankiers Marjan Beuzenberg Redactionele productie en vormgeving LVB Networks, Amersfoort Mede namens alle collega s wens ik alle lezers van Kijk Op Vermogen prettige feestdagen en een voorspoedig 2014 toe! Met vriendelijke groet, Fried van t Hof Fotografie Hof Hoorneman Bankiers NV Masja Stolk Drukwerk IVA Groep, Rotterdam Hof Hoorneman Bankiers NV, Gouda. Alle rechten voorbehouden. Kijk op Vermogen bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld. Hof Hoorneman Bankiers NV en/of een van de aan haar gelieerde ondernemingen en/of medewerkers en/ of de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit de in deze uitgave opgenomen informatie. Voor alle in deze uitgave genoemde beleggingsrendementen geldt dat de waarde van beleggingen kan fluctueren en dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor toekomstig te behalen rendementen. KIJK OP VERMOGEN hof hoorneman bankiers WINTER

4 Marktverwachting Uitdagingen voor beleggers in 2014 door Fried van t hof Het herstel van de beurs gaat in fasen. Na de gemakkelijke fase is nu de fase aangebroken waarin het draait om de selectie van bedrijven die ook in tijden van zeer matige economische groei winstgroei kunnen laten zien. De beurs lijkt de eurocrisis definitief achter zich te hebben gelaten. Het herstel dat vorig jaar inzette, heeft dit jaar krachtig doorgezet. Gevolg hiervan is dat de waarderingen van aandelenmarkten weer zijn teruggekeerd op normale niveaus. Daarmee ligt naar onze mening de gemakkelijke fase van het herstel van de beurs wel zo n beetje achter ons. Dat is namelijk de fase waarin beleggers terugkeren op de beurs en de liquiditeit van aandelen weer herstelt. The rising tide lifts all boats, oftewel de toestroom van grote stromen geld naar de beurs heeft gezorgd voor een breed herstel van koersen. De fase die nu komt, is minder gemakkelijk. Als het water gestegen is, wordt het namelijk ook duidelijk welke boten er lek zijn. Winststijgingen zijn vanaf nu bepalend voor koersstijgingen. In Europa blijft het doormodderen met de economische groei. In Europa is de economische omgeving daarvoor verre van optimaal. Per saldo staat de Europese economie stil, waarbij de noordelijke landen het iets beter doen dan de zuidelijke landen. De structurele problemen in deze landen zijn hardnekkig. Ze kampen met een hoge werkloosheid en overheidsschuld. De schuldsituatie bij overheden en banken is weliswaar aan de beterende hand, maar vormt nog steeds een molensteen om de nek van de economische groei. maar met de andere grote economische blokken gaat het een stuk beter. Buiten Europa gaat het een stuk beter met de economie. Zowel de Verenigde Staten als grote economieën in het Verre Oosten hebben de weg omhoog gevonden. In de VS draait de economie weer, de arbeidsmarkt is sterk verbeterd en ook de huizenmarkt is genormaliseerd. Dit alles ondanks de politieke paralyse die daar plaatsgevonden heeft. 4 KIJK OP VERMOGEN Hof hoorneman bankiers WINTER 2013

5 Marktverwachting Ook Japan en China doen het steeds beter. In Japan lijkt het monetaire experiment van premier Shinzo Abe, die de economie stimuleerde door de overheidsschuld ongekend te laten groeien, te leiden tot een robuust herstel. Het idee is dan dat dit herstel uiteindelijk leidt tot herstel van belastinginkomsten, waardoor die overheidsfinanciën ook weer op orde kunnen worden gebracht. In China blijft de opkomst van de binnenlandse consumentenmarkt resulteren in hoge groeicijfers. De wereldeconomie laat grote trendmatige verschuivingen zien Deze groei heeft wereldwijde consequenties. Tijdens onze bezoeken aan bedrijven in China nemen we al jaren waar dat die groei van binnenlandse consumentenbestedingen ertoe leidt dat een steeds groter deel van de productie bestemd wordt voor de eigen markt; en dus niet voor de export. Hierdoor ontstaan in andere delen van de wereld weer kansen voor een revival van de lokale productie. De nieuwe lage lonenlanden zijn nu landen als Spanje, Portugal en Italië en landen in Oost-Europa. Voordeel van deze landen is dat ze dichterbij zijn dan het Verre Oosten en dus kortere levertijden hebben. Deze mogelijkheid het leveren van kleinere aantallen met kortere levertijden is ook zeer gewenst. Afnemers, bijvoorbeeld de detailhandel, worden zelf geconfronteerd met banken die steeds minder bereid zijn om werkkapitaal te verschaffen om voorraden te financieren. Deze trend kan dus een bijdrage leveren aan het geleidelijk herstel van de economische groei in de eurozone. Markten moeten het geleidelijk aan doen zonder rugwind van een stimulerend monetair beleid Het gaat steeds beter met de VS. Het herstel van de economische groei, alsmede de opleving van de financiële sector, de arbeidsmarkt en de vastgoedmarkt zijn allemaal indicaties dat ook de VS de crisis overtuigend achter zich gelaten hebben. Dat brengt echter wel het moment dichterbij dat de Federal Reserve Board (de Amerikaanse centrale bank) haar steunprogramma s, waarbij voor 40 miljard dollar per maand aan obligaties uit de markt werden teruggekocht, afbouwt. Daardoor stijgt de kapitaalmarktrente waarschijnlijk. En omdat de markt altijd verwachtingen inprijst, is alleen de aankondiging dat men op termijn de steunprogramma s afbouwt al voldoende voor een stijging van de rente. Stijgende rente is slecht voor vooral langlopende obligaties, maar levert ook druk op voor de aandelenmarkt. Het volgend jaar wordt de markt dan ook erg beïnvloed door het rentebeleid van de centrale banken, zowel in de VS als in Europa en Japan. Centrale bankiers moeten dan ook uiterst behoedzaam manoeuvreren om het broze economische herstel niet in de kiem te smoren. Dus: tijd voor stock- en bondpickers! Zoals gezegd hebben we naar onze inschatting het gemakkelijke gedeelte van het herstel achter de rug. Het komt er nu in toenemende mate op aan om de bedrijven te selecteren die ook in tijden van zeer matige economische groei winstgroei kunnen laten zien. Daarbij gaat het om bedrijven die beschikken over kenmerken als een Selecteren van bedrijven die ook in tijden van zeer matige economische groei winstgroei kunnen laten zien kenmerken: sterke marktpositie, goed management en een solide balans. sterke marktpositie, goed management en een solide balans. Juist nu is het zaak om de juiste individuele aandelen en bedrijfsobligaties te selecteren. Dat is de uitdaging uit de titel van deze bijdrage. Hier biedt onze bank een overtuigend voordeel voor u. Onze beleggingsanalisten doen alle hiervoor benodigde research zelf: ze spreken met het management en beoordelen alle onderdelen van het functioneren van een bedrijf zelf. Eerlijk gezegd vind ik dat ze het afgelopen jaar overtuigend hebben aangetoond over de ambachtelijke beleggingskwaliteiten te beschikken om juist in de selectie van individuele aandelen en bedrijfsobligaties te komen tot onderscheidende resultaten. K KIJK OP VERMOGEN hof hoorneman bankiers WINTER

6 China Value Fund Uitermate succesvolle China Het is op zijn zachtst gezegd positief opvallend te noemen, de introductie van een nieuw beleggingsfonds. Al helemaal als dat gebeurt in een markt waarin nauwelijks nieuwe fondsen worden gelanceerd. Het zijn onze relaties die ons hiertoe hebben aangezet, aldus Aardoom. Tijdens diverse bijeenkomsten spraken wij over onze focus op Chinese ondergewaardeerde bedrijven. Onze relaties reageerden dusdanig enthousiast op de behaalde rendementen in de individuele beheerportefeuilles dat zij meer dan eens het idee opperden voor de oprichting van een China Value Fund. Een Chinafonds dat belegt in interessante, ondergewaardeerde small- en midcap bedrijven die profiteren van de sterke groeimarkt. Het enthousiasme van onze relaties vormde een inspiratie voor ons. Informeren Toen eenmaal het beleid van het fonds vaststond, brak de periode aan van informeren. Met veel energie hebben wij zowel onze relaties als overige belangstellenden uitvoerig en adequaat geïnformeerd. Met een brief, een brochure, een prospectus en 6 KIJK OP VERMOGEN Hof hoorneman bankiers WINTER 2013

7 China Value Fund introductiecampagne Value Fund Bijzonder. Zo mogen we de introductie van het China Value Fund op 7 oktober jl. toch wel noemen. Op de eerste handelsdag, 8 oktober 2013, ging het fonds van start met een startkapitaal van maar liefst 12 miljoen euro. Jaco Aardoom, directeur van Hof Hoorneman Bankiers: Overweldigend. Onze inspanningen hebben resultaat gehad. allerlei aanvullende informatie. Ook organiseerden we presentaties voor relaties van onze kantoren in Gouda, Blaricum, s-hertogenbosch, Arnhem en Maastricht om te vertellen waar we mee bezig zijn en in welke bedrijven we beleggen. Een en ander hebben we ondersteund met een radiocampagne de commercial, die van 2 tot en met 18 september te horen was op Radio 1, 2 en 4, werd ingesproken door Fedja van Huet, bekend van de tv-series Overspel en Penoza en een bannercampagne op alle relevante onlineplatforms van 2 tot en met 24 september, vertelt Aardoom. Fantastische prestatie De informatievoorziening door Hof Hoorneman Bankiers heeft ruimschoots bijgedragen aan het succes van de introductie. Aardoom: We hebben interesse gewekt. Dat zagen we terug in het aantal bezoeken op onze website dat verdrievoudigde. Belangstellenden zijn ervan overtuigd geraakt dat voor de groeimarkt waar wij ons met het China Value Fund op focussen specialistische kennis nodig is. Dat het segment niet toegankelijk is voor de doe-het-zelf belegger. En dus openden zij massaal een Hof Hoorneman Rekening. Dat werd vergemakkelijkt doordat de website daartoe opnieuw strak werd ingericht, met buttons voor informatie over het China Value Fund en het openen van een rekening. Inschrijfformulieren waren te downloaden via de site, aankooptransacties werden online gedaan en inactieve klanten werden actief. Dat alles resulteerde in 12 miljoen euro aan inschrijvingen tijdens de introductie en er lijkt maar geen einde aan te komen. Een fantastische prestatie. K KIJK OP VERMOGEN hof hoorneman bankiers WINTER

8 China Value Fund Met Hof Hoorneman China Value Fund Chinese Profiteren van groeimarkt Alles wijst erop dat de Chinese consumentenmarkt de aankomende jaren hard blijft groeien. Het op 7 oktober gelanceerde China Value Fund van Hof Hoorneman Bankiers belegt in bedrijven die daarvan profiteren. Mark Kwakkenbos, fundmanager: De consument in China staat er goed voor en we hebben toegang tot een grote vijver met laag gewaardeerde aandelen. C hina ontwikkelt zich in straf tempo door. Lonen blijven stijgen, koopkracht neemt steeds verder toe. Zo n 1,3 miljard Chinezen blijven steeds meer consumeren. Dit was de conclusie die het team van Hof Hoorneman Bankiers trok na het meest recente bezoek aan China, begin oktober. Ons bezoek had als doel een weloverwogen beslissing te kunnen nemen over het al dan niet opnemen van aandelen van bepaalde bedrijven in ons nieuwe China Value Fund. Daartoe hebben we uitvoerige gesprekken gevoerd met het management van de bedrijven en hebben we een aantal fabrieken bezocht in de binnenlanden van China. Tijdens ons bezoek kregen we opnieuw de bevestiging dat de welvaart en koopkracht sterk groeit. In de winst- en omzetontwikkeling van de bedrijven die blootstelling hebben aan de Chinese middenklasse, zien we dat ook duidelijk terug, vertelt Kwakkenbos, die aangeeft dat het management van de Chinese bedrijven graag bereid is het team van Hof Hoorneman Bankiers te ontvangen. Samen met onze lokale partners stellen wij een programma op van bedrijven die we al langere tijd volgen en die we nu graag willen bezoeken. De Chinese bedrijven staan open voor ons bezoek. Zij gaan graag in zee met een Westerse investeerder en vertellen om die reden maar al te graag over hun business en hun positie in de industrie en/of waardeketen. Ze zijn trots op hun onderneming en willen laten zien waar ze mee bezig zijn. Ondergewaardeerde aandelen Een kleine drie maanden sinds de introductie van het China Value Fund is 80% van de portefeuille belegd. We maken goede progressie met de invulling van de portefeuille, stelt Kwakkenbos. Wij richten ons hierbij vooral op bedrijven met een omvang van 200 miljoen tot een miljard euro. In dit segment zijn de waarderingen laag en is de kans op onderwaardering relatief groot. Volgens Kwakkenbos ligt de oorzaak daarvoor mede in het feit dat andere professionele partijen 8 KIJK OP VERMOGEN Hof hoorneman bankiers WINTER 2013

9 China Value Fund Labixiaoxin Labixiaoxin is een fabrikant van snacks in China. Hun belangrijkste product is jelly (gelei), een soort snoep voor kinderen. Met een marktaandeel van ongeveer 13% is het de op-een-na grootste speler in dit segment. Deze markt biedt perspectief om twee redenen: harde groei door toenemende koopkracht en verdergaande consolidatie binnen de sector. De eerste reden is vrij vanzelfsprekend, maar de tweede is ook een belangrijke drijfveer voor groei. Marktleiders, waaronder Labixiaoxin, winnen ieder jaar marktaandeel. Grotere bedrijven kunnen zich marketingkosten veroorloven en hebben een dominante positie in de steeds belangrijkere distributie via supermarkten. Labixiaoxin groeit de laatste jaren dan ook sneller dan de industrie, die zelf ook al sterk groeit. Dit zien we terug in de omzetontwikkeling. In 2007 bedroeg de omzet nog 665 miljoen RMB en in 2012 is dit reeds toegenomen naar ruim 1,5 miljard RMB. dit segment slechts beperkt volgen. Dit komt duidelijk tot uiting in de waarderingen van de door ons geselecteerde beleggingen. De portefeuillekarakteristieken zijn dan ook zeer aantrekkelijk. Op basis van de winstgevendheid van het afgelopen jaar bedraagt de gemiddelde koers/winstverhouding ongeveer 9 en is het dividendrendement zo n 4,2%. Omdat de winst van de door ons geselecteerde bedrijven zal groeien, en er dus ook meer aan dividend uitgekeerd zal kunnen worden, betaal je op de huidige waarderingen slechts 8 maal de jaarwinst over 2014, met een dividendrendement van bijna 4,5%. Hoe lager de koers/winstverhouding, des te aantrekkelijker is het aandeel Mark Kwakkenbos en Najib Nakad op bedrijfsbezoek. doorgaans geprijsd. Ontwikkelde markten kennen momenteel veel hogere koers/winstverhoudingen; de bedrijven in ons fonds zijn dus erg aantrekkelijk gewaardeerd. Onafhankelijk van een benchmark Een mooi perspectief dus. Lagere waarderingen, terwijl de groei in China veel hoger is. Eigenlijk is er dus sprake van een significante mispricing. Wij zien dan ook een sterk opwaarts potentieel voor de bedrijven waar wij in beleggen, aldus Kwakkenbos. Dat brengt Kwakkenbos bij het unieke karakter van het fonds en van Hof Hoorneman Bankiers als Value-beleggers. Wij opereren onafhankelijk van een benchmark. Wij zijn Jelly maakt nu nog 75% van de omzet uit. Labixiaoxin is echter druk bezig om haar activiteiten te verbreden. De afgelopen jaren is het bedrijf begonnen met het opzetten van andere producten, zoals snoep en andere snacks. Inmiddels beslaat dit een kwart van de omzet en dit segment liet in de eerste helft van 2013 een groei van maar liefst 50% zien. Op dit moment geeft Labixiaoxin verder invulling aan deze diversificatie en lanceert het wederom een nieuw product (melk met een fruitsmaak). De eerste tekenen zijn hoopgevend. Consumenten reageren positief en distributeurs en retailketens zijn geïnteresseerd om het product in het assortiment op te nemen. De sterke positie in het jellysegment en de veelbelovende groei van de andere activiteiten leiden naar verwachting tot een sterke groei van de winst per aandeel. Daarnaast leidt een hogere mate van diversificatie tot een hogere waardering van de aandelen. Het succesvol uitvoeren van de strategie zal een zeer positieve ontwikkeling hebben op de koers van Labixiaoxin. KIJK OP VERMOGEN hof hoorneman bankiers WINTER

10 China Value Fund niet gebonden aan de sectorallocatie die een benchmark erop nahoudt. Dat maakt dat we echt op zoek kunnen naar ondergewaardeerde bedrijven. Zouden wij, net als veel andere China-fondsen, de MSCI China Index volgen, dan zouden wij voor zo n 40% moeten investeren in banken en vastgoed, voor ongeveer 10% in energie en voor nog eens 10% in telecom. Dit zijn zwaar door de overheid gereguleerde industrieën. Dat vinden wij minder interessant. Wij denken veel betere resultaten te kunnen behalen door te beleggen in consumentgerelateerde sectoren. Hier richten wij ons dan ook op. Value Investing Kwakkenbos benoemde reeds de eerste pijler van het Value-beleid van het China Value Fund: er moet sprake zijn van onderwaardering. De tweede pijler, een aantrekkelijk dividendrendement, stipte hij ook al aan. Het derde aspect waaraan Kwakkenbos en zijn team veel waarde hechten, is een zogenaamde trigger om de onderwaardering op te heffen. Dit kan bijvoorbeeld het sluiten van een verlieslatende divisie zijn, een succesvolle lancering van een eigen merk Sanjiang Sanjiang is de nummer drie producent van Ethyleenoxide (EO) in China. EO is een chemisch product dat gebruikt wordt voor de fabricage van wasmiddelen en cosmetica. De vraag naar dit product laat de laatste jaren een sterke en stabiele groei zien en profiteert indirect van de toenemende koopkracht van de Chinese consument. EO is een explosief product waardoor het onmogelijk is om over grote afstand te transporteren. Dit betekent dus dat de producten lokaal worden gebruikt en dat vraag en aanbod niet worden beïnvloed door import en export. Dit zorgt er dan ook voor dat de tekorten van EO in China niet kunnen worden aangevuld vanuit het buitenland. De producenten van cosmetica en schoonmaakmiddelen zijn hierdoor deels afhankelijk van de import van halffabricaten vanuit het buitenland. Door de importheffing en transportkosten gaat dit echter gepaard met significante additionele kosten. Sanjiang maakt gebruik van deze situatie en breidt zijn productiecapaciteit zeer agressief uit. Door het concurrentievoordeel ten opzichte van de geïmporteerde halffabricaten weet Sanjiang duidelijk marktaandeel te winnen. Na de huidige capaciteitsexpansie in EO heeft Sanjiang de doelstelling om verticaal te integreren om de marges ook op langere termijn te beschermen. De huidige waardering houdt naar onze mening onvoldoende rekening met de groei en de oligopolistische structuur van de markt. 10 KIJK OP VERMOGEN Hof hoorneman bankiers WINTER 2013

11 China Value Fund of een dividendverhoging. Ook is het een sterke trigger voor een positieve koersreactie als bijvoorbeeld een grootbank of een andere grote professionele partij het bedrijf opmerkt. Sinds de introductie van het fonds is dit reeds bij twee posities in het fonds gebeurd: Sanjiang (zie kader op pagina 10) en Changshouhua. Grootbanken startten recent met het uitbrengen van research over deze twee ondernemingen. Dat heeft direct een positief effect op de koers van de aandelen van deze bedrijven. Saillant detail is dat ook deze grootbanken de aandelen Sanjiang en Changshouhua significant ondergewaardeerd vonden. Kwakkenbos benadrukt overigens dat de koersperformance tot zover nog geen reden is om het belang in deze bedrijven van de hand te doen. Integendeel. Ondanks de koersperformance zijn deze aandelen nog altijd zeer aantrekkelijk geprijsd. We zijn voornemens pas uit te stappen als ons koersdoel is bereikt. De vierde pijler die voor het China Value Fund als uitgangspunt geldt bij de selectie van aandelen is een sterke marktpositie. Het gaat dan om bedrijven die in staat zijn hun marges in stand te houden of te verbeteren. Er moet sprake zijn van een bepalend competitief voordeel bijvoorbeeld goedkope toegang tot grondstoffen waardoor de toetredingsbarrières hoog zijn en onze bedrijven zich makkelijk kunnen weren tegen toegenomen concurrentie. Positief Op de beurs van Hongkong zijn voldoende bedrijven te vinden die aan deze selectiecriteria voldoen. Mede hierom belegt Hof Hoorneman via deze beurs en niet via de beurs van Shanghai of Shenzhen. Bovendien kent Hongkong een Brits rechtssysteem, waardoor investeerders veel beter beschermd worden en bedrijven net zo transparant moeten zijn in hun verslaglegging als op Westerse beurzen. De vijver is groot en zit vol met ondergewaardeerde aandelen. Dit biedt ons de mogelijkheid om een laaggewaardeerde portefeuille samen te stellen. Dat in combinatie met de sterke opkomst van de Chinese middenklasse en toenemende Chinese consumentenbestedingen zorgt ervoor dat wij uitermate positief gestemd zijn over de toekomst van het China Value Fund. K Texwinca Texwinca is een van de grotere fabrikanten van katoenen garen en textiel in China. Daarnaast heeft het een eigen retailketen onder de merknaam Baleno. Tot een jaar geleden wist Texwinca consistent een goede winstgevendheid te behalen. Dit heeft alles te maken met de karakteristieken van de markt. De industrie is zeer geconcentreerd, Texwinca heeft schaalvoordelen en toegang tot voldoende en kwalitatief goed water. Daarnaast is het door het kapitaalsintensieve karakter, de reeds grote schaal van de gevestigde partijen en de steeds strengere milieueisen nagenoeg niet mogelijk om als nieuwe producent in deze sector toe te treden. Ondanks deze gezonde karakteristieken van de industrie zijn recent de marges van het bedrijf toch sterk onder druk komen te staan. Dit heeft alles te maken met de katoenprijs in China. De overheid ondersteunt de prijs van katoen binnen China met als doel de Chinese katoenboeren te ondersteunen. Dit leidt ertoe dat de katoenprijs in China op een beduidend hoger niveau ligt dan de prijs van katoen daarbuiten. Aangezien katoen voor Texwinca een belangrijke grondstof is en katoen maar zeer beperkt geïmporteerd mag worden, leidt dit ertoe dat de Chinese producenten van textiel een (tijdelijk) competitief nadeel ondervinden ten opzichte van hun internationale concurrenten. Die kunnen, in tegenstelling tot Texwinca, immers wel gebruik maken van de lagere internationale katoenprijs. De huidige steunaankopen van de Chinese overheid hebben allerlei negatieve implicaties. De overheid heeft inmiddels een zeer grote voorraad katoen opgebouwd en daarnaast zet de hoge Chinese katoenprijs (een deel van) de belangrijke textielindustrie in China onder druk. Om die reden overweegt de Chinese overheid op dit moment de steun aan boeren op een andere manier vorm te geven. Mocht dit gebeuren dan heeft dat uiteindelijk een positief effect op de winstgevendheid van Texwinca. Ook zonder een aanpassing van deze regeling zijn de aandelen al aantrekkelijk en hebben ze een goed dividendrendement. KIJK OP VERMOGEN hof hoorneman bankiers WINTER

12 beursopening Hof Hoorneman Bankiers opent beursdag met Gongslag financiële In het centrum wereld van de Een traditie. En een eer om het te mogen doen. Het slaan van de Gong om zo een nieuwe handelsdag op de AEX te openen. Hof Hoorneman Bankiers viel die eer te beurt op 11 november jl. Directeur Jaco Aardoom: Dit was een wel heel bijzonder moment. Even sta je in het centrum van de financiële wereld. En zo voelt het ook. Aardoom beschrijft hoe hij het slaan van de Gong door een delegatie van Hof Hoorneman Bankiers heeft ervaren. Het slaan van de Gong is een ceremoniële aangelegenheid waarmee een nieuwe beursdag aanvangt. Ook nu er enkel nog schermenhandel plaatsvindt, luidt de Gong de dag in. De ceremonie is strak georganiseerd. Om half 9 is de ontvangst. Daarna volgen een toespraak, een instructie, een wandeling over de galerij en om 9 uur het officiële gedeelte. De laatste 10 seconden werden we, conform de traditie, geacht af te tellen en de laatste 5 seconden mee te klappen. Om half 10 sta je vervolgens weer buiten. Startsein is een mijlpaal Dat het slaan van de Gong een speciaal moment is, blijkt al uit dat het niet voor iedereen is weggelegd. Doorgaans zijn het specifieke gezelschappen, zoals goede doelen, beursgenoteerde bedrijven, bekende Nederlanders, die de Gong mogen slaan. Maar elke dag dus een ander gezelschap. Aanleiding was in ons geval de succesvolle introductie en beursnotering van het China Value Fund. De belangstelling om de Gong te mogen slaan is omvangrijk. Wij hadden graag op de eerste handelsdag van het China Value Fund, 8 oktober, de Gong geluid, maar die dag was helaas al vergeven aan een ander, zegt Aardoom. Het werd 11 november. Maar hoe speciaal was dat? Bijzonder. Direct na de Gongslag gaat het los. En jij bent degene die het startsein geeft. En dus sta je even in het bijzijn van de camera s van RTL-Z in het middelpunt van de financiële wereld. Wij vonden het heel leuk, het is een mijlpaal voor Hof Hoorneman Bankiers. K 12 KIJK OP VERMOGEN Hof hoorneman bankiers WINTER 2013

13 classic aandelen Defensief Value-beleggen Door Job Graven In voorgaande edities van de Kijk op Vermogen is al eerder gesproken over het klassieke herstel op de kapitaalmarkten. Bij een klassiek herstel nemen beleggers, naarmate de risico s in de markt lijken af te nemen, steeds risicovollere beleggingen in portefeuille om het door hen gewenste rendement te realiseren. Dit betekent dat beleggers starten met het investeren in veilige bedrijfsobligaties, totdat de geboden rendementen in deze categorie onvoldoende interessant zijn geworden. Vervolgens zijn de meer risicovolle hoogrentende obligaties aan de beurt, waarna in eerste instantie de draai gemaakt wordt naar aandelen van als defensief aangemerkte bedrijven. Het Classic Aandelenmandaat van Hof Hoorneman belegt al jarenlang wereldwijd in grote internationaal opererende ondernemingen en heeft dus goed kunnen profiteren van het klassieke herstel doordat veel van de huidige aandelenposities in de portefeuille als eerste in aanmerking komen als investeerders kapitaal gaan toewijzen aan aandelen. Een gerechtvaardige vraag is daarom of er nog kansen zijn in dit segment van de markt. De aandelenmarkten, en vooral de grote ondernemingen, hebben de afgelopen twee jaar immers een sterk hestel laten zien. Deze vraag kan volmondig met ja worden beantwoord, omdat er altijd ondernemingen te vinden zijn die voldoen aan onze criteria en daarmee over de lange termijn waarde creëren voor hun aandeelhouders. Het Onderscheidende Vermogen van Classic Aandelen Voor de selectie van aandelen worden dezelfde criteria toegepast als voor al onze producten. Ook voor het Classic Aandelenmandaat is fundamentele analyse het startpunt. Onze belangrijkste criteria zijn dat de onderneming een sterke balans heeft, gezonde kasstromen, bovengemiddelde diversificatie naar regio s en/of producten, een goed historisch en groeiend dividend, een beschermd bedrijfsmodel door een goede positie in een waardeketen en/of een merkenportefeuille en een aantrekkelijke waardering. Naast fundamentele analyse op het niveau van de individuele onderneming, vormen diversificatie en een overweging naar defensieve ondernemingen twee belangrijke factoren waar wij voor het Classic-mandaat op sturen. Deze zogenaamde top-down benadering is niet leidend, maar speelt in relatie tot bijvoorbeeld Value Investing wel een grotere rol in het gevoerde beleid. Job Graven KIJK OP VERMOGEN hof hoorneman bankiers WINTER

14 Classic Aandelen Defensieve ondernemingen, in de brede zin van het woord, verkopen producten die de consument blijft kopen ongeacht het economische klimaat. Deze constante vraag resulteert tevens in relatief stabiele prijzen voor deze producten wat het beleggingsrisico verkleint. In onze context zijn defensieve ondernemingen dus grote en succesvolle ondernemingen die minder gevoelig zijn voor de economische cyclus met relatief goed voorspelbare groeiende winstcijfers en dividenden. Dit klinkt beleggers natuurlijk als muziek in de oren. Diversificatie wordt bereikt door het vermogen te spreiden over verschillende ondernemingen, landen en sectoren. Momenteel bestaat de portefeuille uit ongeveer 34 ondernemingen, beleggen we in negen landen en is ongeveer 50% van de portefeuille belegd in defensieve ondernemingen. De overige 50% is belegd in ondernemingen die voldoen aan dezelfde criteria maar niet direct vallen onder de traditionele defensieve sectoren zoals de levensmiddelen- en farmaceutische sector. Enkele voorbeelden van defensieve ondernemingen in de portefeuille zijn: Ahold, Shell, Vodafone, Bayer, Johnson&Johnson, Pearson, Sanofi, Henkel, Coca-Cola en Nestlé. Het feit dat het beleid van dit mandaat zich specifiek richt op zeer grote ondernemingen heeft wel enige consequenties. De belangrijkste consequentie is dat deze Geografische Spreiding Classic Aandelenmandaat Belgium France Germany Israel Netherlands Sweden Switzerland United Kingdom United States ondernemingen door veel analisten worden gevolgd en dus min of meer efficiënt worden gewaardeerd. Je kunt dus minder je voordeel doen met het feit dat de onderneming niet of nauwelijks wordt gevolgd zoals bij kleine ondernemingen wel het geval kan zijn. Er is daarom minder sprake van significante onderwaardering op basis van marktinefficiëntie. Dit betekent echter niet dat een onderneming niet aantrekkelijk gewaardeerd kan zijn in het licht van de eerder gestelde criteria. Voor wie is Classic Aandelen geschikt? De uiteindelijke doelstelling van het Classic Aandelenmandaat is het realiseren van het beleid dat zich het beste laat typeren als Defensief Value-beleggen. Hierbij staan drie punten centraal: 1 Focus op diversificatie en kwaliteit. Een gediversifieerde portefeuille met kwalitatief hoogwaardige ondernemingen die zich kenmerken door marktleidende posities en een lange historie van winst en dividendgroei. 2 Focus op waarde. Het selecteren van die ondernemingen die relatief weinig neerwaarts risico kennen en onder meer hierdoor een aantrekkelijk dividendrendement hebben. 3 Focus op een lange investeringshorizon. Het selecteren van die ondernemingen die succesvol zijn en dit op de lange termijn kunnen blijven. Dit resulteert binnen de portefeuille verder in relatief weinig transacties. 14 KIJK OP VERMOGEN Hof hoorneman bankiers WINTER 2013

15 classic aandelen Spreiding rendementen Dagelijkse rendementen van nov 2012 t/m nov minder dan-2% -2% tot -1.5% -1.5% tot -1% -1% tot -0.5% -0.5% tot 0% 0% tot 0.5% Het mandaat belegt voor % in aandelen en is dus alleen geschikt voor diegenen die voldoende tolerantie hebben voor dit type risico en dit risico ook kunnen dragen. Binnen het aandelenrisico kenmerkt het Classic Aandelenmandaat zich door een relatief lager risico, met name door de portefeuillekarakteristieken zoals eerder beschreven. Defensief Value-beleggen biedt u een portefeuille met een lager aandelenrisico, minder stress en een hoge mate van herkenbaarheid. Het inkomen vanuit de portefeuille ligt met 3,75% ruim boven de inflatie en het is ons absolute streven om de in de portefeuille verzamelde combinatie van global winners over de lange termijn bovengemiddeld te laten renderen. Het feit dat het mandaat een lager risico kent, betekent ook dat het verwachte rendement lager ligt dan voor bijvoorbeeld een Value-portefeuille. 0.5% tot 1% 1% tot 1.5% 1.5% tot 2% Meer dan +2% Classic 5 AEX Het Classic Aandelenmandaat is in diverse verhoudingen ook uitstekend te combineren met ons Obligatie Fonds. Zo kunt u desgewenst het aandelenstuk laten variëren van % tot 25% en geeft u ons de ruimte om deze verhoudingen binnen een bandbreedte verder aan te passen wanneer wij betere kansen zien in aandelen en/of obligaties. Rendement, Risico en Kansen Het beleid van het Classic Aandelenmandaat is begin 2011 aangescherpt. Vóór 2011 gold hetzelfde beleid, maar was er ook nog ruimte voor het nemen van belangen in kleinere meer risicovolle ondernemingen. Sinds we de focus hebben aangescherpt rendeert het mandaat in lijn met onze verwachtingen. Zo bedraagt het rendement voor dit jaar (tot en met oktober) 19,2%; en is daarmee hoger dan, bijvoorbeeld, de AEX en E Indices. Belangrijker is dat we dit rendement realiseren door middel van een lager risico. Een simpele manier om dit lagere risico inzichtelijk te maken is door te kijken naar de rendementsuitslagen op dagbasis. Hieruit komt duidelijk naar voren dat de Classic Aandelenportefeuille minder extreme uitslagen kent dan de eerder genoemde indices. Dit geldt voor zowel positieve als negatieve uitslagen. Deze weg van de geleidelijkheid zal op de lange termijn moeten gaan resulteren in een betere absoluut rendement. Het kiezen van de juiste aandelen is hierbij doorslaggevend. Kansen zijn er altijd, zeker wanneer de beleggingshorizon lang is. Daarnaast is het Classic Aandelenmandaat minder gevoelig voor de economische cycli. Kijkend naar de verschillende regio s zien we nog voldoende kansen in Europa, waar de waarderingen nog ruimte bieden. De waarderingen in de Verenigde Staten liggen traditioneel hoger, maar ook daar zien we nog ondernemingen die voldoen aan onze criteria. Grote ondernemingen uit opkomende markten ontbreken nog in de portefeuille, maar trekken meer en meer onze aandacht. Wel dient gezegd te worden dat onze selectiecriteria ons dwingen hier voorzichtig te zijn. Conclusie Het HHB Classic Aandelenmandaat geeft u de kans wereldwijd te beleggen in gerenommeerde ondernemingen die voldoen aan onze strenge criteria. De portefeuille als geheel kenmerkt zich door een defensief karakter, een goed dividendrendement en is uitermate geschikt voor diegene die wil beleggen met een lagere risicobereidheid en stabiel inkomen. K KIJK OP VERMOGEN hof hoorneman bankiers WINTER

16 European Value Fund European Value Fund Kansen benutten in een herstellend Europa Een selectieve mix van grote, middelgrote en kleine ondernemingen op basis van de Hof Hoorneman Value-criteria. Dat is het geheim achter het Hof Hoorneman European Value Fund. Vasthouden aan dit beleid zorgt voor een aantrekkelijke verhouding tussen risico en rendement. Klinkt simpel. En aantrekkelijk. Maar is het dat ook? Wereldwijd herstelden de aandelenbeurzen het afgelopen anderhalf jaar sterk. Het economische herstel in de Verenigde Staten spreidt zich via het Verenigd Koninkrijk verder uit over Europa en de risicobereidheid onder investeerders neemt duidelijk toe. Europa komt van ver, maar kan langzaamaan weer naar boven kijken. Een ontwikkeling waarvan het European Value Fund goed heeft kunnen profiteren. De doelstelling van het fonds is het optimaliseren van de risico-rendementsverhouding. Als de beurzen op een dag aanzienlijk stijgen, stijgen wij over het algemeen minder hard. Belangrijker is dat dit in meerdere mate ook geldt wanneer de beurzen dalen. Job Graven, senior beleggingsanalist en fondsmanager van het European Value Fund, illustreert met dit voorbeeld de werking van het European Value Fund. Interessante mix van ondernemingen Het beleggingsuniversum van het European Value Fund strekt zich uit over heel Europa. En binnen Europa belegt het fonds in kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Ongeveer 40% van het fondsvermogen belegt het fonds in grote kwaliteitsondernemingen met veelal een defensief karakter tegen een aantrekkelijke waardering. Denk hierbij onder meer aan Bayer, Tesco, Pearson, Compass Group, Vodafone, Volkswagen en Ahold. Deze grote ondernemingen zorgen voor stabiliteit in de portefeuille. Het risico hiervan is relatief laag. De hele markt volgt de ontwikkeling van dergelijke grote bedrijven. En natuurlijk kan de koers van het aandeel van zo n bedrijf wel eens fors dalen na slecht nieuws, maar iedereen weet ook dat het weer goed komt. Er is heel veel handel in. Het deel dat het European Value Fonds belegt in middelgrote (ongeveer 30%) en kleine (ongeveer 30%) ondernemingen kent een andere dynamiek. De kleine en middelgrote ondernemingen zijn de echte Value- ondernemingen. Ze zijn ondergewaardeerd, kennen een hoger risicoprofiel, maar zorgen ook voor het extra rendement in de portefeuille. Het hogere risicoprofiel is onder meer te verklaren doordat de betreffende aandelen minder goed gevolgd worden en mede daardoor lastiger te verhandelen zijn. Hierdoor zijn deze ondernemingen over het algemeen gevoeliger voor zowel goed als slecht nieuws. Met een combinatie van deze drie categorieën ontstaat een mix die heel interessant beweegt en goed presteert op de langere termijn. Diversificatie in optima forma. Criteria voor selectie van aandelen Graven geeft aan dat de dynamiek van de drie categorieën aan ondernemingen het halve werk is van het terugdringen van het risico en het optimaliseren van het rendement. De andere helft komt uit de keuze van de juiste aandelen. Doorgaans leidt dit beleid tot een beter absoluut rendement dan vergelijkbare indices behalen. Maar dan moeten we dus wel de goede aandelen weten te selecteren. Dat doen we bottom-up. Oftewel, we zoeken in de markt naar ondernemingen die voldoen aan onze criteria van Value Investing. Welke criteria dat zijn? De ondernemingen moeten een sterke of unieke marktpositie hebben of er moet sprake zijn van hoge toetredingsbarrières. Denk aan kostenvoordelen, een sterke merkenportefeuille of een goede positie in de waardeketen. Deze bedrijven zijn in staat hun Grote onderneming: Ahold is een typische defensieve onderneming met een ijzersterke balans en sterke marktposities in verschillende regio s. We hebben de positie aangekocht op gemiddeld 7,75 euro en recent deels verkocht op 14 euro. Naast de aantrekkelijke waardering zagen wij een goede kans voor de onderneming om de uitkering richting de aandeelhouders te vergroten. In 2011 is het dividend fors verhoogd en als klap op de vuurpijl wordt een fors deel van de opbrengsten vanuit de verkoop van ICA uitgekeerd aan de aandeelhouders. Vodafone is een (zeer) grote onderneming binnen een historisch defensief segment van de markt met een bovengemiddelde kwaliteit. Deze aankoop geeft goed aan hoe belangrijk het is om het juiste aandeel te selecteren. In tegenstelling tot veel concurrenten in de telecomsector heeft Vodafone haar dividend jaar op jaar laten groeien en daarnaast haar investeringsplannen kunnen uitvoeren. Gegeven de huidige consolidatieslag in Europa was het voor ons geen verassing dat het aandeel in Verizon Wireless is verkocht. De opbrengst wordt gedeeltelijk geherinvesteerd in Europa en India. De rest wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. 16 KIJK OP VERMOGEN Hof hoorneman bankiers WINTER 2013

17 European Value Fund Rendementsontwikkeling European Value Fund nov nov nov nov.-11 winstgevendheid te bewaken en uit te bouwen naar de toekomst toe. Daarnaast moeten de bedrijven een sterke balans hebben, met weinig schulden. Een derde criterium is dat de kasstromen goed zijn. Winst is één, maar dat moet zich ook vertalen in de kasstromen. Heel belangrijk voor ons is ook dat het bedrijf een goed dividend uitkeert. Én er moet uiteraard sprake zijn van onderwaardering. Bij kleine en middelgrote bedrijven gaan we altijd in gesprek met het management. Uitgangspunt is dat het bedrijf is ondergewaardeerd. Maar dan moet er ook een trigger aanwezig zijn voor een opwaarts koerspotentieel. Een laatste criterium is de kwaliteit van de onderneming. Dat blijkt uit de gesprekken met het management. Wat zijn de historische prestaties en is het management consequent geweest in het beleid? 24-nov nov.-13 EVF MSCI Europe Karakteristieken Het European Value Fund heeft volgens Graven in zijn opzet wel wat weg van een combinatie van het Value Fund en de Classic mandaten. Wie belegt in Classic mandaten, richt zich op de grote, defensieve ondernemingen wereldwijd. Wie belegt in het Value Fund, richt zich op de kleine en middelgrote ondernemingen, ook wereldwijd. Maar wie kiest voor het European Value Fund, belegt in een combinatie van de Classic mandaten en het Value Fund maar dan binnen Europa. Hierdoor heeft het fonds een duidelijk onderscheidend karakter. Deze voorstelling brengt Graven bij de karakteristieken van het European Value Fund. Het fonds spreidt het fondsvermogen over gemiddeld zo n veertig posities. Daarbij kennen de beleggingen in het fonds weinig exposure naar cyclische bedrijven. Cyclische bedrijven bewegen met de grillen van de economie mee, denk aan de uitzendbranche, staalbedrijven, mijnbouwers. Deze bedrijven hebben doorgaans veel schuld en hoge vaste kosten. De winstgevendheid is hierdoor volatiel, net als de aandelenkoersen. Door onze criteria komen deze bedrijven over het algemeen niet in aanmerking om opgenomen te worden in de portefeuille. En het laatste is dat het fonds voor haar beleggingen streeft naar een bovengemiddeld dividendrendement van momenteel zo n 3,5%. Kansen in de regio Graven ziet in Europa als regio voldoende kansen de beleggingsdoelstelling te realiseren. De aandelen zijn hier over het algemeen goedkoper dan in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Europa is daarmee als regio aantrekkelijk gewaardeerd. Het risico van het uiteenvallen van de euro ligt achter ons. Er is groei in Europa, alleen is de vraag hoe deze zich verder zal ontwikkelen. Zuid-Europese landen als Griekenland, Spanje en Italië laten voorzichtige stabilisatie zien, wat goed is voor het vertrouwen. Het consumentenvertrouwen komt langzaam weer terug, al blijven de consumentenbestedingen op het moment misschien nog achter. Maar dat wordt veroorzaakt doordat huishoudens en overheden schulden afbouwen. En ze dus minder beschikbaar hebben om uit te geven. Desalniettemin zijn er in Europa voldoende geschikte bedrijven te vinden die aan onze criteria voldoen. Europa heeft veel moois te bieden. De koersstijgingen van de laatste tijd doen daar niets aan af. Graven: Het herstel van de koersen tot dusverre heeft ervoor gezorgd dat het hele goedkope randje, de discount, er vanaf is. Maar die korting werd destijds mede veroorzaakt door een dreigend uiteenvallen van de Europese Unie. Nu ligt dat risico achter ons en zijn de koersen wel wat gestegen, maar we kunnen niet zeggen dat de aandelen heel duur zijn. Graven is zeer te spreken over de recente prestaties van het European Value Fund. Het beleid dat we nu enige tijd voeren, werpt haar vruchten af. Het fonds laat een goede performance zien, met een totaalrendement van 27,1% tot en met 30 november En er is een aanzienlijke instroom van geld te zien; beleggers pikken het fonds op: een fonds dat interessant is voor beleggers die een gediversifieerde portefeuille in Europa willen aanhouden en zich aangetrokken voelen tot ons beleid. K Middelgrote onderneming: Recent hebben we een positie opgebouwd in het Ierse UDG Healthcare. De onderneming is wereldwijd actief in het leveren van services aan de farmaceutische industrie. Deze sector ondervindt gemiddeld genomen druk op de resultaten en kijkt daarom met grote interesse naar externe oplossingen om vaste kosten om te zetten in variabele. Dit zogenaamde outsourcen van activiteiten staat relatief in de kinderschoenen en UDG Healthcare is hiervoor uitstekend gepositioneerd, De balans is solide, het dividendbeleid progressief en de waardering aantrekkelijk. Kleine onderneming: RIB Software is dit jaar toegevoegd. Deze kleine Duitse softwarespeler ontwikkelt software voor de bouwsector en stelt architecten, engineers en bouwers wereldwijd in staat om projecten geheel digitaal te bouwen alvorens de bouw daadwerkelijk fysiek te starten. Dit verlaagt het risico, en dus de kosten, aanzienlijk. De vraag naar deze software groeit fors, vooral nu de winstgevendheid van veel bouw- en bouwgerelateerde ondernemingen onder druk staat. De onderneming heeft nauwelijks schuld en een aanzienlijke kaspositie om verdere ontwikkeling en kleine overnames te financieren. KIJK OP VERMOGEN hof hoorneman bankiers WINTER

18 in het nieuws Positief in het nieuws Opvallend. Hof Hoorneman Bankiers verscheen veel in het nieuws. In de Wall Street Journal bijvoorbeeld. Het Income Fund prijkte fier bovenaan de top 10 van best presterende fixed income funds. Of met Najib Nakad als beste belegger van 2013 in de prestigieuze beleggingscompetitie van de VEB. Dit stemt ons bijzonder tevreden. Net als het sponsorcontract dat wij afsloten met professional golfer Maarten Lafeber. Fund Scorecard Beleggingscompetitie Najib Nakad troeft concurrentie af ASMI, Le Saunda en een Lehman-obligatie. Met die drie beleggingen wist Najib Nakad, directeur beleggingen bij Hof Hoorneman Bankiers, elf concurrenten te verslaan in de beursompetitie tussen beursexperts die de VEB jaarlijks organiseert en gehouden wordt tussen 15 oktober 2012 en 15 oktober Vooral de belegging in de Lehman-obligatie bleek succesvol. In oktober 2012 schatte Nakad het rendement op deze lening in de Nederlandse dochter van de failliete Amerikaanse zakenbank (Lehman Brothers Treasury) op meer dan 20 procent. Uiteindelijk bleek deze lening in een jaar meer dan verdubbeld in waarde. Over de drie geselecteerde beleggingen samen behaalde de winnaar van de beleggingscompetitie 2013 een rendement van ruim 60 procent. Maarten Hatog van vermogensbeheerder Teslin en Patrick Beijersbergen namens de VEB maken het podium compleet. Kijk voor de volledige uitslag van de Beleggingscompetitie 2013 op veb.net/comp2013 De beleggingscompetitie werd gehouden in het kader van het jaarlijkse boek Beleggingstips dat de VEB uitgeeft. Beleggingstips 2013 was de laatste in deze serie. Volgende maand lanceren wij het eerste deel uit een nieuwe serie waarin de geheimen achter het succes van internationale topbeleggers wordt ontrafeld. U leest er meer over in de december-uitgave van Effect. Global Bond - EUR Biased Funds that invest in fixed-income securities and take material currency exposures as part of their investment strategies. These are optimised in Euros. Ranked on % total return (dividends reinvested) in Euros for one year ending November 11,2013 Leading 10 Performers Fund Fund Legal % Returns in $US** rating* name Fund MGM T CO. CURR. Base YTD 1-YR 2-YR 5-YR 4 Hof Hof Hoorneman EURNLD Bankiers NV 5 H20 H20 AM LLP EURFRA NS Multibonds IE 5 ES Global ESAF International EURLUX Bond NS Solon Acc Tikehau Investment EURFRA NS NS Management 4 Mediolanum Ch Mediolanum EURIRL Provident 2 International Funds Limited 3 CPR Credixx CPR Asset EURFRA Invest Grade P Management 5 CS IF Bond Credit Suisse EURCHE NS EUR 3-7 Blue Z Funds AG 3 Ulysses Degroof Gestion EURLUX Global Fund Institutionnelle-Lux 5 LiLux Rent VPB Finance S.A. EURLUX Hoorneman Income Fund 5 Amundi Aggregate Monde Amundi EURFRA NOTE: Changes in currency rates will affect performance and rankings. KEY: ** 2YR and 5YR performance is annualized. NA-not available due to Incomplete data; NS-fund not In existence for entire period. Source: Morningstar, Ltd 1 Oliver s Yard, 55-71City Road London EC1Y 1HQ United Kingdom Phone: +44 (0) ; Fax: +44 (0) Bron: Wall Street Journal Bron: Effect/VEB 18 KIJK OP VERMOGEN Hof hoorneman bankiers WINTER 2013

19 PERFORMANCE RANKINGS: Hedge Funds Distressed Securities - Fund Assets Greater Than $10 Million as of Month-end October 2013* Hedge Fund Program October 2013 ROR YTD 1 Phoenix Fund NV 9.26% 34.41% 2 Alden Global Value Recovery Fund L.P. Class A 6.60% 25.99% 3 Alden Gloval Distressed Opportunities Fund Class A 6.00% 26.17% 4 Waterstone Quarry Master Fund Ltd. 3.95% 11.39% 5 JLP Partners Fund LP 3.20% 56.22% 6 PSAM Rebound Fund Ltd. 3.08% 11.10% 7 LC Capital Offshore Fund, Ltd. 3.04% -1.74% 8 Napier Park Distressed Debt Opportunity Fund Ltd 2.72% 10.17% 9 York Credit Opportunities Fund, L.P. Class A 2.60% 13.12% 10 GLG European Distressed Fund A USD (Unrestricted) 2.50% 8.55% * Number of Eligible Funds in this Ranking: 45 V.l.n.r. Piet Hoorneman, Maarten Lafeber en Fried van t Hof tekenen de sponsorovereenkomst. SPONSORING HOF HOORNEMAN BANKIERS VAN MAARTEN LAFEBER Hof Hoorneman Bankiers kondigt met trots aan dat zij vanaf 1 januari 2014 de nieuwe hoofdsponsor is van Maarten Lafeber. Maarten is al 20 jaar een van de topmannen van het Nederlandse golf. Hij kent vele fans, uiteraard mede door zijn legendarische overwinning in 2003 op de Dutch Open en zijn jarenlange optredens op de Europese Tour. Maarten is een op en top professional, die leeft voor zijn sport. Daarnaast hebben wij hem leren kennen als een zeer sympathieke en bescheiden persoon die altijd tijd maakt om met fans en geïnteresseerden zijn passie te delen voor deze prachtige sport. Piet Hoorneman en Fried van t Hof hebben Maarten in de zomer van 2013 leren kennen tijdens de eerste editie van de Robbie van Erven Dorens Invitational, een golfevenement op Golfsociëteit De Lage Vuursche, waarvan de opbrengst bestemd was voor het Emma Kinderziekenhuis. Uit dat contact is deze sponsorovereenkomst voortgekomen. Hof Hoorneman ziet in Maarten de ideale ambassadeur om de waarden van onze bank te vertegenwoordigen in de golfsport,een sport waarin vele van onze cliënten met veel enthousiasme actief zijn. Maarten ziet er samen met ons ook naar uit om met onze cliënten zijn passie voor de sport te delen tijdens exclusieve cliëntenevenementen. Tijdelijke woningschenkvrijstelling In het Belastingplan 2014 is voorgesteld om met ingang van 1 januari 2014 voor de duur van één jaar een nieuwe tijdelijke schenkbelastingvrijstelling op te nemen. Vooruitlopend hierop is beleid gepubliceerd waardoor het al sinds 1 oktober 2013 mogelijk is om een super schenking van.000 euro te doen, zonder heffing van schenkbelasting. Wat zijn de spelregels voor het doen van een super schenking? O ver schenkingen tot euro is in de relatie tussen ouders en kinderen 10% schenkbelasting verschuldigd, bedragen hierboven worden belast tegen 20%. Voor derden geldt een tarief van 30% respectievelijk 40%. De schenkbelasting kent een aantal vrijstellingen, waarvan de meest bekende de jaarlijkse vrijstelling is van euro (in 2013) voor ouders aan kinderen Deze vrijstelling is eenmalig te verhogen tot euro (in 2013) voor een kind tussen de 18 en 40 jaar. Ook voorziet de wet sinds 2010 in een extra verhoging van de eenmalige vrijstelling tot euro (in 2013) als de schenking wordt aangewend voor de eigen woning of het volgen van een bijzondere opleiding. Super woningschenkvrijstelling Voor 2014 wordt een vrijstelling van KIJK OP VERMOGEN hof hoorneman bankiers WINTER

20 schenken.000 euro voorgesteld, die niet afhankelijk is van de leeftijd van de verkrijger. Ook doet niet ter zake van wie de schenking afkomstig is. De vrijstelling geldt dus niet alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen, maar bijvoorbeeld ook voor grootouders aan kleinkinderen of ooms/tantes aan neven/nichten. Dit betekent dus dat de begiftigde van iedereen zowel een familielid als een derde een onbelaste schenking kan ontvangen van maximaal.000 euro. Iemand kan zelfs van meerdere verschillende personen een ton ontvangen. Wel moet de begiftigde de schenking ten behoeve van de eigen woning gebruiken. Voorts mag de begiftigde de schenking vanaf 1 oktober 2013 ook gebruiken voor de aflossing van een restschuld. In de relatie tussen ouders en kinderen geldt overigens nog wel een beperking. Indien de eenmalige verhoogde vrijstelling in het verleden al is toegepast, dan komt de eerder geclaimde vrijstelling in mindering op de.000 euro. Andersom wordt ook geregeld Rosalie van der Wel, Mazars Private Clients Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp? Wilt u er meer over weten? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder bij Hof Hoorneman Bankiers. Hij/zij kan u in contact brengen met Mazars Private Clients. dat in een later jaar geen beroep meer kan worden gedaan op de verhoogde vrijstellingen als de super vrijstelling is toegepast. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor de tijdelijk verhoogde (super) vrijstelling moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Niet vereist is de schenking bij notariële akte te doen. Wel moet een beroep op de vrijstelling worden gedaan in de aangifte schenkbelasting. Op de vrijstelling kan alleen een beroep worden gedaan indien een woning wordt geschonken of het geschonken bedrag wordt gebruikt voor één van de volgende doeleinden: a. de verwerving van een eigen woning; b. de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming; c. de aflossing van een eigenwoningschuld; d. de aflossing van een restschuld; of e. de verbetering of onderhoud van een eigen woning. Ingeval van a tot en met d is vereist dat de schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat de begiftigde een eigen woning heeft verworven, de eigenwoningschuld heeft afgelost et cetera. Omdat de schenking pas tot stand komt op het moment dat de voorwaarde wordt vervuld, wordt voorkomen dat de vrijstelling gevraagd kan worden voor een schenking die wordt gedaan op een tijdstip lang voordat de begiftigde een woning aankoopt of wanneer nog onzeker is dat ooit een woning zal worden gekocht. Voor schenkingen bestemd voor de verbetering of verbouwing van een eigen woning geldt dat deze onder de ontbindende voorwaarde gedaan moeten worden dat de schenking vervalt voor zover het geschonken bedrag niet in het jaar van de schenking of de twee daaropvolgende jaren is aangewend voor het beoogde doel. Desgevraagd moet met schriftelijke bescheiden worden aangetoond dat het bedrag van de schenking daadwerkelijk door de schenker is betaald en door de begunstigde is aangewend voor de verwerving van de bedoelde woning of één van de andere doeleinden. Het is dus raadzaam om de schenking schriftelijk vast te leggen. Voorbeeld Hans (67 jaar) wil in het kader van zijn estate planning schenken aan zijn dochter Frederieke. Frederieke (28 jaar) heeft net een huis gekocht en heeft de aankoop gefinancierd met een lening van euro. Hans heeft niet eerder gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstellingen en kan dus vrijgesteld.000 euro schenken, mits Frederieke dit bedrag gebruikt voor aflossing van haar schuld. Normaal zou over deze schenking euro schenkbelasting verschuldigd zijn (rekening houdend met de jaarlijkse vrijstelling zoals deze geldt in 2013), dat is dus een aanzienlijk besparing. Aandachtspunten voor de praktijk Ingeval de begiftigde de schenking gebruikt voor aflossing van de eigenwoningschuld, dient rekening te worden gehouden met eventuele boeterente die door de geldverstrekker in rekening wordt gebracht. De minister heeft de banken weliswaar verzocht om de boeterentes in dit geval te laten vervallen, maar niet alle banken geven hier gehoor aan. Ook moet ingeval sprake is van aflossing van de eigenwoningschuld rekening worden gehouden met het feit dat de toekomstige renteaftrek in de inkomstenbelasting voor de begiftigde wordt beperkt. Conclusie Op basis van het beleid kan de super woningschenkvrijstelling in 2013 al worden toegepast. Hoe de regeling in 2014 gaat luiden, is nog onduidelijk zolang de parlementaire behandeling niet is afgerond. Naar verwachting is het in 2014 ook mogelijk om een super schenking te doen. K 20 KIJK OP VERMOGEN Hof hoorneman bankiers WINTER 2013

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

25 jaar. HH Bankiers. Twee obligatiesmaken...6 Waarom wij niet in hedge funds beleggen...14 HERFST 2014 NUMMER 56

25 jaar. HH Bankiers. Twee obligatiesmaken...6 Waarom wij niet in hedge funds beleggen...14 HERFST 2014 NUMMER 56 VERMOGEN HERFST 2014 NUMMER 56 Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV HH Bankiers 25 jaar Twee obligatiesmaken...6 Waarom wij niet in hedge funds beleggen...14 INHOUD Kantoren Hof Hoorneman Bankiers Kantoor

Nadere informatie

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55 VERMOGEN VOORJAAR 2014 NUMMER 55 Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV Golf Maarten Lafeber is net beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 INHOUD Kantoren Hof Hoorneman

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Strategieën in tijden van turbulente markten

Strategieën in tijden van turbulente markten Exclusief voor onze relaties Nummer 1 2012 Strategieën in tijden van turbulente markten Topthema Schroders Beleggingsbarometer Hedgefondsen in toom Fondsen Schroder GAIA CQS Credit Dividendstrategieën

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV

HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV HALFJAARVERSLAG 2014 Hof Hoorneman Investment Funds NV Hof Hoorneman Investment Funds NV 30 juni 2014 [1] INHOUDSOPGAVE PROFIELSCHETS HOF HOORNEMAN INVESTMENT FUNDS NV DIRECTIEVERSLAG HOF HOORNEMAN INVESTMENT

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1

JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012. Pagina 1 JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2012 Pagina 1 Jaarverslag Juno Selection Fund -2012- Pagina 1 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt...

ZWARTE ZWAAN. Als het onverwachte komt... APRIl 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL ZWARTE ZWAAN Als het onverwachte komt... Het inflatiespook waart rond PAGINA 23 De beste asset classes tot dusver PAGINA 20 Grijze golf biedt belegger kansen PAGINA 10 Om

Nadere informatie

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE WINTER 2014 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2014 BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR...

BELEGGEN SPECIAL BESTUUR STELT ZICH VOOR... NUMMER 1 OKTOBER 2007 JAARGANG 12 Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar ook dat wij iedereen die ons

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets mei 2011 Populaire Nederlandse aandelen Van ASML tot TomTom 2492% rendement in 24 jaar Interview met Jan Aalberts, de langstzittende CEO van het Damrak Pagina 10

Nadere informatie

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE

TIJD VOOR EEN NIEUWE STRATEGIE. De opmars van de Chinese consument. Emerging markets van Oost tot West NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE NIEUWS, CIJFERS EN ANALYSE EEN NIEUWSBRIEF VAN FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT, 2011-Q3 NEDERLAND De opmars van de Chinese consument VALUE-CHAIN INVESTING Emerging markets van Oost tot West FLEXIBEL BELEGGEN

Nadere informatie

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist?

Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Exclusief voor onze relaties Nummer 3 2012 Bent u een passief kuddedier of een actieve individualist? Fondsen Schroder ISF* Global Equity Yield Special Schroders Wealth Index 2012 Frontier markets : de

Nadere informatie

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Waarom nadenken over vermogensopbouw? Graag willen wij het met u hebben over vermogensopbouw. Dit is een actueel onderwerp. In Nederland worden we namelijk

Nadere informatie

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD.

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD. Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD Opkomende markten Beleggen in deze markten kan nog steeds renderen Beste beleggingsfonds

Nadere informatie

Financiële crisis zet aan tot paradigmawisseling

Financiële crisis zet aan tot paradigmawisseling thema CONNECTIVITY oktober 2011 WWW.FONDSNIEUWS.NL risico wordt de maat Financiële crisis zet aan tot paradigmawisseling Europa ziet vooralsnog af van kickback PAGINA 14 Vlucht naar veilige havens: opkomende

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012

ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ActivInvestor Real Estate N.V. Jaarverslag 2012 ACTIVINVESTOR REAL ESTATE N.V. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Index jaarrekening en toelichting jaarrekening 3 Profiel 4 Kerncijfers 5 Verslag

Nadere informatie

JUNO INVESTMENT PARTNERS

JUNO INVESTMENT PARTNERS JUNO INVESTMENT PARTNERS JAARVERSLAG 2009 Pagina 2 Jaarverslag Juno Selection Fund 2009 Pagina 3 ALGEMENE GEGEVENS Beheerder Bewaarder Bestuur van de Bewaarder Administrateur Depotbank Accountant Juridisch

Nadere informatie

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen

9 11 Relatie aan het woord: William van Ettinger lage rente stelt nieuwe uitdagingen Beleggingsvisie Extra rendement nog steeds mogelijk Pagina 4 Relatie aan het woord over de lage rente: William van Ettinger Pagina 9 Een kijkje in de keuken van Aegon Pagina 16 Jaargang 18 april 2015 2

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

Ook beleggers in beleggingsfondsen

Ook beleggers in beleggingsfondsen Beleggingsfondsen Lipper Leaders Een introductie in de wereld van Lipper Fondsenmarkt Stand van zaken na het eerst halfjaar 2007 Beleg overzee Hoe belegt u het beste in opkomende markten? Fondsbeheer De

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Vastgoed. Inhoud. thema

Vastgoed. Inhoud. thema vastgoed Het optimisme van een groot aantal beheerders van vastgoed is te begrijpen. De waarderingen zijn veelal laag en de dividendrendementen zijn overwegend bovengemiddeld. Vastgoed blijft een stevig

Nadere informatie

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken

rendement Pagina 9 Zeescheepvaart. Van toegevoegde waarde. Kijk op www.cvemissie.nl realistisch, transparant, betrokken september 2008 rendement Beleggen in scheepvaart: Niet voor bange mensen Pagina 4 Beleggen vs sparen Pagina 9 Vier experts geven beleggingsadvies Pagina 10 Kijk verder dan de AEX: Emerging markets Pagina

Nadere informatie

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen

Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis. De UFR in acht vragen Hedgefondsen en private equity, kansen in de crisis De UFR in acht vragen Jaargang 15 - september 2012 Colofon Redactie Rogier van Aart, Justin Boers, David van Bragt, Remco Flapper, Lieuwe Jousma, Menso

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets oktober 2011 Het begint met visie 4 Scenario s voor de wereldeconomie Beleg nooit zonder plan. Interview met beurskenner en beleggingstrainer Jim Tehupuring Pagina

Nadere informatie

KAS SELECTIONS Fund special

KAS SELECTIONS Fund special KAS SELECTIONS Fund special Februari 2013 W.P. Stewart KAS-Trust als bewaarder voor beheerders van beleggings instellingen Ontzorgen bij de introductie van de Staal Beleggingsfondsen Dividend blijft een

Nadere informatie

strategie Dividend De voordelen van een Een andere kijk op high yield obligaties Investment clock: hoe staan we er voor?

strategie Dividend De voordelen van een Een andere kijk op high yield obligaties Investment clock: hoe staan we er voor? Nieuws, cijfers en analyse Een nieuwsbrief van Fidelity Worldwide Investment, 2012-Q2 Nederland Dividend De voordelen van een wereldwijde strategie Investment clock: hoe staan we er voor? Een andere kijk

Nadere informatie