Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht Postbus AA Papendrecht. Papendrecht, 7 oktober Geacht College,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht Postbus 11 3350 AA Papendrecht. Papendrecht, 7 oktober 2014. Geacht College,"

Transcriptie

1 Aan het College van B&W van de gemeente Papendrecht Postbus AA Papendrecht Papendrecht, 7 oktober 2014 Geacht College, Bij brief van 12 juni 2014 heeft u aangegeven dat u als College op 20 mei 2014 besloten heeft geen hoger beroep aan te tekenen in de zaak van de asbestverwerking door Nedstaal. Onafhankelijk Papendrecht stelt dat volgens de uitspraak van de rechtbank uw College mogelijkniet ontvankelijk zou zijn. De inwoners van Papendrecht, die u als College mede representeert, hebben daar echter wel het allergrootste belang bij. Het is voor de inwoners en specifiek hun gezondheidsbelang dat Onafhankelijk Papendrecht u het volgende onder de aandacht brengt. In de bijlage bij deze brief doen wij u een presentatie toekomen die wij speciaal voor uw College hebben vervaardigd. Met het doel voor ogen te informeren daar waar dat van de zijde van uw College en de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid in volstrekt onvolledige mate is gebeurd, zodanig dat de raadsleden en de gemeenteraad als geheel een achterstand hebben in informatie met betrekking tot het onderhavige onderwerp. Daardoor kan de gemeenteraad, als hoogste bestuursorgaan binnen de gemeente, al twee jaar lang geen onafhankelijke afweging maken. De informatie die tot hem komt is van meet af aan gekleurd geweest. Dat bewijst alle research van de afgelopen jaren die door en vanwege ons is gedaan. Onafhankelijk Papendrecht staat voor objectieve informatieverstrekking en -vergaring vooraf, opdat de gemeenteraad als bestuursorgaan een objectieve belangenafweging kan maken.wij stellen helaas vast dat uw College daarin schromelijk heeft gefaald en nog steeds faalt. Wij roepen u in herinnering dat de gemeente Papendrecht begin 2013 al heeft verzaakt. Een artikel daarover verscheen in de Klaroen van 6 februari Ook bij het hierboven genoemde besluit van 20 mei 2014 verzaakt uw College en nu voor de tweede keer. Dit zou u goed kunnen maken door aan de gemeente Alblasserdam, die wel doorprocedeert in het belang van haar inwoners, maar ook in het belang van de inwoners van Papendrecht en de overige Drechtsteden, aan te bieden mede financieel te participeren in de kosten van de procedure. Het steekt ons dat u halverwege de rit bent afgehaakt. Wij stellen u voor dit moment alvast in politiekbestuurlijke zin én in persoonlijke zin aansprakelijk voor de door u genomen besluiten. Veel (nieuwe) wetgeving op het gebied van asbest en asbestverwerking is de afgelopen decennia ontstaan. Ook in het Europees recht zijn er interessante en belangwekkende ontwikkelingen gaande. Als College heeft u een besluit genomen dat tegen de belangen van de inwoners van de gemeente Papendrecht indruist. Namelijk: u spant zich niet tot het uiterste in de extreem gevaarlijke gevolgen van de asbestverwerking bij Nedstaal tegen te houden. Uw inzet beperkt zich tot het minimale.

2 Wij stellen u voor dit moment alvast in politiek-bestuurlijke zin én in persoonlijke zin aansprakelijk voor de door u genomen besluiten. U dient er rekening mee te gaan houden dat u als College hierop aangesproken zal worden, ook in de nabije en verdere toekomst. U zult er ook rekening mee moeten houden dat uw handel en wandel door gerenommeerde advocaten en letselschadespecialisten zal worden gewogen en u zult een groot risico lopen ook in persoonijke zin juridisch en financieel aangesproken te gaan worden. Dat heeft alles te maken met wetgeving die zich thans ontwikkelt, die een Europees karakter heeft.u weet dat de proef bij Nedstaal volstrekt amateuristisch is en spelen met de gezondheid van de inwoners in de verre omtrek rondom de fabriek van Nedstaal impliceert.u zult niet meer kunnen zeggen: ik-wist-hetniet.wij stellen u voor dit moment alvast in politiek-bestuurlijke zin én in persoonlijke zin aansprakelijk voor de door u genomen besluiten. Door als College de inwoners van Papendrecht in de kou te laten staan, op grond van een sterk te bekritiseren uitspraak van een rechtbank, stelt u als bevoegd gezag in feite geen enkele blokkade op tegenover deze aan krankzinnigheid grenzende plannen van Nedstaal cum suis. Want bij nadere bestudering blijkt dat de proef en het voorgestelde verwerkingsprocédé volstrekt amateuristisch in elkaar steken. U weet dat de OZHZ van meet af aan bij de plannen betrokken is. U weet dat TNO het plan bedacht heeft. U weet dat TNO de proef heeft gedaan en dat TNO heeft vastgesteld dat de proef goed verliep. U weet dat er veel overheidsgeld is gaan zitten in het tot stand brengen van alle vergunningen die Nedstaal nodig heeft. Het gaat om eurotonnen die de overheid hierin gestoken heeft en dat voor een crimineel plan met dito uitwerking.wij stellen u voor dit moment alvast in politiek-bestuurlijke zin én in persoonlijke zin aansprakelijk voor de door u genomen besluiten. Gelet op het feit dat op dit moment alle relevante kennis over asbest voorhanden is en dat er een productie- en toepassingsverbod geldt dat al enkele decennia van toepassing is, loopt u als College of als individu het risico dat u op enig moment in gerechte zult worden betrokken omdat u de voor handen zijnde kennis niet hebt toegepast. U zult zich ervan moeten vergewissen of u het uiterste heeft gedaan om deze proef met asbestverwerking tegen te houden. Want als u dat niet kunt hardmaken zullen advocaten u weten te vinden als de honderden zo niet duizenden slachtoffers (van mesothelioom enz.) erachter komen dat zij zijn blootgesteld aan ernstige kankerverwekkende productieprocessen dan wel als inwoner van een omliggende gemeente asbestvezels hebben ingeademd omdat uw college heeft verzaakt er wat tegen te ondernemen. Toen het nog kon. U bent, voor wat het waard is, in elk geval bij deze gewaarschuwd wat de consequenties kunnen zijn van uw besluit om uw spreekwoordelijke bestuurlijke kop nu in het zand te steken.wij stellen u voor dit moment alvast in politiek-bestuurlijke zin én in persoonlijke zin aansprakelijk voor de door u genomen besluiten. De presentatie die wij als bijlage bij deze brief aan u toesturen vormt een integraal onderdeel van deze brief. Wij zullen deze en alle nog hieruit voortvloeiende kennis en informatie als bewijs verzamelen en produceren op enig moment dat het nodig zal zijn. Met vriendelijke groeten, Onafhankelijk Papendrecht, Ruud Lammers, fractievoorzitter. BIJLAGE: PRESENTATIE ASBEST NEDSTAAL NEE ( )

3 Asbestverwerking bij Nedstaal? een levensgevaarlijk experiment!

4 Geachte leden van het College van Papendrecht, deze presentatie hebben wij voor u gemaakt

5 Gemeente Papendrecht verzaakt in zaak Nedstaal (Bron: Klaroen 6 februari 2013)

6 Wat is er aan de hand? Binnenkort start een proef met verwerking van asbest, maar de fabriek is niet geschikt Medewerkers en omwonenden in de regio Drechtsteden lopen groot gevaar voor hun gezondheid "Knoei niet met asbest! Het zou kunnen gaan knoeien met... JOU?!"

7 Nedstaal, de fabriek Gaten in het dak, rommel overal, gif lekt weg in de rivier

8 Waarom gevaarlijk? Fabriek Nedstaal is niet geschikt voor asbestverwerking, het is namelijk een staalfabriek Proef-en productieproces asbestverwerking zijn beide intrinsiek onveilig (Bron: bijeenkomsten in Landvast)

9 Staan de mannen in de witte pakken al klaar, voor als het misgaat met de proef???

10 De VPRO maakte een radio reportage OP zaterdag 17 mei 2014 heeft het programma Argos op Radio 1 circa 40 minuten aandacht geschonken aan de voorgenomen asbestverwerking bij Nedstaal. Argos is een kritisch programma dat wordt gemaakt door onderzoeksjournalisten. U kunt de volledige uitzending beluisteren. TNO bedacht het plan, en stelde daarna zelf vast dat de proef veilig zou zijn. Met onafhankelijk onderzoek heeft dit niets van doen, de milieudienst (OZHZ) praat(te) alles goed.

11 Structuur asbest is gevaarlijk

12 Volksgezondheid loopt gevaar oude fabriek Nedstaal zit vol met gaten

13 Geen M.e.r.?

14 Asbest: hoe gevaarlijk is het?

15 Als de proef doorgaat?

16 Jaarvracht asbest bij Nedstaal

17 Hoe omvangrijk is het probleem? Nedstaal is van plan kilo asbesthoudend schroot te gaan verwerken De berekende jaarvracht levert een hoeveelheid van 3,6 miljard vrijkomende asbestvezels op (dus per jaar) In Nederland ligt ongeveer kilo asbest Als Nedstaal dit gaat verwerken zullen er de komende decennia jaar 63 miljard asbestvezels in de Drechtstedengaan neerdwarrelen

18 Drechtstedenregio in gevaar?

19 Er ontstaat onvolledige verbranding

20 Inconsistenties in betoog Nedstaal

21 Grote gezondheidsrisico s voor medewerk(st)ers in de hal

22 De risico s voor de volksgezondheid zijn veel te groot

23 BBT Nedstaal voldoet niet. Waarom niet? Bij significante proceswijziging moet een bedrijf voldoen aan de BBT norm Bij Nedstaal is er sprake van een significante wijziging in het bedrijfsproces. Het is dan in zo n situatie doodnormaal dat het bedrijf aan BBT (Best Beschikbare Technieken) voldoet

24 Milieudienst gecompromitteerd?

25 TNO onderzoek deugt? Bron: VPRO/ Argos

26 TNO is niet consistent

27 Gedeputeerde Provincie onafhankelijk?

28 Nedstaal zeer grote vervuiler in de Drechtsteden en Rijnmond regio

29

30 Taak OZHZ is mensen beschermen

31 Commentaar Asbest-Nedstaal-Nee

32 Samenwerking?

33 Doel samenwerking?

34 Mag het?

35 Beter ten halve gekeerd

36 dan ten hele gedwaald

37 Hoe kan het dan wél?

38

39 Weg met Asbest!

40 Het dossier asbestverwerking Nedstaal Stand: 07 oktober 2014 Productie: Comité Asbest Nedstaal Nee & Onafhankelijk Papendrecht

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

SAMENVATTEND RAPPORT

SAMENVATTEND RAPPORT SAMENVATTEND RAPPORT van het Inspectieonderzoek op Zuyderzee College Lemmer afdeling vmbo (g)t Zwolle, 14 mei 2014 (4331133) 2 1. WAAROM ONTVANGT U DIT SAMENVATTENDE RAPPORT? De Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage ARBO/A&V/2005/102697

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage ARBO/A&V/2005/102697 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091

ons kenmerk ECSD/U201402277 Lbr. 14/091 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Veilige gegevenswisseling Suwinet - stand van zaken eind 2014 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402277

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

ok niets doen geeft veel kosten Remi Poppe Nico Schouten Patrick van Lunteren

ok niets doen geeft veel kosten Remi Poppe Nico Schouten Patrick van Lunteren apport SANERING SBESTCEMENT DAKEN ok niets doen geeft veel kosten Remi Poppe Nico Schouten Patrick van Lunteren rapport SANERING ASBESTCEMENT DAKEN Ook niets doen geeft veel kosten Remi Poppe - Tweede

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad Burgemeester en wethoiiders I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 F010473 7021 W www.schiedam.nl UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDER\VERP

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

[1] Datum : 17 februari 2012. Aan : De gemeenteraad. Meridio : 683767 Van : Het college van B&W. Onderwerp : Financiering door middel van een swap

[1] Datum : 17 februari 2012. Aan : De gemeenteraad. Meridio : 683767 Van : Het college van B&W. Onderwerp : Financiering door middel van een swap [1] Datum : 17 februari 2012 Aan : De gemeenteraad Meridio : 683767 Van : Het college van B&W Onderwerp : Financiering door middel van een swap Inleiding Tijdens de Politieke Markt van 25 januari 2012

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Gemeente Haarlem Secretaris Klachtencommissie Inspraak Postbus 511 2003 PB Haarlem. Onderwerp: Reconstructie Julianalaan. Haarlem, 5 april 2012

Gemeente Haarlem Secretaris Klachtencommissie Inspraak Postbus 511 2003 PB Haarlem. Onderwerp: Reconstructie Julianalaan. Haarlem, 5 april 2012 Gemeente Haarlem Secretaris Klachtencommissie Inspraak Postbus 511 2003 PB Haarlem Onderwerp: Reconstructie Julianalaan Haarlem, 5 april 2012 Geachte leden van de klachtencommissie, Wij zijn zo boos, teleurgesteld,

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Heerfìugowaard Stad van kansen

Heerfìugowaard Stad van kansen Heerfìugowaard Stad van kansen Lijst van ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 16 oktober 2012. Rubriek A. De Raad wordt voorgesteld de onder deze rubriek vermelde brieven ca. voor kennisgeving

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Rapportage onderzoek

Rapportage onderzoek Rapportage onderzoek Gemeente Albrandswaard Datum 3 januari 2014 Aan Gemeenteraad Albrandswaard Van P. Werkman, directeur Inhoudsopgave 1. BING 3 2. Aanleiding en doel van de opdracht 3 3. Door BING verrichte

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer

Verzoek nadere informatie t.b.v. AO 380kV hoogspanningsverbinding Haarlemmermeer > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes.

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes. GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 636 Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 ter implementatie van de vierde

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Windhandel Verzonden: donderdag 12 september 2013 13:39 Aan:

Windhandel <platformstormborgerodoorn@gmail.com> Verzonden: donderdag 12 september 2013 13:39 Aan: Statengriffie Van: Windhandel Verzonden: donderdag 12 september 2013 13:39 Aan: Rein Munniksma CC: Dhr. A. Huizing; Dhr. A. Kerstholt; Dhr. A. Timmerman; Dhr. A.A.P.M.

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie